BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD"

Transkript

1 BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

2 Bilinç Bilinç; kişinin uyanık olması, kendisinin ve çevresinin farkında olması halidir. Bilincin Düzeyi - uyanık olma, uyanıklığı koruma, devam ettirme veya ettirebilme durumu Bilincin İçeriği - farkında olmak, uyarılabilir olmak, değerlendirme yapabilmek, tepki verebilmek

3 Bilinç İçeriği Emosyon, Duyu, Bilişsel işlevler Serebral korteks ve talamus

4 Bilinç İçeriği Uyku ve uyanıklık düzeneği Beyin sapı (ponsun alt ucu) Assendan retiküler aktivatör sistem (ARAS)

5 Retiküler Formasyon Beyin sapında medulla oblangatadan talamusa kadar uzanan yapı Gevşek ağ tarzı nöronal yerleşim Lateral retiküler formasyon Mediyal retiküler formasyon

6 Retiküler Formasyon ARAS ın bilinçle ilişkili üç bölgeye projeksiyonu vardır 1. Talamusun retiküler çekirdeğine ve buradan da spesifik talamik çekirdekler üzerinden kortekse 2. Hipotalamus üzerinden limbik sistem ve ön beyne 3. Diffüz bir şekilde neokortekse

7 Retiküler formasyon RF ile bağlantılı talamus çekirdekleri korteks üzerinde inhibitör etkilidir ARAS tan gelen projeksiyon bu talamik çekirdeklerin etkisini azaltıp çoğaltarak uyanıklığı veya uykuyu sağlamaktadır (retikülotalamik uyku-uyanıklık düzenlemesi). Retikülo-talamik Uyku-uyanıklık Düzenlemesinin Kontrol ve Modülasyonu: Serebral korteksten retiküler formasyona ulaşan geri bağlantı (kortiko-fugal) Çeşitli organlardan retiküler formasyona gelen uyarı

8 Retiküler formasyon Serebral hemisferlerin hemen tümü bilincin içeriğinden sorumlu fakat özellikle; Birincil duysal korteks Bunlarla ilişkili asosiasyon korteksleri Bunları birbirlerine bağlayan intra ve interhemisferik yollar Bunlarla ilişkili subkortikal çekirdekler

9 BİLİNÇ DÜZEYLERİ Bilinçlilik > > Somnolans > > Stupor > > Koma Konfüzyon ve delirium Farkına varma değil, daha çok ilişkilerin değerlendirilmesi ve bir bütünlük içinde izlenim elde edilmesi bozulur

10 Somnolans Hasta uykuya eğilimli Sesli uyaranla uyandırılır Sorulana doğru cevap verir Kendi haline bırakılınca yine uyur STUPOR ÖLÜM BİLİNÇ KOMA FARKINDA DEĞİL YANIT YOK SOMNOLANS

11 Stupor Hasta uykuda, sesli uyaranla uyanmaz Ancak kuvvetli, tekrarlayan uyaranla gözlerini açar Sözlü emirleri yerine getirmez veya çok yavaş ve yetersiz yapar STUPOR ÖLÜM BİLİNÇ KOMA FARKINDA DEĞİL YANIT YOK SOMNOLANS

12 KOMA ARAS ı ve bilincin içeriğinden sorumlu kortikal ve subkortikal yapıları etkileyen Metabolik (hipoglisemi vb) Yapısal her türlü değişiklik (beyin kanaması vb) komaya yol açabilir. Koma bir hastalık değil, çeşitli etiyolojilere bağlı, farklı patolojik süreçler sonucu gelişen klinik bir tablodur.

13 Koma Hasta sözlü uyaranla uyandırılamaz Kuvvetli ağrılı uyaran ile Hafif ve orta dereceli komalı hasta uyaranı lokalize eder şekilde kendinden uzaklaştırmak ister ya da yüz buruşturarak cevaplar Derin komalı hasta ağrılı uyarana cevap vermez STUPOR ÖLÜM BİLİNÇ KOMA FARKINDA DEĞİL YANIT YOK SOMNOLANS

14 Koma Bilincin tam ya da tama yakın kaybolduğu tablo Derin koma Hasta ağrılı uyaranla da uyandırılamaz kornea, pupil, farinks, DTR ve ve plantar yanıt yok STUPOR ÖLÜM BİLİNÇ KOMA FARKINDA DEĞİL YANIT YOK SOMNOLANS

15 Glasgow Koma Skalası Göz açma: 1. Yok 2. Ağrılı uyaranla 3. Sözel uyaranla 4. Spontan açık Motor yanıt 1. Yok 2. Ekstensör yanıt 3. Fleksör yanıt 4. Geri çekme şeklinde 5. Lokalize edici 6. İstemli hareket Sözel yanıt 1. Yok 2. Anlaşılmaz sesler 3. Uygun olmayan yanıt 4. Dağınık konfüze yanıt 5. Oryente yanıt

16 Komada Motor Sistem Muayenesi Dekortike Yanıt Deserebre Yanıt

17 Komada Motor Sistem Muayenesi Dekortike Yanıt Uyaranla kollarda fleksiyon ve adduksiyon bacaklarda ekstansiyon Lezyon mezensefalonun hemen üstünde ya da derin hemisferik

18 Komada Motor Sistem Muayenesi Deserebre Yanıt Kollarda ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon bacaklarda ekstansiyon Lezyon üst beyin sapında

19 Koma Nedenleri Simetrik, yapısal olmayan Simetrik, yapısal Asimetrik, yapısal

20 Koma Nedenleri [Simetrik, Yapısal Olmayan] TRAVMA konküzyon, difüz aksonal zedelenme VASKÜLER diffüz hipoksi iskemi, hipotansiyon hipertansif ensefalopati ENFEKSİYONLAR sepsis, menenjit, ensefalit EPİLEPTİK postiktal dönem, nonkonvulsif status epileptikus PSİKİYATRİK TABLOLAR

21 Koma Nedenleri [Simetrik, Yapısal Olmayan] METABOLİK ELEKTROLİT ANORMALLİĞİ ph bozukluğu hiper veya hiponatremi hiper veya hipoglisemi hiper veya hipokalsemi ORGAN YETMEZLİĞİ karaciğer, böbrek TİAMİN VEYA B12 VİT. YETMEZLİĞİ İLAÇ İNTOKSİKASYONU VEYA ANİ KESİLMESİ TOKSİNLER

22 Koma Nedenleri - Simetrik, Yapısal BİLATERAL İNTERNAL KAROTİS ARTER YA DA ANTERİOR KAROTİS ARTER OKLÜZYONU SUBARAKNOİD KANAMA BEYİNSAPI LEZYONLARI

23 Koma Nedenleri - Asimetrik, Yapısal KİTLE SEREBROVASKULER OLAY SUBDURAL, EPİDURAL KANAMA İNTRASEREBRAL ABSE MULTİPL SKLEROZ

24 Akut Bilinç Kaybı - Tıbbi Yaklaşım Öncelikli hedef; Serebral hasarı mümkün olduğu kadar azaltmak, sınırlamak, derinleşmesini önlemek İkincil hedef ise bilinç kaybının nedeninin araştırılması

25 Komalı Hastada Öykü Hasta yakınlarından koma nedenini ortaya çıkaracak önemli noktalar öğrenilmeye çalışılmalı Komanın başlangıcı (ani / ilerleyici) Travma var mı? Bilinen hastalık var mı? (DM, renal, kardiyak, hepatik) Psikiyatrik hastalık hikayesi var mı? İlaç kullanımı var mı (istismar, intihar, tedavi nedeniyle)

26 Koma - Öykü 1. Ani oluşan koma Beyin sapı inmesi, subaraknoid kanama 2. Hızlı gelişen koma Tek taraflı bulgular var - SVO (iskemik, hemorajik) 3. Yavaş gelişen (günler / haftalar) koma Tek taraflı bulgu var- tümörler, apseler, kronik subdural hematom Tek taraflı bulgu olmayan ve öncesinde konfüzyon, delirium, ajitasyon bulunan koma - Toksik, metabolik nedenler, menenjitler

27 Komalı Hastada İnceleme Bilinç kaybı olan hastada inceleme yöntemlerinde öncelik klinik ve nörolojik durumla ilintili olmalıdır. Komple biyokimya incelemesi, kan gazları, EKG, akciğer grafisi, şüphe varsa intoksikasyon incelemeleri yapılmalı Ense sertliği,ateş varsa LP Konvulsion varsa ilk fırsatta EEG Lateralize bulgu varsa beyin BT veya MRG Travma varsa ilgili bölge görüntülenmeli

28 Akut bilinç kaybı - tıbbi yaklaşım Solunum ve dolaşımı kontrol et Venöz yol aç, venöz kan örneği al Kan gazları ve ph için arteryel kan al NGS ve foley sonda tak, idrar örneği al Konvulsiyon varsa tedavi et KİBAS belirtileri varsa tedavi et (IV mannitol %20) Ajitasyon varsa tedavi et İnfeksiyon varsa tedavi planla

29 Konfüzyon Hasta uykuda değildir fakat çevresinde olup bitenleri Tam farkedemez Değerlendiremez Uygun tepki veremez Önemli bozulmalar Oryantasyon / dikkat / konsantrasyon

30 Deliryum Akut mental bozukluk Saatler yada günler içinde gelişir Dalgalı seyir gösterir Özellikle yaşlılarda sık Çoğu kez bilinç düzeyinde değişme de olur

31 Deliryum Dikkat bozukluğu ve pozitif belirtilerle karakterize Düşüncelerde dağınıklık Dezoryantasyon ve bellek bozukluğu Algılama bozuklukları İlluzyonlar, dehşet verici hallusinasyonlar, çok canlı düşler, garip ve saçma fanteziler Uyku-uyanıklık siklus bozukluğu Konvulsiyonlar Yoğun heyecan bozuklukları, ajitasyonlar

32 Vejetatif Durum Koma sonrasında hastanın uyanıklığa dönmesine rağmen bilişsel işlevlerini tümüyle yitirmesi durumu Gözler açılabilir Uyku-uyanıklık siklusu var KB ve solunum normal Görsel, işitsel ve taktil uyarana anlamlı yanıt yok Anlaşılır ve tutarlı kelime, anlam ve işaretler yok Verilen emirlere uymaz Çiğneyemez fakat yutabilir İnkontinans vardır

33 Vejetatif Durum Beyin sapının sağlam kaldığı, yaygın bilateral serebral hemisfer lezyonlarında görülür En sık hipoksik-iskemik ensefalopatilerde Erişkinlerde 3 yıl içinde %82 mortalite

34 Akinetik Mutism (Koma Vigil) Vejetatif duruma benzer Vejetatif durumdan farkı hastada hiç bir hareket yok Baziler arter trombozlarında, üst beyin sapı lezyonlarında, ensefalitlerde, bilateral frontal lob lezyonlarında görülebilir.

35 Locked-in Sendromu Pons lezyonu (basis yada ventral) sonucu gelişir Kortikospinal ve kortikobulber yollar bilateral tutulur Retiküler formasyon ve duyu yolları sağlam. Vertikal göz hareketi ve göz kırpma korunur Bilinç açık ancak hasta yanıtsızdır Bilateral paralizi nedeni ile hareket ve konuşma yok

36 Locked-in Syndrome Bifasiyal pleji Tetrapleji Bilinç korunmuş Göz hareketleri serbest

37 Sorular 1. Altmış yaşında diyabetik ve hipertansif bir hasta akut gelişen kuadripleji ile hastaneye getiriliyor. Nörolojik muayenesinde afoni, horizontal göz hareketlerinde kısıtlılık olduğu, ancak vertikal göz hareketlerinin sağlam olduğu ve sözel uyarılara göz kırpma şeklinde yanıt verebildiği izleniyor. Bu hastada aşağıdaki sendromlardan hangisi öncelikle düşünülmelidir? a. Locked-in sendromu b. Dorsal mezensefalik sendrom c. Guillain-Barre sendromu d. Status epileptikus e. Akinetik mutizm

38 2. Bilinç bozukluğu ile gelen muayenede meningeal irritasyon bulgusu ve BOS da hücre artışına neden olan hastalıkları yazınız?

Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan

Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan Bilinç Bozukluğu u Olan Hastaya Tanısal Yaklaşı şım Doç.. Dr. Sibel Ertan Bilinç kişinin inin kendinden ve etrafından haberdar olma halidir Bilinç Uyanıkl klık k Bilinç içeriği Bilinç Düzeyi Değişiklikleri

Detaylı

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite

27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite Hipertansif ve Aterosklerotik Küçük Damar Hastalığı Dr. Gökhan Erkol İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Dönem 2. Kursu Damarsal Hastalıklar KÜÇÜK DAMAR

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler Dr.Eşref AKIL Nöroloji AD Hareketin düzenlenmesindeki üç suprasegmental sistem: Piramidal sistem Ekstrapiramidal sistem Serebellar sistem Bunlara ek olarak

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1 OLGU 12 yaş,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL BASINDAN TOPLANTI TUTANAKLARI TOPLANTI ZLEN MLER KONGRE B LD R LER ACI KAYBIMIZ. GÖRÜfiLER

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL BASINDAN TOPLANTI TUTANAKLARI TOPLANTI ZLEN MLER KONGRE B LD R LER ACI KAYBIMIZ. GÖRÜfiLER TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 10 - Ocak 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu 2. Başkan Dr. Hakan H. Caner Sekreter Dr. Ayhan Attar Muhasip Dr. S.

Detaylı

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN ve Ark. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN SENKOPLAR Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN*, Dursun ALEHAN** * Doç.Dr., Başkent Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ

MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu Prof. Dr. Naz Yeni Uzm. Dr. Şakir Delil Uzm. Dr. Bektaş Korkmaz Uzm. Psikolog

Detaylı