Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi"

Transkript

1 Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda- Topla Maliyet) q* üeti/tüketi seviyesinde aksiize olaktadı. B C MM Topla faydanın ajinal fayda (MF) eğisinin altında kalan alan olduğunu ve topla aliyetin ajinal aliyet (MM) eğisinin altında kalan alan olduğunu hatılaak q* optiu nokta olduğunu anlaak adına faydalı olacaktı. q*2dan daha fazla veya dahaz az üeti/tüketi seviyelei topla net faydayı azaltacaktı. O q` q* q`` MF Gafikten net bi şekilde gözüküyo ki sebest piyasa ekanizası bizi q* denge noktasına ulaştıacaktı. Dolayısıyla sebest piyasa ekanizasının sosyal efahı aksiize ettiği söylenebili. Q iyasa Ekonoisin Etkinliğinin Bi Başka Şekilde Gösteii MF N MF B İki tüketicinin de ajinal faydalaı eşit olduğunda üünün optiu bi şekilde bieyle aasında dağıtıldığını söyleyebiliiz. Bu dağılı topla faydayı (Nihan ve Bahattin in ajinal fayda eğileinin altında kala alanlaın toplaını) aksiize ede. Sebest piyasa ekanizasının bu şatı sağlayacağını aşağıdaki gafiğe bakaak hatılayabilisiniz. O n MF n MF b Nihan ın tüketeceği optiu ikta. Bahattin in tüketeceği optiu ikta O s q n q b Q Topla üün iktaı 1

2 Bahattin in tüketi iktaı Nihan ın tüketi iktaı Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi EDGEWORTH DİAGRAMI Bahattin in kuabiye tüketi iktaı O a f t g h Kontat Eğisi O Nihan ın kuabiye tüketi iktaı Başlangıçta f noktasında olduğuuzu vasayalı. f noktasından t noktasına haeket ettiğiizde Nihan ın utluluğunda bi değişiklik olazken (aynı kayıtsızlık eğisi üzeinde) Bahattin i daha utlu (daha yüksek bi kayıtsızlık eğisi üzeinde) hale getiiş oluyouz. Bu gibi haeketlee aeto Geliştie diyouz. t noktasında ise Nihan ın utluluğunda bi azalaya yolaçadan Bahattin in utluluğunu atıaız ükün değil. t ( ve g) gibi noktalaa aeto Optiu adı veiyouz. Şekilde kıızıyla gösteilen aeto Optiu noktalaın bileştiilesinden oluşan eğiye Kontat Eğisi adını veiyouz. aeto Optiality: Topludaki başka kişilein utluluğunu azaltadan eğe hehangi bi kiseyi daha utlu hale getieiyosak bulunduğuuz duua aeto Optiu (Etkin) adı veili. Dikkat edeseniz t noktasında (ve diğe aeto Optiu noktalada) Nihan ın ve Bahattin in kuabiye ve aasındaki ajinal ikae oanlaı bibiine eşitti. (kayıtsızlık eğileinin eğilei) Majinal ikae oanı hehangi bi bieyin bi üünden bi bii veeye kaşılık diğe üünden en az kaç eksta bii isteyeceğini beliten bi ölçüdü. (yani kayıtsızlık eğisinin eğiine eşitti) Edgeoth Diagaı nda Nihan ve Bahattin in ajinal ikae oanlaı sadece aeto Optiu noktalada bibiine eşitti. Acaba sebest piyasa ekanizası bizi bu aeto Optiu noktasına getiebili i? Mikoekonoi desleinde utluluklaını aksiize etek isteyen bieylein bütçe doğulaı ile kayıtsızlık doğulaının bibiine teğet olduğu noktada buluncakladı öğeniştik. 2

3 Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi bahattin Çay X* Çay X* Kuabiye Bahattin bahattin kuabiye Yandaki gafikte Bahattinin utluluğunu aksiize eden tüketi noktasında (X* Çay, X* Kuabiye ) kayıtsızlık eğisi ile bütçe doğusunun bibiine teğet olduğu göülektedi. Bu noktada bütçe doğusu ve kayıtsızlık eğisinin eğii: bahattin bahattin kuabiye kuabiye Kuabiye nihan X* Çay Çay Kendi utluluğunu aksiize etey çalışan Nihan da kendi faksızlık eğisi ile bütçe doğusunun teğet olduğu noktada bulunacaktı. (Nihan ile Bahattin in gelilei ve zevklei bibiinden faklı olsa da bu ifade geçeliliğini kou.) Nihan X* Kuabiye nihan kuabiye Nihan ın optiu tüketi noktasında katıtsızlık eğisinin Kuabiye eğii: nihan nihan kuabiye kuabiye Nihan ın da Bahattin in de optiu noktalaında kayıtsızlık eğileinin eğii ve kuabiye fiyatlaının bibiine eşit olacaktı. Bi başka ifadeyle sebest piyasa ekanizası bizi tü tüketicilein kayıtsızlık eğileinin aynı eğie sahip olduklaı denge noktasına ulaştıacatı. Daha önce Edgeoth Diagaı nda bu koşulun sadece aeto Optiu noktalada sağlanacağını göüştük. Dolayısıyla sebest piyasa ekanizasının aeto Optiu sonuçla doğuacağını söyleyebiliiz. 3 Refah Ekonoisin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en optiu (paeto Optiu) bi şekilde dağılasını sağla.

4 Bahattin in tüketi iktaı Nihan ın tüketi iktaı Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Geliin Yeniden Dağılıı Bahattin in kuabiye tüketi iktaı O a f t g h Kontat Eğisi O Nihan ın kuabiye tüketi iktaı h noktası ı yoksa g noktası ı toplu için daha idealdi? İki noktanın da aeto Optiu olduğunu ahatlıkla söyleyebiliiz. Ancak g noktasındaki geli dağılıının h noktasından daha adil olduğu söylenebili. Toplulaın da genellikle daha adil bi geli dağılıın tecih ettiği gözöününde bulunulusa g noktasının h noktasından daha tecihe şayan olduğu söylenebili. (he ne kada ikisi de aynı oanda etkin olsa da). Sou: h noktası ile f noktasını kaşılaştınız. Etkinlik toplulaın öne vediği tek olgu değildi, geli dağılıındaki adalete de değe veile. Devlet geli adaletindeki bozukluğu nasıl gideebili? Refah Ekonoisinin İkinci Teel Teoei: Toplula kontat eğisi üzeindeki hehangi bi aeto Optiu noktaya başlangıçtaki kaynak dağılıında uygun ayalaalaı yaptıktan sona sebest piyasayı kendi haline getieek ulaşabili. 4

5 Çay üetiinde kullanılan kapital iktaı Kuabiye üetiinde kullanılan kapital iktaı Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Üetiin Yapıldığı Ekonoilede Etkinlik Yukaıda üünlein sebest piyasa ekanizası içeisinde aeto Etkinliği sağlayacak bi şekilde bieyle aasında paylaşılacağını gödük. Ancak geçek hayat yukaıdaki önekleden daha kopleks bi yapıdadı. Şidi alışveişin yanında üeti faaliyetleinin de yüütüldüğü bi ekonoide etkinliğin piyasa ekanizası taafından nasıl ulaşılacağını inceleyeceğiz. Sadece iki üünün ( ve kuabiye) iki üeti gidisiyle (kapital ve eek) üetildiği basit bi ekonoi düşüneli. Kapital ve eek iktaının sabit olduğu ve bu iki gidinin iki üeti süeci ( üete ve kuabiye üete) aasında paylaşılası pobleini analiz edeli. Çay üetiinde kullanılan eek iktaı Çay f t g Kuabiye Kuabiye üetiinde kullanılan eek iktaı Başlangıçta f noktasında olduğuuzu vasayalı. Siyah ve avi eğile ve kuabiye üeti süeçleinin eğ üeti eğileini(aynı iktada üetii geçekleştiebileceğiiz değişik gidi kobinasyonlaı). Kuabiye üetiinde kullandığıız kapitalin bi kısını üetiine ayııp, üetiinden bi ikta eeği kuabiye üetiine aktaısak ve t noktasına gelisek kuabiye üetiinde hehangi bi azalaya yolaçadan üetiini atıabileceğiz. (Ya da g noktasına gelip he iki üünden de daha fazla üeti yapabileceğiz) Optiu noktada kuabiye ve üetiinin eş üeti eğilei aynı eğie sahiptile. 5

6 Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi kuabiye K* Kuabiye Kapital Eek Yandaki gafikte göüldüğü gibi kalaını aksiize eteye çalışan kuabiye üeticilei kapital ve eek gidi sepetini eş üeti eğileinin eş aliyet doğusuna teğet olduğu noktada seçecekledi. Bu noktada eş üeti eğisinin (ve eş aliyet doğusunun) eğii: kuabiye kuabiye L* Kuabiye Kuabiye Üetii kuabiye : eek üceti : kapital fiyatı kuabiye : Kuabiye üetiinin topla aliyeti Kapital K* Çay Çay üeticilei de aynı kuabiye üeticilei gibi eş üeti eğilei ile eş aliyet doğulaının teğet olduğu noktadaki gidi sepetini seçecekledi. Bu noktada eş üeti eğisinin eğii: L* Çay Eek Çay Üetii Sonuç olaak sebest piyasa ekanizası içeisinde kendi kalaını aksiize eteye çalışan fiala sayesinde üeti gidilei (kapital, eek) tü sektöledeki tü üeti süeçleinin eş üeti eğileinin eğileinin bibiine eşit olduğu denge noktasındaki şekilde sektöle ve fiala aasında dağılacktı. Daha önce Edgeoth Diagaı nda bu noktalaın aeto Optiu olduğunu göüştük. Bi başka ifadeyle üetiin sözkonusu olduğu ekonoilede de 6 sebest piyasa aeto Optiu duua ulaştıı.

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç...

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç... KUVVET VE HREKET Sayfa No BSİT HRMONİK HREKET................................................ 35 Basit Haoni Haeet............................................ 35 Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti.......................

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz.

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı