Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2013 (1-17) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 1, 2013 (1-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz Meral ÖZEL * *Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Özet Bu çalışmada, Türkie nin farklı derece-gün bölgelerinde bulunan Adana, Trabzon, Eskişehir ve Ardahan illeri için iki farklı akıt türü ve dört farklı alıtım malzemesi kullanılarak bina dış duvarlarının optimum alıtım kalınlıkları ve çevresel etkileri belirlenmiştir. Hesaplamalar ömür maliet analizine göre ısıtma ve soğutma derece gün değerlerini kullanarak apılmıştır. Yakıt olarak kömür ve fuel-oil kullanılmış. Yalıtım malzemesi olarak Ekstrüde polistren (XPS), Ekspande polistren (EPS), Cam ünü ve Taş ünü seçilmiştir. Bu durumda dış duvarlara bu alıtım malzemeleri ugulanarak, artan alıtım kalınlıklarına göre optimum alıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Sonuç olarak, seçilen illere, alıtım malzemelerine ve akıtın türüne bağlı olarak optimum alıtım kalınlığının 1,5 ile 24,8 cm arasında değiştiği, ıllık tasarrufun 10,33 ile 351,92 TL/m 2 arasında değiştiği ve geri ödeme süresinin ise 0,78 ile 5,95 ıl arasında değiştiği görülmüştür. Arıca, binalarda optimum alıtım kalınlıkları kullanılarak akıt tüketimi ve çevree salınan CO 2 ve SO 2 emisonlarının kömür akıtı için %37,7-88,3 arasında azaldığı fuel-oil akıtı için ise %50,2-91,7 arasında azaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Optimum alıtım kalınlığı, Yıllık tasarruf, Yıllık akıt tüketimi, CO 2 ve SO 2 emisonları, Isıtma ve soğutma derece-gün. Determination of Optimum Insulation Thicknesses for Four Different Cit and Environmental Analsis Abstract Optimum insulation thicknesses of building external walls and environmental impacts were determined b using two different fuel tpes and four different insulation materials for Adana, Trabzon, Eskişehir ve Ardahan cities located on the different degree-da regions of Turke. Calculations were done b using heating and cooling degree-da values with respect to life-ccle cost analsis over lifetime of 10 ears of the building. Coal and fuel oil as fuel were considered. Extruded polstrene, expanded polstrene, glass wool and rock wool as insulation materials were selected. In this case, optimum insulation thickness, energ saving and pa back period with respect to increasing insulation thicknesses was calculated b appling these insulation materials on the external walls. As result, it was seen that the optimum insulation thicknesses varied between 1,5 and 24,8 cm, energ savings varied between 10,33 and 351,92 TL/m 2, and paback periods varied between 0,78 and 5,95 ears depending on the cit, insulation materials and tpe of fuel. It was also seen that b using optimum insulation thicknesses in the buildings, the fuel consumption, and emissions of CO 2 and SO 2 were decreased b 37,7-88,3% for coal and b 50,2-91,7% for fuel-oil. Kewords : Optimum insulation thickness, Energ saving, Yearl fuel consumption, Emissions of CO 2 and SO 2, Heating and cooling degree-da. Bu makalee atıf apmak için Özel M., Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, (10) 1-17 How to cite this article Özel M., Determination of Optimum Insulation Thicknesses for Four Different Cit and Environmental Analsis Electronic Journal of Machine Technologies, 2013, (10) 1-17

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi 1. GİRİŞ Enerji tüketimi; sanai, bina, ulaştırma ve tarım gibi dört ana sektör arasında dağılım göstermektedir. Bunların arasında, sanai sektöründen sonra en geniş enerji tüketimine sahip olan sektör bina sektörüdür. Ülkemizin ithal ettiği ve kendi öz kanaklarından ürettiği enerjinin üçte biri binaların ısıtılması ve soğutulması amacıla kullanılmaktadır. Yalıtımsızlık nedenile israf edilen enerji, kükürt dioksit, karbon monoksit ve bunun gibi zehirli gazların oluşturduğu hava kirliliğine ol açmaktadır. Bu da sadece Türkie açısından değil küresel anlamda büük ve tehlikeli bir problemdir. Ülkemizde konut ve apı sektörünün, toplam enerjinin aklaşık üzde ini tüketmesi ve büük bir tasarruf potansieline sahip olması, bu sektöre önelik ilgii artırmıştır [1]. Bu üzden, kış alarında ısı kaıplarını az alarında da ısı kazançlarını azaltmak için en etkin ol bina dış kabuk elemanlarının alıtılmasıdır. Bilindiği gibi alıtım kalınlığı arttıkça ısı kazanç ve kaıpları önemli ölçüde azalırken, alıtım malieti ise artacaktır. Bu durumda alıtım kalınlığının optimum değeri maliet analizi apılarak belirlenmelidir. Bu konula ilgili apılan çalışmalar incelendiğinde binaların ıllık ısıtma ve soğutma gereksinimleri genellikle ısıtma derece gün metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Çomaklı ve Yüksel [2] Erzurum, Kars ve Erzincan gibi Türkie nin en soğuk üç şehri için optimum alıtım kalınlığını derece gün saılarını esas alarak araştırmışlar. Anı azarların başka bir çalışmasında ısı alıtımının çevresel etkileri araştırılmıştır [3]. Onlar optimum alıtım kalınlığını kullanarak CO 2 emison miktarının % 50 azalacağını belirlemişlerdir. Optimum alıtım kalınlığının çevresel ekiler üzerine diğer bir çalışma Dombacı [4] tarafından apılmıştır. Onun çalışmasında akıt olarak kömür ve alıtım malzemesi olarak ta Ekspande polistren kulanılarak optimum alıtım kalınlığında CO 2 and SO 2 emisonlarının %41,53 azaltılacağı belirtilmiştir. Gölcü vd. [5] Denizli deki binalarda, ısıtma için farklı enerji kanaklarının kullanılması halinde dış duvarlar için optimum alıtım kalınlığını Derece-Gün saısını esas alarak hesaplamışlar. Hasan [6] duvarların optimum kalınlığını bulmak için ömür maliet analizini ve derece gün fikrini kullanmıştır. Sonuç olarak duvar apısının tiplerine bağlı olarak geri ödeme periodunun polistiren alıtımı için 1 ile 1,7 ılları arasında değiştiğini ve taş ünü alıtımı için ise 1,3 ile 2,3 ılları arasında değiştiğini göstermiştir. Bolattürk [7] Isparta bölgesindeki binaların duvar ve çatı döşemeleri için optimum alıtım kalınlıkları ve enerji tasarruflarını araştırmıştır. Bunun için ine Derece-Gün saısı esas alınmıştır. Bolattürk ün başka bir çalışmasında, Türkienin 4 iklim bölgesinden seçilen 16 şehir için ısıtma derece-gün fikrini kullanarak optimum alıtım kalınlıkları ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır [8]. Ozel ve Pıhtılı [9] ısıtma ve soğutma derece gün değerlerini kullanarak beş farklı il için optimum alıtım kalınlıklarını belirlemişlerdir. Bolattürk [10] binaların dış duvarlarındaki optimum alıtım kalınlığı ıllık ısıtma ve soğutma üklerine daandırılarak analiz edilmiştir. Bunun için ıllık ısıtma ve soğutma derece saatleri hesaplanarak, ekonomik model P1-P2 metoduna göre belirlenmiştir. Kanaklı [11] Bursa daki binaların dış duvarları için 1992 den 2005 e kadar dış hava sıcaklık değerleri dikkate alınarak ısıtma mevsimi için derece-saat değerleri hesaplanmış ve optimum alıtım kalınlığı belirlenmiştir. Al-Sanea vd. [12] Riad ın iklim şatlarını kullanarak dinamik şartlar altında elektrik tarifesinin bina duvarlarındaki optimum alıtım kalınlığına olan etkisini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, değişik elektrik tarifeleri için, minimum toplam malietin optimum alıtım kalınlığı ile lineer olarak değiştiğini göstermişlerdir. Ozel [13] dinamik aklaşım ve maliet analizini kullanarak bina dış duvarlarının optimum alıtım kalınlıklarını üç farklı akıt türü için hesaplamış ve derece gün metodu ile karşılaştırmıştır. Yıldız vd. [14] apılarda ısı alıtım kalınlığının ekonomik ve çevresel analizini apmışlar. Bunun için ekonomik analizde kullanılan ısı ükleri derece gün metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Mahlia and Iqbal [15] seçilen alıtım malzemeleri için ve kompozit duvara farklı kalınlıklarda hava boşluğu ugulanarak elde edilen optimum alıtım kalınlıklarına göre enerji tüketimi ve emisonların %

3 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 azaltılabileceğini göstermişlerdir. Bir diğer çalışmada ise enerji korunumu ve hava kirliliği için kompozit duvardaki hava boşluğu kullanımı araştırılmıştır [16]. Bu çalışmada ise, farklı derece-gün bölgelerinde bulunan Adana, Trabzon, Eskişehir ve Ardahan illeri için iki farklı akıt türü ve dört farklı alıtım malzemesi kullanılarak bina dış duvarlarının optimum alıtım kalınlıkları ve çevresel etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla dört ilin ısıtma ve soğutma derece-gün saıları esas alınarak akıt türü ve alıtım malzemelerine göre optimum alıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları, geri ödeme süreleri, akıt tüketimi ve CO 2 ile SO 2 emisonları belirlenmiştir. 2. DIŞ DUVARLARIN YAPISI Optimum alıtım kalınlığını hesaplamak için dış ve iç üzeinde 2 cm lik sıva, 20 cm kalınlığında tuğla ve alıtım malzemesinden oluşan dıştan alıtımlı bir duvar apısı ele alınmıştır. Yalıtım malzemesi olarak Ekstrüde polistren (XPS), Ekspande polistren (EPS), Cam ünü ve Taş ünü seçilmiştir. Bu malzemelerin ısı iletim katsaıları ve birim fiatları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsaıları ve birim fiatları Yalıtım Malzemeleri k (W/mK) Fiatı (TL/m 3 ) XPS 0, EPS 0, ,8 Cam ünü 0, Taş ünü 0, DIŞ DUVARLARIN ISI KAZANÇ VE KAYBI Binalardaki ısı kazanç ve kaıpları genel olarak dış duvarlardan, pencerelerden, tavan ve döşemeler ile hava infiltrasonu sonucu gerçekleşmektedir. Ancak bu çalışmada sadece dış duvarlarda oluşan ısı kazanç ve kaıpları göz önüne alınarak optimum alıtım kalınlığı hesaplanmıştır. Dış duvarın birim üzeinden oluşan ısı kazanç ve kabı aşağıdaki şekildedir: q U. T (1) Burada U toplam ısı transfer katsaısı T ise gün bounca değişen dış ortam sıcaklığı ile sabit iç ortam sıcaklığının farkıdır. Bu durumda derece-gün saılarına bağlı olarak birim üzeden gerçekleşen ıllık ısı kazanç ve kabı q A DGU. (2) şeklindedir. Duvarın toplam ısı transfer katsaısı ise aşağıdaki gibi azılabilir: U R i R w 1 R R o (3) Burada Ri ve Ro iç ve dış ortamın ısıl dirençleri, Rw alıtımsız duvar tabakalarının ısıl direncidir. R alıtım malzemesinin ısıl direnci olup aşağıdaki şekilde azılmaktadır. x R k Burada x alıtım malzemesinin kalınlığı, k ise ısıl iletkenliğidir. alıtım malzemesi hariç duvarın toplam ısıl direnci olmak üzere toplam ısı transfer katsaısı aşağıdaki gibidir: 3 Rwt ise (4)

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi U R wt 1 x k (5) Duvarın iç ve dış üzeindeki ısı transfer katsaısı sırasıla 6 ve 22 W/m 2 K olarak alınmış ve R wt = m 2 K/W olarak elde edilmiştir. 4. OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI İÇİN MALİYET ANALİZİ Binaların dış duvarlarına alıtım ugulanarak ısı kazanç ve kabı önemli ölçüde azaltılmış olur. Bu durumda enerji tasarrufu açısından alıtımın optimum kalınlığının bilinmesi gerekmektedir. Yalıtımın optimum kalınlığı, alıtım malieti ve binanın ömrü üzerinden enerji tüketim malietini içine alan minimum toplam malieti sağlaan değerdir Bu üzden maliet analizi apılarak optimum alıtım kalınlığı tespit edilmelidir. Isıtma ve soğutmanın ıllık enerji malieti sırasıla aşağıdaki gibidir: C A, I IDG. C f ( R x / k ). H. wt u (6) C A, S SDG. Ce ( R x / k ). COP wt (7) Burada, IDG ve SDG sırasıla ısıtma derece-gün ve soğutma derece-gün saıları olup incelenen iller için Tablo 2 de verilmiştir. ve COP ise sırasıla akıt fiatı (TL/kg), elektriğin fiatı C, f C, e H, u (TL/kWh), akıtın alt ısıl değeri (J/kg), ısıtma sisteminin verimi ve soğutma performans katsaısıdır. Bu durumda toplam ıllık enerji malieti aşağıdaki şekilde azılır. C A C A, I C A, S (8) Yalıtılmış bir binanın toplam malieti aşağıdaki bağıntı ardımıla hesaplanmaktadır. C C. PWF C. x T A (9) Burada C ve x sırasıla, alımın fiatı (TL/m 3 ) ve kalınlığıdır. C birim üze için ıllık ısıtma ve A soğutma malietinin toplamıdır. Optimum alıtım kalınlığı belirlenirken, N ıllık ömür üzerinden toplam ısıtma malieti şimdiki değer faktörü ( PWF ) ile birlikte değerlendirilmelidir. PWF, faiz oranı (i) ve enflason oranı (g) e bağlı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. PWF N (1 r) 1, N r(1 r) i g r i g 1 g (10) Toplam malieti minimum apacak alıtım kalınlığı bize optimum alıtım kalınlığını vermektedir. Buna göre optimum alıtım kalınlığı, toplam malieti veren (9) nolu denklemin alıtım kalınlığına (x) göre türevi alınarak aşağıdaki gibi elde edilir. PWF. k C. IDG C. SDG f e x op k C. 6 Hu. 3.6x10. COP R wt (11) 4

5 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Denklem (11) deki (3.6x10 6 ) birim dönüşümünden kanaklanmaktadır. Anı azarın diğer çalışmasında mevcut olan anı formülün birim dönüşümü, hazırlanmış olan programda dikkate alınmış olup formülde görülmemektedir. Arıca, enerji tasarrufu alıtımsız duvarın toplam malieti ile alıtımlı duvarın toplam malieti arasındaki farktan aşağıdaki şekilde hesaplanır: S T ( C ) C (12) T alsz T Geri ödeme periodu ise aşağıdaki bağıntı ardımıla hesaplanır: p b i g C. x ln1. 1 g S A 1 g ln 1 i (13) Burada S A ıllık tasarruf olup alıtımsız duvar ile alıtımlı duvarın ıllık enerji malietleri arasındaki farktan aşağıdaki şekilde hesaplanır: S A ( C ) C (14) A alsz A Tablo 2. İllere göre ısıtma ve soğutma derece gün değerleri [17] İl Isıtma Derece-Gün saısı, ( o C.gün) Soğutma Derece- Gün saısı, ( o C.gün) Adana Trabzon Eskişehir Ardahan Hesaplamalarda kullanılan akıtların özellikleri ve diğer parametreler Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Hesaplamalarda kullanılan parametreler Parametre Değeri Yakıt İthal kömür Fiatı 0,565 TL/kg H u 29,307*10 6 J/kg η % 65 Kimasal formülü C H O S 0.01 N [14] Fuel-oil Fiatı 1,96 TL/kg H u 41,344*10 6 J/kg η %80 Kimasal formülü C H O S N 0.02 [14] Elektrik Fiatı TL/kWh H u 36,00648*10 5 J/kwh η %99 cop (soğutma için) 2,5 R wt 0,5903 m 2 K/W Faiz oranı, (i) % 8,75 Enflason oranı, (g) % 7,50 N 10 ıl 5

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi 5. YAKIT TÜKETIMI VE EMISYONLARIN HESABI Binalarda artan alıtım kalınlığı ısı kabını azaltır. Dolaısıla akıt tüketimi ve emisonlarda azalmış olur. Genel kimasal formülü C H O S N olan akıtın anma denklemi aşağıdaki gibidir [5, 14]: a b d e f C a H b O d S e N f b X ( O2 3.76N 2 ) aco2 H 2O ( 1) XO2 eso2 YN 2 2 (15) X ve Y sabitleri aşağıda (16) ve (17) de verilen oksijen denge formüllerinden hesaplanır: X b d a e 4 2 (16) Y 3.76X ( f 2) (17) NOx and CO emisonları ihmal edilior. 1 kg akıtın anmasıla ortaa çıkan anma ürünlerinin emison oranı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir [14]: aco2 M CO kg CO2 / kg 2 M eso2 M SO kg SO2 / kg 2 M fuel fuel (18) (19) Burada, M akıtın mol ağırlığıdır ve aşağıdaki gibi hesaplanır: M 12a b 16d 32e 14 f kg / kmol (20) Toplam CO 2 and SO 2 emisonları aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: M M 44a M CO M 2 F 64e M SO M 2 F (21) (22) Burada M F ıllık akıt tüketimi olup aşağıdaki gibi hesaplanabilir: M F ( R wt IDG x / k ). H u (23) 6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME Bu çalışmada, farklı derece-gün bölgelerinde bulunan Adana, Trabzon, Eskişehir ve Ardahan illerindeki binaların dış duvar alıtımının ekonomik ve çevresel analizi apılmıştır. Bu amaçla dört ilin ısıtma ve soğutma derece-gün saıları esas alınarak akıt türü ve alıtım malzemelerine göre optimum alıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları, geri ödeme süreleri, akıt tüketimi ve CO 2 ile SO 2 emisonları belirlenmiştir. Yakıt olarak kömür ve fuel-oil kullanılmış. Yalıtım malzemesi olarak Ekstrüde polistren (XPS), Ekspande polistren (EPS), Cam ünü ve Taş ünü seçilmiştir. 6

7 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Şekil 1(a-d) farklı derece-gün bölgelerinde bulunan iller için, alıtım malzemesi olarak Ekstruded polistren ve akıt türü olarak kömür kullanılması halinde alıtım kalınlığına göre malietlerin değişimini göstermektedir. Şekillerden görüldüğü gibi artan alıtım kalınlığı ile akıt malieti azalırken alıtım malieti ise lineer olarak artmaktadır. Toplam maliet ise belirli bir değere kadar azalmakta ve bu değerden sonra artmaktadır. Dolaısıla toplam malietin minimum olduğu değer optimum alıtım kalınlığını vermektedir. Burada Adana, Trabzon, Eskişehir ve Ardahan illeri için optimum alıtım kalınlıkları sırasıla 3.4, 3.6, 5.2 ve 7.2 cm olarak elde edilmiştir. (a) Adana (b) Trabzon 7

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi (c) Eskişehir (d) Ardahan Şekil 1. farklı derece-gün bölgelerinde bulunan iller için alıtım kalınlığına göre malietlerin değişimi Ekstruded polistren alıtım malzemesinin ve kömür akıtının kullanılması halinde dört farklı il için artan alıtım kalınlığına göre enerji tasarrufu ve ıllık akıt tüketimi sırasıla Şekil 2(a) ve (b) de görülmektedir. Şekil 3(a) ve (b) ise anı akıt türü ve alıtım malzemesi için CO 2 ve SO 2 emisonlarının alıtım kalınlığı ile değişimini göstermektedir. Enerji tasarrufu ve ıllık akıt tüketiminin en üksek değerleri ısıtma derece gün değerinin en fazla olduğu Ardahan ilinde elde edilirken en düşük enerji tasarrufu ve akıt tüketimi ve dolaısıla emisonlar Adana ilinde elde edilmiştir. 8

9 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 (a) (b) Şekil 2. Farklı derece-gün bölgelerinde bulunan iller için artan alıtım kalınlığına göre a) enerji tasarrufu ve b) ıllık akıt tüketimi 9

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi (a) (b) Şekil 3. CO 2 ve SO 2 emisonlarının alıtım kalınlığı ile değişimi 10

11 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 (a) kömür (b) fuel-oil Şekil 4. Ardahan ilinde dört farklı alıtım malzemesinin artan kalınlıklarına göre enerji tasarrufunun değişimi Ardahan ilinde dört farklı alıtım malzemesinin artan kalınlıklarına göre enerji tasarrufunun değişimi kömür ve fuel-oil akıtları için sırasıla şekil 4(a) ve (b) de gösterilmiştir. Yıllık tasarruf alıtım malzemelerinin malietleri ile ters orantılıdır. Maliet arttıkça enerji tasarrufunun azaldığı görülmektedir. İncelenen alıtım malzemeleri arasında en düşük malietli cam ünü alıtım malzemesinin enerji tasarrufu maksimum olurken en üksek malietli taş ünü alıtım malzemesinin kullanılması halinde minimum enerji tasarrufu elde edilmiştir. Grafiklerden görüldüğü gibi enerji korunumları akıtın malieti 11

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ile doğru orantılıdır. Yakıtın malieti attıkça enerji tasarrufu da artmaktadır. Örneğin Fuel-oil gibi üksek malietli akıtların enerji tasarrufları kömür gibi düşük malietli akıtların enerji tasarruflarından oldukça üksek olduğu görülmektedir. Arıca enerji korunumu açısından iklim şartları da önemlidir. Enerji korunumu ısıtma ükünün büüklüğüne bağlı olarak büükten küçüğe doğru sırasıla Ardahan, Eskişehir, Trabzon ve Adana olarak sıralanmaktadır. Bu durumda enerji tasarrufu soğuk bölgelerde daha önemli hale gelmektedir. (a) Kömür (b) fuel-oil Şekil 5. Ardahan ilinde dört farklı alıtım malzemesinin artan kalınlıklarına göre ıllık akıt tüketiminin değişimi 12

13 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Ardahan ilinde dört farklı alıtım malzemesinin artan kalınlıklarına göre ıllık akıt tüketiminin değişimi kömür ve fuel-oil akıtları için sırasıla şekil 5(a) ve (b) de gösterilmiştir. Şekil 6(a-b) ve 7 (a-b) sırasıla kömür ve fuel-oil akıtları için CO 2 ve SO 2 emisonlarının alıtım kalınlığı ile değişimini göstermektedir. Yalıtım kalınlığı arttıkça akıt tüketimi ve emisonlar azalmaktadır. Ancak bu azalma alıtım kalınlığının küçük değerlerinde daha hızlıdır. Her iki akıt türü için bütün alıtım kalınlıklarında en düşük akıt tüketimi ve emisonlar, en üksek ısıl dirence sahip olan Ekstrüde polistren alıtım malzemesi için elde edilirken en üksek akıt tüketimi ve emisonlar en düşük ısıl dirence sahip olan Taş ünü alıtım malzemesi için elde edilmiştir. Arıca düşük malietli kömür akıtının ıllık akıt tüketimi ve emisonları üksek malietli fuel-oil akıtına göre fazla olduğu görülmektedir. (a) (b) Şekil 6. Kömür akıtının a) CO 2 ve b) SO 2 emisonlarının alıtım kalınlığı ile değişimi 13

14 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi (a) (b) Şekil 7. Fuel-oil akıtının a) CO 2 ve b) SO 2 emisonlarının alıtım kalınlığı ile değişimi Dört il için alıtım malzemesi ve akıt türüne göre optimum alıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmış ve Tablo 4 te verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi optimum alıtım kalınlığı ve ıllık tasarrufun en üksek değerleri her iki akıt türü için Ardahan da cam ünü alıtım malzemesinin kullanılması halinde elde edilirken en düşük değerler Adana da taş ünü alıtım malzemesi için elde edilmiştir. Yalıtım malzemelerinin malieti arttıkça optimum alıtım kalınlığı ve ıllık tasarruf azalırken geri ödeme süresinin ise arttığı görülmüştür. Sonuç olarak, seçilen illere, alıtım malzemelerine ve akıtın türüne bağlı olarak optimum alıtım kalınlığının 1,5 ile 24,8 cm arasında değiştiği, ıllık tasarrufun 10,33 ile 351,92 TL/m 2 arasında değiştiği ve geri ödeme süresinin ise 0,78 ile 5,95 ıl arasında değiştiği görülmüştür. 14

15 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Tablo 4. Farklı derece-gün bölgelerinde bulunan dört il için alıtım malzemesi ve akıt türüne göre optimum alıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi Kömür Fuel-oil Optimum Yıllık tasarruf Geri Optimum Yıllık tasarruf Geri İL Yalıtım malzemesi Yalıtım ödeme Yalıtım ödeme kalınlığı (TL/m 2 ) (%) süresi kalınlığı (TL/m 2 ) (%) süresi (m) (ıl) (m) (ıl) Ekstrüde polistren 0,034 31,11 44,42 3,19 0,046 56,02 53,05 2,61 Adana Ekspande polistren 0,051 35,06 50,07 2,79 0,068 61,28 58,04 2,28 Cam ünü 0,088 44,54 63,60 1,93 0,114 73,63 69,74 1,58 Taş ünü 0,015 10,33 14,76 5,95 0,025 26,24 24,85 4,91 Ekstrüde polistren 0,036 33,91 45,70 3,13 0,057 85,07 58,94 2,24 Trabzon Ekspande polistren 0,054 38,03 51,25 2,74 0,083 91,53 63,41 1,94 Cam ünü 0,092 47,88 64,53 1,88 0, ,50 73,78 1,35 Taş ünü 0,017 11,98 16,14 5,89 0,033 47,08 32,62 4,15 Eskişehir Ekstrüde polistren 0,052 70,72 56,37 2,40 0, ,11 67,78 1,69 Ekspande polistren 0,076 76,62 61,07 2,09 0, ,17 71,42 1,48 Cam ünü 0,126 90,36 72,03 1,44 0, ,83 79,70 1,02 Taş ünü 0,029 36,57 29,15 4,45 0, ,26 45,40 3,13 Ardahan Ekstrüde polistren 0, ,41 65,15 1,85 0, ,99 74,57 1,29 Ekspande polistren 0, ,56 69,04 1,61 0, ,25 77,50 1,13 Cam ünü 0, ,23 77,95 1,11 0, ,92 84,12 0,78 Taş ünü 0,045 86,82 41,46 3,44 0, ,12 55,96 2,42 Tablo 5. Farklı derece-gün bölgelerinde bulunan dört il için alıtım malzemesi ve akıt türüne göre optimum alıtım kalınlığı ugulandığı zaman elde edilen ıllık akıt tüketimi ve emisonlar Kömür Fuel-oil Yalıtım malzemesi Yıllık akıt Emison miktarı (kg/m 2 ) Yıllık akıt tüketimi Emison miktarı (kg/m 2 ) tüketimi CO 2 SO 2 (kg/m 2 ) CO 2 CO 2 (kg/m 2 ) Adana Ekstrüde polistren 2,248 7,012 0,0144 1,049 3,378 0,0175 Ekspande polistren 1,975 6,158 0,0127 0,921 2,966 0,0153 Cam ünü 1,364 4,253 0,0087 0,636 2,048 0,0106 Taş ünü 4,184 13,046 0,0268 1,926 6,202 0,0321 Trabzon Ekstrüde polistren 4,269 13,310 0,0274 1,762 5,675 0,0293 Ekspande polistren 3,741 11,664 0,0240 1,555 5,008 0,0259 Cam ünü 2,596 8,096 0,0166 1,073 3,457 0,0179 Taş ünü 7,858 24,502 0,0504 3,273 10,540 0,0545 Eskişehir Ekstrüde polistren 5,802 18,091 0,0372 2,378 7,659 0,0396 Ekspande polistren 5,119 15,961 0,0328 2,089 6,727 0,0348 Cam ünü 3,540 11,038 0,0227 1,445 4,654 0,0241 Taş ünü 10,797 33,666 0,0692 4,414 14,214 0,0735 Ardahan Ekstrüde polistren 7,582 23,639 0,0486 3,110 10,016 0,0518 Ekspande polistren 6,697 20,880 0,0429 2,725 8,777 0,0454 Cam ünü 4,625 14,420 0,0296 1,885 6,072 0,0314 Taş ünü 14,021 43,718 0,0898 5,705 18,372 0,0950 Farklı illerdeki farklı alıtım malzemelerinin optimum kalınlıklarının kullanılması halinde ıllık akıt tüketimi ve emison miktarları ise Tablo 5 te verilmiştir. Bu tabloda görüldüğü gibi kömür akıtının akılması halinde akıt tüketiminin 1,364 ile14,021 kg/m 2 arasında değiştiği, CO 2 ve SO 2 emison miktarlarının ise sırasıla 4,253 ile 43,718 kg/m 2 ve 0,0087 ile 0,0898 kg/m 2 arasında değiştiği görülmüştür. Optimum alıtım kalınlığı büüdükçe ıllık akıt tüketimi ve dolaısıla emisonlar 15

16 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) 1-17 Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi azalacaktır. Dört farklı il için en düşük akıt tüketimi ve emisonlar her iki akıt türü için en üksek alıtım kalınlığının elde edildiği cam ünü alıtım malzemesi için elde edilirken en üksek tüketim ve emisonlar optimum alıtım kalınlığının düşük olduğu taş ünü alıtım malzemesi için elde edilmiştir. Binalarda optimum alıtım kalınlığı ugulanarak akıt tüketimi ve çevree salınan emisonlar azalacaktır. Tablo 6 da, incelenen illere ve alıtım malzemelerine göre elde edilen optimum kalınlıkların kullanılması halinde akıt tüketimi ve emisonlardaki azalma kömür akıtı için %37,7-%88,3 arasında değiştiği ve fuel-oil akıtı için ise %50,2-%91,7 arasında değiştiği görülmüştür. Örneğin Ardahan da fuel-oil akıtının kullanılması halinde, alıtımsız duvarda optimum alıtım kalınlığını ugulaarak XPS, EPS, cam ünü ve taş ünü alıtım malzemeleri için ıllık akıt tüketimi ve dolaısıla emisonların sırasıla %86, %88, %92 ve %75 azaldığı görülmüştür. Tablo 6. Farklı derece-gün bölgelerinde bulunan dört il için alıtım malzemesi ve akıt türüne göre optimum alıtım kalınlığı ugulandığı zaman elde edilen Yakıt tüketimi ve emisonlardaki azalma (%) Yakıt tüketimi ve emisonlardaki azalma (%) Yakıt türü Kömür Fuel-oil XPS EPS Cam ünü Taş ünü XPS EPS Cam ünü Taş ünü Adana 66,5 70,6 79,7 37,7 72,8 76,2 83,5 50,2 Trabzon 67,7 71,7 80,4 40,6 76,9 79,6 85,9 57,1 Eskişehir 75,2 78,1 84,8 53,9 82,3 84,5 89,3 67,3 Ardahan 80, ,3 64,5 86, ,7 74,9 SEMBOLLER C A,I :Isıtma için ıllık ısıtma malieti, (TL/m 2 ıl) C A,S :Soğutma için ıllık soğutma malieti, (TL/m 2 ıl) C A :Toplam ıllık enerji malieti, (TL/m 2 ıl) C e :Elektriğin fiatı (TL/kWh) C f :Yakıt fiatı, (TL/kg) C :Yalıtımın fiatı, (TL/m 3 ) COP :Soğutma performans katsaısı g :Enflason oranı H u :Yakıtın alt ısıl değeri, (J/kg) IDG :Isıtma derece-gün saısı, ( o C.gün) i :Faiz oranı k :Yalıtım malzemesinin ısı iletim katsaısı, (W/mK) N :Ömür (ıl) M F :Yıllık akıt tüketimi, (kg/m 2 ) x :Yalıtımın kalınlığı, (m) PWF :Şimdiki değer faktörü P b :Geri ödeme süresi, (ıl) q : Dış duvarın birim üzeinden oluşan ısı kazanç ve kabı, (W/m 2 ) R wt :Yalıtım malzemesi hariç duvarın toplam ısıl direnci, (m 2 K/W) SDG :Soğutma derece-gün saısı, ( o C.gün) S A :Yıllık tasarruf, (TL/m 2 ) S T :Enerji tasarrufu, (TL/m 2 ) U :Duvarın toplam ısı transfer katsaısı, (W/m 2 K) 7. KAYNAKLAR 1. Kanaklı, Ö. ve Yamankaradeniz, R., 2008, Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı, Tesisat mühendiliği Dergisi, 104,

17 Özel M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2013 (10) Çomaklı, K. and Yüksel, B., 2003, Optimum Insulation Thickness of External Walls for Energ Saving, Applied Thermal Engineering, 23, Çomaklı, K., Yüksel, B., 2004, Environmental impact of thermal insulation thickness in buildings, Applied Thermal Engineering, 24, Gölcü, M., Dombacı, Ö. A. ve Abalı S., 2006, Denizli için Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna Etkisi ve Sonuçları, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 21(4), Dombacı, Ö.A., 2007, The environmental impact of optimum insulation thickness for external walls of buildings, Energ and Buildings, 42, Hasan, A., 1999, Optimizing Insulation Thickness for Buildings using Life Ccle Cost, Applied Energ, 63, Bolattürk, A., 2003, Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Hesabı ve Enerji Tasarrufundaki Rolü, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bolattürk, A., 2006, Determination of Optimum Insulation Thickness for Building Walls With Respect to Various Fuels and Climate Zones in Turke, Applied Thermal Engineering, 26, Ozel, M., Pıhtılı, K.,2008, Isıtma ve soğutma derece gün değerlerini kullanarak optimum alıtım kalınlığının belirlenmesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 26(3), Bolattürk, A., 2008, Optimum Insulation Thicknesses for Building Walls with Respect to Cooling and Heating Degree-Hours in the Warmest Zone of Turke, Building and Environment, 43, Kanakli, O., 2008, A Stud on Residential Heating Energ Requirement and Optimum Insulation Thickness, Renewable Energ, 33, Al-Sanea, S. A., Zedan, M. F. and Al-Ajlan, S.A., 2005, Effect of electricit tarif on the optimum insulation-thickness in building walls as determined b a dnamic heat-transfer model, Applied Energ, 82, Ozel, M., Dnamic approach and cost analsis for optimum insulation thicknesses of the building external walls, J. Fac. Eng. Archit. Gazi Univ, 23(4), Yıldız, A., Gürlek, G., Erkek, M. and Özbalta, N., 2008, Economical and Environmental Analses of Thermal Insulation Thickness in Buildings, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 28(2), Mahlia, T.M.I., Iqbal, A., 2010, Cost benefits analsis and emission reductions of optimum thickness and air gaps for selected insulation materials for building walls Maldives, Energ, 35, Kurt, H., 2010, The usage of air gap in the composite wall for energ saving and air pollution, Environmental Progress and Sustainable Energ 30, Bulut, H., Büükalaca, O. ve Yılmaz, T., 2007, Türkie İçin Isıtma ve Soğutma Derece-Gün Bölgeleri, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kaseri. 17

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ

ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ 496 th International Clean Energ Smposium, 4-6 October 6, Istanbul, Turke ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ Mustafa ERTÜRK,*, Ali KEÇEBAŞ, Ali DAŞDEMİR

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

Duvar Bileşenleri Arasına Hava Boşluğu Uygulamasının Ekonomik Ve Çevresel Analizi

Duvar Bileşenleri Arasına Hava Boşluğu Uygulamasının Ekonomik Ve Çevresel Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2011 (49-61) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 2011 (49-61) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ http://fbe.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 10(2):139-147, 2009 ISSN 1305 6468 DIC: 272SOTT1080911091209 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ

Detaylı

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 100-111 Temmuz 2010 Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Asiye ASLAN 1,*,

Detaylı

Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi

Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi 346 Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi Ali Etem GÜREL 1, Ali DAŞDEMİR 2 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ali DAŞDEMİR

Abs tract: Key Words: Ali DAŞDEMİR Ali Dasdemir:Sablon 28.02.2014 15:35 Page 5 Farklı Yalıtım Malzemesi ve Yakıt Türüne Bağlı Olarak Optimum Yalıtım Kalınlığının ve Enerji Tasarrufunun Tespiti Ali DAŞDEMİR Abs tract: ÖZET Günümüzün en güncel

Detaylı

Okan Kon, Gülşen Yaman Nadir İlten, Bedri Yüksel NWSA-ENGINEERING SCIENCES Balikesir University, Balikesir-Turkey

Okan Kon, Gülşen Yaman Nadir İlten, Bedri Yüksel NWSA-ENGINEERING SCIENCES Balikesir University, Balikesir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy Okan Kon, Gülşen Yaman Nadir İlten, Bedri Yüksel NWSA-ENGINEERING SCIENCES Balikesir University, Balikesir-Turkey Received: September 2012 okan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Abs tract: Key Words: Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET

Abs tract: Key Words: Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET alpay kurekci:sablon 02.11.2012 15:24 Page 5 Türkiye nin Tüm İlleri İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET Abs tract: ÖZET Türkiye

Detaylı

Abs tract: Key Words: Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ

Abs tract: Key Words: Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ omer kaynaklı:sablon 25.01.2012 15:04 Page 48 Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ Bina Duvarlarına Uygulanan Isıl Yalıtım Kalınlığının Enerji Maliyeti Odaklı Optimizasyonu

Detaylı

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 30-47 (2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Okan KON 1, Bedri YÜKSEL Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC stanbul daki Konutlar çin Optimum Yal t m Kal nl n n Belirlenmesi Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC ÖZET Türkiye de üretilen enerjinin büyük bir k sm s tma enerjisi

Detaylı

OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uludağ Üniversitesi ühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı, 016 ARAŞTIRA DOI: 10.1748/uujfe.30811 OPTİU HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CALI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİİ VE EİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLESİ

Detaylı

BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU

BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU Ömer KAYNAKLI Mustafa MUTLU Muhsin KILIÇ ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde derece-gün (DG) sınıflandırmasına göre birinci

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri *

Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri * Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 147-066) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 01 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art مجلة البحوث التاريخية

Detaylı

Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Araş. Gör. Ömer KAYNAKLI Prof.Dr. Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

BİNA DIŞ DUVARLARININ OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI İÇİN DİNAMİK YAKLAŞIM VE MALİYET ANALİZİ

BİNA DIŞ DUVARLARININ OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI İÇİN DİNAMİK YAKLAŞIM VE MALİYET ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. ak. Der. J. ac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 4, 879-884, 2008 Vol 23, No 4, 879-884, 2008 BİNA DIŞ DUVARLARININ OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI İÇİN DİNAMİK YAKLAŞIM VE MALİYET ANALİZİ

Detaylı

BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ

BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ H. Tank ÖZKAHRAMAN*, Ali BOLATTURK ** * SDÜ Mühendislik Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü, ISPARTAtarik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DIŞ DUVAR SİSTEM ALTERNATİFLERİNİN ENERJİ MALİYETİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DIŞ DUVAR SİSTEM ALTERNATİFLERİNİN ENERJİ MALİYETİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: A0017 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) NWSA Received: September 2006 NWSA Accepted:

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ercan ÇALLI Ali KEÇEBAŞ

Abs tract: Key Words: Ercan ÇALLI Ali KEÇEBAŞ Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Boru Yalıtımı Uygulamasının Ekonomik ve Çevresel Faydaları Ercan ÇALLI Ali KEÇEBAŞ Abs tract: ÖZET Bu çalışmada bölgesel ısıtma boru hatlarında boru yalıtımının ekonomik ve

Detaylı

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI _ 187 ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI Ömer KAYNAKLI Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım

Detaylı

KONUTLARDA DUVAR VE ÇATI YALITIMLARININ BİNA KABUĞU, ISITMA ENERJİSİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KONUTLARDA DUVAR VE ÇATI YALITIMLARININ BİNA KABUĞU, ISITMA ENERJİSİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KONUTLARDA DUVAR VE ÇATI YALITIMLARININ BİNA KABUĞU, ISITMA ENERJİSİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Esra BOSTANCIOĞLU * Özet: Konut yapılarının kullanıcılar için gerekli konfor koşullarını

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM UYGULAMASININ ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLERİ

TÜRKİYE DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM UYGULAMASININ ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 669-677, 2012 Vol 27, No 2, 669-677, 2012 TÜRKİYE DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM

Detaylı

Abs tract: Key Words: Dr. Figen BALO Arş. Gör. Aynur UÇAR Prof. Dr. Mustafa İNALLI

Abs tract: Key Words: Dr. Figen BALO Arş. Gör. Aynur UÇAR Prof. Dr. Mustafa İNALLI figen balo-1:sablon 24.11.2011 11:43 Page 5 Yapıların Dış Duvarlarında Optimum Yalıtım Kalınlığının Üç Farklı Metodla Tespiti Dr. Figen BALO Arş. Gör. Aynur UÇAR Prof. Dr. Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda

Detaylı

KONUTLARDA YALITIM KALINLIKLARININ ARTIRILMASININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ

KONUTLARDA YALITIM KALINLIKLARININ ARTIRILMASININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ KONUTLARDA YALITIM KALINLIKLARININ ARTIRILMASININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Hüseyin GÜLLÜCE Süleyman KARSLI Hanifi SARAÇ ÖZET Fosil enerji kaynaklarının hızla tükendiği dünyamızda yeni ve yenilenebilir

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNE GÖRE OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ TEORİK VE UYGULAMALI

Detaylı

Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı

Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı 25-Alpay Kurekci:Sablon 29.08.2013 14:26 Page 25 Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı N. Alpay KÜREKCİ Abs tract: ÖZET Dış ortama veya galerilere yerleştirilen

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 253 SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Cüneyt DAĞIDIR Ali BOLATTÜRK ÖZET Bu çalışmada birinci iklim bölgesinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI

TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI 305 TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI N. Alpay KÜREKCİ ÖZET Dış ortama veya galerilere yerleştirilen ve içlerinde sıcak akışkan geçen her boru ısı kaybeder.

Detaylı

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ _ 401 YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ Hakan ÜNALAN Emrah GÖKALTUN Ramazan UĞURLUBİLEK ÖZET Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan

Detaylı

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 17-27, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN

Detaylı

Abs tract: Key Words: Cüneyt DAĞIDIR Doç. Dr. Ali BOLATTÜRK

Abs tract: Key Words: Cüneyt DAĞIDIR Doç. Dr. Ali BOLATTÜRK cuneyt dagidir:sablon 25.08.2011 16:53 Page 64 Cüneyt DAĞIDIR Doç. Dr. Ali BOLATTÜRK Abs tract: In this study, the optimum insulation thickness is calculated according to cooling and heating loads for

Detaylı

Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Determination of Optimum Insulation Thickness for Heating and Cooling Seasons Ömer KAYNAKLI Muhsin KILIÇ, Recep YAMANKARADENİZ Özet

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ISI YALITIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ - EDİRNE ÖRNEĞİ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ISI YALITIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ - EDİRNE ÖRNEĞİ _ 2111 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ISI YALITIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ - EDİRNE ÖRNEĞİ Esma MIHLAYANLAR Filiz UMAROĞULLARI Semiha KARTAL ÖZET Dünya üzerindeki çevresel sorunların temelini

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

GÜNEŞLENME ŞİDDETİ DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞLENME ŞİDDETİ DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ GÜNEŞLENME ŞİDDETİ DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ Ali BOLATTÜRK Cüneyt DAĞIDIR ÖZET Bu çalışmada sıcak iklim bölgesinde bulunan Antalya

Detaylı

Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı Okan KON 1 1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ISSN: 1308 7231 (NWSAENS) Received: November 2015 ID: 2016.11.1.1A0360 Accepted: January 2016

ISSN: 1308 7231 (NWSAENS) Received: November 2015 ID: 2016.11.1.1A0360 Accepted: January 2016 Engineering Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7231 (NWSAENS) Received: November 2015 ID: 2016.11.1.1A0360 Accepted: January 2016 Okan Kon Balıkesir University, okan@balikesir.edu.tr, Balıkesir-Turkey

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ FARKLI DERECE-GÜN BÖLGELERİ İÇİN YALITIM PROBLEMİNİN İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Metin TOLUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ FARKLI DERECE-GÜN BÖLGELERİ İÇİN YALITIM PROBLEMİNİN İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Metin TOLUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ FARKLI DERECE-GÜN BÖLGELERİ İÇİN YALITIM PROBLEMİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Metin TOLUN Anabilim Dalı : Enerji Bilim ve Teknoloji Programı : Enerji

Detaylı

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Mü. Mim. Fak. Der. Journal of te Faculty of Engineering and Arcitecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 367-374, 212 Vol 27, No 2, 367-374, 212 GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3 Sayı 1. (2015), 4-10 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 3 Issue 1 (2015), 4-10 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Sıvalı-Kompozit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) Feza M. HOKKACI Makina Mühendisi/Enerji Yöneticisi hokkaci@izocam.com.tr

Sıvalı-Kompozit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) Feza M. HOKKACI Makina Mühendisi/Enerji Yöneticisi hokkaci@izocam.com.tr Sıvalı-Kompozit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) Feza M. HOKKACI Makina Mühendisi/Enerji Yöneticisi hokkaci@izocam.com.tr Gebze, 30 Ocak 2013 Sıvalı-Kompozit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS)

Detaylı

Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Đller Đçin Analizi

Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Đller Đçin Analizi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 92, s. 33-39, 2006 Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Đller Đçin Analizi Meral ÖZEL * Gökhan KAHRAMAN

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ MAKALE OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ Durdu Demirdelen * Makina Mühendisi durdudemirdelen@hotmail.com Semir Gökpınar Yrd.Doç.Dr., Mustafa

Detaylı

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri

1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tınaztepe yerleşkesi Buca ĐZMĐR 1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

DENİZLİ DE BİR BİNANIN FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE YAKIT MALİYETİ VE CO 2 EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ

DENİZLİ DE BİR BİNANIN FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE YAKIT MALİYETİ VE CO 2 EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ 59 SDU International Technologic Science pp. 59-69 Constructional Technologies DENİZLİ DE BİR BİNANIN FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE YAKIT MALİYETİ VE CO 2 EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ Hilmi Yazıcı, Mehmet

Detaylı

Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 216 14 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 216 Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi Turgut KAYA 1*, Cenk KARAKURT

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı

Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 499-58, 25 17 (3), 499-58, 25 Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı Betül BEKTAŞ ve U. Teoman

Detaylı

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014 BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ 4-Kasım-2014 Bu rapor ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-03-03-1-00-112 kod nolu danışmanlık projesi kapsamında hazırlanmıştır 1 GİRİŞ Günümüzde enerji

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 65-70, 2005 Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Kemal ÇOMAKLI* Kadir BAKIRCI** Sadık ERDOĞAN Bayram ŞAHİN Özet Son yıllarda bilimsel gelişmeler

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. İlker AY 2013 Direkt Kazanç Sistemleri Pencereler Seralar Çatı Açıklıkları Endirekt/Dolaylı Kazanç Sistemleri Doğal dolaģımlı toplayıcı

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) 4. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Okan KON 1*, Bedri YÜKSEL 1 1 Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

Key words: Double-glazed windows, triple-glazed windows, optimum air-layer thickness

Key words: Double-glazed windows, triple-glazed windows, optimum air-layer thickness İKİ CAMLI VE ÜÇ CAMLI PENCERELERDE ISI GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Müslüm ARICI, Semih KÖSE, Ömer Oğuz TOZKOPARAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan KARABAY Kocaeli Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü muslumarici@gmail.com

Detaylı

BİNALARDA KULLANILAN EPS YALITIM MALZEMESİNİN FARKLI YOĞUNLUKLARA GÖRE ISIL İLETKENLİĞİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ

BİNALARDA KULLANILAN EPS YALITIM MALZEMESİNİN FARKLI YOĞUNLUKLARA GÖRE ISIL İLETKENLİĞİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ TESKON 2017 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 87-97, Aralık 211 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 87-97, December 211 Dış

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON ÖZET M. Gökhan KORKMAZ MARDAV Yalıtım

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

29.09.2014. Görüldüğü gibi dönüşüm sırasında verim kaybı %60 ları bulmaktadır.

29.09.2014. Görüldüğü gibi dönüşüm sırasında verim kaybı %60 ları bulmaktadır. Elektrik enerjisinin artışına olan ihtiaç ıllık %10 civarındadır. Bu sebeple; Tesis saıları artırabilir. Var olan tesisler büütülebilir. Ham madde miktarı artırabilir. Kimasal enerjiden doğrudan elektrik

Detaylı

Abs tract: Key Words: Arş. Gör. Can COŞKUN Doç. Dr. Zuhal OKTAY Dr. Mustafa ERTÜRK

Abs tract: Key Words: Arş. Gör. Can COŞKUN Doç. Dr. Zuhal OKTAY Dr. Mustafa ERTÜRK can coskun:sablon 29.03.2011 10:22 Page 11 Konutların Isıtma Sezonunda Seçilen İç Ortam Sıcaklık Parametresinin Enerji-Maliyet- Çevre Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama Örneği Arş. Gör. Can COŞKUN

Detaylı

İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi

İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi Hakan PUL Mustafa ERTÜRK Ali KEÇEBAŞ Tayfun UYGUNOĞLU Ali DAŞDEMİR ÖZET Bu çalışmada ülkemizin yedi bölgesinde farklı

Detaylı

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özgül YILMAZ KARAMAN Araştırma Görevlisi, Y. Mimar Dokuz Eylül

Detaylı

Abs tract: Key Words: Araş.Grv. Nurullah ARSLANOĞLU Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT

Abs tract: Key Words: Araş.Grv. Nurullah ARSLANOĞLU Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT nurullah aslanoglu:sablon 22.02.2012 17:13 Page 9 İklimlendirme Sistemlerinde Optimum Çalışma Şartlarında Enerji Ekonomisi Araş.Grv. Nurullah ARSLANOĞLU Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT ÖZET Günümüzde değişik

Detaylı

KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ _ 529 KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Can COŞKUN Zuhal OKTAY Mustafa ERTÜRK ÖZET Teknolojinin

Detaylı

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ

DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ DIŞ CEPHE CAM GİYDİRMELİ BİNALARDA ÇOKLU CAM UYGULAMASIYLA ISI KAYBININ İYİLEŞTİRİLMESİ Altan YÜCEL*,1, Müslüm ARICI*,2, Hasan KARABAY *,3 *Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1 altanyucel@gmail.com,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

FARKLI ISI YALITIM SEÇENEKLERĐNĐN EVSEL YAKIT TÜKETĐMĐ VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ:

FARKLI ISI YALITIM SEÇENEKLERĐNĐN EVSEL YAKIT TÜKETĐMĐ VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ: FARKLI ISI YALITIM SEÇENEKLERĐNĐN EVSEL YAKIT TÜKETĐMĐ VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ: GEBZE ÖRNEĞĐ* Mustafa TIRIS - Şükran DĐLMAÇ - Ekrem EKĐNCĐ - Hasancan OKUTAN ÖZET Gebze'de, ısınma amaçlı evsel yakıt

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı