FİNANSAL YÖNETİM. Nakit Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL YÖNETİM. Nakit Yönetimi"

Transkript

1 FİNANSAL YÖNETİM NAKİT YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Nakit Yönetimi Nakit kavramı, para ve vadesiz mevduat anlamında kullanılmaktadır. Nakit yönetimi, nakit fazlası ve açıklarına meydan vermeden, işletmede bulundurulması gereken optimum para tutarını amaçlamaktadır. Nakit yönetimi, belli bir dönemdeki ödeme ve tahsilatlar arasındaki dengesi zamansal açıdan da kurmaya çalışır. İşletmenin kasasında bulundurmak zorunda olduğu ortalama nakit tutarından ziyade ödemelere göre değişen bir para tutarı önem kazanmaktadır. Özellikle enflasyonist dönemlerde bu durum daha da önem kazanır. 1

2 Nakit Bulundurmanın Yararları 1. Günlük ödemelerin eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamak. 2. Vergi, vadesi gelen borçlar, kar payı dağıtım vb. ödemeleri zamanında yapmak.. Beklenmeyen olaylara karşı hazırlıklı olmak. 4. Alışlarda nakit iskontosundan yararlanmak. 5. Ortaya çıkabilecek yatırım fırsatlarını değerlendirmek. 6. Bankalarla iyi ilişkiler kurmak. Nakit Sıkıntısının Yol Açabileceği Sakıncalar 1. Kredi sağlama olanakları zorlaşacağından, işletme bütün ödemelerini peşin yapmak zorunda kalabilir. 2. İşletmeye kredi verenler, artan risk karşısında kredi maliyetini artırabilir.. Satıcılar kredili satış yapmayabilir. 4. Para ve sermaye piyasasından uygun koşullarda fon sağlanamayabilir. 5. Vadesi gelen borçlar veya vergi ve primler, zamanında ödenemeyebilir. 6. Alışlarda nakit iskontosundan yararlanılmayabilir. 2

3 İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri Keynes bireyler gibi işletmelerin de üç temel nedenden dolayı para bulundurduklarını belirtmiştir. İşlem (transaction) nedeni İhtiyat (precautionary) nedeni Spekülasyon (speculation) nedeni İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri İşlem (transaction) nedeni Firmanın günlük normal faaliyetlerinin gerektirdiği gereksinmeleri karşılamak amacıyla, para bulundurmalarını ifade etmektedir. o Vadesi gelen borçlar, vergi taksitleri, alınan kredilerin ödenmesi, çalışan ücretlerinin ödenmesi.

4 İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri İhtiyat (precautionary) nedeni Firmanın beklenmeyen gelişmeler karşısında hazırlıklı olmak amacıyla para bulundurmalarıdır. Gelecekteki ödeme akımlarının belirsizliği, mevsimlik yada konjonktürel dalgalanmalar karşı savunma mekanizması olarak kasalarında para tutarlar. İşletmelerin karşılaşabileceği olağanüstü olaylar örnek olarak su baskını, deprem, grev, ulaşım güçlükleri, hammaddelerde beklenmeyen fiyat artışları, büyük tutarlara varan zarar, hasar ve ceza ödemeleri Özellikle pazarda ve ekonomide gelecek hakkında belirsizlik hakim olduğunda bu tutar artacaktır. İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri Spekülasyon (speculation) nedeni Diğer iki nedende olduğu gibi savunma amaçlı değil; aksine avantajlı iş ve yatırım fırsatlarını kaçırmamak, bu tür yatırımlara zamanında girebilmek için, atılım amaçlı tutulan likiditeyi belirtir. Riskli alanlara yatırımlara örnek olarak, borsada menkul kıymet alımı, arsa ya da gayrimenkul alımı, fiyat artışı beklenen mal ve hammaddenin stoklanması verilebilir. 4

5 İşletmelerin Nakit Bulundurma Maliyeti 1. İşletme likit fon tutmakla bu fonları karlı yatırım alanlarında kullanma olanağından yoksun kalmaktadır. Diğer değişle alternatif veya fırsat maliyeti vardır. 2. Likit fonlar, işletmenin kısa vadeli borçlarının ödenmesinde kullanılabilir.. Aşırı ölçüde elinde bulundurduğu likit kaynaklara dayanması, kısa vadeli finansman kaynaklarından uzaklaşması sonucunu doğurabilir. İşletmelerin Nakit Bulundurma İhtiyacını Etkileyen Faktörler 1. İşletmenin Satış Hacmi Satış hacmi yüksek işletmeler daha fazla nakit bulundururlar. 2. İşletme Yönetiminin Davranış Biçimi Konservatif yönetim daha fazla nakit bulundurmayı tercih etmektedir.. İşletme Faaliyetinin Niteliği (Nakit Giriş ve Çıkışları Arasında Zaman Uyumu) Eğer nakit giriş ve çıkışları firmanın faaliyetinin özelliği veya niteliği sonucu zaman içerisinde dengeli ise finans yöneticisinin işi kolaylaşır. 5

6 İşletmelerin Nakit Bulundurma İhtiyacını Etkileyen Faktörler 4. İşletmenin alış ve satış şartları Hammadde, malzeme veya mal alışlarını elverişli şartlarla kredili yapabiliyorsa nakit ihtiyacı peşin alana kıyasla daha az olacaktır. 5. Alacakların devir hızı Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösteren orandır. Alacak devir hızı=net Satışlar/Ort. Alacaklar Bu oranın yüksek olması alacakların daha kısa sürede tahsil edildiği anlamına gelir. Örneğin; alacak devir hızı önceki dönemde 4 iken cari yılda 6 olası, alacakların ay yerine 2 ayda bir tahsil edildiği ve firmanın likiditesini arttırdığını gösterir. İşletmelerin Nakit Bulundurma İhtiyacını Etkileyen Faktörler 6. Stok Devir Hızı Bu oran işletmenin stoklarının bir dönemde kaç defa yenilendiğini gösterir. Stok devir hızı=satılan Malın Mly./Ort. Stoklar Bu devir hızı arttıkça fonlar daha kısa süre ile stoklara bağlı kalmış olacaktır. 7. İşletmenin Kredi Sağlama Kapasitesi 8. Borçların Konsolide Edebilme Olanağı Vadesi gelen kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borç şekline dönüştürmek veya ertelemek olanağına sahip işletmeler daha düşük bir nakit mevcudu ile çalışabilirler. 6

7 İşletmelerin Nakit Akışı ve Faaliyet Çemberi İşletme faaliyetlerinden ortaya çıkan nakit giriş ve çıkışları vade uyumu ve kesin olmama riskini içerir. Hammadde alımı için yapılan ödeme aynı andaki bir satış geliri ile çakışmayabilir. Ayrıca gelecekteki satış ve maliyetler kesin bir şekilde bilinmemektedir. Nakit akışı zaman çizgisi faaliyet çemberi ve nakit döngüsünden oluşur. Faaliyet çemberi, hammadde stoklarının firmaya ulaşması ile satışlardan doğan alacakların tahsil edildiği gün arasında geçen süreyi ifade eder. Nakit döngüsü, hammadde için nakit ödeme günü ile alacakların nakit olarak tahsil edildiği gün arasında geçen süreyi kapsar. Optimum Nakit Tutarının Saptanması Finans yöneticisi fazla likit fon bulundurmanın sağlayacağı yararlarla, dolaysız ve alternatif maliyetlerini göz önünde bulundurarak firma için optimum nakit tutarını saptamalıdır. Finans yöneticisinin bu konudaki kararını aşağıdaki faktörler etkilemektedir; Gelecekle ilgili nakit akış tahminlerinin güvenirlik derecesi, Nakit akışında beklenen dalgalanmalar Olağanüstü durumlarla karşılaşma olasılığı Beklenmeyen durumların yaratacağı nakit sıkışıklığının firma açısından doğuracağı sıkıntılar Acil hallerde ilave likit fonlar bulma olanağı, firmanın bankalarla olan ilişkisi Likit fonların alternatif kullanım alanlarında sağlayacağı gelir 7

8 Optimum Nakit Tutarının Saptanmasında Kullanılan Modeller Optimum nakit tutarının belirlenmesinde W. Baumol, Miller-Orr, Beranek modelleri kullanılmaktadır. Baumol modeli, ekonomik sipariş miktarını temel alarak optimum nakit mevcudunu bulmaktadır. Miller-Orr modelinde ise ele alınan dönem boyunca nakit bakiyesinin belirlenen alt ve üst sınırlar içerisinde dalgalanmasına izin verilmektedir. Beranek modeli, nakit çıkışlarının kontrol edilebileceğini nakit girişlerinin kontrolünün ise mümkün olmadığını belirtmektedir. Baumol Modeli Model atıl nakit varlıklara sahip olmanın neden olduğu fırsat maliyetleri ile menkul kıymetleri nakde çevirme maliyetlerini dikkate alarak optimum nakit düzeyinin hesaplanmasını önermektedir. Baumol kasada para tutmaya alternatif olarak faiz getiren ve kolayca pazarlanabilir menkul kıymetleri göstermektedir. Modelin varsayımları; Ödeme ve tahsilat akımları bilinmekte ve eşit tutarlarda ortaya çıkmaktadır. Menkul kıymetler faiz oranı bilinmekte ve zaman içinde sabit kabul edilmektedir. İşlem maliyetleri edilmektedir. bilinmekte ve değişmediği kabul 8

9 Baumol Modeli L = 2bT i L = Optimum kasa tutarı b = sabit işlem giderleri T = belirli bir dönemde duyulan nakit tutarı i = menkul kıymetlerden sağlanan getiri oranı Baumol Modeli Örnek Bir işletmenin banka hesabına 1 yıl boyunca belli bir grup müşteriden TL havale edilmektedir. İşletme bu tutarları %6 faiz ile kısa süreli olarak menkul kıymetlere yatırabilir. Hesaptan çekilişlerde ise 7,5TL lik bir komisyon kesilmektedir. Buna göre optimum kasa tutarı; T= TL, i=0,06, b=7,5tl L = 2bT i 2x7,5x = = 5.000TL 0,06 9

10 Baumol Modeli Eleştirileri Baumol, faiz oranları ve banka komisyonları hakkında tam bilgi edinilebileceğinin yanısıra gelecekteki ödeme akımlarına ilişkin de eksiksiz bilgi sağlanabileceğini belirtmektedir. Baumol Keynes modelindeki işlem motifi ile para tutma konusunu irdelemektedir. Özellikle gelecekteki belirsizlikten anlaşılan ihtiyat motifine hiç yer vermemektedir. Toplam dönem boyunca hiçbir tahsilata yer verilmemesi ve ödemelerin sürekli aynı tutarda ortaya çıkması modele statik nitelik kazandırmaktadır. Günlük hayatta işletmelerin nakit giriş ve çıkışları dalgalanmalar göstermektedir ancak model olmadığı yönünde varsayımda bulunarak yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Miller-Orr Modeli Merton Miller ve Daniel Orr tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Model, nakit akışlarının tesadüfi olarak negatif veya pozitif olarak değişebileceği ve gözlem sayısı arttıkça, net nakit akımlarının normal dağılım göstereceği varsayımına dayanmaktadır. Böylece, işletmelerin net nakit akımlarının alt ve üst sınırları tespit edilebilir. Modele göre, işletmenin nakit hareketi, belirlenen limitler arasında ise, yöneticinin bir şey yapmasına gerek yoktur. 10

11 Miller-Orr Modeli Şekilde görüldüğü gibi, nakit hareketleri, üst sınır (h) ve alt sınırlar (0) arasındadır. Sınıra ulaşıldığında, firma menkul kıymet alarak veya satarak nakit bakiyesini geri dönüşe ulaştırır; bu nokta, alt sınırdan üst sınıra olan mesafenin üçte birindedir. Nakit Miktarý h z 0 t' t' 1 t' 2 zaman Miller-Orr Modeli Nakit tutarı, üst sınıra (h) ulaştığında, (h-z) kadar nakit menkul kıymete yatırılarak, nakit düzeyi (z) seviyesine indirilir. Nakit tutarı alt sınıra (o) düştüğünde, (o-z) kadar menkul kıymet satılarak, nakit tutarı (z) düzeyine çıkarılır. Nakit akışlarındaki günlük değişmeler büyük veya menkul kıymet alış ve satış maliyeti yüksekse, işletme, üst ve alt sınırları birbirinden uzak belirlemelidir. Fakat, faiz oranları yüksekse, sınırlar birbirine yaklaştırılmalıdır. 11

12 Miller-Orr Modeli Miller-Orr, firmanın optimum nakit dengesinin üç faktöre bağlı olduğunu belirterek, nakit dengesinin alt ve üst sınırları arasındaki spread (hareket alanı/fark) aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. tc = işlem maliyetini vc = nakit akımının maliyeti i = faiz oranı Fark = 4 tc vc x i 1 Geri dönüş noktası = alt sıınır fark Miller-Orr Modeli Örnek Minimum nakit dengesi TL, günlük nakit akımının standart sapması 2.500TL (varyansı TL) olduğu, menkul kıymetlerin her satışında 20 TL işlem gideri ödendiği ve faiz oranının (günlük) %0,25 olduğu kabul edilirse,nakit dengesinin üst ve alt limitleri arasındaki spread: Fark = 4 1 tc vc x = x = ,494 i 4 0,0025 =

13 Miller-Orr Modeli Örnek Üst sınır ve dönüm noktaları ise: Üst sınır = alt sınır = = Dönüm noktası = alt sınır + Spread/ = / =1.50 TL Karar Kuralı: Nakit bakiyesi TL yükselirse, TL 1.50 TL = 6.700TL menkul kıymetlere yatırın; nakit bakiyesi TL ye düşerse,.50tl menkul kıymet satarak nakit bakiyesini yükseltin. Beranek Modeli William Beranek tarafından geliştirilmiştir. Modelde, nakit ödemelerinin belirli tarihlerde yapıldığı ve yöneticiler tarafından denetlenebildiği varsayılmıştır. Nakit girişlerinin ise, devamlı olduğu ve denetlenemediği öngörülmüştür. 1

14 Beranek Modeli Modele göre, nakit girişleri devamlı, nakit çıkışları belirli günlerde olduğundan, yöneticiler planlama döneminde gereksinme duymayacakları fonları menkul değerlere yatırabilir. Para mevcudu Para Giriþleri Ödemeler 0 zaman 14

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi

İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi Prof. Dr. Sudi Apak Arş. Gör. Esma Tunalı İnşaat Sektöründe Nakit Yönetimi Prof. Dr. Sudi APAK Arş. Gör. Esma TUNALI Trakya Üniversitesi, İİBF Özet Finans ve finansal yönetim, işletmeler için gerekli olan

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KAYSERİ İMALAT SANAYİ UYGULAMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Salih KAVAL DANIŞMAN

Detaylı

İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Abdulkadir BARUT

İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA. Abdulkadir BARUT İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Abdulkadir BARUT Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2009 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.116 Finansal Analiz

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.116 Finansal Analiz www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.116 Finansal Analiz 1 ORAN ANALİZ YÖNTEMİ Finansal tablolar analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi de oran yöntemi ile analiz tekniğidir. Bu analiz

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi. Prof. Dr. Ramazan Aktaş 6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İşletmenin yatırım kararı alırken

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları *

Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları * Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları * Erkan SEVİNÇ ** Öz Bu çalışmada yatırım projelerinin değerlemesinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak real opsiyon değerleme

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı 5 BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR I- Finansal araç kavramı Finansal araç, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların düzenlediği ve kullandığı belgelerdir. Bu belgeler, yayınlayıcısı (belgeyi

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA YÖNETİCİLER İÇİN BİLANÇO OKUMA, DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE DENETİM TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ Sunan: SARA BİSA 1 TEK DÜZEN HESAP PLANI Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA (2000-2003)

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA (2000-2003) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA (2000-2003) YÜKSEK LİSANS TEZİ Oğuzhan ÖZALTIN Tez Danışmanı:

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramına göre işletme yönetimi ortaklara ve işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına işletmesiyle ilgili doğru ve güvenilir bilgi iletmekten

Detaylı

FİLİZ ŞİRKETLER İÇİN FİNANS VE HUKUK

FİLİZ ŞİRKETLER İÇİN FİNANS VE HUKUK FİLİZ ŞİRKETLER İÇİN FİNANS VE HUKUK Prof. Dr. Turhan Korkmaz 13.08.2015 ADANA ÜSAM BİGG-SEA GİRİŞİMCİLİK HIZLI GELİŞTİR EĞİTİM PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER I. Start-up Finansmanı a. Temel kavramlar b. Finansman

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı