ARAÇ KOLTUK BAĞLANTILARININ BENZETİM DESTEKLİ OPTİMUM TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAÇ KOLTUK BAĞLANTILARININ BENZETİM DESTEKLİ OPTİMUM TASARIMI"

Transkript

1 OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresi Haziran 2012, BURSA ARAÇ KOLTUK BAĞLANTILARININ BENZETİM DESTEKLİ OPTİMUM TASARIMI Ferruh Öztürk 1, Gökhan Şendeniz 2, Gürkan Ayyıldız 2, Emre Dolaylar 2 1 Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Bursa 2 GRAMMER Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. DOSAB Mustafa Karaer Caddesi Bursa ÖZET Otomotiv endüstrisinde parça ve sistem tedarikçisi olarak yer alan firmaların yenilikçi tasarım için yapacakları tasarım ve optimizasyon çalışmaları önümüzdeki yıllarda sektörde ki konumlarını belirleyecektir. Bu nedenle, rekabet edebilecek teknolojiye dayalı üretim yapabilmek için araç koltuk üretiminde sanal ortamda tasarım ve optimizasyon teknikleri kullanımının benimsenmesi ve optimizasyon tekniklerinin koltuk tasarım ve imalat sürecine entegrasyonu gerekmektedir. Bu bildiride araç koltuk bağlantılarının sanal ortamda benzetim ve optimizasyon teknikleri kullanımı ile tasarlanması çalışmaları anlatılmıştır. Anahtar kelimeler: Araç koltuk tasarımı ve imalatı, Koltuk bağlantı elemanları, Optimizasyon ABSTRACT In the coming years, the firms that are involved in the automotive industry as supplier of parts and system will do design and optimization studies for innovative design and these studies will determine their position in the sector. Therefore, in order to make production based on competitive-technology, adoption of using design and optimization techniques and integration of seat design and manufacturing process of optimization techniques are required in the production of car seat in virtual environment. In this paper, design studies regarding car seat pedestal with the use of simulation and optimization techniques in virtual environment are discussed. Keywords: Vehicle seat design and manufacturing, Seat pedestal, Optimization 1. GİRİŞ Günümüzde araç geliştirme ve araştırma çalışmalarında daha hafif araçların tasarımı ve üretimi daha ekonomik ve düşük emisyonlu araçların tasarımı açısından önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda artan oranda piyasada yer alması beklenen hibrit ve elektrikli araçlar açısından da araç ağırlıklarının azaltılması en önemli araştırma konularından birisidir. Araç yolcu koltukları incelendiğinde yapıyı 3 temel gruba ayırabiliriz. Bunlar arkalık, oturak-şase ve koltuk bağlantı elemanı ayaktan oluşmaktadır. Araç bağlantı elemanı olarak nitelendirdiğimiz ayakların önemli bir ağırlığı mevcuttur. Araç üreticilerinin son zamanlarda koltuktan beklediği en temel hedeflerden birisi araç 1 ağırlığının azaltılmasıdır. Koltuk üreticileri yaptıkları yeni tasarımlarda bunu dikkate almaktadır. Hafiflik istenen temel hedef olsa da bunu en ucuz ve en kolay üretim yöntemi ile yapılması gerekmektedir. Üretilecek en uygun ayağında koltukla beraber belli regülasyonları sağlaması gerekmektedir. Koltuk bağlantı elemanı olan ayakların üretim öncesi tasarımlarını doğrulamak adına bazı optimizasyon ve sonlu eleman analizleri yapılmaktadır. Tasarımı yapılan ayakların sonlu elemanlar modeli bu çalışmada Hyperworks programı ile oluşturulmuştur. Bu model üzerinden Optistruct çözücüsü ile optimizasyonlar gerçekleştirilir. Daha sonra ise Radioss çözücüsü yardımı ile koltuk emniyet kemer çekme testi

2 simülasyonlarına (ECE-R 14) tabi tutulan ayakların Von-Misses değerleri ile yüzde uzama değerleri göz önüne alınarak küçük lokal kopmalar olsa da yapının bütünlüğünü koruyup, uygulan kuvvetlere dayanması göz önüne alınır [3,4,6]. Bu bildiride takip eden bölümlerde araç koltuk bağlantılarının sanal ortamda benzetim ve optimizasyon teknikleri kullanımı ile tasarlanması çalışmaları uygulama örnekleri verilerek anlatılmıştır. 2. ARAÇ KOLTUK TASARIM VE İMALATI Koltuk tasarımı yapılırken öncelikle hedef pazar araştırılır. Araç sınıfı tespit edilerek hangi kategoride kullanılacak bunlara dikkat edilir. Müşteri isteklerine kolay adapte edilecek, farklı yapısal değişikliklere imkân verecek şekilde bileşenler oluşturulur. Bir koltuk oluşturulurken daha önceden yapılmış çalışmalar, piyasada bulunan mevcut koltuklar iyi etüt edilerek farklı tasarıma sahip bir ürün oluşturulur. Yolcu koltuklarını ele aldığımızda standart koltuğun yanında müşterinin de beklentileri vardır. Araç bağlantıları, aracın gürültü ve titreşim sorunları, koltuğun ağırlığı, ek fonksiyonlar gibi. Ek fonksiyonları açıklayacak olursak; örneğin koltuğun yana açılması, koltuğun 2 nokta ya da 3 nokta emniyet kemerli olması, tablet paralellik ayarı, arkalık eğiklik ayarı gibi etkenler koltuğun tasarımını ve yapısını değiştirmektedir. Bir koltuk oluşturulurken öncelikle Bilgisayar Destekli Tasarım ile sanal ortamda dizaynı yapılır. Koltukta istenen fonksiyonlar da göz önünde bulundurularak koltuğun bileşenleri CAD ortamında oluşturulur. Bu aşamada daha önceden tasarlanan koltuklar da incelenir ve gerekirse ortak parçalar kullanılarak maliyetler azaltılır. Bileşenler oluşmaya başladığında her biri kendi yük koşullarında sonlu elemanlar modeli oluşturularak simülasyona tabi tutulur [1]. Bu sayede ilk yatırım masrafları düşürülür. Ayrıca koltuk bileşenlerinin üretilebilirliği araştırılarak tasarıma yön verilir. Tasarım belirli aşamaya getirildiğinde prototip kalıpları oluşturulur. Bu sayede koltuk fonksiyonlarının çalışalabilirliği test edilir ve ergonomik açıdan sünger yapısı oturularak denenebilir. Sünger yapısı ile beraber prototip merkezinde kılıf çalışması başlar. Pastallar oluşturulur ve farklı döşeme türleri denenir. Bu sayede görselliğine bakılır ve müşteriye sunulur. Fonksiyonlar ve ergonomik açıdan uygunluklar test edildikten sonra uygulanabilen fiziksel testlerle de yapısal mukavemetleri doğrulanır. Regülâsyonlarda sağlanmış olur. Bu sayede simülasyonlar ile fiziksel testler arasındaki korelasyon da yapılmış olur. Tasarım tamamen tamamlandıktan sonra gerekli kalıplar oluşturulur. İlk parçalar üretilerek koltuk prototip merkezinde son haline getirilir. Eğer gerekirse kalıplar revize edilerek seri üretim öncesi tüm eksiklikler giderilir. 3. ARAÇ KOLTUK TASARIM DOĞRULAMA TEST VE SİMULASYONLARI Araç sınıflarını tanımlamak adına belirli kategoriler oluşturulmuştur. Bunlar N ve M sınıfı olarak isimlendirilir. N sınıfı yük taşıma amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiş, en az 4 tekerlekten oluşan araçları kapsamaktadır. M sınıfı ise yolcu taşıma amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiş, en az 4 tekerlekli araçları kapsamaktadır. Bu projede yolcu koltukları yani M sınıfı araçlar ile çalışılmıştır. M sınıfı araçların kategorilerini incelersek; 1-M1 Kategorisi: Yolcu taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş, sürücü koltuğuna ilave olarak en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan motorlu araçlardır. 2-M2 Kategorisi: Yolcu taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş, sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla oturma yeri olan ve azami kütlesi 5 ton'u aşmayan motorlu araçlardır. 3-M3 Kategorisi: Yolcu taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş, sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla oturma yeri olan ve azami kütlesi 5 ton'u aşan motorlu araçlardır. M sınıfı araçlarda koltukların belirli homologasyon ve şartları sağlaması istenmektedir. Bu yüzden koltuk tasarımı yapıldıktan sonra seri üretime geçmeden önce koltuk belirli şartlarda test edilmektedir. Araç koltuklarında uygulanan başlıca testler şunlardır; 1-Crash Testi ( ECE R17/R80 ) : Aracın ani frenleme ya da çarpma anını simüle eder (Şekil 1). 2

3 4-Oturak ve Arkalık İtme-Çekme Testleri: İki şekilde yapılır. Birincisi belirli bir statik yük altında bir defaya mahsus olmak üzere koltuğun arkalık ve oturak dayanımını ve esnemesini görmek adına yapılır. İkinicisi ise belirli bir statik yük altında belirli bir frekans ve belirli bir çevrimde koltuk ile oturağın dayanımını görmek adına yapılır (Şekil 4). Şekil1: Crash testi 2-Emniyet Kemer Çekme Testi (ECE R14 76/115 EWG): Aracın bir bakıma çarpışma anında koltuğa gelen yüklerini simüle eder (Şekil 2). Şekil4: Arkalık dayanım testi 5-Çuval Düşürme Testleri: Koltuğun belirli bir kilogramdaki ağırlığa, belirli bir frekans ve çevrimde dayanımını görmek adına yapılır. 6-Enerji Dağılım Testi ( 74/60/AT ): Koltuğun çarpışma anında insan vücudunun uyguladığı enerji dağılımını görmek adına yapılır. Crash test yapılmıyor ise yapılır (Şekil 5). Şekil2: 3 nokta emniyet kemer çekme testi 3-Arkalık İtme Testi ( 74/408/AT ): Koltuğun belirli ölçüler arasında esnemesini test etmektedir. Eğer crash test yapılmıyor ise yapılır (Şekil 3). Şekil5: Enerji dağılım testi Şekil3: Arkadan itme testi Tüm testler insan güvenliği ve koltuğun uzun süre kullanımı adına yapılmaktadır. Her test gerekli normları sağlamalıdır. Tasarımı yapılan koltuğun birçok testi sağlaması gerektiği göz önüne alınırsa yapılacak küçük bir tasarım hatası, yatırımların boşa 3

4 gitmesine yol açabilir. Bu nedenle Bilgisayar destekli benzetim ve sayısal analiz teknikleri yapılarak, üretim öncesinde oluşabilecek riskler ile geri dönüşümler minimuma indirgenmektedir. Yukarıda belirtilen Crash Testi, Emniyet Kemer Çekme Testi, Arkalık İtme Testi gibi testlerin simülasyonlarının yanı sıra dizayn aşamasında koltuğu oluşturan her bir bileşenin sonlu elemanlar simülasyonları yapılmaktadır. Örneğin koltuk araç bağlantılarının yani koltuk bağlantı elamanı tasarımı yapılırken, bu bileşene gelecek yükler tahmin edilebilir. Dizaynı yapılan ayağın sonlu elemanlar modeli oluşturularak yük altında davranışı incelenerek tasarıma yön verilir (şekil 6). Bu sayede koltuğun her bir bileşeni kendi içerisinde doğrulanıp maksimum yüklere dayanabilecek bir koltuk elde edilebilir. Koltuk araç bağlantılarını en iyi şekilde testini sağlayan ise emniyet kemer çekme testidir. Bu emniyet kemer çekme testleri ECE-R 14 regülasyonunda tanımlanmıştır. ECE-R 14 regülasyonuna göre emniyet kemer bağlantıları test edilmektedir. Her bir koltuk bağımsız olarak şartnameye göre fiziksel test edilmekte ve onayı alınmaktadır. Regülasyona göre ölçüleri belirli alt ve üst çekme aparatları ile statik yükler koltuğa uygulanmaktadır. zamanda maksimuma ulaşıp, bu maksimum yükte yapının bu yüklere dayanması gerekmektedir. Koltuğu uygulan kuvvetler aracın dahil olduğu sınıfa göre hesaplanmaktadır 4. KOLTUK BAĞLANTI ELEMANLARININ TASARIMI VE SİMÜLASYONLARI Koltuk bağlantı elemanlarının yani ayakların tasarımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İlk olarak müşterinin aracındaki koltuk bağlantı yerleri ve oturma pozisyonundaki oturma yükseklikleridir. Koltuğun oturma yüksekliğini ayağın boyutlarıyla ayarlanır. Bu yüzden tasarımı yapılan koltuk bağlantılarının yükseklik aralığına göre dizaynı yapılır. Dizaynı yapılan ayakların en kısa ve en uzununun üretilebilirliği incelenmelidir. Müşterinin diğer bir isteği de koltuğun hafif olmasıdır. Koltukta ayakların ağırlığı önemli bir yer tutmaktadır. Bunu hafifletmek adına üretim yöntemleri ve alternatif malzemeler araştırılmaktadır. Yapılan çalışmada alternatif üretim yöntemleri ve malzemelere göre emniyet kemer çekme simülasyonlarından geçebilirliği esas alınmıştır. Bunun sonucunda da maliyetler araştırılmıştır. Koltuk araç bağlantı elemanları testi geçmelidir fakat minimum malzeme kullanılmalıdır. Bu koltuğu hem hafifletmek hem de gelen yükleri absorbe etmek içindir. Çalışmada bir koltuk tipi seçilerek ayak tipleri değiştirilmiş ve yapının 3 nokta emniyet kemer çekme testi simülasyonları yapılmıştır. Alt bloktan ve üst bloktan yük uygulanarak zamana bağlı explicit analizi yapılmıştır (Şekil 7). Şekil 6: Alt ve üst çekme bloklarının sonlu elemanlar modeli Fiziksel test sonucunda yapıda oluşan kalıcı deformasyonlar ve lokal biçimde oluşan kopmalar regülasyona uygunluğu engellememektedir. Test sonucunda yapının bütünlüğünü koruması istenmektedir. Test koşullarında yükler en kısa Şekil7: Modele etki eden kuvvetlerin grafiği 4

5 Şekil8: Koltuğun sonlu elemanlar modeli Şekil11: Profil ayağın Von-Mises gerilme dağılımı İlk olarak S235JR malzemesinden pres ayak tasarımı 3 nokta emniyet kemer çekme testi simülasyonundan geçer hale getirilmiştir (Şekil 9-10). Şekil12: Profil ayağın plastik gerinme dağılımı Son olarak ta alüminyum alaşımlı bir ayağın tasarımı yapılarak teste tabi tutulmuştur (Şekil 13-14). Şekil 9: Sac pres ayağın Von-Mises gerilme dağılımı Şekil13: Alüminyum ayağın Von-Mises gerilme dağılımı Şekil10: Sac pres ayağın plastik gerinme dağılımı Daha sonra yine aynı malzemeden profil ayak tasarımı yapılarak testten geçmesi sağlanmıştır (Şekil 11-12). Şekil14: Alüminyum ayağın plastik gerinme dağılımı 5

6 5. KOLTUK ELEMANLARININ OPTİMUM TASARIM YÖNTEMLERİ Optimizasyon matematiksel olarak bir fonksiyonun maksimum veya minimum değerini veren durumların bulunması işlemidir şeklinde tanımlanabilir. Optimizasyon mühendislikte ise; Verilen koşullar altında en iyi sonucu elde etme işlemidir şeklinde ifade edilir [5]. Bir optimizasyon veya matematiksel programlama problemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir; Bir F(x) fonksiyonunu aj(x) kj j=1,2,, n bj(x) =lj j=1,2,, m şartları altında minimum yada maksimum kılacak X={x1,x2, xn} değerlerinin bulunması şeklinde tanımlanabilir. Burada x, n boyutlu bir tasarım vektörü, F(x) amaç fonksiyonu, aj(x) ler eşitsizlik şeklinde ifade edilen kısıtlar, bj(x) ler eşitlik halinde ifade edilen kısıtlar ve kj ile lj sabitlerdir. Optimizasyon problemleri F(x) in şekline bağlı olarak sınıflandırılabilirler. Eğer F(x) ve kısıtlar doğrusal ise, doğrusal(lineer) programlama söz konusudur, eğer F(x) kısıtlarda doğrusal değilse, doğrusal olmayan programlama söz konusudur. Optimizasyon yapılırken tanımlanması gereken ifadeler vardır. Bunlar amaç fonksiyonunun çıkarılması, tasarım değişkenlerinin belirlenmesi ve kısıtlamaların tanımlanmasıdır. Çok amaçlı problemlerde kriter sayıları belirlenen amaçlara göre tespit edilir. Bu çalışmada tek amaçlı optimizasyon yapılmıştır. Optimizasyon eldeki değerler içerisinden en iyi olanı seçmektir. Yani bir kriter belirlenmelidir. İşte bunun matematiksel olarak tasarım değişkenleri cinsinden ifadesi amaç fonksiyonudur. Sistemde bazı nicelikler belirlenir. Bazıları sabit kabul edilir, bazıları tasarım boyunca değişir. Bunlara tasarım değişkenleri denir. Tasarımın en uygun halini almasını sağlayan sınırlamalara ise kısıtlamalar denir. Tasarım modelinin optimizasyon çalışmaları için paket programlar (Optisruct vb.) ve optimizayon teknikleri kullanılmaktadır [2]: 1-Topoloji Optimizasyonu: Optimizasyonu yapılacak parçanın dış boyutlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın, parçanın rijitliğini artıracak şekilde belirli bölgelerden malzeme boşaltılması esasına dayanır. 2-Topografya Optimizasyonu: Şekil optimizasyonunun gelişmiş bir şeklidir. Düzlemsel olarak parçanın topografisinin optimizasyonu yapılır. 3-Şekil Optimizasyonu: Tasarımın şekil değişkenleri ile oynayarak optimizasyonunun yapılmasına dayanır. 4-Boyut Optimizasyonu: Malzeme özellikleri,kesit boyutları ve kalınlarının en uygun parametrelerinin bulunmasını sağlayan optimizasyon yöntemidir. Optimizasyon teknikleri ile koltuk minimum maliyette ve en hafif şekilde üretilir. 6. SONUÇLAR Yapılan çalışmalarda tasarım, sonlu elemanlar optimizasyonları ve simülasyonları ve fiziksel testler bir arada yürütülerek ihtiyaçlara yönelik bir koltuk araç bağlantısı yani ayak tasarımları yapılmıştır. Dizaynı oluşturulan ayakların sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller üzerinden şekil ve boyut optimizasyonları yapılmıştır. Optimizasyon sonucu ortaya çıkan ayaklara 3 nokta emniyet kemer çekme testi explicit analiz(kapalı çözüm) şeklinde uygulanarak testten geçer hale getirilmiştir. Tüm bunlar yapılırken seride üretimde bulunan koltukların fiziksel testleri ile simülasyonları karşılaştırılarak korelâsyonları gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçlarında koltuk ayaklarında yüzde uzamanın kopma sınırını geçmemesi esas alınmıştır. Bu sayede optimum koltuk araç bağlantıları oluşturulup gelecek projeler için yeni dizaynlar doğrulanmıştır. KAYNAKLAR 1. Dassault Systems, Catia Software. 2. HyperWorks, Altair OptiStruct and Radioss Software. 3. Klaus Hessenberger, 2003 Strength Analysis of Seat Belt Anchor age According to ECE R14 and FMVSS, 4th European LSDYNA Users Conference 4. TÜV SÜD, 2011 AB Mevzuatı Çerçevesinde Motorlu Araçların Koltukları İle İlgili Homologasyon Eğitimi 5. ARORA,J.S Introduction to Optimum Design. Second Edition. Elsevier Academic Press, San Diego. ISBN: p. 6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Motorlu Araçların Emniyet Kemeri Bağlantı Parçaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/115/AT). 6

YOLCU KOLTUĞUNDA HAFİFLETME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

YOLCU KOLTUĞUNDA HAFİFLETME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA TMMOB Makina Mühendisleri Odası Makina İmalat Teknolojileri Kongresi 06-07 Aralık 2013 YOLCU KOLTUĞUNDA HAFİFLETME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Celalettin YÜCE 1, Fatih KARPAT 1, Nurettin YAVUZ 1, Gökhan ŞENDENİZ

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği Programı : Uçak Mühendisliği

Detaylı

OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU İsmail ÖZTÜRK Necmettin KAYA Özet: Bu makalede, %40 ofsetli çarpışmaya maruz kalan otomobil ön tampon ve darbe emici sisteminin enerji absorbsiyonu

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. Önsöz. Haber:

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. Önsöz. Haber: SAYI 10 MAYIS 2010 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. ve TİC. A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİİ DERNEĞİ ULUDAĞ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Önsöz

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 38 EKİM 2012 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

TAŞITLARDA YANDAN ÇARPMA EMNĐYETĐ. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müh. Anıl UZUN. Anabilim Dalı: MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ. Programı: OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ

TAŞITLARDA YANDAN ÇARPMA EMNĐYETĐ. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müh. Anıl UZUN. Anabilim Dalı: MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ. Programı: OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TAŞITLARDA YANDAN ÇARPMA EMNĐYETĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müh. Anıl UZUN Anabilim Dalı: MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ Programı: OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ HAZĐRAN 2007

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

Siparişe Dayalı Üretim İçin Ürün Gruplarının Oluşturulmasında Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım

Siparişe Dayalı Üretim İçin Ürün Gruplarının Oluşturulmasında Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Siparişe Dayalı Üretim İçin Ürün Gruplarının Oluşturulmasında Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım Prof. Dr. Şevkinaz

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

Raylı Sistem Araçları Cer Motorlarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Yerli İmalat İmkanlarının Araştırılması

Raylı Sistem Araçları Cer Motorlarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Yerli İmalat İmkanlarının Araştırılması Raylı Sistem Araçları Cer Motorlarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Yerli İmalat İmkanlarının Araştırılması M.Karadere * M. Kantarcı Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul

Detaylı

Cilt: 2, Sayı: 1, 2015, ss. 39-58. Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama

Cilt: 2, Sayı: 1, 2015, ss. 39-58. Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama Cilt: 2, Sayı: 1, 2015, ss. 39-58 PIBYD PIBYD ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama An Application for Usage of Decision Support Systems (DSS) in Logistic Operations and Efficiency Analysis Eyüp AKÇETİN

Detaylı

TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ

TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR Özet TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ İ.Murat EREKE İ.T.Ü. Makina Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı-İSTANBUL

Detaylı

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması Uluslararası Deprem ve Yapı Mühendisliğinde Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Ekim 007 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Antalya, Türkiye Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin

Detaylı

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Chan. Clung-Yao. Fundamentals of crash sensing in automotive air bag systems /. p. cm. Includes bibliographical

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI

TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 3, 275-286, 2004 Vol 19, No 3, 275-286, 2004 TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI Erçetin ÖZ

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ Özet *Osman Şahin Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Bu çalışma, plastik enjeksiyon kalıplarının

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐ ANALĐZĐ VE MAKĐNE SANAYĐNDE BĐR UYGULAMA

HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐ ANALĐZĐ VE MAKĐNE SANAYĐNDE BĐR UYGULAMA i HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐ ANALĐZĐ VE MAKĐNE SANAYĐNDE BĐR UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Đşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Oğuzhan BÜYÜKTUNA

Detaylı

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme *

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * İMO Teknik Dergi, 2012 5751-5775, Yazı 368 Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * Ali Haydar KAYHAN* ÖZ Bu çalışmada zaman tanım alanında analiz için kullanılabilecek gerçek ivme kayıtlarının

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Đlişkisel Veritabanı Kullanılan Yazılımlarda Black-Box ve White-Box Test Yöntemleri ile Agile Metodolojiye Uygun bir Hibrit Test Metodu ve Uygulama Yazılımının

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı