Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı"

Transkript

1 Isıtma ve Soğutma Süreci İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Determination of Optimum Insulation Thickness for Heating and Cooling Seasons Ömer KAYNAKLI Muhsin KILIÇ, Recep YAMANKARADENİZ Özet Bu çalışmada, örnek olarak İstanbul ili için ısıtma derece-gün (IDG) ve soğutma derece-gün (SDG) sayılarının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım kalınlığının tespitine yönelik bir prosedür sunulmuştur. İlk olarak güncel dış hava sıcaklık ve güneş ışınımını verilerinden yararlanarak IDG ve SDG değerleri ve yıllık ısıtma-soğutma enerji gereksinimleri hesaplanmıştır. Isıtma için enerji kaynağı olarak doğalgazın, soğutma için elektriğin kullanılması durumunda yıllık enerji giderleri elde edilmiştir. Daha sonra, faiz ve enflasyon oranlarının da dikkate alındığı ömür maliyet analizlerinde yıllık enerji giderinin bugünkü değeri hesaplanmıştır. Farklı yalıtım kalınlıkları için maliyet eğrileri oluşturularak, toplam maliyeti minimum yapan yalıtım kalınlığı hem ısıtma hem soğutma sezonu için belirlenmiştir. İstanbul için yapılan analizlerde ısıtma enerji gereksinimi soğutmaya göre 2,2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Isıtma sezonu için optimum yalıtım kalınlığı 4,0 cm iken soğutma sezonu için 2,6 cm'dir. Optimum yalıtım kalınlığının kullanılması ile yapılabilecek toplam tasarruf ısıtmada %40, soğutmada %28 olmaktadır. Daha sıcak veya soğuk iklim bölgelerindeki iller göz önüne alındığında ise sonuçlar oldukça farklı çıkmıştır. Abstract In this study, a procedure including the calculation of heating degree-day (HDD) and cooling degree-day (CDD) values and the determination of optimum insulation thickness for external walls, for instance Istanbul, was presented. Firstly, HDD-CDD values and the annual heating-cooling energy requirements were calculated by using recently outside air temperature and solar radiation data. In condition of using natural gas and electricity as energy sources for heating and cooling respectively, the annual energy costs were obtained. Then, the present value of annual energy requirements were calculated by using life cycle cost analysis considering the interest and inflation rates. The insulation thickness at which the total cost is a minimum was determined for both heating and cooling seasons. The results showed that the heating energy requirement for Istanbul was 2.2 times more than the cooling energy requirement. The optimum insulation thickness for heating was 4.0 cm while it was 2.6 cm for cooling. The energy savings by applying the optimum insulation thickness was 40% for heating and 28% for cooling. Considerably different results were obtained for cities located in warmer and colder climate zones. 1. Giriş Ülkelerin enerji tüketimi, nüfus artışı, endüstrileşme ve şehirleşme gibi etkenler nedeniyle günden güne hızlı bir şekilde artmaktadır. Enerji tüketimi temel itibariyle binalar, endüstri, ulaşım ve tarım olmak üzere dört ana sektörde gerçekleşmektedir. Binalarda (ticari ve konut) tüketilen enerji toplam enerjinin yaklaşık üçte birini teşkil etmektedir. Enerji, sadece bizim için değil, diğer ülkeler için de önemli, stratejik, makro bir kavramdır. Ülkemizin, enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığı bir gerçektir. Enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmı (%60-65) dışarıdan ithal edilmektedir [1,2]. HMD Ocak Şubat 2010

2 40 Isı yalıtımı, tüm dünyada enerji verimliliği kavramına bağlı olarak geliştirilen politikaların en önemli ayağını oluşturmaktadır. Ülkemizde konut ve yapı sektörünün, toplam enerjinin yaklaşık yüzde ini tüketmesi ve büyük bir tasarruf potansiyeline sahip olması, bu sektöre yönelik ilgiyi artırmıştır [3,4]. Yalıtımsızlık nedeniyle israf edilen enerji, kükürtdioksit, karbonmonoksit ve bunun gibi zehirli gazlar, hava kirliliğine yol açmaktadır. Bu durum da sadece Türkiye açısından değil küresel anlamda büyük ve tehlikeli bir problemdir. Bu nedenle, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarda, inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler önemli yer tutmaktadır. Birçok ülke 1970Ti yıllardan başlayarak, yeni bina kodları ve standartları geliştirmiştir. Bu standartlar, gelişen yalıtım teknolojisine bağlı olarak sürekli yemlenmektedir. Ülkemiz, TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları standardında, derece-gün (DG) sayılarına göre 4 yalıtım bölgesine ayrılmıştır. 1. bölge ısıtma için en az enerji ihtiyacının olduğu, 4. bölge ise en fazla enerji ihtiyacının olduğu bölgeyi temsil etmektedir. Bu çalışmada dış duvarlara uygulanacak yalıtım kalınlığının optimum değerinin tespiti için bir prosedür tanıtılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalardan farklı olarak, dış ortam sıcaklığına güneş ışınımının etkisi de ilave edilmiş ayrıca ısı yalıtım kalınlığı optimizasyonunda ısıtma ve soğutma enerji gereksinimleri birlikte ele alınmıştır. Enerji ve yalıtım maliyetlerinden oluşan toplam maliyetin minimizasyonu için ömür maliyet analizi (life cycle cost) kullanılmıştır. İstanbul için optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarına geçmeden önce, yıllık dış hava sıcaklık ve güneş ışınımı verilerinden yararlanarak Isıtma Derece-Gün (IDG) ve Soğutma Derece-Gün (SDG) sayıları tespit edilmiştir. Daha sonra, optimum yalıtım kalınlıkları farklı DG sayıları için hesaplanarak bulgular genelleştirilmiştir. 2. Matematiksel Model 2.1. Derece-gün Yöntemi Isıtma ve soğutma enerji gereksiniminin tahmini için kullanılan en yaygın ve basit yöntemlerden biri derecegün (DG) dür. DG değeri belirli bir denge sıcaklık (Tb) referans alınarak hesaplanır. Denge sıcaklığı, binadaki ısı kaynaklarıyla (insan, aydınlatma, güneş ışınımı vs.) binadan olan ısı kayıplarının eşit (dengede) olduğu sıcaklık olarak tanımlanır. Bu nedenle binanın yapısal özellikleri (duvar tipi, yalıtım durumu, hava sızıntıları, güneş ışınımı durumu), iklim koşulları ve bina kullanıcılarının kişisel tercihleri gibi birçok faktör DG değerinin belirlenmesini etkilemektedir [5], Bu çalışmada yaz ve kış şartların için Tb sırasıyla 24 C ve 18 C alınmıştır. Isıtma sezonunda toplam derece-gün sayısı (Isıtma Derece-Gün, IDG) için eşitlik (1) ve (2) kullanılabilir. t65 /Dc-Y(r,-r ) (r < r.) (1) IDG = 0 (T > Tt) (2) Burada Tsa güneş-hava sıcaklığı (sol-air sıcaklığı) dır. Tsa günlük ortalama dış hava sıcaklığına güneş ışınımının etkisinin ilave edilmesiyle bulunur. Benzer olarak, soğutma sezonunda toplam derece-gün sayısı (Soğutma Derece-Gün, SDG) için,.165 SDG-2(7-,-r,)(r»rj (3) I SDG = 0 (E. < Tb) (4) eşitlikleri kullanılabilir. Dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımının birleşik etkisini ifade eden sol-air sıcaklığı eşitlik (5) ile tanımlanır [6]. Scholar. ü! (T.4 -TL) (5) T.-T.+ K K Burada T0 dış ortam sıcaklığı, as yutma katsayısı, hq bileşik (taşımm-ışınım) ısı transfer katsayısı, güneş ışınımı, yüzeyin yayma katsayısı, o Stefan-Boltzman sabiti, Tsurr çevreleyen yüzeylerin ortalama sıcaklığıdır. TTMD Ocak Şubat 2010

3 2.2. Isıtma ve Soğutma Yükleri Dış duvarın birim yüzeyinden olan ısı kayıp ve kazancı sırasıyla, q = u(th-ta) q = U(T -Tb) (6) (7) denklemleriyle hesaplanabilir. Burada U duvarın toplam ısı transfer katsayısıdır. Dış duvarın birim yüzeyinden oluşan ısı kaybı sebebiyle, ısıtma için gerekli yıllık enerji miktarı (EA H) yıllık ısı kaybının yakma sisteminin verimine bölünmesiyle hesaplanabilir. Dikkat edilirse yıllık ısı kaybı, derece-gün kavramından yararlanılarak ifade edilmiştir. EAH =86400.IDG.UİT] (8) Benzer şekilde, soğutma için gerekli yıllık enerji soğutmanın yıllık enerji maliyeti eşitlik (12) ve (13) ile hesaplanabilir IDG.C f CA,H ~ (12) (R,W +xlk}.hu.r\ DG.Q Q.c = (13) (Rlw+x/k).COP Bu çalışmada, binanın kullanım ömrü süresince enerji maliyet hesaplamalarında ömür maliyet analizi (life cycle cost analysis, LCCA) kullanılmıştır. Toplam ısıtma maliyeti hesaplanırken ömür süresi (LT) ve bugünkü değer (PV) birlikte değerlendirilmesi gerekir. PV değeri, gerçek faiz oranına (r) ve zamana bağlıdır. Gerçek faiz oranı aşağıda verilen denklemle bulunur miktarı (EA c) aşağıda verilen eşitlikle hesaplanabilir. r (l -s)/(1+ s) (14) m. EAC =86400SDG.U/COP Yalıtımın olduğu tipik bir duvar için toplam ısı (9) Burada g enflasyon oranı ve i faiz oranıdır. Bu durumda PV, geçirgenliği, U, oÿr-ı PV = (15) r0 + r)lt 1 u = (10) l/h, +RW + x/k + l/h() şeklindedir. Burada hi ve ho sırasıyla iç ve dış taraftaki ısı taşınım katsayıları, Rw yalıtımsız duvann ısıl direnci, x ve k sırasıyla yalıtım malzemesinin kalınlığı ve ısı iletim katsayısıdır. Binanın iç ve dış tarafındaki ısı taşınım katsayıları için h; = 8,29 W/m2K, hq = 22,7 W/m2K (yaz) h0 = 34,0 W/m2K (kış) değerleri kullanılmıştır [6], Yalıtımsız duvann toplam ısıl direnci Rt w olmak üzere toplam ısı geçirgenliği yeniden düzenlenirse aşağıda verilen eşitlik elde edilir. U = (11) Rlw +x/k 2.3. Isıtma-Soğutma Maliyeti ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Birim dış duvar yüzey alanı için ısıtmanın ve Burada LT ömür süresidir ve 10 yıl olarak kabul edilmiştir [8]. Yalıtımın toplam maliyeti (Ct ins) aşağıda verilen denklemle bulunur. c = C:.X (16) f.ms ins Isıtmanın ve soğutmanın yıllık toplam enerji maliyeti eşitlik (17) ve (18) ile hesaplanabilir /DG.C/.PV Ct.H ~ + Cl.tns (17) (RIW + x/k).hu.r] SDG.Cg.PV Qc = + Qm.v (Rlw+xlk).COP (18) HMD Ocak Şubat 2010

4 1 11 Makale Article Verilen bu maliyetleri minimize eden yalıtım kalınlığı (x) değeri en uygun yalıtım kalınlığını (optimum yalıtım kalınlığını, x0pt) vermektedir. Bu nedenle denklemlerin, x e göre türevi alınıp sıfıra eşitlenmesiyle aşağıda verilen eşitlikler elde edilir. XOPI,H =293,94 W =293, Parametreler ldg.cf.k.pv V/2 -krtw (19) Hu.Cimn SDG.CE.k.PV (20) ~kr,,w C.JOOP Çalışmada kullanılan bazı parametreler Tablo l de verilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan duvarın yapısal özellikleri, yakıtla ilgili özellikler ve PV analizinde kullanılan bazı finansal ve maliyet parametreleri bu tabloda özetlenmiştir. Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan veriler Dif Du\yr i >ÿ ; ı ' ".ılır.ı,l 1 1 Ğ j 2 başlangıç ve bitiş noktaları, eğrinin kesim noktaları olup sırasıyla yılın 297. (24 Ekim) ve 112. (22 Nisan) günleridir. Soğutma sezonunda ise 24 C denge sıcaklığı için sezonun başlangıç ve bitişi yılın 140. (20 Mayıs) ve 270. (27 Eylül) günlerine denk gelmektedir. Yani, dış hava sıcaklık verileri dikkate alındığında Tablo 2'ten görüldüğü gibi, teorik olarak 24 Ekim tarihinde ısıtma sezonu başlamakta ve 22 Nisan tarihinde sezon son bulmaktadır. Soğutma sezonu ise 20 Mayıs ta başlamakta ve 27 Eylül de bitmektedir. Periyot olarak yılın ve günleri arası toplam 181 gün ısıtma; günleri arası toplam 131 gün soğutma yapılmaktadır. İlin veya gözönüne alınan bölgenin dış sıcaklık verilerinin uzun periyodu (en az 10 yıl gibi) olması daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasına imkan sağlar. 4U Regresyon z 25 Ölçüm verileri eğrisi (R2=0 91) 140 gün 270. gün Pcfrf r QG s m 0 ' m 5 W/mK İT!ÿ 7 W/mK 10 -B 14*52 <> M.7 Wi'm K(yaz için) HR..+0,652) W/m'K (kış için) 5 o 1% 112. gün B on C i 297 gün Ş,.. I,,,,, P o : ı 'i...:.! GCın 1 COP - Yalıtım malzemesi l -. ' K I 1 ı 1 1 ' ; 1 ' 1-75S/m ÎÖ, Î5 İiğ m Şekil 1. Sol-air sıcaklığının yıl içindeki değişimi Tablo 2. Isıtma ve soğutma sezonu Süreç (gün) Başlangıç günü / tarihi Bitiş günü / tarihi Isıtma gün / 24 Ekim 112, gün/ 22 Nisan Soğutma gün / 20 Mayıs 270. gün / 27 Eylül 3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma Optimum yalıtım kalınlığı hesabında öncelikle incelenecek bölgenin derece-gün değerinin belirlenmesi gerekir. Aşağıda verilen grafikte, İstanbul için dış hava sıcaklık verilerine güneş ışınımının etkisini de ilave ederek elde edilen sol-air sıcaklığının yıl içindeki değişimi görülmektedir (Şekil 1). Verilen şekilde ısıtma ve soğutma sezonlarının başlangıç ve bitiş zamanlarım da görülmektedir. Yılın ilk ve son günleri kış mevsimine denk geldiğinden sıcaklıklar oldukça düşüktür. Denge sıcaklığı ısıtma sezonu için 18 C alındığında sezonun TTMD Ocak Şubat U I15 s î 2 5 ü.' 0 * D ac O DDa DV m o Gün Şekil 2. Isıtma Derece-Giin değerlerinin yıl içindeki değişimi I? -

5 Şekil 2 ve 3 te ısıtma ve soğutma DG değerleri görülmektedir. Yılın ilk ve son günlerinde IDG değerlerin büyük olduğu görülür. Çünkü bu günlerde dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımı daha düşük olduğundan ısıtma için gerekli enerji miktarı veya diğer bir deyişle IDG büyüktür. Her gün için bulunan derece-gün değerleri toplandığında IDG=1426,2 olarak hesaplanır. SDG ise farklı olarak yılın ilk ve son günlerinde sıfır, hava sıcaklığının ve güneş ışınımının yüksek olduğu yaz aylarında maksimum seviyesine çıkmaktadır. Soğutma için derece-günler toplandığında SDG=659,9 olarak hesaplanır. Hesaplanan bu değerlerden İstanbul da ısıtma için gerekli enerjinin soğutma için gerekli enerjiden 2,2 kat daha büyük olduğu görülür. 20 karşın belli bir değerden itibaren, enerji maliyetinin toplam maliyet içindeki etkinliğini kaybetmesinden dolayı artmaktadır. Toplam maliyeti minimum yapan nokta en uygun yalıtım kalınlığı değerini vermekte ve optimum yalıtım kalınlığı olarak adlandırılmaktadır. Bu noktanın sağında ve solunda (yani daha fazla ve az yalıtım kullanılması durumunda) ya yalıtım ya da yakıt maliyetinden dolayı toplam maliyet artma eğilimi göstermektedir. Yapılan hesaplamalarda optimum yalıtım kalınlığı ısıtma sezonu (kış) için 4,0 cm ve soğutma sezonu (yaz) için 2,6 cm olarak bulunmuştur. Soğutma için gerekli enerji ısıtmaya göre daha az olduğundan gerekli yalıtım kalınlığı da soğutma sezonunda daha küçük çıkmaktadır. 2U o o fi < S S 5 : 6 - Isıtma ---Soğutma Toplam maliyet o e 4 - Enerji maliyeti Yalıtım maliyeti, Gün Yalıtım kalınlığı (cm) 8 10 Şekil 3. Soğutma Derece-Gün değerlerinin yıl içindeki değişimi Şekil 4 te maliyetlerin (enerji, yalıtım ve toplam maliyet) yalıtım kalınlığı ile değişimi verilmiştir. Hem ısıtma hem soğutma için maliyetler aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Dış duvara uygulanan yalıtımın kalınlığı arttıkça doğal olarak toplam ısıl direnç (Rt) artar ve duvardan olan ısı kaybı azalır. Isı kaybının azalmasıyla şekilden görüldüğü gibi yıllık yakıt maliyeti azalan bir eğimle azalmaktadır. Çünkü yalıtım kalınlığı arttıkça Rt azalan bir eğimde artmaktadır. Bununla birlikte, yalıtım kalınlığı arttıkça yalıtım maliyeti (Ct ins) lineer olarak artmaktadır. Çünkü uygulanan yalıtım kalınlığının artması daha fazla yalıtım malzemesi kullanılması anlamına gelmektedir. Bu iki maliyetin göz önünde bulundurulmasıyla oluşan toplam maliyet (Ct), yalıtım kalınlığının artmasıyla baştan azalmasına Şekil 4. Yalıtım kalınlığının ısıtma ve soğutma maliyetleri üzerindeki etkisi Şekil 5 te dış duvara uygulanan yalıtım kalınlığı ile toplam enerji maliyeti tasarrufunun değişimi görülmektedir. Bu grafikten de Şekil 4 ten olduğu gibi optimum yalıtım kalınlığı belirlenebilir. Yalıtım kalınlığı ile tasarrufun maksimum olduğu (eğrilerin tepe noktaları) en uygun yalıtım kalınlığını yani optimum kalınlığını vermektedir. Yalıtım kalınlığının artmasıyla ısı kaybı/kazancı azalacağından hem ısıtma hem soğutmada enerji (yakıt) tasarrufu artmaktadır ancak yalıtım maliyeti nedeniyle belirli bir değerden sonra toplam tasarruf azalmaktadır. Isıtma için maksimum tasarruf şekilden görüldüğü gibi %40 iken soğutma için %28 dir. İstanbul için soğutma enerji ihtiyacı, ısıtma enerji ihtiyacından daha küçük olduğundan (SDG<IDG) tasarruf oranı da bir miktar HMD Ocak -Şubat 2010

6 daha küçük çıkmıştır. Enerji ihtiyacının büyük olduğu koşullarda (bu örnek için ısıtma sezonunda) yapılan yalıtımın daha fazla getirisi olacaktır sct 30 utma o Yalıtım kalınlığı (cm) Şekil 5. Yalıtım kalınlığı ile toplam maliyet tasarrufunun değişimi Yapılan hesaplamalarda İstanbul için IDG ve SDG sırasıyla 1426,2 ve 659,9 bulunmuştu. DG değerleri iklim koşullarına göre oldukça değişkenlik göstermektedir. DG değerlerinde yani enerji ihtiyacındaki bu değişim, optimum yalıtım kalınlığını da önemli ölçüde etkilemektedir. DG değerlerinin 500 ile 3500 arasında değişmesinin optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi Şekil 6 da gösterilmiştir. Hem ısıtmadaki hem de soğutmadaki enerji ihtiyacına göre uygun yalıtım kalınlığı, verilen şekilden okunabilmektedir. Buradaki dikkat çekici nokta, aynı DG değeri için soğutmada daha fazla yalıtımın gerektiğidir. Yani ısıtma ve soğutma enerji gereksinimlerinin aynı olduğu bir ilde (veya bölgede) dış duvarlara uygulanacak optimum yalıtım kalınlığı soğutma sezonu için daha büyük çıkmaktadır. Bunun nedeni, soğutmada enerjinin birim maliyetinin daha yüksek oluşudur. İstanbul da ise ısıtma enerji ihtiyacı, soğutmaya göre oldukça büyük olduğundan ısıtmada optimum yalıtım kalınlığı daha büyük çıkmıştır I ----Soğutma Isıtma t: f: S 1 O o Dereco-Gün (DG) Şekil 6. Derece-Gün sayısına göre optimum yalıtım kalınlıkları TTMD Ocak Şubat 2010 Şekil 7 de bazı iller için optimum yalıtım kalınlıkları verilmiştir. Buradaki hesaplamalarda, illerin dış hava sıcaklıklarına güneş ışınımının etkisi dahil edilmiştir. İstanbul'da ısıtma sezonu için yalıtım kalınlığı soğutma sezonuna göre daha büyük çıkmasına rağmen yaz şartlarının daha sıcak geçtiği (soğutma enerji gereksiniminin yüksek olduğu) İskenderun da ise kış sezonu için optimum yalıtım kalınlığı 1,0 cm iken yaz sezonu için 4,4 cm'dir. İskenderun da ısıtma sezonu için yalıtım kalınlığının küçük çıkmasının nedeni olarak, dış hava sıcaklıklarının çok düşük olmaması, güneş ışınımının önemli etkisi ve ısıtmanın birim maliyetinin soğutmaya göre daha düşük olması söylenebilir. Benzer durum İzmir için de geçerlidir. 4. derece-gün iklim bölgesinde yer alan Erzincan için ise durum farklıdır. Optimum yalıtım kalınlığı ısıtma sezonu için 6,0 cm, soğutma sezonu için 1,7 cm olmaktadır. Verilen şekilden görüldüğü gibi İstanbul ve Bursa'nm iklim koşulları ise birbirine oldukça yakındır. Uygulamalarda, dış duvar yalıtım kalınlığı belirlenirken hem yaz hem kış koşullan birlikte dikkate alınmalıdır. Görüldüğü gibi bazı durumlarda yaz için gerekli yalıtım kalınlığı daha fazla olabilmektedir. Is- I S i Isıtma Soğutma r o İskenderun İzmir İstanbul Bursa Ankara Erzincan Şekil 7. Bazı iller için optimum yalıtım kalınlıkları 4. Sonuç Ülkemizin enerji kaynaklarının sınırlı ve dışa bağımlı olması nedeniyle özellikle enerjinin yoğun olarak tüketildiği ve ısı kayıpların çok olduğu konut sektöründe enerjinin korunumu ve verimli kullanımı gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmada İstanbul için ısıtma ve soğutma sezonları tespit edilmiş ve yıllık ısıtma ve soğutma enerji

7 maliyetleri dikkate alınarak optimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Optimum yalıtım kalınlıkları ısıtma ve soğutma sezonu için sırasıyla 4,0 cm ve 2,6 cm bulunmuştur. Dış duvarlara optimum yalıtım kalınlığı uygulanarak elde edilebilecek tasarruf oranı ise ısıtma ve soğutma için sırasıyla %40 ve %28 mertebesindedir. Ülkemiz için soğutmada kullanılan elektrik enerjisinin birim maliyeti yüksek olduğundan aynı DG değeri için optimum yalıtım kalınlıkları daha fazla olmaktadır. Farklı derece-gün iklim bölgelerinde yer alan illere baktığımızda ise sıcak bölgelerde (İskendemn ve İzmir gibi) soğutma için optimum yalıtım kalınlığı ısıtmaya göre daha büyük çıkmıştır. Sonucun bu şekilde çıkmasındaki en önemli etken güneş ışınımıdır. Özellikle bu bölgeler için optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarında ısıtma enerji gereksiniminin yanında soğutma enerji gereksinimi de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Soğuk bölgelerde ise (özellikle Ankara ve Erzincan gibi) soğutma enerji gereksinimi için optimum yalıtım kalınlığı ısıtmaya göre oldukça küçüktür. Bu bölgelerde yalıtım hesaplamalarındaki temel parametre ısı kazançlarından çok ısı kayıplarının minimize edilmesidir. 5. Kaynaklar [1]. Ogulata R.G., Sectoral energy consumption in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews 6, , [2], Kaygusuz K., Kaygusuz A., Energy and sustainable development. Part II: Environmental impacts of energy use, Energy Sources 26, , [3]. Demirbaş A., Energy balance, energy sources, energy policy, future developments and energy investments in Turkey, Energy Conversion and Management 42, , [4]. Kaygusuz, K Kaygusuz, A., Energy and sustainable development in Turkey, Part I: Energy utilization and sustainability, Energy Sources 24, , [5]. Büyükalaca O., Bulut H., Yılmaz T, Analysis of variable-base heating and cooling degree-days for Turkey, Applied Energy 69, , [6]. Çengel, Y.A., Heat transfer: a practical approach, 1st ed. Higtstown: McGraw-Hill; [7], Mearing T., Coffee N., Morgan M., Life cycle cost analysis handbook, State of Alaska, Department of Education & Early Development Education Support Services/Facilities, 1st ed., [8], Bolattürk A., Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey, Applied Thermal Engineering 26, , Yazarlar Ömer KAYNAKLI 1977 yılında Bursa da doğdu. Uludağ Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü nden 1998 yılında mezun oldu yılında yüksek lisans, 2004 yılında doktora derecelerini aldı. Halen Uludağ Üniversitesi nde görevine devam etmektedir. Isıl konfor, enerji ekonomisi, absorpsiyonlu soğutma ve ekserji konularında çalışmaktadır. Muhsin KILIÇ 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu yılında O.D.T.Ü. de yüksek lisans, 2003 yılında Bath Üniversitesi nde doktora çalışmasını tamamladı yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Türbo makineler, ısıl konfor, enerji ve ekserji konularında çalışmaktadır. Recep YAMANKARADENİZ 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi nden mezun oldu yılında doktorasını tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü ne yardımcı doçent olarak atandı yılında doçent ve 1995 ydında profesörlük unvanını aldı. İdari görevleri arasında; Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Rektör Danışmanlığı yer almaktadır. Isı pompası, absorpsiyonlu soğutma, iklimlendirme ve ısıl konfor konularında çalışmaktadır. HMD Ocak -Şubat 2010

Abs tract: Key Words: Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ

Abs tract: Key Words: Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ omer kaynaklı:sablon 25.01.2012 15:04 Page 48 Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ Bina Duvarlarına Uygulanan Isıl Yalıtım Kalınlığının Enerji Maliyeti Odaklı Optimizasyonu

Detaylı

Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Araş. Gör. Ömer KAYNAKLI Prof.Dr. Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak

Detaylı

BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU

BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU Ömer KAYNAKLI Mustafa MUTLU Muhsin KILIÇ ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde derece-gün (DG) sınıflandırmasına göre birinci

Detaylı

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI _ 187 ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI Ömer KAYNAKLI Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ http://fbe.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 10(2):139-147, 2009 ISSN 1305 6468 DIC: 272SOTT1080911091209 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ

Detaylı

Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi

Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi 346 Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi Ali Etem GÜREL 1, Ali DAŞDEMİR 2 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 100-111 Temmuz 2010 Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Asiye ASLAN 1,*,

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK OPTİMUM ISIL YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Mü. Mim. Fak. Der. Journal of te Faculty of Engineering and Arcitecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 367-374, 212 Vol 27, No 2, 367-374, 212 GÜNEŞ IŞINIMI VE DUVAR YÖNÜ DİKKATE ALINARAK

Detaylı

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 30-47 (2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Okan KON 1, Bedri YÜKSEL Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ali DAŞDEMİR

Abs tract: Key Words: Ali DAŞDEMİR Ali Dasdemir:Sablon 28.02.2014 15:35 Page 5 Farklı Yalıtım Malzemesi ve Yakıt Türüne Bağlı Olarak Optimum Yalıtım Kalınlığının ve Enerji Tasarrufunun Tespiti Ali DAŞDEMİR Abs tract: ÖZET Günümüzün en güncel

Detaylı

Abs tract: Key Words: Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET

Abs tract: Key Words: Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET alpay kurekci:sablon 02.11.2012 15:24 Page 5 Türkiye nin Tüm İlleri İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET Abs tract: ÖZET Türkiye

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNE GÖRE OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ TEORİK VE UYGULAMALI

Detaylı

SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 253 SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Cüneyt DAĞIDIR Ali BOLATTÜRK ÖZET Bu çalışmada birinci iklim bölgesinde

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı

Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı 25-Alpay Kurekci:Sablon 29.08.2013 14:26 Page 25 Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı N. Alpay KÜREKCİ Abs tract: ÖZET Dış ortama veya galerilere yerleştirilen

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Cüneyt DAĞIDIR Doç. Dr. Ali BOLATTÜRK

Abs tract: Key Words: Cüneyt DAĞIDIR Doç. Dr. Ali BOLATTÜRK cuneyt dagidir:sablon 25.08.2011 16:53 Page 64 Cüneyt DAĞIDIR Doç. Dr. Ali BOLATTÜRK Abs tract: In this study, the optimum insulation thickness is calculated according to cooling and heating loads for

Detaylı

GÜNEŞLENME ŞİDDETİ DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞLENME ŞİDDETİ DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ GÜNEŞLENME ŞİDDETİ DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ Ali BOLATTÜRK Cüneyt DAĞIDIR ÖZET Bu çalışmada sıcak iklim bölgesinde bulunan Antalya

Detaylı

BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ

BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ H. Tank ÖZKAHRAMAN*, Ali BOLATTURK ** * SDÜ Mühendislik Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü, ISPARTAtarik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

Okan Kon, Gülşen Yaman Nadir İlten, Bedri Yüksel NWSA-ENGINEERING SCIENCES Balikesir University, Balikesir-Turkey

Okan Kon, Gülşen Yaman Nadir İlten, Bedri Yüksel NWSA-ENGINEERING SCIENCES Balikesir University, Balikesir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy Okan Kon, Gülşen Yaman Nadir İlten, Bedri Yüksel NWSA-ENGINEERING SCIENCES Balikesir University, Balikesir-Turkey Received: September 2012 okan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 17-27, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN

Detaylı

OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uludağ Üniversitesi ühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı, 016 ARAŞTIRA DOI: 10.1748/uujfe.30811 OPTİU HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CALI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİİ VE EİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLESİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI

TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI 305 TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI N. Alpay KÜREKCİ ÖZET Dış ortama veya galerilere yerleştirilen ve içlerinde sıcak akışkan geçen her boru ısı kaybeder.

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC stanbul daki Konutlar çin Optimum Yal t m Kal nl n n Belirlenmesi Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC ÖZET Türkiye de üretilen enerjinin büyük bir k sm s tma enerjisi

Detaylı

Abs tract: Key Words: Dr. Figen BALO Arş. Gör. Aynur UÇAR Prof. Dr. Mustafa İNALLI

Abs tract: Key Words: Dr. Figen BALO Arş. Gör. Aynur UÇAR Prof. Dr. Mustafa İNALLI figen balo-1:sablon 24.11.2011 11:43 Page 5 Yapıların Dış Duvarlarında Optimum Yalıtım Kalınlığının Üç Farklı Metodla Tespiti Dr. Figen BALO Arş. Gör. Aynur UÇAR Prof. Dr. Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri *

Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri * Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 147-066) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 01 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art مجلة البحوث التاريخية

Detaylı

Duvar Bileşenleri Arasına Hava Boşluğu Uygulamasının Ekonomik Ve Çevresel Analizi

Duvar Bileşenleri Arasına Hava Boşluğu Uygulamasının Ekonomik Ve Çevresel Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2011 (49-61) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 2011 (49-61) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

ÖZET. Anahtar Sözcükler: Isıtma Derece-Saat, Soğutma Derece-Saat, Tipik Meteorolojik Yıl, İstanbul ABSTRACT

ÖZET. Anahtar Sözcükler: Isıtma Derece-Saat, Soğutma Derece-Saat, Tipik Meteorolojik Yıl, İstanbul ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir İSTANBUL İÇİN TİPİK METEOROLOJİK YIL VE DERECE-SAAT HESABI Şaban PUSAT 1, İsmail EKMEKÇİ 2, Ahmet Coşkun DÜNDAR 2,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ercan ÇALLI Ali KEÇEBAŞ

Abs tract: Key Words: Ercan ÇALLI Ali KEÇEBAŞ Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Boru Yalıtımı Uygulamasının Ekonomik ve Çevresel Faydaları Ercan ÇALLI Ali KEÇEBAŞ Abs tract: ÖZET Bu çalışmada bölgesel ısıtma boru hatlarında boru yalıtımının ekonomik ve

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA POTANSİYELİMİZ! Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan

Detaylı

Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı Ekolojik Sürdürülebilirlik Kapsamında Binalarda Kullanılan Çevre Dostu Isı Yalıtım Malzemeleri ve Bunlara Bağlı Yenilenebilir Enerji Kullanımı Okan KON 1 1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Key words: Double-glazed windows, triple-glazed windows, optimum air-layer thickness

Key words: Double-glazed windows, triple-glazed windows, optimum air-layer thickness İKİ CAMLI VE ÜÇ CAMLI PENCERELERDE ISI GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Müslüm ARICI, Semih KÖSE, Ömer Oğuz TOZKOPARAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan KARABAY Kocaeli Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü muslumarici@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi

İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi İl Bazında Çift ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi Hakan PUL Mustafa ERTÜRK Ali KEÇEBAŞ Tayfun UYGUNOĞLU Ali DAŞDEMİR ÖZET Bu çalışmada ülkemizin yedi bölgesinde farklı

Detaylı

ISSN: 1308 7231 (NWSAENS) Received: November 2015 ID: 2016.11.1.1A0360 Accepted: January 2016

ISSN: 1308 7231 (NWSAENS) Received: November 2015 ID: 2016.11.1.1A0360 Accepted: January 2016 Engineering Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7231 (NWSAENS) Received: November 2015 ID: 2016.11.1.1A0360 Accepted: January 2016 Okan Kon Balıkesir University, okan@balikesir.edu.tr, Balıkesir-Turkey

Detaylı

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

KONUTLARDA DUVAR VE ÇATI YALITIMLARININ BİNA KABUĞU, ISITMA ENERJİSİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KONUTLARDA DUVAR VE ÇATI YALITIMLARININ BİNA KABUĞU, ISITMA ENERJİSİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KONUTLARDA DUVAR VE ÇATI YALITIMLARININ BİNA KABUĞU, ISITMA ENERJİSİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Esra BOSTANCIOĞLU * Özet: Konut yapılarının kullanıcılar için gerekli konfor koşullarını

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ _ 401 YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ Hakan ÜNALAN Emrah GÖKALTUN Ramazan UĞURLUBİLEK ÖZET Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2013 (1-17) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 1, 2013 (1-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DIŞ DUVAR SİSTEM ALTERNATİFLERİNİN ENERJİ MALİYETİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DIŞ DUVAR SİSTEM ALTERNATİFLERİNİN ENERJİ MALİYETİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: A0017 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) NWSA Received: September 2006 NWSA Accepted:

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

Abs tract: Key Words: Prof. Dr. Nurdil ESKİN

Abs tract: Key Words: Prof. Dr. Nurdil ESKİN nurdil eskin:sablon 29.03.2011 10:23 Page 5 Konut Dışı Binaların Yıllık Enerji İhtiyaçlarının İncelenmesi Prof. Dr. Nurdil ESKİN ÖZET Dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, iş veya konut amaçlı yaşam

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A KÜMES ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM UYGULAMASININ ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLERİ

TÜRKİYE DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM UYGULAMASININ ENERJİ VE ÇEVRE ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 669-677, 2012 Vol 27, No 2, 669-677, 2012 TÜRKİYE DEKİ BİNA STOKUNDA OPTİMUM YALITIM

Detaylı

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014 BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ 4-Kasım-2014 Bu rapor ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-03-03-1-00-112 kod nolu danışmanlık projesi kapsamında hazırlanmıştır 1 GİRİŞ Günümüzde enerji

Detaylı

AYLIK BAZDA SAATLİK DERECE-SAAT DEĞERLERİNİN TESPİTİNİ MÜMKÜN KILAN YENİ BİR YAKLAŞIM

AYLIK BAZDA SAATLİK DERECE-SAAT DEĞERLERİNİN TESPİTİNİ MÜMKÜN KILAN YENİ BİR YAKLAŞIM AYLIK BAZDA SAATLİK DERECE-SAAT DEĞERLERİNİN TESPİTİNİ MÜMKÜN KILAN YENİ BİR YAKLAŞIM Can COŞKUN Mustafa ERTÜRK Zuhal OKTAY İbrahim DİNÇER ÖZET Bu çalışmada aylık bazda saatlik derece-saat değerlerinin

Detaylı

Abs tract: Key Words: Arş. Gör. Can COŞKUN Doç. Dr. Zuhal OKTAY Dr. Mustafa ERTÜRK

Abs tract: Key Words: Arş. Gör. Can COŞKUN Doç. Dr. Zuhal OKTAY Dr. Mustafa ERTÜRK can coskun:sablon 29.03.2011 10:22 Page 11 Konutların Isıtma Sezonunda Seçilen İç Ortam Sıcaklık Parametresinin Enerji-Maliyet- Çevre Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama Örneği Arş. Gör. Can COŞKUN

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

TÜRKĐYE'NĐN 15 ĐLĐ ĐÇĐN BAZI ĐKLĐM VERĐLERĐNĐN EŞĐTLĐKLERLE ĐFADESĐ*

TÜRKĐYE'NĐN 15 ĐLĐ ĐÇĐN BAZI ĐKLĐM VERĐLERĐNĐN EŞĐTLĐKLERLE ĐFADESĐ* TÜRKĐYE'NĐN 15 ĐLĐ ĐÇĐN BAZI ĐKLĐM VERĐLERĐNĐN EŞĐTLĐKLERLE ĐFADESĐ* Hüsamettin BULUT, Orhan BÜYÜKALACA ve Alper YILMAZ Çukurova Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Makine Müh. Bölümü Balcalı-ADANA Hüsamettin

Detaylı

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi

Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi 1makale:Sablon 30.04.2010 10:39 Page 45 Yatay Katmanlı Topraklarda Katman Fiziksel Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi Araş. Gör. Arif ÖZBEK Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Alper YILMAZ Prof.Dr.

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım

Detaylı

SOĞUK ODALAR ĐÇĐN YALITIM KALINLIKLARI*

SOĞUK ODALAR ĐÇĐN YALITIM KALINLIKLARI* SOĞUK ODALAR ĐÇĐN YALITIM KALINLIKLARI* * ISOLIER TECHNIK 5-91, Sh. 8-14, Walter BAUMANN BAYCAN SU NAÇ 1940 yılında Iğdır da doğdu. 1957 yılında Đstanbul Haydarpaşa Lisesi nden ve 1963 yılında ĐTÜ Makina

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 87-97, Aralık 211 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 87-97, December 211 Dış

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gül Koçlar ORAL', Ş. Filiz AKŞW

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIM YOLU İLE ENERJİ TASARRUFUNUN İKLİMLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ VE OPTİMUM CAM KAPLAMA ALANI BELİRLENMESİ

BİNALARDA ISI YALITIM YOLU İLE ENERJİ TASARRUFUNUN İKLİMLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ VE OPTİMUM CAM KAPLAMA ALANI BELİRLENMESİ BİNALARDA ISI YALITIM YOLU İLE ENERJİ TASARRUFUNUN İKLİMLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ VE OPTİMUM CAM KAPLAMA ALANI BELİRLENMESİ Onur ÖZUTKU Cuma KARAKUŞ ÖZET Son yıllarda adından sıkça söz ettiren enerji

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Okan KON 1*, Bedri YÜKSEL 1 1 Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ISI YALITIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ - EDİRNE ÖRNEĞİ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ISI YALITIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ - EDİRNE ÖRNEĞİ _ 2111 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN ISI YALITIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ - EDİRNE ÖRNEĞİ Esma MIHLAYANLAR Filiz UMAROĞULLARI Semiha KARTAL ÖZET Dünya üzerindeki çevresel sorunların temelini

Detaylı

Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi

Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi Dr. Andaç YAKUT 1 1 DAIKIN Türkiye Sezonsal Verimlilik ve Klimalarda Yeni Enerji Etiketi İletişim adresi: a.yakut@daikin.com.tr ÖZET 01.01.2013 tarihinden itibaren Avrupa da yeni Eko-tasarım Direktifi

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK SICAKLIĞINA ETKİSİ

YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK SICAKLIĞINA ETKİSİ _ 451 YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK SICAKLIĞINA ETKİSİ Arif ÖZBEK Tuncay YILMAZ Alper YILMAZ Orhan BÜYÜKALACA ÖZET Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin uygulamaları

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ _ 529 KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Can COŞKUN Zuhal OKTAY Mustafa ERTÜRK ÖZET Teknolojinin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

Bir Alışveriş Merkezinin (Avm) Isıtma Sisteminde Enerji Tüketiminin İyileştirme Olanaklarının Araştırılması

Bir Alışveriş Merkezinin (Avm) Isıtma Sisteminde Enerji Tüketiminin İyileştirme Olanaklarının Araştırılması KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),2014 37 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),2014 Bir Alışveriş Merkezinin (Avm) Isıtma Sisteminde Enerji Tüketiminin İyileştirme Olanaklarının Araştırılması

Detaylı