BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER"

Transkript

1 BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

2 BAYMAK LNYTOMAT PLUS KAT KALORFER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaznz kullanmaya balamadan önce bu klavuzu okuyunuz. Size bu kitapçkla beraber servis hizmeti alacanz, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren Servis Tekilat Kitapç verilmitir. Cihaznzn ilk çaltrmasn mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptrnz. Aksi takdirde cihaznz garanti kapsam dnda kalr. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl tarafndan belirlenen kullanm ömrü 15 (on be) yldr. lgili yasa gerei üretici ve satc firmalar bu süre içerisinde cihazlarn fonksiyonlarn yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yaplmasn salamay taahhüt eder. BAYMAK MAKNE SANAY VE TCARET A.. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No:7 Tuzla / STANBUL Tel: (0216) (pbx) Fax: (0216) Rev.00-08/09/

3 LNYTOMAT PLUS

4 4

5 Sa Yandan Görünüm Üstten Görünüm Önden Görünüm Sol Yandan Görünüm 5

6 24.Kül silkeleme&boaltma kolu Rev.00 - Rev.00-08/09/ /09/ )Kazan suyu scakl göstergesi 2.)Scaklk ayar termostat 3.)Fan çaltrma butonu 4.)Pompa çaltrma butonu 5.)Manuel-0 Otomatik seçim anahtar 6.)Duman borusu temizleme kapa 7.)Kömür yükleme kapa 8.)Kül temizleme kapa 9.)Baca borusu 10.)Kazan çk borusu 11.)mbisat çk borusu 12.)Kazan giri borusu 13.)mbisat giri borusu 14.)Kazan doldurma&boaltma borusu 15.)Davlumbaz 16.)Davlumbaz temizleme kapa 17.)Kazan üst kaplamas 18.)Kazan sa yan kaplamas 19.)Kazan sol yan kaplamas 20.)Kazan arka kaplamas 21.)Kazan ön alt kaplamas 22.)Kazan ön orta kaplamas 23.)Kapak açma&kapama kolu 24.)Kül silkeleme&boaltma kolu 25.)Üst kapak kaplamas 26.)Orta kapak kaplamas

7 Kullanlan semboller Tehlike! Bu uyar dikkate alnmadnda, bedeniniz ve yaamnz için tehlike söz konusudur. Elektrik çarpmas tehlikesi! Bu uyar dikkate alnmadnda, elektrik çarpmas nedeniyle bedeniniz ve yaamnz için tehlike söz konusudur. Dikkat! Bu uyar dikkate alnmadnda, çevre sal ve cihaz için tehlike söz konusudur. Uyar / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler bulabilirsiniz. Dier belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin bulunduuna yönelik uyar Genel Güvenlik Uyarlar Tehlike! Kazann üzerindeki uyarlar lütfen dikkate alnz. Kazann yanl çaltrlmas önemli zararlara yol açabilir. Baymak kalorifer kazanlarnda ilk defa iletime alma, ayarlama, bakm ve temizlik ilemleri sadece yetkili servis tarafndan yaplmaldr! Kalorifer tesisinde arzalar meydana geldiinde, tesis durdurulmaldr. Hasarl parçalar sadece yetkili servis tarafndan deitirilmelidir. Kullanlan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül etmeli ve söz konusu parçalar Baymak kalorifer kazan ile balantl olarak imalatçs tarafndan onaylanm 7

8 olmaldrlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanlmaldr. Cvata boyas ile mühürlenmi balantlar kesinlikle uzman ve onayl servis olmayan bir kii tarafndan açlmamal veya deitirilmemelidirler! Bu mühürler kusursuz ve güvenli iletim için gerekli olan cvatalarn deitirilmediini kantlamaktadr. Mühürlere zarar verildiinde cihazn garantisi sona erer! Rev.00-08/09/ Kazanda yaplacak tadilat, gelii güzel yapsal deiiklikler ve buna benzer tüm deiiklikler yasaktr. Çünkü bu gibi deiiklikler insanlar tehlikeye atabilmekte ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar dikkate alnmadnda cihazn garantisi sona erer! Havalandrma ve hava tahliye deliklerinin kapatlmas ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktr. Cihazn hemen yaknnda patlayc veya kolay tutuan maddeler (malzemeler) bulundurmaynz. Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayn! Su, çökeltiler nedeniyle kirlidir. Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hatt, stma ilemi srasnda güvenlik açsndan suyun darya çkabilmesi için her zaman açk olmaldr. Emniyet ventilinin çalmas zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili direkt olarak kazan üzerine taklmal, arada hiçbir kesici vana vb. ekipman bulunmamaldr. Emniyet açsndan ilave olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha konumlandrlmaldr. Kullanlan tüm ekipmanlar TSE standartlarnda olmaldr. Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu balk ve kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalmalar sadece yetkili servis tarafndan gerekli tüm önlemler alnarak yaplabilir! Lütfen cihaznz kullanmaya balamadan önce bu klavuzu okuyunuz. Size bu kitapçkla beraber servis 8

9 hizmeti alacanz, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren Servis Tekilat Kitapç verilmitir. Cihaznzn ilk çaltrmasn mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptrnz. Aksi takdirde cihaznz garanti kapsam dnda kalr. Montaj ve Montaj Yerine likin Uyarlar Dikkat! Istma iletimi veya bir depo ile balantl olarak yaplacak montajlarda unlara dikkat edilmelidir: Özellikle depodaki su kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarn önlemek amacyla, montaj açsndan uygun olan tedbirler alnmaldr. Drenaj hatlar ve emniyet düzenekleri uygun olmal ilk devreye almada ve çalma srasnda periyodik kontrolleri yaplmaldr. Cihazn kurulaca mekân kuru olmal ve buz tutmamaldr (0 0 C ile 45 0 C aras). Cihazn yanmas için gerekli havann salanmasna ve atk gazn tahliye edilmesine yönelik uygulamalar TSE standartlarna uygun olmaldr. Cihaz kazan dairesine yerletiriniz. Cihaznz yatak odasna ve yaam mahalline koymaynz! Kazan yerden min.10cm yükseklikte teraziye alnm beton bir kaide üzerine yerletiriniz. Kazann monte edildii ortam tozlu, rutubetli ortam olmamaldr. 9

10 *Kazan gövdesi bir beton kaide üzerine konulmaldr. *Beton kaide ölçüleri tablo ile verilmitir. *Kazan beton kaide üzerine alndktan sontra kazan dengeye alnmtr. Cihaz baca kanalna yakn yere koyunuz. Bacaya giden atk gaz borusu en ksa yoldan ve en az dirsek kullanlarak yaplmaldr. Boru üzerine damper takmaynz. Baca yükseklii baca hidrolik çapnn 150 mislinden fazla olmamaldr. Baca hesab DIN 4705 ve DIN a uygun olarak yaplmaldr. Baca çk mahyadan 1 m. yukarda olmaldr Rev.00-08/09/

11 Baca balant borusunu bacaya doru yükselen bir eimle monte ediniz. Kazandan çkan boru minimum 1m yüksekliinde olmal bundan sonra gerekli ise dirsek kullanlmaldr. Dirsekten sonraki duvardaki baca noktasna balant yukarya doru minimum 10 olacak ekilde olmaldr. Yatay duman kanallar bacaya en az %10'luk yükselen eimle balanmal ve uzunluu hiç bir zaman baca yüksekliinin 1/4'ünü geçmemelidir.. 11

12 Kurulum / Tesisat Öncesi Baca çekiinin iyi olmas kömürün daha kaliteli ve verimli yanmasn salayacandan evinizdeki baca kesitini en az 30x30cm olacak ekilde tuladan d sval bir ekilde olmal yada çelik ancak d izoleli olmas da mümkündür. Kazan ile baca balants arasnda en çok iki dirsek kullannz. Atk gazlarn younlamas sonucu oluabilecek suyun veya yamurun cihaza akmamas için tedbir alnmasna dikkat ediniz. Bacalar ile TSE nin istemi olduu standart ve prosedürlere uyulmaldr. Dikkat! Kazan scak su gidi borusu üzerine en yüksek noktaya gelecek ekilde bir hava tahliye cihaz balaynz. Kazan dnda tesisatta hava kalabilecek nokta veya noktalara tesisat yapan firma tarafndan tesisat güzergâhna uygun olarak hava tahliye cihaz konulmaldr. Tama ve nakliye ilemini cihazn üzerindeki iaretlemeleri dikkate alarak cihazn orijinal ambalaj ile yapnz. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere kar cihaznz koruyunuz. Cihazn ambalajn açtktan sonra ambalaj atklarn çocuklardan uzak tutunuz ve atklarnz uygun atk alanlarna atnz. Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat balantlarn eimlerini kontrol ediniz. Eimler tesisat içerisinde hava kalmayacak ekilde yaplmaldr. Dikkat! Kazan çalrken veya susuz çalma durumunda kazana direkt olarak su baslmamaldr. Kazan suyu düük scaklkta veya çalmazken verilmelidir. Aksi taktirde sistem zarar görebilir. Scak kazana souk su baslmamaldr. Aksi takdirde cihaz garanti kapsam dnda kalr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz Rev.00-08/09/

13 Cihazn montaj Türk Standartlarnn öngördüü ekilde sürekli hava akm bulunan ortamlara yaplmal ve cihaz uygun bir bacaya balanmaldr. Kazan kesinlikle açk imbisatl olarak balatnz. Kapal imbisatl tesisatlar kömürlü kazanlar için son derece sakncaldr. Kapal imbisat kullanlrsa cihaz garanti kapsamna girmez. Açk imbisat balant boru çaplar, kazan arkasndaki balant çaplarnda olmaldr ve açk imbisat balant borular kesinlikle çelik tesisat borusu kullanlmaldr. Plastik boru kullanlmas son derece sakncaldr ve açk imbisat balant borusu plastik boru kullanlmas halinde cihaz garanti kapsamna girmez. Kazana su doldurmak ve boaltmak için mutlaka vana koyunuz. Kazan tesisatndaki s kayplarn önlemek için açktaki borular mutlaka izole ediniz. Kazan elektrik balantsn mutlaka toprakl prize yapnz. Elektrik kesintisi durumunda kazana kömür yüklemesi yapmayn. edilmektedir. Sirkülasyon pompasn kazan arkasndaki dönü borusuna monte ettiriniz ve açkta bekleyen elektrik kablosunu pompann klemensine irtibatlaynz. Sirkülasyon pompasn aaidaki resimdeki gibi montajn yaptrnz. Pompa milinin yere dik olarak montaj rotor yataklarnn süratle anmasna sebep olmaktadr. Bu nedenle dikey montaj yaplmamaldr. ÜSTTEN BAKI 13

14 Tesisata mutlaka by-pass hatt yaptrnz.elektrik kesilmelerinde by-pass vanasn açarak kazann ve tesisatn güvenliini salayabilirsiniz.by-pass vanasn dönü hattna balaynz. Paslanmaya Kar Koruma lgili yasa gerei cihazn kullanm ömrü on be (15) yldr. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar. Dikkat! Yanma havas, paslanmaya sebebiyet verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasnda örnein çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharlar ve sprey kutularndaki gibi gazlar yer almaktadr. Kalorifer Suyuna likin Talepler Kalorifer tesisatnda paslanmadan dolay meydana gelebilecek zararlarn önlenmesi amacyla içme suyu kalitesinde stma suyu kullanlmal, kimyasal katk maddeleri ve/veya paslanma açsndan agresif sular kullanlmamaldr. Kazana ve tesisata baslacak olan su muhtevas içerisinde tortu, pislik ve istenmeyen kat tanecikler bulunmamaldr. Bu tortu ve pislikler sirkülasyon pompas için son derece zararldr. Suyun temiz olmadndan üpheleniliyor ise mutlaka doldurma suyu önüne filtre taklmaldr Rev.00-08/09/ Kalorifer devresinde kullanlacak suyun sertlii 20º F den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek olmamaldr. ( Sertlii Yüksek Su ) ayet kullanlacak suyun sertlii 20º F den yüksek ise mutlaka 14

15 kalorifer sistemine su artlandrma/yumuatma düzenei kurulmaldr. Kireçlenme, sert ve uygun olmayan sularn kullanlmas sonucu oluacak arzalarda, cihaz garanti kapsam dndadr. LNYTOMAT PLUS KAZANIN ÖZELLKLER Gövde üzerinde bulunan 50 mm alüminyum folyolu cam yünü ile yüksek s izolasyonu. Çift tarafl mentee sistemi ile iki tarafa açlabilien kapaklar. Üç kapakl ve mandall tasarm sayesinde tam szdrmazlk, kolay açlp kapanma ve yükleme, boaltma, temizlik kolayl. ki amaçl kül tepsisi ile hem kül boaltma hem kömür yükleme kolayl. Ayarlanabilir baca klapesi ile yanma ayar kolayl Sökülebilir davlumbaz ile temizlik ve bakm kolayl Arka kaplamada bulunan kaya yünü ile yüksek izolasyon ve düük s kayb. Kazan su girii ile çk arasnda bulunan su datma sac sayesinde yüksek verim. Hareketli zgara sistemi sayesinde kül silkeleme ve kül boaltma ile temizlik kolayl. Linyotomat Plus kazanlarda yanmay kolaylatrmak için kazana fan monte edilmitir. Fan ve pompa otomatik ve manuel olmak üzere iki deiik ekilde kontrol edilmektedir. Manuel konumda fann kontrolü kazan panosu üzerindeki ayar termostat ile yaplmaktadr. Ayar termostat kaç dereceye ayarlanm ise fan, kazan suyu scakl o dereceye gelene kadar çalr. stenen dereceye geldiinde fan otomatik olarak durur ve ortalama kazan 15

16 suyu scakl 5 C dütüünde tekrar devreye girer. Kazan suyu scakl tekrar ayarlanan dereceye geldiinde fan durur ve çevrim bu ekilde devam eder. Otomatik konumda ise elektronik termostat çalma balangcnda fan devreye alr. Scaklk 40 C geçtiinde pompay çaltrr. Kazan ss azalmaya baladnda 40 C de pompa, 30 C de fan devre d brakr. Tesisat Gidi Kontol Paneli Üst Kapak Turbulatörler Orta Kapak Alt Kapak mbisat Çk Baca Davlumbaz Temizleme Kapa Hareketli Izgara Sistemi Tesisat Dönü mbisat Dönü Fan Doldurma - Boaltma Kül Tepsisi Linyitomat 80 plus model kazanlarda fan çaltrmak istemediinizde pano üzerindeki on-off anahtarn off konumuna getiriniz.bu durumda fan çalmayacaktr. Kazanlarda fan çaltrmadan da verimli yanma elde edilebilir. Ancak bu kömürün kalitesi ve sl verimiyle ilgilidir. Linyitomat plus kazanlarda baca klapesini ayarlamak ve istenen pozisyonda kalmasn salamak için sabitlemeli ayarlanabilir sistem yaplmtr. Kolu kendinize doru çekerek yay ve pim yardmyla yanmay klape yardmyla kontrol altna alabilirsiniz. Çekiin çok fazla olduu durumlarda klapeyi ksarak yanmann daha düzgün olmas salanr Rev.00-08/09/

17 Sabitlenebilir baca klapesi Linyitomat plus kazanlarda davlumbaz sökülebilir ekilde tasarlanmtr. Duman szdrmazl seramik fitil ile gerçekletirilmektedir. Lüzumlu hallerde somunlarndan gevetilerek davlumbaz kazandan ayrlabilir.bu ilem kesinlikle kazan yanmyorken yaplmaldr. Temizleme kapa da resimde görünen kelebek somunlar gevetilerek çkarlabilir. Bu ekilde de davlumbazda biriken kurum temizlenebilir. Sökülebilir davlumbaz Davlumbazn kazandan sökülmü halinin resmi. 17

18 Linyitomat plus kazann kapaklar slotlu olmas sebebiyle kapaklar, imbus civatalar ile gevetilip sklarak istenilen sklkta ayarlanabilir ve fitili ile güvenli szdrmazlk salanr. Kapaktan duman gelmesi durumunda menteelerdeki imbus cvatalar gevetilerek kapaklar içeri doru ittirilir ve yeniden sklarak istenilen konumda ayarlanlabilir. mbus civata Kazan sol menteesi Kazan kapa Kazan sa menteesi Kazan dairesinin durumuna göre imbus civatalar gevetilerek kapaklar çkarlp, sol ve sa menteeler yer deitirilerek kazan kapaklarnn saa veya sola açlmas salanabilir. Fabrikada sadan sola açlacak ekilde ayarlanmtr Rev.00-08/09/

19 Kazann sa tarafnda bulunan silkeleme kolu vastasyla ksa git gel hareketleri ile kül silkelenebilir, kendinize doru tam çekerek içindeki külü, kül tepsisine veya yanma odasnn içine boaltabilirsiniz. a)kol normal konumda b)kol ileri konumda c)kol geri çekilmi konumda Yanma odasnn içinde bulunan kül tepsisi ile hem kazan içindeki külü boatabilir hem de kazana kömür yükleme yapabilirsiniz. 19

20 Fan montaj, kazan içerisinden çkan fan yerine montaj ederken szdrmazlk contasnn tam olarak yerine oturduundan ve civatalar ile tam olarak sabitlendiinden emin olunmaldr. Elektirik balants balant emasna uygun yaplmaldr. 1)Fan balant civatalar 2)Fan kutusu izolasyon contas Kazanlara montaj edilen fanlarn kapasiteleri aada verilmitir. MODEL FAN KAPASITESI DEBI - M3/H LP LP LP LP Brülor Pano montaj için yandaki ekilde verilen kablo balant kanal kullanlmaldr. Kablo balant noktasnda dikkate alnmas gereken nokta kazan kapann hangi yöne açlacadr. Kablo balant noktas kapan açld yönde olmaldr. 1)Kablo geçi sac 2)Kablo rakoru-fan güç kablosu balants Yandaki resimde kapaklar soldan saa doru açlmaktadr. Bu sebeple fan balants sa kaplamadaki kablo geçi sacndan yaplmtr. Kapaklarn sadan sola doru açlmas durumunda fan balants sol yan kaplamadaki kablo geçi sacndan yaplmas gerekmektedir Rev.00-08/09/

21 Kontrol paneli montaj; kontrol panelinde bulunan tüm sensörlerin kazan arka ksmnda bulunan sensör kovanlarna tam ve doru ekilde montaj edilmesi gereklidir. Bu kazann salkl ve güvenli çalmas için büyük önem arz eder. Kazan sensörlerinin doru yerlere monte edildiinden ve montajdan sonra yerlerinde oynamamas için gerekli sabitlemenin yaplm olduundan emin olunmaldr. Kontrol paneli montaj, 21

22 LNYTOMAT PLUS KAZAN YAKMA TALMATI Linyit kömür yakarken, kömürün büyüklüüne göre yakma ekilleri deimektedir. Ayrca kömürün kalitesi ve yanma özellii de kazann yakma yöntemini ve elde edilen verimi etkilemektedir. Normal büyüklükteki kömürler için (örn:portakal büyüklüü), lk kazan tututurmada; kazann içerisine tahta parças ve odun doldurarak alttan ateleyiniz. Bu esnada fan kapal pozisyonda olmal ve alt kapak sonuna kadar açk, üst kapaklar kapal olmaldr. Odunlar tututuktan sonra alt kapak kapatlarak yükleme kapa açlr ve kazan içerisine kazan kapasitesinin 1/3 orannda kömür atlr. (ortalama 5-20kg) Kömür yükleme ileminden sonra fan çaltrlr. Bu pozisyonda fan çaltrmadan da yanma elde edilebilir, ancak bu kömürün kalitesiyle ilgilidir. Fan çaltrmadan alt kapak yar açk konumda da yanma salanabilir. Yukardaki yakma metotlarn kömürünüzün kalite ve yanma durumuna göre belirleyebilirsiniz. 1/3 orannda yüklenen kömür yanmaya ve kor haline gelmeye baladnda kazanla beraber verilen i yardmyla kazan alt kapa açlarak ilenir ve kazann son yüklemesi yaplr. Son yükleme için kazan tamamen doldurunuz. Kazan yanma esnasnda 2-3 saatte bir kazann alt kapan açarak kazan alttan ileyin ve kömürün tam oturmasn salayn. Ayrca orta kapa da açarak yanmam kömürleri çevirmek süretiyle (gelberi yardmyla) yanmasn salayn. Kazana kömür yüklemesi yaptnz esnada mutlaka pano üzerindek on-off anahtarndan fan kapatnz. Ayrca kazanla beraber verilen fann balantlarn doru yaplmas önemlidir. Balantlar ters yapldnda fan ters dönecek ve içeriye yeterince hava girmeyecektir. Kazann içersindeki kömür tam olarak bitmeden mutlaka kömür yüklemesi yapnz.(kazan içindeki kömürler tamamen kor haline geldiinde) Bu ekilde kazannz daha ekonomik ve verimli kullanabilirsiniz. Akam kazann içersine yeteri miktar kömür yükleyerek uykuya brakabilirsiniz. Fan ve kazann alt-üst kapaklarn kapatnz, termostat düük scakla ayarlaynz. Böylece kazan hava almayacak ve uyku konumuna geçecektir. Sabah olduunda ise kazan alt kapa açlarak kazan alttan ilenir ve alevlendikten sonra kömür yüklemesi yaplr. Bu ilemden önce gerekiyorsa fan çaltrlabilir. Eer akam az yükleme yapldysa veya gün içerisinde kor miktar azaldysa ve bu kor, üzerine atlan kömürü yakamayacak kadar az ise bu durumda kazan içerisine bir miktar tahta parças atarak alevin olumasn salayn ve kömür yüklemesini ondan sonra yapnz. Aksi taktirde az miktardaki yanm kömür üzerine atacanz kömür korun tamamen sönmesine sebebiyet verecektir. Ayrca kazannz mutlaka haftada en az bir kere temizleyiniz. Böylece daha verimli bir yakm salayabilirsiniz. Kesinlikle kok kömürü kullanmaynz Rev.00-08/09/

23 Toz ve çok ufak taneli kömür için, kazan ilk tututurmada kazann içerisine fazla miktarda odun konularak odun atelenir. (Alt kapak tamamen açk olacaktr) Odunlar alevli halde yanmaya baladnda 5-10 kg kömürü alevin üzerine serpitirin. Kömür ve odun kor haline gelinceye kadar bekleyin. Kazann içerisinde tamamen kor elde edilince koru kazann içerisine arkadan 5 cm kalacak ekilde kazann içine yayn ve kömürün kazann ön tarafnda çok arka tarafnda az önden arkaya rampa olacak ekilde yüklemeyi yapn. (Kömür yükleme miktar kullandnz kömürün kalorisine göre deiir). Kazan suyu scakl yeni kömür yüklendii için bu esnada C düecektir. Kömür gazn braktnda kazan alttan ilenmelidir. Kazann içinde tamamen kor oluturmadan yeniden yükleme yaplmamaldr. Kazann arka taraf kesinlikle karartlmamal, arka tarafta hava ak mutlaka salanmaldr. Gece kazan uyutmaya alrken kazann içerisinde bulunan kor tamamen kazann tabanna yaylmal ve kömür bu korun üzerine bastrlmaldr.kapaklar tamamen kapatlmaldr. Sabah tekrar kazan atelemek için kazan içindeki kömürü alttan ilenmek suretiyle kor halinde kömür meydana çkartlmal eer kor az ise bir miktar odun ilavesiyle kor miktar arttrlp yeniden kazan rampa eklinde yüklenmelidir. Kömürler, kalori deerlerine göre farkllklar gösterdiinden kazana yükleme ve yükleme zamanlar deiiklik göstermektedir. Kesinlikle kok kömürü kullanmaynz. 23

24 LNYTOMAT KAZAN TEKNK BLGLER Kazann normal yanma srasnda atk gaz scakl ºC arasnda deimektedir. lk yanmada bu deer biraz daha artabilir. Minimum güçte ise ortam scaklna göre ºC arasnda baca gaz scakl olumaktadr. Linyit Kömürü Kullanm Durumunda Linyitomat PLUS LP için kazan suyu scaklklar yandaki tabloda verildii eklide snrlandrlmtr. Min. Kazan Dönü Suyu Scakl o C 50 o C Kazann belirtilen gidi ve dönü suyu scaklklarnda çaltrlmas zorunludur. Min. Kazan Çk Suyu Scakl o C 60 o C Dönü suyunun belirtilen scaklklarn altna inmesi halinde önt pompa kullanlmas zorunludur. Sirkülasyon pompas çalmad durumlarda kazan içindeki ate durumu kontrol edilmelidir. Bu scaklklarda kazan içindeki sy yükseltebilecek seviyede kömür bulunup bulunmadna baklmaldr, varsa önlemi alnmaldr. Yakt doldurma az ölçüleri A(mm) B(mm) LNYTOMAT 20 PLUS LNYTOMAT 40 PLUS LNYTOMAT 60 PLUS B LNYTOMAT 80 PLUS A Rev.00-08/09/

25 Kapasiteler: Linyitomat plus kazanda kullanlan pompalar ve kullanlmas gereken açk genleme tanklarnn kapasiteleri aadaki gibidir: MODEL Kapasite DAB kcal/h Sirkülasyon Pompas Açk Genleme Tank LNYTOMAT PLUS VA 35/ LT LNYTOMAT PLUS VA 65/ LT LNYTOMAT PLUS A 50/180 XM 100 LT LNYTOMAT PLUS A 56/180 XM 110 LT MODEL VA 35/130 VA 65/130 A 50/180 XM A 56/180 XM KADEME DEVR d/dak , , , , , , , , , , , ,00 POMPA TEKNK BLGLER MOTOR AKIM KONDANSATÖR GÜCÜ A Mf W TESSAT BALANTISI 2 1 ½ G 2,5 1 ½ G 4 2 G - 2 G ELEKTRK BALANTISI 1x230 V 50 Hz 1x230 V 50 Hz 1x230 V 50 Hz 1x230 V 50 Hz 25

26 KAPASTE kcal/h A (Yükseklik) (mm) B (Genilik) (mm) C (Derinlik) (mm) D Baca Çap (mm) Tesisat Giri (Ø) Tesisat Çk (Ø) mbisat Giri (Ø) mbisat Çk (Ø) Doldurma Boaltma (Ø) Kazan Su Hacmi (Lt) mbisat Hacmi (Lt) Sirkülasyon Pompas (DAB) Arlk (Kg) Max.Çalma Basnc (Bar) Test Basnc (Bar) Ø130 Ø150 Ø150 Ø200 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" VA 35/130 VA 65/130 A 50/180 XM A 56/180 XM ,5 4,5 4,5 4, Rev.00-08/09/

27 MODEL L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F AIRLIK VA 35/ ½ G 2,65KG VA 65/ ½ G 2,65KG A 50/180 XM G 4,8 A 56/180 XM G 4,8 27

28 Rev.00-08/09/

29 29

30 30

31 Elektrik balant devre emas 31

32 Rev.00-08/09/

33 Boylerli kazan tesisat emas 33

34 LETME VE BAKIM TALMATI Cihaznzn yllk bakmlarn düzenli olarak Baymak Yetkili Servislerine yaptrmanz tavsiye edilir. Kazannzn yüklemesini orta kapaktan yapnz. Alt kapak sadece kazan ilemek ve külü almak için kullanlr. Kazana yakt yüklemesi yaplmak amacyla orta kapak açldnda alt kapak açk ise mutlaka kapatlmaldr. Yükleme ilemi bittikten sonra alt kapak açlmak isteniyor ise açlabilir. Ancak alt kapak açk iken kül yada yanma sonucu olumu olan kor halindeki taneciklerin düebilecei göz önüne alnarak kazann önünde yanc ve yanmaya sebebiyet verebilecek herhangi bir ey bulunmamaldr. Kazan bacasna herhangi bir kstlayc yaplm ise (Klape) ilk yanmada mutlaka açk tutulmal yanma olutuktan sonra kslmaldr. Aksi taktirde yanma tam olarak oluamad için yaktn üst ksmlarnda kararmalar oluacak ve yanma gerçeklemeyecektir. Kazannzn temizlenmesi kazanla beraber verilen ekipmanla son derece kolay yaplabilmektedir. Kazann temizlenmesi ilemi yaktn kalitesi ve kül oranna göre çok çeitlilik göstermektedir.ancak haftada en az bir defa kazan temizlii kazannzn daha randmanl ve verimli çalmasn salar. Fan yardmyla yanma için gerekli olan hava kazan içersine verilir. Fan bir ayar termostat ile kumanda edilmektedir. Fanda arza olduu taktirde hemen Baymak Yetkili Servisine bavurunuz. Sirkülasyon pompas ve kazannz her k sezonu bitiminde bakmn yaptrnz. Kömür çeitleri çok fazla çeitlilik gösterdiinden kazan yüklemesi ve bir sonraki yükleme zamanlar farkllk göstermektedir. Ancak genel olarak kömür türü yaktlar için yükleme zaman (ilk yüklemeden sonra) saat, odun esasl yaktlar için saat olarak belirlenebilir. Kazana yüklenen miktarda yaktn asl deerine göre deimektedir.saatlik kazana atlacak yakt miktar kazan kapasitesinin, yaktn alt sl deerine ve kazan verimine bölünerek bulunabilir Rev.00-08/09/

35 Komple davlumbaz temizlii sezonba ve sonunda ve/veya yakta bal olarak gerektiince yaplr. Kazan dairesindeki yanma odasnn temizlii için kazann kapa açlmal ve turbulatörler stma yüzeylerinden çekilerek çkartlmaldr. Turbulatörler çkarldktan sonra kazan borular frça ve frça tutucu kullanlarak temizlenmeli, davlumbaz tarafna biriken kir ve isler temizleme kapa sökülerek temizlenmeli ardndan tüm yaplan iler tekrarlanarak temizleme kapa, turbulatör montaj yaplmal, kazan kapa kapatlmaldr. Gerekli hallerde BAYMAK kalorifer kazanlarn dtan temizleyin. Temizlik için sadece kaplamann yüzeyine zarar vermeyecek nitelikte yumuak temizlik maddeleri kullann. Cihazn içinde snan yüzeylerin ve kontrol panosunun temizlii sadece Yetkili servis tarafndan yaplmaldr. 35

36 Arza Durumu Kazan su kaçryor Sirkülasyon pompas çalmyor. Fan çalmyor. Elektrik kesilmesi durumunda Yaplmas Gerekenler Baymak yetkili servisine bavurun. Elektrik balantsn kontrol edin. Sirkülasyon on-off dümesini kontrol edin. Çalmyorsa kazana yükleme yapmayn ve Baymak Yetkili Servisini çarnz. Elektrik olup olmadn kontrol edin. Kablolarda kopma yada herhangi bir deformasyon varsa hemen elektrii kapatn kazann içini boaltn Baymak Yetkili Servisine elektrik balantsn yaptrnz. Hemen by-pass vanasn açnz. Kazann tüm kapaklarn ve baca klapesini kapatnz. Emniyet gidi ve dönü hattnn açk olduundan, genleme deposunun su ile dolu olduundan emin olunuz. Kazan suyu scakl by-pass vanasnn açlmasna ramen dümüyor ve yükseliyorsa, yanma odasndaki kömürü kum veya kül atarak söndürünüz. Kazan içerisinde scak su varken, ve kazan çalrken, kazana kesinlikle souk su baslmamaldr Rev.00-08/09/

37 Ürün Garanti artlar ile lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar : Baymak A.. tarafndan verilen ürün garantisi, normal kullanm artlarnda kullanlmamasndan doacak arza ve hasarlar kapsamaz. Buna bal olarak aadaki klar dikkatinize sunulmutur: 1. Ürününüzü aldnzda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satcnza onaylattrnz. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken satc ve yetkili servis onaylarnn bulunmamas halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaznt yaplarak tahribat,ürün üzerindeki orjinal seri numarasnn silinmesi - tahrib edilmesi halinde garanti kapsam dndadr. 3. Cihaznzn montaj ve kullanma klavuzunuzda tarif edildii ekli ile kullannz. 4. Kullanm hatalarndan meydana gelebilecek arza ve hasarlarda garanti kapsam dndadr. 5. Ürünün müteriye teslim tarihinden sonra nakliye srasnda oluabilecek hasarlar garanti kapsam dndadr. 6. Yetkili servis elemanlar dndaki ahslar tarafndan bakm, onarm veya baka bir nedenle müdahale edilmemi olmaldr. 7. Kullancnn periyodik olarak yapmas icap eden bakm ve kontrolleri yapmamasndan doacak hatalar garanti kapsam dndadr. 8. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal satn ald satc, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur. 9. Hatal yerletirme, hatal boru balantlar, hatal kapasite seçimi, 3 Atü den fazla tesisat basnc, yetersiz baca sistemi, düük veya yüksek oynayan voltaj, emniyet termostad, termometre, kalorifer tesisatnn hatal yaplmas, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama artlarndan doacak arzalar, cihazn uygun olmayan yaktla yaklmas garanti kapsam dndadr. 10. Yetkili servis ekibinin yapmad tamir veya deiiklikler garanti kapsam dndadr. 11. Tesisat basncnn iletme basncndan fazla olmas durumunda tesisat balantlarndan su szdrmas durumunda sorumluluk kullancya aittir. 12. Kazann kurum temizlii ve yakttan zarar gören malzemeler garanti kapsam dndadr. 13. Kazann ve/veya tesisatn donmaya maruz kalmas durumun da kazan garanti kapsam dndadr. 14. Kazan suyu ve/veya dönü suyu scaklnn 50 C den düük olmas halinde youma nedeniyle oluacak arza ve hasarlar, 20 F sertliin üzerinde çok kireçli sularn kullanlmasndan doacak arza ve hasarlar garanti kapsam dndadr. 37

38 KATI YAKITLI KALOR FER KAZANLARI GARANT fiartlari 1) Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4) Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; - Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt dan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, - Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, - Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. Garanti Kapsam Haricinde Olan Genel Hususlar Afla da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. 1) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım flartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluflabilecek ar zalar ve sorunlar 2) Ürünün ilk çalıfltırma iflleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri harici yetkisiz 3.flahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluflan arızalar ve sorunlar (*) Termosifon, Günefl Kollektörü, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, fiofben ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıfltırma ifllemi yapılmamaktadır. 3) Ürünün müflteriye tesliminden sonra, nakliye/taflıma sırasında oluflabilecek hasarlar 4) Tüketici taraf ndan yap lan yanl fl depolama ve ortam koflullar nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve ar zalar 5) Do al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıfl etkenler, mevsimsel hava flartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, fliddetli rüzgar, yıldırım düflmesi, kireç, tesisatın aflırı kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taflıma, ürünün dona maruz kalması, baca ba lantılarının donması, bacadan ya mur suyu girmesi, susuz çalıflma v.b.) nedeniyle oluflan arızalar ve sorunlar 6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıflma koflullarının sa lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de eri, gaz besleme basıncı, sigorta de eri, topraklama, yak t cinsi, yak t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya de iflken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar 7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar zalar ve sorunlar 8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba lantıları, baca ba lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. w w w. b a y m a k. c o m. t r

39 KATI YAKITLI KALOR FER KAZANLARI Belge Numaras : Belge zin Tarihi : 01/07/2008 Belgenin Geçerlilik Tarihi: 01/07/2010 MALIN : Cinsi : Kat Yak tl Kal. Kaz. Markas : Baymak Modeli : Bandrol ve Seri No. : Teslim Tarihi/Yeri : Garanti Süresi : 2 Y l Azami Tamir Süresi : 30 ifl günü BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel. : (0216) (pbx) Internet :

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Size

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ K MODEL KAT KALORİFERİ. MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU. KONFOR Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ K MODEL KAT KALORİFERİ. MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU. KONFOR Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ K MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU KONFOR Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KONFORMATİK Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ MSG TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ MSG TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ MSG TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ KAPSAMI

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı