BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER"

Transkript

1 BAYMAK L NY TOMAT PLUS KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

2 BAYMAK LNYTOMAT PLUS KAT KALORFER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaznz kullanmaya balamadan önce bu klavuzu okuyunuz. Size bu kitapçkla beraber servis hizmeti alacanz, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren Servis Tekilat Kitapç verilmitir. Cihaznzn ilk çaltrmasn mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptrnz. Aksi takdirde cihaznz garanti kapsam dnda kalr. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl tarafndan belirlenen kullanm ömrü 15 (on be) yldr. lgili yasa gerei üretici ve satc firmalar bu süre içerisinde cihazlarn fonksiyonlarn yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yaplmasn salamay taahhüt eder. BAYMAK MAKNE SANAY VE TCARET A.. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No:7 Tuzla / STANBUL Tel: (0216) (pbx) Fax: (0216) Rev.00-08/09/

3 LNYTOMAT PLUS

4 4

5 Sa Yandan Görünüm Üstten Görünüm Önden Görünüm Sol Yandan Görünüm 5

6 24.Kül silkeleme&boaltma kolu Rev.00 - Rev.00-08/09/ /09/ )Kazan suyu scakl göstergesi 2.)Scaklk ayar termostat 3.)Fan çaltrma butonu 4.)Pompa çaltrma butonu 5.)Manuel-0 Otomatik seçim anahtar 6.)Duman borusu temizleme kapa 7.)Kömür yükleme kapa 8.)Kül temizleme kapa 9.)Baca borusu 10.)Kazan çk borusu 11.)mbisat çk borusu 12.)Kazan giri borusu 13.)mbisat giri borusu 14.)Kazan doldurma&boaltma borusu 15.)Davlumbaz 16.)Davlumbaz temizleme kapa 17.)Kazan üst kaplamas 18.)Kazan sa yan kaplamas 19.)Kazan sol yan kaplamas 20.)Kazan arka kaplamas 21.)Kazan ön alt kaplamas 22.)Kazan ön orta kaplamas 23.)Kapak açma&kapama kolu 24.)Kül silkeleme&boaltma kolu 25.)Üst kapak kaplamas 26.)Orta kapak kaplamas

7 Kullanlan semboller Tehlike! Bu uyar dikkate alnmadnda, bedeniniz ve yaamnz için tehlike söz konusudur. Elektrik çarpmas tehlikesi! Bu uyar dikkate alnmadnda, elektrik çarpmas nedeniyle bedeniniz ve yaamnz için tehlike söz konusudur. Dikkat! Bu uyar dikkate alnmadnda, çevre sal ve cihaz için tehlike söz konusudur. Uyar / Bilgi : Burada özel bilgiler ve tavsiyeler bulabilirsiniz. Dier belgelerde (dokümanlarda) ilave bilgilerin bulunduuna yönelik uyar Genel Güvenlik Uyarlar Tehlike! Kazann üzerindeki uyarlar lütfen dikkate alnz. Kazann yanl çaltrlmas önemli zararlara yol açabilir. Baymak kalorifer kazanlarnda ilk defa iletime alma, ayarlama, bakm ve temizlik ilemleri sadece yetkili servis tarafndan yaplmaldr! Kalorifer tesisinde arzalar meydana geldiinde, tesis durdurulmaldr. Hasarl parçalar sadece yetkili servis tarafndan deitirilmelidir. Kullanlan aksesuarlar, teknik kurallara tekabül etmeli ve söz konusu parçalar Baymak kalorifer kazan ile balantl olarak imalatçs tarafndan onaylanm 7

8 olmaldrlar. Sadece orijinal yedek parçalar kullanlmaldr. Cvata boyas ile mühürlenmi balantlar kesinlikle uzman ve onayl servis olmayan bir kii tarafndan açlmamal veya deitirilmemelidirler! Bu mühürler kusursuz ve güvenli iletim için gerekli olan cvatalarn deitirilmediini kantlamaktadr. Mühürlere zarar verildiinde cihazn garantisi sona erer! Rev.00-08/09/ Kazanda yaplacak tadilat, gelii güzel yapsal deiiklikler ve buna benzer tüm deiiklikler yasaktr. Çünkü bu gibi deiiklikler insanlar tehlikeye atabilmekte ve cihazda zararlara neden olabilmektedir. Bu hususlar dikkate alnmadnda cihazn garantisi sona erer! Havalandrma ve hava tahliye deliklerinin kapatlmas ve önlerinin örtülmesi tehlikeli ve yasaktr. Cihazn hemen yaknnda patlayc veya kolay tutuan maddeler (malzemeler) bulundurmaynz. Zehirlenme tehlikesi! Kalorifer tesisindeki suyu hiçbir zaman içme suyu olarak kullanmayn! Su, çökeltiler nedeniyle kirlidir. Dikkat! Emniyet ventili ve hava tahliye hatt, stma ilemi srasnda güvenlik açsndan suyun darya çkabilmesi için her zaman açk olmaldr. Emniyet ventilinin çalmas zaman zaman kontrol edilmelidir. Emniyet ventili direkt olarak kazan üzerine taklmal, arada hiçbir kesici vana vb. ekipman bulunmamaldr. Emniyet açsndan ilave olarak tesisata bir adet emniyet ventili daha konumlandrlmaldr. Kullanlan tüm ekipmanlar TSE standartlarnda olmaldr. Elektrik çarpmas tehlikesi! Koruyucu balk ve kaplama parçalar çkartlmadan önce kazann üzerindeki tüm elektrik kesilmelidir. Cihaz ile ilgili elektriksel çalmalar sadece yetkili servis tarafndan gerekli tüm önlemler alnarak yaplabilir! Lütfen cihaznz kullanmaya balamadan önce bu klavuzu okuyunuz. Size bu kitapçkla beraber servis 8

9 hizmeti alacanz, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren Servis Tekilat Kitapç verilmitir. Cihaznzn ilk çaltrmasn mutlaka Baymak Yetkili Servisine yaptrnz. Aksi takdirde cihaznz garanti kapsam dnda kalr. Montaj ve Montaj Yerine likin Uyarlar Dikkat! Istma iletimi veya bir depo ile balantl olarak yaplacak montajlarda unlara dikkat edilmelidir: Özellikle depodaki su kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek su zararlarn önlemek amacyla, montaj açsndan uygun olan tedbirler alnmaldr. Drenaj hatlar ve emniyet düzenekleri uygun olmal ilk devreye almada ve çalma srasnda periyodik kontrolleri yaplmaldr. Cihazn kurulaca mekân kuru olmal ve buz tutmamaldr (0 0 C ile 45 0 C aras). Cihazn yanmas için gerekli havann salanmasna ve atk gazn tahliye edilmesine yönelik uygulamalar TSE standartlarna uygun olmaldr. Cihaz kazan dairesine yerletiriniz. Cihaznz yatak odasna ve yaam mahalline koymaynz! Kazan yerden min.10cm yükseklikte teraziye alnm beton bir kaide üzerine yerletiriniz. Kazann monte edildii ortam tozlu, rutubetli ortam olmamaldr. 9

10 *Kazan gövdesi bir beton kaide üzerine konulmaldr. *Beton kaide ölçüleri tablo ile verilmitir. *Kazan beton kaide üzerine alndktan sontra kazan dengeye alnmtr. Cihaz baca kanalna yakn yere koyunuz. Bacaya giden atk gaz borusu en ksa yoldan ve en az dirsek kullanlarak yaplmaldr. Boru üzerine damper takmaynz. Baca yükseklii baca hidrolik çapnn 150 mislinden fazla olmamaldr. Baca hesab DIN 4705 ve DIN a uygun olarak yaplmaldr. Baca çk mahyadan 1 m. yukarda olmaldr Rev.00-08/09/

11 Baca balant borusunu bacaya doru yükselen bir eimle monte ediniz. Kazandan çkan boru minimum 1m yüksekliinde olmal bundan sonra gerekli ise dirsek kullanlmaldr. Dirsekten sonraki duvardaki baca noktasna balant yukarya doru minimum 10 olacak ekilde olmaldr. Yatay duman kanallar bacaya en az %10'luk yükselen eimle balanmal ve uzunluu hiç bir zaman baca yüksekliinin 1/4'ünü geçmemelidir.. 11

12 Kurulum / Tesisat Öncesi Baca çekiinin iyi olmas kömürün daha kaliteli ve verimli yanmasn salayacandan evinizdeki baca kesitini en az 30x30cm olacak ekilde tuladan d sval bir ekilde olmal yada çelik ancak d izoleli olmas da mümkündür. Kazan ile baca balants arasnda en çok iki dirsek kullannz. Atk gazlarn younlamas sonucu oluabilecek suyun veya yamurun cihaza akmamas için tedbir alnmasna dikkat ediniz. Bacalar ile TSE nin istemi olduu standart ve prosedürlere uyulmaldr. Dikkat! Kazan scak su gidi borusu üzerine en yüksek noktaya gelecek ekilde bir hava tahliye cihaz balaynz. Kazan dnda tesisatta hava kalabilecek nokta veya noktalara tesisat yapan firma tarafndan tesisat güzergâhna uygun olarak hava tahliye cihaz konulmaldr. Tama ve nakliye ilemini cihazn üzerindeki iaretlemeleri dikkate alarak cihazn orijinal ambalaj ile yapnz. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere kar cihaznz koruyunuz. Cihazn ambalajn açtktan sonra ambalaj atklarn çocuklardan uzak tutunuz ve atklarnz uygun atk alanlarna atnz. Dikkat! Su terazisi ile kazan tesisat balantlarn eimlerini kontrol ediniz. Eimler tesisat içerisinde hava kalmayacak ekilde yaplmaldr. Dikkat! Kazan çalrken veya susuz çalma durumunda kazana direkt olarak su baslmamaldr. Kazan suyu düük scaklkta veya çalmazken verilmelidir. Aksi taktirde sistem zarar görebilir. Scak kazana souk su baslmamaldr. Aksi takdirde cihaz garanti kapsam dnda kalr ve maddi manevi hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz Rev.00-08/09/

13 Cihazn montaj Türk Standartlarnn öngördüü ekilde sürekli hava akm bulunan ortamlara yaplmal ve cihaz uygun bir bacaya balanmaldr. Kazan kesinlikle açk imbisatl olarak balatnz. Kapal imbisatl tesisatlar kömürlü kazanlar için son derece sakncaldr. Kapal imbisat kullanlrsa cihaz garanti kapsamna girmez. Açk imbisat balant boru çaplar, kazan arkasndaki balant çaplarnda olmaldr ve açk imbisat balant borular kesinlikle çelik tesisat borusu kullanlmaldr. Plastik boru kullanlmas son derece sakncaldr ve açk imbisat balant borusu plastik boru kullanlmas halinde cihaz garanti kapsamna girmez. Kazana su doldurmak ve boaltmak için mutlaka vana koyunuz. Kazan tesisatndaki s kayplarn önlemek için açktaki borular mutlaka izole ediniz. Kazan elektrik balantsn mutlaka toprakl prize yapnz. Elektrik kesintisi durumunda kazana kömür yüklemesi yapmayn. edilmektedir. Sirkülasyon pompasn kazan arkasndaki dönü borusuna monte ettiriniz ve açkta bekleyen elektrik kablosunu pompann klemensine irtibatlaynz. Sirkülasyon pompasn aaidaki resimdeki gibi montajn yaptrnz. Pompa milinin yere dik olarak montaj rotor yataklarnn süratle anmasna sebep olmaktadr. Bu nedenle dikey montaj yaplmamaldr. ÜSTTEN BAKI 13

14 Tesisata mutlaka by-pass hatt yaptrnz.elektrik kesilmelerinde by-pass vanasn açarak kazann ve tesisatn güvenliini salayabilirsiniz.by-pass vanasn dönü hattna balaynz. Paslanmaya Kar Koruma lgili yasa gerei cihazn kullanm ömrü on be (15) yldr. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresini kapsar. Dikkat! Yanma havas, paslanmaya sebebiyet verebilecek elemanlar içermemelidir. Bunlar arasnda örnein çözeltici ve temizlik maddelerinin su buharlar ve sprey kutularndaki gibi gazlar yer almaktadr. Kalorifer Suyuna likin Talepler Kalorifer tesisatnda paslanmadan dolay meydana gelebilecek zararlarn önlenmesi amacyla içme suyu kalitesinde stma suyu kullanlmal, kimyasal katk maddeleri ve/veya paslanma açsndan agresif sular kullanlmamaldr. Kazana ve tesisata baslacak olan su muhtevas içerisinde tortu, pislik ve istenmeyen kat tanecikler bulunmamaldr. Bu tortu ve pislikler sirkülasyon pompas için son derece zararldr. Suyun temiz olmadndan üpheleniliyor ise mutlaka doldurma suyu önüne filtre taklmaldr Rev.00-08/09/ Kalorifer devresinde kullanlacak suyun sertlii 20º F den ( 1º F = 1 lt sudaki Kalsiyum Karbonat ) yüksek olmamaldr. ( Sertlii Yüksek Su ) ayet kullanlacak suyun sertlii 20º F den yüksek ise mutlaka 14

15 kalorifer sistemine su artlandrma/yumuatma düzenei kurulmaldr. Kireçlenme, sert ve uygun olmayan sularn kullanlmas sonucu oluacak arzalarda, cihaz garanti kapsam dndadr. LNYTOMAT PLUS KAZANIN ÖZELLKLER Gövde üzerinde bulunan 50 mm alüminyum folyolu cam yünü ile yüksek s izolasyonu. Çift tarafl mentee sistemi ile iki tarafa açlabilien kapaklar. Üç kapakl ve mandall tasarm sayesinde tam szdrmazlk, kolay açlp kapanma ve yükleme, boaltma, temizlik kolayl. ki amaçl kül tepsisi ile hem kül boaltma hem kömür yükleme kolayl. Ayarlanabilir baca klapesi ile yanma ayar kolayl Sökülebilir davlumbaz ile temizlik ve bakm kolayl Arka kaplamada bulunan kaya yünü ile yüksek izolasyon ve düük s kayb. Kazan su girii ile çk arasnda bulunan su datma sac sayesinde yüksek verim. Hareketli zgara sistemi sayesinde kül silkeleme ve kül boaltma ile temizlik kolayl. Linyotomat Plus kazanlarda yanmay kolaylatrmak için kazana fan monte edilmitir. Fan ve pompa otomatik ve manuel olmak üzere iki deiik ekilde kontrol edilmektedir. Manuel konumda fann kontrolü kazan panosu üzerindeki ayar termostat ile yaplmaktadr. Ayar termostat kaç dereceye ayarlanm ise fan, kazan suyu scakl o dereceye gelene kadar çalr. stenen dereceye geldiinde fan otomatik olarak durur ve ortalama kazan 15

16 suyu scakl 5 C dütüünde tekrar devreye girer. Kazan suyu scakl tekrar ayarlanan dereceye geldiinde fan durur ve çevrim bu ekilde devam eder. Otomatik konumda ise elektronik termostat çalma balangcnda fan devreye alr. Scaklk 40 C geçtiinde pompay çaltrr. Kazan ss azalmaya baladnda 40 C de pompa, 30 C de fan devre d brakr. Tesisat Gidi Kontol Paneli Üst Kapak Turbulatörler Orta Kapak Alt Kapak mbisat Çk Baca Davlumbaz Temizleme Kapa Hareketli Izgara Sistemi Tesisat Dönü mbisat Dönü Fan Doldurma - Boaltma Kül Tepsisi Linyitomat 80 plus model kazanlarda fan çaltrmak istemediinizde pano üzerindeki on-off anahtarn off konumuna getiriniz.bu durumda fan çalmayacaktr. Kazanlarda fan çaltrmadan da verimli yanma elde edilebilir. Ancak bu kömürün kalitesi ve sl verimiyle ilgilidir. Linyitomat plus kazanlarda baca klapesini ayarlamak ve istenen pozisyonda kalmasn salamak için sabitlemeli ayarlanabilir sistem yaplmtr. Kolu kendinize doru çekerek yay ve pim yardmyla yanmay klape yardmyla kontrol altna alabilirsiniz. Çekiin çok fazla olduu durumlarda klapeyi ksarak yanmann daha düzgün olmas salanr Rev.00-08/09/

17 Sabitlenebilir baca klapesi Linyitomat plus kazanlarda davlumbaz sökülebilir ekilde tasarlanmtr. Duman szdrmazl seramik fitil ile gerçekletirilmektedir. Lüzumlu hallerde somunlarndan gevetilerek davlumbaz kazandan ayrlabilir.bu ilem kesinlikle kazan yanmyorken yaplmaldr. Temizleme kapa da resimde görünen kelebek somunlar gevetilerek çkarlabilir. Bu ekilde de davlumbazda biriken kurum temizlenebilir. Sökülebilir davlumbaz Davlumbazn kazandan sökülmü halinin resmi. 17

18 Linyitomat plus kazann kapaklar slotlu olmas sebebiyle kapaklar, imbus civatalar ile gevetilip sklarak istenilen sklkta ayarlanabilir ve fitili ile güvenli szdrmazlk salanr. Kapaktan duman gelmesi durumunda menteelerdeki imbus cvatalar gevetilerek kapaklar içeri doru ittirilir ve yeniden sklarak istenilen konumda ayarlanlabilir. mbus civata Kazan sol menteesi Kazan kapa Kazan sa menteesi Kazan dairesinin durumuna göre imbus civatalar gevetilerek kapaklar çkarlp, sol ve sa menteeler yer deitirilerek kazan kapaklarnn saa veya sola açlmas salanabilir. Fabrikada sadan sola açlacak ekilde ayarlanmtr Rev.00-08/09/

19 Kazann sa tarafnda bulunan silkeleme kolu vastasyla ksa git gel hareketleri ile kül silkelenebilir, kendinize doru tam çekerek içindeki külü, kül tepsisine veya yanma odasnn içine boaltabilirsiniz. a)kol normal konumda b)kol ileri konumda c)kol geri çekilmi konumda Yanma odasnn içinde bulunan kül tepsisi ile hem kazan içindeki külü boatabilir hem de kazana kömür yükleme yapabilirsiniz. 19

20 Fan montaj, kazan içerisinden çkan fan yerine montaj ederken szdrmazlk contasnn tam olarak yerine oturduundan ve civatalar ile tam olarak sabitlendiinden emin olunmaldr. Elektirik balants balant emasna uygun yaplmaldr. 1)Fan balant civatalar 2)Fan kutusu izolasyon contas Kazanlara montaj edilen fanlarn kapasiteleri aada verilmitir. MODEL FAN KAPASITESI DEBI - M3/H LP LP LP LP Brülor Pano montaj için yandaki ekilde verilen kablo balant kanal kullanlmaldr. Kablo balant noktasnda dikkate alnmas gereken nokta kazan kapann hangi yöne açlacadr. Kablo balant noktas kapan açld yönde olmaldr. 1)Kablo geçi sac 2)Kablo rakoru-fan güç kablosu balants Yandaki resimde kapaklar soldan saa doru açlmaktadr. Bu sebeple fan balants sa kaplamadaki kablo geçi sacndan yaplmtr. Kapaklarn sadan sola doru açlmas durumunda fan balants sol yan kaplamadaki kablo geçi sacndan yaplmas gerekmektedir Rev.00-08/09/

21 Kontrol paneli montaj; kontrol panelinde bulunan tüm sensörlerin kazan arka ksmnda bulunan sensör kovanlarna tam ve doru ekilde montaj edilmesi gereklidir. Bu kazann salkl ve güvenli çalmas için büyük önem arz eder. Kazan sensörlerinin doru yerlere monte edildiinden ve montajdan sonra yerlerinde oynamamas için gerekli sabitlemenin yaplm olduundan emin olunmaldr. Kontrol paneli montaj, 21

22 LNYTOMAT PLUS KAZAN YAKMA TALMATI Linyit kömür yakarken, kömürün büyüklüüne göre yakma ekilleri deimektedir. Ayrca kömürün kalitesi ve yanma özellii de kazann yakma yöntemini ve elde edilen verimi etkilemektedir. Normal büyüklükteki kömürler için (örn:portakal büyüklüü), lk kazan tututurmada; kazann içerisine tahta parças ve odun doldurarak alttan ateleyiniz. Bu esnada fan kapal pozisyonda olmal ve alt kapak sonuna kadar açk, üst kapaklar kapal olmaldr. Odunlar tututuktan sonra alt kapak kapatlarak yükleme kapa açlr ve kazan içerisine kazan kapasitesinin 1/3 orannda kömür atlr. (ortalama 5-20kg) Kömür yükleme ileminden sonra fan çaltrlr. Bu pozisyonda fan çaltrmadan da yanma elde edilebilir, ancak bu kömürün kalitesiyle ilgilidir. Fan çaltrmadan alt kapak yar açk konumda da yanma salanabilir. Yukardaki yakma metotlarn kömürünüzün kalite ve yanma durumuna göre belirleyebilirsiniz. 1/3 orannda yüklenen kömür yanmaya ve kor haline gelmeye baladnda kazanla beraber verilen i yardmyla kazan alt kapa açlarak ilenir ve kazann son yüklemesi yaplr. Son yükleme için kazan tamamen doldurunuz. Kazan yanma esnasnda 2-3 saatte bir kazann alt kapan açarak kazan alttan ileyin ve kömürün tam oturmasn salayn. Ayrca orta kapa da açarak yanmam kömürleri çevirmek süretiyle (gelberi yardmyla) yanmasn salayn. Kazana kömür yüklemesi yaptnz esnada mutlaka pano üzerindek on-off anahtarndan fan kapatnz. Ayrca kazanla beraber verilen fann balantlarn doru yaplmas önemlidir. Balantlar ters yapldnda fan ters dönecek ve içeriye yeterince hava girmeyecektir. Kazann içersindeki kömür tam olarak bitmeden mutlaka kömür yüklemesi yapnz.(kazan içindeki kömürler tamamen kor haline geldiinde) Bu ekilde kazannz daha ekonomik ve verimli kullanabilirsiniz. Akam kazann içersine yeteri miktar kömür yükleyerek uykuya brakabilirsiniz. Fan ve kazann alt-üst kapaklarn kapatnz, termostat düük scakla ayarlaynz. Böylece kazan hava almayacak ve uyku konumuna geçecektir. Sabah olduunda ise kazan alt kapa açlarak kazan alttan ilenir ve alevlendikten sonra kömür yüklemesi yaplr. Bu ilemden önce gerekiyorsa fan çaltrlabilir. Eer akam az yükleme yapldysa veya gün içerisinde kor miktar azaldysa ve bu kor, üzerine atlan kömürü yakamayacak kadar az ise bu durumda kazan içerisine bir miktar tahta parças atarak alevin olumasn salayn ve kömür yüklemesini ondan sonra yapnz. Aksi taktirde az miktardaki yanm kömür üzerine atacanz kömür korun tamamen sönmesine sebebiyet verecektir. Ayrca kazannz mutlaka haftada en az bir kere temizleyiniz. Böylece daha verimli bir yakm salayabilirsiniz. Kesinlikle kok kömürü kullanmaynz Rev.00-08/09/

23 Toz ve çok ufak taneli kömür için, kazan ilk tututurmada kazann içerisine fazla miktarda odun konularak odun atelenir. (Alt kapak tamamen açk olacaktr) Odunlar alevli halde yanmaya baladnda 5-10 kg kömürü alevin üzerine serpitirin. Kömür ve odun kor haline gelinceye kadar bekleyin. Kazann içerisinde tamamen kor elde edilince koru kazann içerisine arkadan 5 cm kalacak ekilde kazann içine yayn ve kömürün kazann ön tarafnda çok arka tarafnda az önden arkaya rampa olacak ekilde yüklemeyi yapn. (Kömür yükleme miktar kullandnz kömürün kalorisine göre deiir). Kazan suyu scakl yeni kömür yüklendii için bu esnada C düecektir. Kömür gazn braktnda kazan alttan ilenmelidir. Kazann içinde tamamen kor oluturmadan yeniden yükleme yaplmamaldr. Kazann arka taraf kesinlikle karartlmamal, arka tarafta hava ak mutlaka salanmaldr. Gece kazan uyutmaya alrken kazann içerisinde bulunan kor tamamen kazann tabanna yaylmal ve kömür bu korun üzerine bastrlmaldr.kapaklar tamamen kapatlmaldr. Sabah tekrar kazan atelemek için kazan içindeki kömürü alttan ilenmek suretiyle kor halinde kömür meydana çkartlmal eer kor az ise bir miktar odun ilavesiyle kor miktar arttrlp yeniden kazan rampa eklinde yüklenmelidir. Kömürler, kalori deerlerine göre farkllklar gösterdiinden kazana yükleme ve yükleme zamanlar deiiklik göstermektedir. Kesinlikle kok kömürü kullanmaynz. 23

24 LNYTOMAT KAZAN TEKNK BLGLER Kazann normal yanma srasnda atk gaz scakl ºC arasnda deimektedir. lk yanmada bu deer biraz daha artabilir. Minimum güçte ise ortam scaklna göre ºC arasnda baca gaz scakl olumaktadr. Linyit Kömürü Kullanm Durumunda Linyitomat PLUS LP için kazan suyu scaklklar yandaki tabloda verildii eklide snrlandrlmtr. Min. Kazan Dönü Suyu Scakl o C 50 o C Kazann belirtilen gidi ve dönü suyu scaklklarnda çaltrlmas zorunludur. Min. Kazan Çk Suyu Scakl o C 60 o C Dönü suyunun belirtilen scaklklarn altna inmesi halinde önt pompa kullanlmas zorunludur. Sirkülasyon pompas çalmad durumlarda kazan içindeki ate durumu kontrol edilmelidir. Bu scaklklarda kazan içindeki sy yükseltebilecek seviyede kömür bulunup bulunmadna baklmaldr, varsa önlemi alnmaldr. Yakt doldurma az ölçüleri A(mm) B(mm) LNYTOMAT 20 PLUS LNYTOMAT 40 PLUS LNYTOMAT 60 PLUS B LNYTOMAT 80 PLUS A Rev.00-08/09/

25 Kapasiteler: Linyitomat plus kazanda kullanlan pompalar ve kullanlmas gereken açk genleme tanklarnn kapasiteleri aadaki gibidir: MODEL Kapasite DAB kcal/h Sirkülasyon Pompas Açk Genleme Tank LNYTOMAT PLUS VA 35/ LT LNYTOMAT PLUS VA 65/ LT LNYTOMAT PLUS A 50/180 XM 100 LT LNYTOMAT PLUS A 56/180 XM 110 LT MODEL VA 35/130 VA 65/130 A 50/180 XM A 56/180 XM KADEME DEVR d/dak , , , , , , , , , , , ,00 POMPA TEKNK BLGLER MOTOR AKIM KONDANSATÖR GÜCÜ A Mf W TESSAT BALANTISI 2 1 ½ G 2,5 1 ½ G 4 2 G - 2 G ELEKTRK BALANTISI 1x230 V 50 Hz 1x230 V 50 Hz 1x230 V 50 Hz 1x230 V 50 Hz 25

26 KAPASTE kcal/h A (Yükseklik) (mm) B (Genilik) (mm) C (Derinlik) (mm) D Baca Çap (mm) Tesisat Giri (Ø) Tesisat Çk (Ø) mbisat Giri (Ø) mbisat Çk (Ø) Doldurma Boaltma (Ø) Kazan Su Hacmi (Lt) mbisat Hacmi (Lt) Sirkülasyon Pompas (DAB) Arlk (Kg) Max.Çalma Basnc (Bar) Test Basnc (Bar) Ø130 Ø150 Ø150 Ø200 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" VA 35/130 VA 65/130 A 50/180 XM A 56/180 XM ,5 4,5 4,5 4, Rev.00-08/09/

27 MODEL L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 F AIRLIK VA 35/ ½ G 2,65KG VA 65/ ½ G 2,65KG A 50/180 XM G 4,8 A 56/180 XM G 4,8 27

28 Rev.00-08/09/

29 29

30 30

31 Elektrik balant devre emas 31

32 Rev.00-08/09/

33 Boylerli kazan tesisat emas 33

34 LETME VE BAKIM TALMATI Cihaznzn yllk bakmlarn düzenli olarak Baymak Yetkili Servislerine yaptrmanz tavsiye edilir. Kazannzn yüklemesini orta kapaktan yapnz. Alt kapak sadece kazan ilemek ve külü almak için kullanlr. Kazana yakt yüklemesi yaplmak amacyla orta kapak açldnda alt kapak açk ise mutlaka kapatlmaldr. Yükleme ilemi bittikten sonra alt kapak açlmak isteniyor ise açlabilir. Ancak alt kapak açk iken kül yada yanma sonucu olumu olan kor halindeki taneciklerin düebilecei göz önüne alnarak kazann önünde yanc ve yanmaya sebebiyet verebilecek herhangi bir ey bulunmamaldr. Kazan bacasna herhangi bir kstlayc yaplm ise (Klape) ilk yanmada mutlaka açk tutulmal yanma olutuktan sonra kslmaldr. Aksi taktirde yanma tam olarak oluamad için yaktn üst ksmlarnda kararmalar oluacak ve yanma gerçeklemeyecektir. Kazannzn temizlenmesi kazanla beraber verilen ekipmanla son derece kolay yaplabilmektedir. Kazann temizlenmesi ilemi yaktn kalitesi ve kül oranna göre çok çeitlilik göstermektedir.ancak haftada en az bir defa kazan temizlii kazannzn daha randmanl ve verimli çalmasn salar. Fan yardmyla yanma için gerekli olan hava kazan içersine verilir. Fan bir ayar termostat ile kumanda edilmektedir. Fanda arza olduu taktirde hemen Baymak Yetkili Servisine bavurunuz. Sirkülasyon pompas ve kazannz her k sezonu bitiminde bakmn yaptrnz. Kömür çeitleri çok fazla çeitlilik gösterdiinden kazan yüklemesi ve bir sonraki yükleme zamanlar farkllk göstermektedir. Ancak genel olarak kömür türü yaktlar için yükleme zaman (ilk yüklemeden sonra) saat, odun esasl yaktlar için saat olarak belirlenebilir. Kazana yüklenen miktarda yaktn asl deerine göre deimektedir.saatlik kazana atlacak yakt miktar kazan kapasitesinin, yaktn alt sl deerine ve kazan verimine bölünerek bulunabilir Rev.00-08/09/

35 Komple davlumbaz temizlii sezonba ve sonunda ve/veya yakta bal olarak gerektiince yaplr. Kazan dairesindeki yanma odasnn temizlii için kazann kapa açlmal ve turbulatörler stma yüzeylerinden çekilerek çkartlmaldr. Turbulatörler çkarldktan sonra kazan borular frça ve frça tutucu kullanlarak temizlenmeli, davlumbaz tarafna biriken kir ve isler temizleme kapa sökülerek temizlenmeli ardndan tüm yaplan iler tekrarlanarak temizleme kapa, turbulatör montaj yaplmal, kazan kapa kapatlmaldr. Gerekli hallerde BAYMAK kalorifer kazanlarn dtan temizleyin. Temizlik için sadece kaplamann yüzeyine zarar vermeyecek nitelikte yumuak temizlik maddeleri kullann. Cihazn içinde snan yüzeylerin ve kontrol panosunun temizlii sadece Yetkili servis tarafndan yaplmaldr. 35

36 Arza Durumu Kazan su kaçryor Sirkülasyon pompas çalmyor. Fan çalmyor. Elektrik kesilmesi durumunda Yaplmas Gerekenler Baymak yetkili servisine bavurun. Elektrik balantsn kontrol edin. Sirkülasyon on-off dümesini kontrol edin. Çalmyorsa kazana yükleme yapmayn ve Baymak Yetkili Servisini çarnz. Elektrik olup olmadn kontrol edin. Kablolarda kopma yada herhangi bir deformasyon varsa hemen elektrii kapatn kazann içini boaltn Baymak Yetkili Servisine elektrik balantsn yaptrnz. Hemen by-pass vanasn açnz. Kazann tüm kapaklarn ve baca klapesini kapatnz. Emniyet gidi ve dönü hattnn açk olduundan, genleme deposunun su ile dolu olduundan emin olunuz. Kazan suyu scakl by-pass vanasnn açlmasna ramen dümüyor ve yükseliyorsa, yanma odasndaki kömürü kum veya kül atarak söndürünüz. Kazan içerisinde scak su varken, ve kazan çalrken, kazana kesinlikle souk su baslmamaldr Rev.00-08/09/

37 Ürün Garanti artlar ile lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar : Baymak A.. tarafndan verilen ürün garantisi, normal kullanm artlarnda kullanlmamasndan doacak arza ve hasarlar kapsamaz. Buna bal olarak aadaki klar dikkatinize sunulmutur: 1. Ürününüzü aldnzda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satcnza onaylattrnz. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken satc ve yetkili servis onaylarnn bulunmamas halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaznt yaplarak tahribat,ürün üzerindeki orjinal seri numarasnn silinmesi - tahrib edilmesi halinde garanti kapsam dndadr. 3. Cihaznzn montaj ve kullanma klavuzunuzda tarif edildii ekli ile kullannz. 4. Kullanm hatalarndan meydana gelebilecek arza ve hasarlarda garanti kapsam dndadr. 5. Ürünün müteriye teslim tarihinden sonra nakliye srasnda oluabilecek hasarlar garanti kapsam dndadr. 6. Yetkili servis elemanlar dndaki ahslar tarafndan bakm, onarm veya baka bir nedenle müdahale edilmemi olmaldr. 7. Kullancnn periyodik olarak yapmas icap eden bakm ve kontrolleri yapmamasndan doacak hatalar garanti kapsam dndadr. 8. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal satn ald satc, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur. 9. Hatal yerletirme, hatal boru balantlar, hatal kapasite seçimi, 3 Atü den fazla tesisat basnc, yetersiz baca sistemi, düük veya yüksek oynayan voltaj, emniyet termostad, termometre, kalorifer tesisatnn hatal yaplmas, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama artlarndan doacak arzalar, cihazn uygun olmayan yaktla yaklmas garanti kapsam dndadr. 10. Yetkili servis ekibinin yapmad tamir veya deiiklikler garanti kapsam dndadr. 11. Tesisat basncnn iletme basncndan fazla olmas durumunda tesisat balantlarndan su szdrmas durumunda sorumluluk kullancya aittir. 12. Kazann kurum temizlii ve yakttan zarar gören malzemeler garanti kapsam dndadr. 13. Kazann ve/veya tesisatn donmaya maruz kalmas durumun da kazan garanti kapsam dndadr. 14. Kazan suyu ve/veya dönü suyu scaklnn 50 C den düük olmas halinde youma nedeniyle oluacak arza ve hasarlar, 20 F sertliin üzerinde çok kireçli sularn kullanlmasndan doacak arza ve hasarlar garanti kapsam dndadr. 37

38 KATI YAKITLI KALOR FER KAZANLARI GARANT fiartlari 1) Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4) Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; - Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt dan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, - Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, - Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. Garanti Kapsam Haricinde Olan Genel Hususlar Afla da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. 1) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım flartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluflabilecek ar zalar ve sorunlar 2) Ürünün ilk çalıfltırma iflleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri harici yetkisiz 3.flahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluflan arızalar ve sorunlar (*) Termosifon, Günefl Kollektörü, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, fiofben ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıfltırma ifllemi yapılmamaktadır. 3) Ürünün müflteriye tesliminden sonra, nakliye/taflıma sırasında oluflabilecek hasarlar 4) Tüketici taraf ndan yap lan yanl fl depolama ve ortam koflullar nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve ar zalar 5) Do al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıfl etkenler, mevsimsel hava flartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, fliddetli rüzgar, yıldırım düflmesi, kireç, tesisatın aflırı kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taflıma, ürünün dona maruz kalması, baca ba lantılarının donması, bacadan ya mur suyu girmesi, susuz çalıflma v.b.) nedeniyle oluflan arızalar ve sorunlar 6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıflma koflullarının sa lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de eri, gaz besleme basıncı, sigorta de eri, topraklama, yak t cinsi, yak t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya de iflken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar 7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar zalar ve sorunlar 8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba lantıları, baca ba lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. w w w. b a y m a k. c o m. t r

39 KATI YAKITLI KALOR FER KAZANLARI Belge Numaras : Belge zin Tarihi : 01/07/2008 Belgenin Geçerlilik Tarihi: 01/07/2010 MALIN : Cinsi : Kat Yak tl Kal. Kaz. Markas : Baymak Modeli : Bandrol ve Seri No. : Teslim Tarihi/Yeri : Garanti Süresi : 2 Y l Azami Tamir Süresi : 30 ifl günü BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel. : (0216) (pbx) Internet :

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK EURO - EURO NOX PAKET H DROFORLAR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Periferik Pompal Paket Hidrofor Sistemleri Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU PER FER K POMPALI KÜREL H DROFOR S STEMLER Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya

Detaylı

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0099 Rev.02 09/09/2008 UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0086 - Rev.02-24/06/2008 BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI!

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Size

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KEND NDEN EM fil JET DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar Villalar Apartmanlar Lokantalar Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 98.6 Rev. 4//27 KEND

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX

ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX 03 05 05 05 05 06 06 06 08 Mühür Dirsek erişilebilir alan Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 ENJEKTÖR Şekil 6 Şekil 7 SİLİNDİRİK KONİK Şekil 8 Şekil

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0142 - Rev.03-25/12/2008 BAYMAK KVC SER S D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu,

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA 90 lı yıllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çıkan kalorifer sistemleri ile ısınma yöntemi, bu alanda insan hayatını kolaylaştıracak birçok teknolojik ürünün geliştirilmesini zorunlu

Detaylı

GÜÇ ALEV KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

GÜÇ ALEV KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU GÜÇ ALEV KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU 1 Yetkili e tecrübeli firmaları tercih ediniz. 2.Açık imbisat depolu sistemi tercih ediniz. 3.Kapalı dere sistem olması gerekiyorsa;bu

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý HP1 - HP2 MANUEL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI

BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK AQUA PRESS H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 1 K 45/50 M 1 K 45/50 T - 2 K 45/50 T 1 K 55/100 T - 2 K 55/100 T - 3 K 55/100

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. 1 BESTPUMP H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ

Detaylı

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ 3 GEÇİŞLİ KORDİNAMİKR KOR 3G SERİSİ www.kordinamik.com 2 YIL 3 GEÇİŞLİ OTOMATİK ISI KONTROLLÜ KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ * Otomatik Isı Kontrollü * 3 Geçişli * Dijital Panolu * Doğa Dostu * Estetik Tasarım

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

SMILE KONTROL PANELLER

SMILE KONTROL PANELLER ÖZELLKLER SMILE KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA Smile Smile serisi, serisi, farklı farklı modellerde modellerde kontrol kontrol panellerinden oluur. panellerinden Paneller röle oluur. sayısı

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

- Bozuk bir ürününün kullanılmaması gerekir; elektrik balantılarını kesiniz.

- Bozuk bir ürününün kullanılmaması gerekir; elektrik balantılarını kesiniz. 920184 920185 Ürünlerimizden birisini satın aldıınız için size teekkür ederiz. Montaj, Bakım ve kullanım ile ilgili yönlendirmeler aaıdaki sayfalarda mevcuttur. Bu yönlendirmeler satın aldıınız ürünlerin

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

www.termopan.com.tr ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1

www.termopan.com.tr ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1 ısı sistemleri 2015 ÜRÜN & FİYAT KATALOĞU 1 / İçindekiler / 1 Katı Yakıtlı Mekanik Kat Kaloriferleri Merkezi Sistem Otomatik Stokerli ve Ateşlemeli Pelet Kalorifer Kazanları 18-19 2-3 Katı Yakıtlı Elle

Detaylı

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt 7 668 Gaz vanalar VGU7xS... VGU8xS VGU gaz vanalar otomatik ateleme tertibatl ve Premix brülörlü gazl stma kazanlarnda ve su stma cihazlarnda kullanm için gelitirildi. Catering, scak hava ve back tipi

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

HT 150 ODA TERMOSTATI

HT 150 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (4-20mA) 1 HSS2000 EX PROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ HSS-2000 Ex-proof gaz alarm cihazının alevsızdırmazlık özelliği ve Alsz sertifikasının geçerliliği

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK KATI YAKITLI MERKEZ S STEM KAZANLAR MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Ekonomizer Kullanım Kılavuzu

Ekonomizer Kullanım Kılavuzu Ekonomizer Kullanım Kılavuzu Kod No: A.14.1.2 Kitap Baskı tarihi: 101016 Revizyon No: 101016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 TANIM...7 MONTAJ...8 TEMİZLİK...8 5 GİRİŞ Öncelikle ALARKO markasını

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı