MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Rev.02-24/06/2008

2 BAYMAK D KEY ÇOK KADEMEL SANTR FÜJ H DROFOR GRUPLARI MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar ile ilgili bilgileri içeren Servis Teflkilat Kitapç verilmifltir. Cihaz n z n ilk çal flt rmas n mutlaka Baymak A.fi. yetkili servislerine yapt r n z. Aksi takdirde cihaz n z garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü 10 y l d r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel: (0216) Rev.02-24/06/2008

3 GENEL UYARILAR 1 - Hidrofor grubunuzu su deposuyla aynı seviyeye monte ediniz. 2 - Tek pompalı hidroforlarda geri tepme ventili pompa üzerindedir. Siz giriş - çıkış vanalarını monte edip deponuza ve şemadaki gibi tesisatınıza bağlayınız. İki ve üç pompalı hidrofor gruplarının emiş taraflarında geri tepme ventilleri ve emiş ve basış taraflarında vanaları komple montaja hazır durumdadır. 3 - Hidrofor setiniz küresi pompada su yokken basınçlı hava ile doldurulmuştur. Küre üzerindeki subabı kurcalamayınız. (2 ve 3 pompalı hidroforlarda genleşme depoları demonte olarak verilmektedir.) Basınç şalteride fabrikada ayarlanmıştır. Ayarını değiştirmeyiniz. 4 - Mekanik montajdan sonra talimat kitapçığındaki bilgilere göre elektrik bağlantılarını yapınız. 5- Taşıma ve nakliye işlemini cihazın üzerindeki işaretlemeleri ve uyarıları dikkate alarak orjinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vs.) etkenlere karşı koruyunuz. 6- Cihazın ambalajını açtıktan sonra ambalaj atıklarınızı çocuklardan uzak tutunuz ve ambalaj atıkların uygun atık alanlarına atınız. MONTAJ VE KULLANMA TAL MATINI OKUMADAN H DROFORU DEVREYE ALMAYINIZ. MONTAJ Hidroforların tesisata montajları kalifiye ve ehliyetli teknisyenler tarafından yapılmalıdır. 1- Cihazınızı ehliyetli bir tesisatçıya monte ettiriniz. 2 - Montajdan önce pompanız serbestçe döndüğünü kontrol ediniz. 3 - Hidrofor seti iyi havalandırılan ortam sıcaklığı 40 C yi geçmeyecek korunaklı bir ortama monte edilmelidir. 4 - Emiş ve basış boruları boru kelepçeleri ile duvara monte edilerek boru ağırlıklarınınpompa üzerine binmesi önlenmelidir. Hidrofor grubunun zeminden yükselen beton, bir kaide üzerine montajı önerilir. 5 - Emiş boru su çapı en az pompa veya çok pompalı hidroforlarda kollektör giriş borusu çapında olmalıdır. Eğer boru hattı uzun olacaksa boru çapı bir üst ölçüde seçilmelidir. Hava tutması için emiş borusu pompaya doğru biraz eğimli yapılmalıdır. Emiş hattı kesinlikle sızdırmaz olmalı. 6- Çalıştırmadan önce emiş borusunu (emiş kollektörüne) ve hidroforu en üst seviyeye kadar temiz bir su ile doldurunuz. (Pompa üzerindeki doldurma tapasını açarak) ve tapayı sıkınız. 7 - Elektrik beslenme gerilimi motor çalışma gerilimine uygun olmalıdır. Kontrol ediniz. Beslenme kablosu kumanda kutusundaki ilgili terminallere bağlanır. Kumanda kutusu içindeki termik şalter değerleri pompanın çektiği akıma göre ayarlanır. Besleme kablosu şemadaki ölçülerde olmalı, kablo çok uzunsa tablodaki değerin bir üstü seçilmelidir. 8 - Pompa dönüş yönü motorun arka tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde olmalıdır. Eğer değilse üç fazlı motorlarda üç uçtan ikisinin yerini değiştiriniz Rev.02-24/06/2008 1

4 9 - Pompa ve borulardaki tüm su sıfır derecenin altındaki koşullarda donma riski oluşacağından dolayı boşaltılmalıdır. Aksi halde pompa gövdesi çatlayabilir ve borular patlar. Eğer hidrofor uzun süre de çalışmayacaksa da suyun boşaltılması paslanmaya karşı bir önlem olarak tavsiye edilir Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasından sonra tek pompalı hidoforlarda pompanın üzerindeki butona basarak, çoklu setlerde ise pano üzerindeki paket şalter açılarak hidrofor çalıştırılır. Tesisattan bir musluk açarak hidroforun çalışma ve durma basınçlarını kontrol ediniz. 11- İlgili yasa gereği cihazınızın kullanım ömrü on (10) yıldır. Kullanım ömrü ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme süresidir. 16- Tesisat plastik çekilecek ise boru çapı hesaplanan çapın bir üst değerinde seçilmelidir. 17- Su deposuna elektrikli flatör takılması gerekmektedir. 1 KV 2 KV 3 KV MODEL Voltaj 50Hz GÜÇ HP KW Amper A KAPAS TE Lt/h Bas nç Aral Ba lant Emme Basma Boyutlar mm A B C D F H Denge Tank Ba lant Seti Küresiz A rl k kg 1 KV 10/8 T 380V /4 1 1/ S KV 10/8 T 380V 2x3 2x2.2 2x /2 2 1/ S / KV 10/8 T 380V 3x3 3x2.2 3x S /2 205 Tablo Rev.02-24/06/2008 2

5 MOTOR GÜCÜ (kw) HP MOTOR AKIMI (A) 0,44 kw 0,6 kw 0,75 kw 1 kw 1,1 kw 1,85 kw 1,5 kw 2,2 kw 0,6 0,8 1 1,36 1,5 2, ,12 3,8 5,1 6,2 7, Tablo 2 MONOFAZE MODELLER KULLANILACAK S GORTA 1 x 6 A 1 x 6 A 1 x 10 A 1 x 10 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 20 A KULLANILACAK KABLO KES T 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 TR FAZE MODELLER MOTOR GÜCÜ (kw) 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3 kw 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw 30 kw Tablo 3 HP , ,5 7,5 10* 15* 20* 25* 30* 40* MOTOR ANMA AKIMI In (A) 1,2 1,6 2,1 2,75 3,7 5,3 6,9 8,8 11,9 15,8* 22,6* 30,5* 38* 44* 57* 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMAT K S GORTA 50 m MESAFEYE KADAR KABLO KES T (mm 2 ) 4A 4x1,5 4A 4x1,5 6A 4x1,5 10A 4x1,5 10A 4x1,5 16A 4x1,5 16A 4x1,5 20A 4x2,5 32A 4x2,5 25A* 4x4* 40A* 4x4* 40A* 4x6* 50A* 4x6* 50A* 4x6* 63A* 4x10* NOT : * YILDIZ ÜÇGEN YOL VERMEYE GÖRE MALZEMELER SEÇ LM fit R Rev.02-24/06/2008 3

6 PERFORMANS E R LER KV Rev.02-24/06/2008 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 A A A KV SER S 4 - Pervane 6 - Difözör 7 - Rotormili 7A - Pompamili 10 - Stator 11 - Motor Üst Kapa 12 - Fan 13 - Fan Kapa 14 - Terminal Kapa 15 - Ya lama Siperi 16 - Mekanik Keçe Seramik Parça 16 A- Mekanik Keçe Karbon Parça 17 - Kama 19 - Pompa Rulman 20 - Fan Rulman 21 - Ayar Pulu 22 - Terminal Gövdesi 23 - Kondansatör 24 - Motor Ba lant Mili 24A- Pompa Ba lant Mili 25 - Tapa 26 - Boflaltma Tapas 28 - Oring 40 - Kaplin 43 - Ya l Rondela 45 - C vata 50 - Yayl Rondela 51 - Somun 52 - Vida 55 - Burç 62 - C vata 63 - Rondela 67 - Yatak Burcu 69 - Pompa Gömle i 90 - Pul 92 - Kaplin Muhafazas 93 - C vata 95 - Oring 96 - Alt Gövde 97 - Üst Gövde 98 - Difizör Ünitesi 107- Termistör (Monofaze için) 123- Flanfl 125- Conta Rev.02-24/06/

21 L = L MENÜ MENÜ + - OTO BAfiLA DUR F Yanıp sönüyorsa arıza durumu LL E = Kısmından bakınız. L = L MENÜ MENÜ Menü tuşlarıyla ekranda çıkan durum bilgileri Sistemi otomatik konuma almak için oto tuşuna basınız.= Yanıp sönecektir. OTO BAfiLA DUR Manuel konumunda sürekli yanar.+ - ayarları yapabilirsiniz. F (Termik Reset) rol= 001= Hangi motorun devrede olduğunu gösterir. (1. Motor devrede) L1 = 001= 1. Motoru + tuşuyla devrede alır. - tuşuyla devreden çıkarır. L2 = 010= 2. Motoru + tuşuyla devreye alır. - tuşuyla devreden çıkarır. L3 = 100= 3. Motoru + tuşuyla devreye alır. - tuşuyla devreden çıkarır. GI = 051= 1. Motorun çektiği akımı gösterir. (1. Motor 5.1 Amp. çekiyor) G2= 051= 2. Motorun çektiği akımı gösterir. (2. Motor 5.1 Amp. çekiyor) G3= 051= 3. Motorun çektiği akımı gösterir. (3. Motor 5.1 Amp. çekiyor) 1 = 013= 1. Motor alt akım ayarı. + Akım yükseltir. - Akımı düşürür. 2= 013= 2. Motor alt akım ayarı. + Akım yükseltir. - Akımı düşürür. 3= 013= 3. Motor alt akım ayarı. + Akım yükseltir. - Akımı düşürür. U 1= 013 = 1. Motor üst akım ayarı. + Akım yükseltir. - Akımı düşürür. U 2= 013 = 2. Motor üst akım ayarı. + Akım yükseltir. - Akımı düşürür. U 3= 013 = 3. Motor üst akım ayarı. + Akım yükseltir. - Akımı düşürür. Err= 001= 1. Motor aşırı akımdan termik atık. = 002 = 2. Motor aşırı akımından termik atık. = 003 = 3. Motor aşırı akımından termik atık. = 004 = 1. Motor boşta (susuz) çalışmadan termik atık. = 005 = 2. Motor boşta (susuz) çalışmadan termik atık. = 006 = 3. Motor boşta (susuz) çalışmadan termik atık. Err= 007= Flatör takılı ise depoda su yok. F (Termik Reset) P5d= 011= Çekili basınç şalterlerini gösterir.(1. ve 2. nolu basınç şalteri devrede) = 018 = Termik atma zaman ayarı. + yükseltir, - düşürür. y d = 010 = Termik aşırı akımdan atma durumu (2. motor termik atık) = 010 = Sistemle ilgili zaman sayımı. Ayarlanamaz. n0d= 0 = Tek basınç şalteriyle 3 pompa çalıştırma seçeneği. (devrede değil) = 000 = Tek basınç şalterli sistemde motorların devreye girme zaman ayarı. dd = 100 = Termik boşta çalışmadan dolayı hangi motorun devre dışı olduğunu gösterir. (3. motor termik atık) U 1 U 2 U Ayarlarını motor üzerinden okuduğunuz akıma ayarlayınız. Alt akım ayarını motoru kısa bir süre susuz çalıştırarak de okuduğunuz akım değerinin üzerine ayarlayınız. GI (örnek: Okuduğunuz değer 1.4 ise sizin ayarınız 1.6 olsun.) Rev.02-24/06/

22 ÖNEML UYARILAR Ürün Garanti fiartlar ile lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Baymak A.fi. taraf ndan verilen ürün garantisi normal kullan m flartlar nda kullan lmamas ndan do acak ar za ve hasarlar kapsamaz. Buna ba l olarak afla daki uyar lar dikkatinize sunulmufltur: 1. Ürününüzü ald n zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas gereken sat c ve yetkili servis onaylar n n bulunmamas halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz nt yap larak tahrifat ürün üzerindeki orjinal seri numaras n n silinmesi-tahrif edilmesi halinde. 3. Cihaz n z n montaj ve kullanma k lavuzunda tarif edildi i flekli ile kullan n z. Kullan m hatalar ndan meydana gelebilecek ar za ve hasarlar. 4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s ras nda oluflabilecek hasarlar. 5. Uygun koruma (elektrik) panosunun tak lmamas ve elektrik tesisat ndaki eksikliklerden kaynaklanan problem oluflmas durumunda elektrik motorunun yanmas. 6. K fl sezonunda dondan dolay pompa gövdesinin pervane, mekanik keçenin zarar görmesi. 7. Susuz çal flt rmadan do acak ar zalar. 8. Yetkili servis elemanlar d fl nda flah slar taraf ndan bak m, onar m veya baflka bir nedenle müdehale edilmemifl olmal d r. 9. Kullan c n n periyodik olarak yap lmas icap eden bak m ve kontrolleri yapmas ndan do acak hatalar. 10. Hatal yerlefltirme, hatal boru ba lant lar, hatal kapasite seçimi, düflük veya oynayan voltaj, harici fiziki kimyevi etkenler, nakliye ve depolama flartlar ndan do acak ar zalar. 11. Yetkili servis ekibinin yapmad tamir veya de ifliklikler. 12. Hidroforun kollektör grubunun bak m veya tamir için sökülmesinin ard ndan, tekrar monte edilirken; sökülemeyen s zd rmazl k eleman kullan lmas veya s zd rmazl k eleman olarak teflon ve keten kullan lmas ndan kaynaklanacak ar zalar. UYARI Hidroforunuzun ilk çal flt rmas n BAYMAK A.fi. Koruma (Elektrik) panosu olmadan yapt r rsan z, elektrik tesisat ndan kaynaklanan ar zalarda motor sar m ve iflçilikler garantiye girmez Rev.02-24/06/

23 H DROFOR GRUPLARI GARANT fiartlari 1) Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4) Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; - Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt dan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, - Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, - Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. Garanti Kapsam Haricinde Olan Genel Hususlar Afla da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam d fl nda kalacakt r. 1) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım flartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluflabilecek ar zalar ve sorunlar 2) Ürünün ilk çalıfltırma iflleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri harici yetkisiz 3.flahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluflan arızalar ve sorunlar (*) Termosifon, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, fiofben ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıfltırma ifllemi yapılmamaktadır. 3) Ürünün müflteriye tesliminden sonra, nakliye/taflıma sırasında oluflabilecek hasarlar 4) Tüketici taraf ndan yap lan yanl fl depolama ve ortam koflullar nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve ar zalar 5) Do al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıfl etkenler, mevsimsel hava flartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, fliddetli rüzgar, yıldırım düflmesi, kireç, tesisatın aflırı kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taflıma, ürünün dona maruz kalması, baca ba lantılarının donması, bacadan ya mur suyu girmesi, susuz çalıflma v.b.) nedeniyle oluflan arızalar ve sorunlar 6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıflma koflullarının sa lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de eri, gaz besleme basıncı, sigorta de eri, topraklama, yak t cinsi, yak t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya de iflken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar 7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar zalar ve sorunlar 8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba lantıları, baca ba lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi Rev.02-24/06/2008

24 H DROFOR GRUPLARI Belge Numaras : Belge zin Tarihi : 29/06/2010 NOTLAR: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29/06/2012 MALIN : Cinsi : Hidrofor Gruplar Markas : Baymak Modeli : Bandrol ve Seri No. : Teslim Tarihi/Yeri : Garanti Süresi : 2 Y l Azami Tamir Süresi : 30 ifl günü BAYMAK MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: Tuzla / STANBUL Tel. : (0216) Internet : Rev.02-24/06/2008

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Size

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3 Max Robo Kullanma K lavuzu BKK 256 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU falke - 09 CHS falke - 12 CHS falke - 18 CHS falke - 24 CHS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n

Detaylı

BESTPUMP ELEKTRİKLİ SU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP ELEKTRİKLİ SU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. BESTPUMP ELEKTRİKLİ SU POMPALARI 1 KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI)

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) ISITMA, KULLANMA ve İÇME SUYU TANKLARI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU EK-71-01 Revizyon No/Tarih: 0/08.11.2011 Sayfa 1 / 16 İÇİNDEKİLER 1.) Giriş 2.)

Detaylı

DAVLUMBAZ CDM 61 NTK

DAVLUMBAZ CDM 61 NTK DAVLUMBAZ CDM 61 NTK DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncelikle ürünümüzü satin aldığımız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli

Detaylı

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. BKT BKT BKT 500 500 500 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 650 650 650 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 800 800 800 LUX SL LUX LUX Termosifon Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı