DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :... Telefon ve Faks Numarası:... İdarenizce yaptırılacak olan Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi ne ait şartname dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 1-İhale konusu işin tamamım Katma Değer Vergisi hariç toplam... anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3- îhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yerli istekli durumundayız. 7-îş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz, Ek: Şartname Dokümanı (16 Syf) Saygılarımızla Adı Soyadı / Firma Kaşesi

2 İhale Makamı İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi Sayfa: 1 No Yüzdesi İş Grubunun Adı Tutarı (%> Ana Grup 100, İnşaat imalatları 94, Mekanik Tesisat 0, Elektrik Tesisatı 5,1544 GENEL TOPLAM 100,00- DÜZENLEYENLER I arz ederim lazan AYDIN Yatırım ve İnşaat Müdürü İmzası 8 Tem 2014 ONAY Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

3 İhale Makamı YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ Hazırlanma T arih i: Sayfa 1 İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları S. Poz No No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı /03 Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi Y /AO 2 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü 2 yapılması (Grup 1) Y /A1 3 0 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) Y /00 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su 4 3 yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması m2 m2 m m2 Toplam :

4 İhale Makamı YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ Hazırlanma T arih i: Sayfa 1 İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Sıva üstü sac tablo-0,05-0,10 m2 (0,10 m2 dahil) Adet Sıva üstü sac tablo-0, m m2 dahil) Adet Kaçak akım koruma şalterleri-2x63 A'e kadar (30 ma) Adet Anahtarlı otomatik sigorta (10 ka)-3x40 A'e kadar Adet Anahtarlı otomatik sigorta (10 ka)-3x63 A'e kadar Adet İşaret lambası 250 V'a kadar Adet PVC boru içinde (NYA)-4x10 mm2 P.37 m PVC boru içinde (NYA)-4x6 mm2 P.26 m PVC boru içinde (NYA)-4x4 mm2p.26 m Güvenlik hatlı priz sortisi Adet Toplam : ûska/010-2

5 METRAJ CETVELİ İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: 1 Açıklama Adet Boy En Yükseklik /03: Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi, Birimi: m2 Çatıya Minha Y /A02: Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Grup 1), Birimi: m2 Çatıya Minha Y /A10: Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1), Birimi: m Mahya Y /003: Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması, Birimi: m2 Çatı örtüsü Altına Minha Azı çoğu

6 YAPILACAK İŞLER LİSTESİ KARABÜK ŞEHİT MEHMET ESEN ANAOKULU BAKIM ve ONARIM İŞİ 1) Okulun kiremit çatı örtüsü sökülecek idarenin gösterdiği yere istiflenecek ve sökülen çatı örtüsü yerine /A02 pozuna uygun kiremitle çatı örtüsü yapılacaktır. 2) Kiremit mahya sökülecek idarenin gösterdiği yere istiflenecek ve sökülen mahya kiremidi yerine /A10 pozuna uygun mahya kiremiti ile mahya yapılacaktır. 3) Kiremit çatı örtüsü altına Y /003 pozuna uygun su yalıtımı yapılacaktır. ia

7 KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM İSLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) İnşaat yapım ve onarımında gerekli güvenlik önlemleri alınacak, uyarı levhaları konulacaktır. 2) İmalatların yapımında, konusunda deneyimli uzman ekipler kullanılacak; sözleşme dokümanında bulunan diğer teknik belgelerde (Uygulama Projeleri, Detaylar, Ataşmanlar, Mahal Listesi vb. ) belirtilen hususlara aynen uyulacaktır. 3) Yüklenici sözleşmenin imzalamasından sonra ise başlamadan önce bu işte kullanacağı tüm malzeme ile ilgili numune tablosu hazırlayacak ve kullanacağı malzemelerden birer örnek getirip TSE - CE - İSO belgeleri ile birlikte işin kontrollerine teslim edecektir. İşin yapımında İdare ve Kontrollükçe seçilen ve uygun görülen malzemeler kullanılacaktır. 4) Tüm imalatlarda malzeme cinsi ve rengi işin kontrollerinin onayına sunulacaktır. İmalat başlatıldığı esnada kontrol Mühendisinin onayı alınmayan imalatlar incelenip kontrol edilip devam edip etmemesi konusunda karar verilecektir. Devam etmesi uygun görülmeyen imalatlar söktürülerek yenisi yaptırılacaktır. 5) İmalat sırasında zarar gören her türlü imalattan yüklenici sorumlu olacaktır. Zarar gören imalatlar yüklenici tarafından yeniden yaptırılacaktır. 6) Onarım ve Tadilat esnasmda ortaya çıkan inşaat artıkları, molozlar günübirlik mesai sonu taşınacak ve günübirlik temizlik yapılacak, onarım için malzemeler gerektiği şekilde günübirlik inşaat mahalline getirilecektir. Çalışma esnasmda hiçbir şekilde rahatsız edici duruma meydan verilmeyecektir. Gerekirse mesai sonu çalışma için izin alınacaktır. 7) İnşaat bittikten sonra bina ve bahçede genel temizlik yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 8) İş Bu Özel Teknik Şartname 8 Maddeden ibaret olup Karabük İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yaptırılan bakım, onarım işlerinde geçerli olmak üzere tanzim edilmiş ve idarenin onayma sunulmuştur. Ls

8 .;::.:,'ğ^0t^f0^ ',,.p : r ' ^ r-' -?K-':/ TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi Sayfa: 1 Sıra No Poz No İmalatlar MAHAL ADI ANA PANO 0 1 î * o o * Sıva üstü sac tablo-0,05-0,10 m2 (0,10 m2 dahil) Adet Sıva üstü sac tablo-0, m m2dahil) Adet Kaçak akım koruma şalterleri-2x63 A'e kadar (30 ma) Anahtarlı otomatik sigorta (10 ka)-3x40 A'e kadar Anahtarlı otomatik sigorta (10 ka)-3x63 A'e kadar Adet + - Adet - + Adet İşaret lambası 250 V'a kadar Adet PVC boru içinde (NYA)-4x10 mm2 P.37 m PVC boru içinde (NYA)-4x6 mm2p.26 m PVC boru içinde (NYA)-4x4 mm2p.26 m Güvenlik hatlı priz sortisi Adet + - ska/öoü-

9 ihale Makamı TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım işi İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: 1 s. Poz No İmalatın Cinsi Pursantaj No Birim Miktarı (%> /03 Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif m2 edilmesi Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremitin (mahya dâhil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanlarının ayrılması, sağlam çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesinin 1 m2fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. Y /A0 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması 2 2 (Grup 1) m Teknik Tarifi: Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremidin projesine uygun olarak mevcut çatı üzerine döşenmesi, birer sıra atlanarak galvanizli çivi ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2fiyatı: ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplanır. NOT : Mahya kendi pozundan ayrıca ödenir. Y /A1 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) m Teknik Tarifi: Mahya kiremidi ile kireç çimento karışımı harç kullanılarak projesine uygun olarak mevcut kiremit çatı üzerine mahya yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli, meyilsiz mahya uzunluğu üzerinden hesaplanır. Y /00 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım m2 3 örtüsü ile su yalıtımı yapılması Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır. Oska/O12-y1

10 İhale Makamı TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 s. Poz No No İmalatın Cinsi Pursantaj Birim Miktarı (%) Sıva üstü sac tablo-0,05-0,10 m2 (0,10 m2 dahil) Adet Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi. ölçü: İç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dâhildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir Sıva üstü sac tablo-0, m m2 dahil) Adet Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dâhildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir Kaçak akım koruma şalterleri-2x63 A'e kadar (30 m A) Adet Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi Anahtarlı otomatik sigorta (10 ka)-3x40 A'e kadar Adet Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil. B.F. No 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 artırılır, montaj bedeli artırılmadan aynen uygulanır Anahtarlı otomatik sigorta (10 ka)-3x63 A'e kadar Adet Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil. B.F. No 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 artırılır, montaj bedeli artırılmadan aynen uygulanır İşaret lambası 250 V'a kadar Adet Teknik Tarifi: TS 2575 EN standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dâhildir.) PVC boru içinde (NYA)-4x10 mm2 P.37 m Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil ÖLÇÜ:Buat, dirsek, muf dâhil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır PVC boru içinde (NYA)-4x6 mm2 P.26

11 İhale Makamı TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin A d ı: Karabük Şehit Mehmet Esen Anaokulu Onarım İşi İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 2 S. Poz No No İmalatın Cinsi Pursantaj Birim Miktarı (%) Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil ÖLÇÜ:Buat, dirsek, muf dâhil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır PVC boru içinde (NYA)-4x4 mm2 P.26 m 10 Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil ÖLÇÜ:Buat, dirsek, muf dâhil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır Güvenlik hatlı priz sortisi Adet Teknik Tarifi: Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No 'den ödeme yapılır. Oska/012-

12 KARABÜK MEHMET ESEN ANAOKULU ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. İŞİN TANIMI İş Karabük Mehmet Esen Anaokulu binası elektrik tesisatı onarım çizimlerinde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir. B. KAPSAM Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır. C. UYULACAK STANDARTLAR Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir.yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır. A- Standartlar: > > > > Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri. Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

13 > Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği. > TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği. ^ Anma akımı İKV un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri ^ Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi. > Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği. ^ Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği > TSE Paratoner yönetmeliği. > EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği. ^ tarih ve sayılı asansör yönetmeliği(95/16 AT) ^ IEC, VDE, DİN, BS, NEC Standartları B. MALZEME OLURLARI VE KABULÜ Binada kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, çizimler, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.bu imalatın gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez. Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir. Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında yerinde testleri yapılacak, kontrollüğün olurundan sonra şantiyeye gönderilecektir. Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılacak bütün malzemelerin kalite,garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. E. ÖLÇÜM ve TESTLER Yüklenici imalatın seyri esnasında tesiste bulunan herhangi bir sistemin test yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

14 F. KULLANMA VE BAKIM TALİMATI Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir. G. GARANTİ Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek işin geçici kabulünü müteakip bir yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızalan derhal bila bedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmese bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar piyasadan idarece yüklenici namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde aynca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir. İÇ KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK TESİSATI - Kapsam -Doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz-nötr arası 250 V. dan az olan gerilim sistemlerini kapsar. a) Ölçü ve Göstrege Ekipmanı (1) Konu ve Kapsam Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın kontrolünde kullanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

15 Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000 V a kadar olan projesinde belirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak ölçü ve gösterge ekipmanını kapsar. (2) Genel 1. Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE ve IEC 61107, IEC 255, IEC 1000, EN standartlarına uygun olacaktır. 2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için Uyulacak Standartlar bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır. 3. Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye- montaj vb. nedenlerle oluşabilecek kalibrasyon hataları yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir. 4. Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları yalnış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır. (3) Akım Transformatörleri 1. Akım transformatörleri primer anma akımı projesinde gösterilen değerde, sekonder anma akımı 5A olacaktır. 2. Koruma amacıyla kullanılacak transformatörlerin hata sınıfı en az 3, ölçü amacıyla kullanılacak olanların hata sınıfı 0.5 olacaktır. 3. Akım transformatörlerinin sekonder devresi kesinlikle açık bırakılmayacak, servis vb. işletme koşullarında çalıştırılması durumunda sekonder uçlar kısa devre edilecektir. Aym nedenden dolayı sekonder devrede kesinlikle sigorta, şalter vb. ekipman tesis edilmeyecektir. 4. Tüm akım transformatörleri tablo içinde kullanıma uygun özellikte olacaktır. 5. Akım transformatörlerinin nominal gerilimi 1000V, nominal gücü 5-15VA olacaktır. (4) işaret Lambaları (sinyal lambaları) 1. İşaret lambaları nominal 250V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte edilebilir özellikte olacaktır. 2. Devrenin çalışmadığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalıştığını veya arıza belirten lambalar kırmızı renkli olacaktır. Diğer lamba renkleri için kontrollüğün istekleri esas alınacaktır. 3. Tüm işaret lambaları sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambalarn sağlamlığını test edebilen bir test devresi tesis edilecektir. 4. Panolarda enerji olup olmadığını gösteren (R-S-T fazları için farklı renklerde) lambalar her bir panoda kullanılacaktır. b) Şalterler ve Sigortalar (1) Konu ve Kapsam Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesinde ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda ekipmanlarının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

16 Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000 V a kadar olan projesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanını kapsar. (2) Genel 1. Tüm şalter ve sigortalar TSE, IEC , EN , EN 60898, EN 60269, VDE 636 ve DİN standartlarına uygun olacaktır. 2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için Uyulacak Standartlar bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır. 3. Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir. Anahtarlı Otomatik Sigortalar (AOS) Anahtarlı otomatik sigortalar, DİN raya monte edilebilen tipte olacaktır. Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır. Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır. Projede aksi belirtilmedikçe tablo giriş ve ana kolon sigortaları loka kısa devre kesme kapasitesinde (U veya C eğrisi), linye sigortaları 3kA kısa devre kesme kapasitesinde (L eğrisi) olacaktır. Ancak bazı özel ekipmanın besleme linyelerinde ekipman imalatçısının isteğine uygun kesme kapasitesinde (G eğrisi) sigortalar kullanılabilecektir. Sigortalar, ileride yanlarına takılacak ilave modüller ile uzaktan açtırma, düşük gerilimde açma, durum sinyali (açık-kapalı-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktır. Sigortaların tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir. Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. KARABÜK MEHMET ESEN ANAOKULU ONARIM İŞİ ELEKTRİK YAPACAK İŞLER LİSTESİ edilecektir. - Binada dışında bulunan ana pano yenilecek ve yanma küçük bir pano ilave - Ana pano içerisine 2x63 A (30 ma) Kaçak Akım Rölesi koyulacaktır.

17 - Pano içerisindeki kolon sigortalar yenilenecektir. -Panoya işaret lambası ve ölüm tehlike levhaları koyulacaktır. -Kofradan sayaç panosuna 4x10 mm2 NYA kablo çekilecektir. -Küçük panoya 3x25 A 10 ka AOS mutfak için koyulacaktır. -Ana panodan küçük panoya 4x6 mm2 NYA besleme hattı çekilecektir. -Mutfak için kontrol mühendisinin uygun gördüğü yere kare buat koyulacak. Kare buata 4x4 mm2 besleme çekilecek ve sonrasında mutfağa 5 ayrı 3x2,5 mm2 kablo ile priz tesisatı yapılacaktır. - Projede kontrol mühendisinin onayı olmadan kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. - Bu imalatların her türlü bedeli anahtar teslimi sabit fiyat ihale bedeline dahildir.

TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TFF ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkına

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Syadı Unvanı : Açık Tebligat Adresi,...2014 Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları 2. ÖZELLİKLER 2.1. Elektriksel Özellikler

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gazTı) MART: 1995 ARALIK 2002 (REVİZE) HAZİRAN-2006

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar

Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar EK:1 Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar Merkeze, çift girişli sistemler için 2. bir güç kaynağı olarak kullanılmak üzere N+1 yapıda çalıştırılacak 3 adet 3Ø/3Ø

Detaylı