- Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ."

Transkript

1 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB ,150 %2.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.64 %22.8 TL/$ 1,410,497 -%0.6 Bono Faizi (24 Mayõs 2006) %2.8 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,400 %3.8 İMKB , İşlem Hacmi ($ mn) 22,799 İMKB ,486 22,561 23, EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Fiyat Hacmi ($ mn) (TL) Sabancõ Holding 71 4,840 %5.2 Doğan Holding 48 2,560 %1.6 İş Bankasõ (C) 45 6,850 %3.0 Yapõ Kredi Bankasõ 30 3,900 %1.6 Garanti Bankasõ 27 3,680 %4.6 EN ÇOK ARTANLAR EN ÇOK DÜŞENLER Konya Çimento %13 Aksu Elektrik -%12 Şekerbank %12 Aselsan -%11 Põnar Süt %8 Uki Konfeksiyon -%8 Põnar Et ve Un %8 Feniş Alüminyum -%5 Mardin Çimento %7 Beşiktaş -%5 PORTFÖY ÖNERİLERİ Kapanõş Piyasa Dğ. (TL) ($ mn) Aksa 15,400 % Aksigorta 4,740 -% Arçelik 7,800 %2.0 2,212 Borusan Yatõrõm 3,900 % Dõşbank 1,760 % Ereğli Demir Çelik 6,000 %0.8 2,075 TEB 7,250 -% Trakya Cam 3,700 % Uzel Makina 2,030 % Vestel 5,100 % Yazõcõlar 25,000 % BONO & PARA PİYASALARI TCMB O/N oranlarõ Basit %20.1 Bileşik %22.2 Eurobond (2030) Spread 285 Fiyat Faiz %8.2 TL/$ değişimi Aybaşõndan bu güne -4.1% Yõlbaşõndan bu güne 1.2% EKONOMİK VERİLER Ekim Aylõk Yõllõk 2003 TÜFE %2.2 %9.9 %18.4 TEFE %3.2 %15.5 %13.9 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanõn satõcõlõ bir seyir izlemesini bekliyoruz AB Dönem Başkanõ Hollanda nõn Türkiye ye ek koşullar getirilebileceği açõkmasõ nedeniyle hisse senedi piyasasõnõn satõcõlõ bir seyir izlemesini bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100, petrol fiyatlarõndaki gerilemeye bağlõ olarak %2.6 yükselişle 23,150 puandan kapadõ. HAFTANIN GÜNDEMİ 3 Aralõk - Kasõm ayõ enflasyon verileri açõklanacak. OYAK Yatõrõm beklentileri: TEFE: %1.6; TÜFE: %1.6; ÖİS:% Aralõk - Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. 6 Aralõk - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. POLİTİKA & GENEL EKONOMİ HABERLERİ - Chirac Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi halinde Türkiye yi Avrupa nõn dõşõnda bõrakmayacak formüller geliştirilmesi gerektiğini bildirdi - 7 Aralõk ta AB ve Kõbrõs zirveleri yapõlacak - CMUK ve CİK tasarõlarõnõn 17 Aralõk tan önce Meclis ten geçmesi konusunda CHP ile AKP anlaştõ - TMSF, Telsim de ve Uzan Grubu medyasõnda satõş takviminin hazõr olduğunu, İngiliz telekom devi Vodafone la Telsim için görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini kaydetti. - Cari işlemler Ekim ayõnda 232 milyon dolar açõk vererek beklentimiz dahilinde gerçekleşti ŞİRKET HABERLERİ - YKB nin iştiraki olan Enternasyonel ve Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. iştirakleri olan Anadolu Turizm Yatõrõmlarõ A.Ş.'yi Meridian Capital Partners Services a satmaya karar verdi - Akbank BNP Paribas ve Dresdner Bank in BNP-Ak Dresner Bank teki %60 lõk payõnõ satõn alacak. - Beko Elektronik, yurtdõşõn yatõrõmcõlardan gelen ilginin yetersiz olmasõ nedeniyle yabancõ yatõrõmcõlara hisse satõşõnõ iptal etti. YABANCI PİYASALAR - Piyasa Bilgileri - Uluslararasõ Gündem

2 AB TÜRKİYE Chirac Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi halinde Türkiye yi Avrupa nõn dõşõnda bõrakmayacak formüller geliştirilmesi gerektiğini bildirdi Fransa Cumhurbaşkanõ Chirac ile Almanya Başbakanõ Gerhard Schröder dünkü zirvede Türkiye konusunu da ele aldõlar. Schröder, Türkiye ile müzakerelerin tek hedefinin tam üyelik olacağõnõ, ancak müzakerelerin ucunun açõk olacağõnõ bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanõ Chirac ise, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girmesini istediklerini, ancak müzakereler sõrasõnda Türkiye nin kriterleri yerine getirmemesi durumunda sürecin yarõda kesileceğini belirterek Türkiye yi tamamen Avrupa nõn dõşõnda bõrakmayacak formüller geliştirilmesi gerektiğini bildirdi. Hollanda Dõşişleri Bakanõ Bot, AB siyasi gerçeğinin sonucu olarak ek kriterler gelebileceği işaretini vererek, AB zirvesinde müzakere kararõ alõnsa bile bunun bir yõl içinde başlayamayabileceğini söyledi. AB Dönem Başkanõ Hollanda nõn gelen itirazlara göre AB Zirvesi nin sonuç taslağõ üzerinde değişiklikler yapmasõ bekleniyor. AB VE KIBRIS ZİRVELERİ 7 Aralõk ta AB ve Kõbrõs zirveleri yapõlacak Dõşişleri Bakanõ Gül, Cumhurbaşkanõ Sezer in başkanlõğõndaki AB Zirvesi nin yapõlacağõ 7 Aralõk ta ayrõca KKTC Cumhurbaşkanõ Denktaş ve Başbakanõ Talat ile Kõbrõs Zirvesi düzenleneceğini açõkladõ. AB YE UYUM CMUK ve CİK tasarõlarõnõn 17 Aralõk tan önce Meclis ten geçmesi konusunda CHP ile AKP anlaştõ AB ye uyum kapsamõndaki yasal düzenlemeler çerçevesinde CMUK ve CİK tasarõlarõnõn 17 Aralõk tan önce Meclis ten geçmesi konusunda CHP ile AKP anlaştõ. TMSF TMSF, Telsim de ve Uzan Grubu medyasõnda satõş takviminin hazõr olduğunu, İngiliz telekom devi Vodafone la Telsim için görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini kaydetti. Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF) Başkanõ Ahmet Ertürk, Star Grubu ve Telsim in satõşõyla ilgili hazõrlõklarõ tamamladõklarõnõ belirterek, yasal düzenlemenin yapõlmasõnõ beklediklerini söyledi. Telsim e ilginin yoğun olduğunu belirten Ertürk, dünyanõn en büyük cep telefonu operatörü İngiliz Vodafone ile görüşmelere başlandõğõnõ ifade etti. Satõş sürecinin hõzlanmasõ

3 için özel hukuk düzenlemesinin gerekliliğine dikkat çeken Ertürk, Star a ise ilginin pek yoğun olmadõğõnõ kaydetti. CARİ İŞLEMLER Cari işlemler Ekim ayõnda 232 milyon dolar açõk vererek beklentimiz dahilinde gerçekleşti Cari işlemler Ekim ayõnda 232 milyon dolar açõk verdi ve beklentimiz olan 250 milyon dolar cari işlemler açõğõ tahmini doğrultusunda gerçekleşmiş oldu. Ekim ayõ cari işlemler açõğõ için piyasa beklentisi ise 256 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sonuçlarla cari işlemler açõğõ yõlõn ilk 10 ayõnda 10.7 milyar dolar seviyesine ulaştõ. Ekim ayõnda ithalattaki artõşõn %21 ile geçtiğimiz aylara göre düşük seviyede kalmasõ cari açõğõn da önceki aylara göre düşük seyretmesinde etkili olurken, ihracat ise yõlõn en yüksek seviyesi olan 6.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti yõlõnõn tamamõ için cari işlemler açõğõ beklentimiz ise 14.8 milyar dolar (GSMH'nin %4.8'i) seviyesinde bulunuyor. YAPI KREDİ BANKASI 3,900TL Piyasa Değeri: 2,080mn $ YKB nin iştiraki olan Enternasyonel ve Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. iştirakleri olan Anadolu Turizm Yatõrõmlarõ A.Ş.'yi Meridian Capital Partners Services a satmaya karar verdi YKB nin iştiraki olan Enternasyonel ve Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. Anadolu Turizm Yatõrõmlarõ A.Ş. de sahip olduklarõ sõrasõyla %62.74 lük ve %37.26 lõk paylarõnõ 42mn $ bedelle (Enternasyonal tarafõndan verilen 33.2 trilyon TL (23.5mn $) sermaye avansõ sermayeye eklendikten ve satõş bedelinden şirketin yaklaşõk 20 milyon $ tutarõndaki banka kredileri düşüldükten sonra) Meridian Capital Partners Services a satmaya karar verdi. Analist Yorumu: Enternasyonel in defter değeri 3Ç04 sonunda 262mn $ seviesindeydi. Bu satõş dõşõnda şu ana kadar gerçekleşen Enternasyonel iştirak satõşlarõnõn toplam değeri yaklaşõk 105mn $ oldu. Yapõlan satõşlar defter değerine göre %50 civarõnda iskontoya işaret ediyor. Bankanõn 3Ç04 sonundaki yaklaşõk 900mn $ lõk negatif nakit sermayesi göz önüne alõndõğõnda bankanõn bankacõlõk dõşõ iştirak satõşlarõnõ olumlu buluyoruz.

4 AKBANK 7,300TL Piyasa Değeri: 7,763mn $ Akbank BNP Paribas ve Dresdner Bank in BNP-Ak Dresner Bank teki %60 lõk payõnõ satõn alacak. Akbank õn BNP Ak Dresdner Bank te şu an %40 lõk payõ bulunmaktadõr. BNP- Ak Dresdner Bank Türkiye de 1 şube ile faaliyet gösteren ve toplam aktifleri ve özkaynaklarõ 1Y04 sonunda sõrasõyla 246mn $ ve 98mn $ olan bir banka. Analist Yorumu: BNP Paribas nõn TEB in %50 sini almasõ paralelinde biz bu gelişmenin beklenti dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Bankanõn 98mn $ lõk defter değeri göz önüne alõndõğõnda Akbank õn bu bankanõn %60 õnõ alõyor olmasõnõn finansallar üzerinde çok önemli bir etkisinin olmayacağõnõ düşünüyoruz. Akbank õn 9 ay sonundaki nakit sermayesi 3.2 milyar $ seviyesindeydi. BEKO ELEKTRONİK 5,000TL Piyasa Değeri: 308mn $ Beko Elektronik, yurtdõşõn yatõrõmcõlardan gelen ilginin yetersiz olmasõ nedeniyle yabancõ yatõrõmcõlara hisse satõşõnõ iptal etti. Bu hisse satõşõnõn 2004 Aralõk ayõnda tamamlanmasõ bekleniyordu. Fakat, şirket bunun yerine %100 bedelli sermaye arttõrõmõ yapmaya karar verdi. Bu gelişmeyi olumsuz olarak değerlendiriyoruz Kasõm ayõnda Beko Elektronik, ödenmiş sermayesini eski hissedarlarõn rüçhan haklarõ kõsõtlanarak 87trl TL'den 102trl TL'ye (%17 bedelli sermaye arttõrõmõ)çõkaracağõnõ ve bu sermaye arttõrõmõna konu hisselerin yabancõ yatõrõmcõlara satõlacağõnõ bildirmişti (Sermaye arttõrõmõ sonrasõ bu tutar toplam hisse sayõsõnõn %14.7'sine tekabül etmektedir). Hisse fiyatõ talep toplama yöntemi ile belirlenecekti. Şirketin şu anki piyasa değerine göre, planlanan ikincil halka arz tutarõ yaklaşõk 55 mn $'a karşõlõk gelmekteydi. Hõzla büyüyen bir ihracat şirketi olan Beko Elektronik'in net borç pozisyonu geçmiş dönemlere bakõldõğõnda gittikçe kötüleşmiş ve 3Ç04'te 474 mn $'a yükselmiştir. Şirketin bu düşük maliyetli finansmanõ, işletme sermayesi ihtiyacõnõn ve net borç pozisyonunun azaltõlmasõ için kullanmasõ beklenmekteydi. Yabancõ yatõrõmcõlara hisse satõşõnõn iptalini takiben Beko'nun %100 bedelli sermaye arttõrõm kararõ almasõnõn, şirketin hisse fiyatõnda olumsuz bir etki yaratmasõ bekleniyor. Bedelli arttõrõmõn yaratacağõ nakit girişi, yaklaşõk 61 mn $ seviyelerinde. Bu tutar, eğer yapõlsaydõ yabancõ yatõrõmcõlara hisse satõşõndan gelecek tutarõn biraz üstündedir. Bedelli sermaye arttõrõmõnõn yapõlacağõ tarih henüz açõklanmadõ. Ayrõca Arçelik'in %22 ile Beko'nun önemli bir hissedarõ olduğunu ve sermaye artõrõmõna katõlacağõnõ bildirmek isteriz.

5 YABANCI PİYASALAR YABANCI BORSALAR Kapanõş Cari F/K* 2004 F/K* DOW JONES 10,585 -% NASDAQ 100 2,144 % S&P 500 1,190 -% İngiltere FTSE 100 4,751 % Almanya XETRA DAX 4,216 % Fransa CAC 40 3,811 % Japonya NIKKEI 225** 11,082 % Rusya RTS 605 -% Kore KOSPI** 882 -% Brezilya BOVESPA 25,200 -% * Kaynak: Bloomberg **Saat 8:30 itibariyle Dow Jones ,522 10,476 10,428 10,590 10,585 YABANCI PİYASALARA BAKIŞ ABD'de piyasalar karõşõk bir seyir izlerken, Euro dolar karşõsõndaki güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatlarõndaki gerileme ise arz endişelerinin azalmasõ nedeniyle sürüyor. Gündem Önceki Dönem Piyasa Beklentisi Açõklanan 30.Kas ABD GSYİH (3Ç) 3.7% 3.7% 3.9% ABD Özel Tüketim (3Ç) 4.6% 4.7% 5.1% ABD GSYİH Fiyat Deflatörü (3Ç) 1.3% 1.3% 1.3% ABD Tüketici Güveni (Kas) ABD Chicago Sat. Alm. Yön. (Kas) AB Sanayi Güveni (Kas) AB Tüketici Güveni (Kas) Ara ABD Kişisel Gelir (Eki) 0.2% 0.5% 0.6% ABD Tüketici Harcamalarõ (Eki) 0.6% 0.4% 0.7% ABD ISM Üretim (Kas) Ara ABD İşsizlik Başvurularõ (28Kas) 323K 330K 349K ABD Fabrika Siparişleri (Eki) -0.4% 0.2% 0.5% AB Faiz Oranlarõ 2.0% 2.0% 2.0% 03.Ara ABD İşsizlik Oranõ (Kas) 5.5% 5.4% ABD Tarõm Dõşõ İstihdam Artõşõ (Kas) 337K 198K ABD Üretimdeki İstihdam Artõşõ (Kas) -5K 0K * Kaynak: Bloomberg PARİTELER 26 Kas Kapanõş* EURO / DOLAR % 1.30 DOLAR / YEN % *Kaynak: TCMB /$ OYAK Yatõrõm Yõl Sonu Beklentisi YILLIK TAHVİL Faiz ABD %0.40 LIBOR 3 Ay 12 Ay DOLAR EURO EMTİA FİYATLARI Kapanõş BRENT PETROLÜ ($/varil) %4.73 ALTIN ($) %1.29 *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Kas 03 Ara

- TİM Ağustos ayõ ihracat verilerini açõklayacak. - Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Avrupa Merkez Bankasõ (ECB) toplantõsõ.

- TİM Ağustos ayõ ihracat verilerini açõklayacak. - Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Avrupa Merkez Bankasõ (ECB) toplantõsõ. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 20,218 %1.8 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.35 %0.7 TL/$ 1,502,122 %0.3 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.25 %0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,500 %1.6 İMKB

Detaylı

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,042 -%1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,650 %1.0 $/YTL 1.3427 %0.3 Bono Faizi (5 Temmuz 2006) 19.95 -%1.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.40

Detaylı

- Asgari Ücret Komisyonu Toplantõsõ. ekleyecek - Babacan, AB ye sunulacak ekonomik programõn. - THY nda ön talep toplama bugün başlõyor

- Asgari Ücret Komisyonu Toplantõsõ. ekleyecek - Babacan, AB ye sunulacak ekonomik programõn. - THY nda ön talep toplama bugün başlõyor 7 Kasõm 2004 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 22,105 -%0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.53 %14.1 TL/$ 1,448,728 -%0.2 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 23.94 -%0.1 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 19,664 %1.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.30 -%2.5 TL/$ 1,508,882 %1.4 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.34 -%0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,400 -%0.7 İMKB

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Forum İstanbul (6 Mayõs'a kadar) - İhracat Nisan ayõnda %14.59 artarak 6.1 milyar dolar oldu

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Forum İstanbul (6 Mayõs'a kadar) - İhracat Nisan ayõnda %14.59 artarak 6.1 milyar dolar oldu PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,253 %2.8 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,590 -%4.7 $/YTL 1.3788 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 18.05 -%1.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.67 %1.0 İMKB

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,445 -%1.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,710 %1.3 $/YTL 1.3600 %1.3 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.52 %0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.07 -%3.1

Detaylı

39,000 37,000 35,000 33,000

39,000 37,000 35,000 33,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,297 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,358 %51.7 $/YTL 1.3505 %0.0 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.91 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.48

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Nisan. - Hürriyet nakit temettü dağõtmaya 2 Mayõs'ta başlayacak...

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Nisan. - Hürriyet nakit temettü dağõtmaya 2 Mayõs'ta başlayacak... PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,370 -%1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,922 %2.5 $/YTL 1.3408 -%0.3 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.16 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.90 -%2.8

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hükümet ile Türk-İş arasõndaki toplu iş

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hükümet ile Türk-İş arasõndaki toplu iş Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 27,702 %0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,721 %12.2 $/YTL 1.3369 %0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 15.83 -%0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.16 %0.0

Detaylı

- Asgari Ücret Komisyonu 2005 yõlõ asgari ücreti için

- Asgari Ücret Komisyonu 2005 yõlõ asgari ücreti için Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,591 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.82 %36.0 $/TL 1,352,700 -%0.8 Bono Faizi (5 Temmuz 2006) 20.80 -%0.4 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,500

Detaylı

34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000

34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 1 Ağustos 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 29,683 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,611 %22.5 $/YTL 1.3128 -%0.4 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.10 -%0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün

- TMSF nin alacak ihalesine teklif vermke için son gün Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 19,364 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.30 -%2.6 TL/$ 1,487,509 %1.4 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.63 %1.6 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,400 -%3.0

Detaylı

- Bankalarõn BDDK bazõnda, konsolide 3Ç2004 sonuçlarõnõ

- Bankalarõn BDDK bazõnda, konsolide 3Ç2004 sonuçlarõnõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 23,293 -%0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.64 %22.7 TL/$ 1,419,996 -%0.1 Bono Faizi (24 Mayõs 2006) 23.09 %0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,300

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 46,824 -%1.19 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,374 %27.1 $/YTL 1.3237 %0.71 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.03 %2.65

Detaylı

konusu olabilir. 21,988

konusu olabilir. 21,988 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 21,988 %1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.46 %9.3 TL/$ 1,504,409 %0.4 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 24.63 %1.0 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 7,100 -%0.6 İMKB

Detaylı

34,000 32,000. - TMSF nin Kral FM ihalesi yapõlacak. 1 Ekim - Yeni yasama yõlõ başlõyor. 30,000. - Döviz rezervi geçen hafta 93 mn dolar azaldõ

34,000 32,000. - TMSF nin Kral FM ihalesi yapõlacak. 1 Ekim - Yeni yasama yõlõ başlõyor. 30,000. - Döviz rezervi geçen hafta 93 mn dolar azaldõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 33,396 %2.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,911 %34.9 $/YTL 1.3406 -%0.2 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 15.04 -%0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.23

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Anadolu Cam'dan brüt %13.6 (net % ) nakit temettü - Trakya Cam'dan brüt %31 (net %29.

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Anadolu Cam'dan brüt %13.6 (net % ) nakit temettü - Trakya Cam'dan brüt %31 (net %29. Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,683 %0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,823 %1.9 $/YTL 1.3644 %0.3 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.71 %1.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.21 %1.3

Detaylı

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,049 -%2.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.29 -%3.3 TL/$ 1,473,533 %0.4 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2618.0 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 16,900

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 35,264 %0.9 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,055 -%22.2 $/YTL 1.5296 -%1.1 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 20.35 -%1.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.63 -%0.1

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü 1 Nisan 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 25,786 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 19,165 %3.8 $/YTL 1.3455 %0.7 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.21 %0.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Hazine nin 182-günlük bono ve 609 hünlük tahvil ihaleleri

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Hazine nin 182-günlük bono ve 609 hünlük tahvil ihaleleri PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,329 -%4.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,600 -%4.7 $/YTL 1.3823 %1.9 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.94 %3.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı

50,000 48,000 46,000 44,000 42, Merkez Bankasõ Beklenti Anketi. - Sosyal Güvenlik İdari Reformu Meclis te görüşülecek

50,000 48,000 46,000 44,000 42, Merkez Bankasõ Beklenti Anketi. - Sosyal Güvenlik İdari Reformu Meclis te görüşülecek Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 43,890 -%4.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,187 %11.9 $/YTL 1.3225 %1.7 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.56 %1.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.23

Detaylı

Günlük Bülten. 18 Ekim Hafif alõcõlõ bir seyi bekliyoruz

Günlük Bülten. 18 Ekim Hafif alõcõlõ bir seyi bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 22,477 %0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.52 %13.4 TL/$ 1,482,555 %0.0 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 22.67 %0.7 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 7,800 %2.8 İMKB

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,978 %2.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,291 -%0.9 $/YTL 1.3656 -%0.3 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 17.14 -%1.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.49

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 35,722 -%0.1 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,824 -%19.6 $/YTL 1.4994 %0.2 Bono Faizi ( 16 Temmuz 2008) 19.33 -%1.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.75

Detaylı

44,000 42,000 40, Hazine 5 yõllõk tahvil ihalesinde %13.8 den borçlandõ. gerçekleştirdi - Aksigorta'nõn toplam prim üretimi Ocak- Mart 2006

44,000 42,000 40, Hazine 5 yõllõk tahvil ihalesinde %13.8 den borçlandõ. gerçekleştirdi - Aksigorta'nõn toplam prim üretimi Ocak- Mart 2006 9 Nisan 2006 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 42,865 %2.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 32,070 %8.2 $/YTL 1.3366 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.78 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma 0 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,414 -%0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,819 %34.4 $/YTL 1.3463 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.73 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İngiltere'de genel seçimler.

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İngiltere'de genel seçimler. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,560 %1.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,289 -%0.9 $/YTL 1.3429 -%1.7 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.33 -%3.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.63

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40,000

46,000 44,000 42,000 40,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 44,399 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,258 %12.2 $/YTL 1.3350 %0.6 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.88 %0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.64

Detaylı

31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 29,925 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,800 %23.5 $/YTL 1.3125 %0.4 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.18 %1.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.02 -%0.89

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray. - Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ

36,000 34,000 32,000 30,000. - YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray. - Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ 4 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 32,054 -%3.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,547 %27.5 $/YTL 1.3613 %1.0 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.84 %0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

Günlük Bülten. 2 Ocak Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 2 Ocak Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 39,778 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 29,645 %58.6 $/YTL 1.3418 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.83 %0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

Günlük Bülten. 18 Mayıs 2004 PİYASA GÖRÜŞÜ

Günlük Bülten. 18 Mayıs 2004 PİYASA GÖRÜŞÜ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 15,922 -%3.7 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.04 -%21.9 TL/$ 1,524,600 -%0.2 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %28.1 -%0.8 Turkcell ADR (TL karşılık/ Değ.) 14,700 -%5.1

Detaylı

- Moody's 'maksi devalüasyon' ifadesiyle yüzde. - Türk Telekom un blok satõşõna ilişkin takvimin. - BAT, sigaradaki ÖTV artõşõnõn durdurulmasõ için

- Moody's 'maksi devalüasyon' ifadesiyle yüzde. - Türk Telekom un blok satõşõna ilişkin takvimin. - BAT, sigaradaki ÖTV artõşõnõn durdurulmasõ için PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,286 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.31 -%1.7 TL/$ 1,467,024 %0.4 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.40 %1.8 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,500

Detaylı

- Hazine Nisan ayõ borçlanma programõnõ açõklayacak. - Tofas 2003 UFRS finansallarõna gore 4.5mn ABD$ net kar

- Hazine Nisan ayõ borçlanma programõnõ açõklayacak. - Tofas 2003 UFRS finansallarõna gore 4.5mn ABD$ net kar PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 20,887 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.59 %19.0 TL/$ 1,313,257 -%0.2 Bono Faizi (24 Ağustos 2005) %22.2 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 18,500

Detaylı

41,000 39,000 37,000 35,000

41,000 39,000 37,000 35,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 39,220 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 29,221 %56.4 $/YTL 1.3422 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.80 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.25

Detaylı

33,000 31,000 29, Ekim - Tüketici Güven Endeksi açõklanacak. (Eylül) in ilk dokuz ayõnda beyaz eşya sektörü iç

33,000 31,000 29, Ekim - Tüketici Güven Endeksi açõklanacak. (Eylül) in ilk dokuz ayõnda beyaz eşya sektörü iç PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 31,404 %2.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,105 %23.6 $/YTL 1.3592 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.74 -%0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.89

Detaylı

- Finansbank yõlõn ilk yarõsõnda BDDK bazõnda 58.6trl TL. - YKB Çukurova Grubu ile karara varõlan ek anlaşmanõn

- Finansbank yõlõn ilk yarõsõnda BDDK bazõnda 58.6trl TL. - YKB Çukurova Grubu ile karara varõlan ek anlaşmanõn PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 18,832 %0.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.30 -%3.0 TL/$ 1,452,393 -%1.0 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.14 -%0.6 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,100 %0.0 İMKB

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Haziran - Avrupa Konseyi Toplantõsõ (17 Haziran'a kadar)

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Haziran - Avrupa Konseyi Toplantõsõ (17 Haziran'a kadar) PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 25,930 %1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,999 %3.0 $/YTL 1.3648 -%0.6 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.15 -%0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.80

Detaylı

bekliyoruz 46,000 44,000 42,000 40,000 altõnda... - Benzinin rafineri çõkõş fiyatlarõna % arasõnda

bekliyoruz 46,000 44,000 42,000 40,000 altõnda... - Benzinin rafineri çõkõş fiyatlarõna % arasõnda PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 44,028 %2.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 32,884 %10.9 $/YTL 1.3389 -%0.2 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.82 -%1.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.01

Detaylı

42,000. - Halkbank Genel Kurul toplantõsõ 40,000. - Hazine Haziran ayõ finansman ve borçlanma programõnõ 38,000 36,000 34,000

42,000. - Halkbank Genel Kurul toplantõsõ 40,000. - Hazine Haziran ayõ finansman ve borçlanma programõnõ 38,000 36,000 34,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 38,909 %0.8 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 25,552 -%13.8 $/YTL 1.5227 %0.0 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 16.30 %0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.91 %1.7 İMKB

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30, Meclis Komisyonu Cumhurbaşkanõ nõn veto ettiği

36,000 34,000 32,000 30, Meclis Komisyonu Cumhurbaşkanõ nõn veto ettiği PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,510 -%3.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,799 %34.3 $/YTL 1.3513 %0.5 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.74 %0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.15 -%2.0 İMKB

Detaylı

46,000 44, Nisan 42,000 40,000

46,000 44, Nisan 42,000 40,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 42,505 -%0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 31,815 %7.3 $/YTL 1.3360 %0.2 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.86 %0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.99 %4.2

Detaylı

24,476. yükselecek - Doğuş Holding Garanti Bankasõ ile ilgili olarak

24,476. yükselecek - Doğuş Holding Garanti Bankasõ ile ilgili olarak 8 Mart 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 24,476 -%3.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,579 %0.6 $/YTL 1.3174 -%0.4 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.05 %1.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40, AB liman konusunun görüşüleceği Ortaklõk Konseyi. - Beklenti Anketi nde yõl sonu enflasyon beklentisi

46,000 44,000 42,000 40, AB liman konusunun görüşüleceği Ortaklõk Konseyi. - Beklenti Anketi nde yõl sonu enflasyon beklentisi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 43,873 %0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,154 %11.8 $/YTL 1.3233 %0.0 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.69 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.28 -%1.4 İMKB

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,478 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,822 %1.9 $/YTL 1.3536 -%0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.10 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.39 -%0.4 İMKB

Detaylı

bekliyoruz. - Merkez Bankasõ reel efektif döviz kurlarõnõ açõklayacak.

bekliyoruz. - Merkez Bankasõ reel efektif döviz kurlarõnõ açõklayacak. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 20,775 %1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.39 %3.6 TL/$ 1,499,620 -%0.1 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.27 %0.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,700

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 29,188 %0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,111 %19.8 $/YTL 1.3201 %0.0 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.44 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.27 -%1.22

Detaylı

Günlük Bülten. 10 Mayıs PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasadaki satıcılı seyrin bugün de sürmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 10 Mayıs PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasadaki satıcılı seyrin bugün de sürmesini bekliyoruz 0 Mayıs 2004 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 17,002 -%3.5 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.15 -%13.9 TL/$ 1,476,544 %2.1 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %26.3 %1.4 Turkcell ADR (TL karşılık/

Detaylı

34,000 32,000 30,000 28, AB nin limanlarõn Rum kesimine açõlmasõ talebine

34,000 32,000 30,000 28, AB nin limanlarõn Rum kesimine açõlmasõ talebine PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 31,948 %3.36 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,942 %29.7 $/YTL 1.3344 -%0.96 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.10 -%0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.49 %4.47

Detaylı

9, Akbank Genel Kurulu - Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo ihalesi. 19 Temmuz - Pamukbank için ilgili yatõrõmcõlarõn başvurmasõ için

9, Akbank Genel Kurulu - Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo ihalesi. 19 Temmuz - Pamukbank için ilgili yatõrõmcõlarõn başvurmasõ için Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,556 %1.7 TL/$ 1,678,758 %0.1 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %75.9 %1.0 İMKB 8,916 144 8,990 324 9,499 321 İşlem Hacmi ($ mn) 9,397 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan

Detaylı

Günlük Bülten. 9 Haziran PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasaya tepki alımı gelmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 9 Haziran PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasaya tepki alımı gelmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 17,604 -%2.3 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.20 -%10.2 TL/$ 1,466,472 -%0.3 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %26.2 -%0.3 Turkcell ADR (TL karşılık/ Değ.) 17,100 -%3.2

Detaylı

46,000 45,000 44,000 43,000 42,000. - Tansaş, Ak Enerji ve Aksa MSCI Turkey endeksinden

46,000 45,000 44,000 43,000 42,000. - Tansaş, Ak Enerji ve Aksa MSCI Turkey endeksinden PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 43,599 -%2.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 32,461 %9.5 $/YTL 1.3431 %0.8 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 14.27 -%0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.75

Detaylı

Günlük Bülten. 15 Mart 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz. Bonosu ihalesi öncesinde hisse senedi piyasasõnõn yatay seyretmesini bekliyoruz.

Günlük Bülten. 15 Mart 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz. Bonosu ihalesi öncesinde hisse senedi piyasasõnõn yatay seyretmesini bekliyoruz. 5 Mart 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 26,937 -%2.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,110 %14.3 $/YTL 1.2760 %1.4 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 16.38 %2.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

Bütçesi Meclis ten geçecek. - Asgari Ücret Komisyonu 2005 yõlõ asgari ücreti için

Bütçesi Meclis ten geçecek. - Asgari Ücret Komisyonu 2005 yõlõ asgari ücreti için PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,538 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.80 %34.6 $/TL 1,364,000 -%0.8 Bono Faizi (5 Temmuz 2006) 20.87 %0.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,200

Detaylı

34,000. 27 Eylül 32,000 30,000. belirtti

34,000. 27 Eylül 32,000 30,000. belirtti PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 33,250 -%0.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,888 %34.8 $/YTL 1.3360 %0.4 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 15.24 %0.9 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.48

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Haziran 2004 PİYASA GÖRÜŞÜ

Günlük Bülten. 22 Haziran 2004 PİYASA GÖRÜŞÜ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 16,785 -%1.1 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.13 -%15.4 TL/$ 1,484,823 -%0.1 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %27.0 %0.0 Turkcell ADR (TL karşılık/ Değ.) 16,800 -%1.0

Detaylı

- Avrupa Parlamentosu nda, KKTC ye ekonomik desteğe

- Avrupa Parlamentosu nda, KKTC ye ekonomik desteğe PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 22,202 -%0.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.50 %12.4 TL/$ 1,477,111 %0.2 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 22.34 %0.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 7,800

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Eylül 2004

Günlük Bülten. 22 Eylül 2004 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 21,193 %4.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.39 %4.3 TL/$ 1,519,318 -%0.8 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 26.59 -%2.6 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 6,900

Detaylı

Günlük Bülten. 21 Şubat Başbakan Erdoğan õn IMF ile sorun yaratan yeni Teşvik Yasasõ nda geri adõm atõlacağõna işaret etmesi nedeniyle,

Günlük Bülten. 21 Şubat Başbakan Erdoğan õn IMF ile sorun yaratan yeni Teşvik Yasasõ nda geri adõm atõlacağõna işaret etmesi nedeniyle, PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,293 %1.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,995 %13.7 $/YTL 1.3000 -%0.4 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.65 -%0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.46

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 35,456 %0.0 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 22,614 -%23.7 $/YTL 1.5679 -%0.1 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 20.43 -%2.7 Turkcell ADR (YTL karşılık/ Değ.) 7.74

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 18, Merkez Bankasõ 4 haftalõk depo ihalesi. - Kopenhag Zirvesi

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 18, Merkez Bankasõ 4 haftalõk depo ihalesi. - Kopenhag Zirvesi Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 13,048 %2.7 TL/$ 1,550,943 -%0.4 Bono Faizi (2 Tem 2003) %52.8 %1.6 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) İMKB-100

Detaylı

PİYASA KAPANIŞLARI Piyasada düşük hacimli yatay bir seyir bekliyoruz 9, Galatasaray Sportif A.Ş. temettü dağõtõm tarihini

PİYASA KAPANIŞLARI Piyasada düşük hacimli yatay bir seyir bekliyoruz 9, Galatasaray Sportif A.Ş. temettü dağõtõm tarihini Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasada düşük hacimli yatay bir seyir bekliyoruz İMKB-100 9,277 -%0.9 TL/$ 1,623,784 -%0.1 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %67.2 -%0.1 İMKB

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,480 -%1.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 17,690 -%4.2 $/YTL 1.3838 %1.9 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.83 %2.9 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.86

Detaylı

4 Haziran - Hazine nin ABD dolarõ cinsinden 1 yõllõk devlet tahvili ihalesi 5 Haziran - Toprakbank için uygun yatõrõmcõlar belirlenecek

4 Haziran - Hazine nin ABD dolarõ cinsinden 1 yõllõk devlet tahvili ihalesi 5 Haziran - Toprakbank için uygun yatõrõmcõlar belirlenecek Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 10,317 -%0.9 TL/$ 1,455,360 %1.2 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %63.2 -%0.2 İMKB 10,935 177 10,807 100 10,508 168 İşlem Hacmi ($ mn) 10,414 10,317

Detaylı

18,750 18,000 17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

18,750 18,000 17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 17,231 %0.1 TL/$ 1,425,133 %0.7 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %27.0 -%1.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 16,552 557 İşlem Hacmi ($ mn) 16,955 1185 İMKB-100

Detaylı

41,000 39,000 37,000 35,000 33, Özelleştirme Yüksek Kurulu Erdemir'in Oyak

41,000 39,000 37,000 35,000 33, Özelleştirme Yüksek Kurulu Erdemir'in Oyak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,918 -%0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,858 %54.4 $/YTL 1.3486 -%0.2 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.88 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

Günlük Bülten Şubat 2008

Günlük Bülten Şubat 2008 - 1-18 Şubat 2008 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 44,305 -%2.61 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 37,244 -%22.3 $/YTL 1.1896 %0.13 Bono Faizi ( 5 Ağustos 2009) 16.82 -%0.05 Turkcell ADR (YTL

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Ağustos 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 22 Ağustos 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,457 %1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,808 %12.7 $/YTL 1.3676 %0.5 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.47 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.78 -%0.80

Detaylı

- TEB BNP Paribas ve Çolakoğlu Grubu arasõnda TEB Mali

- TEB BNP Paribas ve Çolakoğlu Grubu arasõnda TEB Mali PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 23,472 %2.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.64 %22.7 TL/$ 1,430,711 -%0.3 Bono Faizi (24 Mayõs 2006) 23.26 -%0.4 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 7,700

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 4 Temmuz 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,062 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,171 %14.7 $/YTL 1.3255 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.16 -%0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

35,000 33,000 31, Oger Konsorsiyum Türk Telekom için 6-7 yõl için Ekim ayõ kapasite kullanõmõ tahminlerin üzerinde...

35,000 33,000 31, Oger Konsorsiyum Türk Telekom için 6-7 yõl için Ekim ayõ kapasite kullanõmõ tahminlerin üzerinde... PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 34,324 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 25,303 %35.4 $/YTL 1.3565 %0.1 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.23 -%0.9 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.54

Detaylı

39,000 37, Eylül işsizlik oranõ açõklanacak. (Ağu %9.4) - Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 598 milyon YTL 35,000

39,000 37, Eylül işsizlik oranõ açõklanacak. (Ağu %9.4) - Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 598 milyon YTL 35,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,353 %0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,488 %52.4 $/YTL 1.3463 %0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.97 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.19

Detaylı

bulundu - Yõlsonu TÜFE beklentisi hükümet hedefinin altõna geriledi

bulundu - Yõlsonu TÜFE beklentisi hükümet hedefinin altõna geriledi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,746 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,038 %19.4 $/YTL 1.2590 %0.0 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 15.64 -%3.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.62

Detaylı

Günlük Bülten. 18 Ağustos 2008

Günlük Bülten. 18 Ağustos 2008 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 42,194 %1.16 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 35,776 -%24.5 $/YTL 1.1794 %0.20 Bono Faizi ( 14 Nisan 2010) 18.39 -%1.37 Turkcell ADR (YTL karşılık/ Değ.) 8.36 %1.49

Detaylı

Günlük Bülten 23 Eylül 2010

Günlük Bülten 23 Eylül 2010 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın yatay açılmasını bekliyoruz FED toplantısının ardından yurtdışı piyasalarda hafif satıcılı seyir hakim olmasına rağmen, yurtiçinde İMKB güçlü kalmayı sürdürdü. Dün Euro/Dolar paritesi

Detaylı

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU. 08 Ocak Tekel de erteleme talebi. Sabancı Holding in Teknosa'daki payı %69 a yükseldi YURTDIŞI PİYASALAR

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU. 08 Ocak Tekel de erteleme talebi. Sabancı Holding in Teknosa'daki payı %69 a yükseldi YURTDIŞI PİYASALAR PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 52,570 %0.08 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 45,120 %62.1 $/YTL 1.1651 %0.73 Bono Faizi ( 5 Ağustos 2009) 16.39 -%0.05 Turkcell ADR (YTL karşılık/ Değ.) 11.96 -%1.69

Detaylı

Günlük Bülten. 14 Haziran 2004

Günlük Bülten. 14 Haziran 2004 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış Değişim İMKB-100 17,664 -%0.7 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.19 -%11.0 TL/$ 1,485,155 -%0.3 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %26.6 -%0.3 Turkcell ADR (TL karşılık/ Değ.) 17,400

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12, Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 31 trilyon TL

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12, Hazine'nin tamamõ piyasaya olmak üzere 31 trilyon TL Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 16,390 %0.9 TL/$ 1,455,142 %0.6 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %28.9 -%0.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 15,780 431 İşlem Hacmi ($ mn)

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 08 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ. YURTDIŞI PİYASALAR Piyasa Bilgileri Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 08 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ. YURTDIŞI PİYASALAR Piyasa Bilgileri Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 50,708 %0.55 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 40,025 %43.8 $/YTL 1.2669 -%0.56 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.21 %1.68

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Haziran 2008

Günlük Bülten. 27 Haziran 2008 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 36,579 -%2.64 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 30,243 -%36.2 $/YTL 1.2095 -%0.72 Bono Faizi ( 13 Ocak 2010) 22.05 %0.50 Turkcell ADR (YTL karşılık/ Değ.) 7.48 -%4.69

Detaylı

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,625 %1.8 TL/$ 1,393,278 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %25.5 %0.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 17,644 839 İşlem Hacmi ($ mn) 17,997

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 PİYASA KAPANIŞLARI (20 Kasõm 2003 itibariyle) Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 14,618 -%7.4 TL/$ 1,469,955 -%0.2 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %29.1 %1.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 16,081 738 İşlem

Detaylı

48,000 46,000 44,000 42,000

48,000 46,000 44,000 42,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış Değişim İMKB-100 46,265 -%0.95 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 34,930 %17.8 $/YTL 1.3245 %1.0 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.70 %1.2 Turkcell ADR (YTL karşılık/ Değ.) 10.03

Detaylı

Günlük Bülten 9 Aralık 2010

Günlük Bülten 9 Aralık 2010 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın alıcılı açılmasını bekliyoruz Vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yarattığı iyimserlikle birlikte ABD borsaları dünkü işlemlerde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Asya'da

Detaylı

Günlük Bülten. - 1-19 Şubat 2008. PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın alıcılı açılmasını bekliyoruz.

Günlük Bülten. - 1-19 Şubat 2008. PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın alıcılı açılmasını bekliyoruz. - 1-19 Şubat 2008 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 45,742 %3.24 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 38,461 -%19.7 $/YTL 1.1893 -%0.03 Bono Faizi ( 5 Ağustos 2009) 16.84 -%0.05 Turkcell ADR (YTL karşılık/

Detaylı

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararası Gündem

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararası Gündem - 1-8 Şubat 2008 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 41,866 -%3.35 İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.) 35,061 -%26.8 $/YTL 1.1941 %1.11 Bono Faizi ( 5 Ağustos 2009) 16.73 -%0.05 Turkcell ADR (YTL karşılık/

Detaylı

39, Orhan Pamuk davasõnõn ilk duruşmasõ. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. 37,000 35,000 33,000

39, Orhan Pamuk davasõnõn ilk duruşmasõ. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. 37,000 35,000 33,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 37,632 -%0.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,062 %50.2 $/YTL 1.3410 %0.3 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 14.02 -%0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

Günlük Bülten 13 Ağustos 2010

Günlük Bülten 13 Ağustos 2010 13 2010 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın hafif alıcılı açılmasını bekliyoruz Dün global borsalarda devam eden satışların ardından bu sabah Asya piyasalarında ve ABD vadelilerinde toparlanma çabaları sürüyor. İMKB

Detaylı

Günlük Bülten. 7 Haziran 2004

Günlük Bülten. 7 Haziran 2004 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanış İMKB-100 17,708 %3.9 İMKB-100 (USc/Yılbaşından beri Değ.) 1.18 -%11.5 TL/$ 1,496,187 -%1.4 Bono Faizi (5 Ekim 2005) %27.3 -%1.2 Turkcell ADR (TL karşılık/ Değ.) 17,000 %5.6 İMKB

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,022 %0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,019 %8.4 $/YTL 1.3498 %0.1 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.15 %0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.70 -%2.7

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 3 Temmuz 2006 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 35,816 -%0.4 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,203 -%21.7 $/YTL 1.5436 -%0.5 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 19.02 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

33,000 31,000 29,000. ŞİRKET HABERLERİ - Vergi amaçlõ 3. çeyrek sonuçlarõnõ Vergi Dairesi ne sunma

33,000 31,000 29,000. ŞİRKET HABERLERİ - Vergi amaçlõ 3. çeyrek sonuçlarõnõ Vergi Dairesi ne sunma PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 31,039 -%0.8 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,038 %23.3 $/YTL 1.3473 %0.0 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.29 %0.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.84 %1.4 İMKB

Detaylı

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,503 -%2.1 TL/$ 1,388,066 %0.0 Bono Faizi (7 Temmuz 2004) %50.3 -%2.6 İMKB 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,884 153 10,750 187 10,691 10,727

Detaylı

Günlük Bülten. 9 Ağustos 2002

Günlük Bülten. 9 Ağustos 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 10,595 %0.7 TL/$ 1,619,494 -%0.7 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %67.5 -%0.3 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 10,782 522 10,639 319 İMKB-100 10,599 206 10,523

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,731 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,320 -%0.8 $/YTL 1.3499 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.61 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı

çekiyoruz 18,000 - Hyundai Türkiye deki üretim tesislerine 100 milyon

çekiyoruz 18,000 - Hyundai Türkiye deki üretim tesislerine 100 milyon PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 18,000 %3.3 TL/$ 1,334,726 -%0.3 Bono Faizi (23 Mart 2005) %24.9 -%0.5 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 17,034 276 İşlem Hacmi ($ mn) 16,966 347 İMKB-100 17,641

Detaylı

- AB Dõşişleri Bakanlarõ toplantõsõ

- AB Dõşişleri Bakanlarõ toplantõsõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,381 %1.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.33 -%0.9 TL/$ 1,462,654 %0.0 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2645.0 -%0.5 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 17,400

Detaylı

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, Ereğli Divriği Madenleri nin özelleştirmesiyle ilgileniyor - Koç Holding 1Y03 için denetimden geçmemiş

12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, Ereğli Divriği Madenleri nin özelleştirmesiyle ilgileniyor - Koç Holding 1Y03 için denetimden geçmemiş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 11,636 -%0.3 TL/$ 1,381,344 -%0.2 Bono Faizi (18 Ağustos 2004) %36.0 %1.0 İMKB 500 400 300 200 100 0 234 İşlem Hacmi ($ mn) 11,612 11,637 11,672 11,636 11,653

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış İMKB 6 Temmuz 2010 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 Cuma günü İTO verisinin işaret ettiği şekilde enflasyonun beklentilerden düşük çıkmasıyla bono faizlerindeki düşüş devam etti ve böylece

Detaylı