KAMU YÖNETİMİ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KAMU YÖNETİMİ DERS İÇERİKLERİ OZIT1 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0) 2 Modernleşme, Devrim Reform, Osmanlı Devleti'nde Modernleşme Hareketleri, III. Selim ve II. Mahmut Dönemi, Tanzimat, Islahat, I. Meşrutiyet, Jöntürk Hareketi ve İttihat ve Terakki, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Osmanlı Modernleşme Hareketinin Sonuçları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını OZYD1 Yabancı Dil I (3-0) 3 To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar. Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar. Kipler: will, would, might, shall, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları. Sayılar, Yardım teklif etme ve isteme kalıpları, Yol/Yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru Kelimesi ile sorulan sorular,olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları,zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman,geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: often, always, never, Karşılaştırma sıfatları, Edatlar: Yer belirten edatlar; in, on, at, between, above, over, below, İngilizce Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları, Tümceler: Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, Tekil- Çoğul ilişkisi, Sorular: Yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan isimler, Temel Kipler: can, must, have to, Kipler: should, ought to, had better, may, might, could, can, Yazılı anlatım: Fikirlerin organizasyonu, Paragraf Yazma, Okuma becerisi:okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme. Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were + V ing ) Geçmiş zaman yapıları. Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : Yayın Evi : Gazi Yayınevi, 2008 English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı :Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, OZTD1 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

2 Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, KMY101 - İKTİSADA GİRİŞ I (4-0) 4 İktisadın tanımı, Mikro Makro İktisat ayırımı, Mikro analizin esasları : Bireysel Tüketici ve Firmanın tam rekabet şartlarında dengeye gelişi, Piyasa dengesi, talep ve arz tahlilleri, Eksik rekabet olgusu: Tekel, Oligopol, Mal Piyasasından Faktör Piyasasına, Tam rekabet Faktör Piyasasında Denge, Faktör Piyasasında eksik rekabet, Makro analizin doğuşu: İşsizlik olgusu, Keynes'in Klasikleri Eleştirisi, Keynes İktisadının Esasları ve Tam İstihdam, Milli Gelir Akım Tabloları. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2007 Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, 2006: Ergül Han, İktisada Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, KMY102 - HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI(4-0) 4 Hukuka Giriş dersi ile Hukuk kavramı diğer toplumsal davranış kuralları ile ilişkisi, hukukun kaynakları, dalları, hukukun uygulanması, kurumları (aile, mülkiyet, sözleşme, tüzel kişilik gibi), hukuk alımları genel başlık altında hukuk ve hukuk düzeni sistematik bilgi verme ve Kamu Yönetimi bölümünün ders programında yer alan hukuk derslerine hazırlık amaçlamaktadır. A.Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 2008 Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, 2004; Kayıhan, Şaban: Hukukun Temel Kavramaları, Sakarya Kitabevi, 2008 KMY105 - SOSYOLOJİ(4-0) 4 Sosyolojinin amacı ve sosyolojik düşüncenin gelişmesi. Sosyolojinin sorduğu sorular ve yanıtları. Araştırma ve araştırma yöntemleri. Küresel değişim ve çağdaş toplumlar.kültür, toplumsallaşma ve birey. Tabakalaşma, sınıf ve eşitsizlik. Etnisite ve irk. Modern örgütlerin kuruluşu. Yönetim,siyasal iktidar. Çağdaş toplumda din. Kentleşme ve nüfus modelleri. Eğitim, halk kültürü ve medya. Barlas Tolan, Sosyoloji, Gazi Kitabevi, 2005 Nurettin Topçu, Sosyoloji, Dergah Yayınlar, 2001; Mustafa E. Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınlar, 2006 KMY107 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ (3-0) 3 Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim, İşletme Biliminin Özellikleri, İşletmenin Kaynakları, İşletmenin Amaçları, Dış Çevre ve İşletmenin Sorumlulukları, İşletme Fonksiyonları, İşletme Türleri, Kuruluş Çalışmaları, İşletme Büyüklüğü, Kapasite Kavramları

3 Şerif Şimşek/ Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Kitabevi, 2008 Eyüp Aktepe, Genel İşletme, Nobel Yayın Dağıtım,2007 OZIT2 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (3-0) 3 Mondros Mütarekesi, Anadolu'da Direniş Hareketlerinin Başlaması, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi, T.B.M.M.'nin Kuruluşu, Milli Mücadele'nin Siyasal ve Hukuksal Tabanı, Saltanatın Kaldırılışı ve Lozan, Yeni Devletin Kuruluşu, Türk Devrimi İdeolojisi: Kemalizm, Uygulamalar ve Sonuçlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını OZYD2 Yabancı Dil II (3-0) 3 Zamanlar: will ve going to içeren zamanlar,future Pefect (will have+v 3 ), Future Continuous Tense (will be V+ing), Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma : Gelecek planları hakkında konuşma, Sorular :Tag Questions,Choice Questions (or), Edatlar : Zaman belirten edetlar (for,since), Karşılaştırma Yapıları : more than,..er than, Olumlu/Olumsuz Beğeni ifade Etmek Kalıpları : I like, Idon t like, Günlük Konuşma : Deyimler, Edilgen Çatı (have/has/had been+v 3 ), Okuma Becerisi : Okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme. Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : 2008 Yayın Evi : Gazi Yayınevi, English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı : 2002 Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, OZTD2 Türk Dili II (2-0) 2 Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, 2005.

4 Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, KMY102 - İKTİSADA GİRİŞ II (4-0) 4 Sosyal Bilim Olarak İktisat ve Yöntem Tartışması, Ana Kavramlar ve Analiz Aletleri, Karar Birimleri : Tüketici ve Fayda, Firmalar ve Faktör Kullanimi, Talep : Bireysel ve Piyasa, Arz, Piyasa Analizi : Degişik Rekabet Koşulları ve Denge : Denge Değişmesi, Üretim Teorisi : Verimlilik ve Maliyetler, Firma Analizi : Değişik Rekabet Koşulları Altında Denge ( Tam Rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet, Oligopol), Elastikiyet, Faktör Piyasası : Faktör Talebi ve Faktör Fiyatlarının Belirlenmesi, Eş Fayda Analizi, Eş Ürün Analizi, Para : Tanımı, Türler ve Yaratılması, Para Teorileri, Faiz ve Ulusal Gelir, Makro Ekonomik Analize Giriş ve Değişkenler Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset). İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, KMY104 - SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ(3-0) 3 Siyaset Biliminin içerigi. Siyasal Meşruiyetin toplumsal analizi. Siyasal Meşruiyet Tipolojisi. Siyasal düzenlerin sınıflandırılması. Siyasal kültür. Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Yayınevi;Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları;Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi Ali Öztekin, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Yayınevi; Mümtaz er Türköne, Siyaset, Lotus Yayınları, 2003; Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları., KMY106 - BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİSİ(2-0) 2 Bilimin Ne Olduğunun Araştırılması, Bilimselliğin Ölçütü, Bilimlerin Sınıflandırılması, Bilimin İlerleyişinin (Evriminin) Sorgulanması, Yöntem (Metod) Üzerine Tartışmalar, Yöntem Açısından Matematik Bilimi(İdeal Bilimler)-Doğa Bilimi-Sosyal Bilim Ayrımı, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Felsefe ve Sosyolojinin Yöntemleri, Hukukun Bilim Olmasının Sorgulanması, Bir Sosyal Bilim Olarak İktisat ın Metodolojik Analizi Cemal Yıldırım, (2004), Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, Bilim Felsefesi, Doğan Özlemi Inkılap Kitabevi, KMY108 - SİYASİ TARİH (3-0) 3 Bu Ders 1789'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Büyük Britanya, Avusturya (Macaristan) İmparatorluğu, Almanya, Italya İle Amerika ve Rusya Gibi Büyük Güçlerin Siyasal, Ekonomik ve Askeri Varlıklar Olarak Doğuşu veya Çöküşünü İnceler,

5 Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Bunun Dünya Güç Dengesi Üzerindeki Etkileri de Değerlendirilecektir., Ayrıca Bu Ders I. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Avrupa, Amerika ve Sovyetler Birliği'ndeki Siyasal Gelişmeleri İncelemeyi Amaçlamaktadır. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasal Tarihi Cilt I, II, İş Bankası Yayınları Oral Sander, Siyasal Tarih I, II, İmge Kitabevi KMY110 - İŞLETME YÖNETİMİ (2-0) 2 Açık Sistem Yaklaşımı İle İşletmenin Analizi, Temel İşletme Fonksiyonları (genel), Yönetim ve Organizasyon Fonksiyonu, Pazarlama Faaliyetleri, Tedarik Yönetimi, Üretim Fonksiyonu, Finansman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yardımcı İşletme Fonksiyonları : Muhasebe, Halkla İlişkiler, Araştırma Geliştirme Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Yayınları, Ankara. İşletme Biliminin Temel ilkeleri, Mümin Ertürk, Beta Basım-Yayım, KMY201 - MİKRO İKTİSAT (4-0) 4 Mikro İktisat Tanımı, Yöntem ve Amaç, Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi, Eş Fayda Analizi, Elastikiyet Tartışması, Üretim ve Maliyet Teorisi (Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı), Eş Ürün Analizi, Talep Arz ve Piyasa Dengesi, Piyasa Türleri ve Firma Davranışları Teorisi (Tam Rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet, Oligopol; Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı Altında), Faktör Piyasası, Refah Teorisi Orhan Türkay, Mikro İktisat Teorisi, İmaj Yayıncılık, 2002 Mahmut Kalenderoğlu, Mikro İktisat, Agon Bilgi Akademisi, 2008 KMY203 - ANAYASA HUKUKU (4-0) 4 Anayasa Hukuku'nun inceleme alanına yazılı anayasa kurallarının yanı sıra anayasal düzeni şekillendiren diğer hukuk kuralları, uygulamada yazılı kuralları etkileyip değiştiren "anayasa pratikleri" ve yargı kararları da girer., Klasik Anayasa Hukuku'nun "Ulus Devlet" mekanıyla çerçeveli inceleme alanı, bugün, bölgesel ekonomik Siyasi Bütünleşme Hukuku Ve İnsan Hakları Uluslararası Koruma Hukukunun etkisi altında "Uluslar arası" bir boyut da kazanmıştır., Anayasa Hukuku dersinde, bu çerçevede, normatif yapı, hak ve hürriyetler rejimi ve kurumlar sistemi incelenmektedir. A. Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Orion Yayınevi, 2005; Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukuku El Kitabı, Beta Basım, 2008 KMY205 - İSTATİSTİK (4-0) 4 Temel istatistik bilgisi vermeyi amaçlayan bu ders, ortalamalar, değişkenlik-eğiklikbasıklık ölçüleri, endeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme teorisi, istatistik karar teorisi, regresyon-korelasyon analizleri ve zaman serileri konularını

6 içermektedir. Olasılık teorisinde olasılık hesabı ve temel olasılık bölünmeleri işlenmektedir. Endeksler konusu da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Karar teorisini de en genel şekli ile istatistiksel tahmin ve hipotez testleri ele alınmaktadır. Necmi Gürsakal, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Alfa Yayınları, 2002 Bülent Yılmaz, İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, 2005 KMY207 - MEDENİ HUKUK(4-0) 4 Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Eşya Hukuku ve Miras Hukuku bölümleri anlatılmaktadır. Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk, Beta Basım Yayım, Oğuzhan Ardıç, Medeni Hukuk, Agon Bilgi Akademisi, 2008; Mehmet Ayan,Medeni Hukuk Mimoza Yayınları, KMY209 - MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebeye giriş. Muhasebe ilkeleri yapılagelişleri. Bilanço. Muhasebe eşitliği. Hesap ve işlemlerin kaydedilişi. Mizan. Hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması. Kullanılan defterler. Dönem başındaki işlemler. Dönem içindeki işlemler. Hizmet işlerinde gelir tablosu. Mal alış ve satışları. Ticaret işlemlerinde gelir tablosu. Dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Ücret bordrosu-muhasebeleştirilmesi. Ayarlama kayıtları. Amortisman ve yöntemleri. Tükenme itfa Stok değerleme yöntemleri. Kapanış kayıtları. Mali tablolar. Tek düzen hesaplarının işleyişi. Orhan Sevilengül,Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 2008 İbrahim Lazol,Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007 KMY211- ULUSLARARASI HUKUK(4-0) 4 Uluslararası Genel Hukuk bağımsız devletler arasındaki ilişkilerinde uygulanan hukuk kurallarını, bu kuralların kaynaklarını, sınırlarını ve hukuki niteliklerini inceleyen bir disiplin olup, bu hususlar, Fakültemizdeki derslerin kapsamında, hem teorik ve hem de pratik bakımdan ele alınmaktadır. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, 2008 İbrahim Lazol,Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007; Mahmut Göçer, Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması, Seçkin Yayıncılık, 2002; Feyiz Erdoğan: Uluslararası Hukuk ve Tahkim Seçkin Yayıncılık, 2004 KMY202 - İDARE HUKUKU (4-0) 4 İdare Kavramı, İdare Yasama, İdare Yargı, İdare Yürütme İlişkileri, İdarenin Yürütme Organı İçindeki Yeri ve Fonksiyonu, İdarenin Görevleri (Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti), Kamu Malları ve Edinme Yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler

7 Ahmet Nohutçu, İdare Hukuku Savaş Yayınları 2008 Kemal Gözler,İdare Hukuku (2 Cilt), Ekin Kitabevi Yayınları, 2003 KMY204 - MAKRO İKTİSAT (4-0) 4 Makro Ekonomik analizin Kapsam ve Yöntemi, Ekonomik Olayın Çevrisel (Dolanım) Özelliği, Makro Ekonomik Amaçlar (Büyüme, İstikrar, Denklik, vb.), Ulusal Muhasebe Sistemleri, Makro Gelir ve Türleri, Faktör Kullanımı ve Ulusal Gelir, İstihdam İşsizlik, Ulusal Gelir Fiyatlar Enflasyon, Klasik ve Modern İstihdam Kuramları, Makro Ekonomik Harcamalar: Tüketim Yatırım (Tasarruf), Ulusal Gelir ve Harcama İlişkisi ve İlgili Süreçler ve Mekanizmalar, Ulusal Gelir Denge Analizi, Çağdaş İktisat Okulları ve İktisat Politikaları Tümay Ertek, Makro İktisat, Beta Basım Yayım, 2008 Özhan Uluatam, Makro İktisat, Savaş Yayınları,1998; Erdal Muzaffer Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, 2007 KMY206 - SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ (3-0) 3 Siyasi Düşünce Kavramı,İlk Çağ, Eski Yunan Düşüncesi, Ortaçağ : Feodalite, İslamiyet, Yeniçağ, Aydınlanma, Fransız Devrimi'nin Siyasi Düşünceye Katkıları, Yakınçağ : Demokrasi ve Liberalizm, 19 ve 20. Yüzyılda Siyasal Düşünce Hasan Karaköse, Siyasi Düşünce Tarihi, Nobel Yayın Dağıtım, 2004 David Thomson, Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol Yayınları, 2002 KMY208 - KAMU MALİYESİ (3-0) 3 Kamu Maliyesinin Konusu. Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Nedenleri. Kamusal Faaliyetlerin Optimum Düzeyi. Kamu Maliyesinin Araçları. Kamu Harcamaları. Kamu Harcamalarının Gelişimi Ve Nedenleri. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması Ve İktisadi Etkileri. Kamu Gelirleri. Vergiler Ve Çeşitli Teorilere Göre Verginin Tanımı. Vergi Tekniği. Vergilerin Sınıflandırılması. Gelir Vergileri. Gider Vergileri. Servet Vergileri. Vergilerin İktisadi Etkileri. Vergiler Ve Gelir Dağılımı. Vergiler Ve Ekonomik İstikrar. Vergiler ve İktisadi Büyüme. Bütçe. Bütçenin Fonksiyonları. Bütçeleme İlkeleri. Bütçeleme Süreci. Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 2007; Erginay, Akif: Kamu Maliyesi, Savaş Yayınları, 2003 KMY210 - MUHASEBE II (3-0) 3 Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde dönem sonu ayarlama kayıtlarının hazırlanması. Eksik ve hatalı muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi. Kasa ve mal sayım noksanlıklarının tespiti. Şüpheli alacakların düzenlenmesi. Amortisman yöntemleri.

8 Yeniden değerlendirme. Tükenme-itfa, ve değerleme. Kar ve sermaye düzenlemeleri. Kapanış kayıtlarının yapılması. Yansıtma Hesapları. Dönem sonu finansal tabloların hazırlanması. Özel muhasebe sorunları. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K. (2007) Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, KMY212 - TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI (2-0) 2 Siyasal, toplumsal ve kültürel miras: Alpaslan'dan Osmanlılara, Osmanlı'nın toplumsal, siyasal,ekonomik ve kültürel yapısı, Kurtuluş Savaşı, yeni bir devletin kuruluşu, Cumhuriyet'in siyasal yapısı, Bir toplumsal kurum olarak siyaset ve siyasal gelişmeler, Bir toplumsal kurum olarak ekonomi ve ekonomik gelişmeler, Bir toplumsal kurum olarak kültür ve kültürel gelişmeler, Dış dünyadaki gelişme ve gelişmeler ve Osmanlı Türk siyasal değişme ve gelişme çizgisi, Nüfus ve nüfusun genel nitelikleri, Aile, yapısı, değişme eğilimleri, Kentleşme ve Türkiye'nin kendine özgü koşulları, Türk siyasal ve toplumsal değişmesinin kavramlaştırılması. Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye/2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, 2008 Memet Zencirkıran, Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Nova Yayınları 2006; Birsen Gökçe, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınları, 1996 KMY214 - ÇEVRE SORUNLARI VE HUKUKU (3-0) 3 Nüfus Artışı, Sanayi Sektöründeki Hızlı ve Çarpık Gelişmeler, Hızlı ve Çarpık Yerleşme, Trafik Hava + Su + Toprak ve Yeşil Örtünün Tarihi, Bu Yüklerin Çevre Bileşenleri Üzerindeki Negatif Etkileri, İnsan Sağlığının Bundan Ne Yönde Etkilendiğinin Biyoloji Bilim Dalının Yardımıyla Açıklanması, Çevrenin Tanımı, Çevre Kirliliğinin Tanımlanması, Çevrenin Korunması İçin Yöntemler ve Politikalar, Çevre Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemelere Kısa Bir Bakış. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Koruma Politikaları, Korumada Hukukun Rolü, Doğal ve Yapay Çevre Arasındaki Dengenin Hukuk ve Teknik Yardımıyla Korunması, Planlı Plansız Koruma Arasındaki Farklar, Genel Koruma Esasları ve AB İle Uyumu, Pratik Çalışma Nükhet Turgut, Çevre Hukuku, Savaş Yayınları, 1998 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, 2005 KMY301 - İDARİ YARGI (3-0) 3 İdarenin İşlem ve Eylemleri, İdarenin Yargısal Denetimi, İptal ve Tam Yargı Davaları, Kanun Yolları

9 Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan, İdari Yargı, Arıkan Yayınları, 2008 Ayfer Buğur Ersoy, İdari Yargı Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, 2000; Hasan Polat, Fikret Işık, Göksel Ertuğrul, Cengiz Kaya, İdare Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, 2006 KMY303 - CEZA HUKUKU VE CEZA YARGILAMASI (4-0) 4 Ceza Hukukunun temel ilkelerinden 1982 Anayasası kuralları karşılaştırılmak suretiyle incelenmiş, suçun unsurları anlatılmış, konuyla ilgili pratik çalışmalar yapılmış ve ikinci dönemde ise, bir suç işlendikten sonra takibinin nasıl yapılacağı, delillerin nasıl toplanacağı, kişi hak ve hürriyetlerine ne gibi sınırlamalar getirilebileceği, Türk Hukukunda cezai takiplerinin ve yargılamasının yürüyüş şekli, uluslararası sözleşmeler ve bu bağlamda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi hakkında uygulamaları bilgiler verilmiştir. İsmail Ercan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Arıkan Yayınları, 2007 Veli Özer Özbek, Ceza Hukuku Bilgisi Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık, 2006 KMY305 - KAMU YÖNETİMİ (2-0) 2 Bu ders Türk kamu yönetimi yapılanması ve kurumları üzerinden incelenecektir. Merkezi idare kurumlarının yanı sıra belediyeler, anakent belediyeleri, il genel meclisi ve köy yönetimlerinden ibaret olan yerel yönetimler de bu dersin kapsamında inceleneceklerdir. Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, okutman Yayıncılık, 2008 T. Arslan,Kamu Yönetimi, Aktüel Yayınları, 2005; Hamza Al:Yeni Kamu Yönetimi, Değişim Yayınları, 2008 KMY307 - ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER(3-0) 3 Fransız Devriminden buyana ortaya çıkan siyasi akımların tarihsel değerlendirilmesi, Milliyetçilik, Liberalizm, Muhafazakarlık ve Sosyalizm gibi temel siyasi akımlar, Üçüncü Yol, Neo-liberalizm, sosyal demokrasi, yeni-muhafazakarlık gibi daha yeni siyasi akımlar Ana siyasi akımlara meydan okuyan Faşizm, ekolojik ve çevreci hareket, feminizm gibi siyasi akımlar, En modern siyasi düşünürler: Edmund Burke, Karl Marks, John Rawls, Anthony Giddens, Karl Popper, Manuel Castells, Harold Laswell, Alberto Guerrio Ramos Halis Çetin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Orion Yayınevi, 2007 Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi Yayınları, 2001 KMY309 KAMU EKONOMİSİ(3-0) 3 Piyasa Aksaklıkları ve Kamu Kesimi İçin Ekonomik Gerekçe; Kamu Malları Teorisi: Kamu mallarının özellikleri, Etkin tahsisi; Dışsallıklar: Dışsallıklar sorunu, Mücadele yöntemleri; Kamu Mallarına Kaynak Tahsis Mekanizmaları (Oylama modelleri): Optimal çoğunluk, Bowen-

10 Black çoğunluk oylaması, Buchanan-Tullock modeli, Downs, Romer-Rosenthal modeli; Tercih Açıklatma Mekanizmaları; Kamu Fiyatlama Politikaları; Fayda maliyet analizi. Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Basım, 2007 Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, Maliye Ve Hukuk Yayınları, 2008; Kamu Ekonomisi Gazi Kitabevi Mustafa Durmuş, 2008 KMY311-a - PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI (3-0) 3 Para talebi teorisi. Para arzı teorisi. Faiz teorisi. Para politikası. Makroekonomik genel denge ve para. Keynesci makro yaklaşımlar ve para. Neo-klasik sentez ve para. Genel dengesizlik yaklaşımı. Monetarist görüş. Yeni klasik ekon ve para. Yeni Keynesciler, Avusturya ekolü ve Post Keynesciler'de para. Enflasyon teorisi. Muhammed Akdiş, Para Teorisi ve Politikası, Gazi Yayınevi, İlyas Şıklar, Para Teorisi ve Politikası,Anadolu Üniversitesi yayınları, KMY311b - SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM(2-0) 2 Ders, yöntembilim, toplumsal araştırma yöntemleri ve teknikleri kapsamında yer alan temel kavramlara ve konulara giriş niteliğindedir. Dersin kapsamını, toplumsal araştırmanın felsefi temelleri ve amaçlarının yanı sıra araştırma konusunun seçiminde ve araştırmanın yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar oluşturur. Bunlara ek olarak niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri; araştırma konularının ve bu konulara uygun araştırma yöntemlerinin seçilmesi; veri toplama, değerlendirme, sonuca varma aşamalarında karşılaşılan sorunların incelenmesi ve araştırma raporunun yazılması dersin kapsamını oluşturmaktadır. Burhan Çil, İstatistik, Detay Yayınları, Ankara, İrfan Erdoğan, SPSS Kullanım Örnekleriyle Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri, Erk Yayınları. KMY311c - HALKLA İLİŞKİLER(2-0) 2 Halkla İlişkiler Kavramı, Yönetim fonksiyonları ile ilişkisi, Baskı grupları, kamuoyu, lobi faaliyetleri, İşveren ve işgören ilişkisi, Yönetim ve halk ilişkisi, Kriz yönetimi. Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz yayınları, Gönül Budak, Halkla İlişkiler, II. Baskı, İzmir, KMY311e - DÜNYA EKONOMİSİ(2-0) 2 Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları: Nüfus ve kaynaklar, Doğal çevre, Göç, Üçüncü dünya gerçeği, Dünyada sanayileşme ve teknolojiye yetişme sorunları; Dünya Ekonomisinde Yeni Gelişmeler: Ekonomi politikalarında, Uluslararası ticarette teknoloji, Rekabette ve ulus devletteki yeni gelişmeler; Dünya Ekonomisinde Temel Oluşumlar: Yeni dünya ekonomik düzeni, Küreselleşme, Piyasa ekonomisi, Bölgeselleşme, Yeni dünya ekonomik düzeninde Türkiye; Dünya Ekonomisinin Güncel Durumunun Analizi: Uluslararası ekonomik faaliyetlerin analizi, Dünya ekonomisinin güncel durumunun bölgesel analizleri.

11 Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset). İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, KMY302 - BORÇLAR HUKUKU (3-0) 3 Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ile Özel Sözleşme Türleri olmak üzere ikiye ayrılmakta; Fakültemizde, zaman darlığı nedeniyle, sadece Genel Hükümler bölümü okutulmaktadır. Borçlar Hukukunun Genel Teorisi içinde, önce bir Borçlar Hukukuna Giriş yapılmakta, daha sonra Borçların Kaynakları olarak Sözleşmeden, Haksiz Fiiller'den ve Sebepsiz Zenginleşmeden doğan borçlar ele alınmaktadır. Bunu Borçların Sonuçları izlemektedir. Bu bölümde de, borçlarına ifası ile ifa edilmemesinin yarattığı sonuçlar üzerinde durulmaktadır. Nihayet, son olarak sona ermesi ile müteselsil borçlar, pey akçesi, cezai şart gibi borç ilişkisindeki özel durumlar ve alacağın temliki konuları işlenmektedir. Mehmet Remzi Sezer Aydın, Borçlar Hukuku Arıkan Yayınları, 2008 Doğan Şenyüz, Borçlar Hukuku Ekin Kitabevi Yayınları, 2005; Şaban Kayıhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2008 KMY304 - İNSAN HAKLARI (3-0) 3 İnsan Hakları, son yıllarda tanık olunan değişmelerle ulusal insan hakları hukuku ile uluslararası insan hakları hukuku arasında su geçirmez bölmelerin olmadığını göstermiştir. İnsan Hakları Hukuku derslerinde teorik sorunların yanısıra özellikle, insan hakları konusunda "anlamların paylaşılması" evrenselleşme-, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku'nun uygulamaları üzerinde durulmakta ve bu Hukukun Türk Hukuku üzerindeki etkileri incelenmektedir. David Beetham, Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte Yayınları, 2006 Mustafa Yıldız, Alternatif İnsan Hakları Kuramı, Anka Yayınları, 2002 KMY306 - TÜRK SİYASAL HAYAT(3-0) 3I Osmanlı Devlet Sisteminin Ana Hatları, Cumhuriyet Dönemi : Tek Parti, Dönemi, 1961 Anayasası Dönemi, Günümüz Siyasal Yapısının Hukuksal Çerçevesi: 1982 Anayasal Düzeni, Parlamento, Yürütme, Siyasal Partiler, Sivil Toplum Örgütleri, Basın. Halis Çetin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Orion Yayınevi, 2007 Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi Yayınları, 2001 KMY308 - SİYASET SOSYOLOJİSİ (3-0) 3

12 Siyaset Sosyolojisi ve Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisinde Yöntem, Devlet ve İktidar, Otorite ve Otorite Tipleri, Sivil Toplum, Siyasetin Özerkliği Tartışması, Elit Teorileri, İdeoloji ve Kültür, Din ve Politika, Milliyetçilik ve Etnisite, Küreselleşme, Kültür ve Politika Serkan Akıllı, Meral Öztoprak Sağır, Siyaset Sosyolojisi Yazıları, Siyasal Kitabevi, 2004 Taner Tatar, Siyaset Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, 1997 KMY310 - KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLERİ (3-0) 3 Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri dersinde dünyadaki mevcut yönetim sistemleri incelenecek ve bu sistemler arasındaki yönetim farklılıkları ortaya çıkarılacaktır. Bu kapsamda İngiliz ve Alman Parlamenter Sistemleri ve aralarındaki farklar, Amerikan Başkanlık Sistemi, Fransız Yarı-başkanlık Sistemi ve Kantonal Sistem analiz edilecektir. Bu dersi alacak olacak öğrenciler çeşitli yönetim sistemlerini kıyaslayabilecek ve çeşitli toplumlara uygun olanların hangileri olabileceklerini analiz edebilecek konuma gelebileceklerdir. Yaşar Gürbüz, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta Basım Yayım,1987 Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi Yayınları, 2006 KMY312a - SOSYAL POLİTİKA VE İŞ HUKUKU(3-0) 3 Sosyal ihtiyaçların ve sosyal problemlerin tanımı, Sosyal politikaların gelişimi, Sosyal devletin anlamı, Sosyal politikalar ve uygulamaları, Sosyal politikaların yönetimi, Uluslarası karşılaştırmalı sosyal güvenlik sistemi çalışması, Kadın hakları, Sosyal politikaların olası geleceği. İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, hizmet akdi ve hukuki niteliği, hizmet akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonunun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Mimoza Yayınları, KMY312b - FİNANSAL YÖNETİM(3-0) 3 Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması, Analiz ve yorum; Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması; Analiz ve Yorum; Eğilim Yüzdeleri Tekniği: Tabloların hazırlanması, Analiz ve Yorum; Oran analizi: Likidite oranlarının analiz ve yorumu, Finansal yapı oranlarının analiz ve yorumu, Faaliyet oranlarının analiz ve yorumu, Karlılık oranlarının analiz ve yorumu. Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç,Avcıol Basım Yayım, Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, KMY312d - İKTİSADİ GELİŞME (3-0) 3

13 Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Smith'den Schompeter'e büyüme ve gelişme yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, yirminci yüzyılın ikinci yarısında gelişen ve 1970'lerin ortalarından itibaren de gerileyen Kalkınma Yazını tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de iktisat politikalarının evrimi kuruluştan günümüze değin ele alınmaktadır. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,2007. Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, 7. Baskı, İzmir, KMY401 - TÜRKİYE EKONOMİSİ (3-0) 3 Türkiye Ekonomisinin Temel Verileri (Coğrafi, doğal),, Osmanlı'dan Cumhuriyete Miras Kalan Ekonomik Yapının Analizi, Alt Dönemi Ekonomi Yapı ve Politikalar, Dönemi: Dünya Bunalımından II. Dünya Sonrasına Ekonomi ve Politikaların Seyri, Alt Dönemi Ekonomi ve Politikalar, Planlı Sanayileşme/ Kriz Koşulları ; 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası Ekonomi ( ); Ekonomi ve Politikalar. Nurhan Yentürk, Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, Tezer Öcal, Türkiye Ekonomisi, Savaş Yayınları, 2005; Yasin Çoban: Türkiye Ekonomisi, Arıkan Yayınları, KMY403 - VERGİ HUKUKU VE UYGULAMALARI (3-0) 3 Vergi Hukukunun Konusu. Vergi Hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkiler. Vergi Hukukunun bölümleri. Vergi Hukukunun kaynakları. Vergi yasalarının uygulanması. Vergi yasalarının uygulanmasında yorum, ispat ve delil. Vergi dairesi. Vergiciliğin ana kavramları. Verginin tarafları. Vergi sorumlusu ve sorumluluğu. Vergi Hukukunda Teselsül. Verginin konusu. Vergiyi doğuran olay. Muaflık,İstisnalar. Vergi miktar ve nispeti. Vergilendirme işlemleri. Vergi tarhında ön işlemler. Tebliğ. Tahakkuk. Tahsil. Ödemenin yapılacağı yer, zaman ve süreleri. Verginin Mahsubu. Kamu alacağı için güvence önlemleri. Zaman aşımı Takas,Terkin. Vergi hukukunda süreler. Vergi hataları. Uzlaşma. Vergi Ziyaı. Vergi suç ve cezaları. Vergi suç ve cezalarına ilişkin genel kurallar. Yükümlülerin ödevleri. Vergi usul kanununun öngördüğü belgeler. Türk Vergi sisteminin tanımı. Gelirden alınan vergiler. Gelir vergisinden kazanç türleri. Tam mükellef, dar mükellef. Gelir unsurlarının vergilendirilmesi. Değerleme ve değerleme ölçüleri. Yeniden değerleme. Servetleri değerleme. Amortismanlar. Şüpheli alacaklar,değersiz alacaklar. Yenileme fonu. Yatırım indirimi. Giderler. Gelir vergisinde basit usul. Gelir unsurlarının tanım ve açıklamaları, istisna ve muafiyetler. Beyan esası, Beyanname çeşitleri. Gelir vergisinde oran yapısı. Tarh işlemleri. Gelir vergisinin ödeme zaman ve taksitleri. Geçişi vergi. Mahsuplar. Kurumlar vergisinin konusu, mükellefleri. Sermaye şirketleri. Kurumlar vergisinde matrah saptanması. Tasfiye, devir, birleşme. Kurumlar vergisinde muaflık istisnalar. Katma değer vergisi uygulamaları. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, 2006.

14 KMY405 - AB SİYASAL SİSTEMİ VE HUKUKU(3-0) 3 AB Hukukunun Temel Özellikleri, AB Hukuk Kurallarının Oluşumu ve Kaynakları, Uluslararası Hukuk, İç Hukuk ve AB Hukuku İlişkileri, AB Hukukunda Hukuksal İşlemler, AB Hukukunun Kişileri, AB Hukukunun Sorunları. Enver Bozkurt, Mehmet Özcan, Arif Köktaş Avrupa Birliği Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, 2004 Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Usak / Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, 2005 KMY407 - MAHALLİ İDARELER (3-0) 3 Mahalli İdarelerin Ortaya Çıkışları ve Kurumsallaşma Süreçleri, Tarihsel Evrim ve Karşılaştırmalı Yöntemle Anlatılır., Mahalli İdarelerin Uluslararası Belgelerde Somutlaşan Kavramsal ve Sorunsal Yönleri Belirlenir, Özellikle Kamu Yönetimi ve Politikaları Açısından Anlamlandırılır., Hazırlanan Alt Yapı Üzerine Türk İdari Sistemi İçinde Mahalli İdarelerin Mevzuat, Uygulama ve Sorunlarının Çerçevesi Çizilir. Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler, Nobel Yayın Dağıtım, 2006 Abdullah Yılmaz, Hüseyin Özgür, Fatma Neval Genç, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Gzi Kitabevi, 2008 KMY409 - TÜRK ANAYASA DÜZENİ (2-0) 2 Anayasaları Önce Bir "Felsefe" ve Kurumlar Sistemi,Sonra Bir Pratik, Uygulamalar ve Kaynağında Çoğu Kere Bir Önceki Anayasanın Çözemediği Bir KRİZ vardır. Krizin Resmi Yorumu Anayasa Felsefesi alınan bir şema kullanılmaktadır., Türk Anayasa Düzeni'nin İncelenmesinde ; Sosyal Siyasal Gelişmeler, Anayasaların Tarihi Kökleri de dikkate alınarak, Kullanılan şema Budur. Ramazan Cengiz Derdiman, Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Düzeni, Aktüel Yayınları, KMY411a - KENTLEŞME POLİTİKASI VE HUKUKU (3-0) 3 Kentlerin Tanımı ve Kuruluş Nedenleri, Yerleşimleri Etkileyen Faktörler, Kent Kuramları, İdeal Şehirler ve Yönetim Biçimleri, Kent Planlaması, Zonlama Bölgeleme, Kentsel Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları, İmar Hukukuna Giriş, Pratik Çalışmaları. Oğuzhan Ardıç - Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi, Borçlar Hukuku Beta Yayınevi, Turgut Akıntürk, KMY411d - PAZARLAMA YÖNETİMİ (3-0) 3 Pazarlama ile ilgili kavramlar, pazar tanımları, pazar çeşitleri, pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeler, pazarlama çeşitleri, pazarlamanın işletme fonksiyonları arasındaki yeri, pazarlama fonksiyonlarının sınıflandırılması, pazarlama ilkeleri ve pazarlama yönetim

15 süreci, pazarlama kapsamı örgüt ve kontrol ile arasındaki ilişkiler, stratejik planlama, fonksiyonel stratejilerin planlanması, işletmenin mikro ve makro çevresi, tüketici pazarlarının yapısal ve davranışsal ilkeleri, örgütsel pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri, hedef pazarlama dilimlemesi ilkeleri, ürün ve hizmetler alt karması ilkeleri, fiyat alt karması ilkeleri, yer ve dağıtım kanalları alt karması ilkeleri, yer ve fiziksel dağıtım ilkeleri, tutundurma karması ilkeleri. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniv. Yayınları, Bursa, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, KMY411c - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(3-0) 3 Günümüzde içeriği değişen ve kapsamı genişleyen "İnsan Kaynakları Yönetimi", bir yönüyle istihdam ilişkisinin yapısını değerlendiren bir uygulama alanı olarak devam ederken, diğer yönüyle günümüzde organizasyon yapısında ve istihdam ilişkisinde, özellikle teknolojiye bağlı olarak yaşanan değişim sonucu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarındaki farklılaşmayı incelemektedir. Ders konuları arasında ise; Personel Yönetimi Kavramından İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramına Geçiş Süreci, İnsan Kaynakları Yönetiminde Tanısal Yaklaşım, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve Dizaynı, İşgören Bulma ve Seçme Süreci, Performans Değerlendirme, Ücret Politikaları ve Yöntemleri, Oryantasyon ve Eğitim, Kariyer Planlaması ve Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Etkinlik Değerlendirmesi, yer almaktadır. Öznur Yüksel (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi, Ramazan Geylan (1996). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset, KMY411d - MALİYET MUHASEBESİ(3-0) 3 Maliyet Kavramı ve Terminolojisi, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Temel Maliyet Elemanları ve Üretim Faktörleri Maliyetleri, Madde ve Malzeme Maliyetleri, İşçilik Maliyetleri ve Genel Üretim Maliyetleri, Maliyet Yerleri Ayırımı ve Maliyet Dağıtımları, Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Birleşik İmalat Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi ve Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar. Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp, Aktif Yayınevi, Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, KMY411e - İKTİSADİ DÜŞÜNCE ve SİSTEMLER(2-0) 2 Genel Tanımsal İfadeler, İktisadi Düşüncelerle İlgili İlk Görüşler, İktisat Biliminin Doğuşu ve Klasik Liberal Okul, Klasiklere Karşı Tepkiler, Ekonomik Düşüncede Gelişmeler (Neo- Klasikler), Modern İktisadi düşünce akımları.

16 Maliye Politikası, Prof. Dr. Salih Turhan, Filiz Kitabevi, İstanbul, Maliye Politikası, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Mikro Yayıncılık, Konya, KMY411f - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK(3-0) 3 İçinde "milletlerarası unsur (yabancılık unsuru)" bulunan hukuki ilişkilere ve olaylara hangi devletin hukukunun uygulanacağını gösteren kuralları belirten özel hukuk bilim dalı olan "Milletlerarası Özel Hukuk" milletlerarası alanda bireysel ilişkilerin yoğunlaşması sebebiyle son yarım yüzyıldan bu yana önemini arttırarak devam ettirmiştir. M.Ö.H. niteliği gereği özel hukuk müesseseleri ile sıkı işbirliği içerisindedir. Bu hukukun temel kaynaklarını Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve iki veya çok taraflı akdedilen uluslararası antlaşmalar oluşturmaktadır. Bilim dalında lisans düzeyinde "Genel Prensipler", "Bağlama Kuralları" ve "Milletlerarası Usul Hukuku" incelenmektedir. Alanımıza giren bir konu da "Türk Vatandaşlık Hukukudur". Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybettirilmesi ve yargı yolu gibi konular incelenmektedir. Yabancıların siyasi veya kamusal hak ve özgürlüklerini konu Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Yayınları. Gülören Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınları KMY402 - YÖNETİM BİLİMİ (2-0) 2 Yönetim Biliminin Niteliği, Yönetim İşleri, Yönetimin Örgütlenmesi (Bürokrasi), Yönetim Sistemleri, Yönetsel Usuller (Kavram, Kodifikasyon, Yönetsel Usulün Süjeleri, Yetki), Yönetsel Usulün İşleyişi, Yönetsel Usul Sürecine Egemen Olan İlkeler, Özgül Yönetsel Usuller (Yönetim Mal, Para ve Hizmet Edinme Usulleri) Özalp, İnan, İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, KMY404 - MALİYE POLİTİKASI (3-0) 3 Maliye Politikasının Konusu. Maliye Politikasının Amaçları. Maliye Politikasının Araçları. Çeşitli Yaklaşımlar Ve Maliye Politikası. Klasik Yaklaşım. Keynesyen Yaklaşım. Neo-Klasik Sentez, Monetarist Yaklaşım. Rasyonel Beklentiler Yaklaşımı. Arz-Yönlü Yaklaşım. Post- Keynesyen Yaklaşım. Maliye Politikası Ve Ekonomik İstikrar. Çarpan Analizi, IS-LM Analizi. Durgunluk Ve Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası. Maliye Politikası-Para Politikası Tartışmaları. Servet Etkisi. İtme Etkisi. Bütçe Açıkları. Stagflasyonla Mücadele Politikaları. Maliye Politikası Ve Gelir Dağılımı. Maliye Politikası Ve İktisadi Kalkınma. Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Yazarın Kendi Yayını, 2006 İsmail Türk, Maliye Politikası & Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Tarihleri Turhan Kitabevi, 2008 KMY406 - TÜRK YÖNETİM TARİHİ(3-0) 3 Kamu yönetimi son sınıf öğrencileriyle yürütülen bu derste öncelikle, bugünün Türk Yönetsel Yapısından yola çıkılarak bir sorunsal alan tesbiti yapılmakta ve bu çerçevede dönemsel geriye

17 dönüşlerle, tarihsel zaman ve mekan içinde yönetsel yapılar-bürokrasi irdelenmektedir. Genel olarak, Bizans, İslâm, Selçuklu, Klasik Osmanlı, Tanzimat, son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'si, yönetsel ve siyasi kurumlar odağında incelenmektedir. Ayrıca dış dünya ile dönemsel karşılaştırmalara gidilmektedir. Ders kaynağı olarak, her biri kendi alanlarında klasikleşmiş yazarların özgün makalelerinden oluşan geniş bir okuma listesi verilmektedir. Ünal Sığrı, Yavuz Ercil, Türklerde Yönetim Gelenekleri ve Türk Yönetim Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, KMY408 - TÜRK DIŞ SİYASETİ (3-0) 3 Bu ders Türkiye nin dış politikasının genel eğilimlerini, tarihsel bir bakış açısıyla belletmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede öncelikle, Avrupa devletler sistemi içinde Osmanlı Devleti nin varolma yolunda izlediği değişken dış politika çizgisi incelenecek, ardından Misak-ı Milli anlayışında somutlaşan, ulusal kurtuluş savaşımızın yeni dış politika anlayışı masaya yatırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin izlediği dış politikanın genel ilkeleri verildikten sonra, olaylar bazında ayrıntıya girilecektir. Özelikle soğuk savaş sonrası dönemin dış politika dinamikleri üzerinde durulduktan sonra, soğuk savaşın fiili bitim tarihi olan 1976 Helsinki Nihai Senedi, sonrasında Sovyetler Birliğinin dağılması ve Doğu Bloğunun çökmesi sonrası yaşanan gelişmeler, AB nin genişlemesi ve bütün bunların Türk Dış Politikasındaki etkilerinin tartışılmasıyla birlikte ders müfredatı tamamlanacaktır. İdris Bal, Türk Dış Politikası: 21. Yüzyılda, Nobel Yayın Dağıtım, 2004 William Hale, Türk Dış Politikası, Mozaik, 2003 KMY410a - TİCARET HUKUKU (3-0) 3 Ticari İşletme: Tanımı, Unsurları, Gelir Sağlama Hedefi Devamlılık, Belli Bir Çapı Aşma. Ticari İşletmede Merkez ve Şube: Merkeze Bağlı Olma, Dış İşlerde Bağımsızlık, Yer Yönetimi Ayrılığı. Ticari İşletmenin Devri. Ticari İşletmenin Rehni. Tacir: Gerçek Kişi Tacir, Tüzel Kişi Tacir. Tacir Sıfatının Sonuçları. Ticaret Sicili. Ticaret Ünvanı. İşletme Adı. Haksız Rekabet. Ticari Defterler. Cari Hesap. Tacir Yardımcıları: Bağlı Yardımcılar, Ticari Mümessil, Ticari Vekil. Kambiyo Senetleri. Poliçe: Kavram, Şekil Şartları, Poliçe Kelimesi, Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri. Vade, Muhatabın Adı Soyadı, Muhatap Tüzel Kişi İse Ünvanı, Ödeme Emri, Lehdar, Keşide Tarihi ve Yeri, Keşidecinin İmzası. Açık Poliçe, Poliçede Kabul, Poliçenin Cirosu, Cironun Tanımı, Şekli ve Tarafları. Temlik Cirosu. Tahsil Cirosu. Rehin Cirosu. Poliçeden Ödeme, Poliçeden Doğan Taleplerde Zaman Aşımı. Bono. Çek: Çekin Tanımı, Çekte Şekil Şartları, Çek Çekme Koşulları, Çekte Vade ve İbraz Süreleri, Çekin Devri, Çekte Ödeme, Çekte Zaman Aşımı. Şirketler Hukuku: Genel olarak ticaret şirketlerinde sorumluluk sistemi. Seyyar Tüccar Memuru. Ayrı Statüde Olan Yardımcılar: Acente, Tek Yetkili Satıcı. Bağlı olmayan yardımcılar: Komisyoncu, Tellal. Kıymetli Evrak Hukuku: Genel Esaslar: Tanımı ve unsurları. Kıymetli evrak özellikleri: Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır, Kıymetli evrak parasal bir değeri olan hakkı muhtevi olup, borç senedi olarak düzenlenir, Kıymetli evrakın içerdiği hak tedavül kabiliyeti olan bir haktır, Kıymetli evrakta mücerretlik ilkesi geçerlidir, Kıymetli evrak özel şekil şartlarına tabidir. Kıymetli evrakın sınıflandırılması: Temsil ettikleri hakkın türü bakımından, Devir Şekilleri Bakımından, Nama yazılı senetler, Emre yazılı kıymetli evrak, Hamile yazılı kıymetli evrak. Kıymetli Evrakta Defiler: Senedin metninden anlaşılan defiler, Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler, Şahsi defiler. Kıymetli Evrakta İmzaların İstiklali İlkesi. Türk Ticaret Kanunu, Celal Ülgen, Beta yayınları, 2006.

18 Ticaret Hukuku-I, Pınar Ardıç; Ticaret Hukuku-II, M. Fatih Dikici., KMY410b - ULUSLARARASI İKTİSAT (3-0) 3 Uluslararası İktisat Teorisi, serbest ve korumacı dış ticaret politikalarının teorik çerçevesi ile ödemeler bilançosu politikaları olarak adlandırılan dış dengenin sağlanmasında kur ayarlamaları, parasal büyüklüklerdeki değişmelerin yansımaları ile iç ve dış denge arasındaki teorik ilişki üzerinde odaklaşmaktadır. Uluslararası iktisadi ilişkilerin politikası konusunda ise, gelişmiş dünyanın kendi içindeki ilişkilerde para ve ticaretin yönetimi, Kuzey-Güney ilişkilerindeki mali ve ticari yapı değerlendirilmektedir. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Gizem Yayınları, İstanbul, Gözen, Ramazan, Türkiye nin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, KMY410c - MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ (3-0) 3 Temel mali tablolar, oran analizi, dikey analiz, karşılaştırmalı analiz, eğilim yüzdeleri, kara geçiş analizi; faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç dereceleri, fon akım analizi ve nakit akım analizi. Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Marmara Kitapevi, Öztin Akgüç,Mali Tablolar Analizi, Metis Yayıcılık, KMY410e - YATIRIM PROJE DEĞERLENDİRME(3-0) 3 Yatırım, Proje, Yatırım Projesi, Yatırımın Aşamaları-Yatırım Projesinin İçeriği, Yatırım Projelerinin İktisadi Analizi: Piyasa Araştırması, Talep Tahmini, İşletme Kapasitesinin Belirlenmesi, Kuruluş Yeri Seçimi, Yatırım Projelerinin Teknik Analizi: Projenin Gerekliliği, Ürünleri, Teknoloji Seçimi, Yatırım Kapsamı, Sabit Yatırım Tutarı, Uygulama Planı, Çevre Kirliliğine Etkileri, Tam Kapasitede Üretim Giderleri, Yatırım Projelerinin Mali Analizi: İşletmenin Mali Durumu, Yatırımın Finansman Boyutu, Faaliyet Sonuçlarının Projeksiyonu, Karlılık, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Statik ve dinamik Kriterler, Risk ve Belirsizlik, Yatırım Projelerinin Ulusal Ekonomi Açısından Değerlendirilme Kriterleri, Yatırımlarla İlgili Teşvikler. Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Atlas Kitapevi, Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Planlama - Analiz Fizibilite, Turan Kitapevi, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilgisayarın tanıtılması, donanım bilgisi, yazılım bilgisi, dosya ve klasör oluşturma, program seçme ve çalıştırma, yardım menüsü kullanımı, görsel ayarlar. ofis araçlarının

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI KYT101 Siyaset Bilimine Giriş I Kredi 3 Siyaset ve siyasetle ilgili temel

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ML 101- KAMU MALİYESİ I- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞ1402.101 Hukukun Temel Kavramları (3+0) Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3) (AKTS:9) (Introduction to Economics I) İktisadın Temel İlkeleri,

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Mevlüt BALTA Daire Başkan

Mevlüt BALTA Daire Başkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okuyan veya 2009 yılında yeni kayıt

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı