HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MODERN DİLLER BİRİMİ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MODERN DİLLER BİRİMİ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MODERN DİLLER BİRİMİ DERS İÇERİKLERİ İNG127 Temel İngilizce I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Önkoşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, be fiili (Olumlu/Olumsuz cümleler/soru cümleleri) Çoğul eki ve çoğul kelimeler What soru kelimesiyle oluşturulan soru cümleleri İyelik Sıfatları ve İyelik eki Geniş zaman (Olumlu/Olumsuz cümleler/soru cümleleri) (Present Simple Tense) Sayılabilen ve sayılamayan isimler (a/an/some/any) Sahip olma ifadeleri (Have/Has got) -ing eki almış isimlerle kullanılan fiiller. Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go / Elementary, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav: %25 Final sınavı: %50 İNG128 Temel İngilizce II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, There is/there are ifadeleri Sıklık bildiren zarflar (always, usually, often, sometimes, never) Yer edatları (in, on, above, in front of, under, opposite, next to) Şimdiki Zaman (Olumlu/Olumsuz cümleler/soru cümleleri) (Present Continuous Tense) Yetenek anlatmak için can/can t kullanımı Geçmiş Zaman ( be fiili, Düzenli/Düzensiz fiillerle olumlu/olumsuz/soru cümleleri) (Past Simple Tense) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go / Elementary, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav: %25 Final sınavı: %50 İNG237 İngilizce III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Miktar zarfları: (Many, much) Gelecek zaman için be going to kullanımı.

2 Yer ve zaman edatları: (in, on, at) İzin ve rica kipi: (Could) Sıfatların derecelendirilmesi: Üstünlük (comparative) ve en üstünlük dereceleri (superlative) Tavsiye kipi: (Should) Tercihleri bildirme: (Would prefer) Present perfect tense : (How long/for/since) Zorunluluk kipi: (Have to) Gelecekle ilgili tahminde bulunma: Will Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Elementary, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG238 İngilizce IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Geçmiş zaman (Simple past tense-düzenli ve düzensiz fiiller) Geniş zaman & Şimdiki zaman (Simple present ve present continuous tense) Gelecek zaman (be going to) Present perfect tense ve Simple past tense Present perfect tense (yet, already) Aitlik sıfatı Tavsiye kipi: (Should ve emir cümleleri) Kıyaslama cümleleri (comparative sentences) Öneri ve rica kipleri (Could, will, shall) Şart kipi (Zero conditionals) Geçmiş alışkanlıklar (Used to) Amaç ve sebep kipleri (for, because, infinitive with to) Miktar zarfları (some, any, much, many, a lot of) Zorunluluk kipi: (Have to, had to) Gelecekle ilgili tahminde bulunma (Will) Karşılaştırma sıfatları (superlatives) Geçmişteki yetenekler (could, be good at) Şart kipi (First conditionals) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Pre-intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG337 İngilizce V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta-altı düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Past Simple & Past Continuous tense Edilgen yapı (present simple passive) A-an- the

3 Zorunluluk ve yasaklama kipleri (have to, don t have to, mustn t) Gelecek zaman (going to, will, present continuous) Present perfect tense (for, since) İzin kipleri (may, can, could, is it OK?) Farazi durumlardan bahsetme (would) Edilgen yapı (simple past) Gerunds & infinitives Özne soruları (present simple tense) Sıfat cümlecikleri (which, that, who, where) Çıkarım cümleleri (must be, might be, can t be) Şart kipi (Second Conditionals) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG338 İngilizce VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders ileri orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Past Simple & Past Continuous tense Özne ve nesne soruları Gelecek zaman (going to, will, present simple, present continuous)) Karşılaştırma cümleleri (comparatives & superlatives) Yetenek ifadeleri Amaç zarfları Present perfect tense Şart cümleleri (first & second conditionals) Geçmiş alışkanlıklar (used to,would) Tavsiye ifadeleri (should, could, ought to) Sıfat cümlecikleri Rica kipleri Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Upper-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG437 İngilizce VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Zamanlar: (Past Perfect Tense and Past perfect Continuous, Future Perfect Tense) Edilgen yapı: (Passive) Olasılık kipleri: (Will, may, might,could) Zorunluluk kipleri: (must / have to / had to) Koşul cümleleri: (1.tür. 2. tür. 3. Tür, Wish, If only) Dolaylı anlatım: (Reported speech and questions)

4 Dönüşlü zamirler: (myself, yourself, ourselves etc.) Mantıksal Çıkarım Kipleri (Şimdiki ve geçmiş zaman halleri): (must, can, might, must have V3, can have V3, might have V3.) Sıfat cümlecikleri: (Relative Clauses) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG 438 İngilizce VIII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Zamanların genel tekrarı ( all forms of present, past and future tenses) Zıtlık, sonuç zarflarının kullanımı: (Also, as well, as a result, therefore, nevertheless, however, on the other hand, although ) Tag Questions (Eklenti Soruları) Gereklilik kipleri: (should, ought to, be supposed to, must, have to, need to) Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve miktar zarfları Gerund: (İsim fiil) Koşul cümleleri: (1.tür. 2. tür. 3. Tür) Olasılık ifade etme: (probably, It s quite possible that, bound to,will, So that /Such that Was/were going to, was/were about to, was/were on the point of, was/were due to ) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Upper-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG111 Dil Becerileri I (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İngilizce Hazırlık Eğitimi`nde başarılı olan öğrenciler bu dersten muaftır. Hazırlık geçme notu C1, C2, C3 olan öğrenciler notlarını yükseltmek için ING111 dersini alabilirler. Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin orta-ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta-ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Dil Bilgisi: Geniş zaman & Şimdiki zaman (Simple present ve present continuous tense) Present perfect tense (since, for) ve Present Perfect Continuous tense, Geçmiş zaman (Simple past tense-düzenli ve düzensiz fiiller),past Continuous Tense, Past Perfect Tense Geçmişte yapılan eylemler (Used to / would) Tavsiye kipi ve emir cümleleri ( Should / have to), Zorunluluk kipi(have to, had to) Olasılık zarfları (Adverbs of probability) Gelecekle ilgili tahminde bulunma (Will) Sıfır, Bir ve İkinci koşul Durumları (Zero, First, Second conditionals) / If ve When tümceleri Konuşma/Yazma/Dinleme Becerileri: Topluluklar, sıra dışı olaylar toplumsal sorunlar ve insanların yaşamları ile ilgili konuşmalarda kullanılabilecek önemli kelimeleri kullanabilme. Okuduğu ve dinlediği metinlerden çıkarımda bulunabilme.

5 Okuduğu paragrafın ve dinlediği metnin ana fikrini bulabilme. Okuduğu ve dinlediği metinlerdeki gerçek bilgi ile yorum arasındaki farkları ayırt edebilme. Resmi dil kullanımı ile gündelik dil kullanımı arasındaki farkları açıklayabilme. Ettirgen ve oldurgan yapıları yerinde ve doğru olarak kullanabilme. Denklik bağlaçlarını kullanabilme. Paragraf türlerini ayırt edebilme. Paragraf organizasyonun temel öğelerinin (konu cümlesi, gelişme, sonuç cümlesi, birlik, tutarlılık ve bağlılık) bilgisi. Dinleme ve okuma yaparken tutum ya da fikirleri anlamada içerikteki ipuçlarını kullanabilme. Karşılıklı konuşmaları başlatabilme ve sürdürebilme. Kaynaklar: McKinlay, S., & Hastings, B. (2012). New success. Harlow: Pearson. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG112 Dil Becerileri II (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İngilizce Hazırlık Eğitimi`nde başarılı olan öğrenciler bu dersten muaftır. Hazırlık geçme notu C1, C2, C3 olan öğrenciler notlarını yükseltmek için ING112 dersini alabilirler. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta-ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta-ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Dil Bilgisi: Dolaylı Anlatım(Reported Speech) cümleler, zaman kalıpları, sorular ve emir cümleleri Etken/Edilgen Cümleler Üçüncü Koşul Durumu (Third Conditional) cümleler Keşke (I wish /If only) cümle yapıları Tahmin Kipleri (Modals for Speculation, modal perfects) Tanımlı/Tanımsız Belirteçler (Articles) Ettirgen Çatı (Have/get something done) Fiil Kurguları (Verb Patterns) Konuşma/Yazma/Dinleme Becerileri: Farklı kelime türlerini tanımlayabilme. Yazılı bir metindeki tamlamaları bulabilme ve mecazi ifadeleri ayırt edebilme. İki okuma parçasını karşılaştırabilme. Paragrafta verilen ana düşünceyi destekleyici örnek türlerini tanımlayabilme. Mecazi ve gerçek anlamlarında kullanılan ifadeleri ayırt edebilme. Eleştirel okuma yapabilme, metinde savunulan düşüncelerin ne kadar güçlü olduklarını sınayabilme. Konuşma esnasında gerekli olan söze dahil olma, görüş belirtme, sorulara cevap verebilme gibi becerileri kullanabilme. Bağlaçların değişik kullanımlarının bilgisi. Bağlaçları farklı kompozisyon türlerinde etkin kullanabilme. Kaynaklar: McKinlay, S., & Hastings, B. (2012). New success. Harlow: Pearson. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG113 İleri İngilizce (3 0 3 ) AKTS 3 Önkoşullar: En az C1 düzeyinde İngilizce bilgisi Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmesini sağlamak ve alanlarıyla ilgili mesleki İngilizce bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

6 Dersin İçeriği: Bu ders İngilizce dilbilgisi ve tıbbi terimler ile birlikte okuma- anlama, Kaynaklar: Medicine Student s Book/Workbook, CD ler. Oxford University Press. Sam McCarter Değerlendirme Sistemi: Ara sınavlar: 20% + 20%+20% = 60% Final Sınavı: 40% İNG211 Akademik Yazma Becerileri I (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: İngilizce Hazırlık Eğitimi`nde başarılı olmak. Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Bir paragrafın temel öğelerini (konu cümlesi, gelişme ve ana ve yardımcı destek cümleleri, sonuç cümlesi) ayırt eder. Olayları tarihsel bir sıralama yaparak bir bütün içerisinde yazılı olarak ifade eder. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak tasvir paragrafları yazar ve mekâna göre sıralama yapar. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar yazar ve mantık sıralaması yapar. Yazma süreci ve aşamalarına ilişkin (yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk taslağın yeniden yazılması, son halinin yazılması) bilgi sahibidir. Bir paragrafın nasıl genişletilip kompozisyona dönüştürüleceğine ilişkin (tez cümlesi, tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgi sahibi olur. Fikirlerini ifade edecek türde kompozisyon yazar. Kaynaklar: Fitzpatrick Mary (2011). Engaging Writing I. Pearson Education ESL; 1 edition (January 21, 2011) Değerlendirme Sistemi: Ara sınavlar: 25 % + 25 % = 50% Final Sınavı: 50% İNG212 Akademik Yazma Becerileri II (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: ING 211 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Sebep-sonuç türünde kompozisyonların organizasyonunu (giriş paragrafı, bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Sebep-sonuç türünde kompozisyon yazar. Karşılaştırma türünde kompozisyonların organizasyonunu (giriş paragrafı, örnek tez cümleleri bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Karşılaştırma türünde kompozisyon yazar. Bir görüş ile ilgili fikir bildiren (lehinde veya aleyhinde) kompozisyonların (giriş paragrafı, örnek tez cümleleri bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Bir görüş ile ilgili fikir bildiren kompozisyonlar yazar. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar yazar ve mantık sıralaması yapar. Yazma süreci ve aşamalarına ilişkin (yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk taslağın yeniden yazılması, son halinin yazılması) bilgi sahibidir. Bir paragrafın nasıl genişletilip kısa deneme türüne dönüştürüleceğine ilişkin (tez cümlesi, tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgi sahibidir. Kaynaklar: Fitzpatrick Mary (2011). Engaging Writing II. Pearson Education ESL; 1 edition (January 21, 2011) Değerlendirme Sistemi: Ara sınavlar: 25 % + 25 % = 50% Final Sınavı: 50%

7 İNG155 Sosyal Bilimler İçin İngilizce (3 0 3) AKTS 4 Önkoşullar: En az B1 düzeyinde İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu ders, Sosyal Bilimler öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi ve farklı beşeri bilimler hakkında bilgi düzeylerini arttırmayı amaçlar. Dersin İçeriği: Sosyal bilimler disiplinleri ve tanımları. Sosyal bilimler ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan arkeoloji, tarih, sanat, edebiyat, sinema ve hukuk alanlarında okuma, izleme ve tartışma. Kaynaklar: Gazete ve dergilerden alınan makaleler. Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %10 ödev: %30 sunum: %10 ara sınav: %20 final: %40 İNG205 Eleştirel Okuma (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Dersin amacı, eleştirel okumanın temel ilkelerini öğretmek, öğrencilerin güncel konularla ilgili İngilizce makaleleri, kısa edebi ve mitolojik hikayeleri eleştirel bir bakış açısıyla okumalarını sağlamak, öğrencilere okumaları sırasında farklı bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin yorum yapabilme yetisini geliştirmektir. Dersin İçeriği: İyi düzeyde İngilizce kullanılan, güncel konular üzerine yazılmış makalelerin, kısa edebi hikayelerin ve mitolojik hikayelerin sınıf içinde okunarak tartışılması, öğrencilerin fikirlerini sözlü ve yazılı olarak aktarmaları. Kaynaklar: Güncel konulu makaleler, kısa edebi hikayeler, mitolojik hikayeler (Kaynaklar ders sorumlusu tarafından temin edilecektir.) Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %10 ara sınavlar: %40 final: %50 İNG221 Kültürel Çeşitlilik ve Dil (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Dersin amacı, değişik kültürlerdeki ayinler, alışkanlıklar ve gelenekler gibi belli konuları videolar, makaleler ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla analiz edip yorumlayarak öğrencilerin yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. Dersin İçeriği: Belli bir dil yeterlik düzeyine sahip öğrencilerle, yerli ve yabancı kültürlerdeki belli konuların (ritüeller, sosyal iletişim, dünya mutfağı, festivaller, gelenekler, beden dili, vs.), özgün kaynaklar (kısa videolar, diziler, slayt gösterileri vs.) kullanılarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi, tartışılması, öğrencilerin fikirlerini sözlü ve yazılı olarak aktarmaları ve canlandırmalarda bulunmaları. Kaynaklar: Güncel konulu makaleler ve hikayeler. (Kaynaklar ders sorumlusu tarafından temin edilecektir.) Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %5 sunum: %20 ara sınav: %30 final: %45 İNG227 İngilizce Konuşma Becerileri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: Orta düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu ders kendini değişik ortamlarda, konularda ve durumlarda düzgün, akıcı ve kendine güvenli bir şekilde ifade etme, iletişim kurma, topluluğa etkili bir şekilde sunum yapma, eşli ve grup çalışmalarında etkin bir şekilde rol alma, ifade etme ve bir konu üzerinde tartışabilme becerisini geliştirmeyi hedefler. Dersin İçeriği: Öğrencilerin ilgisini çekebilecek, sözlü yorum yapabilecekleri dinleme ve okuma pasajları, haber metinleri, konuşma, ifade becerisini geliştirecek öğrenci odaklı

8 canlandırma, tartışma, sunum, problem çözme gibi öğrenciye pratik yapma imkanı sağlayan aktiviteler yapmak. Kaynaklar: Ders notları, dinleme CDleri, okuma parçaları, makaleler. Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %15 sunum: %15 ara sınavlar: %30 final: %40 İNG229 Profesyonel Kullanım İçin Sunum Becerileri (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: Orta üzeri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğreterek etkili sunum yapma becerisi kazandırmayı hedefler. Dersin İçeriği: Bu ders etkili sunum için gerekli becerilerin (not kartı yazma, görsel hazırlama, heyecan kontrolü, vücut dili, kaynak taraması yapma, sunum kısımlarını birbirine bağlama vb.) geliştirilmesini içerir. Kaynaklar: Ders notları, Power Point sunumları, Online kaynaklar, Academic Speaking Skills, BlackSwan Languages (ODTU), Effective Presentations, Instructors Booklet (Başkent Üniversitesi) Değerlendirme Sistemi: Devam/katılım: %5 ödevler: %30 ara sınav: %25 final (sunum): %40 İNG 311 Dinleme Becerileri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu derste, çeşitli özgün dinleme metinleri ve sunumlarla öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin İçeriği: Bu derste, öğrencilerin mülakatlar, filmler, konferanslar, televizyon programları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri ile dinleme becerilerini geliştirmelerini amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Kaynaklar: Ders notları, çevrimiçi kaynaklar. Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %50 final (sunum): %50 İNG312 İngilizce-Türkçe Çeviri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri akademik çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirme konusunda yönlendirilerek, akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri çeviri becerilerini edinebilmelerini amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Kaynaklar: Çeviri teknikleri üzerine kitaplar, internetteki güncel metinler ya da dergilerden derlenen metinler Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %50 final (sunum): %50 İNG313 Türkçe-İngilizce Çeviri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: En az orta düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu derste öğrenciye çağdaş çeviri kuram ve kavramlarını tanıtmak, farklı metin türlerini inceleyerek dil kullanımları konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamak ve bu metinlerin çevirisini gerçekleştirebilecek hâkimiyet düzeyine erişmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Ders, uygulama saatlerinin yanı sıra bilgilendirme ve inceleme saatlerini de içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle yapılan bilgilendirme ve inceleme aktivitesinin

9 ardından öğrenciye bu öğrendiklerini uygulama fırsatının sunulduğu saatler yoğunlukta olacaktır. Kaynaklar: Çeviri teknikleri üzerine kitaplar, internetteki güncel metinler ya da dergilerden derlenen metinler Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %40 final (sunum): %60 ALM127 Almanca I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Önkoşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Şimdiki zamanda fiil çekimi Sayılar Cümle yapısı Soru zamiri ve yüklemle oluşturulan soru cümleleri Emir kipi Sie Belirli ve belirsiz tanımlıklar Olumsuzlaştırma (Negation) İyelik bildiren zamirler (Possessivartikel) Miktar belirtme İsmin i-hali Sesli harf değişimi olan fiiller Modalverb möchten Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 ALM128 Almanca II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Ayrılabilen fiiller İzin, rica ve zorunluluk kipleri können, müssen, dürfen Saatler İşaret zamiri Indefinitpronomen Yer edatları in, an, auf İyelik bildiren zamirler (tüm kişi zamirlerinde) Tavsiye kipi sollen 2. tekil ve 2. çoğul şahıslarda emir kipi Geçmiş zamanın yapısı (Partizip Perfekt) Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %6

10 ALM237 Almanca III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Tüm fiillerde geçmiş zaman yapısı (Partizip Perfekt) Yer ve yön tarifi Kişi zamirlerinin Akkusativ de kullanılması Wechselpräpositionen in, an, auf, über, unter, hinter, neben, vor, zwischen Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM238 Almanca IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Almanca da ismin e hali Sıfatların derecelendirilmesi İsmin e halinde kişi zamirleri İsmin e ve i hallerinde nesne alan fiiller İsmin i halinde işaret zamirleri Bir davet mektubu / davetiye yazabilme Dilek ve isteklerini aktarabilme / ifade edebilme Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM337 Almanca V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Tanımlık + sıfat + ismin birlikte kullanımı Artikelwörter dieser, mancher, jeder / alle İzin, rica, dilek, tavsiye, zorunluluk kipinin geçmiş zamanı durfte, konnte, wollte, sollte, musste Yan cümleler Tarihler Edatla birlikte kullanılan dönüşlü filler Fragewörter und Pronomen wofür?, dafür Konjuktiv II Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50

11 ALM338 Almanca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Sıfatların derecelendirilmesi ve çekimleri Kıyaslama / Karşılaştırma yapma Edilgen çatılı cümleler zuerst, dann, danach, später, zuletzt,, bağlaçlarının anlamları ve cümle içinde kullanımları Infinitiv zu,, ( -meyi, -mayı, -meye, -maya ) cümleleri ve kulanıldığı yapılar dass,, ( -diği, -dığı, -diğini, -dığını, -mesi, -ması, -mesini, -masını ) cümleleri ve kullanıldığı yapılar Hikaye geçmiş zaman Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM437 Almanca VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, es ile kurulan yapılar Relativpronomen Yan cümleler (Relativsätze) lassen fiili ile cümle yapısı zum + mastar Dolaylı soru cümlesi um zu ile oluşturulan mastar yapı damit ile kurulan yan cümleler Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM438 Almanca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Sözcükten önce gelen ilgeçler ( edatlar ) auβer, wegen,, Sözcükten önce gelen ilgeçlerle ( edatlarla ) kurulan / kulanılan ifadeler Dönüşlü fiiller Unbetonte Akkusativ- und Dativergänzungen İşteş zamirler Şiirler Kısa metinler / Metin çözümlemeleri Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50

12 ALM123 Spor Almancası (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: Yok. Dersin Amacı: Spor jargonu kendine özgü söz dağarcığından ve deyimlerinden oluşan ve ağırlıklı olarak sporcuların, sporcu antrenörlerinin ve fanatiklerin arasında kullanılan özel bir iletişim dilidir. Bu derste Almanca ve Türkçe spor terimlerinin sözcükbilim, anlambilim ve sosyodilbilim açısından her iki dilde karşılaştırmalı olarak analizi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Almanca ve Türkçe spor terimlerinin ve bu terimlerin kullanıldığı metinlerin her iki dilde karşılaştırmalı olarak analizi. Kaynaklar: Rohr, B. & Simon, G. (2004). Fuβball Lexikon Die groβe Fuβball - Enzyklopädie. München: Copress Sport. Schönfelder, Klaus-Jürgen & Trogsch, Friedrich ( 1980 ). Kleines olympisches Lexikon. Bibliographisches Institut, VEB Olimpik Spor Sözlüğü Türkçe-Fransızca-İngilizce-Almanca ( 1989 ) Türk Spor Vakfı Yayını Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %10 ara sınavlar: %40 final: %50 ALM233 Akademik Almanca (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: B1 ve üzeri Almanca bilgisi. Dersin Amacı: Ders akademik Almanca konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Dersin İçeriği: İzlenen Almanca öğrenim videolarından Almanca kavrama, tartışma, sonuca bağlama ve kompozisyon yazma becerilerini geliştirme. Kaynaklar: Deutsche Welle: Deutsch aktuell Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %50 final: %50 FRA127 Fransızca I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Önkoşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Geniş/ Şimdiki zaman Conjugaison du présent (singulier) Tanımlı/Tanımsız Belirtkeler (Articles définis et indéfinis) Eril- Dişil / Tekil Çoğul kelimeler (Opposition masculin/ féminin et singulier/pluriel) Ad tamlaması de. (Complément déterminatif avec de ) Olumsuz cümle yapısı. (Négation (pas de)) Şimdiki zaman çekimi (Conjugaison du présent (pluriel)) Ne ve Hangi soru sözcüğüyle oluşturulan soru cümleleri.(quel interrogatif) İyelik Sıfatları (Adjectifs possessifs :mon/ma- ton/ta- votre) İlgeçlerden sonra gelen adıllar (Pronoms après prépositions: moi, toi, etc.) Yakın gelecek zaman (Futur Proche) Soru cümlesi yapıları (Interrogation (inversion du pronom sujet)). Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60

13 FRA128 Fransızca II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, İşaret sıfatları Adjectifs démonstratifs İyelik sıfatları ve diğer aidiyet durumları Adjectifs possessifs et autres formes de l appartenance Çift zamirli fiillerin çekimleri Conjugaison pronominale Emir bildiren cümleler Impératif présent Zorunluluk bildiren ifadeler Expression de l obligation Geçmiş zamanda cümle kurma Passé composé Amaç ve sebep bildiren ifadeler Expression de la cause et du but Şüphe ve kesinlik bildiren ifadeler Expression du doute et de la certitude Belgisiz zamirler Quelqu un/ quelque chose/ne personne-ne rien. Miktar bildiren ifadeler Expression de la quantité. (un peu de, beaucoup de, quelques, assez de) Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 FRA237 Fransızca III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Dolaylı dolaysız tümleçler Pronoms compléments (directs et indirects) Şimdiki zamanın hikayesi Imparfait Şimdiki zamanın hikayesi ile Geçmiş zaman işleyişi Emploi du passé et de l imparfait Geçmiş zamanda süre ve zaman bildiren ifadeler Expression de la durée dans le passé en Zamiri Pronom «en» Gelecek zaman Futur Yakın geçmiş zaman Passé récent Dolaylı anlatım biçimleri Discours rapporté au présent Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA238 Fransızca IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Karşılaştırma bildiren ifadeler Constructions comparatives Üstünlük bildiren ifadeler Constructions superlatives Şart kipi Supposition (si+présent) Kişisiz fiiller Formes impersonnelles (il pleut)

14 y Zamiri Pronom «y» Zarflar Adverbes İlgi zamirleri Pronoms relatifs «qui, que, où, dont» Ettirgen cümle yapısı Faire +Verbe Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA337 Fransızca V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta-altı düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. İlgi zamiri Le pronom relatif: qui, que où, dont Devrik yapılı soru yapısı L interrogation avec inversion du sujet Kişi zamirleri Le pronom personnel Dolaylı soru yapısı L interrogation indirecte (Je demande si ) İşaret zamirleri ile ilgi zamirleri Le pronom démonstratif + relative : Şart kipi Le conditionnel présent Dolaylı soru yapısı ve zaman uyumu L interrogation indirecte :la concordance des temps Birleşik ilgi zamiri Le pronom relatif composé : qui, auquel Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA338 Fransızca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders ileri orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Belgisiz zamir yapıları Quelque chose à + infinitif -- Rien à + infinitif Geçmiş zamanda şart kipi La subordonné conditionnelle : si + imparfait Geçmiş zamanda dolaylı anlatım Le discours rapporté au passé : concordance des temps Dilek, istek kipi Le subjonctif Soru kalıpları L interrogation qui est-ce qui, qui est-ce que Bağlaçlar Des mots de coordination Hikaye birleşik zamanı Le plus-que-parfait Geçmiş zamanda dilek şart kipi Le conditionnel passé Hikaye birleşik zamanın şart kipi La subordonnée conditionnelle : si + plus-que-parfait Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 FRA437 Fransızca VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde Fransızca dil becerilerini

15 Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Ulaç yapısı (Bağ-fiil) Le gérondif Olmaksızın, olsun diye Pour que, sans que + subjonctif Sonu indre ile biten 3. Grup fiiller Les verbes en-indre Zarfların yapısı les adverbes en-ment Zarfların yeri La place des adverbes Karşıtlık bildiren ifadeler L expression de l opposition : bien que + subjonctif, pourtant, quand même, cependant, malgré tout Edilgen yapı Le passif İyelik zamirleri Le pronom possessif : le mien, les miens Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA438 Fransızca VIII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Sebep bildiren bağlaçlar La conjonction parce que et puisque Şimdiki zaman ortacı Le participe présent Geçmiş zaman ortacı Le participe passé Neden bildiren ifadeler L expression de la cause Geçmiş zaman (hikayede ve romanda kullanılan) Le passé simple. Sonuç bildiren ifadeler La conséquence : tellement que Gözden geçirme Révision : le discours rapporté direct Gözden geçirme Révision : le discours rapporté indirect Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 İSP127 İspanyolca I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Ön koşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Saludos y presentaciones: decir el nombre, origen o nacionalidad, residencia y profesión Alfabeto español: deletrear y pronunciar Número y género de los sustantivos: artículos determinados (el, la, los, las) y articulación de los sustantivos Adjetivación: número y género en adjetivos Países y gentilicios Adjetivos calificativos (I) Colores Pronombres personales (tónicos/i: yo, tú, él, ella ) Presente de indicativo del verbo Ser Profesiones

16 Formulación de frases afirmativas, negativas e interrogativas: interrogativos (qué, de dónde, cómo) y signos de puntuación Formas de cortesía en español: frases y expresiones formales e informales Artículos indeterminados (un, una, unos, unas) Presente de indicativo del verbo Tener : expresiones con Tener Adjetivos y pronombres demostrativos (este, esta, esto..) Números cardinales (0-100) Días de la semana, meses del año, estaciones Adjetivos posesivos Presente de indicativo de verbos regulares Preguntar y decir el número de teléfono, fecha de nacimiento... Interrogativos (II): por qué, dónde, cómo, cuándo, cuánto, cuál Presente de indicativo del verbo Estar Adverbios y preposiciones de lugar: localizar objetos. Contracciones: a+el=el/ de+el=del Números cardinales (100- ) Habitaciones, muebles y objetos de la casa Números cardinales (II) Diferencias entre ser y estar Describir personas, objetos y lugares Números ordinales (1-10) Presente de indicativo del verbo Haber (hay): comparación entre Hay y está/n Preguntar por la existencia de un lugar o establecimientos Redacción: Mi Barrio Lugares públicos (quiosco, comisaría, farmacia ) Barrios populares en el mundo Preguntar y responder cómo llegar a un sitio : Se impersonal, verbos irregulares ir y venir Preguntar y decir la hora y preguntar por horarios Medios de transporte (avión, bici, tren ) Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 İSP128 İspanyolca II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Presente de indicativo de verbos irregulares (I) Pronombres personales: Tónicos-II (mí, ti, conmigo, contigo) Presente de indicativo de verbos irregulares (II) Expresiones con animales Pronombres personales: Átonos: (Complementos Directos e Indirectos) Números Ordinales (10-20) Uso del Complemento Directo con el Indirecto: CI+CD+VERBO Se como complemento indirecto en 3ª persona singular y plural

17 Verbos reflexivos : I. con partes del cuerpo (me lavo la cara) II. con prendas de vestir (me pongo los zapatos) Verbos reflexivos y recíprocos con complementos (C.D/C.I) Hablar de acciones habituales y cotidianas Adverbios de tiempo y locuciones de frecuencia (siempre, nunca, a veces ) Redacción: Agenda Diaria/Semanal Describir personas Partes del cuerpo (I) y adjetivos calificativos de descripción física y de carácter (III) Familia y árbol genealógico Verbo Gustar y otros verbos similares: importar, molestar, interesar, encantar, molestar Adjetivos y adverbios de cantidad: muy, mucho, bastante También- Tampoco, Sí-No Expresar gustos, aficiones y preferencias perativo afirmativo regular y pronominal (I) Celebración de una boda Apellidos españoles Imperativo afirmativo irregular y pronominal (II) Preguntar por el precio o la cantidad y pedir la comida en el restaurante Hablar de hábitos alimenticios Herramientas y recetas culinarias: utensilios, técnicas, pesos y medidas Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 İSP237 İspanyolca III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, De Compras : Lugares para comprar: mercados, mercadillos Ropa: objetos personales y materiales Verbos con pronombre: parecer, quedar... Verbos Llevar y Quedar y sus valores Qué?- Cuál? Números (III) Estar+ gerundio y su comparación con el presente de indicativo Formas de obligación: deber+infinitivo Tener que+infinitivo, hay que+infinitivo Dialogar en situaciones diferentes (invitaciones, saludos y despedidas ) y pedir cosas y favores Actividades y lugares de ocio: cine, teatro, ópera... Cultura española: fiestas tradicionales en España y en Latinoamérica Redacción: Qué vas a hacer este fin de semana/estas vacaciones...? Realizar una conversación telefónica Comunicación (I) Terminología telefónica: batería, saldo, llamadas perdidas Algunos valores de Gerundio y perífrasis verbales: Seguir+gerundio, Volver a, Acabar de Ir+a+ infinitivo y marcadores temporales (futuro planeado) /Expresar intenciones o planes para el futuro (ir+a+ infinitivo, querer+infinitivo, pensar+infinitivo ) España (I): comunidades autónomas, ciudades

18 Tiempos pasados (I): Pretérito Perfecto. Participios Regulares e Irregulares, marcadores temporales (pretérito perfecto) Preguntar por la causa y justificarse. Aceptar excusas Redacción: Qué has hecho hoy/esta semana/estas vacaciones...? Expresiones para reaccionar Vaya, qué pena, no me digas... Terminología geográfica: montaña, campo, sierra Tiempos pasados (I): Pretérito Indefinido (verbos regulares y marcadores temporales) Expresar una cantidad indeterminada o inexistente: Pronombres y adjetivos indefinidos: algo, nada, alguien, nadie, algún-o,-a,-os,-as; ningún,-o,-a.. Ser y estar (II): describir estados de ánimo, circunstancias o cualidades temporales de objetos... Expresiones con Ser y Estar Pedir y dar información sobre medios de transporte Terminología de transportes: avión y tren Tiempos pasados (II): Pretérito Indefinido (verbos irregulares) Redacción: Qué hiciste el año/verano/ trimestre pasado...? Posesivos: Mío, tuyo, suyo... Cuantificadores: demasiado, mucho, bastante Estructuras y frases comparativas (I): más/menos/igual (de)...que; tan/tanto,-a... como... Preguntar por el tiempo y la temperatura Clima y accidentes atmosféricos y geográficos: trueno, rocío, terremoto.. Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP238 İspanyolca IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Comparación entre Pretérito Perfecto e Indefinido Mundo de trabajo: anuncios de empleo, profesiones, redacción de curriculum... Cantidades Complementos (revisión) Mapa de España (II): Ciudades Preposiciones I (a, de, desde, hasta, con, en, entre, hacia, según, tras...) Adverbios de tiempo, lugar, modo y locuciones Tiempos Pasados (III): Pretérito Imperfecto de verbos regulares e irregulares Describir acciones habituales en el pasado Biografías de los personajes famosos e históricos Comparación entre Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido: era o fue? Redacción: Cuando era pequeño.../mi primer día de la clase../mis primeras vacaciones sin familia Hablar de la salud y de estados físicos Expresiones idiomáticas con partes del cuerpo (hablar por los codos, estar hasta las narices...) Instrucciones: imperativo (repaso)

19 Usos se : (se impersonal, se pronominal, se pasivo reflejo, se dativo o intensificador del verbo...) Lenguaje corporal e interculturalidad Oraciones circunstanciales II. condicionales con Si temporales (cuando..), III. Causales (como, porque...), IV. Adversativas (pero...) Tiempos Pasados (IV): Estaba+gerundio (acciones interrumpidas por otra acción) Conjunción cuando y correlación de los tiempos pasados Expresiones sobre los animales Comparación entre estaba/estuve/he estado+gerundio Tiempos Pasados (V): Pluscuamperfecto Narrar sucesos y acontecimientos históricos Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 İSP337 İspanyolca V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin orta-altı düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Comparación entre Pretérito Perfecto e Indefinido Mundo de trabajo: anuncios de empleo, profesiones, redacción de curriculum... Cantidades Complementos (revisión) Mapa de España (II): Ciudades Preposiciones I (a, de, desde, hasta, con, en, entre, hacia, según, tras...) Adverbios de tiempo, lugar, modo y locuciones Tiempos Pasados (III): Pretérito Imperfecto de verbos regulares e irregulares Describir acciones habituales en el pasado Biografías de los personajes famosos e históricos Comparación entre Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido: era o fue? Redacción: Cuando era pequeño.../mi primer día de la clase../mis primeras vacaciones sin familia Hablar de la salud y de estados físicos Expresiones idiomáticas con partes del cuerpo (hablar por los codos, estar hasta las narices...) Instrucciones: imperativo (repaso) Usos se : (se impersonal, se pronominal, se pasivo reflejo, se dativo o intensificador del verbo...) Lenguaje corporal e interculturalidad Oraciones circunstanciales II. condicionales con Si temporales (cuando..), III. Causales (como, porque...), IV. Adversativas (pero...) Tiempos Pasados (IV): Estaba+gerundio (acciones interrumpidas por otra acción) Conjunción cuando y correlación de los tiempos pasados Expresiones sobre los animales Comparación entre estaba/estuve/he estado+gerundio Tiempos Pasados (V): Pluscuamperfecto Narrar sucesos y acontecimientos históricos

20 Kaynaklar: NUEVO VEN 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 2, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP338 İspanyolca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders ileri orta düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Preposiciones (III) Por y Para Expresiones para enfatizar Artículo neutro LO Apócope del adjetivo (avanzado) Participar en un debate: para empezar..., en segundo lugar...etc. Expresiones para hablar del trabajo Estilo Directo e Indirecto (I): Transmisión de frases afirmativas e interrogativas, verbos introductores, pronombres personales, marcadores temporales, adverbios de lugar... etc. Frases célebres! Pronombres Relativos: que, quien, dónde, cuándo..etc.. Futuro Perfecto (expresar conjetura y suposición) Hablar de la salud: enfermedades y tratamientos Expresiones para hablar de salud Deportes Viajes y vacaciones Hacer reservas y reclamaciones Pretérito perfecto de subjuntivo Artículos para identificar a alguien: el /la que..., el/la del.../ de la.. etc. Expresar extrañeza: Qué raro que.., me extraña que...etc. Imperfecto de subjuntivo Estilo indirecto(ii): transmitir órdenes Cosas de casa Redactar una carta personal: partes y expresiones Supersticiones Bodas: costumbres e innovaciones Kaynaklar: NUEVO VEN 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 2, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP437 İspanyolca VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Comprar en una tienda (valorar precios, prendas de vestir, objetos etc.)

21 Le/te/les os importa/importaría que subjuntivo (pedir permiso, pedir un favor, conceder o denegar permiso con amabilidad) Expresiones para hablar de dinero Conocimiento sociocultural: hábitos de consumo de los españoles Oraciones condicionales (II):Si Pretérito Imperfecto de Subjuntivo Condicional Me gustaría+ infinitivo/me gustaría +que+ imperfecto de subjuntivo (expresar deseos y consejos) Expresiones sobre los animales Conocimiento sociocultural:el sistema educativo español Expresiones sobre hablar sobre los estudios Oraciones concesivas Aunque +infinitivo/ subjuntivo Ocio y espectáculos Conocimiento sociocultural: nuevas formas de ocio: los grandes almacenes Conectores discursivos (sin embargo, además, es decir etc.) Participar en en un debate, argumentar y estructurar el discurso Teléfono Formación de palabras: Formación de sustantivos (-ismo, -ción, -cia etc.) y de contrarios (-im, -des) Expresiones con colores Terminología televisiva Conocimiento sociocultural:programas de televisión: hábitos y gustos El Sustantivo:Género y Número Irregulares, el artículo Determinado e Indeterminado (avanzado) Terminología Formas y Medidas (ancho, cuadrado, miligramo etc.) Verbos de cambio (hacerse, volverse, quedarse, ponerse ) Revisión de los tiempos del pasado (describir acciones en el pasado) Partes y elementos del cuento Relatar cuentos clásicos (patito feo, blancanieves etc.) Kaynaklar: NUEVO VEN 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 2, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP438 İspanyolca VIII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta üstü düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, El adjetivo y los demostrativos (avanzado) Expresiones con Ser y Estar (II) Pluscuamperfecto de Subjuntivo SINO/PERO Condicional Compuesto Revisión del futuro perfecto (o compuesto) Usos del futuro para formular hipótesis Adverbios y expresiones de probabilidad (deber de/seguramente/a lo mejor/igual..etc) Oraciones Condicionales (III):si + pluscuamperfecto de subjuntivo + Condicional Compuesto Conocimiento sociocultural: Los desastres ecológicos

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Birimi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Birimi Genel Bilgiler Yabancı Diller Almanca Birimi Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerine seçmeli ya da zorunlu Almanca Dil Eğitimi dersleri verir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

(16 Hafta 368 Saat) Güz Dönemi

(16 Hafta 368 Saat) Güz Dönemi (16 Hafta 368 Saat) -2017 Güz Dönemi Selamlama ve - Tanışma diyalogları vedalaşma ifedeleri Selamlama biçimleri Kişi zamirleri 1 - Alfabe 3-7 Ekim, - İsimierde eril/dişil ayrımı İsimlerin çoğul yapımı

Detaylı

Y.D.Y.O 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden İtibaren Açılan EK:IV Tüm Derslere İlişkin Tanımlar

Y.D.Y.O 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden İtibaren Açılan EK:IV Tüm Derslere İlişkin Tanımlar Dersin Kodu Adı : İNG 127 Temel İngilizce I Dersin Kredisi : 2 2 3 Dersin Düzeyi : Lisans Dersin Statüsü : Zorunlu/Seçmeli Dersin İçeriği : Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okumaanlama,

Detaylı

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4 YABANCI DİL II Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES122 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü

Detaylı

aders BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca 4 AFSA 202 2 3 + 0 3 3

aders BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca 4 AFSA 202 2 3 + 0 3 3 aders BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca 4 AFSA 202 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFSA 201 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFA 202 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA 03-07.10.16 E 1

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Dersin Kodu : AFYA 101 Dersin Adı : Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I Okutman : E-posta : Telefon : 0.216.578 00 00 (Dahili: 2178) Ders Amacı Yabancılar

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 1 Ders No : 0010080006 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA VI AFFF 302 2 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA VI AFFF 302 2 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA VI AFFF 302 2 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFF 301 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I ETI371 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE Ders No : 0500000 : : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul Dersleri Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 Güz ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 0 3 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSPANYOLCA 5 AFSA 301 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSPANYOLCA 5 AFSA 301 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSPANYOLCA 5 AFSA 301 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFSA 202 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İSPANYOLCA Lisans

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca 6 AFSA 302 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca 6 AFSA 302 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca 6 AFSA 302 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFSA 301 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca Lisans

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002009008 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Deniz Suna Gül, Kezban Talak Eyüboğlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Deniz Suna Gül, Kezban Talak Eyüboğlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ALMANCA 5 (ÇEVİRİBİLİM) AFGF 301 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri AFGF 202 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Almanca İşletme İngilizce III AFEC 363 1 0 + 6 3 5. Ön Koşul Dersleri AFEC 362

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Almanca İşletme İngilizce III AFEC 363 1 0 + 6 3 5. Ön Koşul Dersleri AFEC 362 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası Almanca İşletme İngilizce III AFEC 363 1 0 + 6 3 5 Ön Koşul Dersleri AFEC 362 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli.

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli. 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH ÜNİTELER DİLBİLGİSİ YAZMA DİNLEME KONUŞMA EKSTRA MATERYAL 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) - 2 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 3 CEFR seviyesi: A2+ / B1 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri:

Detaylı

ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA

ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA 1 Hakan YILMAZ Dilmer Yayınları CONTENIDO 1- Alfabe... 5 2- Encontrándose y saludándose... 6 3- Bu ne? / Bu kim?... 8 4- Sufijo para el plural (-ler)... 11 5- Bunlar ne?

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 2 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) - 2 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili

Detaylı

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I ELIT 107 Güz 3 0 0

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

YEDITEPE UNIVERSITY 2012 2013 AKADEMİK YILI EYLÜL- OCAK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

YEDITEPE UNIVERSITY 2012 2013 AKADEMİK YILI EYLÜL- OCAK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YEDITEPE UNIVERSITY 2012 2013 AKADEMİK YILI EYLÜL- OCAK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Dersin Kodu; AFS 101 İspanyolca 1: (3 saat / haftada) Seviye: A1 İspanyolca Bölümü Kordinatörü:Jesús García e-mail: jgarcia@yeditepe.edu.tr

Detaylı

İngilizce. Brackets- Ayraçlar Base Form- Kök Biçim

İngilizce. Brackets- Ayraçlar Base Form- Kök Biçim İngilizce A Abberviation- Kısaltmalar Active Sentence- Etken Cümle Adjective Clause- Sıfat Tamlaması Antonym-Karşıt Anlamlı Accusative Case- Belirtme Durum Abstract Noun- Soyut İsim Adjective- Sıfat Adverb-

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Hazirlik Almanca A1.1-A Dönem (16 hafta) (03 Ekim Ocak 2017)

Hazirlik Almanca A1.1-A Dönem (16 hafta) (03 Ekim Ocak 2017) - Hazirlik Almanca A1.1-A.1.2 1.Dönem (16 hafta) (03 Ekim 27 Ocak ) Hafta Modul Konu Içerik dilbilgisi yazma Sınav MENSCHEN A.1.1 Kendini tanıtma Modul 1 Alfabe W-soruları 1 3-7 Ekim, Ünite 1 - Kişiler

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce II

Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce II DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce II AFEC 362 T+U Saat Kredi AKTS 2 0+6 3 5 Ön Koşul Dersleri AFEC 361 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ingilizce

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dili Seviyesi Türü Koordinatör ü Dersi Verenler Yardımcıları Amacı İçeriği Fransızca

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

(Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony)

(Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony) Grammatical Topics Treated in the Modules: (Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony) 1. Miktar bildiren terimler / Quantifiers birkaç, biraz, ne kadar,

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA IV AFFA

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA IV AFFA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA IV AFFA 202 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 201 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI HAVA TRAFİK KONTROL PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.8.21 Diploma Program Adı : TARİH, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 215-21 Yarıyıl

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG212 Bahar ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA 102 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I ELIT 107 Güz 3 0 0

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları

Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fransızca Okuma ve Yazma II ETI272 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 2 CEFR Seviyesi: A2 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 20 saat=

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE IV YD-221 II/II 1+0+ 3 5 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca VI (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 302 2 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca VI (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 302 2 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca VI (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 302 2 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri AFSF 301 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce I

Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce I DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce I AFEC 361 1 0+6 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ingilizce Lisans

Detaylı

LATİNCE GRAMER 2 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

LATİNCE GRAMER 2 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ LATİNCE GRAMER 2 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ 6. DERSE HAZIRLANMA 7. DERSTEKİ BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DERS

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE I DERS PROGRAMI 2011-2012 Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin dili:

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil -1 Ders No : 0010020008 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca III (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 201 1 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca III (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 201 1 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca III (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 201 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri AFSF 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN. Örgün Eğitim. İngilizce-Türkçe

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN. Örgün Eğitim. İngilizce-Türkçe YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II. Dersin Adı İngilizce II Dersin Kodu 6309208 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal) Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Zaman ve Mekan temasına bağlı olarak çeşitli metinler ve Yaşlı Adam ve Deniz, Sizin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı