HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MODERN DİLLER BİRİMİ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MODERN DİLLER BİRİMİ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MODERN DİLLER BİRİMİ DERS İÇERİKLERİ İNG127 Temel İngilizce I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Önkoşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, be fiili (Olumlu/Olumsuz cümleler/soru cümleleri) Çoğul eki ve çoğul kelimeler What soru kelimesiyle oluşturulan soru cümleleri İyelik Sıfatları ve İyelik eki Geniş zaman (Olumlu/Olumsuz cümleler/soru cümleleri) (Present Simple Tense) Sayılabilen ve sayılamayan isimler (a/an/some/any) Sahip olma ifadeleri (Have/Has got) -ing eki almış isimlerle kullanılan fiiller. Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go / Elementary, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav: %25 Final sınavı: %50 İNG128 Temel İngilizce II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, There is/there are ifadeleri Sıklık bildiren zarflar (always, usually, often, sometimes, never) Yer edatları (in, on, above, in front of, under, opposite, next to) Şimdiki Zaman (Olumlu/Olumsuz cümleler/soru cümleleri) (Present Continuous Tense) Yetenek anlatmak için can/can t kullanımı Geçmiş Zaman ( be fiili, Düzenli/Düzensiz fiillerle olumlu/olumsuz/soru cümleleri) (Past Simple Tense) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go / Elementary, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav: %25 Final sınavı: %50 İNG237 İngilizce III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Miktar zarfları: (Many, much) Gelecek zaman için be going to kullanımı.

2 Yer ve zaman edatları: (in, on, at) İzin ve rica kipi: (Could) Sıfatların derecelendirilmesi: Üstünlük (comparative) ve en üstünlük dereceleri (superlative) Tavsiye kipi: (Should) Tercihleri bildirme: (Would prefer) Present perfect tense : (How long/for/since) Zorunluluk kipi: (Have to) Gelecekle ilgili tahminde bulunma: Will Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Elementary, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG238 İngilizce IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Geçmiş zaman (Simple past tense-düzenli ve düzensiz fiiller) Geniş zaman & Şimdiki zaman (Simple present ve present continuous tense) Gelecek zaman (be going to) Present perfect tense ve Simple past tense Present perfect tense (yet, already) Aitlik sıfatı Tavsiye kipi: (Should ve emir cümleleri) Kıyaslama cümleleri (comparative sentences) Öneri ve rica kipleri (Could, will, shall) Şart kipi (Zero conditionals) Geçmiş alışkanlıklar (Used to) Amaç ve sebep kipleri (for, because, infinitive with to) Miktar zarfları (some, any, much, many, a lot of) Zorunluluk kipi: (Have to, had to) Gelecekle ilgili tahminde bulunma (Will) Karşılaştırma sıfatları (superlatives) Geçmişteki yetenekler (could, be good at) Şart kipi (First conditionals) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Pre-intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG337 İngilizce V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta-altı düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Past Simple & Past Continuous tense Edilgen yapı (present simple passive) A-an- the

3 Zorunluluk ve yasaklama kipleri (have to, don t have to, mustn t) Gelecek zaman (going to, will, present continuous) Present perfect tense (for, since) İzin kipleri (may, can, could, is it OK?) Farazi durumlardan bahsetme (would) Edilgen yapı (simple past) Gerunds & infinitives Özne soruları (present simple tense) Sıfat cümlecikleri (which, that, who, where) Çıkarım cümleleri (must be, might be, can t be) Şart kipi (Second Conditionals) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG338 İngilizce VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders ileri orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Past Simple & Past Continuous tense Özne ve nesne soruları Gelecek zaman (going to, will, present simple, present continuous)) Karşılaştırma cümleleri (comparatives & superlatives) Yetenek ifadeleri Amaç zarfları Present perfect tense Şart cümleleri (first & second conditionals) Geçmiş alışkanlıklar (used to,would) Tavsiye ifadeleri (should, could, ought to) Sıfat cümlecikleri Rica kipleri Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Upper-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG437 İngilizce VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Zamanlar: (Past Perfect Tense and Past perfect Continuous, Future Perfect Tense) Edilgen yapı: (Passive) Olasılık kipleri: (Will, may, might,could) Zorunluluk kipleri: (must / have to / had to) Koşul cümleleri: (1.tür. 2. tür. 3. Tür, Wish, If only) Dolaylı anlatım: (Reported speech and questions)

4 Dönüşlü zamirler: (myself, yourself, ourselves etc.) Mantıksal Çıkarım Kipleri (Şimdiki ve geçmiş zaman halleri): (must, can, might, must have V3, can have V3, might have V3.) Sıfat cümlecikleri: (Relative Clauses) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG 438 İngilizce VIII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ING 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Zamanların genel tekrarı ( all forms of present, past and future tenses) Zıtlık, sonuç zarflarının kullanımı: (Also, as well, as a result, therefore, nevertheless, however, on the other hand, although ) Tag Questions (Eklenti Soruları) Gereklilik kipleri: (should, ought to, be supposed to, must, have to, need to) Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve miktar zarfları Gerund: (İsim fiil) Koşul cümleleri: (1.tür. 2. tür. 3. Tür) Olasılık ifade etme: (probably, It s quite possible that, bound to,will, So that /Such that Was/were going to, was/were about to, was/were on the point of, was/were due to ) Kaynaklar: Le Maistre S.,et al. (2011), Language to Go-Upper-Intermediate, Pearson, Malaysia. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG111 Dil Becerileri I (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İngilizce Hazırlık Eğitimi`nde başarılı olan öğrenciler bu dersten muaftır. Hazırlık geçme notu C1, C2, C3 olan öğrenciler notlarını yükseltmek için ING111 dersini alabilirler. Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin orta-ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta-ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Dil Bilgisi: Geniş zaman & Şimdiki zaman (Simple present ve present continuous tense) Present perfect tense (since, for) ve Present Perfect Continuous tense, Geçmiş zaman (Simple past tense-düzenli ve düzensiz fiiller),past Continuous Tense, Past Perfect Tense Geçmişte yapılan eylemler (Used to / would) Tavsiye kipi ve emir cümleleri ( Should / have to), Zorunluluk kipi(have to, had to) Olasılık zarfları (Adverbs of probability) Gelecekle ilgili tahminde bulunma (Will) Sıfır, Bir ve İkinci koşul Durumları (Zero, First, Second conditionals) / If ve When tümceleri Konuşma/Yazma/Dinleme Becerileri: Topluluklar, sıra dışı olaylar toplumsal sorunlar ve insanların yaşamları ile ilgili konuşmalarda kullanılabilecek önemli kelimeleri kullanabilme. Okuduğu ve dinlediği metinlerden çıkarımda bulunabilme.

5 Okuduğu paragrafın ve dinlediği metnin ana fikrini bulabilme. Okuduğu ve dinlediği metinlerdeki gerçek bilgi ile yorum arasındaki farkları ayırt edebilme. Resmi dil kullanımı ile gündelik dil kullanımı arasındaki farkları açıklayabilme. Ettirgen ve oldurgan yapıları yerinde ve doğru olarak kullanabilme. Denklik bağlaçlarını kullanabilme. Paragraf türlerini ayırt edebilme. Paragraf organizasyonun temel öğelerinin (konu cümlesi, gelişme, sonuç cümlesi, birlik, tutarlılık ve bağlılık) bilgisi. Dinleme ve okuma yaparken tutum ya da fikirleri anlamada içerikteki ipuçlarını kullanabilme. Karşılıklı konuşmaları başlatabilme ve sürdürebilme. Kaynaklar: McKinlay, S., & Hastings, B. (2012). New success. Harlow: Pearson. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG112 Dil Becerileri II (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İngilizce Hazırlık Eğitimi`nde başarılı olan öğrenciler bu dersten muaftır. Hazırlık geçme notu C1, C2, C3 olan öğrenciler notlarını yükseltmek için ING112 dersini alabilirler. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta-ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta-ileri düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Dil Bilgisi: Dolaylı Anlatım(Reported Speech) cümleler, zaman kalıpları, sorular ve emir cümleleri Etken/Edilgen Cümleler Üçüncü Koşul Durumu (Third Conditional) cümleler Keşke (I wish /If only) cümle yapıları Tahmin Kipleri (Modals for Speculation, modal perfects) Tanımlı/Tanımsız Belirteçler (Articles) Ettirgen Çatı (Have/get something done) Fiil Kurguları (Verb Patterns) Konuşma/Yazma/Dinleme Becerileri: Farklı kelime türlerini tanımlayabilme. Yazılı bir metindeki tamlamaları bulabilme ve mecazi ifadeleri ayırt edebilme. İki okuma parçasını karşılaştırabilme. Paragrafta verilen ana düşünceyi destekleyici örnek türlerini tanımlayabilme. Mecazi ve gerçek anlamlarında kullanılan ifadeleri ayırt edebilme. Eleştirel okuma yapabilme, metinde savunulan düşüncelerin ne kadar güçlü olduklarını sınayabilme. Konuşma esnasında gerekli olan söze dahil olma, görüş belirtme, sorulara cevap verebilme gibi becerileri kullanabilme. Bağlaçların değişik kullanımlarının bilgisi. Bağlaçları farklı kompozisyon türlerinde etkin kullanabilme. Kaynaklar: McKinlay, S., & Hastings, B. (2012). New success. Harlow: Pearson. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %25 2. Ara sınav:%25 Final sınavı: %50 İNG113 İleri İngilizce (3 0 3 ) AKTS 3 Önkoşullar: En az C1 düzeyinde İngilizce bilgisi Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmesini sağlamak ve alanlarıyla ilgili mesleki İngilizce bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

6 Dersin İçeriği: Bu ders İngilizce dilbilgisi ve tıbbi terimler ile birlikte okuma- anlama, Kaynaklar: Medicine Student s Book/Workbook, CD ler. Oxford University Press. Sam McCarter Değerlendirme Sistemi: Ara sınavlar: 20% + 20%+20% = 60% Final Sınavı: 40% İNG211 Akademik Yazma Becerileri I (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: İngilizce Hazırlık Eğitimi`nde başarılı olmak. Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Bir paragrafın temel öğelerini (konu cümlesi, gelişme ve ana ve yardımcı destek cümleleri, sonuç cümlesi) ayırt eder. Olayları tarihsel bir sıralama yaparak bir bütün içerisinde yazılı olarak ifade eder. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak tasvir paragrafları yazar ve mekâna göre sıralama yapar. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar yazar ve mantık sıralaması yapar. Yazma süreci ve aşamalarına ilişkin (yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk taslağın yeniden yazılması, son halinin yazılması) bilgi sahibidir. Bir paragrafın nasıl genişletilip kompozisyona dönüştürüleceğine ilişkin (tez cümlesi, tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgi sahibi olur. Fikirlerini ifade edecek türde kompozisyon yazar. Kaynaklar: Fitzpatrick Mary (2011). Engaging Writing I. Pearson Education ESL; 1 edition (January 21, 2011) Değerlendirme Sistemi: Ara sınavlar: 25 % + 25 % = 50% Final Sınavı: 50% İNG212 Akademik Yazma Becerileri II (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: ING 211 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Sebep-sonuç türünde kompozisyonların organizasyonunu (giriş paragrafı, bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Sebep-sonuç türünde kompozisyon yazar. Karşılaştırma türünde kompozisyonların organizasyonunu (giriş paragrafı, örnek tez cümleleri bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Karşılaştırma türünde kompozisyon yazar. Bir görüş ile ilgili fikir bildiren (lehinde veya aleyhinde) kompozisyonların (giriş paragrafı, örnek tez cümleleri bağlaçlar, gelişme paragrafları, sonuç paragrafı) bilir. Bir görüş ile ilgili fikir bildiren kompozisyonlar yazar. Birlik, tutarlılık, bağlılık, bütünlük ilkelerine uygun olarak açıklayıcı paragraflar yazar ve mantık sıralaması yapar. Yazma süreci ve aşamalarına ilişkin (yazma işinin anlaşılması, beyin fırtınası, fikirlerin düzenlenmesi, ilk taslağın yazılması, ilk taslağın yeniden yazılması, son halinin yazılması) bilgi sahibidir. Bir paragrafın nasıl genişletilip kısa deneme türüne dönüştürüleceğine ilişkin (tez cümlesi, tez cümlesinin parçaları, denemede giriş gelişme ve sonuç paragrafları) bilgi sahibidir. Kaynaklar: Fitzpatrick Mary (2011). Engaging Writing II. Pearson Education ESL; 1 edition (January 21, 2011) Değerlendirme Sistemi: Ara sınavlar: 25 % + 25 % = 50% Final Sınavı: 50%

7 İNG155 Sosyal Bilimler İçin İngilizce (3 0 3) AKTS 4 Önkoşullar: En az B1 düzeyinde İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu ders, Sosyal Bilimler öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi ve farklı beşeri bilimler hakkında bilgi düzeylerini arttırmayı amaçlar. Dersin İçeriği: Sosyal bilimler disiplinleri ve tanımları. Sosyal bilimler ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan arkeoloji, tarih, sanat, edebiyat, sinema ve hukuk alanlarında okuma, izleme ve tartışma. Kaynaklar: Gazete ve dergilerden alınan makaleler. Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %10 ödev: %30 sunum: %10 ara sınav: %20 final: %40 İNG205 Eleştirel Okuma (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Dersin amacı, eleştirel okumanın temel ilkelerini öğretmek, öğrencilerin güncel konularla ilgili İngilizce makaleleri, kısa edebi ve mitolojik hikayeleri eleştirel bir bakış açısıyla okumalarını sağlamak, öğrencilere okumaları sırasında farklı bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin yorum yapabilme yetisini geliştirmektir. Dersin İçeriği: İyi düzeyde İngilizce kullanılan, güncel konular üzerine yazılmış makalelerin, kısa edebi hikayelerin ve mitolojik hikayelerin sınıf içinde okunarak tartışılması, öğrencilerin fikirlerini sözlü ve yazılı olarak aktarmaları. Kaynaklar: Güncel konulu makaleler, kısa edebi hikayeler, mitolojik hikayeler (Kaynaklar ders sorumlusu tarafından temin edilecektir.) Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %10 ara sınavlar: %40 final: %50 İNG221 Kültürel Çeşitlilik ve Dil (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Dersin amacı, değişik kültürlerdeki ayinler, alışkanlıklar ve gelenekler gibi belli konuları videolar, makaleler ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla analiz edip yorumlayarak öğrencilerin yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. Dersin İçeriği: Belli bir dil yeterlik düzeyine sahip öğrencilerle, yerli ve yabancı kültürlerdeki belli konuların (ritüeller, sosyal iletişim, dünya mutfağı, festivaller, gelenekler, beden dili, vs.), özgün kaynaklar (kısa videolar, diziler, slayt gösterileri vs.) kullanılarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi, tartışılması, öğrencilerin fikirlerini sözlü ve yazılı olarak aktarmaları ve canlandırmalarda bulunmaları. Kaynaklar: Güncel konulu makaleler ve hikayeler. (Kaynaklar ders sorumlusu tarafından temin edilecektir.) Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %5 sunum: %20 ara sınav: %30 final: %45 İNG227 İngilizce Konuşma Becerileri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: Orta düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu ders kendini değişik ortamlarda, konularda ve durumlarda düzgün, akıcı ve kendine güvenli bir şekilde ifade etme, iletişim kurma, topluluğa etkili bir şekilde sunum yapma, eşli ve grup çalışmalarında etkin bir şekilde rol alma, ifade etme ve bir konu üzerinde tartışabilme becerisini geliştirmeyi hedefler. Dersin İçeriği: Öğrencilerin ilgisini çekebilecek, sözlü yorum yapabilecekleri dinleme ve okuma pasajları, haber metinleri, konuşma, ifade becerisini geliştirecek öğrenci odaklı

8 canlandırma, tartışma, sunum, problem çözme gibi öğrenciye pratik yapma imkanı sağlayan aktiviteler yapmak. Kaynaklar: Ders notları, dinleme CDleri, okuma parçaları, makaleler. Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %15 sunum: %15 ara sınavlar: %30 final: %40 İNG229 Profesyonel Kullanım İçin Sunum Becerileri (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: Orta üzeri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğreterek etkili sunum yapma becerisi kazandırmayı hedefler. Dersin İçeriği: Bu ders etkili sunum için gerekli becerilerin (not kartı yazma, görsel hazırlama, heyecan kontrolü, vücut dili, kaynak taraması yapma, sunum kısımlarını birbirine bağlama vb.) geliştirilmesini içerir. Kaynaklar: Ders notları, Power Point sunumları, Online kaynaklar, Academic Speaking Skills, BlackSwan Languages (ODTU), Effective Presentations, Instructors Booklet (Başkent Üniversitesi) Değerlendirme Sistemi: Devam/katılım: %5 ödevler: %30 ara sınav: %25 final (sunum): %40 İNG 311 Dinleme Becerileri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu derste, çeşitli özgün dinleme metinleri ve sunumlarla öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersin İçeriği: Bu derste, öğrencilerin mülakatlar, filmler, konferanslar, televizyon programları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri ile dinleme becerilerini geliştirmelerini amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Kaynaklar: Ders notları, çevrimiçi kaynaklar. Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %50 final (sunum): %50 İNG312 İngilizce-Türkçe Çeviri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: İleri düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri akademik çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirme konusunda yönlendirilerek, akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri çeviri becerilerini edinebilmelerini amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Kaynaklar: Çeviri teknikleri üzerine kitaplar, internetteki güncel metinler ya da dergilerden derlenen metinler Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %50 final (sunum): %50 İNG313 Türkçe-İngilizce Çeviri (2 0 2) AKTS 2 Önkoşullar: En az orta düzey İngilizce bilgisi. Dersin Amacı: Bu derste öğrenciye çağdaş çeviri kuram ve kavramlarını tanıtmak, farklı metin türlerini inceleyerek dil kullanımları konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamak ve bu metinlerin çevirisini gerçekleştirebilecek hâkimiyet düzeyine erişmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Ders, uygulama saatlerinin yanı sıra bilgilendirme ve inceleme saatlerini de içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle yapılan bilgilendirme ve inceleme aktivitesinin

9 ardından öğrenciye bu öğrendiklerini uygulama fırsatının sunulduğu saatler yoğunlukta olacaktır. Kaynaklar: Çeviri teknikleri üzerine kitaplar, internetteki güncel metinler ya da dergilerden derlenen metinler Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %40 final (sunum): %60 ALM127 Almanca I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Önkoşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Şimdiki zamanda fiil çekimi Sayılar Cümle yapısı Soru zamiri ve yüklemle oluşturulan soru cümleleri Emir kipi Sie Belirli ve belirsiz tanımlıklar Olumsuzlaştırma (Negation) İyelik bildiren zamirler (Possessivartikel) Miktar belirtme İsmin i-hali Sesli harf değişimi olan fiiller Modalverb möchten Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 ALM128 Almanca II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Ayrılabilen fiiller İzin, rica ve zorunluluk kipleri können, müssen, dürfen Saatler İşaret zamiri Indefinitpronomen Yer edatları in, an, auf İyelik bildiren zamirler (tüm kişi zamirlerinde) Tavsiye kipi sollen 2. tekil ve 2. çoğul şahıslarda emir kipi Geçmiş zamanın yapısı (Partizip Perfekt) Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %6

10 ALM237 Almanca III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Tüm fiillerde geçmiş zaman yapısı (Partizip Perfekt) Yer ve yön tarifi Kişi zamirlerinin Akkusativ de kullanılması Wechselpräpositionen in, an, auf, über, unter, hinter, neben, vor, zwischen Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM238 Almanca IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Almanca da ismin e hali Sıfatların derecelendirilmesi İsmin e halinde kişi zamirleri İsmin e ve i hallerinde nesne alan fiiller İsmin i halinde işaret zamirleri Bir davet mektubu / davetiye yazabilme Dilek ve isteklerini aktarabilme / ifade edebilme Kaynaklar: Themen aktuell A1 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM337 Almanca V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Tanımlık + sıfat + ismin birlikte kullanımı Artikelwörter dieser, mancher, jeder / alle İzin, rica, dilek, tavsiye, zorunluluk kipinin geçmiş zamanı durfte, konnte, wollte, sollte, musste Yan cümleler Tarihler Edatla birlikte kullanılan dönüşlü filler Fragewörter und Pronomen wofür?, dafür Konjuktiv II Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50

11 ALM338 Almanca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Sıfatların derecelendirilmesi ve çekimleri Kıyaslama / Karşılaştırma yapma Edilgen çatılı cümleler zuerst, dann, danach, später, zuletzt,, bağlaçlarının anlamları ve cümle içinde kullanımları Infinitiv zu,, ( -meyi, -mayı, -meye, -maya ) cümleleri ve kulanıldığı yapılar dass,, ( -diği, -dığı, -diğini, -dığını, -mesi, -ması, -mesini, -masını ) cümleleri ve kullanıldığı yapılar Hikaye geçmiş zaman Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM437 Almanca VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, es ile kurulan yapılar Relativpronomen Yan cümleler (Relativsätze) lassen fiili ile cümle yapısı zum + mastar Dolaylı soru cümlesi um zu ile oluşturulan mastar yapı damit ile kurulan yan cümleler Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50 ALM438 Almanca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: ALM 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Almanca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Sözcükten önce gelen ilgeçler ( edatlar ) auβer, wegen,, Sözcükten önce gelen ilgeçlerle ( edatlarla ) kurulan / kulanılan ifadeler Dönüşlü fiiller Unbetonte Akkusativ- und Dativergänzungen İşteş zamirler Şiirler Kısa metinler / Metin çözümlemeleri Kaynaklar: Themen aktuell A2 Kursbuch/Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Deutschland Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav:%15 Final sınavı: %50

12 ALM123 Spor Almancası (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: Yok. Dersin Amacı: Spor jargonu kendine özgü söz dağarcığından ve deyimlerinden oluşan ve ağırlıklı olarak sporcuların, sporcu antrenörlerinin ve fanatiklerin arasında kullanılan özel bir iletişim dilidir. Bu derste Almanca ve Türkçe spor terimlerinin sözcükbilim, anlambilim ve sosyodilbilim açısından her iki dilde karşılaştırmalı olarak analizi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Almanca ve Türkçe spor terimlerinin ve bu terimlerin kullanıldığı metinlerin her iki dilde karşılaştırmalı olarak analizi. Kaynaklar: Rohr, B. & Simon, G. (2004). Fuβball Lexikon Die groβe Fuβball - Enzyklopädie. München: Copress Sport. Schönfelder, Klaus-Jürgen & Trogsch, Friedrich ( 1980 ). Kleines olympisches Lexikon. Bibliographisches Institut, VEB Olimpik Spor Sözlüğü Türkçe-Fransızca-İngilizce-Almanca ( 1989 ) Türk Spor Vakfı Yayını Değerlendirme Sistemi: devam/katılım: %10 ara sınavlar: %40 final: %50 ALM233 Akademik Almanca (3 0 3) AKTS 3 Önkoşullar: B1 ve üzeri Almanca bilgisi. Dersin Amacı: Ders akademik Almanca konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Dersin İçeriği: İzlenen Almanca öğrenim videolarından Almanca kavrama, tartışma, sonuca bağlama ve kompozisyon yazma becerilerini geliştirme. Kaynaklar: Deutsche Welle: Deutsch aktuell Değerlendirme Sistemi: ara sınavlar: %50 final: %50 FRA127 Fransızca I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Önkoşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Geniş/ Şimdiki zaman Conjugaison du présent (singulier) Tanımlı/Tanımsız Belirtkeler (Articles définis et indéfinis) Eril- Dişil / Tekil Çoğul kelimeler (Opposition masculin/ féminin et singulier/pluriel) Ad tamlaması de. (Complément déterminatif avec de ) Olumsuz cümle yapısı. (Négation (pas de)) Şimdiki zaman çekimi (Conjugaison du présent (pluriel)) Ne ve Hangi soru sözcüğüyle oluşturulan soru cümleleri.(quel interrogatif) İyelik Sıfatları (Adjectifs possessifs :mon/ma- ton/ta- votre) İlgeçlerden sonra gelen adıllar (Pronoms après prépositions: moi, toi, etc.) Yakın gelecek zaman (Futur Proche) Soru cümlesi yapıları (Interrogation (inversion du pronom sujet)). Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60

13 FRA128 Fransızca II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, İşaret sıfatları Adjectifs démonstratifs İyelik sıfatları ve diğer aidiyet durumları Adjectifs possessifs et autres formes de l appartenance Çift zamirli fiillerin çekimleri Conjugaison pronominale Emir bildiren cümleler Impératif présent Zorunluluk bildiren ifadeler Expression de l obligation Geçmiş zamanda cümle kurma Passé composé Amaç ve sebep bildiren ifadeler Expression de la cause et du but Şüphe ve kesinlik bildiren ifadeler Expression du doute et de la certitude Belgisiz zamirler Quelqu un/ quelque chose/ne personne-ne rien. Miktar bildiren ifadeler Expression de la quantité. (un peu de, beaucoup de, quelques, assez de) Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 FRA237 Fransızca III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Dolaylı dolaysız tümleçler Pronoms compléments (directs et indirects) Şimdiki zamanın hikayesi Imparfait Şimdiki zamanın hikayesi ile Geçmiş zaman işleyişi Emploi du passé et de l imparfait Geçmiş zamanda süre ve zaman bildiren ifadeler Expression de la durée dans le passé en Zamiri Pronom «en» Gelecek zaman Futur Yakın geçmiş zaman Passé récent Dolaylı anlatım biçimleri Discours rapporté au présent Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA238 Fransızca IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Karşılaştırma bildiren ifadeler Constructions comparatives Üstünlük bildiren ifadeler Constructions superlatives Şart kipi Supposition (si+présent) Kişisiz fiiller Formes impersonnelles (il pleut)

14 y Zamiri Pronom «y» Zarflar Adverbes İlgi zamirleri Pronoms relatifs «qui, que, où, dont» Ettirgen cümle yapısı Faire +Verbe Kaynaklar: Jacky Girardet & Jacques Pécheur (CLE International, 2006), Campus 1. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA337 Fransızca V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta-altı düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. İlgi zamiri Le pronom relatif: qui, que où, dont Devrik yapılı soru yapısı L interrogation avec inversion du sujet Kişi zamirleri Le pronom personnel Dolaylı soru yapısı L interrogation indirecte (Je demande si ) İşaret zamirleri ile ilgi zamirleri Le pronom démonstratif + relative : Şart kipi Le conditionnel présent Dolaylı soru yapısı ve zaman uyumu L interrogation indirecte :la concordance des temps Birleşik ilgi zamiri Le pronom relatif composé : qui, auquel Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA338 Fransızca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders ileri orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Belgisiz zamir yapıları Quelque chose à + infinitif -- Rien à + infinitif Geçmiş zamanda şart kipi La subordonné conditionnelle : si + imparfait Geçmiş zamanda dolaylı anlatım Le discours rapporté au passé : concordance des temps Dilek, istek kipi Le subjonctif Soru kalıpları L interrogation qui est-ce qui, qui est-ce que Bağlaçlar Des mots de coordination Hikaye birleşik zamanı Le plus-que-parfait Geçmiş zamanda dilek şart kipi Le conditionnel passé Hikaye birleşik zamanın şart kipi La subordonnée conditionnelle : si + plus-que-parfait Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 FRA437 Fransızca VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde Fransızca dil becerilerini

15 Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Ulaç yapısı (Bağ-fiil) Le gérondif Olmaksızın, olsun diye Pour que, sans que + subjonctif Sonu indre ile biten 3. Grup fiiller Les verbes en-indre Zarfların yapısı les adverbes en-ment Zarfların yeri La place des adverbes Karşıtlık bildiren ifadeler L expression de l opposition : bien que + subjonctif, pourtant, quand même, cependant, malgré tout Edilgen yapı Le passif İyelik zamirleri Le pronom possessif : le mien, les miens Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 FRA438 Fransızca VIII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: FRA 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde Fransızca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde Fransızca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Sebep bildiren bağlaçlar La conjonction parce que et puisque Şimdiki zaman ortacı Le participe présent Geçmiş zaman ortacı Le participe passé Neden bildiren ifadeler L expression de la cause Geçmiş zaman (hikayede ve romanda kullanılan) Le passé simple. Sonuç bildiren ifadeler La conséquence : tellement que Gözden geçirme Révision : le discours rapporté direct Gözden geçirme Révision : le discours rapporté indirect Kaynaklar: Massia K.-Pougatch & Sandra Trevisi, (Hachette, 1997) Café Crème II. Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav:%10 Final sınavı: %60 İSP127 İspanyolca I (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: Ön koşul yoktur. Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Saludos y presentaciones: decir el nombre, origen o nacionalidad, residencia y profesión Alfabeto español: deletrear y pronunciar Número y género de los sustantivos: artículos determinados (el, la, los, las) y articulación de los sustantivos Adjetivación: número y género en adjetivos Países y gentilicios Adjetivos calificativos (I) Colores Pronombres personales (tónicos/i: yo, tú, él, ella ) Presente de indicativo del verbo Ser Profesiones

16 Formulación de frases afirmativas, negativas e interrogativas: interrogativos (qué, de dónde, cómo) y signos de puntuación Formas de cortesía en español: frases y expresiones formales e informales Artículos indeterminados (un, una, unos, unas) Presente de indicativo del verbo Tener : expresiones con Tener Adjetivos y pronombres demostrativos (este, esta, esto..) Números cardinales (0-100) Días de la semana, meses del año, estaciones Adjetivos posesivos Presente de indicativo de verbos regulares Preguntar y decir el número de teléfono, fecha de nacimiento... Interrogativos (II): por qué, dónde, cómo, cuándo, cuánto, cuál Presente de indicativo del verbo Estar Adverbios y preposiciones de lugar: localizar objetos. Contracciones: a+el=el/ de+el=del Números cardinales (100- ) Habitaciones, muebles y objetos de la casa Números cardinales (II) Diferencias entre ser y estar Describir personas, objetos y lugares Números ordinales (1-10) Presente de indicativo del verbo Haber (hay): comparación entre Hay y está/n Preguntar por la existencia de un lugar o establecimientos Redacción: Mi Barrio Lugares públicos (quiosco, comisaría, farmacia ) Barrios populares en el mundo Preguntar y responder cómo llegar a un sitio : Se impersonal, verbos irregulares ir y venir Preguntar y decir la hora y preguntar por horarios Medios de transporte (avión, bici, tren ) Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 İSP128 İspanyolca II (2 2 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 127 dersinden en az D notuyla başarılı olmak. Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders başlangıç düzeyinde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, Presente de indicativo de verbos irregulares (I) Pronombres personales: Tónicos-II (mí, ti, conmigo, contigo) Presente de indicativo de verbos irregulares (II) Expresiones con animales Pronombres personales: Átonos: (Complementos Directos e Indirectos) Números Ordinales (10-20) Uso del Complemento Directo con el Indirecto: CI+CD+VERBO Se como complemento indirecto en 3ª persona singular y plural

17 Verbos reflexivos : I. con partes del cuerpo (me lavo la cara) II. con prendas de vestir (me pongo los zapatos) Verbos reflexivos y recíprocos con complementos (C.D/C.I) Hablar de acciones habituales y cotidianas Adverbios de tiempo y locuciones de frecuencia (siempre, nunca, a veces ) Redacción: Agenda Diaria/Semanal Describir personas Partes del cuerpo (I) y adjetivos calificativos de descripción física y de carácter (III) Familia y árbol genealógico Verbo Gustar y otros verbos similares: importar, molestar, interesar, encantar, molestar Adjetivos y adverbios de cantidad: muy, mucho, bastante También- Tampoco, Sí-No Expresar gustos, aficiones y preferencias perativo afirmativo regular y pronominal (I) Celebración de una boda Apellidos españoles Imperativo afirmativo irregular y pronominal (II) Preguntar por el precio o la cantidad y pedir la comida en el restaurante Hablar de hábitos alimenticios Herramientas y recetas culinarias: utensilios, técnicas, pesos y medidas Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 İSP237 İspanyolca III (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 128 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, De Compras : Lugares para comprar: mercados, mercadillos Ropa: objetos personales y materiales Verbos con pronombre: parecer, quedar... Verbos Llevar y Quedar y sus valores Qué?- Cuál? Números (III) Estar+ gerundio y su comparación con el presente de indicativo Formas de obligación: deber+infinitivo Tener que+infinitivo, hay que+infinitivo Dialogar en situaciones diferentes (invitaciones, saludos y despedidas ) y pedir cosas y favores Actividades y lugares de ocio: cine, teatro, ópera... Cultura española: fiestas tradicionales en España y en Latinoamérica Redacción: Qué vas a hacer este fin de semana/estas vacaciones...? Realizar una conversación telefónica Comunicación (I) Terminología telefónica: batería, saldo, llamadas perdidas Algunos valores de Gerundio y perífrasis verbales: Seguir+gerundio, Volver a, Acabar de Ir+a+ infinitivo y marcadores temporales (futuro planeado) /Expresar intenciones o planes para el futuro (ir+a+ infinitivo, querer+infinitivo, pensar+infinitivo ) España (I): comunidades autónomas, ciudades

18 Tiempos pasados (I): Pretérito Perfecto. Participios Regulares e Irregulares, marcadores temporales (pretérito perfecto) Preguntar por la causa y justificarse. Aceptar excusas Redacción: Qué has hecho hoy/esta semana/estas vacaciones...? Expresiones para reaccionar Vaya, qué pena, no me digas... Terminología geográfica: montaña, campo, sierra Tiempos pasados (I): Pretérito Indefinido (verbos regulares y marcadores temporales) Expresar una cantidad indeterminada o inexistente: Pronombres y adjetivos indefinidos: algo, nada, alguien, nadie, algún-o,-a,-os,-as; ningún,-o,-a.. Ser y estar (II): describir estados de ánimo, circunstancias o cualidades temporales de objetos... Expresiones con Ser y Estar Pedir y dar información sobre medios de transporte Terminología de transportes: avión y tren Tiempos pasados (II): Pretérito Indefinido (verbos irregulares) Redacción: Qué hiciste el año/verano/ trimestre pasado...? Posesivos: Mío, tuyo, suyo... Cuantificadores: demasiado, mucho, bastante Estructuras y frases comparativas (I): más/menos/igual (de)...que; tan/tanto,-a... como... Preguntar por el tiempo y la temperatura Clima y accidentes atmosféricos y geográficos: trueno, rocío, terremoto.. Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP238 İspanyolca IV (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 237 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Comparación entre Pretérito Perfecto e Indefinido Mundo de trabajo: anuncios de empleo, profesiones, redacción de curriculum... Cantidades Complementos (revisión) Mapa de España (II): Ciudades Preposiciones I (a, de, desde, hasta, con, en, entre, hacia, según, tras...) Adverbios de tiempo, lugar, modo y locuciones Tiempos Pasados (III): Pretérito Imperfecto de verbos regulares e irregulares Describir acciones habituales en el pasado Biografías de los personajes famosos e históricos Comparación entre Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido: era o fue? Redacción: Cuando era pequeño.../mi primer día de la clase../mis primeras vacaciones sin familia Hablar de la salud y de estados físicos Expresiones idiomáticas con partes del cuerpo (hablar por los codos, estar hasta las narices...) Instrucciones: imperativo (repaso)

19 Usos se : (se impersonal, se pronominal, se pasivo reflejo, se dativo o intensificador del verbo...) Lenguaje corporal e interculturalidad Oraciones circunstanciales II. condicionales con Si temporales (cuando..), III. Causales (como, porque...), IV. Adversativas (pero...) Tiempos Pasados (IV): Estaba+gerundio (acciones interrumpidas por otra acción) Conjunción cuando y correlación de los tiempos pasados Expresiones sobre los animales Comparación entre estaba/estuve/he estado+gerundio Tiempos Pasados (V): Pluscuamperfecto Narrar sucesos y acontecimientos históricos Kaynaklar: NUEVO VEN 1, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 1, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %30 2. Ara sınav: %10 Final sınavı: %60 İSP337 İspanyolca V (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 238 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin orta-altı düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta altı düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Comparación entre Pretérito Perfecto e Indefinido Mundo de trabajo: anuncios de empleo, profesiones, redacción de curriculum... Cantidades Complementos (revisión) Mapa de España (II): Ciudades Preposiciones I (a, de, desde, hasta, con, en, entre, hacia, según, tras...) Adverbios de tiempo, lugar, modo y locuciones Tiempos Pasados (III): Pretérito Imperfecto de verbos regulares e irregulares Describir acciones habituales en el pasado Biografías de los personajes famosos e históricos Comparación entre Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido: era o fue? Redacción: Cuando era pequeño.../mi primer día de la clase../mis primeras vacaciones sin familia Hablar de la salud y de estados físicos Expresiones idiomáticas con partes del cuerpo (hablar por los codos, estar hasta las narices...) Instrucciones: imperativo (repaso) Usos se : (se impersonal, se pronominal, se pasivo reflejo, se dativo o intensificador del verbo...) Lenguaje corporal e interculturalidad Oraciones circunstanciales II. condicionales con Si temporales (cuando..), III. Causales (como, porque...), IV. Adversativas (pero...) Tiempos Pasados (IV): Estaba+gerundio (acciones interrumpidas por otra acción) Conjunción cuando y correlación de los tiempos pasados Expresiones sobre los animales Comparación entre estaba/estuve/he estado+gerundio Tiempos Pasados (V): Pluscuamperfecto Narrar sucesos y acontecimientos históricos

20 Kaynaklar: NUEVO VEN 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 2, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP338 İspanyolca VI (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 337 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta altı düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders ileri orta düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, Preposiciones (III) Por y Para Expresiones para enfatizar Artículo neutro LO Apócope del adjetivo (avanzado) Participar en un debate: para empezar..., en segundo lugar...etc. Expresiones para hablar del trabajo Estilo Directo e Indirecto (I): Transmisión de frases afirmativas e interrogativas, verbos introductores, pronombres personales, marcadores temporales, adverbios de lugar... etc. Frases célebres! Pronombres Relativos: que, quien, dónde, cuándo..etc.. Futuro Perfecto (expresar conjetura y suposición) Hablar de la salud: enfermedades y tratamientos Expresiones para hablar de salud Deportes Viajes y vacaciones Hacer reservas y reclamaciones Pretérito perfecto de subjuntivo Artículos para identificar a alguien: el /la que..., el/la del.../ de la.. etc. Expresar extrañeza: Qué raro que.., me extraña que...etc. Imperfecto de subjuntivo Estilo indirecto(ii): transmitir órdenes Cosas de casa Redactar una carta personal: partes y expresiones Supersticiones Bodas: costumbres e innovaciones Kaynaklar: NUEVO VEN 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 2, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP437 İspanyolca VII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 338 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Comprar en una tienda (valorar precios, prendas de vestir, objetos etc.)

21 Le/te/les os importa/importaría que subjuntivo (pedir permiso, pedir un favor, conceder o denegar permiso con amabilidad) Expresiones para hablar de dinero Conocimiento sociocultural: hábitos de consumo de los españoles Oraciones condicionales (II):Si Pretérito Imperfecto de Subjuntivo Condicional Me gustaría+ infinitivo/me gustaría +que+ imperfecto de subjuntivo (expresar deseos y consejos) Expresiones sobre los animales Conocimiento sociocultural:el sistema educativo español Expresiones sobre hablar sobre los estudios Oraciones concesivas Aunque +infinitivo/ subjuntivo Ocio y espectáculos Conocimiento sociocultural: nuevas formas de ocio: los grandes almacenes Conectores discursivos (sin embargo, además, es decir etc.) Participar en en un debate, argumentar y estructurar el discurso Teléfono Formación de palabras: Formación de sustantivos (-ismo, -ción, -cia etc.) y de contrarios (-im, -des) Expresiones con colores Terminología televisiva Conocimiento sociocultural:programas de televisión: hábitos y gustos El Sustantivo:Género y Número Irregulares, el artículo Determinado e Indeterminado (avanzado) Terminología Formas y Medidas (ancho, cuadrado, miligramo etc.) Verbos de cambio (hacerse, volverse, quedarse, ponerse ) Revisión de los tiempos del pasado (describir acciones en el pasado) Partes y elementos del cuento Relatar cuentos clásicos (patito feo, blancanieves etc.) Kaynaklar: NUEVO VEN 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 NUEVO VEN 2, LIBRO DE EJERCICIOS, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2004 Değerlendirme Sistemi: 1. Ara sınav: %35 2. Ara sınav: %15 Final sınavı: %50 İSP438 İspanyolca VIII (3 0 3) AKTS 3 Ön koşul: İSP 437 dersinden en az D notuyla başarılı olmak Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin orta düzeyde İspanyolca dil becerilerini Dersin İçeriği: Bu ders orta üstü düzeyde İspanyolca dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, El adjetivo y los demostrativos (avanzado) Expresiones con Ser y Estar (II) Pluscuamperfecto de Subjuntivo SINO/PERO Condicional Compuesto Revisión del futuro perfecto (o compuesto) Usos del futuro para formular hipótesis Adverbios y expresiones de probabilidad (deber de/seguramente/a lo mejor/igual..etc) Oraciones Condicionales (III):si + pluscuamperfecto de subjuntivo + Condicional Compuesto Conocimiento sociocultural: Los desastres ecológicos

YEDITEPE UNIVERSITY 2012 2013 AKADEMİK YILI EYLÜL- OCAK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

YEDITEPE UNIVERSITY 2012 2013 AKADEMİK YILI EYLÜL- OCAK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YEDITEPE UNIVERSITY 2012 2013 AKADEMİK YILI EYLÜL- OCAK YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Dersin Kodu; AFS 101 İspanyolca 1: (3 saat / haftada) Seviye: A1 İspanyolca Bölümü Kordinatörü:Jesús García e-mail: jgarcia@yeditepe.edu.tr

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 101 Matematik I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve grafikler, limit kavramı, limitin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 101 Matematik-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları,

Detaylı

Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I

Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 123 / AFE 153 T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2012-2013 Ders Programı DERS ADI: Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I KREDİ: 3 saat 3 kredi TELEFON:

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİÇİMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLENMESİ DOKTORA TEZİ Sebahat ALAN Ankara

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 3 CEFR seviyesi: A2+ / B1 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011. Ders Programı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011. Ders Programı DERS KODU: AFE 123 T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011 Ders Programı DERS ADI: Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I KREDİ: 3 saat 3 kredi TELEFON: 5780699

Detaylı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı TÜ de lk Ad m Yabancı Diller Yüksekokulu Maçka Tesvikiye 34367 - Istanbul Tel: (0212) 232 47 27-249 81 10-293 13 00 Faks: (0212) 232 17 70 2013-2014 UOLP Hazırlık Programı e-posta: ituydy@itu.edu.tr web:

Detaylı

Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Birimi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Birimi Genel Bilgiler Yabancı Diller Almanca Birimi Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerine seçmeli ya da zorunlu Almanca Dil Eğitimi dersleri verir.

Detaylı

FRANSIZCA haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati

FRANSIZCA haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati FRANSIZCA haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Fransızca, Kosova da halen öğrenilmesi gereken önemli uluslararası dillerdendir. BM nin resmi dili, diplomasi, kültür, sanat, moda vb

Detaylı

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha önceden öğrenmiş oldukları İngilizce dil bilgisi yapılarını tekrar gözden geçirerek hatırlatmak

Detaylı

TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi ve T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI A.Amaçlar Turizm sektörünün her alanına yönelik gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun ötesinde

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, 1993 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda, bir

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü Sayın Velimiz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı na başlarken birinci yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu akademik bülteni hazırladık. 128 yıldır geçmişten

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 008 ALMANCA I OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGAMCILIĞI PROGRAM KATALOĞU

T.C. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGAMCILIĞI PROGRAM KATALOĞU T.C. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGAMCILIĞI PROGRAM KATALOĞU Yüksekokul Yönetimi Müdür Yardımcısı Müdür Yrd. Doç. Dr. Kubilay KARACİF kubilaykaracif@hitit.edu.tr

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

MTB 102 F FRANSIZCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I 3 0 3 MTB 101 F dersinin devamıdır.

MTB 102 F FRANSIZCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I 3 0 3 MTB 101 F dersinin devamıdır. T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ /BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TÜRKÇE/İNGİLİZCE/FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMININ DERS İÇERİKLERİ 1.sınıf MTB 101 F FRANSIZCA-TÜRKÇE

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0=2) Bu ders, Fransız İhtilalinden sonar gelişen

Detaylı