SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 101 Sosyolojiye Giriş I SOS 102 Sosyolojiye Giriş II SOS 103 Kurumlar Sosyolojisi I SOS 104 Kurumlar Sosyolojisi II SOS 105 Psikolojiye Giriş SOS 106 Çevre ve Toplum SOS 107 Felsefeye Giriş SOS 108 Sosyal Antropoloji I SOS 109 İktisada Giriş SOS 110 Hukuka Giriş BİL 111 Temel Bilgi Tekn. Kull II SOS 112 Felsefe Tarihi TUR 113 Türk Dili I BİL 114 Temel Bilgi Tekn. Kull TAR 115 Atatürk İlk. İnk. Tarihi I TUR 116 Türk Dili II YAD 117 İngilizce I TAR 118 Atatürk İlk. İnk. Tarihi II YAD 120 İngilizce II Toplam Kredi Toplam Kredi II.YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 201 Sosyal Bilimler Metod SOS 202 Aile Sosyolojisi SOS 203 Sağlık Sosyolojisi SOS 204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi SOS 205 Din Sosyolojisi SOS 206 Küçük Gruplar Sosyolojisi SOS 207 Sosyal İstatistik SOS 208 Siyaset Sosyolojisi III SOS 209 Sosyal Psikoloji SOS 210 Uygulamalı Sosyal Psi SOS 211 Mantık I (Klasik Mantık) IV SOS 212 Mantık II (Modern Mantık) SOS 213 Sosyoloji Tarihi I SOS 214 Sosyoloji Tarihi II SOS 215 Türk Sosyolojisi SOS 216 Saha Araştırma Teknikleri SOS 217 Yerel Sorunlar Sosyolojisi SOS 218 Sanat Sosyolojisi Toplam Kredi Toplam Kredi III. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 301 Şehir Sosyolojisi SOS 302 Sosyal Yapı Araştırmaları SOS 303 Kültür Sosyolojisi SOS 304 İktisat Sosyolojisi SOS 305 Yeniçağ Felsefesi SOS 306 Kişilik Psikolojisi V SOS 307 Gelişim Psikolojisi VI SOS 308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri SOS 309 Türkiye de Sos. Araştırmaları SOS 310 Çağdaş Felsefi Akımlar Toplam Kredi Toplam Kredi Seçmeli Dersler I* Seçmeli Dersler II* SOS 311 Nüfus ve Toplum SOS 312 Siyaset Bilimine Giriş SOS 313 Çağdaş Türk Düş. Tarihi SOS 314 Halkla İlişkiler SOS 315 İnsan Kaynaklarının Sos.Tem SOS 316 Serbest Zamanlar Sos SOS 317 Sosyal Değişme ve Turizm SOS 318 Örgüt Sosyolojisi * Seçmeli I ve Seçmeli II derslerinden ikişer ders seçilecektir IV. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 401 Değişim Sosyolojisi SOS 402 Türkiye nin Sosyal Yapısı SOS 403 Sosyal Tabakalaşma SOS 404 Sanayi Sosyolojisi SOS 405 Yönetim Sosyolojisi SOS 406 Bilgi Sosyolojisi VII SOS 407 İhtisas Semineri I VIII SOS 408 Lisans Tezi SOS 409 Endüstri Psikolojisi SOS 410 İhtisas Semineri II Toplam Kredi Toplam Kredi Seçmeli Dersler III* Seçmeli Dersler IV* SOS 411 Türk Tarihinin Sosyolojisi SOS 412 İslam Dünyası Sos. Araş SOS 413 Edebiyat Sosyolojisi SOS 414 Dil Sosyolojisi SOS 415 Klasik Sosyoloji Teorileri SOS 416 Kimlikler Sosyolojisi SOS 417 Göç Sosyolojisi SOS 418 İletişim Sosyolojisi * Seçmeli III ve Seçmeli IV derslerinden iki ders seçilecektir GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi

2 SOSYOLOJI BOLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SOS 101 Sosyolojiye Giriş I (4+0) Ana hatlarıyla sosyolojinin tanımı, belli başlı kavramları, kültür ve sosyal değişme, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi, sosyolojide statü kavramı, insan ilişkileri, sosyal gruplar. - Sosyoloji (Toplumbilim), M. E. Erkal, Filiz Kitabevi Yayınları, Sosyolojiye Giriş, İ. Sezal, Martı Yayınları, 2. Basım, Ankara, Genel Sosyoloji, A. K. Bilgiseven, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1986 SOS 103 Kurumlar Sosyolojisi I (4+0) Kurumun terminolojik incelenmesi, sosyal olayların kurumsal bir gelişme ve yerleşme içerisinde ele alınması, insan davranışların kurumsal incelenmesi. - Kurumlar Sosyolojisi, M. Aydın, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara, Kurumlar Sosyolojisi : Tanımlar, Kuramlar ve Uygulamalar, H. Akyüz, Siyasal Kitabevi, 2008 SOS 105 Psikolojiye Giriş (3+0) Genel olarak insan davranışların incelenmesi, insan davranışların diğer canlılarınki ile kıyaslanması, 19. yy ve ikinci dünya savaşı yıllarındaki gelişmeler, psikolojinin belli kavram, teori ve akımları, psikolojinin öğrenciler tarafından kavranılmasını sağlayan pratik örnekler. -Genel Psikoloji, B. Fehima, İnkılap Kitabevi, Ankara,

3 - Psikolojiye Giriş, L. R. Atkinson, R. C. Atkinson, E. E. Smith, J. B. Daryl, S. Nolen - Hoeksema, Arkadaş Yayınları, 2007 SOS 107 Felsefeye Giriş (3+0) Felsefenin ortaya çıkışı, felsefenin meşruiyetinin sağlanması. Felsefe konu ve problemlerinin tanıtımı. Bilgi, varlık ve değer konularında felsefe faaliyetinin tarzı ve ortaya çıkan görüşler. Felsefe ile diğer alanların ilişkileri. - Felsefeye Giriş, A. Arslan, Adres Yayınları, Ankara, 2005 Yardımcı Dres Kitapları: - Felsefe Tarihi, M.Gökberk, Remzi Kitabevi, Felsefeye Giriş, T. Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 1992 SOS 109 İktisada Giriş (2+0) İktisadın konusu ve kavramları, iktisadi sistemler, Piyasa ve işleyişi, arz ve talep kavramı, Üretim teorisi ve fiyat, Milli gelir, Enflasyon ve deflasyon, İstihdam, iş hacmi ve işsizlik. Para ve banka, Kredi ve bankacılık, Uluslararası ekonomik ilişkiler. Ders Kitabı - İktisada Giriş, Z. Dinler, Ekin Kitabevi, 14. Basım 2008 Yardımcı Dres Kitapları: - Mikro Ekonomi, Z. Dinler, Ekin Kitabevi, 2008 SOS 111 Temel Bilgi Teknikleri Kullanımı (2+1) Bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri ve MS-DOS, programlama dilleri, akış şemaları, bilgi türleri, işlem ve ifadeler, Giriş-çıkış komutları, kontrol komutları. (kredisiz) 2

4 TUR 113Türk Dili I (2+0) Türk Dilinin Tarihten Günümüze Gelişimi, Türk Dilinin Yaygın Coğrafyası, Türk Dilinin İnceleme Alanları, Türkçe nin Genel Ses ve Şekil Özellikleri, Güzel Yazma ve Konuşmaya Dair Temel Kaideler; İmla, Telaffuz Meseleleri. -Yazılı Sözlü Anlatım, Komisyon, Pegem Yayıncılık, Ankara, Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, K. Yavuz, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1998 TAR 115 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (2+0) Türk inkılabını hazırlayan Gelişmeler, Milli Kurtuluş Savaşı (Hazırlık Dönemi, Savaş Donemi, Siyasi Mücadele Donemi); Türk İnkılabının Temel İlkeleri. Ders Kitabı - Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. S. Yalçın, Siyasal Yayınevi, Ankara, Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara, Yüzyıl Siyasî Tarihi ( ), F. Armaoğlu, Alkım Yayınları Ankara, 1992 YAD 117 İngilizce I (2+0) Yapıları). Temel Dilbilgisi Kuralları (Zamanlar- Bağlaçlar- Edilgen ve İyelik Cümleleri, Cümle - English Builder, N. Keleşoğlu, S. Kılıç, Ü. Güneş, B. Rowbotham, K. Rowbotham, ISBN: V. Çakır, Y. Nigün, K. Gül, New Headway English Course-Elementary, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,

5 II. YARIYIL SOS 102 Sosyolojiye Giriş II (4+0) Sosyolojinin ortaya Çıkışını gerektiren olaylar, sosyolojinin metodu ve bilgisinin niteliği, Türkiye'de sosyolojinin gelişimi, sosyal kategori, kümeler, kitleler, birincil ve ikincil gruplar, cemaat, cemiyet sosyal roller ve davranış modelleri. -Sosyoloji (Toplumbilim), M. E. Erkal, Filiz Kitabevi Yayınları, Sosyolojiye Giriş, İ.Sezal, Martı Yayınları, 2. Basım, Ankara, Genel Sosyoloji, A.K.Bilgiseven, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1986 SOS 104 Kurumlar Sosyolojisi II (4+0) incelenmesi. Belli başlı kurumlar olan aile, eğitim, hukuk, ahlak, siyaset ve din kurumlarının - Kurumlara Sosyolojik Bakış, S. Güçlü (editör), Birey Yayıncılık, Kurumlar Sosyolojisi, M. Aydın, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 1997 SOS 106 Çevre ve Toplum (2+0) Çevrenin insan üzerindeki rolü, Çevre ve ekonomik gelişme arasındaki ilişki, Sanayi ve cevre problemleri, Yerleşmede çevrenin rolü, insan sağlığı ve cevre, Kentleşmecevre ilişkileri, insan toplumunun oluşumunda cevre değerleri, Kalabalıklarda çevre faktörleri, İnsan-çevre uyumu, Hava kirliliği ve çevre bozulması, Çevre kültürü. - İnsan Çevre Toplum, R. Keleş İmge Kitabevi, Ankara

6 - Türkiye de Toplumsal Değişme ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık, S. Özdemir Palme Yayınları Ankara, 1988 SOS 108 Sosyal Antropoloji (2+0) İnsanın yapısı, çevre ve insan, ilkel topluluklar, Toplumların sosyal ve kültürel temeller; Dil-kültür ilişkisi, Kültür ve din, Akkültürasyon, Sömürgecilik, Oryantalizm. - İnsan ve Kültür, B. Güvenç, Remzi Kitabevi Yayınları, Sosyal Antropoloji, E. E. Pritchard, Birey Yayıncılık, Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, S. Özbudun; B. Şafak ve N. S. Altuntek, Dipnot Yayınları, 2007 SOS 110 Hukuka Giriş (2+0) Hukukun önemi ve toplumsal fonksiyonu. Hukukun Önemi ve gelişimi, belli başlı hukuk sistemleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, hukuk felsefesinin toplum düşüncesi üzerindeki rolü. - Hukuka Giriş (Sosyolojik Açıdan Hukukun Temel Kavramları), Yalvaç M., yazarın kendi basımı, Hukuk Başlangıcı, A.Güriz, Siyasal Kitabevi, 2006 SOS 112 Felsefe Tarihi (3+0) İlkçağ Hint, Cin, Mısır, Iran ve Yunan felsefeleri ve bunların temsilcileri. Tales, Sokrates, Platon, Aristo ve diğer Yunan filozofları. İlkçağ felsefeleri ile Ortaçağ felsefesi arasındaki bağlantılar. Ortaçağ Bati düşünürleri ve Konseptüalizm, Nominalizm tartışmaları. 5

7 - Felsefe Tarihi, M. Gökberk, Remzi Kitabevi, Felsefeye Giriş, T. Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, 5. Basım,1992 BİL 114 Temel Bilgisayar Bilimleri (2+1) Bilgisayar organizasyonu, programlama dili, (Visual Basic veya C++) Unix işletim sistemi, veri tabanı kullanma (Access), bilgisayar ağları. TUR 116 Türk Dili II (2+0) Edebi, Fikri Eser Tetkikleri. Cümle İnceleme Çalışmaları, Türkçe'nin Zenginlikleri Uzerinde Sohbetler. - Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, İstanbul, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, D. Aksan, Ankara, Türk Grameri, Sesbilgisi, T. Banguoğlu, Ankara,1959. TAR 118 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (2+0) Türk İnkılabını hazırlayan Gelişmeler, Milli Kurtuluş Savaşı (Hazırlık Donemi, Savaş Donemi, Siyasi Mücadele Donemi); Türk İnkılabının Temel ilkeleri. - Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. S. Yalçın Siyasal Yayınevi, Ankara, Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara, Yüzyıl Siyasî Tarihi ( ), F. Armaoğlu, Alkım Yayınları, Ankara, YAD 120 İngilizce II (2+0) I. Yarıyılın Konularına Devam Edilip Bilgiler Pekiştirilir. 6

8 - Interchange, J. C. Richards, Third edition, Cambridge, Ankara, İngilizce-Türkçe sözlük, - English Grammar in Use, R. Murphy, Ankara, 1985 III. YAR1YIL SOS 201 Sosyal Bilimler Metodolojisi (4+0) Sosyal olayların özelliği, Sosyal konuları oluş ve değişmesi; Determinizm prensibi, örnek olaylar, olayların analiz ve değerlendirilmesi, teori oluşturma, istatistik metotlardan faydalanma, alan incelemeleri, gerçeğe ulaşmada on yargılardan uzaklaşma, araştırmalarda değer yargısının yeri, sosyal gerçekliğin kavranması. - Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları,, N. Çelebi, Anı Yayıncılık, Ankara, Sosyal ilimler metodolojisi, A. K. Bigiseven, 3. Baskı, Filiz Kitabevi Yayınları, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, B. Gökçe, Savaş Yayınları, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, O. Türkdoğan, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1995 SOS 203 Sağlık Sosyolojisi (2+0) Sağlık ve toplum, toplum hayatında ruhi faktörlerin rolü, ruh sağlığı ve bunun sosyal etkileri, sağlık eğitiminde sosyal nosyonlar, sağlık ve cevre ilişkisi, kültür ve sağlık anlayışı arasındaki ilişki, cevre sağlığının sosyal boyutları. - Sağlık Sosyolojisi, Z. Cirhinlioğlu, Nobel Yayın Dağıtım,

9 - Türkiye nin Sağlık Sistemi, S. Kızılçelik, Saray Kitabevleri, İzmir 1996 SOS 205 Din Sosyolojisi (2+0) Dinlere olan ihtiyaç, dinlerin sınıflandırılması, din çeşitleri.din ve toplum, din inancının kaynağı,toplum üzerinde dinin etkisi, din ve aydınlar, dini eğitim, dinin temel prensipleri. - Din Sosyolojisi Dersleri, Ü. Günay, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, Din Sosyolojisi, A. K. Bilgiseven, Filiz Kitabevi, Din Sosyolojisi, E. Yıldırım, Bilge Yayınları, Sosyoloji Açısından Din, Y. Sezen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988 SOS 207 Sosyal istatistik (2+0) Sosyal bilimler ve özelde sosyolojinin araştırmalarında kullandığı temel istatistiksel yöntemler,teknik metotlar, saha ve alan araştırmalarında kullanılan istatistik verilerden sonuç çıkarma usulleri ve teknikleri. - Sosyal Bilimlerde İstatistik, F. Akın, Ekin Kitabevi Yayınları, Sosyal Bilimlerde İstatistik, F. Çakır, Alfa Yayınları, 2000 SOS 209 Sosyal Psikoloji (2+0) Zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları. Tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü,tutumların değişmesi. Dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller. Liderlik ve grup değişmesi. Grup içinde fert, uygulamalı sosyopsikolojik örnekler. - Yeni İnsan ve İnsanlar, Ç. Kağıtçıbaşı, Evrim Yayınları,

10 - Sosyal Psikoloji, J. L.; Freedman D. O.; Sears J. ve M. Carlsmith (çev: Ali Dönmez), Ara Yayıncılık Yayınları, Sosyal Psikoloji, S. A. Arkonaç Alfa Yayınları, Sosyal Psikoloji, Krech S. C. Richard (çev: Erol Güngör), Ötüken Yayınları 1980 SOS 211 Mantık I (Klasik Mantık) (4+0) Mantığın bölümleri, mantığın tarihçesi; Aristo mantığı, Farabi mantığı, terimler, önermeler, kıyaslar, ilimlerde metot, mantığın uygulamaları. -Mantık, A. K. Çüçen, Asa Kitabevi Yayınları, Bursa Mantık: Doğru Düşünme Yöntemi, C. Yıldırım, Bilgi Yayınevi, Ankara, Anahatlarıyla Klasik Mantık, İ. Emiroğlu, Asa Kitabevi, SOS 213 Sosyoloji Tarihi I (2+0) Sosyolojinin 19.yy da ismen ortaya çıkmasından sonraki gelişimi. Antik toplumlarda sosyal tarih ve felsefe çalışmaları. - Sosyoloji Tarihi, N. Ş. Kösemihal. Remzi Kitabevi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, P. A. Sorokin, (çev: Münir Raşit Öymen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: I-II, Sosyolojik Düşüncenin evreleri, Aron R., (çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınları, 2. Basım, Sosyoloji Tarihi, S. Kızılçelik, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006 SOS 215 Türk Sosyolojisi (4+0) Türkiye'de sosyolojik çalışmaların kısa bir tarihçesi, ilk sosyoloji kürsüsünün açılışı basta Ziya Gökalp olmak üzere Prens Sabahattin, M. Ali Sevki, Mehmet İzzet, H. Ziya Ülken 9

11 gibi sosyologların görüşleri, Tarihçi sosyologlar ve çalışmaların, Türkiye'de sosyolojik akımların genel bir değerlendirmesi, sosyolojik düşüncede gelişmeler. - Türk Sosyolojisi Tarihi, H. B. Kaçmazoğlu, Anı Yayıncılık, Ankara, Yılında Türkiye de Sosyoloji, İ. Coşkun (hazırlayan), Bağlam Yayınları, Türk Toplum Bilimcileri, E. Kongar, Cilt: I-II, Remzi Kitabevi, 1993 SOS 217 Yerel Sorunlar Sosyolojisi (2+0) Kavramlar ve tanımlar, küreselleşme ve yerelleşme teorileri, yerel kültürler, yerel yönetim kademeleri, yerel yönetimlerin sorunları, yerel sorunlarla ilgili örnek olaylar. IV. YARIYIL SOS 202 Aile Sosyolojisi (4+0) Ailenin kaynağı, köy ve kent ailesi, aşiret ailesi gibi çeşitli aile tiplerinin incelenmesi. Endogami, Ekzogami, poligami, monogami, gibi evlilik türleri. Çeşitli din ve toplumlarda aile, Modernleşme ile ortaya çıkan aile problemleri,.aile içinde kadın ve erkeğin rolleri. Çocukların sosyalleşmesinde ailenin fonksiyonu ve bir kişinin monografik araştırmaların değerlendirilmesi. Bu arada bazı anket ve araştırmaların ile öğrenciye pratik kazandırılması. - Aile Sosyolojisi, M. Yalvaç, Evin Ofset, Malatya, Aile Sosyolojisi, H. Tor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1990 SOS 204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi (2+0) Hukukun felsefi ve sosyolojik yönleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, suçun niteliği ve suca iten sebepler, çocuk suçluluğu, kriminoloji ve sosyal bozulma, hukuk ve hak kavramları, toplumsal açıdan hukuk sistemi ve otoritesi. 10

12 - Kriminoloji, S. Dönmezer, Filiz Kitabevi, Kriminoloji, F. Sokullu-Akıncı, Beta Basım Yayım, 2007 SOS 206 Küçük Gruplar Sosyolojisi (2+0) Grup teorileri, türleri, sosyal ilişkiler sisteminde küçük grupların önemi, küçük gruplar ve birincil ilişkiler, küçük gruplar ve sosyalleşme. Sanayide ve Bürokraside gayri resmi gruplar. - Küçük Gruplar Sosyolojisi, K. Kaya, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008 SOS 208 Siyaset Sosyolojisi (4+0) İktidarın tarifi ve muhtevası, siyasi iktidar, Global toplum, sivil toplum, devlet, siyasi değişme ve seçkinler. Siyasi sistemin unsurları, Totalitarizm ve demokrasi. Siyasi partiler, Bürokrasi ve Teknokrasi, Siyasi Davranışın Temelleri, Siyasi kültür ve siyasi sosyalleşme, siyasi propaganda. - Siyasetin Toplumsal Tabanı, A. N. Yücekök, A.Ü. Yayınları, İnsan ve Toplum: Siyaset Sosyolojisi, A. Giddens, İletişim Yayınları, Politik Sosyoloji, A. Y. Sarıbay, Everest Yayınları, 2008 SOS 210 Uygulamalı Sosyal Psikoloji (2+0) Sosyal Psikoloji alanında yapılan bazı araştırma sonuçlarının tahlili, seçilmiş konuların daha ayrıntılı şekilde ele alınması ve bu konularda öğrencilere seminer çalışması yaptırılması. 11

13 - Sosyal Psikoloji, S. A. Arkonaç, Alfa Yayınları - Sosyal Psikoloji, M. H. Graha, Ütopya Yayınları, İstanbul SOS 212 Mantık II (Modern Mantık) (4+0) Temel Mantık kavramların, Önermeler, değilleme eklemi, sembolik dil... Çıkarmalar, sembolleştirme, yorumlama, geçerlilik, değilleme, yüklemler mantığı, Niceleyiciler mantığı, önerme eklemleri mantığının teknik alana uygulanması. - Modern Mantık, Z. Şen, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, Türkiye de Mantık Çalışmaları, Ö. Necati, M.E.B, Ankara, Mantık, N. Taylan, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2009 SOS 214 Sosyoloji Tarihi II (2+0) Ibn Haldun, Montesquieu, Hobbes, J. J. Rousseou, A. Comte, S. Simon, Marx, Durkheim, Weber, Spencer, Tonnies, Le Play gibi sosyolojinin öncü isimleri. - Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, R., Aron (çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınları, 2. Basım, Sosyolojinin Temel Kavramları, M. Weber (çev: Medeni Beyaztaş), Bakış Yayınları, Modern Sosyoloji Kuramları M. Waters (çev: Zafer Cirhinlioğlu), Gündoğan Yayınları,

14 SOS 216 Saha Araştırma Teknikleri (2+0) Saha araştırmalarında kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler incelenecektir. Bunlar kısaca veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin içlenmesi, rapor yazılması. SOS 218 Sanat Sosyolojisi (2+0) Sanatın temelleri,sanat ve insan duyguları, sanatın felsefesi sanatın toplumsal kaynağı, din-sanat ilişkisi, sanatın kültür içindeki yeri, sanatçı ve sanatta kişilik, sanat akımları ve Üniversal düşünce, sanatın sosyolojik yönü. - Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar, D. Ulusoy, H. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1993 V. YARIYIL SOS 301 Şehir Sosyolojisi (4+0) Kentlerin kuruluşu, kentlerin yerleşim şekilleri, köyden kente göç ve bunun sosyal etkileri, köy hayatından uzaklaşma, kentlerde sosyal kontrol, kentlerde ahlaki ve dini değerler, kent ve bos, zaman kavramı, kentleşme ve sanayileşme ilişkisi, köyde sosyal hayat ve kontrol, köyde dini ve ahlaki değerlerin durumu, kent ve köy hayatının değerlendirilmesi. - Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye de Kentleşme, S. K. Kartal,Yurt Yayınları, Ankara, Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri, A. Yörükan, Nobel Yayınevi, Kent Sosyolojisi, H.Bal, Fakülte Kitabevi Yayınları, Kent ve Kültür, N.Sevindi, Alfa Yayınları,

15 SOS 303 Kültür Sosyolojisi (4+0) Toplumlara göre değişen kültürel yapı ve unsurların ortaya çıkarılması, tarih, sanat, edebiyat, müzik, din, ahlak gibi kültürel kavramlar ile doğu ve batı toplumların temel kültür ürünlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. - Kültür Sosyolojisi, K. Alver ve N. Doğan (hazırlayanlar), Hece Yayınları, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, L. D. Edles (çev: Cumhur Atay), Babil Yayınları, İstanbul, 2007 SOS 305 Yeni çağ Felsefesi (4+0) Batı felsefesinin özellikleri, Rönesans ve aydınlanma felsefesi, belli başlı temsilcileri; Bacon, Leibniz, Descartes, Spinoza, Kant, Hume, Shopenhauer gibi filozofların özellikleri. İstanbul, Batı Felsefesi Tarihi 3, Yeniçağ, B. Russell, (çev : Muammer Sencer) Sayı Yayınları, - Bilimsel Felsefenin Doğuşu, H. Reichenbach, Remzi Kitabevi, 1993 SOS 307 Gelişim Psikolojisi (3+0) Fert ve gelişimi, çevre, kalıtım ve kişilik özellikleri, bedensel gelişim, zihni gelişim, duygusal gelişim, cinsel gelişim, sosyal gelişim vs. Ergenlik dönemi, ferdi farklılıklar, karakter oluşumu ve kişilik özellikleri, kişiliğin oluşumu, bedeni gelişimin psişik özellikleri, olgunlaşma, zihni gelişim ve törel gelişim konulan. - Eğitim Psikolojisi, A. Kaya (editör), Pegem Yayıncılık, Ankara, Gelişim ve Öğrenme, H. Baycanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,

16 SOS 309 Türkiye'de Sosyoloji Araştırmaları (4+0) Türkiye de seçilmiş konularda yapılmış bazı sosyolojik araştırmaların değerlendirilmesi. Bu araştırmaların ülkemizde sosyolojinin gelişimine katkıları. - Dünyada ve Türkiye de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları, H. Z. Ülken, Kitabevi Yayınları, Toplumsal Bilimlerde Araştırma B. Gökçe, Savaş Yayınları, Ankara, 1992 VI. YARIYIL SOS 302 Sosyal Yapı Araştırmaları (4+0) Sosyal yapıyı oluşturan unsurlar, sosyal yapı-sosyal bünye ayrımı, sosyal yapıkültürel yapı ilişkisi, nüfus hareketleri Yüzyıl Türkiye: 2000 li Yıllarda Türkiye nin Toplumsal Yapısı, E. Kongar, Remzi Kitabevi, Ankara, Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, B. Gökçe, Savaş Yayınevi, Ankara, 1996 SOS 304 İktisat Sosyolojisi (4+0) Toplumların tarihi içerisindeki ekonomik çalışmaları ve bunların niteliği, çeşitli iktisadi düşüncelerin toplumsal görüşleri ve bunların değerlendirilmesi. Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizmin sosyal düşünceleri, din ve ekonomik düşünce, ekonomik insan görüşünün eleştirisi. - İktisat Sosyolojisine Giriş, M. Eröz, Filiz Yayınları, İstanbul,

17 SOS 306 Kişilik Psikolojisi (3+0) Kişilikle ilgili tipolojiler, kişiliğin oluşumunda sosyal (çevrenin rolü, kişilik teorileri, kişilikle ilgili araştırmalar. - Kişilik Kuramları, B. Y. İnanç ve E. E. Yerlikaya, Pegem Yayıncılık, Ankara, Kişilik ve Psikoterapi, (Kollektif) Alan Yayıncılık, 2000 SOS 308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri (2+0) Günümüz sosyoloji yöntem ve teorilerinin ele alınması, başlıca sosyolojik akımlar. Yapısal fonksiyonalist yaklaşım, sembolik etkileşimci yaklaşım. - Çağdaş Sosyoloji Kuramları, M. M. Poloma, (çev: Hayriye Erbaş), Gündoğan Yayınları, Çağdaş sosyoloji Kuramları Cilt: I-II, P. A. Sorokin, (çev: Münir Raşit Öymen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Çağdaş Temel Kuramlar, Q. Skinner, (çev: Ahmet Demirhan), Vadi Yayınları, 1991 SOS 310 Çağdaş Felsefe Akımları (2+0) Hayat felsefesi, fenomonoloji, existansiyalizm, yeni ontoloji, maddecilik, ruhçuluk, yaratıcılık, agnostisizm, neo pozitivizm gibi akımların temsilcileri ve temel düşünceleri. - Çağdaş Felsefe, B. Akarsu, İnkılap Kitabevi, Felsefe Dünyasında Gezintiler, S. H. Bolay, Nobel Yayınları, Ankara,

18 - Çağdaş Felsefelerden Kesitler, N. Bozkurt, Sosyal Yayınları, 1990 Seçmeli dersler SOS 311 Nüfus ve Toplum (2+0) İnsan nüfusunun yapısal ezellikleri ve nüfus teorileri, nüfus artışı ve toplumsal değişme. Günümüzde nüfusla ilgili problemler. SOS 313 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi (2+0) 19. yüzyıldan günümüze başlıca düşünce akımları ve günümüzdeki temsilcileri. SOS 315 İnsan Kaynaklarının Sosyal Temelleri (2+0) İnsanın varak yapısı, insan gücü, insanın sosyal yönü, sosyal yön ve insan kaynağı, kaynakları sosyal temeli: a) değişim, değişim sürecinde başari unsurları, b)meslek geleneği ve meslek kültürü, mesleki kültür-kalite ilişkisi, toplam kalitenin sosyal temelleri, c) denetim ve danışmanlığın sosyal temelleri. Iş görüşmeleri, işe başvurma, işe yerleştirmenin sosyal temelleri. SOS 317 Sosyal Değişme ve Turizm Kavram ve tanımlar, toplumun ve bireylerin değişim algısı ve buna karşı tutumlar, toplumun ve bireylerin değişimi ve turizmi değerlendirme sekli, turizm olayının tarihçesi ve değişimi, turistik arz, turistik talep, bir ülkenin turizm potansiyelini oluşturan arz ile ilgili faktörleri turizmden bağımsız faktörler, (tabiat şartları, turizm değerleri, sosyal ve kültürel değer) turizme bağımlı faktörler, turizm kurumları. Seçmeli dersler SOS 312 Siyaset Bilimine Giriş: (2+0) Siyaset biliminin konusu; Siyaset biliminin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi); Siyaset biliminin gelişimini etkileyen tarihsel süreçler (Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Amerika İç Savaşı ve Bağımsızlık Bildirgesi); Güç, İktidar, Otorite kavramlarının tartışılması; Siyasal kurumlar; Devlet; Siyasal partiler (seçim sistemleri, parti sistemleri); Baskı grupları; Sivil toplum örgütleri; Siyasal ideolojiler; 17

19 Liberalizm; Faşizm; Sosyalizm; Demokrasi (liberal demokrasi, sosyal demokrasi, radikal demokrasi). SOS 314 Halkla İlişkiler (2+0) Toplumsal gruplarla etkin iletişim kurmanın önemi ve yöntemleri hakkında genel yaklaşımların incelenmesi. Halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişmesi, Amerika'da ve Avrupa'da halkla ilişkiler, Osmanlı toplumunda devlet-halk ilişkisi, propaganda ve halkla ilişkiler, halkın temsil imkanları, işletmelerde halkla ilişkiler, reklam ve tanıtımın sosyal yönü, kültür ve halkla ilişkiler. SOS 316 Serbest Zamanlar Sosyolojisi (2+0) Kavram ve tanımlar, toplumun ve bireylerin serbest zaman algısı ve buna karsı tutumlar, toplumun ve bireylerin serbest zaman değerlendirme şekilleri. SOS 318 Örgüt Sosyolojisi: (2+0) Örgüt Kavramı ve Tarihçesi; Örgüt Tanımları; Örgüt Sınıflamaları; Örgüt Modelleri; Modern Toplumlar, Teknoloji ve Örgüt; Örgüt ve İşlem Çevresi; Grup Kavramı; Örgüt içi Yapılanmalar; Örgüt İçi Gruplaşma ve Çatışmalar; Dikey gruplar; Yatay Gruplaşmalar; Örgütlerde Yönetim; Personel İlişkileri. VII. YARIYIL SOS 401 Değişim Sosyolojisi (4+0) Değişim sosyolojisi, değişim ve değerler, değiştirenin sosyal boyutu, sosyal değişmede temel dinamikler dini hayat ve değişme ilişkisi, değişmede insan ve toplum faktörleri, değişimin niteliği ve insanın bundan etkilenme durumu, Batı ve diğer dünya görüşlerinde değişme. Temel sosyal değişme kuramlarının analizi. - Toplumsal ve Kültürel Değişme, M. Tezcan, A. Ü. Yayınları

20 SOS 403 Sosyal Tabakalaşma (4+0) Sosyal sınıflar ve sınıf teorileri, sosyal hareketlilik, rol statü kavramları, sınıf çatışması,sanayi toplumu sanayi ötesi toplumu ve yükselen yeni sınıflar. Toplumsal tabakalaşma kuramlar. - Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, E. Kemerlioğlu, Saray Kitabevi, 1996 SOS 405 Yönetim Sosyolojisi (4+0) Tüm yönetim sistemlerinde sosyal ve psikolojik faktörler, yönetimin felsefi temelleri, yönetim akımlarında sosyal değerler, yönetim ve çevre ilişkileri, grup dinamiği. - Yönetim Sosyolojisi, Ö. Bozkurt, Sevinç Matbaası, Ankara, 1982 SOS 407 İhtisas Semineri I (2+0) Çeşitli tarihi, sosyal ve kültürel konuların tartışmalı bir biçimde ele alınması. SOS 409 Endüstri Psikolojisi (3+0) Psikolojik ilkelerin iş ve sanayi alanına uygulanması, iş veriminin değerlendirilmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve insan ilişkileri. Çalışanların işe karşı görüş ve tutumlarının incelenmesi; çalışanların morali ve örgüt iklimi, örgütlerde kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan meseleker yönetici ve çalışmaların tutumları işe yabancılaşma. İşe güdülenmedeki beklenti teorileri, çalışma ortamdaki stres, iş tatmininin sağlanması ve üretimin arttırılması için iş değerlendirilmesine ilişkin yeni görüş ve uygulamalar, örgütlerde karar verme ve problem çözümü, katılım ve endüstriyel demokrasi. 19

21 - Çalışma Sosyolojisi, M. Özkul, (yazarın kendi basımı) Isparta, 1997 VIII. YARIYIL SOS 402 Türkiye'nin Sosyal Yapısı (4+0) Türkiye'de toplumsal yapı kavramı, nüfusun niteliği, Tarih, Coğrafya Dil, Din, gibi faktörlerin sosyal yapı üzerindeki rolü. Gelenek ve örflerin sosyal yapının oluşmasındaki yeri. Irk özellikleri, kültürel formlar ve tarih içerisinde sosyal yapıdaki gelişmeler. -Türkiyenin Toplumsal Yapısı, B. Gökçe, Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, Türkiyenin Toplumsal Yapısı I-II, E. Kongar ve K. Remzi, 5. basım, İstanbul, SOS 404 Sanayi Sosyolojisi (4+0) Endüstri ve insan, endüstri toplumunun sosyal yapısı,endüstri toplumu ve Özellikleri, endüstride eğitim, yönetim ilişkisi ve endüstriyel dünya, endüstri toplumunda aile, endüstri felsefesinin tenkidi, otomasyon ve endüstriyel üretim anlayışının getirdiği sosyal problemler. - Sanayi Toplumu, R. Aron, Dergah Yayınları, 1997 SOS 406 Bilgi Sosyolojisi (4+0) Bilimsel teorilerin sosyal tabanı, bilimsel devrimlerin yapısı, kültür ve ideoloji, bilim adamları cemaati ve özellikleri, sosyal bilimlerde metodoloji tartışmaları. 20

22 - Bilgi Sosyolojisi, E. Kemerlioğlu, Saray Kitabevi İzmir, Bilgi ve Toplum: Bilgi Sosyolojisi, İ.Armağan, Otağ Matbaası, İstanbul, 1974 SOS 408 Lisans Tezi (0+4) Öğrencilerin edindikleri bilgi birikimlerini kullanabilmeleri metodoloji ve araştırma tekniklerini uygulamaya aktarabilmeleri, bilimsel bir çalışma yapabilmeleri için öğrencilere danışmanları tarafından sosyolojik bir konunun ödev olarak verilmesi. SOS 410 İhtisas Semineri II (2+0) Çeşitli tarihi, sosyal ve kültürel konuların tartışmalı bir biçimde ele alınması. Seçmeli Dersler SOS 411 Türk Tarihinin Sosyolojisi (2+0) Tarih ve sosyoloji ilişkisinin kurulması, iki disiplinin birbirlerine nasıl katkıda bulunabileceklerinin araştırılması. Özel olarak da Türk tarihinin sosyolojik analizinin yapılması. SOS 413 Edebiyat Sosyolojisi (2+0) Edebiyat ve sosyoloji ilişkisi, sosyolojinin edebi kaynaklan,sosyal hayatta dil ve edebiyatın rolü sosyal edebiyatın temsilcileri, edebiyat kültürü ve insan duyguları. Edebi metinlerin sosyal incelenmesi. SOS 415 Klasik Sosyoloji Teorileri (2+0) 18. ve 19. yüzyılda sosyolojik düşüncenin geçirmiş olduğu aşama ve gelişmeler. Bu dönemde sosyolojinin oluşumunda rol oynayan düşünürlerin katkıları ve geliştirilen teoriler. SOS 417 Göç Sosyolojisi (2+0) Göçle birlikte ortaya çıkan değişim ve sorunların aile,eğitim ve diğer toplumsal unsurlardaki etkisinin incelenmesi. 21

23 Seçmeli Dersler SOS 412 İslam Dünyası Sosyoloji Araştırmaları (2+0) İslam dünyasındaki sosyal hareketler, kültürel değerler ve toplum konuların incelenmesi, dünyasındaki değişmenin boyutlan, toplumsal yapı özellikleri ve kültürel değişmenin araştırılması. SOS 414 Dil Sosyolojisi (2+0) Dil sosyolojisi, alanlar arası çalışmalar çerçevesinde ele alınacak, içinde sosyolojinin ağırlıklı olduğu karma nitelikli araştırma alanı olarak incelenecektir. SOS 416 Kimlikler Sosyolojisi (2+0) Genel olarak kimlik kavramı; biyolojik kimlik, sosyal kimlik (soy-dil-mensubiyettarih birliği-ortak Kültür-ortak hayat tarzı-eğitim birliği-inanç birliği-ahlak anlayışı), milletle; toplumun kimliği, toplumun kimliği, Kimlikler, ferdi kimlik, biyolojik, psikolojik ve sosyal şahsiyet tipleri, yozlaşma, yabancılaşma ve kimlik buhranı SOS 418 İletişim Sosyolojisi (2+0) Kitle iletişim araçları ve toplum, Toplumsal değişme ve dönüşümlerde kitle iletişim araç ve yöntemlerinin katkıları, medya ve demokrasi, medya ürünleri, Türkiye de kitle iletişimi ve yaygınlığı, Enformasyon devrimi ve bilgi toplumu,kitle iletişim kuram ve yöntemlerinin eleştirisi. 22

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SOSYOLOJİYE GİRİŞ Bilim, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, bilimsel bilginin felsefi bilgiden ve diğer bilgi türlerinden

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI KYT101 Siyaset Bilimine Giriş I Kredi 3 Siyaset ve siyasetle ilgili temel

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ / 1.YARIYIL DERSLERİ SHZ 101 Sosyal Hizmete Giriş (3-0-3) AKTS 8 Sosyal hizmetin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER Ders Kodu; Ders İsmi; (Z): Zorunlu; (S): Seçmeli; T-U-K:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İLETİŞİM BİLİMİ- HİT 1001 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TAR101 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax:

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı