SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 101 Sosyolojiye Giriş I SOS 102 Sosyolojiye Giriş II SOS 103 Kurumlar Sosyolojisi I SOS 104 Kurumlar Sosyolojisi II SOS 105 Psikolojiye Giriş SOS 106 Çevre ve Toplum SOS 107 Felsefeye Giriş SOS 108 Sosyal Antropoloji I SOS 109 İktisada Giriş SOS 110 Hukuka Giriş BİL 111 Temel Bilgi Tekn. Kull II SOS 112 Felsefe Tarihi TUR 113 Türk Dili I BİL 114 Temel Bilgi Tekn. Kull TAR 115 Atatürk İlk. İnk. Tarihi I TUR 116 Türk Dili II YAD 117 İngilizce I TAR 118 Atatürk İlk. İnk. Tarihi II YAD 120 İngilizce II Toplam Kredi Toplam Kredi II.YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 201 Sosyal Bilimler Metod SOS 202 Aile Sosyolojisi SOS 203 Sağlık Sosyolojisi SOS 204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi SOS 205 Din Sosyolojisi SOS 206 Küçük Gruplar Sosyolojisi SOS 207 Sosyal İstatistik SOS 208 Siyaset Sosyolojisi III SOS 209 Sosyal Psikoloji SOS 210 Uygulamalı Sosyal Psi SOS 211 Mantık I (Klasik Mantık) IV SOS 212 Mantık II (Modern Mantık) SOS 213 Sosyoloji Tarihi I SOS 214 Sosyoloji Tarihi II SOS 215 Türk Sosyolojisi SOS 216 Saha Araştırma Teknikleri SOS 217 Yerel Sorunlar Sosyolojisi SOS 218 Sanat Sosyolojisi Toplam Kredi Toplam Kredi III. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 301 Şehir Sosyolojisi SOS 302 Sosyal Yapı Araştırmaları SOS 303 Kültür Sosyolojisi SOS 304 İktisat Sosyolojisi SOS 305 Yeniçağ Felsefesi SOS 306 Kişilik Psikolojisi V SOS 307 Gelişim Psikolojisi VI SOS 308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri SOS 309 Türkiye de Sos. Araştırmaları SOS 310 Çağdaş Felsefi Akımlar Toplam Kredi Toplam Kredi Seçmeli Dersler I* Seçmeli Dersler II* SOS 311 Nüfus ve Toplum SOS 312 Siyaset Bilimine Giriş SOS 313 Çağdaş Türk Düş. Tarihi SOS 314 Halkla İlişkiler SOS 315 İnsan Kaynaklarının Sos.Tem SOS 316 Serbest Zamanlar Sos SOS 317 Sosyal Değişme ve Turizm SOS 318 Örgüt Sosyolojisi * Seçmeli I ve Seçmeli II derslerinden ikişer ders seçilecektir IV. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 401 Değişim Sosyolojisi SOS 402 Türkiye nin Sosyal Yapısı SOS 403 Sosyal Tabakalaşma SOS 404 Sanayi Sosyolojisi SOS 405 Yönetim Sosyolojisi SOS 406 Bilgi Sosyolojisi VII SOS 407 İhtisas Semineri I VIII SOS 408 Lisans Tezi SOS 409 Endüstri Psikolojisi SOS 410 İhtisas Semineri II Toplam Kredi Toplam Kredi Seçmeli Dersler III* Seçmeli Dersler IV* SOS 411 Türk Tarihinin Sosyolojisi SOS 412 İslam Dünyası Sos. Araş SOS 413 Edebiyat Sosyolojisi SOS 414 Dil Sosyolojisi SOS 415 Klasik Sosyoloji Teorileri SOS 416 Kimlikler Sosyolojisi SOS 417 Göç Sosyolojisi SOS 418 İletişim Sosyolojisi * Seçmeli III ve Seçmeli IV derslerinden iki ders seçilecektir GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi

2 SOSYOLOJI BOLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SOS 101 Sosyolojiye Giriş I (4+0) Ana hatlarıyla sosyolojinin tanımı, belli başlı kavramları, kültür ve sosyal değişme, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi, sosyolojide statü kavramı, insan ilişkileri, sosyal gruplar. - Sosyoloji (Toplumbilim), M. E. Erkal, Filiz Kitabevi Yayınları, Sosyolojiye Giriş, İ. Sezal, Martı Yayınları, 2. Basım, Ankara, Genel Sosyoloji, A. K. Bilgiseven, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1986 SOS 103 Kurumlar Sosyolojisi I (4+0) Kurumun terminolojik incelenmesi, sosyal olayların kurumsal bir gelişme ve yerleşme içerisinde ele alınması, insan davranışların kurumsal incelenmesi. - Kurumlar Sosyolojisi, M. Aydın, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara, Kurumlar Sosyolojisi : Tanımlar, Kuramlar ve Uygulamalar, H. Akyüz, Siyasal Kitabevi, 2008 SOS 105 Psikolojiye Giriş (3+0) Genel olarak insan davranışların incelenmesi, insan davranışların diğer canlılarınki ile kıyaslanması, 19. yy ve ikinci dünya savaşı yıllarındaki gelişmeler, psikolojinin belli kavram, teori ve akımları, psikolojinin öğrenciler tarafından kavranılmasını sağlayan pratik örnekler. -Genel Psikoloji, B. Fehima, İnkılap Kitabevi, Ankara,

3 - Psikolojiye Giriş, L. R. Atkinson, R. C. Atkinson, E. E. Smith, J. B. Daryl, S. Nolen - Hoeksema, Arkadaş Yayınları, 2007 SOS 107 Felsefeye Giriş (3+0) Felsefenin ortaya çıkışı, felsefenin meşruiyetinin sağlanması. Felsefe konu ve problemlerinin tanıtımı. Bilgi, varlık ve değer konularında felsefe faaliyetinin tarzı ve ortaya çıkan görüşler. Felsefe ile diğer alanların ilişkileri. - Felsefeye Giriş, A. Arslan, Adres Yayınları, Ankara, 2005 Yardımcı Dres Kitapları: - Felsefe Tarihi, M.Gökberk, Remzi Kitabevi, Felsefeye Giriş, T. Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 1992 SOS 109 İktisada Giriş (2+0) İktisadın konusu ve kavramları, iktisadi sistemler, Piyasa ve işleyişi, arz ve talep kavramı, Üretim teorisi ve fiyat, Milli gelir, Enflasyon ve deflasyon, İstihdam, iş hacmi ve işsizlik. Para ve banka, Kredi ve bankacılık, Uluslararası ekonomik ilişkiler. Ders Kitabı - İktisada Giriş, Z. Dinler, Ekin Kitabevi, 14. Basım 2008 Yardımcı Dres Kitapları: - Mikro Ekonomi, Z. Dinler, Ekin Kitabevi, 2008 SOS 111 Temel Bilgi Teknikleri Kullanımı (2+1) Bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri ve MS-DOS, programlama dilleri, akış şemaları, bilgi türleri, işlem ve ifadeler, Giriş-çıkış komutları, kontrol komutları. (kredisiz) 2

4 TUR 113Türk Dili I (2+0) Türk Dilinin Tarihten Günümüze Gelişimi, Türk Dilinin Yaygın Coğrafyası, Türk Dilinin İnceleme Alanları, Türkçe nin Genel Ses ve Şekil Özellikleri, Güzel Yazma ve Konuşmaya Dair Temel Kaideler; İmla, Telaffuz Meseleleri. -Yazılı Sözlü Anlatım, Komisyon, Pegem Yayıncılık, Ankara, Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, K. Yavuz, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1998 TAR 115 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (2+0) Türk inkılabını hazırlayan Gelişmeler, Milli Kurtuluş Savaşı (Hazırlık Dönemi, Savaş Donemi, Siyasi Mücadele Donemi); Türk İnkılabının Temel İlkeleri. Ders Kitabı - Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. S. Yalçın, Siyasal Yayınevi, Ankara, Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara, Yüzyıl Siyasî Tarihi ( ), F. Armaoğlu, Alkım Yayınları Ankara, 1992 YAD 117 İngilizce I (2+0) Yapıları). Temel Dilbilgisi Kuralları (Zamanlar- Bağlaçlar- Edilgen ve İyelik Cümleleri, Cümle - English Builder, N. Keleşoğlu, S. Kılıç, Ü. Güneş, B. Rowbotham, K. Rowbotham, ISBN: V. Çakır, Y. Nigün, K. Gül, New Headway English Course-Elementary, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,

5 II. YARIYIL SOS 102 Sosyolojiye Giriş II (4+0) Sosyolojinin ortaya Çıkışını gerektiren olaylar, sosyolojinin metodu ve bilgisinin niteliği, Türkiye'de sosyolojinin gelişimi, sosyal kategori, kümeler, kitleler, birincil ve ikincil gruplar, cemaat, cemiyet sosyal roller ve davranış modelleri. -Sosyoloji (Toplumbilim), M. E. Erkal, Filiz Kitabevi Yayınları, Sosyolojiye Giriş, İ.Sezal, Martı Yayınları, 2. Basım, Ankara, Genel Sosyoloji, A.K.Bilgiseven, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1986 SOS 104 Kurumlar Sosyolojisi II (4+0) incelenmesi. Belli başlı kurumlar olan aile, eğitim, hukuk, ahlak, siyaset ve din kurumlarının - Kurumlara Sosyolojik Bakış, S. Güçlü (editör), Birey Yayıncılık, Kurumlar Sosyolojisi, M. Aydın, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 1997 SOS 106 Çevre ve Toplum (2+0) Çevrenin insan üzerindeki rolü, Çevre ve ekonomik gelişme arasındaki ilişki, Sanayi ve cevre problemleri, Yerleşmede çevrenin rolü, insan sağlığı ve cevre, Kentleşmecevre ilişkileri, insan toplumunun oluşumunda cevre değerleri, Kalabalıklarda çevre faktörleri, İnsan-çevre uyumu, Hava kirliliği ve çevre bozulması, Çevre kültürü. - İnsan Çevre Toplum, R. Keleş İmge Kitabevi, Ankara

6 - Türkiye de Toplumsal Değişme ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık, S. Özdemir Palme Yayınları Ankara, 1988 SOS 108 Sosyal Antropoloji (2+0) İnsanın yapısı, çevre ve insan, ilkel topluluklar, Toplumların sosyal ve kültürel temeller; Dil-kültür ilişkisi, Kültür ve din, Akkültürasyon, Sömürgecilik, Oryantalizm. - İnsan ve Kültür, B. Güvenç, Remzi Kitabevi Yayınları, Sosyal Antropoloji, E. E. Pritchard, Birey Yayıncılık, Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, S. Özbudun; B. Şafak ve N. S. Altuntek, Dipnot Yayınları, 2007 SOS 110 Hukuka Giriş (2+0) Hukukun önemi ve toplumsal fonksiyonu. Hukukun Önemi ve gelişimi, belli başlı hukuk sistemleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, hukuk felsefesinin toplum düşüncesi üzerindeki rolü. - Hukuka Giriş (Sosyolojik Açıdan Hukukun Temel Kavramları), Yalvaç M., yazarın kendi basımı, Hukuk Başlangıcı, A.Güriz, Siyasal Kitabevi, 2006 SOS 112 Felsefe Tarihi (3+0) İlkçağ Hint, Cin, Mısır, Iran ve Yunan felsefeleri ve bunların temsilcileri. Tales, Sokrates, Platon, Aristo ve diğer Yunan filozofları. İlkçağ felsefeleri ile Ortaçağ felsefesi arasındaki bağlantılar. Ortaçağ Bati düşünürleri ve Konseptüalizm, Nominalizm tartışmaları. 5

7 - Felsefe Tarihi, M. Gökberk, Remzi Kitabevi, Felsefeye Giriş, T. Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, 5. Basım,1992 BİL 114 Temel Bilgisayar Bilimleri (2+1) Bilgisayar organizasyonu, programlama dili, (Visual Basic veya C++) Unix işletim sistemi, veri tabanı kullanma (Access), bilgisayar ağları. TUR 116 Türk Dili II (2+0) Edebi, Fikri Eser Tetkikleri. Cümle İnceleme Çalışmaları, Türkçe'nin Zenginlikleri Uzerinde Sohbetler. - Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, İstanbul, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, D. Aksan, Ankara, Türk Grameri, Sesbilgisi, T. Banguoğlu, Ankara,1959. TAR 118 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (2+0) Türk İnkılabını hazırlayan Gelişmeler, Milli Kurtuluş Savaşı (Hazırlık Donemi, Savaş Donemi, Siyasi Mücadele Donemi); Türk İnkılabının Temel ilkeleri. - Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. S. Yalçın Siyasal Yayınevi, Ankara, Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara, Yüzyıl Siyasî Tarihi ( ), F. Armaoğlu, Alkım Yayınları, Ankara, YAD 120 İngilizce II (2+0) I. Yarıyılın Konularına Devam Edilip Bilgiler Pekiştirilir. 6

8 - Interchange, J. C. Richards, Third edition, Cambridge, Ankara, İngilizce-Türkçe sözlük, - English Grammar in Use, R. Murphy, Ankara, 1985 III. YAR1YIL SOS 201 Sosyal Bilimler Metodolojisi (4+0) Sosyal olayların özelliği, Sosyal konuları oluş ve değişmesi; Determinizm prensibi, örnek olaylar, olayların analiz ve değerlendirilmesi, teori oluşturma, istatistik metotlardan faydalanma, alan incelemeleri, gerçeğe ulaşmada on yargılardan uzaklaşma, araştırmalarda değer yargısının yeri, sosyal gerçekliğin kavranması. - Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları,, N. Çelebi, Anı Yayıncılık, Ankara, Sosyal ilimler metodolojisi, A. K. Bigiseven, 3. Baskı, Filiz Kitabevi Yayınları, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, B. Gökçe, Savaş Yayınları, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, O. Türkdoğan, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1995 SOS 203 Sağlık Sosyolojisi (2+0) Sağlık ve toplum, toplum hayatında ruhi faktörlerin rolü, ruh sağlığı ve bunun sosyal etkileri, sağlık eğitiminde sosyal nosyonlar, sağlık ve cevre ilişkisi, kültür ve sağlık anlayışı arasındaki ilişki, cevre sağlığının sosyal boyutları. - Sağlık Sosyolojisi, Z. Cirhinlioğlu, Nobel Yayın Dağıtım,

9 - Türkiye nin Sağlık Sistemi, S. Kızılçelik, Saray Kitabevleri, İzmir 1996 SOS 205 Din Sosyolojisi (2+0) Dinlere olan ihtiyaç, dinlerin sınıflandırılması, din çeşitleri.din ve toplum, din inancının kaynağı,toplum üzerinde dinin etkisi, din ve aydınlar, dini eğitim, dinin temel prensipleri. - Din Sosyolojisi Dersleri, Ü. Günay, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, Din Sosyolojisi, A. K. Bilgiseven, Filiz Kitabevi, Din Sosyolojisi, E. Yıldırım, Bilge Yayınları, Sosyoloji Açısından Din, Y. Sezen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988 SOS 207 Sosyal istatistik (2+0) Sosyal bilimler ve özelde sosyolojinin araştırmalarında kullandığı temel istatistiksel yöntemler,teknik metotlar, saha ve alan araştırmalarında kullanılan istatistik verilerden sonuç çıkarma usulleri ve teknikleri. - Sosyal Bilimlerde İstatistik, F. Akın, Ekin Kitabevi Yayınları, Sosyal Bilimlerde İstatistik, F. Çakır, Alfa Yayınları, 2000 SOS 209 Sosyal Psikoloji (2+0) Zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları. Tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü,tutumların değişmesi. Dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller. Liderlik ve grup değişmesi. Grup içinde fert, uygulamalı sosyopsikolojik örnekler. - Yeni İnsan ve İnsanlar, Ç. Kağıtçıbaşı, Evrim Yayınları,

10 - Sosyal Psikoloji, J. L.; Freedman D. O.; Sears J. ve M. Carlsmith (çev: Ali Dönmez), Ara Yayıncılık Yayınları, Sosyal Psikoloji, S. A. Arkonaç Alfa Yayınları, Sosyal Psikoloji, Krech S. C. Richard (çev: Erol Güngör), Ötüken Yayınları 1980 SOS 211 Mantık I (Klasik Mantık) (4+0) Mantığın bölümleri, mantığın tarihçesi; Aristo mantığı, Farabi mantığı, terimler, önermeler, kıyaslar, ilimlerde metot, mantığın uygulamaları. -Mantık, A. K. Çüçen, Asa Kitabevi Yayınları, Bursa Mantık: Doğru Düşünme Yöntemi, C. Yıldırım, Bilgi Yayınevi, Ankara, Anahatlarıyla Klasik Mantık, İ. Emiroğlu, Asa Kitabevi, SOS 213 Sosyoloji Tarihi I (2+0) Sosyolojinin 19.yy da ismen ortaya çıkmasından sonraki gelişimi. Antik toplumlarda sosyal tarih ve felsefe çalışmaları. - Sosyoloji Tarihi, N. Ş. Kösemihal. Remzi Kitabevi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, P. A. Sorokin, (çev: Münir Raşit Öymen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: I-II, Sosyolojik Düşüncenin evreleri, Aron R., (çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınları, 2. Basım, Sosyoloji Tarihi, S. Kızılçelik, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006 SOS 215 Türk Sosyolojisi (4+0) Türkiye'de sosyolojik çalışmaların kısa bir tarihçesi, ilk sosyoloji kürsüsünün açılışı basta Ziya Gökalp olmak üzere Prens Sabahattin, M. Ali Sevki, Mehmet İzzet, H. Ziya Ülken 9

11 gibi sosyologların görüşleri, Tarihçi sosyologlar ve çalışmaların, Türkiye'de sosyolojik akımların genel bir değerlendirmesi, sosyolojik düşüncede gelişmeler. - Türk Sosyolojisi Tarihi, H. B. Kaçmazoğlu, Anı Yayıncılık, Ankara, Yılında Türkiye de Sosyoloji, İ. Coşkun (hazırlayan), Bağlam Yayınları, Türk Toplum Bilimcileri, E. Kongar, Cilt: I-II, Remzi Kitabevi, 1993 SOS 217 Yerel Sorunlar Sosyolojisi (2+0) Kavramlar ve tanımlar, küreselleşme ve yerelleşme teorileri, yerel kültürler, yerel yönetim kademeleri, yerel yönetimlerin sorunları, yerel sorunlarla ilgili örnek olaylar. IV. YARIYIL SOS 202 Aile Sosyolojisi (4+0) Ailenin kaynağı, köy ve kent ailesi, aşiret ailesi gibi çeşitli aile tiplerinin incelenmesi. Endogami, Ekzogami, poligami, monogami, gibi evlilik türleri. Çeşitli din ve toplumlarda aile, Modernleşme ile ortaya çıkan aile problemleri,.aile içinde kadın ve erkeğin rolleri. Çocukların sosyalleşmesinde ailenin fonksiyonu ve bir kişinin monografik araştırmaların değerlendirilmesi. Bu arada bazı anket ve araştırmaların ile öğrenciye pratik kazandırılması. - Aile Sosyolojisi, M. Yalvaç, Evin Ofset, Malatya, Aile Sosyolojisi, H. Tor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1990 SOS 204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi (2+0) Hukukun felsefi ve sosyolojik yönleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, suçun niteliği ve suca iten sebepler, çocuk suçluluğu, kriminoloji ve sosyal bozulma, hukuk ve hak kavramları, toplumsal açıdan hukuk sistemi ve otoritesi. 10

12 - Kriminoloji, S. Dönmezer, Filiz Kitabevi, Kriminoloji, F. Sokullu-Akıncı, Beta Basım Yayım, 2007 SOS 206 Küçük Gruplar Sosyolojisi (2+0) Grup teorileri, türleri, sosyal ilişkiler sisteminde küçük grupların önemi, küçük gruplar ve birincil ilişkiler, küçük gruplar ve sosyalleşme. Sanayide ve Bürokraside gayri resmi gruplar. - Küçük Gruplar Sosyolojisi, K. Kaya, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008 SOS 208 Siyaset Sosyolojisi (4+0) İktidarın tarifi ve muhtevası, siyasi iktidar, Global toplum, sivil toplum, devlet, siyasi değişme ve seçkinler. Siyasi sistemin unsurları, Totalitarizm ve demokrasi. Siyasi partiler, Bürokrasi ve Teknokrasi, Siyasi Davranışın Temelleri, Siyasi kültür ve siyasi sosyalleşme, siyasi propaganda. - Siyasetin Toplumsal Tabanı, A. N. Yücekök, A.Ü. Yayınları, İnsan ve Toplum: Siyaset Sosyolojisi, A. Giddens, İletişim Yayınları, Politik Sosyoloji, A. Y. Sarıbay, Everest Yayınları, 2008 SOS 210 Uygulamalı Sosyal Psikoloji (2+0) Sosyal Psikoloji alanında yapılan bazı araştırma sonuçlarının tahlili, seçilmiş konuların daha ayrıntılı şekilde ele alınması ve bu konularda öğrencilere seminer çalışması yaptırılması. 11

13 - Sosyal Psikoloji, S. A. Arkonaç, Alfa Yayınları - Sosyal Psikoloji, M. H. Graha, Ütopya Yayınları, İstanbul SOS 212 Mantık II (Modern Mantık) (4+0) Temel Mantık kavramların, Önermeler, değilleme eklemi, sembolik dil... Çıkarmalar, sembolleştirme, yorumlama, geçerlilik, değilleme, yüklemler mantığı, Niceleyiciler mantığı, önerme eklemleri mantığının teknik alana uygulanması. - Modern Mantık, Z. Şen, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, Türkiye de Mantık Çalışmaları, Ö. Necati, M.E.B, Ankara, Mantık, N. Taylan, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2009 SOS 214 Sosyoloji Tarihi II (2+0) Ibn Haldun, Montesquieu, Hobbes, J. J. Rousseou, A. Comte, S. Simon, Marx, Durkheim, Weber, Spencer, Tonnies, Le Play gibi sosyolojinin öncü isimleri. - Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, R., Aron (çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınları, 2. Basım, Sosyolojinin Temel Kavramları, M. Weber (çev: Medeni Beyaztaş), Bakış Yayınları, Modern Sosyoloji Kuramları M. Waters (çev: Zafer Cirhinlioğlu), Gündoğan Yayınları,

14 SOS 216 Saha Araştırma Teknikleri (2+0) Saha araştırmalarında kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler incelenecektir. Bunlar kısaca veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin içlenmesi, rapor yazılması. SOS 218 Sanat Sosyolojisi (2+0) Sanatın temelleri,sanat ve insan duyguları, sanatın felsefesi sanatın toplumsal kaynağı, din-sanat ilişkisi, sanatın kültür içindeki yeri, sanatçı ve sanatta kişilik, sanat akımları ve Üniversal düşünce, sanatın sosyolojik yönü. - Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar, D. Ulusoy, H. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1993 V. YARIYIL SOS 301 Şehir Sosyolojisi (4+0) Kentlerin kuruluşu, kentlerin yerleşim şekilleri, köyden kente göç ve bunun sosyal etkileri, köy hayatından uzaklaşma, kentlerde sosyal kontrol, kentlerde ahlaki ve dini değerler, kent ve bos, zaman kavramı, kentleşme ve sanayileşme ilişkisi, köyde sosyal hayat ve kontrol, köyde dini ve ahlaki değerlerin durumu, kent ve köy hayatının değerlendirilmesi. - Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye de Kentleşme, S. K. Kartal,Yurt Yayınları, Ankara, Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri, A. Yörükan, Nobel Yayınevi, Kent Sosyolojisi, H.Bal, Fakülte Kitabevi Yayınları, Kent ve Kültür, N.Sevindi, Alfa Yayınları,

15 SOS 303 Kültür Sosyolojisi (4+0) Toplumlara göre değişen kültürel yapı ve unsurların ortaya çıkarılması, tarih, sanat, edebiyat, müzik, din, ahlak gibi kültürel kavramlar ile doğu ve batı toplumların temel kültür ürünlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. - Kültür Sosyolojisi, K. Alver ve N. Doğan (hazırlayanlar), Hece Yayınları, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, L. D. Edles (çev: Cumhur Atay), Babil Yayınları, İstanbul, 2007 SOS 305 Yeni çağ Felsefesi (4+0) Batı felsefesinin özellikleri, Rönesans ve aydınlanma felsefesi, belli başlı temsilcileri; Bacon, Leibniz, Descartes, Spinoza, Kant, Hume, Shopenhauer gibi filozofların özellikleri. İstanbul, Batı Felsefesi Tarihi 3, Yeniçağ, B. Russell, (çev : Muammer Sencer) Sayı Yayınları, - Bilimsel Felsefenin Doğuşu, H. Reichenbach, Remzi Kitabevi, 1993 SOS 307 Gelişim Psikolojisi (3+0) Fert ve gelişimi, çevre, kalıtım ve kişilik özellikleri, bedensel gelişim, zihni gelişim, duygusal gelişim, cinsel gelişim, sosyal gelişim vs. Ergenlik dönemi, ferdi farklılıklar, karakter oluşumu ve kişilik özellikleri, kişiliğin oluşumu, bedeni gelişimin psişik özellikleri, olgunlaşma, zihni gelişim ve törel gelişim konulan. - Eğitim Psikolojisi, A. Kaya (editör), Pegem Yayıncılık, Ankara, Gelişim ve Öğrenme, H. Baycanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,

16 SOS 309 Türkiye'de Sosyoloji Araştırmaları (4+0) Türkiye de seçilmiş konularda yapılmış bazı sosyolojik araştırmaların değerlendirilmesi. Bu araştırmaların ülkemizde sosyolojinin gelişimine katkıları. - Dünyada ve Türkiye de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları, H. Z. Ülken, Kitabevi Yayınları, Toplumsal Bilimlerde Araştırma B. Gökçe, Savaş Yayınları, Ankara, 1992 VI. YARIYIL SOS 302 Sosyal Yapı Araştırmaları (4+0) Sosyal yapıyı oluşturan unsurlar, sosyal yapı-sosyal bünye ayrımı, sosyal yapıkültürel yapı ilişkisi, nüfus hareketleri Yüzyıl Türkiye: 2000 li Yıllarda Türkiye nin Toplumsal Yapısı, E. Kongar, Remzi Kitabevi, Ankara, Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, B. Gökçe, Savaş Yayınevi, Ankara, 1996 SOS 304 İktisat Sosyolojisi (4+0) Toplumların tarihi içerisindeki ekonomik çalışmaları ve bunların niteliği, çeşitli iktisadi düşüncelerin toplumsal görüşleri ve bunların değerlendirilmesi. Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizmin sosyal düşünceleri, din ve ekonomik düşünce, ekonomik insan görüşünün eleştirisi. - İktisat Sosyolojisine Giriş, M. Eröz, Filiz Yayınları, İstanbul,

17 SOS 306 Kişilik Psikolojisi (3+0) Kişilikle ilgili tipolojiler, kişiliğin oluşumunda sosyal (çevrenin rolü, kişilik teorileri, kişilikle ilgili araştırmalar. - Kişilik Kuramları, B. Y. İnanç ve E. E. Yerlikaya, Pegem Yayıncılık, Ankara, Kişilik ve Psikoterapi, (Kollektif) Alan Yayıncılık, 2000 SOS 308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri (2+0) Günümüz sosyoloji yöntem ve teorilerinin ele alınması, başlıca sosyolojik akımlar. Yapısal fonksiyonalist yaklaşım, sembolik etkileşimci yaklaşım. - Çağdaş Sosyoloji Kuramları, M. M. Poloma, (çev: Hayriye Erbaş), Gündoğan Yayınları, Çağdaş sosyoloji Kuramları Cilt: I-II, P. A. Sorokin, (çev: Münir Raşit Öymen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Çağdaş Temel Kuramlar, Q. Skinner, (çev: Ahmet Demirhan), Vadi Yayınları, 1991 SOS 310 Çağdaş Felsefe Akımları (2+0) Hayat felsefesi, fenomonoloji, existansiyalizm, yeni ontoloji, maddecilik, ruhçuluk, yaratıcılık, agnostisizm, neo pozitivizm gibi akımların temsilcileri ve temel düşünceleri. - Çağdaş Felsefe, B. Akarsu, İnkılap Kitabevi, Felsefe Dünyasında Gezintiler, S. H. Bolay, Nobel Yayınları, Ankara,

18 - Çağdaş Felsefelerden Kesitler, N. Bozkurt, Sosyal Yayınları, 1990 Seçmeli dersler SOS 311 Nüfus ve Toplum (2+0) İnsan nüfusunun yapısal ezellikleri ve nüfus teorileri, nüfus artışı ve toplumsal değişme. Günümüzde nüfusla ilgili problemler. SOS 313 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi (2+0) 19. yüzyıldan günümüze başlıca düşünce akımları ve günümüzdeki temsilcileri. SOS 315 İnsan Kaynaklarının Sosyal Temelleri (2+0) İnsanın varak yapısı, insan gücü, insanın sosyal yönü, sosyal yön ve insan kaynağı, kaynakları sosyal temeli: a) değişim, değişim sürecinde başari unsurları, b)meslek geleneği ve meslek kültürü, mesleki kültür-kalite ilişkisi, toplam kalitenin sosyal temelleri, c) denetim ve danışmanlığın sosyal temelleri. Iş görüşmeleri, işe başvurma, işe yerleştirmenin sosyal temelleri. SOS 317 Sosyal Değişme ve Turizm Kavram ve tanımlar, toplumun ve bireylerin değişim algısı ve buna karşı tutumlar, toplumun ve bireylerin değişimi ve turizmi değerlendirme sekli, turizm olayının tarihçesi ve değişimi, turistik arz, turistik talep, bir ülkenin turizm potansiyelini oluşturan arz ile ilgili faktörleri turizmden bağımsız faktörler, (tabiat şartları, turizm değerleri, sosyal ve kültürel değer) turizme bağımlı faktörler, turizm kurumları. Seçmeli dersler SOS 312 Siyaset Bilimine Giriş: (2+0) Siyaset biliminin konusu; Siyaset biliminin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi); Siyaset biliminin gelişimini etkileyen tarihsel süreçler (Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Amerika İç Savaşı ve Bağımsızlık Bildirgesi); Güç, İktidar, Otorite kavramlarının tartışılması; Siyasal kurumlar; Devlet; Siyasal partiler (seçim sistemleri, parti sistemleri); Baskı grupları; Sivil toplum örgütleri; Siyasal ideolojiler; 17

19 Liberalizm; Faşizm; Sosyalizm; Demokrasi (liberal demokrasi, sosyal demokrasi, radikal demokrasi). SOS 314 Halkla İlişkiler (2+0) Toplumsal gruplarla etkin iletişim kurmanın önemi ve yöntemleri hakkında genel yaklaşımların incelenmesi. Halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişmesi, Amerika'da ve Avrupa'da halkla ilişkiler, Osmanlı toplumunda devlet-halk ilişkisi, propaganda ve halkla ilişkiler, halkın temsil imkanları, işletmelerde halkla ilişkiler, reklam ve tanıtımın sosyal yönü, kültür ve halkla ilişkiler. SOS 316 Serbest Zamanlar Sosyolojisi (2+0) Kavram ve tanımlar, toplumun ve bireylerin serbest zaman algısı ve buna karsı tutumlar, toplumun ve bireylerin serbest zaman değerlendirme şekilleri. SOS 318 Örgüt Sosyolojisi: (2+0) Örgüt Kavramı ve Tarihçesi; Örgüt Tanımları; Örgüt Sınıflamaları; Örgüt Modelleri; Modern Toplumlar, Teknoloji ve Örgüt; Örgüt ve İşlem Çevresi; Grup Kavramı; Örgüt içi Yapılanmalar; Örgüt İçi Gruplaşma ve Çatışmalar; Dikey gruplar; Yatay Gruplaşmalar; Örgütlerde Yönetim; Personel İlişkileri. VII. YARIYIL SOS 401 Değişim Sosyolojisi (4+0) Değişim sosyolojisi, değişim ve değerler, değiştirenin sosyal boyutu, sosyal değişmede temel dinamikler dini hayat ve değişme ilişkisi, değişmede insan ve toplum faktörleri, değişimin niteliği ve insanın bundan etkilenme durumu, Batı ve diğer dünya görüşlerinde değişme. Temel sosyal değişme kuramlarının analizi. - Toplumsal ve Kültürel Değişme, M. Tezcan, A. Ü. Yayınları

20 SOS 403 Sosyal Tabakalaşma (4+0) Sosyal sınıflar ve sınıf teorileri, sosyal hareketlilik, rol statü kavramları, sınıf çatışması,sanayi toplumu sanayi ötesi toplumu ve yükselen yeni sınıflar. Toplumsal tabakalaşma kuramlar. - Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, E. Kemerlioğlu, Saray Kitabevi, 1996 SOS 405 Yönetim Sosyolojisi (4+0) Tüm yönetim sistemlerinde sosyal ve psikolojik faktörler, yönetimin felsefi temelleri, yönetim akımlarında sosyal değerler, yönetim ve çevre ilişkileri, grup dinamiği. - Yönetim Sosyolojisi, Ö. Bozkurt, Sevinç Matbaası, Ankara, 1982 SOS 407 İhtisas Semineri I (2+0) Çeşitli tarihi, sosyal ve kültürel konuların tartışmalı bir biçimde ele alınması. SOS 409 Endüstri Psikolojisi (3+0) Psikolojik ilkelerin iş ve sanayi alanına uygulanması, iş veriminin değerlendirilmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve insan ilişkileri. Çalışanların işe karşı görüş ve tutumlarının incelenmesi; çalışanların morali ve örgüt iklimi, örgütlerde kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan meseleker yönetici ve çalışmaların tutumları işe yabancılaşma. İşe güdülenmedeki beklenti teorileri, çalışma ortamdaki stres, iş tatmininin sağlanması ve üretimin arttırılması için iş değerlendirilmesine ilişkin yeni görüş ve uygulamalar, örgütlerde karar verme ve problem çözümü, katılım ve endüstriyel demokrasi. 19

21 - Çalışma Sosyolojisi, M. Özkul, (yazarın kendi basımı) Isparta, 1997 VIII. YARIYIL SOS 402 Türkiye'nin Sosyal Yapısı (4+0) Türkiye'de toplumsal yapı kavramı, nüfusun niteliği, Tarih, Coğrafya Dil, Din, gibi faktörlerin sosyal yapı üzerindeki rolü. Gelenek ve örflerin sosyal yapının oluşmasındaki yeri. Irk özellikleri, kültürel formlar ve tarih içerisinde sosyal yapıdaki gelişmeler. -Türkiyenin Toplumsal Yapısı, B. Gökçe, Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, Türkiyenin Toplumsal Yapısı I-II, E. Kongar ve K. Remzi, 5. basım, İstanbul, SOS 404 Sanayi Sosyolojisi (4+0) Endüstri ve insan, endüstri toplumunun sosyal yapısı,endüstri toplumu ve Özellikleri, endüstride eğitim, yönetim ilişkisi ve endüstriyel dünya, endüstri toplumunda aile, endüstri felsefesinin tenkidi, otomasyon ve endüstriyel üretim anlayışının getirdiği sosyal problemler. - Sanayi Toplumu, R. Aron, Dergah Yayınları, 1997 SOS 406 Bilgi Sosyolojisi (4+0) Bilimsel teorilerin sosyal tabanı, bilimsel devrimlerin yapısı, kültür ve ideoloji, bilim adamları cemaati ve özellikleri, sosyal bilimlerde metodoloji tartışmaları. 20

22 - Bilgi Sosyolojisi, E. Kemerlioğlu, Saray Kitabevi İzmir, Bilgi ve Toplum: Bilgi Sosyolojisi, İ.Armağan, Otağ Matbaası, İstanbul, 1974 SOS 408 Lisans Tezi (0+4) Öğrencilerin edindikleri bilgi birikimlerini kullanabilmeleri metodoloji ve araştırma tekniklerini uygulamaya aktarabilmeleri, bilimsel bir çalışma yapabilmeleri için öğrencilere danışmanları tarafından sosyolojik bir konunun ödev olarak verilmesi. SOS 410 İhtisas Semineri II (2+0) Çeşitli tarihi, sosyal ve kültürel konuların tartışmalı bir biçimde ele alınması. Seçmeli Dersler SOS 411 Türk Tarihinin Sosyolojisi (2+0) Tarih ve sosyoloji ilişkisinin kurulması, iki disiplinin birbirlerine nasıl katkıda bulunabileceklerinin araştırılması. Özel olarak da Türk tarihinin sosyolojik analizinin yapılması. SOS 413 Edebiyat Sosyolojisi (2+0) Edebiyat ve sosyoloji ilişkisi, sosyolojinin edebi kaynaklan,sosyal hayatta dil ve edebiyatın rolü sosyal edebiyatın temsilcileri, edebiyat kültürü ve insan duyguları. Edebi metinlerin sosyal incelenmesi. SOS 415 Klasik Sosyoloji Teorileri (2+0) 18. ve 19. yüzyılda sosyolojik düşüncenin geçirmiş olduğu aşama ve gelişmeler. Bu dönemde sosyolojinin oluşumunda rol oynayan düşünürlerin katkıları ve geliştirilen teoriler. SOS 417 Göç Sosyolojisi (2+0) Göçle birlikte ortaya çıkan değişim ve sorunların aile,eğitim ve diğer toplumsal unsurlardaki etkisinin incelenmesi. 21

23 Seçmeli Dersler SOS 412 İslam Dünyası Sosyoloji Araştırmaları (2+0) İslam dünyasındaki sosyal hareketler, kültürel değerler ve toplum konuların incelenmesi, dünyasındaki değişmenin boyutlan, toplumsal yapı özellikleri ve kültürel değişmenin araştırılması. SOS 414 Dil Sosyolojisi (2+0) Dil sosyolojisi, alanlar arası çalışmalar çerçevesinde ele alınacak, içinde sosyolojinin ağırlıklı olduğu karma nitelikli araştırma alanı olarak incelenecektir. SOS 416 Kimlikler Sosyolojisi (2+0) Genel olarak kimlik kavramı; biyolojik kimlik, sosyal kimlik (soy-dil-mensubiyettarih birliği-ortak Kültür-ortak hayat tarzı-eğitim birliği-inanç birliği-ahlak anlayışı), milletle; toplumun kimliği, toplumun kimliği, Kimlikler, ferdi kimlik, biyolojik, psikolojik ve sosyal şahsiyet tipleri, yozlaşma, yabancılaşma ve kimlik buhranı SOS 418 İletişim Sosyolojisi (2+0) Kitle iletişim araçları ve toplum, Toplumsal değişme ve dönüşümlerde kitle iletişim araç ve yöntemlerinin katkıları, medya ve demokrasi, medya ürünleri, Türkiye de kitle iletişimi ve yaygınlığı, Enformasyon devrimi ve bilgi toplumu,kitle iletişim kuram ve yöntemlerinin eleştirisi. 22

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 12.09.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 432 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ GÜN 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF SAAT DERSİN KODU VE ADI DERSİN KODU VE ADI DERSİN KODU VE ADI DERSİN KODU VE ADI 08.00-09.00 SOS 431 SOSYOLOJİ UYGULAMALARI (ABCDEFGHIKLMN)

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF LİSANS SINAV PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF LİSANS SINAV PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2013-201 GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF LİSANS SINAV PROGRAMI Bütünlem Final Gün Saat Yeri e SOS 100-002 Engellilik Sosyolojisi Dr. Esra BURCU 21.11.2013 YOK 09.01.201 30.01.201

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI

BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI H. Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN BAŞLANAN BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

15.10.2015 tarih ve 1009 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

15.10.2015 tarih ve 1009 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 5.0.205 tarih ve 009 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Lisans Programı * GÜZ BAHAR. YARIYIL 2. YARIYIL ING 27 - İngilizce I 2 2 ING

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ DERS PROGRAMI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ DERS PROGRAMI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ DERS PROGRAMI GÜN SAAT SINIF I DERSLİK SINIF II DERSLİK SINIF III DERSLİK SINIF IV DERSLİK 08-09 THU 203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİ İLE TAHMİNİ YAZ OKULUNA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİ İLE TAHMİNİ YAZ OKULUNA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. 1 2 ALM-101 ALMANCA I 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 BES-005 BEDEN EĞİTİM VE SPOR 0 0 0 0 0 3 3 0

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ YIL SOS 101 001 Sosyolojiye Giriş I Z 303 Dr. Tuğça POYRAZ TACOĞLU Çrş. 13.00-15.45

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2013 2014) 2 2 3 4 GK Tarihi-I İNG101. 2 EFBL200 Bilgisayar-II

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2013 2014) 2 2 3 4 GK Tarihi-I İNG101. 2 EFBL200 Bilgisayar-II İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSÖ101 Temel

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI Eğitimin Kültürel Temelleri : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı DERS KODU DERS ADI Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.Y.YIL II.Y.YIL SNA1111 Temel Matematik I 2 0 2 5 SNA1112 Temel Matematik II 2 0 2 4 SNA1113 Uygarlık Tarihi 2 0 2 5 SNA1114 Genel Kimya 2 0 2 3 SNA1115

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SOSYOLOJİYE GİRİŞ Bilim, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, bilimsel bilginin felsefi bilgiden ve diğer bilgi türlerinden

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı