SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 101 Sosyolojiye Giriş I SOS 102 Sosyolojiye Giriş II SOS 103 Kurumlar Sosyolojisi I SOS 104 Kurumlar Sosyolojisi II SOS 105 Psikolojiye Giriş SOS 106 Çevre ve Toplum SOS 107 Felsefeye Giriş SOS 108 Sosyal Antropoloji I SOS 109 İktisada Giriş SOS 110 Hukuka Giriş BİL 111 Temel Bilgi Tekn. Kull II SOS 112 Felsefe Tarihi TUR 113 Türk Dili I BİL 114 Temel Bilgi Tekn. Kull TAR 115 Atatürk İlk. İnk. Tarihi I TUR 116 Türk Dili II YAD 117 İngilizce I TAR 118 Atatürk İlk. İnk. Tarihi II YAD 120 İngilizce II Toplam Kredi Toplam Kredi II.YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 201 Sosyal Bilimler Metod SOS 202 Aile Sosyolojisi SOS 203 Sağlık Sosyolojisi SOS 204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi SOS 205 Din Sosyolojisi SOS 206 Küçük Gruplar Sosyolojisi SOS 207 Sosyal İstatistik SOS 208 Siyaset Sosyolojisi III SOS 209 Sosyal Psikoloji SOS 210 Uygulamalı Sosyal Psi SOS 211 Mantık I (Klasik Mantık) IV SOS 212 Mantık II (Modern Mantık) SOS 213 Sosyoloji Tarihi I SOS 214 Sosyoloji Tarihi II SOS 215 Türk Sosyolojisi SOS 216 Saha Araştırma Teknikleri SOS 217 Yerel Sorunlar Sosyolojisi SOS 218 Sanat Sosyolojisi Toplam Kredi Toplam Kredi III. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 301 Şehir Sosyolojisi SOS 302 Sosyal Yapı Araştırmaları SOS 303 Kültür Sosyolojisi SOS 304 İktisat Sosyolojisi SOS 305 Yeniçağ Felsefesi SOS 306 Kişilik Psikolojisi V SOS 307 Gelişim Psikolojisi VI SOS 308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri SOS 309 Türkiye de Sos. Araştırmaları SOS 310 Çağdaş Felsefi Akımlar Toplam Kredi Toplam Kredi Seçmeli Dersler I* Seçmeli Dersler II* SOS 311 Nüfus ve Toplum SOS 312 Siyaset Bilimine Giriş SOS 313 Çağdaş Türk Düş. Tarihi SOS 314 Halkla İlişkiler SOS 315 İnsan Kaynaklarının Sos.Tem SOS 316 Serbest Zamanlar Sos SOS 317 Sosyal Değişme ve Turizm SOS 318 Örgüt Sosyolojisi * Seçmeli I ve Seçmeli II derslerinden ikişer ders seçilecektir IV. YIL Y.Y. KODU DERSİN ADI T U K Y.Y KODU DERSİN ADI T U K SOS 401 Değişim Sosyolojisi SOS 402 Türkiye nin Sosyal Yapısı SOS 403 Sosyal Tabakalaşma SOS 404 Sanayi Sosyolojisi SOS 405 Yönetim Sosyolojisi SOS 406 Bilgi Sosyolojisi VII SOS 407 İhtisas Semineri I VIII SOS 408 Lisans Tezi SOS 409 Endüstri Psikolojisi SOS 410 İhtisas Semineri II Toplam Kredi Toplam Kredi Seçmeli Dersler III* Seçmeli Dersler IV* SOS 411 Türk Tarihinin Sosyolojisi SOS 412 İslam Dünyası Sos. Araş SOS 413 Edebiyat Sosyolojisi SOS 414 Dil Sosyolojisi SOS 415 Klasik Sosyoloji Teorileri SOS 416 Kimlikler Sosyolojisi SOS 417 Göç Sosyolojisi SOS 418 İletişim Sosyolojisi * Seçmeli III ve Seçmeli IV derslerinden iki ders seçilecektir GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi

2 SOSYOLOJI BOLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SOS 101 Sosyolojiye Giriş I (4+0) Ana hatlarıyla sosyolojinin tanımı, belli başlı kavramları, kültür ve sosyal değişme, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi, sosyolojide statü kavramı, insan ilişkileri, sosyal gruplar. - Sosyoloji (Toplumbilim), M. E. Erkal, Filiz Kitabevi Yayınları, Sosyolojiye Giriş, İ. Sezal, Martı Yayınları, 2. Basım, Ankara, Genel Sosyoloji, A. K. Bilgiseven, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1986 SOS 103 Kurumlar Sosyolojisi I (4+0) Kurumun terminolojik incelenmesi, sosyal olayların kurumsal bir gelişme ve yerleşme içerisinde ele alınması, insan davranışların kurumsal incelenmesi. - Kurumlar Sosyolojisi, M. Aydın, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara, Kurumlar Sosyolojisi : Tanımlar, Kuramlar ve Uygulamalar, H. Akyüz, Siyasal Kitabevi, 2008 SOS 105 Psikolojiye Giriş (3+0) Genel olarak insan davranışların incelenmesi, insan davranışların diğer canlılarınki ile kıyaslanması, 19. yy ve ikinci dünya savaşı yıllarındaki gelişmeler, psikolojinin belli kavram, teori ve akımları, psikolojinin öğrenciler tarafından kavranılmasını sağlayan pratik örnekler. -Genel Psikoloji, B. Fehima, İnkılap Kitabevi, Ankara,

3 - Psikolojiye Giriş, L. R. Atkinson, R. C. Atkinson, E. E. Smith, J. B. Daryl, S. Nolen - Hoeksema, Arkadaş Yayınları, 2007 SOS 107 Felsefeye Giriş (3+0) Felsefenin ortaya çıkışı, felsefenin meşruiyetinin sağlanması. Felsefe konu ve problemlerinin tanıtımı. Bilgi, varlık ve değer konularında felsefe faaliyetinin tarzı ve ortaya çıkan görüşler. Felsefe ile diğer alanların ilişkileri. - Felsefeye Giriş, A. Arslan, Adres Yayınları, Ankara, 2005 Yardımcı Dres Kitapları: - Felsefe Tarihi, M.Gökberk, Remzi Kitabevi, Felsefeye Giriş, T. Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, 5. Basım, 1992 SOS 109 İktisada Giriş (2+0) İktisadın konusu ve kavramları, iktisadi sistemler, Piyasa ve işleyişi, arz ve talep kavramı, Üretim teorisi ve fiyat, Milli gelir, Enflasyon ve deflasyon, İstihdam, iş hacmi ve işsizlik. Para ve banka, Kredi ve bankacılık, Uluslararası ekonomik ilişkiler. Ders Kitabı - İktisada Giriş, Z. Dinler, Ekin Kitabevi, 14. Basım 2008 Yardımcı Dres Kitapları: - Mikro Ekonomi, Z. Dinler, Ekin Kitabevi, 2008 SOS 111 Temel Bilgi Teknikleri Kullanımı (2+1) Bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri ve MS-DOS, programlama dilleri, akış şemaları, bilgi türleri, işlem ve ifadeler, Giriş-çıkış komutları, kontrol komutları. (kredisiz) 2

4 TUR 113Türk Dili I (2+0) Türk Dilinin Tarihten Günümüze Gelişimi, Türk Dilinin Yaygın Coğrafyası, Türk Dilinin İnceleme Alanları, Türkçe nin Genel Ses ve Şekil Özellikleri, Güzel Yazma ve Konuşmaya Dair Temel Kaideler; İmla, Telaffuz Meseleleri. -Yazılı Sözlü Anlatım, Komisyon, Pegem Yayıncılık, Ankara, Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, K. Yavuz, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1998 TAR 115 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (2+0) Türk inkılabını hazırlayan Gelişmeler, Milli Kurtuluş Savaşı (Hazırlık Dönemi, Savaş Donemi, Siyasi Mücadele Donemi); Türk İnkılabının Temel İlkeleri. Ders Kitabı - Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. S. Yalçın, Siyasal Yayınevi, Ankara, Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara, Yüzyıl Siyasî Tarihi ( ), F. Armaoğlu, Alkım Yayınları Ankara, 1992 YAD 117 İngilizce I (2+0) Yapıları). Temel Dilbilgisi Kuralları (Zamanlar- Bağlaçlar- Edilgen ve İyelik Cümleleri, Cümle - English Builder, N. Keleşoğlu, S. Kılıç, Ü. Güneş, B. Rowbotham, K. Rowbotham, ISBN: V. Çakır, Y. Nigün, K. Gül, New Headway English Course-Elementary, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,

5 II. YARIYIL SOS 102 Sosyolojiye Giriş II (4+0) Sosyolojinin ortaya Çıkışını gerektiren olaylar, sosyolojinin metodu ve bilgisinin niteliği, Türkiye'de sosyolojinin gelişimi, sosyal kategori, kümeler, kitleler, birincil ve ikincil gruplar, cemaat, cemiyet sosyal roller ve davranış modelleri. -Sosyoloji (Toplumbilim), M. E. Erkal, Filiz Kitabevi Yayınları, Sosyolojiye Giriş, İ.Sezal, Martı Yayınları, 2. Basım, Ankara, Genel Sosyoloji, A.K.Bilgiseven, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1986 SOS 104 Kurumlar Sosyolojisi II (4+0) incelenmesi. Belli başlı kurumlar olan aile, eğitim, hukuk, ahlak, siyaset ve din kurumlarının - Kurumlara Sosyolojik Bakış, S. Güçlü (editör), Birey Yayıncılık, Kurumlar Sosyolojisi, M. Aydın, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 1997 SOS 106 Çevre ve Toplum (2+0) Çevrenin insan üzerindeki rolü, Çevre ve ekonomik gelişme arasındaki ilişki, Sanayi ve cevre problemleri, Yerleşmede çevrenin rolü, insan sağlığı ve cevre, Kentleşmecevre ilişkileri, insan toplumunun oluşumunda cevre değerleri, Kalabalıklarda çevre faktörleri, İnsan-çevre uyumu, Hava kirliliği ve çevre bozulması, Çevre kültürü. - İnsan Çevre Toplum, R. Keleş İmge Kitabevi, Ankara

6 - Türkiye de Toplumsal Değişme ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık, S. Özdemir Palme Yayınları Ankara, 1988 SOS 108 Sosyal Antropoloji (2+0) İnsanın yapısı, çevre ve insan, ilkel topluluklar, Toplumların sosyal ve kültürel temeller; Dil-kültür ilişkisi, Kültür ve din, Akkültürasyon, Sömürgecilik, Oryantalizm. - İnsan ve Kültür, B. Güvenç, Remzi Kitabevi Yayınları, Sosyal Antropoloji, E. E. Pritchard, Birey Yayıncılık, Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, S. Özbudun; B. Şafak ve N. S. Altuntek, Dipnot Yayınları, 2007 SOS 110 Hukuka Giriş (2+0) Hukukun önemi ve toplumsal fonksiyonu. Hukukun Önemi ve gelişimi, belli başlı hukuk sistemleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, hukuk felsefesinin toplum düşüncesi üzerindeki rolü. - Hukuka Giriş (Sosyolojik Açıdan Hukukun Temel Kavramları), Yalvaç M., yazarın kendi basımı, Hukuk Başlangıcı, A.Güriz, Siyasal Kitabevi, 2006 SOS 112 Felsefe Tarihi (3+0) İlkçağ Hint, Cin, Mısır, Iran ve Yunan felsefeleri ve bunların temsilcileri. Tales, Sokrates, Platon, Aristo ve diğer Yunan filozofları. İlkçağ felsefeleri ile Ortaçağ felsefesi arasındaki bağlantılar. Ortaçağ Bati düşünürleri ve Konseptüalizm, Nominalizm tartışmaları. 5

7 - Felsefe Tarihi, M. Gökberk, Remzi Kitabevi, Felsefeye Giriş, T. Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, 5. Basım,1992 BİL 114 Temel Bilgisayar Bilimleri (2+1) Bilgisayar organizasyonu, programlama dili, (Visual Basic veya C++) Unix işletim sistemi, veri tabanı kullanma (Access), bilgisayar ağları. TUR 116 Türk Dili II (2+0) Edebi, Fikri Eser Tetkikleri. Cümle İnceleme Çalışmaları, Türkçe'nin Zenginlikleri Uzerinde Sohbetler. - Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, İstanbul, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, D. Aksan, Ankara, Türk Grameri, Sesbilgisi, T. Banguoğlu, Ankara,1959. TAR 118 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (2+0) Türk İnkılabını hazırlayan Gelişmeler, Milli Kurtuluş Savaşı (Hazırlık Donemi, Savaş Donemi, Siyasi Mücadele Donemi); Türk İnkılabının Temel ilkeleri. - Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. S. Yalçın Siyasal Yayınevi, Ankara, Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara, Yüzyıl Siyasî Tarihi ( ), F. Armaoğlu, Alkım Yayınları, Ankara, YAD 120 İngilizce II (2+0) I. Yarıyılın Konularına Devam Edilip Bilgiler Pekiştirilir. 6

8 - Interchange, J. C. Richards, Third edition, Cambridge, Ankara, İngilizce-Türkçe sözlük, - English Grammar in Use, R. Murphy, Ankara, 1985 III. YAR1YIL SOS 201 Sosyal Bilimler Metodolojisi (4+0) Sosyal olayların özelliği, Sosyal konuları oluş ve değişmesi; Determinizm prensibi, örnek olaylar, olayların analiz ve değerlendirilmesi, teori oluşturma, istatistik metotlardan faydalanma, alan incelemeleri, gerçeğe ulaşmada on yargılardan uzaklaşma, araştırmalarda değer yargısının yeri, sosyal gerçekliğin kavranması. - Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları,, N. Çelebi, Anı Yayıncılık, Ankara, Sosyal ilimler metodolojisi, A. K. Bigiseven, 3. Baskı, Filiz Kitabevi Yayınları, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, B. Gökçe, Savaş Yayınları, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, O. Türkdoğan, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1995 SOS 203 Sağlık Sosyolojisi (2+0) Sağlık ve toplum, toplum hayatında ruhi faktörlerin rolü, ruh sağlığı ve bunun sosyal etkileri, sağlık eğitiminde sosyal nosyonlar, sağlık ve cevre ilişkisi, kültür ve sağlık anlayışı arasındaki ilişki, cevre sağlığının sosyal boyutları. - Sağlık Sosyolojisi, Z. Cirhinlioğlu, Nobel Yayın Dağıtım,

9 - Türkiye nin Sağlık Sistemi, S. Kızılçelik, Saray Kitabevleri, İzmir 1996 SOS 205 Din Sosyolojisi (2+0) Dinlere olan ihtiyaç, dinlerin sınıflandırılması, din çeşitleri.din ve toplum, din inancının kaynağı,toplum üzerinde dinin etkisi, din ve aydınlar, dini eğitim, dinin temel prensipleri. - Din Sosyolojisi Dersleri, Ü. Günay, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, Din Sosyolojisi, A. K. Bilgiseven, Filiz Kitabevi, Din Sosyolojisi, E. Yıldırım, Bilge Yayınları, Sosyoloji Açısından Din, Y. Sezen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988 SOS 207 Sosyal istatistik (2+0) Sosyal bilimler ve özelde sosyolojinin araştırmalarında kullandığı temel istatistiksel yöntemler,teknik metotlar, saha ve alan araştırmalarında kullanılan istatistik verilerden sonuç çıkarma usulleri ve teknikleri. - Sosyal Bilimlerde İstatistik, F. Akın, Ekin Kitabevi Yayınları, Sosyal Bilimlerde İstatistik, F. Çakır, Alfa Yayınları, 2000 SOS 209 Sosyal Psikoloji (2+0) Zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları. Tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü,tutumların değişmesi. Dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller. Liderlik ve grup değişmesi. Grup içinde fert, uygulamalı sosyopsikolojik örnekler. - Yeni İnsan ve İnsanlar, Ç. Kağıtçıbaşı, Evrim Yayınları,

10 - Sosyal Psikoloji, J. L.; Freedman D. O.; Sears J. ve M. Carlsmith (çev: Ali Dönmez), Ara Yayıncılık Yayınları, Sosyal Psikoloji, S. A. Arkonaç Alfa Yayınları, Sosyal Psikoloji, Krech S. C. Richard (çev: Erol Güngör), Ötüken Yayınları 1980 SOS 211 Mantık I (Klasik Mantık) (4+0) Mantığın bölümleri, mantığın tarihçesi; Aristo mantığı, Farabi mantığı, terimler, önermeler, kıyaslar, ilimlerde metot, mantığın uygulamaları. -Mantık, A. K. Çüçen, Asa Kitabevi Yayınları, Bursa Mantık: Doğru Düşünme Yöntemi, C. Yıldırım, Bilgi Yayınevi, Ankara, Anahatlarıyla Klasik Mantık, İ. Emiroğlu, Asa Kitabevi, SOS 213 Sosyoloji Tarihi I (2+0) Sosyolojinin 19.yy da ismen ortaya çıkmasından sonraki gelişimi. Antik toplumlarda sosyal tarih ve felsefe çalışmaları. - Sosyoloji Tarihi, N. Ş. Kösemihal. Remzi Kitabevi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, P. A. Sorokin, (çev: Münir Raşit Öymen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: I-II, Sosyolojik Düşüncenin evreleri, Aron R., (çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınları, 2. Basım, Sosyoloji Tarihi, S. Kızılçelik, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006 SOS 215 Türk Sosyolojisi (4+0) Türkiye'de sosyolojik çalışmaların kısa bir tarihçesi, ilk sosyoloji kürsüsünün açılışı basta Ziya Gökalp olmak üzere Prens Sabahattin, M. Ali Sevki, Mehmet İzzet, H. Ziya Ülken 9

11 gibi sosyologların görüşleri, Tarihçi sosyologlar ve çalışmaların, Türkiye'de sosyolojik akımların genel bir değerlendirmesi, sosyolojik düşüncede gelişmeler. - Türk Sosyolojisi Tarihi, H. B. Kaçmazoğlu, Anı Yayıncılık, Ankara, Yılında Türkiye de Sosyoloji, İ. Coşkun (hazırlayan), Bağlam Yayınları, Türk Toplum Bilimcileri, E. Kongar, Cilt: I-II, Remzi Kitabevi, 1993 SOS 217 Yerel Sorunlar Sosyolojisi (2+0) Kavramlar ve tanımlar, küreselleşme ve yerelleşme teorileri, yerel kültürler, yerel yönetim kademeleri, yerel yönetimlerin sorunları, yerel sorunlarla ilgili örnek olaylar. IV. YARIYIL SOS 202 Aile Sosyolojisi (4+0) Ailenin kaynağı, köy ve kent ailesi, aşiret ailesi gibi çeşitli aile tiplerinin incelenmesi. Endogami, Ekzogami, poligami, monogami, gibi evlilik türleri. Çeşitli din ve toplumlarda aile, Modernleşme ile ortaya çıkan aile problemleri,.aile içinde kadın ve erkeğin rolleri. Çocukların sosyalleşmesinde ailenin fonksiyonu ve bir kişinin monografik araştırmaların değerlendirilmesi. Bu arada bazı anket ve araştırmaların ile öğrenciye pratik kazandırılması. - Aile Sosyolojisi, M. Yalvaç, Evin Ofset, Malatya, Aile Sosyolojisi, H. Tor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1990 SOS 204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi (2+0) Hukukun felsefi ve sosyolojik yönleri, hukukun toplum üzerindeki rolü, suçun niteliği ve suca iten sebepler, çocuk suçluluğu, kriminoloji ve sosyal bozulma, hukuk ve hak kavramları, toplumsal açıdan hukuk sistemi ve otoritesi. 10

12 - Kriminoloji, S. Dönmezer, Filiz Kitabevi, Kriminoloji, F. Sokullu-Akıncı, Beta Basım Yayım, 2007 SOS 206 Küçük Gruplar Sosyolojisi (2+0) Grup teorileri, türleri, sosyal ilişkiler sisteminde küçük grupların önemi, küçük gruplar ve birincil ilişkiler, küçük gruplar ve sosyalleşme. Sanayide ve Bürokraside gayri resmi gruplar. - Küçük Gruplar Sosyolojisi, K. Kaya, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008 SOS 208 Siyaset Sosyolojisi (4+0) İktidarın tarifi ve muhtevası, siyasi iktidar, Global toplum, sivil toplum, devlet, siyasi değişme ve seçkinler. Siyasi sistemin unsurları, Totalitarizm ve demokrasi. Siyasi partiler, Bürokrasi ve Teknokrasi, Siyasi Davranışın Temelleri, Siyasi kültür ve siyasi sosyalleşme, siyasi propaganda. - Siyasetin Toplumsal Tabanı, A. N. Yücekök, A.Ü. Yayınları, İnsan ve Toplum: Siyaset Sosyolojisi, A. Giddens, İletişim Yayınları, Politik Sosyoloji, A. Y. Sarıbay, Everest Yayınları, 2008 SOS 210 Uygulamalı Sosyal Psikoloji (2+0) Sosyal Psikoloji alanında yapılan bazı araştırma sonuçlarının tahlili, seçilmiş konuların daha ayrıntılı şekilde ele alınması ve bu konularda öğrencilere seminer çalışması yaptırılması. 11

13 - Sosyal Psikoloji, S. A. Arkonaç, Alfa Yayınları - Sosyal Psikoloji, M. H. Graha, Ütopya Yayınları, İstanbul SOS 212 Mantık II (Modern Mantık) (4+0) Temel Mantık kavramların, Önermeler, değilleme eklemi, sembolik dil... Çıkarmalar, sembolleştirme, yorumlama, geçerlilik, değilleme, yüklemler mantığı, Niceleyiciler mantığı, önerme eklemleri mantığının teknik alana uygulanması. - Modern Mantık, Z. Şen, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, Türkiye de Mantık Çalışmaları, Ö. Necati, M.E.B, Ankara, Mantık, N. Taylan, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2009 SOS 214 Sosyoloji Tarihi II (2+0) Ibn Haldun, Montesquieu, Hobbes, J. J. Rousseou, A. Comte, S. Simon, Marx, Durkheim, Weber, Spencer, Tonnies, Le Play gibi sosyolojinin öncü isimleri. - Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, R., Aron (çev. Korkmaz Alemdar), Bilgi Yayınları, 2. Basım, Sosyolojinin Temel Kavramları, M. Weber (çev: Medeni Beyaztaş), Bakış Yayınları, Modern Sosyoloji Kuramları M. Waters (çev: Zafer Cirhinlioğlu), Gündoğan Yayınları,

14 SOS 216 Saha Araştırma Teknikleri (2+0) Saha araştırmalarında kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler incelenecektir. Bunlar kısaca veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin içlenmesi, rapor yazılması. SOS 218 Sanat Sosyolojisi (2+0) Sanatın temelleri,sanat ve insan duyguları, sanatın felsefesi sanatın toplumsal kaynağı, din-sanat ilişkisi, sanatın kültür içindeki yeri, sanatçı ve sanatta kişilik, sanat akımları ve Üniversal düşünce, sanatın sosyolojik yönü. - Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar, D. Ulusoy, H. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1993 V. YARIYIL SOS 301 Şehir Sosyolojisi (4+0) Kentlerin kuruluşu, kentlerin yerleşim şekilleri, köyden kente göç ve bunun sosyal etkileri, köy hayatından uzaklaşma, kentlerde sosyal kontrol, kentlerde ahlaki ve dini değerler, kent ve bos, zaman kavramı, kentleşme ve sanayileşme ilişkisi, köyde sosyal hayat ve kontrol, köyde dini ve ahlaki değerlerin durumu, kent ve köy hayatının değerlendirilmesi. - Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye de Kentleşme, S. K. Kartal,Yurt Yayınları, Ankara, Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri, A. Yörükan, Nobel Yayınevi, Kent Sosyolojisi, H.Bal, Fakülte Kitabevi Yayınları, Kent ve Kültür, N.Sevindi, Alfa Yayınları,

15 SOS 303 Kültür Sosyolojisi (4+0) Toplumlara göre değişen kültürel yapı ve unsurların ortaya çıkarılması, tarih, sanat, edebiyat, müzik, din, ahlak gibi kültürel kavramlar ile doğu ve batı toplumların temel kültür ürünlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. - Kültür Sosyolojisi, K. Alver ve N. Doğan (hazırlayanlar), Hece Yayınları, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, L. D. Edles (çev: Cumhur Atay), Babil Yayınları, İstanbul, 2007 SOS 305 Yeni çağ Felsefesi (4+0) Batı felsefesinin özellikleri, Rönesans ve aydınlanma felsefesi, belli başlı temsilcileri; Bacon, Leibniz, Descartes, Spinoza, Kant, Hume, Shopenhauer gibi filozofların özellikleri. İstanbul, Batı Felsefesi Tarihi 3, Yeniçağ, B. Russell, (çev : Muammer Sencer) Sayı Yayınları, - Bilimsel Felsefenin Doğuşu, H. Reichenbach, Remzi Kitabevi, 1993 SOS 307 Gelişim Psikolojisi (3+0) Fert ve gelişimi, çevre, kalıtım ve kişilik özellikleri, bedensel gelişim, zihni gelişim, duygusal gelişim, cinsel gelişim, sosyal gelişim vs. Ergenlik dönemi, ferdi farklılıklar, karakter oluşumu ve kişilik özellikleri, kişiliğin oluşumu, bedeni gelişimin psişik özellikleri, olgunlaşma, zihni gelişim ve törel gelişim konulan. - Eğitim Psikolojisi, A. Kaya (editör), Pegem Yayıncılık, Ankara, Gelişim ve Öğrenme, H. Baycanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,

16 SOS 309 Türkiye'de Sosyoloji Araştırmaları (4+0) Türkiye de seçilmiş konularda yapılmış bazı sosyolojik araştırmaların değerlendirilmesi. Bu araştırmaların ülkemizde sosyolojinin gelişimine katkıları. - Dünyada ve Türkiye de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları, H. Z. Ülken, Kitabevi Yayınları, Toplumsal Bilimlerde Araştırma B. Gökçe, Savaş Yayınları, Ankara, 1992 VI. YARIYIL SOS 302 Sosyal Yapı Araştırmaları (4+0) Sosyal yapıyı oluşturan unsurlar, sosyal yapı-sosyal bünye ayrımı, sosyal yapıkültürel yapı ilişkisi, nüfus hareketleri Yüzyıl Türkiye: 2000 li Yıllarda Türkiye nin Toplumsal Yapısı, E. Kongar, Remzi Kitabevi, Ankara, Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, B. Gökçe, Savaş Yayınevi, Ankara, 1996 SOS 304 İktisat Sosyolojisi (4+0) Toplumların tarihi içerisindeki ekonomik çalışmaları ve bunların niteliği, çeşitli iktisadi düşüncelerin toplumsal görüşleri ve bunların değerlendirilmesi. Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizmin sosyal düşünceleri, din ve ekonomik düşünce, ekonomik insan görüşünün eleştirisi. - İktisat Sosyolojisine Giriş, M. Eröz, Filiz Yayınları, İstanbul,

17 SOS 306 Kişilik Psikolojisi (3+0) Kişilikle ilgili tipolojiler, kişiliğin oluşumunda sosyal (çevrenin rolü, kişilik teorileri, kişilikle ilgili araştırmalar. - Kişilik Kuramları, B. Y. İnanç ve E. E. Yerlikaya, Pegem Yayıncılık, Ankara, Kişilik ve Psikoterapi, (Kollektif) Alan Yayıncılık, 2000 SOS 308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri (2+0) Günümüz sosyoloji yöntem ve teorilerinin ele alınması, başlıca sosyolojik akımlar. Yapısal fonksiyonalist yaklaşım, sembolik etkileşimci yaklaşım. - Çağdaş Sosyoloji Kuramları, M. M. Poloma, (çev: Hayriye Erbaş), Gündoğan Yayınları, Çağdaş sosyoloji Kuramları Cilt: I-II, P. A. Sorokin, (çev: Münir Raşit Öymen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Çağdaş Temel Kuramlar, Q. Skinner, (çev: Ahmet Demirhan), Vadi Yayınları, 1991 SOS 310 Çağdaş Felsefe Akımları (2+0) Hayat felsefesi, fenomonoloji, existansiyalizm, yeni ontoloji, maddecilik, ruhçuluk, yaratıcılık, agnostisizm, neo pozitivizm gibi akımların temsilcileri ve temel düşünceleri. - Çağdaş Felsefe, B. Akarsu, İnkılap Kitabevi, Felsefe Dünyasında Gezintiler, S. H. Bolay, Nobel Yayınları, Ankara,

18 - Çağdaş Felsefelerden Kesitler, N. Bozkurt, Sosyal Yayınları, 1990 Seçmeli dersler SOS 311 Nüfus ve Toplum (2+0) İnsan nüfusunun yapısal ezellikleri ve nüfus teorileri, nüfus artışı ve toplumsal değişme. Günümüzde nüfusla ilgili problemler. SOS 313 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi (2+0) 19. yüzyıldan günümüze başlıca düşünce akımları ve günümüzdeki temsilcileri. SOS 315 İnsan Kaynaklarının Sosyal Temelleri (2+0) İnsanın varak yapısı, insan gücü, insanın sosyal yönü, sosyal yön ve insan kaynağı, kaynakları sosyal temeli: a) değişim, değişim sürecinde başari unsurları, b)meslek geleneği ve meslek kültürü, mesleki kültür-kalite ilişkisi, toplam kalitenin sosyal temelleri, c) denetim ve danışmanlığın sosyal temelleri. Iş görüşmeleri, işe başvurma, işe yerleştirmenin sosyal temelleri. SOS 317 Sosyal Değişme ve Turizm Kavram ve tanımlar, toplumun ve bireylerin değişim algısı ve buna karşı tutumlar, toplumun ve bireylerin değişimi ve turizmi değerlendirme sekli, turizm olayının tarihçesi ve değişimi, turistik arz, turistik talep, bir ülkenin turizm potansiyelini oluşturan arz ile ilgili faktörleri turizmden bağımsız faktörler, (tabiat şartları, turizm değerleri, sosyal ve kültürel değer) turizme bağımlı faktörler, turizm kurumları. Seçmeli dersler SOS 312 Siyaset Bilimine Giriş: (2+0) Siyaset biliminin konusu; Siyaset biliminin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi); Siyaset biliminin gelişimini etkileyen tarihsel süreçler (Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi, Amerika İç Savaşı ve Bağımsızlık Bildirgesi); Güç, İktidar, Otorite kavramlarının tartışılması; Siyasal kurumlar; Devlet; Siyasal partiler (seçim sistemleri, parti sistemleri); Baskı grupları; Sivil toplum örgütleri; Siyasal ideolojiler; 17

19 Liberalizm; Faşizm; Sosyalizm; Demokrasi (liberal demokrasi, sosyal demokrasi, radikal demokrasi). SOS 314 Halkla İlişkiler (2+0) Toplumsal gruplarla etkin iletişim kurmanın önemi ve yöntemleri hakkında genel yaklaşımların incelenmesi. Halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişmesi, Amerika'da ve Avrupa'da halkla ilişkiler, Osmanlı toplumunda devlet-halk ilişkisi, propaganda ve halkla ilişkiler, halkın temsil imkanları, işletmelerde halkla ilişkiler, reklam ve tanıtımın sosyal yönü, kültür ve halkla ilişkiler. SOS 316 Serbest Zamanlar Sosyolojisi (2+0) Kavram ve tanımlar, toplumun ve bireylerin serbest zaman algısı ve buna karsı tutumlar, toplumun ve bireylerin serbest zaman değerlendirme şekilleri. SOS 318 Örgüt Sosyolojisi: (2+0) Örgüt Kavramı ve Tarihçesi; Örgüt Tanımları; Örgüt Sınıflamaları; Örgüt Modelleri; Modern Toplumlar, Teknoloji ve Örgüt; Örgüt ve İşlem Çevresi; Grup Kavramı; Örgüt içi Yapılanmalar; Örgüt İçi Gruplaşma ve Çatışmalar; Dikey gruplar; Yatay Gruplaşmalar; Örgütlerde Yönetim; Personel İlişkileri. VII. YARIYIL SOS 401 Değişim Sosyolojisi (4+0) Değişim sosyolojisi, değişim ve değerler, değiştirenin sosyal boyutu, sosyal değişmede temel dinamikler dini hayat ve değişme ilişkisi, değişmede insan ve toplum faktörleri, değişimin niteliği ve insanın bundan etkilenme durumu, Batı ve diğer dünya görüşlerinde değişme. Temel sosyal değişme kuramlarının analizi. - Toplumsal ve Kültürel Değişme, M. Tezcan, A. Ü. Yayınları

20 SOS 403 Sosyal Tabakalaşma (4+0) Sosyal sınıflar ve sınıf teorileri, sosyal hareketlilik, rol statü kavramları, sınıf çatışması,sanayi toplumu sanayi ötesi toplumu ve yükselen yeni sınıflar. Toplumsal tabakalaşma kuramlar. - Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, E. Kemerlioğlu, Saray Kitabevi, 1996 SOS 405 Yönetim Sosyolojisi (4+0) Tüm yönetim sistemlerinde sosyal ve psikolojik faktörler, yönetimin felsefi temelleri, yönetim akımlarında sosyal değerler, yönetim ve çevre ilişkileri, grup dinamiği. - Yönetim Sosyolojisi, Ö. Bozkurt, Sevinç Matbaası, Ankara, 1982 SOS 407 İhtisas Semineri I (2+0) Çeşitli tarihi, sosyal ve kültürel konuların tartışmalı bir biçimde ele alınması. SOS 409 Endüstri Psikolojisi (3+0) Psikolojik ilkelerin iş ve sanayi alanına uygulanması, iş veriminin değerlendirilmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve insan ilişkileri. Çalışanların işe karşı görüş ve tutumlarının incelenmesi; çalışanların morali ve örgüt iklimi, örgütlerde kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan meseleker yönetici ve çalışmaların tutumları işe yabancılaşma. İşe güdülenmedeki beklenti teorileri, çalışma ortamdaki stres, iş tatmininin sağlanması ve üretimin arttırılması için iş değerlendirilmesine ilişkin yeni görüş ve uygulamalar, örgütlerde karar verme ve problem çözümü, katılım ve endüstriyel demokrasi. 19

21 - Çalışma Sosyolojisi, M. Özkul, (yazarın kendi basımı) Isparta, 1997 VIII. YARIYIL SOS 402 Türkiye'nin Sosyal Yapısı (4+0) Türkiye'de toplumsal yapı kavramı, nüfusun niteliği, Tarih, Coğrafya Dil, Din, gibi faktörlerin sosyal yapı üzerindeki rolü. Gelenek ve örflerin sosyal yapının oluşmasındaki yeri. Irk özellikleri, kültürel formlar ve tarih içerisinde sosyal yapıdaki gelişmeler. -Türkiyenin Toplumsal Yapısı, B. Gökçe, Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, Türkiyenin Toplumsal Yapısı I-II, E. Kongar ve K. Remzi, 5. basım, İstanbul, SOS 404 Sanayi Sosyolojisi (4+0) Endüstri ve insan, endüstri toplumunun sosyal yapısı,endüstri toplumu ve Özellikleri, endüstride eğitim, yönetim ilişkisi ve endüstriyel dünya, endüstri toplumunda aile, endüstri felsefesinin tenkidi, otomasyon ve endüstriyel üretim anlayışının getirdiği sosyal problemler. - Sanayi Toplumu, R. Aron, Dergah Yayınları, 1997 SOS 406 Bilgi Sosyolojisi (4+0) Bilimsel teorilerin sosyal tabanı, bilimsel devrimlerin yapısı, kültür ve ideoloji, bilim adamları cemaati ve özellikleri, sosyal bilimlerde metodoloji tartışmaları. 20

22 - Bilgi Sosyolojisi, E. Kemerlioğlu, Saray Kitabevi İzmir, Bilgi ve Toplum: Bilgi Sosyolojisi, İ.Armağan, Otağ Matbaası, İstanbul, 1974 SOS 408 Lisans Tezi (0+4) Öğrencilerin edindikleri bilgi birikimlerini kullanabilmeleri metodoloji ve araştırma tekniklerini uygulamaya aktarabilmeleri, bilimsel bir çalışma yapabilmeleri için öğrencilere danışmanları tarafından sosyolojik bir konunun ödev olarak verilmesi. SOS 410 İhtisas Semineri II (2+0) Çeşitli tarihi, sosyal ve kültürel konuların tartışmalı bir biçimde ele alınması. Seçmeli Dersler SOS 411 Türk Tarihinin Sosyolojisi (2+0) Tarih ve sosyoloji ilişkisinin kurulması, iki disiplinin birbirlerine nasıl katkıda bulunabileceklerinin araştırılması. Özel olarak da Türk tarihinin sosyolojik analizinin yapılması. SOS 413 Edebiyat Sosyolojisi (2+0) Edebiyat ve sosyoloji ilişkisi, sosyolojinin edebi kaynaklan,sosyal hayatta dil ve edebiyatın rolü sosyal edebiyatın temsilcileri, edebiyat kültürü ve insan duyguları. Edebi metinlerin sosyal incelenmesi. SOS 415 Klasik Sosyoloji Teorileri (2+0) 18. ve 19. yüzyılda sosyolojik düşüncenin geçirmiş olduğu aşama ve gelişmeler. Bu dönemde sosyolojinin oluşumunda rol oynayan düşünürlerin katkıları ve geliştirilen teoriler. SOS 417 Göç Sosyolojisi (2+0) Göçle birlikte ortaya çıkan değişim ve sorunların aile,eğitim ve diğer toplumsal unsurlardaki etkisinin incelenmesi. 21

23 Seçmeli Dersler SOS 412 İslam Dünyası Sosyoloji Araştırmaları (2+0) İslam dünyasındaki sosyal hareketler, kültürel değerler ve toplum konuların incelenmesi, dünyasındaki değişmenin boyutlan, toplumsal yapı özellikleri ve kültürel değişmenin araştırılması. SOS 414 Dil Sosyolojisi (2+0) Dil sosyolojisi, alanlar arası çalışmalar çerçevesinde ele alınacak, içinde sosyolojinin ağırlıklı olduğu karma nitelikli araştırma alanı olarak incelenecektir. SOS 416 Kimlikler Sosyolojisi (2+0) Genel olarak kimlik kavramı; biyolojik kimlik, sosyal kimlik (soy-dil-mensubiyettarih birliği-ortak Kültür-ortak hayat tarzı-eğitim birliği-inanç birliği-ahlak anlayışı), milletle; toplumun kimliği, toplumun kimliği, Kimlikler, ferdi kimlik, biyolojik, psikolojik ve sosyal şahsiyet tipleri, yozlaşma, yabancılaşma ve kimlik buhranı SOS 418 İletişim Sosyolojisi (2+0) Kitle iletişim araçları ve toplum, Toplumsal değişme ve dönüşümlerde kitle iletişim araç ve yöntemlerinin katkıları, medya ve demokrasi, medya ürünleri, Türkiye de kitle iletişimi ve yaygınlığı, Enformasyon devrimi ve bilgi toplumu,kitle iletişim kuram ve yöntemlerinin eleştirisi. 22

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 12.09.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 12.09.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 432 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü lisans programında yapılacak güncellemeler

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT203 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiştir)

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

KODU DERS ADI ARA SINAV DÖNEM SONU SINAVI

KODU DERS ADI ARA SINAV DÖNEM SONU SINAVI FELSEFE LİSANS PROGRAMI 1 ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8 1 FEL101U İLKÇAĞ FELSEFESİ 1-4 1-8 1 PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8 1 SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8 1 SOS103U SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ GÜN 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF SAAT DERSİN KODU VE ADI DERSİN KODU VE ADI DERSİN KODU VE ADI DERSİN KODU VE ADI 08.00-09.00 SOS 431 SOSYOLOJİ UYGULAMALARI (ABCDEFGHIKLMN)

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı GENEL KAMU

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI VE DERS BİLGİ PAKETLERİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI VE DERS BİLGİ PAKETLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI VE DERS BİLGİ PAKETLERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1 1 Bu el kitabında, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Din Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Din Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Din Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 4012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar/VIII.yarıyıl

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Savaş ve Barış Okumaları PSIR 408 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB. 608 TÜRKİYE NİN SOSYAL DEVLET POLİTİKASI DERSİNİN TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU LER İN ADI Z/S T U TOP KREDİ ECTS SBKY593 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z - - - - - SBKY591 SEMİNER-I Z - - -

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Adı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Kodu 1206.6102 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK İçindekiler i Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı