AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : TEMAS MEKANİĞİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 0 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

2 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

3 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 2255 DİELEKTRİK MALZEMELER MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. METİN ÖZGÜL Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu derste katı hal bilimi konusunda bir giriş yapıldıktan sonra elektronik endüstrisinde kullanılan değişik dielektrik malzemelerin, özelliklede seramik malzemelerin, tasarımı ve uygulaması anlatılacaktır. Böylece öğrencilerin dielektrik özellikte seramiklerin temel özellikleri ve uygulama potansiyelleri hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Dersin Hedefleri : Dielektrik teorisinin anlaşılması Üstün özellikli dielektrik malzeme dizaynı Dielektrik seramiklerin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması Elektronik cihazların temel çalışma prensiplerinin incelenmesi Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Öğrencilerin aşağıdaki konularda eğitimi: -Katı hal malzemeleri, -Dielektrik malzemelerin türleri -Seramiklerde yapı-dielektrik özellikler ilişkisi, -Üretim süreçlerinin dielektrik özelliklere etkisi, -Başlıca dielektrik özellikleri ölçme ve değerlendirme Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : -C.Kittel, Introduction to Solid State Physics, 7th ed. John Wiley & Sons 996 -A.J. Moulson, J.M. Herbert, Electroceramics: Materials-Properties-Applications, Chapman & Hall 996 -Labounsky A.S., Hippel A.R.v., 995, Dielectric Materials and Applications -Kao K. C., 2004, Dieletric Phenomena in Solids -L. Solymar and D. Walsh, Lectures on the Electrical Properties of Materials, 3rd ed. Oxford Sci. Pub. 986 Dersin İşleniş Yöntemi : Öğrencilerle interaktif olarak öğretim üyesi dersi yürütür. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

4 Hafta Konuları Giriş 2 Elektrik alan etkisi, iletkenlik ve Ohm kanunu, Hall etkisi 3 Elektron: Dalga veya Partikül, Belirsizlik prensibi, Pauli dışlama prensibi 4 Katılarda bağ yapıları 5 Metallerde serbest elektron teorisi, Fermi-Dirac dağılımı, Schottky etkisi, Fotoelektrik etki 6 Katılarda bant teorisi 7 Saf ve Katkılı (p ve n- tipi) Yarı-iletkenler ve yarıiletken özelliklerin ölçümü 8 Dielektriklerde polarizasyon, Polar ve non-polar malzemeler, Dielektrik bozunum mekanizmaları 9 Piezoelektrik özellik ve Pb(Zr,Ti)O3 Piezoseramik sensörler 0 Ferroelektrik özellik ve PTC ve NTC seramikler BaTiO3 kapasitörler 2 Seramik bellekler ve polarizasyon yorulması 3 Dielektrik özelliklerin ölçümü 4 Seçilmiş Uygulamalar Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : FAZ DÖNÜŞÜMLERİ VE KİNETİK MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYTEKİN HİTİT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin faz dönüşümleri ile ilgili kavramları ve çeşitli faz dönüşümü mekanizmalarını anlamalarını sağlar. Dersin Hedefleri : Öğrencilere,.Faz dönüşümlerini etkileyen faktörleri anlatır. 2.Katılaşma dönüşümü hakkında bilgi verir. 3.Difüzyonlu ve difüzyonsuz faz dönüşümlerini anlatır. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.Faz dönüşümlerini etkileyen faktörleri anlaşılması. 2.Katılaşma dönüşümünün anlaşılması. 3.Difüzyonlu ve difüzyonsuz faz dönüşümlerini anlaşılması. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders kitabı:.a.hitit, Faz Dönüşümleri ve Kinetik Ders Notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 (Türkçe). Önerilen Kaynaklar:.D.A.Porter,E. Easterling, Phase Transformations in Metals and Alloys, CRC (2nd edition) 992 (İngilizce), 2.J.W. Christian, The Theory of Transformations in Metals and Alloys (Part I + II), Pergamon (2nd edition) 2002 (in English), 3.K.A. Jackson, Kinetic Processes:Crystal Growth, Diffusion, and Phase Transitions in Materials, John Wiley & Sons 2004 (İngilizce) Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve Cevap Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

6 Hafta Konuları Termodinamik ve Faz Diyagramlarıa) Dengeb) Tek bileşenli sistemlerc) İki bileşenli çözeltilerd) Heterojen sistemlerde denge 2 Termodinamik ve Faz Diyagramları (devam)a) İkili faz diyagramlarıb) Arayüzeylerin dengeye olan etkisic) Üçlü denge 3 Difüzyona) Atomik difüzyon mekanizmasıb) Arayer difüzyonuc) Yeralan difüzyonud) Atomik mobilite 4 Difüzyon (devam)a) İki bileşenli sistemlerde difüzyonb) Üç bileşenli sistemlerde difüzyonc) Çok fazlı iki bileşenli sistemlerde difüzyon 5 Kristal Arayüzeyleri ve Mikroyapıa) Arayüzey serbest enerjsib) Katı-gaz arayüzeyleric) Tek fazlı katılarda arayüzeyler 6 7 Kristal Arayüzeyleri ve Mikroyapı (devam)a) Katılarda fazlararası arayüzeylerb) Tam uyumlu, yarıuyumlu ve uyumsuz arayüzeylerc) İkincil faz şeklid) Arayüzey ilerlemesi Katılaşmaa) Saf metallerde çekirdeklenmeb) Saf bir katının büyümesic) Alaşımların katılaşmasıd)tek fazlı alaşımların katılaşması 8 Ara sınav Katılaşma (devam)a) Ötektik katılaşmab) Ötektik dışı alaşımlarc) Peritektik katılaşmad) Dökümlerin katılaşmasıe) Hızlı soğutma sırasında katılaşma Katılardaki Difüzyonlu Faz Dönüşümüa) Katılarda homojen çekirdeklenmeb) Heterojen çekirdeklenmec) Çökelek büyümesid) Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm (TTT) Diyagramları Katılardaki Difüzyonlu Faz Dönüşümü (devam)a) Yaşlandırılan alaşımlarda çökelmeb) Spinodal ayrışmac) Tane büyümesid) Östenit-Ferrit dönüşümü Katılardaki Difüzyonlu Faz Dönüşümü (devam)a) Ötektoid dönüşümlerb) Demir-karbon alaşımlarında perlit reaksiyonuc) Bainit dönüşümüd) Sürekli soğutma diyagramları (CCT)e) Masif dönüşümf) Düzensizlik-düzen dönüşümü Difüzyonsuz Dönüşümlera) Difüzyonsuz dönüşümlerin karakteristiklerib) Martenzit kristallografisic) Martenzit çekirdeklenmesid) Martenzitin büyümesie) Demir bazlı alaşımlarda martenzitin temperl 4 Difüzyonsuz Dönüşümler (devam)a) Sementitb) Metal karbürlerc) Kalıcı östenitin etkisid) Isıl işlem kırılganlaşması Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

7 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : FİBER MALZEME TEKNOLOJİSİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Doç.Dr. TANER KAVAS Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Yüksek peformanslı malzemeler, üretim yöntemleri ve kullanım alanları ile teknik özellikleri hakkında günümüz teknolojilerini dikkate alarak ileri düzeyde bilgi vermek. Dersin Hedefleri : Ülkemizdeki tüm sektörler için son derece önemli olan Yüksek Performanlı Cam, Seramik, Polimer, Metal, Karbon v.b malzemeler ile ilgili yüksek bilgi birikimine sahip malzeme mühendisleri yetiştirmek. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Fiber malzeme üretimi, uygulamaları ve önemi, farklı malzemelerden üretilen fiberler ve komposit malzeme özellikleri, Fiber malzemelerin karakterizasyonu. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Course Books:.High-performance fibres, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England 2.Fiber-Reinforced Composites: Materials, Manufacturing, and Design, P.K. Mallick, 3rd Edition, Taylor and Francis Group, Doç. Dr. Taner KAVAS, Ders Notları, 200, Afyonkarahisar Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik anlatım, Soru ve Cevap Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

8 Hafta Konuları.Kompozit malzeme tanımı, sınıflandırma ve özellikleri 2.Metal matriks kompozitler (MMK), Seramik matriks kompozitler (SMK), Polimer matriks kompozitler (PMK). 3.Karbon-karbon kompozitler (KKK), Nano Kompozitler (NK), Kompozitlerin Üretim Yöntemleri ve kullanım alanları. 4.Fiber teknolojisine giriş, gruplandırma ve tanımlar 5 Aramid; hazırlanışı, Üretimi, yapı ve özellikleri, uygulamalar 6 Jelde savrulmuş (Gel-spun) yüksek performanslı polietilen fiberler 7 Ara sınav 8 Kimyasal kararlı fiberler; PVDC, PTFE, PVF, PVDF ve FEP 9 Termal dirençli fiberler; termosetler, Yarı-karbon fiberler, Polyaramids 0 Diğer yüksek performanslı fiberler Karbon Fiberler 2 Cam fiberler 3 Seramik Fiberler 4 Dönem sonu sınavı Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

9 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 4583 İLERİ SERAMOGRAFİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYTEKİN HİTİT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Seramiklerin numune hazırlama prosedürlerinin ve mikroyapı analizinin anlaşılmasını sağlar. Dersin Hedefleri : Öğrencilere,. Numune hazırlama işleminin amaçlarını öğretir; 2. Karakterizasyon amacına uygun olan numune hazırlama yöntemlerini öğretir; 3. Numune hazırlama işleminde kullanılan cihazlar ve numune hazırlama parametreleri hakkında bilgi verir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :. Malzemenin karakterizasyonundan beklenen amaca ulaşabilmek için numunenin doğru bir şekilde hazırlanmasının öneminin öğrenilmesi. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders kitabı:. Chinn, R.E. (2003) Ceramography: Preparation and Analysis of Ceramic Microstructures. ASM International (İngilizce) Önerilen Kaynaklar:. Hitit, A.,İleri Seramografi Ders Notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2005 (Türkçe) Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve cevap, uygulama Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

10 Hafta Konuları Girişa) Numune hazırlama işleminin amaçları ve seramik mühendisliğindeki önemi 2 Numune hazırlama işlemleria) Kesmeb) Bakalite alma 3 Numune hazırlama işlemleri (devam)a) Zımparalama ve parlatmab) Dağlamac) İnce kesit hazırlama 4 Numune hazırlama işlemi parametreleria) Aşındırıcı yüzeyb) Aşındırıcı c) Tane boyutud) Yağlayıcıe) Devir hızıf) Baskı gücüg) Süre 5 Numune hazırlama işlemlerini tek tek ve uygulamalı olarak tanımak 6 Numune hazırlama işlemi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümlerianlatım her bir soruna örnek teşkil eden mikrofotoğraflarla desteklenecektir. 7 Çeşitli malzemelerin hazırlanması ile ilgili örnek uygulamalar 8 Kantitatif seramografi 9 Kalitatif seramografi 0 Kalitatif ve kantitatik seramografi ile ilgili örnek uygulamalar Görüntü analizi 2 Her öğrencinin kendi seçeceği malzeme üzerinde numune hazırlama ve inceleme uygulaması Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

11 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0454 İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

12 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

13 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0485 KATIHAL FİZİĞİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

14 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

15 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : KİL-SU KOLLOİDAL SİSTEMLERİNİN STABİLİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Doç.Dr. BAHRİ ERSOY Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu Dersin Amacı DLVO Teorisi Işığında Kil/Su Kolloidal Sistemlerinin Stabilizasyon Mekanizmalarını İncelemek Ve Bu Sistemde Etkili Olan Elektriksel Çift Tabaka İtme Kuvvetleriyle Van Der Walls Çekme Kuvvetlerinin Nasıl Hesaplanabildiğini Öğretmektir. Dersin Hedefleri : Seramik,Boya, Kimya Sanayi,Madencilik Gibi Farklı Alanlarda Katı-Su Süspansiyonları İle Karşılaşılmaktadır. Bu Süspansiyonlarda Duruma Göre Stabilite Ve Koagülasyon Şartları Çok Önemlidir. Bu Dersin Hedefi Bu Tür Süspansiyonlarla Çalışacak Olanlara Bu Tür Şartları Nasıl Oluşturacaklarını Öğretmektir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersi Alan Öğrenciler; Katı-Su Süspansiyonlarının Stabilitesi Veya Koagülasyonu Nasıl Sağlanacak Bunu Öğrenmiş Olacaklardır. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Temel Kaynaklar: ) Van Olphen, H, 977. Kil Kolloid Kimyası ( Kil Teknolojistleri Ve Jeologları İle Toprak Bilimciler İçin) (İngilizce). 2) Riddick,T.M., 968. Zeta Potansiyel Aracılığıyla Kolloid Stabilitesinin Kontrolu (İngilizce). 3)Van Oss, C.J., 994. Sulu Ortamlarda Arayüzey Kuvvetleri (İngilizce). 4)Grim, R.E, 968. Kil Mineralojisi (İngilizce) 5)Kingery, W.D., 960. Seramiğe Giriş (İngilizce) 6) Kitahara A., Watanabe, A., 984. Arayüzeylerde Elektriksel Hadiseler (Temelleri, Ölçümleri Ve Uygulamaları) 7) Hunter, J.R., 988. Kolloid Biliminde Zeta Potesiyel, Prensipleri Ve Uygulamaları (İngilizce) 8) Israelachvili, J.N., 995. Moleküllerarası Kuvvetler Ve Yüzey Kuvvetleri (İngilizce). Dersin İşleniş Yöntemi : interaktiv ders işleme Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

16 Hafta Konuları Kolloidal Sistemler Ve Sınıflandırılması 2 Stabilizasyon Mekanizmaları Elektrostatik StabilizasyonSterik Stabilizasyon Hidrasyon Kuvvetleriyle Sağlanan Stabilizasyon 3 DLVO Teorisi İle Kolloidal Sistemlerin Stabilizasyon Mekanizmalarının İzahatı (DLVO Eşitliği) 4 Kil Tanelerinin Yüzey Elektrokinetik Özellikleri Süspansiyonların (Veya Çözeltilerin) İyonik Şiddetlerinin Hesaplanması 5 Kil Tanelerinin Elektriksel Çift Tabaka (Eçt) Yapıları Ve Eçt Kalınlıklarının (/?) Hesaplanması 6 Su İçerisindeki İki Kolloidal Tane Arasındaki DLVO Kuvvetleri (Elektrostatik İtme Ve Van Der Walls Çekme Kuvvetleri) Ve Bu Kuvvetlerin Hesaplanması 7 DLVO Kuvvetlerinin Hesaplanmasıyla İlgili Örnek Problem Çözümleri 8 Süspansiyonlarda Non- DLVO Kuvvetler(Sterik, Hidrofobik, Hidrasyon Kuvvetleri) 9 Ara Sınav 0 Süspansiyonlarda Stabilitenin Bozulması (Koagülasyon Ve Flokülasyon) Koagülasyon Mekanizmaları 2 Süspansiyonların Kritik Koagülasyon Konsantrasyonları Ve Shultz-Hardy Kuralı 3 Flokülasyon Mekanizmaları 4 Stabilite Veya Dispersiyon Kavramının Farklı Alanlardauygulamaları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

17 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : KRİSTAL ANİZOTROPİ VE X-IŞINLARI KRİSTALLOG. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYTEKİN HİTİT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin, anizotropi ve tekstürün malzemelerin fiziksel özellikleri üzerine etkisi ile tekstürlü yapıyı x-ışınları kırınımı ile belirlemeyi öğrenmeleridir. Dersin Hedefleri : Öğrencilere,.X-ışınlarının özelliklerini öğretir 2.Temel kristallografi hakkında bilgi verir 3.Kristal yapının x-ışınları kırınımı ile belirlenmesini öğretir 4.Anizotropi ve simetri hakkında bilgi verir 5.Oryantasyon ve tekstür hakkında bilgi verir 6.Oryantasyon dağılım fonksiyonun nasıl belirleneceğini öğretir 7.Metallerdeki ve seramiklerdeki tipik tekstürler hakkından bilgi verir Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.X-ışınlarının özelliklerinin öğrenilmesi. 2.Temel kristallografinin öğrenilmesi 3.Kristal yapının x-ışınları kırınımı ile belirlenmesinin öğrenilmesi 4.Anizotropi ve simetrinin öğrenilmesi 5.Oryantasyon ve tekstürün öğrenilmesi 6.Oryantasyon dağılım fonksiyonun nasıl belirleneceğinin öğrenilmesi. 7.Metallerdeki ve seramiklerdeki tipik tekstürler hakkından bilgi sahibi olunması. 8.Tekstürülü çok kristalli yapılarda tensörel özelliklerin öğrenilmesi Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders kitabı:.u. F. Kocks, C. N. Tomé, H. -R. Wenk, H. Mecking, Texture and Anisotropy, Cambridge University Press 200 (İngilizce), Önerilen Kaynaklar:.A.Morawiec, Orientations and Rotations:Computations in Crystallographic Textures, Springer (st edition) 2003(İngilizce), B.D. Cullity, S.R. Stock, S.Stock, 2.Elements of X-Ray Diffraction (3rd Edition),Prentice Hall 200(İngilizce), 3.DeGraef, M., McHenry, M.(2007) Structure of Materials: An Introduction to Crystallography, Diffraction and Symmetry,, Cambridge University Press 4.Sands, D.E.,Introduction to Crystallography(994), Dover Publications. Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve Cevap Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

18 Hafta Konuları X-Işınlarının Özellikleri 2 Temel Kristallografi 3 Kristal Yapının X-Işınları Kırınımı İle Belirlenmesi 4 Kristal Yapının X-Işınları Kırınımı İle Belirlenmesi (devam) 5 Anizotropi ve Simetri 6 Anizotropi ve Simetri (devam) 7 Oryantasyon ve Tekstür 8 Ara sınav 9 Oryantasyon ve Dağılım devam 0 Oryantasyon Dağılım Fonksiyonu Oryantasyon Dağılım Fonksiyonu (devam) 2 Metallerdeki ve Seramiklerdeki Tipik Tekstürler 3 Tekstürlü Çok Kristalli Yapılarda Tensörel Özellikler 4 Tekstürlü Çok Kristalli Yapılarda Tensörel Özellikler Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

19 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : MANYETİK MALZEMELER MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. METİN ÖZGÜL Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu ders günümüzde elektriksel güç jeneratörleri, bilgisayarlar ve pek çok iletişim aygıtlarında kullanılan malzemelerin manyetik özelliklerinin anlaşılmasında gereken temel kavramlara vurgu yapmaktadır. Dersin Hedefleri : Manyetizma teorisinin anlaşılması Üstün özellikli manyetik malzeme dizaynı Manyetik seramiklerin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması Manyetik düzeneklerin temel çalışma prensiplerinin incelenmesi Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Öğrencilerin aşağıdaki konularda eğitimi: -Manyetik malzemeler, -Manyetik malzemelerin türleri -Seramiklerde yapı-manyetik özellikler ilişkisi, -Üretim süreçlerinin manyetik özelliklere etkisi, -Başlıca manyetik özellikleri ölçme ve değerlendirme Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : -David C. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, 2nd Ed. Chapman&Hall 998 -C.Kittel, Introduction to Solid State Physics, 7th ed. John Wiley & Sons 996 -A.J. Moulson, J.M. Herbert, Electroceramics: Materials-Properties-Applications, Chapman & Hall 996 -L. Solymar and D. Walsh, Lectures on the Electrical Properties of Materials, 3rd ed. Oxford Sci. Pub. 986 Dersin İşleniş Yöntemi : Öğrencilerle interaktif olarak öğretim üyesi dersi yürütür. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

20 Hafta Konuları Manyetizmaya Giriş 2 Manyetik alan ve manyetik indüksüyon 3 Manyetik moment ve manyetizasyon 4 Demanyetizasyon ve manyetik alanın katılara penetrasyonu 5 Manyetik ölçümler 6 Manyetik malzemelerin sınıflandırılması 7 Metalik ve seramik ferromanyetik malzemelerin özellikleri 8 Paramanyetizma ve Diamanyetizma 9 Manyetik histeresiz ve ilgili özellikler 0 Magnetostriksiyon ve Magnetorezistans Manyetik domain teorisi ve Anizotropi 2 Yumuşak manyetizma: Manyetik bellekler ve manyetik zırhlar 3 Sert manyetizma ve mıknatıslar 4 Manyetizmanın hasarsız malzeme muayenesinde kullanımı Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

21 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : METALİK CAMLAR MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYTEKİN HİTİT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Metalik camların tarihçesi, davranışları, özellikleri ve potansiyel uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Dersin Hedefleri : Öğrencilere,.Metalik camın oluşumu kristalin alaşımların oluşumu tartışılarak aktarılır; 2.Üstün özellikleri ve metalik camın bu özellikleri kazanmasında etkili olan faktörler hakkında bilgi verilir; 3.Metalik sıvılarda cam oluşumunun esaslarını aktarır. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.Cam oluşumunun ve metalik sıvılarda cam oluşumunun esaslarının öğrenilmesi 2.Metalik camların üstün özellikleri ve bu özellikleri kazanmasında etkili olan faktörlerin öğrenilmesi Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders kitabı:.wang W.H., Dong C., Shek C.H., Bulk metallic glasses, Materials Science and Engineering R 44 (2004) (İngilizce) 2.Inoue A., Takeuchi A., Recent progress in bulk glassy, nanoquasicrystalline and nanocrystalline alloys, Materials Science and Engineering A (2004) 6 30 (İngilizce), Önerilen Kaynaklar:.Basu J., Ranganathan S., Bulk metallic glasses: A new class of engineering materials, Sadhana Vol. 28, Parts 3 & 4, 2003, pp (İngilizce), 2.Hitit, A., Metalik Camlar Ders Notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2005 (Türkçe) Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve cevap Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

22 Hafta Konuları Girişa) Metalik cam nedir? b) Cam oluşumu ile ilgili temel kavramlar 2 Metalik camın tarihçesia)metalik camın keşfedilmesib) Günümüze kadar yapılan çalışmaların derlemesi 3 Üretim yöntemleri 4 Özelliklera) Mekanik özellikler 5 Özellikler (devam)a)manyetik özelliklerc) Diğer dikkat çekici özellikleri 6 Mevcut ve potansiyel uygulama alanları 7 Cam oluşturma kabiliyetia) İri hacimli metalik camların cam oluşturma kabiliyeti 8 Cam oluştuma kabiliyeti (devam)b) Cam oluşturma kabiliyeti parametreleri ve güvenilirlikleri 9 Cam oluşumunun anlaşılmasıa) Termodinamik açıdanb) Kinetik açıdan 0 Cam oluşumunun anlaşılması (devam)c) Yapısal açıdan Metalik cam konusundaki en son gelişmeler 2 Üstün özelliklere sahip alaşım sistemlerinin gözden geçirilmesi Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

23 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 6622 MİNERALLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 8,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

24 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

25 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 6805 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

26 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

27 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : PROSES VE TESİS PLANLAMASI MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK EMRULLAHOĞLU Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu dersin amacı, seramik mühendis adaylarına Seramik, Cam ve Çimento üretimi için Proses ve Tesis Planlamasını tanıtmak ve açıklamaktır. Dersin Hedefleri : Öğrencilerin yeni bir fabrika kurulması ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesidir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu ders sonunda öğrenci yeni bir fabrika üretim akım şeması hazırlayabilir, gerekli cihazları seçebilir, yerleşim projesini çizebilir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : F. Taggart 954, Handbook of Mineral Dressing, M. Bhappu 980, Mineral Processing Plant Design Denver Sala Basic 994, Selection Guide for Process Equipment, Sacmi Catalogues, 2004, Selection Guide for Process Equipment, Ö. F. Emrullahoğlu, 20, Proses ve Tesis Planlaması Ders Notları Dersin İşleniş Yöntemi : Öğretim üyesi öğrencilerle interaktif olarak dersi yürütür,, öğrenci proje hazırlar Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

28 Hafta Konuları Proses planlamaya ilişkin genel bilgiler 2 Tesis planlaması ve tesis yeri seçimi 3 Stok sahası hazırlama, stoklama ve stoktan alma işlemleri 4 Silo tipleri ve hesapları, besleyici tipleri ve besleyici seçimi 5 Kırma devresi planlanması ve kırıcı seçimi 6 Öğütme devresi planlama ve değirmen seçimi 7 Eleme, sınıflandırma ve elek seçimi 8 Ara sınav 9 Süzme, filtre pres uygulamaları ve seçimi 0 Püskürtmeli kurutucu ve seçimi Şekillendirme ünitesinin hazırlanması 2 Kurutucular ve seçimi 3 Pişirme ve fırın seçimi 4 Tesis uygulaması Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

29 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 8358 SERAMİKLERDE ELEKTRİKSEL HASARLAR MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. METİN ÖZGÜL Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Elektronikte kullanılan seramiklerin uygulanan elektrik alanına bağlı performans, kullanım ömrü ve güvenilirliklerinin incelenmesi Dersin Hedefleri : Seramiklerde potansiyel hasar mekanizmalarının öğrenilmesi Elektriksel hasarların kontrolü için strateji geliştirme Elektronik cihazların temel çalışma prensiplerinin öğrenilmesi Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Öğrencilerin aşağıdaki konularda eğitimi: -Temel Elektrik bilgisi, -Seramiklerde elektriksel özellikler, -Seramiklerde yapı-elektrik alan etkileşimleri, -Üretim süreçlerinin elektriksel özelliklere etkisi, -Başlıca elektriksel özellikleri ölçme ve değerlendirme Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : -D.C. Lupascu, Fatigue in Ferroelectric Ceramics and Related Issues, st ed. Springer A.J. Moulson, J.M. Herbert, Electroceramics: Materials-Properties-Applications, Chapman & Hall 996 -L. Solymar and D. Walsh, Lectures on the Electrical Properties of Materials, 3rd ed. Oxford Sci. Pub M. Ozgul, Electrochemical phenomena in piezoelectric ceramics leading to polarization fatigue, M.Sc. thesis at Pennsylvania State University 998 -M. Ozgul, Polarization switching and fatigue anisotropy in relaxor-lead titanate ferroelectric single crystals, Ph.D. thesis at Pennsylvania State University Selected papers Dersin İşleniş Yöntemi : Öğrencilerle interaktif olarak öğretim üyesi dersi yürütür Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

30 Hafta Konuları Elektroseramiklere Giriş 2 Elektroseramiklerin üretim süreçleri 3 Elektriksel alan altında seramikte oluşan noktasal hatalar, Kröger-Vink notasyonu 4 Oksıjen boşluğu ve ilgili Elektrokimyasal olaylar 5 Elektroseramiklerin elektrotlanması: Metal ve Oksit elektrotlar 6 Katılarda bant teorisi 7 Saf ve Katkılı (p ve n- tipi) Seramik Yarı-iletkenler 8 Seramiklerde polarizasyon, Polar ve non-polar malzemeler, Dielektrik bozunum mekanizmaları 9 Piezoelektrik özellik ve Pb(Zr,Ti)O3 Piezoseramikler 0 Ferroelektrik özellik ve PTC ve NTC seramikler BaTiO3 kapasitörler 2 Elektriksel yorulma, Yaşlanma, Elektrot delaminasyonu 3 Elektriksel hasarların kontrolü 4 Seçilmiş Teknolojik Uygulamalar Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

31 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 869 SOL-JEL PROSESLERİNE GİRİŞ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. ATİLLA EVCİN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin, yeni bir teknoloji olan sol-jel prosesleri hakkında temel bilgi edinmesini sağlar. Dersin Hedefleri : Öğrencilere sol-jel prosesinin gelişen teknolojideki farklı uygulamalarının öğretilmesidir Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu dersi alan öğrenciler sol-jel yönteminin temelini, uygulama alanlarını, üretilen ürünlerin yapısı, karakterizasyonu hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu önemli konuda lisans üstü çalışmalar yapabileceklerdir.. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : - Pierre A.C.,998, Introduction to Sol-Gel Processing - Reed J. S., 994, Principles of Ceramics Processing - Segal D., Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve cevaplar Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

32 Hafta Konuları Sol Jel Prosesine Giriş 2 Başlangıç Çözeltilerinin Kimyası 3 Koloidal Tanecikler ve Soller 4 Hidroliz ve Kondenzasyon 5 Jelleşme 6 Sinterleme 7 Sol-jel Proseslerinin Uygulama Alanları 8 Ara Sınav 9 İnce Filmler ve Kaplama 0 Monolitler ve Fiberler Tozlar 2 Kompozitler 3 Gözenekli Jeller ve Membranlar 4 Sol-jel Malzemelerin Karakterizasyonu Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

33 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 90 TEKNİK CAMLAR MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere camın doğası, camların özellikleri ve kullanım alanlarındaki davranışları ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Dersin Hedefleri : Öğrencilerin teknik camlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu ders sonunda öğrenciler; -Cam ve amorf yapılar arasındaki benzerlikleri -Cam oluşumunun temelleri ile camın yapısını -Cam yapısı ile camın özellikleri arasındaki ilişkiyi tartışır ve temel cam yapılarını tanımlar. -Cam yapıcılar, modifiye ediciler ve koşullu cam yapıcılar arasındaki ilişkileri araştırır -Bileşim, cam yapısı ve camın özellikleri arasındaki ilişkileri değerlendirir. -Cam yığını hesabını çözümleyebilir. -Cam hammaddelerini tanımlar. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Shelby, J. E., Introduction to Glass Science and Technology, The Royal Society of Chemistry, 997. Volf, M. B., Technical Approach to Glass, Elsevier, 990. Paul, A., Chemistry of Glasses, Chapman and Hall, 982. Karasu, B. ve Ay, N., Cam Teknolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No 3525, Milli Eğitim Basımevi, Ankara The Technology of Glass and Ceramic (An Introduction), J. Hlavac, Glass Science and Technology 4, Elseiver Scientific Publishing Company, 983. Glass: Science and Technology Volume, D.R.Uhlmann, N.J.Kreidl, Basımevi: Academic Press, 983. Glasses and the Vireous State, J.Zarzycki, Çeviren: William D.Scott, Claire Massart, Basımevi: Cambridge University Press, Dersin İşleniş Yöntemi : Öğretim üyesi öğrencilerle interaktif olarak dersi yürütür. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

34 Hafta Konuları Cam bilimine giriş 2 Cam oluşum teorileri 3 Farklı cam türleri: saf silika camı, alkali-silikat camları Soda-kireç-silika camları, kurşun esaslı camlar vs. 4 Camlarda viskozite, termal genleşme 5 Cam yığın hesabı 6 Oksit camlar ve metalik camların mekanik özellikleri 7 Elektriksel ve optik özellikler 8 Ara sınav 9 Termal ve kimyasal özellikler 0 Nükleer atık camları ve atık saklama konteynerleri Cam fiberler 2 Cam kaplamalar 3 İleri teknoloji cam ürünleri 4 Atık camlar ve geri dönüşüm Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

35 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0204 YÜZEY ANALİZİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYTEKİN HİTİT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Yüzeylerin kimyasal ve fiziksel durumlarını analiz etmek için kullanılan yöntemlerin anlaşılması. Dersin Hedefleri : Öğrencilere,.Yüzey analizinin amaçlarını öğretir; 2.Yüzey analiz cihazlarını ve amaca bağlı olarak hangi cihazın kullanılacağını öğretir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Yüzey analizinin amaçlarının ve hangi analiz cihazının hangi amaca hizmet ettiğinin öğrenilmesi. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders kitabı:.vickerman J.C.(Editor), (997) Surface Analysis - The Principal Techniques, John Wiley & Sons (st edition) (İngilizce), 2. Watts J.F., Wolstenholme J., (2003) An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, John Wiley & Sons (2nd edition) (İngilizce), Önerilen Kaynaklar:. Czanderna A.W., (989) Methods of Surface Analysis, Elsevier Science Publishing Company (4th edition) (İngilizce), 2. Hitit, A.,Yüzey Analizi Ders Notları, (2005) Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkçe) Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve cevap, uygulama Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

36 Hafta Konuları Yüzey analizinin amacı ve önemi 2 Kimyasal analiz için elektron spektroskopi yöntemleri 3 Auger elektron spektroskopisi 4 Yüzey analiz cihazlarının bulunduğu çevre üniversite ve kurumlara yapılacak ziyaretlerle sözkonusu cihazı görerek tanımak ve mümkün olursa analizi tecrübe etmek 5 İkicil iyon kütlesel spektroskopisi-yüzey kütlesel spektroskopisi 6 Düşük enerji iyon saçılımı ve Rutherford gerisaçılımı 7 Yüzeylerden titreşimli spektroskopi 8 Yüzey yapısı girişim teknikleriyle belirlenmesi 9 Atomik kuvvet mikroskobisi 0 Yüzey analiz cihazlarının bulunduğu çevre üniversite ve kurumlara yapılacak ziyaretlerle sözkonusu cihazı görerek tanımak ve mümkün olursa analizi tecrübe etmek Taramalı tünelleme mikroskobisi 2 Yüzey analiz cihazlarının bulunduğu çevre üniversite ve kurumlara yapılacak ziyaretlerle sözkonusu cihazı görerek tanımak ve mümkün olursa analizi tecrübe etmek Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

37 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 064 ALÜMİNA TEKNOLOJİSİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. CEMİLE BETÜL ABİ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere alümina üretimi, özellikleri, şekillendirilmesi, kurutma ve sinterleme ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Dersin Hedefleri : Öğrencilerin alümina teknolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu ders sonunda öğrenciler bazı alümina ürünlerini üretebilir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : P. Ulbrich 99, Aluminiumoxid, Rohstoff-Werkstoff, Werkstoffkomponente (in German) L.D. Hart 990, Alumina Science and Technology Handbook Chemicals, I. Aksay 988, Stability of Aqueous?-Al2O3 Suspansions with Poly(methacrylic acid) Polyelectrolite) Almatis Catalogues, 2009, Ö. F. Emrullahoğlu, 20, Alumina Teknolojisi Ders Notları Dersin İşleniş Yöntemi : Öğretim üyesi öğrencilerle interaktif olarak dersi yürütür. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

38 Hafta Konuları Boksit Mineralleri, Bayer Proces Akım Şeması, 2 Aluminanın Atomik Yapısı, Aluminanın Modifikasyonları, Boksit Mineralleri, 3 Korund ve Geçiş Aluminalarının XRD Analiz Sonuçları, 4 Aluminyum Oksit ve Hidroksitlerin DTA ve TG Eğrileri, 5 Gama ve Beta aluminaların Özellikleri ve Üretim Teknikleri, Kalsine, Aktif ve Reaktif Aluminaların özellikleri ve Üretimi, 6 Tabular ve Dispersan Aluminalar, Aluminyum Sülfatın Termal parçalanması, 7 Sol-Gel Yöntemi ile Mikronaltı İncelkte Alumina Toz Üretimi, 8 Ara sınav 9?-Al2O3 ün ph ya bağlı Olarak Yüzey Elektrik Yükünün Değişimi, 0 Sulu?-Al2O3 Suspansiyonlarının Polymetakrilik Asid Polyelektrolit ile Kararlı Hale Getirilmesi,, Aluminanın Şekillendirilmesi, Presleme, Ekstrüzyon ve Plastik Deformasyon ile şekillendirme, 2 Enjeksiyon Kalıplama, Slip Döküm, Şerit Döküm, 3 Aluminanın Kurutulması ve Sinterlenmesi, Sinterlemede Yardımcı Katkılar, 4 Alumina ve Komposit Ürün Üretimine ait Bazı Örnekler Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

39 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0305 BOR TEKNOLOJİSİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK EMRULLAHOĞLU Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu dersin amacı, seramik mühendis adaylarına bor ve bor ürünlerinin üretimini ve özelliklerini açıklamaktır. Dersin Hedefleri : Öğrencilerin bor teknolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu ders sonunda öğrenci bazı bor ürünlerini üretebilir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : F. Taggart 954, Handbook of Mineral Dressing, V. I. Matkoviç (977) Boron and refractory borides, Spring Verlag, Berlin, New York Bor Sempozyumları bildiri kitapları Ö. F. Emrullahoğlu, 2009, Bor Teknolojisi Ders Notları Dersin İşleniş Yöntemi : Öğretim üyesi öğrencilerle interaktif olarak dersi yürütür. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

40 Hafta Konuları Bor cevherlerinin oluşumu, madenciliği ve zenginleştirilmesi, 2 Borun kimyasal özellikleri, 3 Amorf bor hazırlama yöntemleri, 4 Alkali metal borürler, 5 Geçiş metal borürler, 6 Diborürler, özellikleri ve kullanımı, 7 Metalik borürlerin şekillendirme, sinterleme ve karakterizasyonu, 8 Ara sınav 9 Borürlerin magnetik özellikleri 0 Bor kaplama () Bor kaplama (2) 2 Borun nükleer uygulamaları, 3 Bor bileşiklerinin hafif zırh olarak üretimi ve kullanımı () 4 Bor bileşiklerinin hafif zırh olarak üretimi ve kullanımı (2) Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

41 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRON MİKROSKOBU YÖNTEMLERİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYTEKİN HİTİT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin, malzeme karakterizasyon yöntemlerinin prensiplerini ve karşılaşılan probleme uygun karakterizasyon yöntemininin seçimini öğretmek. Dersin Hedefleri : Öğrencilere,.Mikroskobi yöntemleri ile malzeme karakterizayonunu öğretir. 2.Karakterizayon yöntemi için nasıl numune hazırlanacağını öğretir. 3.Karakterizasyon sonuçlarını kullanarak mikroyapı analizinin nasıl yapılacağını öğretir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.Mikroskobi yöntemleri ile malzeme karakterizayonunu öğrenilmesi. 2.Karakterizayon yöntemi için nasıl numune hazırlanacağını anlaşılması. 3.Karakterizasyon sonuçlarını kullanarak mikroyapı analizinin nasıl yapılacağını öğrenilmesi. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders kitabı:. A.Hitit, Elektron Mikrokobi Yöntemleri Ders Notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 (Türkçe) Önerilen Kaynaklar:.D.D.Brandon, W.D.Kaplan, Microstructural Characterization of Materials, John Wiley & Sons 999 (In English), 2. B.D. Cullity, S.R. Stock, S.Stock, Elements of X-Ray Diffraction (3rd Edition),Prentice Hall 200(In English) 3. V.Pecharsky, P.Zavalij, Joseph Goldstein, Dale E. Newbury, David C. Joy, Charles E. Lyman, Patrick Echlin, Eric Lifshin, L.C. Sawyer, J.R. Michael, Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Springer 2003 (In English), 4. V.Pecharsky, P.Zavalij, Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Springer 2005 (In English Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, soru ve Cevap Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

42 Hafta Konuları Seramik izolatörler 2 Yarı-iletken seramikler 3 PTC ve NTC seramikler 4 Ferroelektrik seramik bellekler ve polarizasyon yorulması 5 BaTiO3 ceramic capacitors 6 Pb(Zr,Ti)O3 Piezoseramik sensörler 7 Termistörler 8 Seramik magnetler 9 Süper-iletken seramikler 0 Seramiklerde renk merkezleri ve Lazerler PLZT optik seramikler 2 Fiber optik seramikler 3 Elektroseramik özelliklerin ölçümü 4 Uygulamalar Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

43 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRONİK SERAMİKLER MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. METİN ÖZGÜL Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere seramiklerin elektronik endüstrisindeki kullanımı için gerekli optimum özellikleri öğretmektir. Dersin Hedefleri : Electroseramiklerin üretim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması Elektronik cihazların temel çalışma prensiplerinin incelenmesi Elektroseramiklerde kullanım ömrünü sınırlayan mekanizmalar Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Öğrencilerin aşağıdaki konularda eğitimi: -Başlıca elektroseramiklerin üretimi, -Elektroseramiklerde yapı-malzeme özellikleri ilişkisi, -Üretim süreçlerinin elektroseramiklerde özelliklere etkisi, -Elektroseramiklerde bazı özellikleri ölçme ve değerlendirme becerisi -Yeni elektronik cihazların çalışma presiplerinin anlaşılması Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : -A.J. Moulson, J.M. Herbert, Electroceramics: Materials-Properties-Applications, Chapman & Hall 996 -W.D. Callister, Materials Science and Engineering-An Introduction, 5th ed. John Wiley & Sons L. Solymar and D. Walsh, Lectures on the Electrical Properties of Materials, 3rd ed. Oxford Sci. Pub. 986 Dersin İşleniş Yöntemi : Öğrencilerle interaktif olarak öğretim üyesi dersi yürütür. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

44 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

45 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0444 İLERİ MİNERALOJİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

46 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

47 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0485 İLERİ REFRAKTERLER MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Doç.Dr. TANER KAVAS Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Günümüz teknolojisi kapsamında kullanılan refrakterler teknolojisi ve refrakterler hakkında ileri düzeyde bilgi vermek. Dersin Hedefleri : Ülkemizdeki refrakter teknolojisi için iyi eğitimli insan gücü oluşturmak. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Refrakterlerin endüstriyel uygulamaları ve önemi, farklı bakış açılarına gore sınıflandırma, Refrakterlerin Mikro yapı (SEM) ve Mineralojik analizleri (XRD). Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Course Books:. Ceramic Microstructures, (Refractories), William E. Lee and W. Mark Rainforth, 2. Refractories Hand Book, by Charles A. Schacht (editor) Published by Marcel Dekker, Inc., Refractories Hand Book, The Technical Association of Refractories, Japan, Calcium Aluminates Cement, Proceedings of a conference held at Heriot-Watt University, Scotland, Edited by R.J. Magabhai and F. Glasser, Fundamentals of Refractory Technology, Ceramic Transactions, Vol. 25, James P. Bennett and Jeffery D. Smith (editors), Magnesia and Basic Refractor Material Technology, N. Erdoğan, R. Yıldız, Kütahya, 995 Dersin İşleniş Yöntemi : konu anlatımı ve örnek problem çözümü Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

48 Hafta Konuları I. Refrakterlerin endüstriyel uygulamaları. Demir ve Çelik Endüstrisi.. Fırın refrakterleri.2. Yüksek sıcaklık fırınlar.3. Kok fırınları 2.4. Torpil ön ısıtıcıları.5. Kubbe ön ısıtıcılar.6. Demir ergitme potaları 3.7. Taşıyıcılar.8. Elektrik ark fırınları.9. İkincil ergitme fırınları 4.0. Doldurma-boşaltma potaları.. Sürekli döküm.2. Ergitme arkları ve Isıtma fırınları 5 II. Demir dışı metal endüstrisi2.. Alüminyum2.2. Bakır2.3. Çinko 6 III. Seramik Endüstrisi3.. Cam3.2. Çimento ve kireç3.3. Çömlek 8. Ara sınav 8 IV. Yakma fırınları4.. Yakma tipi4.2. Füzyon tipi 9 V. Refrakter sistemlerin faz diyagramları 0 VI. İlave Bilgiler6.. Standard Atomik ağırlık6.2. Elementlerin periyotik Tablosu6.3. Element ve bileşiklerin özellikleri 6.4. Mineral kimyası6.5. Özel sıcaklıklar için özel refrakter tuğlalar6.6. Özel refrakterlerin ısısal geçirgenlik Refrakter tuğlaların ısısal genleşmeleri6.8. Fırın duvarları boyunca ısı transferinin hesaplanması6.9. Seger doğrulama tablosu 6.0. Tane boyutu için elek açıklığı6.. Alan ve hacim hesaplama formülleri6.2. Refrakter üretiminde kullanılan çelik 4 Dönem sonu sınavı Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

49 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0462 İLERİ TEKNOLOJİ ÇİMENTOLARI MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 2 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS : 5,0 Teori Saati : 3 Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : 3 Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Doç.Dr. TANER KAVAS Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : İleri düzeyde çimentoların tipleri, üretim mekanizmaları, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi vermek. Dersin Hedefleri : Öğrencilere Yüksek Lisans düzeyinde ileri teknoloji çimentolarının kullanım yeri performans ilişkisi hakkında bilgi vermek. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Sorel, kalsiyum alüminalı ve kimyasal çimentoların karakterizasyonu, özelliklerinin XRD, Sem ile analizi Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Ders Kitapları:. Lea s Chemistry of Cement and Concrete, Edited by Peter C. Hewlett, Elsevier, Calcium Aluminate Cement, Proceedings of a conference held at Heriot-Watt University, Scotland, Edited by R.J. Magabhai and F. Glasser, Cement and Concrete, Edited by P Barnes, USA, 200. Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Soru ve Cevap Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 40,00 2. Ara Sınav = % 0,00 3. Ara Sınav = % 0,00 4. Ara Sınav = % 0,00 5. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 60,00

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : AŞIRI SOĞUTMA Kodu : MKM 0 Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam 0 0 0 0 0 +0+0= Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması MM505 Kaya mekaniğinde arazi

Detaylı

V 3 0 0 0 3 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

V 3 0 0 0 3 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270301 FİZİKSEL METALURJİ Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi V 3 0 0 0 3 4 Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Seçmeli Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 17:00-20:50 : FİZİK I ANS Eğitim 6 Blok - 305 Fizik ve ölçme, Vektörler ve skalerler 15:00-18:50 : MATEMATİK I ANS Eğitim 6 Blok

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6 GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** 0 0 0 18 FİZ 501 Analitik Mekanik 0 FİZ 50 X-Işınları 0 FİZ 505 İleri Sayısal

Detaylı

Ders Kodu: KIM 5501. Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı

Ders Kodu: KIM 5501. Dersin Amaçları: Terpenlerin ve Steroidlerin eldesi, tanınması, izolasyonlarının öğrenciye aktarımı Ders Bilgi Formu () Terpenler ve Steroidler KIM 5501 Saatler/Yerel Kredi: T 3 U 0 L 0 K Birinci yıl birinci dönem -İngilizce *Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Mansur HARMANDAR (hmansur@mu.edu.tr) Öğretim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:

NST 501 (3-0-0) 3 AKTS: NST 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) 3 AKTS: 6 Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi. Seri çözümler. Sturm-Liouville teorisi. Dik polinomlar and özel fonksiyonlar. Laplace ve Fourier

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri EABD Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı I. GENEL BİLGİLER TEM 600 Seminer DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği ECTS KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİĞİ 1.YARIYIL Matematik I (3+2) 4 Matematiğin başlangıç ilkeleri, denklem çözme, logaritmik fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ile ilgili kuralları. Limit, süreklilik, türev gibi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8

Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Kimya Mühendisliği Matematiği Güz - - - 0 Zorunlu Kimya mühendisliği problemlerini çözmek için gerekli matematik bilgilerini ve yöntemlerini vermek ve kimya mühendisliği problemlerine

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 191 Türk Dili I (2-0) 2 192 Türk Dili II (2-0) 2 197 Yabancı Dil I (3-0) 3 198 Yabancı Dil II (3-0) 3 101 Genel Kimya I (4-0) 4 Temel kimyasal yasalar,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Kurşunsuz Piezoelektrik Seramiklerde Elektriksel Yaşlanma

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Kurşunsuz Piezoelektrik Seramiklerde Elektriksel Yaşlanma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5786 (541-548) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5786 (541-548)

Detaylı