Sayı : Yaz.İşl/2013/440 02/12/2013 Konu : Genel Kurul İşlemleri ODALARA 94 NOLU GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı : Yaz.İşl/2013/440 02/12/2013 Konu : Genel Kurul İşlemleri ODALARA 94 NOLU GENELGE"

Transkript

1 Sayı : Yaz.İşl/2013/440 02/12/2013 Konu : Genel Kurul İşlemleri ODALARA 94 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın tarih ve 2549 sayılı (90 nolu genelge) yazısı. İlgi yazıda; meslek kuruluşlarımızın organ seçimlerini de kapsayan olağan genel kurul toplantılarının ne zaman yapılacağı 5362 sayılı Kanunun Genel kurul toplantıları ve çağrı başlıklı 42. Maddesi ile düzenlendiği belirtilerek, bu madde gereğince; esnaf ve sanatkar odalarının olağan genel kurullarının 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda odalarımızın 2014 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirecekleri olağan genel kurul toplantılarına istinaden yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

2 1.İŞLEM : BAKANLIK SAYFASINDAN GEÇİCİ HAZİRUN LİSTESİNİN ALINMASI Bakanlık e-esnaf ve sanatkârlar veri tabanında, odanın ESBİS üzerindeki ana sayfasına girildikten sonra, 1. Adım : Oda Bilgilerini tıkla 2. Adım Genel Kurul İşlemlerini tıkla 3. Adım yeni kayıtı tıkla 4. Adım birinci ve ikinci genel kurul tarihin saatinin yerinin girilmesi 5. Adım genel kurul tipi bölümün tıklanarak olağan olağan genel kurul linkinin işaretlenmesi 6. Adım gündem bölümün tıklanarak Yönetim Kurulu kararında belirlenen, gazetede ilan edilen gündemin girilmesi 7. Adım kaydet butonuna basılarak girilen bu bilgiler kayıt altına alınacak. 8. Daha sonra ekranın üst kısmında yer alan haziruna girebilecekler ve haziruna giremeyecekler bölümünden üye bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Haziruna girebilenler listesi üye bilgilerinde eksik ya da hata bulunmayan ve mevzuat çerçevesinde oy kullanmasında herhangi bir engeli bulunmayan üyeleri kapsamaktadır. Haziruna Giremeyenler Listesinde ise üyenin hangi sebeple haziruna giremedikleri bilgisi ayrıca belirtilmektedir. Bu nedenle bu üyelerin durumlarının kontrol edilerek eksiklerinin hızlı bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. Eksik bilgileri tamamlanan bu üyeler eğer farklı bir durum yoksa sistem üzerinde otomatik olarak düzenlenecek ve haziruna girebilecekler listesine yansıyacaktır. 9. Adım genel kurul gündeminde yer alan bütün raporların (genel kurula sunulacak tüm raporlar) öncesinden bir word dosyası içinde ya da PDF olarak hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra Faaliyet Raporu bölümünün tıklanarak daha önceden hazırlanan bu raporların sistem üzerinde bulunan Faaliyet ve Gündem raporları bölümünden Bowse butonunun tıklanarak yükle butonuna basılması gerekmektedir. 10. Bu aşamaya gelinceye kadar Haziruna Giremeyenlerle ilgili olarak tüm düzeltme alışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Eğer yukarıda belirtilen tüm adımlar tamamlandıysa ve girilen tüm bilgilerden emin olunduktan sonra Hazirun Oluştur butonuna basılır. Böylece Taslak Hazirun oluşmuş olur. Eğer hatalı bilgi girildiği veya üye bilgileri ile ilgili sorun olduğu düşünülüyorsa gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden Hazirun Oluştur butonuna basılır ve yeni bir Taslak Hazirun karşımıza çıkar. Yapılan kontrollerde sorun varsa aynı işlemler tekrarlanır.

3 2.İŞLEM : YÖNETİM KURULU KARARI (YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISINDA İLK TOPLANTI TARİHİNDEN EN AZ 30 GÜN ÖNCE KARARIN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.) sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 43 üncü maddesine göre aşağıda belirlenen gündem ile Odamızın... ncı Olağan Genel Kurul Toplantısının.. /.. / 2014 tarihinde.. günü, Saat :..,... da..... adresinde bulunan.. da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının.. /.. / 2014 tarihinde.... günü, Saat :..,... da..... adresinde bulunan.. da yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. GÜNDEM 1) Açılış 2) Başkanlık divanının teşekkülü. 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 5) dönemi Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 6) dönemi Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 7) dönemi Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 8) dönemi Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 9) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası. 10) dönemi çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. 11) dönemi aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 12) Odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkuller ve her türlü taşıt alım ve satımı, gayrimenkuller karşılığında ödünç para alınmasının görüşülmesi. (Genel kurulda görüşülmesi düşünülen diğer konular varsa 13. Madde olarak devam ettirilir.) 13) Dilek ve temenniler. 14) Seçimler. 15) Kapanış. 2 - Olağan genel kurul toplantımızla ilgili gerekli ilan, yazışma ve başvuruların yapılmasına, toplantı salonunun hazırlanmasına, genel kurul toplantısı ile ilgili yapılacak tüm giderlerin oda bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4 3.İŞLEM : GAZETE İLANININ VERİLMESİ (GAZETE İLANI BİRİNCİ TOPLANTI TARİHİNDEN EN AZ 25 GÜN ÖNCE VERİLECEK VE 21 GÜN ÖNCESİNDEN İLÇE SEÇİM KURULUNA MÜRACAAT EDİLEBİLMESİ İÇİN EN AZ 5 ADET ALINACAK. (Merkezdeki odalarımız gazete ilanı için eski Bağkur Binasının alt tarafında bulunan camlı binada yer alan İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, ilçelerde bulunan odalarımız ise ilgili Kaymakamlıklara müracaat edeceklerdir. (Yazı örneği aşağıda yer almaktadır. ) Sayı :../../. Konu : (MERKEZ İÇİN) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne MERSİN.. Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantı ilanının ilimizde yayınlanan ve resmi ilan hakkına sahip olan bir yerel gazetede..tarihinde bir gün süreyle yayınlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. NOT : Burada belirtilen tarih 1 gün veya 2 gün sonrası olabilir.ancak ertesi gün yayınlanabilmesi için müracaatın bir gün önce sabah erkenden yapılması gerekmektedir. GENEL SEKRETER ODA BAŞKANI (İLÇELER İÇİN) T.C. KAYMAMALIK MAKAMI NA. Sayı :../../. Konu :.. Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantı ilanının ilimizde yayınlanan ve resmi ilan hakkına sahip olan bir yerel gazetede..tarihinde bir gün süreyle yayınlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. GENEL SEKRETER ODA BAŞKANI Not 1 - İlçede resmi ilan hakkına sahip günlük veya haftalık ilan yapan bir gazete yoksa yine kaymakamlık kanalıyla belediye hoparlörü veya mevcut ilan şekline göre ilanın yapılması ve buna ilişkin tutanakların düzenlenmesi gerekmektedir. Not 2 - Burada belirtilen tarih 1 gün veya 2 gün sonrası olabilir.ancak ertesi gün yayınlanabilmesi için müracaatın bir gün önce sabah erkenden yapılması gerekmektedir.

5 .ODASI GENEL KURUL İLANI Odamızın ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 42 nci maddesi gereğince;.. /.. / 2014 tarihinde. günü, Saat :.,... da.... adresinde bulunan. da aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı.. /.. / 2014 tarihinde.. günü, Saat :..,... da.... adresinde bulunan.. da aynı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Tüm üyelerimiz davetlidir. İlan olunur. TÜM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİMLERİ AÇILACAK Başkan Başkan Vekili ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE GÜNDEM 1) Açılış 2) Başkanlık divanının teşekkülü. 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 5) dönemi Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 6) dönemi Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 7) dönemi Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 8) dönemi Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 9) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası. 10) dönemi çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. 11) dönemi aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 12) Odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkuller ve her türlü taşıt alım ve satımı, gayrimenkuller karşılığında ödünç para alınmasının görüşülmesi. (Genel kurulda görüşülmesi düşünülen diğer konular varsa 13. Madde olarak devam ettirilir.) 13) Dilek ve temenniler. 14) Seçimler. 15) Kapanış.

6 4.İŞLEM : BAKANLIK SAYFASINA HAZİRUN LİSTESİNİN ONAY İÇİN GÖNDERİLMESİ Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Bakanlığın İlçe Seçim Kuruluna verilecek olan asıl hazirun listesinin alınabilmesi için ESBİS üzerinde yer alan Onaya Gönder butonuna basılarak ESBİS Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğüne onaya gönderilir. Bu işlem yapıldıktan sonra artık Hazirun listesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Hazirun onaydayken bu listeleri görmek isteyen odalarımız Taslak Hazirun butonuna tıklayarak görebilirler. Hazirunun Bakanlıkça onaylanması için daha sonra daha sonra bildirilecek olan hesap numarasına belirlenen para miktarının ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir. Bankadan alınan dekontun bir üst yazı ve genel kurula ilişkin yönetim kurulu karar defteri fotokopisi ile birlikte önce faks yolu ile daha sonra aslının posta yoluyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi gerekmektedir. (Yazı örneği aşağıda yer almaktadır.) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ne ANKARA Sayı :../../. Konu : Odamızın.. tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak hazirun listesine ilişkin TL lik bedel bankasında açılmış bulunan. Nolu hesabına.. dekont numarası ile yatırılmıştır. İlgili banka dekontu ve yönetim kurulu karar fotokopisi yazımız ekinde gönderilmektedir. Bakanlığınızca E-Esnaf veri tabanı üzerinde bulunan hazirun listemizin onaylanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. Oda Genel Sekreteri Oda Başkanı EKLER : EK 1 - Banka Dekontu Ek 2 Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi

7 ÖNEMLİ NOT : 1 - BAKANLIK YAPILAN TÜM YAZIŞMALARDA GENEL SEKRETER BİLGİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞINA DİKKAT EDEREK İŞLEMLERE ONAY VERECEĞİNDEN GENEL SEKRETER İMZASI TAŞIMAYAN YAZILARIN GÖNDERİLMEMEMSİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. AYRICA GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ FOTOKOPİSİ DE BAKANLIK TARAFINDAN ISRARLA İSTENEN EVRAKLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR. BELGELERİN EKSİK OLMASI HALİNDE DE BAKANLIKÇA HAZİRUN LİSTELERİNE ONAY VERİLMEYECEKTİR. 2 BAKANLIK TARAFINDAN HAZİRUN LİSTELERİMİZE ONAY VERİLEBİLMESİ İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN VE GÜNDEMDE YER ALAN TÜM RAPORLARIN SİSTEME İŞLENMESİ GEREKMEKTEDİR. ODALARIMIZCA BELİRLENEN GENEL KURUL TARİHLERİ YIL SONU İTİBARİYLE SÜRELERİ KURTARMIYORSA SİSTEME YÜKLENECEK OLAN RAPORLAR ARASINDA YER ALAN MALİ TABLOLARIN VE DENETİM KURULU RAPORLARININ 30 KASIM TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANARAK SİSTEME GİRİLECEKTİR. ANCAK GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNDE BU MALİ TABLOLAR VE DENETİM KURULU RAPORLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAK VE GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULACAKTIR.

8 5.İŞLEM : ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNDEN BAKANLIKÇA ONAYLANAN VE İLÇE SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLECEK OLAN ASIL HAZİRUN LİSTELERİNİN ÇIKARILMASI Odalarımızca Bakanlığa ESBİS üzerinden onay için gönderilen hazirun listeleri Bakanlık tarafından en geç iki gün içersinde incelenir ve onaya açılır. Onaya açılan hazirun listeleri odalarımızın ESBİS veri tabanı üzerinde yer alan genel kurul bilgileri içinde 1. Hazirun onaylandı bölümünde yer alacaktır. Aynı sayfa üzerinde bu bilgilerin üzerinde yer alan indir butonu tıklanarak en az 3 kopya olmak üzere çıktısı alınacaktır. Çıktısı alınan 3 takım hazirun listelerinin tüm sayfaları odalarımızın resmi mühürleri tarafından mühürlenecektir. Daha sonra bu hazirun listeleri bir üst yazı ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna teslim edilecek ve onaylatılacaktır. Onaylanan hazirun listesinin 1 adedi İlçe Seçim Kurulunda, 1 adedi genel kurulda kullanılmak üzere odada diğer bir adedi ise oda binasında (Odada asılacak hazirun listesinin, yıpranma, kaybolma v.b. nedenlerden dolayı fotokopi olarak asılması önerilir.) 7 günlük süre ile ilana çıkarılacaktır. Yazı örneği aşağıdadır. İlçe Seçim Kuruluna en az 21 gün öncesinden müracaat edilmesi gerekmektedir. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI NA MERSİN Sayı :../../. Konu : Odamızın.. ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 42. Maddesi gereğince./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır sayılı Kanunun 46. ve 49. Maddeleri gereğince hazırlanan odası toplantıya katılacaklar (hazirun) listesinin 3 nüshası ve toplantı gündemi yazımız ekinde sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve 5362 sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını ve belirtilen tarihlerde seçim kurulu görevlilerinin toplantı yerinde hazır bulunmaları hususunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz... Genel Sekreter Oda Başkanı EKLER : Ek 1 Gazete İlanı Ek 2 Hazirun Listesi (3 Adet. Sayfa)

9 6.İŞLEM : TOPLANTIYA KATILACAKLAR (HAZİRUN) LİSTESİNİN ASKIYA ÇIKARILMA VE İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN TUTANAK IN DÜZENLENMESİ İlçe Seçim Kurulundan alınan onaylı hazirun listelerinin 7 gün süre ile oda binasında ve toplantının yapılacağı yerde ilan edilmesi gerekmektedir. Örnek tutanaklar aşağıda yer almaktadır. GÜNLÜK ASKIYA ÇIKARILIP İNDİRİLDİĞİNE DAİR TUTANAK /7 GÜN BOYUNCA HER GÜN İÇİN DÜZENLENECEKTİR..... ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ HAZİRUN LİSTESİNİN ASKIYA ÇIKARTILMASI VE İNDİRİLMESİ TUTANAĞIDIR 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 49 uncu maddesi hükmüne göre; odamız olağan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi (.. sayfa ve. Üyeden oluşan hazirun listesi), odamızın merkezi olan Adresinde ve olağan genel kurul toplantısının düzenleneceği.... adresinde / /2013 tarihinde, saat da askıya çıkartılmış ve saat da askıdan indirilmiştir. Genel kurul toplantısına katılacaklar (hazirun) listesinin askıya çıkarılıp indirildiğine dair iş bu tutanak tarafımızdan düzenlenip imza altına alınmıştır. / /2013. ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Başkan Üye Üye Üye

10 7 GÜNLÜK ASKIYA ÇIKARILIP İNDİRİLDİĞİNE DAİR TUTANAK... OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTIYA KATILACAKLAR (HAZİRUN) LİSTESİNİN ASKIYA ÇIKARILMA VE İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN TUTANAK. Odasının çoğunluk sağlandığı takdirde... /.. / 2014 tarihinde, günü, çoğunluk sağlanamadığında / / 2014 tarihinde. günü yapılacak olan.. ncı olağan genel kurulu toplantısındaki organ seçimleri nedeni ile ; 5362 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince,. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak / /. tarih ve. Sayılı yazıyla askı yoluyla ilanı isteğiyle odamıza intikal ettirilen toplantıya katılanlar listesi (Hazirun) odamızın merkezi olan adresinde ; 1. gün. / / 2013 tarihinde mesai başlangıcında askıya çıkarılmış ve 2. gün / / 2013 tarihinde, 3. gün / / 2013 tarihinde, 4. gün / / 2013 tarihinde, 5. gün / / 2013 tarihinde, 6. gün / / 2013 tarihinde, 7. gün / / 2013 tarihinde mesai bitimine kadar askıda tutulmuştur. 7. gün mesai saati sonunda liste askıdan indirilmiş ve iş bu tutanak tanzim ve imza edilmiştir.. / / 2013 ODA BAŞKANI BAŞKAN VEKİLİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

11 7.İŞLEM : İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA VERİLECEK GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAKLAR (HAZİRUN) LİSTESİNİN ASKIYA ÇIKARILIP İLAN EDİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇENİN HAZIRLANMASI (TUTANAK ÖRNEĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR.).İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Sayı :../../. Konu : İLGİ : /../ / tarih ve sayılı yazınız. İlgi yazınız gereğince, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 49 uncu maddesi hükmüne göre; odamız olağan genel kurul toplantısına katılacaklar (hazirun) listesi (.. sayfa ve. Üyeden oluşan hazirun listesi), odamızın merkezi olan adresinde, olağan genel kurul toplantısının düzenleneceği.... adresinde.., tarihleri arasında her gün saat: saatleri arasında ve bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanında 7 gün süreyle ilan edilmiştir. Genel kurul toplantısına katılacaklar (hazirun) listesinin././.. -././.. tarihleri arasında ilan edildiğine dair iş bu tutanak tarafımızdan düzenlenip imza altına alınmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz... Genel Sekreter Oda Başkanı Ekler : Ek 1 Askıya Çıkarma Tutanakları (2 Adet -. Sayfa)

12 8.İŞLEM: TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN VE BİRLİK TEN TEMSİLCİ İSTENMESİ (İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNE VE BİRLİĞE EN AZ 15 GÜN ÖNCESİNDEN MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.) (İL MERKEZİNDEKİ ODALAR İÇİN) İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ NE MERSİN Sayı :../../. Konu :.Odasının.. ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 42. Maddesi gereğince./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan.. tarihli.. gazetesinde yayımlanmış olup, söz konusu gazetenin bir örneği, ve olağan genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin tarih ve.. sayılı yönetim kurulu karar fotokopisi yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerinizi ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 47. Maddesi uyarınca, genel kurul toplantımıza temsilci görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.. Genel Sekreter. Oda Başkanı EKLER : Ek1 Gazete İlanı (1 Adet) Ek 2 Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi (1 Adet - Sayfa) Not : Odamıza ait hazirun listesinde. Kişi,..ESBİS veri tabanında aktif üyemiz bulunmaktadır.

13 (İLÇELERDEKİ ODALAR İÇİN) KAYMAKAMLIK MAKAMI NA Sayı :../../. Konu :.Odasının.. ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 42. Maddesi gereğince./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan.. tarihli.. gazetesinde yayımlanmış olup, söz konusu gazetenin bir örneği, ve olağan genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin tarih ve.. sayılı yönetim kurulu karar fotokopisi yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerinizi ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 47. Maddesi uyarınca, genel kurul toplantımıza temsilci görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.. Genel Sekreter. Oda Başkanı EKLER : Ek1 Gazete İlanı (1 Adet) Ek 2 Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi (1 Adet - Sayfa) Not : Odamıza ait hazirun listesinde. Kişi,..ESBİS veri tabanında aktif üyemiz bulunmaktadır.

14 ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI NA MERSİN Sayı :../../. Konu : Odamızın.. ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 42. Maddesi gereğince./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Bilgilerinizi ve 5362 sayılı Kanunun 48. Maddesi hükmü uyarınca odamızın olağan genel kurul toplantısında Birliğiniz temsilcisinin görevlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz... Genel Sekreter Oda Başkanı EKLER : Ek1 Gazete İlanı (1 Adet) Ek 2 Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi (1 Adet - Sayfa)

15 9. İŞLEM GÜVENLİK İÇİN MÜLKİ AMİRLİĞE MÜRACAAT EDİLMESİ VALİLİK MAKAMI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NE. veya KAYMAKAMLIK MAKAMINA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NE.. Sayı :../../. Konu : Odamızın..olağan genel kurul toplantısı 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 42. Maddesi uyarınca./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı./../2014 tarihinde günü saat:. da. Adresinde bulunan da yapılacaktır. Bilgilerinizi ve belirtilen tarihlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda gereklilere emir ve müsaadelerinize arz ederiz... Genel Sekreter Oda Başkanı Ekler : Ek 1 Gazete İlanı

16 10.İŞLEM: ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI NEDENİYE 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ HALİNDE TUTULACAK TUTANAK (Bu tutanak ilk toplantı günü tutulacak). OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI. Odasının ncı olağan genel kurulu toplantısının ilki için ilan ve duyurusu yapılan.. /.. / 2014 tarihinde.. günü, Saat :.,... da toplantı yeri olan..... adresine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri..,.. ın hazır bulundukları, toplantı ilan ve duyurularının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı, odanın olağan genel kurul toplantısına iştirak etmesi gereken.. kayıtlı üyeden.. üyenin toplantı yerine geldiği, 5362 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde öngörülen toplantı çoğunluğunun sağlanamadığı tespit edilmiştir. İlan gereği; ikinci toplantının.. /.. / 2014 tarihinde.. günü, Saat :..,... da. adresinde yapılmak üzere işbu olağan genel kurul toplantı tehir tutanağı düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İl / İlçe / Tarih. ODASI YÖNETİM KURULU ADINA ÜYE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ ÜYE

17 ÖNERGE.. ESNAF ODASI GENEL KURUL ÜYELERİNE.. Esnaf Odamıza ait, tarihinde ve saat.. da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısını idare etmek üzere oluşacak divan kurulu başkanlığına, Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı sayın.. i, Divan Başkan Yardımcılığına., katipliklere ise,. ve. ı öneriyor, odamızın olağan genel kurul toplantısının hepimize hayırlı olmasını diliyoruz../../ 2014 ÖNERGE VEREN ÜYELER İMZA

18 ÖNEMLİ NOTLAR : 1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHİNDE ANKARA DA BİRLİK PERSOENLLERİNE YÖNELİK YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINDA VERİLEN BİLGİLERDE; GENEL KURUL YÖNETİM VE DENETİM KURULU LİSTELERİ HAZIRLANIRKEN DENETİM KURULU ÜYE SEÇİMİNDE ÖNCELİKLE TERCİHEN VARSA ÜNİVERSİTE MEZUNU, YOKSA LİSE MEZUNU VE EĞER LİSE MEZUNU ÜYE DE BULUNAMAZSA ORTAOKUL VEYA İLKOKUL MEZUNU ÜYE SEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR. ANCAK ÜYELER ARASINDA LİSE MEZUNU VARSA VE ODA TARAFINDAN DENETİM KURULU LİSTESİNE YAZILMAMIŞSA BU KİŞİLER ODALARIMIZIN ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNDE YER ALAN KURUL BİLGİLERİNE YÜKLEME YAPAMAYACAKLARDIR. LİSE MEZUNU OLMASI HALİNDE, ANCAK BU KİŞİLERİN BU GÖREVİ KABUL ETMEDİKJLERİNİ YAZILI BİR BEYAN İLE ODA YÖNETİM KURULUNA SUNMALARI HALİNDE ORTAOKUL VEYA İLKOKUL MEZUNU ÜYELER SEÇİLEBİLECEKLERDİR. KİŞİLERDEN ALINAN BU BEYANLARIN BAKANLIĞIA GÖNDERİLMESİ HALİNDE DE ANCAK BAKANLIK TARAFINDAN BU KİŞİLER ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNDE DENETİM KURULU BÖLÜMÜNE AKTARILABİLECEKLERDİR. AKSİ TAKTİRDE ODALARIMIZIN ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNDEKİ DENETİM KURULU BİLGİLERİ YER ALAMAYACAKTIR. 2 ODALARIMIZ TARAFINDAN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNDE HAZİRUN LİSTELERİNİN YAYINLAMASI İÇİN YAZI YAZILMAYACAKTIR. 3 EN AZ DİVAN KURULU ÜYESİ SAYISI KADAR ÇOĞALTILMIŞ GÜNDEM BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. 4 DİVAN KURULUNUN OLUŞUMU İÇİN EN AZ 10 ÜYEYE İMZALATILMIŞ ÖNERGE BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. 5 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI İÇİN HAZIRLANAN TÜM RAPORLARIN ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TARAINDAN İMZALANARAK TOPLANTIYA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. DENETİM KURULU RAPORLARININ İSE DENETİM KURULU ÜYELERİ TARAFINDAN İMZALANMASI GEREKMEKTEDİR. 6 - TOPLANTI BİTİMİNDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR.

19 7 ODALARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİTİMİNDE GÜNDEMDE YER ALAN VE RAPORA DÖNÜŞTÜRÜLEN, TOPLANTI TUTANAĞI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BÜTÜN EVRAKLARIN DİVAN KURULUNA VE BAKANLIK TEMSİLCİLERİNE İVEDİLİKLE İMZALATILMASI GEREKMEKTEDİR. 8 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ BİTİMİNDE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN TÜM KONULARIN (RAPORLARIN) VE MAZBATANIN TARANARAK İVEDİLİKLE ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNE AKTARILMASI GEREKMEKTEDİR. 9 ESBİS VERİ TABANI ÜZERİNDE KURULLARDA 2010 YILINDA SEÇİLEN ÜYELERİN BU GÖREVLERİ YENİDEN SEÇİLMİŞ OLSALAR BİLE BU GÖREVLERİNİN GENEL KURUL TARİHİ İTİBARİYLE SONLANDIRILARAK, 2014 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDAKİ BİLGİLERİN, BAKANLIK TEMSİLCİLERİNİN İSİMLERİNİN, TOPLANTIYA KATILANLAR SAYISININ GİRİLMESİ VE GENEL KURUL YAPILDI MI BÖLÜMÜN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR. BU İŞELMLER SONRASINDA YANLIŞ BİR VERİ GİRİŞİ YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYORSA BAKANLIKLA GÖRÜŞÜLECEKTİR. 10- HAZİRUN LİSTESİ İÇİN YATIRILACAK BANKA DEKONTUNUN 2 NÜSHA ALINMASI GEREKİYOR. (BİRİ BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK, DİĞERİ İSE ODADA KALACAK) 11 ODALARIMIZCA YAPILAN TÜM YAZIŞMALARDA; ODAYA AİT ANTETLİ KAĞIT VE RESMİ MÜHÜR KULLANILMASI, AYRICA GENEL SEKRETER İMZALARININ BULUNMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. 12 ODALARIMIZIN YÖNETİM KURULLARINDA ALMIŞ OLDUKLARI GENEL KURUL KARARI İLE İLGİLİ GÜNDEM MADDELERİNİN, GAZETE İLANI VE DİĞER İŞLEMLERDE AYNI MADDE VE İÇERİKTE OLMASI GEREKMEKTEDİR.

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana

Detaylı

ESNAF ve SANATKÂR ODALARINDA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

ESNAF ve SANATKÂR ODALARINDA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI ESNAF ve SANATKÂR ODALARINDA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI ESNAF VE SANATKÂR ODALARININ DEĞERLĠ BAġKAN VE TEMSĠLCĠLERĠ; Eğitime gereken önemi veren Ġstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 2014

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ

ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 1 2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 2005 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 9407 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU Kanun Numarası : 5362 Kabul Tarihi : 7/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 210 25.12.2013 KONU: GENEL KURUL TOPLANTI HAZIRLIKLARI HK. ARTVİN ODALARA

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER

ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ĐŞLEMLER YÖNERGESĐ BÖLÜM I GENEL DÜZENLEMELER Tanımlar ve kısaltmalar Madde 1 - Bu yönerge de geçen ; Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (M/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında Görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisi Kılavuzu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 (2009/12)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 (2009/12) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi,

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No: 22 GOP Ankara Telefon ve Faks No. : Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ HAZIRLAYAN PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ 1 Kilise Dernekleri Rehberi, Umut Şahin tarafından hazırlanmıştır. Umut Şahin Protestan Kiliseler Derneği Genel Sekreteri ve Hukuk

Detaylı

YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ 28 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28481 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU'NUN ÇALIŞMA TARZ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU'NUN ÇALIŞMA TARZ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU'NUN ÇALIŞMA TARZ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç; Kapsam;Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı