BAŞLANGIÇ 1. KELİME İŞLEMCİYLE İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını söyleyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLANGIÇ 1. KELİME İŞLEMCİYLE İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını söyleyiniz."

Transkript

1 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını söyleyiniz. Yazının icadından itibaren insanlar, yaptıklarını kayıt altına almışlardır. Günümüze kadar gelen bu kayıtlar, devletlerin resmî belgeleri olabileceği gibi kişilerin mtupları veya günlükleri de olabilir. Tnolojik gelişmelerden metin yazımı da nasibini almıştır. Günümüzde metin düzenlemede kalem, yerini sayar programlarına terk etmiştir. Metin yazmak ve üzerinde işlem yapmak için kullanılan programlar kelime işlemci programlardır. Kelime işlemci program olarak piyasada p çok program bulmak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan kelime işlemci programlardan bir tanesi de Microsoft Office paketi içinde yer alan Word programıdır. MS Word ün günümüzde 2003, 2007 ve 2010 sürümleri kullanılmaktadır. Bu sürümlerin kullanım açısından farklılıkları olmasına rağmen birinin kullanım mantığını öğrenen kullanıcı diğerlerini de kullanabilir. 1. KELİME İŞLEMCİYLE İLK ADIMLAR Metin düzenlemeye geçmeden önce kelime işlemci uygulaması ile ilgili bilinmesi geren birtakım işlemler vardır. Bunlar; kelime işlemci uygulamasını açma, kayıtlı bir dosyayı açma, birden çok belgeyle çalışma, yardım fonksiyonlarını kullanma, yeni belge açma, belgeyi kaydetme ve farklı dosya biçiminde kaydetme, belgeyi ve kelime işlemci uygulamasını kapatmadır. a. Kelime işlemci uygulaması açma: Başlat menüsü/ Tüm Programlar/ Microsoft Office/Microsoft Office Word 2007 adımları takip edildiğinde kelime işlemci uygulaması açılır (Resim 3.1). Word 2007 kelime işlemci uygulamasında eski sürümlerde yer alan açılır menülerin yerine smeli yapı kullanılmaktadır. Eski sürümlerde Dosya menüsünde yer alan işlemler simgesi altından yapılmaktadır (Resim 3.2). Resim 3.1: Kelime işlemi uygulamasını açma Ofis düğmesi Cetveller Şerit Başlık çubuğu Çalışma sayfası Resim 3.2: Word 2007 arayüzü Durum çubuğu 72

2 Başlat menüsü üzerinden kelime işlemci uygulaması başlatma birkaç adım gertirdiği için masaüstüne kısayol oluşturarak işlem adımı kısaltılabilir. b. Kayıtlı bir dosyayı açma: Word 2007 de kayıtlı dosyayı açmak için ofis düğmesine tıklanarak aç seçeneği seçilir veya hızlı erişim araç çubuğunda yer alan simgesi seçilir (Resim 3.3). Resim 3.3: Dosya açma Word 2007 de belgeler varsayılan olarak Kullanıcı dosyaları/kitaplıklar/belgeler dizinine kayıt edilir. Aç komutu verildiğinde yine bu dizin açılmaktadır (Resim 3.4). Resim 3.4: Dosya aç menüsü Word sürümlerinde kayıtlı belgeyi açmak için klavyeden Ctrl + O kısayolu kullanılabilir. c. Birden çok belgeyle çalışmak: Word de aynı anda birden çok belgeyle çalışılabilir. Çalışılan belgeler yeni açılan belge olabileceği gibi kayıtlı belgelerde olabilir. Word de yeni açılan belgeler Belge1, Belge2, Belge3 şlinde devam eder (Resim 3.5). Resim 3.5: Birden çok dosyayla çalışmak Açık Word belgeleri arasında geçiş görev çubuğu üzerinden yapılabileceği gibi Alt + Tab tuş birleşimiyle de sağlanabilir. 73

3 ç. Yardım fonksiyonlarını kullanma: Word de şerit üzerinde bulunan simgesine tıklandığında Word yardım penceresi açılır. Pencere üzerinde bulunan arama çubuğuna konu yazılarak istenilen konu hakkında yardım alınır. Word yardım penceresin alt kısmından istenirse yardım çevrim içi (online) olarak alınır (Resim 3.6). Resim 3.6: Yardım penceresi Word açık olduğu süre boyunca F1 tuşuyla da yardım penceresi açılabilir. d. Yeni belge açma: Word 2007 de Ofis düğmesinden yeni seçeneği seçildiğinde yeni belge penceresi açılır. Pencere üzerinde Boş ve yeni Word belgesi, Yüklü Şablonlardan belge ve Microsoft Office Online üzerinden şablonlar seçenleri bulunmaktadır. Eğer boş Word belgesi açılacaksa Hızlı Erişim Araç Çubuğu üzerinden simgesi kullanılarak kısayoldan boş belge açılır (Resim 3.7). Resim 3.7: Yeni belge penceresi Boş word belgesi açmak için klavyeden Ctrl +N kısayolu kullanılabilir. e. Belgeyi kaydetme: Word 2007 de belgeyi kaydetm için Ofis düğmesinden Kaydet seçeneği seçilir. Belge ilk defa kaydedilecse Farklı Kaydet penceresi açılır ve burada dosya adı belirlener kaydet düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Belge kaydetme işlemi hızlı erişim araç çubuğu üzerinden simgesiyle de gerçleştirilir. Belgeyi kaydetm için klavyeden Ctrl + S kısayolu kullanılabilir. Boş bir Word belgesini uygulama yapmak için ler ismiyle Kitaplıklar, Belgeler dizinine kaydediniz. 74

4 f. Belgeyi farklı kaydetme: Önceden kaydedilmiş bir belge farklı isimle, farklı konuma veya farklı kayıt ortamına kaydedilebilir. Bunun için Ofis düğmesine tıklayarak Farklı Kaydet seçeneği seçilir. Açılan farklı kaydet penceresi üzerinden istenilen işlem gerçleştirilir (Resim 3.8). Resim 3.8: Farklı kaydet g. Belgeyi farklı dosya biçiminde kaydetme: Word de farklı dosya türlerinde kayıt yapılabilir. Farklı dosya biçiminde kayıt edilec belge, yeni bir belge olabileceği gibi daha önceden kaydedilmiş belge de olabilir. Bu işlem için farklı kaydet penceresinde bulunan kayıt türü bölümü kullanılır (Resim 3.9). Resim 3:9: Farklı dosya biçiminde kaydetme Daha önceden Belgeler dizinine kaydetmiş olduğunuz ler belgesini farklı dosya türlerinde kaydediniz. ğ. Belgeyi kapatma: Word 2007 de üzerinde işlem yapılan belgeyi kapatmak için ofis düğmesinden Kapat seçeneği seçilir (Resim 3.10). Resim 3.10: Belge kapatma h. Kelime işlemci uygulamasını kapatma: Kelime işlemci uygulamasını kapatmak için ofis düğmesine tıklanarak Word den Çık seçeneği seçilir. Başlık çubuğu üzerinde yer alan simgesiyle program kısayoldan kapatılır. 2. TEMEL AYARLARI YAPMA Word 2007 sayfa görüntüsü değiştirilebilir, araç çubuğu özellikleri değiştirilebilir ve sayfa görüntüsü büyütüp küçültülebilir. a. Sayfa görünümlerinin değiştirilmesi: MS Word de çalışılan belgenin niteliğine göre farklı görünüm türleri seçilebilir. Bunun için Görünüm smesi içinde Belge Görünümleri grubu kullanılır. Sayfa görünümleri durum çubuğu üzerinde bulunan kısayol simgeleri ile de değiştirilir (Resim 3.11). 75 Resim 3.11:Belge görünümleri

5 b. Sayfa görüntüsünü büyütme: Word de sayfa görünümünü büyütm için Görünüm smesinde yer alan Yakınlaştır grubu kullanılır. Yakınlaştırma simgesine tıkladığında yakınlaştırma penceresi açılır. Yakınlaştırma işlemi durum çubuğu üzerinde bulunan simgesiyle gerçleştirilebilir (Resim 3.12). Resim 3.12: Yakınlaştırma penceresi c. Araç çubuğu özelliklerini değiştirme: Word 2007, önci Ofis Word sürümlerinin aksine smeli yapıdan oluşmaktadır. İşlemlere ait komutlar smeler içinde yer almaktadır. Bunun haricinde sık kullanılan işlemler için başlık çubuğu üzerinde Hızlı Erişim Araç Çubuğu nu Özelleştir düğmesi bulunmaktadır. Hızlı erişim araç çubuğunun yanında bulunan açılır kutuda var olan komutlar lenip çıkartılabilir. Bu listede yer almayan komutlar için Diğer Komutlar seçeneği kullanılmaktadır (Resim 3.13). 3. BELGE ALIŞVERİŞİ Resim 3.13: Hızlı erişim araç çubuğu Word de hazırlanmış belgeler ya da faks yoluyla başka ortamlara gönderilebilir. Belge alışverişi için ofis düğmesine tıklayıp Gönder seçeneği seçilir. Gönder seçeneği ile belge E-posta, PDF Eki, XPS Eki ve İnternet Faksı olarak gönderilebilir (Resim 3.14). Resim 3.14: Belge alışverişi 76

6 Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Metin düzenlem için kullanılan programlar programlardır. 2. Bir belgeyi kaydetm için. düğmesinden. seçeneği seçilir. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Önceden kaydedilmiş Word belgelerinin açılma yöntemleri nelerdir? Bir Word belgesini flash diske kaydetm için gerli adımları yazınız Aşağıdakilerden hangisi MS Word de bir görünüm çeşidi değildir? A) Web düzeni B) Sayfa düzeni C) Okuma düzeni D) Anahat E) Grafik düzeni 6. MS Word de belgeyi yakınlaştırmak için hangi sme kullanılır? A) Dosya B) Düzen C) Görünüm D) Biçim E) Ekle 77

7 B TEMEL İŞLEMLER Konuya Hazırlık 1. Kelime işlemci programda metin yerleştirme hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 2. Kelime işlemci programda metin seçme hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. Word de metin düzenlerken imlecin olduğu yere dikkat etm gerir. Yapılan işlemin sonucu randa görünen yere göre değil imlecin olduğu yere göre uygulanır. 1. METNİ YERLEŞTİRME Word de metni sayfaya yerleştirm için bir çaba harcamaya ger yoktur. Sayfa yapısı varsayılan olarak ayarlanmış şilde gelmtedir. Bu ayarlar olduğu gibi kullanılabileceği gibi sonradan değiştirilebilir. a. Metni araya leme: Word de metne yapılacak leme işleminde imlecin konumu önemlidir. İmleç nerde ise leme işlemi oraya yapılacaktır. İmleci konumlandırmak için klavyeden yön tuşları ve fare kullanılır (Resim 3.15). Resim 3.15: Yön tuşları Daha önce belgeler klasörüne kaydettiğiniz ler belgesini açarak isim, soy isim, sınıf numara ile birlikte ders isimlerininizi belgeye kaydediniz. b. Yapılan işlemi geri alma: Word 2007 de yapılan işlemi geri almak için hızlı erişim araç çubuğu üzerinde bulunan geri al simgesi kullanılır. Geri alma işlemini iptal etm için yinele simgesi kullanılır. Yapılan işlemi geri almak için klavyeden Ctrl + Z, yineleme işlemi için ise Ctrl + Y kısayolu kullanılabilir. c. Araya özel harf ya da sembol leme: Klavye üzerinde bir takım özel karakter ve semboller yer almaktadır. Metin düzenlerken bazen ihtiyaç duyulan semboller klavye üzerinde bulunmaz. Bu durumda Word de Ekle smesi Simgeler grubunda yer alan Simge seçeneği kullanılır. Simge düğmesine tıklandığında sık kullanılan simgelerle beraber tüm simgeler seçeneği görülür. Tüm simgeler seçeneği seçildiğinde simge penceresi açılır. Pencere içinden uygun simge seçiler le düğmesine tıklanarak simge belgeye lenir (Resim 3.16). Resim 3.16: Simge penceresi 78

8 Etkinlikler belgesini açarak 4 x -1, α=30, β=40 formüllerini yazmaya çalışınız. ç. Belge arasına sayfa sonu leme: Word 2007 de belge arasına sayfa sonu lem için Ekle smesinde Sayfalar grubundan Sayfa Sonu seçeneği seçilir. Sayfa sonu bir sayfayı tamamlamadan yeni sayfaya geçmeyi sağlar (Resim 3.17). Resim 3.17: Sayfa sonu Sayfa sonu lem için klavyeden Ctrl + enter kısayolu da kullanılabilir. 2. METİN SEÇME Metin üzerinde biçimlendirme yapmak için önce metnin seçili hâle getirilmesi gerir. Metin seçme işlemleri fare ve klavye yardımıyla yapılmaktadır. Fare ile seçim yapma Sürükle bırak yöntemi: Seçilm istenilen bölge seçili hâle getirilir. Çift tıklama: Kelime üzerine çift tıklanarak seçili hâle getirilir. Üç kez tıklama: Bir paragraf içersindi herhangi bir kelimeye üç kez tıklayarak paragraf seçili hâle getirilir. Shift tuşu ile seçim: İmlecin bulunduğu yerden itibaren Shift tuşuna basılarak blok hâlinde seçim yapılmış olur. Ctrl tuşu ile seçim: Ctrl tuşuna basılarak metnin farklı bölümlerinden seçimler yapılabilir. Alt tuşu ile seçim: Alt tuşuna basılarak metinden bağımsız olarak blok hâlinde seçimler yapılabilir. Fare ile seçim yapma Shift + : Karakter karakter seçim yapmak için kullanılır. Shift + : Satır satır seçim yapmak için kullanılır. Ctrl + Shift + Ctrl +Shift + : Kelime kelime seçim yapmak için kullanılır. : Paragraf paragraf seçim yapmak için kullanılır. Belgenin tümünü seçm için klavyeden Ctrl + A kısayolu kullanılır. Etkinlikler belgenizi açarak klavye ve fare ile seçim yöntemlerini deneyiniz. 79

9 3. METİN DÜZENLEME Bilgisayarın sağladığı önemli kolaylıklardan biri de kopyalama ve taşıma işlemleridir. MS Word de de metin yazımında kopyalama, taşıma ve silme işlemleri etkin bir şilde kullanılabilir. a. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanma: Kopyalama ve yapıştırma işlemleri çeşitli şillerde yapılabilir. Kopyalama işleminde dikkat edilmesi geren nokta kaynak metin seçiminden sonra yapıştırılacak hedefin belirlenmesidir. Kaynak metin seçimi Giriş, pano, Sağ tık, Hedef bölgeye git Giriş, pano, Sağ tık, Ctrl + C Ctrl + V b. Kes ve yapıştır araçlarını kullanma: Kes-yapıştır işlemi yöntem olarak kopyala-yapıştır işlemine benzerdir. Kopyalama işleminde çoğaltma işlemi yapılırken kesme işleminde yer değiştirme işlemi yapılır. Kaynak metin seçimi Giriş, pano, Sağ tık, Hedef bölgeye git Giriş, pano, Sağ tık, Ctrl + C Ctrl + V c. Metni aktif belgeler arasında kopyalama ve taşıma: Kes, kopyala ve yapıştır işlemiyle yöntem olarak aynıdır. Kesme veya kopyalama işleminden sonra hedef seçimi aynı belge üzerinde değil farklı belge üzerinde olmalıdır. Hedef belge bir Word belgesi olabileceği gibi farklı dosya türleri de olabilir. ç. Metni silme: Metin silm için Klavye üzerinde Delete ve Backspace tuşları kullanılır. Delete tuşu imlecin sağındaki karakterleri, Backspace ise imlecin solundaki karakterleri silm için kullanılır. 4. ARAMA VE DEĞİŞTİRME Metin üzerinde bazen aranılacak kelimeyi bulmak dakikalar alabilir. MS Word de kelime bulma ve değiştirme için giriş smesinde yer alan Bul ve Değiştir komutları bu işlemi çok kısa sürede gerçleştirir. a. Kelime ya da kalıp arama: Word 2007 de kelime ya da kalıp bulmak için Giriş smesinde Düzenleme grubunda yer alan Bul seçeneği seçilir. Bul penceresinde aranan kısma kelime ya da kalıp yazılıp sonrakini bul seçeneği tıklanarak aranan kelime ya da kalıp bulunur (Resim 3. 18). Resim 3.18: Bul penceresi Kelime ya da kalıp bulmak için klavyeden Ctrl + F kısayolu da kullanılabilir. 80

10 b. Kelime ya da kalıp değiştirme: Kelime ya da kalıp değiştirm için Giriş smesi Düzenleme grubunda yer alan Değiştir seçeneği seçilir. Bul-değiştir penceresinde Aranan kısma eski kelime ya da kalıp, Yeni değer kısmına ise eskisinin yerini alacak kelime ya da kalıp yazılır. Sonrakini Bul seçeneği ile t t, Tümünü Değiştir seçeneği ile ise uygun şartı sağlayan tüm kelime ya da kalıp değiştirilir (Resim 3.19). Resim 3.19: Bul değiştir penceresi Kelime ya da kalıp değiştirm için klavyeden Ctrl + H kısayolu da kullanılabilir. Çalışma belgeniz içersinde yer alan Bilişim Tnolojisi dersini buldurarak ders ismimi Bil. T. olarak değiştiriniz. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Word de belgeye sayfa sonu lem için klavyeden tuşlarına basılır. 2. Word de paragraf seçim yapmak için klavyeden. tuşlarına basılır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Word de yapılan işlemi geri almak için kullanılacak yöntemler nelerdir? 4. Word de, klavyede bulunmayan harf veya sembolleri lem için izlenec yol nedir? Yazınız Aşağıdakilerden hangisi kesme işlemini yapar? A) Ctrl + X B) Ctrl + C C) D) E) Ctrl + V 6. Aşağıdakilerden hangisi Word de kelime ya da kalıp değiştirm için kullanılan klavye kısayoludur? A) Ctrl + H B) Ctrl + S C) Ctrl + O D) Ctrl + A E) Ctrl + P 81

11 C BİÇİMLEME 1. METİN BİÇİMLEME Konuya Hazırlık 1. Kelime işlemci programda metin biçimlendirirken yapabileceğiniz değişiklikler neler olabilir? Word 2007 de metin biçimleme işlemleri Giriş smesi altında yapılmaktadır. Giriş smesi Yazı Tipi grubunun sağ alt köşesinde yer alan iletişim penceresi açma düğmesine tıklandığında yazı tipi penceresi açılmaktadır. Yazı tipi penceresi ile metin biçimleme işlemleri yapılmaktadır (Resim 3.20). Resim 3.20: Yazı tipi penceresi düğmeler bölümle ilgili diğer özellik- Sme içindi bölümlerin sağ alt köşesinde bulunan leri uygulamak için iletişim pencerelerini açmaktadır. a. Yazı tipini, biçimini ve boyutunu değiştirme: Word 2007 de yazı tipi ve boyutu ile ilgili düzenlemeler Giriş smesinde yer alan Yazı Tipi grubundan yapılmaktadır. Yazı tipi grubunda yazı biçimi ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır (Resim 3.21). Resim 3.21: Yazı tipi ve boyutu b. Eğik, kalın ve altı çizili yazma: Giriş smesi Yazı Tipi grubunda yer alan simgeleri sırasıyla metni kalın, eğik ve altı çizili yapmak için kullanılır. Metin seçili hâle getirilip ilgili düğmelere tıklanarak eğik, kalın ve altı çizili biçimleri metne uygulanır. c. Metne farklı renkler uygulama: Metin rengini değiştirm için Giriş smesi Yazı Tipi grubunda yer alan düğmesi kullanılır. Rengi değiştirilec olan metin seçili hâle getirilip yazı tipi rengi değiştirme düğmesine tıklanırsa düğme altında yer alan renk, metne uygulanır. Metne, farklı renkler uygulanmak istenirse düğmenin yanında yer alan aşağı ok düğmesiyle renk paleti açılır, istenen renk seçiler metne uygulanır (Resim 3.22). Resim 3.22: Renk paleti 82

12 ç. Hizalam ve sayfa düzeni seçenlerini kullanma: Hizalama ve sayfa düzeni için Giriş smesinde yer alan paragraf grubunda (sola hizala, ortala, sağa hizala, iki yana yasla) hizalama düğmeleri kullanılır. Boş bir Word belgesi açıldığında sayfa düzeni olarak hizalama düğmelerinden biri seçiler sayfa düzeni olarak kullanılır. Metin içerisinde herhangi bir paragraf seçiler farklı hizalama seçenleri de kullanılabilir. Etkinlikler belgenizi açarak girmiş olduğunuz ders isimlerini, kalın/ italik/ kırmızı renk/ 14 punto/ Comic Sans yazı tipinde ve iki yana yasla biçiminde yapınız. d. Girinti oluşturma: Girinti oluşturmak için Giriş smesinde Paragraf grubunda, Paragraf İletişim Kutusu başlatıcısına tıklanır. Paragraf iletişim penceresinde, girinti bölümünden girinti miktarı düzenlener Tamam düğmesine tıklanır. Girinti artırma ve azaltma işlemi için girinti düğmeleri kullanılır (Resim 3.23). Girinti elle cetvel üzerinde girinti düğmeleri yardımıyla istenilen miktarda ayarlanır. (Resim 3.24). Resim 3.23: Girinti menüsü Resim 3.24: Cetvel e. Satır aralığını değiştirme: Satır aralığı giriş smesinde paragraf grubunda düğmesiyle düzenlenir. Metin seçiler satır aralığı düğmesine tıklandığında etkin olan satır aralığı metne uygulanır. Satır aralığını değiştirm için satır aralığı düğmesindi aşağı ok tuşuna basıldığında değiştirilebilec farklı satır aralıkları ve satır aralığı seçenleri seçeneği görülür. Satır aralığı seçenlerine tıkladığında paragraf penceresi açılır. Paragraf penceresinde satırdan önce, satırdan sonra ve satır aralığı ayarlamaları yapılarak tamam düğmesi tıklanır (Resim3.25). Resim 3.25: Satır aralığı düzenleme Etkinlikler belgesinde yer alan ders isimleri için satırdan önce ve sonra değerlerin 6 birim ve satır aralığını 1.5 yapınız. f. Seçilmiş metnin biçimini kopyalama: Bir metnin biçimini başka bir metne uygulamanın en pratik yolu biçim boyacısını kullanmaktır. Biçim boyacısı Giriş smesinde Pano grubundadır. Biçim boyacısının kullanımı iki adımda gerçleştirilir: Biçimi örn alınacak bir metinden bir kesit seçilip biçim boyacısı simgesine tıklanır (Resim 3.26). Biçimi örn alınacak kesitin uygulanacağı bölüm seçili hâle getirilir (Resim 3.27). Resim 3.26: Biçim boyacısıyla örn kesit alma Resim 3.27: Örn biçimi uygulama Bir metnin biçimlendirmesini temizlem için metin seçilir daha sonra Giriş smesi içinde Yazı Tipi grubunda biçimlendirmeyi temizle düğmesi kullanılır. 83

13 g. Sme tuşlarını kullanma ve ayarlama: Sme tuşlarını ayarlamak için cetvel üzerinde ilgili yerlere bir kez tıklanır. Bu şilde istenilen sme bölgeleri ayarlanmış olur. Tab tuşu ile smeler arasında geçiş yapılır (Resim 3.28). Resim 3.28: Sme tuşları ğ. Sıralı liste kullanma: Word 2007 de madde işareti kullanmak için Giriş smesi paragraf grubunda madde işaretleri düğmesi, numaralandırma kullanmak için numaralandırma düğmesi kullanılır. Sıralı liste kullanmak için madde işaretine, numaralandırma kullanmak için ise numaralandırma ile ilgili düğmeye bir kez tıklamak yeterlidir. Sıralı liste ile ilgili özelleştirme, düğmeler üzerinde bulunan aşağı ok tuşları ile yapılır. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Word de metnin girintisini artırmak için.. smesi. bölümünde girintiyi artır düğmesi seçilir. 2. Seçilmiş metnin biçimini başka bir metne uygulamak için kullanılır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Word de sme tuşları arasında geçiş yapmak için klavyeden hangi tuş kullanılır? 4. Şildi hizalama tuşlarının görevlerini sırasıyla yazınız? 5. Word 2007 de sıralı liste düğmesi hangi sme altında yer almaktadır? A) Giriş B) Ekle C) Sayfa düzeni D) Başvurular E) Görünüm 6. Aşağıdaki düğme ve görev eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? A) : Numaralandırma B) : Madde işareti C) : Dolgu rengi D) : Biçimlendirmeyi temizle E) : Satır aralığı 84

14 D SAYFA BİÇİMLEME Konuya Hazırlık 1. Kelime işlemci programda sayfa biçimlendirirken yapılabilec değişiklikler neler olabilir? Word de; sayfa stili düzenlemesi, sayfa numarası, alt ve üst leme, yazım ve dilsi kontrolü, sayfa yapısı ve kenar boşlukları düzenlenebilir. 1. BİÇİMLER a. Mevcut biçimleri sayfaya uygulama: Metin düzeleme işleminden önce yapılması geren işlemlerden biri de sayfa biçimini düzenleme işlemidir. Sayfanın biçimi, Giriş smesi/ Stiller grubundan düzenlenmtedir. Word 2007 de fare ile mevcut biçimlerin üzerine gelince rana önizlemesi gelir. Uygun biçim bulununca bir kez tıklama işlemi ile biçim sayfaya uygulanmış olur (Resim 3.29). Resim 3.29: Sayfa stilleri b. Sayfa numaraları yerleştirme: Belgeye sayfa numarası, Ekle smesi Üst Alt grubunda Sayfa Numarası düğmesiyle lenir. Sayfa numarası düğmesine tıklandığında sayfa numarası leme ilgili seçenler gelir. Bu seçenlerden uygun olan seçiler sayfa numarası lenir. Sayfa numarası ile ilgili biçimleme sayfa numarasına tıklandıktan sonra Sayfa Numaralarını Biçimlendir seçeneği ile yapılır (Resim 3.30). Resim 3.30: Sayfa numarası biçimleme Bayfa numarası biçimleme penceresi üzerinden sayı biçimi, bölüm numaraları ve sayfa numarası başlangıç değeri belirlenir. Etkinlikler belgenizi açarak sayfa numarası leyiniz. 2. BAŞLIKLAR VE SAYFA ALTLIKLARI Metne başlık ve alt lemenin gertiği durumlar olabilir. Bunlar yazarın adı, kitabın adı, bölüm isimleri olabilir. Sayfanın üst ve alt kısmına bu ler üst alt ile girilir. 85

15 a. Başlık ve sayfa altlığı leme: Metne başlık ve alt lem gerebilir. Başlık ve alt Ekle smesi Üst ve Alt grubundan düzenlenir. Üst ve alt düğmelerine bir kez tıklandığında üst ve alt biçimleri rana gelir, bu biçimlerden biri seçiler alt, üst lenir (Resim 3.31). Resim 3.31: Üst ve Alt b. Başlık ve sayfa altlığını düzenleme: Başlık ve sayfa altlığı düzenlem için Giriş smesi Üst Alt düğmelerine tıklayıp üst düzenle seçeneği seçildiğinde tasarım smesi içinde üst alt araçları açılmaktadır (Resim 3.32). Resim 3.32: Üst Alt araçları Üst-alt araçları smesinde; Ekle bölümünden tarih saat, kişisel ler ve resim lenir. Gezinti bölümü ile üst alt arası geçiş yapılır. Seçenler bölümünde ilk sayfa, t ve çift sayfada yer alacak ler düzenlenir. Konum bölümü ile üst ve alt kenar boşlukları ve hizalaması yapılır. Etkinlikler belgenizi açarak belgenize başlık, tarih ve saat leyiniz. 3. YAZIM VE DİLBİLGİSİ KONTROLÜ Metin yazımında önemli konulardan biri de yazım ve imla hatalarıdır. Word yazım ve imla denetimiyle kullanıcıya bu konuda da kolaylıklar sunmaktadır. a. Yazım kontrolü araçlarını kullanarak değişiklik yapma: Word metin yazımı sırasında yazım kontrolü yapmaktadır. Yazım hatalı kelimeler altı kırmızı çizgili olarak görünür. Gözden Geçir smesinde Yazım grubunda Yazım ve Dilsi düğmesi seçildiğinde yazım ve dilsi penceresi açılır. Yazım denetimi penceresinde yazım hatalı kelime kırmızı renkte görünür. Pencerenin alt kısmında kelimenin doğrusu olabilec öneriler gösterilir (Resim 3.33). Resim 3.33: Yazım denetimi 86

16 Pencere üzerindi düğmelerden; Bir Kez Yoksay : Kelimeyi değiştirmeden bir sonraki hatalı kelimeye geçer. Tümünü Yoksay : Hatalı kelimelerin hiçbirini değiştirmez. Sözlüğe Ekle : Kelimeyi yazım-denetim sözlüğüne ler. Değiştir : Kırmızı renkte görünen hatalı kelimeyi değiştirir. Tümünü Değiştir : Kırmızı renkte görünen aynı hatalı kelimelerin tümünü değiştirir. Otomatik Düzelt : Yazım ile ilgili yapılacak hatanın doğrusunun yazılıp kaydediler otomatik olarak değiştirildiği seçentir. Yazım ve dilsi kontrolü için klavyeden F7 kısayolu da kullanılabilir. b. Dilsi araçlarını kullanarak değişiklikler yapma: Metin yazımı esnasında dilin kuralları ile ilgili hatalar yapmak mümkündür; aynı menü kullanılarak dilsi hataları giderilebilir. Dilsi hatası olan kelime ya da bölüm, Yazım Denetimi ve Dilsi penceresinde yeşil renkte görünür. Hatalar elle düzeltilebileceği gibi Öneriler listesi kullanılarak da düzeltme yapılabilir (Resim 3.34). Resim 3.34: Dilsi denetimi 4. BELGE YAPISI Metin yazımında önemli noktalardan biri de belge yapısıdır. Word de; sayfa yapısı, kenar boşlukları ve sayfa kenarlıkları düzenlenmtedir. a. Sayfanın Yapısı: Word 2007 de belge yapısı ile ilgili düzenlemeler Sayfa Düzeni smesinden düzenlenmtedir. Sayfa düzeni smesinde kenar boşlukları, kâğıt yönü, kâğıt boyutu, sütun sayısı, kesmeler, filigran, sayfa rengi ve sayfa kenarlıkları düzenlenmtedir (Resim 3.35). Resim 3.35: Sayfa yapısı b. Kenar boşlukları: Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için Sayfa Düzeni smesi Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları düğmesi kullanılır. Kenar boşlukları düğmesine bir kez tıklandığında tanımlanmış kenar boşlukları gösterilir. Bu kenar boşluklarından herhangi biri seçiler uygulanabilir. Farklı bir kenar boşluğu tanımlamak için ise özel kenar boşlukları seçeneği tıklanır (Resim 3.36). 87

17 Resim 3.36: Kenar boşlukları Sayfa yapısı penceresinde kenar boşlukları ve cilt payı elle ayarlandıktan sonra Tamam tuşuna basılarak kenar boşlukları sayfaya uyarlanır. Belgenin kenar boşlukları cetvel üzerinden elle de düzenlenebilir. c. Sayfaya kenarlık leme: Sayfaya kenarlık Sayfa Düzeni smesi Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Kenarlıkları düğmesinden lenir (Resim 3.37). Kenarlık leme penceresinin; Ayar bölümünde kenarlığın yapısı, Stil bölümünde çizgi stili, Renk bölümünde kenarlık çizgi rengi, Genişlik bölümünde çizgi genişliği, Resim bölümünde ise kenarlık olarak resim belirlenir. Resim 3.37: Sayfa kenarlığı Etkinlikler belgenizi açarak belgenizin kenar boşluklarını özel kenar boşlukları olarak düzenleyiniz. Belgenize sayfa kenarlığı leyiniz. 88

18 Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Word de yazım kontrolü için smesinden.seçilir. 2. Word de sayfa yapısını düzenlem için.smesi kullanılır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Word de belgeye sayfa numarası lem için gerli adımlar nelerdir? Yazınız Word de belgeye üst lem için gerli adımlar nelerdir? Yazınız Word de Sayfa Düzeni smesinde aşağıdakilerden hangisi düzenlenemez? A) Kenar Boşlukları B) Belge Yönü C) Sayfa düzeni D) Kenarlık E) Belge Görünümü 6. Word de aşağıdaki smelerden hangisi belgeye başlık lem için kullanılır? A) Giriş B) Ekle C) Sayfa düzeni D) Başvurular E) Görünüm 89

19 E YAZDIRMA Konuya Hazırlık 1. BELGEYİ ÖNİZLEME 1. Belgeyi yazdırma işleminde yazdırma seçenleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 2. Belgeyi önizleme işleminin ne tür faydaları olabilir? Metin düzenleme aşamasının son aşaması baskı almaktır. Baskı almadan önce önizleme işleminin yapılması kâğıt israfı açısından önemlidir. Belgenin önizlemesinin yapılması metnin kâğıt üzerinde nasıl durduğunu görm açısından önemlidir. Baskı önizleme işlemi için ofis düğmesi/yazdır/baskı Önizleme seçeneği seçildiğinde şeride Baskı Önizleme seçenleri gelir (Resim 3.38). 2. TEMEL YAZDIRMA SEÇENEKLERİ Resim 3.38: Baskı önizleme smesi Baskı önizleme smesinin; Yazdır bölümünde yazdırma işlemi ve Word seçenleri, Sayfa yapısı bölümünde kenar boşlukları, yönlendirme, boyut seçenleri, Yakınlaştır bölümünde yakınlaştır, bir sayfa, iki sayfa, sayfa genişliği seçenleri, Önizleme bölümünde ise cetveli göster, büyüteç, önci ve sonraki sayfa seçenleri yer almaktadır. Metinle ilgili son kontroller yapıldıktan sonra baskı alma işlemi yapılır. Yazdırma işlemi için Ofis düğmesi/ Yazdır/ Hızlı Yazdır seçeneği seçilir. Yazdırma seçenlerini görm için Ofis düğmesi/yazdır/yazdır seçeneği seçilir (Resim 3.39). Hızlı yazdırma işlemi için hızlı erişim menüsünde yer alan düğmesi kullanılır. Resim 3.39: Yazdırma seçenleri Yazdırma seçenlerini görm için klavyeden Ctrl + P kısayolu da kullanılabilir. 90

20 3. BELGEYİ YAZDIRMA Yazdırma seçenleri penceresinde gerli düzenlemeler yapıp Tamam düğmesine tıklanarak baskı alma işlemi tamamlanır. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Word de yazdırılacak sayfalar yazdır penceresinde. bölümünden düzenlenir. 2. Word de belgenin çıktısının hangi yazıcıya gönderileceği yazdır penceresinde.. bölümünden düzenlenir. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Word de baskı almak için gerli adımlar nelerdir? Yazınız. 4. Word de simgesinin görevi nedir? 5. Word de metni yazdırmak için kullanılan klavye kısayolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Ctrl + A B) Ctrl + X C) Crtl + P D) Ctrl + Z E) Ctrl + V 6. Word de yazdırma iletişim penceresinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Yazıcı tercihi B) Kopya sayısı C) Sayfa aralığı D) Animasyon ayarı E) Her kâğıt için kullanılacak sayfa 91

21 F İLERİ ÖZELLİKLER 1. TABLOLAR Konuya Hazırlık 1. Metin belgelerinde yer alan tabloların metne kattığı önem hakkında lerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Metin belgelerinde yer alan resim ve şillerin metne kattığı önem hakkında lerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Metin belgelerinde yer alan grafiklerin metne katkısı için ne söyleyebilirsiniz? Listeler oluşturulurken en uygun kullanım tablolardır. Tablolar satır ve sütunlardan oluşmaktadır. Bu yapısı sayesinde karışıklığı önlemtedir. Word de tablolar le smesinden oluşturulmaktadır. a. Standart tablolar oluşturma: Word de tablo lem için Ekle smesinden Tablolar grubunda Tablo düğmesi kullanılmaktadır. Standart tablolar oluşturmak için simgesine tıklanır (Resim 3.40). Resim 3.40: Tablo le Tablo Ekle ranında fare ile sürükle bırak yöntemi ile istenilen sayıda satır ve sütun seçiler tablo lenebileceği gibi Tablo Ekle seçeneği seçiler sayısal olarak satır ve sütun sayıları giriler de tablo oluşturulur. Etkinlikler belgenizi açarak belgenize üç sütun ve on satırdan oluşan bir tablo leyiniz. b. Hücre özelliklerini değiştirme: Tablo lenip seçili hâle getirildikten sonra şerit üzerine Tasarım ve Düzen smeleri lenmtedir. Hücre özelliklerini düzenlem için Düzen smesi kullanılır (Resim 3.41). Düzen smesinde hücre yüksliği, genişliği, hücre içindi metin yönü ve kenar boşlukları düzenlenmtedir. Resim 3.41: Hücre özellikleri Resim 3.42: Satır ve sütun leme, silme c. Satır ve sütunlar leme ya da silme: Tablo üzerinde satır ve sütun lem veya silm için Düzen smesinden Satırlar ve Sütunlar grubu kullanılmaktadır (Resim 3.42). Satırlar ve sütunlar grubunda tablonun üstüne ve altına, satır; sağına ve soluna, sütun lenir. Aynı grupta yer alan Sil düğmesi ile hücre, satır, sütun ve tablo silinebilir. Etkinlik belgenizde yer alan tablonun sağına bir sütun ve tablonun altına iki satır leyiniz. 92

22 ç. Tabloya kenar çizgileri leme: Tablo kenar çizgileri ile ilgili düzenlemeler Tasarım smesinden yapılır. Tabloya kenar çizgileri lem ve düzenlem için tasarım smesi tablo stilleri grubunda Kenarlıklar düğmesi kullanılır. Kenarlıklar düğmesi içinde yer alan tablo kenarlıkları seçenleri kullanılarak tabloya kenarlık lenebilir veya tablo kenarlıkları kaldırılabilir (Resim 3.43). Kenar çizgisinin stil ve rengi ile ilgili düzenlemeler ise Tasarım smesi/kenarlıkları Çiz grubundan düzenlenir. Resim 3.43: Kenar çizgileri leme Etkinlikler belgenizde yer alan tablonuzun dış çizgilerini mavi, iç çizgilerini kesik çizgi ve kırmızı renkte düzenleyiniz. d. Otomatik tablo biçimleme: Belgenize tablo lerken otomatik tablo biçimlerini kullanmak için Ekle/ Tablo/Hızlı tablolar seçeneği kullanılır. Hızlı tablolar bölümünde, biçimleri düzenlenmiş hazır tablolar bulunmaktadır. Hazır tablolardan herhangi biri seçiler belgeye lenir (Resim 3.44). Otomatik tabloların stilleri, Tasarım smesinden farklı şillerde düzenlenebilmtedir. Resim 3.44: Otomatik tablo 2. RESİMLER VE ŞEKİLLER Resim ve şiller, anlatımı güçlendirmenin önemli ögeleridir. Birkaç satırla anlatılacak bir konu bazen t bir resimle anlatılabilir. Word de resim ve şiller, Ekle smesinden lenmtedir. a. Şil ve grafik dosyası leme: Word 2007 de şil ve grafik dosyası Ekle smesi Çizimler grubundan lenir. Şil veya grafik dosyası lenm için ilgili düğme seçiler gelen pencerede şil ve grafik dosyası seçiler belgeye lenir (Resim 3.45). Resim 3.45: Şil ve grafik dosyası 93

23 b. Otomatik şiller leme: Word 2007 de bütün şiller Ekle smesi çizimler grubunda şiller düğmesi altında toplanmıştır (Resim 3.46). Şiller penceresinde farklı türde otomatik şiller vardır. Bunlar; Çizgiler, Temel Şiller, Oklar, Akış Çizelgesi, Belirtme Çizgisi, Yıldız ve Başlık sayfasıdır. Resim 3.46: Otomatik şiller Etkinlikler belgenize otomatik şiller ve grafik dosyası leyiniz, lediğiniz şil ve grafik dosyalarını yeniden boyutlandırın. c. Belge içinde nesneleri taşıma: Belge üzerine lenen nesnelerin yerini değiştirm için ilgili nesneyi seçili hâle getirm gerir. Seçili hâle getirilmiş nesne klavye veya fare yardımıyla taşınır. ç. Grafiği yeniden boyutlandırma: Grafiği yeniden boyutlandırmak için grafik seçili hâle getirilir. Seçili hâle gelen grafiğin çevresinde noktacıklar oluşur. Bu noktacıklar farenin sol tuşu ile tutularak grafik yeniden boyutlandırılır (Resim 3.47). Resim 3.47: Grafiği yeniden boyutlandırma 3. NESNELERİ AKTARMA Farklı programlarda hazırlanmış dosyalar Word ranına aktarılabilir. Bunun için Ekle smesinde Metin grubundan Nesne düğmesi kullanılır. a. Eltronik tabloyu belgeye aktarma: Eltronik tabloyu Word çalışma sayfasına lem için Ekle smesi Metin grubunda Nesne düğmesi seçilir. Açılan pencereden yeni Excel tablosu oluşturulacağı gibi daha önceden oluşturulmuş Excel tablosu da çalışılan belgeye lenebilir (Resim 3.48). Eltronik Tablo seçildiğinde rana Excel tablosu gelir ve şeritte Excel smeleri yer alır. Tablo üzerinde düzenlemeler yapılarak Word ranına tıkladığında tablo sayfaya lenir ve şerit üzerindi smeler eski hâline döner. Resim 3.48: Nesne leme 94

24 b. Görüntü, grafik dosyasını belgeye aktarma: Word belgesine görüntü nesnesi lem için Ekle smesinde Metin grubunda Nesne düğmesi seçilir. Açılan pencerede Bitmap Image seçeneği seçilir. Bu işlemden sonra görüntü işleme programı açılır. Burada görüntü dosyası oluşturulur, oluşturma işlemi bitince görüntü işleme programı kapatıldığında görüntü Word belgesine lenmiş olur. Word belgesine grafik dosyası lem için Ekle smesinde Metin grubundan Nesne düğmesi seçilir. Açılan pencereden Microsoft Excel Grafiği seçeneği seçilir. Ekrana Grafik Araçları smeleri gelir. Grafik Araçları Tasarım, Düzen ve Biçim smelerinden oluşmaktadır. Smelerde bulunan araçlar yardımıyla grafik üzerinde düzenlemeler yapılabilir. Grafik düzenleme işlemi tamamlanıp rana tıklandığında Grafik Araçları smesi kapanarak grafik dosyası belgeye lenir (Resim 3.49). Resim 3.49: Grafik araçları 4. ADRES, MEKTUP BİRLEŞTİRME Word 2007 Postalar smesinde Adres Mtup Birleştirmeyi Başlat grubu tıklanarak adres mtup birleştirme işlemi gerçleştirilir. Adres Mtup Birleştirme sihirbazı seçeneği seçildiğinde; 1. aşama: Mtup, e posta, zarf veya etiket belirlenir. 2. aşama: Geçerli belge, yeni belge veya şablon seçilir. 3. aşama: Alıcı listesi yoksa oluşturulur, varsa listeden seçilir. 4. aşama: Alıcı listesinden gerli ler belgeye aktarılır. 5. aşama: Mtuplar oluşturulur ve önizlemesi yapılır. 6. aşama: Adres mtup birleştirme işlemi tamamlanır ve yazdırılır (Resim 3.50). Resim 3.50: Adres mtup birleştirme adımları 95

25 Değerlendirme Soruları Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 1. Word de belgeye nesne lem için.. smesi metin grubunda.. düğmesi seçilir. 2. Word de bir belgenin birden fazla kişiye gönderilmesi için.. smesinden.. işlemi yapılır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 3. Word de belgeye tablo lem için gerli adımlar nelerdir? 4. Word de belgeye resimler klasöründe yer alan bir resmi lem için gerli adımlar nelerdir?.. 5. Word de tabloya yeni satır lem için hangi sme kullanılır? A) Giriş B) Ekle C) Düzen D) Tasarım E) Görünüm 6. Aşağıdakilerden hangisi şiller düğmesi altında değildir? A) Çizgiler B) Oklar C) Akış çizelgesi D) Belirtme çizgleri E) Grafikler 96

26 Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. III. ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde çalışılan Word belgesini kapatmak için izlenen bir yoldur? A) Giriş- Kapat B) Ofis düğmesi-kapat C) Görünüm-Kapat D) Başvurular - Kapat E) Ekle-Kapat 2. Aşağıdaki simgelerden hangisi pencereyi yakınlaştırmak için kullanılan kısayol simgesidir? A) B) C) D) E) 3. Aşağıdakilerden hangisi fare ile paragraf paragraf seçim yöntemidir? A) Sol tuşa bir kez tıklama B) Sol tuşa iki kez tıklama C) Sol tuşa üç kez tıklama D) Sağ tuşa bir kez tıklama E) Sağ tuşa iki kez tıklama 4. Aşağıdakilerden hangisi metin rengini değiştirm için kullanılan düğme simgesidir? A) B) C) D) E) 5. Aşağıdakilerden hangisi Word de yazım ve dil si kontrolü için kullanılan fonksiyon tuşudur? A) F3 B) F4 C) F5 D) F7 E) F9 6. Word de üst alt penceresiyle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Resim leme B) Yazar leme C) Sarih leme D) Saat leme E) Baskı sayısı leme 7. Aşağıdakilerden hangisi ile Word belgesinin çıktısı alınamaz? A) Ofis düğmesi- yazdır B) Ofis düğmesi- Hızlı yazdır C) Ctrl + H D) Ctrl + P E) 8. Aşağıdakilerden hangisi Word de tabloya leme yapma yöntemi değildir? A) Sağa sütun B) Öne satır C) Alta satır D) Üste satır E) Sola sütun 9. Adres mtup birleştirme adımlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A) 1. aşama: Belgenin türü seçilir. B) 2. aşama: Belgenin nasıl oluşturulacağı belirlenir. C) 3. aşama: Alıcılar seçilir. D) 4. aşama: Belge yazılır. E) 5. aşama: İşlem tamamlanır. 10. Aşağıdakilerden hangisi Word de tabloya leme yapma yöntemi değildir? A) Tablo B) Resim C) Şiller D) Küçük resim E) Grafik 11. Word 2007 de hızlı erişim araç çubuğuna düğme leme işlemi nasıl yapılır? 12. Word 2007 de sayfa görünümü değiştirm için kullanılan yöntemler hangileridir? 13. Word de klavyeyle seçim yolları nelerdir? 97

27 14. Word de klavye üzerinde silme işlemi yapan tuşlar nelerdir? 15. Word de sme tuşları oluşturmak için gerli adımlar nelerdir? 16. Word 2007 de satır aralığını değiştirm için kullanılan yöntemler nelerdir? 17. Word 2007 de mevcut biçimleri belgeye uygulamak için gerli adımlar nelerdir? 18. Word de sayfaya kenarlık lem için gerli adımlar nelerdir? 19. Word 2007 de baskı önizleme işlemi için kullanılan yöntemler nelerdir? 20. Word de belgeye lenen şil ve grafik dosyalarının yeniden boyutlandırılması için gerli adımlar nelerdir? Aşağıdaki tümcelerin noktalı yerlerini doğru sözcüklerle doldurunuz. 21. Word 2007 de yeni bir belge açmak için..., komutu verilir. 22. Word de farklı programlarında oluşturulmuş belgelerle çalışmak için.. smesi seçeneği kullanılır. 23. Word 2007 de yapılan işlemi geri almak için araç çubuğundan.. simgesi kullanılır. 24. Word de klavyeden imlecin solunda yer alan karakterleri silm için. tuşu, imlecin sağındaki karakterleri silm için ise.. tuşu kullanılır. 25. Word 2007 de sıralı liste oluşturmak için smesi. grubu kullanılır. 26. Word de belgeye geometrik şiller lem için... smesi çizimler grubunda... düğmesi kullanılır. 27. Word de tabloya kenar çizgileri lem için.. smesi tablo stilleri grubunda.. düğmesi seçilir. 28. Word de kağıt yönünü düzenlem için.... smesi sayfa yapısı grubunda... düğmesi seçilir. 29. Word de metin üzerinde bulunan mevcut biçimlendirmeleri temizlem için smesi yazı tipi grubunda. düğmesi seçilir. 30. Word de belgeye özel karakter veya sembolleri lem için... smesi simgeler grubunda.... düğmesi kullanılır. 98

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın

Detaylı

Resim 6.1: Sunu uygulamasını açma. Resim 6.2: Mevcut sunu belgesini açma

Resim 6.1: Sunu uygulamasını açma. Resim 6.2: Mevcut sunu belgesini açma A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz sunu hazırlama yazılımlarının adlarını yazınız. 2. PowerPoint programında sunu ve slayt hazırlamayla ilgili bildiklerinizi sınıf ortamında paylaşınız. PowerPoint,

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM

BAŞLANGIÇ 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilgisayarı kapatma yolları hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 2. Flash diskin biçimlendirilmesi hakkında bildiklerinizi anlatınız. 1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM Kişisel bilgisayarlar

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ MICROSOFT OFFİCE WORD 2010 DERS NOTLARI

MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ MICROSOFT OFFİCE WORD 2010 DERS NOTLARI WORD E GİRİŞ VE EKRAN ÖĞELERİ Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki yazılarımızı yazmak ve yazıcıdan kâğıda döküm

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

- WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI -

- WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI - - WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI - A. GİRİŞ : Günlük hayatta yapılan her türlü yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılmasını sağlayan programlara editör (kelime işlem) programı adı verilir. Word kelime işlem

Detaylı

A- WORD E GİRİŞ VE EKRAN ÖĞELERİ

A- WORD E GİRİŞ VE EKRAN ÖĞELERİ MICROSOFT WORD DERS NOTLARI A- WORD E GİRİŞ VE EKRAN ÖĞELERİ Belge Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki yazılarımızı

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT EXCEL 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 2103571 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2003

MICROSOFT OFFICE WORD 2003 MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Microsoft Word, esas olarak mektup, kısa not ve rapor yazmak için kullandığımız, son derece güçlü bir sözcük işlemci programdır. Bu temel kullanım alanlarından başlayarak formlar,

Detaylı

4. ÜNİTE ELEKTRONİK TABLOLAMA. Üniteye Hazırlık

4. ÜNİTE ELEKTRONİK TABLOLAMA. Üniteye Hazırlık Elektronik Tablolama 4. ÜNİTE ELEKTRONİK TABLOLAMA Üniteye Hazırlık 1. Günlük yaşantıda hesaplamaları nerelerde, nasıl kullanıyoruz? Tartışınız. 2. Verilerin tablo biçiminde yazılması ne gibi kolaylıklar

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MİCROSOFT WORD 2010 1-WORD PROGRAMINI TANIYALIM

MİCROSOFT WORD 2010 1-WORD PROGRAMINI TANIYALIM MİCROSOFT WORD 2010 1-WORD PROGRAMINI TANIYALIM Microsoft Word programı bir kelime işlemci programıdır. Kitap, broşür, mektup, dilekçe vb. her türlü yazılı materyal Word programı sayesinde rahatlıkla hazırlanabilmektedir.

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası

ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası MS WORD 2003 GiriĢ Bu ünitede bir masaüstü yayıncılık programı olan Microsoft Word 2003 anlatılacaktır. Genel kullanım amaçları ve kelime işlemci olarak kullanım alanları sunulacaktır. Word programıyla,

Detaylı

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 2014 Microsoft Office Word 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE WORD 2007... 7 WORD ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 8 OFFİCE DÜĞMESİ / DOSYA MENÜSÜ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Microsoft Word 2007. Microsoft word ün Çalıştırılması

Microsoft Word 2007. Microsoft word ün Çalıştırılması Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007, daha önceki sürümünden farklı olarak, belgeleri yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminde oluşturmak ve biçimlendirmek üzere kapsamlı bir araç

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

MICROSOFT OFFICE 2007 WORD EGİTİMİ

MICROSOFT OFFICE 2007 WORD EGİTİMİ MICROSOFT OFFICE 2007 WORD EGİTİMİ Hazırlayan: Ayhan KURT İçindekiler Önsöz... 7 WORD 2007 ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 8 Başlık Çubuğu... 8 Office Düğmesi... 8 Hızlı Erişim Çubuğu... 8 Şerit... 9 Düzenleme Penceresi...

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı