İMAM HATİP LİSELERİ 12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI YAZARLAR. Prof. Dr. Emrullah İŞLER. Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAM HATİP LİSELERİ 12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI YAZARLAR. Prof. Dr. Emrullah İŞLER. Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN"

Transkript

1 İMAM HATİP LİSELERİ 1. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ هي ا نتعل م 1 العربية YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Tuba GÜLERDİ SATIR DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 014

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5779 KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayınlanamaz. Editör Selahattin DEMİRCİ Dil Uzmanı Mehmet Ali Kılay ARAZ Görsel Tasarım Uzmanı Erhan DÜNDAR Program Geliştirme Uzmanı Mevlüt KAŞIKÇI Rehberlik Uzmanı Davut YURTTAŞ Ölçme Değerlendirme Uzmanı Mehtap ERMAN ISBN Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 18 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısı ile üçüncü defa adet basılmıştır.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... III YILLIK PLAN... VI 1. TEMA: İSLAM DA TEMİZLİK Ders: Temizlik İmandandır.... Ders: Şart Edatları...6. TEMA: FIKRALAR Ders: Nasrettin Hoca dan Fıkralar Ders: Lâzım ve Müteaddi Fiil TEMA: SAVAŞ VE BARIŞ Ders:Barışı Korumak...3. Ders: İf al, Tef il ve Mufâ ale Kalıpları TEMA: TARİHİ ŞAHSİYETLER Ders: Fatih Sultan Mehmet Ders: Tefâ ul, Tefa ul ve İf ilâl Kalıpları TEMA: ŞİRK VE İMAN Ders:İmanın İnsan Üzerindeki Etkisi Ders: İnfi âl, İfti âl ve İstif âl Kalıpları TEMA: TÖVBE Ders: İslam da Tövbe Ders: Malûm, Mechûl Fiil ve Naibu Fâil TEMA: SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR Ders: Büyük Şehirlerde Sokakta Yaşayan Çocuklar Ders: el-memnû mine s-sarf...67 I

8 İÇİNDEKİLER 8. TEMA: İNSAN HAKLARI Ders: Temel İnsan Hakları Ders: Mankûs, Maksûr ve Memdûd İsimler TEMA: ABDEST Ders: Namaza Hazırlık Ders: İsmi Zemân, İsmi Mekân, İsmi Âlet ve Mastar TEMA: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Ders: Birleşmiş Milletler ve Üyeleri Ders: İsmi Tasgîr, İsmi Mensûb ve Sıfatı Müşebbehe TEMA: YARDIMLAŞMA Ders: İnsanlar Arası Yardımlaşma Ders: Mebnî ve Mu rab TEMA: ANNE-BABA SEVGİSİ Ders: Anne-Baba Hakkı Ders: Mukârebe, Recâ ve Şurû Fiilleri TEMA: İSLAM DA AHLAK Ders: İslam da Güzel Ahlak Ders: Hâl TEMA: KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR Ders: Kötü Alışkanlıkların Zararları Ders: Merfular, Mansublar ve Mecrurların Özeti SÖZLÜK...13 KAYNAKÇA II

9 GİRİŞ serisi; serisi, İmam-Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmıştır. Her bir sınıfın هيا نتعلم العربي ة Ders Kitabı الطالب),(كتاب Öğrenci Çalışma Kitabı التدريبات) (كتاب ve Öğretmen Kılavuz Kitabı المدر س) (كتاب olmak üzere üç kitaptan oluşmaktadır. Serinin hazırlanmasında genel itibariyle iletişimsel yöntem takip edilmiştir. Bu nedenle Arapça öğretmeninin mümkün olduğunca sınıf içinde öğrencileri Arapça iletişim kurmaya teşvik etmesi serinin amacına ulaşması için kaçınılmazdır. Seriyi okutacak öğretmenlerden beklenen davranışlar şu şekilde sıralanabilir: Arapça öğretmeni sevecendir. Yabancı bir dil öğrettiğinin farkındadır. Öğretmen bir bilgi makinesi değil, orkestra şefi rolünü üstlenir. Öğretmek istediklerini yabancı dil öğretiminde kullanılan uygun teknikleri (drama, oyun, resim, gerçek nesne vb.) kullanarak öğrenciye öğretir. Arapça dersinde öğrenci aktiftir, kendine güvenir. Arapça öğretmeni zorunlu kalmadıkça çeviriye başvurmaz. Arapça aktivitelerin Türkçeye çevrilmesi hem öğretmen hem de öğrenci açısından bir bakıma kolaycılıktır. Çeviri hızlı anlamayı sağlasa da çoğunlukla öğrencide kalıcı bir etki göstermez. Buna en iyi kanıt olarak bugüne kadar Arapça öğretiminde kullanılan gramer-çeviri uygulamasının çoğu zaman başarılı olmaması gösterilebilir. Öğrencide kalıcı bir davranışa dönüştürülmesi için yabancı dilin mümkün olduğunca sınıfta kullanılması gerekir. Arapça öğretmeni yabancı dil alanındaki gelişmelere paralel olarak kendini yeniler. Serinin etkin bir şekilde kullanılmasında üç faktör önemli rol oynamaktadır. 1. Öğretmenin, Öğretmen Kılavuz Kitabı nda belirtilen hususlara uyması, kitabın verimli kullanılabilmesi için ilk adımı oluşturmaktadır.. Öğretmenin öğretmenlik becerisiyle ilişkilidir. Arapça öğretmeninin, derslerdeki alıştırma etkinliklerini uygularken günümüzde yabancı dil öğretmeninin başvurduğu teknikleri (drama vs.) kullanması beklenir. 3. Serinin başarılı bir şekilde uygulanmasının üçüncü ayağını öğrenciler oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bir yabancı dil olarak Arapça öğrenmeye yönelik motivasyonlarının desteklenmesi gerekir. Ders Kitabı Ders Kitabı, öğrencinin sınıfta ders materyali olarak kullandığı temel kitaptır. 1. sınıf Ders Kitabı 14 temadan oluşmaktadır. Ders Kitabı nda her tema iki dersten oluşmaktadır: Birinci ders, okuma becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okuma parçalarının konuları programın öngördüğü gibi hayatın içinden alınmış olan metinlerdir. Bunun yanı sıra İmam-Hatip Liselerinin mesleki yapısı göz önünde bulundurularak meslekle ilgili okuma metinlerine de yer verilmiştir. Okuma parçalarından önce metinle ilgili hazırlık soruları sorulmuştur. Metinlerden sonra da metni kavramaya yönelik sorular ile etkinliklere yer verilmiştir. İkinci derste ise programda öngörülen Arapça dil bilgisi konusu işlenmiştir. Dil bilgisi konuları tümevarım yöntemiyle anlatılmış, tablolarla görsel olarak desteklenmiştir. Dil bilgisi bölümünde konuyu pekiştirmeye yönelik gerek mekanik gerekse bilişsel etkinliklere yer verilmiştir. Ders Kitabı ndaki temaların birinci derslerini ana hatlarıyla şu şekilde işlemenizi tavsiye ederiz: III

10 Okuma Öncesi (5 dakika) Öğrencileri okuma parçasına hazırlayınız. Öğrencileri okuma parçasının başlığına yönlendirip konuyu tahmin etmelerini sağlayabilirsiniz. Öğrencilerden metni gözden geçirmelerini isteyip metnin türü ile ilgili tahminde bulunmalarını (gazete haberi, bilimsel yazı, bilgilendirici metin, öğretici metin, yemek tarifi, öykü, diyalog vs.) sağlayabilirsiniz. Okuma parçasıyla birlikte resim verilmişse öğrencileri bu resme yönlendiriniz. Öğretmen-öğrenci veya öğrenci-öğrenci etkileşimi yoluyla resim ile metin arasında ilişki kurmalarını sağlayabilirsiniz. Ders kitabında verilen Hazırlık Soruları nı öğrencilerin cevaplamalarını sağlayınız. Dilerseniz hazırlık soruları dışında kendiniz okuma metniyle ilgili bazı genel sorular sorabilirsiniz. Amaç, öğrencileri metne hazırlamanızdır. Okuma Esnasında (30 dakika) Öğrencilerin metni sessiz olarak okumalarını sağlayınız (5 dakika). Öğrencilere sessiz okuma yaparken karşılaşacakları yeni kelimeleri atlamalarını ve metni bir bütün olarak anlamaya çalışmalarını söyleyiniz. Kitapları kapattırıp öğrencilere okuma parçasını CD den dinletiniz (5 dakika). Kitaplarını açtırıp okuma parçasını CD den yeniden dinlerken takip etmelerini sağlayınız (5 dakika). Metinde geçen yeni sözcükleri, sözcük öğretme tekniklerini kullanarak öğretiniz (5 dakika). Metni paragraflar hâlinde öğrencilere okutunuz. Okuma esnasında öğrencilerden CD deki okumayı tekrar etmelerini ve metni anlayarak okumalarını sağlayınız (10 dakika). Okuma Sonrası (5 dakika) Metni kavramaya ve özetlemeye yönelik sorulara geçebilirsiniz (5 dakika). Öğrencilerden metni daha iyi kavramaları için metni özetlemeleri, metni sesli okumaları, metinde geçen bazı sözcük veya ifadelerle cümleler kullanmaları vb. istenebilir veya ev ödevi verilebilir. Daha sonraki ders saatlerinde okuma metniyle ilgili etkinlikleri belli bir planlama dâhilinde yaptırabilirsiniz. Yukarıda okuma öncesinde, okuma esnasında ve okuma sonrasındaki etkinlikler için verilen tahmini süre, okuma parçasının uzunluğuna, metnin zorluğuna ve öğrencinin ilgisine bağlı olarak öğretmen tarafından değiştirilebilir. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda okuma metinlerinin Türkçe çevirileri öğretmenlere destek amacıyla verilmiştir. Bu nedenle okuma parçaları asla çeviri yoluyla öğretilmemelidir. Öte yandan söz konusu çevirilerde doğal olarak hedef dilin yani Türkçenin normları dikkate alınmış, metinler Türkçeye bire bir aktarılmamıştır. Dil bilgisi Öğretimi Ünitelerin gramer bölümlerini oluşturan ikinci dersleri işlerken şu hususlara dikkat etmeniz yararlı olacaktır: Gramer konularını doğrudan anlatmak yerine Ders Kitabı nda verildiği gibi cümlelerden yola çıkarak veya cümleler üzerinde göstermek suretiyle parçadan bütüne gidiniz. Öğrencilerin gramer konusunu bir bütün olarak görmesini sağlayınız. Ders Kitabı ve gerekirse Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki etkinliklerle gramer konusunun pekişmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki etkinlikleri öğrencilere ev ödevi olarak vermeniz mümkündür. Öğrenci Çalışma Kitabı Serinin Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki etkinlikleriyle öğrenciler sınıf içi faaliyetleri yürütebilirler. Söz konusu IV

11 etkinlikler ev ödevi olarak verilerek öğrencilerin öğrendiklerini sınıf dışında pekiştirmesi sağlanmıştır. Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki aktiviteler ve alıştırmalar, genellikle Ders Kitabı ndakilerle paralel gitmektedir. Öğretmen Kılavuz Kitabı Elinizdeki kitap öğretmene çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda hem Ders Kitabı ndaki ilgili dersler hem de Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki dersler yüzde yirmibeş küçültülerek aynı sayfada yer almaktadır. Böylece öğretmen her iki kitaba da bütünsel bakarak bunları yönetme kolaylığına sahiptir. Yukarıda da belirtildiği gibi okuma parçalarının Türkçeye çevirileri, öğretmenlerin metne daha fazla nüfuz etmelerini sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu çeviriler, bir anlamda öğretmenlerin derse girmeden önce mutfakta çalışmalarına katkı olarak nitelendirilebilir. Öğretmen bu çevirileri sınıfa taşıyarak dersi okuma dan çok çeviri ye dönüştürmemesi açısından son derece önemlidir. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda, hem Ders Kitabı nın hem de Öğrenci Çalışma Kitabı nın alıştırmalarının cevapları verilmiştir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin farklı olduğu ve önerilen çözümlerin tüm öğrencilerde belirli bir standart getireceği de aşikârdır. Ancak bilginin kişiselleştirilmesi amacıyla hazırlanan bazı etkinliklerin cevapları kişiden kişiye değişen niteliktedir. Bu tür etkinlikler için de gerek öğretmene gerekse öğrenciye kılavuz olabilecek model çözümlere yer verilmiştir. V

12 MESLEKİ ARAPÇA İ 1. SINIF YILLIK PLANI ÖRNEĞİ A Y SÜRE HAF- TA SAATİ TEMALAR ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR KULLANI- LAN EĞİTİM TEKNOLOJİ- LERİ, ARAÇ VE GEREÇ- LERİ ÖĞREN- ME ÖĞRET- ME YÖNTEM VE TEK- NİKLERİ DE- ĞER- LEN- DİRME E Y L Ü L III IV I 1.TEMA: İSLAM DA TEMİZLİK 1. Ders: Temizlik İmandandır. Ders:Şart Edatları. Ders:Şart Edatları Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Karşılaştırmalar yapar. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini bildirir. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Şart edatlarını kullanır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okur. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder. Yazma:Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder. E K İ M K A SI M II III IV I II III IV.TEMA: FIKRA- LAR 1. Ders: Nasrettin Hoca dan Fıkralar. Ders: Lazım ve Müteaddi Fiil 3.TEMA: SAVAŞ VE BARIŞ 1. Ders: Barışı Korumak. Ders: İf al, Tef il ve Mufâ ale Kalıpları 4.TEMA: TARİHÎ ŞAHSİYETLER 1. Ders: Fatih Sultan Mehmet. Ders:Tefâ ul, Tefa ul ve İf ilâl Kalıpları Dinleme Anlama: Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar.dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler. Konuşma: Karşılaştırmalar yapar. Günlük iletişimde kendine söylenenlerdeki ana noktaları takip ederek konuşmaya katılır. Duygu ve düşüncelerini hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb. şekillerde sözlü ifade eder. Okuma: Aynı konuda yazılmış farklı iki metnin ortak noktalarını bulur. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Okuduğu metnin ana düşüncesini bulur. Yazma: Dinlediği bir metni veya diyaloğu doğru olarak yazar. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar. Okuduğu metnin ana düşüncesini yazar. Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Karşılaştırmalar yapar. Görüş ve önerilerini paylaşır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Aynı konuda yazılmış farklı iki metnin ortak noktalarını bulur. Okuduğu metni özetler. Yazma: Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Okuduğu metnin özetini yazar. Dinleme Anlama: Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Konuşma: Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Günlük iletişimde kendine söylenenlerdeki ana noktaları takip ederek konuşmaya katılır. Duygu ve düşüncelerini hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb. şekillerde sözlü ifade eder. Okuma: Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okur. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Yazma: Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder.kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Ders Kitabı Alıştırma Kitabı CD, DVD, Resim Fotoğraf Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete-Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Gösteri Drama Dinleme- Anlama Tekrar etme Konuşma Soru- Cevap Okuma- Yazma Dikte 1. Yazılı. Yazılı A R A L I K V I II 5.TEMA: ŞİRK VE İMAN 1. Ders:İmanın İnsan Üzerindeki Etkisi. Ders: İnfi âl, İfti âl ve İstif âl Kalıpları Dinleme Anlama: Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Karşılaştırmalar yapar. Görüş ve önerilerini paylaşır. Duygu ve düşüncelerini hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb. şekillerde sözlü ifade eder. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur. Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okur. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. VI

13 MESLEKİ ARAPÇA İ 1. SINIF YILLIK PLANI ÖRNEĞİ A Y SÜRE HAF- TA SAATİ TEMALAR ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR KULLANI- LAN EĞİTİM TEKNOLOJİ- LERİ, ARAÇ VE GEREÇ- LERİ ÖĞREN- ME ÖĞRET- ME YÖNTEM VE TEK- NİKLERİ DEĞER- LEN- DİRME A R A L I K III IV I 6.TEMA: TÖVBE 1. Ders:İslâm da Tövbe. Ders: Malûm, Mechûl Fiil ve Naibu Fâil. Ders: Malûm, Mechûl Fiil ve Naibu Fâil Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler. Konuşma: Karşılaştırmalar yapar. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kısa bir hikâyeyi, yaşadığı olayları ve tecrübelerini anlatırken meçhul fiil ve naibu faili kullanır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur.okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar. Dinleme Anlama: Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Konuşma: Günlük iletişimde kendine söylenenlerdeki ana noktaları takip ederek konuşmaya katılır. Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Cümle yapılarını doğru kullanır. Duygu ve düşüncelerini hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb. şekillerde sözlü ifade eder. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder. Yazma: Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Dinleme Anlama: Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Konuşma: Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini bildirir. Günlük iletişimde kendine söylenenlerdeki ana noktaları takip ederek konuşmaya katılır. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Görüş ve önerilerini paylaşır. Duygu ve düşüncelerini hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb. şekillerde sözlü ifade eder. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Görüş ve önerilerini paylaşır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Kısa bir hikâyeyi, yaşadığı olayları ve tecrübelerini anlatırken ismi zaman, ismi mekân kullanır. Okuma: Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar. Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Dinleme Anlama: Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Normal hızda açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaların konusunu belirler. Dinlediği konuya ilişkin karşılaştırmalar yapar. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Görüş ve önerilerini paylaşır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Kısa bir hikâyeyi, yaşadığı olayları ve tecrübelerini anlatırken ismi tasgir kullanır. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okur. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder. 3. yazılı O C A K Ş U B A T II III IV III IV 7.TEMA: SOKAK- TA YAŞAYAN ÇOCUKLAR 1. Ders: Büyük Şehirlerde Sokakta Yaşayan çocuklar. Ders: el-memnû mine s-sarf 8.TEMA: İNSAN HAKLARI 1. Ders: Temel İnsan Hakları. Ders: Mankûs, Maksûr ve Memdûd İsimler. Ders: Mankûs, Maksûr ve Memdûd İsimler Ders Kitabı Alıştırma Kitabı CD, DVD, Resim Fotoğraf Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete-Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Gösteri Drama Dinleme- Anlama Tekrar etme Konuşma Soru- Cevap Okuma- Yazma Dikte 1. yazılı M AR T I II 9.TEMA: ABDEST 1. Ders: Namaza Hazırlık. Ders: İsmi Zemân, İsmi Mekân, İsmi Âlet ve Mastar N İ S A N III IV I 10.TEMA: BİRLEŞ- MİŞ MİLLETLER 1. Ders:Birleşmiş Milletler ve Üyeleri. Ders: İsmi Tasgîr, İsmi Mensûb ve Sıfatı Müşebbehe VII

14 A Y SÜRE HAFTA SAATİ TEMALAR ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR KULLANILAN EĞİTİM TEKNO- LOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEK- NİKLERİ DEĞER- LENDİR- ME N İS A N I II III 11.TEMA: YARDIM- LAŞMA 1. Ders: İnsanlar Arasında Yardımlaşma. Ders: Mebnî ve Mu rab Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Konuşma: Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini bildirir. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin eder. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder. Yazma: Ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar. Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar.. Yazılı M AY I S IV I II III IV V 1.TEMA: ANNE - BABA SEVGİSİ 1. Ders: Anne-Baba Hakkı. Ders: Mukârebe, Recâ ve Şurû Fiilleri. Ders: Mukârebe, Recâ ve Şurû Fiilleri 13.TEMA: İSLAM DA AHLAK 1.Ders: İslam da Güzel Ahlak. Ders: Hâl. Ders: Hâl Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Dinlediğiyle ilgili sorulan sorulara cevap verir. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Cümle yapılarını doğru kullanır. Mukârebe, reca ve şuru fiillerini kullanır. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur. Görüş ve önerilerini paylaşır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur. Yazma: Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde yazılı ifade eder. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Ders Kitabı Alıştırma Kitabı CD, DVD, Resim Fotoğraf Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete-Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Gösteri Drama Dinleme- Anlama Tekrar etme Konuşma Soru- Cevap Okuma- Yazma Dikte 3. Yazılı H AZ İ R A N I II 14.TEMA: KÖTÜ ALIŞ- KANLIKLAR 1. Ders: Kötü Alışkanlıkların Zararları. Ders: Merfular, Mansuplar ve Mecrurların Özeti Dinleme Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde anlar. Konuşma: Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Karşılaştırmalar yapar. Görüş ve önerilerini paylaşır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur. Yazma: Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar. Ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. VIII

15 1. TEMA İSLAM IN ŞARTLARI Tema ile İlgili Genel Bilgiler Tema İçin Ayrılan Toplam Süre: 10 ders saati Kaynaklar: Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, CD, Kur an-ı Kerim. 1. Ders: Temizlik İmandandır. Ders: Şart Edatları Ders Dil Bilgisi Şart Edatları Kazanımlar Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Dinlediği konuya ilişkin sorulanları anlar. Verilen duruma uygun bileşik cümleler kurar. Karşılaştırmalar yapar. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini bildirir. Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Şart edatlarını kullanır. Cümle yapılarını doğru kullanır. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metni veya diyaloğu okuduğunda anlar. Mesleki metinlerde sunulan bilgileri anlamlandırır. Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okur. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt eder. Kendi ilgi alanları ve bildiği konularla ilgili sınırlı kelime ve yapılarla yazılı anlatım yapar. Kendi çevresinde gerçekleşen günlük olaylarla ilgili konuları kısa cümlelerle yazılı olarak ifade eder. 1

16 Hazırlık Öğrencileri okuma öncesi etkinliklerle derse hazırlayınız. Genel olarak okuma etkinliklerinin, özel olarak da okuma öncesi etkinlikleri nin uygulama biçimi için Giriş bölümüne bakınız. Temanın başlangıç sayfasında verilen resimleri kullanarak ve temhîd (hazırlık) etkinliğini yaptırarak öğrencilerin iletişime geçmelerini sağlayınız. "" 1. Ders DK İslam da Temizlik Track 1 TEMİZLİK İslam temizliğe büyük önem verir. Temizlik iki çeşittir: Maddi temizlik ve manevi temizlik. Müslüman maddi yönden vücudunun, giyeceklerinin, evinin ve çevresinin temizliğine tam anlamıyla dikkat etmelidir. Peygamber (as) şöyle buyurmuştur: Yoldaki eza veren bir şeyi kaldırmak sadakadır. (Buhari, Cihad 7) Manevi bakımdan ise Müslümanların güzel ahlaklı olması gerekir. Çünkü din ahlaktan ibarettir. Allah maddi ve manevi temizliğine dikkat eden kimseleri övmekte ve şöyle buyurmaktadır: Giysilerini temiz tut. (el-muddessir-4), Allah tevbe edenleri ve kalpleri temiz olanları sever. (el-bakara-). Kişi temiz olursa toplum da temiz olur. " "

17 DK للن ظافة ن وعان: نظافة ماد ية ونظافة روح ي ة. - م راعاة الف ر د علىن ظافة ج س م ه و م الب س ه و م ن ز ل ه و بيئ ت ه ب اأك م ل ها. 3- نظافة روحية هي أان تكون اأخ الق الف ر د نظيفة. 4- {و ث ي اب ك ف ط ه ر } )امل د ث ر 4 ( 5- " اإماطة )اإزالة( الأذى ع لى الط ريق ص د قة" )ر واه الب خاري(. DK جعل الإسالم النظافة اأساس العبادة. - يحثنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم كثريا على الوضوء. 3- اإذا كان الف ر د ن ظيف ا كان امل ج ت م ع ن ظيف ا اأي ض ا. 4- يحرص الإسالم على صحة الإنسان وسالمته من الأمراض. DK ي ن ظ ف 3- ي حاف ظ 4- ي ق ل م 5- ي ه ت م 6- ي ح ل ق 7- ي ر مي 8- ي ر ت ب 3

18 DK ينظف علي اأسنانه مر ة يف اليوم الواحد. - يستحم علي ثالث مر ات يف الأسبوع. 3- يقل م علي اأظافره مر ة يف كل عرشة اأيام. 4- يصبغ علي أاحذيته مر ة يف الأسبوع. 5- يساعد علي اأمه مر تني يف خالل أاسبوعني. 6- ينظ ف علي احلديقة ثالث مر ات يف الأسبوع. 7- يرت ب علي غرفته مر تني يف كل عرشة اأيام. 1- تنظف عائشة اأسنانها مر تني يف اليوم الواحد. - تستحم عائشة ثالث مر ات يف الأسبوع. 3- تقل م عائشة اأظافرها مر ة خالل عرشة اأيام. 4- تصبغ عائشة اأحذيتها ثالث مر ات يف الأسبوع. 5- تساعد عائشة اأمها خمس مر ات خالل أاسبوعني 6- تنظ ف عائشة احلديقة مر ة يف الأسبوع. 7- ترت ب عائشة غرفتها اأربع مر ات خالل عرشة اأيام. DK هناك نقاط ميكن اتباعها أاثناء تنظيف الأسنان: تنظيف الأسنان مرتني يف اليوم. استخدام فرشاة أاسنان ناعمة تناسب طبيعة أاسنانك. استخدام معجون أاسنان يحتوي علي الفلورايد. حتريك الفرشاة بلطف على الأسنان. تنظيف كل من السطح اخلارجي والداخلي ل أالسنان. تنظيف الأسنان بالفرشاة ملدة دقيقتني على الأقل. بعد النتهاء من تنظيف الأسنان يجب تنظيف الفرشاة جيدا وغسلها. تغيري فرشاة الأسنان اخلاصة بك كل 3 شهور اأو بعد الإصابة بنزلة برد. 4

19 ÇALIŞMA ÇK ل ت ش ع ل النار يف الأماكن اخلطرية. 1- نظ فوا اأسنانكم كل يوم. 6- اغسلوا اأيديكم قبل الأكل وبعده. - حافظوا على نظافة بيوتكم. 3- اغسلوا الفواكه جيد ا قبل الأكل. 7- ل تسبحوا يف املياه الوسخة. 8- ل ترم الز بالة على الأرض. 4- حافظ على املناطق اخلرضاء. ÇALIŞMA ٣ ÇK 1.1. ÇK قال الرسول عليه السالم: "النظافة من الإميان." ا كبري ا. - السالم يهتم بالنظافة اهتمام -3 النظافة ليست مظهر ا خارجي ا فقط. النظافة. ن مسوؤولية احلفاظ على م واط كل -4 تقع على 5- اإذا كان الفرد نظيف ا كان املجتمع نظيف ا. ٣ ٣ ٣ - بحرية تبدو البحرية نظيفة. 3- غابة الغابة ثروة وطنية. 1- شالل منظر الشالل رائع. 5

20 . Ders Şart Edatları DK 1..1 Temanın ikinci dersinde şart edatları işlenmektedir. Öncelikle şart cümlesinin bileşenlerinin ve her bir bileşenin yerinin öğrenciye kavratılması gerekir. Diğer bir ifadeyle Arapçada koşul bildiren yapıların sağdan sola şart edatı + (şart olarak ileri sürülen cümlecik) şart cümlesi + (şarta bağlanılan cümlecik) cevap cümlesi şeklinde sıralandığı uygulamayla öğrenciye kavratılmalıdır. Öte yandan şart cümlesiyle ilgili birtakım yapısal özellikler örneklerle pekiştirilmelidir. Not: 6

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver!

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı Islamitische Stichting Nederland ŞUBELER YÖNETMELİĞİ

Hollanda Diyanet Vakfı Islamitische Stichting Nederland ŞUBELER YÖNETMELİĞİ Hollanda Diyanet Vakfı Islamitische Stichting Nederland ŞUBELER YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik Hollanda Diyanet Vakfı 15. Dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1. Amaç ve Kapsam... 3 2.

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı