Raporu. Ortaklar. Hisse Adedi %20, ,29 %0,0144 %24,2256. Bankacılık ve İşletmecilik. Göreve Atanma Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Raporu. Ortaklar. Hisse Adedi %20,4123 606.546,29 %0,0144 %24,2256. Bankacılık ve İşletmecilik. Göreve Atanma Tarihi 18.04.2001"

Transkript

1 A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. A 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Yıl Sonuu Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara' 'da kurulan Garanti Bankası, yıllar içinde sürekli artan başarı grafiğiyle Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır. Garanti, kurumsal, ticari, KOBİ, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil tüm işkollarında öncü faaliyetler gösteren "evrensel bir banka" olarak; ödeme sistemleri, bireysel emeklilik, finansal f kiralama, faktoring, menkul değerler ve portföy yönetimi alanlarının da aralarında bulunduğu uzman sekiz finansal iştirakiyle, 10,77 milyona yaklaşan müşterisinin her türlüü finansal ihtiyacına cevap vermektedir. Garanti, 31 Aralık 2011 itibarıyla, yurtdışındaa faaliyet gösteren yedi şube ş ve dörtt temsilcilik ofisi dahil olmak üzere toplam 918 şube ve çalışan, ATM, ödüllü Çağrı Ç Merkezi, üstün bir teknolojik t altyapıyaa sahip internet ve mobil şubelerinden oluşan çok kanallı güçlü bir dağıtımm ağıyla müşterilerine ulaşmaktadır. Banka, yaygın şube ağını; merkezi operasyon yönetimi, üstün veri ambarı, yönetsel raporlama sistemleri ve etkin alternatif dağıtımm kanallarıyla desteklemektedir. Doğuş Holding ve BBVA, %48,51'i halka açık olan ve hisseleri İMKB'de işlem gören Garanti'nin yönetiminde, eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde hareket etmektedir. Kurumsal yönetişim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti, kesintisiz olarak tümm paydaşlarına en yüksek katma değeri sağlamayı hedeflemektedir. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Garanti nin ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla TL dir. Ortaklar Doğuş Holding A.Ş. Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş. Doğuş Nakliyat ve Tic A.Ş. DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYAA ARGENTARIA S.A) DİĞER ORTAKLAR GENEL TOPLAM Hisse Adedi Nominal (TL) Pay (%) ,89 %20, ,022 %3, ,29 %0, ,20 %24, %25, ,800 %50, %100,00 3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Ferit Faik Şahenk Süleyman Sözen Muammer Cüneyt Sezgin Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Manuel Castro Aladro Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey Carlos Torres Vila Angel Cano Fernandez Sait Ergun Özen Görevi Yönetim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Kurulu Başkanı Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Doktora Doktora Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi 21 yıl 29 yıl 23 yıl 37 yıl 19 yıl 27 yıl 20 yıl 26 yıl 24 yıl 1

2 4. Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi T Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri yıl Ali Fuat t Erbil GMY-Bireysel Bankacılık Doktora 19 yıl Ali Temel GMY-Krediler yıl Gökhan Erun GMY-İnsan Kaynakları & Yatırım Bankacılığı yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı yıl Halil Hüsnü Erel GMY-Operasyon Hizmetleri yıl Uruz Ersözoğlu GMY-Hazine yıl Tolga Egemen GMY-Finansal Kurumlar & Kurumsal Bankacılık yıl Turgay Gönensin GMY-Ticari Bankacılık yıl Aydın Şenel Zekeriya Öztürk Avni Aydın Düren GMY-Genel Muhasebe & Finansal Raporlama GMY-Uluslararası İş Geliştirme GMY-Hukukk Hizmetleri yıl 16 yıl 17 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı yıl Murat Mergin Stratejik Planlama Başkanı yıl 5. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: ESKİ METİN YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU Madde 18- Bankanın yönetim kurulu tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili dışında pay sahibi olan en az yedi üyeden oluşur. Genel kurul seçimden önce yönetim kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Eğerr pay sahibi olmayan kimseler yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcis olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin banka yönetim kurulu üyeliği de sona erer. YENİ METİN YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILARR Madde 18- Bankanın yönetim kurulu tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili dışında pay sahibi olan en e az yedi üyeden oluşur. Genel kurul seçimden önce ö yönetimm kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Eğer pay sahibi olmayan kimseler k yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek g kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin t banka yönetim kurulu 2

3 üyeliği de sona erer. Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 206 adet hamiline yazılı hisse senetleri hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. PAY SENETLERİNİNN ÇIKARILABİLME ŞARTLARI: Yönetim Kurulu, en az altı üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üyelerdenn en az altısının olumluu oyu ile alınır. SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve v 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi TL ve çıkarılmış sermayesi ise TL dir. B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kr itibari değerli adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan adet pay ise ada yazılıdır. SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanınn Ana Sermayesi: A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermayee sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi YTL ve çıkarılmış sermayesi ise YTL dir. B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, her biri 1..-YKr itibari değerli adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 206 adedi hamiline, geri kalan 119,999,999,794 adet pay ise ada yazılı pay senetlerinee bağlanmıştır. Çıkarılmış sermaye tutarı olan YTL nin tamamı ödenmiş olup, karşılığında XVII. tertip hisse senetleri ihraç edilmiştir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni hisse senetleri çıkarmak suretiylee yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanınaa kadar arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu nominal değerin üstünde hisse ve hisse senedi çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularındaa karar almaya da yetkilidir. Çıkarılmış sermaye tutarı olann TL nin tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonundaa izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yaa da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan k yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilenn kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Sermayeyi temsill eden paylarr kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydenn izlenir. Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. PAYLARIN ÇIKARILABİLMEE ŞARTLARI: Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek paylar 3

4 Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek pay senetlerii Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu nun, Sermaye Piyasası Kanunu nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarıncaa çıkarılır. KAR PAYI KUPONLARI: Madde 10- Pay senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılı olup kar payları kuponu ibraz ve teslim edene ödenir. BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAY SENETLERİNİN SATILMASI: Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen pay senetlerini satabilir. Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetlerr ve Kambiyo Borsasındaa yapılır. Lüzum görüldüğü taktirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle satılan pay senetleri iptal edilerek aynı numaraları taşıyan yeni pay senetlerii alıcısına verilir. Satış bedelinden, pay bedeli ve satış gününe kadar işleyen faiz ile tüm masraflar düşüldükten sonra kalan kısım eski pay sahibine ödenir. Satış bedeli borcu kapatmazsa kalan kısım eski pay sahibinden istenir. PAY SENETLERİNİNN SATIŞ VE DEVRİ: Madde 14- Pay senetlerinin satışş ve devri senedin devralan adına cirosu ve teslimi ile olur. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim Kuruluu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir. ÇEŞİTLİİ HÜKÜMLER: Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hisse senetlerinin asgari 500.-TL. olacağını tasrih etmiş olmakla beraber meskur kanununn mer iyet vee tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı kanun TL.lık bulunan eski hisse senetlerinin muhafazasına imkan vermektedir. Böyle olmakla beraber sermaye arttırıldıktan sonra çıkacak hisse senetleri beşer yüz liralık olacağından TL.lık eski hisse senedi sahipleri Bankaya müracaat ederek 500.-TL.lık veya misli miktarda hisse senetleri tevdi ettikleri takdirde bu senetler beşer yüz liralık olanlarla değiştirilebilir. Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu nun, Sermaye Piyasası Kanunu nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır. KAR PAYI KUPONLARI: Madde 10- Bankaa paylarına ilişkin kar payları Sermaye Piyasası Kanunu vee ilgili düzenlemeler çerçevesinde ödenecektir. BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI: Madde 12- Pay bedellerinin b ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen payları satabilir. Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü taktirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle yapılan işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri esas alınır. PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ: Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermayee Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat m hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE: : Ana Sözleşme de en çıkarılmıştır. 4

5 GEÇİCİ MADDE 2: İşbu Ana Sözleşme de yer alan Türk Lirası ibareleri, yukarıdaa belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. GEÇİCİ MADDE 2: Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her TL lik pay içinn (nominal değeri TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarındaa pay verilecektir. 1 Kuruş a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirket in 12 Nisan 2005 tarihi itibariyle mevcut Türk Lira lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ilee ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermayee piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. Hisselerin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocakk 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruşş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her TL lik T pay içinn (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirket in 12 Nisan 2005 tarihi itibariyle mevcut Türk Lira lıkk sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 8 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertipp birleştirmee ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 5

6 B. FİNANSAL BİLGİLER VE 2011 DEĞERLENDİRMELERİ: Garanti, 2011 de 163,5 milyar TL aktif büyüklüğü üyle, 3 milyar 346 milyon TL net kâra ulaştı. Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 2011 yılındaki net kârı, 3 milyar 345 milyon 806 bin TL oldu. Garanti nin aktif büyüklüğü b 163 milyar 475 milyon 323 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 112 milyar 971 milyon 518 bin TL destek sağladı. Bankanın özsermayee kârlılığı %19,5 iken aktiff kârlılığı %2,2 seviyesinde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk: Dünya ekonomisinde yeniden risklerinn arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Euro bölgesindeki ekonomik ve politik belirsizlikler, borç sürdürülebilirls iği probleminin çözüm sürecini uzun vadeyee yaymakta ve dünya genelinde ekonomik konjonktür üzerinde olumsuz bir baskı yaratmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Avrupa nın başlıca ekonomilerinin kredi notunu, Euro Bölgesi nde artmakta olan sistematik risk ve olası yeni durgunluk sinyallerinin artışını gerekçe göstererek düşürmesi de krizin derinleşebileceğinin önemli bir işaretidir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerin başarılı büyüme performansı küresel ekonominin gidişatı için oldukça önemli pozitif bir faktördür. Türkiye, değişkenliğinn gün geçtikçe arttığı bir ortamda, başlıca gelişmişş ve gelişmekte olan ekonomilerle kıyaslandığında son iki yıldır istikrarlı bir büyüme trendi yakalayarak dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Euro Bölgesi ndeki bu gelişmeler sonucunda Türkiye ekonomisi de, hem ihracat hem de finansman olanaklarının etkilenmesi nedeniyle temkinli bir yavaşlamaya girecektir. Ancak, finans sektörümüzün sağlam yapısı ve yaşanan y gelişmeler karşısında atılacak doğru adımlar sayesinde bölge ekonomilerine hızla sirayet eden krizin kolaylıklaa ve kısa zamanda üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu dönemde de, değişen ve güçlenen ortaklık yapısıyla Garanti Bankası, B kaliteli hizmet ve basiretli yönetim anlayışını sürdürecek ve Avrupa nın en karlı, en değerli ve en etkin e bankacılık kuruluşlarından biri olmaya devam edecektir. Her koşulda bize güvenmeye devam eden müşterilerimize, tüm çalışanlarımıza, ekonomikk ve sosyal paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Çok zorlu bir yılı başarıylaa kapattık. Global ekonomideki belirsizliklere, piyasalardaki dalgalanmalara ve artan yasal sınırlamalara rağmen 2011 de üstün performansımızı sürdürdük. Artan rekabete rağmen toplamm kredilerde pazar payımızı koruduk. Şube ağımızı hız kesmeden büyütmeye devam ediyoruz; 2011 de 918 şubeye ulaştık. Yıl boyunca toplam 1 milyon yeni müşteri daha Garanti yi tercih etti. dedi yılında enerji sektörüne 2,2 milyar ABD doları tutarındaa kredi sağlayarak bir yıldaa sektöre verilen en yüksek kredi tutarına imza attıklarını belirten Özen, Sadecee bir yılda sağlanan kredi büyüklüğü, 7,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanması ve kişilik kalıcı istihdam sağlanması anlamına geliyor. Son 5 yılda, enerji projelerinin finansmanında lider bankalardan biri olarak sağladığımız toplam finansmann 5,5 milyar ABD dolarına ulaştı. dedi. Garanti nin, fark yaratan performansının uluslararası çevrelerden büyük takdir gördüğünü belirten Özen, Euromoney nin; Genel Bankacılık, Kredi Finansmanı, Sermaye Finansmanı, Borçlanma Piyasaları, Şirket Birleşme ve Satınalmaa Danışmanlığı ndan oluşan 5 kategoride verdiği ödüllerin tamamını alan tek banka olduk. Garanti Bank Romanya ise KOBİ lere özel kredi ürünüyle, Piata Financiara nın verdiği En İyi Bankacılık Ürünü ödülünün ve Bonus Card ile Business Arena tarafındann verilen En Yaratıcı Bankacılık Ürünü ödülünün sahibi oldu. dedi. Bankacılıktaki başarılı performansıyla dikkat çeken Garanti nin, sürdürülebilirlik alanında da öne çıktığını vurgulayan Özen, Garanti Bankası, dünyanın, iklim değişikliğiyle ilgili konulara odaklanan en büyük organizasyonu Karbon Saydamlıkk Projesi nin yayınladığı CDP Global 500 Report 2011 raporuna girdi. Dünyadaa sınırlı kaynakların etkin kullanımı üzerine tartışmalar sürerken, Garanti Bankası olarak, sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Konuyu; sosyal, ekonomik ve çevresel olarak tüm eksenleriyle ele alan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. dedi. 6

7 Garanti Bankası nınn Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2011) Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr 5.225,99 milyon TL Nakdi Krediler , 1 milyon TL Vergi Öncesi Kâr 4.276,44 milyon TL Gayri Nakdi Krediler ,4 milyon TL Net Kâr 3.345,88 milyon TL Toplam Aktifler ,33 milyon TL Mevduat ,33 milyon TL Özkaynaklar ,88 milyon TL Garanti Bankası nın 2011 Yılınaa Ait Konsolide Finansal Tablolarından... Net kâr 3 milyar 345 milyon 806 bin TL oldu. Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 1.880,1 milyon TLL karşılık ayrıldı. Aktif büyüklük 2010 sonuna göre %19,5 artarak 163,5 milyar TL seviyesine s ulaştı. 31 Aralık 2011 itibarıyla aktif kârlılık %2,22 olarak gerçekleşti. Özkaynaklar %7,3 lik artışla, 17,9 milyar TL seviyesine ulaştı. 31 Aralık 2011 itibarıyla özkaynak kârlılığı, %19,5 seviyesinde gerçekleşti. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek d 112 milyar 971 milyon 518 bin TL ye ulaştı. TL krediler pazar payı %11,3; YP kredilerr pazar payı ise %18,5 seviyesinde gerçekleşti. Toplam müşteri mevduat pazar payı, %12,6 olarak gerçekleşti. Sayılarlaa Garanti Şube Ağı + Yurtiçi + Yurtdışı Çalışan Sayısı ATM POS* Toplam Müşteri Sayısı İnternet Bankacılığı Müşteri Sayısı** Telefon Bankacılığı Müşteri Sayısı** Kredi Kartı Sayısı Paracard Sayısı (1) Kart şifresi ile bağlanan müşteriler dahil * Ortak Kullanılan POS'lar dahil ** 3 Ayda en az bir kez kullanan aktif müşteriler Aralık Aralık Aralık

8 Garanti Pazar Payları* Toplam Nakdi Krediler TL Krediler YP Krediler Kredi Kartları - Alışveriş cirosu Kredi Kartları - İşyerii cirosu Tüketici Kredileri Toplam Müşteri Mevduatı Vadesiz Müşteri Mevduatı TL Müşteri Mevduatı YP Müşteri Mevduatı Yatırım Fonu *BDDK haftalık veriler - Ticari Bankalar YBB Aralık 2011 %13,4 %11,3 %18,5 %18,9 %19,9 %12,8 %12,6 %15,2 %10,8 %16,2 %14,2 C. EK BİLGİLER: Bankamızca 350 Milyon Türk Lirası nominal değerlii ve 92 gün vadeli ve 650 Milyon Türk Lirası nominal değerli ve 176 gün vadeli iki adet banka bonosu ihracınınn halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeleri de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçlaa ilgili olarak 27 Aralık 2011 tarihi itibariyle SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Hollanda da yerleşik ve Bankamız ın %100 iştiraki olan Garanti Holding BV ye Avro tutarında sermaye artırımı yapılması ve Garanti Holding BV nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bankamızca 5 Şubat 2007 tarihinde 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonundaa erken itfa opsiyonuna sahip olan USD 500 milyon tutarında sermaye benzeri kredi temin edilmişti. Söz konusu kredininn tamamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan izin doğrultusunda,, erken itfa opsiyonu kullanılarak 6 Şubat 2012 tarihi itibari ile geri ödenecektir. Garanti Bankası A.Ş, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile, KOBİ'leree sunulacak yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullanmak üzere, 150 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01 Aralık 2011 tarihli toplantısında, Bankamızın Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2012 yılı sonunda dolması nedeniyle, Bankaa Ana Sözleşmesi nin 7nci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye tutarının TL'denn TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlıı Sermaye Tavanı izin süresinin yılı sonuna kadar uzatılması için, Ana Sözleşmenin 7nci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması amacıylaa Bankacılık Düzenleme D ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğünn yetkili kılınmasına kararr verilmiştir. 1 milyar ABD doları karşılığı, 233,587,5000 ABD doları ve 576,250,000 Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması 29 Kasım 2011 tarihinde Londra'da imzalanmıştır. 16 ülkeden 30 bankanın katılımıyla tamamlanan vee dış ticaretinn finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyetii sırasıyla Libor + %1 ve Euribor + % 1 olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nunn 13 Mayıs 2011 tarihli B.02.6.SPK sayılı izni ve 8/BB-52 sayılı Kurul Kayıtt Belgesi'ne istinaden, Bankamızca Mayıs 2011 tarihlerinde talep toplama ile 26/05/2011 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilenn 179 gün vadeli, TRQGRANK1119 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (21/11/2011) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştiril miştir. 8

9 750,,000,000 TL nominal tutarında Garanti Bankası Banka Bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Ekim 2011 tarihinde onaylanan sirkülerr KAP'ta yayımlanmıştır. Garanti Bankası tarafından İMKB ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait Konsolide Mali Tablolara ve Garanti Bankası faaliyetleri hakkındaa detaylı bilgi için yıllık raporlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 9

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2010 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2010 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2010 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, yıllar içinde

Detaylı

Göreve Atanma Görevi

Göreve Atanma Görevi TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2010 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara' 'da kurulan Garanti Bankası,

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2009 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2009 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2009 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, yıllar içinde

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Eylül 2009 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Eylül 2009 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Eylül 2009 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, yıllar

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Knslide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Rapru 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Aralık 2014

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kurumların sosyal sorumlu olması son 10 yılın en sıcak konularından biri Sürdürülebilirlik felsefesinin işletmelerin çatısı altına girmesiyle kurumsal sosyal

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU GARANTİ BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kurumların sosyal sorumlu olması son 10 yılın en sıcak konularından biri Sürdürülebilirlik felsefesinin işletmelerin çatısı altına girmesiyle kurumsal sosyal

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

68 İnsan Kaynakları 70 Garanti nin Entegre İştirakleri 88 Sürekli Gelişim ve İnovasyon 94 Sürdürülebilirlik ve Garanti

68 İnsan Kaynakları 70 Garanti nin Entegre İştirakleri 88 Sürekli Gelişim ve İnovasyon 94 Sürdürülebilirlik ve Garanti 2011 YILLIK RAPOR İçindekiler BÖLÜM 1 - Sunuş 03 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 04 Olağan Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleşme Değişiklikleri 06 Garanti Hakkında 08 Kurumsal Profil 09 Vizyonumuz,

Detaylı

30 Eylül 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 27 Ekim 2014 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 104

Detaylı

68 İnsan Kaynakları 70 Garanti nin Entegre İştirakleri 88 Sürekli Gelişim ve İnovasyon 94 Sürdürülebilirlik ve Garanti

68 İnsan Kaynakları 70 Garanti nin Entegre İştirakleri 88 Sürekli Gelişim ve İnovasyon 94 Sürdürülebilirlik ve Garanti 2011 YILLIK RAPOR İçindekiler BÖLÜM 1 - Sunuş 03 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 04 Olağan Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleşme Değişiklikleri 06 Garanti Hakkında 08 Kurumsal Profil 09 Vizyonumuz,

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU T-BANK 2013 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 06 Tarihçe 08 Esas Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 09 Ortaklık

Detaylı

FAALİYET RAPORU 12. sizin için

FAALİYET RAPORU 12. sizin için FAALİYET RAPORU 12 sizin için Daha güzel bir gelecek için tasarruf bilinci aşılıyoruz Ülkemiz bugün, sadece bölgesinin değil, Avrupa nın, hatta dünya ekonomisinin yükselen değerlerinden biri. Türkiye nin

Detaylı

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014 FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ Sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen olarak ticareti, güvenli, özel ve farklı çözümlerimizle finanse ediyoruz. Yaygın şube ağımız, geniş saha ekibimiz ve

Detaylı

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0 Sayfa No: 1 1-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Türkiye nin ilk faktoring şirketlerinden biri olup, 1990 yılı Haziran ayında Aktif Finans Faktoring

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço 31 Aralık 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Bin Yeni Türk Lirası) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 12/31/2005 12/31/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 110,036

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

II. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu

II. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu II. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Halkbank 2012 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi - 1 Genel Müdür ün Değerlendirmesi - 2 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011-31.12.2011 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 247 Maslak-

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKBANK T.A. Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARAA DÖNEM FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılı ilk çeyreğinde uluslararası piyasalarda öne çıkan tema, dolardaki

Detaylı