İlaç Sektöründe Durum Bazlı Bakım (CBM) Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlaç Sektöründe Durum Bazlı Bakım (CBM) Uygulaması"

Transkript

1 1 İlaç Sektöründe Durum Bazlı Bakım (CBM) Uygulaması Fatih TEZEL, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. Elif Sok. No: Pendik, İstanbul, Türkiye - Tel (216) Ufuk ALAGÖZ, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B Gebze, Kocaeli, Türkiye - Tel (262) Dr. İzzet ÖNEL, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B Gebze, Kocaeli, Türkiye - Tel (262) ÖZET İlaç üretimi, yüksek emre amadelik ve güvenirlik gerektiren bir süreçtir. Bazen tamamlanması haftalar alabilen bu sürecin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması nedeniyle ortaya çıkacak işgücü ve finansal kayıplar firma karlılığını doğrudan etkileyebilecek seviyededir. Bu nedenle bakım operasyonu, ilaç üretiminde kritik bir öneme sahiptir. Bakım ekibinin çalışmalarını optimize etme ve daha verimli çalışmalarını sağlama noktasında, durum izleme bazlı kestirimci bakım yöntemleri büyük önem kazanmaktadır. Ekipmanların durumunun sürekli olarak izlenmesini ve gelişmekte olan arızaların henüz başlangıç aşamasında tespit edilerek plansız duruşların, parça ve işçilik maliyetlerinin asgariye indirgenmesi hedefleyen durum izleme bazlı kestirimci bakım yöntemleri, aynı zamanda diğer bakım yöntemlerine nazaran çok daha etkili ve düşük maliyetli olması gibi önemli artılara sahiptir. Bu çalışmada durum izleme sistemleri vasıtasıyla ekipmanların verimli performanslarının nasıl sürdürülebildiği örnek vaka analizi ile gösterilmektedir. Anahtar Kelimeler: Durum bazlı bakım, Kestirimci bakım, Bakım etkinliği, Varlık yönetimi. ABSTRACT Pharmaceutical production is long and reliability required process which can be take long time to complete. Loss of manpower and financial losses that comes from interruption of this process can affect company profitability directly. Therefore maintenance operation has a very critical role in pharmaceutical sector. At the point of optimization of maintenance team job and providing more efficient work, condition based maintenance method has become more important. Condition based maintenance methods aim to minimize unexpected downtime, parts and labor costs with online monitoring of equipment status and also have important advantages like being a low cost and very effective solution when comparing with other maintenance methods. Maintaining of efficient operation for equipments by condition monitoring system will be explained with case study analysis. Key Words: Condition based maintenance, Predictive maintenance, Maintenance effectiveness, Asset management. 1

2 2 1. GİRİŞ İlaç üretiminin hijyenik koşullarda yapılarak, ürünlerin mikroorganizma ve partiküllerden koruması için belli şartların yerine getirilmesi bir zorunluluktur. Bu şartların sağlanmasında temiz oda (clean room) tasarımlarının ve dolayısı ile üretim alanlarının doğru yapılandırılması ve iklimlendirilmesi hususu büyük önem arz etmektedir. Temiz alan sınıflandırmasında en önemli öğeler ise ortam sıcaklığı, nemi ve birim hacimdeki partikül sayısının yeterli şartlarda olmasıdır, çünkü bu faktörler doğrudan ürün kalitesini etkilemektedir. TS3419 da belirtilen standartlar doğrultusunda ortam sıcaklığının C ve bağıl neminin %30-40 aralığında olması istenmektedir [1]. Bu kritik değerler dikkate alınarak havalandırma sistemlerinin performansı sürekli olarak izlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Örneğin havalandırma ekipmanlarında meydana gelebilecek bir arıza sonucu, havalandırma hattında herhangi bir mikroorganizma üreyip üremediğini tespit edebilmek için validasyon 15 gün civarında sürmekte; üretici bu süre boyunca ya risk alıp üretime devam etmekte ya da üretimi durdurmak zorunda kalmaktadır. Risk alarak üretime devam ettiği süre zarfında eğer mikroorganizma testi sonuçları pozitif çıkarsa da 15 günlük üretimini çöpe atmak zorunda kalmaktadır. Görüldüğü gibi havalandırma ekipmanlarında meydana gelebilecek en ufak arıza, istenen koşullarının sağlanamamasına ve masraflı üretim kayıplarına yol açmasına doğrudan etkisi olduğu için ekipman izleme sistemleri ve bakım operasyonları büyük öneme sahiptir. 2. DURUM BAZLI BAKIM (CBM) Durum bazlı bakım, ekipmanların gerçek zamanlı (on-line) olarak izlenmesi, arızaların gerçekleşmeden önce tespit edilerek bakım planlaması yapılması ve plansız duruşların önüne geçilmesidir [2]. Diğer bakım yöntemlerine nazaran üretim verimliliği, bakım etkinliği ve varlık yönetimi gibi hususlara yönelik doğrudan pozitif etkisi en önemli artılarındandır. Endüstride kullanılan motor ve ekipmanların verimli operasyonunun devamlılığı sağlanması hususunda, yararlanılan bakım tekniği büyük önem arz etmektedir. Çünkü bakım masraflarının üretim giderlerinin yaklaşık yüzde yirmisini oluşturduğu günümüzde, etkin olmayan bakım faaliyetleri plansız duruşlara, dolayısı ile de ciddi üretim ve enerji kayıplarına neden olmaktadır. Durum bazlı bakım kavramı üretimdeki plansız duruşları ve arızaları minimuma indirgemek hedefiyle ortaya çıkmış ve ekipmanlarda gelişebilecek arızaları önceden tespit etmek üzere geliştirilmiştir [3]. Durum izleme bazlı kestirimci bakımın sağladığı faydalar herkesçe bilinse de yüksek maliyet ve uygulamadaki zorluklar nedeniyle kullanım oranı düşük seviyelerde kalmaktadır. Ancak artan rekabet ve gelişen teknolojiyle, yenilikçi ve daha etkin durum izleme sistemleri geliştirilmiş ve uygulanabilir hale getirilmiştir. Özellikle de modelleme yöntemi ile yapılan arıza analizi ve kestirimci bakım uygulamaları bunun en güzel örneğidir. 3. MODELLEME YÖNTEMİ İLE KESTİRİMCİ BAKIM Modelleme yöntemi ile yapılan kestirimci bakım tekniğinde motordan elde edilen üç faz akım ve gerilim bilgileriyle, sistemin dinamik davranışı sistem tanıma algoritmaları tarafından oluşturulur ve önceden elde edilmiş davranış modeli ile karşılaştırılarak arıza analizi yapılır [4]. Şekil 1 de görüldüğü gibi U(n) giriş gerilimi, V(n) motor bazlı sistemin akımı ve Y(n) model tarafından hesaplanan akımdır. Ölçülen ve hesaplanan akımlar arasındaki fark ise V(n) - U(n) olarak hesaplanmaktadır. Burada model, motorun elektromekanik davranışını açıklama niteliğine sahip sistem tanıma algoritmaları tarafından işlenmiş veriler neticesinde oluşturulmuştur. 2

3 3 Şekil 1. Model bazlı sistem çalışma prensibi Bu yöntem ile motorda ve ekipmanda var olabilecek elektriksel ve mekanik arızalar aylar öncesinden tespit edilebilir, aynı zamanda kullanıcılara operasyona ve enerji verimliliğine ilişkin tavsiyeler verilebilir. Kullanım kolaylığı, düşük maliyetli ve geniş arıza kapsamına sahip olması gibi durum bazlı bakım kavramına getirdiği yenilikçi çözümlerden dolayı kullanıcıların beklentilerini karşılayan çok etkin bir bakım yöntemidir. 4. ÖRNEK DURUM İNCELEMESİ Bu bölümde, ilaç sektöründe üretim yapan bir fabrikada model bazlı kestirimci bakım yöntemiyle izlenen aspiratör ekipmanına ait sorunun tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik yapılan bakım çalışması incelenecektir. Aspiratör ekipmanı iklimlendirme sisteminde ortamdan havayı emip dışarı atma amacı ile kullanılmaktadır. Aspiratör üç fazlı asenkron elektrik motoru tarafından sürülmekte ve aktarma işlemi kayış tarafından yapılmaktır. Fan Motor Kayış Şekil 2. Aspiratör ekipmanı ve motoru 3

4 4 Ekipmanda zaman zaman kayış gevşekliği, rulman, mekanik gevşeklik gibi çeşitli problemler meydana gelmekte ve bu problemler ancak düzenli bakım esnasında ya da periyodik kontroller ardından giderilebilmekteydi. Ancak Şekil 3'de de görüldüğü gibi gelişmeye başlayan zemin gevşekliği problemi aylar öncesinden durum izleme sistemi ile tespit edilmiştir. Artış Trendi Arıza Eşik Seviyesi Zemin Gevşekliği arıza parametresi İzleme Cihazı Alarmı Şekil 3. Zemin gevşekliği problemi gelişimi 15 Aralık 2012 tarihinden itibaren zemin gevşekliği parametresinde görülen artış neticesinde, 2 Şubat 2013 tarihinde parametrenin arıza eşik seviyesini geçmesinin ardından izleme cihazı ile aynı tarihinde alarm verilerek kullanıcı uyarılmıştır. Alarmlar bu tarih itibari ile giderek sıklaşmış ve bir yerden sonra devamlı hale gelmiştir. İzlenmekte olan ekipmanın model grafiği olan PSD eğrisi üzerinden yapılan teşhis neticesinde zemin gevşekliği parametresi oluşturulmakta ve ekipmanın durumu sürekli olarak izlendiğinden dolayı bu parametredeki değişim gözlenebilmektedir. Her bir mekanik ya da elektriksel arıza PSD eğrisi üzerinde kendisini farklı noktalarda göstermekte ve arızaların teşhisi için aynı zamanda elektriksel parametrelerden de yararlanılmaktadır. Zemin Gevşekliği Şekil 4. Örnek Ekipman PSD eğrisi 4

5 5 Şekil 4 te görüldüğü üzere zemin gevşekliği parametresi eğri üzerinde kendini 0-7,5 Hz arasında göstermektedir. Burada mavi çizgi ile ekipman PSD eğrisi, yeşil çizgi ile dünya üzerinde ölçülerek ortalaması alınan binlerce motorun PSD eğrisi ve kırmızı çizgi ile de arıza eşik seviyesi gösterilmektedir. Kullanıcı 17 Mart 2013 tarihinde ekipmanı inceleyerek motoru zemine sabitleyen somunların birinde bir hayli gevşeklik olduğunu görerek zemin gevşekliği problemini teyit etmiştir. Gevşek Vida Şekil 5. Gevşek motor zemin vidası Vidaların herhangi birinde meydana gelebilecek gevşeklik, diğer bağlantı noktalarını da etkilemekte ve zamanla gevşekliğin artarak motorun devreden çıkmasına yol açabilmektedir. Bu tip bir arızanın henüz başlangıç aşamasında giderilmesi ile aspiratörün kesintisiz operasyonu sağlanmış ve arızası sonucu oluşabilecek havalandırma problemleri neticesinde üretilmiş bir ilaç grubunun kaybına kadar gidebilecek masraflı üretim kayıpları önlenmiştir. SONUÇ İncelenen örnekte görüldüğü üzere, arızanın henüz başlangıç aşamasında yakalanarak giderilmesi ile durum bazlı bakımın diğer bakım yöntemlerine kıyasla ne kadar proaktif ve etkin çözümler sunduğunu göstermektedir. Bahsi geçen ilaç fabrikasında durum izleme sistemi kullanılmadan önce klasikleşmiş bakım metotları ile plansız duruşların engellenmesi için sürekli olarak ekipmanların kontrol edilmesi gerekmekte, özellikle de rulman ve kayış değişimleri sık periyotlarda yapılmakta, bu da gereksiz yere işgücü ve zaman kaybına yol açmaktaydı. Durum izleme sistemine geçilmesinin ardından ise proje dâhilindeki yaklaşık 100 ekipmanın bakım ekibi tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek; periyodik olarak değil, gereken zamanda bakım yapılması sağlanmıştır. Dolayısı ile motorda ve ekipmanda olabilecek elektriksel, mekanik arızalar 5

6 6 henüz başlangıç aşamasında tespit edilerek ekipmanların kesintisiz çalışması sağlanmıştır. Tüm bunların neticesinde büyük miktarlarda tasarruf imkânı sağlanmıştır. Durum izleme sistemi firmada bakımın bir parçası haline gelmiş, aynı zamanda bakım etkinliğini ve güvenilirliğini artırarak yöneticilere varlık yönetimi fırsatı vermiştir. KAYNAKLAR [1] TSE, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri Projelendirme Kuralları, TS3419 Nisan 2002 [2] S.K. SETHIYA, Condition Based Maintenance (CBM), Ocak 2006 [3] DUYAR, A., Simplifying Predictive Maintenance, Orbit, 31, 1, 38-45, 2011 [4] DUYAR, A., Model Bazlı Arıza Analizi ve Kestirimci Bakım, TMMOB, 2009 ÖZGEÇMİŞ Fatih TEZEL 1980 İzmit doğumludur. İstanbul Üniversitesi nde lisans, Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Halen Novartis PharmOps İstanbul fabrikasında Toplam Verimli Bakım Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ufuk ALAGÖZ İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır. Halen Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. nde Teknik Hizmetler Yöneticisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında enerji verimliliği ve elektrik makinelerinde arıza teşhisi bulunmaktadır. Dr. İzzet ÖNEL Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümünde 1998, 2001 ve 2006 yıllarında tamamladı yılları arasında YTÜ Elektrik mühendisliği, Elektrik Makinaları ABD nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. nde İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında elektrik makinelerinde arıza teşhisi, arıza kök sebep analizi, arızaların motor verimine etkisi ile arızaların ekonomik etkileri bulunmaktadır. 6

BAKIM STRATEJİLERİ VE BEKLEME HATTI MODELİ UYGULAMASI

BAKIM STRATEJİLERİ VE BEKLEME HATTI MODELİ UYGULAMASI KIM STRTEJİLERİ VE EKLEME HTTI MODELİ UYGULMSI Yar. Doç. Dr. Erkut DÜZKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari ilimler Fakültesi İşletme ölümü eduzakin@cu.edu.tr rş. Gör. Mert DEMİRİOĞLU Çukurova Üniversitesi

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

İŞGÜCÜ VERİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTEM TASARIMI VE KARAR DESTEK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çiğdem ÖZSEVER, Tülay GENÇOĞLU, Nihal ERGİNEL

İŞGÜCÜ VERİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTEM TASARIMI VE KARAR DESTEK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Çiğdem ÖZSEVER, Tülay GENÇOĞLU, Nihal ERGİNEL İŞGÜCÜ VRİMLİLİK TAKİBİ İÇİN SİSTM TASARIMI V KARAR DSTK MODLİNİN GLİŞTİRİLMSİ Çiğdem ÖZSVR, Tülay GNÇOĞLU, Nihal RGİNL Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ndüstri Müh. Bölümü, 26555,

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ ÖZET M. Tarık ERASLAN Ahmet TOZLU Günümüz kamu yönetimi sisteminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş etkin olmayan ve verimsiz yönetim sistemi,

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta. Bu kitap, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim) başlıklı 104M377 nolu araşrıma projesi kapsamında 26 Mayıs 2008

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

ABSTRACT A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial

ABSTRACT A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial 44 PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN ETKİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI Araş. Gör. Dr. Sedat YUMUŞAK ÖZET İnsan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden biri olan performans

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı