EYS-ORT-11-P33 İÇ DENETİM TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010 Sayfa: 1 / 9 İlgili ISO ve OHSAS , ISO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYS-ORT-11-P33 İÇ DENETİM TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010 Sayfa: 1 / 9 İlgili ISO 14001 ve OHSAS 18001 4.5.5, ISO 9001 8.2.2"

Transkript

1 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. IAD Amaçları ve Sorumluluğu 4.2. Etik Kuralları 4.3. Yetki 5. Süre 6. İlgili Belgeler 7. Prosedür 7.1. Çalışma Yöntemleri Denetim Planı ve Onayı Denetim Sözleşmeleri Teminat Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Çalışma Raporlarına Erişim Yükümlülüklerin Sonuçları ve Taslak Rapor Eylem Planı Raporun Dağıtımı Takip 7.2. İlgili Konular Denetlenenin Sorumluluğu Baş Denetim Sorumlusu ve Yönetim Baş Denetim Sorumlusunun Atanması ve Görevden Alınması İç Denetim Bütçesi ve Harcamalar Ücret ve Diğer Haklar Performans Takdiri Yıllık İzin Geçerlilik ve Uygulamalar 8. Raporlama Şartları 9. Revizyonlar 10. Ek

2 Sayfa: 2 / 9 1. AMAÇ Bu tablo iç denetim çerçevesini, sorumluluğunu, yetkisini ve İç Denetim Bölümü'nün (IAD) uyguladığı çalışma yöntemlerini belirtir. 2. KAPSAM 3. TANIMLAR 4. SORUMLULUK 4.1 IAD Amaçları ve Sorumluluğu İç denetim değer katmak ve bir kurumun operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmış bağımsız, tarafsız bir danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve gözetim süreçlerini değerlendirmek ve etkinliğini arttırmak için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek bir kurumun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olur IAD genel olarak Denetim Komitesi tarafından kendisine verilen yetkiyle Akçansa ve iştiraklerinin hak ve varlıklarını korumak amacıyla iç ve dış maruziyetleri belirlemek için denetim ve gözden geçirmeler yürütmek için çalışır. IAD buna göre şirket operasyonlarının kurumsallaşması, gelişimi ve iyileşmesi ile ilgili değer katmak ve riskleri ve muhtemel kayıpları en aza indirmek amacıyla aşağıda listelenen görevleri yerine getirir. Akçansa ve iştiraklerinin iç kontrol sistemlerini gözden geçirmek ve yeterliliklerini değerlendirmek; Kurumsal yönetim prensiplerinin ve etik değerlerin (gözetim) uyumunu gözden geçirmek; Risk yönetiminin yeterliliğini ve etkinliğini gözden geçirmek, Akçansa ve iştiraklerinin eylem ve operasyonlarını genel meclisin, yönetim kurulunun kararları, plan ve bütçe amaçları, iç politikalar, rehberler, resmi gereklilik ve düzenlemeler ile uyumu sağlamak üzere gözden geçirmek; YK, Denetim Komitesi, etik komiteleri ve idari yönetimin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi gereğinde talep ettiği üzere özel görevler ve denetimler yürütmek ya da bunlara katılmak; Denetim komitesini denetim faaliyetleri ve iç kontrol sisteminden haberdar tutmak. Yıllık denetim planları geliştirmek; Şirket yönetimi tarafından yürütülen faaliyetlerin takibini sağlamak; Danışma faaliyetleri yürütmek. 4.2 Etik Kuralları İç denetçilerin aşağıdaki prensipleri uygulaması ve bunlara uygun davranması beklenir: İç denetçilerin bütünlüğü güven sağlar ve böylece yargılarına güvenilmesi için temel yaratır.

3 Sayfa: 3 / 9 İç denetçiler denetlenen faaliyet ya da süreç hakkındaki bilgileri toplarken, değerlendirirken ve iletirken profesyonel tarafsızlığın en yüksek seviyesini sergilerler. İç denetçiler tüm ilgili şartların dengeli bir değerlendirmesini yapar ve yargıda bulunurken kendi çıkarlarından veya diğerlerinin çıkarlarından uygun olmayan bir biçimde etkilenmezler. İç denetçiler aldıkları bilgilerin değerlerine ve sahipliğine saygılı davranırlar ve bu bilgileri açıklamak için yasal ya da mesleki bir gereklilik söz konusu olmadıkça gerekli izin olmaksızın bu bilgileri açıklamazlar. İç denetçiler iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri uygularlar. İç denetçiler: işlerini dürüstlük, özen ve sorumlulukla yapacaklardır. Kanunları izleyecek ve kanun ve meslek tarafından beklenen açıklamaları yapacaklardır. Bilerek herhangi bir yasadışı eyleme taraf olmayacak ya da iç denetim mesleğinin veya kurumun itibarını zedeleyebilecek faaliyetlere katılmayacaklardır. Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı gösterecek ve katkıda bulunacaklardır. Önyargısız değerlendirmelerini bozacak veya bozduğu izlenimini verecek hiçbir eylem ya da taahhütte bulunmayacaklardır. Bu katılım kurumun çıkarları ile çelişebilecek eylem veya taahhütleri de içerir. Profesyonel yargılarını bozabilecek veya bu izlenimi verecek herhangi bir şeyi kabul etmeyeceklerdir. Bildikleri, açıklanmaması gözden geçirme altındaki raporlama faaliyetlerine zarar verebilecek olan bütün maddi gerçekleri açıklayacaklardır. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin kullanımı ve korunması konusunda dikkatli davranacaklardır. Bilgileri herhangi bir kişisel çıkar için veya kanuna aykırı ya da kurumun meşru ve etik amaçlarına halel getirecek bir biçimde kullanmayacaklardır. Sadece yürütmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip oldukları hizmetlere katılacaklardır. Hizmetlerinin kalitesinin yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştireceklerdir. 4.3 Yetki İç denetim bölümü doğrudan Denetim Komitesine bağlı olmakla birlikte Yönetim Kurulu adına hareket eder. İç denetim bölümü gizlilik prensibi ile uyum içinde tüm kayıtlar, personel, mülklere sınırsız erişime sahiptir. 5. SÜRE 6. İLGİLİ BELGELER Bölümün ayrıntılı çalışma yöntemlerinin öncülüğünde bir İç Denetim Rehberi bu prosedürü destekler. 7. PROSEDÜR 7.1 Çalışma Yöntemleri Denetim Planı ve Onayı

4 Sayfa: 4 / 9 İç Denetim Bölümü görevlerini iç denetim planı ve uygun programlara göre yerine getirir. Tüm iç denetim faaliyetleri İç Denetçiler Enstitüsü tarafından ilan edilen Profesyonel İç Denetim Uygulama Standartları ile uyumlu olmayı amaçlar. Fakat tamamıyla uyum sağlanamazsa IAD raporlarında tam uyum" açıklaması yapamaz. Denetim planının hazırlıkları ve uygulama esasları aşağıda verilmiştir. İç Denetim Bölümü Akçansa ve iştiraklerinin stratejileri, üst yönetimin beklentileri, dış çevre (ekonomi, politika, rakipler, vs.), stratejik ve operasyonel riskler, öncelikli süreç ve alanlar, mevcut kontrol tesisleri daha önceki denetimlerin sıklığı ve bulguları ile tutarlı bir yıllık iç denetim planı hazırlar ve buna göre Denetim Komitesinin onayına sunar. İç Denetim Bölümü YK nın, Denetim Komitesinin, Etik Komitelerin veya idari komitenin talebi ile planlanmamış ve özel sahtecilik soruşturmaları ya da denetimleri yürütebilir. Buna ek olarak, gerekli olduğu veya yeni gelişmeler olduğu takdirde yıllık denetim planı Denetim Komitesinin onayı ya da izni ile revize edilebilir Denetim Faaliyetleri Teminat Hizmetleri Denetim başlangıç aşamasında İç Denetçiler denetlenen bölümün yöneticisi ve ilgili yetkili ile bir ön görüşme gerçekleştirirler. Denetçiler denetleneni denetim konusu, süresi ve çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirir. Denetimler sırasında, denetlenen bölüm ya da birim sağlıklı ve verimli denetim performansı için tüm kolaylığı ve yardımı gösterir. Denetimler sırasında denetçiler denetlenenin operasyonlarına engel olmamak için azami özen gösterirler Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık yazılı sözleşmelerle belirlenen resmi taahhütlerden kalıcı ya da geçici yönetim komitelerine ya da proje ekiplerine katılım gibi tavsiye faaliyetlerine geniş bir yelpazeyi kapsar. İç Denetçilerin her bir durum için bu danışmanlığın hangi ölçüde uygulanacağını belirlemek üzere mesleki yargılarını kullanmaları beklenir. Bir birleşme ve satın alma projesine katılım gibi özel danışmanlık taahhütleri veya felaket kurtarma faaliyetleri gibi acil durumdaki taahhütler danışmanlık taahhütlerini yürütmek için normal veya belirlenmiş prosedürlerden uzaklaşmayı gerektirebilir. Tüm danışmanlık hizmetleri farklı özellikler taşır ve bağımsızlık, tarafsızlık, değer önerisi ve tutarlılık ile teminat taahhütleri ve sonuçların iletilmesi arasındaki karşılıklı taahhütler bakımından dikkatlice gözden geçirilmelidir. Danışmanlık hizmetlerinin tarafsızlığa mantıklı bir ölçüde zarar verebileceği Kabul edilir ve IAD daha önce danışmanlığını yaptığı faaliyetler üzerinde bir teminat hizmeti veriyorsa ve aradan iki yıldan az bir sure geçmişse ek açıklama gerektirmektedir Çalışma Raporlarına Erişim İlişki çalışma raporları kurumun mülküdür. IAD Yönetim kurum üyelerinin kontrolü altındaki taahhüt çalışma raporu dosyaları taahhüde erişim talep edebilir. HC ve SA gruplarının taahhüt çalışma dosyalarının basılı veya örn. denetim programları gibi otomasyonlu bir uygulamadaki kopyalarına sınırsız erişimi olabilir. Bu erişim taahhüt gözlemlerini ve önerilerini kanıtlamak ya da açıklamak veya diğer iş amaçları için taahhüt belgelerini kullanmak için gerekli olabilir. Bu tür erişim talepleri Baş Denetim Sorumlusunun (CAE) onayına tabi olmalıdır. Dış denetçilerin denetim çalışma raporlarına erişim CAE nin onayına tabidir. Dış denetçiler haricinde kurumun dışındaki tarafların denetim çalışma raporları ve raporlara erişim talep ettiği

5 Sayfa: 5 / 9 bazı şartlar mevcuttur. Bu tür belgelerin gönderilmesinden önce CAE üst yönetimin onayını uygun bir biçimde almalıdır. Çalışma raporları en az 5 yıl süreyle basılı kopya, elektronik kopya ya da bir denetim uygulaması içinde arşivlenir Yükümlülüklerin Sonuçları ve Taslak Rapor Denetçiler taahhüdün sonuçlarını ilgili yöneticiler ile tartışır ve değerlendirir. Bu tartışmadan sonra denetçiler raporu denetlenen birimlere dağıtarak gözden geçirmelerini ve fikirlerini alır Eylem Planı Nihai rapor taslak rapordaki her bulgu ve öneri ile ilgili alınan yönetim yanıtlarını içerir. Yönetim yanıtları iyileştirmeler ile ilgili eylem planlarını da içermelidir Raporun Dağıtımı Raporlar Denetim Komitesi, HC ve SA Gruplarının Baş Denetim Sorumlularına ve İdari Komite üyelerine dağıtılır Takip Öneriler ve iş çizelgelerini göz önüne alarak gerekli ve düzeltici eylemleri uygulamaya koymaktan şirket yönetimi sorumludur. İç Denetim Bölümü yönetimin eylemleri zamanında ve etkili bir biçimde uygulamasını sağlamak ve izlemekten sorumludur. İlgili uygulamalar veya diğer konular gerekli görülürse Genel Müdür ya da denetim komitesine sunulur. 7.2 İlgili Konular Denetlenenin Sorumluluğu Tüm denetlenenlerin ve diğer sorumluların iç denetçilere uygun iş yerini ve gerekli belgeleri zamanında vermeleri ve denetimi kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları tüm yardımları sağlayacaklardır Baş Denetim Sorumlusu ve Yönetim Baş Denetim Sorumlusunun Atanması ve Görevden Alınması Denetim Komitesi Baş Denetim Sorumlusunun atanması ve görevden alınması için tek sorumludur İç Denetim Bütçesi ve Harcamalar Denetim Komitesi iç denetim bütçelerini gözden geçirir ve onaylar, fakat harcamaları Genel Müdür veya herhangi bir Denetim Komitesi Üyesi onaylar Ücret ve Diğer Haklar Baş Denetim Sorumlusu nun maaşı ve diğer hakları Genel Müdür tarafından ayarlanır ve Denetim Komitesi Üyelerinin gözden geçirmesine sunulur Performans Takdiri Baş Denetim Sorumlusu'nun Performansı Genel Müdür tarafından takdir edilir. Fakat bu takdir Denetim

6 Sayfa: 6 / 9 Komitesi üyeleri tarafından da gözden geçirilir Yıllık İzin Baş Denetim Sorumlusu'nun yıllık izin talepleri Genel Müdür tarafından onaylanacaktır Geçerlilik ve Uygulamalar Bu tablo Denetim Komitesi üyelerinin onayı ile geçerlidir. İç Denetim Bölümü bu tablonun yönetiminden sorumlu tutulur. 8. RAPORLAMA ŞARTLARI 9. REVİZYONLAR İç Denetim Bölümü bu tabloyu uygulamanın uyumlu olduğundan emin olmak için yıllık olarak gözden geçirir. 10. EK Yayınlayan İç Denetim Bölümü BÇM ÇNK LDK MERKEZ KRÇ HAZIRBETON& AGREGA Dağıtım: Bilg. Yazılı Bilg. Yazılı Bilg. Yazılı Bilg. Yazılı Bilg. Yazılı Bilg. Yazılı Kopya Kopya Kopya Kopya Kopya Kopya AMBARLI PM İş Sağlığı ve Güvenliği Fabrika Bakım Makine Bakım Enerji Üretim ve Elektrik Bilg. Yazılı Kopya

7 Belge Ref. EYS-ORT-11-P33 Revizyon 00 Revizyon Tarihi: 25/11/2010 Sayfa: 7 / 9 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. İÇ DENETİM TABLOSU Bakım Üretim Üretim Klinker Çimento Üretim Tesis Kalite ve Geliştirme Kalite ve Ar-Ge Kağıt Torba Proje ve Yatırım Makine Bakım Şefliği Makine Bakım Şefliği (Klinker) Makine Bakım Şefliği (Çimento) Bakım Planlama ve Makine Bakım Şefliği Elektrik Bakım Şefliği Enstrüman Bakım Şefliği Elektrik ve Enstrüman Bakım Şefliği Elektrik Bakım Mühendisliği Bakım Planlama Şefliği Bakım Planlama Mühendisliği Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şefliği Proses Kontrol Şefliği Bölge Satış (Güney Marmara) Kuzey Bölgesi Satış Orta Karadeniz Bölgesi Satış Mamul Şefliği Yarı Mamul Şefliği Yarı Mamul ve Mamul Şefliği Ocaklar ve Hammadde Hazırlama Şefliği Çimento Üretim Şefliği Hammaddeler Hazırlama Şefliği Klinker Üretim Şefliği Ocaklar Şefliği Paketleme ve Sevkiyat Şefliği Sosyal İşler Şefliği Sağlık Birimi Stok Kontrol ve Ambar Şefliği Sosyal İşler Şefliği/Uzmanlığı Stok Kontrol ve Ambar Şefliği/Uzmanlığı Terminaller Yetkililiği (Aliağa

8 Belge Ref. EYS-ORT-11-P33 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. İÇ DENETİM TABLOSU Revizyon 00 Revizyon Tarihi: 25/11/2010 Sayfa: 8 / 9 Yalova) Terminal Şefliği-Yalova Ambarlı Liman Şefliği Genel Müdürlük Kurumsal Performans ve Risk Yönetim Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı/Çimento Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı/Finans Genel Müdür Yardımcısı/İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı/Hazır Beton ve Agrega Genel Müdür Yardımcısı/Satınalma ve Lojistik Lojistik Çevre ve AFR (Alternatif Yakıt ve Hammadde) Bilgi İletişim Teknolojileri Bilgi Sistemleri Sorumluluğu/Şefliği Bilgi Teknolojileri Sorumluluğu/Şefliği Çimento Satış Teknik Destek Yetkililiği Hammaddeler İç Denetim İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Şefliği (İşgücü Plan. Ve Ücretlendirme) İnsan Kaynakları Şefliği (Çalışma İlişkileri, Personel İdaresi Ve Bordro) İnsan Kaynakları Şefliği (Org. Gel. Ve İşe Alma) İnsan Kaynakları Şefliği (Organizasyon Geliştirme Ve Projeler) Mali İşler Maliyet Muhasebe Şefliği Satışlar Muhasebesi Şefliği Genel Muhasebe ve Satıcılar Muhasebesi Şefliği Muhasebe Şefliği Finansal Raporlama, Vergi, Varlık Yön.

9 Belge Ref. EYS-ORT-11-P33 Revizyon 00 Revizyon Tarihi: 25/11/2010 Sayfa: 9 / 9 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. İÇ DENETİM TABLOSU Pazarlama ve Satış Planlama Yetkililiği Planlama ve Kontrol Planlama ve Kontrol Şefliği (H.Beton ve Agrega, Nakit Planlama) Planlama ve Kontrol Şefliği (Çimento) Satınalma Şirket (Karabük) Karabük Bölge Satış Mali İdari İşler Üretim ve Bakım Şefliği Doğu Marmara Bölge Bölge Satış (Doğu Marmara) Ege Bölge Teknik Müdürlük Kalite ve Optimizasyon Karadeniz Bölge Agrega Bursa Bölge Yetkililiği İstanbul Batı 1. Bölge Trakya Bölge İstanbul Batı 2. Bölge Teknik Pazarlama Yetkililiği Planlama ve İş Geliştirme Yetkililiği Bölge Satış Yetkililiği (Ege)

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları

İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları 03.04.2013 İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları Ozan Nazım GÜNAL Direktör MBA, SMMM, CIA, CISA 1 İç Denetimin Tanımı İç Denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa 2003 yılında kamuya açıklanmış olup SPK nın

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa 2003 yılında kamuya açıklanmış olup SPK nın

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1991 yılında Konya da Simpaş Seydişehir İhtiyaç Maddeleri

Detaylı

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU İÇİNDEKİLER 1- Hukuki Yapı ve Ortaklıklar 2- Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler 3- Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri

Detaylı

MTB ENTEGRE EL KİTABI.

MTB ENTEGRE EL KİTABI. ENTEGRE EL KİTABI İÇİNDEKİLER MTB ENTEGRE EL KİTABI. BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO İÇİNDEKİLER 2 0 GİRİŞ 3 9 1 KAPSAM 10 2 HARİÇ TUTMALAR 11 3 TERİMLER TARİFLER 11 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 12 14 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Detaylı