GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI"

Transkript

1 GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI

2 Bir soğuk deponun soğutma yükü (soğutma kapasitesi), depolanacak ürünün ön soğutmaya tabi tutulup tutulmadığına göre hesaplanır. Soğutma yükü; "bir soğutma sisteminde birim zamanda uzaklaştırılması gereken ısı miktarı" olarak tanımlanabilir. Soğutma yükü, "karasız konumdaki soğutma yükü" ile "kararlı konumdaki soğutma yükü" gibi iki unsurdan oluşur. Gıdaların soğukta depolanmasında kararsız konumdaki soğutma yükü; gıdanın bulunduğu sıcaklıktan depolanacağı sabit sıcaklığa kadar soğutmak için, belirli bir süre içinde uzaklaştırılması gereken ısıdan oluşur. Bu ısı, hissedilir ısı (gıdanın ve ambalajının ısısı) ve solunum ısısından oluşur. Gıdaların soğukta muhafazasında kararlı konumdaki soğutma yükü; depolama sıcaklığına kadar soğutulmuş gıdaların, sabit bir sıcaklıkta tutulabilmesi için belli bir süre içinde uzaklaştırılması gereken ısı miktarıdır. Bu evrede soğutma yükü; depoya yan duvarlar, tavan ve tabandan transfer olan ısı, deponun kapı veya çeşitli aralıklardan giren hava ile kazandığı ısı, depoda bulunan elektrik motorundan, lambalardan ve nihayet depoda çalışanlardan yayılan ısı gibi çok çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Eğer depolanan gıda meyve ve sebze gibi solunum yapan canlı bir materyal ise, ürünün sabit sıcaklıktaki solunum ısısının da, yine bu hesaba dâhil edilmesi gerekmektedir.

3 Soğukta muhafazada, kararsız ve kararlı konumundaki soğutma yüklerinin toplamı, "toplam soğutma" yükünü oluşturur. Toplam soğutma yükü: Q = Q 1 + Q 2 Q : Toplam soğutma yükü Q 1 : Kararsız konum soğutma yükü Q 2 : Kararlı konum soğutma yükü Kararsız konum soğutma yükü (Q 1 ) ise aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. Q 1 = Q a + Q b Q a : Gıdanın bulunduğu sıcaklıktan, depolama sıcaklığına kadar soğutulması için uzaklaştırılması gereken ısı miktarıdır. Eğer gıda ambalajlı ise (kutu, sandık v.s), bu değere ambalajın soğutulması için uzaklaştırılması gereken ısı da dahil edilir. Q b : Eğer gıda, meyve ve sebzeler gibi solunum yapan bir materyal ise, soğuma sürecindeki solunum ısısı.

4 Kararlı konumdaki soğutma yükü (Q 2 ) ise aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. Q 2 = Q c + Q d + Q e + Q f + Q g Q c : Tavan, taban ve duvarlardan kazanılan ısı Q d : Depolanan gıda eğer, meyve ve sebze gibi canlı bir materyal ise sabit depolama sıcaklığındaki solunum ısısı Q e : Eğer depo neminin sabit tutulması gerekiyorsa, bu amaçla depoya verilen buhar veya atomize edilmiş sudan kazanılan ısı Q f : Depoda çalışan işçilerden, yanan lambalardan ve elektrik motorlarından yayılan ısı Q g : Depo kapısının açılıp kapanması sırasında dışarıdan giren hava ile kazanılan ısı Q f değerleri hesaplanırken; depoda çalışan kişi başına yayılan ısı miktarı 10 o C ile -25 o C arasında yayılan ısı W arasında değişmektedir. Bu değer genelde ortalama olarak 240 W alınır.

5 Elektrik motorlarından yayılan ısı; Motor ve onun tahrik ettiği eleman soğuk deponun içindelerse; her kw motor gücü için 1375 W ısı yayıldığı; Tahrik edilen eleman soğuk depoda, fakat motor dışarıdaysa 982 W ısı yayıldığı kabul edilmektedir. Depoya giren hava ile kazanılan ısının hesaplanmasında depoya giren hava ile kazanılan ısı; depoya 24 saatte giren dış ortam havasının m 3 olarak miktarı Tablo 8'deki verilerden saptandıktan sonra, yine farklı niteliklerdeki dış ortam havasının, depodaki sabit sıcaklığa soğutulması için uzaklaştırılması gereken ısının verildiği tablolardan yararlanılarak (Tablo 9) bir seri hesap yapmaya gerek kalmaksızın kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bazı hesaplamalarda, işçilerden yayılan ısı, depoya dışardan giren hava ile kazanılan ısı vb. gibi faktörlerin, sonucu önemli düzeyde etkilemediği düşüncesiyle hesaba alınmamaktadır

6 Tablo 8. Soğuk depoya kapıdan ve diğer açıklıklardan 24 h içinde giren ortalama hava miktarı Depo hacmi, m 3 24 saat içinde depoya, depo hacminin kaç katı hava girdiği 0 C'nin üstündeki depolar 0 C'nin altındaki depolar

7 Tablo 9. Dış ortam havasının depo koşullarına kadar soğumasında uzaklaştırılması gereken ısı, kj/ m 3

8 Örnek 3 : Boyutları içten içe; uzunluk 15 m, genişlik 10 m, yükseklik 6 m, dıştan dışa ise; uzunluk 15.4 m, genişlik 10.4 m, yükseklik 6.4 m olan, sıcaklığı 4 C'de sabit tutulan bir soğuk depoda 200 ton elma depolanmaktadır. Depoya her gün kasalar içinde 20 ton elma alınarak paletleme ile istif edilmektedir. Her gün depoya alınan 20 ton elmanın 24 saat içinde, depo sıcaklığı olan 4 C'ye soğuyabildiği saptanmıştır. Depo ile ilgili diğer veriler ve çeşitli koşullar aşağıdaki gibidir. Dış atmosfer sıcaklığı: en yüksek 30 C, bağıl nemi % 60 Taban altındaki zemin sıcaklığı: 15 C Her 20 ton elma depoya, toplam ağırlığı 3 ton olan kasa ve paletle yerleştirilmektedir. Elma, kasa ve paletlerin depoya giriş sıcaklığı: 20 C Elmaların özgül ısısı: 3500 J/ kg C Kasa ve paletlerin özgül ısısı: 450 J/ kg C Elmaların solunum ısısı 20 C'de : 80 W/ t 4 C'de : 20 W/ t Toplam ısı transfer katsayıları (K) Yan duvarlar ve tavan : K = 0.3 W/ m 2 C Taban : K = 0.7 W/m 2 C Deponun nem düzeyini sabit tutmak için depoya, 60 kg/24 h miktarda 20 C'deki su, atomize edilerek (küçük damlacıklar) verilmektedir.

9 Deponun havası, deponun içinde yer alan 1 kw gücündeki bir elektrik motoru ile tahrik edilen fanla hafif hareket halinde bulunmaktadır. Elmaların depolanması ve deponun boşaltılması işleminde 2 işçi günde 90 dakika çalışmakta ve bu süre boyunca 100 W'lık 5 lamba yakılmaktadır. Depodaki soğutma sistemi 24 saatte, 20 saat çalışmakta, soğutma sistemi aralıklarla toplam 4 saat süreyle devre dışında kalmaktadır. Bütün bu verilere göre: a) Örnekte olduğu gibi elmalar ön soğutma uygulanmaksızın doğrudan depoda soğumaya bırakılması halinde deponun soğutma yükünü hesaplayınız. b) Eğer ön soğutma uygulanarak elmalar, depoya 4 C'de alınmış olsalar, deponun soğutma yükünün hangi düzeyde kaldığını hesaplayınız.

10 Çözüm : a) Ön soğutmaksızın yapılan uygulamada deponun soğutma yükü, Q : Q = Q 1 + Q 2 Q : Soğutma yükü, kw Q 1 : Kararsız konumda soğutma yükü, kw Q 2 : Kararlı konumda soğutma yükü, kw A) Kararsız konumda soğutma yükü, Q 1 : Bu yük her gün depoya alınan 20 ton elma ve beraberindeki 3 ton kasa ve paletlerin 20 C'den 4 C'ye kadar soğutulması için uzaklaştırılması gereken ısı (Q a ) ile, bu süreçte elmaların yaydığı solunum ısısının (Q b ) toplamından oluşmaktadır. Q 1 = Q a + Q b Q a : Gıdanın bulunduğu sıcaklıktan, depolama sıcaklığına kadar soğutulması için uzaklaştırılması gereken ısı miktarıdır. Eğer gıda ambalajlı ise (kutu, sandık v.s), bu değere ambalajın soğutulması için uzaklaştırılması gereken ısı da dahil edilir. Q b : Eğer gıda, meyve ve sebzeler gibi solunum yapan bir materyal ise, soğuma sürecindeki solunum ısısı.

11 =.. Q a = kg x 3.5 kj/kg C x (20-4) C kg x 0.45 kj/ kg C x (20-4) C Q a = kj Q a = kj / 24 h =20.. kj/s t Q b = 1 kj/ s x (60x60x24) s/h Q b = 1 kj/s x s/h Q b = kj / 24 h Burada Q b 'nin hesaplanmasında, elmaların 20 C ve 4 C'deki solunum ısıları (Tablo 4) toplamının yarısı alınarak, soğuma sürecindeki ortalama solunum ısısı dikkate alınmıştır. Bilindiği gibi soğuma sürecindeki solunum ısısı = ( ) ( ) 1 ( ) ( ) eşitliği ile de hesaplanabilmektedir. Kararsız konumdaki soğutma yükü (Q 1,); Q a ve Q b 'nin toplamına eşit olduğundan : Q 1 = ( ) kj / 24 h Q 1 = kj / 24 h

12 B) Kararlı konumdaki soğutma yükü, Q 2 : Kararlı konumdaki soğutma yükü (Q 2 ) aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 1) Deponun tavan, taban ve yan duvarlardan kazandığı ısı, Q c 2) Depoya son güne kadar istif edilmiş olan 180 ton elmanın (20 t/gün x 9 gün=180 t) sabit depolama sıcaklığı olan 4 C'de yaydığı solunum ısısı, Q d 3) Kapı açılması nedeniyle depoya giren dış atmosfer havasıyla, deponun kazandığı ısı, Q e 4) Depoda çalışan işçilerden, bu çalışma sırasında yanan lambalardan ve depo havasını hareket halinde tutan fan ve bunu tahrik eden elektrik motorundan kazanılan ısı, Q f 5) Depo nemini sabit tutabilmek amacıyla depo atmosferine atomize edilerek verilen su ile deponun kazandığı ısı, Q g

13 Deponun çeşitli kaynaklardan kazandığı ısı, aşağıda sıra ile hesaplanmıştır. 1) Taban, tavan ve yan duvarlardan kazanılan ısı, Q c : Taban alanı : 15.4 m x 10.4 m = m 2 Tavan alanı : 15.4 m x 10.4 m = m 2 Yan duvarların toplam alanı : m 2 2 (15.4 m x 6.4 m) = m 2 2 (10.4 m x 6.4 m) = m 2 Toplam alan = m 2 Kazanılan ısı : Tabandan : m 2 x 0.7 W/m 2 C x (15-4) C = 1233 W Tavandan : m 2 x 0.3 W/ m 2 C x (30-4) C = 1249 W Yan duvarlardan : 330 m 2 x 0.3 W/ m 2 C x (30-4) C = 2576 W Kazanılan toplam ısı, Qc = 5058 W Qc = kj/ s x s/24h Qc = kj / 24 h

14 2) 180 ton elmanın 4 C'de yaydığı solunum ısısı, Q d : Q d = 180 t x 0.02 kj/ s t x s/24h Q d = kj / 24 h 3) Deponun, dış atmosferden hava girişiyle kazandığı ısı, Q e : Önce, depo hacmi bulunup Tablo 8'den yararlanılarak depoya 24 h süre içinde giren dış havanın miktarı saptanır: Depo hacmi = 15mx10mx6m = 900 m 3 Tablo 8'e göre depoya 24 saat süre içinde, depo hacminin yaklaşık 2.8 katı hava girdiği belirlendiğinden : Depoya giren hava miktarı = 900 m 3 x 2.8 = 2520 m 3 / 24 h Sonra Tablo 9'dan yararlanılarak, sıcaklığı 30 C, bağıl nemi % 60 olan dış atmosfer havasının 4 C'ye kadar soğuması için uzaklaştırılması gereken ısı (deponun hava girişiyle kazandığı ısı) saptanır. İnterpolasyon yapılarak bunun yaklaşık 60.6 kj/ m 3 olduğu bulunur. Buna göre Q e : Q e = 2520 m 3 / 24 h x 60.6 kj/ m 3 Q e = kj / 24 h

15 4) Depoda çalışan işçiler, bu sırada yanan lambalar ve fanı tahrik eden elektrik motorundan deponun kazandığı ısı, Q f : İşçilerden kazanılan ısı : 2 işçi x kj/ s x (1.5 x 60 x 60 )s = kj / 24 h Elektrik motorundan kazanılan ısı : 1 kw x 1375 W/ kw = kj/ s kj/ s x s/ 24 h = kj / 24 h Lambalardan kazanılan ısı : 5 lamba x 100 W / lamba = 0.5 kj/ s 0.5 kj/ s x 5400 s/ 24 h =2 700 kj / 24 h Buna göre Q f : Q f = ( ) kj / 24 h Q f = kj / 24 h 5) Deponun nemini sabit tutmak için verilen su ile kazanılan ısı, Q g : Q g = 60 kg / 24 h x 4.2 kj/ kg C x (20-4) C Q g = 4032 kj / 24 h Q = m.c p. T Q : kazandığı hissedilir ısı, kj m :.. kütlesi, kg c p :. özgül ısısı,.. kj/kg C T:.. sıcaklığındakideğişim, C

16 Hesaplanan bütün bu unsurlar toplanınca, kararlı konumdaki soğutma yükü (Q 2 ) bulunur: Q 2 = ( ) kj / 24 h Q 2 = kj / 24 h 60x60x24=86400 e bölündüğünde Q = kw (a) seçeneğinde elmalara ön soğutma uygulanmaması durumunda deponun soğutma yükü (Q) sorulmaktadır. Bu durumda soğutma yükü, kararsız konum soğutma yükü (Q 1 ) ile kararlı konum soğutma yükünün (Q 2 ) toplamından oluştuğundan : Q = ( ) kj / 24 h Q = kj / (24 x 60 x 60) s Q = kj/s veya kw Örnekte soğutma makinaları 24 saatlik sürede toplam 20 saat çalışmakta, 4 saat durmaktadır. Hesaplanan soğutma yükü 20 saat çalışmayla karşılanmalıdır. Bu yüzden bulunan değerin 1.2 katsayısıyla (24 / 20 = 1.2) çarpılması gerekmektedir. Q = x 1.2 = 31 kw Nihayet ikinci işlem olarak, bulunan bu değere % 10 kadar bir güvenlik payı eklenmesi genel bir uygulamadır: Q = (0.1) = 34 kw Böylece elmalara ön soğutma uygulanmaması durumunda deponun soğutma yükünün 34 kw düzeyinde olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

17 b) Ön soğutma uygulanması halinde deponun soğutma yükü, Q : Bu yükün saptanmasında, yukarıdaki hesaplanmış bulunan kararsız konum yükü dikkate alınmayarak, sadece kararlı konum yükü öngörülecektir. Ancak kararlı konum yükünün hesaplanmasında bu defa 180 ton elmanın değil 200 ton elmanın 4 C'deki solunum ısısı (Q d )'nın dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre : Q d = 200 t x 0.02 kj/ s t x s/ 24 h Q d = kj / 24 h Diğer değerler aynı kalacağından : Q = ( ) Q = kj/ 24 h e bölündüğünde (60x60x24) Q = Kw Soğutma makinasının gerçek çalışma süresi, yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınınca: Q = kw x 1.2 = 14.5 kw Ayrıca % 10 güvenlik payı eklenince : Q = 14.5 kw x 0.1 Q = 16 kw Bütün bu hesaplamalar, ön soğutma uygulanması halinde daha küçük kapasiteli bir soğutma cihazının kullanılabilme olanağının ortaya çıktığını göstermektedir.

18 Örnek 4: Aşağıda verilen koşullarda et depolanan bir soğuk deponun soğutma yükünü hesaplayınız. Depo sıcaklığı, 1.5 C Depo boyutları : İç boyutlar: uzunluk 12.0 m x genişlik 6.0 m x yükseklik 3.0 m Dış boyutlar: uzunluk 12.3 m x genişlik 6.3 m x yükseklik 3.3 m Toplam ısı transfer katsayıları (K): Yan duvarlar ve tavan : K = 0.25 W/ m 2 C Taban : K = 1.3 W/m 2 C Dış ortam koşulları : Hava sıcaklığı : 35 C Havanın bağıl nemi : % 60 Taban altında zemin sıcaklığı : 15 C Depolanan etle ilgili veriler: Depoya 10 C'deki etlerden bir defada 2000 kg alınmakta ve etler 24 saatte depo sıcaklığı olan 1.5 C'ye soğumaktadır. Etin özgül ısısı 3.2 kj/ kg C dir. Depo içinde 300 W'lık bir elektriki güç kullanılmaktadır. Soğutma sistemi 24 saatte 18 saat çalışmaktadır.

19 Çözüm : Depolanan etlerde, meyve sebzelerdeki gibi bir solunum, dolayısı ile solunum ısısı söz konusu değildir. Bu nedenle aşağıda kararlı ve kararsız konum ayırımı yapılmaksızın, deponun ısı kaynakları sıra ile hesaplanmıştır. 1) Duvar, tavan ve zeminden kazanılan ısı : 2 (12.3 x 3.3) + 2 (6.3 x 3.3) + (12.3 x 6.3) = m (0.25) (35-1.5) = 1677 W 12.3 x 6.3 = m (1.3) (15-1.5) = 1360 W Toplam : = 3037 W 2) Elektriki güç kullanımından kaynaklanan ısı: verilmiş değer: 300 W 3) Etin soğuması ile ilgili yük : 2000 (3.2) (10-1.5) = kj / 24 h / 24 x 3600 = kw veya 630 W

20 4) Depoya giren dış atmosfer havasıyla kazanılan ısı : Depo hacmi : 12x6x3 = 216 m 3 Tablo 8'den yararlanılarak depoya 24 saatte hacminin yaklaşık 5.7 katı dış atmosfer havası girdiği saptanır. Buna göre depoya günde 216 x 5.7 = 1231 m 3 hava girmektedir. Tablo 9 yardımıyla depoya giren 35 C'de % 60 bağıl nemli havanın, depo sıcaklığı olan 1.5 C'ye soğuması için kj/ m 3 ısı uzaklaştırılması gerektiği bulunur. Buna göre depoya giren dış atmosfer havasıyla kazanılan ısı: 1231 (83.38) = kj / 24 h veya J/24h J / s = 1188 W 5) Deponun toplam soğutma yükü : = 5155 W Soğutma sistemi 24 saatte 18 saat çalıştığından 5155 (24 / 18) = 6873 W % 10 güven payı eklenince (0.1) = 7560 W Sonuç : 7560 W veya yaklaşık 8 kw.

21 SOĞUMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI

22 Uygulanan yönteme ve soğutulan materyalin niteliklerine bağlı olarak soğuma süresi değişmektedir. Soğuma süresi çeşitli faktörler dikkate alınarak ve konuya ilişkin bazı grafiklerden yararlanılarak hesaplanabilmektedir. Örnek 5: Çapları ortalama 2.5 cm, sıcaklığı 20 C olan çilekler, -3 C'de hafif bir soğuk hava akımı sağlanan bir soğutucuda 2 C'ye soğutulmaktadır. Çileklerin yoğunluğu, ρ = 1050 kg/ m 3, özgül ısısı, c p = 3780 J/ kg C, ısıl iletkenlik katsayısı, λ = 0.3 W/ m C ve yüzey ısı transfer katsayısı, h = 10 W/ m 2 o C dir. Bu verilere göre çileklerin soğuma süresini hesaplayınız. Çözüm : Tanımlanan koşullar dikkate alınarak 3.3 No.'lu eşitlik yardımıyla önce Biot sayısı (N Bİ ) hesaplanır. Biot sayısı, soğutulan (veya ısıtılan) materyalin ısı transferine karşı iç ve dış direncinin düzeyini yansıtan bir değerdir. İ = h h : Yüzey film ısı transfer katsayısı, 10 W/m 2 C r: Küre şeklindeki cisimler için bu değer yarı çaptır. Buna göre çileklerde r = m λ : Isıl iletkenlik katsayısı, 0.3 W/ m C

23 Buna göre: İ = = (. ). =0.417 Böylece boyutsuz bir değer olan Biot sayısının olduğu saptanmıştır. Biot sayısının arasında bulunması, soğutulan (veya ısıtılan) materyalde ısı transferine belirli bir iç ve dış direnç olduğunu gösterir. Bu durumda, küre, sonsuz silindir ve sonsuz dilim şeklindeki materyallerde ısı transferinin çözümünde, "sıcaklık-süre" grafiklerinden yararlanılır. Bu grafiklerden, materyalin geometrik şekline bağlı olarak boyutsuz bir değer olan Fourier sayısı (N FO ) bulunur. Küre şeklindeki cisimler için kullanılan bir "sıcaklık-süre" grafiği bir sonraki sayfada gösterilmiştir. Bu grafik, çoğu küre şeklinde olduğu kabul edilebilecek meyveler için kullanılabilir. Bu grafikler hem soğutma ve hem de ısıtma işlemlerinde, süre hesaplamalarında kullanılmaktadır. Fourier sayısı aşağıdaki eşitlikle tanımlanmaktadır: N = λ ρ c t r λ : Isıl iletkenlik katsayısı, W/ m C ρ : Yoğunluk, kg/ m 3 c p : Özgül ısı, J/ kg C t : Süre, s r: Karakteristik boyut, m. Bu, bir cismin merkezinden yüzeyine olan en kısa mesafedir. Küreşeklindeki cisimler için bu, yarıçaptır.

24 = ile gösterilince; Fourier sayısı bazen; = şeklinde de verilmektedir. Burada; (α) değeri ısıl yayınım (thermal diffusivity) katsayısıdır ve birimi, m 2 / s'dir. Sıcaklık-süre grafiklerinde, "sıcaklık oranı" grafiğin log işaretli ordinatına, N FO ise linear işaretli apsise işlenmiştir. Biot sayısı ise; (λ/hr) formunda yani; (1 / N Bİ ) olarak grafikte düz hatlar şeklinde yer almıştır. Bu nedenle grafikten yararlanabilmek için önce "sıcaklık oranı" ve (1 / N Bj ) hesaplanmalıdır. Sıcaklık oranı ; Ta : Soğutucu (ısıtıcı) ortam sıcaklığı, C T İ : Soğuyan (ısınan) cismin başlangıç sıcaklığı, C T f : Soğuyan (ısınan) cismin son sıcaklığı, C

25 Sıcaklık Değeri Şekil. Yarıçapı r olan kürenin, zamanın fonksiyonu olarak merkez sıcaklığı (Kakaç, 1976)

26 Buna göre soğutulan çileklerde sıcaklık oranı; = ( ) ( ) =0.217 ve, buna göre: İ =. =2.40 Böylece, sıcaklık oranı = ve 1 / N Bİ = 2.4 değerlerinden yararlanılarak Şekil 3.1 'deki grafikten N FO =1.3 değeri bulunur. N = olduğundan, eşitlik (t) için çözülünce: = bulunur. Verilmiş değerler ve bulunmuş olan (NF0) değeri eşitlikteki yerine konunca; ( ) (. ) =1.3. t = 2687 s veya t = 45 dak Buna göre verilen koşullarda çileklerin 45 dakikada 20 C'den 2 C'ye soğumakta olduğu hesaplanmış bulunmaktadır. Yukarıdaki örnekte N Bİ = bulunmuş ve bu değer 40'dan küçük olduğu için, açıklanan yol izlenerek çözüme ulaşılmıştı. Ancak, eğer N Bj > 40 ise ısı transferine karşı yüzey direncinin dikkate alınmaya değmeyecek kadar düşük bir düzeyde olduğu sonucuna varılır. Böyle durumlarda yine aynı grafikler kullanılırsa da, bu defa sadece yüzeyin ısı transferine çok zayıf bir direnç gösterdiğini yansıtan λ / h r =0 eğrisinden yararlanılmak suretiyle N FO bulunur.

27 Örnek 3.5 : Sıcaklığı 18 C olan 7.6 cm çapındaki elmalar, 2 C deki su altında tutularak 4 C'ye soğutulacaktır. Suyun akışına bağlı olarak elma çevresinde yüzey film ısı transfer katsayısı, h = 45 W/ m 2 C'dir. Elmaların ısıl iletkenlik katsayısı, λ= W/ m C, özgül ısısı, cp = 3600 J/ kg C ve yoğunluğu, ρ= 800 kg/ m 3 'dür. Elmaların 18 C'den, 4 C'ye kadar soğuma süresini hesaplayınız. Çözüm : Çözüm için 3.3 No.'lu eşitlik yardımıyla önce Biot sayısı hesaplanır. Şekil 3.1'deki "sıcaklık-süre" grafiğinden yararlanılarak Fourier sayısı bulunup bu değerden süre hesaplanır. İ = h = 45 (0.038) =4.07 Hesaplanmış bulunan N Bİ sayısı, arasında bir değer olduğundan ve böylece elmalarda ısı transferine sınırlı bir iç ve dış direnç bulunduğu anlaşıldığından sıcaklık-süre grafiğinden yararlanılabilir. Bu amaçla önce; "1 / N Bİ " ve 3.5 No.'lu eşitlikle "sıcaklık oranı" hesaplanır: =0.246 ı ı. ı= = ( ) =0.125 ( ) İ = Bu değerden yararlanılarak ilgili grafikten N FO =0.48 bulunur. Buna göre (t) süresi: =. (. ). t = 4753 s, yani 79 dakikadır. Böylece tanımlanan koşullarda elmaların 79 dakikada 18 C'den 4 C'ye soğutulabileceği anlaşılmaktadır.

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon )

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) 3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) Genellikle, bir soğuk hava deposunun çeşitli duvarlarından giren ısı kazancının bu duvarlara eşit dağılması

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI

9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI 9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI 9.7.1 Sabit Sıcaklıkta Yürütülen Isıl işlemde Bileşenlerin Parçalanması 9.7.2 Değişen Sıcaklıkta Yürütülen Isıl İşlemde Bileşim Öğelerinin Parçalanması

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2014 KONTROL PANELİ Kontrol panelinden

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çevre Nedir? Canlının içinde yaşadığı, büyüyüp geliştiği ve

Detaylı

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

2. AKIŞKANLARDAN ISI AKIŞI İLKELERİ

2. AKIŞKANLARDAN ISI AKIŞI İLKELERİ 1 2. AKIŞKANLARDAN ISI AKIŞI İLKELERİ (Ref. e_makaleleri) Kimya mühendisliğinde çok sık karşılaşılan bir işlem, katı bir malzeme içinden geçen sıcak bir akışkan yoluyla, daha soğuk bir akışkana ısı transferidir.

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ

SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Ömer ÜÇÜNCÜ İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK

SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK _ 1103 SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK Turan ERKAN ÖZET Bu bildiri, soğuk depolama prosesi parametrelerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Soğuk depolamada sıcaklık,

Detaylı

25 ton balığın soğuk depolanması, 50 ton peynirin soğuk depolanması ve 20 ton balığın dondurulması için soğuk hava deposu tasarımı yapılacaktır.

25 ton balığın soğuk depolanması, 50 ton peynirin soğuk depolanması ve 20 ton balığın dondurulması için soğuk hava deposu tasarımı yapılacaktır. Örnek Soğuk Hava Deposu Projesi 25 ton balığın soğuk depolanması, 50 ton peynirin soğuk depolanması ve 20 ton balığın dondurulması için soğuk hava deposu tasarımı yapılacaktır. Proje Hesapları Yapılırken

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

Buharlı Chill Therm. Electrolux Thermetic Cihazlar

Buharlı Chill Therm. Electrolux Thermetic Cihazlar Chilltherm, Electrolux Thermaline'ın yeni kaynatma kazanıdır. Entegre soğutma sistemi sayesinde "Cook & Chill" prosesi için geleneksel ekipmanlar yerine tek bir ekipman kullanılması yeterlidir. Bir tek

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4.1 Genel Metotla Hesaplama 9.4.1.1 Grafik uygulaması 9.4.1.2 Sayısal (numerik) uygulama 9.4.2 Formül Metoduyla Hesaplama 9.4.2.1 Isıtma ve soğutma eğrileri

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4.1 Genel Metotla Hesaplama 9.4.1.1 Grafik uygulaması 9.4.1.2 Sayısal (numerik) uygulama 9.4.2 Formül Metoduyla Hesaplama 9.4.2.1 Isıtma ve soğutma eğrileri

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ EXTRÜDE POLİSTREN LEVHA. 600x1250 TR200 TS EN 1607 < 5 (2) CS(10/Y)100 TS EN 826

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ EXTRÜDE POLİSTREN LEVHA. 600x1250 TR200 TS EN 1607 < 5 (2) CS(10/Y)100 TS EN 826 Malzeme XPS Tip 1500 Kenar Profili Kare, Lambalı Yüzey Şekli Düz Yoğunluk d kg/m 3 min. 30 min. 24 min. 22 min. 23 min. 30 min. 30 Kalınlık T mm 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 T1/T2/T3 TS EN 823 Yangına

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

Elektrikli Chill Therm

Elektrikli Chill Therm Chilltherm, Electrolux Thermaline'ın yeni kaynatma kazanıdır. Entegre soğutma sistemi sayesinde "Cook & Chill" prosesi için geleneksel ekipmanlar yerine tek bir ekipman kullanılması yeterlidir. Bir tek

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ

SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET *Volkan KIRMACI *M. Bahadır ÖZDEMİR **G.Ü. Teknik

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Enerji iletim hava hatları, ülkemiz genelinde farklı iklim şartları altında çalışmaktadır. Bu hatların projelendirilmesi sırasında elektriksel analizlerin yanı

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı