Adresi. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adresi. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır."

Transkript

1 24/02/2011 Özet Bilgi: 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24/02/2011 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : / Dönemi Tarihi : 25/03/2011 Saati : Adresi Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı- : İstanbul Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamız 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2011 Cuma günü saat 16.00'da, Bankamız Merkezinde yapılması, Olağan Genel Kurul'a ilişkin davetlerin Türkiye genelinde yayınlanan bir günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi, gerekli ilan, davet, müracaat ve Genel Kurul'un yapılması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Olağan Genel Kurul Gündem'inin aşağıdaki şekilde belirlenmesine GÜNDEM: 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetk verilmesi 2. Banka'nın 2010 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi 3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması 4. Banka'nın 2010 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması 5. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası 7. Denetçilerin seçimi 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti 9. Bankanın bilgilendirme politikasının bilgiye sunulması 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, karar verilmiştir. 25/02/2011 Özet Bilgi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Varantlarının SPK Kaydına Alınması Hakkında Bankamız tarafından ihraç edilecek, dayanak varlık konvertible döviz (USD/TL) olacak şekilde 3 ay vadeli adet alım (call) aracı kuruluş varantı ve dayanak varlık konvertible döviz (USD /TL) olacak şekilde 3 ay vadeli adet satım (put) aracı kuruluş varantı Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmıştır. Bu ihraçlardan dolayı alınabilecek maksimum ekonomik pozisyon alım varantları için USD ve satım varantları için USD olacaktır.

2 28/02/2011 Özet Bilgi: Sermaye arttırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/02/2011 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : ,00 Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : - Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : - Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,00 Temettüden (TL) : ,00 İç Kaynaklardan (TL) : 0 Olağanüstü Yedeklerden : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,29 Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; ""Bankamızın ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş ,-TL sermayesinin, ,-TL artırılarak ,-TL'sına yükseltilmesine, artışın tamamının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2010 yılı karından karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir. 28/02/2011 Özet Bilgi: Kar payı dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/02/2011 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar : Payının Hesap Dönemi 2010 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek : ,00 Toplam Kar Payı (TL) Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar : 14,29 Payının Sermayeye Oranı (%) Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : ,00 (TL) Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya : Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0, Net (TL) : 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Genel Kurul'da belirlenecektir

3 Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılı net karı olan ,30 TL'nin ana sözleşmemizin 55'inci maddesine uygun olarak ekteki Kar Dağıtım Tablosu'nda yer alan şekilde dağıtılmasının ve 2010 yılı TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben, TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlanmasının ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 28/02/2011 Özet Bilgi: Güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde Bankamız "Bilgilendirme Politikası"nın güncellenen şeklinin onaylanmasına karar verilmiştir. Bilgilendirme Politikası'na Bankamız web sitesinden ulaşılabilir.. 02/03/2011 Özet Bilgi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. banka bonosu hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQ00010 İtfa Olacak Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu (180 gün vadeli) İtfa Tarihi : Varsa Kupon Faiz Oranı : Yoktur Varsa Kupon Ödeme Tutarı : Yoktur Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı : 151,657,700 TL 11/03/2011 Özet Bilgi: Şekerbank T.A.Ş. tahvil halka arz sonuçları Borçlanma Aracının ISIN Kodu : 367 gün vadeli TRSSKBK31218 / 18 ay vadeli TRSSKBK91212 Borçlanma Aracının Türü : Tahvil Borçlanma Aracının Vadesi : 367 gün vadeli / 18 ay vadeli Borçlanma Aracının İhraç 367 gün vadeli TL nominal/ 18 ay vadeli : Tutarı TL nominal

4 18/03/2011 Özet Bilgi: Bankamızın Dünya Bankasından temin edeceği kredi hakkında Bankamızın Dünya Bankasından T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle temin edip ihracatçı şirketlere kullandırmayı planladığı 300 milyon ABD Doları eşdeğeri "İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi IV İçin İlave Finansman" kredisi Dünya Bankası Yönetim Kurulunca 17 Mart 2011 tarihinde onaylanmıştır. 25/03/2011 Özet Bilgi: 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Bankamızın tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir. 1- Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. 2- Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak müzakere edillerek onaylanmıştır. 3- Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Ana Sözleşmemizin 16. maddesine uygun olarak yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan üye seçimleri onaylanmıştır yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 5- Karın dağıtımı konusunda; "2010 yılı net karı ,30 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre ayrılmasına ve dağıtılmasına, birinci ve ikinci kar payları toplamı olan ,-TL'nin ödenmiş sermayenin %6'sına denk gelen brüt ,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %14,29'una denk gelen ,-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin ,-TL'den ,-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve 2010 yılı TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlamasına," karar verilmiştir. 6.- Yönetim Kurulu ve Denetçiler, 2010 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir yılı denetçiliklerine Sn.Volkan Kublay ve Hamide Esma Uygun Çelikten seçilmişlerdir. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere aylık net TL tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır. 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak tarihinde belirlenen ve son olarak tarihinde revize edilen Bankamız Bilgilendirme Politikası ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından 29 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, 25 Haziran 2010 ve 15 Eylül 2010 tarihinde yenilenen ve Bankamızca tarihinde yenilenen hali kabul edilen Bankacılık Etik İlkeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

5 25/03/2011 Özet Bilgi: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,0600 Net (TL) : 0,0510 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Bankamızın 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak; "Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan ,-TL'nin ödenmiş sermayenin %6'sına denk gelen brüt ,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir. 25/03/2011 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Ana Sözleşmemizin 18.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın H.Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Murat Vulkan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine" karar verilmiştir. 05/04/2011 Özet Bilgi: Dünya Bankası ile imzalanan kaynak sözleşmesi hakkında Bankamızca, Türkiye genelinde özel sektöre ait ihracatçı şirketlere kullandırılmak üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde Dünya Bankasından temin edilen 180 milyon ABD Doları ve 87,8 milyon Euro tutarındaki "Dördüncü İhracatın Finansmanı Aracılık Proje Kredisi (EFIL IV) Ek Finansmanı"na ilişkin kredi sözleşmesi 5 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 08/04/2011 Özet Bilgi: İş Finansal Kiralama A.Ş. Hisse Satış İşlemleri Hakkında ve tarihlerinde İş Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,61-1,70 TL fiyat aralığından toplam adet satış işlemi Bankamızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11 tarihi itibariyle %28,591'e düşmüştür.

6 İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Satım ,00 1, , ,02 28, ,02 28, Satım ,00 1, , ,02 28, ,02 28, Satım ,00 1, , ,02 28, ,02 28, Satım ,00 1, , ,02 28, ,02 28, Satım ,00 1, , ,02 28, ,02 28, Satım ,00 1, , ,02 28, ,02 28,59 15/04/2011 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince tarihi itbariyle Bankamızın Yönetim Kurulundan istifaen ayrılmış olup yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi çerçevesinde Sayın Adnan Bali Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 21/04/2011 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Kararı Hakkında Bankamızın 21 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Bankamız Ana Sözleşmesinin 18. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine" karar verilmiştir. 04/05/2011 Özet Bilgi: Maddi Duran Varlık Satımı Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Gayrimenkul Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde k in, yüzölçümü ,00 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32Ü11c pafta ve 3123 parsel numaralarında kayıtlı arsa nitelikli gayrimenkul ile Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı

7 Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Mevkiinde k in, yüzölçümü ,06 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32ÜIIc pafta ve 3882 parsel numaralarında kayıtlı bahçeli kargir soğuk hava deposu tesisleri ve polyester fabrikası ve müştemilatı nitelikli gayrimenkul Toplam Satış Bedeli : 3124 sayılı parsel TL, 3882 sayılı parsel TL Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : %1,1 : %0,1 : %48,7 Satış Koşulları : Nakit İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Kredi borcuna karşılık edinilen gayrimenkullerin borcun ödenmesi sebebiyle geri satış işlemi olup faaliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : Maliyet hesaplamalarından sonra belirlenecektir. Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır. Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Karşı Taraf : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Kredi müşterisi Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Borç Tasfiye Prokolü gereğince borcun geri ödenmesi sebebiyle geri satış işlemi yapılmıştır. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : - Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - : -

8 17/05/2011 Özet Bilgi: Moody's Investors Service, Inc. Derecelendirme Notu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Inc.'ın, mevduat toplamayan bankalar için uygulamasını başlattığı "issuer rating" değerlendirmesi sonucu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin "Ba3" olan "uzun vadeli döviz cinsinden mevduat kredi" notu; "uzun vadeli yabancı para issuer" notuna dönüştürülmüş ve "Ba1"' olarak tahsis edilmiştir. Sözkonusu notun görünümü pozitiftir. Bununla beraber, Banka'nın "Baa2" olan "uzun vadeli yerel para cinsinden mevduat kredi" notunu, "yerel para cinsinden uzun vadeli issuer" notu olarak değiştirmiş ve Baa2 olarak bırakmıştır. Mali güç notunu ise D+ olarak teyit etmiştir. 17/05/2011 Özet Bilgi: Maddi Duran Varlık Satış Karı hakkında tarihli Maddi Duran Varlık Satımı ile ilgili bildirimimizde; Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Borç Tasfiye Prokolü gereğince borcun geri ödenmesi sebebiyle; Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde kain, yüzölçümü ,00 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32Ü11c pafta ve 3123 parsel numarasında kayıtlı arsa nitelikli gayrimenkulün TL bedelle, Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Köyü, Okçapınarı Mevkiinde kain, yüzölçümü ,06 metrekare olan Altınova Tapu Sicilinde 32ÜIIc pafta ve 3882 parsel numarasında kayıtlı bahçeli kargir soğuk hava deposu tesisleri ve polyester fabrikası ve müştemilatı nitelikli gayrimenkulün TL bedelle Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne geri satış işlemi yapıldığı açıklanmıştı. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; yukarıda bahsedilen satış işleminden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen gayrimenkul satış karının TL olduğu, bu tutarın %75'i olan ,50 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına karar verilmiştir. 18/05/2011 Özet Bilgi: Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Pay Dağıtım Duyurusu Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : İç Kaynaklardan (TL) : 0 Temettüden (TL) : Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,

9 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2011 Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK /5151 sayılı yazısı ile; Bankamızın TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, TL'si 2010 yılı karından karşılanmak suretiyle TL'den TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve B.02.1.BDK / sayılı yazısı çerçevesinde, tarih ve 15/447 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen tarihli ve 36/447 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile, tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tarihi itibariyle müracaat edilmiştir. Ortaklarımızın %14,28571 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup, bedelsiz kaydı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki saklama hesaplarına tarihinden itibaren aktarılacaktır. Hisse Senetlerini kaydileştirmeyen ve fiziksel olarak elinde bulunduran ortaklarımız ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir. 26/05/2011 Özet Bilgi: Aracı Kuruluş Varantlarına İlişkin Bildirim - Güncel Kredi Derecelendirme Notu " ABD Doları - Türk Lirası Döviz Alım Aracı Kuruluş Varantı" ve " ABD Doları - Türk Lirası Döviz Satım Aracı Kuruluş Varantı" öncesinde ; tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından belirlenen " yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirme notumuzun BB+ (görünüm pozitif), kısa vadeli temerrüt derecelendirme notumuzun B, bireysel notumuzun C/D, destek notumuzun 3, yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirme notumuzun BB+ (görünüm pozitif), kısa vadeli temerrüt derecelendirme notumuzun B ve ulusal notumuzun AA+(görünüm durağan)" tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından belirlenen " uzun vadeli yabancı para issuer notumuzun Ba1 (görünüm pozitif), yerel para cinsinden uzun vadeli issuer notumuzun Baa2(görünüm durağan) ve mali güç notumuzun D+ (görünüm durağan)" Bankamızın güncel kredi derecelendirme notları olduğunu bilgilerinize sunarız.

10 27/05/2011 Özet Bilgi: İlk Satış Fiyatı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından ihraç edilecek olan iki adet Aracı Kuruluş Varantları'nın ihracı tarihinde İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı altında bulunan Varant Pazar'ında yapılacak satışlar ile başlayacaktır. İhraç edilecek ABD Doları - Türk Lirası Döviz Alım Aracı Kuruluş Varantı (kısa kod: USTAA) ve ABD Doları - Türk Lirası Döviz Satım Aracı Kuruluş Varantı (kısa kod: USTPP) için belirlenmiş ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı varantların sadece ilk işlem görmeye başladığı an için geçerli olacaktır. Seanslar boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam edilmesi esas değildir. Varant ihraç fiyatları piyasa koşullarına göre sürekli olarak yenilenecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili sirkülerin 3.4. numaralı bölümünde verilmiştir. KISA KOD SATIŞ FİYATI USTAA 4.55 TL USTPP 4.55 TL 27/05/2011 Özet Bilgi: Sendikasyon kredisi alınması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı hakkında Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; uluslararası piyasalardan iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde, eş düzenleyici Bankalar grubuna yetki verilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 30/05/2011 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Halil Eroğlu, tarihi itbariyle Bankamız Yönetim Kurulundan ve Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle istifaen ayrılmıştır. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi çerçevesinde Sayın Habip Fevzi Onat seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Habip Fevzi Onat'ın Bankamız Genel Müdürlüğüne atanması öngörülmekle, Bankacılık Kanununda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında Genel Müdürlük görevine başlayacaktır. 31/05/2011 Özet Bilgi: Görevden Ayrılma Hakkında Bankamızda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Ahmet Şemseddin Arat 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Konu: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında

Konu: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında 02/01/2014 Hisse Alım Satım Bildirimi : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında 02.01.2014 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,70 fiyat aralığından

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 A. GENEL BİLGİLER 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi Faaliyetlerine 1950

Detaylı

02/01/2004 13/01/2004

02/01/2004 13/01/2004 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 02.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi...

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 2. Sermaye

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ.

TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ. TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 A. GENEL BĠLGĠLER 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. Hakkında Özet Bilgi Faaliyetlerine 1950

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

A. ŞİRKETİN: Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A. ŞİRKETİN: Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. TARİH: 18/10/2006 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.10.2006 tarihli toplantısında Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin ek satış hakkı dahil halka arz edilen 5.635.000.-YTL

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2012-30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 / 8 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 10 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKIPD BAGFS Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 07.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 07.12.2009 tarihinde saat 12:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı