Adres: ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Çankaya ANKARA/Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adres: ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi 06531 Çankaya ANKARA/Türkiye"

Transkript

1 SN: TRCert - ISO 9001:2008 e göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi için 2. Ara Denetimi Raporu Adres: ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Çankaya ANKARA/Türkiye

2 İçerik 1 Denetim Sonucu... 2 Kapsam Şirket Tanıtımı Sertifikasyon kapsamı Yönetim Sistemindeki değişiklikler/ Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi 6 4 Denetim Bulgularu Olumlu Yönler ve İyileştirme Fırsatları Tarihler...

3 Baş Denetçi : Gürcan Gürsu Denetim Ekibi : Serdar Karagöz Yönetim Sistemi Temsilcisi : Ülkü Özel Denetim Tarihi : Denetim Sonucu Yönetim sisteminin etkinliği uygun seçilen bir denetim ekibi tarafından şirket mahallinde örnekleme usulüyle denetlenmiştir. Bu özellikle iş akışlarının standardın şartlarına uygunluğu ve yönetim sistemi dokümantasyonundaki tanımlamalar için geçerlidir. Aynı şekilde şirket faaliyetlerinin özellikleri ve geçerli yasal şartlar ve mevzuatlar ve diğer daha yüksek sırada yer alan dokümanlar dikkate alınmıştır. Bu örnekleme usulüyle olduğu gibi, diğer bazı hususlara ek olarak sorular sorularak ve ilgili evraklar incelenerek gerçekleşmiştir. Denetim bulguları ve iyileştirme önerileri raporun 4 ncü ve 5 nci bölümünde açıklanmıştır. Son denetimde uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Bunlar kanıtlar ile kapatılmıştır. Bunlara ilişkin düzeltme ve düzeltici faaliyetler onaylanmıştır. 1. Aşama denetim çerçevesinde kuruluşun belgelendirilebilirliği saptanmıştır. Tespit edilen zayıf noktalar giderilmiştir ve bunlara ait düzeltmelerin kanıtları sunulmuştur. Güncel denetimde uygunsuzluklar tespit edilmiştir: Standart(lar): ISO 9001 Uygunsuzluk numarası Bazı standart şartlarına yönelik ciddi uygunsuzluklar nedeniyle (No...) düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin kontrolü için takip denetimi gereklidir (olası tarih:././...) Organizasyon, politikasını ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için etkin bir sistem kurmuştur ve X uygulamaktadır. Denetimin hedefleri uyarınca denetim ekibi organizasyona ait yönetim sisteminin standart (lara) yönelik taleplerini karşıladığını, uygun olarak uyguladığını ve sürdürdüğünü teyit eder. Denetim ekibi bu nedenle şunları önermektedir (tespit edilen uygunsuzluklara dair düzeltmeler ve düzeltici faaliyetlerin onaylanmış olması koşuluyla): X X Yeni sertifikaların düzenlenmesini Mevcut sertifikasyonun devamını Değişikliklerin mevcut sertifikasyonun kapsamına dâhil edilmesini (bkz. 3 ncü bölüm). Takip denetimin başarıyla sonlandırılmasından sonra, sertifikaların düzenlenmesini veya devamını

4 2 Kapsam 2.1 Şirket Tanıtımı Kuruluş, 1956 da Ortadoğu Teknik Üniversitesi reviri olarak Emekli Sandığı na ait bir binada kurulmuş yılında Bireysel Sağlık Yönetimi için Beslenme ve Diyetetik Bölümü açılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak bir diyet uzmanı göreve başlamıştır. Aynı yıl Ağız ve Çene cerrahisi ünitesi de diş servisinde hizmet vermeye başlamıştır. Bugün 5 ünit ve 7 hekim kadrosuyla çalışmalarına devam etmektedir. ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi (SRM), öğrencilerine, personeline, personel eş ve çocuklarına, emeklilerine ve dışarıdan başvuran hastalara sağlık hizmeti veren, Birinci Basamak Sağlık Kurumudur. SRM hem fizik mekan, hem branşlaşma, hem de Laboratuvar ve Radyoloji alanlarında, sürekli olarak gelişen bir kurum olduğu görülmektedir. Değişen mevzuat çerçevesinde dışarıya sağlık hizmeti verme durumunda gelebilecek olan kuruluşta bunla ilgili çalışmalar sürmektedir. Tesiste yürütülen üretim prosesleri aşağıdaki gibidir: Hasta Kabul Muayene tahlil Teşhis ve tedavi Acil Servis Kuruluş, aşağıdaki müşterilere ürün tedarik etmektedir: ODTÜ Personeli, yakınları ODTÜ Öğrencileri 2.2 Sertifikasyon Kapsamı Sertifikasyon Kapsam (her standart için): ISO 9001 de hariç tutulan standart maddeleri: ve Hariç tutulma nedenleri: Sertifikasyon kapsamındaki yerleşimler ve bunların kapsamları: Yerleşi m no. (SN-ek) Sertifikasyon kapsamındaki yerleşimler Yerleşimin adı / adresi Çalışan sayısı Hizmet Tasarımı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Ayakta Tanı ve Tedavi Kuruluş faaliyetleri içinde müşterinin temin ettiği ürün ve sonradan geçerli kılınma durumu olan herhangi bir proses bulunmamaktadır. Kapsam Standar t(lar) Denetle ndi (evet/ha yır)

5 01 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE REHBERLİK MERKEZİ ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Çankaya - ANKARA 88 Hizmet Tasarımı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Ayakta Tanı ve Tedavi ISO 9001:20 08 E

6 3 Yönetim sistemindeki değişiklikler/sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Son gerçekleştirilen denetimden bu yana kuruluş organizasyonda bazı değişiklikler yapılmıştır: Tahakkuk servisi kapanmıştır. Eğitim koordinatörlüğü faaliyetleri azaltılmıştır. Dokümantasyonda 2008 versiyonuna geçiş yapılmıştır. Özürlüler için asansör ve hareketlerini kolaylaştırıcı yatırımlar yaptırılmıştır. Psikiyatri servisi için grup terapi odası hazırlanmıştır. Yeni cihazlar için talimatlar revize edilmiştir. Sevkler kaldırılmıştır. 1 Uzman hekim (plastik cerrahi), 1 bilgi işlem, 1 sekreter, 1 temizlik görevlisi işe başlatılmış. 1 FTR Uzmanı, 1 psikiyatri uzmanı, 1 psikolog ve 1 depo görevlisi işten ayrılmış. Tam gün yasası ve ODTÜ yönetimi kararları ile kısıtlamalara gidilmiştir. 1. Basamak sağlık hizmeti veren kuruluşun Tıp Merkezi olması için bir komisyon kurulmuş ve SGK ya başvurulmuştur. YÖK ile de Sağlık İl Müdürlüğü ne bağlanma konusunda görüşmeler devam etmekte. Denetime esas teşkil eden görevlendirme verileri (diğer bazı hususlara ek olarak çalışan sayısı, kapsam ve yerleşimler) şirket durumuna uygundur. 4 Denetim Bulguları Denetlenen standartlara göre denetim bulguları bu rapora ek olarak sunulmuştur (bkz. Ek ISO 9001). Denetim sırasında edinilen bütün bilgiler sertifikasyon dairesi dâhil olmak üzere denetim ekibi tarafından gizli tutulacaktır. Denetimin örneklem yöntemi göz önüne alındığında, denetim sırasında tespit edilemeyen zayıf noktalar ve uygunsuzluklar olabilecektir.. 5 Olumlu Yönler ve iyileştirme Fırsatları No. Birim/Departman/Yerleşim Olumlu Bulgular 1 Üst Yönetim Kalite yönetim sistemine önem verilmekte ve çalışmalar desteklenmektedir. 2 Kalite Yönetimi Sistem uygulamaları etkin ve uygun olarak sürdürülmekte, diğer çalışanların katılımı sağlanmaktadır. Denetçiler tarafından sağlanan aşağıdaki iyileştirme fırsatlarının ve tavsiyelerin yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunması amaçlanır. Aynı zamanda bu bulgular, şirkette halen mevcut zayıf noktaların giderilmesine, yönetim sisteminin ekinliğinin sağlanmasına ve uygunsuzlukların önlenmesine de hizmet eder. No. Birim/Departman/Yerleşim Tavsiyeler ve İyileştirme Fırsatları 1 Kalite Hekim uygulamaları anketinin iyileştirmede daha etkin kullanımına yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 2 Eğitim Eğitim faaliyetlerinin daha artırılmasına yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 3 Eğitim Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi için kriterlerin her bir eğitime özel belirlenmesine yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 4 Kalite Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gösteren kayıtların, düzeltici faaliyet kayıtları ile birlikte tutulmasına yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 5 Kalite İç tetkik raporlarının daha yeterli kapsamda tutulması ve uygunsuzlukların detaylı aktarılması ile ilgili bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 6 Başhekimlik Tıbbi sarfların son kullanma tarihlerini takip amacıyla sistem güncellenmesine yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 7 Bakım/onarım Güncel kalibrasyon etiketlerinin cihazların görünür yerlerinde bulundurulmasına yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur. 8 Müdahale odası Enjektöre çekilen ilaçların ve bitmeyen flakon ilaçların tanımlarının daha yeterli yapılmasına yönelik bir iyileştirme potansiyeli mevcuttur.

7

8 EK ISO 9001 Madde Denetim sonucu Şirket yönetimi, kalite politikasının bağlayıcı olduğunu ve bu politikayı uyguladığını ilan etmiştir. Kalite politikası uygun olup ilgili kalite hedefleri için çerçeve oluşturmaktadır. Tüm personelin kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmelerini şart koşmaktadır. Kalite politikası uygun bir şekilde çalışanlar tarafından benimsenmiş ve politika uygulamalara yansıtılmıştır. Kalite politikası, son yönetimin gözden geçirmesinde gündeme alınmış ve değiştirilmemiştir. Politika / Hedefler Kuruluş tarafından kaliteye yönelik hedefler 2010 yılı için tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Başlıca kalite hedefleri şunlardır: Kalite yönetim sisteminin sadece bilgisayar ortamında takibi için bir proje takımı kurmak ve bunu geliştirmek Eğitim bütçesinin hazırlanarak yürürlüğe konması ve eğitimlerin artırılması (10 saat/kişi) ISO 9001:2008 belgesinin korunması Süreçlerin yönetimi, tedarik edilen süreçler dahil Kalite Yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla sistemin yenilenmesi Şirket içerisindeki mevcut prosesler ayrı ayrı tespit edilmiş ve tanımlanmıştır. Proseslerin sıralaması ve etkileşimi Kalite El Kitabı ekinde akış şeması şeklinde gösterilmiştir ve buna göre yönetilmektedir. Süreçler düzenli olarak değerlendirilmektedir. Ürün gerçekleştirmesi için en önemli süreçler şunlardır: Hasta Kayıt ve Kabul Poliklinik Muayene Hizmetleri Tetkik Hizmetleri o Laboratuar Hizmetleri o Endoskopi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri İlk Yardım Ünitesi Ambulans Hizmetleri Tedarik edilen süreçler bulunmamaktadır. Bu süreçlerin yönetimi ve kontrolü uygun şekilde yapılmaktadır. Müşteri şartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili süreçler aynen korunmuştur ve sürdürülmektedir. Satınalma süreçleri aynen korunmuştur ve sürdürülmektedir. Ürünlerin ve proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili faaliyetler Kalite Planı na göre yürütülmeye devam etmektedir. İzlemede kullanılan ekipmanların bakım, kalibrasyon ve doğrulama süreçleri aynen korunmuştur. Kalibrasyon/Doğrulama Planı nda belirlenen programa göre ilgili ekipmanın kalibrasyon ve doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Proje grubu tarafından hazırlanan engelsiz yaşam projesi bitirilmiş, asansör dahil olmak üzere merkezde engelliler için gerekli iyileştirmeler tamamlanmıştır. Sistem, T-Med programı ile takip edilmektedir.

9 Madde Denetim sonucu Depo koşulları elverişlidir. Müşteri şartları ve diğer şartlar Müşteri şartları ve/veya pazar araştırmaları yanı sıra, dokümante edilmiş gereklilikler ve kanuni ya da idari gereklilikler, üretim ve fizibilite gözden geçirmesi kapsamında bir ekip tarafından analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Müşteri şartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili süreçler aynen korunmuştur ve sürdürülmektedir. Hasta, ürün bilgileri, sorular, sözleşmeler ve şikayetler konusunda Kalite merkezi ilk muhatap olarak hareket etmektedir. Hastalar güncel bilgilere ve sorunlarının iletiminde web sayfasını kullanarak online bilgi alıp verebilmektedir. Aşağıdaki süreç şartları ürün üzerinde etkilidir: Personel yetkinlikleri (tıbbi branşlar) Ekipman sürekliliği ve uygunluğu Malzeme uygunluğu ve kontrolu (ilaç/serum uygunlukları depolama/kullanım şartları) Ortam hijyeni Kuruluş için geçerli olan kanuni, idari yükümlülükler ve müşteri şartları şunlardır:: Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Devlet Memurları Kanunu Hasta Hakları Yönetmeliği Hıfzıssıhha Kanunu Sağlık İşletmelerinin Yönetimi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ODTÜ Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği Tababet Uzmanlık Tüzüğü Türk Tabipleri Birliği Kanunu Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Yükseköğretim Kanunu Diğerlerinin yanı sıra, hizmet için geçerli olan standartlardan bazıları şunlardır: Laboratuar ve test standartları Dış Kaynaklı Doküman listesindeki diğer standartlar

10 Müşteri memnuniyeti ve şikâyetler İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi Sertifika ve logo kullanımı Müşteri bilgilerine davranış biçimi, veri analizleri, düzeltici faaliyetlerin ve müşteri şikayetlerine verilecek tepkiler belirlenmiştir ve etkilidir. Müşteri memnuniyetinin izlenmesi ve ölçülmesi, şikayetler, anket (hekim gözlem anketleri ve hastaların talep ve beklentilerinin alındığı online sistem (kalite birimine ulaşan ve değerlendirme sonrası mutlaka olumlu ya da olumsuz cevaplanan talepler) şikâyet analizleri yoluyla yapılmaktadır. Yönetim sisteminin uygulaması, sürdürülmesi ve etkinliği, şirket genelinde yapılan yıllık planlı sistem denetimleriyle izlenmektedir. Bu denetimler, şirket içinde güvenilir şekilde yürütülmektedir. Son iç tetkikler tarihinde gerçekleştirilmiştir ve bulunan 1 adet uygunsuzluk için açılan düzeltici faaliyet etkin bir şekilde kapatılmıştır. Son yönetimin gözden geçirmesi tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıda alınan bazı önemli kararlar: Kalite hedeflerinin yürürlüğe alınması, Tam gün yasası kapsamında olacak değişikliklere karşı hazırlanma Tıp merkezine dönüşüm Hekim varlığının korunması Hekim eksiğinin giderilmesi Bina dış cephe ve kapı girişlerinin düzeltilmesi Hasta içerdeyken meşgul olunduğunu gösterecek kapı düzenlemesinin yapılması Güvenlik kamera sisteminin geliştirilmesi Hasta takip programının yenilenmesi Logonun ve sertifikaların kullanımı (örneğin kartvizit üstünde, şirket broşürlerinde, internet sayfalarında vs.) şartlara uygundur. Standart maddesi Denetlendi Uygunsuzluk no. Standart maddesi Denetlendi (4) Uygunsuzluk no. * Değerlendirme: 1 = karşılanmış; 2 = karşılanmış, ancak iyileştirme önerisi mevcut; 3 = karşılanmamış/ uygunsuzluk (bakınız uygunsuzluk raporu); 4 = kapsam dışı 5= bu denetimde denetlenmedi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI Sayfa No: 1/25 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

Rev.05 T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI O N A Y. 30.06.2014 Prof. Dr. Alper CİHAN.

Rev.05 T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI O N A Y. 30.06.2014 Prof. Dr. Alper CİHAN. Rev.05 T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ O N A Y 30.06.2014 Prof. Dr. Alper CİHAN AUZEF Dekanı Dök. No: AUZEF-YSEK Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:05 Rev Tarihi: 30.06.2015 Sayfa 1 / 26 İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ... 6

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -KALİTE EL KİTABI- EK-001 01.11.2013 Revizyon : 03 Sayfa 1/26 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 15.03.2012 İlk yayın 01 27.04.2012 KYS Kapsamında Güncelleme

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 I BELGELENDİRME SİSTEMİNİN TARİFİ: 1 Giriş TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (TÜRK LOYDU) tarafından gerçekleştirilen Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi amacı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

MTB ENTEGRE EL KİTABI.

MTB ENTEGRE EL KİTABI. ENTEGRE EL KİTABI İÇİNDEKİLER MTB ENTEGRE EL KİTABI. BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO İÇİNDEKİLER 2 0 GİRİŞ 3 9 1 KAPSAM 10 2 HARİÇ TUTMALAR 11 3 TERİMLER TARİFLER 11 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 12 14 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025 Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı