2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1

3 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu İçindekiler Sunuş 5 I-Ocak-Haziran 214 Dönemi Bütçe Uygulaması Sonuçları 7 A. Bütçe Giderleri 7 1.Personel Giderleri 9 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11 4.Faiz Giderleri 12 5.Cari Transferleri 12 6.Sermaye Giderleri 13 B.Bütçe Gelirleri 14 C.Finansman 2 II-Temmuz-Aralık 214 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2 A.Bütçe Giderleri 2 1-Personel Giderleri 21 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 21 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21 4-Faiz Giderleri 21 5-Cari Transferler 21 6-Sermaye Giderleri 22 7-Sermaye Transferleri 22 B.Bütçe Giderleri 22 C.Finansman 22 III-Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 214 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 22 2

4 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Tablolar Dizini Tablo Gerçekleşmeleri İle 214 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 7 Tablo ve 214 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 9 Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11 Tablo Cari Transferler 12 Tablo Sermaye Giderleri 13 Tablo Ve 214 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 14 Tablo Vergi Gelirleri 16 Tablo Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17 Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 17 Tablo Diğer Gelirler 18 Tablo Sermaye Gelirleri 19 Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 15. Ek-1 Bütçe Giderleri Gelişimi 23 Şekiller Dizini Şekil Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 7 Şekil Yılları Gider Gerçekleşmeleri 9 Şekil Personel Giderleri 1 Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11 Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12 3

5 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Şekil Cari Transferler 13 Şekil Sermaye Giderleri 14 Şekil Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlan Gelir 15 Şekil Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 15 Şekil Vergi Gelirleri 16 Şekil Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17 Şekil 12. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 18 Şekil Diğer Gelirler 19 Şekil Sermaye Gelirler 19 Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 21 4

6 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Yüreğir Belediyemizin 214 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları Yüreğir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Yüreğir Başkanlığı 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediye Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut ÇELİKCAN 5

7 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 6

8 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 636 sayılı On Dört İlde Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 3 Mart 214 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Belediyesine dönüşen Yüreğir Belediyemizin 214 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Yüreğir Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Yüreğir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. A. Bütçe Giderleri 214 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 214 yılında 12..,.- TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılında ,98-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 214 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 213 yılında gerçekleşen giderlere göre %23,93 artış olmuştur. Tablo 1: 214 Gerçekleşmeleri ile 214 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , 14,96% 2-SGK Devlet Prim Giderleri , , 19,25% 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , 48,18% 4- Faiz Gideri, 3.,,% 5-Cari Transfer , , 5,85% 6-Sermaye Giderleri , , -24,34% 7- Sermaye Transferi, 1.,,% 8- Borç Verme,,,% 9-Yedek Ödenekler, ,,% Toplam , , 23,93% , 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Şekil 1: 213 Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 213 Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 7

9 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,41.-TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yıl sonu gerçekleşmelerinin %41,91 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 214 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,23-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 26,5 olmuştur. 213 ve 214 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %21,63 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 213 ve 214 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 213 Gider Gerçekleşmeleri 214 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , , ,35 43,47 47,61 25,91 2-SGK Devlet Prim Giderleri , , , ,73 43,5 48,25 33,67 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,63 41,6 3,8 11,16 4- Faiz Gideri, 3.,,,,,, 5-Cari Transfer , , , ,1 39,46 4,7 9,17 6-Sermaye - Giderleri , , , ,42 42,23 14,32 74,34 7- Sermaye Transferi, 1.,,,,,, 8- Borç Verme,,,,,,, 9-Yedek Ödenekler, ,,,,,, - Toplam , , , ,23 41,91 26,5 21,63 8

10 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Y ı l l a r ı G i d e r G e r ç e k l e ş m e l e r i 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri 1. Personel Giderleri Personel giderleri için 214 yılı başında ,-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde ,5-TL olan personel giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde ,85-TL artışla ,35-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %25,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , , ,42% Şubat , , ,82 5,52% Mart , , ,5-3,66% Nisan , , ,49 9,53% Mayıs , , ,8 25,4% Haziran , , ,98 6,4% Toplam , , ,85 25,91% 9

11 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 1.5., 1.., 5.,, Şekil 3: Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 214 yılı başında ,.-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde ,54-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde ,19-TL artışla ,73-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %33,67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak, , ,56,% Şubat , , ,31 3,51% Mart , , ,36 16,89% Nisan 19.45, , ,63 14,26% Mayıs , , ,1 28,% Haziran , , ,23 15,89% Toplam , , ,19 33,67% 1

12 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 3., 2., 1.,, Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 214 yılı başında ,.- TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde ,13-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde ,5-TL artışla ,63-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %11,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,5 273,33 Şubat , , ,81-1,69 Mart , , ,55 58,36 Nisan , , ,87-36,77 Mayıs , , ,89 25,73 Haziran , , ,31-6,65 Toplam , , ,5 11,16 11

13 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu M a l V e H i z m e t A l ı m G i d e r l e r i , 4.., 3.., 2.., 1..,, Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 4.Faiz Gideri Belediyemizin bu dönemde faiz gideri bulunmamaktadır. 5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 214 yılı başında 2.5.,.-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde ,16.-TL olan cari transfer harcaması 214 yılı Ocak Haziran döneminde ,94.-TL artışla ,1.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %9,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferğinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir. Tablo 6 : Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,73, Şubat , , ,82, Mart 12.64, , ,4 27,33 Nisan , ,7-9.34,83-76,79 Mayıs , , ,58-3,52 Haziran , , ,4, Toplam , , ,94 9,17 12

14 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu CARİ TRANSFERLER 4., 3., 2., 1.,, Şekil 6 : Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 214 yılı başında 3.25.,.-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde ,8.-TL olan sermaye giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde ,66.-TL azalışla ,42.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %74,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7 : Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,27-91,96 Şubat , , ,94-13,83 Mart , , ,27-37,35 Nisan , , ,55-97,28 Mayıs , , ,81-71,91 Haziran , , ,82-97,71 Toplam , , ,66-74,34 13

15 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu S e r m a y e G i d e r l e r i , 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Şekil 7 : Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 214 mali yılında ,.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri ,.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 1.91.,-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 58.,-TL, Diğer gelirler ,.-TL, Sermaye gelirleri 3.22.,.-TL olarak öngörülmüştür. Tablo 8 : 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 213 Gerçekleşen Gelir 214 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 1- Vergi Gelirleri , , , ,47 57,98 52,5-1,24 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,17 82,37 4,62-5,68 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,9 58., 14.72, , 5,56 75, ,43 5-Diğer Gelirler , , , ,96 48,76 42,26-13,33 6- Sermaye Gelirleri , , ,76, 97,81, -1, 8- Alacaklardan Tahsilat,,,,,,, 9- Red ve İadeler -56., Toplam , , , ,6 58,36 44,1-24,43 14

16 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlanan Gelir 9.., 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, -1.., Şekil 8 : 213 Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 213 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,86.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri ,29.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri ,96-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 14.72,68.-TL, Diğer gelirler ,17.-TL, Sermaye gelirleri ,76.-TL den oluştuğu görülmektedir. 214 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,47.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri ,17.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 384.9,-TL, Diğer gelirler ,96-TL, Sermaye gelirleri,.-tl den oluşmaktadır Y ı l ı O c a k - h a z i r a n G e r ç e k l e ş e n G e l i r 35.., 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Seri 2 Seri 1 Şekil 9 : Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 15

17 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 213 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %58,36 dır. 213 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %57,98 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %82,37 si, Diğer gelirlerin %48,76 sı,ocak-haziran döneminde elde edilmiştir. 214 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %44,1 dur. 214 Öngörülen Vergi gelirlerinin %52,5 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %4,62 si, Alınan bağış ve yardımların %75,77 si, Diğer gelirlerin %42,26 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 1- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 213 döneminde ,29.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde ,18.-TL artışla ,47.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %4,54 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9 : Vergi Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,15,68 Şubat , , ,46 113,15 Mart , , ,31 148,4 Nisan , , ,93 14,64 Mayıs , , ,78 -,5 Haziran , , ,11 78,32 Toplam , , ,18 4, Vergi Gelirleri 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Şekil 1 : Vergi Gelirleri 16

18 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 213 döneminde ,96.-TL olup, Ocak- Haziran 214 döneminde ,79.-TL azalışla ,17.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %29,71 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1 : Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,38-8,1 Şubat 63.61, , ,39-41,24 Mart 84.62, , ,53-4,41 Nisan , , ,68-75,3 Mayıs , , ,68-77,52 Haziran 37.1, ,5 1.6,87 27,18 Toplam , , ,79-29, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1.,, Şekil 11 : Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 213 döneminde 14.72,68.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde ,32.-TL artışla 384.9,.-TL olmuştur. Tablo 11 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.548,46, ,46-1, 17

19 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Şubat 2.,, -2., -1, Mart,,,, Nisan,,,, Mayıs, 384.9, 384.9,, Haziran ,22, ,22-1, Toplam 14.72, , , , Alınan Bağış ve Yardımlar 4., 3., 2., 1.,, Şekil 12 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4- Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 213 döneminde ,17.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde ,79.-TL artışla ,96.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %14,7 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 12 : Diğer Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,44 12,38 Şubat , , ,84 19,5 Mart , , ,89 38,17 Nisan , , ,91 2,31 Mayıs , , ,57 7,5 Haziran , , ,14 8,91 Toplam , , ,79 14,7 18

20 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Diğer Gelirler 8.., 6.., 4.., 2..,, Şekil 13 : Diğer Gelirler 5- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 213 döneminde ,76.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde,.-tl olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış %1, olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13 : Sermaye Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak,,,, Şubat ,76, ,76, Mart,,,, Nisan,,,, Mayıs,,,, Haziran,,,, Toplam ,76, ,76-1, Sermaye Gelirleri 15.., 1.., 5..,, Şekil 14 : Sermaye Gelirleri 19

21 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 213 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 14 : 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 214 Ocak Haziran Bütçe Tertibi Başlangıç Harcamaları Ödeneği Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , , 7,24 2-SGK Devlet Prim Giderleri , , , 64,93 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , 45,9 4- Faiz Gideri 3.,,,, 5-Cari Transfer 2.5., ,1 812., 73,18 6-Sermaye Giderleri 3.25., , , 26,83 7- Sermaye Transferi 1.,, 1.,, 8- Borç Verme,,,, 9-Yedek Ödenekler ,, , 1, Toplam 12.., , , 5,6 2

22 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Temmuz-Aralık KBÖ Şekil 15 : 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde ,35.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde yaklaşık ,-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %7,24 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde ,73.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde ,.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 64,24 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Aralık Ocak Haziran 214 döneminde ,63.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 213 döneminde ,.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 45,9 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 214 döneminde,.-tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 214 döneminde,.-tl olması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 214 döneminde ,1-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 214 döneminde 812.,.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,18 olacağı tahmin edilmektedir. 21

23 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde ,42.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde de ,.-TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 214 döneminde,.-tl olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.,.-TL olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri 214 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilecektir. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 214 Performans Programında yer alan faaliyetler, (temmuz-aralık) döneminde yapılacak olanlar, 22

24 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Tablo 15: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ AÇIKLAMA 213 YILI GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 214 YILI BAŞLANG IÇ ÖDENEGİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTI Ş ORA NI % OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ , , MEMURLAR , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,36 69, 8.596, İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 5 26% 2238% 27% ,9 6 62% 1% -3% , , ,3 4.64,72-95% 1% -24% , , , ,5 9 26% 935% 93% 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 41185,67 6, 2.65, , , , , , , , , , , , ,98 32% % 214% 1 5 DİĞER PERSONEL 92765, , , , ,77 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , ,2 2 1 MEMURLAR 96726, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 15% % -3% , , , , , ,7 3 34% % 44% 1.847, , ,43 59% % 4% 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,45 189, 1.25, ,86 588, ,5 813, ,33 743, ,61 742, ,95 742, , ,85-96% % -28% 2 3 İŞÇİLER , , 8.475, ,42 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , ,1 3 3 YOLLUKLAR , ,49 229, 1.821, ,96 136, 4.653, 7.744,5, 5.364, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 43% % 95% , , , , , 63 11% 19% 152% ,4 6 88% 119% -28% , , , ,82 8% 21116% 3 4 GÖREV GİDERLERİ , , , , , , ,6 8.74, , , , , , , ,69 6% 373% -26% 3 5 HİZMET ALIMLARI , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , ,, 19.97, 45.66, ,9 3 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 37626, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 155 % , 4 21% 1182% 569% , , , , ,55 3% 447% % , , , , ,2 4 59% 326% 323% 3 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , 1.464,38, , , , , , , , , , , ,83 11% 371% 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 118,,,,,,,,,,,,,, % % % 4 FAİZ GİDERLERİ 3,,,,,,,,,,,,,, % % % 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 3,,,,,,,,,,,,,, % % % 5 CARİ TRANSFERLER , ,5 5 1 GÖREV ZARARLARI ,93 3,, , , , , , ,75, , , , , , , , , % ,1 9% -21% -16% 228.8,,,,,,, , ,75-6% % % 23

25 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , ,18, 1.148,, 72.7, ,68-5% 127% % 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,,,,, 4.247,88, ,76,,, 297,36, , 1% % % 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,8 1 6 SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI 83979, , , , , , ,, , , , , , , , ,6 8,, 3.717, , , , , , , , , , ,6 9 44,4,, , , , , ,67-4% -24% -4% , ,4 2-74% -15% -76% 19.54,, , ,4-99% -56% % 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 65,,,,,,,,,,,,,, % % % 6 3 GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI 79449, , 6 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,, 6 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,87, 17.38,, 2.532,, , , , , ,, ,, , ,67-21% 58% % ,,,, 38.16,, 2.59,, 1.4,, 196.9,, , , , , , , 7,, , , , , , , ,2 7, ,43,,, , ,4 2-1% 1% % ,6 5-71% -13% -58% ,7-19% -1% % 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1,,,,,,,,,,,,,, % % % 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1,,,,,,,,,,,,,, % % % 9 YEDEK ÖDENEKLER ,,,,,,,,,,,,,, % % % 9 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 2,,,,,,,,,,,,,, % % % 9 6 YEDEK ÖDENEK ,,,,,,,,,,,,,, % % % 24

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı