MANLERLE LGL BAZI PROBLEMLER VE ÖNERLER PROBLEMS AND SUGGESTIONS ABOUT THE MANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANLERLE LGL BAZI PROBLEMLER VE ÖNERLER PROBLEMS AND SUGGESTIONS ABOUT THE MANI"

Transkript

1 MANLERLE LGL BAZI PROBLEMLER VE ÖNERLER PROBLEMS AND SUGGESTIONS ABOUT THE MANI Prof. Dr. Nerin KÖSE Özet Maniler dünyadaki siyasi,ekonomik,teknik,tarihi hatta magazinel gelimelerden etkilenmektedir.bu sebeple imdiye kadar yapılan sınıflandırma çalımaları yeterli deildir.sadece Türkiye sınırları içinde deil Türk Dünyası topluluklarında da yeni çalımalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Mani, Katalog, Türk Dünyası, Teknoloji, Ekonomik Abstract Turkish mani (a kind of poetry or fiction) has been affected from the political,economics,technique,historical and magazinel development in the world.so the classification Works that have been done until now is not satisfactory.it needs some new investigations not only in the boundaries of Turkey but also in the societies of Turkish World. Keywords: Economics Mani, Catalogue, Turkish World, Technology, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öretim Üyesi.

2 Manilerle lgili Bazı Problemler v e Öneriler yılı, Türk Dünyası dili ve edebiyatı ile yakından tanımaya baladıımız bir dönem olarak bilinmektedir. Bu tarihle birlikte ekonomik, siyasi, dil, edebiyat kısacası her sahada balatılan çalımalar içinde halk bilimi de yerini almakta gecikmemi; bu konuda Prof. Dr. Fikret Türkmen in önderlik ettii Türk Dünyası Destan Projesi, faaliyetini hâlâ sürdüren önemli bir proje olarak önemini korumaktadır. Makalemiz ise maniler üzerinde yapılmasını düündüümüz hem bir proje teklifi ve bu projelerle ilgili beklentilerin, hem de Türkiye corafyasında yaayan mani konuları ve yapıları üzerinde gerçekletirilmesi gerekenlerin yer alacaı önerileri içermektedir. Bu sebepten önce proje tekliflerimizi sunacak; daha sonra da dier hususla ilgili görü ve önerilerimizi belirteceiz. I. Mani üzerinde yapacaımız en büyük öneri, Türk dünyası Manileri nin Derlenmesi, Tasnifi, ncelenmesi ve Yayınlanması konulu projedir. Önerdiimiz projenin ileyii ise u ekilde olmalıdır: - Derleme: Her Türk Cumhuriyeti ve Karde Topluluklar ın manilerini derleyecek gruplar ve çalıacakları corafyanın tespiti yapılmalı; söz konusu her bölgede yapılacak derlemeye katılacak gruplar belirlenmelidir. - Tasnif a. Konularına Göre: * Derlenen maniler her Türk topluluu ve Cumhuriyeti esas olmak üzere, konularına göre tasnif edilmeli; bu arada varsa eski tasnifler de göz önüne alınmalıdır. * Daha sonra bu maniler toplu olarak yeniden tasnif edilmelidir. b. Yapılarına Göre: Derlenen maniler, yapı özellikleri bakımından da incelenmelidir. Bu incelenmenin ise; Nazım birimi, Her bendeki dize sayısı, Hecelerdeki durak yeri veya yerleri, Kafiyesi, Manilerde doldurma dizelerin olup olmadıı, Her dize veya bentteki formel ifadeler üzerinde olacaı, ortadadır.

3 294 KÖSE, Nerin Yine bu deerlendirmenin önce her Türk Cumhuriyeti veya topluluu için ayrı ayrı gerçekletirilecei; daha sonra bir genellemeye gidileceini söylemeye gerek yoktur. Bu arada; a. Mani söyleyenlere ve mani yakanlara dün ve bugün hangi adların verildii, b. Manilerin hangi çalgı veya çalgılar eliinde ya da çalgısız olarak mı söylendii, c. Dünden bugüne mani ye verilen bölgesel adların neler olduu da ayrıca aratırılmalıdır. Böylece hem yapı, hem de konu bakımından yapılacak bu inceleme ve tasnif sonunda Türk Dünyası manilerinin bir bütün olarak ortaya çıkması salanacak; hem de Türk ulusunun mani söyleme gelenei bazında dünden bugüne kadar geçirdii deiiklikler ortaya çıkarılmı olacaktır. II. Bu konudaki ikinci büyük önerimiz ise Türk Dünyası Manilerinin Tip ve Motif Katalou çalıması olacaktır. Elbette böyle bir çalımanın oldukça uzun bir süreyi, büyük bir emei ve iyi bir ekibi gerektirecei kesindir. Çünkü böyle bir katalog hem dünyanın ilk ve tek mani katalou olacak, hem de bu yolla Türk ulusunun birlii, dirlii, irilii sergilenecektir. Gelelim Türk Dünyası Mani Katalou nun hazırlanması sırasında hangi aamalarında neler yapılması gerektiine ve nasıl düzenleneceine Her eyden önce derlenen maniler konularına göre gruplandırılmalıdır. Her konu balıının altında yer alan manilerin tipleri tespit edilmeli; her tipe ayrı bir numara verilmelidir. Tip tespitinde ise (FFC) Fin Folklor Ekolü nün yöntemi (Dorson, ss:3-8, 25-34) kullanılmalı, ancak Türk Halk Masalları Tip ve Motif Katalou (Boratav-Eberhard)ndaki tip anlayıımız mutlaka dikkate alınmalıdır. * Yine her konu balıının altında manilere tip numaraları verilirken boluklar bırakılmalı, ortaya çıkacak konu ile ilgili yeni bir maninin ayrı bir tip oluturabilecei, gözden uzak tutulmalıdır. Her mani tipinin altına o tip ile ilgili bibliyografya verilmelidir. Bu bibliyografya ise: a. O mani tipini derleyenlerin kimlik bilgileri, b. Her mani tipinin alındıı kaynak ahsın kimlik bilgileri, c. O mani tipine derlendii yörede verilen ad veya adlar,

4 Manilerle lgili Bazı Problemler v e Öneriler 295 d. O tipin, baka Türk topluluk veya cumhuriyetlerinde yaygın olup olmadıı; yaygınsa hangi adlarla bilindii, e. Bir mani tipine, baka mani tiplerinden geçen kısımlar, dize, beyit, formeller olup olmadıı, f. Herhangi bir mani tipinin uluslar arası bir adının olup olmadıı, g. Bir mani tipinde doldurma mısra, beyit veya formellerin olup olmadıı yolundaki bilgileri içermelidir. Kataloun sonunda bütün manilerde görülen formel ifadelerin yer aldıı bir dizin verilmelidir. Söz konusu formel ifadelerin baka manilerdeki aynı veya benzer ekilleri tespit edilerek formel ifade farklılamaları tip sayıları da eklenerek gösterilmelidir. Manilerde yer alan unsur veya motiflerin de bir dizini yapılmalıdır. Söz konusu motif veya unsurların hangi tip manilerde ve ekilde deiiklik gösterdiine, yani motif farklılamasına da yer verilmelidir. III. imdi de Türkiye deki mani ile ilgili yapılan çalımalar üzerine önerilerimize gelmek istiyoruz. 1. Her eyden önce manilerin konuları düünülerek yapılan tasniflere, yenileri eklenmelidir. Çünkü gelien ve deien dünyamızda sürekli bir kültür deiimi yaanmakta; dünya milletleriyle olan farklı boyutlardaki ilikilerimiz sonucunda ortaya çıkan bu geliim ve deiim, sözlü ürünlerimize de yansıyacaı için, manilerimiz de bundan nasibini almakta gecikmeyecektir. Nitekim son altı yıl içinde bu konuda yaptıımız derlemelerden elde ettiimiz ve u anda özel kütüphanemizde bulunan manilerin konuları ile ilgili altı yeni grubu önermek istiyoruz: Teknolojik gelimeler ve teknik cihazlarla ilgili maniler: Güne gün ekliyorum Derde dert ekliyorum Yar sen gittin gideli Telefon bekliyorum (K1) Altın tas altın tarak Ben senden oldum ırak Eer beni seversen Leptopa mail bırak (K2) Kaına kalem ister Gözüne sürme ister

5 296 KÖSE, Nerin imdiki gelinlik kızlar Bulaık makinesi ister (K3) Örenci öretmen manileri: Dörtgen, begen, altıgen Dersinden oldum dikdörtgen N olur sevgili hocam Sen de biraz ekillen (K4) Eczacılık ve parfümeri ile ilgili maniler: Pencereden bakıyorsun Kitap açmı okuyorsun Saçına jöle mi sürdün Mis gibi kokuyorsun (K5) Al giydim alsın diye Mor giydim sarsın diye Yare bir parfüm aldım Mis gibi koksun diye (K6) Aktüalite, magazin konulu maniler: Çantayı aldım koluma Çıktım Dallas yoluna Ben Babi (Boby)yi beklerken Ceyar (J.R) girdi koluma (K7) Bizim evin arkası Zeytinyaı fabrikası Sevdiimin arabası Karaimek markası (K8) Yarimin adı Özer Beyaz taksiyle gezer apkülünü taramı Tarık Akan a benzer (K9) Orta Asya, Orta Asya Türklerin Anayurdu Hülya Avar ı dersen

6 Manilerle lgili Bazı Problemler v e Öneriler 297 Sanat âleminin kurdu (K10) Bankacılık sektörü ile ilgili maniler: Dolmu geliyor dolmu Dolmuun rengi solmu Ondüleli saçların Bonus Card gibi olmu (K11) Ulaım vasıtaları ile ilgili maniler: Kasketi eersin, Yoldan gülüp geçersin Almak istersen beni BMW ye binersin (K12) Dallarda olur mersin, Anlamadım ne dersin? Beni almak istersen Mercedes e binersin (K13) Saçın omzuna döker Teli barımı deler Benim sevgili yarım Mercedes ile gezer (K14) Kaına kalem ister Gözüne Sürme ister Benim sevgili yarim Ctroen C4 ister (K12) Verdiimiz örneklerden de anlaılacaı üzere manilerle ilgili yapılacak derlemeler sonunda söz konusu ürünlerin konularına göre yapılacak yeni bir tasnife gerek duyulacaı; eski tasniflere eklenecek gruplar olacaı, ortadadır. 2. Yaptıımız terlemelerde ortaya çıkan bir baka konu da söylenmek istenilenin son iki dizede ya da son dizelerde deil de, bendin ya da dörtlüün bütününde yer aldıı örneklerdir. Deien ve gelien zamanın etkisiyle olutuunu düündüümüz bu durum manileri, komalara yaklatırır tarzdadır. Mesela: Üçgen, begen, altıgen Dersinden oldum diktörtgen, N olur sevgili hocam Sen de biraz ekillen (K4)

7 298 KÖSE, Nerin Sevdiimin arabası Karaimek markası Lastii yenilenmi Dünyayı dolanası (19) örneinde örencinin öretmeninden beklentisi, dörtlüün ikinci dizesinden itibaren kendini belli etmektedir. Yine birbirinin varyantı durumunda olan: Mersedese binersin Bizim evde inersin Annen görürse seni Lastik patladı dersin (K15) Bisiklete binersin Bizim evde inersin Eer annen görürse Lastik patladı dersin (K16) eklindeki manilerde de aynı durum söz konusu olup, son iki dizede vurgulanan düünce, dörtlüün 1. ve 2. dizesiyle tamamen aynı çizgidedir. 3. Yine yaptıımız derlemelerde manilerin birinde ilk iki dizede formel eklinde görülen ifadenin dier manide vurgulanmak istenen olarak karımıza çıkmasıdır. lk örnek: Davullar vurulmalı Düünümüz olmalı On parmaıma birden Pırlanta takılmalı (K17) Al yeil giyilende Budaylar biçilende Davullar vurulmalı Düünümüz olanda (K18) Dier örnek ise: Bizim evin arkası Zeytinyaı fabrikası Sevdiimin arabası Karaimek markası (K8) Sevdiimin arabası Karaimek markası Lastii yenilenmi Dünyayı dolanası (K19)dır.

8 Manilerle lgili Bazı Problemler v e Öneriler Derleme çalımalarında karımıza çıkan ve 3. grupta bilgilerinize sunduumuz anlamın dört dizeye ve bendin tamamına yayıldıı maniler in birçounda kafiyenin, her dizede aynı olması da, dikkatimizden kaçmamıtır. Nitekim: Bizim evin arkası Zeytinyaı fabrikası Sevdiimin arabası Karaimek markası (K8) Çeyizler serilmeli Al yeil giyilmeli Davullar dövülmeli Düümüz olmalı (K18) manilerinde bu durum, açıkça ortadadır. Gerek bir manide formel olan dizelerin dier manide söylenilmek isteneni belirtmesi, gerekse söylenilmek istenenin, maninin bütününe yayılması konusunda mani söyleme geleneinin hala yaadıı ancak anlamın dörtlüün ya da bendin bütününe yayılarak devam etmesinin söz konusu gelenein giderek deitii veya çeitli sebeplerle zayıfladıı yönündeki; farklı konularda manilerin ortaya çıkması konusunda ise teknolojik gelimelerin, özellikle de televizyon ve bilgisayarın hayatımızda çok büyük yeri olup bunun manilerimize de yansıdıı eklindeki düüncelerimiz ve yorumlarımızı açıkladıktan sonra sonuç olarak unları diyebilir ve önerebiliriz: 1. Türk Dünyası Cumhuriyetleri ve topluluklarının manilerini bir an evvel derlenmeli, elde olanlar da dikkate alınarak Türk Dünyası Manileri Tip ve Motif Katalogu hazırlanmalıdır. Bunun için de öne her topluluk veya devlet, kendine ait bir mani katalogu hazırlamalı; daha sonra da söz konusu bütün kataloglar birletirilerek yeniden deerlendirilmelidir. 2. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaayan Türkler in manileri de yeniden derlenmeli; daha önceki mani tasniflerine yeni konuları içeren gruplar ilave edilmelidir. 3. Bir manide formel olan ilk iki dizenin baka bir manide söylenilmek istenenin vurgulandıı kısım olması ise, manilerin yapısı üzerinde yapılacak yeni çalımalarda mutlaka dikkate alınmalıdır. 4. Gerek manide söylenilmek istenenin bendin veya dörtlüün bütününe yayılması, gerekse bu tür manilerde dizelerin aynı ekilde kafiyeleniinin ortaya çıkması da, ayrı bir inceleme konusu olmak durumundadır.

9 300 KÖSE, Nerin KAYNAKÇA: Dorson, R.M., Günümüz Folklor Kuramları (Çev. Nermin Uluta) 1984, zmir; Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 33. KAYNAK KLER K1: Adı Soyadı : Gönül Mengü : 21 Örenim Durumu : Üniversite örencisi Doum Yeri : Milas - Mula K2: Adı Soyadı : Songül Üngüt : 22 Örenim Durumu : Üniversite örencisi Doum Yeri : Osmaniye - Adana K3: Adı Soyadı : Nermin Köse : 63 yaında, öldü. Doum Yeri : Çorum K4: Adı Soyadı : Tolga Aldanmaz : 23 Örenim Durumu : Üniversite örencisi Cinsiyeti : Erkek Doum Yeri : Kean - Edirne K5: Adı Soyadı : Sanem Yayın

10 Manilerle lgili Bazı Problemler v e Öneriler 301 : 19 nda Örenim Durumu : Üniversite örencisi Cinsiyeti : Erkek Doum Yeri : Marmaris Mula K6: Adı Soyadı : Murat Güven : 20 nda Örenim Durumu : Üniversite örencisi kâmet Yeri : znik - Bursa Cinsiyeti : Erkek Doum Yeri : znik - Bursa K7: Adı Soyadı : Meliha Tokgöz : 56 yaında kâmet Yeri : Marmaris - Mula Doum Yeri : Gökova Marmaris Mula K8: Adı Soyadı : Sabiha ahin : 65 yaında Örenim Durumu : Lise mezunu Doum Yeri : Divrii Sivas K9: Adı Soyadı : Hülya Güvenç : 35 yaında Doum Yeri : Bergama zmir K10: Adı Soyadı : adiye Yayın

11 302 KÖSE, Nerin : 68 yaında, öldü Örenim Durumu : Hiç okula gitmemi kâmet Yeri : Marmaris - Mula Doum Yeri : Burhaniye Marmaris Mula K11: Adı Soyadı : Nazmi Aksular : 43 yaında Örenim Durumu : Üniversite mezunu kâmet Yeri : Serinkuyu - zmir Cinsiyeti : Erkek Doum Yeri : zmir K12: Adı Soyadı : Melahat Uygun : 76 yaında kâmet Yeri : Marmaris - Mula Doum Yeri : Marmaris Mula K13: Adı Soyadı : Muharrem Tokgöz : 78 yaında kâmet Yeri : Marmaris - Mula Cinsiyeti : Erkek Doum Yeri : Marmaris Mula K14: Adı Soyadı : Gafure Tunç : 74 yaında Örenim Durumu : Okula gitmemi kâmet Yeri : Adıyaman Doum Yeri : Adıyaman K15: Adı Soyadı : Mustafa Tunçer

12 Manilerle lgili Bazı Problemler v e Öneriler 303 : 55 yaında kâmet Yeri : Elenhoca Karaburun zmir Cinsiyeti : Erkek Doum Yeri : Elenhoca Karaburun zmir K16: Adı Soyadı : Serpil Öztepe : 50 yaında kâmet Yeri : Sarpıncık Karaburun zmir Doum Yeri : Sarpıncık Karaburun zmir K17: Adı Soyadı : Türkan Alper : 74 yaında Örenim Durumu : Lise mezunu Doum Yeri : Marmaris - Mula K18: Adı Soyadı : Nebahat Gökçeler : 80 yaında Doum Yeri : zmir K19: Adı Soyadı : Emine Aydın : 44 yaında kâmet Yeri : Kemalpaa - zmir Doum Yeri : Köprüköy spir Erzurum

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 Dr. H. Murat ARABACI Özet Osmanlı toplumsal yapısının,

Detaylı

Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1. Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke

Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1. Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 111-118 Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1 Özet Bu makalede, sözlü kaynaklardan

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1. ocalan@sakarya.edu.tr, muharremocalan@yahoo.

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1. ocalan@sakarya.edu.tr, muharremocalan@yahoo. AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1 Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN Sakarya Üniversitesi SMYO Türk Dili Öğretim Üyesi ocalan@sakarya.edu.tr,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 12 HAYVANLI TÜRK TAKVM VE KEHANET* + THE TWELVE-ANIMALS TURKISH CALENDAR AND PREDICTION

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 198-212 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 198-212 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 198-212 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK: BİRİNCİ TÜRK COĞRAFYA KONGRESİ

Detaylı

TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNDE KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ANABİLİM DALLARI HAKKINDA YENİ PROJELERİMİZ

TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNDE KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ANABİLİM DALLARI HAKKINDA YENİ PROJELERİMİZ TÜRKÇE NİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİNDE KURULMASI GEREKLİ GÖRÜLEN ANABİLİM DALLARI HAKKINDA YENİ PROJELERİMİZ Abdurrahman GÜZEL * ÖZET Türkçe Eğitimi Bölümünde uygulanan ders programlarının eğitim ve

Detaylı

YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ

YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ DOI: 10.7816/idil-02-10-03 YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ İsmail ABALI 1 ÖZET İncelediği metnin içeriğinden ziyade yapısal özellikleri üzerinde duran ve "Morfolojik Yöntem"

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi.

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÜLTEN DAYIOLU NUN TUNA DAN UÇAN KU

Detaylı

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 131-136, ANKARA-TURKEY AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ

Detaylı