EMZİRMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK PAMUKÇUK; ÖNLEME, TANI VE TEDAVİDE HEMŞİRE / EBENİN ROLÜ. Yeter KİTİŞ *, Zekiye KARAÇAM *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMZİRMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK PAMUKÇUK; ÖNLEME, TANI VE TEDAVİDE HEMŞİRE / EBENİN ROLÜ. Yeter KİTİŞ *, Zekiye KARAÇAM *"

Transkript

1 EMZİRMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK PAMUKÇUK; ÖNLEME, TANI VE TEDAVİDE HEMŞİRE / EBENİN ROLÜ Yeter KİTİŞ *, Zekiye KARAÇAM * Özet Pamukçuk, emzirme döneminde sık görülen, emzirme kalitesini ve süresini olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Pamukçuğun tedavisi kolay olmasına karşın, hastalık tablosunun farklılık göstermesi nedeni ile tanısı gecikebilmektedir. Hemşire / ebelerin gebelikte ve doğum sonrası erken dönemde, pamukçuğu önlemeye yönelik annelere koruyucu bakım vermeleri, erken tanı ve tedavi sağlamaları ile emzirme başarısının artırılması mümkündür. Bu makalede; pamukçuğun nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavisi, pamukçukta emzirmenin sürdürülmesi hakkında bilgi verilmekte; hemşire / ebelerin pamukçuğun önlenmesi ve tedavisindeki rolü vurgulanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Pamukçuk, emzirme, hemşire /ebe Summary Thrush as a factor which has negative effect on breastfeeding: nurse/midwife s roles about preventing, diagnosis and treatment Thrush is an important problem seen commonly and effected on breastfeeding quality and duration. Despite thrush s treatment is easy, infection is showing difference symptoms and this may be delayed diagnose of it. Breastfeeding success can be enhanced with maintaining to mothers preventive care, early diagnosis and treatment of thrush by nurses / midwives in antenatal and early postnatal period. In article, information is given about; thrush s symptoms, diagnose and treatment, continuing of breastfeeding during thrush and also mentioned about midwife/nurse s roles on preventing and treatment of thrush. Key Words: Thrush / oral candidiasis, breastfeeding, nurse / midwife GİRİŞ Pamukçuk, Candida Albicans grubu mantarların ağzın mukozasında oluşturduğu bir enfeksiyondur. Bu terim erişkinlerin ağız ve boğazlarında ortaya çıkan Candida enfeksiyonunu da içermekle birlikte, daha çok bebeklerin ağzında oluşan tekrarlayıcı Candida enfeksiyonunu tanımlamakta kullanılmaktadır (Medlineplus Medical Encyclopedia 2003). Ağızda bulunan normal flora elemanlarından biri de Candida Albicastır ve üremesi bakteriler tarafından kontrol altında tutulur. Pamukçuk, bebekler, yaşlılar ve hastalık ya da tıbbi tedavi ile immün sistemi baskılanmış kişilerde yaygın olarak görülmektedir (Medlineplus Medical Encyclopedia 2003, Whitelaw 2004). Yaşamın ilk 6 ayı boyunca en sık görülen fungal enfeksiyon olan pamukçuk (Pillinger 2002), bütün bebeklerin yaklaşık %2-5 inde görülürken, prematürelerde daha yüksek oranda görülmektedir (Rutherford 2001). Yenidoğanların bu etkeni çoğunlukla doğum sırasında, genital mantar enfeksiyonu olan anneden aldıkları ve bu durumda enfeksiyonun doğumdan sonra 2 hafta içinde ortaya çıktığı bildirilmektedir. (Donovan 2002 a, Pillinger 2002, Rutherford 2001). Bu dönemde immün sistemlerinin henüz tam gelişmemiş olması, yenidoğanların bu enfeksiyondan kolayca etkilenmesine zemin hazırlamaktadır (Breth 2001). Anne sütü ile beslenen bebekte pamukçuk oluştuğunda, annenin meme ucu bu enfeksiyondan etkilenebilmektedir. Aynı şekilde annenin meme ucunda başlayan Candida enfeksiyonu da bebeği etkiler. Candida Albikans nemli ve sıcak yerlerde yaşar (Donovan 2002b, Whitelaw 2004). Emzirme, sütün yüksek glukoz içeriği ile etkenin üremesine ek bir katkı sağlar ve enfeksiyon anne ve bebek arasında ileri geri * Dr.Öğr.Gör., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara 46

2 Kitiş, Karaçam geçiş gösterir (Breth 2001, Rutherford 2001). Tedavi edilmeyen vakalarda enfeksiyon, süt kanallarına kadar ilerleyerek mastite neden olabilmektedir. (Donovan 2002b, Rutherford 2001, Whitelaw 2004). Memenin candidal enfeksiyonunun en tipik belirtisi annenin emzirme sırasında ağrı yaşamasıdır (Amir, Hoover & Mulford 1999, Smith 2002). Meme ucu ağrısınının, en sık görülen sütten erken kesme nedenleri arasında olduğu bildirilmektedir (Breth 2001, Dobson & Murtough 2001, Donovan 2002 b). Bebeklerin daha uzun süre anne sütü ile beslenebilmeleri için, hemşire / ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde pamukçuğun önlenmesi, erken tanısı ve tedavisine ilişkin girişimde bulunmaları önemlidir. Pamukçuk Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler Pamukçuk oluşumunu kolaylaştıran çok sayıda faktörden bahsedilmektedir (Hoover 2003 b, Hoover 2003b, Mohrbacher 2002, Whitelaw 2004). Bu faktörler: - Gebelik sırasında, doğumdan kısa bir süre önce ya da doğum sırasında annede vaginal mantar enfeksiyonu belirtilerinin ortaya çıkması ve annenin sık genital mantar enfeksiyonu öyküsü, - Annenin gebelik ve doğum eylemi sırasında antibiyotik kullanmış olması ya da annenin sık antibiyotik kullanma öyküsü, - Bebeğin antibiyotik tedavisi alması, - Anne ya da bebekte uzun süre steroit kullanımı, - Çatlak gibi meme ucu travmaları (ciltteki bütünlük kaybı bakterilerin olduğu gibi mantarların girişine de izin verir), - Annenin östrojen içeren kontraseptif kullanması, - Nemli emzirme pedlerinin ya da sütyenlerin meme ucu dokusuna uzun süre temas etmesi, - Plastik kenarlıklı meme pedlerinin kullanımı (meme ucu bölgesinin iyi havalanmasını önlediği için), - Bebekte emzik kullanımı,annenin yapay tatlandırıcı ya da tatlıları aşırı tüketmesi, - Annede diyabet ve anemi gibi sağlık sorunlarıdır. Pamukçuğun Belirtileri Pamukçuk enfeksiyonu bebeklerde her zaman belirtiye neden olmaz (Rutherford 2001, Pillinger 2002, Medlineplus Medical Encyclopedia 2003). Bebeklerde pamukçuğun en tipik belirtisi ağızda görülen (dilin üzerinde, dudak ve yanağın iç kısmında, bazen boğazda) krem/beyaz renkte noktalardır. Bu noktalar süt kesiği ya da peynir görünümünde olup, kazındığında altındaki bölgenin yavaşça kanadığı görülür. Tükrükte ya da dudakların iç yüzünde beyazımsı bir parlaklık vardır. Bebekte görülen diğer pamukçuk belirtileri ise şunlardır (Amir, Hoover& Mulford 1999, Flora 2001, Donovan 2002 b, Mohrbacher 2002, Hoover 2003, Medlineplus Medical Encyclopedia 2003): - Bebeğin emerken memeyi sık sık bırakması ya da emmeyi reddetmesi, - Emmenin fazla sesli olması, - Mantarların bebeğin emdiği süte karışması sonucu bebekte aşırı gaz oluşumu, - Bebeğin huzursuz olması ve sakinleştirilmesinin zor olması, - Bebeğin poposunda pişik kremlerine yanıt vermeyen kırmızı döküntüler. Annede görülen belirtiler ise şöyle sıralanabilir (Amir, Hoover& Mulford 1999, Flora 2001, Kathleen & Hoover 2002, Mohrbacher 2002, Jones 2003): - Meme ucunda kaşınma, herhangi bir dokunmaya karşı aşırı hassasiyet, - Meme uçlarında iyileşmeyen çatlak, - Meme ucu ya da memede renk kaybı, meme ucunun pembe, kırmızı, soyulmuş ya da döküntülü (küçük kabarcıklar) olması, - Doğumdan hemen sonra ya da ağrısız geçen belirli bir süreden (günler ya da haftalar) sonra annenin meme ucunda ya da memesinde ani olarak başlayan, emzirme sırasında artan ve emzirmeden sonra da devam eden şiddetli ağrı (emzirmeden sonra 1 saate kadar uzayabilir), - Annede vaginal mantar enfeksiyonu. Pamukçuğun Tanı ve Prognozu Literatürde pamukçuk tanısı, tedavisi ve prognozu üzerine bilgiler kısıtlıdır. Pamukçukta klinik belirti ve bulguların süreklilik göstermemesi (bebekte pamukçuk olduğu halde belirti olmayabileceği gibi, bebekte belirti var iken anne her zaman belirti göstermeyebilir) ve annedeki belirtilerin başka nedenlerle de oluşabilmesi (bebeği memeye yanlış tutma ve/ veya yanlış pozisyona bağlı memede fiziksel travma, emziklilikle ilgili olmayan kronik detmatoz gibi) tanıyı zorlaştırabilmektedir (Australian Breastfeeding Association 2003, Dobson & Mortough 2001, Michels 47

3 2000). Ayrıca candida albicansın normal mukoz membran florası olması, laboratuar testleri ile tanılanmasını engellemektedir (Breth 2001). Bebeklerde genellikle basit fiziksel muayene ile pamukçuk tanısı konulabilir. Annenin tanısı ise, annenin ve bebeğin öyküsü ile fiziksel muayenesine dayanmaktadır (Breth 2001,Pillinger 2002, Rutherford 2001) Pamukçukta erken tanı şansını yakalayabilmek için anne - bebek çiftinin yakından izlenmesi (özellikle meme ucunun travmaya açık olduğu ilk haftalarda) ve anneden dikkatli bir öykü alınması önem kazanmaktadır. Zamanında tedavi edilmeyen pamukçuk enfeksiyonu sık tekrarlar ve zaman zaman kronik hale gelebilir. Bebeklerdeki pamukçuk genellikle diğer hastalıklarla ilgili olmamakla birlikte, tedaviye direnç gösteren ya da sık tekrarlayan pamukçuğun altında bir patoloji olup olmadığı aranmalıdır. Bebeklerde pamukçuk damağa ve boğaza yayılabilir. Diğer yayılımları (deri, sindirim kanalı, akciğerler gibi) ender de olsa görülebilir. Bunun dışında pamukçuk bebeklerde ciddi beslenme yetersizliklerine neden olabilmekte, annede ise meme ucunda başlayıp süt kanallarına kadar ilerleyebilmektedir (Amir, Hoover& Mulford 1999, Donovan 2002c, Hoover 2003a, Jones 2003, Newman 2002a). Pamukçuğun Tedavisi Pamukçuğun tedavisine yönelik öneriler yaygın bir çeşitlilik göstermektedir ve klinik tedavi çalışmaları yapılmadığı için özel bir tedavi rehberi yoktur (Amir, Hoover& Mulford 1999, Pillinger 2002). Bazı kaynaklarda, bebekte pamukçuk var, ancak hastalık belirtisi yok ise, bir süre bebeği izleyerek beklemenin uygun olabileceği belirtilmekte, bununla birlikte bebekte ya da annede belirti görüldüğünde, her ikisinin de tedavi edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Amir, Hoover& Mulford 1999,, Curtis 2003, Donovan 2002 a, Newman 2003 c). Pamukçuğun İlaçlarla Tedavisi a) Lokal İlaçlarla Tedavi Pamukçuk tedavisinde genellikle ilk seçenek olarak Nystatin kullanıldığı dikkati çekmektedir (Amir, Hoover& Mulford 1999, Breth 2001, Hoover 2003 a, Jones 2003, Newman 2003 c). Nystatinin sıklıkla lokal formu (bebekler için Nystatin damla ya da Nystatin jel, annenin memesi için Nystatin pomat) kullanılır. Belirtiler genellikle tedavi başladıktan sonra 2-3 gün içinde geçer, ancak tam iyileşmenin sağalanması için belirtiler ortadan kalksa bile tedavinin gün sürdürülmesi gerekmektedir (Donovan 2003 c, Newman 2003 c). Uygulama yönergesinde Nystatin'in günde 4 kez kullanılması önerilmektedir (Health & Wellness Resource Center 2003, Ommaty 2003). Ancak klinisyenler, mantarların kısa sürede üremelerinden dolayı ilacın her emzirmeden sonra uygulanmasını önermektedirler (Curtis 2003, Flora 2002, Hoover 2003 a, Newman 2003 c). Temiz bir çay tabağı içine damlalık dolusu Nystatin konulur, temiz bir pamuklu çubuk ilaca batırılarak bununla bebeğin dili, dudakları ve yanaklarının iç kısmı silinir. Bebeğin ağzına dokunduktan sonra, uygulama materyalinin ilaç şişesine tekrar sokulmaması gerekmektedir (Primary Children Medical Center 2003). Anne ise, her emzirmenin ardından memelerini ılık su ile hafifçe yıkayıp kuruladıktan sonra Nystatin kremi meme ucuna ve areolaya sürmelidir. Emzirmeden önce ilacın temizlenmesine gerek yoktur (Curtis 2003, Flora 2002). Lokal tedavide yararlanılan ikinci bir ilaç Gention Violet dir. Gention Violet uzun yıllardan beri kullanılan etkili bir antifungal olarak bilinmektedir. Meme ucu ve areolanın dört gün süre ile günde iki kez emzirmeden sonra %0.5 Gention Violet ile boyanması, daha uzun süre kullanılmaması önerilmektedir (Curtis 2003, Hoover 2003 a, Newman 2003 a). Bazı kaynaklarda Gention Violet in bebeğin ağzını boyamak için de kullanıldığı bildirilmektedir (Amir, Hoover& Mulford 1999, Kathleen & Hoover 2002, Newman 2003 a). Ancak Gention Violet in muköz membranlarda irritasyona neden olduğu (Baca, Drexler & Cullen 2001), alkol içerdiği için bebeklerde toksisite yapabildiği (Piatte JP 1992) ve karsinojenik etkisinin olduğu da (Saca do de 1998) bildirilmektedir. Pamukçuğun lokal tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç da Dr Jack Newman (2003c) tarafından geliştirilmiş olan Çok Amaçlı Merhem (All Purpose Ointment)dir. Merhem yalnızca candida enfeksiyonu için değil, herhangi bir nedenle oluşan meme ucu ağrılarını gidermede de kullanılabilmektedir. Bu merhem iki antifungal ve bir steroid içerir. Eczacı tarafından karıştırılarak hazırlanan bu merhemin içeriğinde: ünite /ml Nystatin (15 gram) %0.1 Betamethasone (15 gram) %2 Mupirocin (15 gram) %10 Clotrimazole (vaginal merhem) /15 gram) bulunmaktadır. Newman (2003c) bu merhemin her emzirmeden sonra ılık su ile yıkanmış ve kurulanmış meme ucuna ve areolaya ince bir tabaka halinde sürülmesini önermektedir. 48

4 Kitiş, Karaçam b) Oral İlaçlarla Tedavi İki hafta süren lokal tedaviden sonra hala semptomlar devam ediyorsa, emzirme sırasında ya da sonrasında memede batıcı ağrı varsa oral ilaçlarla tedavi önerilebilmektedir. (Newman 2003 b). Sadovski (2003) ye göre annede pamukçuk belirtileri var ise, lokal tedaviler kanallar içine ulaşmış mantarların üremesini durdurmaya yeterli olamayacağından, hemen oral ilaçlarla tedaviye başlanması gerekmektedir. Oral tedavide daha sıklıkla Fluconazole (Diflucan), bazen de Nystatin kullanılmaktadır. Fluconazole vaginal enfeksiyonlarda 150 mg. lık tek doz şeklinde kullanılırken (Health & Wellness Resorce Center 2003, Ommaty 2003), meme ucunun ve memenin candidal enfeksiyonunda başlangıç dozu olarak 400 mg., daha sonra günde iki defa, 100 mg. ve 10 gün süre ile kullanılması önerilmektedir (Jones 2003, Newman 2003 b). Bebeklerde önerilen Fluconazol dozu başlangıçta 6mg./kg., devamında ise günde 1 kez 3mg./kg. şeklindedir. Bebeğin anne ile aynı dönemde tedavi edilmesi önemlidir (Ommaty 2003). Nystatin ile oral tedavide ise, anneye 6 saatte bir ünite verilmesi ve tedavinin gün sürdürülmesi önerilmektedir. Bu tedavilerle birlikte lokal tedaviler de kullanılabilir (Flora 2001). Fluconazole un genellikle iyi tolere edildiği, buna rağmen yeterli klinik çalışma olmadığı için emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir (American Academy of Pediatrics 2004, Ommaty 2003). Ancak WHO Fluconazole ve Nystatin in emziren annelerde kullanımını güvenli olduğunu bildirmektedir (WHO 2003). Newman (2003 b), Fluconazol ile yaptığı tedavilerde bebeklere ilişkin yan etkiye rastlamadıklarını belirtirken, Sadovski (2003) de karşılaştırmalı bir çalışmada günlük 3 mg./kg. Fluconazol ile 1 hafta süresince yapılan pamukçuk tedavisinin, 10 gün süre ile günde 4 kez, 1ml. Nystatin ile yapılan tedaviye göre daha iyi sonuç verdiğini bildirmiştir. Pamukçuğun Doğal Yöntemlerle Tedavisi Yaygın kullanılan doğal yöntemlerden biri sodyum bikarbonattır. Bu yöntemde, bir bardak kaynatılıp ılıtılmış suya bir çay kaşığı karbonat karıştırılarak elde edilen solüsyonla anne her emzirmeden sonra memelerini hafifce yıkar ve bebeğin ağzını siler (Parmağa temiz bir gazlıbez sarılır, solüsyon içine batırılır ve bebeğin ağız içi bastırarak silinir. Ağız iyice temizleninceye kadar gazlıbez değiştirilerek işlem tamamlanır). Sodyum bikarbonat uygulaması ilaç tedavisi ile birlikte kullanılabilir, bu durumda ilaçtan önce uygulanmalıdır (Amir, Hoover& Mulford 1999, Flora 2001). Bebeğin fazla miktarda sodyum bikarbonat yutması elektrolit dengesini tehdit edebileceğinden dikkatli olunmalıdır (Hoover 2003). Pamukçuk tedavisi için ¼ oranında sulandırılmış damıtık beyaz sirke de kullanılmaktadır. Eğer sirke çok keskin ise, daha fazla sulandırılabilir. Anne günde en az 4 kez, emzirmeden sonra sirkeli su ile memelerini yıkar ve saç kurutma makinesi ile kurutur. Bebek memeyi reddetmedikçe meme ucu emzirmeden önce yıkanmamalıdır. Sirkeli su ile yıkama işleminin Nystatin gibi lokal tedavilerden önce ugyulanması önerilmektedir (Curtis 2003, Hoover 2003). Zeytinyağı da mantarların oksijenle temasını engellediği ve içeriğindeki linoleik asit ile mantarların üremesi için elverişsiz bir ortam oluşturduğundan pamukçuk tedavisinde kullanılabilmektedir. Annenin zeytinyağını her emzirmeden sonra meme uçları ve areolaya sürmesi gerekir (Hafner-Eaton 1999). Pamukçuk tedavisinde kullanılan doğal yöntemlerden biri de acidophilus (Lactobacillus acidophilus) içeren kapsüllerdir. Anne bu kapsüllerden günde 3 kez birer tane alır. Bebeğin tedavisinde, acidophilus anne süt ile dilüe edilip içirilerek ya da ilaca batırılmış parmağın emzirilmesi şeklinde kullanılabilir. Acidophilus uygulamasının amacı, floranın yeniden dengelenmesini sağlamaktır. Bu amaçla antibiyotik kullanımı sırasında da önerilmektedir. Acidophilus yerine laktobasillerin bağırsağa tutunmasına yardımcı olan FOS (fructo-oligo-saccarides) da önerilebilmektedir (Curtis 2003, Flora 2001, Hafner Eaton 1999, Newman 2003). Acidophilusun Türkiye de vaginal flora düzenleyici olarak kullanılan formu (Gyno-flour) bulunmaktadır, ancak oral formuna rastlanmamıştır (Ommaty 2003). Pamukçuğun oluşumunun ve tekrarlarının önlenmesi ve tedavisi sırasında bağışıklık sisteminin desteklenmesine yönelik uygulamalardan da bahsedilmektedir. Bunlardan bazıları; kokusuz sarımsak tableti, greyfurt çekirdeği ekstresi ve ekinezya çayıdır (Curtis 2003 c, Flora 2001, Hafner Eaton 1999, Newman 2003,). Pamukçuğun Önlenmesi, Tanı ve Tedavisinde Hemşire / Ebelerin Sorumlulukları Hemşire / ebeler gebelik ve emzirme sürecinde, pamukçuğun önlenmesi için bilinen başlıca risk 49

5 faktörlerinin kontrol altına alınmasının yanı sıra, pamukçuğun erken tanısı ve tedavisinde de önemli rol üstlenebilirler. Gebelik sırasında alınabilecek önlemler şunlardır (Australian Breastfeeding Association 2003 a, Dobson & Murtough 2001, Flora 2001, Mayo Clinic 2003, Montgomery 2002,): - Tüm anne adaylarında genital mantar belirtilerinin varlığını soruşturma, belirtileri olan anne adaylarını tedaviye yönlendirme, - Meme ucu yaralanmalarını önlemek ve deri bütünlüğünü korumak için tüm gebelere doğru emzirme tekniğini görsel araç gereç kullanarak öğretme, - Gebelik sırasında annenin memelerini emzirmeye hazırlama (özellikle ilk kez emzirecek olan annelerin) ve anneleri meme ucunun bakımı hakkında bilgilendirme, - Doğum sonu ilk haftalarda oluşabilecek meme ucu problemleri, pamukçuk belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında anne adaylarına bilgi verme, - Olası emzirme problemlerinde annelerin emzirme kararlılığını sağlamak için, gebeliğin başlangıcından itibaren her fırsatta emzirmenin ve anne sütünün yararları hakkında bilgilendirme. Doğum sonrası yapılacaklar ise (Australian Breastfeeding Association 2003, Hafner-Eaton 1999, Montgomery 2002, Whitelaw 2004); - Doğum sonrası klinikte kalınan kısa süre içinde, anneleri emzirme sırasında gözleme ve emzirme tekniğine ilişkin yanlışlıkları düzeltme, - Doğum sırasında ya da doğum sonrasında antibiyotik alan annelerin beslenme içeriklerini düzenleme (yoğurt ve peynir alımının artırma, şekerli yiyecekleri azaltma, gerekirse Acidophilus ya da FOS gibi flora onarıcı maddeler önerme), bu risk grubundaki anneleri pamukçuk belirtileri yönünden izleme, - Taburcu olan annelere emzirme ile ilgili problemlerde nerelere ya da kimlere başvurabilecekleri hakkında bilgi verme, - Doğum sonu ilk hafta içinde, anne ve bebeği ziyaret etme (özellikle meme ucu sorunlarının pik yaptığı 5. günden önce), bu ziyaretler sırasında annenin memelerinin durumunu, bebeğin emmesini ve bebeğin ağzını değerlendirme, - Meme ucu çatlaklarının oluşması durumunda koruyucu uygulamaların (doğal tedavi yöntemleri ve lokal antifungal tedaviler) yapılması, - Bebek ya da annede pamukçuk oluşması durumunda tedaviye yönlendirme ve tedaviyi izleme. - Bebeği tekrarlayan enfeksiyondan korumak için, anneye meme uçlarına lokal antifungal uygulamasını önerme, Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi pamukçukta da korunmanın en iyi yolu hijyendir. (Donovan 2002 a, Flora 2001, Jones 2003). Hemşire / ebelerin sorumluluklarından biri de pamukçuğun oluşumu ve yayılmasının önlemeye yönelik uygulamaların annelere ve bebek bakımını üstlenen diğer kişilere öğretilmesidir. Bu uygulamalar şöyle sıralanabilir (Moore, Zale & Moramarco 1998, Flora 2001, Donovan 2002 a, May& Mahlmeister 2002, Mohrbacher 2002, Montgomery 2002, Jones 2003, Smith 2002); - Annenin bebeği emzirmeden önce ve her bez değiştirmeden sonra ellerini ılık sabunlu su ile iyice yıkaması, - Bebeğin ellerinin sık yıkanması, - Çarşafların, oyuncakların ve diğer malzemelerin sık yıkanması (yüksek ısıda), - Meme pedlerinin her emzirmeden sonra değiştirilmesi ve sıcak sabunlu su ile yıkanmadan tekrar kullanılmaması, - Emzik ve biberonların sık kaynatılması, - Meme çatlaklarının önlenmesi için emzirmeden sonra memelere kuru ısı uygulanması, koruyucu pomadlar sürülmesi, - Anne ya da bebekte pamukçuk belirtisi olduğunda, meme pompası ya da yapay meme uçları (aplikatör) kullanılıyor ise, süte değen bütün parçaların her kullanımdan sonra kaynatılması, - Pamukçuk ortaya çıktığında sağılan sütün dolapta bekletilmemesi (Buzdolabı organizmaları öldürmeyebilir ve bebek bekletilen sütten tekrar enfekte olabilir), - Pamukçuk tedavisi sırasında bebeğin ağzı temizlenmeye başladığında; bebek biberonla besleniyor ise, biberon lastiğinin değiştirilmesi, - Bebeğin ağzına giren her şeyin (örneğin; ısırılan oyuncaklar, emzikler ya da biberon memesi) bulaşık makinesine konulması, kaynatılması ya da değiştirilmesi (bu malzemeler pamukçuk etkenini canlı tutabilir ve bebeği tekrar enfekte etmeye devam edebilir), - Eğer bebeğe damlalık ile bir ilaç veriliyor ise, şişenin içine tekrar sokulmadan önce damlalığın sıcak sabunlu su ile yıkanması, - Bebeğin pişiği var ise, bez bölgesinin kuru ve temiz tutulması, her bez değiştirmede temiz su ile hafifçe yıkanması, bebeğin poposunun günde birkaç kez 50

6 Kitiş, Karaçam havlandırılması ve uygun bir antifungal krem kullanılması. Pamukçuk ve tedavisi emzirmenin kesilmesini gerektiren bir durum değildir. Ancak pamukçuk nedeni ile annenin yaşadığı şiddetli ağrıdan ve ender de olsa bebeğin aşırı rahatsızlığından dolayı emzirmenin erken kesilmesi tehlikesi vardır. Hemşire / ebe pamukçuk enfeksiyonu sırasında belirtilerin hafifletilmesi için anneye destek olarak, emzirmenin sürdürülmesini sağlayabilir. Bu amaçla yapılabilecek uygulamalar şunlardır (Donovan 2002 c, Mohrbacher 2002, Smith 2002): - Bebek memeye doğru yerleştirilmelidir. Bunun için memeyi tutmadan önce bebeğin ağzını tam olarak açması beklenmeli, daha sonra meme ucu areola ile birlikte bebeğin ağzına verilmeli ve bebek memeye yakın tutulmalıdır. Bebeğin memeyi kendiliğinden bırakması beklenmeli, memenin bebeğin ağzından çıkarılması gerektiği durumda temiz bir parmakla bebeğin ağzının bir köşesine bastırılarak memeyi bırakması sağlanmalıdır (American Academy of Pediatrics 2004, Mohrbacher 2002,). - Bebek kısa süreli ve sık aralıklarla beslenmelidir. Bu bebeğin çok acıkmasını ve memeyi şiddetli tutması olasılığını azaltır. Emzirmeye az etkilenen memeden başlanmalı, süt akmaya başladıktan sonra bebek etkilenen tarafa döndürülmelidir (Hoover 1996, May& Mahlmeister 2002). - Emzirme öncesinde ağrıyı azaltmak amacı ile memeye temiz bir bez içine konulmuş buz parçaları uygulanabilir (Mitchel 2000, Flora 2002, Hoover 2003 b) - Annenin ağrısını azaltmak amacı ile gerekirse anneye ağrı kesici (İbuprofen iyi bir seçenektir) verilebilir (Newman c) Pamukçuk emzirme döneminde sıklıkla karşılaşılan ve emzirmenin erken kesilmesine neden olan başlıca faktörlerden biridir. Ancak hemşire ve ebelerin önleme, erken tanı ve tedavisiye yönelik bilinçli uygulamaları ile pamukçuk, emzirmenin süre ve kalitesini olumsuz etkileyen bir faktör olmaktan çıkarılabilir. KAYNAKLAR American Academy of Pediatrics (2004) A Women s Guide to Breastfeeding. AAP Breastfeeding Resources, Policy Statement Breastfeeding and the Use of Human Milk (Rev. 9729) (Erişim tarihi: 26/12/2003). Amir, L, Hoover, KL, Mulford, CA. (1999) Thrush: Candida Infections During Lactation, from Amir L.H., Gynegologic and Obstetric Investigation. 1996, 41:30-34, htttp://www.education.pedschat.org/logs/lactation/pediatrics_ Mon.Nov htm (Erişim tarihi ). Australian Breastfeeding Association (2003) Breastfeeding dealing with nipple problem. (Erişim tarihi:5/2/2004). Baca D, Dexler C, Cullen E (2001) Obstructive laryngeotracheitis secondary to Gention Violet exposure. Clin.Pediatr Apr 40(4): Breth, NB (2001) Thrush in breastfeeding dyad: Results of a survey on diagnosis and treatment. Clinical Pediatrics, Glen Head; Sep l40 (9): Curtis, C (2003) Yeast and Thrush; Pat Gima s Treatment Plan. (Erişim tarihi:26/12/2003). Dobson, B., Murtough M.A (2001) Position of the American Dietetic Association; Breaking the barriers of breastfeeding. Journal of American Dietetic Association Chicago, Oct. 101(10): (Erişim tarihi:5/2/2004). Donovan D (2002 a) Thrush: can a newborn pick up oral thrush during the birth. Rev. 2/2002, (Erişim tarihi: 5/2/2004). Donovan D (2002 b) Breast refusal; due to thrush or nipple preference. Rev. 2/ ,00.html (Erişim tarihi:5/2/2004). Donovan D (2002 c) Persistent nipple thrush. Rev. 6/ ,00.html (Erişim tarihi:5/2/2004). Flora B (2001) Could we have thrush. Rev.4/2001, (Erişim tarihi: 26/12/2003). Flora B (2002) Treatment of sore, cracked or bleeding nipples. Rev. 5/2002 (Erişim tarihi:26/12/2004). Hafner-Eaton C (1999) Breastfeeding; getting started: Good news for breastfeeding moms; treating and preventing thrush. (Erişim tarihi: 5/2/2004). Health & Wellness Resource Center (2003) Drug Finder : Diflucan.. Galegroup databases, h (Erişim tarihi: 28/12/2003). 51

7 Hoover K (2003 a) Thrush: candida infections during lactation. From Lactation Education Resources. (Erişim tarihi 5/2/2004). Hoover K (2003 b) The link between ınfants oral thrush and nipple and breast pain in lactating women.. Fifth edition, (Erişim tarihi: 5/2/2004). Jones V (2003) Thrush and breastfeeding. The Breastfeeding Network, tarihi: 5/2/2004). Kathleen L, Hoover M (Ed.) (2002) Yeast Infections of the nipples and breast, /Thrush.htm (Erişim tarihi: 26/12/2003). May KA, Mahlmeister LR (2002) Nursing Care of the Postpartum Period. Chapter 28 in Maternal & Neonatal Nursing; Family Centered Care. Third Ed. J.B. Lippincott Company. pp:823. Mayo Cinic (2003) Yogurt: Can it cure yeast infections. July 24/2003 (Erişim tarihi:1 /2/ 2004). Michels D (2000) Breastfeeding beyond the basics. Parenting, San Francisco, Dec -Jan, 13 (10): (Erişim tarihi: 1/12/2003). Mohrbacher N (2002) Thrush. from New Beginning, May- June (3): (Erişim tarihi: 5/2/2004). Montgomery AM (2002) Breast health in lactating women.. from Breastfeeding Abstract, 20(4); Rew: May 2002, (Erişim tarihi: 5/2/2004. Moore K, Zale M, Moramarco ML (1998) New guidelines for breastfeeding. From RN, Aug 61(6):36-9 guiz 40 html. st/transformed_ce0898_feeding_view_free_pages.htm (Erişim tarihi:26/12/2003). Newman J (2003 a) Using Gention Violet. Rev. 1/2003, Breastfeeding & Attachment Parenting (Erişim tarihi:8/1/2004). Newman J (2003b) Fluconazole. Rev. 1/2003, Breastfeeding & Attachment Parenting, (Erişim tarihi:8/1/2004). Newman J (2003 c) Candida protocol. Rev. 12/2003, Breastfeeding & Attachment Parenting., (Erişim tarihi: 8/1/ 2004). Piatte JP, Bergeson PS (1992) Gention Violet Toxicity. Clin. Pediatr Dec 31(12): Pillinger J (2002) Oral thrush (Fungal infection in mounth). update: 1/2002, (Erişim tarihi:8/1/2004). Ommaty R (2003) Vademecum, Modern İlaç Rehberi ve ATC İndex, 23. Baskı, Ankara. Primary Children s Medical Center (2003) Yeast infections in the breastfeeding mother & baby. Paediatric Education Services (801), Rev. 4/2000, (Erişim tarihi 26/12/2003). Rutherford K (2001) Candidiasis: Diaper rash, oral thrush, vaginal yeast. l_27 (Erişim tarihi:28/1/2004). Saca do de: (1998) Adverse effects of topical gention violet (crystal violet), (Erişim tarihi:2/3/2004). Sadovski R (2003) Fluconazole is more effective for treating thrush in infants. (Tips from Other Journal), Am. Fam. Phy. Apr. 15, 67(8): (Erişim tarihi5/2/2004). Smith MK (2002) Thrush management suggestions. (Erişim tarihi: ) Whitelaw A (2004) Oral thrush. XtraMSN Health, 00.html (Erişim tarihi:26/1/003). WHO (2003) Breastfeeding and Maternal Medication; Recommendations for Drugs in the Eleventh Who Model List of Essential Drugs. Department of Child and Adolescent Health and Development WHO. pdf (Erişim tarihi: 5/2/2004). 52

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Birsel Canan DEMİRBAĞ 1, Meltem Kürtüncü TANIR 2, Sema KUĞUOĞLU 3 ÖZET Çalışma A Aile Sağlığı

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer, makrogol ketostearil eter,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FLUOROPOS karton kutuda 10 ml hacimli 1 damlalık bulunan göz damlasıdır.

KULLANMA TALİMATI. FLUOROPOS karton kutuda 10 ml hacimli 1 damlalık bulunan göz damlasıdır. KULLANMA TALİMATI FLUOROPOS 1,0 mg/ml göz damlası süspansiyonu Yalnızca göz kapağının içine uygulanır. Etkin madde: 1 ml göz damlası süspansiyonunun içeriğinde 1,0 mg fluorometholon Yardımcı Maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır.

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbomer 940, disodyum edta, etil alkol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin Madde: 1 g krem 20 mg fusidik asit ve 10 mg hidrokortizon asetat içerir. Yardımcı Maddeler: Butil hidroksianisol (E320), setil alkol, gliserol

Detaylı

HAMETAN POMAD KULLANMA TALİMATI

HAMETAN POMAD KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI HAMETAN pomad Haricen kullanılır. Etkin madde: 100 g Pomad da; 25 g Hamamelis virginiana distilatı. Yardımcı maddeler: Propilparaben, oksineks LM ve lanolin. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram toz, 787 mg trimebutin içerir. Sulandırıldıktan sonra; her

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GAVISCON likit Ağız yoluyla alınır. Her bir 5 ml süspansiyon; Etkin madde: 250,00 mg sodyum aljinat ve 133,50 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat, Yardımcı maddeler: Karbomer,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her şişe 2.80 g tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Undesilenik asit, Etil asetat

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her şişe 2.80 g tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Undesilenik asit, Etil asetat DERMO-TROSYD %28 tırnak solüsyonu Lokal (topikal) olarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her şişe 2.80 g tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Undesilenik asit, Etil asetat Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

Cebemyxine Göz Damlası

Cebemyxine Göz Damlası KULLANMA TALİMATI CEBEMYXINE göz damlası Göze damlatılır. Etkin Madde: 5 ml. damla; etkin madde olarak 17.000 IU neomisin sülfat, 50.000 IU polimiksin B sülfat içermektedir. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TIENAM 500 mg I.V. enjektabl flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin

Detaylı

ANNE SÜTÜ İle BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Ders 6 Sağlık Uygulamaları Başarılı emzirmede 10 Adım

ANNE SÜTÜ İle BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Ders 6 Sağlık Uygulamaları Başarılı emzirmede 10 Adım Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANNE SÜTÜ İle BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Ders 6 Sağlık Uygulamaları Başarılı emzirmede 10 Adım AMAÇLAR Başarılı Emzirme İçin On

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ACNEDUR Merhem. Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ACNEDUR Merhem. Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI ACNEDUR Merhem Haricen uygulanır. Etkin madde: 100 g merhem 3 g Tetrasiklin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz vazelin, orta zincirli trigliserid, titanyum (IV) oksit (E 171),

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır.

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır. AKUT İSHALDE İSHAL Dışkının normalden daha fazla su içermesi SULU DIŞKILAMA 24 saatte 3 ya da daha fazla sayıda sulu dışkılama 20.04.2016 2 Akut İshal İshal gelişmekte olan ülkelerde önemli bir morbidite

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DOLGİT % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir.

KULLANMA TALİMATI. DOLGİT % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir. KULLANMA TALİMATI DOLGİT % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Orta zincirli dallanmış trigliseridler, gliserol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI STİLEX jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FUCİCORT krem Cilt üzerine haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. FUCİCORT krem Cilt üzerine haricen uygulanır. FUCİCORT krem Cilt üzerine haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gram FUCİCORT etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg betametazon valerat içermektedir. Yardımcı maddeler: Klorokrezol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LAMİSİL %1 krem Cilt üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. LAMİSİL %1 krem Cilt üzerine uygulanır. LAMİSİL %1 krem Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir gram kremde 10 mg terbinafin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, benzil alkol, sorbitan monostearat,

Detaylı

STAFİNE CORT Krem Cilt üzerine haricen uygulanır.

STAFİNE CORT Krem Cilt üzerine haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI STAFİNE CORT Krem Cilt üzerine haricen uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 0.6 g Fusidik asite eşdeğer miktarda, 0.6338 g Fusidik asit hemihidrat ve 0.03 g Betametazon valerate.

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RESTAFEN % 5 JEL Deri üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. RESTAFEN % 5 JEL Deri üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI RESTAFEN % 5 JEL Deri üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir g jel 50 mg etofenamat içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer 940, İzopropil alkol, Etil alkol (%96), Propilen glikol, Trietanolamin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon ve 0.900 g iyodoklorhidroksikin içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon ve 0.900 g iyodoklorhidroksikin içerir. KULLANMA TALİMATI PREDNOL-A krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon ve 0.900 g iyodoklorhidroksikin içerir. Yardımcı maddeler: Setil alkol, stearil alkol, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI İHTİYOL POMAT Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüp 2 g ihtiyol içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz vazelin Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır. Etkin maddeler: 1 g FINACEA, 150 mg (%15) azelaik asit içerir. Yardımcı maddeler: Lesitin, propilen glikol, polisorbat 80, carbomer 980, trigliseritler

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır. Etkin maddeler: 1 g adheziv diş patı, 2.125 mg solkoseril ve 10.000 mg polidokanol 600 içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

K U L L A N M A T A LİMATI

K U L L A N M A T A LİMATI ALLERGO-COMOD burun spreyi 20 mg/ml Yalnızca burun içine uygulanır. K U L L A N M A T A LİMATI Etkin madde: Sodyum Kromoglikat 0.14 ml lik püskürtme içeriğinde 2.8 mg Yardımcı Maddeler: sodyum edetat,

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ÜREDERM %40 emülsiyojel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: 1 gram emülsiyojelde 400 mg Üre (Karbamid) içerir. Yardımcı maddeler: Dimetikon, Eutanol G, Setostearil alkol, Süperpolistat,

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

YENİDOĞAN BAKIMI HÜLYA CİVELEK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ

YENİDOĞAN BAKIMI HÜLYA CİVELEK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ YENİDOĞAN BAKIMI HÜLYA CİVELEK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ YENİDOĞAN DÖNEMİ Doğumdan sonraki ilk 4 haftaya (0-28gün) yenidoğan dönemi denir. Doğumdan sonra yaşamın ilk günü, ilk haftası ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VECTAVIR %1 krem Haricen cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VECTAVIR %1 krem Haricen cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI VECTAVIR %1 krem Haricen cilde uygulanır. Etkin madde: Her 1 g krem 10 mg pensiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, ketostearil alkol, propilen glikol,

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Memeyi reddin çeşitleri

Memeyi reddin çeşitleri Amaç Memeyi Red Prof. Dr. Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -Bir Bebeğin Memeyi Niçin Reddettiğinin Nedenini Belirleyebilmek -Anne ve Bebeğine Anne Sütüyle Beslenmenin Tekrar Başlatılması

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ANNE SÜTÜ VE EMZİRME. Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ANNE SÜTÜ VE EMZİRME. Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı ANNE SÜTÜ VE EMZİRME Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı ANNE SÜTÜNÜN TEŞVİKİ Hedefimiz; Her kadına şartları ne olursa olsun, emzirme için gerekli profesyonel ve toplumsal desteğin sağlanması, annelerin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 3,5 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler:

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler: HPV ( Human Papilloma virus) 60 tan fazla virüse verilen ortak addır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde siğillere sebep olabilirler.ancak bazıları cinsel yola bulaşır ve condyloma acuminata veya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI KETODERM Krem % 2 Deri üzerine uygulanarak kullanılır. Etkin madde: KETODERM Krem % 2 her bir gramında 20 miligram ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, polisorbat 80,

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. KULLANMA TALİMATI ANTISTAX 180 mg Sert Jelatin Kapsül Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. Yardımcı maddeler: Susuz kolloidal silisyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Propil paraben

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZADITEN % 0,025 steril göz damlası Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZADITEN % 0,025 steril göz damlası Göze uygulanır. ZADITEN % 0,025 steril göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir ml çözelti 0,25 mg ketotifen (0,345 mg ketotifen hidrojen fumarat şeklinde) içerir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 7 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BELOGENT merhem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg a eşdeğer betametazon ve sülfat formunda 1,0 mg a eşdeğer gentamisin bulunmaktadır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. Etkin maddeler: 1 tablet içeriği: L-izolösin 59 mg L-lösin 89 mg L-lizin 75 mg = lizin asetat 105 mg L-metionin 52 mg L-fenilalanin

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K )

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) KULLANMA TALİMATI OMEGUARD Yumuşak Jelatin Kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) Yardımcı maddeler: Askorbik asit, Sıvı Vitamin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI RESTAFEN PLUS KREM Deri üzerine uygulanır Etkin madde: Her bir g krem 100 mg etofenamat ve 10 mg benzil nikotinat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, isopropil miristat, sepineo

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ AKıLCı İLAÇ KULLANıMı TANıMı İLK DEFA 1985 YıLıNDA DÜNYA SAĞLıK ÖRGÜTÜ TARAFıNDAN YAPıLMıŞTıR. KİŞİLERİN KLİNİK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Tiamfenikol antibakteriyellerin (bakterilere karşı etkili ilaç, antibiyotik) amfenikoller alt grubuna dahildir.

KULLANMA TALİMATI. Tiamfenikol antibakteriyellerin (bakterilere karşı etkili ilaç, antibiyotik) amfenikoller alt grubuna dahildir. KULLANMA TALİMATI URFAMYCİN 500 mg kapsül Ağızdan uygulanır. Etkin madde: Her kapsül; 500 mg tiamfenikol içerir. Yardımcı maddeler: Nişasta 1500 (prejelatinize nişasta), koloidal hidrat silika, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ARMATHENE %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: 30 g tüp 1.50 g dekspantenol içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben, Propil paraben, Esans (Licas ca 10297), Propilen glikol, Setil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI SİSTRAL Krem Cilt üzerine, haricen uygulanır. Etkin madde: 1 gram kremde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: İsopropil miristat, stearik asit, setostearil alkol,

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ölçek (5 ml) şurup 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Propil parahidroksibenzoat,

Detaylı

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI LEVOPRONT öksürük şurubu Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg Levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sakkaroz, kiraz aroması, monohidrat sitrik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MEROSİD 1000 mg I.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MEROSİD 1000 mg I.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MEROSİD 1000 mg I.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonda 1000 mg meropenem e eşdeğer miktarda 1140 mg meropenem trihidrat. Yardımcı madde:

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

Termal Sular ve Cildimiz

Termal Sular ve Cildimiz Termal Sular ve Cildimiz Termal su nedir? Termal su, doğal mineral içeriklere ve iyileştirici etkilere sahiptir. Tedavi amaçlı kullanıma uygundur. Birçok karakteristik özelliği sayesinde, sağlık alanında

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti. Haricen cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti. Haricen cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti Haricen cilde uygulanır. Etkin madde: Her bir gram çözeltide 10 mg terbinafin (hidroklorür halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Akrilatlar/oktilakrilamit

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir depo tablet 50 mg butamirat sitrat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, tartarik asit, povidon K30, hidroksipropil metil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OTIPAX %1 kulak damlası Dış kulak yoluna uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. OTIPAX %1 kulak damlası Dış kulak yoluna uygulanır. KULLANMA TALİMATI OTIPAX %1 kulak damlası Dış kulak yoluna uygulanır. Etkin madde: 15 ml şişe %1 (0.16 g) Lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum tiyosülfat, anhidröz etanol, saf su ve gliserol.

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. CANOLEN %1 VAJİNAL KREM Vajinaya sürülerek kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Siklopiroksolamin 10 mg/g Yardımcı maddeler: Palmito-stearik etilen glikol ve polioksietilen glikon, PEG-6 gliseril

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 1 DÜNYA DAKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1946 BM ye bağlı UNICEF kuruldu.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. MOMECON %0.1 losyon Deriye damlatılarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir gram losyon, 1 mg mometazon furoat içerir. Yardımcı maddeler: İzopropil alkol, propilen glikol, hidroksipropil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: 1. FUCİTEC PLUS nedir ve niçin kullanılır?

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: 1. FUCİTEC PLUS nedir ve niçin kullanılır? KULLANMA TALİMATI FUCİTEC PLUS krem Cilt üzerine haricen uygulanır. Etkin madde: 1 gram FUCİTEC PLUS etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg betametazona eşdeğer betametazon valerat içermektedir.

Detaylı