BAŞYAZI. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞYAZI. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla."

Transkript

1

2

3 BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Allah ın mescitlerini ancak Allah a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. (Tevbe, 9/18.) Cami ve mescitlerin inşa edilmesini imar kelimesi ile ifade eden Kur an-ı Kerim, İslam mabetlerinin ancak inanmış gönüller tarafından imar edilebileceğini bildirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabe dönemlerinden günümüze kadar cami ve mescitlerin imarı, tüm İslam âleminde önem görmüş ve Müslümanlar, nesiller boyu farklı kültür ve medeniyetlerin ürünü olan mimari ve sanatsal özelliklere sahip muhteşem camilerle yeryüzünü donatmışlardır. Yeni kurdukları şehirlerde mescidi hayatın merkezine alan bir planlama yapmışlar; dinî mimariye önem vererek camilerin, mimari ve tezyinat bakımından en güzel yapılar olmasına özen göstermişlerdir. Camiler, İslam geleneğinde özellikle Osmanlı döneminde külliye kültürünün çekirdeğini oluşturmuş; bu muazzam mimari yapının hemen bitişiğine veya çevresine eğitim ve sosyal hizmet kurumları, hamam, misafirhane, hastane gibi diğer unsurlar da inşa edilerek, camiye gelen insanların ihtiyaçlarının karşılandığı merkezî bir konuma sahip olmuştur. Estetik ve mimari özellikleri ve güzellikleriyle yüzlerce yıldır varlığını devam ettiren Süleymaniyeler, Selimiyeler ve daha pek çok eser, manevi yönden dinin gücünü; biçimsel açıdan sağlamlık ve kusursuzluğu; sanatsal açıdan da özgünlüğü yansıtan şaheserler olarak bütün insanlar nezdinde hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Ne yazık ki bu hususiyet modern zamanlarda kaybolmaya başlamış; talepler ve ihtiyaçlar mevcut cami yapısıyla örtüşmemiş, bu doğrultuda özgün cami projeleri geliştirilememiştir. En basit şekliyle nüfusun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen gerek abdest gerekse ibadet mekânları açısından günümüzde inşa edilen camilerde kadınların sorunlar yaşaması bunun bir göstergesidir. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı Diğer taraftan hızlı kentleşmenin sebep olduğu çarpık yapılaşma cami mimarisini de olumsuz etkilemiş, köyden kente göç süreciyle birlikte şehirlerde camikondulaşma ortaya çıkmış; dolayısıyla şehirlerde camilerin nüfus oranına göre dağılımı önemli bir sorun hâline gelmiştir. Yine mimari açıdan camilere yakışmayacak tarzda apartman altında yapılan mescitler, yollar üzerinde inşa edilen camiler ve mescit adı altındaki yapılar estetik ve mimari açıdan pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde inşa edilen pek çok cami, yenilik ve özgünlük içermediği gibi Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki camilerin kötü birer kopyası olmaktan öteye de geçememiştir. Ayrıca plân ve kütlesel düzenleri açısından da o dönemin tasarım ölçütlerini barındırmadığı için oranları bozuk yapılar olarak ortaya çıkmıştır. Kısacası günümüzde inşa edilen camiler, sanat ve estetik yönünden çoğunlukla özgün bir nitelik taşımadığı gibi Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi dinî, sosyal ve kültürel işlevlerin tümü ile bütünleşen yapılar olmaktan son derece uzaktır. Mevcut sorunların üstesinden gelebilmek için günümüz cami yapılarının mimarî, estetik, kentleşme, yapının insan ve hayatla ilişkisi ve işlevsellik bakımından yeniden değerlendirilmesine ve bu konuda hem toplumda hem de cami mimarisi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için de başta bilim adamları olmak üzere konuyla ilgisi bulunan herkese önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda günümüz cami mimarisi açısından şunları söylemek yerinde olacaktır. En başta camiler, Hakk ın rızasının, ihlas ve samimiyetin, alçakgönüllülüğün, sadeliğin, karşılıksız din gayretinin ve Allah güzeldir, güzelliği sever düsturuna göre güzelliğin eseri olmalıdır. Camiler, toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, iklim, coğrafya ve bölgesel özellikler hesaba katılarak inşa edilmelidir. Camiler, klasikleri kopyalamak yerine mimarlık alanındaki yeniliklere göre inşa edilerek özgün eserler olarak ortaya konmalıdır. Camiler inşa edilirken, şehrin ruhuna, karakterine ve görünüşüne güzellik katacak şekilde planlanmalıdır. Camiler inşa edilirken israf ve lüks harcamalardan kaçınılmalı, bakım, hizmet ve temizliğinin kolay olacak şekilde inşa ve imar edilmesine özen gösterilmelidir. Camiler engellisiyle-engelsiziyle herkesin rahat ve huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde dizayn edilmelidir. Camiler, kubbesiyle, minaresiyle ve diğer tüm unsurlarıyla orantılı olacak şekilde inşa edilmelidir. Son olarak şunu ifade etmek gerekir ki, camileri imar etmek, şehirlere devasa camiler inşa etmek demek değildir. Camileri imar etmek, yeni, canlı, modern, mekân, şehir ve toplumla ve de en önemlisi insanla bütünleşen yapılar ortaya koymaktır. Başkanlık olarak bu seneki Camiler ve Din Görevlileri Haftasında iki etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. Birincisi; Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet Kampanyası. Bununla camilerimizi yeniden gözden geçirerek engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi ve bu konuda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. İkincisi; 2-5 Ekim 2012 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile İstanbul da I. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu nu düzenleyeceğiz. Bu sempozyumun sonunda oluşturulacak komisyon marifetiyle mevcut camilerimiz yeniden değerlendirilecektir. Ayrıca yeni yapılacak camiler için de proje yarışmaları gerçekleştirilecektir.

4 içindekiler DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: Cami mimarisinde kültür ve medeniyet vizyonumuz GÜNDEM Cami mimarisinde kültür ve medeniyet vizyonumuz... 5 M. Hilmi Şenalp Şehir planlama ve cami alanları Yrd. Doç. Dr. Adem Erdem Erbaş Mescid-i Nebevi'nin mimarisine dair notlar Doç. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Dün-bugün ekseninde cami tasarımına genel bir bakış Doç. Dr. Ömer İskender Tuluk Mimari ve cami mimarisi üzerine düşünceler Turgut Cansever Karşıtların ittifakı 29 SÖYLEŞİ Prof. Dr. Suphi Saatçi ile cami mimarisi üzerine söyleşi Abdülkerim Yatğın-Mutlu Doğan DİN-DÜŞÜNCE-YORUM Karşıtların ittifakı Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın İslamofobiklerin Masumiyeti(!): Innocence of Muslim Filmine Dair Dr. Esma Yıldırım Haccın sembolleri Prof. Dr. Ramazan Altıntaş DİN VE SOSYAL HAYAT Hayatın merkezinde fonksiyonel cami Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz Hz. Muhammed'in Hayatı isimli seçmeli dersin işlenişi ile ilgili bazı mülahazalar Prof. Dr. Hüseyin Algül AİLE Aile yaşamında pozitiflik Dr. Mustafa Koç 44 Aile yaşamında pozitiflik BİR AYET BİR YORUM Kur an neden bir rahmet kaynağıdır? Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali İşler ve Dağıtım Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Dön. Ser. İşl. Müd.) Yayın Koordinatörleri Mustafa Bektaşoğlu Elif Arslan Kâmil Büyüker Mutlu Doğan Son Okuma Mustafa Bektaşoğlu Sait Şan Sedat Memiş Uygulama Latif Köse Arşiv Ali Duran Demircioğlu Yönetim Merkezi Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A Çankaya/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Abone İşleri Tel : (0312) Fax : (0312) Abone Şartları Yurt içi yıllık: TL. Yurt dışı yıllık: ABD, 30 ABD Doları AB Ülkeleri, 30 Euro Avustralya, 50 Avustralya Doları İsveç ve Danimarka, 250 Kron İsviçre, 45 Frank Abone kaydı için, ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nün

5 57 Umuda yürümek BİR HADİS BİR YORUM İlim kendin bilmektir Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN Hac ve değişim Aydanur İmat KÜLTÜR - SANAT EDEBİYAT Kubbenin altında kadınlara yer açmak Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Umuda yürümek Abdulbaki İşcan ÖRNEK HAYATLAR Hafız Abdullah Nazırlı Efendi Celal Sürgeç Hafız Abdullah Nazırlı Efendi 61 HİKMET PENCERESİ Simya ilmini ararken kanaati yitirmek Doç. Dr. Ekrem Demirli UZMAN GÖZÜYLE Öfke kontrolü Tuba Doğan FIKIH KÖŞESİ Din İşleri Yüksek Kurulundan İSLAMLA YENİDEN DOĞANLAR Hiçbir şey bunun kadar değerli olamazdı Erin (Sümeyye) Fennun Haz. Metin Karabaşoğlu DAĞARCIK Din eğitiminde sevgi ve kabul dili Prof. Dr. Ahmet Koç KÜRSÜDEN Çocuk eğitimi Dr. Bilal Esen KİTAP TANITIMI Yunus Emre Divanı Vural Kaya Hiçbir şey bunun kadar değerli olamazdı Erin (Sümeyye) Fennun Din eğitiminde sevgi ve kabul dili T.C. Ziraat Bankası Ankara - Akay şubesindeki IBAN: TR no lu hesabına yatırılması ve makbuzun fotokopisi ile abonenin hangi sayıdan başlayacağını bildirir bir dilekçe, mektup, yazı, faks veya e-postanın Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A Çankaya/ANKARA adresine gönderilmesi gerekir. Yayın Türü: Aylık, Yerel, Süreli Yayın Diyanet Aylık Dergi (Türkçe) Temsilcilikler Yurt içi: İl Müftülükleri, İlçe Müftülükleri Yurt dışı: Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Din Hizmetleri Ataşelikleri web: Yayınlanacak yazılarda düzeltme ve çıkartmalar yapılabilir. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Tasarım - Baskı Cilt Evren Yayıncılık ve Bas. San. Tic. AŞ Konya Devlet Karayolu (29. km) Evren Yayıncılık Serpmeleri Oğulbey Kavşağı Nu.: Gölbaşı/ANKARA tel.: (0.312) belgeç: (0.312) Basım Yeri: ANKARA Basım Tarihi: ISSN

6 EDİTÖRDEN Ü zerinde yaşadığımız toprakların bizlere yüklediği en önemli sorumluluklardan biri, devraldığımız medeniyet mirasına sahip çıkmaktır. Bu mirasın en büyük şahitlerinden biri genel anlamda mimarimiz, özel manada ise cami mimarimizdir. Büyük bir medeniyetin mensupları olarak bizler, yeryüzünün mescit kılınması müjdesi ile yetinmemiş, tarih boyunca gittiğimiz her yere Allah ın beytini inşa etme yolunda özel bir gayret içerisinde olmuşuz. Yeryüzünün ilk inşa edilen beyti Mescid-i Haram dan bu yana, ülkelere ve şehirlere göre mimari tarz ve üslup değişse de niyet ve karar değişmemiştir. Nasıl ki Mescid-i Nebevi yi inşa eden Hz. Peygamber, o mescidin yapımına bizzat kendisi omuz verdi ise bugün de bizler maddi, manevi ve fikrî anlamda aynı aşk ve heyecan ile camilerimize ve minarelerinden yükselen kutlu çağrının her yerde yankılanmasına gayret etmekteyiz. Hızla değişen dünya, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda şekillenen mekan ve insan tasavvurlarımız, yeni cami modelleri konusunda bir arayışı da beraberinde getirmiştir. Mekânın ruhunu, özünü kaybetmeden, yüzyılların birikimi olan geleneği doğru okuyarak ve yaşadığımız hayatın taleplerini, zorunluluklarını göz önünde bulundurarak cami mimarimizi gözden geçirebilmeli, yeni arayışları ve gelişmeleri göz ardı etmemeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu amaçla, üniversiteler ile işbirliği içinde Cami Mimarisi" sempozyumu tertip etmiş ve bununla sözü edilen alanda yeni ufuklar oluşturmak ve yeni arayışlar noktasında bilim insanlarının görüşlerine başvurmak istemiştir. Bu hayırlı çalışmaya dikkat çekmek ve camilerimizin dinamik, günün ihtiyaçlarına cevap veren, huşu ve huzur merkezleri olmasına katkı sağlamak amacıyla bu sayımızda cami konusunu ele aldık. Sahasında uzman yazarlarımız, yıllardır suskun kalan bu saha ile ilgili önemli katkılar sundular. Mimar Hilmi Şenalp, "Cami mimarisinde kültür ve medeniyet vizyonumuz"a işaret etti. Modern şehirleşme ile birlikte, şehircilik anlayışımıza dair tespit ve değerlendirmeleri Yrd. Doç. Dr. Adem Erdem Erbaş, Şehir planlama ve cami alanları yazısında dile getirdi. Mescid-i Nebevi nin inşa süreci ve Osmanlı nın yaptığı önemli katkıları Doç. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın kalemiyle huzurlarınıza getiriyoruz. Camilerin estetiği son dönemde en çok tartışılan konular arasında idi. Doç. Dr. Ömer İskender'in Dünbugün ekseninde cami tasarımına genel bir bakış başlıklı yazısı bu konudaki beklentilerimize ışık tutacak mahiyette. Yine bu sayımızda, bir vefa örneği olarak rahmetli Mimar Turgut Cansever in gündemimize ilişkin bir makalesini yayınladık. Bilge mimarımızın, mimarimizde açtığı ufuk, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu sayımızda Prof. Dr. Suphi Saatçi ile cami mimarimizin geçmişi ve geleceği üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi de istifadenize sunuyoruz. Diğer bölümleri, konu başlıkları ve yazarları ile yine dolu dolu bir eylül sayısı ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

7 Gündem M. Hilmi Şenalp Mimar Cami mimarisinde kültür ve medeniyet vizyonumuz İSLAM MİMARİSİNDE CAMİ, SADECE İNSANLARIN DEĞİL İNSANA AİT DİĞER BÜTÜN GÜZELLİKLERİN VE SANATLARIN BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ, YANİ CAMİ OLDUĞU, KUTSİ BİR MEKÂN OLMUŞTUR. TÜRKİYE NİN CAMİ MESELESİ MÜSTAKİL BİR KONU OLMAYIP, AYNI ÇERÇEVE İÇERİSİNDE MÜTALAA EDİLMESİ GEREKEN, BİR ZİNCİRİN HALKALARI GİBİ BİR MEDENİYET MESELESİDİR. 250 yıllık batılılaşma maceramızın başından bugüne kadar, toplum olarak kendi medeniyetimize ve değerlerimize küstük ve kendimizden şüpheye düştük. Mevcut kültürün tahribi ve redd-i miras gerçeği bizi içinde bulunduğumuz bugünkü noktaya getirdi. Yeni bir cami mimarisi ihdas edebilmek için, önce sahibi ve varisi olduğumuz kültür ve sanat mirasının değerini fark edip, geleneğin ne olup, ne olmadığını -doğru olarak- kavrayıp öğrenmemiz gerekir. Sadece cami değil, yapılan her yeni bina ve restorasyonla gelenek de mağdur edilerek, bin küsur yıldır özenle kurmaya çalıştığımız şehir medeniyeti tahrip ve perişan edilmektedir. Türkiye nin cami meselesi müstakil bir konu olmayıp, aynı çerçeve içerisinde mütalaa edilmesi gereken, bir zincirin halkaları gibi bir medeniyet meselesidir. Cami kelimesini kaldırarak yerine "kültür, sanat, edebiyat, musikimiz, yeni meskenler, koruma ve şehircilik anlayışımız" gibi kelimeleri koyduğumuzda verilecek cevaplar farklılık arz etmeyecektir. Bu bakımdan meseleye etraflı ve külli bir bakışı tercih ettik. Türkiye nin cami özelinde medeniyetini nasıl yeniden üretebileceği sorgulanırken, bu problemin hususi bir reçetesi olmadığından, "Türkiye nin kültür politikası ne olmalıdır, şehirleşmesinde ve koruma stratejisinde, dünya ve medeniyet vizyonu ne olmalıdır?" temel sualinin cevabını vermek gerekir. Kendimizi tanıyor muyuz? Sahibi ve devamı olduğumuzu iddia ettiğimiz kültür ve medeniyet dairesini ne kadar tanıyoruz? Kültürel derinliği ve heyecanı tanımayan bir vizyondan yaratıcı eserler beklenemez. Bugün dünyaya damgasını vurmak iddiasında varlığının altını çizen bir devletin hareket noktası; kendisi, tarihî birikimi ve kültür-sanat dünyasıdır. Kültürümüz ortalama değil, objektif olarak da hakikaten bahası payansız, yüksek kültür ve medeniyet vasfına sahip orijinal bir kültürdür. Kültürde SAYI: 261 EYLÜL 2012 DİYANET AYLIK DERGİ 5

8 OSMANLI-TÜRK SANATI HER DİN VE MEŞREPTEN İNSANIN RUHUNA SICAK GELEN BİR SANATTIR. OSMANLI ESERLERİ HİÇBİR ZAMAN BİRBİRİNİN TAKLİDİ OLMAYIP, HER BİRİNİN MÜSTAKİL ŞAHSİYET VE HÜVİYETİ VARDIR. derinliğin, mimaride incelik ve zarafetin, edebiyat ve musikide zengin ifade ve mana derinliğinin, hat ve tezyinatta sabır ve asaletin, hülasa sanatın her şubesinde sadelik içinde ihtişamın numunelerini veren, orijinal kültürü olan bir milletiz. Vârisi olduğumuz Anadolu merkezli tecrübemizle, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerinin, asırlardan süzülüp gelen kültür birikimleri neticesinde olgunlaşmış hayat, kültür ve sanat anlayışımız menfi tesirlere maruz kalsa da, mayası sağlam, İslamiyeti canıgönülden benimseyen ve sindiren, bu semavi yüce dini, kendi bünyesinde zahiriyle-batınıyla, yani asli hüviyetiyle yaşayan, uygulayan, asırların tecrübesiyle bunu ispat etmiş hoşgörülü Türkiye nin dünyaya verebileceği çok mesaj vardır. Bugünün kanayan bir yarası olan Kudüs te, Kudüs Kalesi nin çarşı kapısı üzerine "Lailahe illallah, İbrahim Halilullah" yazdıran Kanuni bu vizyonun en mühim mesajını vermiştir. Osmanlı-Türk sanatı, İslam ın bütün akli ve kalbi teferruatını sanatın her şubesinde kemaliyle temsil etmiş, İslam ın âlem tasavvurunu ve kâinat idrakini dile getiren bir fıtrat sanatıdır. Onun için Osmanlı-Türk Sanatı her din ve meşrepten insanın ruhuna sıcak gelen bir sanattır. Osmanlı eserleri hiçbir zaman birbirinin taklidi olmayıp, her birinin müstakil şahsiyet ve hüviyeti vardır. Mazimize ait değerleri doğru bir şekilde okuyup anlayarak geleceğimiz için bunları yeniden tahlil etmek ve bu yüksek medeniyet birikiminden istifade etmek mecburiyetindeyiz. Batılılaşma maceramız 1730 lardan başlayan batılılaşma, hayatın her sahasına ağır ağır nüfuz etti. Yaşadığımız travmalarla idrakimizi, eşyaya bakışımızı, âlem ve medeniyet tasavvurumuzu ve asaletimizi kaybettik. Klasik dönem sonrasında bir cami mimarisi geliştiremedik. Bugün ciddiye alınabilecek bir sanat tarzı, sadeleşmiş ve üsluplaşmış anlayıştır. Modern yapı, modern cami tabirlerini tercih etmemekteyiz. Çünkü modernite günümüzdeki anlamı ve hâliyle Batı medeniyetinin eşyaya bakışının, âlem idrakinin, eşyaya çarpık ontolojik ve entelektüel yaklaşımının adıdır. Herkesin modernitesi taklit değil kendi değerlerinden hareketle, kendine göre olmalıdır. Klasik Osmanlı mimarisinde ifadesini bulmuş olan bu sadeleştirilmiş sanat dediğimiz anlayış, nasıl bir değerler manzumesine sahip olduğumuzun en büyük delilidir. Klasik, sivil ve dinî mimarimizin mimari unsurlarını doğru yorum ve anlayışlarla üsluplaştırıp, stilize edebilirsek, şahsiyetimizi kaybetmeden sadeleştiril- 6 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

9 MAZİMİZE AİT DEĞERLERİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE OKUYUP ANLAYARAK GELECEĞİMİZ İÇİN BUNLARI YENİDEN TAHLİL ETMEK VE BU YÜKSEK MEDENİYET BİRİKİMİNDEN İSTİFADE ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ. miş sanatın en güzel örneklerini verebiliriz. Çünkü mimariden minyatüre ve ebrudan tezyinata, hat sanatına kadar uzanan klasik sanatların özünde üsluplaştırmanın, stilizasyonun diyalektik dinamiği mevcuttur. Kültürün faklılaşması nedeniyle, "şartlar uygun değil, böyle bina artık üretemeyiz" diye itiraz edilebilir. Bugünün şartlarının kaçınılmaz olduğu, kendimizi istemediğimiz bir şeye teslim etmenin doğru olmadığını bile bile, bildiğimiz bir şeyi yapmamak için özür aramaktır. Asli işlevi itibarıyla Müslümanlar için bir ibadethane-namaz kılınan mekân olan cami, İslam Medeniyeti nin merkezi ve kalbidir, İslam İlahiyatı nda namaz, müminin miracı olarak geçer. Hızla globalleşen dünyada, cihanşümul bir tevhit dininin mensupları için, günümüzde bir cami inşa edilmesi söz konusu olduğunda, hiç şüphe yok ki öncelikle İslam geleneği ile modernite arasındaki estetik müşterekin ne olması; sonra da bu estetik müşterekin, müminin miracı olan namazın eda edileceği, İslam Medeniyeti nin merkezi ve kalbi olan camiye ne şekilde yansıması gerektiğini tespit etmek durumundayız. İslam sanatı nedir, nasıl ayrılır? Cami cidarı, kubbesiyle "kâinat"ın sembolüdür. Yeryüzündeki bütün mescitler "kıble"ye yönelmiştir. Kâinatın odak noktası Kâbe, insanlığın ilk mabedi ve kıblesidir. Kâbe, Hak la ünsiyeti olması gereken "insan"a, yaratılışının gaye ve sırlarını hatırlatan, asli vatanına yabancılaşmamasını telkin eden ilahî bir hidayet sembolüdür. İslami vahyin tevhit inancı; manevi âlemin dünyaya yansıtılmasında yaratılmış şeylerin formlarını değil, maddenin özünde yansımasını bulan geometri ve ritimlerin, temel yapıların kullanıldığı, kemiyet değil keyfiyet ve şahsiyet ifade eden, müşahhas (somut) değil, mücerret (soyut) bir sanat ortaya koymuştur. Türk-İslam sanatı, maddeye asalet kazandıran mücerret (soyut) bir sanattan öte, semavi hikmetin akisleri olarak geometrik-matematik form ve diziler vasıtasıyla "kesret"i "vahdet"e (çokluğu birliğe) nispet eden bir sanat idrakidir. Allah ın ayetleri olan kâinat ve bütün yaratılmışlar böyle idrak edilince, fizik, kimya, astronomi vs. gibi ilimler de, kutsiyet ifade eden hikmet olmaktadır. Bundan dolayıdır ki bir hadiste: "Hikmet, müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu alır." denilmektedir. İnsan, görünenin derununda perdelenmiş ilahî ilmi fark ederek keşfedip yeni şeyler icat eder. İslam sanatlarında "müşahhas"

10 olan, "mücerret" olanı anlatmak içindir. Bunun edebiyattaki karşılığı, "mecaz", "mazmun" ve "istiare"dir. Gerçekte temaşa edilen, kâinatın kendisi değil, ondaki ihsaslar, nakışlar, nakıştaki öz ve hakikatidir. Her bir nakış, Allah ın ayetlerinden bir "ayet"tir. Bu sebeple camilerde kullanılan nakışlar, nakış-nakkaş, sebep-müsebbip münasebeti açısından tercih edilmiştir. Bu sebeple tabiat; doğrudan değil, işaret ve atıfla temaşa edilir. İnsanın varlığı, varlığın ve eşyanın bizzat kendisi, "Hak" ve "hakikat"le, "insan" arasında hicapların (perdelerin) en büyüğüdür. O yüzdendir ki, varlığın verasına (ötesine), veranın verasına (ötenin ötesine) işaretle, "fanilik" setredilir (örtülür), mutlaka sonsuzluk ve "beka"ya atıfta bulunulur. Nakıştan nakkaş murad olunur. Eşya, göründüğü şekliyle kendi hakikatini insana göstermez. Görünüşünden soyutlanıp, fani olandan tasfiye edildikten sonra temaşaya layık hâle gelir. Yaratılış gayesini bilen insan için mekân, mekânsızlık âlemine açılan penceredir. İnsan da lamekânı (mekânsızlığı) içine almış bir mekândır. Mekân cidarın içindeki boşluk, suretteki siret, fenadaki beka (yokluktaki sonsuzluk) telmihidir. Hakikatte şekiller, eşya ve bütün varlık, maddenin manasına, suretin siretine, afakın enfüsüne aynadır. Vücutta "zaman" olmaz, "an" olur. Zaman itibari, boyutlar namütenahidir (sonsuzdur) Bu anlayış İslam sanatlarındaki teksif, terkip, tecrit şuuruyla üsluplaştırmayı (stylization) getirmiştir. Bu sebeple Türk- İslam sanatları, tabiatta mevcut gizli geometriyi keşfederek, eşyanın özünde ihtimamla setredilmiş saklı dünyaları ve inşalarındaki geometriyi, tecrit üslubuyla insanın idrakine takdim eder, eşyayagörünene, şahsiyet ve hüviyete, değerler üstü mana ve mahiyet kazandırır. Beşerin saflaşması (ıstıfa sı) nasıl insanlığın burcu Hz. Muhammed Mustafa (saflaştırılmış, seçilmiş) (s.a.s.) da kemale erdiyse, onun getirdiği dinin medeniyetinde de eşyaya bu saflaşma (ıstıfa ) ve tecrit penceresinden bakılmaktadır. Yüksek bir kültür ve medeniyet olan İslam Medeniyeti nde ve sanatlarında eşyaya bu bakış; dünya ve ahiret dengesiyle hayat ve ölüm gerçeğini doğru kavrayarak, insanlığın refahının yanında, huzur ve saadetinin de fevkalade önemli olduğunun ifadesidir. NAMAZA DAVET OLAN "EZANIN" YÜKSEK BİR YERDE OKUNACAK OLMASI, İSLAM IN ŞİARI OLAN MİNAREYE FEVKALADE GÜÇLÜ BİR MİMARİ SEMBOL VASFI KAZANDIRMAKTADIR. Yeni camilere yaklaşım nasıl olmalı? İslam da yeryüzü mescit kabul edildiğinden, aslında ibadet için hususi bir binaya ihtiyaç yoktur. Ancak; Peygamber Efendimiz Mekke den Medine ye, daha doğrusu Yesrib e hicret ettiğinde, Yesrib onun hicretiyle Medine olmuş, İslam medeniyetinin temellerinin tesis 8 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

11 KLASİK, SİVİL VE DİNÎ MİMARİMİZİN MİMARİ UNSURLARINI DOĞRU YORUM VE ANLAYIŞLARLA ÜSLUPLAŞTIRIP, STİLİZE EDEBİLİRSEK, ŞAHSİYETİMİZİ KAYBETMEDEN SADELEŞTİRİLMİŞ SANATIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ VEREBİLİRİZ. edildiği bu şehirde ilk faaliyeti, medeniyetin merkezi olarak mescit inşa etmek olmuştur. İşte bu anlayış çerçevesinde, zaman içerisinde İslam mimarisinde cami, sadece insanların değil insana ait diğer bütün güzelliklerin ve sanatların bir araya getirildiği, yani cami olduğu, kutsi bir mekân olmuştur. Bu anlayışladır ki bütün camilerimizde İslam sanatlarından, hat, tezyinat, çini, taş ve mermer işçiliği, maden işleri, mukarnas, malakâri, sedefkâri ve kündekâri gibi her biri müstakil sanat dalları ayrı ayrı temsil edilmiştir. Namaza davet olan "ezanın" yüksek bir yerde okunacak olması, İslam ın şiarı olan minareye fevkalade güçlü bir mimari sembol vasfı kazandırmaktadır. Mimari tasarımlarda minareleri gözümüzle kaldırarak: "Bu binaya -müslim, gayrimüslim- her insan cami der mi?" sualinin cevabı, o binanın gerçekten iyi bir tasarım olup olmadığının da cevabıdır. İslam sanatlarında ahenk ve tenasüple beraber hendesi şekiller ile mukarnastaki "kesrette vahdet, vahdette kesret"i, yani çoklukta birliği, birlikte çokluğu ifade ile bütün evrenin, Rumi de hayvanat âleminin, Hatayi de nebatat âleminin mücerretleştirildiğinin ve bu suretle insana musahhar kılındığının her daim altının çizildiği, -bunu şehir ölçeğine çıkardığımızda, sokaklarıyla, meydan anlayışıyla, bahçe anlayışıyla, dinî ve sivil mimarideki kabulleriylebir medeniyet manzumesi çıkar ortaya. Her şeklin bir sureti olduğu gibi bir de sireti, deruni inikâsları ve intibaları vardır. İnsan etrafından aldığı intibalar ve ihsaslarla yaşar, hayata bu arka plandaki biçimlenmiş panjurdan bakar. Eşya ve hadisata bakışını, yaşadığı mekânlar, ömrünü geçirdiği eşya ve şekiller biçimlendirir. Klasik cami Modern cami Bir de çok kullanıldığı için söyleyelim; modern cami, çağdaş cami tabirlerine itirazımız var. Böyle bir ayrım ve anlayışı kasten tercih etmemekteyiz. Süleymaniye bugün kullanılıyorsa çağdaştır. Klasik eskimeyen yenidir. Mimari üslup, bir tercih meselesidir. Cami ya klasik olur veya klasiğin ruh ve mana köküne bağlı, yorumlanmış üsluplaşmış, sadeleşmiş bir mimari tarzda olur. Bu tarz bir camiye hiçbir zaman modern cami denemez. Modern İslam olamayacağı gibi modern cami, modern hat vs. gibi tabir ve vasıflar da doğru değildir. Gelenekle modernite arasında estetik müştereklik ve temas noktaları olabilir, ancak geleneğin doğru yorumu hiçbir zaman bu yaftalamayı hak etmez. Yeni cami uygulamalarında soyutlamanın ıskalandığı, geleneği kavrayamama ve tam olarak kuşatamama zafiyetiyle geleneğin mağdur edilerek ondan yeni bir kimlik icat etme gayreti görülmektedir. Geleneği doğru kavrayamazsak, atıfları doğru yapamazsak, yanlışlarımızı fark etmeden, atıflarla avunur ve aldanırız. Atıf tek başına sahihlik doğurmaz, atıf yapılan şeyin sahihliğini problemli hâle getirir. Gelenek, içinden yaşandığı zaman gelenek olur. Gelenek; cihanşümul yani evrensel olanla mahalli olanın buluştuğu, birbirini besleyip yeniden ürettiği anlam alanıdır. Gelenek olarak ortaya çıkan formlar, evrensel değerlerin taşıyıcısıdır. Bugün yaşadığımız kültürel yozlaşma ve sığlaşma, değerlerimizdeki aşınma ve çözülmenin tezahürü ve neticesidir. Sahibi olduğumuz medeniyet mirasının değerini fark edip devamı için yeni ve doğru sentezler aramak şarttır. Mimari, bir cemiyetin aynası ve şeklî lisanıdır. Bir cemiyette ne zaman insani ve fıtri değerler yücelirse veya karışıklık ve değerlerin tarifsizliği kaosyaşanmaya başlarsa, önce mimaride en son da musikide hemen bunun tezahürü görülür. Kendi kendini tekrar eden ve yenilemeyen bir kültür, yozlaşmaya ve nihayet yok olmaya mahkûmdur. SAYI: 261 EYLÜL 2012 DİYANET AYLIK DERGİ 9

12 Gündem Yrd. Doç. Dr. Adem Erdem Erbaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Mimarlık Fak. Şehir planlama ve cami alanları DİNÎ TESİS ALANI OLARAK CAMİ ALANI, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER GİBİ DEĞİŞİK AMAÇLA KULLANILMAK ÜZERE, SERGİ SALONLARI, KÜLTÜREL AKTİVİTE ALANLARINI İÇEREN TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KESİMLERİNDEKİ KİŞİLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK NİTELİKLERE SAHİP OLABİLİR. Sabahın ilk ışıkları ile mahalleye yayılan ezan sesi kulağımıza geldiğinde bu sesin arka planındaki kültürel birikimi hangimiz tam olarak bilebilmekteyiz? Birçok şeyin bilinme imkânı yok ama cami yapısının çoğu insanın anılarında yer etmiş farklı anlamları bulunduğu da açıktır. Sevinç, üzüntü, keder, yaşam, ölüm, doğum, mutluluk, huzur vb. sözcükler ancak bir kısmını oluşturur bu anlamın. Bu yazı ile şehir planlamada dinî tesis olarak cami alanının düzenlenmesinde temel ilkeleri açıklamaya çalışacağım. Görülebileceği gibi toplumsal ve bireysel engin bir kültürel birikimi yansıtan cami alanları ile olgularının tümünü bu birkaç sayfada açıklayabilmem mümkün değil. Dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışacağım. Şehir planlamada cami alanını iyi anlayabilmek için birkaç kavramı bilmek ve anlamak gerekir. Bunlardan en önemlisi mahalle dir. Mahalle kavramı ve onunla ilgili olgular bugünkü kentsel/kırsal yaşamın ortaya koyduğu yaşam çevremizin en küçük ve en organize halini oluşturmaktadır. Aslında mahalle kavramına değişik açılardan bakmak olasıdır. Bu bakış kent sosyolojisi, ekonomik yapı, idari örgütlenme açılarından olabilir. Bu bağ- Fotoğraf: Cihat Hıdır (Teşvikiye Camii-İstanbul) 10 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

13 lamda mahalle için değişik tanımlamalar da yapılabilir. Mahalle idaresi tüzel kişiliğe sahip olmamakla birlikte organları seçimle işbaşına gelen bir yerel yönetim birimidir. Mahallelerin kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, isim ve sınırlarının değiştirilmesi belediye meclisinin ve o yerdeki idare kurulunun kararı ve valinin onayıyla olmaktadır. Mahalle idaresinin organları muhtar ve ihtiyar heyeti olup; başlıca görevi mahallede oturanlara ilişkin, hukuki durumlarını belirten bazı belgeler düzenlemektir. Mahalle birimi, anlaşılabileceği üzere tüzel bir kişilik değildir. Ancak modern yaşamın getirdiği ve gerektirdiği yeni şartlara göre şehircilik biliminde yeni tanımlamalar ve düzenlemeler yapmak olasıdır. Bu nedenle mahalle kavramı ile yaşamımıza damgasını vurmuş bazı tatları hatırlamakta yarar var. (Eğer bu tatları yaşayamadığınızı düşünüyor ancak merak ediyorsanız size değerli hocam merhum Prof. Kemal Ahmet Aru'nun "Türk Kenti" isimli kitabını tavsiye edeceğim.) Geleneksel bir mahallenin merkezini oluşturan ve cami yapısının da içinde bulunduğu külliye ise bir diğer önemli konudur ve sosyo-ekonomik, kültürel birikimleri yansıtmaktadır. Yerleşme dokusunu oluşturan mahalle sınırlarını, büyüklüklerini, çıkmaz sokaklı yerleşme düzenlerini belirleyen husus; çarşı ve cami ilişkisidir. Mahalle sınırlarını belirleyen hususlardan birinin camiler arasındaki mesafe olduğunu, bunun da yürüme mesafesi yanı sıra minareden okunan ezan sesinin duyulma mesafesi olduğunu biliyor muydunuz? Çarşı, pazar gibi ticaret alanları ile Cuma Camii arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Ne var ki bugünkü durum ve anlayışın geçmişten gelen bir birikimi yansıttığı unutulmamalıdır. Bugün Ulu Cami yanında bir çınar altında otururken etraftaki hareketliliğin arkasında, şehir ile cami arasındaki ilişkinin yattığını anlarsınız. Her caminin cuma camii olmadığını, bir mahalle düzeni içinde çevredeki yaşayanları kucakladığını düşünür, bugün bazı belediyelerin uygulamalarında olduğu üzere mahalle dokularının geleneksel ticari alanlarla birlikte kaldırılarak sadece cami yapılarının ortaya çıkarılma düşüncesini hayretle karşılarsınız. Belli bir geleneği, ritüeli çevreleriyle birlikte yansıtan önemli alanlardır cami yapıları. Bu nedenle yakın çevresindeki yaşam ile birlikte düşünülmelidir. Fakat günümüzde kuşkusuz bu geleneği ve ritüeli bozacak, anlamını zedeleyecek birtakım müdahaleler de olmaktadır. Cami minarelerine baz istasyonları yerleştirilmesi, camilerin alt katlarında marangozhane, oto tamirhane dahil olmak üzere çeşitli ticari işletmelere izin verilmesi önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. İbadet alanı olarak ulvi bir mekânı simgeleyen camilerde bu gibi müdahalelere izin verilmemesi gerekir. SAYI: 261 EYLÜL 2012 DİYANET AYLIK DERGİ 11

14 Bununla birlikte dinî tesis alanı kapsamındaki cami alanının sadece cami yapısı olarak ele alınamayacağı, cami ile birlikte dinî gereklerin ritüellere uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, cami yapısı ile birlikte şadırvan, wc, abdesthane, cenaze namazı alanı, oturma/dinlenme/bekleme alanı, lojman vb. alanların da dinî tesis alanı içinde yer alması gerekliliği unutulmamalıdır. Cami ve avlusu bir bütün olarak düzenlenmelidir. Bu nedenle şehir planlamada dinî tesis alanı kapsamında cami alanlarının asgari yüzölçümlerine sahip olması gerekir sayılı İmar Kanunu na 4380 sayılı Kanunla EK MADDE 2- ( tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan 4380 sayılı Kanun) İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cami yerleri ayrılır. İl, ilçe ve kasabalarda müftünün izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cami yapılabilir. Cami yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez. şeklinde hüküm eklenmiştir. Cami yerinin başka maksatla tahsis edilememesi ve bölgenin ihtiyaçlarına göre lüzumlu yerlere cami yapılması istenilmektedir. Yine Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ek-1 tablosunda da kişi başına 0,5 m 2 dinî tesis alanı öngörülmüştür. Ancak bir taşınmazın ibadet yeri olarak ayrılabilmesi için, Plan Yapım Yönetmeliği nin, Ek 1e maddesinde belirtilen asgari alan büyüklüklerini sağlaması gerekir. EK 1e İbadet yerleri Asgari Alan Büyüklüğü (m 2 ) Küçük ibadet yeri Orta ibadet yeri (semt ibadet yeri) Büyük merkez ibadet yeri Dinî yapılar içerisinde yer alan tüm yapılanmalar tabloda belirlenmiş olan asgari alan kapsamında değerlendirilir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde küçük ibadet yerleri için en az 2500 m 2 alan büyüklüğü olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yüzölçüm değerleri yeni gelişme alanlarında planlanacak dinî tesis alanlarını ifade etmektedir. Geleneksel dokulardaki mevcut dinî tesisler bu değerlendirmenin dışındadır. Dinî tesis alanı içindeki olması beklenen tüm yapılanmaların bu alan içinde yer alması beklenmektedir. Dinî tesis alanı sadece cami yapısı ile sınırlı olmayıp, cami ile birlikte olması gereken diğer kullanımları (şadırvan, wc, abdesthane, cenaze namazı alanı, oturma/ dinlenme/bekleme alanı, lojman vb alanları) da kapsamaktadır. Dinî tesis alanı olarak cami alanı, sosyal ve kültürel tesisler gibi değişik amaçla kullanılmak üzere, sergi salonları, kültürel aktivite alanlarını içeren toplumun çeşitli kesimlerindeki kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip olabilir. Bu nedenle toplu ulaşım araçları ile ulaşılabilirlik ve otopark kolaylığı, engelliler için ulaşım kolaylığı da tesis yeri için aranacak kriterlerdendir. Dinî tesis alanları, hem ibadet mekânı hem de dünyadan ayrılan vatandaşa, toplum tarafından yapılan son merasimde bir uğurlama alanı olarak hizmet verdiğinden, hemen her mahallenin içinde kolayca ulaşılabilecek bir alanda, yürüyüş mesafesi içinde bulunması gerekir. İmar planlarında konut, ticaret, sanayi vb. kullanım kararlarının yanında yeşil alan, çocuk parkı, eğitim, sağlık, ibadet alanı ile ağaçlandırılacak alanlar sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla ayrılmakta ve nüfus yoğunluğu esas alınarak umumi hizmet alanları ile kamu tesis alanlarının bölge bölge dağılımı yapılmaktadır. Belli donatı alanlarının birlikte ele alınmasıyla oluşturulacak sinerji öne çıkmaktadır. Birbiriyle ilişkili donatı alanlarının belli bir alanda kümelenmesi ise şehir planlamada donatı bütünlüğü olarak ifade edilmektedir. Diğer taraftan genel bir planlama prensibi olarak planlama alanında yaşayacak ve çalışacak nüfus için metre yarıçaplı (Temel eğitim için belirlenen azami yürüme mesafe- 12 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

15 si esas alınmaktadır.) bir çevreye hizmet verecek şekilde dinî tesis alanları ayrılmaktadır. Buna göre yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde öne çıkan ve cami alanı ile ilgili planlama prensipleri şu şekildedir; 1- Müftünün izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cami alanlarının yer seçimi yapılmalıdır. 2- Cami alanları için Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince belirtilen Asgari Alan Büyüklüğü standartlarına uyulmalıdır. 3- Cami alanı ile içinde bulunduğu mahalle arasında sıkı ilişkiler bulunmaktadır. Cami ile yakın çevresindeki yerleşme dokusu birlikte ele alınmalıdır. 4- Cami ile birlikte onu tamamlayan başkaca yapılar da bulunmaktadır. Şadırvan, wc, abdesthane, cenaze namazı alanı, oturma/ dinlenme/bekleme alanı, lojman vb. alanlar da dinî tesis alanı içinde yer alabilir. Cami ve avlusu bir ritüeli yansıtacak şekilde bütünlük arz etmektedir. 5- İbadet duygusunu zedeleyecek nitelikte cami minarelerine baz istasyonları yerleştirilmesi ile camilerin alt katlarında çeşitli ticari işletmelere izin verilmemelidir. 6- Cami alanları ve ilişkili oldukları diğer donatı alanları bir bütünlük içinde düzenlenebilirler. 7- Cami alanları değişik amaçla kullanılmak üzere, sergi salonları, kültürel aktivite alanlarını da içerebilir. Bu durumda toplu ulaşım araçları ile ulaşılabilirlik ve otopark kolaylığı, engelliler için ulaşım kolaylığı da unutulmamalıdır. 8- Cami alanları çevrede yaşayanların yürüyüş mesafesi (yaklaşık m yarıçaplı) içinde olmalı ve yürüme yolları ile bütünleştirilmelidir. Şimdi elinizdeki dergiyi bir kenara bırakın. Birazdan okunacak ezan ile birlikte dışarı çıkın. Her gün gittiğiniz yoldan farklı bir biçimde mahallenizde şöyle bir dolaşın. İçinizdeki yaşam sevinci ile etrafınıza bakın; sokakta oynayan çocukları, bakkaldan alışveriş yapan komşularınızı, köşede kıvrılıp uyuyan kediyi ve namaz vakti yavaş yavaş camiye doğru giden amcayı görün. Süleymaniye Camii / İstanbul SAYI: 261 EYLÜL 2012 DİYANET AYLIK DERGİ 13

16 Gündem Doç. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Marmara Üniv. Fen Edebiyat Fak. Mescid-i Nebevi'nin mimarisine dair notlar MESCİD-İ NEBEVİ'NİN TARİHİNDE EN BÜYÜK GENİŞLETME VE İMAR FAALİYETİ YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MEVCUT YAPIYI DOĞU, BATI VE KUZEYDEN KUŞATAN M 2 'LİK BU İLAVEYLE, MESCİDİN ALANI M 2 'YE ULAŞTI. İLK BİNA, TAŞ TEMEL ÜZERİNE TEK SIRA KERPİÇTEN, BİR ADAM BOYU KADAR YÜKSEKLİKTEKİ ÇEVRE DUVARI İLE KUŞATILARAK ÜSTÜ AÇIK BİÇİMDE 60 X 70 ZİRALIK BİR ALANA (1022 M 2 ) YAPILDI. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Rasul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri, Mescid-i Nebevi'nin (Mescid-i Nebi) inşasıdır. Rebiulevvel ayında inşasına başlanan Mescid-i Nebevi, şevval ayında tamamlandı. İlk bina, taş temel üzerine tek sıra kerpiçten, bir adam boyu kadar yükseklikteki çevre duvarı ile kuşatılarak üstü açık biçimde 60 x 70 ziralık bir alana (1022 m 2 ) yapıldı. Kıblesi bizzat Hz. Peygamber tarafından Kudüs'e yönelik olarak yapılan ve üç kapısı bulunan mescidin doğu duvarının güney kısmına Rasul-i Ekrem'in hanımları Hz. Aişe ve Sevde için iki adet oda yapıldı. Daha sonra sayıları dokuza çıkan bu odaların bir kapısı mescide açılıyordu. Kıble hicretten on altı veya on yedi ay sonra Kudüs'ten Mekke'deki Kâbe ye çevrilince güneyde bulunan yeni kıble tarafına gelen kapı 14 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

17 kapatılarak kuzey duvarında yeni bir kapı açıldı. Basit ve sade, ancak son derece fonksiyonel olan Mescid-i Nebevi Müslümanların sayısının artmasıyla ihtiyaca cevap veremeyince 7. yılda (628) Hayber dönüşü yeni ilavelerle genişletildi. Hz. Osman, Rasulüllah'ın teşvikiyle Mescid-i Nebevi'ye bitişik bazı yerleri buraya dâhil etmek amacıyla satın aldı. Bu dönemde Mescid-i Nebevi, kıble tarafı hariç üç tarafından genişletilerek 100 x 100 zira (yaklaşık 2433 m 2 ) ebadında kare planlı bir hâle getirildi. Başlangıçta üstü örtülmeyen Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Hz. Peygamber'in namaz kıldırdığı yere yağmur ve güneşten korunmak için hurma kütüğünden altı direk üzerinde bir sundurma yapıldı. Hz. Osman döneminde Mescid-i Nebevi genişletilerek yeniden inşa edildi. Mescidin boyutları 170 x 130 (5378 m 2 ) veya 160 x 130 ziraa (5061,5 m 2 ) ulaştı ve sütunların sayısı on ikiye çıkarıldı. Mescid-i Nebevi, bu tarihten Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik zamanına kadar herhangi bir değişikliğe uğramadı. Velid, Medine Valisi Ömer b. Abdülaziz'den Mescid-i Nebevi'yi genişletmesini istedi. Abbasi halifelerinden Mehdi-Billah zamanında, sadece kuzey yönünde genişletme çalışması yapılarak yaklaşık 9309 m 2 'ye ulaşan mescitteki sütun sayısı 290'a ulaştı. Kıble Kâbe ye çevrilince bu sundurma kısmen korunarak Suffe ehlinin barındığı bir yer oldu. Mescid-i Nebevi, Hz. Ebu Bekir döneminde herhangi bir değişikliğe uğramadı. Ancak Medine'nin nüfusunun giderek artması mescidin genişletilmesi ihtiyacını doğurdu. Hz. Ömer, 17 (638) yılında çevredeki bazı evleri mescide dâhil etmek için istimlak etti; çevre duvarı yükseltilen ve tavan yüksekliği 11 zira olan, kapı sayısı altıya çıkarılan Mescid-i Nebevi'nin boyutları kuzeyden güneye 140 ziraa, doğudan batıya 120 ziraa (4088 m 2 ) ulaştı. Memluk Sultanı Kalavun devrinde Hz. Peygamber'in kabri üzerine ilk defa ahşap bir kubbe inşa edildi. Sultan Kayıtbay hücre-i saadetin kubbesini yenileyerek mescitte bazı düzenlemeler yaptı (881/1476). Hücre-i saadetin kubbesinin yerine daha büyük bir kubbe ve mescidin Babüsselam tarafına iki kubbe yapıldı. Batı duvarına bitişik Babüsselam ile Babürrahme arasında bir medrese ve ribat inşa edildi. Medine Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Mescid-i Nebevi'de ilk imar faaliyeti Kanuni SAYI: 261 EYLÜL 2012 DİYANET AYLIK DERGİ 15

18 Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirildi. Ardından Sultan II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman, I. Abdülhamid ve III. Selim zamanlarında Mescid-i Nebevi'de bazı tamirat ve yenilikler gerçekleştirilerek buraya çeşitli hediyeler gönderildi. Haremeyn işlerine büyük önem veren II. Mahmud'un emriyle 1813'te Mescid-i Nebevi'de tamirat ve düzenlemeler için hazırlıklar başladı. Sultan Kayıtbay tarafından hücre-i saadetin üzerine yaptırılan kubbenin yerine taştan yeni bir kubbe yapıldı, üstü de kurşunla kaplanarak yeşile boyandı. Günümüze kadar gelen ve Mescid-i Nebevi'nin simgesi olan bu kubbe renginden dolayı "Kubbetü'l-hadra" adıyla anılmaktadır. Osmanlılar döneminde Mescid-i Nebevi'de en büyük imar faaliyeti Sultan Abdülmecid zamanında gerçekleştirildi. Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevi'yi dört sütun üzerinde tek kubbeli olarak yaptırmak istemiş, ancak Ravza-i Mutahhara'daki korunması gereken sütunlar ve Mescid-i Nebevi'nin özel durumu sebebiyle bundan vazgeçmek zorunda kalmıştır. 1267'de (1851) başlayan çalışmalar şeyhülharem ve bina emininin öncülüğünde şehir ayan ve eşrafının katılımıyla 1277 (1861) yılında bitirildi. Suudiler döneminde 1949'da başlayıp 1955'te tamamlanan ilk genişletme sırasında Mescid-i Nebevi m 2 'lik alana ulaştı. Mescid-i Nebevi'nin tarihinde en büyük genişletme ve imar faaliyeti yılları arasında gerçekleştirildi. Mevcut yapıyı doğu, batı ve kuzeyden kuşatan m 2 'lik bu ilaveyle, mescidin alanı m 2 'ye ulaştı. Mescid-i Nebevi damı ve avlusu ile aynı anda kişinin ibadet edebileceği m 2 'lik bir alana ulaştı. Minarelerin sayısı ona çıkarıldı ve mescidin bodrum kısmı garaj olarak tasarlandı. Mescid-i Nebevi'nin bölümleri Hücre-i saadet: Rasul-i Ekrem'in Hz. Âişe'nin odasına defnedilmesinden sonra burası hücre-i saadet adıyla anılmaya başlanmıştır. Hz. Ömer ve Hz. Osman, Mescid-i Nebevi'yi genişletirken hücre-i saadeti ve diğer odaları olduğu gibi bırakmışlardı. Hücre-i saadetin dışındaki diğer odalar Velid zamanındaki genişletmede mescide dâhil edilmiştir. Mescid-i Nebevi ile ilgili bütün onarım faaliyetlerinde hücre-i saadete öncelik verilmiş, burası, Hz. Peygamber'in minberinin bulunduğu yerle bütünleşerek mescidin en önemli bölümü hâline gelmiştir. Minber: Rasul-i Ekrem'in Mescid-i Nebevi'de cemaate hitap ederken dayanması için hurma ağacından bir kütük konulmuş, cemaatin Hz. Peygamber'in yüzünü görememesi ve sesini işitememesi üzerine 7 (628) veya 8. (629) yılda ılgın ağacından 50 cm. eninde 1,25 m. uzunlukta, 1 m. yükseklikte, arkasında üç sütunu bulunan üç basamaklı ilk minber yapılmıştır. İlk halifeler Rasul-i Ekrem'e saygılarından dolayı üçüncü basamağı kullanmamışlardı ve bu basamak bir tahta parçasıyla kapatılmıştı. Hz. Osman zamanında Rasul-i Ekrem'in minberinin üzerine bir kubbe yapılarak kumaşla örtülmüş ve basamakları abanoz ağacıyla kaplanmıştır. Muaviye b. Ebu Süfyan devrinde minbere altı basamak ilave edilmiştir. Bu ilk minber 654 (1256) yılındaki bir yangında yanınca yerine Yemen Hükümdarı el-melikü'l- Muzaffer Şemseddin tarafından gönderilen minber konulmuş (656/1258), ardından bu minber Memluk Sultanı I. Baybars tarafından yenilenmiştir (666/1268) Memluk Sultanı Berkuk'un 797'de gönderdiği minberi 820'de (1417) Memluk Sultanı Şeyh el-mahmudi değiştirmiştir. Bu minber 886'daki (1481) Mescid-i Nebevi yangınında hasar görerek kullanılamaz duruma gelince Medineliler tuğla ve alçıdan yeni bir minber yaptırmış, bu minber, Kayıtbay tarafından 888'de (1483) gönderilen mermer minberin Mescid-i Nebevi'ye konulmasına kadar kullanılmıştır. Kayıtbay'ın minberi daha sonra Mescid-i Kuba'ya taşınarak yerine III. Murad'ın yolladığı mermer minber konulmuştur (998/1590). Mihrap: Başlangıçta Mescid-i Nebevi'nin bir mihrabı yoktu. Hz. Peygamber'in namaz kıldırdığı yer belliydi. Ömer b. Abdülaziz, Mescid-i Nebevi'yi imar ederken ön duva- 16 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

19 ra oyulmuş niş tarzında bir mihrap ilave etmiş, bu mihrap daha sonra Rasul-i Ekrem'in mihrabı olarak tanınmıştır. Memluk Sultanı Kayıtbay'ın, 888'de süslettiği mihrap yüzyıllar boyunca kullanılmış, 1984'te ise tamamen yenilenmiştir. Mahfil: Mescid-i Nebevi'ye İlk mahfili (maksure) Hz. Ömer'in namaz kıldırırken şehit edilmesini dikkate alan Hz. Osman yaptırmıştır. Mescid-i Nebevi'de Rasul-i Ekrem'in minberinin kuzeyinde Bilal-i Habeşi'nin müezzinlik yaptığı yerde bulunan müezzin mahfili "makberiyye" adıyla meşhur olmuştur. Minare: Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında, Bilal-i Habeşi'nin ezan okumak için üzerine iple tırmanarak çıktığı "üstüvane" denilen bir yer bulunmaktaydı. Minarenin ilk şekli olarak düşünülebilecek silindir biçimindeki bu yerin dışında ezan okumak için mescidin çevresindeki bazı yüksek yerler de kullanılıyordu. Ömer b. Abdülaziz, Mescid-i Nebevi yi genişletirken dört köşesine 8 x 8 zira ebadındaki bir kaideye oturan yaklaşık 26 m. yükseklikte dört minare yaptırmış, 97'de (716) Süleyman b. Abdülmelik, güneybatı köşesindeki minareyi şerefesinin mesken mahremiyetine zarar verdiği gerekçesiyle yıktırmıştır. Mescid-i Nebevi'nin bundan sonra yüzyıllar boyunca üç minareli olarak kaldığı, Medine'yi ziyaret eden İbn Cübeyr ve Evliya Çelebi'nin kayıtlarından anlaşılmaktadır. Muhammed b. Kalavun'un 706'da ( ) inşa ettirdiği Babüsselam minaresi IV. Mehmed tarafından yenilenmiştir. Osmanlı döneminde 947'de (1540) mescidin kuzeydoğusundaki minare yıkılarak yerine 4,65 x 4,65 metrelik kaide üzerinde yaklaşık 70 m. yükseklikte Kanuni Sultan Süleyman'a nispetle Süleymaniye olarak adlandırılan üç şerefeli bir minare inşa edilmiştir. Abdülmecid'in imarı sırasında kuzeybatıda Mecidiye, güneybatıda Babüsselam, batıda ise Babürrahme diye anılan minareler yapılmıştır. Mescidin Reisiyye dışındaki minareleri tamamen Osmanlı tarzını yansıtmaktaydı. İlk Suudi genişletmesinde Mecidiye ve Süleymaniye yerine kare kaideli, 72 m. yükseklikte iki yeni minare inşa edilmiştir. Mescid-i Nebevi nin 1994'te tamamlanan son imarında minare sayısı ona çıkarılmıştır. Avlu: Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik dönemindeki planlamada Mescid-i Nebevi nin ortasında kum ve çakıl dökülmüş, iki tarafına hurma ağaçlarının dikildiği, daha sonra "kumluk" adıyla meşhur olan üzeri açık bir avlu bulunuyordu. Ebu Cafer el-mansur sıcak havalarda avlunun örtülerle gölgelendirilmesini istemiş ve ahşap direklere gerilen iplerin üzerine konulan örtülerle gölgelenme sağlanmıştı. Mescidin sahanlığının ortasındaki araç ve gereçlerin saklandığı yere "kubbetü'z-zeyt" denilir. Burası Abdülmecid'in imarında ortasında havuzun yer aldığı, farklı ihtiyaçlar için bölümlerin bulunduğu iki farklı kısım şeklinde tasarlanmıştır. Kapılar: Mescid-i Nebevi'nin ilk inşasında batı tarafında Babürrahme (Babüatike), doğu tarafında Babücibril (Babüosman) ve güney tarafında Babülcenubi adlarıyla üç kapısı bulunuyordu. Kıblenin değişmesinden sonra güneydeki kapı kapatılarak kuzey duvarında bir kapı açılmıştır. Hz. Ömer zamanında kapı sayısı altıya çıkarılmıştır. Mehdi zamanındaki imarda doğu ve batı duvarlarında sekizer, güney ve kuzey duvarlarında dörder olmak üzere kapı sayısı yirmi dört olmuştur. Bu sayı on sekiz, on dokuz veya yirmi olarak da kaydedilmektedir. Abdülmecid zamanında bu kapılardan, ilk dönemden kalan batı duvarının kıble duvarına bitiştiği yerdeki Babüsselam, batı tarafındaki Babürrahme, kuzey duvarındaki Abdülmecid'e nispetle Babülmecidi, doğu tarafındaki Babünnisa ve Babücibril yenilenmiş, diğerleri kapatılmıştır. Rasul-i Ekrem, hastalığı sırasında Hz. Ebu Bekir'in kapısı dışında mescidin avlusuna açılan bütün kapıların kapatılmasını istediğinden bu kapı genişletmelerde korunmuş ve mescit dışına yer altından bir geçit konulmuştur. Geçidin çıkışı Kayıtbay Medresesi'nin inşası esnasında kapatılmış, geçit ise çeşitli eşyaların konulduğu küçük depolar haline getirilmiştir. İlk Suudi genişletmesinde kapıların sayısı ona çıkarılmıştır. Günümüzde Mescid-i Nebevi nin kırk bir ana giriş ve çıkış noktası bulunmaktadır. SAYI: 261 EYLÜL 2012 DİYANET AYLIK DERGİ 17

20 Gündem Doç. Dr. Ömer İskender Tuluk Karadeniz Teknik Üniv. Mimarlık Fak. Dün-bugün ekseninde cami tasarımına genel bir bakış HZ. PEYGAMBER İN TEBLİĞİ İLE ORTAYA ÇIKAN İBADET MEKÂN GEREKSİNİMİ DOĞAL OLARAK TÜMÜYLE İŞLEVSEL GEREKÇELERLE KARŞILANMIŞTIR. İnsanoğlunun yapılı çevre üretkenliği bağlamında mimarlık tarihinin belki de en yaygın anıtsal yapı türünü mabetler oluşturur. Bu yapı türü hemen her dönemde, her kültür ortamında yapı üretimindeki hünerlerin, zevklerin, etnik ve dinî aidiyetlerin sergilendiği araçlar olmuştur. Banileri elinde ise kudret, egemenlik ve varoluş gösterilerine dönüşmüştür. Bu nedenledir ki sadece bu yapı türü üzerinden dahi toplumların değerlerini, tutkularını, ihtiraslarını kısacası kültürlerini anlama ve anlamlandırma olanağı vardır. Bugün, edindiği kulaktan dolma bilgiler dışında sanat tarihi ile hiçbir ilişkisi olmayan insanların dahi zihninde yer tutmuş belli başlı anıtlar arasında ağırlıklı olarak inanç yapıları vardır: Hemen herkesin ilk bakışta tanıdığı Mısır daki Gize piramitleri devasa boyuttaki bir tapınak kompleksinin çöl üstünde kalmış parçalarıdır. Batı kaynaklı tasarım dünyası için günümüzde hâlâ esin kaynağı olmayı sürdüren, dolayısıyla küresel dünyada belli başlı biçimsel özellikleriyle zihinlere kazıtılmış Yunan tapınakları; turistik aktivasyonlara az çok ilgi duyan hemen her insan için ismini bilmese de aşina yapılar arasında sayılabilecek Roma daki Panteon tapınağı; Rönesans ın öncüsü efsanevi Floransa Katedrali ilk akla gelenler arasında sayılabilir. Hiç şüphe yok ki İslam dünyası için de Edirne de Selimiye, İstanbul da Süleymaniye ve Sultanahmet Camilerinin böyle bir anlamı vardır ve Osmanlı mimarisi için ayırt edici biçimsel karakterin en baskın mimari unsurlarını söz konusu bu anıtsal camilerin kent silueti içindeki varlıklarından okumak olasıdır. Ancak İslam ın en erken dönemlerine inildikçe ibadet yapılarında bir anıtsallık arayışının neredeyse hiç olmadığı dikkat çekicidir. Hz. Peygamber in tebliği ile ortaya çıkan ibadet mekân gereksinimi doğal olarak tümüyle işlevsel gerekçelerle karşılanmıştır. Bilinen en erken örneklerden sayılan, Akabe de Hz. Peygamber e ilk biat eden Ebu Ümame Es ad b. Zürare nin bir hurma kurutma yerinin etrafını duvarla çevirerek oluşturduğu mescit, mimari anlamda bir inşadan çok basit bir mekânsal düzenleme olarak değerlendirilebilir. 14 yılında (M ) Basra da inşa edilen sazdan yapılmış ilk caminin savaşa gidileceği zaman bozulup bir yere yığıldığı ve dönüşte tekrar kurulduğu da bilinmektedir. (A. Önkal ve N. Bozkurt, Cami maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 7, 46-56, İstanbul, 1991, s. 47, 49.) Bu mütevazı örnekler bir kenara bırakılırsa, daha büyük boyutlarıyla İslam ın 18 DİYANET AYLIK DERGİ EYLÜL 2012 SAYI: 261

1867-71 yılları arası Paris, Londra ve Cenevre de bulunan Ziya Paşa bir şiirinde;

1867-71 yılları arası Paris, Londra ve Cenevre de bulunan Ziya Paşa bir şiirinde; Türk ve İslam Dünyası nın KÜLTÜR VE MEDENİYET VİZYONU NE OLMALIDIR? Muharrem Hilmi Şenalp Y. Mimar (İTÜ) 28.12.2012 1867-71 yılları arası Paris, Londra ve Cenevre de bulunan Ziya Paşa bir şiirinde; "İsnâd-ı

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

Mİ YAZILARI.indd 1 25.09.2012 12:06:45

Mİ YAZILARI.indd 1 25.09.2012 12:06:45 Mİ YAZILARI.indd 1 25.09.2012 12:06:45 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 914 CEP KİTAPLARI - 103 Tashih İsmail DERİN Grafik & Tasarım Mücella TEKİN Emre YILDIZ Baskı Korza Yay. Bas. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Aylık Dergi Eylül 2013 Sayı 273. Hakikat ve İmaj. Kalk Ey Nil! Farklı Kuşakların Dinî Değerleri Birlikte Öğrenmesi. Kur an da Hak, Hakikat ve İmaj

Aylık Dergi Eylül 2013 Sayı 273. Hakikat ve İmaj. Kalk Ey Nil! Farklı Kuşakların Dinî Değerleri Birlikte Öğrenmesi. Kur an da Hak, Hakikat ve İmaj Aylık Dergi Eylül 2013 Sayı 273 Hakikat ve İmaj Kur an da Hak, Hakikat ve İmaj Farklı Kuşakların Dinî Değerleri Birlikte Öğrenmesi Kalk Ey Nil! başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr.

Detaylı

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) in

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) in başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı Hz. Peygamber ve İnsan Onuru Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) in insanlığa getirdiği mesajın varlık anlayışında

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BOYUTU Sempozyumu 12 Mayıs 2014 29 No lu Mimarlık ve Mühendislik Komitesi SEMPOZYUM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BOYUTU İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu - Eminönü 12 Mayıs 2014

Detaylı

Ortak MirasıKudüs. Peygamberlerin. Uluslararası Hukuka Göre Kudüs ün Statüsü. Kudüs Gazze Hattında MÜSLÜMANLARIN İZZETİ

Ortak MirasıKudüs. Peygamberlerin. Uluslararası Hukuka Göre Kudüs ün Statüsü. Kudüs Gazze Hattında MÜSLÜMANLARIN İZZETİ Aylık Dergi Temmuz 2015 Sayı 295 Peygamberlerin Ortak MirasıKudüs Uluslararası Hukuka Göre Kudüs ün Statüsü Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal olan, değeri ve önemi kuşku götürmeyen bir şehirdir. Kudüs

Detaylı

Sayı: 76 Mart - Nisan 2014 DEMOKRASİNİN ÖZÜ CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ŞİRKET İÇİ SAKINCALI MUHABBETLER SU İLE DANS: RAFTING YEREL YÖNETİMLER

Sayı: 76 Mart - Nisan 2014 DEMOKRASİNİN ÖZÜ CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ŞİRKET İÇİ SAKINCALI MUHABBETLER SU İLE DANS: RAFTING YEREL YÖNETİMLER Sayı: 76 Mart - Nisan 2014 76 DEMOKRASİNİN ÖZÜ YEREL YÖNETİMLER CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ŞİRKET İÇİ SAKINCALI MUHABBETLER SU İLE DANS: RAFTING İmtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

gündem Kemal Hakkı Kılıç DİB Avrasya Ülkeleri Şb. Md.

gündem Kemal Hakkı Kılıç DİB Avrasya Ülkeleri Şb. Md. gündem Karadağ Cumhuriyeti ve Diyanet İşleri Başkanlığınca Sunulan Hizmetler Kemal Hakkı Kılıç DİB Avrasya Ülkeleri Şb. Md. Karadağ da 170.000 civarında Müslüman yaşamakta olup, ülke nüfusunun yaklaşık

Detaylı

ipekyolu medeniyetleri

ipekyolu medeniyetleri TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BÜLTENİ ipekyolu medeniyetleri Ağustos 2011 Sayı: 4 Dilde Fikirde İşte Birlik TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ KURULDU TÜRK DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN...

Detaylı

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. AĞUSTOS 2015 SAYI 296. haberbülteni

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. AĞUSTOS 2015 SAYI 296. haberbülteni DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. AĞUSTOS 2015 SAYI 296 haberbülteni SAYFA 04 Beştepe Mİllet Camİİ törenle İbadete açıldı SAYFA 06 Başkan Görmez, Srebrenİtsa katliamı yıldönümü anma törenlerine

Detaylı

İstanbul Tarih ve Kültür

İstanbul Tarih ve Kültür İstanbul Tarih ve Kültür İstanbul / 2013 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 71 Kitabın Adı: İstanbul; Tarih ve Kültür Editörler: Recep Bozlağan Nail Yılmaz Müslüm Yılmaz Tüm yayın

Detaylı

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi Kurtuluş ÖZTÜRK Öteki Çocukların Okul

Detaylı

Medya ve Din Algısı. Postmodern Çağda Medya ve Yeni Dinsel Kimlikler Prof. Dr. Mustafa ARSLAN. Sinema ve Din

Medya ve Din Algısı. Postmodern Çağda Medya ve Yeni Dinsel Kimlikler Prof. Dr. Mustafa ARSLAN. Sinema ve Din ! ww.diyanet.gov.tr EDİTÖRDEN Kişiler, kültürler ve uluslararası etkileşimin büyük ölçüde medya üzerinden gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Yeni kuşaklar teknolojinin içerisinde doğuyor, kuşaklar arası

Detaylı

TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ

TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ Yrd. Doç. Dr. Bekir TATLI Müslüman Türk milleti, asırlar boyu yeryüzünde adaleti tesis etme ve Allah adını yüceltme (i'lâ-i kelimetillah) ideali uğrunda kıtalararası uzun seferlere

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARİSİ SORUNSALI AMİNEDDİN SALİMİ YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI

İSLAM ÜLKELERİNDE ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARİSİ SORUNSALI AMİNEDDİN SALİMİ YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI 1 İSLAM ÜLKELERİNDE ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARİSİ SORUNSALI AMİNEDDİN SALİMİ YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA 2013 2 İSLAM ÜLKELERİNDE ÇAĞDAŞ CAMİ

Detaylı

Perspektif. NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı. Cami

Perspektif. NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı. Cami Perspektif NOVEMBER / KASIM 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 203 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Cami ve Mimari Süleymaniye den Apart-Cami lere Camilerin Toplumsal Anlamı Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ Isparta Evleri T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ISPARTA EVLERİ Dr. Doğan DEMİRCİ Isparta - 2011 i Dr. Doğan DEMİRCİ T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 7 ISPARTA

Detaylı

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 42 MAKALE Kur an da Bedeni Hallerin Hatırlattığı Gerçekler 3 BAŞKANDAN 4 NOT DEFTERİNDEN 5 AÇILIŞ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitime Öğretime Başladı 45 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 50 MAKALE Kurbanı Anlamak ya da Modernitenin Kurbanı Olmak

Detaylı

SLÂM SANATLARI TAR H

SLÂM SANATLARI TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2084 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1117 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM SANATLARI TAR H Editör Prof.Dr. Muhittin SER N Yazarlar Prof.Dr. Muhittin

Detaylı

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

Başyazı. Cami ve mescidler, yeryüzündeki yapıların. En Kıymetli Mekânlar. Dr. İbrahim ATEŞ

Başyazı. Cami ve mescidler, yeryüzündeki yapıların. En Kıymetli Mekânlar. Dr. İbrahim ATEŞ Başyazı En Kıymetli Mekânlar Cami ve mescidler, yeryüzündeki yapıların en değerli ve en mübarek mekânlarıdırlar. Zira onlar, Allah a ibadet etmek için inşa edilen, Allah ın yeryüzündeki evleri olma özelliğini

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

haberbülteni HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ DUALARLA İBADETE AÇILDI SAYFA SAYFA SAYFA BAŞKAN GÖRMEZ, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

haberbülteni HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ DUALARLA İBADETE AÇILDI SAYFA SAYFA SAYFA BAŞKAN GÖRMEZ, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. HAZİRAN 2015 SAYI 294 haberbülteni SAYFA 04 HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ DUALARLA İBADETE AÇILDI SAYFA 14 BAŞKAN GÖRMEZ, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ SAYFA 07 BAŞKAN GÖRMEZ

Detaylı

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi UZUNHARMAN Yüksek

Detaylı

ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU

ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ÇEVRE KONULU EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ÖĞRETMEN EL KİTABI 2 5 EYLÜL 2014 ÖNSÖZ Çevre bilinci oluşturma ve ekolojik dengeyi koruma amaçlı dernek ve vakıfların son yıllardaki sayıca artışı ve amaca yönelik nitelikli

Detaylı

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ ZEYTİNBURNU REHBERİ ZEYTİNBURNU REHBERİ Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları - 19 Yayın Koordinatörü Ömer Arısoy Mustafa Aydın Yayın Ekibi Yasin Tütüncü Asım Fahri Onur Kalınbacak Editör Mustafa Kula

Detaylı