ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları: - ATOSİS ARAÇ TAKİP VE İLETİŞİM SİSTEMLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Adres : Şairler Sok. no:28/3.kat G.O.P. ÇANKAYA /ANKARA Tel No : Faks No : Vergi D. : Cumhuriyet Vergi No : Sözleşmede ATOSİS olarak geçecektir. SÖZLEŞME NO:.. -. Adres : Tel No : Faks No : Vergi D. : Vergi No : Sözleşmede Müşteri olarak geçecektir. Yukarıda adı geçenler bundan böyle münferit olarak Taraf ya da müşterek olarak Taraflar olarakanılacaktır. 2. Sözleşmenin Konusu Ve Kapsamı : İş bu sözleşme, Müşteri nin aracına veya araçlarına, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nın Cihazlı Tahhütlü Araç Takip Servisi Kampanyası kapsamındaek-1 de bulunan listede IMEI ve seri numaraları belirtilmiş Araç takip cihazının montajı, bu cihazların GSM şebekesi iletişim altyapısını kullanarak Araç Takip Merkezine irtibatlandırılması ile,kullanıcı hizmet yazılım ile Müşteri ye ait araçlarını takip etmesini sağlamak ile ilgili hizmetin esaslarını, bu hizmetlerin ödeme şekli ve şartları ile MüşteriveATOSİS in yükümlülükleri ve sorumluluklarını içeren ve onun bütünleşik bir parçasını oluşturan Eklerden meydana gelen belgedir. 3. Tanımlar : Araç Takip Cihazı: Araçlaratesis edilen, entegre GSM ve GPS modülleri ve antenleri bulunan ve donanım yazılımı ile istenilen sunucularabelirlenen bilgileri iletebilen cihazdır. (buradan itibaren ATC olarak adlandırılacaktır) Araç Takip Sistemi: ATC yi kullanılarak mobil araç veya ekiplerin sayısal haritalar üzerinde izlenmesi, takip edilmesi, raporlanması ve benzeri işleri gerçekleştiren donanım ve yazılımlardan oluşan sistemdir. (buradan itibaren ATS olarak adlandırılacaktır) Aksesuar/lar: ATC lere ilave fonksiyonlar kazandırmak üzere tasarlanmış, ek donanım ve/veya sensörler/algılayıcılardır. (bundan itibaren, ayrıca ithaf edilmedikçe, ATC denildiğinde Müşteri nin ek olarak satın aldığı aksesuarları da kapsayacak şekilde yorumlanacaktır.) Hizmet: Müşterilerin Araç Takip Sistemini kullanabilmeleri için bilgisayarlarına yükledikleri veya Web tabanlı (Internet üzerinden) kullandıkları programların kurulumu ve teknik desteğidir. GPS: (Global Positioning System) Küresel Konumlandırma Sistemi GSM: (Global Systemfor Mobile Communications) Mobil İletişim için Küresel Sistem GPRS: (General PacketRadio Services)Genel Paket Radyo Servisleri Avea : Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Kampanya :Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nın Cihazlı Tahhütlü Araç Takip Servisi Kampanyası Kampanya Taahütnamesi :Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nın Cihazlı Taahhütlü Araç Takip Servisi Kampanyası dan yararlanmak için Avea ya verdiği Cihazlı Taahhütlü Araç Takip Servisi Kampanyası Taahhütnamesi 4. ATOSİS Hizmetlerinin Tanımı : 4.1. ATOSİS, ATC nin çalışması için gerekli olan montaj, programlama, devreye alma çalışmaları ile ATS nin Müşteri tarafından kullanılması sağlanması işleri bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip MüşteriSözleşme süresi, şart ve koşullarına uygun olarak gerçekleştirir ATOSİSTeknik Servisi, tam eksiksiz,sağlam ve çalışır vaziyette Müşteri ye teslim ettiği sistemin devreye alınmasında ve Müşteri tarafından kullanılmaya başlamasından itibaren, bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin yasal yükümlülükler çerçevesinde Müşteri ye sunulmasından 3 (üç) yıl boyunca sorumludur ATOSİS hizmetlerinden faydalanan,atc takılmış Müşteri araçlarından gelen bilgileri/mesajları 365 gün 24 saat süresince gelen bilgileri toplar ve ATS vasıtası ile Müşterinin kullanımına sunar. Sayfa 1/6

2 Araç Takip Cihazı Ve Hizmet Satın Alma Sözleşmesi 4.4. ATOSİS, Müşteri nin aracında-araçlarında yapmış olduğu keşif ve projelendirme sonucunda önerdiği ve Müşteri tarafından onaylanan ATC ve aksesuarlarını, ATOSİS aboneliği ve bakımı kapsayan bir hizmet paketi şeklinde sunar Teknik problemlerde, ATOSİS ilk desteği Müşteri ye telefon yolu (Atosis Çağrı Merkezi ) ile verir. Telefon desteği ile çözülemeyen durumlarda müdahale edilmek üzere ATOSİS in yönlendireceği teknik servis tarafından sağlanır Garanti süresi bitmiş olan ve/veya ATC ye kullanıcı müdahalesinden garanti kapsamı dışı kalmış ve/veya GSM hatlardan kaynaklanan sorunlar gibi garanti kapsamı dışındaki teknik problemler, bu sözleşmenin 7.9. maddesinde uyarınca işlem görür İş bu sözleşme kapsamında,atosis, GSM şebeke operatörü şirket/ler adına herhangi bir taahhütte bulunmaz ve iş bu sözleşme herhangibir şekilde taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlamaz. 5. Müşteri ninyükümlülükleri: 5.1. Müşteri,ATOSİS teknik servisinin montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlıklı ve hızlı verebilmesini sağlayacak tüm kolaylıkları gösterecektir Müşteri, aracına takılan ATC nin, ATOSİS in yetkilendirdiği teknik servisinin dışında, herhangi birşahıs veya kuruluşun müdahale etmesini önlemekle yükümlüdür. ATC üzerinde yer alan garanti mührü/etiketinin çıkarılması, yırtılması veya zedelenmesi halinde ATOSİS in ürün ve teknik servis hizmeti verme garantisi ortadan kalkar Müşteri bu sözleşmeyi imzalamasını takiben, Kampanya Taahhütnamesi nde bulunan müştereken karar verilen, bedeller, ödeme şart ve koşullarında ve belirlen şekli ile yapmakla yükümlüdür Müşteri, ATOSİS tarafından Müşteri nin aracına/larına monte edilen ATC larının tam, eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim aldığı başlangıç aşamasında sağlanan sağlıklı çalışma ortamının sözleşme süresince devamını sağlamakla yükümlüdür. ATC den kaynaklanmayan arıza ve problemlerin (GSM şebeke arızaları, araç elektrik kesintileri,...v.b.) çözümlenmesi ve giderilmesinden Müşteri sorumludur Müşteri, kendisine ait olan ATC nin ATOSİS in rızası ve onayı olmaksızın araçtan sökülmesi, tahribata maruz bırakılması, işlevlerinin engellenmesi, aracın satılması,atosis in bilgisi ve onayı dışında ATOSİS harici üçüncü şahıs ve kuruluşların ATC ye müdahale edilmesi,üçüncü şahıs veya kuruluşlarca onarılmaya çalışılması sonucu ortaya çıkacak zarar ve kayıp nedeni ile koşulsuz olarak ATOSİS in iş bu sözleşmede belirtilmiş olan tüm yükümlülüklerinin geçersiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, ATC ve ATS ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bilgilere sahip olan kişi/ler ve kuruluş/lar yapabilecek hırsızlık/bilgi(fikri ve sınai) hırsızlığı olaylarında sorumluluk bu bilgilerin (şifre, kod, bağlantılar, v.s.) güvenliğini sağlamayan müşteriye aittir. Müşteri, işbu madde hükmüne aykırılık sebebiyle Atosis in uğrayabileceği sair zararları da tazmin etmekle yükümlüdür Araç Takip Sisteminin işleyebilmesi için gerekli olan GSM şirketlerinin sunduğu iletişim ve hat vergi bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir Müşteri, İş bu sözleşme kapsamında, Atosis in, GSM şebeke operator şirketi/leri adına Kapsam, servis sürekliği, tarife ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri her hangi bir taahhütte bulunmadığı ve iş bu sözleşme her hangi bir şekilde taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanamayacağını kabul ve beyan eder ATC nın çalışabilmesi için gerekli SIM kart ve abonelik işlemleri ile hatların aktif kullanabilir hale getirilmesi işleri Müşteri tarafından yapılacaktır. ATC montajı için müştereken karar verilen tarihten 3(üç) iş günü önce Aktif SIM Kart/lar, Müşteri tarafından Atosis e teslim edilecektir MÜŞTERİ araçlarına takılan her türlü cihaz/ekipman, Sözleşme/Kampanya/taahhütmane yükümlülüklerin tamamını yeri getirene kadar MÜŞTERİ ye ariyeten verilmiştir. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin akdi ve teslimati müteakiben, cihaz/ekipmanların tüm sorumluluğu (saklanması, her türlü korunması,..vb.) Müşteriye aittir. 6. Yükümlülük Dışı Durumlar: 6.1. Araca monte edilen ATC nin, garanti kapsamı dışında kullanımı veya garanti süresi olan 3(üç) yılın dolmasından sonra oluşacak teknik problemlerden veya oluşabilecek tüm hasar ve zararlardan ATOSİS in sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul ve beyan etmektedir Müşteri, aracında tesis edilmiş ATC, bu sözleşmenin 5.5no lu maddesinde belirtilen hususlara aykırı davranması halinde, ATOSİS in bu anlaşmadaki yükümlülüklerinden kurtulacağını taraflar kabul ve beyan etmektedir ATOSİS herhangi bir kuruluşun tavsiyeleri, talimatları veya Müşteri nin aldığı kararlarla ilave ATC konulması veya mevcut sistemin değiştirilmesi ile yükümlü tutulamaz Sözleşmenin her ne sebeple veya hangi taraf tarafından olursa olsun sonlandırılması halinde,atc ın monte edildiği yerden sökülmesi sırasında, monte edildiği satıhlarda oluşabilecek her türlü estetik, görüntüsel bozukluk, farklılıktan veya her ne sebeple olur ise olsun oluşabilecek sair bozukluk ve hasardan ATOSİS in sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul ve beyan etmektedir Bu sözleşme, aracın çalınması, hırsızlık, yangın gibi olayları sigorta hükmünde olmadığı ve ATS bağlı olmasının araca ekstra bir koruma sağlamadığını ve ATS hizmetine rağmen meydana gelebilecek çalınma, hırsızlık, soygun ve benzeri olaylardan ATOSİS in sorumluluğu olmadığını ve de olmayacağını Sayfa 2/6

3 taraflar müştereken kabul ve beyan eder. Bu ve benzeri durumlarda ATS ne bağlı olmasının sadece mümkün olması durumunda, sadece yardımcı bilgiler sağlamasının olası olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder ATOSİS, kanunlarda,mevzuatlarda ve sözleşmede tanımlanan, mücbir sebepler ve olağan hayatın seyri dışında durumların gerçekleşmesi gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek hizmet aksamalarından sorumlu tutulamaz ATOSİS maddi sorumluluklarını herhangi bir nedenle ve herhangi bir miktarda yerine getirmemiş Müşteri ye hizmet sunmama hakkı saklı tutar Müşteriye ait GSM telefon hatlarına ait her türlü kullanımına ilişkin bedeller, ilgili GSM şebeke Operatörleri tarafından Müşteri ye faturalandırılacak olup ATOSİS ile hiçbir ilgisi yoktur ATOSİS, Müşteri nin aracına monte ettiği sistemde yer alan harici ATC donanımları, işlevlerini yerine getirmesini engellemeyecek şekilde müştereken karar verilen yerlere monte edilecektir.montajı yapılan bu ek donanım ya da kablolamadan kaynaklı araçta meydana gelebilecek teknik problemlerden Müşteri sorumludur. Müşteri bunlardan herhangi birini söktüğü ya da müdahale ettiği durumda tüm ATOSİS garantisi ortadan kalkar. 7. Sözleşme Süresi Ve Bedeli : 7.1. ATOSİS, Müşteri nin aracında yapmış olduğu keşif ve projelendirme sonucunda önerdiği ve Müşteri tarafından onaylanan ATC ve Aksesuarlarını, ATOSİS aboneliği hizmetini kapsayan bir paket şeklinde sunar İş bu sözleşmenin süresi 36 (otuzaltı) ay olup, imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir ATC, Müşterinin tarafından onaylanan ATC ve ATS hizmet/kullanım bedeli 36 AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ'NDE belirlendiği gibidir Satın alınan paketin ödeme şekli ve vadeleri 36 AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ'NDE belirlendiği şekildedir Opsiyonel ürünlerin, Aksesuarların, ek sensörlerin bedelleri 36 AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ'NDE belirtildiği gibidir. Bunlara ait ödemeler Sözleşmenin Madde 7.13 de belirtilen banka hesabına peşin olarak yatırılması durumunda Kampanya kapsamında sağlanacaktır. Opsiyonel ürünlerin, Aksesuarların, ek sensörlerin Kampanya kapsamında alınan ATC nin montajından sonra istenmesi durumunda Kampanya ya özel fiyatlardan verilmeyecektir AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Madde 14 gereğince taahhüt edilen süreden sonra Müşteri nin hizmet almak istemesi durumunda, 36 AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Madde 14'te belirtilen yıllık hizmet bedelinin Sözleşmenin Madde 7.13 de belirtilen banka hesabına peşin olarak yatırılması durumunda, Atosis Hizmet vermeye devam edecektir. Hizmetin devam etmesi durumunda işbu Sözleşmenin Geçerlilik süresi Hizmet süresi sonuna kadar otomatik olarak uzar. Yukarıda belirtilen Hizmet Bedeli,ilk yenileme döneminden sonra, her dönem başında (ÜFE+TÜFE)/2 oranında arttırılacaktır Sözleşmede belirlendiği şekilde ve vade de ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde doğmuş veya muaccel hale gelmiş olan borca, alacaklar muaccelliyet tarihinden itibaren yasal Ticari Temerrüt Faiz Oranlarında faize tabidirler. Bu borçlarla ilgili olarak, temerrüde düşmek için borçluya ayrıca bir ihtar gönderilmesine gerek yoktur Montaj ve kurulum hizmeti 36 AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ'NDE belirtilen şart ve koşullar ile sağlanacaktır. Montaj ve kurulum bedeli alınması gerekli durumlarda, her bir araç basına 20 USD+KDV bedelle yapılacaktır. Müşteri nin göstereceği adreste yapılması halinde ATOSİS araç başına montaj ücretine ek olarak hizmet bedeli talep edecektir.30 km. mesafeye kadar 30USD+KDV, 30 km nin üzerindeki mesafeler için Her bir Km için 0.40USD+KDV hizmet bedeli alınacaktır. Sözleşmenin Madde 7.13 de belirtilen banka hesabına peşin olarak yatırılması gereklidir ATC nin garanti süresinin dolması ve/veya garanti kapsamı dışında olması durumunda, oluşabilecek arızalar neticesinde ATC ve Aksesuarlarının onarılması için çıkacak bedel ve teknik servis hizmet bedeli Müşteri tarafından peşin olarak ödenecektir Teknik Garanti kapsamı dışı işler, GSM hatlarından kaynaklanan sorunlar, ve bunlarla sınırlı olmaksınız benzeri işlerle ilgili Atosis in yetkili teknik servis tarafından yapılması, Müşteri tarafından istenmesi durumunda, işler, yetkili teknik servis hizmet bedeli karşılığında yapılacaktır. Bu hizmet bedeli Müşteri den peşin tahsil edilir Oluşacak tüm araç değişimlerinde, aracın ATOSİS in göstereceği yetkili teknik servis adresine gitmesi halinde, ATC demontaj ve montaj bedeli olarak araç başı 20 USD + KDV bedel ile gerçekleştirilir. Bu hizmet bedeli Müşteri den peşin tahsil edilir Kampanya Kapsamında alınan cihazlara ilişkin fatura Atosis tarafından Müşteri ye iletilecektir. İlgili tahsilatlar ise Avea tarafından Müşteri ye gönderilecek faturada Tahsilatına aracılık edilen tutar olarak Sayfa 3/6

4 ayrı bir kalem olarak belirtilecek ve Avea tarafından tahsil edilecektir Atosis e direk olarak yapılması gereken ödemelerin aşağıda belirtilen hesaplara yapılması gereklidir. BANKA ADI BANKA ŞUBESİ CİNSİ ŞUBE KODU HESAP NUMARASI IBAN NUMARASI GARANTİ BANKASI KAVAKLIDERE ŞUBESİ TL TR İŞ BANKASI YILDIZ TİCARİ ŞUBESİ TL TR AKBANK ÇANKAYA TİCARİ ŞUBESİ TL TR Hizmetin Sonlandırılması Veya Feshi : 8.1. Aşağıda belirtilen koşullarda bir veya bir kaçının oluşması durumunda Sözleşme fesh edilebilir, a. Tarafların Karşılıklı mutabakatı ile, b. Taraflardan birinin sözleme şart ve koşullarına uygunsuz davranması ve kusur işlememiş tarafın yazı ihtarından sonra 15(onbeş) günden fazla süre ile durumun devam etmesi halinde, c. ATOSİS, sunduğu hizmeti paketin bedellerini, Müşteri nin zamanında, düzenli, tam ve sorunsuz olarak ödememesi durumunda tek taraflı olarak durdurur ATOSİS, sözleşmenin 5.4 ve 5.5 maddelerinde belirtilen olumsuz durumlar karşısında, sunduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkını saklı tutar Madde 6.6 da tanımlanan durumlar dışında, ATOSİS in işleyişini olağan dışı bir tehlikeye sokacak, engelleyecek, tahrip edecek durumlarda, ATOSİS sunduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda, Müşterinin ve Atosis in herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, hizmetin sonlandırılmasından dolayı Müşteri tazminat talebinde bulunmaz Bu sözleşme kapsamında tanımlanan hizmet paketi için,atosis, Müşteri den hiçbir ek ücret talep etmeyecektir Bu sözleşmenin herhangi bir nedenden dolayı feshi, tarafları fesih anında diğer tarafa karşı tahakkuk etmiş veya fesihten önce bir işlem veya ihmal nedeniyle tahakkuk edebilecek yükümlülüklerden kurtarmayacaktır Bu sözleşmede bulunan ve bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olmaya devam edeceği ifade edilen veya anlamı ve ilgili koşulları itibariyle geçerli olacağı kastedilen hükümler geçerli olmaya devam edecektir Fesih durumunda, TARAFLAR karşılıklı tüm borçlarını feshin bildirimini takiben 15 iş günü içinde nakden ve defaten ödeyecektir. 9. Gizlilik : Taraflardan her biri diğer taraf hakkında bu sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinen ya da bilinebilecekler dışındaki tüm bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Tarafların bu sözleşmenin ifası dolayısıyla birbirleri ve sözleşme konusu hakkında öğrendikleri ve üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinen ya da bilinecekler dışındaki her türlü bilgi bu madde kapsamındadır. 10. Reklam: ATOSİS, her türlü tazminat, ödeme ya da ödül verme zorunluluğundan muaf olarak, Müşteri nin ticaret unvanını ya da ismini veya ATOSİS in müşterisi olduğu durumunu, reklam veya tanıtım amaçlı ya da mevcut veya olası müşterilere dağıtılan ve benzer materyallerde portföy olarak kullanabilir. 11. İlgili Kanun ve Hükümler : Sözleşme ve EK leri, Taraflar arasında yapılmış olan mutabakatın tamamını oluşturur Sözleşme nin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça Taraflar için bağlayıcı olmaz Mevzuatta ve Kanunlarda yapılan değişiklikler nedeniyle, Sözleşme de herhangi bir değişiklik yapılması zorunlu olarak gerekiyorsa, bu değişiklik Taraflarca derhal yapılır, aksi halde ilgili değişiklik kendiliğinden yürürlüğe girer İşbu sözleşme Türk Hukuku na tabidir ve işbu sözleşmenin yorumlanmasından ve icra edilmesinden doğan ve üzerinde uzlaşılamayan bütün anlaşmazlıkların çözümü için yasal olarak ANKARA Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır Sözleşme veya içerdiği hizmetler ile ilgili oluşabilecek ihtilaf ve anlaşmazlıklarda HMUK 287. Maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olmak üzere Atosis in defter ve belgeleri ile bilgisayar kayıtlarının muteber delil olacağını taraflar kabul etmektedir. Sayfa 4/6

5 12. İyi Niyet Taraflar, Bu Sözleşme ve Eklerindeki oluşan yükümlülüklerini uygulamada iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak uygulayacaklarına ve tüm müzakerelerinde bu prensipleri doğrultusunda davranacaklarına müştereken karar vermişlerdir. 13. Diğer Hükümler Mücbir Sebep: Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kısmi veya genel savaş, kısmi veya genel grev, lokavt ve toplumsal olaylar ve bunun gibi Taraflarca önceden tahmin edilmesi ve engellenmesi mümkün olmayan sebeplerden ( Mücbir Sebep ) dolayı işbu Sözleşme de belirtilen yükümlüklerin kısmen veya tamamen ifa edilememesi halinde işbu Sözleşme de öngörülen süreler ifayı engelleyen koşullar ortadan kalkıncaya kadar uzatılmış sayılacaktır. Mücbir Sebep in neden olduğu gecikmenin 3 (üç) aydan fazla devam etmesi halinde, taraflardan her biri başkaca bir ihbara gerek olmaksızın işbu Sözleşme yi derhal tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır Devir Yasağı: Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf ın yazılı ön izni olmaksızın işbu Sözleşme yi ve/veya Sözleşme den doğan hakve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye kısmen veya tamamen devredemez Sözleşmede Değişiklik: İşbu Sözleşme ancak Taraflar arasında karşılıklı iradelerine uygun olarak imzalanacak yazılı birbaşka sözleşme ile değiştirilebilecektir Önceki Beyanlar: İşbu Sözleşme ve ekleri Müşteri ve Atosis arasındaki nihai sözleşmenin tamamını kapsamaktadır. İşbuSözleşme nin imzalanmasından önce Taraflar arasında yapılmış yazılı ve sözlü tüm beyan, görüşme ve yazışmalar hükümsüz halegelmiştir Yürürlük: İş bu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir. 14. Sözleşme Nüshası (altı) sayfadan ve 14(ondört) maddeden oluşan işbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmıştır ancak temel olarakherhangi bir baskı ya da yükümlülük olmadan tarafların karşılıklı ortak rızaları ile bir bütün olarak kabul edilmiştir ve imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Sözleşmeden doğan damga vergisi yükümlülüğü Müşteri ye aittir. TARAFLAR MÜŞTERİ SATIŞ YÖNETİCİSİ Kaşe/İmza Adı Soyadı: İmza: İmza Tarihi : İmza Tarihi: ATOSİS KTM/BAYİ Kaşe/İmza Kaşe/İmza İmza Tarihi : İmza Tarihi: EK ler : Ek - 1 Araç, Plaka, SIM Kart ve ATC Bilgi ve Onay Formu Ek - 2 Müşteri Şirket Evrakları a) Vergi Levhası fotokopisi b) İmza Sirküleri fotokopisi c) Kimlik fotokopisi Ek 3 AVEA 36 AYLIK ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ kopyası Sayfa 5/6

6 EK 1 Araç, Plaka, SIM Kart ve ATC Bilgi ve Onay Formu Nolu Sözleşmesi gereğince, aşağıda plakalarını belirttiğimiz.adet aracımıza ATC lerin montajının yapılıp, ATS ile bağlanmasını rica ederiz. ADI SOYADI- KAŞE İMZ A / /20. Sıra No Araç Plakası Araç Marka Model M2M SIM MSISDN (Tel No) ATC IMEI No < EK - 1

KİŞİ TAKİP CİHAZI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ. 1. Sözleşmenin Tarafları 1.1. ATOSİS ARAÇ TAKİP VE İLETİŞİM SİS. MÜH. MÜŞ. MAK. ELKTR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİ TAKİP CİHAZI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ. 1. Sözleşmenin Tarafları 1.1. ATOSİS ARAÇ TAKİP VE İLETİŞİM SİS. MÜH. MÜŞ. MAK. ELKTR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Sözleşme No. : KİŞİ TAKİP CİHAZI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları 1.1. ATOSİS ARAÇ TAKİP VE İLETİŞİM SİS. MÜH. MÜŞ. MAK. ELKTR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Şairler Sok. No:28/3.kat G.O.P.

Detaylı

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Bulvar İşmerkezi No.:38/9 Ümraniye İstanbul adresinde yerleşik Turuncu Güvenlik Bilişim Takip

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

GLOBAL TEKNOLOJİ BULUT SANTRAL SÖZLESMESİ

GLOBAL TEKNOLOJİ BULUT SANTRAL SÖZLESMESİ GLOBAL TEKNOLOJİ BULUT SANTRAL SÖZLESMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme bir taraftan : Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesı No: 60 Masaldan İş Merkezi E BLok D:3 34692 Üsküdar /İSTANBUL adresinde mukim GLOBAL

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER 1 SAYIN MÜŞTERİMİZ, SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN, İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ - İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN (ADRES, TELEFON,

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ I.SÖZLEŞMENİN KONUSU : Müşterinin, Hizmet veren taraftan alacağı, sunucu barındırma hizmeti konusunun, kapsam, niteliği,

Detaylı

GRİD TELEKOMÜNİKASYON ERİŞİM HİZMET SÖZLEŞMESİ

GRİD TELEKOMÜNİKASYON ERİŞİM HİZMET SÖZLEŞMESİ INTERNET ERİŞİM SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu sözleşme İstanbul da,../../. tarihinde; Bir taraftan Ayazmadere Cd. Akşit Plaza No: 12 Kat: 2 Fulya/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan GRİD Telekomünikasyon

Detaylı

ORGANİKTEL HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ORGANİKTEL HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ORGANİKTEL HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİKTEL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ.TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ORGANİKTEL) Adres: G..oba mah. 2166 sok No:3/11

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, tarafları olan Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sok. Huzur Sitesi E Blok No:5/D İlkadım - Samsun adresinde mukim ŞAHİN DAYANIKLI

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- TOPLU-MESAJ Adres: Kayapınar Mah. No:41 Felahiye/KAYSERİ Tel: 03527912318 Fax: E-Mail: ahmetcakibey@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı