IĞDIR ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NİSAN 2013 ŞOFÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IĞDIR ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NİSAN 2013 ŞOFÖR"

Transkript

1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NİSAN 2013 ŞOFÖR A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI :... :..... :... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Ortak Konular Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 60 dakikadır. 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

2 ALAN TESTİ SORULARI Bu 0 1) Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Öğretim Kurulunun görevlerinden değildir? a) Üniversite çalışmalarının verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek. b) Yeni üniversite kurulmasına ilişkin önerileri Milli Eğitim Bakanlığına sunmak. c) Üniversitelerde yeni bölüm açılmasını karara bağlamak d) Üniversitelerde rektörlük seçimlerini gerçekleştirmek e) Üniversitelerde dekan ataması gerçekleştirmek 2) I. Doçentlik unvanı Üniversitelerarası kuruldan alınır. II. Doçentlik unvanını Rektörlük verir. III. Rektörlük ataması unvan alındıktan hemen sonra YÖK tarafından yapılır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a) Yalnız II b) Yalnız III c) Yalnız I d) II ve III e) I, II ve III 3) Üniversite Öğretim elemanları kaç yaşında emekliliğe ayrılmak zorundadırlar? a) 65 b) 57 c) 67 d) 72 e) 75 4) Fakülte Yönetim kurulunda kaç profesör bulunmak zorundadır? a) 5 b) 2 c) 1 d) 3 e) 4 5) Üniversitelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Rektörler Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri tarafından seçilir ve Başbakan tarafından atanır. b) Dekanlar rektör tarafından seçilir ve atanır. c) Bölüm başkanları ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri tarafından seçilir ve rektör tarafından atanır. d) Rektör yardımcıları rektör tarafından önerilir ve YÖK tarafından atanır. e) Dekanlar 3 yıllığına atanırlar ve süresi dolunca tekrar atanabilirler 6) Rektörün görevine vekâlet kaç aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır? a) 3 b) 4 c) 6 d) 9 e) 12 7) Fakülte Kurulu tarafından seçilen öğretim üyeleri fakülte yönetim kurulunda kaç yıl süreyle görev yaparlar? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 8) Enstitü Kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunur? a) Anabilim Dalı Başkanı b) Enstitü Sekreteri c) Enstitüden sorumlu Rektör yardımcısı d) Rektör e) Dekan ALAN TESTİ SORULARI Sayfa 2

3 ALAN TESTİ SORULARI 9) Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için üniversitelerde atama yapılacak olan profesörlük kadroları aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan edilir? a) Senato b) Rektörlük c) Fakülte Yönetim Kurulu d) Yüksek Öğretim Kurulu e) Genel Sekreterlik 10) Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinin seçimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Cumhurbaşkanı 7, Bakanlar Kurulu 8 ve Üniversiteler Arası Kurul 6 üye seçerek toplam 21 Üyeden Oluşur. b) Cumhurbaşkanı 6, Bakanlar Kurulu 8 ve Üniversiteler Arası Kurul 7 üye seçerek toplam 21 Üyeden Oluşur. c) Cumhurbaşkanı 6, Bakanlar Kurulu 7 ve Üniversiteler Arası Kurul 8 üye seçerek toplam 21 Üyeden Oluşur. d) Cumhurbaşkanı 7, Bakanlar Kurulu 7 ve Üniversiteler Arası Kurul 7 üye seçerek toplam 21 Üyeden Oluşur. e) Cumhurbaşkanı 3, Bakanlar Kurulu 8 ve Üniversiteler Arası Kurul 10 üye seçerek toplam 21 Üyeden Oluşur. 11) Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne ad verilir? a) Karayolu b) Trafik c) Araç d) Yaya e) Sürücü 12) Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasına ne ad verilir? a) Park etme b) Durma c) Duraklama d) Geçiş hakkı e) Trafik kazası 13) Aşağıdakilerden hangisi Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlardan biri değildir? a) Karayolu sınır çizgisi b) İki yönlü karayolu c) Tek yönlü karayolu d) Erişme kontrollü karayolu e) Karayolu alt çizgisi 14) Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçlara ne ad verilir? a) Minibüs b) Otobüs c) Otomobil d) Kamyonet e) Tramvay 15) Genellikle yerleşim birimleri içerisinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan araçlara ne ad verilir? a) Özel amaçlı taşıt b) Tramvay c) Tren d) Paletli iş makinesi e) Kamp taşıtı 16) Aşağıdakilerden hangisi Araç sınıflarından biri değildir? a) L Sınıfı b) M Sınıfı c) N Sınıfı d) O Sınıfı e) H Sınıfı 17) Karayolu güvenliği yüksek kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Karayolları Genel Müdürü b) Emniyet Genel Müdürü c) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı d) Vali e) Jandarma Genel Komutanı ALAN TESTİ SORULARI Sayfa 3

4 ALAN TESTİ SORULARI 18) Motorlu bisiklet kullanacaklar için aşağıdaki hangi sürücü belgesine sahip olması gerekir? a) A1 Sınıfı Sürücü Belgesi b) E Sınıfı Sürücü Belgesi c) B Sınıfı Sürücü Belgesi d) F Sınıfı Sürücü Belgesi e) H Sınıfı Sürücü Belgesi 19) Aşağıdaki Sürücü belgelerinden hangisi için Sürücü Aday Belgesi 6 ay geçerlidir? a) K Sınıfı b) C sınıfı c) D sınıfı d) H sınıfı e) A1 sınıf 20) B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri, araçlarına en çok yük olarak kaç kg olan hafif römorklardan birini takıp kullanabilirler? a) 1500 b) 1000 c) 750 d) 1250 e) ) Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması ile ilgili Araç sürücülerinin uyması gereken zorunlu kurallardan değildir? a) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek b) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek c) Gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek d) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek e) Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri 22) Otoyollarda hız sınırları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Otomobil(M1-M1G) 120 b) Minibüs(M2) 100 c) Otobüs (M2-M3) 100 d) Kamyon (N2-N3) 95 e) Çekici (N2-N3) 90 23) Aksine bir işaret yoksa Sağa dönüşlerde uyulması gereken kurallardan değildir? a) Dönüş işareti vermeye b) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeyi c) Hızını azaltmaya d) Geniş bir kavisle dönmeye e) Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye 24) Sürücüler önlerinde giden bir aracı geçmeleri için uyması gereken kurallardan hangisi yanlıştır? a) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması b) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması c) Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olması d) Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunması e) Geçme, geçilecek aracın sağındaki şeritten yapılır. 25) Aşağıdakilerden hangisi Park etmenin yasak olduğu yerlerden biri değildir? a) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde b) Geçiş yolları önünde ve üzerinde c) Park etmenin trafik işareti ile serbest olduğu yerlerde d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde e) Kurallara uygun olarak park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekil ve yerlerde 26) Aşağıdakilerden hangisi Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir? a) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları b) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar c) Mahkumları taşıyan araçlar d) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları e) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli araçlar ALAN TESTİ SORULARI Sayfa 4

5 ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI 27) Aşağıdakilerden hangisi Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Hallerden değildir? a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme b) Arkadan çarpma c) Geçme yasağı olan yerlerden geçme d) Kavşaklarda geçiş önceliğine uyma e) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama 28) Aşağıdaki hangi durumlarda sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir? a) 1 yıl içinde 3 defa 100 ceza puanını dolduran b) 1 yıl içinde 1 defa 100 ceza puanını dolduran c) 1 yıl içinde 2 defa 100 ceza puanını dolduran d) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücüler e) 1 yıl içinde 2 defa 50 ceza puanını dolduran 29) Karayolunda takip mesafesi ne kadar olmalıdır? a) Kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre b) Takip eden aracın 4 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadar c) Kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızı kadar metre d) Kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının 2 katı kadar metre e) Takip eden aracın 5 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadar 30) Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne ad verilir? a) Ekspres yolu b) Tek yönlü yol c) İki yönlü yol d) Otoyol e) Geçiş yolu ALAN TESTİ SORULARI Sayfa 5

6 ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI Bu 1) Sözleşmeli Personelin işe alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 4) Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) 8 aydan fazla hapis hükümlüsü olmamaları gerekir. b) En az Lise mezunu olmalıdır. c) 16 yaşını doldurup 17 yaşından gün almalıdır. d) En az ilkokul mezunu olmalıdır e) Devletin şahsiyetine karşı işlemiş olduğu suç varsa affedilmiş olmaları gerekir. 2) Sözleşmeli personelden sicil ve başarı düzeyleri en yüksek olanların sözleşmeleri yenilenirken bulunduğu görevin temel ücretinin % kaçı kadar ek başarı ücreti eklenerek sözleşmeleri yenilenir? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 3) Sözleşmeli personelin disiplin cezası gerektiren bir suç işlemesi durumunda en geç ne kadar sürede disiplin kovuşturması yapılması gerekmektedir? a) 3 ay b) 6 ay c) 1 ay d) 1 hafta e) 3 gün a) 2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur. b) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir. c) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek. d) 5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir. e) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir. 5) "Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler" Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir? a) Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı b) Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması c) Hediye alma d) Amaç ve misyona bağlılık e) Dürüstlük ve tarafsızlık 6) Erzurum Kongresi Hangi tarihte gerçekleştirilmiştir? a) 22 Haziran 1919 tarihinde b) 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında c) 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında d) 30 Ekim 1918 tarihinde e) 4-11 Ekim 1919 tarihleri arasında ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI Sayfa 6

7 ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI 7) Montrö Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır? a) 5 Haziran 1926 b) 29 Haziran 1939 c) 7 Temmuz 1939 d) 20 Temmuz 1936 e) 5 Haziran ) Türkçede ünlüler; çıkış yeri ve dilin durumuna göre;, olmak üzere iki guruba ayrılır. Yukarıdaki boşluklara uygun ikililer hangi seçenekte yer almıştır? a) kalın ünlüler-ince ünlüler b) yuvarlak ünlüler-düz ünlüler c) geniş ünlüler-dar ünlüler d) ince ünlüler-dar ünlüler e) düz ünlüler- ince ünlüler 11) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca kanunda belirtilen sebeplere baglı olarak ve ancak... sınırlanabilir? a) Anayasa ile b) Kanun ile c) Yönetmelik ile d) Genelge ile e) Yönerge ile 12) Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? a) TBMM b) Başbakan c) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu d) Millî Güvenlik Kurulu e) Bakan ve bakan yardımcıları 9) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu aranmaz? 13) Ceza ve ceza hükümleri yerine geçen tedbirler, ancak... konur? a) öncelikler b) elma c) tiyatro d) anlamak e) çalgı a) Anayasa ile b) Yönetmelikle c) Genelge ile d) Sirküler ile e) Yönerge 10) Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri: insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik,... bir hukuk devletidir. a) Sosyal b) Sosyalist c) Kapitalist d) Natüralist e) Humanist 14) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten 1 aylık olarak verilen izne ne ad verilir? a) Hastalık izni b) Aylıksız izin c) Sağlık izni d) Mazeret izni e) Radyoaktif ışın izni ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI Sayfa 7

8 ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI 15) 657 Sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir? a) Liyakat b) Sadakat c) Hakikat d) Eşitlik e) Tarafsızlık 18) Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorundadır? a) 7 b) 5 c) 3 d) 10 e) 15 16) 657 sayılı devlet memurları kanununa göre Aşağıdakilerden hangisi hizmet sınıflarından biri değildir? a) Emniyet Hizmetleri sınıfı b) Teknik Hizmetler sınıfı c) Avukat Hizmetleri sınıfı d) Sosyal Hizmetler sınıfı e) Genel İdari Hizmetleri sınıfı 17) Aday memurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. b) Temel eğitim 20 günden az 2 aydan çok olamaz c) Hazırlayıcı eğitim 1 aydan az 3 aydan çok olamaz. d) Staj 2 aydan az olamaz. e) Aday memurlar Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staja tabi tutulurlar. 19) Kendilerine ders görevi verilenlere, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için ne kadar ek ders ücreti ödenir? a) 150 gösterge rakamı x aylık katsayı b) 140 gösterge rakamı x aylık katsayı c) 180 gösterge rakamı x aylık katsayı d) 130 gösterge rakamı x aylık katsayı e) 160 gösterge rakamı x aylık katsayı 20) Memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen paraya ne ad verilir? a) Ücret b) Tazminat c) Aylık d) Harcırah e) Ödenek ORTAK KONULAR TESTİ SORULARI Sayfa 8

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER 1 - İŞARETLER Trafik Ders Notları A) TEHLIKE UYARI IŞARETLERI ( T GRUBU ) : Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara " Uyarı "görevi yapar. B) TRAFIK TANZIM IŞARETLERI (TT

Detaylı

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL)

Detaylı

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler:

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler: A) Genel Tarifler: TRAFİK : Yyaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. GEÇİŞ

Detaylı

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; ->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 1. Karayolu yapısı üzerine, tarfiği güçleştirecek, tehlikey sokacak veya engel yaratacak,

Detaylı

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI TRAFİK BİLGİSİ Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik

Detaylı

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu TRAF K DERS Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918

Detaylı

Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER GENEL TANIMLAR KARAYOLU İLE İLGİLİ TANIMLAR ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR KARAYOLU YAPISI VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI TRAFİK İŞARETLERİ KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC3) ADI:

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI SRC 2 ADI: SOYADI:

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI SRC 1 ADI: SOYADI:

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İÇİNDEKİLER KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar : BİRİNCİ BÖLÜM : M. 1 - Amaç M. 2 - Kapsam İKİNCİ BÖLÜM : M. 3 - Tanımlar İKİNCİ KISIM : Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve

Detaylı

DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır. öncelik hakkıdır. DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır. DURAKLAMA: Trafik zorunlulukları dışında araçların

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ

TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ Trafik polisinin duruş ve pozisyonuna göre, polis hazırolda veya kollarını açmış ise trafik polisinin ön ve arka kısmı trafiğe kapalı, sağ ve sol tarafı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Kanun Numarası: 2918 Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ KISIM: GENEL

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997 Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC4) ADI: SOYADI:

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2000~23 KARAYOLLARI D TRAFIK KANUNU Ağustos 2000 istanbul ISBN 975-512-463-2 ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212)

Detaylı