KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME A- KONU VE KAPSAM: Bu ihale idaremizin ihtiyacı olan, niteliği, çeşidi, miktarı ve bedeli bu teknik şartnamede belirtilen 16 adet aracın yılı için kiralanması işidir. B- KİRALANACAK ARAÇLARLA İLGİLİ HUSUSLAR 1- Kiralanacak Araçların Miktarları; 8 Adet 44 ve daha fazla kişilik Otobüs 6 Adet 27 kişilik Midibüs 1 Adet 31 kişilik Midibüs 1 Adet 14 kişilik Minibüs 2- Kiralanacak Araçların Taşıma Kapasitesi ve Özellikleri: a) Midibüs Yapısı itibarı ile 6 Adet 27 kişilik ve 1 Adet 31 kişilik oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. b) Otobüs: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka 44 ve daha fazla oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır c) Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 14 kişi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır 3- Kiralanacak Araçlarda Model Yılı: Kurumumuz hizmetleri için kiralanacak Midibüsler 2000 model ve üzeri, Otobüsler 1994 model ve üzeri, minibüs 2000 model ve üzeri olacaktır. Daha düşük modeller ihaleye katılamaz. 4- Kira Süreleri: Sözleşme tarihinden başlamak üzere tarihine kadar olacaktır. Kurumumuz sözleşme bedeline bağlı kalmak suretiyle sözleşme süresinide %20 artırma hakkına sahiptir. 5-Bir seferin tanımı : Araçların aşağıdaki güzergahlarda 1 defa gidiş ve gelişi 1 sefer anlamında olup teklif fiyatı karşılığıdır. C- TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. 3/2/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no lu Standardına göre; İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış, 2. Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş, 3. Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş, 4.18/7/1997 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği nde belirtilen; 5. Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış, 6. Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri, 7. Periyodik trafik muayeneleri ile bakım ve onarımlarının yapılmış ve (EK-1, EK-1/A) deki formların tanzim edilmiş olması zorunludur. 8.Kiralanacak taşıtların motoru benzinli veya dizel yakıtla çalışan tipte olacaktır. 9.Kiralanacak araçlar içine toz almayacaktır. 10.Kiralanacak taşıtların klima, kalorifer ve havalandırma sistemi çalışır durumda olacaktır. 11.Taşıtların koltukları sağlam, boyaları temiz olacak, çarpık ve ezik olmayacaktır. 12.Banka ve finans kurumu karşılığı rehinli araçlar durumlarını belgeleyerek ihaleye iştirak edebilecektir. Bunların dışında rehinli bulunan araçlara uygunluk belgesi verilmeyecektir. 13.Kiralanan taşıtların modeli ve teknik özellikleri ihale şartlarını taşısa bile idarenin istemesi halinde yüklenici firma idarece değiştirilmesi istenen aracı hiçbir şekilde itiraz etmeden idarenin belirleyeceği süre içerisinde değiştirecektir.

2 14.Araçlar daima temiz, bakımlı, sıhhi ve teknik şartları haiz olarak her an hizmete hazır bulundurulacaktır. 15.Araçların sağ üst camının üst kısmında servis levhası devamlı olarak asılı bulundurulacaktır. 16.Karoserin tavan ve tabanı hiçbir şekilde su sızdırmayacak ve harici tesirlerinden personeli koruyucu şekilde olacaktır. 17.Yan cam filtreleri su, toz geçirmeyecek ve camları sarsıntıdan dolayı kendiliğinden açılmayacaktır. 18.Kapılar toz almayacak şekilde fitillerle teçhiz edilmiş olacaktır. 19.Otobüslerin iç aksanı, sarsıntıdan dolayı rahatsız edici gürültü yapmayacak şekilde olacaktır. 20.Kalorifer tesisatı fenni ve en soğuk havalarda dahi araçların içini ısıtacak güçte olmalıdır. 21.Sıcak havalarda da araç içine sıcak hava vermeyecek şekilde olacaktır. 22.Aydınlatma ve elektrik donanımı, Karayolları Trafik Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır. 23.Yüklenici taşıma işinde çalıştıracakları araçları işe başlamadan 1 hafta önce İdarede muayenesini yaptıracaklardır.idarede muayenesi yapılıp yukarıda belirtilen özelliklere uygun görülen araçlar sefere verilebileceklerdir.araçların 4 ayda bir genel kontrolu yapılacaktır.idarede muayenesi yapılan ve uygun bulunan araçlardan başka aracın kullanılmaması esastır.mücbir sebeplerle bunlardan başka aracın sefere konulması düşünüldüğünde servise verilecek aracın çalışma müsaadesi İdareye verilecek dilekçe ile alınacaktır.idarece muayenesi yapılan araç uygun bulunursa sefere girebilecektir. D- KİRALIK ARAÇLARIN ÇALIŞTIRMA ESASLARI Yüklenici personel servis hizmetinde kullanacakları taşıtlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla getirilen Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile personel taşımacılığı yapılamaz. Araçlara mutlaka zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası yaptırılmış olacaktır. Sözleşmenin devamı müddetince araçların şoför temini, her tür sigorta bakım, onarım, akaryakıt, vergi ve diğer masrafları yükleniciye aittir. Servis araçlarının trafik kurallarına karşı ve araç emniyetinden Kurumumuz sorumlu değildir. Trafik ve Kasko sigortası ile 3. şahıslara vereceği zarardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca; bu konuda 3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı yüklenici sorumlu olacaktır. bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Kurumumuz bu tip taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde yükleniciye rücu hakkı bulunmaktadır. Servis süresinin bitiminden 10 gün evveline kadar araç sahibine yazılı olarak bildirmek şartıyla Ünitemiz zorunlu hallerde kira süresini yıllık kiralamada %20 i aşmamak kaydıyla idarenin uygun gördüğü süre kadar aynı fiyat ve şartlarla uzatabilir. Bu müddet sonunda sözleşme sona erer. Kurumumuz tarafından lüzum görüldüğü takdirde uzatma süresi içerisinde araç sahibine 3 iş günü önceden yazılı ihbar yapmak suretiyle uzatma müddeti istenildiği kadar kısaltılabilir. Bu müddetin sonunda araç sahibinin sözleşmesi feshedilerek kat i teminatı iade edilir. Aracı çalıştıran servis amirince araca ihtiyaç olmadığı takdirde, bir gün önceden yükleniciye veya şoföre sözlü olarak bildirecek, araç bildirilen güne kadar işe gelmeyecek ve ücret ödemesi yapılmayacaktır. Bu şekilde işe gelinmeyen günler sözleşme süresini değiştirmez. Kurumumuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde sözleşme süresi içerisinde, araç sahibine 10 gün önceden yazılı ihbar yapmak suretiyle, servis sözleşmesi tek taraflı fesih edilebilir. Kurumumuz tarafından gerek görüldüğü takdirde personel sayısında artma veya azalma olması durumunda kurumumuz araç sayısında ve tipinde düzenlemeye gitme hakkına sahiptir.bu düzenleme sonucunda büyük otobüsün midibüs e veya minibüs e dönüşümü yapılabilecektir.sözkonusu değişikliğin yapıldığı güzergahtaki ödemeler çalıştırılan aracın km. baz fiyatına göre yapılacaktır.örneğin ayın ortasında değişiklik gerçekleştirilirse 15 günlük ödeme ilk araç birim fiyatından ayın ikinci kısmı için yapılacak ödeme değişiklik yapılarak görevlendirilen araç fiyatından ödenecektir.bu durumda yüklenici kurumun vereceği talimata göre 3 iş günü içerisinde belirtilen sayıdaki aracı hazır bulundurmakla yükümlüdür. Yüklenici İdarece belirtilen servis isimlerini gösterir tabelaları yaptırır ve aracın ön kısmında bulundurur. 2

3 Yapılacak olan Hizmet, Kurumumuzun personelinin normal mesai günlerinde iş yerine getirilip götürülmesi işidir Ekli güzergah krokisinde ilk duraktan hareketle Akademik ve İdari personellerin toplanarak mesai başlama saatinde Kampüslere getirilecek şekilde servise başlayacaktır. Mesai bitiminde Kampüslerimizden hareketle Akademik ve İdari personeli aynı güzergahta duraklara dağıtılarak günlük çalışma süresi bitirilmiş olacaktır Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde olabilecek değişiklikler (Yaz ve Kış saat uygulaması) bir gün önceden yükleniciye bildirilir ve yüklenici buna uymak zorundadır. Kurumumuz Temmuz ve Ağustos aylarında servislerden bir kısmını iptal edebilir. Aylık puantaj idare tarafından oluşturulan kontrol teşkilatı tarafından yapılacaktır. Kontrol teşkilatınca hazırlanan aylık puantaj tutanağı ödemeye esas olacaktır İdare ihtiyaç olması halinde mesai günleri haricinde firmadan çalışmasını isteyebilir, yapılacak olan çalışma güzergahların birisinde yada tamamında olabilir. Ödeme sadece çalışan güzergah için hak ediş düzenlenir. Mücbir sebeplerden ( Yangın, deprem,sel vb.) dolayı güzergah dışı çalışma yapılması idarece istenirse yapılacak km birim fiyatı ile çarpılarak hak ediş düzenlenir.herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Kurumumuz servis güzergah değişikliği yapmaya ve mevcut servislere durak ekleyip, durak iptal etmeye yetkilidir. Kurum Personel Kimliği olmayan araçlara bindirilmez. İdare izni ile zaruret halinde binenlerden ayrıca ücret istenmez. Bu hususla ilgili olarak İdare talimat verebilir. (Misafirler) Araçların durakları İdarece tespit edilecektir. Bu duraklardan başka bir yerde indirme ve bindirme yapılamaz. Araç programda gösterilen hareket saatinde gelmiş ve binilmeye hazır vaziyette olacaktır. İdare önceden bildirmek sureti ile tatil günlerinde araçların çalışmalarını isteyebilir. E - DİĞER HUSUSLAR Yüklenici, İdarenin yazılı oluru olmadan direkt veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşme mevzuu işler ile hak ve menfaatlerini 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri dışında bir şahıs veya firmaya devredemez. Aksi takdirde sözleşmesi fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir. Yarım günlük mesailerde personel servisleri, akşam yerine öğlen saat 13:15 de hareket ederler. Yüklenicinin Sorumlulukları 1.Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle, servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına almamakla, 2.Taşıt içi düzeni sağlamakla 3.Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini kullanmamak veya kullandırmamakla, 4.Belediyelerce veya il - ilçe trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini (EK- 2) araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve trafik komisyonlarının diğer kararlarına uymakla, 5.Taşıtların her türlü bakım, onarım, yakıt, yağ, lastik vb. giderleri ile şoför özlük hakları yükleniciye aittir. 6.Taşıtlar, Trafiğe elverişlilik yönünden daima istenilen özelliklerde bulundurulacak ve gerekli bakım ve onarımları yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Taşıtların şartnamede belirtilen iş ile ilgili gerekli olabilecek her türlü müsaadesi yüklenici tarafından alınacaktır. 3

4 7.Yüklenici, taşıtların işletilmesinde gerek personel ve gerekse taşıtları ile ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayacaktır. 8.Yüklenici taşıtlarında, hizmet süresince 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen her türlü takım avadanlık ve teçhizatı bulunduracaktır. 9.Taşıtların şoförleri, hizmet süresince 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak araç kullanacaklardır. 10.Yüklenici taşıtlarında çalıştıracağı personelin kılık ve kıyafetlerinin resmi kurallara uygun; hal ve hareketlerinin düzgün olmasını sağlayacaktır. 11.Çalışan şöfor personelin maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında periyodik olarak banka hesaplarına yatırılarak yatırıldığına dair dekontun hak edişi hazırlayan birime teslim edecektir. İlk 5 gün içersinde bu işlem yapılmadığı taktirde sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. 12.Çalıştırılan personel için maaş ve sigorta bilgilerini idarenin istediği aralıklarda firma yazılı olarak ibraz edecektir. 13.Servislerin Kampüslere geliş saatlerini hava ve yol şartlarına göre personelin mesaiye yetişmesi açısından idare değiştirme veya öne alma yetkisine sahiptir. Yüklenici idarenin belirleyeceği hareket saatlerine uymak zorundadır. 14.Araçlardaki şoförlerin tamamı yüklenici tarafından temin edilecek olup, maaş, yemek, sigorta, vergi vb. bütün masraflar ve çalıştırma şartları yükleniciye ait olacaktır. 15.Servis araçlarında (İdarece aksi belirtilmedikçe) T.R.T. FM. Harici müzik yayını yapılmayacaktır F- YÜKLENİCİ,İŞCİ SİGORTA MÜNASEBETLERİ İşçiler hakkında çalışma sağlık ve sosyal sigorta mevzuatının getirdiği mükellefiyetler yükleniciye aittir. Yüklenici çalıştıracakları işçilerin iskan, iaşe ve sıhhi durumları ile meşgul ve mesul olacağı gibi, Sosyal Güvenlik kurumuna Sigorta Kanunlarına karşıda prim bakımından mesul olacaktır. Bunlardan başka vaki olacak kaza sebebiyle 3. bir şahsa veya idareye zarar ika edildiği takdirde, bu yüzden doğacak hukuki ve cezai mesuliyet yükleniciye ait olacaktır. İdare yüklenici ve çalışanlarının ika eylediği hadise ve iş kazası yüzünden 3. hakiki ve hükmi şahsa tediyede bulunmak mecburiyetinde kaldığı takdirde bu meblağ için yükleniciye rücu edebilme hakkına haiz olacaktır. G- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 1.Sigorta primlerinin hak edişlerden mahsup edilmesi ve ödemesi ile kesin teminatların iadesi hakkındaki yönetmelik ( tarih sayılı Resmi Gazete) iş bu şartname ile sözleşmeye bağlanan iş için uygulanacaktır. İhaleye kazanan yüklenici, araçta personel çalıştıracak ise; 2.Bu şartnamede iş Kanununun Hükümleri uygulanacaktır. 3. İşçi sağlığı iş güvenliği mevzuatına uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve iş kazasından dolayı ortaya çıkacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu nedenlerden dolayı 3. Şahıslar veya SGK tarafından idare aleyhine açılabilecek her türlü dava ve takip nedeniyle idare yükleniciye rucu edebilecektir. Hafta ve genel tatil, fazla mesai ve yıllık ücretli izin ile kıdem ve ihbar tazminatı ve kötü niyet tazminatı yükleniciye ait olacaktır. 4. İşi alan yüklenici işe başlamadan önce SGK ya baş vurarak iş yerinin tesciline esas olan ve münhasıran o iş yeri için ayrı olarak iş yeri bildirgelerinin vermesi ve bunun yerine getirildiğine dair belgeyi idareye ibraz etmesi gerekmektedir. 5. Yeni iş yerinde fiilen sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce çalıştırılacakların işyeri giriş bildirgelerini SGK ya vererek bunun verildiğine dair belgelerin tasdikli örneği idareye ibraz etmeleri gerekmektedir. H- ARAÇLARIN YAKITLARI 4

5 Afyonkarahisar Valiliğinin yazısı gereği; Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/14 sayılı genelge kapsamında birinci derecede hava kirliliği içeren iller içersinde yer almaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında trafikte seyreden araçların egzoz gazı ölçümlerini yaptırmaları ve emisyon sınır değerlerine uygun yakıt yakmaları zorunludur. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL SERVĠSLERĠ MESAFE ĠCMAL TABLOSU SIRA NO SERVĠS ADI ARAÇ CĠNSĠ 1 ANS SAHİPATA VE FATİH SERVİSİ 2 ANS ATAKÖY SERVİSİ 3 ANS UYDUKENT SERVİSİ 4 5 ANS A,MENDERES BULVARI SERVİSİ ANS KARŞIYAKA ÖĞT, LİSESİ SERVİSİ 6 ANS MECİDİYE SERVİSİ 7 ANS PEMBE HAST, ESKİ GARAJ SERVİSİ 8 ANS KURTULUŞ CADDESİ SERVİSİ 9 ANS YEŞİLYOL SERVİSİ SERVĠSĠN YAPACAĞI MESAFE (KM) KİŞİLİK OTOBÜS 35,50 KİŞİLİK OTOBÜS 31,80 KİŞİLİK OTOBÜS 26,00 KİŞİLİK OTOBÜS 25,60 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 21,80 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 19,60 KİŞİLİK OTOBÜS 21,60 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 20,00 1 ADET 31 KİŞİLİK MİDİBÜS 18,20 ADEDĠ

6 10 A,KARAHİSARİ SERVİSİ SABAH AÇK 1 (MAVİ HASTANE) SERVİSİ ERKEN SERVİS AKŞAM ANS YEŞİLYOL EK SERVİS YEŞİLYOL - HASTANE- AMYO A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 2 SERVİSİ ATAKÖY - HASTANE-AMYO - A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 3 SERVİSİ 1 ADET 14 KİŞİLİK MİDİBÜS 12,20 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS ADNAN MENDERES BULVARI - A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 4 SERVİSİ KİŞİLİK OTOBÜS UYDUKENT A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 5 SERVİSİ KİŞİLİK OTOBÜS 34,40 21,60 28,40 26,20 24,00 16 AMYO SERVİSİ KİŞİLİK OTOBÜS 25,40 GENEL TOPLAM 392,30 ARAÇ SAYILARI (ADET) ADET 44 VE ÜZERİ KİŞİLİK OTOBÜS 8 216,10 ADET 31 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 18,20 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 6 145,80 ADET 14 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 12,20 TOPLAM , MESAFE TESPİT KOMİSYONU BaĢkan Üye Üye İsmail DEĞİRMENDERE Özcan YARDIMCI A.Y.Rüştü BENZEŞ Şb. Müd. V. Baş Şöför Yrd. Şoför 6

7 ANS FATĠH - SAHĠPATA SERVĠSĠ Toplam Mesafe:35.50 km ANS ATAKÖY SERVĠSĠ Toplam Mesafe:31.80 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ:18.2 km MESAFESİ:17.3 km MESAFESİ: 16.9 km MESAFESİ: 14,9 km BAYINDIRLIK DURAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ İLBA HIDIRLIK EVLERİ REKTÖRLÜK ÖNÜ BERKE MARKET SAHİPATA TOKİ KANLICA MAH. MUHTARLIĞI TURKUAZ SİTESİ ÇEVRE YOLU PARK YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM SEKA EVLERİ DURAĞI OKULU ANADOLU MARKET 125.YIL İLKÖĞRETİM OKULU SAHİPATA BİM GÜLEVLER ÖĞRETMEN EVLERİ FATİH MİNİBÜS DURAĞI KARŞISI ŞEHİTLER CAMİİ ATAKÖY ÜÇGENPARK ATAKÖY PAZAR YERİ ŞELALE SİTELERİ ŞEYH ŞAMİL BULVARI ÇOCUK BAHÇESİ Y.SELİM.İ.Ö.OKULU ARSLAN MARKET VOLKAN SİTESİ VOLKAN SİTESİ ARSLAN MARKET Y.SELİM.İ.Ö.OKULU ŞEYH ŞAMİL BULVARI ÇOCUK BAHÇESİ ŞELALE SİTELERİ ATAKÖY PAZAR YERİ ATAKÖY ÜÇGENPARK ŞEHİTLER CAMİİ FATİH MİNİBÜS DURAĞI KARŞISI ÖĞRETMEN EVLERİ GÜLEVLER SAHİPATA BİM 125.YIL İLKÖĞRETİM OKULU ANADOLU MARKET SEKA EVLERİ YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU ÇEVRE YOLU PARK DURAĞI SOSYAL KONUTLAR KANLICA MAH. MUHTARLIĞI SAHİPATA TOKİ BERKE MARKET ANS KAMPÜSÜ İLBA HIDIRLIK EVLERİ ANS KAMPUSU BAYINDIRLIK DURAĞI EĞİTİM -4 BİNASI EĞİTİM - 4 BİNASI ANS UYDUKENT SERVĠSĠ Toplam Mesafe:26.00 km ANS A.MENDERES BULVARI SERVĠSĠ Toplam Mesafe:25.60 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 14.0 km MESAFESİ: km MESAFESİ: 13.8 km MESAFESİ: 11.8 km BASKET SAHASI DURAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ ŞUHUT KAVŞAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ BAYINDIRLIK KAVŞAĞI YENİ GARAJ KARŞISI ESENTEPE KOCATEPE PARKI KARŞISI OSMANGAZİ LİSESİ (YENİ LİSE) YENİ DEVLET HAST. HİSAR MARKET REKTÖRLÜK ÖNÜ ZAFER SİTESİ BELMES EVLERİ KAVŞAĞI METEROLOJİ - BİM KOCATEPE PARKI KARŞISI KALE SİTESİ BİLSEÇ SİTESİ DSİ - ÜST GEÇİT BÖREKÇİ MARKET SELÇUKLU CAMİİ IŞIK SİTESİ EMRE MADEN ÇEŞME IŞIK SİTESİ SELÇUKLU CAMİİ KOCATEPE PARKI CEZAEVİ BİLSEÇ SİTESİ KALE SİTESİ ANS KAMPÜSÜ ESENTEPE BELMES EVLERİ KAVŞAĞI ZAFER SİTESİ EĞİTİM -4 BİNASI ŞUHUT KAVŞAĞI YENİ DEVLET HAST. OSMANGAZİ LİSESİ (YENİ LİSE) KARŞ. YENİ GARAJ KARŞISI ANS KAMPÜSÜ EĞİTİM -4 BİNASI BAYINDIRLIK KAVŞAĞI BASKET SAHASI DURAĞI 7

8 ANS KARġIYAKA ÖĞT. LĠSESĠ SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:21.80 km ANS MECĠDĠYE SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ : 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:19.60 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 10.9 km MESAFESİ: 10.9 km MESAFESİ: 10.8 km MESAFESİ: 8.8 km ANAD. ÖĞR. LİSESİ BESYO VAHDET SİTESİ REKTÖRLÜK ÖNÜ STAD KAVŞAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KİLİM MOBİLYA MALİYE EĞİTİM -4 BİNASI 17:30 E.ANKARA KASABI DEMİRYALAYAN IŞIKLAR KARŞIYAKA REKTÖRLÜK ÖNÜ T.TELEKOM T.TELEKOM DEMİRYALAYAN ANS KAMPÜSÜ KARŞIYAKA IŞIKLAR E.ANKARA KASABI EĞİTİM -4 BİNASI MALİYE KİLİM MOBİLYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ STAD KAVŞAĞI ANS KAMPÜSÜ VAHDET SİTESİ REKTÖRLÜK ÖNÜ ANAD. ÖĞR. LİSESİ EĞİTİM -4 BİNASI BESYO ANS PEMBE HAST. ESKĠ GARAJ SERVĠSĠ Toplam Mesafe:21.6 km ANS KURTULUġ CADDESĠ SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ : 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:20.00 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 11.8 km MESAFESİ: 9.8 km MESAFESİ: 11.0 km MESAFESİ: 9.0 km KOCATEPE ANADOLU LİSESİ REKTÖRLÜK ÖNÜ MÜZE ESKİ TELEKOM REKTÖRLÜK ÖNÜ PEMBE HASTANE ÖZTÜRK ŞEKERLEME DEVRANE KİLİM MOBİLYA KARŞISI SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ GARAJ YOĞURT PAZARI DEMİRYALAYAN DURAĞI ESKİ GARAJ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYALAYAN YOĞURT PAZARI JANDARMA ALAY KOM. PEMBE HASTANE KİLİM MOBİLYA DEVRANE ANS KAMPÜSÜ KOCATEPE ANADOLU LİSESİ ANS KAMPÜSÜ MÜZE ESKİ TELEKOM EĞİTİM -4 BİNASI ANS YEġĠLYOL SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 31 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:18.2 km EĞİTİM -4 BİNASI A.KARAHĠSARĠ SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 14 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:12.20 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 10.1 km MESAFESİ: 8.1 km MESAFESİ: 6,1 km MESAFESİ: 6.1 km YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO REKTÖRLÜK ÖNÜ HÜLYA PASTANESİ KARŞISI A.KARAHİSARİ KAMPÜSÜ HÜLYA PASTANESİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO KARŞISI ŞUHUT KAVŞAĞI YAMAN APARTMANI TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ YOĞURT PAZARI METEOROLOJİ - BİM TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ CAFE İNN DEVRANE DEVRANE GÖĞÜS HASTANESİ HÜLYA PASTANESİ KARŞISI ÇEŞME (2 NİZAMİYE) YOĞURT PAZARI ANS KAMPÜSÜ YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO KARŞISI ŞUHUT KAVŞAĞI YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO EĞİTİM -4 BİNASI A.KARAHİSARİ KAMPÜSÜ HÜLYA PASTANESİ 8

9 SABAH AÇK 1 (MAVĠ HASTANE) SERVĠSĠ ERKEN SERVĠS AKġAM ANS YEġĠLYOL EK SERVĠS ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:34.40 km YEġĠLYOL - HASTANE- AFYON MESLEK YÜKSEK OKULU A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 2 SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:21.60 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 25.4 km MESAFESİ: 9.00 km MESAFESİ: 10.8 km MESAFESİ: 10.8 km SEKA EVLERİ REKTÖRLÜK ÖNÜ MÜZE ESKİ TELEKOM MAVİ HASTANE ÖNÜ ANADOLU MARKET DEMİRYALAYAN DEVRANE VAHDET SİTESİ SOSYAL KONUTLAR ASKERLİK ŞUBESİ KAVŞAĞI YOĞURT PAZARI EMNİYET MÜD. T.T. KALE GÖRÜNMEZ YEŞİLYOL YURTİÇİ TES. YAMAN APARTMANI KARŞISI KARGO TÜRK TELEKOM HİSAR MARKET HÜLYA PASTANESİ KARŞISI HÜLYA PASTANESİ DEMİRYALAYAN METEROLOJİ - BİM YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO KARŞISI YAMAN APARTMANI ASKERLİK ŞUBESİ KAVŞAĞI EMRE MADEN YOĞURT PAZARI ASKERLİK ŞUBESİ KAVŞAĞI YAMAN APARTMANI PEMBE HASTANE DEVRANE DEMİRYALAYAN HÜLYA PASTANESİ ESKİ GARAJ MÜZE TÜRK TELEKOM YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO JANDARMA ALAY KOM. EMNİYET MÜD. YOĞURT PAZARI STAD VAHDET SİTESİ DEVRANE ALİ ÇETİNKAYA MALİYE KAMPÜSÜ MÜZE ESKİ TELEKOM A.TÜRKEŞ KÖPRÜSÜ ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ZEYLAND AVM ANS KAMPÜSÜ EĞİTİM -4 BİNASI ATAKÖY - HASTANE-AFYON MESLEK YÜKSEK OKULU - A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 3 SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:28.4 km ADNAN MENDERES BULVARI - A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 4 SERVĠSĠ Toplam Mesafe:26.20 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 14.2 km MESAFESİ: 14.2 km MESAFESİ: 13.1 km MESAFESİ: 13.1 km KANLICA MAH. ŞUHUT KAVŞAĞI MUHTARLIĞI MAVİ HASTANE ÖNÜ MAVİ HASTANE ÖNÜ SEKA EVLERİ ÇİĞİLTEPE ANITI SOSYAL KONUTLAR MALİYE ANADOLU MARKET İZMİR İST. KAVŞAĞI KALE GÖRÜNMEZ TT TESİSLERİ JANDARMA ALAY KOM. ESKİ GARAJ ESKİ GARAJ HİSAR MARKET ÇEŞME İZMİR İST. KAVŞAĞI ANADOLU MARKET METEROLOJİ - BİM CEZAEVİ A.TÜRKEŞ KÖPRÜSÜ SEKA EVLERİ JANDARMA ALAY KOM. ESENTEPE ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ KANLICA MAH. MUHTARLIĞI MALİYE TURKUAZ SİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ŞUHUT KAVŞAĞI 9

10 UYDUKENT A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 5 SERVĠSĠ AFYON MESLEK YÜKSEK OKULU SERVĠSĠ Toplam Mesafe:24.00 km Toplam Mesafe:25.4 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 12.0 km MESAFESİ: 12.0 km MESAFESİ: 12.7 km MESAFESİ: 12.7 km PEMBE HASTANE MAVİ HASTANE ÖNÜ SOSYAL KONUTLAR ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ GARAJ ESENTEPE MALİYE STAD KAVŞAĞI YENİ DEVLET HAST. CEZAEVİ STAD MALİYE SELÇUKLU CAMİİ METEOROLOJİ - BİM ANADOLU ÖĞT. LİSESİ YÜNTAŞ EKMEK FAB. ZAFER SİTESİ DSİ-ÜST GEÇİT SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER SİTESİ YÜNTAŞ EKMEK FAB. EMRE MADEN KOCATEPE PARKI KARŞISI SELÇUKLU CAMİİ MALİYE KOCATEPE PARKI BÖREKÇİ MARKET YENİ DEVLET HAST. KARŞ. STAD KAVŞAĞI SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME YENİ GARAJ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU ÖĞT. LİSESİ CEZAEVİ MAVİ HASTANE PEMBE HASTANE STAD ESENTEPE ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ MALİYE TURKUAZ SİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ NOT: Rektörlük önündeki durakta beklenerek diğer servislerden inen BESYO personeli götürülecektir. Not: AkĢam BESYO personeli alınarak Rektörlük önü diğer servislere ulaģımı sağlanacaktır. MESAFE TESPĠT KOMĠSYONU BaĢkan Üye Üye İsmail DEĞİRMENDERE Özcan YARDIMCI A.Y.Rüştü BENZEŞ Şb. Müd. V. Baş Şöför Yrd. Şoför 10

11 11

12 12

13 13

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 1. Personel Servis Aracı olarak kullanılacak

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. Konu ve Tanım 1.1. Bu Teknik Şartname; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR A. GENEL ŞARTLAR PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Yüklenici, işe başlama tarihinden önce bu hizmette çalıştıracağı servis araçlarını, İdarece belirlenecek tarihte Üniversitemiz kampüsünde

Detaylı

TC. İzmir Kuzey Kaınıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

TC. İzmir Kuzey Kaınıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U İzmir Kuzey Kaınıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği D Şr A *CLU S Ü R Ü C Ü L Ü V E Y A K IT S IZ D İY A L İZ

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ 4265 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/2/2004 No : 2004/6801 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/4/1987 No : 3348 5/1/1961 No : 237 Yayımlandığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1- Şartname Konusu: Konak Belediye bünyesinde 01/04/2006 tarih 26126 sayılı Resmi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 24 AYLIK HİZMET ARACI KİRALAMASI İŞİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU T.C. Sağlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı Yayın tarihi: 14.08.2015

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VE EĞİTİM KURUMLARI 2013-14 YILI SERVİS HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VE EĞİTİM KURUMLARI 2013-14 YILI SERVİS HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VE EĞİTİM KURUMLARI 2013-14 YILI SERVİS HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 TANIMLAR ; Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve OKUL YÖNETİMİNİ,

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ :...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediye denetiminde çalışan tüm toplu taşıma araçlarının çalışma şekillerini,

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA T.C. İZMİT KAYMAKAMLIĞI İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı Sayı : 044/3 12/05/2015 Konu : Okul Öğrenci Servisi Kiralama İLGİLİ FİRMALARA 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İçin

Detaylı