KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME A- KONU VE KAPSAM: Bu ihale idaremizin ihtiyacı olan, niteliği, çeşidi, miktarı ve bedeli bu teknik şartnamede belirtilen 16 adet aracın yılı için kiralanması işidir. B- KİRALANACAK ARAÇLARLA İLGİLİ HUSUSLAR 1- Kiralanacak Araçların Miktarları; 8 Adet 44 ve daha fazla kişilik Otobüs 6 Adet 27 kişilik Midibüs 1 Adet 31 kişilik Midibüs 1 Adet 14 kişilik Minibüs 2- Kiralanacak Araçların Taşıma Kapasitesi ve Özellikleri: a) Midibüs Yapısı itibarı ile 6 Adet 27 kişilik ve 1 Adet 31 kişilik oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. b) Otobüs: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka 44 ve daha fazla oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır c) Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 14 kişi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır 3- Kiralanacak Araçlarda Model Yılı: Kurumumuz hizmetleri için kiralanacak Midibüsler 2000 model ve üzeri, Otobüsler 1994 model ve üzeri, minibüs 2000 model ve üzeri olacaktır. Daha düşük modeller ihaleye katılamaz. 4- Kira Süreleri: Sözleşme tarihinden başlamak üzere tarihine kadar olacaktır. Kurumumuz sözleşme bedeline bağlı kalmak suretiyle sözleşme süresinide %20 artırma hakkına sahiptir. 5-Bir seferin tanımı : Araçların aşağıdaki güzergahlarda 1 defa gidiş ve gelişi 1 sefer anlamında olup teklif fiyatı karşılığıdır. C- TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. 3/2/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no lu Standardına göre; İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış, 2. Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş, 3. Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş, 4.18/7/1997 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği nde belirtilen; 5. Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış, 6. Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri, 7. Periyodik trafik muayeneleri ile bakım ve onarımlarının yapılmış ve (EK-1, EK-1/A) deki formların tanzim edilmiş olması zorunludur. 8.Kiralanacak taşıtların motoru benzinli veya dizel yakıtla çalışan tipte olacaktır. 9.Kiralanacak araçlar içine toz almayacaktır. 10.Kiralanacak taşıtların klima, kalorifer ve havalandırma sistemi çalışır durumda olacaktır. 11.Taşıtların koltukları sağlam, boyaları temiz olacak, çarpık ve ezik olmayacaktır. 12.Banka ve finans kurumu karşılığı rehinli araçlar durumlarını belgeleyerek ihaleye iştirak edebilecektir. Bunların dışında rehinli bulunan araçlara uygunluk belgesi verilmeyecektir. 13.Kiralanan taşıtların modeli ve teknik özellikleri ihale şartlarını taşısa bile idarenin istemesi halinde yüklenici firma idarece değiştirilmesi istenen aracı hiçbir şekilde itiraz etmeden idarenin belirleyeceği süre içerisinde değiştirecektir.

2 14.Araçlar daima temiz, bakımlı, sıhhi ve teknik şartları haiz olarak her an hizmete hazır bulundurulacaktır. 15.Araçların sağ üst camının üst kısmında servis levhası devamlı olarak asılı bulundurulacaktır. 16.Karoserin tavan ve tabanı hiçbir şekilde su sızdırmayacak ve harici tesirlerinden personeli koruyucu şekilde olacaktır. 17.Yan cam filtreleri su, toz geçirmeyecek ve camları sarsıntıdan dolayı kendiliğinden açılmayacaktır. 18.Kapılar toz almayacak şekilde fitillerle teçhiz edilmiş olacaktır. 19.Otobüslerin iç aksanı, sarsıntıdan dolayı rahatsız edici gürültü yapmayacak şekilde olacaktır. 20.Kalorifer tesisatı fenni ve en soğuk havalarda dahi araçların içini ısıtacak güçte olmalıdır. 21.Sıcak havalarda da araç içine sıcak hava vermeyecek şekilde olacaktır. 22.Aydınlatma ve elektrik donanımı, Karayolları Trafik Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır. 23.Yüklenici taşıma işinde çalıştıracakları araçları işe başlamadan 1 hafta önce İdarede muayenesini yaptıracaklardır.idarede muayenesi yapılıp yukarıda belirtilen özelliklere uygun görülen araçlar sefere verilebileceklerdir.araçların 4 ayda bir genel kontrolu yapılacaktır.idarede muayenesi yapılan ve uygun bulunan araçlardan başka aracın kullanılmaması esastır.mücbir sebeplerle bunlardan başka aracın sefere konulması düşünüldüğünde servise verilecek aracın çalışma müsaadesi İdareye verilecek dilekçe ile alınacaktır.idarece muayenesi yapılan araç uygun bulunursa sefere girebilecektir. D- KİRALIK ARAÇLARIN ÇALIŞTIRMA ESASLARI Yüklenici personel servis hizmetinde kullanacakları taşıtlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla getirilen Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile personel taşımacılığı yapılamaz. Araçlara mutlaka zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası yaptırılmış olacaktır. Sözleşmenin devamı müddetince araçların şoför temini, her tür sigorta bakım, onarım, akaryakıt, vergi ve diğer masrafları yükleniciye aittir. Servis araçlarının trafik kurallarına karşı ve araç emniyetinden Kurumumuz sorumlu değildir. Trafik ve Kasko sigortası ile 3. şahıslara vereceği zarardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca; bu konuda 3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı yüklenici sorumlu olacaktır. bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Kurumumuz bu tip taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde yükleniciye rücu hakkı bulunmaktadır. Servis süresinin bitiminden 10 gün evveline kadar araç sahibine yazılı olarak bildirmek şartıyla Ünitemiz zorunlu hallerde kira süresini yıllık kiralamada %20 i aşmamak kaydıyla idarenin uygun gördüğü süre kadar aynı fiyat ve şartlarla uzatabilir. Bu müddet sonunda sözleşme sona erer. Kurumumuz tarafından lüzum görüldüğü takdirde uzatma süresi içerisinde araç sahibine 3 iş günü önceden yazılı ihbar yapmak suretiyle uzatma müddeti istenildiği kadar kısaltılabilir. Bu müddetin sonunda araç sahibinin sözleşmesi feshedilerek kat i teminatı iade edilir. Aracı çalıştıran servis amirince araca ihtiyaç olmadığı takdirde, bir gün önceden yükleniciye veya şoföre sözlü olarak bildirecek, araç bildirilen güne kadar işe gelmeyecek ve ücret ödemesi yapılmayacaktır. Bu şekilde işe gelinmeyen günler sözleşme süresini değiştirmez. Kurumumuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde sözleşme süresi içerisinde, araç sahibine 10 gün önceden yazılı ihbar yapmak suretiyle, servis sözleşmesi tek taraflı fesih edilebilir. Kurumumuz tarafından gerek görüldüğü takdirde personel sayısında artma veya azalma olması durumunda kurumumuz araç sayısında ve tipinde düzenlemeye gitme hakkına sahiptir.bu düzenleme sonucunda büyük otobüsün midibüs e veya minibüs e dönüşümü yapılabilecektir.sözkonusu değişikliğin yapıldığı güzergahtaki ödemeler çalıştırılan aracın km. baz fiyatına göre yapılacaktır.örneğin ayın ortasında değişiklik gerçekleştirilirse 15 günlük ödeme ilk araç birim fiyatından ayın ikinci kısmı için yapılacak ödeme değişiklik yapılarak görevlendirilen araç fiyatından ödenecektir.bu durumda yüklenici kurumun vereceği talimata göre 3 iş günü içerisinde belirtilen sayıdaki aracı hazır bulundurmakla yükümlüdür. Yüklenici İdarece belirtilen servis isimlerini gösterir tabelaları yaptırır ve aracın ön kısmında bulundurur. 2

3 Yapılacak olan Hizmet, Kurumumuzun personelinin normal mesai günlerinde iş yerine getirilip götürülmesi işidir Ekli güzergah krokisinde ilk duraktan hareketle Akademik ve İdari personellerin toplanarak mesai başlama saatinde Kampüslere getirilecek şekilde servise başlayacaktır. Mesai bitiminde Kampüslerimizden hareketle Akademik ve İdari personeli aynı güzergahta duraklara dağıtılarak günlük çalışma süresi bitirilmiş olacaktır Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde olabilecek değişiklikler (Yaz ve Kış saat uygulaması) bir gün önceden yükleniciye bildirilir ve yüklenici buna uymak zorundadır. Kurumumuz Temmuz ve Ağustos aylarında servislerden bir kısmını iptal edebilir. Aylık puantaj idare tarafından oluşturulan kontrol teşkilatı tarafından yapılacaktır. Kontrol teşkilatınca hazırlanan aylık puantaj tutanağı ödemeye esas olacaktır İdare ihtiyaç olması halinde mesai günleri haricinde firmadan çalışmasını isteyebilir, yapılacak olan çalışma güzergahların birisinde yada tamamında olabilir. Ödeme sadece çalışan güzergah için hak ediş düzenlenir. Mücbir sebeplerden ( Yangın, deprem,sel vb.) dolayı güzergah dışı çalışma yapılması idarece istenirse yapılacak km birim fiyatı ile çarpılarak hak ediş düzenlenir.herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Kurumumuz servis güzergah değişikliği yapmaya ve mevcut servislere durak ekleyip, durak iptal etmeye yetkilidir. Kurum Personel Kimliği olmayan araçlara bindirilmez. İdare izni ile zaruret halinde binenlerden ayrıca ücret istenmez. Bu hususla ilgili olarak İdare talimat verebilir. (Misafirler) Araçların durakları İdarece tespit edilecektir. Bu duraklardan başka bir yerde indirme ve bindirme yapılamaz. Araç programda gösterilen hareket saatinde gelmiş ve binilmeye hazır vaziyette olacaktır. İdare önceden bildirmek sureti ile tatil günlerinde araçların çalışmalarını isteyebilir. E - DİĞER HUSUSLAR Yüklenici, İdarenin yazılı oluru olmadan direkt veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşme mevzuu işler ile hak ve menfaatlerini 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri dışında bir şahıs veya firmaya devredemez. Aksi takdirde sözleşmesi fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir. Yarım günlük mesailerde personel servisleri, akşam yerine öğlen saat 13:15 de hareket ederler. Yüklenicinin Sorumlulukları 1.Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle, servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına almamakla, 2.Taşıt içi düzeni sağlamakla 3.Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini kullanmamak veya kullandırmamakla, 4.Belediyelerce veya il - ilçe trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini (EK- 2) araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve trafik komisyonlarının diğer kararlarına uymakla, 5.Taşıtların her türlü bakım, onarım, yakıt, yağ, lastik vb. giderleri ile şoför özlük hakları yükleniciye aittir. 6.Taşıtlar, Trafiğe elverişlilik yönünden daima istenilen özelliklerde bulundurulacak ve gerekli bakım ve onarımları yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Taşıtların şartnamede belirtilen iş ile ilgili gerekli olabilecek her türlü müsaadesi yüklenici tarafından alınacaktır. 3

4 7.Yüklenici, taşıtların işletilmesinde gerek personel ve gerekse taşıtları ile ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayacaktır. 8.Yüklenici taşıtlarında, hizmet süresince 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen her türlü takım avadanlık ve teçhizatı bulunduracaktır. 9.Taşıtların şoförleri, hizmet süresince 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak araç kullanacaklardır. 10.Yüklenici taşıtlarında çalıştıracağı personelin kılık ve kıyafetlerinin resmi kurallara uygun; hal ve hareketlerinin düzgün olmasını sağlayacaktır. 11.Çalışan şöfor personelin maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında periyodik olarak banka hesaplarına yatırılarak yatırıldığına dair dekontun hak edişi hazırlayan birime teslim edecektir. İlk 5 gün içersinde bu işlem yapılmadığı taktirde sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. 12.Çalıştırılan personel için maaş ve sigorta bilgilerini idarenin istediği aralıklarda firma yazılı olarak ibraz edecektir. 13.Servislerin Kampüslere geliş saatlerini hava ve yol şartlarına göre personelin mesaiye yetişmesi açısından idare değiştirme veya öne alma yetkisine sahiptir. Yüklenici idarenin belirleyeceği hareket saatlerine uymak zorundadır. 14.Araçlardaki şoförlerin tamamı yüklenici tarafından temin edilecek olup, maaş, yemek, sigorta, vergi vb. bütün masraflar ve çalıştırma şartları yükleniciye ait olacaktır. 15.Servis araçlarında (İdarece aksi belirtilmedikçe) T.R.T. FM. Harici müzik yayını yapılmayacaktır F- YÜKLENİCİ,İŞCİ SİGORTA MÜNASEBETLERİ İşçiler hakkında çalışma sağlık ve sosyal sigorta mevzuatının getirdiği mükellefiyetler yükleniciye aittir. Yüklenici çalıştıracakları işçilerin iskan, iaşe ve sıhhi durumları ile meşgul ve mesul olacağı gibi, Sosyal Güvenlik kurumuna Sigorta Kanunlarına karşıda prim bakımından mesul olacaktır. Bunlardan başka vaki olacak kaza sebebiyle 3. bir şahsa veya idareye zarar ika edildiği takdirde, bu yüzden doğacak hukuki ve cezai mesuliyet yükleniciye ait olacaktır. İdare yüklenici ve çalışanlarının ika eylediği hadise ve iş kazası yüzünden 3. hakiki ve hükmi şahsa tediyede bulunmak mecburiyetinde kaldığı takdirde bu meblağ için yükleniciye rücu edebilme hakkına haiz olacaktır. G- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 1.Sigorta primlerinin hak edişlerden mahsup edilmesi ve ödemesi ile kesin teminatların iadesi hakkındaki yönetmelik ( tarih sayılı Resmi Gazete) iş bu şartname ile sözleşmeye bağlanan iş için uygulanacaktır. İhaleye kazanan yüklenici, araçta personel çalıştıracak ise; 2.Bu şartnamede iş Kanununun Hükümleri uygulanacaktır. 3. İşçi sağlığı iş güvenliği mevzuatına uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve iş kazasından dolayı ortaya çıkacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu nedenlerden dolayı 3. Şahıslar veya SGK tarafından idare aleyhine açılabilecek her türlü dava ve takip nedeniyle idare yükleniciye rucu edebilecektir. Hafta ve genel tatil, fazla mesai ve yıllık ücretli izin ile kıdem ve ihbar tazminatı ve kötü niyet tazminatı yükleniciye ait olacaktır. 4. İşi alan yüklenici işe başlamadan önce SGK ya baş vurarak iş yerinin tesciline esas olan ve münhasıran o iş yeri için ayrı olarak iş yeri bildirgelerinin vermesi ve bunun yerine getirildiğine dair belgeyi idareye ibraz etmesi gerekmektedir. 5. Yeni iş yerinde fiilen sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce çalıştırılacakların işyeri giriş bildirgelerini SGK ya vererek bunun verildiğine dair belgelerin tasdikli örneği idareye ibraz etmeleri gerekmektedir. H- ARAÇLARIN YAKITLARI 4

5 Afyonkarahisar Valiliğinin yazısı gereği; Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/14 sayılı genelge kapsamında birinci derecede hava kirliliği içeren iller içersinde yer almaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında trafikte seyreden araçların egzoz gazı ölçümlerini yaptırmaları ve emisyon sınır değerlerine uygun yakıt yakmaları zorunludur. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL SERVĠSLERĠ MESAFE ĠCMAL TABLOSU SIRA NO SERVĠS ADI ARAÇ CĠNSĠ 1 ANS SAHİPATA VE FATİH SERVİSİ 2 ANS ATAKÖY SERVİSİ 3 ANS UYDUKENT SERVİSİ 4 5 ANS A,MENDERES BULVARI SERVİSİ ANS KARŞIYAKA ÖĞT, LİSESİ SERVİSİ 6 ANS MECİDİYE SERVİSİ 7 ANS PEMBE HAST, ESKİ GARAJ SERVİSİ 8 ANS KURTULUŞ CADDESİ SERVİSİ 9 ANS YEŞİLYOL SERVİSİ SERVĠSĠN YAPACAĞI MESAFE (KM) KİŞİLİK OTOBÜS 35,50 KİŞİLİK OTOBÜS 31,80 KİŞİLİK OTOBÜS 26,00 KİŞİLİK OTOBÜS 25,60 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 21,80 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 19,60 KİŞİLİK OTOBÜS 21,60 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 20,00 1 ADET 31 KİŞİLİK MİDİBÜS 18,20 ADEDĠ

6 10 A,KARAHİSARİ SERVİSİ SABAH AÇK 1 (MAVİ HASTANE) SERVİSİ ERKEN SERVİS AKŞAM ANS YEŞİLYOL EK SERVİS YEŞİLYOL - HASTANE- AMYO A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 2 SERVİSİ ATAKÖY - HASTANE-AMYO - A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 3 SERVİSİ 1 ADET 14 KİŞİLİK MİDİBÜS 12,20 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS ADNAN MENDERES BULVARI - A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 4 SERVİSİ KİŞİLİK OTOBÜS UYDUKENT A,ÇETİNKAYA KAMPUSU 5 SERVİSİ KİŞİLİK OTOBÜS 34,40 21,60 28,40 26,20 24,00 16 AMYO SERVİSİ KİŞİLİK OTOBÜS 25,40 GENEL TOPLAM 392,30 ARAÇ SAYILARI (ADET) ADET 44 VE ÜZERİ KİŞİLİK OTOBÜS 8 216,10 ADET 31 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 18,20 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS 6 145,80 ADET 14 KİŞİLİK MİDİBÜS 1 12,20 TOPLAM , MESAFE TESPİT KOMİSYONU BaĢkan Üye Üye İsmail DEĞİRMENDERE Özcan YARDIMCI A.Y.Rüştü BENZEŞ Şb. Müd. V. Baş Şöför Yrd. Şoför 6

7 ANS FATĠH - SAHĠPATA SERVĠSĠ Toplam Mesafe:35.50 km ANS ATAKÖY SERVĠSĠ Toplam Mesafe:31.80 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ:18.2 km MESAFESİ:17.3 km MESAFESİ: 16.9 km MESAFESİ: 14,9 km BAYINDIRLIK DURAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ İLBA HIDIRLIK EVLERİ REKTÖRLÜK ÖNÜ BERKE MARKET SAHİPATA TOKİ KANLICA MAH. MUHTARLIĞI TURKUAZ SİTESİ ÇEVRE YOLU PARK YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM SEKA EVLERİ DURAĞI OKULU ANADOLU MARKET 125.YIL İLKÖĞRETİM OKULU SAHİPATA BİM GÜLEVLER ÖĞRETMEN EVLERİ FATİH MİNİBÜS DURAĞI KARŞISI ŞEHİTLER CAMİİ ATAKÖY ÜÇGENPARK ATAKÖY PAZAR YERİ ŞELALE SİTELERİ ŞEYH ŞAMİL BULVARI ÇOCUK BAHÇESİ Y.SELİM.İ.Ö.OKULU ARSLAN MARKET VOLKAN SİTESİ VOLKAN SİTESİ ARSLAN MARKET Y.SELİM.İ.Ö.OKULU ŞEYH ŞAMİL BULVARI ÇOCUK BAHÇESİ ŞELALE SİTELERİ ATAKÖY PAZAR YERİ ATAKÖY ÜÇGENPARK ŞEHİTLER CAMİİ FATİH MİNİBÜS DURAĞI KARŞISI ÖĞRETMEN EVLERİ GÜLEVLER SAHİPATA BİM 125.YIL İLKÖĞRETİM OKULU ANADOLU MARKET SEKA EVLERİ YUNUSEMRE İLKÖĞRETİM OKULU ÇEVRE YOLU PARK DURAĞI SOSYAL KONUTLAR KANLICA MAH. MUHTARLIĞI SAHİPATA TOKİ BERKE MARKET ANS KAMPÜSÜ İLBA HIDIRLIK EVLERİ ANS KAMPUSU BAYINDIRLIK DURAĞI EĞİTİM -4 BİNASI EĞİTİM - 4 BİNASI ANS UYDUKENT SERVĠSĠ Toplam Mesafe:26.00 km ANS A.MENDERES BULVARI SERVĠSĠ Toplam Mesafe:25.60 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 14.0 km MESAFESİ: km MESAFESİ: 13.8 km MESAFESİ: 11.8 km BASKET SAHASI DURAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ ŞUHUT KAVŞAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ BAYINDIRLIK KAVŞAĞI YENİ GARAJ KARŞISI ESENTEPE KOCATEPE PARKI KARŞISI OSMANGAZİ LİSESİ (YENİ LİSE) YENİ DEVLET HAST. HİSAR MARKET REKTÖRLÜK ÖNÜ ZAFER SİTESİ BELMES EVLERİ KAVŞAĞI METEROLOJİ - BİM KOCATEPE PARKI KARŞISI KALE SİTESİ BİLSEÇ SİTESİ DSİ - ÜST GEÇİT BÖREKÇİ MARKET SELÇUKLU CAMİİ IŞIK SİTESİ EMRE MADEN ÇEŞME IŞIK SİTESİ SELÇUKLU CAMİİ KOCATEPE PARKI CEZAEVİ BİLSEÇ SİTESİ KALE SİTESİ ANS KAMPÜSÜ ESENTEPE BELMES EVLERİ KAVŞAĞI ZAFER SİTESİ EĞİTİM -4 BİNASI ŞUHUT KAVŞAĞI YENİ DEVLET HAST. OSMANGAZİ LİSESİ (YENİ LİSE) KARŞ. YENİ GARAJ KARŞISI ANS KAMPÜSÜ EĞİTİM -4 BİNASI BAYINDIRLIK KAVŞAĞI BASKET SAHASI DURAĞI 7

8 ANS KARġIYAKA ÖĞT. LĠSESĠ SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:21.80 km ANS MECĠDĠYE SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ : 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:19.60 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 10.9 km MESAFESİ: 10.9 km MESAFESİ: 10.8 km MESAFESİ: 8.8 km ANAD. ÖĞR. LİSESİ BESYO VAHDET SİTESİ REKTÖRLÜK ÖNÜ STAD KAVŞAĞI REKTÖRLÜK ÖNÜ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KİLİM MOBİLYA MALİYE EĞİTİM -4 BİNASI 17:30 E.ANKARA KASABI DEMİRYALAYAN IŞIKLAR KARŞIYAKA REKTÖRLÜK ÖNÜ T.TELEKOM T.TELEKOM DEMİRYALAYAN ANS KAMPÜSÜ KARŞIYAKA IŞIKLAR E.ANKARA KASABI EĞİTİM -4 BİNASI MALİYE KİLİM MOBİLYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ STAD KAVŞAĞI ANS KAMPÜSÜ VAHDET SİTESİ REKTÖRLÜK ÖNÜ ANAD. ÖĞR. LİSESİ EĞİTİM -4 BİNASI BESYO ANS PEMBE HAST. ESKĠ GARAJ SERVĠSĠ Toplam Mesafe:21.6 km ANS KURTULUġ CADDESĠ SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ : 1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:20.00 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 11.8 km MESAFESİ: 9.8 km MESAFESİ: 11.0 km MESAFESİ: 9.0 km KOCATEPE ANADOLU LİSESİ REKTÖRLÜK ÖNÜ MÜZE ESKİ TELEKOM REKTÖRLÜK ÖNÜ PEMBE HASTANE ÖZTÜRK ŞEKERLEME DEVRANE KİLİM MOBİLYA KARŞISI SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ GARAJ YOĞURT PAZARI DEMİRYALAYAN DURAĞI ESKİ GARAJ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYALAYAN YOĞURT PAZARI JANDARMA ALAY KOM. PEMBE HASTANE KİLİM MOBİLYA DEVRANE ANS KAMPÜSÜ KOCATEPE ANADOLU LİSESİ ANS KAMPÜSÜ MÜZE ESKİ TELEKOM EĞİTİM -4 BİNASI ANS YEġĠLYOL SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 31 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:18.2 km EĞİTİM -4 BİNASI A.KARAHĠSARĠ SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 14 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:12.20 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 10.1 km MESAFESİ: 8.1 km MESAFESİ: 6,1 km MESAFESİ: 6.1 km YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO REKTÖRLÜK ÖNÜ HÜLYA PASTANESİ KARŞISI A.KARAHİSARİ KAMPÜSÜ HÜLYA PASTANESİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO KARŞISI ŞUHUT KAVŞAĞI YAMAN APARTMANI TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ YOĞURT PAZARI METEOROLOJİ - BİM TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ CAFE İNN DEVRANE DEVRANE GÖĞÜS HASTANESİ HÜLYA PASTANESİ KARŞISI ÇEŞME (2 NİZAMİYE) YOĞURT PAZARI ANS KAMPÜSÜ YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO KARŞISI ŞUHUT KAVŞAĞI YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO EĞİTİM -4 BİNASI A.KARAHİSARİ KAMPÜSÜ HÜLYA PASTANESİ 8

9 SABAH AÇK 1 (MAVĠ HASTANE) SERVĠSĠ ERKEN SERVĠS AKġAM ANS YEġĠLYOL EK SERVĠS ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:34.40 km YEġĠLYOL - HASTANE- AFYON MESLEK YÜKSEK OKULU A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 2 SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:21.60 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 25.4 km MESAFESİ: 9.00 km MESAFESİ: 10.8 km MESAFESİ: 10.8 km SEKA EVLERİ REKTÖRLÜK ÖNÜ MÜZE ESKİ TELEKOM MAVİ HASTANE ÖNÜ ANADOLU MARKET DEMİRYALAYAN DEVRANE VAHDET SİTESİ SOSYAL KONUTLAR ASKERLİK ŞUBESİ KAVŞAĞI YOĞURT PAZARI EMNİYET MÜD. T.T. KALE GÖRÜNMEZ YEŞİLYOL YURTİÇİ TES. YAMAN APARTMANI KARŞISI KARGO TÜRK TELEKOM HİSAR MARKET HÜLYA PASTANESİ KARŞISI HÜLYA PASTANESİ DEMİRYALAYAN METEROLOJİ - BİM YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO KARŞISI YAMAN APARTMANI ASKERLİK ŞUBESİ KAVŞAĞI EMRE MADEN YOĞURT PAZARI ASKERLİK ŞUBESİ KAVŞAĞI YAMAN APARTMANI PEMBE HASTANE DEVRANE DEMİRYALAYAN HÜLYA PASTANESİ ESKİ GARAJ MÜZE TÜRK TELEKOM YEŞİLYOL YURTİÇİ KARGO JANDARMA ALAY KOM. EMNİYET MÜD. YOĞURT PAZARI STAD VAHDET SİTESİ DEVRANE ALİ ÇETİNKAYA MALİYE KAMPÜSÜ MÜZE ESKİ TELEKOM A.TÜRKEŞ KÖPRÜSÜ ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ZEYLAND AVM ANS KAMPÜSÜ EĞİTİM -4 BİNASI ATAKÖY - HASTANE-AFYON MESLEK YÜKSEK OKULU - A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 3 SERVĠSĠ ARAÇ CİNSİ :1 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS Toplam Mesafe:28.4 km ADNAN MENDERES BULVARI - A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 4 SERVĠSĠ Toplam Mesafe:26.20 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 14.2 km MESAFESİ: 14.2 km MESAFESİ: 13.1 km MESAFESİ: 13.1 km KANLICA MAH. ŞUHUT KAVŞAĞI MUHTARLIĞI MAVİ HASTANE ÖNÜ MAVİ HASTANE ÖNÜ SEKA EVLERİ ÇİĞİLTEPE ANITI SOSYAL KONUTLAR MALİYE ANADOLU MARKET İZMİR İST. KAVŞAĞI KALE GÖRÜNMEZ TT TESİSLERİ JANDARMA ALAY KOM. ESKİ GARAJ ESKİ GARAJ HİSAR MARKET ÇEŞME İZMİR İST. KAVŞAĞI ANADOLU MARKET METEROLOJİ - BİM CEZAEVİ A.TÜRKEŞ KÖPRÜSÜ SEKA EVLERİ JANDARMA ALAY KOM. ESENTEPE ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ KANLICA MAH. MUHTARLIĞI MALİYE TURKUAZ SİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ŞUHUT KAVŞAĞI 9

10 UYDUKENT A.ÇETĠNKAYA KAMPUSU 5 SERVĠSĠ AFYON MESLEK YÜKSEK OKULU SERVĠSĠ Toplam Mesafe:24.00 km Toplam Mesafe:25.4 km HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ HAREKET SAATİ MESAFESİ: 12.0 km MESAFESİ: 12.0 km MESAFESİ: 12.7 km MESAFESİ: 12.7 km PEMBE HASTANE MAVİ HASTANE ÖNÜ SOSYAL KONUTLAR ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ GARAJ ESENTEPE MALİYE STAD KAVŞAĞI YENİ DEVLET HAST. CEZAEVİ STAD MALİYE SELÇUKLU CAMİİ METEOROLOJİ - BİM ANADOLU ÖĞT. LİSESİ YÜNTAŞ EKMEK FAB. ZAFER SİTESİ DSİ-ÜST GEÇİT SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER SİTESİ YÜNTAŞ EKMEK FAB. EMRE MADEN KOCATEPE PARKI KARŞISI SELÇUKLU CAMİİ MALİYE KOCATEPE PARKI BÖREKÇİ MARKET YENİ DEVLET HAST. KARŞ. STAD KAVŞAĞI SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME YENİ GARAJ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU ÖĞT. LİSESİ CEZAEVİ MAVİ HASTANE PEMBE HASTANE STAD ESENTEPE ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ MALİYE TURKUAZ SİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ NOT: Rektörlük önündeki durakta beklenerek diğer servislerden inen BESYO personeli götürülecektir. Not: AkĢam BESYO personeli alınarak Rektörlük önü diğer servislere ulaģımı sağlanacaktır. MESAFE TESPĠT KOMĠSYONU BaĢkan Üye Üye İsmail DEĞİRMENDERE Özcan YARDIMCI A.Y.Rüştü BENZEŞ Şb. Müd. V. Baş Şöför Yrd. Şoför 10

11 11

12 12

13 13

KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME KİRALANACAK ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTNAME A- KONU VE KAPSAM: Bu ihale idaremizin ihtiyacı olan, niteliği, çeşidi, miktarı ve bedeli bu teknik şartnamede belirtilen 17 adet aracın 28.06.2011-28.06.2012 yılı

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 1. Personel Servis Aracı olarak kullanılacak

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) İŞİN TANIMI VE GENEL ESASLARI Derneğimizce aşağıda belirtilen güzergahlar için karşılarında belirtilen kapasitelerdeki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

Sözleşme./ /2015 iş yeri teslimi tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıl olacaktır.

Sözleşme./ /2015 iş yeri teslimi tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıl olacaktır. T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU ÇADIRKENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN NEVİ VE MİKTARI, Madde

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/08/2011

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/08/2011 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/08/2011 2011/38 (2011/38) Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih ve 428 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti Tarihi Sayısı 02/03/2015 2015-10 11 12 13 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti edilen; S.S. 30 Nolu Sandıklı Birlik Kooperatif Başkanı Abdullah PINARBAŞI nın 27/02/2015 tarihli dilekçesi ile;

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/39) : Belediye Meclisinin 07/06/2012 tarih ve 208 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 18/04/2012 tarih ve 766 sayılı yazıları ile; Nedim Helvacıoğlu Bulvarı

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME

TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME Personel Taşıma Hizmeti, Servis Aracı ve Sürücüler ile İlgili Teknik ve Kanuni Bilgiler: A) Servis Araçlarının Kamu Kurum ve Kuruluşları

Detaylı

: Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2016 / : Servis Taşıma Hizmet Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Aralık 2016 Salı Günü Saat 15:00

: Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2016 / : Servis Taşıma Hizmet Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Aralık 2016 Salı Günü Saat 15:00 20.12.2016 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2016 / 24514 KONU : Servis Taşıma Hizmet Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Aralık 2016 Salı Günü Saat 15:00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva-Beylerbeyi-Levent

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 09/06/2015 tarih ve 9-187 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Revize edilmiştir

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 09/06/2015 tarih ve 9-187 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Revize edilmiştir PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 09/06/2015 tarih ve 9-187 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Revize edilmiştir BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Tanımlar Konu Madde 1 Bu Şartnamenin konusu, İdarenin

Detaylı

İHALE ADRESİ: Merkez Mh. Çukurçeşme Cd. Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası K:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL (Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İHALE ADRESİ: Merkez Mh. Çukurçeşme Cd. Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası K:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL (Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İHALE TARİHİ: 17/09/2014 Çarşamba İHALE SAATİ: 10:00 İHALE ADRESİ: Merkez Mh. Çukurçeşme Cd. Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası K:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL (Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İHALE

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE AİT ÇALIŞMA GÜZERGAHLARI

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE AİT ÇALIŞMA GÜZERGAHLARI 01 1 Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 116 sayılı kararı Organize Sanayi Bölgesi Toplu Taşıma Güzergâhı : Organize Sanayi Bölgesi 13. Sokak Başı (İlk Durak), 1. Cadde Organize Sanayi Yolu, Çevre

Detaylı

2015-001 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2015-001 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI (01/07/2015-31/12/2015) PERSONEL SERVİS HİZMETİ ALIMI İŞİ Teknik Şartname

Detaylı

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Adı ;İzmir Konak Belediye Başkanlığınca 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında sürücülü ve akaryakıtsız taşıt

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve İşler Dairesi Başkanlığı 2015-2016 YILLARI ARAÇ KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve İşler Dairesi Başkanlığı 2015-2016 YILLARI ARAÇ KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve İşler Dairesi Başkanlığı 2015-2016 YILLARI ARAÇ KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname, Maliye Bakanlığı nın güvenlik ve resmi hizmetlerinin yürütülmesi için 01.01.2015-31.12.2016

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/04/2013

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/04/2013 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/04/2013 2013/11 2013-11: Belediye Meclisinin 01/04/2013 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. İnş. Akar.

Detaylı

BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1- Şartname Konusu: Konak Belediye bünyesinde 01/04/2006 tarih 26126 sayılı Resmi

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/05/2014 2014-29 2014-29 : Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 138 sayılı kararı ile; Komisyonuna havale edilen; Fatih Minibüs Durak çalışanı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: T.C AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü TAŞIMALI EĞİTİM İHALE UYGULAMASI ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI İŞİ İLANI Müdürlüğümüzce İlimiz Merkez İlçede 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim (Ortaöğretim-İmam-Hatip

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

2013-001 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2013-001 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERSONEL SERVİS HİZMETİ ALIMI İŞİ Teknik Şartname İMİD-2013/HİZMET.001

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Köy Garajından dönüş güzergahı : Köy Garajından çıkış- Fuar

Köy Garajından dönüş güzergahı : Köy Garajından çıkış- Fuar BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/06/2014 2014-42 (2014-42 : Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarihinde Trafik Komisyonuna havale edilen; İl Trafik Komisyon Başkanlığının 30/04/2009

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) İŞİN TANIMI VE GENEL ESASLARI Madde 1- Avrupa Bölge Kan Merkezi, Başakşehir

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM USUL VE ESASLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM USUL VE ESASLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM USUL VE ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve Hizmet Alım Sözleşmesi ne istinaden şoför olarak istihdam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ANADOLU LİSESİ OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KONUSU Ceyhan Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencilerinden isteyenlerin 2015-2016 öğretim yılı boyunca adreslerinden

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 04/12/2008 2008/127 (2008/127: Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 484 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hüseyin DURGUN

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlük Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. Konu ve Tanım 1.1. Bu Teknik Şartname; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı

Detaylı

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır.

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır. Kiralama Koşulları Dizel Araçlara %10 Fiyat Farkı Uygulanır. Fiyatlara %18 KDV Dahil değildir. Fiyatlar Yeni Türk Lirasıdır. Kiralama Süresi En kısa kiralama süresi 24 saattir. Teslim gecikmelerinde her

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ 4265 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/2/2004 No : 2004/6801 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/4/1987 No : 3348 5/1/1961 No : 237 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği SA Y I : 05.12.2016 KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/06/2010 2010/64 (2010/64: Belediye Meclisinin 01/06/2010 tarih ve 264 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARACI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARACI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARACI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. Konu ve Tanım 1.1. Bu Teknik Şartname; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Türkgeldi

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (VELİ-TAŞIMACI) (ÖRNEK)

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (VELİ-TAŞIMACI) (ÖRNEK) OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ (VELİ-TAŞIMACI) (ÖRNEK) MADDE 1-TARAFLAR İş bu sözleşme bir tarafta adresinde bulunan..lisesi- İlk/Orta Okulu 201 /201 Öğretim Yılı için Okul Servis Aracını kiralayan Veli

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DMĐ Hukuk Müşavirliği DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

KULUNCAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRENCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KULUNCAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRENCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İdarenin Adı: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-Malatya/Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdarenin Adresi: Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Mah. Cumhuriyet Alanı 44760 Kuluncak / MALATYA Telefon numarası:

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 270217 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı