GELENEKLERİN TOPLUMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELENEKLERİN TOPLUMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11 Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2001 GELENEKLERİN TOPLUMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ The Place and Importance of Tradition in A Society Abdullah DİKİCİ ABSTRACT Human being lives together and it is the creature whose babyhood time is the longest among livings. Man gains his personality in the society where he lives in. Socialization starts in the family and gets wider in the later part of the life. Culture is one of the important factors shaping to societies. The skeleton of the culture is traditions. Society gain and form their traditions during long periods and the traditions of society can hardly be changed. One of the peculiarities which differs one nation from others is the tradition. Transferring the traditions into new generations is important for the continuity of a society. Turk society s some of these traditions can be summarized as follows: religious life, the way of art, the structure of the language and without having a state. Turk society has always had a state in history. They have been living according to by themselves the religion of Islam. The Turkish is a language have brief sentences and a strong aesthetics. Language is the most tool agreement and transferring culture. Key Words: Society, socialization, traditions, culture, language, state. ÖZET İnsan, toplu halde yaşayan ve bebeklik süresi en uzun olan canlı varlıktır. İnsan, içinde doğup büyüdüğü topluma göre şekillenmektedir. Toplumsallaşma, ailede başlar ve bu halka gittikçe genişler. Kültür, toplumları şekillendiren önemli faktörlerden biridir. Kültürün de iskeleti geleneklerdir. Geleneklerini toplumlar, uzun zaman içinde kazanırlar ve değişmeleri de zordur. Milletleri diğer milletlerden ayıran özelliklerden biri gelenektir. Bir toplumun devamlılığı için geleneklerinin yeni nesillerde yaşatılması önemlidir. Türk toplumunun, bazı önemli gelenekleri şöyle sıralanabilir: Dini yaşayışı, sanat gelenekleri, dilin yapısı ve devletsiz kalmama geleneği gibi. Türk toplumunun tarihte daima bir devleti olmuştur. İslamiyet i de kendine göre yaşamaktadır. Türkçe, kısa cümlelere ve güçlü estetiğe sahip bir dildir. Dil en önemli anlaşma ve kültür aktarma aracıdır. Anahtar Kelimeler: Toplum, toplumsallaşma, gelenekler, kültür, dil, devlet. Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) GİRİŞ İnsan nedir? sorusuna, bazıları İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır şeklinde cevap verir. Yani insanın, psikolojik yönü ve diğer canlılarla ortak olan biyolojik yönü, fakat en önemlisi, diğer canlılardan farklı olarak, toplumsal yönü vardır. İnsanlar toplu halde yaşamaktadırlar. Bazı canlı türleri de toplu halde yaşamaktadırlar. Örneğin; arılar, karıncalar vb. Onların toplu halde yaşaması, içgüdüseldir. İnsan, değerler yaratabilen, dini, ahlakı, töresi olan ve tarih bilincine sahip olan tek canlıdır. İnsan, canlılar içinde bebeklik süresi en uzun olan ve yetişkinlere en fazla muhtaç olanıdır. Tek yaşadığı zaman insan, canlıların en zavallısıdır. Belki güçsüzlüğünü telafi edebilmek için insan toplu halde yaşamaktadır. Dünya da, toplum dışında kalmış, varlığını nasıl sürdürdüğüne ait çeşitli rivayetler olan bir örnek vardır: Vahşilerle ilgili vak aların en ilgi çekici olanlarından biri yaşları sekiz ve ikinin altında olan ve 1920 de bir kurt ininde bulunan iki Hintli çocuğa aittir. Bulunuşlarından bir kaç ay sonra çocukların daha küçük olanı öldü, fakat büyüğü olup Kamala diye isimlendirilmiş olan kız, 1929 a kadar yaşadı. Onun beşer cemiyetinde geçen hikayesi dikkatle kaydedilmiştir. Kamala bizim beşeri davranışlarla bir arada gördüğümüz vasıflardan hiç birini beraberinde getirmiş değildi. Ancak, dört ayak üzerinde yürüyebiliyordu, kurtvari hırıltılardan başka hiçbir lisana sahip değildi ve insanlardan herhangi diğer bir ehlileşmemiş hayvanın çekinmesi kadar çekiniyordu. Ancak, en itinalı ve muhtemelen sempatik bir talim neticesi, iptidai sosyal adetler kendisine öğretildi. Ölümünden önce, iptidai surette konuşmayı, insanlara ait yeme ve giyinme adetlerini ve diğer adetleri yavaş yavaş öğrenmişti (MacIver, 1979:73). Başka bir örnek de, altı aylıkken bir odaya bırakılıp, 1938 yılında, beş yaşında iken bulunan Anna vakasıdır: Mahpusluk hayatı esnasında Anna süte ilaveten pek az gıda ile beslenmiş, hiç bir normal terbiye görmemiş ve diğer varlıklarla hemen hiç temas kuramamıştı...anna bulunduğu zaman yürüyemiyor, konuşamıyordu, tamamen duygusuzdu ve etrafındaki insanlarla alakası yoktu (MacIver, 1969: 73). Görülüyor ki, doğduğu andan itibaren, tek başına yaşayabilen insanın durumu bu. Efsaneye göre, bir dişi kurt tarafından emzirilip büyütülen Romus ve Romulus kardeşler, Roma yı kurmuştur. Eğer Romus ve Romulus kardeşler, ormanda bir kurt tarafından büyütülmüş ise, Roma yı kurmalarına imkan yoktur. Çünkü Roma, toplu halde yaşayan insanların ürünüdür. İnsan, içinde doğup büyüdüğü topluma göre şekillenmektedir. Türkiye de, henüz yeni doğmuş bir çocuğu, götürüp İngiltere de bir İngiliz aileye versek, çocuk, o aile ve bulunulan ortamın özelliklerine göre büyüyecek; kısacası, İngiliz kültürüne göre yetişecek ve bir İngiliz olacaktır. Toplumların dilleri, dinleri, yaşayışları, mitolojileri, değer ve tutumları farklı farklıdır. İnsanlar, 252

3 Geleneklerin Toplumdaki Yeri ve Önem...belli bir mekan ve zamandaki belli bir topluma toplumsallaşır. Bu toplumun özelliklerini bilmek, onun üyesi olan bireylerin davranışlarını kestirebilmeyi, açıklayabilmeyi sağlar. Tarihçiler, edebiyatçılar, toplumbilimciler çeşitli toplum tiplerinin temel kişilik özelliklerinden oluşan toplumsal karakterden söz etmişlerdir (Tan, 1981: 37). Bireylerle toplum arasında sıkı bir ilişki vardır, fakat bu ilişki, kukla ile kuklacı arasındaki ilişki gibi, tek yönlü değildir. Birey az çok kalıplaşmış ve kestirilebilir davranışlara sahip olmakla birlikte, yenilik ve değişim yeteneğine sahip olan ve bu yeteneği sıklıkla kullanan etkin bir yaratıktır (Tan, 1981: 37). Toplumları bir birinden ayıran farklar vardır.bunlardan bazıları, toplumun dini hayatı, dilin mantığı, sanat gelenekleri, mitolojisi, hayat felsefesi gibi kültürel değerleridir. Bunlar, toplum hayatında zaman içerisinde gelenekselleşir, kısa sürede değişikliğe uğramazlar; değişmeleri çok uzun zaman gerektirir. Türk Toplumundaki Bazı Gelenekler: Her toplumda, iyi-kötü, güzel-çirkin nelerin uğrunda ölünebileceğini, ne için yaşanabileceğini belirleyen,insanların davranışlarına birer standart koyan değerler vardır. Değerler davranışlara yön verdikleri ve bir toplumdaki insanlarda ortaklaşa benimsendikleri için davranışlarda benzeşmeye ve dolayısıyla kalıplaşmaya yardım eder (Tan, 1981: 37). Değerler, toplumdan topluma değişebilmektedir. Bir toplumun geçmişinde mutlu ve ızdıraplı yaşayışları, o toplumun hayatında büyük etkiler bırakır. Bu etkiler, zamanla toplumda gelenek haline gelir. Bu gelenekler, insan vücudundaki iskelete benzer. Nasıl ki bir organizma, iskelet üzerinde ayakta duruyorsa, toplumlar da gelenekleri üzerine ayakta durur Gelenekler bitkilerdeki gövde biçimine, hayvanlardaki belkemiğine benzerler... Her ulusun kendi yaratılışına göre birtakım gelenekleri vardır. Bu gelenekler ulustan ulusa değişirler. (Baltacıoğlu, 1966: 10). Türk Dil Kurumu,geleneği şöyle tanımlamıştır: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyle saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane. (Türkçe Sözlük, 1992: 534). Adet ve görenekler gelenek değildir. Baltacıoğlu, gelekleri şöyle açıklamıştır: Gelenekler varlıklarını bazen tarih öncesinden, doğum çağından, totemcilik devrinden alan, kamunun duyunçaltına bir kez yerleştikten sonra evrim boyunca toplumlarını kovalayan, sosyal tipten sosyal tipe değişmeyen çok eski kamulsal (collectif) kalıtlardır. (Baltacıoğlu, 1966: 12), Türk toplumundaki, geleneklerin bazıları şunlardır: A- Din Gelenekleri Hazar Türklerinden küçük bir kısmının, M.S yılları arasında kutsal kitap olarak Tevrat ı kabul ettikleri, Gök Oguzlar ın da (Gagauzlar) Hıristiyanlığı kabul ettikleri bilinir. Gök Oğuzlar, Hıristiyan olmalarına rağmen, kurban kesip ve İslamiyet tekine benzer bir şekilde sadaka verdikleri ve domuzdan nefret ettikleri bilinir (Tanyu, 1978: 40). Bunların dışındaki Türk boyları İslamiyet i seçmiştir. Türklerin 253

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) İslamiyet i seçmesindeki en büyük sebep, daha önceki dini yaşayışları ile İslamiyet in büyük oranda uyuşmasıdır. Hırsızlık ve fuhuş, Türk toplumunda pek görülmezdi. Eski Türklerde, gök anlamına gelen ana söz, Tengri idi. Türkler, hiç bir şeyi renksiz söylemezdi. Hele konu böyle kutsal olursa. Onun için, göğe hep rengi ile birlikte Gök Tanrı derlerdi... Eski Türkçe de Tengri hem Tanrı hem de gök manasına gelirdi (Ögel, 1991: 701). Türklerdeki gök tanrı, tek Tanrıdır. Batıdaki, özellikle Yunanistan daki gibi, Tanrı somutlaştırılıp, heykelleri yapılmamıştır. Türklerde, GökTanrı düşüncesinin oluşmasını, yaşayışı ve yaşadığı coğrafi çevre ile açıklamak gerekir. Türkler, hayvanlarını otlatan ve 500 mil gibi geniş bir alan içinde hareketli bir hayat yaşayan atlı bir gruptur. Bu alana hakim olan gökyüzünün sonsuzluğu, yani mavi gök, yerde de kurt ve kartallardır. Ayrıca, bu grupların içinde de belli bir düzen vardı. Evde de baba otoritesi hakimdi ve çocuğun eğitiminden baba sorumluydu (Ögel, 1987: 425). Bozkurt efsanesi de bu ortamın sonucunda doğmuştur. Fakat kurda saygı gösterilmesi, onun totem olduğu anlamına gelmez. Türklerde totemcilik yoktur. Delil olarak da: Totemcilikte, ana hukuku geçerli iken, Türklerde, baba hukuku ağır basar. Totemcilikte,aynı toteme bağlı olanlar, akraba sayılırken, Türklerde kan bağı vardır.totem hayatı yaşayan toplumlarda, geçimini avcılık ve toplayıcılıkla sağlarken, Türklerde, hayvan yetiştiriciliği ve tarım vardır. Türklerdeki kurtta, dini bir özellik yoktur (Kafesoğlu, 1983: 285). Türklerde sonsuzluğa uzanan, bir Gök Tanrı vardır. Türklerin, hakanlık kurması,hakanın tahta geçmesi, Tanrının iradesi ile olur, savaşlarda da onun iradesi ile zafere ulaşılır, Tanrı, insan hayatına müdahale ederdi (Kafesoğlu, 1983: 285). Oğuz Han devleti oğullarına taksim ederken, Ey oğullarım! Ben artık yaşlandım; Gök Tanrıya borcumu ödedim demekle, sevap işlediğine inanıyordu (Turan, 1990: 57). Eski Türklerde, Tanrı ya ve Ata mezarlarına saygı duyulur ve kurbanlar kesilirdi. Ölenin arkasından yas törenleri yapılır ve yemek verilirdi. Mezara saygı, Anadolu nun bazı yerlerinde bazı mezarlara kurban kesme, bazı mezarlarda bulunan ağaçlara bez parçaları bağlama ve cenazenin arkasında yapılan ağıtlar, galiba İslamiyet ten önceki yaşayışımızdan devam edip gelmektedir. Bazı yazarlar, eski Türklerin Şaman dinine mensup olduğunu yazar. Şamanizm, din değildir. Şamanlar, bazı dini ve sihri gösteriler yaparken, trans haline gelen kişilerdir (Kafesoğlu, 1983: 285). Kısacası, eski Türklerde, tek Tanrı inancı vardı. Tanrı kelimesi, Türklerde hiçbir zaman put karşılığı kullanılmamıştır. Hatta zamanımızda Tanrı misafiri sözü, hala kullanılmaktadır. Türkler, 9. yüzyılda İslamiyet le karşılaşınca, geleneklerine ve yaşayışına uyduğu için, kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. On bir asırdır da İslamiyet in bayrağını hep dik tutmuşlar, Avrupa da İslamiyet i, Türklerin dini olarak nitelenmesini sağlamışlardır. Türklerin, İslamiyet e olan saygısı ve bu dini yaşayışı, diğer milletlerden farklıdır. Mevlit ve Ramazan ayında minarelerdeki mahyalar, Türklerde daha fazladır. Baltacıoğlu İslamiyet ile Türkler arasındaki ilişkiyi şöyle anlatmaktadır: 254

5 Geleneklerin Toplumdaki Yeri ve Önem Her ulus layık olduğu dini bulur. Uluslar hem layık oldukları dinleri bulurlar, hem de aldıkları dinlere kendi özlerini verirler. Cami bütün Türk kültürünün, bütün Türk geleneklerinin birleştiği, kaynaştığı bir yerdir. Camide mimarlık, resim, musiki, töre, felsefe, her şey vardır (Baltacıoğlu, 1950: 1). B- Dil Gelenekleri Diller, toplumları bir birinden ayıran en önemli özelliklerdendir. Vendryes e göre dil, toplumla birlikte başlangıç noktası bilinmeyen bir evrimin sonucudur. Dilin iki özelliği vardır. Bu özellikler, bireyin dışında oluşu ve toplumun baskısıdır (Vendryes, 1968: 15). Ergin de, dili şöyle tanımlamıştır: Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendisine mahsus ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar, sistemli seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir (Ergin, 1972: 3). Kaplan a göre dil millet denilen sosyal varlığın temelini teşkil eder. O na göre dil, insan topluluklarını bir yığın ve kitle olmaktan kurtarıp duygu ve düşünce birliği olan bir millet haline getirir (Kaplan, 1983: 45). Dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağıdır (Kaplan, 1983: ). O na göre,bir nehir akarken, çeşitli unsurları bünyesine alması gibi, bir milleti dili de karşılaştığı toplumlardan kelime ve deyimler alır. Bu açıdan bakınca; her milletin dili, 0 milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin adeta bir özetidir (Kaplan, 1983: 188). İnsanlar, dil ile öğrenirler ve nesiller arasındaki bağ da, dil ile kurulur,dil ile, duygu ve düşüncelerini ortaya koyar, içini döker, bir bakıma psikolojik olarak da rahatlarlar (Mengüşoğlu, 1971: ). Mengüşoğlu na göre, (1971: ) dil hem insanın kendisinin hem de, dünyanın bir aynasıdır. İnsan olmak dilin eseridir. Bütün toplumlarda önce sözlü, sonra da yazılı edebiyatları gelişmiştir. Türk toplumlarında oldukça eski bir sözlü edebiyat geleneği vardır. Bir dilin zenginliği, onun eskiliği, sürekliliği, edebiyat ve bilim dili oluşuyla söz konusu olabilir (Buran, 1999: 14). Diller, değişebilir ama dillerin değişmeyen yönleri de, vardır. Türkçe nin değişmeyen yönlerini Baltacıoğlu, (1975: 9-10) şöyle açıklamıştır: Türkçe kısa cümleli dildir, kelime dizisi anlam dizisine paralel olan dildir, kelime müziği anlamıyla uyuşan dildir,...üreme kabiliyeti yüksek olan dildir,... Ağzın bütün organlarıyla hatta bütün gövde ile söylenen dildir. Elbette bir dile, yabancı kelimeler de girebilir, bazı kelimeler de kullanılmadığı için, ölebilir veya yeni kelimeler türetilebilir. Fakat alınan kelimeler, dile uygun hale getirilir. Üretilen kelimeler de, dilin yapı ve estetiğine uygun üretilir. Bir dil, filozofların kullanmasıyla, derinlik; sanatçıların kullanımıyla da güzellik kazanır. Türkçe de, fiil sondadır ve kısa cümle yapılı bir dildir. Tür dilinin yaşını Tuna, 8500 yıl olduğunu ileri sürmektedir (Buran, 1999: 13). 255

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) C- Sanat Gelenekleri Türkler, İslamiyet ten sonra, sanat dünyasına da bazı yenilikler getirmişlerdir. Bu yeniliklerin bazıları şunlardır: Medrese mimarisi, cami mimarisi, minare mimarisi, kubbe inşaatı, çinicilik v.b. bunların başlıcalarıdır (Kafesoğlu, 1983: 379). İslamiyet öncesinden beri devam eden taş işçiliği, minyatür, halıcılık, kilimcilik, demircilik vardır (Kafesoğlu, 1983: 308), (Ögel, 1988: ). Türk minyatür sanatı ve yazı sanatı, İslamiyet ten sonra daha da gelişmiştir. Halı ve kilim motifleri, yüzlerce yıldan beri aynen devam etmektedir. Türk tiyatrosuna baktığımız zaman, orada da bir farklılık görürüz. Batı tiyatrosunda, senaryo ön plandadır. Türk tiyatrosunda ise oyuncu ön plandadır. Ortaoyunu, Tuluat ve kukla, öz Türk tiyatrosudur. Önceden yazılmış senaryo yoktur. Olaylar sanatçının yaratıcılığına göre devam eder (Baltacıoğlu, 1941: 26). Gerek televizyonlarımızda, gerekse tiyatrolarda, en fazla ilgi çeken oyunlar, sanatçının ön planda olduğu tuluat türü oyunlardır. Toplumların, nelere güldüğüne de bakmamız gerekir. Zira, gülünen şeyler de toplumdan topluma değişir. Türk kültüründe, derin bir mizah anlayışı vardır. Ortaoyunu ve tuluatta bu en ileri şekilde görülmektedir. Fıkralarımızda da bir incelik ve mizah vardır. Her gün Karadenizlilere, özellikle Temel e mal edilen bir sürü fıkra üretilmektedir. Nasrettin Hoca, İncilli Çavuş ve Bektaşi fıkralarımız vardır. Türk Dünyasında, bir birinden habersiz iki tane Nasrettin Hoca nın ortaya çıktığı görülmüştür. Japonların, İpek Yolu TV. dizisine dayalı olarak, TRT den bir ekip İpek Yolu nun geçtiği yöreleri gezmeye çıkınca, Türkistan da bir Nasrettin Hoca ya rastladılar. O da vefat etmiş, ama bizdeki Nasrettin Hoca fıkralarına benzer fıkraları anlatılıyordu. O zaman aklımıza şöyle bir soru gelmektedir: Acaba Nasrettin Hoca var mı?, yoksa biz bazı fıkraları üretip, Nasrettin Hoca isminde birisine mi mal ediyoruz? Türk kültürü, mizah yönü güçlü olan bir kültürdür. Nasrettin Hoca nın, parayı veren düdüğü çalar, bire komşular hırsızın hiç mi günahı yok sözündeki incelik ve mantığa bakınız. Jest ve mimikler, müzik de bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özelliklerdendir. Yeryüzünde ne kadar millet çeşidi varsa, o kadar da mimik çeşidi vardır (Baltacıoğlu, 1943: 58). D- Devlet Kurma Geleneği ve Diğer Bazı Özelliklerimiz Eski Türklerde, halk ile toprak, devleti meydana getiren iki önemli unsurdu. Tarih boyunca hiç devletsiz kalınmamıştır. Bir Türk devleti yıkılmışsa, yerine bir veya birkaç devlet kurulmuştur. Bir Hun hakanı, Atalarımdan kalan toprağı kimseye vermem demişti. Devlet ve kağan yer ve suların sahibidir (Ögel, 1988: 347). Türkler, kendilerinin Dünyayı idare etmekle görevli olduklarına inanırlardı. Bu görevi, onlara Tanrı vermişti. Zaten kendi kağanlarının kutsal olduğuna, ilahi bir kaynaktan geldiğine inanıyorlardı (Güngör, 1992: 54). Cihanı idare etme düşüncesi, İslamiyet ten sonraki Türk devlet başkanlarının da vazifesi sayılmıştır. 256

7 Geleneklerin Toplumdaki Yeri ve Önem Türkiye de halen askere gidenler törenle gönderilmektedir. Bu durum asker millet olma geleneğinin halen devam ettiğini gösterir. Misafirperverlik geleneğimiz de, yüzlerce yıldır devam etmektedir. Kültürümüzde yer alan yiğit; delikanlı, mert, cesur, mazlumun yanında, zalimin karşısında olan kişidir. Bunun adı Erzurum da dadaş, Elazığ da gakkoş, Ege de efedir. Geçmişten beri bu böyle devam edip gelmektedir. SONUÇ İnsanı, üzerine ne yazılırsa o şekli alabilecek, boş ve beyaz kağıt gibi düşünmek de yanlıştır. İnsanın, biyolojik ve psikolojik özellikleri, toplumsallaşmada göz ardı edilemez. Bireyin, içinde yaşadığı toplumun değerlerine gösterdiği tepkiler sonucunda, toplum da değişebilir. İlk ve en etkili toplumsallaşma, ailede başlar, bunu akraba grupları, okul ve diğer kurumlar takip eder. Toplumsallaşma sürecinde, dolaylı ve dolaysız olmak üzere, iki türlü eğitimden söz edebiliriz. Çocuğun günlük yaşayışında, bazı davranışlarının ödüllendirilmesi, bazılarının da yasaklanması ve men edilmesi doğrudan öğretimdir. Çocuk; gerek kendisinin, gerek başkasının belirli bir davranış ve tutum gibi herhangi bir nedenle başkalarının mükafatlandırıldığını gördüğünde, bilinçli veya bilinçsiz olarak aynı mükafatı elde etmek için bireyin gösterdiği değişme çabalarına gıpta yoluyla öğrenme diyoruz (Tolon,1978: 316). İkincisi, dolaylı öğretim veya taklit dediğimiz durumdur.bu durum kişinin, çevresindeki insanlarda görüp sezinlediği, ona gıpta etmesi sonucu taklit etmeye başlamasıyla oluşur. Burada, davranışlarını görüp beğendiği kişinin, kim olduğu ve kişiliği de önemlidir. Bu şekildeki toplumsallaşma, belki daha da önemlidir. Bireye duygusal yakınlığı bulunan, ona en erken yaşlarda yaklaşan ve onunla yoğun ilişkiler kuran kişilerin onun üzerindeki etkisi hem daha derin hem de daha kalıcı olur...kısacası toplumsallaşma bireyin yaparak, deneyerek- yanılarak, karmaşık etkileşimler ve duygusal ilişkiler içinde gerçekleştirdiği bir süreçtir (Tan., 1981: 40). Toplumsallaşmada, önemli bir etken de, öğrenme sürecinde çelişkiler varsa, mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Toplumsallaşmada çocuğa, toplumun değerleri, ölçüleri, töreleri ve bunlara nasıl uyulacağı da aşılanır. Toplumsallaşma, çocuğa yalnız içinde bulunduğu toplumun kültürünü algılamasını, benimsemesini ve yaşamasını değil, kişilik kazanmasını da sağlar. Bir milleti,diğer milletlerden ayıran kültürüdür ve kültürün de temel öğesi gelenekleridir. Türk Toplumunun geleneklerinden bazıları din, dil, sanat ve devlet kurma geleneğidir.türk dilin yapısı, estetiği, elbette diğer dillerden farklıdır. Bilim dil ile yapılır, dil ile düşünülür, gelecek nesillere bütün birikimler dil ile aktarılır. Türk toplumu hiç devletsiz kalmamış, hatta aynı zaman diliminde farklı mekanlarda birden fazla devlet kurmuşlardır. Özellikle dil ve devletini kaybeden toplumlar zaman içinde kaybolup gitmektedirler. Dünya da birçok toplum dil ve devletlerini koruyamadıkları için 257

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) kaybolup gitmişlerdir. Türk Toplumunun geleneklerinin yeni nesillere aktarılması gerekir. Ertük (1972: 12), eğitimi bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlamıştır. Davranış değişiklikleri de Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda olmalıdır. Eğitimin bir görevi de kültür aktarmadır. Ergün,(1987: 62) bu durumu şöyle anlatmaktadır: Bir bireyin insan olabilmesi bir toplumun sosyal kültürel örgüsü içinde yaşaması zorunludur. Aynı şekilde bir toplumun da canlılığını ve güçlülüğünü sürdürebilmesi çağdaş değişmelere ayak uydurabilmesi için kendi kültürü ile damgalanmış, kendi toplumsal yapısını bozmadan olumlu yönde ilerletecek, geliştirecek şahsiyetlere ihtiyacı vardır. Durkheim, eğitimi toplumsallaşma gibi görmüştür. O, genç neslin, yetişkinler tarafından metotlu bir şekilde toplumsallaştırılmasını eğitim olarak belirtir. Eğitim, Türk toplumunu, çağın bilim ve teknolojik seviyesine ulaştırmaya çalışırken, kültürel değerlerini de ihmal etmemesi gerekir. KAYNAKLAR Baltacıoğlu, İsmail Hakkı; (1966), Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları, Milli Eğitim Basımevi, İst ; (1941), Tiyatro, Sebat Basımevi, İstanbul ;(1943), Türke Doğru,Kültür Basımevi, İstanbul ; (1971), Türk Plastik Sanatları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul ; (1950), Uluslar Dinler. Yeni Adam dergisi, sayı: ; (1975), Yayımla Kalkınma nasıl Olabilir. Yeni Adam dergisi, sayı: 891. Buran, Ahmet,(1991)Çağdaş Türk Lehçeleri,Elazığ. Ertürk, Selahattin;(1972) Eğitimde Program Geliştirme, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara. Ergun, Mustafa; (1987), Eğitim ve Toplum, İnönü Üniversitesi Basımevi, Malatya. Ergin, Muharrem,(1972), Türk Dil Bilgisi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul. Güngör, Erol, (1992), Tarihte Türkler, Ötüken Neşriyat, 4.baskı, İstanbul Kafesoğlu, İbrahim. (1983), Türk Milli Kültürü, Bogaziçi Yayınları:İstanbul. Kaplan, Mehmet,((1983), Kültür ve Dil, Emek Matbaacılık, İstanbul. Ögel, Bahattin; (1988), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araşt. Vakfı Yay. İst ;(1988),Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara ; (1991), Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt 3, Kültür Bakanlığı, Ankara. MacIver, R.M.; (1969), Cemiyet Devlet Kitapları, İstanbul. Mengüşoğlu, Takiyettin; (1971),Felsefi Anthropologi,Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul. Tan, Mine; (1981), Toplum Bilime Giriş, Ankara Ün. Eğt. Fak. Yayınları. Tanyu, Hikmet; (1978), Türklerin Dini Tarihçesi, Türk Kültürü Yayınları, İstanbul. Tolon, Barlas; (1978), Toplum Bilimlerine Giriş, Kalite Matbaası. Turan, Osman; (1990), Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, cilt: 1, Boğaziçi Yay. İstanbul. Türkçe Sözlük;(1992), Atataürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Vendryes, Joseph; (1968), Dil ve Düşünce, Çev. Berke Vardar, Tan Matbaası, İstanbul. 258

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER Prof. Dr. Erman Artun Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farklı birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi altında kalmıştır. Orta Asya'daki

Detaylı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Notları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Notları Ders Notları İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 4 KÜLTÜR, MEDENİYET ve BU KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKIŞIYLA İLGİLİ TEORİLER... 4 1.1. KÜLTÜR NEDİR?... 4 1.1.2. KÜLTÜRDE YOZLAŞMA ve KÜLTÜR EMPERYALİZMİ... 5 1.1.3. KÜLTÜRÜN

Detaylı

i TEŞEKKÜR Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın oluşturulma aşamalarında ilgi, destek ve yardımlarını esirgemeyip

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 371-390, 2008 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Ahmet Dalkıran Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ahmet DEMİR Doç. Dr. Fatma AÇIK ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin

Detaylı

SOSYAL YAPI ÖZELLİKLERİNİN SPORA ETKİSİ

SOSYAL YAPI ÖZELLİKLERİNİN SPORA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 SOSYAL YAPI ÖZELLİKLERİNİN SPORA ETKİSİ Cengiz BAYRAKTAR * ÖZET Sosyal yapı, bir toplumun kültürel yapı ve fiziki yapı özelliklerini

Detaylı

DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet SAİN Yüksek Lisans Tezi Felsefe ve Din Bilimleri

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

DİN VE SOSYALLEŞME * ÖZET

DİN VE SOSYALLEŞME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 429-454, ANKARA-TURKEY DİN VE SOSYALLEŞME * Ejder OKUMUŞ ** ÖZET Bireyin grup veya toplumla bütünleşme sürecinin

Detaylı

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI- KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ 1

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI- KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ 1 75 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HALI- KİLİM SANATI VE ETNOGRAFİK ESERLERDEKİ DAMGALARIN DİLİ 1 AKSOY, Mustafa TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türkiye de halı-kilim sanatında kullanılan damgalar genelde Anadolu daki

Detaylı

The Journal of Marmara Social Research ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI

The Journal of Marmara Social Research ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 3, Aralık 2012 ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşegül DEMİRBULAK ÖZET Fransız Estetik tarihinin önemli

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

YAŞAMI VE SANATI İLE BİR TİYATRO ADAMI: BOZKURT KURUÇ

YAŞAMI VE SANATI İLE BİR TİYATRO ADAMI: BOZKURT KURUÇ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİYATRO ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ YAŞAMI VE SANATI İLE BİR TİYATRO ADAMI: BOZKURT KURUÇ HAZIRLAYAN ÇETİN ÖZEN 20062595 DANIŞMAN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisi. Vatandaşlık. Ünite 1-11

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisi. Vatandaşlık. Ünite 1-11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Vatandaşlık Bilgisi Ünite 1-11 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1065 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BİRİMİ DİL NEDİR? Dil, en basit tanımıyla bir bildirim aracıdır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde kullanılan jestler, mimikler, el, kol, yüz ve vücut hareketleri de toplumdan topluma az çok değişen anlatım ayrılıklarına

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİN HİZMETLERİNDE DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DANIŞMAN Doç. Dr. Habil ŞENTÜRK HAZIRLAYAN

Detaylı

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains Kaz 116 ÖZ Ali DUYMAZ * Halil İbrahim ŞAHİN ** Araştırmanın

Detaylı

ISSN 1300-283X. BİLGE DERGİSİ Akademik ve Hakemli Bir Dergidir. Kapak Tasarımı / Cover Designer : Sinan CAN

ISSN 1300-283X. BİLGE DERGİSİ Akademik ve Hakemli Bir Dergidir. Kapak Tasarımı / Cover Designer : Sinan CAN Sgm ta TİN TAMlTIU TAHLİL El d e m i ş i Üç Ayda Bir Çıkar / Published Quarterly K U R U C U S U (F o u n d e r) Prof. Dr. Sadık TURAL Başbakanlık (Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı) C ilt: 11, 2004 / Kış

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL

Detaylı

ŞERAFETTİN TURAN IN TARİHÇİLİĞİ

ŞERAFETTİN TURAN IN TARİHÇİLİĞİ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/28 (2014-Bahar/Spring), ss.393-409. ŞERAFETTİN TURAN IN TARİHÇİLİĞİ Alev GÖZCÜ* Öz Şerafettin Turan, yaşayan önemli

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI SEVİNÇ ÇOKUM UN ROMANLARINDA SOSYAL YAPI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Necla DAĞ

Detaylı

NUH TUFANI ROMANINDA GEÇEN TÜRKMEN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

NUH TUFANI ROMANINDA GEÇEN TÜRKMEN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME NUH TUFANI ROMANINDA GEÇEN TÜRKMEN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Nesrin SİS 1 ÖZET Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesi ile birlikte Türk Dilinin Güneybatı lehçeleri arasında yer alır. Her iki lehçede

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisi. Vatandaşlık. Ünite 1-11

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Bilgisi. Vatandaşlık. Ünite 1-11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Vatandaşlık Bilgisi Ünite 1-11 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1065 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM HEDEFLER İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM Eğitimin Genel Karakteri Eğitim Nedir? Eğitimin Amacı Eğitimin Açık ve Gizli İşlevleri Eğitimi Etkileyen Faktörler Dünyadaki Eğitim Sistemlerinde

Detaylı