23 KASIM 2006 SORUN. Polemik. e.posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 KASIM 2006 SORUN. Polemik. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com"

Transkript

1 SORUN Polemik MARKSİST İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ DERGİSİ 23 KASIM e.posta: Süresi: Şimdilik İki Ayda Bir Yayımlanır Sayı: 23 (2006) Fiyatı: 4 YTL (KDV Dâhil) Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Sırrı Öztürk Yönetim Yeri ve İletişim: Çatalçeşme Sokak, No: 46, K/3, D/6 Cağaloğlu-İstanbul Telefon : (0212) Fax : (0212) Posta Çeki No: Banka Hesap No: İş Bankası Cağaloğlu Şubesi (1095) Abonelik Yurtiçi yıllık 6 sayı - 24 YTL. Yurtdışı dört katı Yayın ilkelerimizle bağdaşmayan ilanlar kabul edilmez. Gönderilen yazıların beş dergi sayfasını geçmemesi (CD ve e-posta), Word programında zenginleştirilmiş metin biçiminde Times Türk veya Helvetica Türk yazı karakteriyle kaydedilerek gönderilmesi gerekir. Yazılı metinler kaynak gösterilerek kullanılabilir. Teknik Hazırlık: Sorun Teknik Büro Baskı: Huzur Ofset Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. B Blok 336/1 Tel: Topkapı-İstanbul Yayın Türü: Yerel Süreli Baskı Tarihi: 15 Kasım 2006 ISSN S.P. F/1 1

2 İÇİNDEKİLER Hıdır Diren Militarizmin Panzehiri II. TTKK ve Birleşik İşçi Cephesi 3 Suha Bulut - Karikatür 10 İsmail Arguvanlı Fındık Linç II. TTKK Bilinci 11 Ali Özdoğu Pratik-Eleştirel Faaliyet ve Faşizm Nasıl Yargılanır? 16 Nazire Işıklı Emperyalizmin Gündemindeki TC Devleti ve TC nin Gündemi 22 Suha Bulut Türkiye nin Küçük Asya Tarihi ve Kürtler 26 Ahmet Temizel Altemperyalist Bir Ülkede Yurtseverlik Nedir? 32 İsa Gözaçtı Yakındoğuya Emperyalist Müdahale ve Bölgesel Güç Odakları 37 Serhat Munzur Bilim, Üniversite ve Gerçekler Tolga Ersoy Resmî Tarih Polemikleri Hakan Mertoğlu Ütopyacı Kurgu!... Masal, Ütopya ve Fantastik Edebiyat 78 Kemâl Kök Dönem/Kuşak Edebiyatı ve 12 Eylül 84 Kemâl Kök - Şiir 89 Sabahattin Ali Tayır Tecrit, Hayat ve Sanat 90 Sanat Cephesi Sanatçılar da Tecritte 92 Ertan Taşdelen - Şiir 94 S.P. Dergi mize Yöneltilen Eleştiriler Üzerine 95 Turgay Ulu Bir Kitap Gün Ağarmasa 101 Sırrı Öztürk Dersim Dersim Turgay Ulu - Şiir 120 Sanat Cephesinden Haberler 121 H. Ali Selvi - Şiir 122 Azimet Ceyhan - Karikatür 124 Bizden Haberler Hıdır Diren -Polemik- Militarizmin Panzehiri II. TTKK ve Birleşik İşçi Cephesi TC Devletinin kuruluşunda askerlerin büyük bir rolü var. 86 yıldır askerler politikada söz, yetki ve karar mekanizmalarına sahip. TSK, izlenecek politikalarda belirleyicilik vasfını korumak azminde. TSK, aynı zamanda finans kapitalin önemli bir gücüdür. Bankası, sigortası, sınaî kompleksleri olan biricik güçtür. Uluslarötesi tekelci sermayenin yerli-iç ortağı sermaye sınıfı ile TSK hemen hemen her alanda ve konuda içli dışlıdır. TSK nın elindeki finans kuruluşlarının TÜSİAD, MÜSİAD ve Anadolu Kaplanlarının elindekilerden geri bir yanı yoktur. TC Devleti ABD ve AB ye bağımlıdır. NATO-PENTAGON-CIA-MOSSAD, vb. ittifak ve ilişkiler içindedir. TSK nın yetiştirdiği emekli-emeksiz paşalar, hemen her alan ve kurum da köşe taşı misali el üstünde tutulmaktadır. Siyasî partilerde, bankalarda, holdinglerde, fabrikalarda, basında, Tv lerde, anılan ve anılmayan istihbarat birimlerinde, "derin" diye anılan kimi ilişkilerde, vakıflarda, dernek ve spor kulüplerinde, üniversitelerde, elçiliklerde birinci sırayı daima askerlerin aldığı bilinmektedir. Emekli-emeksiz paşaların yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerinde edindikleri bilgi ve bilinç düzeylerinin test edilmesi aktüel olaylar karşısında verdikleri beyanlardan anlaşılmaktadır. Basında, Tv lerde kendilerine uzatılan mikrofonlara verilen mesajlara bakıldığında ideolojik, teorik, kültürel birikimlerinin çok geri bir düzeyde seyrettiği görülüyor. Emekli-emeksiz paşaların biricik ideolojik gıdası resmî tarih anlayışına ve resmî ideolojiye (Kemalizme) dayalıdır. Militarist, ırkçı ve şoven ögeler tüm söylemlerine egemen durumda. Sosyal bilimler, tarih, felsefe, siyasal-ekonomi, sanat, kültür ve estetik gibi dal ve alanlarda, eğitim-öğrenim ve konumları gereği, daha ilerde ve yetkin olmaları da zaten kendilerinden beklenmiyor. Devrimci, demokrat, ilerici, sosyalist, Marksist düşünce akımlarına karşı ve kapalı biçimde yetiştirilen askerler arasından bu çemberi kırıp aşmaya yönelen askerler TSK camiasında asla barınamaz, tasfiye edilirler. En somut biçimiyle 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askerî faşist darbeler sürecinde TSK nın Kara, Deniz, Hava, Jandarma kuvvetlerinde ve çeşitli kademelerinde görevli askerler arasında sistemi devrimci yol ve yöntemlerle dönüştürmek isteyenler çıkmıştır. TSK bünyesinden çıkan bu askerler arasından yargılanıp idam edilenler, ordu bünyesin- 3

3 den ihraç edilenler, ağır hapis cezasıyla hüküm giyenler, ordudan firar edip yurt dışına siyasî mülteci olarak gidenler de bulunmaktadır. TSK bünyesi, tıpkı üniversiteler gibi bilimsel bilgi ve bilinç veren bir kurum işleyişine sahip değildir. Olamaz. Irkçı, militarist, şoven ve Türkçü akımlarla beslenen kurumlardan yetişip de ilerici ve dönüştürücü fikirlerle tanışan TSK mensuplarının sayısı da parmakla sayılacak kadar azdır. Emekli-emeksiz paşalara mikrofon uzatmak artık bir moda oldu. Onlar da mevcut Anayasa ve Yasa'lar karşısında "doğal" bir koruma zırhına sahip olduklarından her konuda destursuz söz etmek hakkını kendilerinde görmektedirler. Örneğin Nâzım Hikmet in Kore ye gönderilen Türk askerlerine bu haksız savaşa karşı barışı ve insanlığın sosyal kurtuluşunu açıklayan bildirileri Kore deki Türk askerine havadan atılışına tepki gösteren bir emekli paşa, Kore'ye asker gönderilmesini siyasî ve etik açıdan içine sindirebilmekte fakat Nâzım ı etik açıdan çok çirkin bir üslupla suçlayabilmektedir! Nâzım ın siyasî, sanatsal, estetik ve etik açısından eleştirisi, ırkçı, militarist, gerici ve faşist düşünce akımlarına girip çıkmış kimselerin işi değildir. Bu görev, ancak ve ancak Devrimci ve Marksist Kadro olmayı hakedenlere aittir. "İç meselemizdir." Yeri gelmişken söylemek durumundayız: Anılan Kadrolarla "iç meselemizi" olması gereken yerde tartışamadık. Eloğulları, bizim insanlarımızı mevcut yasal düzenlemeleri de çiğneyerek paşa gönüllerine göre yargılamak hakkını kendilerinde görebiliyorlar. Bu bir yana Nâzım ın şiirlerini sömürücü çıkarlarına alet edip parselasyona tabî tutabiliyorlar Aynı ağızlar yine mevcut Anayasa ve Yasa'ları hiçe sayıp açıkça darbeyi savunabiliyorlar. Darbe savunuculuğunu İç Hizmet Yasası"na, "sistemi koruyup-kollama" şiirsel dizelerine dayandırabilmektedirler. Emekli-emeksiz paşaların bu konular üzerindeki "yüksek performansı"nı sollayıp darbe ve cunta gibi kalkışmaların "bir hak" olduğunu çok üstün belagatıyla ileri süren üniformasız gazeteciler de vardır. De Gaulle ün V. Fransız Cumhuriyeti ni kurmasına imkân tanıyan Fransız paraşütçü birliklerinin Paris'e çıkarma yapması olayını "örnek" gösterip Ordu-Asker Partisi ne trenin makasını açan gazeteci, eski Harici Büro "TKP si, Barış Derneği kurucusu zat, hayatı boyunca işçi sınıfına, emekçi halklara güvenen bir konumda olmamıştır. Cuntacı-Darbeci seçimleri böylelerinin ekmek parası olmuştur. Yine emekli-emeksiz paşalardan biri (adlarını, kimliklerini anmak istemiyoruz, beigelidir.), Tv lerin birinde kendisine uzatılan mikrofonda ve sorulan "Asker ne zaman darbe yapar?" sorusuna, "15/16 Haziran 4 gibi bir kalkışma olduğu zaman" biçiminde bir cevap vermekte/verebilmektedir. Emekli-emeksiz paşalar gayet normal biçimde ve kendilerini layusel addederek 15/16 Haziran Hareketi ni sistemi yıkmaya karşı bir "kalkışma" olarak değerlendirmektedir. Onların bu türden bir literatür kullanarak Darbe-Cunta yapma haklarını savunması karşısında yine "doğal" olarak hiç bir savcı mevcut Anayasa ve Yasa'lara dayanarak asla soruşturma açmayacaktır. Niçin açsın ki? Adliye binalarında "Adalet Mülkün Temelidir" diye yazmıyor mu? Devlet tekelci kapitalizmi sistemin, rejimin, düzenin tek egemen gücü değil mi? İdeolojik ve sınıfsal seçimleriyle bu sistemin çıkarlarını koruyupkollamaya koşullu olanlar 15/16 Haziran a "kalkışma" diyor, böyle bir literatür kullanıyor. Sol cenahtan kimileri de fukara Sırrı Öztürk'ün 15/16 Haziran Hareketi ni diyalektik tarihsel materyalist yönteme uygun olarak her açıklayışında O na saldırıyorlar, sataşıyorlar... En son örneğini Almanya daki bu konuda yapılan etkinliklerde gördük. Hayatları boyunca ne askerlik bilimi, ne fizik bilimi, ne de diyalektik yasallıkları okuyup özümleyememiş olanlar 15/16 Haziran Hareketi'nin kendiliğindenliği (!)ni akıllarınca öne çıkarıp bizleri vurmayı denemiştir. İşin özüne inmeden hemde Kimileri de en keskin bir literatürü kullanarak emekli-emeksiz paşaların kullandığı literatürü sollamak istemiştir. Ne mi demişlerdir? Ayaklanma, başkaldırı, vs. Oysa ayaklanan, başkaldıran, isyan eden, darbe ve cunta yapan emekli-emeksiz paşalar olmuştur. Kime karşı? İşçi Sınıfı ve emekçi halkların haklı talep ve ihtiyaçları uğruna ayağa kalkmalarına karşı. Devlet tekelci kapitalizminin yüksek çıkarlarını koruyup-kollama aşkına! avantalar ve yağmalar düzeninin korunup-kollanması için de militarist baskı ve teröre ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin mantığına uygun olarak da ırkçı, kara gerici, şoven, sosyalşoven, Türkçü, Türk- İslâm Sentezci", faşist akımlar doğrudan ve dolaylı biçimde desteklenmektedir. Devlet destekli çete ve mafyatik örgütlenmeler, kapitalist anarşinin doğal bir bölümü olarak tüm süreçlerde sotada hazır tutulacaktır. Sosyal muhalefet olaylarının kabardığı, siyasal-ekonomik krizlerin derinleştiği süreçlerde anılan gizli örgütler işbaşı yapmaktadır. "Linç" girişimlerini salt bir siyasî eğilimin "vukuatı" olarak anmak doğru olmayacaktır. Faşist, faşizan yöntemler arasındaki Linç olayının da bir açıklaması vardır. * * * "Siyasî İslâm" AKP iktidarının dördüncü yılını ikmal ederek beşinci yılına (seçim yılına) girmesiyle birlikte, sosyal olaylarda bir hareketlilik gözlenmiştir. 5

4 Toplumdaki olay, olgu, süreç, veri vb.'lerini somut şartları içinde değerlendiren ve kitlelerin talep ve ihtiyaçlarına doğru teşhis koyup onlara yol gösteren örgütlerden yoksun bulunmaktayız. Sağlı sol lu burjuva partileri, sosyal sınıf ve sosyolojik emekçi halk gerçekliği üzerine oturtulması gereken gündemi, bilinçli çarpıtmalarla laik-şeriat gibi sunî ve sahte bir gündeme kaydırmak istemektedir. Laik-şeriat, irtica-mürteci, dinci-atatürkçü, ilerici-gerici, vb, isim ve nitelemelerle yapılmak istenen tartışmaların bilimsel bir yanı yoktur. Tartışmayı bilimsel temellerine oturtmak isteyen Devrimci ve Marksist Kadrolar, sistemin baskı ve terörü altındadır. Onların düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kullanmaları keyfî ve fiilî kuşatmalarla ellerinden alınmak istenmektedir. Anılan özgürlüklerimizi kullanıyoruz, buna cüret ediyoruz. Fakat çok büyük bedeller de ödüyoruz. İşlevsel olmamızın önü binbir cezaî, hukukî, maddî, manevî, moral tehditlerle kesilmek isteniyor. Yukarıda sıralanan sahte ve sunî gündem maddelerini anlatan literatürlere bakarak bir kere daha tekrarlamak ihtiyacını duyuyoruz: TC Devleti ne laik, ne demokratik, ne cumhuriyet, ne sosyal, ne de hukuk devletidir. İrtica, mürteci, dinci, gerici" tanımlamaları yalnızca ve sırasıyla DP, MP, CKMP, AP, DYP, ANAP ve AKP gibi partiler için değil, ilerici ve atatürkçü geçinen CHP ve öteki partiler için de söylenecektir. Bu partiler de sosyalizme karşı gerici, tepkici ve tutucu birer rol oynayan partilerdir. Burjuva partilerinin tamamı bilim ve akıl dışı yol ve yöntemlerle sosyal sınıfları ve emekçi halkları dışlayıp büyük demagojilerle onların talep ve ihtiyaçlarını sis perdesiyle karartmaktan yanadırlar. Hatta burjuva demokrasisi(!)ni fazlaca idealize ederek açık faaliyet alanlarında güvencesiz, kabak çiçeği misali açılıp, sisteme kalp ilacı olan işçi ve komünist isimli örgütler de birer "resmî" ya da "muvazaa" partileri olarak Demokrasimizin nezaketini korumaktadırlar AKP'nin iktidara gelişi, tekelci sermayenin programını uygulayışı, ABD ve AB ye kölece bağımlı oluşu, emperyalizmin Yakın Doğu ya müdahalesi sürecinde, Bölge halklarının ABD ye karşı eylemli kalkışması, kimilerinin ise, ABD-AB ile sarmaşıp işbirlikçilik yapması, pek çok sorunu tartışmaya ve çözüm yöntemi üretmeye çalışanları düşündürmeye itmiştir. TC Devleti, NATO cu, PENTAGON cu, ABD ci ve AB'ci konumuyla asla ilerici, antiemperyalist bir konumda değildir. Olamaz. Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı, Kuvvet Komutanları, Siyasî Partiler, Basın ve Yayın kuruluşları, Tv ler, Üniversiteler, sahte ve suni gerekçelerle, ayrıca kapitalizme bizzat karşı çıkmadan sözde antiemperyalist görünmeye büyük bir özen göstermektedirler. 6 Son ayların gündemini belirleyen beyanatların hiç birinde ABD ve AB yi işçi sınıfı ve emekçi halkların sosyal çıkarları doğrultusunda karşıya alan bir tavıra rastlanmamaktadır. İdeolojik-sınıfsal seçimini, uluslar ötesi tekelci sermayenin ve O nun yerli ortaklarının düzeninden, sisteminden ve rejiminden yana yapanların sözde antiemperyalizmi kimseyi yanıltmasın. Tutarlı bir antiemperyalist duruşun, mutlaka kapitalizme karşı çıkılarak olabileceğini unutmayalım. Devrimci ve Marksist Kadrolar dışında tutarlı bir antiemperyalist aramanın saçmalık olduğunu bilince çıkaralım. TC. Devletinin her 30 Ağustos dizaynında ve özellikle de burjuva ve küçükburjuva kimi kesimlerinde "darbe-cunta" tartışmaları öne çıkarılır. Terfi sırası gelen paşaların söylemlerine, biyografilerine bakılarak gündeme taşınır. Bu 30 Ağustos ta işbaşına gelen paşalar sözleşmişçesine çeşitli beyanatlarıyla "siyasî islâm" AKP iktidarını top ateşine tuttu. Paşalar âdeta birer politikacı gibi konuştu. Zaten "Ordu-Asker Partisi denilmesinin maddî bir zemini yok değil. TC. Devletinde Devrimci ve Marksist Kadrolar dışında herkes, her kurum doğrudan siyasetle iştigal etmektedir. Sistemin; hakikî Komünistleri "resmî" ve "muvazaa" partileriyle kuşatarak, artık biçimsel kaba güce başvurma yöntemlerine iltifat etmediği anlaşılıyor. Fakat, "hini hacette" cezaî, hukukî, keyfî ve fiilî baskı ve terör uygulamaktan da geri durmuyor. Siyasî İslâm ı ilkin Cumhurbaşkanı Meclisi açış konuşmasıyla topa tuttu. "Darbe-Cunta" heveslileri bu topa tutuşa büyük anlamlar verdi. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumların açılışlarında da benzeri sahneler görüldü. Cumhurbaşkanı, sistemi koruyan bir konumdadır. O'nun sistemi koruma aşkına söylediklerine farklı nitelikler yüklemeye kalkanların perişanlığını da unutmamak durumundayız. "Gerekirse Laik Cumhuriyet i korumak için temel hak ve özgürlükler sınırlandırılabilir." diyen Sezer, bu türden tavrıyla hemen 12 Mart 1971 in ilk başbakanı Nihat Erim in "gerekirse demokrasinin üzerine bir şal örtülür " özdeyişini(!) hatırlatmıştır. Sezer, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Erim, Üniversite öğretim üyesi Prof. kimliği ile bu sözleri sarf ediyor! Emekli-emeksiz paşalar zaman zaman ve çok açık biçimlerde "şu insan hakları, demokrasi olmayacaktı ki, biz iki haftada hallederiz" diyerek bilinçlerini(!) konuşturmuştur. 12 Mart "ara rejim" dedikleri süreçte, zaten faşist yasalar yürürlükteyken, bir de "makabline şamil" yasal düzenlemelerin uygulanacağını da çok işitmiş idik Ağustos dizaynı sonucunda işbaşı yapan generallerin çıkışını burjuva basını "askerin yeniden siyasete dönüşü" ya da "askerin, siya- 7

5 sî rolünün kısıtlanmasına direnişi" biçiminde değerlendirdi. Yeni bir "28 Şubat postmodern darbesi"nin çeşitli versiyonlarının deneneceğini söyleyenler de çıktı. Laik-şeriat, ilerici-gerici, irtica-mürteci, dinci-atatürkçü gibi bir literatürü bilimsel tanımı yerine herkesin işine geldiği biçimde kullandığı bir ortamda (çünkü bu ortamı tersyüz edecek ne İSP ne de TKP gibi bir PARTİ'miz vardı.), bu süreci ayakları üzerine oturtacak bir kurumsal düzeneğimiz henüz işbaşı yapamamıştı. "Ordu-Asker Partisi" kılıcını atmış "Rejimle ilgili bazı endişelerimizden rahatsızlık duyanlar varsa bu onları bağlar. diyordu, Büyükanıt paşa. KKK İlker Başbuğ, "TSK başka ordulara benzemez... iç mihraklarla mücadelesini 'tavizsiz yürütecektir. diyordu. HKK Faruk Cömert "Çatı yıkılırsa herkes altında kalır. diyerek amaçlarını dillendirirken, DKK Yener Karahanoğlu: Bu mihraklar ya ülkeyi terk edecekler ya da Anadolu denizinde boğulacaklar! demek ihtiyacını duymuştur. Bu türden söylemleri faşist partiler zaten her vesileyle "ya sev, ya terk et", türksen öğün, değilsen itaat et diyerek dillendirmekteydiler. Duvar yazıları bu türden vecize lerle doludur. Cumhurbaşkanı, bürokrasinin kimi kurumları, TSK ve onların işaret ettiği hedefe yönelen gerici CHP vb. siyasî partilerin, 30 Ağustos sonrası "Cumhurbaşkanı dizaynı" kavgasında AKP yi iyice köşeye sıkıştıran bir yöntemi uygun buldukları anlaşılıyor. Sözde laikler, Köşk te frak giyen, batılı görünümlü, kokteyllerde kadehini kaldıran, devlet tekelci kapitalizminin işleyen çarkına biçimsel anlamda çomak sokmayacak birini Cumhurbaşkanı olarak görmek istemektedir. "Siyasî İslâm"cılar ise, sözde laiklerin yerine sözde dindarların Cumhurbaşkanı olarak devlet tekelci kapitalizminin yüksek çıkarlarının daha iyi kollanacağını iddia etmektedir. Yaptığı hizmet lerle de bunu kanıtlamaktadır. Bu tartışmalarda galiba en anlamlı sözü "Allahın dediği olur" özdeyişindeki gibi TÜSİAD ileri gelenleri söylemiştir: "Demokrasimizin ve ekonomimizin sürekliliği ve güven ortamının devamı için uygun bir formül bulunacaktır." Devlet tekelci kapitalizminin yüksek çıkarlarını koruyup-kollama işinde ne "yasal" parti AKP nin, ne de "yasal olmayan" "Ordu-Asker Partisi" nin dediği olacaktır. Öteki burjuva partilerinin de dediği olmayacaktır. Uluslar ötesi tekelci sermayenin ve yerli ortaklarının dediği olacaktır. Finans oligarşisinin hegemonyasındaki bir sözde demokraside "yasal" parti AKP, "yasal olmayan" ve doğrudan politika ile uğraşan emekli-emeksiz paşaları ne kızağa çekebilecektir, ne de emekliye sevk edebilecektir. Taraflar arasındaki kayıkçı dövüşü karakolda bitmeye- 8 cektir. Düzen içi ve uzlaşır çelişkileri yeniden dizayn ve telif edilecektir. Sonuçta da "kabak" ilerici, demokrat, devrimci, yurtsever, sosyalist ve Marksist cenahımızın başında patlayacaktır. Faşist ve faşizan unsurları sürekli biçimde bağrında taşıyan sistemin militarizme ihtiyacı vardır. Faşizmin-Militarizimin panzehiri de "Birleşik İşçi Cephesi"nin örülmesi ve İşçi Sınıfı Partisi nin işbaşı yapmasındadır. ABD nin Ankara daki Büyükelçisi, generallerin çıkışını soran gazetecilere verdiği cevabında "bunlar kuru gürültü" diyor/diyebiliyor. ABD, Yakın Doğu ya müdahalesinde belli ve bilinen projesini uyguluyor. "Kürt Sorunu" nun çözümünde ise, emperyalizme zarar vermeyen uğursuz bir projeyi mek parmak mek parmak ilerletiyor. Bölgeye "genel müfettişler" ve "koordinatörler" gönderiyor. TC Devletine "işte muhatabınız" bunlar diye tebligatını yapıyor. Öte yandan da AKP'nin seçim öncesi büyük ihtiyaç duyduğu ABD desteğini almanın görüntülerinde, emperyalizmin en iğrenç sözcüsü, haksız savaşların ve tekellerin baş temsilcisi konumundaki bir adamın icazetini almak için G. W. Bush un ayağına gidiyor. Fukara Müslüman emekçilerin değil, emperyalizmin dostu olduğunu Bush un ağzından kanıtlamış oluyor: "Dostum ve barış adamı Tayyip!... " sözleri AKP'ye de yaramayacaktır. Daha önceleri İnönü ye, Demirel e, Özal a, Ecevit e yaramadığı gibi Tayyip'e de yaramayacaktır. Seçim hesaplaşması sürecinde kullanılacak argüman şimdiden belli olmuştur: Kürt realitesi, Ermeni sorunu ve Kıbrıs. Seçimlerde tüm siyasî partiler milliyetçi bir söyleme gelmiştir. Sarı ve kirli sollar da "darbe-cunta" çağrışımlarından medet ummaktadır. Nasyonal sosyalistler, her boydan ve soydan faşistler de aynı ata oynamaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi "gericilik dalgası" bulunduğumuz bölgeyi ve coğrafyayı da etkisine almıştır. "Ezeceğiz, yok edeceğiz, savaşacağız" söyleminden gayri niyeti olmayanlardan ülke ve bölgenin sorunlarına çözüm üretilmesini beklemek, siyaseten intihar demektir. İktidarın paylaşımındaki çıkar çelişki ve çatışkıları devam edecektir. 12 li darbeler yerine 28 Şubat ınkinden daha farklı bir darbe beklentisi kimi çevrelerce açıkça (alenen) telaffuz edilmektedir. TCK ya göre "Anayasal suç" işlenmekte ve fakat sonu "kahrolsun" ile biten nakaratlarla Devrimci ve Komünistlerin yanı sıra Kürt düşmanlığı körüklenmektedir. Sistemin temel direkleri çatırdıyorken, "kuru gürültü" çıkararak varlıklarını sürdürmekten yana olanların suni ve sahte gündemlerine aldanarak rehavete, korkuya ve sömürücüye biat etmeye dayalı projeler açığa düşürülmüştür. Cenahımızın anlamlı ve ileri bir adım atmasıyla 9

6 açığa düşürülenler arasına, çatlağı derinleştirilebilecek kamaların sokulması kolaylaşacaktır. Tarihsel haklılıklarıyla işçi sınıfı ve emekçi halkların sosyal kurtuluşundan yana olan tüm güçlerle; baskı, terör ve sömürü uygulayan güçler karşı karşıya gelmiştir. Cenahımız bir çetin sınavın eşiğindedir. Yapılacak iş, tutulacak yol-yöntem bellidir: İşçi Sınıfı Hareketi ile Sosyalist Hareketi buluşturup bütünleştirecek ve böylelikle ancak Devrimci ve Marksist olabilmeyi hak edecek bir inisiyatifi hareketlendirmek. Partileşme Sorunu nu gündemleştirip PARTİ'nin oluşturulması yolunda çeşitli istişari toplantı, konferans ve kurultaylar düzenlemek. Bu sürecin doğal uzantısında II. Tüm Türkiye Komünistleri Kongresi ni (II.TTKK) gerçekleştirip tarihsel hesaplaşmada belirleyici yığınağı yapabilmek PARTİ'nin oluşturulması, Birleşik İşçi Cephesi nin örülmesi sürecin en anlamlı adımıdır. Bu görevin gereğini yapanlar sistemin uygulaya geldiği baskı, terör ve sömürüyü anladığı dilde karşıya alabilir ve sıçramalar yapabilir. Yoksa? Yoksası-moksası da kalmadı gayri. 15 Ekim 2006 Suha Bulut - Manisa İsmail Arguvanlı -Polemik- Fındık Linç II. TTKK Bilinci Senin her tanende zeytin İnsanlığın kahrını görüyorum Senin her tanende zeytin Ölüyorum diriliyorum... Sabri Soran Fındık sorunuyla ilgili bazı değinmelere başlarken Sabri Soran'ın Zeytin isimli şiiriyle konuya girmeyi uygun bulduk. Yeni nesiller Sabri Soran ismini tanımazlar. Nasıl tanısınlar ki, liberal, postmodern, tasfiyeci solların, sanat ortamımızı tekelci sermayenin güdümünde yorumlayanların kuşattığı bir süreçte TKP li Sabri Soran'ı kim anar? Onun biyografisi, sanat anlayışı, mücadelesi ve şiirlerinden nesnel gerçeklikle sözeden ciddî ve güvenilir bir kaynağımız, arşivimiz var mıdır? Yoktur. TKP derken resmî işçi ve komünist partileri kastetmiyoruz. Resmîlerle bir işimiz yoktur. Tarihî TKP yi, 10 Eylül 1920'lerin devrimci geleneklerini sürdürenleri kastediyoruz. Kara zeytin üzerine pek çok öykü, şiir, vb. çalışma vardır. Fukara insanımızın sofrasından eksik olmayan zeytin... Şimdilerde yenilebilinir bir zeytini soframıza YTL karşılığında getirebiliyoruz. Kontrgerilla hücrelerinde de her sabah beş adet zeytinin asker tayını ile birlikte kapı altından bakır tabaklarla sürüldüğünü hatırlıyoruz. Atın önüne ot, itin önüne et daha edebiyle atılırdı, Anadolu kültürel geleneğinde Her zeytin yiyişimizde bunu unutmuyor ve hatırlıyoruz. Peki ya fındık? Fındığın anılan şiir ve zeytin ile ne bağı var? Fındık fukara insanımızın sofrasının bir ürünü değil ki... Fındığı ancak maddî durumu uygun olanlar alabiliyor. Herkes fındığı alıp zeytin misali ekmeğe katık yaparak yiyemiyor. Grev çadırlarında zeytin, helva, üzüm, ekmek yerdik. Fındık yemek ihtiyacı duymazdık. Elbette fındık yemek isterdik, fakat alamazdık. Grev çadırlarının yer sofralarındaki ağız tadını; Grev hakkımızı Şale Köşkünde havyarla yiyen lerin ağız tadından üstün görüyoruz. O dönemlerin anılarını da bir türlü unutamıyoruz. Fındık, Karadeniz ve Marmara bölgesinin küçük üreticisinin en önemli geçim kaynaklarından birisidir. Bölgeye has iklimi nedeniyle fındık dünyanın pek çok yerinde üretilemiyor. Fındık ürününün kaymağını küçük üretici değil, onun sırtından geçinen aracı, tefeci, tüccar ve tekelci efendiler takımı yiyor

7 Fındık fiyatlarının ayarı iktidar partilerince yapılıyor. İktidar partileri ise, üreticiden sadece oy alıyor, onları sömürenlerden yana bir politika izliyor. Üretici her yıl hiç sektirmeden fındık sorunu ile ilgili politikalara karşı çıkıyor. Bazen seçim vaatleriyle bir miktar yüzü gülüyor gibi oluyor. Fakat banka, faiz, aracı, tefeci sömürüsünün altında elinde avucunda olanı da kaptırıyor. Bu durumda üretici başlıyor yakınmaya. Üreticinin yakınması karşısında sağlı sol lu burjuva partilerinin zaman zaman halk dalkavuğu kimlikleriyle, yer yer de üreticiyi azarlayan yöntemleriyle onlara akıl verdiği görülüyor! AKP lideri R.T.Erdoğan, bu yılki ürün fiyatlarının açıklanması sürecinde Kasımpaşalı üslubuyla üreticiyi bayağı azarlayınca iktidarüretici bağı koptu. Fındık üreticisi, ABD ve AB ye kölece bağımlı bir iktidarın geçmiştekiler gibi onlar üç veriyorsa ben beşe alırım diyeceğini sanıyordu. Yanıldılar. Fındığın kilosunu YTL'ye kapattılar. Üretici malını bu fiyatla sattığında, işleme, gübre, çapa, toplama, vb. girdilerini dahi karşılayamadı. Üreticinin yakınması basının da ilgi odağı oldu. Üreticiler sesini yükseltmeye başladı. Teşkilâtsız halk köle halktır. (Dr.Hikmet Kıvılcımlı nın kulakları çınlasın) özdeyişindeki gibi fındık üreticisinin feryadını duyan herkes, tabiî bu arada bizim Sol cenahımız da bölgeye akın etti. Burjuva partileri çeşitli uyutma ve vaatleriyle üreticiyi yatıştırma numaraları çekerken, sol larımız da kaba, vulger, örgütsüz ajitasyon yöntemleriyle hareket etmeye başladı. Fındık üreticisi içinde Sol'umuzun kayda değer işçi-kitle ve köylü-kitle çalışması yoktur. Burada bir parantez açarak döneminde tutarlı işçi-kitle, köylü-kitle ve gençlik-kitle çalışmalarından bir örnek vermek durumundayız. O dönem işçiler, emekçiler, işsizler, küçük üreticiler, yoksul köylülük, ilerici gençlik büyük bir hareketlilik dönemi yaşamaktaydı. İşçi, aydın ve gençlik etle tırnak misali kaynaşmaya adaydı. I.TİP bu türden kitle çalışmalarına sıcak bakmıyordu. TİP in merkez oportünist kliği aman faşizm gelir gerekçesiyle(!) kitle hareketlerine karşıydı. Devrimci mücadele TİP'in inisiyatifinden kayıp Dev-Genç'in cılız omuzlarına yüklenmek istenmişti. Türkiye'nin bütün yörelerinde yerel inisiyatifleriyle dernek adı altında örgütlenmelere gidilmişti: Kars da süt üreticileri birliği, G.Antep de fıstık üreticileri birliği, Adana da köylü birlikleri, Eyüp, Kartal, Kocaeli nde işçi birlikleri, Karadeniz de fındık üreticileri birlikleri, tütün üretici birlikleri, Amasya, Merzifon, Tokat, vb. illerde üzüm üreticileri birlikleri, gibi yüzlerce yerel örgütlenme aracıyla kitlelerin talep ve ihtiyaçlarını dile getiriyor, kütlesel çıkışlarla alanlar sarsılıyordu. Sol umuz bu türden ve kendiliğinden yer yer devrimci müdahalelerle biçimlendirilip-oluşturulan bu örgütlenmelerin manasını ve nereye evrilmesi gerektiğini bir türlü anlayamadı. Sık sık tekrarladığımız gibi, bu türden yerel inisiyatifler coğrafyamızda birer Devrim Ocağı, Şura, 12 Komün ya da Sovyet demek oluyordu. Sol umuz bu inisiyatiflerde Dev- Genç in çabalarını Partileşme Sorunu yöntemiyle işçi sınıfı güvencesine çekemedi. Yerli iç deneyim birikim ve zenginliğimiz üzerine temellenecek bir örgütlenmenin pek çok şeyi değiştirip dönüştüreceğini bizler kavradık, inisiyatif kullandık, ama kimilerine kavratamadık. Dönemin kadrolarındaki militanlık, heyecan, coşku ve korkusuzluk karşısında sistem korkuya kapıldı. 15/16 Haziran Hareketi nden büyük ölçüde ders çıkaran burjuvazi, 12 li darbeler sürecinde de intikamını aldı. Devrimci fidanlarımız darağaçlarını süsledi. Kırım ve kıyımlar hükmünü sürdürdü Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur. diyerek bu inisiyatifleri İSP ya da TKP disiplinine kazandıramadık. Bu görev başarılamadığı için 'devrim ihracı ve 'devrim simyacılığı nda yetenekli görevliler Latin Amerika, Orta Doğu, Çin, Vietnam ve Sovyet deneyimlerinden eklektik uyarlamalarla kafaları iyice karıştırdılar. Tercüman civanlar (Dr. Hikmet' in yine kulakları çınlasın), Marksizmin temel bilgileri dururken gerillanın günlüğünü, gecelerini, gündüzlerini ve delikli kitaplarını tercümeye koyuldular. Bu görevi bihakkın yerine getirenler günümüzde davadan dönmüş, yorgun demokrat olmuş, esnaf ve tüccar kimlikleriyle tekelci sermayenin çizmelerini cilalamakla meşguldür. Kimileri Tusiad'ın, Tv lerin, tekelci basının, her boydan ve soydan politikanın, hatta üniversitenin aranan köşe taşı olmuştur. Kimileri de AB den, Kopenhag kriterleri bütçesinden ve Soros'dan aldığı dolar ve eurolarla icra-i zenaat etmektedir! Dönemin örgütlenme anlayışlarını sırasıyla THKO, THKP-C, TİİKP, TKP(M-L) yerine, hayatı ve mücadeleyi kucaklamaya aday bir PARTİ'nin inşaası görevini sonuçlandıramadığımız için son derece kusurluyuz. Devrimci ve Marksist Kadroların en onulmaz hatası, en utanılacak yanı(mız) buradadır. Bu düğüm günümüzde de çözüm beklemektedir. Birlikçi geleneklerimizle II.TTKK yöntemini boşuna telaffuz etmiyoruz. Dev-Genç'in Karadeniz deki gençlik-kitle çalışmalarının özgün örneğini veren bir kitabın okunmasını öneriyoruz (Hüseyin Yavuz, İsyan Günleri-I, BAK yayınları). Fındık üreticileri tutarlı bir örgütlenmeye önayak olacak ilerici bir inisiyatiften yoksun olmasına rağmen, yine de sisteme kafa tutmada gecikmediler bin üretici Ordu'da yolları kesti. İktidar bu kitlesel eylemden sonra kimi tavizler verdi ve fındık alım fiyatını 4 YTL ye çıkardı. Üreticiden 4 YTL ye alınan fındık dükkanlarda alıcısına YTL den satılmaktadır. Aynı işleyiş öteki ürünlerde, özellikle de buğdayda da uygulanmaktadır. Üreticinin talep ve ihtiyacını karşılamayan bu fiyat ayarlamaları kitlesel eylemlerin dozunu ve yaygınlaşmasını hafifletmiş oldu. Fındık üreticisi donanımlı bir PARTİ'nin güvencesiyle örgütlü olsaydı, fındık meselesi AKP'nin başını yemeye yeter de artardı bile. 13

8 Evet, fındık üreticilerinin kitlesel eylemlerinde de görüldü: Bizim anladığımız düzeyde küçük üretici de, tıpkı işçi sınıfı hareketi, sosyalist hareket ve ilerici gençlik hareketi gibi örgütsüz ve güvencesizdir. Devlet tekelci kapitalizminin yüksek çıkarlarını koruyup/kollayan iktidarların baskı, kaba güce başvurma ve sömürüsü karşısında Sol cenahımız 'öndersizlik krizi'ni aşmak durumundadır. Sol, özellikle de Devrimci ve Marksist Kadrolar, herkes/hepimiz sayı hesabıyla kendimize gelmeliyiz!.. Adapazarı ve Akyazı yöresinde fındık toplamak için her yıl ailece Kürt illerinden kopup gelen yoksul köylülük ve öteki fındık toplayıcı emekçilerin konumu ve karşılaştıkları güçlükler üzerine de cenahımızı sorgulamak durumundayız. Anılan yörede yerli fındık toplayıcı emekçilerin günlük ücreti YTL. Kürt illerinden gelenlerin ise YTL. Akyazı da binlerce kişiyi kışkırtarak Kürt emekçilerin üzerine sürdüren faşist çeteler sınıfsal çelişkileri dahi Kürt düşmanlığı meselesine dönüştürmekte bayağı becerili olmuştur. Yörenin mülki, askeri ve polis güçleri bu türden kışkırtmaları önlemede çaresiz, hatta yer yer linç etmeye niyetli kesimlerin yanında yer almıştır. Liberal sol kesimin gazetesi (Sakarya'da dört Kürt işçi linçten zor kurtuldu -Tehlikeli tırmanış- Radikal, 9 Eylül 2006), bu linç girişimini ilginç biçimde başlık yapmıştır. Aynı gazetenin genel yayın yönetmeni İsmet Berkan Polisin düşmanı olursa... başlıklı yazısında ise, bu türden linç olaylarının mevcut polisin eğitimiyle ilgili(!) olduğunu palyatif bir önlem olarak ileri sürmüştür. TC Devletinin ideolojik, sınıfsal konumunu ve devlet tekelci kapitalizmin mantığını sorgulamadan linç olayını, polisin faşist milisleri koruyan tavrını salt eğitim sorununa indirgeyişi kaba bir demagojidir, ikiyüzlülüktür. Aldatmacadır. Polis sistemin polisidir. Kim kimi ve hangi amaçla eğitmektedir? A dan Z'ye kadar güvenlik güçleri ya ülkücü faşist ya da hocaefendi hazretlerinin tarikatına uygun seçilmiş ve eğitilmiştir. Bu işleyiş sistemin mantığına uygundur. Bu kesimin eğitimi ile toplumun tümünün egemen eğitim anlayışı Türk-İslâm Sentezi görüşüne endekslidir. Sahte gündemler yaratarak, sınıfsal olguları laik-şeriat eksenine oturtan tüm anlayışlar, Türk- Kürt karşıtlığı-kışkırtıcılığının manüpülasyonu son tahlilde sistemin sömürücü mantığına uygundur. Asıl sorun, sosyal-sınıfsal meseleleri, bir zamanlar Komünizm düşmanlığı na, günümüzde ise, buna eklenen Kürt düşmanlığı na çekerek kitlelerin sosyal uyanışını perdelemektir. Asıl tehlike, kitlelerin talep ve ihtiyaçları için alanlara çıkması karşısında tekelci efendilerin tavize zorlanmasıdır ve bu önlenmelidir!.. Barış, demokrasi terennüm ederek, sömürücü sınıfların merhamete gelmesini beklemek ise bir hayaldir. Devlet tekelci kapitalizmi, kitlelerin talep ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı için (karşılamaya niyetli olmadığı için) faşist milisleri hini hacette kullanmak üzere koruyup kollamaktadır. Devletin yapısı ve sınıfsal kimliği neyi gerektiriyorsa sistemin tüm (sivil-resmî) kurum ve kuruluşları da aynı mantığın uzantısında örgütlüdür. Komünizm artı Kürt düşmanlığı na endeksli bir sosyoekonomik formasyon, tarihinin en tehlikeli bir politik dönemecindedir. Bu tehlikeli gidişin panzehiri İSP ya da TKP nin hızla örgütlenmesidir. Baskıya, zora, kaba güce, inkâr, imha ve asimilasyona başvuran iktidarlar güçsüz iktidarlardır. Bu yöntemlere başvuran iktidarların yıkılması da mukadderdir. AKP nin yıkılışını sağlayacak alternatif sosyalizmdedir. Sahte ve sanal gündem yaratan laik lerde değil. Kaldı ki, TC Devleti hiç bir zaman laik bir yapıya dahi ulaşamamıştır. Sözde laik geçinenlerin ürünü olan siyasî islâm sosyalist alternatiflerin üretilmesiyle etkisiz kalacaktır. Kemalist, nasyonal sosyalist (faşist) akımların AKP yi iktidardan indirme projeleri son tahlilde uzlaşmaya adaydır. Aralarındaki çekişme kayıkçı kavgasıdır. Sınıflar mücadelesi şiddetlendikçe; geçmişte yaptıkları gibi birleşip cenahımızın üzerine çullanacaklardır. Kürt artı Komünizm düşmanlığı na endeksli linç girişimleri altındaki sınıfsal mantığı iyi okumak/görmek zorundayız. Faşist darbe girişimlerinde olduğu gibi, bir kez daha fenersiz yakalanmamak için ne yapmalıyız? Marksist bakış açısı ve deneyimlerimizden çıkardığımız ders ve sonuçlara bakarak çıkış hattını II.TTKK yönteminde görüyor ve sürekli tekrar ediyoruz, etkinliklerimizle bunu bilince taşıyoruz. Faşist tırmanışlar karşısında militanca direnen, tecritlere karşı çıkan, sistemin devrimci yol ve yöntemlerle dönüşmesini düşünen her kesimin inisiyatiflerine sahipleniyoruz. Bilmem ki, sizler ne diyorsunuz? 10 Eylül

9 Ali Özdoğu -Polemik- Pratik-Eleştirel Faaliyet ve Faşizm Nasıl Sorgulanır? Bulunduğumuz coğrafyada hâkim gerici sınıfların uygulayageldiği çok yönlü baskı ve terör tırmanıyor. Devlet tekelci kapitalizmi 86 yılda tahkimatını daha da artırdı. Komünizm heyulası nın bilincinde olan sermaye sınıfı artık özgürlük, demokrasi telaffuz ederek faşizmin sürekliliğini sağlamaya çalışıyor. 2l. yüzyılın faşizmi evrensel ve ulusal ölçekte artık bu ikiyüzlü argümanıyla işbaşı yapmakta ve sömürüsünü sürdürmektedir. Hâlbuki Hitler, Mussolini, Salazar, Franko, vb. faşizm uygulamalarında daha net bir tavır sergilemiş olan liderler ve partiler daha erkekçe davranmayı ilke edinmişlerdi. Açıkça biz faşistiz demekten utanıp sıkılmamışlardı. Faşizm tehlikesini sürekli biçimde üzerinde hisseden örgütler keyfî bir tercihle illegal, gizli ya da yeraltı faaliyetini boşuna seçmemiştir. Sol un bu biçimde konuşlanışı elbette tartışılacaktır. Tartışılmaktadır. Legalite-İllegalite Nedir?, Gizli ya da Yeraltı Faaliyeti Nedir ve Nasıl Olmalıdır? Bu sorular can alıcı mahiyettedir. Burjuvazinin baskı ve terörünü karşıya alıp sorgulamadan Sol un vukuatını (hepimizin vukuatını) öne çıkaramayız. Sol umuzun tüm kadroları bilimsel bilgi-bilinçlenmenin devrimci pratik ile kazanılır olduğunu bilmek durumundadır. Marksizmi doğru dürüst etüd etmemiş, lafzen okumuş elit aydınlar sosyalizmi asıl sahibi olan işçi sınıfına taşıyamazlar. Taşıyamamışlardır. Pek çok örgüt anılan üniversite okumuş yarım-aydınların fiilî kuşatması altındadır. Marksist aydın, pratik-eleştirel faaliyetini ve katkısını işçi sınıfının militan gücüyle buluşturma eylemi içinde ise aydındır. Bu türden organik bir ilişki ve örgütsel işleyiş içinde olmayan ve de Marksist geçinenler aydın değildir. Kolektifimiz çalışanları da ne için mücadele ettiğimizi somutlamak yolunda Marksist eleştiriye-polemiklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzdende bilinçli bir seçimle sosyal-pratikten kopuk ve aşırı teorisizme, entelektüalizme, dogmatizme ve doktrinerliğe karşı boşuna mücadele etmiyoruz. Şiddetle karşıya aldığımız bu akımlarla mücadeleyi öne alışımızın gerekçelerini bıkıp usanmadan yaptığımız tekrarlarla bilince taşıyışımız da boşuna değildir. Bu alana girenler hayatı ve mücadeleyi anlayamazlar. Çürümüş, çözülmüş toplumsal ilişkilerin nasıl aşılarak yıkılacağını ne bilirler ne de görürler Görmeye çalışanlar da özümleyemedikleri için anlayamazlar Sol cenahımızda yaşananların bu düzeyde ve işlevsiz seyretmesinden rahatsızlık duymayanlara, çıkış hattı aramayanlara da ne sosyalist ne de komünist sıfatını yakıştırabiliriz. İşte, pratik-eleştirel faaliyete yol göstermek, tezlerimizi senteze kavuşturup sosyal-pratikte yeniden sınamak için bu türden bir faaliyet içindeyiz. Bu türden bir faaliyet içinde iç eğitimimizi de sağlayacağımıza inanıyoruz. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar! diyen bir şiarın bilinçli ve samimi taraftarları, çağımızda işçi sınıfı ve emekçi halkların sosyal kurtuluşunu gerçekten istiyorsa, yaşamlarını bu yola adadıklarını göstermek durumundadır. Pratik-eleştirel faaliyetlerimiz pratikörgütçü faaliyetlerimizle bir bütünlük ve tutarlılık gösteriyorsa, sosyalizmin asıl kadrosunun toplumu dönüştürebilmesinin yolu da ancak böylelikle açılacaktır. Buna bağlı olarak burjuvazinin rahatlıkla uygulayageldiği baskı ve terör yöntemleri de günümüzdeki örnekleri gibi olmayacaktır. Sol cenahımızda fiilen birer gerçeklik olarak tanımlanan hareketler, pratik-eleştirel katkılarla yeniden şekillenecektir. Şekillenmek zorundadır. Devrimcilerin, Komünistlerin gözlerinin önünde cereyan eden olay, olgu, süreç, veri ve koşulları doğru biçimde saptayarak işçi sınıfı ve emekçi halkların sözcüsü olmayı haketmemiz gerekir/beklenir... Sol un bazı kesimlerinin sosyal-pratikteki yanılgı ve yenilgiler karşısında genel bir iç kritik yapmak yerine, kendilerine uyarı, öneri ve eleştirel katkı sunan kadroları şiddetle eleştirdikleri görülmektedir. Hâlbuki sosyal-pratikte konuşlanmış örgütlerimizin teori-pratik duruşları aşılmadan, pratik-eleştirel faaliyet olmadan ne siyasal-sosyal devrime uzanmak mümkündür ne de Marksist Sol un öndersizlik Krizi aşılabilir. Marksist Sol un Öndersizlik Krizi nin aşılabilmesi için hem sosyal -pratikte devrimci iş yapılacaktır hem de pratik-eleştirel faaliyetin neden öne çıkarıldığı bilince çıkarılacaktır. Burjuvazinin baskı ve terörü karşısında gardını alan hiçbir grup, çevre ve örgütün darbe alışı karşısında aklı başında hiçbir sosyalistkomünist oh olsun, görsünler günlerini diyemez. 16 S.P. F/2 17

10 Devrimciler, Komünistler bu durumlarda öncelikli olarak sistemi ve onun mantığını karşıya alır. Burjuvazinin baskı ve terörü karşısında kombine çıkışları örgütleyebilmek esastır. Darbe alan ve anılan yapı ların teori-pratiğinin eleştirisi, Komünist Kadroların bir iç meselesi dir. Ya da olmalıdır. İç meselelerimizi tartışmaktan korkuyor muyuz? Devrimci ve Komünist tavırın böyle olması gerekirken sorunlarımızı bir türlü olması gereken yerde tartışamıyoruz. Niçin? Hangi inandırıcı gerekçelerle? Kadroların olması gereken tartışma yeri Devrimci Oturum lardır. Bu türden oturumları bir türlü düzenleyemiyoruz. Sorumlulukla tartışamıyoruz. Tartışmanın sonuçlarına katlanamıyoruz. Neden? Nedeni, niçini malûm, ama yaraya neşteri vuran yok. Hangi örgütlenme biçimi, hangi teori-pratik Sol cenahımızı bir adım ileri sıçratacaktır? Yapılan eylemler sisteme kalp ilacı mı olmaktadır? Yoksa örgütler anarşisi ne dönüşen Sol ortamımızda devrimci bir aşı mı olacaktır? 18 Sorulacak soru o kadar çok ki Kolektifimiz e kadar gelerek Komünistlerin Birliği davamızın nasıl seyrettiğini merak eden bir aydın şunları söylemekten kendini alamamıştır: Yahu, samimi olarak üç yıllığına faşizmin en koyusunun işbaşı yapmasını istiyorum!.. diyebilmiştir. 12 li faşist uygulamalardan sonra genel bir iç kritik yapamayan, tutulacak Ana Halka yı bir türlü göremeyen, süreçten çıkarılan ders ve sonuçları görüp Komünistlerin Birliği davasının arkasını dolduramayan vb. Sol umuzun yeniden faşist bir darbe uygulamasıyla kendine geleceğini söyleyebilmek ancak içki masalarında dillendirilen kaçamak bir aydın tavrıdır. Faşist darbeler devlet tekelci kapitalizminin diktatörlüğünü iyice perçinlemek amacıyla yapılmıştır. Faşist darbeler Sol umuzun bilinçlenip kendine gelmesini, örgütlerin-kadroların yeni nitelikler kazanmasını getirmemiştir. Daha da parçalanmasını, giderek kapitalist yabancılaşmayı, kitlelerin dejenerasyonunu getirmiştir. Sistemin uygulayageldiği her baskı ve terör her zaman bilinçlenmeyi, yeniden toparlanmayı getirmiyor. Kitlesel kırım ve kıyımlar karşısında nitelikli, güvenilir, ciddî ve donanımlı örgütlerin işbaşı yapmasını isteyen kadroların sayısı oldukça azdır. Faşizm uygulamalarından geleceği kazanmaya aday kadrolar da öyle kolayca yetişmemektedir. Mücadelenin ateşinden gelerek devrimci hareketi merkezî bir otoriteye -disipline- getirmeyi hedefleyen kadroları da bir yandan sistem binbir kuşatmayla sindirmeye çalışıyor. Diğer yandan sistemin koruyucubaşılığına soyunmuş her boydan ve soydan resmî partiler, barış, demokrasi, özgürlük taleplerini burju- vaziden talep eden sol lar BİRLİK sorunumuzun en büyük düşmanı kesilmiştir. Üç yıllığına faşizmin işbaşı yapmasını istemek, fantezi yapmak bir yana, Marksist geçinip açık faaliyet alanlarında reyting yapan aydın lara has bir tutumdur. Bu türden kaçış teorilerini genelleştirenlerin vukuat ını faşizmin en koyu ve açık renklerinin uygulandığı dönemlerde yeterince sınamış olduğumuzu da hiç unutmuyoruz. Geçmiş tarihlerdeki faşist baskı ve terör dönemlerinin kritiğini bir yana bırakır, son yılların siyasal-ekonomik kriz dönemlerindeki bazı örgütsel yapıların karşılaştıkları baskıları özetlersek: 12 Eylül 1980 askerî faşist cuntasının zayıf karnında hayat bulan PKK ile devletin sıcak savaş ilişkisi, 40 bin insanımızın kaybı, Kuzeyli Kürtlerin göçe zorlanması, üretim faaliyetinin durması, inkâr, imha ve asimilasyon politikalarının daha da resmîyet kazanması, yaşanan iç savaş sonunda kimi haklı taleplerin gerçekleşmeyişini, sistemin bu süreçten zafer ile çıkmasını getirdi. İşçi sınıfı ve emekçi halkların ulusal-sosyal kurtuluşunu dillendirenlerin burjuvaziden daha ilerde birer barış, demokrasi, özgürlük elçisi kesilişini de unutamayız. MKP MYK sından 17 lerin Dersim kırsalındaki toplantıdayken katledilmesini, ardından gerçekleştirilen tevkifatları unutamayız. Güncelliğinde MLKP nin Gaye Operasyonu ile aldığı darbeyi ve gerçekleştirilen tevkifatları ve bu özet örneklere eklenecek onlarca olguyu örnekleyebiliriz ve de unutamayız. Kısaca değindiğimiz bu olgular tüm Sol u ilgilendirir. Devrimci ve Komünist teori-pratiklerin burjuvazinin baskı ve terör altında tutulmak istendiği bir toplum düzeninde yaşamaktayız. Her eğilimin Devrimci ve Marksist teori-pratiği tüm süreçlerde sınanıyor. Eğrilerle doğrular giderek ayıklanıyor. Bu süreç artıları ve eksileriyle gerekli bir hesaplaşmayı da bağrında büyütüyor. Faşizmin âdeta süreklilik arzettiği bir sosyoekonomik formasyonda herkesin/hepimizin sorumlulukları da sınanıyor. Sosyalizmden haberli birey, grup, çevre ve örgütsel yapılar, sırf eğitim ve ajitasyon faaliyetleriyle dava larını götüremez durumdadır. Her Sol eğilim dergi çıkarıyor. İnternet sitesini kullanıyor. Panel-Söyleşi etkinliklerinde bulunuyor. Tutarlı bir İşçi-Kitle, Köylü-Kitle, Gençlik-Kitle çalışmasının uzağındayız. Kadrolar arası enformasyon ağını bile oluşturamıyoruz. Nihai amacı bir, fakat farklı formasyonlarda durmayı uygun bulan kadrolar birbiriyle yaratıcı diyaloga girmiyor. En basitinden bir protokol dergi gönderme inceliğini dahi göstermiyor. Açık ve kapalı alan çalış- 19

11 malarında darbe alanların duruşmalarına dahi gitmiyor. Organlarında haber bile yapmıyor!?... Hâkim gerici sınıfların faşist baskı ve terör yöntemlerini aşınmış sistem eleştirileri ve vulger ajitasyonlarla aşamayız. Kapitalist sistem bu yöntemlerimizle devrilmez. Başta PKK ve DTP olmak üzere kitle tabanı bulunan örgüt kadrolarının bunca olup bitenlerden, hapislik ve tecritten sonra kapitalizmiemperyalizmi bir türlü öğrenemeyişi oldukça düşündürücüdür. Kapitalizmde barış, demokrasi, özgürlük olur mu? sorusunu ilkeli biçimde cevaplayamayan örgütler giderek daha çok savrulmaktan kurtulamayacaklardır. Gündemine tutarlı bir demokrasi mücadelesi nin ve tutarlı bir iktidar mücadelesi nin ne demek olduğunu (ne olduğu ve olmadığı, farklılıkları, ilişkileri, yöntemleri vb. anlamında) bir türlü alamayanlar hem örgütlerine hem de kitlesine zarar vermiştir/vermektedir. Üretim, mülkiyet ve paylaşım-bölüşüm ilişkilerine dokunmadan kapitalizmin iyileştirilmesini düşünmek yarışına kendilerini 78 liler olarak tanımlayanlar da katıldı. Ne diyorlar: Faşist cuntacılar yargılansın!.. Fıstık gibi bir slogan! Peki kim kimi yargılayacak? Belli değil. Devlet tekelci kapitalizminin bugünkü konumunu ve daha da tahkimatını sağlayan 12 li darbeleri, ABD ve AB nin arabasına binen partilerin iktidarı nasıl ve niçin yargılayacaktır? Faşist cuntacılarla günümüzdeki baskı ve terör ortamının politikacıları aynı hamurun bileşimidir. NA- TO cu, Pentagoncudur. Faşist darbe yapan Yunanistan ve Şili örneklerini sunarak, faşist cuntacıların yargılanmasını talep etmek nasıl bir mantığın ürünüdür? Anılan ülkelerdeki işçi sınıfı ve emekçi halkların tarihsel deneyimlerini, örgütsel arayışlarını hesaba katmadan kaçamak bir aydın sunumuyla Türkiye de de benzeri bir yargılanmanın gerçekleşmesini talep etmek havada kalan bir taleptir. Burjuvazi, kitlesel talepler, örgütlü güçler karşısında ancak bu türden bir işe girişebilir. Uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir ortağı ve altemperyalist bir taşeronu olan bir sistem ancak ve ancak, işçi sınıfı hareketi ile sosyalist hareketi buluşturup bütünleştirme başarısını göstermiş bir TKP ya da İSP nin kurmaylığında gerçekleştirilen teori-pratikler karşısında geri adım atmak durumunda kalabilir. Yunanistan emekçi halkı, bir iç savaş deneyimi yaşamıştır. Bu deneyimin kitle bağı olan partileri, devrimci gelenekleri, işçi sınıfı, aydın ve gençlik hareketlerinin birliği, vb. kökleri vardır. Şili de de ha keza Peki Türkiye de Yunanistan ve Şili dekilerle eşdeğer PARTİ ve kurumsallaşma disiplinleri var mıdır? Yoktur. O halde demokrasi için koşul ileri sürülen faşist cuntacılar yargılansın diyebilmek hakkını ka- 20 zanabilmek için öncelikli olarak Komünistlerin Birliği davasını ete kemiğe büründürmek gerekir. Kitlelere rehberlik edebilecek bir TKP ya da İSP güvencesi yoksa, faşist cuntacıların yargılanması davası ancak siyasal-sosyal devrime ve Halk Mahkemesi ne kalmış demektir. Bu türden fiyakalı sloganlarla reyting yapanlar ve birilerinden barış, demokrasi ve özgürlük bekleyenler, ancak sistemin koruyuculuğunu yanına alırlar. Hepsi o kadar. Hâkim gerici sınıfların faşist ve faşizan uygulamaları bu türden yol ve yöntemlerle geriletilemez. Kapitalizm bu yol ve yöntemlerle devrilmez. İnsanların, toplumların ve kapitalizmi aşma iddiasında bulunan örgütlerimizin topyekûn ölçülerde değişim ve dönüşüme ihtiyacı vardır. Bu sürece katkı sunmak amacıyla gerçekleştirmeye çalıştığımız pratikeleştirel faaliyetlerimiz ile polemiklerimizin ne denli haklı ve doğru bir zeminde olup-olmadığını biz de sorguluyoruz. Hayat ve mücadele bunlara gecikmeden cevabını vermektedir. Pratik-eleştirel faaliyetimizi bilince taşıyabilmek için II.TTKK yöntemini kadroların tartışmasına sunuşumuzun nedenlerini bıkıp usanmadan bu vesileyle de tekrar etmeyi yararlı buluyoruz. Sol da, özelliklede Devrimci ve Marksist Kadrolar arasında yaşanan sorunlar giderek rayına oturacak diye düşünüyoruz. Sosyalizm-Komünizm adına yapılan olumsuzluklar bu süreçte aza inecektir. Pratik-eleştirel faaliyet, siyasal-sosyal devrimi amaçlayan bilinçli eğitim faaliyetiyle atbaşı gidecektir. Devrim telaffuz eden kimi yapı ve aydın lar kapitalist yabancılaşmadan kurtulamadıkları için anılan söylemlere başvurmaktadır. İşçi sınıfı hareketi ile sosyalist hareketin buluşturulup bütünleştirilememesi onların sosyal rahatsızlıkları yüzündedir. Emekçi halkların sosyal kurtuluş davasının darbe alışı da onların donanımsızlıkları yüzündendir. Pratik-yeniden üretim gibi bir sorunsalı ve görevi böylelerinden bekleyen de zaten yoktur. 5 Ekim

12 Nazire Işıklı -Değerlendirme- Emperyalizmin Gündemindeki TC Devleti Ve TC'nin Gündemi! TC Devleti emperyalist sistem içinde yeniden şekillendirilmeye ve konumlandırılmaya çalışılıyor. ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, TC ordusu, hükümet, muhalefet partileri, sermaye çevreleri kendi politikalarını gerilimi artan bir tonda ifade ediyorlar. Talabani, Barzani, Öcalan ve buna bağlı olarak KKK da Kürt cephesinden bu tartışmaya müdahiller. Bilindiği gibi, KKK (halen PKK olarak isimlendirilse de doğrusu KKK'dır), Abdullah Öcalan'ın İmralı dan yaptığı ateşkes çağrısı na beklenen karşılığı vererek resmen ateşkes ilan etti. Daha önce ilan edilen dört ateşkesin ardından gelen bu ateşkes ilanı, KKK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ın basın toplantısında belirttiği gibi, ABD'nin 15 Ağustos'ta silahları bırakın çağrısının ardından gelişen bir dizi çağrıya da bir yanıttı. Bu arada Türkiye'de Kuvvet Komutanları birbiri ardına konuşmalar yaptılar. Türkiye Başbakanının ABD'de görüşmelere başladığı gün ise, Genel Kurmay Başkanı, Harp Akademileri'nin yeni öğretim dönemine başlangıç vesilesiyle yaptığı konuşmada Kuvvet Komutanlarının konuşmalarına sahiplenerek temel noktaların altını çizdi. TC Başbakanı ve ABD Başkanı görüşme sonrası basın mensuplarına görünüşte bir uyum fotoğrafı verdiler. Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'da ayrıca yaptığı basın toplantısında da bu fotoğrafı netleştirmeye özen gösterdi. Kuzey Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir yelpazede ABD ile yapacakları daha birçok işin olduğunu, ABD için TC'nin öneminin halen çok önemli olduğunu vurguladı. 22 Bu arada operasyonlar ve çatışmalar devam ediyordu. Gelinen aşamada önemli bir yol ayrımı ve karar noktasında olanlar TC Devletini yönetenlerdir. Doğal olarak tartışılan esas nokta da budur. Sorun, Öcalan ve partisinin TC tarafından muhatap alınıp alınmaması değil, TC Devletinin ABD'nin Ortadoğu politikası içinde eski kalıbından çıkıp yeniden biçimlendirilmeye hangi şartlarda ve nasıl gelip gelmeyeceğidir. Elbette ki bu çerçevede Kürt sorunu en hassas ve temel bir noktadır, KKK son ateşkes ilanı nda kendini sistem içine dahil etmek isteyen talepler dışında hiçbir talepte bulunmamıştır. Ve bu yeni bir durum da değildir. Öcalan'ın 1999'da İmralı'ya getirilişi sonrasında şekillendirilen konsepte uygun taleplerdir bunlar. Öcalan, İmralı'da tarihinde yaptığı görüşme notlarında (daha sonra da bir çok defa belirttiği gibi), ABD'ye şu mesajların iletilmesini istemiştir: a- Bu girişim, Ortadoğu'da demokratikleşmeye hizmettir. Bunun gelişmesine karşı değiliz. Irak'da, Balkanlar'da geliştiyse ABD'nin öncülüğünde gelişimine karşı değiliz. b- Güvenceler verilirse bu demokrasi blogu içinde rolümüzü oynamaya çalışırız. Demokratik bir blok şeklinde gelişeceğine inanıyoruz. c- Arabuluculuğunuzla Türkiye'de silahları bırakmaya hazırız. d- PKK, kendi program ve eylem yapısını değiştirerek, yasal-siyasal oluşuma kendisini hazırlamak istemektedir. Bunun için Türkiye'den beklentiler, bölgede bazı demokratikleşme adımları atmasıdır.(koruculuğun lağvedilmesi, OHAL'in kaldırılması vb.) e- Toplumsal barış için silahsızlanmayı sağlamak için af gereklidir, f- Hızlı hareket edilmeli, sınırlar değişmeden güneye siyasal himaye (güvence verilmelidir). NOT: Ev gözaltısı gibi statü yaratmalısınız. Birkaç arkadaş da yanımda olmalıdır. Türkiye'ye kendileri beni teslim etmiştir. Kendileri tarihi en büyük zararı görür. Olumsuz yaklaşım olursa, ABD 21.yüzyılı sadece bizimle savaşarak geçirecektir. Bu konsepte PKK de dahildir. Hızlı adımlar atılsın. Pratik sonuçları İmralı duruşmalarına yansımalıdır. İngiltere ve Almanya'ya da bu projeyi sunun. Süleymaniye'de ABD ile görüşsünler. Türkmenler ile ilişkileri düzeltin. Talabani ile görüşün, benden de selam söyleyin. Yardım etsin size. 93'deki yapıcı yardımını sürdürsün... Öcalan tarihli görüşme notlarında ise şunları söylüyor: Çözüm-pazarlık ABD ile yapılacak, Avrupa ile değil. Beni canlı tabuta koyarak, PKK'de alternatif bekliyorlardı, olmadı. (ABD'de yayınlanan bir strateji dergisinin yazısı okundu, beğendi.) Bu ABD'nin resmî görüşü, yazıda orta vadeli bir çözüm düşünülüyor. Bence protokole bağlamışlar. Buradaki tavrımla birlikte benim üzerimde karar verdi. Büyük ihtimalle. Ben biraz hızlandırıyorum. İmralı duruşmalarından bu yana yaklaşık yedi yıl geçti. Şüphesiz bu az bir zaman değil. Bu arada PKK İmralı'ya bağlı olarak ideolojisini, programını, stratejisini, adını değiştirdi, ateşkesler ilan etti, eğitimini bu konsepte göre geliştirdi. Yeni adıyla KKK, Öcalan'ın 1999'da söylediği gibi ABD öncülüğünde geliştirilen demokrasi bloku içinde kendisine yer verilmesi halinde rolünü oynamaya hazır olduğunu ortaya koymuş durumda. Bunca yıl sonra ABD ilk defa ateşkes konusunda TC üzerinde açık baskı oluşturdu. PKK koordinatörü adı altında doğrudan ve açıkça 23

26 MAYIS 2007 SORUN. Polemik

26 MAYIS 2007 SORUN. Polemik SORUN Polemik MARKSİST İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ DERGİSİ www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: Şimdilik İki Ayda Bir Yayımlanır Sayı: 26 (2007) Fiyatı: 4 YTL (KDV Dâhil) Sahibi

Detaylı

19 OCAK 2006 SORUN. Polemik. www.sorunpolemik.net e.posta: sorun_polemik@hotmail.com

19 OCAK 2006 SORUN. Polemik. www.sorunpolemik.net e.posta: sorun_polemik@hotmail.com SORUN Polemik MARKSİST İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ DERGİSİ 19 OCAK 2006 www.sorunpolemik.net e.posta: sorun_polemik@hotmail.com Süresi: Şimdilik İki Ayda Bir Yayımlanır Sayı: 19 (2006) Fiyatı: KDV Dâhil

Detaylı

İşçi Sınıfının Siyasal ve Sendikal Birliği Davasına Adanmış Proleter Devrimci Bir Yaşam

İşçi Sınıfının Siyasal ve Sendikal Birliği Davasına Adanmış Proleter Devrimci Bir Yaşam İşçi Sınıfının Siyasal ve Sendikal Birliği Davasına Adanmış Proleter Devrimci Bir Yaşam -Sırrı Öztürk'ün Kısa Biyografisi- Sırrı Öztürk Sorun Yayınları Kolektifi ve SORUN Polemik Dergisi Çalışanları Adına:

Detaylı

YOLDAŞ SIRRI ÖZTÜRK PROLETARYANIN ÖNDERİ

YOLDAŞ SIRRI ÖZTÜRK PROLETARYANIN ÖNDERİ DERSİM KOÇGİRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ C.R.S.K.D. Association de Loi 1901 RDA N W212005346, 4 Rue de Saverne, 21500 DIJON France Dr. Ali KILIÇ Président dralikilic@yahoo.fr www.dralikilic.wordpress.com

Detaylı

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Seçim aldatmacasına, gerici-saldırgan politikalara karşı devrimci sınıf mücadelesi!....................... 3 Ordu savaş çığırtkanlığı ile düzen içi çatışmada yol almaya çalışıyor!.......

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Siyonizm İran a, Erdoğan Suriye ye

Siyonizm İran a, Erdoğan Suriye ye Avro çöküyor, kriz geliyor! Mısır Seçim ile devrim iç içe, karşı karşıya Aralık 2011 / Sayı: 26 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. Umutsuzluğa yer yok! Türkiye de hummalı bir hazırlık var.

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 30 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 9 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD SAFLARI SIKLAŞTIRIN ÇOCUKLAR BU KAVGA FAŞİZME KARŞI BU KAVGA HÜRRİYET

Detaylı

Ulusal-sosyal kurtuluşunu bir türlü gerçekleştirememiş Türkiye'nin "düze çıkması" konusu tartışılırken 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a

Ulusal-sosyal kurtuluşunu bir türlü gerçekleştirememiş Türkiye'nin düze çıkması konusu tartışılırken 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a Dikkat! Değerli okuyucular, Kitapların tüm telif hakları Talat Turhan'a ait olup izinsiz çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, başka sitelerde kullanılamaz. Copyright 2008 Talat Turhan TALAT TURHAN'IN AMACI*

Detaylı

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ!

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

ÖLÜME! YOKSUL KADINLAR MERDİVEN ALTINDA. Avrupa fırtınaya doğru, Avrupa solu nereye? Kürtaj yasağının sonucu: İşçi sınıfı mücadelelerinden...

ÖLÜME! YOKSUL KADINLAR MERDİVEN ALTINDA. Avrupa fırtınaya doğru, Avrupa solu nereye? Kürtaj yasağının sonucu: İşçi sınıfı mücadelelerinden... Avrupa fırtınaya doğru, Avrupa solu nereye? İşçi sınıfı mücadelelerinden... Kamu emekçilerinin grevi, Hey tekstil, Togo, Savranoğlu, Billur Tuz, İzmir Basma Haziran 2012 / Sayı: 32 Kürtaj işçi sınıfının

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11 Bembeyaz bir kışın ortasında kıpkızıl bir kamp Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Mart 2012 / Sayı: 29 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Örgütlenme

Detaylı

Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER. Kızıl Bayrak tan... Sosyalizm İçin

Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER. Kızıl Bayrak tan... Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak tan... 2 Kızıl Bayrak Sayı:2007/14 13 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER Şovenist kudurganlığa karşı Kürt halkıyla omuz omuza!........... 3 Sendikal ihanet Türk şovenizminin hizmetinde!......................

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/07 23 Şubat 2007 İÇİNDEKİLER İsrail başbakanının Türkiye ziyaretiö Siyonist İsrail'le işbirliği pekiştiriliyor... 3 Gül'den sonra Büyükanıt da Washington'un

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez!

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! CeHePe değil 8 yıllık AKP iktidarı, 8 yıllık Baykal muhalefeti Bir darbe ya da askeri müdahale dışında hiç

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

Ülkemizi Amerika yönetiyor

Ülkemizi Amerika yönetiyor Ülkemizi Amerika yönetiyor İşte Clinton un karşısında hizaya geçenler: Cumhurbaşkanı Başbakan Dışişleri Bakanı CHP Genel Başkanı MHP Milletvekili TÜSİAD MÜSİAD TOBB Patrik Futbol Federasyonu Amerika, uşaklarınla

Detaylı

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11 Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş İşçi sınıfı mücadelelerinden... Hey Tekstil, İzmir direnişleri, Birleşik Metal - Bosch, Kamu emekçilerinin Ankara eylemi Nisan 2012 / Sayı: 30 Devrimci

Detaylı

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK AHMET YILDIRIM ARİFE KÖSE ARUS YUMUL ASUMAN TÜRKÜN ATİLLA DİRİM BAHA COŞKUN Barış Uzun Behçet Çelik BESİM F. DELLALOĞLU BÜLENT SOMAY CENGİZ ALĞAN DOĞAN TARKAN ELİF ÇELEBİ FERHAT EMEN İLKER KARAYILAN İRVİN

Detaylı

SAVUNALIM! SENDİKALARI HEM KIDEM TAZMİNATINI HEM. Bombalanan, demokratik özerkliktir! Bilinç LENİN 12-13. yaz kampı

SAVUNALIM! SENDİKALARI HEM KIDEM TAZMİNATINI HEM. Bombalanan, demokratik özerkliktir! Bilinç LENİN 12-13. yaz kampı Bombalanan, demokratik özerkliktir! Bilinç LENİN yaz kampı 8-11 Eylül / Dikili Eylül 2011 / Sayı: 23 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Karar anı Kriz

Detaylı

IMF-DB zirvesi: Türkiye küresel egemenlik sistemine dahil oluyor Tolga Tören sayfa >> 32

IMF-DB zirvesi: Türkiye küresel egemenlik sistemine dahil oluyor Tolga Tören sayfa >> 32 E&O3_2:Layout 1 01.11.2009 23:39 Page 1 IMF-DB zirvesi: Türkiye küresel egemenlik sistemine dahil oluyor Tolga Tören sayfa >> 32 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ Y A S İ D E R G İ u S A Y I 3 u K A S I M 2

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 17/18 - Kış / İlkbahar 2013 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu

Detaylı

Siyasal durum ve devrimci görevler/1

Siyasal durum ve devrimci görevler/1 Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı Sayı: 218, Eylül OOr Siyasal durum ve devrimci görevler/1 Siyasal sorunlar ve süreçler üzerine sık sık değerlendirmeler

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı