Yarışma Sınavı. 4 Bunamadı (I) diyor dişlerinin arasından (II) Sözlerini A ) IV B ) III C ) I D ) II E ) V A ) B ) C ) D ) E ) A ) B ) C ) D ) E )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. 4 Bunamadı (I) diyor dişlerinin arasından (II) Sözlerini A ) IV B ) III C ) I D ) II E ) V A ) B ) C ) D ) E ) A ) B ) C ) D ) E )"

Transkript

1 1 Genç yazarımız, yayımladığı her öykü kitabıyla bir öncekinin içerdiği yapıyı aşan bir yapı sunmakta, yazınsal çıtayı her yapıtında biraz daha yukarılara taşımaktadır. Bu cümlede genç yazarla ilgili olarak vurgulanmak istenen özellik, aşağıdakilerden hangisidir? ) Yararlılık B ) Özlülük C ) Yoğunluk D ) Gerçeklik E ) Yenilik 4 Bunamadı (I) diyor dişlerinin arasından (II) Sözlerini bastıra (III) bastıra söylüyor (IV) Soluğunun ıslığı (V) kulaklarımın dibinde sanki. Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? ) IV B ) III C ) I D ) II E ) V 5 2 Ne benim ne de senin sözlerin tutarlıydı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? ) "de" bağlacı cümleden atılmalı. B ) "ne...ne" bağlacı cümleden çıkarılmalı. C ) "sözlerin" sözcüğü "sözlerimiz" şeklinde değiştirilmeli. D ) "tutarlıydı" yerine "tutarlıdır" denmeli. E ) "tutarlıydı" yerine "tutarsızdı" getirilmeli. ) B ) C ) D ) E ) 3 şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamı dışında kullanılmıştır? 6 ) Salon, sanatçıyı büyük bir coşkuyla alkışladı. B ) Tilki gibi kurnaz bir adam olduğunu biliyordum. C ) İnsan, evlat acısına tahammül edemez elbette. D ) Güneş, bulutların ardından gülümsedi yine. E ) Zanlı, sıkıştırılınca tüm bildiklerini tek tek okudu. ) B ) C ) D ) E ) 1

2 7 8 ) B ) C ) D ) E ) ) B ) C ) D ) E ) 2

3 9 11 Şeker oranı %20 olan 10 kg un-şeker karışımına 6 kg un ve 4 kg şeker karıştırılırsa şeker oranı % kaç olur? Yukarıdaki grafik, bir firmanın sattığı mallarda alış ve satış fiyatı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Grafiğe göre, firma sattığı mallarda alış fiyatı üzerine % kaç kar eklemektedir? ) 15 B ) 30 C ) 20 D ) 25 E ) 40 ) 30 B ) 35 C ) 20 D ) 40 E ) Bir araba 60 km/sa hızla a saat, 80 km/sa hızla b saat yol alıyor. a<b olduğuna göre, bu aracın saatteki ortalama hızı kaç km olabilir? ) 69 B ) 70 C ) 68 D ) 71 E ) ) B ) C ) D ) E ) 3

4 13 ) B ) C ) D ) E ) 15 Jonathan hated cats, and so did his wife, Sharon. But one cold, winter day, when her husband was at the office, Sharon heard a noise outside the door. When she opened it, she saw a very small cat, too weak to move. She couldn't leave it there to die, so she took it in, washed it and gave it some milk. Then it slept. When Jonathan came home, he said; 'We can keep it for a few days, just till it gets strong again. Then it must go.' But that was three months ago, and the cat is still with them. Which of the following is the most appropriate title for the above text? ) The Couple that Wanted a Cat B ) The House That Became a Zoo C ) The Cat that Found a Home D ) Strange Couple E ) How to Look fter a Cat 14 ) B ) C ) D ) E ) 16 Dinosaurs died out around 65 million years ago.. The most accepted one is that a giant asteroid crashed into earth around this time caused catastrophic changes to the climate. It was probably freezing cold and the dinosaurs could not adapt to the new weather conditions. ) Dinosaurs were reptiles which lived millions of years ago B ) There are several theories about why this happened C ) They lived in the Mesozoic period - known as the 'age of reptiles' D ) There were more than 700 different types of dinosaurs E ) Special scientists called paleontologists study fossils 4

5 17 If you want a copy of this book, I... get you one. 20 ) had B ) could C ) will D ) would E ) could have 18 The college has a liberal art... ) curriculum B ) undergraduate C ) science D ) comments E ) postgraduate 19 Microsoft Word 2007'de sayfaya eklenen bir şekle aşağıdakilerden hangileri yapılabilir? I- Yüzeyine doku yerleştirme II- 3 boyutlu hale getirme III- Üzerine vuran ışığın yönünü belirleme ) II - III B ) I - III C ) I - II - III D ) I - II E ) Hiçbiri Yukarıda verilen Internet Explorer'e ait pencerede okla gösterilen düğme ne amaçla kullanılır? ) çık pencerenin kapatılması B ) çık sayfanın kapatılması C ) çık sayfanın istenmeyen sayfalara eklenmesi D ) Sayfa yükleme işleminin durdurulması E ) çık sekmenin kapatılması 21 şağıdaki işlemlerden hangisini yahoo.com, gmail.com gibi İnternet tabanlı e-posta yazılımlarında yapmak mümkün olmamasına rağmen, bilgisayara kurulan Microsoft Outlook benzeri yazılımlarda yapmak mümkündür? ) Bir mesajı aynı anda birden çok kişiye göndermek B ) Gizli kopya gönderebilmek C ) Mesajların altına otomatik imza eklemek D ) Ekte ses, resim veya video içeren dosyalar gönderebilmek E ) Önceden alınan mesajları İnternet bağlantısı olmayan zamanlarda da okuyabilmek 5

6 22 Microsoft PowerPoint 2007'de Ekle Sekmesi Çizimler Grubu'ndan Oval şeklini seçip oval yerine düzgün bir daire çizmek için klavyede hangi tuş basılı tutulmalıdır? ) lt B ) Ctrl C ) Fn D ) lt Gr E ) Shift 23 Yerkürenin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını ticari amaçla çekmesi için ğustos, 2014 döneminde Kaliforniya'dan uzaya fırlatılan uydunun adı nedir? ) nık I B ) Telstar C ) TURKST 4 D ) Worldmar E ) Worldwide-3 25 KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde şu anda kaç tane siyasal parti yer almaktadır? ) 5 B ) 3 C ) 4 D ) 2 E ) 6 26 KKTC'nin Gözlemci Ülke statüsünde olduğu, amacı Türk kökenli ve Türk Dili konuşan Türk devletleri ve halklarının birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve Türk Dili konuşan devlet ve halklarının kültür ve sanatının korunması, yeniden canlandırılması ve gelişmesi yönünde faaliyette bulunmak olan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) şu anki Genel Sekreteri kimdir? ) İbrahim bilof B ) Düsen Kaseinov C ) Mevlüt Çavuşoğlu D ) Halil kıncı E ) Fırat Purtaş 24 Girne'de kurulan ve ülkemizin denizcilik ile ilgili ilk üniversitesi olan Girne Üniversitesi'nin kurucu rektörü aşağıdakilerden hangisidir? ) Prof. Dr. İlkay Salihoğlu B ) Prof. Dr. Şenol Bektaş C ) Doç. Dr. İrfan Günsel D ) Prof. Dr. Ümit Hassan E ) Cemre S. Günsel 27 Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda vusturya adına yarışan ve birincilik kazanan şarkıcı kimdir? ) Sanna Nielsen B ) Conchita Wurst C ) Ruth Lorenzo D ) Emmelie de Forest E ) Natalia Kelly 6

7 28 Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi nnan tarafından Kıbrıs sorununa bir çözüm getirmek amacıyla hazırlanan nnan Planı, Türk ve Rum Toplumlarına hangi tarihte referanduma sunulmuştur? ) 24 Nisan 2004 B ) 23 Nisan,2003 C ) 5 ralık 2002 D ) 20 Haziran 2006 E ) 3 Mart Osmanlı Devleti Kıbrıs adasına çeşitli dönemlerde birçok devlet adamı, edebiyatçı ve düşünürü sürgüne göndermiştir yılında yazdığı "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro eseri nedeniyle devrin padişahı tarafından Mağusa kalesine sürgüne gönderilen ünlü şair ve edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir? ) Ziya Paşa B ) Namık Kemal C ) Said Paşa D ) Kamil Paşa E ) Dr. Behiç 30 İngiltere'nin 1878'de Kıbrıs'ın yönetimini devralması ile Kıbrıs Türklerinin din işleri, aile ve sosyal hayattaki bir takım sorunlarının çözümü gibi meselelere bakan "EVKF" kurumunun yönetimi de İngilizlere verilmişti. Kıbrıs Türkleri, Evkaf'ın yönetiminin kendilerine geri verilmesi için uzun süren bir mücadele vermişlerdir. Bu mücadele aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde başarıyla sona ermiştir? ) Fadıl Niyazi Korkut B ) Rauf Raif Denktaş C ) Mehmet Zeka D ) Faiz Kaymak E ) Dr. Fazıl Küçük 31 şağıdakilerden hangisi 1972 yılında Lefkoşa'da yapılan toplumlararası beşli görüşmelere katılan taraflardan biri değildir? ) Kıbrıslı Türkler B ) İngiltere C ) Türkiye D ) Yunanistan E ) Kıbrıslı Rumlar 32 Girne Dağları üzerinde kuzey-güney bağlantısını sağlayan üç doğal boğaz (geçit) bulunmaktadır. şağıdakilerden hangisi bu boğazların en batıda olanıdır? ) Girne Boğazı B ) Geçitköy Boğazı C ) katu Boğazı D ) Mersinlik Boğazı E ) İskele Boğazı 7

8 33 Kıbrıs'ta akarsuyun biriktirme yaptığı alanlarda, eski akarsu vadilerinde, dağlar ve ovalar arasındaki etekler boyunca yaygındır. Ülkemizde kıyı ovaları özellikle Güzelyurt Ovası, güneyde ise Baf bölgesinde Yeşilova ve çevresinde yaygın olan bu toprak türü hangisidir? ) Kırmızı Toprak B ) Lös Toprağı C ) Kahverengi Orman Toprağı D ) Step Toprağı E ) lüviyal Toprak 34 Rüzgarlar genel olarak yeryüzü şekillerine bağlı olarak farklı yönlerden esmekle birlikte Kıbrıs'ta hakim rüzgar yönü hangisidir? ) Doğu B ) Kuzeydoğu C ) Batı D ) Güney E ) Güneydoğu 35 Öğretmenler Yasasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Üniversite veya yüksek okullardan mezun olduktan ve öğretmenlik görevine atanmadan önce, yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olan öğretmenler ile bir seneden az olmamak şartıyla lisans üstü diploma veya sertifika alan öğretmenlere bir barem içi artış verilir. B ) Master derecesi yapıp, barem içi artıştan yararlanmayan bir öğretmene, doktora yapması halinde üç barem içi artış verilir. C ) Öğretmenlere, üniversite veya yüksek okullardan mezun olduktan sonra veya üniversite veya yüksek okul öğrenimleri sırasında ikinci bir üniversiteden mezun olmak kaydıyla sürelerinin çakışmasına bakılmaksızın ikinci öğretim için her öğrenim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi uygulanır. D ) Üniversite veya Yüksek Okul mezunu öğretmenlere, öğretmenlik görevine atanmalarından sonra meslekleri ile ilgili konularda olmak şartı ve ön lisans diploması almaları halinde, Personel Dairesinin uygunluk bildirimi ile bir barem içi artış verilir. E ) Öğretmenlere, üniversite veya yüksek okullardan mezun olduktan sonra, ikinci bir üniversiteden mezun olmak kaydıyla, 4 yıllık ikinci öğretim için 1 kademe ilerlemesi verilir. 36 Öğretmenlerin özlük dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Yaptığı görevler B ) Hakkındaki yazışmalar C ) Denetleme ve değerlendirme raporları D ) Sağlık raporları E ) Öğrenim durumu 8

9 37 Kademe ilerlemesini kısa süreli durdurma cezası alan bir öğretmenin, asaleten atanmasının onaylanabilmesi için, bu cezanın alındığı tarihten itibaren ne kadar süre geçmiş olması gerekmektedir? ) 1 buçuk yıl B ) 1 yıl C ) 3 ay D ) 6 ay E ) 2 yıl 38 Teknik Kurul'un görüşüp karara bağlayamadığı ihtilaflı konuları görüşüp sonuçlandırmak üzere oluşturulan Yüksek Danışma Kurulu'nun oluşumunda aşağıdakilerden hangisi görev almaz? ) Milli Eğitim Bakanı B ) En çok üyesi olan iki öğretmen sendikasının birer temsilcisi C ) Çalışma Bakanı D ) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı E ) Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı 39 Görevleri sırasında ve görevlerinden ötürü kazaya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan öğretmenler ne kadar süreyle ödenekli izinli sayılırlar? ) ltı aya kadar B ) İyileşinceye kadar C ) On iki aya kadar D ) Üç aya kadar E ) Yirmi dört aya kadar 40 şağıdakilerden hangisi öğretmenlerin genel haklarındandır? ) Görev yerine gelme B ) Emirlere uyma C ) Hizmeti dikkatle ve özenle yerine getirme D ) Bilgilerini artırmak için dış ülkelere gönderilme E ) Davranış, işbirliği ve yurt dışında davranış 41 Öğretmenler Yasası'na göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında münhal olup da yıl içinde doldurulması gereken kadrolar her yıl Bütçe Yasası'nda gösterilir. Bu kadroların doldurulmasında aşağıdakilerden hangisinden/hangilerinden uygunluk bildirimi almak koşuldur? ) Yalnızca Maliye İşleri ile görevli Bakanlık B ) Yalnızca Sayıştay Başkanlığı C ) Yalnızca Kamu Hizmeti Komisyonu D ) Sayıştay Başkanlığı ve Maliye İşleri ile görevli Bakanlık E ) Sayıştay Başkanlığı, Maliye İşleri ile görevli Bakanlık ve Devlet Planlama Örgütü 42 Öğretmenler Yasası'na göre, saat başı esası üzerinden istihdam edilen öğretmenlerin sözleşme süreleri, her defasında ne kadar süreyi aşamaz? ) 1 ay B ) 1 ders yılı C ) 6 ay D ) 2 ders yılı E ) 3 ders yılı 9

10 43 İstisnai durumlar dışında, Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim kurumları ile pratik sanat okullarındaki öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilme tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) 1-15 ğustos B ) 1-15 Temmuz C ) Temmuz D ) Haziran E ) ğustos 44 Öğretmenler Yasası uyarınca, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarının kadro dağılımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Her öğretmen, ikiyüzden fazla öğrenciye ders vermez. B ) En az dört Müdür Muavini bulunan okullarda bir başmuavin bulunur. C ) Her sınıf veya şubede kırktan fazla öğrenci bulunmaz. D ) Her ikiyüz öğrenciye en az bir Müdür Muavini düşer. E ) Her okulda bir Müdür ve bir Müdür Muavini bulunur. 45 Bütçenin hazırlanması, uygulanması, görüşülmesi ve kabulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bütçe yasasına bütçe ile ilgili kurallar dışında hiçbir kural konulamaz. B ) Bütçe tasarısı Maliye Bakanlığı'nca mali yıl başından en az iki ay önce Cumhuriyet Meclisine sunulur. C ) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir. D ) Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen Bütçe Yasasını on gün içinde resmi gazetede yayımlar. E ) Bütçe komitesi en geç bir ay içinde bütçe konusundaki çalışmalarını tamamlar. 46 Cumhuriyet Meclisi'ndeki siyasal parti grupları en az kaç üyeden oluşur? ) 3 B ) 9 C ) 5 D ) 7 E ) 10 10

11 47 nayasaya göre suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hiçbir yasa suçun ağırlığı ile orantılı olmayan bir ceza koyamaz. B ) Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır. C ) Kimse işlendiği zaman yasaca suç teşkil etmeyen bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. D ) Kimse aynı eylem veya ihmalden dolayı bu eylem ve ihmal ile ölüme sebebiyet verilmiş olmadıkça iki defa cezalandırılamaz. E ) Bir suçtan dolayı beraat eden veya hüküm giyen bir kişi aynı suçtan dolayı tekrar yargılanabilir. 50 Kullanmak istediği çoktan seçmeli teste şans başarısını azaltmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangisini ya da hangilerini kullanırsa bu amacına hizmet eder? I. Madde sayısını arttırmak II. Seçenek sayısını arttırmak III. Kopya çekilmesine engel olmak IV. Şans başarısı düzeltme formülü kullanmak ) I, III, IV B ) I, II C ) II, IV D ) II, III, IV E ) III, IV 48 şağıdakilerden hangisi nayasada kural altına alınan "Temel hak ve özgürlükleri" kısıtlama nedenlerinden biri değildir? ) Doğal afet B ) Kamu düzeni C ) Genel ahlak D ) Sosyal adalet E ) Genel sağlık 49 şağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli test türünün özelliklerinden biri değildir? 51 Portfolyo dosyalarına not veren bir öğretmen, daha sonra aynı dosyalara başka bir öğretmenin tekrar not vermesini istemiştir. Daha sonra kendi notları ve diğer öğretmenin notları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yukarıdaki olayda öğretmenin amacı aşağıdakilerden hangisini sağlamaktır? ) İç tutarlığına ilişkin güvenirlik B ) Kapsam geçerliği C ) İki yarı güvenirliği D ) Yapı geçerliği E ) Puanlayıcı güvenirliği ) Geçerliği ve güvenirliği istatistik yöntemlerle belirlenebilir B ) 1-0 şeklinde puanlanabilir C ) Öğrencinin kısmi bilgileri gözlenebilir D ) Tek bir kök için birden fazla soru yazılabilir E ) Şans başarısı vardır 11

12 52 Psikolojik danışma yardımı alan danışanın duygularının inançlar, değerlendirmeler, yorumlar ve davranışlardan etkilendiğini vurgulayan, danışma sürecinde danışanın sahip olduğu irrasyonel inançların yerine rasyonel inançları geliştirmesine yardımcı olma aşağıda verilen psikolojik danışma kuramlarından hangisinin temel amacıdır? ) kılcı duygusal yaklaşım B ) Psikanalitik yaklaşım C ) Gestalt yaklaşımı D ) Gerçeklik terapisi E ) Varoluşçu yaklaşım 53 şağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarında uyulması gereken rehberlik ilkelerinden birisi değildir? ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır. B ) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. C ) Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre değişir. D ) Rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. E ) Rehberlik hizmetlerinin öncelikli amacı öğretim hizmetlerini başarıya ulaştırmaktır. 55 Klasik koşullamanın eğitim açısından doğurguları aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I-Olumlu benlik kavramı II- kademik özgüven III-Okula karşı olumlu tutum IV-Ödevlerin benimsenmesi ve zamanında yapılması V-Okulun gerçek yaşamın bir temsilcisi haline gelmesi ) I - II - III B ) I - III - V C ) II - III - IV D ) III - IV - V E ) II - IV - V 56 şağıdaki kuramlardan hangisi kuramı geliştirenle doğru eşleşmiştir? ) Sosyal Bilişsel Kuram - Tolman B ) Bağlaşımcılık - Thorndike C ) Klasik koşullanma - Hull D ) Edimsel Koşullanma - Pavlov E ) Sistematik Davranış - Bandura 54 Psikolojik sağlığı haz ilkesi, gerçeklik ilkesi ve vicdan arasındaki dengeyle açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) Psikanalitik kuram B ) Eklektik kuram C ) Varoluşçu kuram D ) kılcı duygusal kuram E ) Davranışçı kuram 12

13 57 Eğitimin disiplinli olmayı ve çaba harcamayı gerektiren zor bir iş olduğunu; tüm bilgilerin sonradan öğrenildiği gerekçesiyle, öğretim sürecinde öğrencinin öğretmen tarafından sunulan bilgileri dinlemesini, not tutmasını ve ezberlemesini savunan bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Yararcı B ) Daimici C ) Esasici D )İdealist E ) İlerlemeci 60 Bebeklik döneminde ilk yıl bebeğin kendisine ve dış dünyaya güven duymasında önemlidir. Bebeğin anneyle kurduğu sağlıklı etkileşim onun kendine güven duygusunu kazanmasına yardımcı olur. Yukarıda verilen bilgiler hangi gelişim ilkesini vurgulamaktadır? ) Gelişim genelden özele doğrudur. B ) Gelişimde kritik dönemler vardır C ) Gelişim bir bütündür. D ) Gelişimde çevre ve kalıtım etkilidir. E ) Gelişim nöbetleşedir. 58 şağıdakilerden hangisi bilişsel kuramla ilişkilendirilemez? ) Bilgi işleme teorisi B ) Keşif yoluyla öğrenme C ) nlamlı öğrenme D ) Modelleme E ) Güdülenme 59 şağıdakilerden hangisi Gestalt kuramında yer alan algılama yasalarından değildir? 61 Gelişim dönemleri, yaş aralıklarıyla birbirlerinden ayrılırlar. 9 yaşındaki Yağmur'un içinde bulunduğu gelişim dönemi düşünüldüğünde, Yağmur için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Cinsel kimliğini kazanmamıştır. B ) nababadan ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığa ulaşır. C ) "Ben kimim?" sorusunu sorar. D ) Kendi cinsiyetine uygun sosyal rolleri öğrenir. E ) Dili kullanmayı öğrenir ve kavramlar oluşturur. ) Basitlik yasası B ) Yakınlık yasası C ) Üretici düşünme D ) Zemin-şekil ilişkisi E ) Benzerlik yasası 13

14 62 Merve matematik dersinde en iyi başarıyı gösteren, matematiksel işlemleri en kolay ve hızlı yapan öğrencilerden birisidir. Bu özelliği nedeniyle, arkaşadaşlarının ve öğretmeninin ilgisini toplamaktadır. Çevresindekilerin gösterdiği bu ilgi Merve'nin kendisine olan güvenini artırmaktadır. Yukarıda verilen örnek durumda hangi gelişim alanları arasındaki etkileşim vurgulanmıştır? ) Bilişsel gelişim - hlak gelişimi B ) Duygusal gelişim - Bilişsel gelişim C ) Bilişsel gelişim - Duygusal gelişim D ) Fiziksel gelişim - Duygusal gelişim E ) Fiziksel gelişim - Bilişsel gelişim 63 Öğretmenlerin öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğrenme görevi, birey ve etkileşim ortamı değişkenlerini birlikte düşünerek öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilmesine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve anlayışları edinmiş olmaları aşağıdaki yeterlik alanlarından hangisiyle yakından ilgilidir? ) Düşünme becerileri B ) lan bilgisi yeterlikleri C ) İletişim becerileri D ) Mesleki yeterlikleri E ) Genel kültür düzeyi 64 I. Öğretim programını çalıştığı okulun bağlamına uyarlayan II. Kendi öğretim süreçlerini değerlendiren ve geliştiren III. Öğretim planını hazırlarken öğrenci görüşlerine değer veren IV. Ders kitabına paralel öğretim süreçlerini planlayan V. Başarılı olduğu öğretim yöntemlerine bağlı kalan Yukarıdaki öğretmen özelliklerinden hangisi / hangileri program geliştirme sürecini engeller? ) Yalnız I B ) II ve III C ) IV ve V D ) III ve IV E ) I ve V 65 Toplumsal sorunların çözümünde yetenekli bireylerin yetiştirilebilmesi için, olgusal nitelikli sorunlar ya da tematik konulardan hareketle, demokratik bir öğrenme ortamında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin disiplinler arası anlayışla işbirlikli çalışmasını öngören, değerlendirmede ise tamamlayıcı değerlendirme yöntem ve tekniklerinin işe koşulduğu tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeniden kurmacılık tasarımı B ) Yaşam şartları tasarımı C ) Çekirdek tasarım D ) Romantik tasarım E ) Çocuk merkezli tasarım 14

15 66 Öğretim hizmetinin sunumunda öğrencinin giriş özelliklerinin dikkate alındığı, öğrencinin etkin katılımını destekleyen ve izleme testlerinin önemine vurgu yapan öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) İşbirliğine dayalı öğrenme B ) Sunuş yoluyla öğretim C ) Tam öğrenme D ) Buluş yoluyla öğretim E ) raştırma-inceleme yoluyla öğretim 67 nlamlı öğrenme anlayışında öğretmenin en temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Özdeğerlendirme ve akran değerlendirmesine yer vermek B ) Her öğrenciye ihtiyacı kadar zaman tanımak C ) Dersin başında öğrenenlerin geçmiş bilgilerini harekete geçirmek D ) Dersin sonunda önemli noktaları içeren bir özetleme yapmak E ) Dersi öğrenenler için daha somut hale getirmek için materyal kullanmak 68 I. Dikkat çekici ve güdüleyicidir. II. Uygulamadan önce hazırlık gerektirmez. III. Yaratıcı ve eleştirel öğrenciler için verimlidir. IV. Farklı görüşleri öğrenme olanağı sunar. V. Çekingen ve içine kapanık öğrenciler için uygundur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri tartışma çeşitlerinden biri olan münazara ile ilgili olarak yararlı özellikler arasında sayılamaz? ) II, IV ve V B ) I ve II C ) II ve III D ) II ve V E ) III ve IV 69 raştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisine göre, araştırılan problemle ilgili bilgi toplandıktan sonra aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilir? ) Problem çözümüne yönelik hipotez kurma B ) Hipotezlerin doğruluğunu belirleme C ) Problemin çözümüne yönelik yöntem geliştirme D ) Problemi sınırlandırma E ) Çözüme ulaşma 70 Bir başkanlı küçük bir uzmanlar grubunun bir masa etrafında oturup öğrenci ya da dinleyici karşısında bir konuyu çeşitli açılardan sundukları konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Panel B ) Komite görüşmesi C ) Günlük konuşma D ) Diyalog E ) Sunu 15

16 TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ 16

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Ömer Ç FTÇ ÖZ: Bu çal mada, Türkçe Ö retim Program nda ilkö

Detaylı

KPSS 2008 EB (103) DENEME 3 / 9. SORU DENEME 12 / 5. SORU

KPSS 2008 EB (103) DENEME 3 / 9. SORU DENEME 12 / 5. SORU KPSS 2008 EB (103) DENEME 3 / 9. SORU 103. Atatürk bir söyle isinde, e itime yakla öyle ortaya koyar: Çocuklar serbestçe konu maya, dü ündüklerini ve duygular oldu u gibi ifade etmeye te vik edilmelidir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Erciyes Üniv. lahiyat Fakültesi mkorkmaz@erciyes.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Erciyes Üniv. lahiyat Fakültesi mkorkmaz@erciyes.edu.tr KUR AN KURSU Ö RET C LER N N E T M-Ö RET M YETERL KLER NE L K N ALGILARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Erciyes Üniv. lahiyat Fakültesi mkorkmaz@erciyes.edu.tr Öz Bu ara t rmada Kur an kursu ö reticilerinin

Detaylı

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün

Detaylı

LKÖ RET M VE L SANS PROGRAMLARINDAK DE KL KLER SONRASINDA TÜRKÇE Ö RETMENL MESLE N N VE TÜRKÇE E T M BÖLÜMLER N N DURUMU

LKÖ RET M VE L SANS PROGRAMLARINDAK DE KL KLER SONRASINDA TÜRKÇE Ö RETMENL MESLE N N VE TÜRKÇE E T M BÖLÜMLER N N DURUMU LKÖ RET M VE L SANS PROGRAMLARINDAK DE KL KLER SONRASINDA TÜRKÇE Ö RETMENL MESLE N N VE TÜRKÇE E T M BÖLÜMLER N N DURUMU Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Ülkemizde ana dili olarak Türkçe

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ANLAMA VE Z H NDE YEN DEN YAPILANDIRMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ANLAMA VE Z H NDE YEN DEN YAPILANDIRMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ANLAMA VE Z H NDE YEN DEN YAPILANDIRMA Ar. Gör. Tazegül DEM R ÖZ: Türkçe ö retimi insan ya am için son derece önemli iki alan geli tirmeyi amaçlayan bir beceri dersidir. Bu alanlar anlama

Detaylı

www.hacibayramcolak.net

www.hacibayramcolak.net KAMUDA ETK N B R Ç DENET M N TEMEL ARTLAR Hayrullah KELE Maliye Bakanl Muhasebat Ba kontrolörü hayrullahkeles@hotmail.com I. Kamu yönetim sistemine ç Denetim kavram ilk olarak 10.12.2003 tarihinde kabul

Detaylı

T.C. YABANCI D L OLARAK TÜRKÇEN N Ö RET M NDE. Mehmet AYGÜNE

T.C. YABANCI D L OLARAK TÜRKÇEN N Ö RET M NDE. Mehmet AYGÜNE T.C. DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES E T M B L MLER ENST TÜSÜ YABANCI D L OLARAK TÜRKÇE Ö RET M ANAB L M DALI YÜKSEK L SANS TEZ YABANCI D L OLARAK TÜRKÇEN N Ö RET M NDE OKUMA BECER S N GEL T RME YOLLARI Mehmet

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

ALTINCI VE YED NC SINIF Ö RENC LER N N YAZDI I H KÂYE ED C MET NLER N DE ERLEND R LMES

ALTINCI VE YED NC SINIF Ö RENC LER N N YAZDI I H KÂYE ED C MET NLER N DE ERLEND R LMES ALTINCI VE YED NC SINIF Ö RENC LER N N YAZDI I H KÂYE ED C MET NLER N DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI ÖZ: Ara t rman n amac çözümleyici puanlama yönergesi kullan larak alt nc ve yedinci s n f

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

G.Ü. Gazi E itim Fakültesi, E itim Bilimleri Bölümü Ankara-TÜRK YE nguclu@gazi.edu.tr

G.Ü. Gazi E itim Fakültesi, E itim Bilimleri Bölümü Ankara-TÜRK YE nguclu@gazi.edu.tr Stratejik Yönetim Strategic Management Nezahat GÜÇLÜ G.Ü. Gazi E itim Fakültesi, E itim Bilimleri Bölümü Ankara-TÜRK YE nguclu@gazi.edu.tr ÖZET Stratejik yönetim sürekli de i im içinde olan çevreyi kontrol

Detaylı

TÜRKÇE E T M BÖLÜMLER NDE KURULMASI GEREKL GÖRÜLEN ANA B L M DALLARI

TÜRKÇE E T M BÖLÜMLER NDE KURULMASI GEREKL GÖRÜLEN ANA B L M DALLARI TÜRKÇE E T M BÖLÜMLER NDE KURULMASI GEREKL GÖRÜLEN ANA B L M DALLARI Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL * ÖZ: E itim sisteminin en önemli unsuru ö retmendir. Bu bak mdan, ö retmenin niteli i genel olarak e itimin

Detaylı

(Yüksek Lisans Tezi)

(Yüksek Lisans Tezi) T.C. BEYKENT ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME YÖNET ANAB M DALI HASTANE VE SA LIK KURUMLARI YÖNET HASTANE ÇALI ANLARINDA MOT VASYONU ETK LEYEN FAKTÖRLER (Yüksek Lisans Tezi) Haz rlayan: Figen

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

D NLEME BECER S N GEL T RMEDE ETK NL KLERDEN YARARLANMA *

D NLEME BECER S N GEL T RMEDE ETK NL KLERDEN YARARLANMA * D NLEME BECER S N GEL T RMEDE ETK NL KLERDEN YARARLANMA * Yrd. Doç. Dr. Yusuf DO AN ÖZ: Dil becerileri içinde en geri planda kalan ve bu yüzden de ihmal edilmi, unutulmu, yetim kalm dil becerisi olarak

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı