ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ADI ING111 İNGİLİZCE 1 İngilizce TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini başlangıç düzeyinde kazandırma. Dili mekanik olarak öğrenme ve temel kelime dağarcığını geliştirme. Kuramsal dilbilgisi ile gramer kurallarını yazma ve konuşma alıştırmalarında basit cümleler ile uygulama ADI TUR111 TÜRK 1 Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Dilin kültür, düşünce, toplum vb. ile olan ilişkilerine dikkat çekerek öğrencilere dil bilinci ve günümüz Türkçesinin sözlü ve yazılı biçimlerinin incelikleri konusunda duyarlılık kazandırmak, Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstererek öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini sağlamak; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak ve akademik/mesleki ortamlarda kendilerini yetkin şekilde ifade edebilmelerine yardımcı olmak. Ayrıca düzyazı, şiir, hikâye gibi farklı yazınsal türlerin okunması, incelenmesi ve tartışılması aracılığıyla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumanın aydın bir birey olmanın ön koşulu olarak vazgeçilmez bir gereksinim olduğunu benimsemek.

2 ATA111 ADI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Bu derste öğrenciler 19. Yy Avrupa ve Osmanlıdaki değişimlerden başlayarak, bu süreçteki Milli Kurtuluş mücadelemiz ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin oluşumu ve dinamikleri hakkında bilgi edinecekler ve dönemi tüm ayrıntıları ile inceleyeceklerdir. ADI ANA111 ANATOMİ Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

3 ADI FIZ111 FİZYOLOJİ Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi, Periferik sistemi, Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organları ADI FZK111 FİZİK Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları, Boyut Analizi, Birim Çevirme, Anlamlı Sayılar, Koordinat Sistemleri, Vektörler ve Skalerler, Vektörlerin Bazı Özellikleri, Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler, Yer Değiştirme, Ortalama Hız, Sürat, Ani Hız, Ani Sürat, İvme, Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşen Cisimler, İki Boyutta Yer Değiştirme, Hız ve İvme, İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Eğik Atış Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket, Teğetsel ve Radyal İvme, Kuvvet Kavramı, Newton un Birinci Kanunu ve Eylemsiz Sistemler, Kütle, Newton un İkinci Kanunu, Gravitasyon Kuvveti ve Ağırlık, Newton un Üçüncü Kanunu

4 ADI MAT111 MATEMATİK Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb-Okek, Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar, Reel Sayılar I, Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar, Reel Sayılar II, Üslü Sayılar I, Üslü Sayılar II, Köklü Sayılar I, Köklü Sayılar II, Birinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler, Açılar, Üçgenler I, Oran-Orantı, Açılar, Üçgenler II, Yüzde Hesapları, Trigonometriye Giriş I, Açılar-Üçgenler III, Trigonometriye Giriş II ADI KIM111 KİMYA Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Kimyaya Giriş ve Temel Kavramlar, Laboratuarda Uygulanan Temel İşlemler, Atom Yapısı, Atom Modelleri, Mol Sayısı ve Avagadro Sayısı I, Atom Yapısı, Atom Modelleri, Mol Sayısı ve Avagadro Sayısı II, Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması ve Adlandırılması, Kimyasal Tepkimeler, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, Asitler ve Bazlar I, Asitler ve Bazlar II

5 OPT101 ADI OPTİSYENLİĞE GİRİŞ Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Dersin Tanıtımı; Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri, Optisyenlik Mesleği, Optisyenin Görev ve Sorumlulukları, Türkiye de Optisyenlik Mesleğinin Tarihi Gelişimi, Optisyenlik ve Optometri Eğitiminin Dünyadaki Durumu, Mesleki Örgütler, Sivil Toplum Kuruluşları, Terminoloji; Mesleki Tanımlar Optik Bilimleri, Görme Kusurları, Terminoloji; Reçete Bilgileri, Gözlük Cam ve Çerçeve Terimleri, Gözlük Camları, Özellikleri, Diyoptrilerine Göre Sınıflandırılması, Gözlük Çerçevelerinin Özellikleri, Kısımları, Çerçevelerin Rimlerine Göre Sınıflandırılması, Çerçevelerin Hammaddelerine Göre Sınıflandırılması, Refraksiyon Kusurları, Reçete Yazılışları ADI SYS018 İLETİŞİM Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: İletişim kavramının tanımlanması; etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması; iletişim süreci ve iletişimin unsurları; başarılı bir iletişimin aşamaları; etkileyici iletişim; iletişimde rol oynayan sosyal faktörler; iletişimde kültür; davranış ve tutumların rolü; iletişim biçimleri; sözsüz iletişim faktörleri; iletişim ve beden dili; kurumsal iletişim; iletişim ağlarının yapısı; iletişimde kişilerarası mesafe; günümüzde iletişim teknolojileri; iletişim yöntemleri; iletişim engelleri; kitle iletişim araçları; insan ilişkileri (kişiler arası iletişim); etkili bir iletişimin unsurları (bazı temel kurallar).

6 2. YARIYIL BAHAR DÖNEMİ İÇERİKLERİ ADI ING112 INGİLİZCE 2 İngilizce TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler. ADI TUR112 TÜRK 2 Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Kelime türleri Cümlenin unsurları cümle tahlili uygulaması Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Dilekçe, tutanak mektup ve çeşitleri Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.

7 ATA112 ADI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Derste öğrenciler, 1923 Cumhuriyet sonrası Türkiye de olan siyasal yapıdan başlayıp 2000 li yıllara kadar gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel yapı ve değişiklikleri detayları ile inceleyecekler. OPT122 ADI FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK I Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Elektromanyetik dalgalar, Maxwell denklemleri ve Hertz in buluşları, anten tarafından üretilen elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji, Elektromanyetik dalgaların spektrumu, radyo dalgaları, mikro dalgalar, morötesi(ultraviole) dalgalar, X-ışınları, Gama ışınları, Işığın doğası, ışık hızının ölçülmesi, Geometrik optikte ışık yaklaşımı, yansıma, kırılma, yansıma ve kırılma kanunları, kırılma indisi ve ışığın dalga özelliği, Dağınım ve prizmalar, Huygens prensibi, Tam iç yansıma, tam iç yansımanın uygulamaları, Geometrik optik, düzlem yüzeyde kırılma ve yansıma, düzlem aynalarla oluşturulan görüntüler, düzlem aynada özel durumlar, Küresel yüzeyde yansıma, küresel aynalarla oluşturulan görüntüler, nokta cismin görüntüsü: küresel ayna, odak noktası ve odak uzaklığı, hacimli cismin görüntüsü: küresel ayna, Tümsek(dışbükey) aynalar, Aynalar için grafik yöntemi, Kırılma ile oluşan görüntüler, Düzlem kırıcı yüzeyler.

8 OPT112 ADI GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Göz anatomisine giriş, Göz küresinin katmanları, Göz küresinin bölümleri, Gözde ışığı kıran yapılar, Göz küresinin damarları ve sinirleri, Orbita anatomisi, Gözün yardımcı yapıları, Gözyaşı sistemi Membranlardan geçiş ve sinyal iletimi, Membran potansiyelleri, Sinaptik ileti, Sinir sisteminde ileti temelleri, Gözün yapılarına genel bakış, Göz optiği, Gözün mercek sistemi, akomodasyon, kırma kusurları, Retina ve fonksiyonları, Görme ile ilgili fonksiyonların anlaşılması ve değerlendirilmesinde kullanılan testler, Santral sinir sisteminde görmeyle ilgili işlemler OPT102 ADI OPTİK ALETLER VE MALZEME BİLGİSİ Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: Optik aletlere giriş, Optik aletlerin temel elemanları; Aynalar, Mercekler, Prizmalar, Optik aletlerin temel karakteristikleri; Büyütmeler ve kırma gücü, Alan, Aydınlık, Dürbünler; Teleskoplar, Yer dürbünleri, Kamera, Mikroskop, Az görenlere yardımcı optik aletler; Büyüteçler, Teleskopik gözlükler, Fokometre ve çeşitleri, Pupillametre, Oftalmik, Optik Aletler; Oftalmoskop, Retinoskop, Keratometre, Tonometre, Refraktometre,

9 Biyomikroskop, Perimetre. OPT132 ADI OPTİSYENLİK UYGULAMALARI 1 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Gözlük camlarında diyoptri kavramı ve formülasyonu- Fokometrenin tanıtılması, kullanımı, Spy lens ölçümü, refraksiyon kusurlarının gözlük camları ile düzeltilmesi- Fokometrede Pl cyl lens ölçümü, Refraksiyon kusurlarının farklı yazılış şekilleri ve transpozeleri- Fokometrede Sph cyl lens ölçümü, Merceklerin tanınması; göz ve elle tanınması, nötralizasyon yöntemi- Fokometrede Mikst lens ölçümü, Merceklerin tanınması; Fokometre ve sferometre ile tanıma- Farklı diyoptrilerde camları ölçme, aksını, optik merkezini ayarlama ve markürleme, Gözlük camlarının gruplandırılması ve fiyatlandırılması- Farklı diyoptrilerde camları ölçme, aksını, optik merkezini ayarlama ve markürleme, Gözlük çerçevesinin özellikleri, ölçümleri ve çeşitleri- Elmasla cam çizimi, kesimi, el taşında traşlayarak düz kenar formu verme, Gözlük çerçevesinin yüze göre seçimi- Yüze göre çerçeve seçimi, gözlük çerçevesini tanıma, tornavida ve pense kullanım teknikleri, Gözlük çerçevelerinin ayarlarında kullanılan el aletleri tanıtılması ve ayarlama yöntemleri- El taşında balık sırtı kenar formunda traşlayarak seçtiği kapalı çerçevenin şeklini verme, Gözlük montajı için gerekli olan yüz ölçüleri ve ölçüm teknikleri- Manuel yöntem ve dijital Pupillametre ile Pd ve Ph tespiti, ölçülerin montajda kullanım yöntemleri, Gözlük montajı için gerekli olan yüz ölçüleri ve ölçüm teknikleri- Seçilen çerçevenin kişiye göre ayarlarını yapma, yüz ölçülerine göre camını traşlayarak tam çerçeveye monte etme, Gözlük çerçevelerinin fiyatlandırılması

10 OPT142 ADI GÖRME OPTİĞİ 1 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Gözün optik özellikleri, Gözün dioptrik elemanları, Gözün kırıcı yüzeylerinin optik özellikleri, Şematik göz, Refraktif indeks, İndirgenmiş göz, Retinada görüntü teşekkülü, Görme keskinliği, Görme keskinliğine etki eden faktörler, Fokus derinliği, Pupilla-pupilla refleksi, Görme Alanı, Emetropi, Emetropide retinal görüntü oluşumu ADI OPT100 YAZ STAJI Türkçe TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Alan Uygulamaları ve pratik çalışmalar. Öğrencilerin aldıkları bilgileri uygulamaya dönüştürecekleri yaz stajıdır.

11 3. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ OPT253 ADI MESLEKİ İNGİLİZCE 1 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Öğrencilerin sonraki dönemde görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. OPT223 ADI FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK 2 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: İnce mercekler, ince merceklerin özellikleri, hacimli cismin görüntüsü: yakınsak mercek, Iraksak mercekler, Mercekler için grafik yöntemi, İnce merceklerin birleştirilmesi, Mercek sapınçları, küresel sapınçlar, renklenme kusurları, Astigmatizm, görüntü bozma kusuru, Fotoğraf makinesi, Göz, görme kusurları, gözlük mercekleri, Basit büyüteç, bileşik mikroskop, teleskop, Fizik optik, ışık dalgalarının girişimi, girişim koşulları, Young ın çift yarık deneyi, yansıma nedeni ile faz değişimi, ince filmlerde girişim, Newton halkaları, yansıma önleyici ve yansıtıcı kaplamalar, Kırınım, kırınıma giriş, tek- yarıklı kırınım, tekyarık ve dairesel açıklığın ayırma gücü, Kırınım ağı, kırınım ağının ayırma gücü, ışık dalgalarının kutuplanması, Seçici soğurma ile polarizasyon, yansıma ile polarizasyon, çift kırılma ile kutuplanma, saçılma ile polarizasyon, optikçe aktiflik.

12 OPT233 ADI OPTİSYENLİK UYGULAMALARI 2 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Yüz ölçülerine göre el taşında, metal çerçeveye, SPH Cam Montajı, Lenslerin değişik meridyenlerindeki dioptrik güçleri- Yüz ölçülerine göre el taşında plastik çerçeveye PL-CYL cam montajı, Gözlük reçetesinin yazım kuralları ve veri kontrolü- yüz ölçülerine göre el taşında, misinalı çerçeveye SPH CYL cam montajı, Santrasyon ve desantrasyon prizmatik etki, istenmeyen prizmatik etki- Yüz ölçülerine göre el taşında misinalı çerçeveye MİKST cam montajı, Yatay ve dikey merkezleme yöntemleri- Dijital fokometrenin tanıtılması, kullanımı, kalıplı otomatik cam kesme makinesinin tanıtılması ve kullanma yöntemleri, otomatik merkezleme ünitesinde desantrasyon uygulaması, Merceklerde absorbsiyon ve absorbsiyon sağlayan camlar, renkliler, fotokromikler ve Polarizeler - yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede tam metal çerçeveye cam montajı, Elektromanyetik spektrumda ultraviole ışın çeşitleri, özellikleri, UV nin göze olan etkileri ve korunma yöntemleri- yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede tam plastik çerçeveye cam montajı, Gözlük camlarında yansımalar, yansıma önleyici kaplamalar ve özellikleri- yüz ölçülerine göre otomatik makinede misinalı çerçeveye cam montajı, kanal açma makinesinin kullanımı, Yüksek indisli lensler- Verilen reçeteye uygun, yüz ölçülerine göre kalıplı otomatik makinede tam metal çerçeveye cam montajı, Asiferik ve lentiküler lensler, Reçete verilerine uygun gözlük camı seçimi, Lens aberasyonları.

13 OPT243 ADI GÖRME OPTİĞİ 2 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Kırma kusurlarına giriş, Ametropi, emetropi, Siklopleji, Hipermetropi, Miyopi, Astigmatizma nedenleri, Düzeltici camlara göre astigmatizma çeşitleri, Afaki, psödofaki, Anizometropi, Anizokoni, Anizokoni hesaplamaları, Anizokoni hesaplamaları, Akomodasyon, Presbiyopi, Yaşla ilgili refraktif değişiklikler OPT213 ADI GÖZ HASTALIKLARI Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Göz anatomisi & fizyolojisi, Oftalmilk muayene, semiyoloji & Oftalmolojik aciller, Kapak ve konjonktiva hastalıkları, Lens hastalıkları & Orbita hastalıkları, Kornea hastalıkları, Glokom, Üvea hastalıkları & Şaşılık, Diabetes Mellitus, Kornea anatomisi ve fizyolojisi, Kontakt lens muayenesi, Kontakt lens kullanım alanları Kontakt lens uygulama teknikleri, Kontakt lens terminolojisi Kontakt lens tipleri, Kontakt lens bakımı kontakt lens komplikasyonları

14 SYS020 ADI İŞLETME YÖNETİMİ 1 Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. SYS022 ADI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: Dersin amacı öğrencilere sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ile ilgili kavramları tanıtmaktır. Uluslararası kalite ve akreditasyon standartları ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

15 4.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ İÇERİKLERİ OPT254 ADI MESLEKİ İNGİLİZCE 2 İngilizce TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: İngilizce olarak hasta-optisyen diyaloglarını içeren alıştırmalar yapmaya başlar, bu diyalogları role-play yoluyla pekiştirirler. Klinik bir ortamda vaka hakkında bir meslektaş ile etkin iletişim kurma becerileri ile ilgili alıştırmalar yaparlar. Aynı zamanda benzer model konuşmaları izler, dinler ve okurlar. Dersler görsel-işitsel ders materyalleri ile desteklenir. OPT234 ADI OPTİSYENLİK UYGULAMALARI 3 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Biyofokal lenslerin yarı otomatik ve dijital fokometrelerde ölçümü, yüz ölçülerine göre kapalı çerçeveye montajı, Multifokal lensler- bifokal ve trifokaller- Bifokal lenslerin fokometrelerde ölçümü, yüz ölçülerine göre kapalı çerçeve montajı, Multifokal lensler- progresivler- Progressiv lenslerin yarı otomatik ve dijital fokometrelerde ölçümü, yüz ölçülerine göre kapalı çerçeveye montajı, Prizmatik lenslerin- Prizma ve prizmatik etkiistenen prizmatik etki ve desantrasyon ile istenen prizmatiğk etkinin sağlanması- Progressiv lenslerin Desantraston ile reçetedeki istenen Prizmatik etkinin sağlanarak çerçeveye montajı, Prizmatik lens ile istenen prizmatik etkinin sağlanması- Prizmatik lenslerin yarı otomatik ve dijital fokometrelerde ölçümü ve montaj yöntemleri, Prizmatik lensler- Fresnel prizması ile istenen prizmatik etkinin sağlanması- Fresnel prizmasının montaj yöntemleri, Az görüş ve az görenlere yardımcı gereçler- Az görenlere yardımcı gereçlerin montaj yöntemleri,

16 Optisyenlik hakkında kanun ve yönetmeliğin incelenmesi- Resmi reçete işlem basamaklarının örnekler üzerinde uygulanması- Seminer ve hazırlanan satış uygulamasının sunulması, SGK optik sözleşme maddelerinin incelenmesi- Yüz ölçülerine göre Faset çerçeveye organik cam montajı, Gözlük camı imalatı- Yüzey işlemleri- Farklı firmalara ait cam listelerinin incelenmesi, cam siparişi, Gözlük lenslerinde sağ hesabı gözlük lenslerinde merkez ve kenar kalınlığı hesabı, Gözlük lenslerinde nominal ve gerçek dioptri hesabı, Gözlük lenslerinde verteks mesafesinin etkili güçle ilişkisi OPT244 ADI GÖRME OPTİĞİ 3 Türkçe TÜRÜ: Mesleki Ders İÇERİĞİ: Göz anatomisi ve fizyolojisi, Oftalmik muayene, semiyoloji & Oftalmolojik aciller, Kapak ve konjonktiva hastalıkları, Lens hastalıkları & Orbita hastalıkları, Kornea hastalıkları, Glokom, Üvea hastalıkları & Şaşılık, Diabetes Mellitus, Kornea anatomisi ve fizyolojisi, Kontakt lens muayenesi, Kontakt lens kullanım alanları, kontakt lens uygulama teknikleri, Kontakt lens terminolojisi, Kontakt lens tipleri, Kontakt lens bakımı, Kontakt lens komplikasyonları ADI SYS019 İLKYARDIM Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: İlkyardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilkyardım, Kanamalarda ilkyardım, Şok ve ilkyardım, Yanıklar ve ilkyardım, Zehirlenmeler ve ilkyardım, Kırık-çıkık

17 ve burkulmalarda ilkyardım, Temel yaşam desteği. Klinikte acil müdahale, acil müdahale yöntemleri ve kullanılan ilaçlar, kanama ve müdahale hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. SYS021 ADI İŞLETME YÖNETİMİ 2 Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır. ADI SYS023 MESLEK ETİĞİ Türkçe TÜRÜ: Seçmeli Ders İÇERİĞİ: Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı.

18

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Fizik Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir ve iki boyutta hareket, Newton yasaları, kütle, ağırlık, vektör, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, dairesel hareket, dönme

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve

BİRİNCİ YARIYIL. YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ SHAC111- ACİL HASTA BAKIMI-I (2 2) 5 Hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapmak, birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Anatomi I FTR 101 1 3+2 4 7 Dersin

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL I.YARIYIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax:

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYILI HEL 101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1 2) Hemşireliğe girişin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2014 İÇİNDEKİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 PROGRAM

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) ISG103 Temel Fizik (2+0) 2 AKTS:3 Fiziksel nicelikler, standartlar, üniteler,

Detaylı

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU Yunus Emre Meslek Yüksekokulu 2008 yılında Eczane Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarıyla Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup, sağlık ve eğitim alanında nitelikli

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL EUT 119 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ 2 2 3 AKTS 4 Standart Yazı ve Rakamlar,

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. ( Program Kodu: EML )

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. ( Program Kodu: EML ) EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( Program Kodu: EML ) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER BİM 101 Bilgisayara Giriş (2+0+2)3 Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları;

Detaylı

T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI T.C. M. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I. VE II. ÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI No Ortalama Yarıyıl = [30 / 4 = 7,5] + 3 = 11 T = 80 U = 20 Toplam

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Günümüzde meydana gelen değişimler ve dönüşümler ekonomik

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Y. Yıl I.YARIYIL Adı Top. OZD 001 TÜRK DİLİ- I 2 - - 2 2 2 OZD 003 ATATÜRK

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı