Dış Kaynaklı Mercimek Hatlarının Tarımsal ve Morfolojik Özellikler için Yerel Çeşitlerle Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Kaynaklı Mercimek Hatlarının Tarımsal ve Morfolojik Özellikler için Yerel Çeşitlerle Karşılaştırılması"

Transkript

1 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Dış Kaynaklı Mercimek Hatlarının Tarımsal ve Morfolojik Özellikler için Yerel Çeşitlerle Karşılaştırılması B. Tuba BİÇER 1 Doğan ŞAKAR 1 Geliş Tarihi: Öz:Bu araştırma, 2004/2005 ve 2005/2006 yetiştirme sezonlarında iki yıl süreyle Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Denemede, 2003/2004 yetiştirme sezonunda ICARDA dan temin edilen 63 adet Kışlık Kırmızı 51 mercimek hattından bitki görünüşüne göre değerlendirilerek 22 adet mercimek hattı seçilmiştir. Seçilen hatlar standart çeşit olan Kışlık Kırmızı 51 ve Yerli Kırmızı çeşitleri ile iki yıl süreyle değerlendirilmiştir. Deneme tesadüf blokları deseninde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, bitki tane verimi ve birim alan tane verimi bakımından çeşit ve hatlar arasında farklılıkların istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiş ve ileri verim denemelerinde değerlendirmek için seçilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mercimek, Lens culinaris Medik., Diyarbakır, verim, verim öğeleri Comparision of Exotic Lentil Lines to Native Cultivars for Agronomic and Morphologic Traits Abstract: This research was conducted at University of Dicle, Faculty of Agriculture experimental areas during 2004/2005 and 2005/2006 growing seasons. Sixty-three lines assured from ICARDA in 2003/2004 were evaluated according to plant stand, and 22 lentil lines were selected, and these were experiment material. Standard cultivars, Kışlık Kırmızı 51 and Yerli Kırmızı, and lines were evaluated over two years. Experiment design was set up Randomized Complete Block design (RCBD) with three replications. According to the results, differences among cultivars/lines were significant for days to flowering and days to maturity, plant height, first pod height, number of pods and seeds per plant, 1000 seed weight, seed yield per plant and grain yield were selected for evaluating in further experiments. Key Words: Lentil, Lens culinaris Medik., Diyarbakır, yield, yield components Giriş Mercimek (Lens culinaris Medik.) günümüzde Akdeniz havzası ve Asya ülkelerinde geleneksel olarak yetiştirilmektedir. Dünya mercimek üretimi 2005 yılında 4 milyon ton olarak gerçekleşmiş, Kanada milyon ton ile ilk sırada yer alırken Hindistan 1 milyon ton ile ikinci, Türkiye ise ton ile üçüncü sırada yer almıştır (İGEME 2006). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye kışlık kırmızı mercimek tarımının en yoğun yapıldığı bölge olup, ülkemiz kırmızı mercimek üretiminin % 98 ini karşılamaktadır (Özel 2005). Mercimek ekim alanı 1980 li yıllarda ha iken 2000 li yıllarda ha a gerilemiş ve bu durum ülkemizde mercimek ihracat ve ithalat rakamlarını olumsuz etkilemiştir. Mercimek tarımında yaşanan bu olumsuzlukların birçok nedeni vardır; kullanılan çeşit ve çeşitlere ait sertifikalı tohumluk (Bayrak 2006), mekanizasyon, yabancı otlarla mücadele, hastalık, (Zirek ve Sağır 2003), ihracatta önemli bir unsur olan yüksek tane kalitesi (Küsmenoğlu 2003), dış ticarette Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin düşük maliyetli ürünleriyle rekabet edilememesi (Özel 2005), ve Dahilde İşleme Rejiminin hız kazanması (Bayrak 2006). Türkiye de mercimek çeşidi yönünden sıkıntı yaşanmazken, kullanılacak tohumluk temininde önemli problemlerle karşılaşılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mercimek üretiminde Fırat 87 (Komando), Yerli Kırmızı, Kışlık Kırmızı ve menşei belirsiz yerel köy çeşitleri gibi birkaç çeşit yaygın olup, bu çeşitlere ait tohumluklar ya hiç yoktur veya yetersizdir. Üretici elinde bulunan çeşit ile kendi tohumluğunu kendi üretir, 1 Dicle Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Diyarbakır

2 280 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, Cilt 13, Sayı 3 bu çeşitlerin olmadığı yerlerde ise yerel çeşitler kullanılır. Yerel çeşitlerin çok büyük genetik değişkenlik gösterdikleri ve bulunduğu bölgenin değişen koşullarına çok iyi uyum sağladıkları bilinmektedir (L azaro ve ark. 2001), ancak bu çeşitlerin verim stabilitesi, mekanizasyon ve diğer problemlerinden dolayı üretim ve verim değerleri sürekli değişmekte ve bazen risk faktörü haline gelebilmektedirler. Yinede üreticiler küçük ve özellikle taşlık alanlarda bu yerel çeşitlerden vazgeçmezler. Yabancı kökenli çeşitleri ülke ve bölge bazında değerlendirerek eski veya yerel çeşitlerin yerine daha modern çeşitleri getirmek hem değişkenlik yaratmak hem de verim ve diğer özellikleri iyileştirilmiş çeşitlerden yararlanmak gerekir. Bu araştırmada kullanılan hatlar ICARDA dan sağlanmıştır. 2003/2004 yetiştirme mevsiminde 63 hat olan bu materyal erkencilik, görünüm, vigorite, yatma ve verim özellikleri yönünden değerlendirilmiş ve bu özellikler yönünden beğenilen hatlar bu çalışmada iki yıl süreyle, bölgede yaygın kullanılan iki çeşit ile denenerek, var olan çeşitlerdeki eksiklikleri giderecek yeni hatlar belirlenmeye çalışılmıştır. Materyal ve Metot Bu araştırma, 2004/2005 ve 2005/2006 yetiştirme sezonlarında iki yıl süreyle Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Denemede 2003/2004 yetiştirme sezonunda ICARDA dan temin edilen 63 adet Kışlık Kırmızı mercimek hattından bitki görünüşüne göre seleksiyon yapılarak 22 mercimek hattı ve iki çeşit (Kışlık Kırmızı 51 ve Yerli Kırmızı) kullanılmıştır. Deneme alanı topraklarının organik madde içeriği % 1.77 ve ph sı 7.7 ve killi tınlı topraklardır (Diyarbakır Köy. Hiz. Ar. Ens. Top. Ar. Lab., 2004). Deneme alanı 2005 yılı Şubat (46.8mm), Mart (58.4mm), Nisan (36.8mm) ve Mayıs (26.5mm) ayı yağış ortalamaları, 2006 yılı Şubat (121.0mm), Mart (26.6mm), Nisan (77.9mm) ve Mayıs (38.4mm) ayı yağış ortalamaları değerlendiriliğinde 2006 yılı (Mart ayı hariç) 2005 yılına göre daha yağışlı geçmiştir (Diyarbakır Meter. Böl. Müd., ) Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş, her parsel 4 m uzunlukta 6 sıralı, sıra arası mesafe 20 cm ve parsel boyutu 4.8 m 2 olarak alınmıştır. Ekimler 5 Aralık 2004 ve 11 Kasım 2005 tarihlerinde parsel ekim makinası ile yapılmış gübre uygulanmamış, yabancı ot mücadelesi çiçeklenme başlangıcına kadar iki kez yapılmıştır. Denemede; çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayıları, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla ve tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, bitki tane verimi, birim alan tane verimi, bitki görünüşü (1:çok iyi, 2:iyi, 3:kabuledilebilir, 4:kötü, 5:çok kötü), bitki canlılığı (1:çok iyi, 2:iyi, 3:kabuledilebilir, 4:kötü, 5:çok kötü) ve yatma (1:yatma yok, 2:bitkilerin %25 i yatmış, 3:bitkilerin %25-50 si yatmış, 4: bitkilerin %51-75 i yatmış, 5: bitkilerin %75 inden fazla yatmış) (Legume International Nurseries and Trials Seires, ICARDA) özellikleri incelenmiştir. Bulgular ve Tartışma 2004/2005 ve 2005/2006 yetiştirme mevsimlerinde daha önce seçilmiş 22 hat ve iki mercimek çeşidi ile yürütülen bu denemede incelenen özelliklere ait birleştirilmiş varyans analiz sonuçları ile ortalama değerler Çizelge 1 ve Çizelge 2 de verilmiştir. Çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı yönünden yıl, çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu önemli (p<0.01) bulunmuştur. Yerli Kırmızı gün ve FLIP L gün ile en erken, Kışlık Kırmızı gün ve FLIP L gün ile en geç çiçeklenen genotipler olarak belirlenmişlerdir. Olgunlaşma gün sayısı FLIP L ve FLIP L hatlarında gün, FLIP L hattında gün, Kışlık kırımızı çeşidinde gün olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Erken çiçeklenen Yerli kırımızı çeşidinin geç olgunlaştığı ve bu çeşitte olgunlaşmanın üniform olmadığı saptanmıştır. Erman ve ark. (2005) Siirt koşullarında Yerli Kırmızı çeşidinin erken çiçeklenen ve olgunlaşan bir çeşit olduğunu, Türk ve Atikyılmaz (2000), ise Diyarbakır koşullarında Yerli Kırmızı çeşidinin geç, Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin ise erken çiçeklenen ve olgunlaşan çeşitler olduğunu bildirmişlerdir. ICARDA koleksiyonuna ait hatlarda çiçeklenme ve olgunlaşma zamanlarının daha erken olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). Türk ve Atikyılmaz (1999), ICARDA kökenli hatların Yerli Kırmızı ve Fırat 87 çeşitlerinden daha erkenci olduklarını bildirmişlerdir. Bitki boyu ve ilk bakla yüksekliği yönünden çeşit ve hatlar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak (p<0.01 ve p<0.05, sırasıyla) önemli bulunmuştur. Bitki boyu 24.0 cm ile FLIP L ve FLIP L hatlarında en kısa, cm ile Yerli Kırmızı çeşidinde en uzun olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Çölkesen ve ark., (2005) K.Maraş ve Şanlıurfa koşullarında çeşitlere ait bitki boylarının ile cm, Çokkızgın ve ark., (2005) K.Maraş ta 43.3 ile 54.6 cm ve Erman ve ark., (2005) Siirt te 31.8 ve 48.5 cm arasında değiştiğini bildirmişlerdir. İlk bakla yüksekliği yönünden FLIP L hattının 9.67 cm ve FLIP L hattının 9.83 cm ile en alttan, FLIP L hattının cm ve Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin cm ile en yüksekten bakla oluşturan genotipler oldukları belirlenmiştir (Çizelge 1). Erman ve ark., (2005) ilk bakla yüksekliğinin cm arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin alttan bakla

3 BİÇER, B.T. ve D. ŞAKAR, Dış kaynaklı mercimek hatlarının tarımsal ve morfolojik özellikler için yerel çeşitlerle 281 karşılaştırılması oluşturduğu diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Çölkesen ve ark. 2005; Erman ve ark. 2005). Türk ve Atikyılmaz (1999) ve Çiftçi ve Türk (1998), Yerli Kırmızı çeşidinin, Karadavut ve ark., (1999) Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin uzun boylu ve daha yüksekten bakla oluşturduğunu, ICARDA kökenli hatların ise denemede kullanılan standart çeşitlerden daha kısa boylu ve alttan bakla oluşturduklarını bildirmişlerdir. Bitkide bakla ve tane sayısı yönünden çeşit (p<0.05) ve yılxçeşit (p<0.01) interaksiyonu önemli bulunmuştur. En yüksek bakla sayısı değerleri adet ile FLIP L, adet ile FLIP L ve adet ile FLIP L hatlarında, en düşük sayıda bakla ise adet ile Kışlık Kırmızı 51 ve adet ile Yerli Kırmızı çeşitlerinde belirlenmiştir (Çizelge 1). Karadavut ve ark. (1999) Amik ovasında, Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin ICARDA materyalinden daha fazla bakla ürettiğini, ancak bazı hatların Kışlık Kırmızı 51 çeşidine yakın değerler verdiğini bildirmişlerdir. Erman ve ark., (2005) Siirt te Yerli Kırmızı çeşidinin 28.3 adet, Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin 23.8 adet bakla ürettiğini bildirmişlerdir. Bitkide tane sayısı adet ile FLIP L ve adet ile FLIP L hatlarında en yüksek, adet ile FLIP L, adet ile FLIP L, FLIP L ve adet ile FLIP L hatlarında en düşük olarak saptanmıştır. ICARDA koleksiyonuna ait hatların çoğu bitkide bakla ve tane sayısı yönünden standart çeşitlerden daha yüksek değerler vermişlerdir (Çizelge 1). Çölkesen ve ark. (2005) bitkide tane sayısının Şanlıurfa da, Kışlık Kırmızı 51 çeşidinde adet, Yerli Kırmızı çeşidinde adet, Kahramanmaraş ta sırasıyla adet ve 83.0 adet olduğunu bildirmişlerdir. Diyarbakır koşullarında, bakla bağlama zamanın son dönemlerinin sıcak ve nispeten kurak döneme denk gelmesi nedeniyle bitki üzerinde çok sayıda çiçek kurumakta ve bakla bağlayamamaktadır. Bu yüzden erkenci ve yüksek bakla üreten çeşit elde etmek önem kazanmaktadır. Nitekim, yağış dağılımı bakla bağlama döneminde düzenli ise mercimek verimi yüksek olur (Bejiga ve ark. 1995), nemli koşullarda verim, kurak koşullara göre daha yüksektir ancak bazı kurak periyotlardaki yüksek verim ise çiçeklenme dönemindeki kuraktan kaçma ile ilişkilidir (Silim ve ark. 1993). Çalışmada kullanılan ICARDA hatları arasında bu özellikleri nispeten bir arada bulunduran genotipler vardır. Yılxçeşit interaksiyonunun önemli olması; çeşit ve hatların yüksek fenotipik ve düşük genotipik varyanstan dolayı farklı çevrelerde farklı tepkiler vereceğini göstermektedir (Stoilova ve Pereira 1999). Bitkide tane verimi yönünden çeşit (p<0.01) ve yılxçeşit interaksiyonu (p<0.01) önemli bulunmuştur. En yüksek bitki tane verimleri 2.01 g ile FLIP L, 1.99 g ile FLIP L, 1.91 g ile FLIP L ve 1.89 g ile FLIP L hatlarından, en düşük ise 1.18 g ile Kışlık Kırmızı 51 çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitler bitki tane verimi yönünden yıllar arasında farklı performans göstermiştir (Çizelge 2). Bu farklılık, bir fenotipin kendi genotipi ile çevresi arasındaki interaksiyonun bir sonucu olmasından, bir genotipin bütün çevrelerde aynı fenotipi sergileyememesinden ve farklı genotiplerin özel bir çevreye farklı şekilde tepki göstermelerinden kaynaklanabilir (Ahmad ve Pandey 1983) tane ağırlığı yönünden çeşit ve hatlar arasındaki farklılıklar önemli (p<0.01) bulunmuştur. FLIP L (47.80 g) ve FLIP L (47.55 g) en iri taneli, Kışlık Kırmızı 51 çeşidi (29.83 g) ile FLIP 97-28L (30.24 g) hattı en küçük taneli genotipler olarak belirlenmişlerdir. Yılxçeşit interaksiyonu önemli bulunmuştur. Tane iriliği çeşide ait bir karakter olmasına karşın çevrenin bu karakter üzerinde güçlü bir etkisi vardır (Erksine ve ark., 1985: Aydoğan ve ark., 2004 ten). İri tohumlu mercimek çeşitleri yüksek verimli, bintane ağırlığı daha fazla ve uzun boylu olurlar (Turk ve Tawaha 2004). Tane verimi yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar önemli (p<0.05) bulunmuştur. Tane verimi değerleri kg/ha ile kg/ha arasında değişmiştir (Çizelge 2). Verim değerlerinin Türkiye ortalama verim değerlerinden (104.5 kg/da) (Özel 2005) yüksek olduğu saptanmıştır. En yüksek tane verimi değerleri ICARDA koleksiyonuna ait hatlardan elde edilmiştir. Yerli Kırmızı ve Kışlık Kırmızı 51 çeşitlerinin her iki deneme yılında da tüm deneme ortalaması ve en düşük hat ortalamasından daha düşük verimli olduğu belirlenmiştir. Türk ve ark. (1998) tane veriminin kg/da ile 247 kg/da arasında değiştiğini, en düşük ve en yüksek değerlerin ICARDA materyalinden elde edildiğini ve Yerli Kırmızı çeşidinin kg ile ikinci en düşük, Çiftçi ve Türk (1998), aynı koşullarda Yerli Kırmızı çeşidinin birkaç yıl boyunca en düşük verime sahip olduğunu bildirmişlerdir. Çizelge 2 de hat ve çeşitlere ait bitkilerin parsel içindeki genel durumları 1-5 skala değerlendirmeleri ile verilmiştir. 2003/2004 yılında toplam 63 hattan yapılan seçimlerde bu skala değerleri dikkate alınmıştır. Bitki canlılığı, bitki görünüşü ve yatma özellikleri yönünden çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu önemli bulunmuştur. Kışlık Kırmızı 51 çeşidi parsellerde en iyi görünüme sahip çeşit olarak belirlenmiş, ancak bu çeşidin diğer çeşit ve hatlarla kıyaslanamayacak derecede yatma eğilimi gösterdiği saptanmıştır. ICARDA kolleksiyonuna ait bazı hatların parselleri tamamen kapamadığı ve sıcaklık etkisi ile bu parsellerde nem noksanlığının daha fazla oluştuğu belirlenmiştir. Bazı hatların ise parseldeki görünüşleri çok iyi olmamasına rağmen çok sayıda bakla taşıdıkları ve yatma eğiliminin de yok denecek kadar az olduğu saptanmıştır.

4 282 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, Cilt 13, Sayı 3

5 BİÇER, B.T. ve D. ŞAKAR, Dış kaynaklı mercimek hatlarının tarımsal ve morfolojik özellikler için yerel çeşitlerle 283 karşılaştırılması

6 284 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, Cilt 13, Sayı 3 Sonuç 2004/2005 ve 2005/2006 yetiştirme mevsimlerinde 22 hat ve iki mercimek çeşidi ile yürütülen bu denemede; FLIP L ve FLIP L hatları verimli, iri taneli orta erkenci ve nisbeten uzun boylu olmasına rağmen yatma eğiliminin yüksek olması, tane renginin heterojen ve cılız tane oranının (bu değerlendirmeler skala kullanılarak yapılmamıştır) yüksek olması nedeniyle seçilememiştir. FLIP L hattı orta erkenci, bitki boyu ortalama değere yakın, bakla ve tane sayısı yüksek, vigorite (1.5) ve parsel standı (2.2) yönünden beğenilerek seçilmiştir. FLIP 97-28L hattı küçük taneli olmasına rağmen diğer hatlar arasında tane rengi homojen, tane şekli yuvarlak ve cılız tane oranının az olmasından dolayı ileri verim denemelerine alınmıştır. Kaynaklar Ahmad, F. and M.P. Pandey Stability of yield and its components in lentil. Lens Newsletter, 10:12 4. Bayrak, S. S Dünya ve Türkiye Bakliyat Sektörü. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Araştırma Serisi Bejiga G., T. Tsegaye and A. Tullu Stability of seed yield of lentil varieties (Lens culinaris Medik.) grown in the Ethiopian highlands. Crop Res. 9(3): Çiftçi, V. And Z. Türk Screening lentil cultivars for high yielding under Southeastern Anatolian conditions. Turkish Journal of Field Crops. 3(1): Çölkesen, M., A. Çokkızgın, B.T. Turan ve K. Kayhan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa koşullarında değişik kışlık mercimek (Lens culinaris Medic.) çeşitlerinde verim ve kalite özellikleri üzerine bir araştırma. GAP IV. Tarım Kongresi, , Eylül, Şanlıurfa. Erksine, W., P.C. Williams and H. Nakkoul Field Crops Research, 12: Erman, M., H. Demirhan ve M. Tunçtürk Siirt ekolojik koşularında kışlık olarak yetişebilen bazı mercimek çeşitlerinin önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, (I) , 5 9 Eylül, Antalya. İGEME, raporları Küsmenoğlu, I., Participatory Transfer of Integrated Technology: A Promising Approach to Increase Food Legume Production in Turkey. Seed Info. Official Newsletter of the WANA Seed Network. ICARDA. L azaro, A., R. Magdalena, Luc ıa de la Rosa., I. Mart ın Relationships between agro / morphological characters and climatic parameters in Spanish landraces of lentil (Lens culinaris Medik.). Genetic Resources and Crop Evolution 48: Özel, R., Dünyada ve Türkiye de yemeklik tane baklagil üretim ve dış ticaretindeki gelişmeler. GAP IV. Tarım Kongresi, , Eylül, Şanlıurfa. Silim, S.N., M.C. Saxena and W. Erksine Adaptation of lentil to the Mediteranean environment: II.Response to moisture supply. Exp. Agric. 29: Stoilova, T. and M. G. Pereira Morphological characterization of 120 lentil (Lens culinaris Medik) Accession. Lens Newsletter, 26 (1-2): Türk, Z., Ş. Alkan, H. Kılıç ve T. Polat Güneydoğu Anadolu koşullarında yüksek verimli mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinin belirlenmesi. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 2 (4): Türk, Z. ve Atikyılmaz, N., Diyarbakır ekolojik koşullarında yüksek verimli mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinin belirlenmesi. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 3 (3-4): Türk, Z. ve N. Atikyılmaz Diyarbakır ekolojik koşullarında yetiştirilen mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinin verim ve bazı verim öğeleri üzerine bir araştırma. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 4 (3-4): Turk, M. A., A.R.M. Tawaha and K.D. Lee Seed germination and seedling growth of three lentil cultivars under moisture stress. Asian Journal of Plant Sciences, 3(3): Zirek, M. ve A. Sağır Bazı mercimek genotiplerinin kökboğazı çürüklüğü hastalığı (Phoma medicaginis var. pinodella) na karşı reaksiyonlarının ve bu hastalığın verime etkisinin belirlenmesi. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 7 (3-4): İletişim Adresi: B Tuba BİÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü-Diyarbakır E-posta: Karadavut, U., C. Erdoğan, S. Özdemir ve H.H. Geçit Küçük daneli bazı yabancı mercimek hatlarının Amik ovası koşullarında kışlık olarak yetiştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, (III) , Kasım, Adana.

7 Çizelge 1. Farklı mercimek hat ve çeşitlerinde bazı özelliklere ait varyans ananliz tablosu (k.o.) ve ortalama değerler. Varyasyon Kaynakları Çiçeklenme gün sayısı (gün) Olgunlaşma gün sayısı (gün) Bitki boyu (cm) a İlk bakla yük. Bitkide bakla sayısı (adet) Bitkide tane sayısı (adet) Sd (cm) a Çeşit ** 5.852** ** * * ** Yılxçeşit ** 2.420** ** ** Ort Ort. Ort. Ort Ort Ort. Hat ve çeşit 81S f-ı bc c k-m d-g d-ı a-g c-g b-j c-k a-f b-h c-j b-e FLIP 97-28L g-ı cd cd no a-c e-ı fgh d-g c-j g-l b-g b-h b-h b-e FLIP L l ef hıj ıj fg d-g h c-g b-h ı-l b-f b-e hıj b-e FLIP L f-h cd cd k-m d-g d-ı d-g a-f h-l a a b-g a a FLIP L l e-g hıj o g j b-g g b-g h-l a-f bcd d-j b-e FLIP L e-g de c-e k-m d-g d-ı a-f a-e c-j bc abc b-ı 49.7 bcd bc FLIP L f-h c c k-m b-d def a-g a-f g-l b-e a-f e-j b-e b-e FLIP L j-l bc d-f no c-f hı abc a b-j jkl c-g b-ı g-j de FLIP L e-g a b ıj c-f cd c-g c-g b-j c-k a-f b-f b-f b FLIP L ıjk fg f-h l-n e-g ghı a-g a-d d-k jkl efg c-j g-j de FLIP L f-ı cd cd l-n e-g ghı d-g c-g bcd kl b-g bc j b-e FLIP L g-ı cd cd l-n b-d d-h b-g a-d c-k jkl d-g c-j hıj e FLIP L f-h cd cd l-n c-e d-ı a-g a-d ab c-j ab b-e b-ı bcd FLIP L kl g-ı ıj no ab d-h a-d c-g d-k d-k c-g b-h b-f bc FLIP L kl e-g hıj mn c-f f-ı e-h efg c-k c-k b-g b-ı c-j b-e FLIP L ıjk bc c-e j-l bcd de ab d-g b-j e-l b-g b-e b-ı bcd FLIP L hıj cd c-e j-l d-g d-h h 9.83 fg b-ı g-l b-f b d-j bc FLIP L ıjk de e-g no d-g ı a-g d-g b-e c-k a-d b-e b-h bc FLIP L f-ı cd cd no d-g ı a-g b-g b-ı b-j a-e b-e c-j b-e FLIP L hıj cd c-e no c-f hı a-g a-e f-l c-k c-g f-j c-j cde FLIP L j-l ef g-ı lm e-g ghı gh a-g b-j d-k b-f b-f d-j b-e FLIP L f-ı bc c ıjk a bc a-g abc b-f c-k a-d b-e c-j b-e Kışlık kırmızı a ab a h a a a-e ab l d-k g ıj bcd b-e Yerli kırmızı l ghı j hı a ab a a-e h-l ı-l fg b-ı b-h b-e Ortalama b a LSD (0.05) * 2.649* öd 11.51** 9.146* öd 12.47** 10.22* LSD (0.05) İnt * 14.45* K.O.: Kareler Ortalaması *0.05, **0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli,aynı sütun içersinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. a Değerler yıllar arasında farklılık göstermediği için sadece birleştirilmiş analiz sonuçları verilmiştir.

8 Çizelge 2. Farklı mercimek hat ve çeşitlerinde bazı özelliklere ait varyans ananliz tablosu (k.o.) ve ortalama değerler. Varyasyon Kaynakları Bitki tane verimi (g) 1000 tane ağırlığı (g) Tane verimi (kg/ha) a Bitki canlılığı (1-5 skala) Bitki görünüşü (1-5 skala) Yatma durumu (1-5 skala) Sd Çeşit ** ** * 2.163** 2.971** 5.158** Yılxçeşit ** 3.821** ** 1.050** 0.329* Ort Ort. Ort Ort Ort Ort. Hat ve çeşitler 81S b-h 1.81 b-h 1.81 a-d efg ef efg abc 3.0 cde 2.0 fgh 2.5 d-h 3.3 b-e 3.0 c-f 3.2 b-f 1.3 hı 1.0 ı 1.2 hı FLIP 97-28L 1.56 d-ı 1.26 hıj 1.41 de v uv n b-f 3.0 cde 3.7 abc 3.3 abc 4.7 a 3.3 b-e 4.0 a 2.7 def 3.7 abc 3.2 c FLIP L 1.93 a-f 1.32 g-j a-d f-ı bc cde a-d 4.0 ab 2.7 def 3.3 abc 3.0 c-f 3.0 c-f 3.0 c-g 1.7 ghı 1.0 ı 1.3 ghı FLIP L 1.33 g-j 2.46 a 1.89 ab tuv st m a-e 1.3 h 1.7 gh 1.5 ı 2.3 efg 2.0 fgh 2.2 hıj 3.3 bcd 3.7 abc 3.5 bc FLIP L 1.62 c-ı 1.25 hıj 1.43 de r no k a-e 3.7 abc 3.7 abc 3.7 a 4.3 ab 3.0 c-f 3.7 abc 1.3 hı 1.3 hı 1.3 ghı FLIP L 1.78 b-h 2.21 abc 1.99 a b a a a 2.0 fgh 1.7 gh 1.8 hı 2.0 fgh 1.7 gh 1.8 j 3.7 abc 3.7 abc 3.7 b FLIP L 1.47 d-ı 2.26 ab 1.86 abc ef cd cd a-d 2.7 def 2.0 fgh 2.3 e-h 2.7 d-g 2.0 fgh 2.3 g-j 2.0 fgh 2.0 fgh 2.0 e FLIP L 1.72 b-h 1.33 f-j 1.53 b-e ghı de fg a-d 2.7 def 3.7 abc 3.2 a-d 2.3 efg 4.0 abc 3.2 b-f 1.3 hı 1.0 ı 1.2 hı FLIP L 1.65 c-ı 1.72 b-h 1.68 a-d q mno j a-d 3.0 cde 2.7 def 2.8 b-f 3.0 c-f 3.3 b-e 3.2 b-f 3.0 cde 2.3 efg 2.7 d FLIP L 1.44 e-j 1.35 f-j 1.39 de b a a a-d 2.7 def 3.3 bcd 3.0 a-e 2.7 d-g 2.3 efg 2.5 f-j 2.0 fgh 1.3 hı 1.7 efg FLIP L 2.03 a-e 1.04 ıj 1.54 b-e bc bc b def 2.0 fgh 3.3 bcd 2.7 c-g 2.0 fgh 2.7 d-g 2.3 g-j 2.0 fgh 1.0 ı 1.5 fgh FLIP L 1.65 c-ı 1.24 hıj 1.44 cde hıj jkl h ab 2.3 efg 3.3 bcd 2.8 b-f 2.3 efg 2.7 d-g 2.5 f-j 2.0 fgh 1.0 ı 1.5 fgh FLIP L 2.27 ab 1.76 b-h 2.01 a fgh efg g a-d 2.0 fgh 1.7 gh 1.8 hı 2.0 fgh 2.0 fgh 2.0 ıj 2.0 fgh 1.0 ı 1.5 fgh FLIP L 1.62 c-ı 1.82 b-h 1.72 a-d g-j jkl h c-f 3.0 cde 3.0 cde 3.0 a-e 2.7 d-g 3.0 c-f 2.8 d-h 2.0 fgh 1.7 ghı 1.8 ef FLIP L 1.74 b-h 1.78 b-h 1.76 a-d f-ı cd de abc 3.3 bcd 3.0 cde 3.2 abcd 3.0 c-f 3.0 c-f 3.0 c-g 1.0 ı 1.0 ı 1.0 ı FLIP L 1.54 d-ı 1.26 hıj 1.40 de r pq k c-f 3.3 bcd 2.7 def 3.0 a-e 3.3 b-e 3.7 a-d 3.5 a-d 1.0 ı 1.0 ı 1.0 ı FLIP L 1.80 b-h 1.42 f-j 1.61 a-d pq lmn j a-d 4.3 a 2.7 def 3.5 ab 4.3 ab 3.0 c-f 3.7 abc 1.0 ı 1.3 hı 1.2 hı FLIP L 1.79 b-h 1.74 b-h 1.77 a-d no ıjk ı a-d 4.3 a 2.3 efg 3.3 abc 4.3 ab 3.3 b-e 3.8 ab 2.0 fgh 1.7 ghı 1.8 ef FLIP L 2.07 a-d 1.74 b-h 1.91 ab f-ı cd def a-d 2.3 efg 2.7 def 2.5 d-h 2.0 fgh 3.0 c-f 2.5 f-j 1.0 ı 1.0 ı 1.0 ı FLIP L 1.37 f-j 1.67 b-h 1.52 b-e ef bc c a-d 2.0 fgh 2.0 fgh 2.0 ghı 2.0 fgh 3.3 b-e 2.7 e-ı 1.7 ghı 1.7 ghı 1.7 efg FLIP L 1.89 a-g 1.70 b-h 1.79 a-d fgh de d-g a-d 3.7 abc 2.7 def 3.2 a-d 3.7 a-d 3.0 c-f 3.3 a-e 1.0 ı 1.0 ı 1.0 ı FLIP L 1.67 b-h 1.43 e-j 1.55 b-e op klm ı a-d 2.0 fgh 2.0 fgh 2.0 ghı 2.0 fgh 3.0 c-f 2.5 f-j 1.0 ı 1.0 ı 1.0 ı Kışlık kırmızı j 1.51 d-ı 1.18 e v v n ef 2.3 efg 2.0 fgh 2.2 f-ı 1.0 h 1.0 h 1.0 k 4.3 a 4.0 ab 4.2 a Yerli kırmızı 1.46 e-ı 1.42 f-j 1.44 cde rs tu l f 2.7 def 2.0 fgh 2.3 e-h 2.0 fgh 3.0 c-f 2.5 f-j 2.0 fgh 1.7 ghı 1.8 ef Ortalama LSD (0.05) öd 54.51** 0.428* 1.694** 1.10** 0.971** 343.9* 1.083** 0.894** ** 0.823** ** 0.645** LSD (0.05) İnt ** K.O.: Kareler Ortalaması *0.05, **0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli, Aynı sütun içersinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. a Değerler yıllar arasında farklılık göstermediği için sadece birleştirilmiş analiz sonuçları verilmiştir.

BAZI KIRMIZI MERCİMEK HAT VE ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI KIRMIZI MERCİMEK HAT VE ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(3):292-296 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(3): 292-296 BAZI KIRMIZI MERCİMEK HAT VE ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ B. Tuba BİÇER Doğan ŞAKAR Dicle

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ : 21-27 J.Agric. Fac. HR.U., 2011, 15(3): 21-27 Araştırma Makalesi MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ B. Tuba BİÇER* Doğan ŞAKAR ÖZET İki

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ercan YILDIZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA BAZI KIRMIZI MERCİMEK ( Lens culinaris Medik. ) ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* A Research On Determınatıon Of Yıeld And Some Yıeld

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):79-85 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):79-85 SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 27-33 ISSN:1309-0550 Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Research

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 128-135 128 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Canan Topalak 1, Ercan Ceyhan 2 1 İl Gıda,

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(2):225-23 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(2): 225-23 BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Aysun PEKŞEN

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):49-56 ISSN 1018-8851 Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU 2

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):10-18 10 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Silajlık Sorgum lerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Abdullah Özköse 1*, Mevlüt

Detaylı

Bazı Yeşil Mercimek Genotiplerinde Dane Verimi ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Bazı Yeşil Mercimek Genotiplerinde Dane Verimi ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2017, 26 (1):104-110 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Yeşil Mercimek Genotiplerinde Dane Verimi ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin

Detaylı

Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1)

Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 49-59 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.09.2007 Kabul Tarihi: 12.12.2007 Farklı Çinko ve Fosfor

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 107-122 Geliş Tarihi(Received) : 15.12.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 27.01.2010 Araştırma Makalesi/Article Ankara Koşullarında Ekim Makineleri, Bitki Sıklıkları

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 233-237 233 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Mehmet Adalı 1,*, Özden Öztürk 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

*Bu makale Doktora tezinin bir bölümüdür yılında OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir.

*Bu makale Doktora tezinin bir bölümüdür yılında OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. Akademik Ziraat Dergisi 6(1):23-34 (2017) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Samsun ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinin verim,

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):296-300 Araştırma Makalesi (Research Article) Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ

Detaylı

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(1): 47-51 Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum)

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Adil BAKOĞLU lazbakoglu@hotmail.com Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Medeni YAŞAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 1-6 Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Seher Yıldız Madakbaş Hayati Kar Beyhan Küçükomuzlu Karadeniz Tarımsal

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities

Detaylı

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 2. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa 3

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 2. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):225-231 Araştırma Makalesi (Research Article) Şanlıurfa-Ceylanpınar Koşullarında Yetiştirilen Yerli Kırmızı (Lens culinaris Medic.)

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. (2): 97-05, 20 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ Lütfullah ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana-TURKEY

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 49-60 MARA ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ Gökhan DEMĐRCĐ Saime ÜNVER Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş YEŞİLGÜN ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAZI KIŞLIK NOHUT (Cicer arietinum L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein Content of Chickpea

Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein Content of Chickpea YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(1):6-15 Geliş tarihi:14.05.2009 Kabul tarihi:12.11.2009 Araştırma Makalesi / Article CCC (Cycocel) Uygulama Zamanı ve Dozlarının Nohutta Verim, Verim Unsurları

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):88-95 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):88-95 SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN

Detaylı