1- Silikon Katkılarının At Sağlığı Üzerine Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Silikon Katkılarının At Sağlığı Üzerine Rolü"

Transkript

1 1- Silikon Katkılarının At Sağlığı Üzerine Rolü Yeryüzünde oksijenden sonra en yoğun bulunan element silikondur. Doğada bu kadar yoğun bulunan bir maddenin besin maddesi içeriklerinde de yeterli miktarda bulunduğu, teorik olarak söylenebilir. Ancak bu teorinin, aşırı miktarda rafine gıdalar tüketilen günümüz beslenme koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ne kadar hatalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Silikon ile ilgili olarak son yıllarda, hem insan hem de hayvan sağlığı ve performansı ile ilgili olarak çok sayıda araştırma yapılmaktadır. 1.1 Silikonun, son yıllarda yapılan araştırmalar neticelerine göre, bildirilmiş olan faydaları şunlardır: Sporcularda enerji ve dayanıklılığın arttırılması Kemik yenilenmesinin arttırılması ( bone remodelling) Kemik üremeleri ve patolojik kalsifikasyonların önlenmesi İmmun sistem fonksiyonlarının arttırılması Yaşlanma geciktirici, anti-enflamatuar ve anti-ülser etkiler Silikon, serbest radikallerin elimine edilmesi yani vücuttan uzaklaştırılması söz konusu olduğunda, E ve C vitaminleri gibi çok bilinen antioksidanlardan birkaç kat daha fazla etkilidir.( Serbest radikaller, vücuttaki oksidasyon neticesinde ortaya çıkan, eşleşmemiş elektronlara sahip moleküllerdir ve bu moleküller daimi olarak diğer moleküllerden elektron almaya çalışır. Bunun neticesinde de hücre ve doku yıkımlanmaları, ile bir takım hastalıklar ortaya çıkar.) Organik silikon Berzelius tarafından 1810 yılında keşfedilmiştir. O yıldan bugüne, bu elementin vücudumuz biyolojisi üzerine etkileri ve önemi hakkında birçok yeni bulgu ortaya konmuştur. Silikonun organik ( karbon ihtiva eden) formu, biyolojik olarak en aktif formudur lı yıllarda Dr. T. Robinson, silikon ve gastrik ülser üzerine etkileri konulu bir araştırma yapmıştır (1). Silikonun bağ dokunun vazgeçilmez bir komponenti olduğunu ortaya koymuş ve bundan dolayı da ülserin neden olduğu doku yıkımlanması üzerine iyileştirici etkisi olduğunu tespit etmiştir. Dr. Robinson, bu bulgulardan yola çıkarak, bağ doku yani kollajen dokunun en önemli faktörlerinden biri olan silikonun, artrit ( eklem yangısı) ve kalp rahatsızlıkları üzerine de etkili olabileceğini bildirmiştir yılında, Dr. Shwarz ve Dr. Carlisle, Los Angeles da bulunan California Üniversitesinde yapmış oldukları bilimsel araştırma sonucunda silikonun hayvan beslenmesi için esansiyel olduğunu bulmuşlardır (2-4). Deney hayvanı olarak kullandıkları bir grup fareyi silikon içermeyen diyetlerle beslemiş, ve silikon ilave edilmiş diyetlerle beslenen diğer bir grup fare ile karşılaştırmışlardır.silikon içermeyen diyetlerle beslenen farelerde, büyüme problemleri ve çabuk yaşlanma gibi problemlerin ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. Silikon içeren yemlerle beslenen fareler, diğer gruba göre %30 oranında fazla büyümüş ve hiçbir büyüme anomalisi göstermemişlerdir. Dr. Shwarz ve Dr. Carlisle, benzer bir deneyi tavşanlar üzerinde de yapmış ve yine aynı bulguları elde etmişlerdir lerin sonlarında, Dr. T.J. Bassler, kas dokusunda daha az miktarda silikon bulunan insan atletlerin, daha yüksek düzeyde silikon bulunan atletlere göre daha sık kas ve iskelet sistemi sakatlanmaları yaşadığını bildirmiştir(5,6). Silikon, çok güçlü bir antioksidan olarak da vazife görmektedir. Silikonun, Super oxyde ve hydroxyl serbest radikallerinin yanı sıra okside nikotinamid adenin nükleotidi ( NAD+) gibi serbest radikalleri de indirgeyebilme özelliği vardır. Çok ilginçtir ki, NAD+ indirgendiğinde, hücrelere hidrojen taşınmasını arttıran NADH e dönüşür ve NADH de, enerji üretimi ( ATP transferi) ve metabolizma ile ilgili vücut reaksiyonlarının yapılabilmesini temin eder. Silikonun bu etkileşimi arttırdığı ortaya konmuştur. Süper

2 oksitlerin indirgenmesi, adrenalin oksidasyonunu engellediği gibi birçok yangısal bozukluğun ortaya çıkmasına da mani olur. Hücrelere daha fazla miktarda hidrojen taşınabilmesi sayesinde, oksidasyona sebebiyet vermesi mümkün olan oksijen, ortamdan uzaklaştırılır ve serbest radikallerin oluşarak DNA ya zarar vermesi engellenir. Silikonun bir diğer önemli fonksiyonu ise, suyun yüzey gerilimini azaltmasıdır. Bundan dolayı da suyun elektrik geçirgenliğinde artışa neden olur. Bu durum, canlı hücrede enerji üretimi için gerekli olan reaksiyonların arttırılmasını temin eder. Bağ doku ( kemikler, kıkırdak, ligament, tendon, tüy, deri, ve tırnaklar) gelişimi, yeterli düzeyde silikonun varlığı ile doğru orantılıdır. Bağ dokunun esnekliği büyük oranda silikona bağlıdır. Silikon kemik formasyonu ( yapılanması) için de gereklidir. Kalsiyumun kemiklerde tutulabilmesi için silikon gereklidir ve bir çok araştırmacının elde ettiği bulgulara göre de böbreklerde taş oluşumu ve kemik üremelerinin azaltılması yönünde etki eder. Son yıllarda yapılmış olan bazı bilimsel araştırmalara göre silikonun, kalsiyumu, vücutta, bulunmaması gereken bölgelerden uzaklaştırdığı ve bulunması gereken bölgelere yeniden dağıttığı ortaya konmuştur (7). Kıkırdak gelişiminin de, silikon miktarı ve dolayısı ile de glikozaminoglikan ( kıkırdak matriksi) üretimi ile direk alakalı olduğu bildirilmiştir. Silikon ve silikatlar toksik değildir. Hatta, içme suyunda bulunabilen toksik aluminyum bileşiklerine karşı koruyucu etki gösterdiği, bazı sinirsel hastalıklar ve yaşlılığa bağlı bunama durumlarında pozitif etki yaptığı yönünde araştırma bulguları mevcuttur. Bu önemli element ile ilgili araştırmalar yoğun olarak sürmektedir ve görünen o ki, daha başka birçok olumlu etkileri de yıllar geçtikçe açığa çıkacaktır. Daha şimdiden silikonun anti-oksidan özellikleri, bağ dokuyu sağlamlaştırıcı etkisi, enerji üretimi, performans ve dayanıklılığı arttırması, hücresel asiditeyi arttırarak bağışıklık sistemini olumlu etkilemesi, hücresel hidrasyonu temin etmesi gibi pozitif özellikleri tespit edilmiştir. Hiç şüphesiz, silikonun beslenmedeki en önemli minerallerden biri olduğu gerçektir. 1.2 Referanslar 1. Robinson T and Robinson W Military Med 130: Schwarz K and Milne DB Nature 239: Shwarz K Proc Nat Acad Sci 70: Carlisle EM Science 178: Bassler TJ July Br Med J 1: Bassler TJ Ann Intern Med 88: Lancet. May Pp Kaynak Magazine Holistic Horse Yazan: Mike Uckele İlkbahar 2002

3 2- Atlarda Kemik Sağlığı ve Silikonun Etkileri Brian D. Nielsen, Ph D., PAS, Dpl. ACAN Kari E Krick, M.S. Michigan stat University, Department of Animal Science East Lansing, MI Atlarda iskelet problemlerinin önlenmesi ve bunların tedavisi, at sahibi ve antrenörlerin her zaman en büyük sorunu olmuştur. Atlarda atletik performansı azaltan ya da hiçbir zaman potansiyaline ulaşamamasına sebep olan en büyük etken topallıktır. Yarış atlarında sakatlık riskinin minimuma indirilmesi sadece bir hayvan hakları problemi değil aynı zamanda büyük bir ekonomik olgudur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda at sahipleri ve antrenörler, atlarını sakatlıklardan uzak tutabilmenin yollarını ararlar. Uygun idman teknikleri, bu bakımdan kritik rol oynar ancak doğru idmanı uygulayabilmek her zaman sanıldığı kadar da kolay olmayabilir. İnanılanın aksine, örneğin, iskelet sistemi henüz olgunlaşmamış bir tayın idman edilmesinin de bazı avantajları vardır. Tay büyüme dönemindeyken, olgunlaşmamış iskelet sisteminin sağlamlaştırılabilme kapasitesi çok daha yüksektir. Pek fark edilmemekle beraber, kemikler dinamik bir yapıya sahiptir ve yaptırılan idmana bağlı olarak, daimi bir gelişim içerisindedir. Kemik üzerine uygulanan yük arttıkça, özellikle taylara yeterli zaman da verilirse, kemiklerin sağlamlığı da artar. Bununla beraber, idmanlarda kemikler hiç zorlanmaz yani kemik üzerine yük uygulanmazsa, kemikler buna zayıflayarak ( gücünü yitirerek) cevap verir. Yeterli idmanı almayan taylarda görülen kemik zafiyetleri böyle açıklanabilir. Kemik dayanıklılığını arttıracak ancak kemiklerde problemlere de yol açmayacak düzeyde bir idman dozunun ayarlanabilmesi antrenörlerin yaşadığı en büyük zorluktur. Bilimsel araştırmalar ışığında, optimum kemik gelişiminin temini için gerekli ideal idman dozu, kısmen tespit edilebilmiş olmakla beraber, konu ile ilgili daha birçok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. At sahibi ve antrenörler, sakatlıkları minimuma indirebilmek amacıyla uygun idman programları uygulamakla beraber, bir yandan da sakatlıklara engel olabilmek için farklı bazı metotlar da kullanmaktadırlar. Her geçen gün daha da bilimselleşmekte olan olan At fizyolojisi ve spor atı beslenmesi dallarında yapılan çalışmalar,sadece tedaviye yönelik değil, aynı zamanda da önleyici ( proflaktik) olabilmek için uğraş vermektedir. Örneğin bio yararlılığı yüksek (Yüksek oranda emilerek, kolayca metabolize olabilen) silikonun yarış atı rasyonlarına ilave edildiğinde kemik sağlığı ve gelişimi üzerine önemli faydalar gösterdiği bilimsel olarak ortaya konmuştur. 2.1 Doğada Silikon Silikon yer kabuğunda en çok rastlanan 2. elementtir ve kumun yapısında bulunur. Kumda kuartz kristalleri halinde bulunan Silikon dioksit ( SiO₂) atlar tarafından sindirilemez ( bio- yararlılığı yoktur) ve dolayısı ile de gıda olarak kullanılabilirliği mümkün değildir. Bitkiler, hücre duvarlarında eser miktarda silikon ihtiva ederler. Tahıllar ve kaba yemler ( ot ) ile beslenen atlar, bu sebepten dolayı, bir miktar silikon alabilmektedirler.

4 Bunca özelliğine rağmen, memeli rasyonlarında silikonun önemi hakkında çok az şey bilinmektedir. Amerikan Besin Enstitüsü, son yıllarda yapılmış olan bilimsel araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurarak, özellikle ev hayvanı diyetlerine silikon ilavesi yapılması yönünde görüş birliğine varmıştır. Gözlenen tüm olumlu etkiler, yapılan bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir Kemik ve Bağ Dokuda Silikon Çoğu kişi, kemik dokudaki minerallerin sadece kalsiyum ve fosfordan ibaret olduğunu zanneder. Oysa kemik doku sadece bu iki mineralden ibaret değildir. Kemikler daimi olarak değişiklik gösterir, eski ve zarar görmüş dokular yıkımlanırken yeni sağlıklı doku oluşumu her zaman devam eder. Silikon, yeni kemiğin oluşumunda rol oynarken, kalsifikasyon prosesi ( kemik dokuya kalsiyum depo edilmesi) üzerine de etki eder. Enteresandır ki, kalsifikasyonun erken evrelerinde silikon ve kalsiyum düzeyleri daha düşükken, ilerleyen evrelerde bu miktar artmaktadır. Kemik tam olarak olgunlaştıktan sonra, silikon düzeyi azalırken, kalsiyum düzeyi ise artar. Tam olarak rolü ortaya konamamış olmakla beraber, silikonun özellikle hızlı büyüme gösteren genç hayvanlarda kritik etkileri olduğu düşünülmektedir. Kemik gelişiminin erken dönemlerinde silikondan eksik beslenen piliçler üzerinde yapılmış olan bir araştırmada, kemiklerde gelişim bozuklukları tespit edilmiştir ve bu durum da bahsedilen teoriyi desteklemektedir. 2.3 Atlarda Kullanılan Silikon Katkıları Ulusal Araştırma Topluluğu ( Nutritional Research Council NRC)in 1989 da yayınladığı Atlarda Besin Maddesi Gereksinimleri kitabında silikon, yemlere ilave edilmesi şart olan bir mineral olarak yer almamakla beraber, son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bio -yararlı ( bio-available) silikonun özellikle yarış ve spor atı beslenmesinde önemi büyüktür. FDA tarafından onaylanmış olan kontrollu çalışmalarda, silikon takviyesi yapılan, yarış idmanındaki Quarter atlarında sakatlık oranlarının belirgin düzeyde azaldığı ortaya konmuştur. İlave silikon içermeyen yemle beslenen kontrol grubundaki atlarda daha fazla sakatlık olayı görülmüş ve bu gruptaki atlar, diğer gruba göre daha yüksek oranda olmak üzere araştırmadan ekarte edilmiş yani idmandan çekilmişlerdir. ( Tablo-1). Düşük, orta ve yüksek dozlarda silikon katkısı kullanılan diğer 3 gruptaki atların, araştırma sonuna kadar sakatlık göstermeden idmanda kalabilme oranı, silikon verilmeyen kontrol grubuna göre daha yüksek olmuştur. Daha da önemlisi, orta ve yüksek dozda silikon takviyesi yapılan atların, diğerlerine göre neredeyse 2 kat daha uzun mesafelerde ( sırası ile ortalama 90,438 metre ve 82,928 metre) idman edilebilmesi mümkün olmuştur. Silikon verilmeyen kontrol grubundaki atlar ise çok daha kısa bir süre sakatlanmadan devam edebilmişlerdir ( 49,503 metre; tablo-2). Enteresandır ki, orta dozda silikon kullanılan gruptaki atlar, orta mesafeli yarışlarda çok daha yüksek bir sürat yapabilmişlerdir. Silikon takviyesinin atlarda direk olarak sürati arttırdığını söylemek pek de mümkün değildir. Daha ziyade, süratli atların, zorlanmalara karşı daha dayanıklı olup araştırmaya daha uzun süre devam edebilmesi nedeni ile grubun ortalama süratinin artmış olabileceği söylenebilir. Bunun tam aksi olarak, silikon verilmeyen kontrol grubundaki süratli atların ( bu tip atların iskelet sistemine daha fazla yük binmektedir) daha erken sakatlanarak,sadece düşük hız ve performans gösteren atların araştırmaya devam edebilmesi nedeniyle kontrol grubundaki atların ortalama sürati de daha düşük çıkmıştır. Azalan sakatlık oranının sebeplerini net olarak ortaya koyabilmek için daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Michigan Eyalet Üniversitesinde yapılan en son araştırmalarda, damızlık kısraklara doğumdan sonra verilmeye başlanan silikon katkısının, 45 gün sonunda, kemik formasyonunu arttığı tespit edilmiştir. Yearlinglerde ise, 45 günlük kullanımın sonunda, minerallerin kemiklerden geri emilimin

5 azaldığı bildirilmiştir. En azından yetişkin hayvanlarda kemik formasyonu ve geri emilimin hemen hemen eşit olduğu söylenebilir. Aynı şekilde, kemik doku miktarı yetişkinlerde fazla değişiklik göstermez. Araştırmacılar, kemik formasyonunda artış olduğunda ya da kemiklerden geri emilim azaldığında, bu durumu kemik sağlığı bakımında son derece olumlu karşılarlar. Silikonun pozitif etkileri insanlar üzerinde de kanıtlanmıştır. Osteoporoz hastası kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, 4 ay boyunca bio yararlılığı yüksek silikon katkıları kullanıldığında,femur ( kaval kemiği) daki kemik yoğunluğunun arttığı bildirilmiştir. Ulusal Osteoporoz Topluluğu ( National Osteoporosis Society) yakın zamanda, plasebo kontrollü büyük bir klinik araştırmayı finanse etmiştir. Bu çalışmada, önce bir pilot klinik deneme yapılarak, menapoz sonrası dönemde kadınlarda orthosilisic asit tedavisinin omurilikteki kemik yoğunluğunu % 3 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Kemik metabolizmasının silikon tedavisine ne şekilde cevap verdiğinin kesin olarak ortaya konulabilmesi için ise, daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyaç vardır. 2.4 Özet Bio- yararlılığı yüksek silikon verilmesi, atlardaki tüm sakatlıklara engel olabilir mi? Tabii ki bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Her ne kadar, yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre, silikon takviyesinin, sakatlanmaları belirli bir oranda azalttığı tespit edilmiş olsa da, silikonun kemik ve kıkırdak sağlığı üzerine oynadığı rolün tam olarak ortaya çıkarılabilmesi daha fazla çalışma yapılması planlanmaktadır. Günümüzde, hem doğru idman hem de sağlıklı beslenmenin önemi ortaya konmuş, bio kullanılabilir silikon takviyesinin yarış atlarında sakatlıkların önlenmesi adına ümit veren bir uygulama olduğu bildirilmiştir. Tablo 1. Yarış atlarında sakatlık oranlarının, bio kullanılabilir silikon takviyesi yapılan ve yapılmayan atlara göre karşılaştırılması.

6 Tablo 2. Sakatlık nedeni ile atların idmandan çekilme mesafeleri ( metre olarak) 2.5 Referanslar - Benke, G. M and T.W. Osborn Urinary Silicon excretion by rats fallowing oral administration of silicon compounds. Food cosmetics Tox. 17: Calomne, M.R, and D. A. Vanden Berghe Supplementation of calves with stabilizes orthosilicic acid. Effect on the silicon, Ca, Mg and P concantrations in serum and the collagen concentration in skin and cartilage. Biol. Trace elem. Res. 56: Carlisle E.M, Silicon: A possible factor in bone calcification. Science 167:279 - Carlisle E. M, 1972 Silicon as an essential element. Fed. Proc. 33: Carlisle E.M, 1980 a. A silicon requirement for normal skull formation in chicks.j. Nutr.110 :352 - Carlisle E.M, 1980 b. Biochemical and morphological changes associated with long bone abnormalities in silicon deficiency. Nutr. 110: Carlisle E.M, The nutritional essentially of silicon. Nutr. Reviews. 40(7):193 - Eisinger,J. And D. Clairet Effects of silicon, flouride, etidronate and magnesiliconum on bone mineral density: a retrospective study. Magnesiliconum Res. 6: Lang K. J, B.D. Nielsen, K.L. Waite, J. Link, G.M. Hill and M.W. Orth a Increased plasma silicon concentrations and altered bone resorption in response to sodium zeolite. A supplementation in yearling horses. J. Equine Vet. Sci. 21(11): Lang K. J, B.D. Nielsen, K.L. Waite, J. Link, G.M. Hill and M.W. Orth. 2001b. Supplemental silicon increases plasma and milk silicon concentrations in horses. J. Anim. Sci 79:

7 Bölüm 3 Bio- yararlı Silikon Kaynağı Olarak SILIFORCE un Değerlendirilmesi C.I. O Connor and B.D. Nielsen Michigan Eyalet Üniversitesi Hayvan Bilimleri Fakültesi East lansing, Michigan, Giriş Son yıllarda gerek insan gerekse de hayvan sağlığı için bio- yararlı silikon kullanımı çok ilgi çekmektedir. Atlarda silikon kaynağı olarak sıklıkla kullanılan Sodium zeolite A (SZA) nın, sakatlık riskini azalttığı ve özellikle yarış idmanındaki genç taylarda dayanıklılığı arttırdığı tespit edilmiştir (Nielse et. al, 1993). Aynı şekilde, SZA ile takviye edilen atlarda, SZA kullanılmayan kontrol grubuna göre, kemik formasyonunun arttığı ( Lang et. al 2001 a) ve kemiklerden Ca geri emiliminin azaldığı (Lang et. al 2001 b) da ortaya konmuştur. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, silikonun kemik metabolizması üzerine pozitif etki yaptığı kanıtlanmıştır. Her ne kadar bu bilimsel çalışmalar, özellikle idmandaki atlar üzerinde SZA kullanımının faydalı olduğunu ortaya koymuş olsa da, bu ürünün çok yüksek miktarlarda verilmesi mecburiyeti ( toplam yemin % 1.8 i kadar) her zaman bir eleştiri konusu olarak gündeme gelmiştir. Ürünün toz formunda olmasından dolayı, atlar yemin lezzetini bozan bu katkı maddesini yemek istememişlerdir. Bu nedenle daha lezzetli ve az miktarlarda kullanıldığında bile yüksek etki gösterebilecek bir diğer bioyararlı silikon kaynağı olarak SILIFORCE geliştirilmiştir. Bu ürünün SZA kadar etkili olup olmadığının tespitinden önce, ilk aşamada bu yeni ürünün vücutta emiliminin belgelenmesi ve plasma silikon yoğunluğunun tespit edilmesi gerekli olmuştur. Bu hipotezin doğruluğunu test etmek amacıyla öncelikle iki ön çalışma yapılarak, plazma silikon seviyeleri ve ürünün emilip emilmediği belirlenmiştir. 3.2 Çalışma 1- Amaç Pilot çalışma olarak planlanan ilk denemenin amacı, ağız yoluyla ata verilen SILIFORCE un, plazma silikon yoğunluğunu arttırıp arttırmadığının tespitidir. Bu amaçla ürün kullanılmadan önceki plazma silikon konsantrasyonları ile üründen sonraki konsantrasyon miktarları karşılaştırılmıştır Çalışma 1 Materyal ve Metotlar Yetişkin bir Safkan Arap kısrağı ( canlı ağırlık = 497 kg) kantarda tartıldıktan sonra 3x3 ebatlarında bir boksa konmuştur. Saat 8:00 de 100 ml su ile birlikte 10 ml SILIFORCE ve lezzeti arttırmak amacıyla da 0.5 ml sirke bir kapta karıştırılmıştır. 20 ml lik bir şırınga yardımıyla bu karışımın tamamı atın ağzına sıkılmıştır. Uygulama öncesinde Juguler venadan kan alınmış, daha sonra bu işlem solüsyonun içirilmesinden 2 saat, 4 saat ve 6 saat sonra tekrarlanmıştır. Son kan alımını takiben kısrak meraya salınmıştır. 3.4 Çalışma-1 Sonuç ve Tartışma Pilot çalışmada, tek bir at kullanıldığından elde edilen sonucun istatistiki bir değeri yoktur. Bununla beraber, elde edilen bulgulara göre ürünün uygulanmasından önceki plazma silikon yoğunluğu 474 iken, 2 saat sonraki sonuç 626, 4 saat sonra 505, 6 saat sonra ise 184 olarak tespit edilmiştir. Plazma

8 konsantrasyonundaki bu belirgin artış, ürünün emilebildiğini göstermiş ve çalışmanın ikinci kısmına başlanabileceği yönünde belirleyici olmuştur. Tablo-3 Uygulamadan 0, 2,4 ve 6 saat sonra plazma silikon konsantrasyonu ml Çalışma-2 Amaç Tek bir ata ağız yolu ile verilen 10 ml SILIFORCE un emilebilirliği tespit edildikten sonra, aynı çalışma çok sayıda hayvan üzerinde de tekrarlanarak istatistiki bir değer bulunması gerekli olmuştur. Ayrıca, ürünün daha kolay bir şekilde, yani yeme karıştırılarak kullanımının da aynı sonucu verip vermeyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha da önemlisi 10 ml. 'nin altındaki dozlarda verilen SILIFORCE un plazma silikon konsantrasyonu üzerine benzer etkiyi yapıp yapmayacağının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada özellikle maksimum etki için verilmesi gereken minimum ürün miktarının tayin edilmesi hedeflenmiştir. 3.6 Çalışma-2 Materyal ve Metotlar Sekiz adet yetişkin safkan Arap atı ( ortalama canlı ağırlık = 449 kg) kantarda tartıldıktan sonra 3mx 3m ebatlarındaki bokslara konmuştur. Canlı ağırlıklarına göre ikili olarak gruplandırılarak Latin kare metodu ile 4 farklı uygulamaya tabi tutularak, her gruba su (kontrol), 2.5 ml SILIFORCE, 5 ml SILIFORCE, 10 ml SILIFORCE uygulanmıştır. Her doz Siliforce, 100 ml su ile karıştırılarak 60 gr yulaf ununa iyice emdirilmiştir. Saat 8:00 de, siliforce karışımı yarım kilo yulaf ile iyice karıştırılarak atlara yedirilmiştir. Atlar yulaf/ siliforce karışımını tükettikten sonra, her birine 1.8 kg ot verilmiştir. Siliforce uygulamasından önce, ve uygulamadan 2,4 ve 6 saat sonra juguler venadan kan örneği alınmıştır. Atlar gece boyunca bokslarda kalmış ve ertesi sabah aynı metotla uygulamaya devam edilmiştir. Her ata akşam yemi olarak saat 16:30 da 0.5 kg yulaf ve arkasından da 1.8 kg ot verilmiştir. Bulaşmalara engel olmak adına kan numunesi alınırken, ve siliforce içirilirken çok titiz davranılmış, numuneler ilk çalışmada olduğu şekilde test edilmiştir.

9 3.7 Çalışma-2 Sonuç ve Tartışma Her çalışma grubunda az sayıda at ( n=2) kullanılmış olmakla beraber, 5 ml siliforce verilen atlardaki plazma silikon seviyelerinin, kontrol grubuna oranla en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Plazma silikon yoğunluğundaki bu artış, Siliforce un SZA yerine kullanabileceğini göstermiştir. Yerkabuğunda en yoğun bulunan elementlerin ikincisi olan silikonun, memeli beslenmesindeki önemi hakkında ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değiliz. Doğada bu kadar fazla bulunan bir elementin, vücuttaki eksikliğine çok sık rastlanmamaktadır. Örneğin tahıllarda silikon içeriği yüksektir ( Pennington, 1991). Bununla beraber, doğada bulunan siliko, silika (SiO₂) formundadır. Silika hidratlarla ( su ile) birleşirse, orthosilicic asit Si(OH)₄ oluşur. Silikon bileşikleri, ancak silicic asite dönüştüğünde bağırsaklardan emilebilir ( Benke ve Osborn, 1979; Van Soest et. al. 1983). Bununla beraber, bileşik eğer polimerize olursa emilim gerçekleştirilemez. SZA nın emilebilmesi için midede orthosilisik asite dönüştürülmesi gerekmektedir, oysa SILIFORCE othosilisik asit formunda bir ürün olduğu için herhangi bir değişime uğramadan direk olarak emilimi söz konusudur. Daha önce yapılmış olan bir çalışma ile de silicic asit formunda yapılan silikon takviyesinin, buzağılarda, normal yemlerle beslenenlere göre kollajen sentezini arttırdığı ortaya konmuştur ( Calomme ve Vanden Berghe,1997). Bu çalışmada her iki grup buzağı da süt yemi ile beslenmiş ancak bir grupta ilave olarak silikon takviyesi yapılmıştır. Yedi hafta sonunda, yem ile alınan toplam silikon miktarı 360 mg iken, orthosilicic asit ile alınan miktar sadece 17.5 mg dır. Bununla beraber, çalışmanın sonunda, orthosilisik asit takviyesi yapılan buzağılarda plazma silikon konsantrasyonlarının, takviye yapılmayan gruba oranla %70 oranında daha yüksek olduğu ortaya konmuştur, ki bu da, orthosilisik asitin emilebilirliğinin ne kadar iyi olduğunu göstermektedir. Enteresandır ki silikon takviyesi yapılan sığırlarda deri kollajeninde de artış tespit edilmiştir ve bu da silikonun kollajen

10 üretimini arttırdığı yönündeki hipotezi desteklemektedir. Kendi çalışmamızda ise sadece atlarda plazma silikon yoğunluğu incelenmiş ve SILIFORCE un 5 ml verilmesinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Yine 5 ml Siliforce kullanılarak, sığırlarda yapılmış olan çalışmanın bir benzerinin atlarda da yapılması düşünülmektedir. Orthosilicic asitin sakatlıklar üzerine etkisi çalışılmamış olmakla beraber, SZA ile yapılmış olan çalışmalarda bu etki kanıtlanmıştır. Orthosilisik asit de metabolizmada SZA ile aynı etkiyi gösterdiğinden, Siliforce un da sakatlıklar üzerine etkili olacağı şüphesizdir. Siliforce daha ekonomik ve kullanımı kolay bir alternatif olarak atlarda güvenle kullanılabilir. 3.8 Literatürler - Benke, G.M., and T.W. Osborn Urinary silicon excretion by rats following oral administration of silicon compounds. Food Cosmetics Tox. 17: Calomme, M.R., and D.A. Vanden Berghe Supplementation of calves with stabilized orthosilicic acid. Effect on the silicon, Ca, Mg, and P concentrations in serum and the collagen concentration in skin and cartilage. Biol. Trace Elem. Res. 56: Carlisle, E.M Silicon: An essential element for the chick. Science. 178: Lang, K.J., B.D. Nielsen, K.L. Waite, J. Link, G.M. Hill and M.W. Orth. 2001a. Increased plasma silicon concentrations and altered bone resorption in response to sodium zeolite A supplementation in yearling horses. J. Equine Vet. Sci. 21(11): Lang, K.J., B.D. Nielsen, K.L. Waite, G.M. Hill and M.W. Orth. 2001b. Supplemental silicon increases plasma and milk silicon concentrations in horses. J. Anim. Sci. 79: Nielsen, B.D., G.D. Potter, E.L. Morris, T.W. Odom, D.M. Senor, J.A. Reynolds, W.B. Smith, M.T. Martin and E.H. Bird Training distance to failure in young racing Quarter Horses fed sodium zeolite A. J. Equine Vet. Sci. 13(10): Pennington, J.A.T Silicon in foods and diets. Food Add. Contam. 8(1): Van Soest, P.J., M.S. Allen and M.I. McBurney Silicon, chromium, the rarre earth elements and the remainder of the periodic table. Nat. Feed Ingred. Assoc. Nutr. Inst. Program. April 4-7, Chicago, IL.

Bölüm 4- Kemik Yoğunluğunun Arttırılması= Daha Güçlü Kemikler

Bölüm 4- Kemik Yoğunluğunun Arttırılması= Daha Güçlü Kemikler Bölüm 4- Kemik Yoğunluğunun Arttırılması= Daha Güçlü Kemikler 4.1 Dr. Peter Gillespe. BVScMACVS. 55 milyon yıl önce, köpek büyüklüğünde ve 4 parmaklı bir hayvan olan at, aradan geçen süre içerisinde günümüzde

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

YARIŞ ATLARINDA OKSİDATİF STRES

YARIŞ ATLARINDA OKSİDATİF STRES YARIŞ ATLARINDA OKSİDATİF STRES Aşağıdaki yazı, AVEF ( Fransız At Veteribnerleri Birliği) kongresinde sunulmuş olan bilimsel bir araştırmanın özetidir. (de Moffarts et al.,2003) Bu araştırma Prof. Pierre

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi Hd 50 Hidrojen Molekülleri Hidrojen bakımından zengin alkali su Üstün antioksidan etkisi Gerekli mineral takviyeleri Dayanıklı ve mükemmel performans Hidrojen molekülleri doğal ortamda bulunur, basit yapıdadır

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER 4) VİTAMİN Vücut metabolizması için gerekli olan ancak insan vücudunda üretilemeyen organik maddelerdir. Dışarıdan hazır

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Lourdes Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Serbest Radikaller Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA mıza verdiği zararlardır. Serbest

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır Arı Sütü Arı sütü koyu kıvamda jelatinöz vasıfta olup beyaz-sarı renktedir. Arı sütü için uluslararası üretim standartları bulunmayıp Brezilya, Bulgaristan, Japonya ve İsviçre de uygulanan ulusal standartlar

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma Gıdalar ve Güzellik Besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi cildin sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Aşağıda cilt sağlığına katkıları olan besinler ve içerdikleri vitaminler ile mineraller

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! KONU İLGİ Kanatlı beslemede amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerinin önemi ve analizleri amino asit analizleri

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Çay Atığı Yeni Bir Kümes ve Çiftlik Hayvanı Yemi

Çay Atığı Yeni Bir Kümes ve Çiftlik Hayvanı Yemi Çay Atığı Yeni Bir Kümes ve Çiftlik Hayvanı Yemi Bizendra K. Konwar and Prafulla C. Das Hayvan Besleme Bölümü, Assam Tarım Üniversitesi Khanapara, Guwahati 781 022 2006 / Assam, INDIA Botanik adı : Camellia

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

Meyve sularının enerji ve besin ögeleri yönünden değerlendirilmesi. Pof. Dr. Filiz Açkurt Dünya Meyve Suyu Günü 30 Mayıs 2012 İstanbul

Meyve sularının enerji ve besin ögeleri yönünden değerlendirilmesi. Pof. Dr. Filiz Açkurt Dünya Meyve Suyu Günü 30 Mayıs 2012 İstanbul Meyve sularının enerji ve besin ögeleri yönünden değerlendirilmesi Pof. Dr. Filiz Açkurt Dünya Meyve Suyu Günü 30 Mayıs 2012 İstanbul Sağlıklı beslenme-sağlıklı yaşam Günümüzde sağlıklı yaşam için sağlıklı

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup

VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup normal yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan, yiyecekler içerisinde doğal olarak bulunan basit yapılı bileşiklerdir. VİTAMİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ=)

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08. FONKSİYONEL GIDALAR Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.2013 1 İÇERİK I. Eğitim kurumu II. Ziyaret edilen resmi kurumlar III. Fonksiyonel

Detaylı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı BIOZYM NEDİR? BIOZYM içeriğindeki A.Oryzae, hedefe spesifik bitki ekstrakları ve organik mineralleri ile etken maddeleri AB tarafından onaylanmış, zengin bir içeriğe

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ Müşterilerine, 1997 yılından bu yana Tekbaş A.Ş. bünyesinde TEKBAŞ UN markasıyla hizmet vermekte olan şirketimiz, kısa zamanda çalışma sahasında üncü konuma gelmeyi başarmıştır. Bugün Türkiye nin her tarafında

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 Kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kas yapısı, fizyolojik olaylar ve birçok dokunun normal fonksiyonları için gereklidir. Kemik formasyonu, kas kontraksiyonu,

Detaylı

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması KONU İLGİ Hindilerde pozitif salmonella koşullarında Fysal Fit-4 ve Selko-pH uygulamasının ardından kalan salmonella miktarının araştırılması Hindilerde salmonella

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

Kanatlı. Mikotoksinlerin Biyoyararlılığının Tespiti: TIM Modeli

Kanatlı. Mikotoksinlerin Biyoyararlılığının Tespiti: TIM Modeli Mikotoksinlerin Biyoyararlılığının Tespiti: TIM Modeli KONU İLGİ Mikotoksinlerin Emiliminin Azaltılması/In-vitro TIM Modeli TERCÜME VE DERLEME Mikotoksinlerin Biyoyararlılığının Tespiti: TIM Modeli Özel

Detaylı

Eğer metabolizmanızda bir sorun varsa, başta kilo kontrolünüz olmak üzere vücudunuzdaki pek çok şey problemli hale gelir.

Eğer metabolizmanızda bir sorun varsa, başta kilo kontrolünüz olmak üzere vücudunuzdaki pek çok şey problemli hale gelir. Metabolizma, bedeninizdeki kimyasal tepkimelerin toplamını ifade eden sihirli bir sözcüktür. Özellikle orta yaşlar ve sonrasında görülen kilo artışlarının, çabuk yorulma, halsizlik ve yorgunlukların başlıca

Detaylı

Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için tuza ihtiyacımız var! NEDEN?

Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için tuza ihtiyacımız var! NEDEN? Petra Kristali Tuzlu gerçekler Vücudumuz ve Tuz. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için tuza ihtiyacımız var! NEDEN? Yaşam kaynağımız olan su, ancak yeterli miktarda ve sağlıklı tuzla birlikte görevini yerine

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ Sayı : 2003 / Lyr 04 Sayfa : 26 30 KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ KONU : Yumurtacı Rasyonları İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER : Emilim ph Kemik Yapısı Yumurta Kabuğu KAYNAKÇA : Tercüme: Seyfi Ay -

Detaylı

Performans Arttırıcılar. Multipower Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.

Performans Arttırıcılar. Multipower Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun. Performans Arttırıcılar Multipower Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Creatine En yoğun talepler için kreatin Creapure kalitesiyle

Detaylı

FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici

FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici 4 KONU : FYLAX ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Kızışma Topaklaşma Mikotoksin Lezzet ve Yem Tüketimi Nem Tutma Kapasitesi Su Yüzey Gerilimi Pelet Kapasitesinde

Detaylı

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA Normale dönüş-performans ilişkisi Ne kadar hızlı? Egzersiz sonu toparlanmanın amacı... Tüm vücudu ve kasları dinlendirmek, egzersiz öncesi şartları yeniden hazırlamaktır. Kısa

Detaylı

Distribution of Oral Ascorbic Acid in Leucocyte and Plasma Related to Smoking

Distribution of Oral Ascorbic Acid in Leucocyte and Plasma Related to Smoking Ankara Ecz. Fak. Der. J. Fac. Pharm. Ankara 16, 31 (1986) 16, 31 (1986) Oral Askorbik Asidin Sigara Kullanımına Bağlı Olarak Lökosit ve Plazmadaki Dağılımı Distribution of Oral Ascorbic Acid in Leucocyte

Detaylı

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10 Ruminantlar için Hidrolize Maya Daha hızlı rumen gelişimi Gelişmiş rumen fermentasyonu Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji Bağışıklık sisteminin uyarılması Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ATLARDA BESLENMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

ATLARDA BESLENMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ ATLARDA BESLENMENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ Spor atlarında performansa etki eden birçok faktör bulunmakla beraber, beslenme, bu faktörlerin içerisinde en önemlilerinden biridir. İnsan atletlerin performanını

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 500 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 25 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.4 mg 127 B2 Vitamini 1.75 mg 125 Niasinamid 20 mg 125

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin

Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin Elif Ayşe Anlı, Asuman Gürsel, Ayşe Gürsoy Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Ankara MELATONİN Melatonin memelilerin pineal bezi (beyin

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

SPORCULAR için......sizin için

SPORCULAR için......sizin için SPORCULAR için......sizin için 1 NEDEN EGZERSİZ YAPARIZ? Kilo kontrolü İyi bir görünüm Fitness / Egzersiz Performans 2 2 ENERJİ KAYNAKLARI 3 MAKROBESİNLER 4 Gün içinde beslenmenizi çeşitlendirmek önemlidir...

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

Diyabet nedir? Ensülin nedir?

Diyabet nedir? Ensülin nedir? Was ist Diabetes? Was ist Insulin? (Türkisch) Diyabet nedir? Ensülin nedir? Diyabet melitusun temelleri Diyabet melitus Diyabet, kronik bir özümleme bozukluğudur. Diyabetli olmak demek, ya vücudunuzun

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı NUTRI -PASS DAHA İYİ Protein Kullanımı Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK,

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar

TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar EKMEK REYTINGI EN YUKSEK BESIN Ekmek KİLO ALDIRIYOR Ekmeğin üzerine SAĞLIĞA ZARARLIDIR yazılmalı (19.03.2013 Sabah Gazetesi) Ekmek

Detaylı

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Amaç Fatih Tuyun 1, Hasan Uslu 1*, Selahattin Gökmen 1, Yavuz Yorulmaz 1 1 Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EGZERSİZ Fizyolojisi Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Kaslarda güç, kuvvet ve dayanıklılık Maksimum kasılma kuvveti 3-4 kg/cm2 kesit alanı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

YAŞLI FİZYOLOJİSİ. Seray ÇAKIR 0341110005

YAŞLI FİZYOLOJİSİ. Seray ÇAKIR 0341110005 YAŞLI FİZYOLOJİSİ Seray ÇAKIR 0341110005 Yaşlının Vücut Bileşimi İnsanda, kas yapısı ve gücü 25 yaşında doruğa ulaşır. Bu yaşlarda kadınların ortalama vücut ağırlığının %37 si, erkeklerin %45 i kadarını

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı