1- Silikon Katkılarının At Sağlığı Üzerine Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Silikon Katkılarının At Sağlığı Üzerine Rolü"

Transkript

1 1- Silikon Katkılarının At Sağlığı Üzerine Rolü Yeryüzünde oksijenden sonra en yoğun bulunan element silikondur. Doğada bu kadar yoğun bulunan bir maddenin besin maddesi içeriklerinde de yeterli miktarda bulunduğu, teorik olarak söylenebilir. Ancak bu teorinin, aşırı miktarda rafine gıdalar tüketilen günümüz beslenme koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ne kadar hatalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Silikon ile ilgili olarak son yıllarda, hem insan hem de hayvan sağlığı ve performansı ile ilgili olarak çok sayıda araştırma yapılmaktadır. 1.1 Silikonun, son yıllarda yapılan araştırmalar neticelerine göre, bildirilmiş olan faydaları şunlardır: Sporcularda enerji ve dayanıklılığın arttırılması Kemik yenilenmesinin arttırılması ( bone remodelling) Kemik üremeleri ve patolojik kalsifikasyonların önlenmesi İmmun sistem fonksiyonlarının arttırılması Yaşlanma geciktirici, anti-enflamatuar ve anti-ülser etkiler Silikon, serbest radikallerin elimine edilmesi yani vücuttan uzaklaştırılması söz konusu olduğunda, E ve C vitaminleri gibi çok bilinen antioksidanlardan birkaç kat daha fazla etkilidir.( Serbest radikaller, vücuttaki oksidasyon neticesinde ortaya çıkan, eşleşmemiş elektronlara sahip moleküllerdir ve bu moleküller daimi olarak diğer moleküllerden elektron almaya çalışır. Bunun neticesinde de hücre ve doku yıkımlanmaları, ile bir takım hastalıklar ortaya çıkar.) Organik silikon Berzelius tarafından 1810 yılında keşfedilmiştir. O yıldan bugüne, bu elementin vücudumuz biyolojisi üzerine etkileri ve önemi hakkında birçok yeni bulgu ortaya konmuştur. Silikonun organik ( karbon ihtiva eden) formu, biyolojik olarak en aktif formudur lı yıllarda Dr. T. Robinson, silikon ve gastrik ülser üzerine etkileri konulu bir araştırma yapmıştır (1). Silikonun bağ dokunun vazgeçilmez bir komponenti olduğunu ortaya koymuş ve bundan dolayı da ülserin neden olduğu doku yıkımlanması üzerine iyileştirici etkisi olduğunu tespit etmiştir. Dr. Robinson, bu bulgulardan yola çıkarak, bağ doku yani kollajen dokunun en önemli faktörlerinden biri olan silikonun, artrit ( eklem yangısı) ve kalp rahatsızlıkları üzerine de etkili olabileceğini bildirmiştir yılında, Dr. Shwarz ve Dr. Carlisle, Los Angeles da bulunan California Üniversitesinde yapmış oldukları bilimsel araştırma sonucunda silikonun hayvan beslenmesi için esansiyel olduğunu bulmuşlardır (2-4). Deney hayvanı olarak kullandıkları bir grup fareyi silikon içermeyen diyetlerle beslemiş, ve silikon ilave edilmiş diyetlerle beslenen diğer bir grup fare ile karşılaştırmışlardır.silikon içermeyen diyetlerle beslenen farelerde, büyüme problemleri ve çabuk yaşlanma gibi problemlerin ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. Silikon içeren yemlerle beslenen fareler, diğer gruba göre %30 oranında fazla büyümüş ve hiçbir büyüme anomalisi göstermemişlerdir. Dr. Shwarz ve Dr. Carlisle, benzer bir deneyi tavşanlar üzerinde de yapmış ve yine aynı bulguları elde etmişlerdir lerin sonlarında, Dr. T.J. Bassler, kas dokusunda daha az miktarda silikon bulunan insan atletlerin, daha yüksek düzeyde silikon bulunan atletlere göre daha sık kas ve iskelet sistemi sakatlanmaları yaşadığını bildirmiştir(5,6). Silikon, çok güçlü bir antioksidan olarak da vazife görmektedir. Silikonun, Super oxyde ve hydroxyl serbest radikallerinin yanı sıra okside nikotinamid adenin nükleotidi ( NAD+) gibi serbest radikalleri de indirgeyebilme özelliği vardır. Çok ilginçtir ki, NAD+ indirgendiğinde, hücrelere hidrojen taşınmasını arttıran NADH e dönüşür ve NADH de, enerji üretimi ( ATP transferi) ve metabolizma ile ilgili vücut reaksiyonlarının yapılabilmesini temin eder. Silikonun bu etkileşimi arttırdığı ortaya konmuştur. Süper

2 oksitlerin indirgenmesi, adrenalin oksidasyonunu engellediği gibi birçok yangısal bozukluğun ortaya çıkmasına da mani olur. Hücrelere daha fazla miktarda hidrojen taşınabilmesi sayesinde, oksidasyona sebebiyet vermesi mümkün olan oksijen, ortamdan uzaklaştırılır ve serbest radikallerin oluşarak DNA ya zarar vermesi engellenir. Silikonun bir diğer önemli fonksiyonu ise, suyun yüzey gerilimini azaltmasıdır. Bundan dolayı da suyun elektrik geçirgenliğinde artışa neden olur. Bu durum, canlı hücrede enerji üretimi için gerekli olan reaksiyonların arttırılmasını temin eder. Bağ doku ( kemikler, kıkırdak, ligament, tendon, tüy, deri, ve tırnaklar) gelişimi, yeterli düzeyde silikonun varlığı ile doğru orantılıdır. Bağ dokunun esnekliği büyük oranda silikona bağlıdır. Silikon kemik formasyonu ( yapılanması) için de gereklidir. Kalsiyumun kemiklerde tutulabilmesi için silikon gereklidir ve bir çok araştırmacının elde ettiği bulgulara göre de böbreklerde taş oluşumu ve kemik üremelerinin azaltılması yönünde etki eder. Son yıllarda yapılmış olan bazı bilimsel araştırmalara göre silikonun, kalsiyumu, vücutta, bulunmaması gereken bölgelerden uzaklaştırdığı ve bulunması gereken bölgelere yeniden dağıttığı ortaya konmuştur (7). Kıkırdak gelişiminin de, silikon miktarı ve dolayısı ile de glikozaminoglikan ( kıkırdak matriksi) üretimi ile direk alakalı olduğu bildirilmiştir. Silikon ve silikatlar toksik değildir. Hatta, içme suyunda bulunabilen toksik aluminyum bileşiklerine karşı koruyucu etki gösterdiği, bazı sinirsel hastalıklar ve yaşlılığa bağlı bunama durumlarında pozitif etki yaptığı yönünde araştırma bulguları mevcuttur. Bu önemli element ile ilgili araştırmalar yoğun olarak sürmektedir ve görünen o ki, daha başka birçok olumlu etkileri de yıllar geçtikçe açığa çıkacaktır. Daha şimdiden silikonun anti-oksidan özellikleri, bağ dokuyu sağlamlaştırıcı etkisi, enerji üretimi, performans ve dayanıklılığı arttırması, hücresel asiditeyi arttırarak bağışıklık sistemini olumlu etkilemesi, hücresel hidrasyonu temin etmesi gibi pozitif özellikleri tespit edilmiştir. Hiç şüphesiz, silikonun beslenmedeki en önemli minerallerden biri olduğu gerçektir. 1.2 Referanslar 1. Robinson T and Robinson W Military Med 130: Schwarz K and Milne DB Nature 239: Shwarz K Proc Nat Acad Sci 70: Carlisle EM Science 178: Bassler TJ July Br Med J 1: Bassler TJ Ann Intern Med 88: Lancet. May Pp Kaynak Magazine Holistic Horse Yazan: Mike Uckele İlkbahar 2002

3 2- Atlarda Kemik Sağlığı ve Silikonun Etkileri Brian D. Nielsen, Ph D., PAS, Dpl. ACAN Kari E Krick, M.S. Michigan stat University, Department of Animal Science East Lansing, MI Atlarda iskelet problemlerinin önlenmesi ve bunların tedavisi, at sahibi ve antrenörlerin her zaman en büyük sorunu olmuştur. Atlarda atletik performansı azaltan ya da hiçbir zaman potansiyaline ulaşamamasına sebep olan en büyük etken topallıktır. Yarış atlarında sakatlık riskinin minimuma indirilmesi sadece bir hayvan hakları problemi değil aynı zamanda büyük bir ekonomik olgudur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda at sahipleri ve antrenörler, atlarını sakatlıklardan uzak tutabilmenin yollarını ararlar. Uygun idman teknikleri, bu bakımdan kritik rol oynar ancak doğru idmanı uygulayabilmek her zaman sanıldığı kadar da kolay olmayabilir. İnanılanın aksine, örneğin, iskelet sistemi henüz olgunlaşmamış bir tayın idman edilmesinin de bazı avantajları vardır. Tay büyüme dönemindeyken, olgunlaşmamış iskelet sisteminin sağlamlaştırılabilme kapasitesi çok daha yüksektir. Pek fark edilmemekle beraber, kemikler dinamik bir yapıya sahiptir ve yaptırılan idmana bağlı olarak, daimi bir gelişim içerisindedir. Kemik üzerine uygulanan yük arttıkça, özellikle taylara yeterli zaman da verilirse, kemiklerin sağlamlığı da artar. Bununla beraber, idmanlarda kemikler hiç zorlanmaz yani kemik üzerine yük uygulanmazsa, kemikler buna zayıflayarak ( gücünü yitirerek) cevap verir. Yeterli idmanı almayan taylarda görülen kemik zafiyetleri böyle açıklanabilir. Kemik dayanıklılığını arttıracak ancak kemiklerde problemlere de yol açmayacak düzeyde bir idman dozunun ayarlanabilmesi antrenörlerin yaşadığı en büyük zorluktur. Bilimsel araştırmalar ışığında, optimum kemik gelişiminin temini için gerekli ideal idman dozu, kısmen tespit edilebilmiş olmakla beraber, konu ile ilgili daha birçok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. At sahibi ve antrenörler, sakatlıkları minimuma indirebilmek amacıyla uygun idman programları uygulamakla beraber, bir yandan da sakatlıklara engel olabilmek için farklı bazı metotlar da kullanmaktadırlar. Her geçen gün daha da bilimselleşmekte olan olan At fizyolojisi ve spor atı beslenmesi dallarında yapılan çalışmalar,sadece tedaviye yönelik değil, aynı zamanda da önleyici ( proflaktik) olabilmek için uğraş vermektedir. Örneğin bio yararlılığı yüksek (Yüksek oranda emilerek, kolayca metabolize olabilen) silikonun yarış atı rasyonlarına ilave edildiğinde kemik sağlığı ve gelişimi üzerine önemli faydalar gösterdiği bilimsel olarak ortaya konmuştur. 2.1 Doğada Silikon Silikon yer kabuğunda en çok rastlanan 2. elementtir ve kumun yapısında bulunur. Kumda kuartz kristalleri halinde bulunan Silikon dioksit ( SiO₂) atlar tarafından sindirilemez ( bio- yararlılığı yoktur) ve dolayısı ile de gıda olarak kullanılabilirliği mümkün değildir. Bitkiler, hücre duvarlarında eser miktarda silikon ihtiva ederler. Tahıllar ve kaba yemler ( ot ) ile beslenen atlar, bu sebepten dolayı, bir miktar silikon alabilmektedirler.

4 Bunca özelliğine rağmen, memeli rasyonlarında silikonun önemi hakkında çok az şey bilinmektedir. Amerikan Besin Enstitüsü, son yıllarda yapılmış olan bilimsel araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurarak, özellikle ev hayvanı diyetlerine silikon ilavesi yapılması yönünde görüş birliğine varmıştır. Gözlenen tüm olumlu etkiler, yapılan bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir Kemik ve Bağ Dokuda Silikon Çoğu kişi, kemik dokudaki minerallerin sadece kalsiyum ve fosfordan ibaret olduğunu zanneder. Oysa kemik doku sadece bu iki mineralden ibaret değildir. Kemikler daimi olarak değişiklik gösterir, eski ve zarar görmüş dokular yıkımlanırken yeni sağlıklı doku oluşumu her zaman devam eder. Silikon, yeni kemiğin oluşumunda rol oynarken, kalsifikasyon prosesi ( kemik dokuya kalsiyum depo edilmesi) üzerine de etki eder. Enteresandır ki, kalsifikasyonun erken evrelerinde silikon ve kalsiyum düzeyleri daha düşükken, ilerleyen evrelerde bu miktar artmaktadır. Kemik tam olarak olgunlaştıktan sonra, silikon düzeyi azalırken, kalsiyum düzeyi ise artar. Tam olarak rolü ortaya konamamış olmakla beraber, silikonun özellikle hızlı büyüme gösteren genç hayvanlarda kritik etkileri olduğu düşünülmektedir. Kemik gelişiminin erken dönemlerinde silikondan eksik beslenen piliçler üzerinde yapılmış olan bir araştırmada, kemiklerde gelişim bozuklukları tespit edilmiştir ve bu durum da bahsedilen teoriyi desteklemektedir. 2.3 Atlarda Kullanılan Silikon Katkıları Ulusal Araştırma Topluluğu ( Nutritional Research Council NRC)in 1989 da yayınladığı Atlarda Besin Maddesi Gereksinimleri kitabında silikon, yemlere ilave edilmesi şart olan bir mineral olarak yer almamakla beraber, son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bio -yararlı ( bio-available) silikonun özellikle yarış ve spor atı beslenmesinde önemi büyüktür. FDA tarafından onaylanmış olan kontrollu çalışmalarda, silikon takviyesi yapılan, yarış idmanındaki Quarter atlarında sakatlık oranlarının belirgin düzeyde azaldığı ortaya konmuştur. İlave silikon içermeyen yemle beslenen kontrol grubundaki atlarda daha fazla sakatlık olayı görülmüş ve bu gruptaki atlar, diğer gruba göre daha yüksek oranda olmak üzere araştırmadan ekarte edilmiş yani idmandan çekilmişlerdir. ( Tablo-1). Düşük, orta ve yüksek dozlarda silikon katkısı kullanılan diğer 3 gruptaki atların, araştırma sonuna kadar sakatlık göstermeden idmanda kalabilme oranı, silikon verilmeyen kontrol grubuna göre daha yüksek olmuştur. Daha da önemlisi, orta ve yüksek dozda silikon takviyesi yapılan atların, diğerlerine göre neredeyse 2 kat daha uzun mesafelerde ( sırası ile ortalama 90,438 metre ve 82,928 metre) idman edilebilmesi mümkün olmuştur. Silikon verilmeyen kontrol grubundaki atlar ise çok daha kısa bir süre sakatlanmadan devam edebilmişlerdir ( 49,503 metre; tablo-2). Enteresandır ki, orta dozda silikon kullanılan gruptaki atlar, orta mesafeli yarışlarda çok daha yüksek bir sürat yapabilmişlerdir. Silikon takviyesinin atlarda direk olarak sürati arttırdığını söylemek pek de mümkün değildir. Daha ziyade, süratli atların, zorlanmalara karşı daha dayanıklı olup araştırmaya daha uzun süre devam edebilmesi nedeni ile grubun ortalama süratinin artmış olabileceği söylenebilir. Bunun tam aksi olarak, silikon verilmeyen kontrol grubundaki süratli atların ( bu tip atların iskelet sistemine daha fazla yük binmektedir) daha erken sakatlanarak,sadece düşük hız ve performans gösteren atların araştırmaya devam edebilmesi nedeniyle kontrol grubundaki atların ortalama sürati de daha düşük çıkmıştır. Azalan sakatlık oranının sebeplerini net olarak ortaya koyabilmek için daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Michigan Eyalet Üniversitesinde yapılan en son araştırmalarda, damızlık kısraklara doğumdan sonra verilmeye başlanan silikon katkısının, 45 gün sonunda, kemik formasyonunu arttığı tespit edilmiştir. Yearlinglerde ise, 45 günlük kullanımın sonunda, minerallerin kemiklerden geri emilimin

5 azaldığı bildirilmiştir. En azından yetişkin hayvanlarda kemik formasyonu ve geri emilimin hemen hemen eşit olduğu söylenebilir. Aynı şekilde, kemik doku miktarı yetişkinlerde fazla değişiklik göstermez. Araştırmacılar, kemik formasyonunda artış olduğunda ya da kemiklerden geri emilim azaldığında, bu durumu kemik sağlığı bakımında son derece olumlu karşılarlar. Silikonun pozitif etkileri insanlar üzerinde de kanıtlanmıştır. Osteoporoz hastası kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, 4 ay boyunca bio yararlılığı yüksek silikon katkıları kullanıldığında,femur ( kaval kemiği) daki kemik yoğunluğunun arttığı bildirilmiştir. Ulusal Osteoporoz Topluluğu ( National Osteoporosis Society) yakın zamanda, plasebo kontrollü büyük bir klinik araştırmayı finanse etmiştir. Bu çalışmada, önce bir pilot klinik deneme yapılarak, menapoz sonrası dönemde kadınlarda orthosilisic asit tedavisinin omurilikteki kemik yoğunluğunu % 3 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Kemik metabolizmasının silikon tedavisine ne şekilde cevap verdiğinin kesin olarak ortaya konulabilmesi için ise, daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyaç vardır. 2.4 Özet Bio- yararlılığı yüksek silikon verilmesi, atlardaki tüm sakatlıklara engel olabilir mi? Tabii ki bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Her ne kadar, yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre, silikon takviyesinin, sakatlanmaları belirli bir oranda azalttığı tespit edilmiş olsa da, silikonun kemik ve kıkırdak sağlığı üzerine oynadığı rolün tam olarak ortaya çıkarılabilmesi daha fazla çalışma yapılması planlanmaktadır. Günümüzde, hem doğru idman hem de sağlıklı beslenmenin önemi ortaya konmuş, bio kullanılabilir silikon takviyesinin yarış atlarında sakatlıkların önlenmesi adına ümit veren bir uygulama olduğu bildirilmiştir. Tablo 1. Yarış atlarında sakatlık oranlarının, bio kullanılabilir silikon takviyesi yapılan ve yapılmayan atlara göre karşılaştırılması.

6 Tablo 2. Sakatlık nedeni ile atların idmandan çekilme mesafeleri ( metre olarak) 2.5 Referanslar - Benke, G. M and T.W. Osborn Urinary Silicon excretion by rats fallowing oral administration of silicon compounds. Food cosmetics Tox. 17: Calomne, M.R, and D. A. Vanden Berghe Supplementation of calves with stabilizes orthosilicic acid. Effect on the silicon, Ca, Mg and P concantrations in serum and the collagen concentration in skin and cartilage. Biol. Trace elem. Res. 56: Carlisle E.M, Silicon: A possible factor in bone calcification. Science 167:279 - Carlisle E. M, 1972 Silicon as an essential element. Fed. Proc. 33: Carlisle E.M, 1980 a. A silicon requirement for normal skull formation in chicks.j. Nutr.110 :352 - Carlisle E.M, 1980 b. Biochemical and morphological changes associated with long bone abnormalities in silicon deficiency. Nutr. 110: Carlisle E.M, The nutritional essentially of silicon. Nutr. Reviews. 40(7):193 - Eisinger,J. And D. Clairet Effects of silicon, flouride, etidronate and magnesiliconum on bone mineral density: a retrospective study. Magnesiliconum Res. 6: Lang K. J, B.D. Nielsen, K.L. Waite, J. Link, G.M. Hill and M.W. Orth a Increased plasma silicon concentrations and altered bone resorption in response to sodium zeolite. A supplementation in yearling horses. J. Equine Vet. Sci. 21(11): Lang K. J, B.D. Nielsen, K.L. Waite, J. Link, G.M. Hill and M.W. Orth. 2001b. Supplemental silicon increases plasma and milk silicon concentrations in horses. J. Anim. Sci 79:

7 Bölüm 3 Bio- yararlı Silikon Kaynağı Olarak SILIFORCE un Değerlendirilmesi C.I. O Connor and B.D. Nielsen Michigan Eyalet Üniversitesi Hayvan Bilimleri Fakültesi East lansing, Michigan, Giriş Son yıllarda gerek insan gerekse de hayvan sağlığı için bio- yararlı silikon kullanımı çok ilgi çekmektedir. Atlarda silikon kaynağı olarak sıklıkla kullanılan Sodium zeolite A (SZA) nın, sakatlık riskini azalttığı ve özellikle yarış idmanındaki genç taylarda dayanıklılığı arttırdığı tespit edilmiştir (Nielse et. al, 1993). Aynı şekilde, SZA ile takviye edilen atlarda, SZA kullanılmayan kontrol grubuna göre, kemik formasyonunun arttığı ( Lang et. al 2001 a) ve kemiklerden Ca geri emiliminin azaldığı (Lang et. al 2001 b) da ortaya konmuştur. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, silikonun kemik metabolizması üzerine pozitif etki yaptığı kanıtlanmıştır. Her ne kadar bu bilimsel çalışmalar, özellikle idmandaki atlar üzerinde SZA kullanımının faydalı olduğunu ortaya koymuş olsa da, bu ürünün çok yüksek miktarlarda verilmesi mecburiyeti ( toplam yemin % 1.8 i kadar) her zaman bir eleştiri konusu olarak gündeme gelmiştir. Ürünün toz formunda olmasından dolayı, atlar yemin lezzetini bozan bu katkı maddesini yemek istememişlerdir. Bu nedenle daha lezzetli ve az miktarlarda kullanıldığında bile yüksek etki gösterebilecek bir diğer bioyararlı silikon kaynağı olarak SILIFORCE geliştirilmiştir. Bu ürünün SZA kadar etkili olup olmadığının tespitinden önce, ilk aşamada bu yeni ürünün vücutta emiliminin belgelenmesi ve plasma silikon yoğunluğunun tespit edilmesi gerekli olmuştur. Bu hipotezin doğruluğunu test etmek amacıyla öncelikle iki ön çalışma yapılarak, plazma silikon seviyeleri ve ürünün emilip emilmediği belirlenmiştir. 3.2 Çalışma 1- Amaç Pilot çalışma olarak planlanan ilk denemenin amacı, ağız yoluyla ata verilen SILIFORCE un, plazma silikon yoğunluğunu arttırıp arttırmadığının tespitidir. Bu amaçla ürün kullanılmadan önceki plazma silikon konsantrasyonları ile üründen sonraki konsantrasyon miktarları karşılaştırılmıştır Çalışma 1 Materyal ve Metotlar Yetişkin bir Safkan Arap kısrağı ( canlı ağırlık = 497 kg) kantarda tartıldıktan sonra 3x3 ebatlarında bir boksa konmuştur. Saat 8:00 de 100 ml su ile birlikte 10 ml SILIFORCE ve lezzeti arttırmak amacıyla da 0.5 ml sirke bir kapta karıştırılmıştır. 20 ml lik bir şırınga yardımıyla bu karışımın tamamı atın ağzına sıkılmıştır. Uygulama öncesinde Juguler venadan kan alınmış, daha sonra bu işlem solüsyonun içirilmesinden 2 saat, 4 saat ve 6 saat sonra tekrarlanmıştır. Son kan alımını takiben kısrak meraya salınmıştır. 3.4 Çalışma-1 Sonuç ve Tartışma Pilot çalışmada, tek bir at kullanıldığından elde edilen sonucun istatistiki bir değeri yoktur. Bununla beraber, elde edilen bulgulara göre ürünün uygulanmasından önceki plazma silikon yoğunluğu 474 iken, 2 saat sonraki sonuç 626, 4 saat sonra 505, 6 saat sonra ise 184 olarak tespit edilmiştir. Plazma

8 konsantrasyonundaki bu belirgin artış, ürünün emilebildiğini göstermiş ve çalışmanın ikinci kısmına başlanabileceği yönünde belirleyici olmuştur. Tablo-3 Uygulamadan 0, 2,4 ve 6 saat sonra plazma silikon konsantrasyonu ml Çalışma-2 Amaç Tek bir ata ağız yolu ile verilen 10 ml SILIFORCE un emilebilirliği tespit edildikten sonra, aynı çalışma çok sayıda hayvan üzerinde de tekrarlanarak istatistiki bir değer bulunması gerekli olmuştur. Ayrıca, ürünün daha kolay bir şekilde, yani yeme karıştırılarak kullanımının da aynı sonucu verip vermeyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha da önemlisi 10 ml. 'nin altındaki dozlarda verilen SILIFORCE un plazma silikon konsantrasyonu üzerine benzer etkiyi yapıp yapmayacağının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada özellikle maksimum etki için verilmesi gereken minimum ürün miktarının tayin edilmesi hedeflenmiştir. 3.6 Çalışma-2 Materyal ve Metotlar Sekiz adet yetişkin safkan Arap atı ( ortalama canlı ağırlık = 449 kg) kantarda tartıldıktan sonra 3mx 3m ebatlarındaki bokslara konmuştur. Canlı ağırlıklarına göre ikili olarak gruplandırılarak Latin kare metodu ile 4 farklı uygulamaya tabi tutularak, her gruba su (kontrol), 2.5 ml SILIFORCE, 5 ml SILIFORCE, 10 ml SILIFORCE uygulanmıştır. Her doz Siliforce, 100 ml su ile karıştırılarak 60 gr yulaf ununa iyice emdirilmiştir. Saat 8:00 de, siliforce karışımı yarım kilo yulaf ile iyice karıştırılarak atlara yedirilmiştir. Atlar yulaf/ siliforce karışımını tükettikten sonra, her birine 1.8 kg ot verilmiştir. Siliforce uygulamasından önce, ve uygulamadan 2,4 ve 6 saat sonra juguler venadan kan örneği alınmıştır. Atlar gece boyunca bokslarda kalmış ve ertesi sabah aynı metotla uygulamaya devam edilmiştir. Her ata akşam yemi olarak saat 16:30 da 0.5 kg yulaf ve arkasından da 1.8 kg ot verilmiştir. Bulaşmalara engel olmak adına kan numunesi alınırken, ve siliforce içirilirken çok titiz davranılmış, numuneler ilk çalışmada olduğu şekilde test edilmiştir.

9 3.7 Çalışma-2 Sonuç ve Tartışma Her çalışma grubunda az sayıda at ( n=2) kullanılmış olmakla beraber, 5 ml siliforce verilen atlardaki plazma silikon seviyelerinin, kontrol grubuna oranla en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Plazma silikon yoğunluğundaki bu artış, Siliforce un SZA yerine kullanabileceğini göstermiştir. Yerkabuğunda en yoğun bulunan elementlerin ikincisi olan silikonun, memeli beslenmesindeki önemi hakkında ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değiliz. Doğada bu kadar fazla bulunan bir elementin, vücuttaki eksikliğine çok sık rastlanmamaktadır. Örneğin tahıllarda silikon içeriği yüksektir ( Pennington, 1991). Bununla beraber, doğada bulunan siliko, silika (SiO₂) formundadır. Silika hidratlarla ( su ile) birleşirse, orthosilicic asit Si(OH)₄ oluşur. Silikon bileşikleri, ancak silicic asite dönüştüğünde bağırsaklardan emilebilir ( Benke ve Osborn, 1979; Van Soest et. al. 1983). Bununla beraber, bileşik eğer polimerize olursa emilim gerçekleştirilemez. SZA nın emilebilmesi için midede orthosilisik asite dönüştürülmesi gerekmektedir, oysa SILIFORCE othosilisik asit formunda bir ürün olduğu için herhangi bir değişime uğramadan direk olarak emilimi söz konusudur. Daha önce yapılmış olan bir çalışma ile de silicic asit formunda yapılan silikon takviyesinin, buzağılarda, normal yemlerle beslenenlere göre kollajen sentezini arttırdığı ortaya konmuştur ( Calomme ve Vanden Berghe,1997). Bu çalışmada her iki grup buzağı da süt yemi ile beslenmiş ancak bir grupta ilave olarak silikon takviyesi yapılmıştır. Yedi hafta sonunda, yem ile alınan toplam silikon miktarı 360 mg iken, orthosilicic asit ile alınan miktar sadece 17.5 mg dır. Bununla beraber, çalışmanın sonunda, orthosilisik asit takviyesi yapılan buzağılarda plazma silikon konsantrasyonlarının, takviye yapılmayan gruba oranla %70 oranında daha yüksek olduğu ortaya konmuştur, ki bu da, orthosilisik asitin emilebilirliğinin ne kadar iyi olduğunu göstermektedir. Enteresandır ki silikon takviyesi yapılan sığırlarda deri kollajeninde de artış tespit edilmiştir ve bu da silikonun kollajen

10 üretimini arttırdığı yönündeki hipotezi desteklemektedir. Kendi çalışmamızda ise sadece atlarda plazma silikon yoğunluğu incelenmiş ve SILIFORCE un 5 ml verilmesinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Yine 5 ml Siliforce kullanılarak, sığırlarda yapılmış olan çalışmanın bir benzerinin atlarda da yapılması düşünülmektedir. Orthosilicic asitin sakatlıklar üzerine etkisi çalışılmamış olmakla beraber, SZA ile yapılmış olan çalışmalarda bu etki kanıtlanmıştır. Orthosilisik asit de metabolizmada SZA ile aynı etkiyi gösterdiğinden, Siliforce un da sakatlıklar üzerine etkili olacağı şüphesizdir. Siliforce daha ekonomik ve kullanımı kolay bir alternatif olarak atlarda güvenle kullanılabilir. 3.8 Literatürler - Benke, G.M., and T.W. Osborn Urinary silicon excretion by rats following oral administration of silicon compounds. Food Cosmetics Tox. 17: Calomme, M.R., and D.A. Vanden Berghe Supplementation of calves with stabilized orthosilicic acid. Effect on the silicon, Ca, Mg, and P concentrations in serum and the collagen concentration in skin and cartilage. Biol. Trace Elem. Res. 56: Carlisle, E.M Silicon: An essential element for the chick. Science. 178: Lang, K.J., B.D. Nielsen, K.L. Waite, J. Link, G.M. Hill and M.W. Orth. 2001a. Increased plasma silicon concentrations and altered bone resorption in response to sodium zeolite A supplementation in yearling horses. J. Equine Vet. Sci. 21(11): Lang, K.J., B.D. Nielsen, K.L. Waite, G.M. Hill and M.W. Orth. 2001b. Supplemental silicon increases plasma and milk silicon concentrations in horses. J. Anim. Sci. 79: Nielsen, B.D., G.D. Potter, E.L. Morris, T.W. Odom, D.M. Senor, J.A. Reynolds, W.B. Smith, M.T. Martin and E.H. Bird Training distance to failure in young racing Quarter Horses fed sodium zeolite A. J. Equine Vet. Sci. 13(10): Pennington, J.A.T Silicon in foods and diets. Food Add. Contam. 8(1): Van Soest, P.J., M.S. Allen and M.I. McBurney Silicon, chromium, the rarre earth elements and the remainder of the periodic table. Nat. Feed Ingred. Assoc. Nutr. Inst. Program. April 4-7, Chicago, IL.

SPOR ATLARININ BESLENMESİ

SPOR ATLARININ BESLENMESİ SPOR ATLARININ BESLENMESİ Spor atlarında 3 farklı atletik performans vardır: 1- Dayanıklılık (mukavemet) aktivitesi, 2 saat ya da daha fazla bir süre, düşük tempolarda yükleme yapılan ve aerobik enerji

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FLORUN ÖNEMİ VE ANALİZ METODLARI Hazırlayan Rıdvan OĞUZ Danışman Prof. Dr. İbrahim NARİN Analitik Kimya Anabilim Dalı Bitirme Tezi Mayıs 2013 KAYSERİ i

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Vitaminler Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Tiyamin = B1 Vitamini Tiyamin, bir diğer ismiyle B 1 vitamini, kimyasal formülü C 12 H 17 ClN 4 OS olan renksiz

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜTÜN YOĞURDA DÖNÜŞÜMÜ SIRASINDA İÇERDİĞİ FENOLİK ANTİOKSİDAN MADDELERE PROBİYOTİK BAKTERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SUAT METİN NAYİR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME Prof. Dr. Murat Görgülü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı ADANA-2009 ÖNSÖZ Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besleme

Detaylı

FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Engin KORKMAZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L. YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Hatice BAZ Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Mine GÜLABOĞLU

Detaylı

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN

Detaylı

Geleneksel ve Organik Üretim Arasındaki Farklar. Broylerlerde Sekumun Önemi

Geleneksel ve Organik Üretim Arasındaki Farklar. Broylerlerde Sekumun Önemi Geleneksel ve Organik Üretim Arasındaki Farklar Broylerlerde Sekumun Önemi Yumurtacı Tavukların Açık Havada Dolaşmasına Hayvan Refahı Yönünden Bakış: Derleme Biyogüvenlik Uygulamaları (Yapılması/Yapılmaması

Detaylı

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri 1) Başta bitkisel kaynaklı olmak üzere çeşitli sağlıklı besinler

Detaylı

TABİATIN MUCİZE AĞACI VE MEYVESİ ZEYTİN... Morfolojik özellikleri

TABİATIN MUCİZE AĞACI VE MEYVESİ ZEYTİN... Morfolojik özellikleri TABİATIN MUCİZE AĞACI VE MEYVESİ ZEYTİN... Morfolojik özellikleri Zeytin boylu bir çalı veya 10 metreye kadar boylanabilen, sık dallı, yayvan tepeli, herdem yeşil yapraklı bir ağaçtır. Geniş, kıvrımlı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ICP-OES KULLANILARAK BİTKİLERDEKİ MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BİRLİKTE TAYİNİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Özlem

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

VİTAMİNLERİN ORAL DOKULARA ETKİLERİ

VİTAMİNLERİN ORAL DOKULARA ETKİLERİ T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı VİTAMİNLERİN ORAL DOKULARA ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Ayşe KOCABAŞOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Zuhal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Üzüm, Pekmez ve İnsan Sağlığı

Üzüm, Pekmez ve İnsan Sağlığı Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2011 (25-35) Electronic Journal of Food Technologies Vol:6, No: 2, 2011 (25-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

Yumurta Sarısı Antikorları Antibiyotiklere Bir Alternatif midir?

Yumurta Sarısı Antikorları Antibiyotiklere Bir Alternatif midir? WORLD POULTRY, Vol. 23, No:5. 2007 Mojtaba Yegani ve Doug Korver, Alberta Üniversitesi Tarım, Gıda ve Beslenme Bilimi Bölümü, Kanada (Mojtaba Yegani ve Doug Korver, Deprtment of Agriculture, Food and Nutritional

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yeni Beslenme Ürünleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yeni Beslenme Ürünleri Yoğun Bakım Ünitesinde Yeni Beslenme Ürünleri Haldun GÜNDOĞDU* * Dr. M. Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, ANKARA Yoğun bakım hastalarında, nütrisyon desteği

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı