ABH ve sonrası. Prof Dr Itır Yeğenağa Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABH ve sonrası. Prof Dr Itır Yeğenağa Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü"

Transkript

1 ABH ve sonrası Prof Dr Itır Yeğenağa Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü

2 ABH tanımlanmasında kullanılan RIFLE ve AKIN kriterleri RIFLE(ADQI)kriterleri Serum kreatinin İdrar çıkışı kriterleri Risk S.Krt 1,5katı <0,5mL/kg/saat 6saat Injury S.krt 2katı <0,5ml/kg/saat 12saat Failure S.krt 3katı <0,3ml/kg/saat 24saat AKIN(AKI Network) Evre I S.krt.0,3mg/dl artış48saat veya 1,5-2,9 kat artış <0,5mL/kg/saat 6saat Evre II S.krt 2-2,9 katı <0,5ml/kg/saat 12saat Evre III S.krt 3 katı, Diyaliz tedavisi <0,3mL/kg/saat 24saat anüri 12 saat

3 TANIM-KDIGO 1-48 saat içinde serum kreatinin düzeyinde 0,3mg/dl artış, 2-7 gün içinde normal serum kreatinin düzeyinden 1,5 kat artış, 3-6 saat süre ile idrar miktarı<0,5ml/kg/saat(2).

4 Acute renal failure is not a cute renal failure- Wilfred Druml. Intensive Care Med 2004; 30: Önceleri böbrek işlevlerinin yeni ve modern diyaliz tedavi yöntemleri ile kolayca düzeltilebileceğinden akut böbrek yetersizliğinin önemsiz bir komplikasyon olduğu düşünülürdü ve hastaların asıl hastalık nedeni ile kaybedildiği söylenirdi. Son yıllardaki kanıtlar bu görüşün doğru olmadığını gösterdi. ABH kendi başına esas hastalıktan bağımsız olarak hastanın akibetini etkileyen önemli bir durumdur fikri hakim olmaya başladı.

5 ABH da başlangıçta böbrek sistemik hastalığın masum bir kurbanı-şok veya sepsis Fakat sonra üremik ortam diğer organları olumsuz etkiler ve böbrek suçlu ve saldırgan ve zarar veren durumuna geçer.

6 ABH yalnızca böbrekle sınırlı bir durum değildir; sistemik bir hastalıktır ve tüm biyolojik işlevleri etkiler. Kardiyovasküler Pulmoner Gastroentestinal Nöromuskular İmmunolojik Hematolojik Metabolik Hipersirkülasyon, kardiyomiyopati, perikardit Akc.ödemi, alveolit, pnömoni, pulmoner kanama Motilite bozukluğu, erozyon, ülserasyon, hemoraji, pankreatit, kolit Nöropati, miyopati, ensefolopati Hümoral ve hücresel immünite bozukluğu, Anemi, trombositemi, hemorajik diyatez İnsülin direnci,hiperlipidemi, protein katabolizma artışı,antioksidan azalması.

7 ABH nın sistemik sonuçları Akut üremik entoks: Metabolik bozukluklar; karbonhidrat, lipid, protein metb. Endokrin bozukluklar;insülin direnci, hiperparatiroidi Metabolik asidoz Hasarlı böbreğin sorumlu olduğu etki; proimflamatory durum Sitokin salınımı ve katabolizma artışı İmmuno kompedan hücrelerin uyarılması Uzak organ hasarı oluşumuna neden olan humoral faktör salınımı RRT aracılı etki Hemodinamik faktör Aminoasit kaybı Protein katabolizması İmflamasyon

8 Song GH at al., Semin Dial 2009; 22(6):603

9 Yoğun bakımlarda %20-25 oranında hastalar ABH tanısı alır Bunların %6 sı diyaliz tedavisine gereksinim gösterir ABH gelişen hastaların ölüm oranı %60-80 olarak bildirilmiştir.

10 1996 da Levy ve arkadaşları; 16,248 kontrast uygulanan hastadan nefropati gelişen aynı durumdaki 183 hastayı incelemiş ABH gelişenlerde ölüm riskinin 6,5 kat fazla olduğunu gördüler

11 Susantitaphong P et al, ANZICS Türk çalışması 139 hasta ABH %57 0 AKI yok Risk Injury Failure Yegenaga ve ark. Nephron Clin Pract 2010,115(4) 276

12 Bagshaw ve ark. Critical Care 2008,12:R47 hayatta kalan kaybedilen Yegenaga et al Am J Kidney Dis 2004, 43: sepsis-yok/aby-yok sepsis/aby-yok sepsis ve aby

13 ABH Risk değerlendirmesi-kdigo ABH gelişimine yatkın durumlar Tetikleyici faktörler Sepsis Kritik hastalık Şok Yanık Kalp ameliyatları Diğer büyük ameliyatlar Nefrotoksik ilaç kullanımı Kontrast madde kullanımı Zehirlenmeler Dehidratasyon-D.İçi sıvı azalması İleri yaş Kadın cinsi Siyah ırk Kronik böbrek hastalığı Kronik hastalıklar(kalp, akciğer, karaciğer) Diyabetes mellitus Kanser Anemi

14 Multivariate logistic regression Coef.β Exp.β 95%conf.interv. p Bilirubin> Age Crt.mg/dl CVP (cmh2o) Constant Yegenaga et al Am J Kidney Dis 2004, 43:

15 Yegenaga I et al., Nephron Clinical Practice 2010;342

16 Bagshaw ve ark CJASN 2007, 2:

17 Bouchard ve ark. Kidney Int 2009, 76:

18 15,897 hasta Son 50 yılda ölüm oranı değişmedi ortalama %50 Ympa ve ark.ları Am J Med 2005;118:

19 1988 den 2002 ye (Nationwide Inpatient Sample) ARF tanısı ile hastaneden çıkarılan hasta Diyaliz tedavisi alan ARF 61 den 288 e artmış Diyaliz gereken ARF 4 den 27 ye yükselmiş Mortalite azalmış Waikar ve ark.ları J Am Soc Nephrol 2006;17:

20 USRDS (United States Renal Data Sistem) (5,403,015 çıkarılan hasta) 1992 den 2001 e her yıl %11 artmış 1000 hastaneden çıkarılan hastanın 23,8 i ABY 90 days mort; no-arf%4.6, Prm.ARF%34.5,sek.ARF%48.6 Mort azalma eğilimi gösteriyor Xue ve ark.ları J Am Soc Nephrol 2006;17:

21 Toplumda ARF insidensi Integrated health care system Kaiser Permenante of Northern California Non-dialysed ARF ; D-ARF ; hasta yılında hasta yılı ARF insidens hasta yılı D- ARF insidens Hsu C-y et al., KI 2007;72(2):208

22 ANZIKS veri tabanı AKI görünme sıklığı. Bagshaw SM ve rak. Critical Care 2007, 11:R68 10 yıl süre ile gözlemsel ve >90000 hasta Yoğun bakımda %5.2 si AKI; Yılda %2,8 artmış AKI bağlantılı ölüm oranı azalmış. Yıllık %-3,4 azalma var

23 ABH sonrası KBY gelişimi Diyaliz tedavi gereksinimi KBH gelişimi riskini 500 kat arttırır Patofizyoloji; ABH dan sonra Klinik öncesi çalışmalarda; 1. akut endotelyal hasar damar yapılarının bozulmasına neden olur 2. Nefron kaybı glomerular hipertrofi ile sonlanır ve fibrozis gelişir Chawla LS et al., KI 2011;79:1361

24 ABH sonrası KBY gelişimi için risk Hipertansiyon İleri yaş Konjestif kalp yermezliği İleri ABH evresi 12 ay içinde bakılmış olan serum albumin değeri Bucaloiu ID et al., KI 2012;81:477 faktörleri İleri yaş Düşük serum albumin Diyabet varlığı İleri ABH evresi-rifle ile veya hastane süresince yüksek ortalama serum kreatinin düzeyi Hastaların 1/3 ü nefrolog tarafından görülüyor! Chawla LS et al., KI 2011;79:1361

25 Bucaloiu ID et al., KI 2012;81:477 Hastane çıkışında 90 gün için hayatta olan hastalar alınmış; hasta 1610 düzelmiş ABH/3652 no-abh-3.3 yıl median izleme Ölüm riski ABH 1.50-KBH riski 1.18 bulunmuş

26 University Toronto AKI Research grup hastanede diyaliz yapılmış ve çıkışta 30 gün hayatta kalmış 3769AKI/13598 kontrol 3 yıl izlenmiş ABH sürekli diyaliz ins.2.63 /0.91 kontrol her 100hasta yılı için HR:3.23 Ölüm oranı:10.10 Wald R et al., JAMA 2009;302:(11) 1179

27 425 yoğun bakım AKH hastası-etyolojiye göre Yoğun bakım çıkışında Miks(215) İskemik(215) Nefrotoksik(7) Ölüm oranı %55 %39 %29 Böbrek işl. iyileşme %30 %74 %100 7 yıl sonra Miks saf Ölüm oranı %78 %40 KBH %38 %6 Schiffl H et al., Int Urol Nephrol 2012;44:1779

28 US Department of Veterans database hasta alınmış KBH geliştirmiş/ kontrol (AMI veya pneumoni) ABH/ABY 75 ay izlenmiş ARF/ATN olguları hastane çıkışından sonra hızla böbrek işlevleri kötüleşiyor Hastanede AKI geçiren hastalar kontrolden daha çok son dönem böbrek yetmezliğine ilerliyor. Amdur RL et al.,ki 2009;76:1089 Amdur RL et al.,ki 2009;76:1089

29 2147 her milion kişi için her yı ABH geçiriyor ABD nüfusu 30 milyon ise Yaklaşık kişi ABH ile karşılaşıyor %20 KBH na ilerleme gösteriyor kişi KBH bu her yıl oluşmaya devam ediyor Hastanede ATN geçiren hastaların %20 si ay sonra Evre IV KBH geliştirmiş Ciddi sağlık sorunu!!! Chawla LS et al., KI 2011;79:1361

30 HR CI %95 ABH/mort ABH/KBH ABH/SDBH ABH-prtüri/ KBH ABH-prtüri/ SDBH Hafif ABH/ kky-kvh Ağır ABH/ KKY-KVH ve ve 1.3 Coca SG et al., KI 2012;81(5) ve ve Hafif ABH/KBH Orta ABH/KBH Ağır ABH/KBH Hafif ABH/SDBH Orta ABH/SDBH Ağır ABH/SDBH HR HR CI% CI% Cohort meta-analiz; KBH için 25.8/SDBH için 8.6 her 100 hasta yılı için

31 Hayvan deney çalışmaları göstermiştir ki; ABH böbrekte fibrozis, akciğer, kalp ve karaciğer gibi uzak organlarda olumsuz etkiler yapabilir. ABH Serum kreatinin değerleri ile görüldüğü gibi kolayca geri dönebilen bir durum olmasına rağmen subklinik olarak böbrek ve böbrek dışı organlarda kalıcı hasar bırakabilir Coca SG et al., KI 2012;81(5)442

32 Böbreği korumak için ne yapmak gerekir? Bir kere ABH geçirmiş olan hastayı nefrolog belli aralıklarla takip etmeli Her türlü nefrotoksik ajandan korunmalı Mümkünse Kontrast madde kullanımından sakınılmalı Sıvı alımına dikkat edilmeli

33 Böbreği korumak için ne yapmak gerekir? Diüretik kullanımı; karşı görüşler var Hayvan çalışmalarında furosemidin I/R hasarında direkt olarak apopitosisi önlediği gösterilmişitir Mehta RL et al., JAMA 2002;288:2547 Uchino S et al., Crit Care Med 2004;32:1669RL Aravindan N et al., Renal Failure 2007; 29:399

34 Dopamin-1 agonist(fenoldopam mesylate) 0.1mg/kg/dak. Hemodinamik değişmeye neden olmaz ve kreatininde belirgin düşme sağlar Ölüm oranı ve diyaliz gereksinimi arttırmaz Morelli A et al., Crit Care Med 2005;33:2451 Antioksidan- Acetylcysteine CIN için uzun süredir kullanılıyor faka yeterince kanıt olmadığı düşünülüyor Marenzi G et al., NEJM;354:2773 Deneysel bazı ilaçlar var; uçucu anastetikler, eritropoetin, adenosin reseptör agonist ve antagonistleri, kök hücre tedavisi Jones DR et al., Curr Opin Anaesthesiol 2007;20:106

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

Şehirli ve arkadaşları (8) hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmada alfa lipoik asitin renal iskemik reperfüzyona bağlı gelişen biyokimyasal

Şehirli ve arkadaşları (8) hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmada alfa lipoik asitin renal iskemik reperfüzyona bağlı gelişen biyokimyasal 1. GĐRĐŞ VE AMAÇ Kontrast madde nefropatisi (KMN), kontrast madde kullanımını takiben gelişen, insidansı hasta populasyonunun taşıdığı risk faktörlerine, kullanılan kontrast maddenin fiziksel ve kimyasal

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI KRONİK BÖBREK HASTALIĞINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Antalya Kronik Böbrek Hastalığı (Klinik / Toplumsal Önemi) Sık

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI Multipl Myelom ve Böbrek Dr.Mehmet Deniz AYLI MULTİPLE MYELOMA Monoklonal immunglobulin üreten plazma hücrelerinin anormal proliferasyonu ile karekterize klonal bir hematolojik malinitedir. MULTİPLE MYELOMA

Detaylı

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri Ferdi Seyyid TAŞ 1, Kuddusi CENGİZ 2, Emre ERDEM a2, Ahmet KARATAŞ 2, Coşkun KAYA 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Hazırlığında Zor Kararlar Verici Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Donör Adayı Z,U. 32 yaş, Kadın, Evli, Çocuğu yok, Ev Hanımı Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yok BKI:

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI?

AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI? AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI? Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi Georg Ganter 1923 MORTALİTE YB hastalarının

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı ABY deekstrakorporaltedavi: Hemodiyaliz mi? Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı Olgu 58 yaşında erkek hasta Tip 2 Diyabetesmellitus, hipertansiyon

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KONU 3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Ahmet Uğur YALÇIN, Tekin AKPOLAT Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER

KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION Basic and clinical renal science KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER Çalışma Grubu Eş Başkanları: Mehmet Şükrü Sever ve Raymond Vanholder

Detaylı

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Aysun YERKÖY ATEŞ YÜKSEK

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Sepsis, infeksiyon nedeniyle başlayan ve sistemik inflamasyon yanıtı ile karakterize, karmaşık bir sendromdur. Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı