KUDA: GPU Hızlandırılmış Ayrık Yarış Durumu Denetleyici

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUDA: GPU Hızlandırılmış Ayrık Yarış Durumu Denetleyici"

Transkript

1 KUDA: GPU Hızlandırılmış Ayrık Yarış Durumu Denetleyici Ü. Can Bekar 1, Tayfun Elmas 2, Semih Okur 3, Serdar Taşıran 1 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Koç Üniversitesi {ucbekar, 2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü University of California, Berkeley, USA 3. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü University of Illinois at Urbana-Champaign, USA Özetçe Bu bildiride özgün bir çalışma zamanı doğrulama çerçevesini sunuyoruz. Yaklaşımımızdaki ana amaç, geleneksel yarış durumu denetleyicilerindeki işletim yüklerini ayırıp, bilgisayarlarımızda bulunan donanımsal olanakları kullanarak, halihazırdaki çalışma zamanına koşut çalışan, koşutlu doğrulama yapmaktır. Bu yüzden çerçevemizi çok çekirdekli işlemcilere (CPU) ve grafik işlemcisine (GPU) sahip kişisel bilgisayarlara herhangi bir donanım eklemesi gerekmeksizin gerçekleştirdik. Çalışmamızdaki ana yenilik, koşutzamanlı bir programın güvenilirlik özelliklerinin grafik işlemcideki iş parçacıklarında denetlenmesinin ilk olarak öne sürülmesi ve bunun için gerekli tekniklerin ve algoritmaların tasarlanmasıdır. Daha önce bu denetlemenin tamamı merkezi işlem ünitesi üzerinde gerçekleşmekteydi, ve denetleyicinin iş parçacıklarının denetlenen programın iş parçacıklarıyla aynı işlemci üzerinde koşması programın başarımını önemli ölçüde düşürmekteydi. Denetleyicilerdeki işletim yükünü ikiye ayırıyoruz: (i) gözlemleme ve (ii) denetleme yükleri. Detaylı inceleyeceğimiz bu yazılım çerçevesi, ayırdığımız iki işletim yükünü farklı işlemcilere paylaştırmaktadır. Sonuç olarak, denetlenen koşutzamanlı programın başarımı, yalnızca gözlemleme ve bu gözlemin öteki işlemciye aktarımından kaynaklanan işletim yüklerinden dolayı etkilenir. Bazı ek donanım destekleriyle gözlemleme yükünü hafifleten benzer çalışmalar da literatürde bulunmaktadır. Sunacağımız çerçevenin ön ürünü olan KUDA birimlerimizle yaptığımız deneylerimiz, farklı işlemcideki iş parçalarında koşut zamanda yarış durumlarını (data race) denetlemek, denetlenen koşutzamanlı program ile çok yakın zamanlı (birkaç milisaniye mertebesinde gecikmeyle) çalıştığını göstermektedir. Bu sonuç ile, çerçevemizin yarış durumlarını denetlemekten de öte, hatadan geri dönmek için kullanılabilmesinin mümkün olduğunu anlıyoruz. KUDA da henüz yarış durumlarına odaklandık, ancak ileride koşut zamanlı programların diğer koşut zaman hataları ve bellek hataları gibi farklı güvenilirlik özelliklerini de denetlemesini sağlayabiliriz. Çerçevemizde merkezi işlem ünitesinde çalışan koşut zamanlı programın gözlenmesi ile iş parçacıklarından toplanan çalışma izi bloklamayan bir veri yapısında biriktirilip grafik işlemcisine aktaran bir iş parçası çalıştırıp, çok sayıda görüntü işlemcisi çekirdeği kullanan koşut zamanlı denetleme birimlerimizde denetliyoruz. KUDA, koşutzamanlı çalışan 2 popüler denektaşı takımlarındaki tüm uygulamalarda yaşanmakta olan başarım kaybını (yalnızca bir denektaşı programı hariç tutulması kaydıyla) en az 3 kat azaltmaktadır. 1. Giriş yıl öncesine kadar belirli kullanım alanlarının dışında pek rastlanamayan koşutzamanlı programlar, donanım bazlı teknolojik ilerlemelerin fiziksel sınırlara ulaşması ve bilişim sektörünün süregelen taleplerini zorlamaya başlamasından kaynaklanan başarım problemlerine cevaben kısa sürede yaygınlaşmıştır. Günümüzde koşutzamanlı (concurrent) programlar artık her alanda karşımıza çıkmaktadır. Fakat koşutzamanlı programların uzun süre kısıtlı alanlarda (örneğin işletim sistemi çekirdekleri) kullanılıp uygulama programları pazarına çıkmamasının çok geçerli bir sebebi vardı. Koşutzamanlı çalışmaya özgü hatalardan arınmış koşutzamanlı programlar yazmak zordu. Bu hatalardan en çok karşımıza çıkanı yarış durumlarıdır (data race). Bazı çok özel durumlar hariç, genelde bütün yarış durumları, programlayıcının niyeti dışında oluşur. Bir programın iş parçacıkları (thread), çalıştığı işletim sisteminin zaman planı uygulayıcısının (scheduler) farklı çalışma zamanlarında farklı sıralamalar uygulamasından ötürü koşutzamanlı hatalar, sıralı programlardaki hataların aksine, tekrar ettirilip sebebi bulunsa dahi ayıklanması oldukça güç hatalardır. Koşutzamanlı programların güvenilirliğini doğrulamanın bir yolu yarış durumlarını dinamik denetlemektir. Dinamik denetleyiciler yalnızca çalışma zamanında oluşan hataları denetleyebilir. Yarış durumu, çalışma zamanında iki veya daha çok iş parçacığının tek bir bellek konumuna, en az bir yazma işlemi yapmaları ve bu işlemlerin sırasının hata oluşmayacak şekilde zamanlanmamış olmasından dolayı oluşur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan, ticari dinamik yarış durumu denetleyicilerinin çalışmakta olan koşutzamanlı programların başarımına etkisinin 300 kat yavaşlamalara kadar erişmesi beklenmedik bir durum değildir. Bizim yaklaşımımızdaki ana amaç, geleneksel yarış durumu denetleyicilerindeki işletim yüklerini ikiye ayırıp, ana işlemcide çalışan programı gözlemlerken bilgisayarlarımızda bulunan grafik işlemcisinde (GPU veya GİB) yarış durumlarını denetlemektir. Bu amacın temelinde iki hedefimiz vardı: (i) denetlenen programın iş parçacıklarının başarımını asgari etkilemesi ve (ii) denetleme birimlerimizin denetlenen programla eş hızlarda çalışması, yani aradaki oluşan farkın tahammül edilebilir olması. İlk hedefimizin temelinde, öne sürdüğümüz yaklaşımımızın modern denetleyicilere nazaran daha verimli bir çerçeve olduğunu özel donanım desteği kullanmadan olduğunu göstermek; ikinci hedefin temelinde ise, çerçevemizin sadece yarış durumlarını denetlemekten de öte, hatadan geri dönme için kullanılabilmesinin mümkün olduğunu göstermiş olmaktır. Eğer ikinci hedefimiz hiç olmasaydı, toplanacak olan çalışma izinin birikmesine izin verip, program sonlandıktan sonra grafik işlemcisine

2 yollayabilirdik; yani ikinci hedefimizi tutturmak için yapmamız gereken bu çalışma izinin birikmesini beklemeden işleme alabilmektir. Çerçevemizde denetlenen program ve denetleme programları farklı işlemci ve iş parçalarında çalışmaktadır. İki program birbiriyle paylaşımlı bellek ve mesajlaşma ile haberleşmektedir. Denetlenecek program sunduğumuz programlama arayüzünü kullanarak dinamik olarak çerçevemize özel gözlemleme fonksiyonlarını çağırır. Bunun için program kodu Pin gibi araçlar kullanılarak çalışma sırasında dinamik olarak değiştirilir. Gözlemleme fonksiyonlarımız içinde çalışma izlerini oluşturan olayların iletişimini sağlayan fonksiyonlar bulunur. Dolayısıyla gözlemleme fonksiyonlarıyla donatılan iş parçacıkları aynı zamanda gözlemlenecek olayları bloklamayan (nonblocking) veri yapısına koymakla yükümlüdür. İşlenenecek olayların birikimini asgariye indirebilmek için bu çalışma izlerini bloklara bölüp, çerçeve dediğimiz sabit uzunluktaki parçalarda denetleme yapıyoruz. Bu çerçeveler sırayla grafik işlemcisine aktarılıp olabildiğince koşutlu olarak denetleyici birimlerde, birbirlerinden bağımsız olarak kullanılır. Çerçevelerin birbirlerinden bağımsız olarak denetlenmesi, denetlememizin doğruluğunun (tüm hataları yakalayabilmesi) çerçevelerin uzunluğuyla ters orantılı olarak etkilenmesi riskini doğurmaktadır. Ancak denemelerimizde kullandığımız uzunluktaki çerçevelerde denetleme doğruluğunun düşmediği görülmektedir. Böylece modern yarış denetleyicilerin aksine, denetleme ve gözlemleme işletim yüklerinin ayrık ve koşutlu olması, denetlenen programın başarımının artarken denetimin hatalara hassasiyetinden feragat edilmesine ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelmektedir. Modern denetleme programları, geleneksel olanlara nazaran, oldukça karmaşık olabilir, ancak bu işlem yükü başka bir işlemciye yüklendiğinden denetlenen programın başarımı daha fazla etkilenmemiş olur. Bu konuda yapılabilecek önemli bir gözlem, gözlemleme ve iletişim işletim yüklerinin özel donanım desteğiyle beraber göz ardı edilebilir mertebelere indirilebileceğidir [1]. Gösterge olması açısından geleneksel Eraser [2] ile modern Goldilocks [3] algoritmalarını çerçevemize uyarladık. Şaşırtıcı olarak, şimdiye dek kullanıcıların sıralı olarak (sequential) olarak çalıştırdığı bu algoritmaların grafik işlemcilerde çalıştırılan koşutzamanlı varyasyonları eskiden olduğundan daha basit bir hal aldı. Bunun sebebi çerçevelerin birbirinden bağımsız olması, dolayısıyla her denetleyicinin birbiriyle haberleşmeye veya eşzamanlı çalışmasına ihtiyaç duymamasıydı. Her denetleyici birim işlediği çerçeveye ayırdığı belleği çerçeveyi denetledikten sonra geri kullandığından bellek işletimine ve karmaşık veri yapılarının paylaşılmasına gerek kalmamıştır. Bu çerçeveyi Kuda adını verdiğimiz bir araçla gerçekleştirdik. Kuda aracı açık kaynaklı olup bağlantısında herkesin kullanımına açıktır. Koşutzamanlı programları dinamik olarak gözlemek için Pin [4] kütüphanesini kullanıyoruz, gözleme fonksiyonlarımız birer Pin aracı olarak gerçekleştirilmiştir. Denetleme birimlerimiz ise CUDA [5] kütüphanesiyle NVIDIA CUDA-destekli grafik işlemcilerde çalışmaktadır. Deneylerimizde denetlediğimiz koşutzamanlı program olarak PARSEC [6] ve SPLASH-2 [7] denektaşı program takımlarını kullandık. Denetleyici olarak Eraser ve Goldilocks yarış durumu tespit algoritmalarını seçtik, çünkü Eraser denetleyicisi basit ancak kesin (precise) olmayan, Goldilocks ise tam aksine kesinlik sunan ancak karmaşık olan bir denetleyicidir. Deneylerimizde iki ayrı yaklaşımı daha karşılaştırdık: (i) geleneksel yolla, yani denetlenen programla aynı merkezi işlemcide ve iş parçacıklarında çalışan Eraser denetleyicisi ve (ii) çerçevemiz kapsamında farklı işlemcide çalışan Goldilocks denetleyicisi. 2. Çalışma zamanı gözlemlemedeki zorluklar Bu bölümün amacı çalışma zamanında durum denetleyicilerinin tasarımındaki, özellikle koşutzamandan (concurrency) kaynaklanan başlıca zorlukları göstermektir. Bu zorlukları en kolay şekilde gösterebilmek için öncelikle meşhur ve basit bir yarış durumu denetleyicisini tanıtacağız Eraser yarış durumu denetleyici algoritması Eraser yaygın kullanılan bir kilit kümesi (lockset) tabanlı dinamik yarış durumu denetleme algoritmasıdır. Bu bölümde anlatımı basitleştirmek için kilit kümelerinin elemanlarını okuma ve yazma diye ayırt etmeyeceğiz. Yarış durumu, iki veya daha çok iş parçacığının (thread) tek bir bellek konumuna, en az bir yazma işlemi olmak üzere ulaşmaları ve bu işlemlerin sırasının hata oluşmayacak şekilde zamanlanmamış olmasından dolayı oluşur. Eraser ise bu durumu denetleyebilmek için program süresince paylaşılan her değişken x için ortak bir kilit zorlamaktadır. Eraser algoritması çalışma zamanında paylaşılan her x değişkeninin korunuyor gözüktüğü tüm kilitleri LS(x) adında kilit kümesi ve ayrıca her t iş parçacığının o an içinde tutmakta olduğu kilitler için de LH(t) kilit kümesini tutar. Yani LH(t) kümeleri yalnızca t iş parçacığının bir kilidi açması veya kapamasıyla güncellenir. Algoritma, x değişkenini korumakta olan kilitlerin varlığını, herhangi bir t iş parçacığının x e erişiminde LH(t) LS(x) işleminin sonucunu LS(x) e eşitleyerek tutar. LS(x) x e ilk erişimden önce tanımsızdır ve denetlenmekte olan koşutzamanlı programın bir iş parçacığı x e ilk erişim yaptığında evrensel kilit kümesine eşit olacak şekilde ilklenir. LS(x) i boş kümeye eşitleyen bir erişim sonrasında yarış durumu tespit edilmiş olur Çalışma zamanı gözlemlemenin işletim yükleri Eraser algoritmasının uygulanmasında (i) çalışma izini oluşturan olayları, kaynak kodu veya makina kodu gözlem araçlarıyla gözlemlemek ve (ii) bu gözlemden toplanan olayların kilit kümesi veri yapılarını güncellemesini yapmak ve bu yapıları bazı özelliklere uyduğunu devamlı kontrol etmek gerekir (örneğin, LS(x) kümesi boş küme mi?). (i) işi iki şekilde uygulanabilmektedir, (a) olay oluştuğunda derhal Eraser fonksiyonlarının çağırılması ve ya (b) olayların oluştukça, daha sonra denetlenmek üzere geçici olarak bağlı listeye kaydedilmesi. Denetleyici uygulamaların başarımını etkileyen iki ana işletim yükünden bahsedebiliriz: (i) Gözlemleme yükü, yani çalışma olay takibi ve (b) ye özel bu olayların bağlı listeye kaydının toplam yükü. Eraser algoritmasında, her paylaşımlı bellek olayları (shared memory operation) ve eşzamanlı olaylarını gözlemlemek gerekir. Olayların sayısı ve turu arttıkça gözlemleme yükü artar, dolayısıyla olayların frekansı arttıkça olağan çalışmanın aksamasına ve olayların kendi başlarına az zaman almasına rağmen başarım kaybına sebep olur. 5. bölümdeki deneylerimizin sonuçları gösteriyor ki başlı başına

3 koşutzamanlı programı gözlemleme (denetleme yükü yokken) işletim yükü 1.6 dan 7.1 e kadar ek yük bindirebilmektedir. (ii) Denetleme yükü, yani algoritma bazlı veri yapılarının güncellenip kontrol edilmesinin toplam yükü. Çalışma zamanı denetleme algoritmaları genellikle çalışma izinin tutulması/işlenmesi için denetlenen programın iş parçacıkları arasında paylaşılan bazı veri yapıları kullanır. Eraser algoritmasında kullanılan yapı kilit kümeleriydi. Diğer algoritmalar ise: bir değişkene erişen son iş parçasına imleç tutabilir ve buna ek olarak her iş parçası tarafından kullanılmak üzere her kilit için sanal saat vektörü (vector clock) de tutabilir. Bu veri yapılarına yapılacak koşutzamanlı erişimler ve işlemler oldukça yüksek frekansta olabilir, dolayısıyla eniyilenmemiş bir veri yapısı farklı denektaşı programlarında oldukça fazla başarım farkına yol açabilir. Eraser için düşünürsek, denetleme yapacak iş parçalarının kilit kümelerine erişmesi için öteki iş parçacıklarıyla paylaşılmakta olan kilit veya kilitleri açması gerekir. Bu da uzun kritik bölümlere (bölünmeden çalışması gereken olaylar dizisi) sebebiyet verir ve programın başarımını ciddi şekilde düşürür. Sonuç olarak, Eraser gibi basit ve hafif çalışma yüküne sahip bir yarış durumu denetleme algoritması bile oldukça düşük çalışma hızı ve bellek boyutu başarımlarina sahiptir. Düşük başarıma sebep olacak yazılım çerçeveleri de hiçbir zaman son tüketicinin kullanacağı programlara uygulanamaz. Yarış durumlarının en belirgin özelliği eğer denetlenmezler ise tekrar açığa çıkması için aynı program, aynı ortamda milyonlarca defa tekrar calistirilsa dahi tekrar gozlemlenmeyebilir. Bu da bilgisayarlarının başındaki kullanıcılara sebepsizce kapanan programlar olarak yansımaktadır. Biz, denetlemeden kaynaklanan işletim yükünü düşürebilmek için, öncelikle denetleyici algoritmaların iş yükünü denetlenen programın iş parçacıklarından ayırıp başka iş parçacıklarında, hatta başka işlemcilerdeki iş parçacıklarına yüklüyoruz. Çerçevemizde işlemci olarak grafik işlemcisine ait yüzlerce çekirdeği kullanmaktayız. Bu orijinal düşünceye sahip çerçevemizi gerçekleştirirken grafik işlemcisinde çalışacak olan denetleme algoritmalarının kaynak kodunun şaşırtıcı olarak geleneksel uyarlamalarına göre oldukça basitleştiğini gördük. Son yıllarda yarış durumu denetleyicilerinin işletim yükünü düşürmek için çok sayıda oldukça başarılı girişimler oldu. Bu girişimler sanal makinelerde basarım adına kullanılan ara dillerini tam zamanında (just-in-time) derlenmeden önce denetlemekten [8,9], merkezi işlem ünitesinin basarım sayaçlarını gözlemleme için kullanmaya [10] ve çekirdek program çağrılarının örneklenmesine kadar [11] değişiklik ve orijinallik göstermektedir. Kazanılan basarım, denetlenen programlarda %1 yavaşlama gibi değerlere varabilmektedir. Ancak bu çalışmaların sonucunda yaşanan duyarlılık kayıpları, Şekil 1: Çerçevemizin bileşenleri yanlış ret hataları göz ardı edilmektedir. Koşutzamanlı programların gözetleme işletim yükünü düşürmek için de çok sayıda başarılı girişimler oldu, özelleştirilmiş donanım desteği kullanılarak, dinamik denetleme aracı kullanmaya gerek olmadan, yüksek başarımlı çalışma izi toplama yaklaşımını örnek verebiliriz [12]. Bizim çerçevemizde, henüz yaygın olmayan donanım destekleri kullanmamayı hedefledik. İleride işletim yükünü eniyilemek için böyle bir araştırma yönü düşünülebilir. 3. Yaklaşımımız 1: Genel Sistem Önceki bolümde anlatılan zorluklara binaen ana amacımız çalışma zamanı denetleme çerçevesi oluştururken denetlenecek programın başarımını asgari etkilenmesidir. Çerçevemizdeki anahtar tasarım ve orijinallik, denetleme algoritmasını fiziksel olarak ayrık bir işlemcide koşutzamanlı olarak çalıştırmamızdır. Kuda projesi kapsamında, denetleme algoritması yarış durumlarını denetler, ayrık işlemci ise grafik işlemcisidir. Merkezi işlemci biriminde koşmakta olan uygulama iş parçacıklarına yalnızca (kendi olaylarını) gözlemleme ve bu gözlemleri paylaşımlı bir veri yapısına iletme yüklerini ayrıca yüklüyoruz. Bu görevlerin nasıl paylaşıldığının detayını Şekil 1 de görebilirsiniz. Bu bölümde çalışma izinin kaydını, paylaşımlı veri yapısını ve grafik işlemcisiyle iletişiminde kullandığımız tekniklerimizi anlatacağız. Bir sonraki bolum ise yalnızca grafik işlemcisindeki çekirdek (kernel) programa odaklanacak Çalışma izinin gözlemlenmesi Çalışma izini gözlemlerken kullanacağımız tekniği seçerken, gerçekleşen olayların olabildiğince hızlı ve etkin bir şekilde veri yapısında dizilmesine önem verdik. Çalışma izinin çerçevelere bölünmesi ve veri yapısının dönüşsel bağlı liste kullanarak tutmamızın sebebi bir uçtan boş çerçevelerin doldurularak öteki uçtan grafik işlemcisine çerçeve yollanabilmesi, dolayısıyla çalışma izinin son derece etkin şekilde kullanılmasıydı. Deneylerimiz sonucunda çerçevenin tuttuğu olay sayısı, diğer bir deyişle çerçeve boyutu (FRAMESIZE), 1024 olay olarak eniyilenmiştir. Grafik işlemcisindeki denetleyici programın iş parçacıkları her çerçeveyi ayrı bir girdi olarak algılar ve çerçevelerin birbirlerinden bağımsız olarak işler. Denetleyici iş parçacıklarının farklı çerçeveleri denetlerken belleklerinde tuttuğu tek bilgi sonraki çerçevelerde aynı değişkenleri denetlememek için- denetlediği yarış durumlarına sebep olan değişkenlerdir. Çerçevenin denetlenmesi bitince, eski çerçevenin üstüne yeni çerçeve kopyalanır ve aynı iş parçacıkları tekrar denetlemeye başlar.

4 Çalışma izinin çerçevelere bölünmesi ve birbirinden bağımsız denetlenmesi tabiatıyla, teorik olarak bazı yarış durumlarının kaçırılmasına sebep olur. Bu çerçevede eğer yarış durumuna sebep olan olaylar birbirinden 1024 olaydan fazla ayrılmış ise yarış durumlarını denetleyemiyoruz. Ancak çerçeve boyutunun büyütülmesi ve bundan doğacak başarım kaybı ile daha güvenilir (sound) yarış durumu denetleyebiliriz. e 1 cerceve Kafa 2 i AtomicGetAndIncrement(cerceve.boyutu) 3 i F ramesize 4 cerceve = Kuyruk 5 cerceve cerceve.next 6 i AtomicGetAndIncrement(cerceve.boyutu) 7 8 cerceve[i] e Kafa 9 i = F ramesize 1 Kafa Kafa.next 1 2 Kafa 6= Kuyruk 3 cerceve Kuyruk cerceve 4 cerceve 5 Kuyruk 6 cerceve.boyutu 0 7 Kuyruk cerceve.next Kod parçası 1 Çerçevemiz bu mühendislik tercihini kullanıcının ayarlayabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu bildiri kapsamında henüz çerçeveleme tekniğinden dolayı kaçırılan yarış durumlarının analizini yapmadık, yapılan çalışmalarımız yalnızca çerçevemizin başarım artırımı kapsamında elverişliliğini göstermek adınaydı. Keza, konu üzerinde çalışan araştırmacıların çalışmalarında sunulan deneyler gösteriyor ki, koşut zamandan kaynaklanan hataların çoğu az sayıdaki iş parçasının çalışmalarının çok kısa bir parçasında oluşmaktadır [13]. Şekil 2 de çalışma izinin dönüşsel bağlı listede nasıl tutulduğunu görebilirsiniz. Bu bağlı listede her FRAMESIZE adetinde olayın farklı çerçevede tutulabildiği sabit sayıda çerçeve vardır. Aşağıda anlatıldığı gibi, dönüşsel bağlı liste veri yapısı çalışma izinin hızlı ve etkin biçimde kullanılmasını sağlar. Kod parçası 1 de olayların çerçevelere doldurulması (OlayKaydı) ve dolu çerçevelerin işlenmesini Şekil 2: Çerçeve listesinde kullanılan veri yapısı detayları (ÇerçeveDenetle) anlatan yalancı kodları gösteriyor. OlayKaydı denetlenen programın iş parçacıkları tarafından, ÇerçeveDenetle işe bu iş için yaratılmış ayrı bir iş parçacığı tarafından, merkezi işlemcide yürütülür. Çerçeve listesi bloklamayan algoritmalar ve birkaç bölünmez yönerge (instruction) ile kullanılır; yani iş parçacıklarının erişmesi veya çalışma izinin grafik işlemcisine yollanması için özellikle kilit açmalarına gerek yoktur. Listenin kullanımı boyunca iki adet veri imleci (pointer) tutuyoruz: Kafa ve Kuyruk imleçleri. Dönüşsel bağlı listede çalıştıklarından dolayı Kafa ve Kuyruk değerleri her türlü (liste için ayrılan) bellek değerlerine denk gelebilir; Kafa ve Kuyruk aynı yönde ilerletilir. Şekil 2 de Kafa nın sağından Kuyruk a kadar, boş çerçeveler vardır (beyaz renkli). Kafa nın bulunduğu çerçeve işe o anda doldurulmakta, Kuyruk ise boşaltılacak olan çerçeveyi temsil eder. Gri çerçeveler dolmuştur ve GİB e (Grafik İşlem Birimi) gönderilmek için Kuyruk un Kafa ya yetişmesini beklerler. Çerçeve listesi ilk oluşturulduğunda Kafa ve Kuyruk aynı çerçeveyi gösterir. Çerçeve tamamen dolduğunda Kafa bir sonraki boş çerçeveye ilerletilir, çerçeve GİB e gönderildiğinde Kuyruk bir sonraki dolu (veya dolmakta olan) çerçeveye ilerletilir. Kafa ve Kuyruk çerçeve okumaları sırasında oluşacak yarış durumlarını önlemek için Kafa ve Kuyruk imleçlerini bölünmez yönergelerle kullanıyoruz Olayların Kaydedilmesi (Kod parçası 1: OlayKaydı) Her çerçeve sabit bir boyuta sahiptir ve bu sayıda olay tutmaktadır. Bir uygulama iş parçası olay kaydetmek istediğinde, listeyi Kafa dan başlayarak tarar (1-7 numaralı satırlar). Bölünmesiz (atomic) yönergelerle olmak üzere, çerçevedeki olay sayısını okunur ve bu sayı bir arttırılır (2-6 numaralı satırlar). Eğer okunan olay sayısı çerçeve boyutundan (FRAMESIZE) küçükse, kayıt edilecek olay çerçevenin o indeksine kaydedilir (8. satır). Eğer o sayı çerçeve boyutuna eşit veya büyükse (eğer büyükse Kafa ilerletilemeden birden fazla iş parçacığı aynı ve dolu çerçeveye yazmak istemiş demektir), kayıt için çalışan iş parçacığı bir sonraki çerçeveye bakar (3-7 numaralı satırlar). İş parçası Kafa çerçevesinin son indeksine olay kaydetmiş ise Kafa yı ilerletir (9. satır). Eğer bir iş parçacığı bir sonraki çerçeveye kayıt için çalışırken bu çerçevenin Kuyruk çerçevesi olduğunu görürse, tekrar Kafa'dan taramaya başlar (1. satır). Bu duruma aç kalma (starvation) durumu diyoruz. Deneylerimizde 64 adet çerçeveyle oluşturulan listede hiçbir aç kalma durumu gözlemlemedik, bu da çerçevelerin denetiminin, olay kaydı hızından ortalama olarak daha hızlı olduğunu gösteriyor Çerçeve İşlenmesi (Kod parçası 1: ÇerçeveDenetle) Çerçeveleri Kuyruk tan kopyalayıp grafik işlemcisine yollamak için oluşturulan bir iş parçası olduğundan

5 bahsetmiştik. Kuyruk imleci önceki bölümde bahsedildiği gibi, çerçeve listesinde ilk dolmuş olan çerçeveyi gösterir. Yani grafik işlemcisine gönderilecek ilk çerçeve Kuyruk çerçevesidir (Şekil 2 de en sağdaki çerçeve). Bunu etkin şekilde yapması için, iş parçası, denetlenen program sonlanmadığı (sonlandıysa bile Kuyruk un Kafa yı yakalamadığı) sürece dönen bir döngü içindedir. Her döngüde ilk olarak Kafa ve Kuyruk un farklı çerçeveye bakmasını (listede dolu çerçeve oluşmasını) bekler (2. satır). Bu durum oluştuğunda, Kuyruk çerçevesi GİB e yollanır. (3. satır). Bölüm 4.1 de 4-5 ve 8-9 numaralı satırların detayını ve GİB deki çalışan denetleme algoritmasını Kod parçası 2 de bulabilirsiniz. GİB deki çekirdek program asenkron olduğu için, iş parçası bu süre içinde gönderilen çerçeveyi boşaltır (6. satır) ve Kuyruk u bir ilerletir (7. satır). Çekirdek programlar sonlanıncaya kadar bekleyip (8. satır), denetleme sonuçlarını (Kuda kapsamında yarış durumlarını) GİB (Grafik İşlem Birimi) belleğinden MİB (Merkezi İşlem Birimi) belleğine kopyalar (9. satır). Çerçevemiz, yapılanışı değiştirilerek, yarış durumlarının görüldüğü anda veya denetlenen programın sonlanması durumunda hata bildirimi yapabilir. 4. Yaklaşımımız 2: Çerçevelerin GİB de denetlenmesi 3. bölümde çerçevemizin MİB de koşan parçalarına odaklandık, bu bölümde ise GİB de çalışan çekirdek programları ve koşutzamanlı yarış zamanı denetim algoritmalarına odaklanacağız. Öncelikle kısaca GİB programlama konseptini ve bu alanda karşılaşılan zorlukları anlatacağız. Ardından Eraser ve Goldilocks algoritmalarının bu konsepte nasıl uydurduğumuzu anlatacağız CUDA kullanarak GİB programlama CUDA modeli programlamacıya, C programlama dilinin bir uzantısı olan CUDA programlarını derleyen bir derleyici ve C programlarından çağırılabilecek uygulama programlama arabirimi sağlamaktadır. Ayrıca fiziksel katmanının yazılım katmanından ayrı, etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar, böylece aynı CUDA programı farklı CUDA grafik işlemcilerinde sorunsuzca çalışabilir. GİB de koşacak her kod parçası, C/C++ dilinde yazılmış ve MİB de koşan bir programdan çağrılan bir çekirdek program çağrısı aracılığıyla koşturulur. Yani çerçevemizde kullandığımız denetleme algoritmaları birer CUDA çekirdek programı olarak yazılmıştır ve bu programlar da Kod parçası 1 deki ÇerçeveDenetle fonksiyonu içinden çağırılır. MİB ve GİB iş parçacıkları fiziksel olarak izoledir, eşzamanlama yalnızca bir iş parçacığının çekirdek programları çağırıp, denetlenecek çerçeveyi iletmesi ve ardından fark edilen yarış durumlarını MİB e kopyalaması sırasında olur, bunun dışında iki işlemci asenkron çalışmaktadır. Denetlenen program ise hiç bir şekilde GİB deki çekirdek programlar ile eşzamanlama ihtiyacı duymaz. Asenkron çalışabilmek için denetlenecek çerçevenin GİB e kopyalanabilmesi gerekir, bunun için de program başlatılmadan önce GİB de özel bellek konumu ayrılmaktadır. Çekirdek programlarda oluşan ara sonuçları ve sonuçları da tutabilmek için ayrıca fazladan bellek ayrılır. Bu bellek konumlarını gösteren imleçler çekirdek program çağrılarında GİB e parametre olarak iletilir. MİB de koşan, çerçeve iletişimi ve çekirdek program çağrılarından sorumlu olan iş parçacığı aşağıdaki adımları izlerken CUDA uygulama programlama arabirimi çağrılarını kullanır: Denetlenecek çerçevenin GİB e kopyalanması Çekirdek programların gerekli parametreler ile çağrılması (SIMD (tek program-çoklu veri) stili ile çalışmaktadır) Çekirdek programların sonucunu MİB e kopyalamak için eşzamanlama GİB programlamadaki zorluk, işlenecek verilerin yukarıda da anlatıldığı gibi MİB den aktarılması ve verilerin geri alımı sırasındaki eşzamanlamadan ötürü kaybedilen başarımın koşutzamandan dolayı telafi edilebilir olup olmamasıdır. Denetleme algoritmalarımızda her iş parçası kendine düşen olayda geçen değişken üzerinde yarış durumu denetimi yapmaktadır. Yani kilit kümeleri gibi denetleme veri yapıları her iş parçasına yerel olarak, paylaşımsız yaratılıp kullanılır. Bu da çekirdek programların birbiriyle asenkron çalışmasını sağlar. Çekirdek programları bağlantısından inceleyebilirsiniz. Ancak GİB programlamadaki tek zorluk zaman değildir; oldukça kısıtlı olabilen bellek boyutları, çekirdek programların paylaştığı çerçeve sadece okunduğundan geniş paylaşımlı belleğe konulabilmektedir. Ancak denetleme sırasında kullanılacak denetleme veri yapıları için de önceden yer ayırmak gerektiğinden, bu veri yapılarını sınırlandırdık. Eraser ve Goldilocks programlarında bu veri yapılarını bloom filtreleri ile gösteriyoruz. Bloom filtre veri yapıları, bellek konumu kümelerini sabit boyuttaki bit kümelerinde tutabilir. Tek bir denetleme için gereken veriler sınırlı sayıda, yerel olarak ve geçici şekilde kullanıldığından dinamik şekilde yaratılan diğer objelerin bellek boyutunu zorlaması söz konusu olmamaktadır. 5. Deneyin Değerlendirilmesi Çerçevemizin elverişliliğini göstermek için iki hedefi tutturduğumuzu doğrulamamız gerekiyordu: Gözlemleme ve denetleme yüklerini iki ayrı işlemci birimine ayırmak, eklenen çalışma izi tutma ve çalışma izinin iletişimi yüklerine rağmen, denetleyici programları hızlandırabilir. GİB de kosan denetleyici programın MİB de kosan denetlenen program ile çok yakın zamanlı (birkaç milisaniye mertebesinde gecikmeyle) çalışabilir. Başka bir deyişle, program sonlandıktan kısa bir süre içinde denetleyici program da sonlanabilir. Çerçevemizin bu hedeflere ulaştığını gösterebilmek için ön ürün olarak KUDA yi yarattık ve iki koşutzamanlı çalışan denektaşı takımıyla sınadık. Toparlamak gerekirse, KUDA da iki ana parça bulunmaktadır: 1. Koşutzamanlı program iş parçacıklarının olaylarının işletimini çerçevelerle sağlayan ve bu çerçevelerin GİB de yarış durumlarını denetleyen çekirdek programdan oluşan işletim içi bağlamalı program. Biz çekirdek programlarını yazmak ve çağırmak için CUDA 4.0 kütüphanesini [5] kullanıyoruz. Deneylerimizde GİB belleği olarak genel paylaşımlı bellek modelini kullansak bile, çerçevemizi sabit veya doku bellek modellerini kullanacak şekilde eniyilememiz mümkün. Çünkü denetlenen çerçevelerin yüzlerce iş parçacığı tarafından yalnızca okunması buna imkan kılıyor. 2. Denetlenecek olan koşutzamanlı programdaki paylaşımlı bellek okuma/yazma, iş parçacığı yaratma/birleştirme ve iş parçacığı eş zamanlama

6 Benchmark Description Lines #Threads #Events #Frames PARSEC blackscholes (L) Black-Scholes partial di erential equations M 224K bodytrack (L) tracking human body with multiple cameras M 2.6M canneal (L) cache-aware simulated annealing M 449K dedup (M) data stream compression M 1.9M fluidanimate (L) simulating incompressible fluid M 2.3M raytrace (S) optimized ray tracing >6K 9 332M 316K streamcluster (S) online clustering problem M 166K swaptions (L) monte carlo simulation M 2.6M x264 (M) H.264/AVC video encoder M 1.4M SPLASH-2 barnes Barnes-Hut for N-body problem M 2.9M cholesky blocked sparse cholesky factorization M 254K fmm adaptive fast multipole for N-body problem M 1.5M fft complex 1D FFT M 556K lu blocked LU decomposition M 1M ocean large-scale ocean simulation M 510M radix integer radix sort M 287K raytrace optimized ray tracing M 316K water-nsquared water simulation w/out spatial data structure M 7.2M water-spatial water simulation with spatial data structure M 701K Tablo 1: Denektaşları, açıklamaları, iş parçacık sayıları ve ortalama olay/çerçeve sayıları Table gibi 1. Description POSİX iş parçacık of our standardına benchmarks, (pthreads and number of events and frames generated Her çerçevede 128 GIB iş parçacığı çağırılır. at a typical kütüphanesi) run. dahil Forçağrıların the PARSEC ve genel olayların benchmarks the Her çerçevede input size 128 is sıralı given olay dizisi in parantheses yollanır (her iş dinamik olarak gözlemlenmesini sağlayan bir Pin ((S):simsmall, (M):simmedium, (L):simlarge), parçacığına and for bir the çerçeve SPLASH-2 düşüyor) benchmarks aracı [4]. we used the default inputs except that some values are taken from 6. Sonuçlar Table 1 of [1] Deney Düzeneği Tablo 2 deki deney sonuçları gösteriyor ki koşutzamanlı bir aprototypetoolcalledkuda and applied Kuda programın onpin aaracıyla collection boş gözlemleme of multithreaded fonksiyonlarının Denektaşları benchmarks. Kuda consists of two parts: çağrılması dahi 1.6 ile 7.1 kat arasında başarım kaybına sebep Deneylerimizde KUDA yı 2 denektaşı takımıyla sınadık, olmaktadır. PARSEÇ 1. Adynamiclibrarycontainingthecorefunctionalityincludingtheroutines [6] ve SPLASH-2 [7]. Bu denektaşları C/C++ Kendi yaklaşımımız ile geleneksel yaklaşımlar arasındaki dilinde, pthread modelini kullanarak koşutzamanlı çalışan başarım farkını karşılaştırabilmek için Eraser algoritmasının programlardır. for recording Ortalama bir events, çalışmada bu managing denektaşları birkaç event frames, yanında saat andvektörü running tabanlı the iki modern race detection yarış durumu yüz milyon olay, dolayısıyla yüz binlerce çerçeve yaratılmakta denetleyicisini, DJIT+ [14] ve Fasttrack [15], Pin aracıyla kernels on the GPU. We use the CUDA 4.0 library [8] to write and call kernels ve her dolu çerçeve de grafik işlemcisinde denetlenmektedir. çalışacak şekilde C/C++ dilinde geliştirdik. Bu geliştirilen Daha detaylı for analyzing bilgi için Tablo frames 1 e bakınız. and to manage the destek GPUprogramlar resources orijinal (e.g., bildirilerdeki transferring kadar eniyilenmemiş data olmakla beraber, göreceli başarımları hakkında fikir to/from Donanım the GPU device memory). While verebilmektedir. our experiments are performed using the global memory, our system can use constant and texture memory. The fact that event frames are only read by the kernel enables us to make use of the constant and texture memory, which are cached for fast read-only access. 2. APin[6]tooltodynamicallyinstrumentx86binariesinordertocallbackthe routines in our dynamic library on certain events (shared memory read/write, thread creation/join, and inter-thread synchronization). Our Pin tool supports multithreaded programs written using the pthreads library (for thread creation and join, and synchronization primitives including mutex and readers/writer locks). Deneylerimizi HP xw9300 model iş istasyonunda, Ubuntu Linux bit çekirdekli işletim sisteminde gerçekleştirdik. MİB olarak çift çekirdekli, 2600 MHz saat frekanslı, 128 KB L1, 1 MB L2 on bellekli, 400 MHz de çalışan 8 GB bellekli AMD Opteron dur. GİB olarak ise Fermi uyumlu GeForce GTX 465 ekran kartını kullandık. Bu grafik işlemcisinde 1.21 GHz saat frekanslı, 1.23 GB bellekli 352 adet CUDA çekirdeği bulunmaktadır. Bu da iki işlemci arasında 1.4 GB/sn., grafik işlemcisi içinde ise 71.3 GB/sn. bellek bant genişliğine denk gelmektedir Yapılanış Farklı yapılanışlarda gözlemlediğimiz yüzlerce denektaşı koşusunda şu değerlerin KUDA nın başarımını en üst noktaya çıkardığı kanaatine vardık: 5.1 Çerçeve Experiments boyutu (FRAMESIZE): 1024 olay Çerçeve sayısı: 8192 çerçeve MİB deki bellek izdüşümü: 8192 çerçeve * 1024 olay * 8 bayt (her olay) = 64 MB Yaptığımız destekleyici deneylerde DJIT+ ve Fasttrack denetleyicilerinin başarımı Eraser denetleyicisinin başarımından oldukça düşüktü. Dolayısıyla Eraser denetleyicisi, geleneksel yarış durumu denetleyicileri içinde en basiti olmakla beraber göreceli olarak daha hızlı çalışan bir denetleyicidir. Ancak Eraser denetleyicisinin en az 31.4 kat başarım kaybına yol açtığını unutmamak gerekir. Sonuç olarak, geleneksel yarış durumu denetleyicilerinin birkaç yüz kat başarım yavaşlattıklarını gözlemledik. Diğer denetleyicilerin avantajı ise Eraser algoritmasına göre daha güvenilir çalışmalarıdır. Örneğin Fasttrack denetleyicisinde, Eraser denetleyicisinin aksine yanlış kabul hatası (false positive error) oluşmaz. Goldilocks ve Fasttrack yarış durumu denetleyicileri eksiksizdir, ne yanlış kabul ne de yanlış ret hatası verir. KUDA da geliştirdiğimiz denetleyici çekirdek programları iki tanedir: Eraser ve Goldilocks algoritmaları. Deneylerimizde Eraser çekirdek programıyla koşan KUDA, Goldilocks gibi karmaşık bir denetleyici programıyla koşan Benchmarks. We applied our tool Kuda on a collection of multithreaded programs from PARSEC [2] and SPLASH-2 [11] benchmark suites. The names, brief descriptions, sizes (lines of code) of these programs are listed in Table 1. The table also gives, for each benchmark, the number of threads, events, and frames generated in a representative execution of the benchmark. Notice that, in a typical execution, our benchmarks generate a few hundreds of millions of events and hundreds of thousands of frames, each of which is checked on the GPU. KUDA dan yalnızca biraz daha yüksek başarıma sahiptir. KUDA nın iki farklı versiyonunda da denetleme programları,

7 13 Benchmark Uninstr. Only Instrumented Eraser on CPU Only with Events Goldilocks on GPU Runtime Runtime Slowdown Runtime Slowdown Runtime Slowdown Runtime Slowdown PARSEC blackscholes X X X X bodytrack X X X X canneal X X X X dedup X X X X fluidanimate X X X X raytrace X >30min >123.7X X X streamcluster X X X X swaptions X X X X x X X X X SPLASH-2 barnes X X X X cholesky X X X X fmm X X X X fft X X X X lu X X X X ocean X X X X radix X X X X raytrace X >30min >122.2X X X water-nsquared X X X X water-spatial X X X X Tablo 2: Deneylerimizin sonuçları. Yürütüm süreleri saniye cinsindendir. Table 2. Results from our experiments. Running times are given in seconds. denetlenen programın sonlanmasından ortalama 2.5 milisaniye sonra sonlanmaktadır. Tekrar hatırlatmak gerekir ki, KUDA da sabit sayıda çerçeve vardır (8192), çerçeveler kullanıldıkça yeni çerçeve yaratılması yerine eski çerçeveler geri kullanılır. Bu durum ve iki işlemcinin asenkron şekilde yalnızca 2.5 milisaniye farkla programın sonuna gelmelerinden, iki ayrı çalışma zamanının birbirine çok yakın olduğunu, kısacası GİB in MİB den arkada kalmadığını gösteriyor. Tablo 2 deki sonuçlar açıkça gösteriyor ki, koşutzamanlı bir programın güvenilirlik özelliklerinin grafik işlemcideki iş parçacıklarında denetlenmesi, geleneksel çalışma zamanı doğrulama tekniklerinin başarımını çarpıcı olarak arttırmaktadır. MİB de yarış durumu denetleme ile GİB de bizim çerçevemizle yarış durumu denetleme arasında en kötü 3.3, en iyi 14.7 kat başarım artımı gözlemledik. Denektaşlarından yalnızca streamcluster programının MİB de yarış durumu denetlemek GİB de denetlemekten daha hızlı oldu, bunun nedeni ise denektaşının yüzbinlerce bariyer eşzamanlama mekanizması kullanmasıdır. Raytrace denektaşlarının ise MİB deki yarış durumu denetlemeleri yarım saatten daha fazla sürdüğünden dolayı yarıda kaldı; ancak bu denektaşlarının sonlanmasına izin verseydik kat hızlanma gözlemlemiş oluyorduk. Son olarak, Only with Events ile Goldilocks on GPU sütunlarındaki oldukça düşük farka dikkat etmeliyiz. Bu farktaki düşüklük bize, programın gözlemleme, olay kaydı, çerçeve listesinin GİB e gönderilmesinin çerçevemizdeki zamanın çoğunu aldığını göstermiş olmaktadır. Aradaki başarım oranı en fazla blackscholes denektaşındadır, o da yalnızca 5.2 Results 1.4 tur. Olayların (yazılımsal) kaydının bu kadar yavaş olmasına rağmen GİB de koşan denetleyicinin ön ürün olmasına rağmen yalnızca %40 yavaşlamaya sebep olması, ilerideki araştırmalarımız için son derece cesaretlendiricidir. Araştırmamıza dair daha detaylı bilgiyi İngilizce teknik raporumuzda [16] bulabilirsiniz. 7. Kaynakça Hardware. We performed our experiments on a HP xw9300 Workstation running Ubuntu Linux bit kernel. Our machine has two (single-core) AMD Opteron processors with 2600 MHz clock frequency, 128 KB L1 cache, 1 MB L2 cache, and 8 GB memory (400 MHz). We used a GeForce GTX 465 GPU card with Fermi chipset. Our card provides 352 cores (11 processors with 32 cores each) with 1.21GHz clock rate, 1.23 GB of memory space with 1.4 GB/sec host-to-device memory bandwidth and 71.3 GB/sec in-device memory bandwidth. Configuration parameters. For the experiments, we chose the following parameters that gave the best results in terms of runtime and memory overhead. We selected the event frame size (FrameSize) tobe1024 events. We initialize the cyclic list in Fig. 2 with 2048 frames. Thus, our system requires only 2048 frames * 1024 events (each frame) * 8 bytes (each event) = 16 MBytes of memory space to store the events for the CPU. We run 128 GPU threads over each event frame. In order to get the maximum benefit from the GPU device s concurrent computing functionality, we collect and send to the GPU 128 consecutive event frames at a time. In this way we aim to utilize the high parallelism on the GPU to analyze multiple frames simultaneously. [1] Poletti Francesco, Poggiali Antonio ve Paul Marchal, Flexible hardware/software support for message passing on a distributed shared memory architecture, DATE, Washington, DC, USA, 2005, s [2] Stefan Savage, Michael Burrows, Greg Nelson, Patrick Sobalvarro ve Thomas Anderson, Eraser: a dynamic data race detector for multithreaded programs, ACM Trans. Comput. Syst., vol. 15, no. 4, s , [3] Tayfun Elmas, Shaz Qadeer ve Serdar Tasiran, Goldilocks: a race ve transaction-aware java runtime, PLDI, 2007, s [4] Chi-Keung Luk, Robert Cohn, Robert Muth, Harish Patil, Artur Klauser, Geoff Lowney, Steven Wallace, Vijay Janapa Reddi ve Kim Hazelwood, Pin: building customized program analysis tools with dynamic instrumentation, PLDI, 2005, s [5] NVIDIA Corporation, NVIDIA CUDA Programming Guide v4.0, NVIDIA Corporation, [6] Christian Bienia, Sanjeev Kumar, Jaswinder Pal Singh ve Kai Li, The parsec benchmark suite: Characterization ve architectural implications, Tech. Rep. TR , Princeton University, Ocak [7] Steven Cameron Woo, Moriyoshi Ohara, Evan Torrie, Jaswinder Pal Singh ve Anoop Gupta, The splash-2 programs: characterization and methodological considerations, ISCA, 1995, s [8] Christoph von Praun ve Thomas R. Gross, Object race detection, OOPSLA, New York, NY, USA, 2001, s [9] Yuan Yu, Tom Rodeheffer ve Wei Chen, Racetrack: efficient detection of data race conditions via adaptive tracking, SOSP, 2005, s [10] Tianwei Sheng, Neil Vachharajani, Stephane Eranian, Robert Hundt, Wenguang Chen ve Weimin Zheng, Racez: a lightweight and noninvasive race detection tool Table 2 gives the runtime measurements for several configurations we run for each benchmark. The column Uninstr. lists the running time of the benchmark without any instrumentation. For other columns, we report on both the running time of the program and the slowdown in the execution over the uninstrumented runtime. The running times for all columns are given in seconds. Whencomputingthe slowdown for the columns Eraser on CPU, Only with Events and Goldilocks on GPU, we subtract the instrumentation cost (i.e., Only Instrumented - Uninstr. ) from the runtime before dividing it to the running time of Uninstr.

8 for production applications, Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering, New York, NY, USA, 2011, ICSE '11, s , ACM. [11] John Erickson, Madanlal Musuvathi, Sebastian Burckhardt ve Kirk Olynyk, Effective data-race detection for the kernel, Proceedings of the 9th USENIX conference on Operating systems design and implementation, Berkeley, CA, USA, 2010, OSDI'10, s. 1-16, USENIX Association. [12] Shimin Chen, Phillip B. Gibbons, Michael Kozuch ve Todd C. Mowry, Log-based architectures: using multicore to help software behave correctly, SIGOPS Oper. Syst. Rev., vol. 45, s , Şubat [13] Madanlal Musuvathi, Shaz Qadeer, Thomas Ball, Gerard Basler, Piramanayagam Arumuga Nainar ve Iulian Neamtiu, Finding and reproducing heisenbugs in concurrent programs, OSDI, 2008, s [14] Eli Pozniansky ve Assaf Schuster, Multirace: Efficient on-the-fly data race detection in multithreaded c++ programs, Concurr. Comput. : Pract. Exper., vol. 19, no. 3, s , [15] Cormac Flanagan ve Stephen N. Freund, Fasttrack: efficient and precise dynamic race detection, PLDI, 2009, s [16] Tayfun Elmas, Semih Okur ve Serdar Tasiran, Rethinking runtime verification on hundreds of cores: Challenges and opportunities, Tech. Rep. UCB/EECS , EECS Department, University of California, Berkeley, Jun 2011.

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEZGİN SATICI ÖRNEK PROBLEMLERİNİN OPTİMUM SONUÇLARININ GRİD ARACILIĞI İLE HESAPLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ Mart

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hadoop, Map Reduce, Hdfs, Map Reduce Performans Parametreleri,

Anahtar Kelimeler: Hadoop, Map Reduce, Hdfs, Map Reduce Performans Parametreleri, 1246 Hadoop MapReduce Algoritmasının Analizi ile Performansa Etki Eden Parametrelerin Tespiti ve Optimize Edilmiş Parametreler ile Hadoop Üzerinde Başarım Artımı 1 Hüseyin Şarkışla ve 1 Hayrettin Evirgen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLĐMSEL HESAPLAMA PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE PARALEL HESAPLAMA YÖNTEMLERĐNĐN KULLANILMASI Serdar KAÇKA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ

İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ PIC MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MART 2008

Detaylı

EN UYGUN PERFORMANSA SAHİP KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURULMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI

EN UYGUN PERFORMANSA SAHİP KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURULMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI EN UYGUN PERFORMANSA SAHİP KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN OLUŞTURULMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI Yar.Doç.Dr.Erkut DÜZAKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ 2012 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. MİKROİŞLEMCİ

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ

Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım. BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayarın Temel Kavramları ve Temel Donanım BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Hesap yapan (computer) demektir. Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLEMCİLER (CPU) 481BB0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLEMCİLER (CPU) 481BB0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLEMCİLER (CPU) 481BB0009 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ 437 Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC İle Denetimi Mehmet Fatih IŞIK 1, Halil AYKUL 2, Erhan ÇETİN 2* 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hitit

Detaylı

Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 187-212. 187

Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 187-212. 187 Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 187-212. 187 Dağınık Aviyonik Mimari Kullanan Bir Uçak için Küçük Ölçekli İki Simülatör Tasarım ve Uygulama Örneği: Temel Uçuş Göstergeleri ve Uyarı Sistemi

Detaylı

Dijital Simulasyon ve İşlemci Tasarımı

Dijital Simulasyon ve İşlemci Tasarımı Dijital Simulasyon ve İşlemci Tasarımı David Currie, ST John's Collage Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri, Bölüm 2, 1998 Supervisor - Dr J Sanders 1 İçerik 1 Giriş... 3 2 Programlama Dilleri... 5 3 Simulasyon...

Detaylı

BTP205 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BTP205 İŞLETİM SİSTEMLERİ BTP205 İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemi; bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılım nitelikli kaynakları kullanıcılar arasında kolay, hızlı ve güvenli bir işletim hizmetine olanak verecek biçimde

Detaylı

Asenkron Programlama

Asenkron Programlama Asenkron Programlama Hazırlayan : Umut Rıza ERTÜRK 20122144 Tarih : 16-01-2006 Ekler: asenkronprogramlama_ornek.jar asenkronprogramlama_ornek_kaynak.jar - 0 - Đndex Asenkron Programlama... - 0 - Đndex...

Detaylı

KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Merve ÖZBEY

KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Merve ÖZBEY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve ÖZBEY Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ Gürkan Özçelik Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gurkanozcelik@yahoo.com Prof. Dr. Halil Şengonca Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yazılım Kurulumu ve Yönetimi Öğr. Gör. Resul TUNA SİNOP 2010 BÖLÜM1 -BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: Bilgisayar; Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler

Detaylı

FPGA TABANLI SAYISAL SİNYAL İŞLEME ALGORİTMALARINA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YARDIMCI İŞLEMCİ TASARIMI ABDULLAH GİRAY YAĞLIKÇI YÜKSEK LİSANS TEZİ

FPGA TABANLI SAYISAL SİNYAL İŞLEME ALGORİTMALARINA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YARDIMCI İŞLEMCİ TASARIMI ABDULLAH GİRAY YAĞLIKÇI YÜKSEK LİSANS TEZİ FPGA TABANLI SAYISAL SİNYAL İŞLEME ALGORİTMALARINA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YARDIMCI İŞLEMCİ TASARIMI ABDULLAH GİRAY YAĞLIKÇI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. TELSİZ ÖRGÜSEL AĞ TASARIMI, GERÇEKLENMESİ ve YÖNETİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. TELSİZ ÖRGÜSEL AĞ TASARIMI, GERÇEKLENMESİ ve YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ TELSİZ ÖRGÜSEL AĞ TASARIMI, GERÇEKLENMESİ ve YÖNETİMİ Bitirme Ödevi Beycan Kahraman 040020337 Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı