İÇME SUYU HAZNELERİ İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇME SUYU HAZNELERİ 01.12.2011 İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI"

Transkript

1 B Ö L Ü M 4 İÇME SUYU HAZNELERİ İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI Sarfiyatların Dengelenmesi Şebekedeki sarfiyat salınımlarının düzenlenmesi gelir. Günün çeşitli saatlerinde şebekede kullanılan su isaleden gelen sudan fazladır. Hazne hacmini büyük tutmak pompa çalışma süresini azaltmak ve elektrik tarifesinin düşük olduğu saatlerde çalıştırmak mümkündür. İşletme Emniyeti İçme suyu hazneleri, isale hatlarında veya pompalarda meydana gelebilecek arızalara karşı bir emniyettir. Su hazneleri şebeke borularının sürekli su ile dolu olmasını da sağlar, kirlenme önlenir. 1

2 Gerekli Basıncın Temini İçme suyu şebekelerinde, suların yüksek binaların üst katlarına çıkabilmesi için borulardaki su basıncının belirli bir değerin altına düşmemesi gerekir. Ülkemizde bu değer nüfusa bağlı olarak m arasında değişir. Hazneler şebekedeki gerekli işletme basıncını temin eder. Yangın Söndürme Suyunun Temini Yangın sırasında kullanmak üzere bir miktar suyun sürekli olarak haznede tutulması gerekmektedir. Hazne boyutlandırılırken normal sarfiyatların yanında bu miktarın da dikkate alınması gerekir. Menba ve Ara Haznesi Olarak Vazife Görmesi Şebekelerin birden fazla hazne ile beslenmesi halinde haznelerin bir kısmı diğer hazneler için menba vazifesi de görebilir. Bu durumda farklı giriş ve çıkışları dengeleyecek şekilde hazne boyutlandırılır. HAZNELERİN SINIFLANDIRILMASI Şekil ve Malzeme Yönünden Belirli hacimdeki su miktarını biriktirmek üzere inşa edilecek hazneye verilebilecek en ekonomik geometrik şekil küredir. Bunların inşası zordur. İkinci ekonomik şekil silindirdir m 3 arasındaki hazneler betonarmeden, daha büyük hazneler ise metal veya ön gerilmeli betondan yapılır. Dikdörtgen şekilli hazneler betonarme veya kargir yapılabilirler. 100 m 3 ten küçük haznelerin dikdörtgen kesitli yapılması daha ekonomiktir. Uzun kenar, kısa kenarın ¾ üne eşit olması durumu, kullanılan malzemeyi minimum ve maliyeti de ekonomik yapan durumdur. 2

3 Hazne Hacmi Yönünden a- Küçük hazneler V<500 m 3 b- Orta büyüklükteki hazneler 500 V 5000 m 3 c- Büyük hazneler V>5000 m 3 Haznenin Zemindeki Durumu Yönünden Gömülü hazneler Yerleşme merkezi civarında yeteri kadar yüksek kotlu tepelerin bulunması halinde inşa edilir. Hazne üzeri m arasında toprak ile örtülür. Hazne mimarisi kolaydır. Sabotaja karşı emindir. Sıcaklıktan etkilenmez. Yarı gömülü hazneler Bu hazneler de gömülü haznelerin inşa edildikleri topoğrafikşartları gerektirir. Ancak haznenin bir kısmı zemin üzerinde bırakılarak su kotu artırılır. Aynı zamanda kazı bakımından da ekonomik olabilir. Isıya karşı korunması için inşasında özel malzemeler kullanılır. Su kuleleri (Ayaklı hazneler) Bu hazneler şehir merkezi civarında şebekedeki gerekli basıncı sağlayacak şekilde yüksek noktaların bulunmaması halinde inşa edilir. Maliyetleri fazladır. Hacimleri çok büyük tutulmamaktadır. 3

4 Hazne Yeri Yönünden Baş hazneleri Uç hazneleri Merkezi hazne Kaptaj Depo Şehir Kaptaj Depo Şehir Kaptaj Filtreler Depo Şehir Kaptaj Pompa Tasfiye tesisi Şehir Depo Pompa Kaptaj Pompa Filtreler Depo Şehir Pompa Su haznelerinin yerleri 4

5 HAZNE YAPILACAK YERLERİN ÖZELLİKLERİ Yeter derecede yüksek, şehirde maksimum ve minimum basınçları sağlayacak bir yer olmalıdır. Şebekede basınç dağılımını mümkün mertebe üniform kılacak bir yer seçilmelidir. Şebeke borularının boylarını ve çaplarını büyütmemelidir. İsalenin boyunu uzatmamalıdır. Kirlenmeye karşı iyi korunmuş olmalı. Ulaşılması kolay bir yer olmalıdır. İnşası kolay bir yer olmalı. Hazne inşa edilecek yerin istimlakı ucuz olmalı. Hazne Yerinin Tayini Hazneler en yüksekte bulunan bir muslukta en az 5 m lik bir basınç meydana getirecek bir seviyede yapılmalıdır. Genel olarak mahalli şartlar ve ekonomik düşünceler haznelerin yerlerinin yerinin tayininde önemli rol oynar. En uygun yer haznenin en sık yerleşme bölgesine yapılmasıdır. Bu durumda yük kayıpları en aza düşer. Haznenin gerekli kotu Terfi merkezi Şebeke Merkezi hazne Gerekli İşletme Basıncı 5

6 HAZNE KOTUNUN TAYİNİ Hazne kotu aşağıda verilen eşitlik yardımıyla bulunur. P HK = Şehrinen yüksek kotu + γ min + JxL + JxL + (4 5 m) Burada; J.L1: Hazne ile şehir arasındaki yük kaybı J.L1: Şehir üzerindeki yük kaybı (Şehrin son noktası dikkate alındığında) 1 2 ŞEBEKE KADEMELERİ Kot farkının çok fazla olduğu yerlerde, tek bir şebeke sistemiyle suyu dağıtmak mümkün değildir. Çünkü alt kotlardaki borular büyük basınçlara maruz kalırlar. Bu sebeple içme suyu şebekesi muhtelif katlara veya kademelere ayrılır. Her kademe ayrı bir hazne ile beslenir. Genellikle işletme basıncı her kademede m arasında alınır. Minimum basınç metre, maksimum basınç metre alınır. Bu değerlerden daha yüksek basınç, şebekede kayıpları artıracağından ve armatürlerin sık sık bozulmasına neden olacağından istenmez. Burada söz konusu olan basınç statik basınçtır. Minimum basınç kat yüksekliğine göre tayin edilir. Bu değer bulunurken bina girişindeki saat ve tesisatında 10 metrelik yük kaybı olduğu, binadaki en yüksek muslukta metrelik bir basıncın olması gereği göz önüne alınır. 6

7 H H H Katlı şebeke HAZNE HACİMLERİ İçme suyu haznelerinin hacmi de diğer tesislerde olduğu gibi sene sonraki ihtiyaca göre belirlenir. Ayaklı haznelerde bu süre daha uzun seçilebilir. Hazne hacimlerinin belirlenmesinde pompaların çalışma süresi, emniyet ve salınımların dengelenmesi büyük rol oynar. Hazne hacimleri ne kadar büyük olursa emniyet açısından o kadar iyi olur. Ancak suyun bayatlaması ve pahalı olması gibi mahsurlar vardır. Ülkemizde İlkler Bankası yönetmeliğine göre menba debisinin maksimum saatlik sarfiyattan büyük olması halinde hazne hacmi maksimum günlük sarfiyatın 1/4-1/3 ü arasında alınır. 7

8 Yangın Suyu İçin Gerekli Hacim Nüfus Şebeke ana boru (lt/s) Şebeke esas boru (lt/s) Şebeke tali boru (lt/s) Yangın Hacmi N< <N< N> Depo Hacminin Belirlenmesi İller bankası yönetmeliğindeki esasa göre inşa edilecek haznenin hacmi en az günlük su sarfiyatının, terfili (pompa yardımı ile) iletimde 1 / 4 ünden az olmamak üzere, cazibeli iletimlerde 1/3 ünden bir katına kadar yapılabilir. Toplam hacim bu hacme yangın için gerekli hacmin eklenmesi ile bulunur. Yani Cazibeli iletim hatlarında: 1 V DEPO = VGün + V 3 Yangıa Terfili iletim hatlarında ise: 1 V DEPO = VGün + VYangıa 4 Depo iletim hattından gelen su Q iletim olduğundan bir günde m 3 insinden ihtiyaç suyu; Qiletim *86400 VGün = 1000 ( m 3 / gün) 8

9 Gömme depoların iller bankasınca projelendirilmiş standart hacimleri: m 3 arasında 50 m 3 e m 3 e m 3 e 2000 den büyük 500 m 3 e yuvarlatılır. Gömme Hazne Boyutları Hazne hacmi hesaplandıktan ve hazne tipi (Gömme depo, Ayaklı Depo) belirlendikten sonra hazne boyutlandırması yapılır. İller bankası ve DSİ tarafından hazırlanmış tip projelerden yararlanılarak hazneler inşaa edilirler. Göme hazneler inşaa edilirken önce hazne faydalı su yüksekliği olarak İller Bankası tarafından öngörülen depo yükseklikleri aşağıda verilmiştir. Gömme depo hacmi (m 3 ) Su yüksekliği(m) >

10 Her an değişik olan su sarfiyatını iletim hattından gelen su miktarı ile regüle edecek olan depolar aynı zamanda yangın rezervi (hacmi), tamir ve arıza gibi acil durumları karşılayacak kapasitede olmalıdır. Minimum depo hacmi 50 m 3 tür ve tek gözlü olarak yapılabilir. Bu depolar en az iki gözlü yapılır. Önünde bir manevra odası vardır. En ekonomik hacmin elde edilebilmesi için her gözde (x/y)= (3/4) olacak şekilde dikdörtgen kesitli boyutlandırılır. 2 gözlü inşa edilmelerinin nedeni herhangi bir arıza durumunda kentin susuz kalmamasıdır. Hazne daha çok gözlü olursa (n gözlü depoda) bu oran L x n + 1 = L y 2n olmalıdır. Depolarda su yüksekliği m arasında değişir. Her iki gözün önünde manevra odası projelendirilir. L x L x L y 1. GÖZ 2. GÖZ L y Manevra Odası Şekil Gömme Depo Planı Depoda suyu alan borunun ağzına krepin (süzgeç) takılarak suyun içindeki herhangi bir parçanın boruya girmesi engellenir. Krepinler tortu girmemesi için hazne tabanından cm kadar yukarıya konur. Krepin üzerindeki su yüksekliği en az 1.5 D kadar olmalıdır (D=boru çapı). Her gözden şebeke ana borusu, dip ve dolu savak boruları çıkar. Hazneye gelen ve giden tüm borular manevra odasında toplanır ve buradan kumanda edilir. Hazne üzerinde asgari 0.5m, azami 1.0m toprak örtüsü bulunması ısı tecridi bakımından gereklidir. 10

11 Ayaklı Depolar Günlük su ihtiyacının %10-30 u alınarak hacimleri belirlenir. Genellikle %20 alınması normaldir. Ayaklı depolar yerleşim bölgesi civarında şebekede istenen minimum basıncı sağlayacak bir yüksekliğe konmalıdır. Ekonomik sebeplerle 100 m3 ten küçük ve 1000 m3 ten büyük yapılmaları nadirdir. 200 m3 hacme kadar tek bölmeli, 200 m3 ten büyükse çift olarak inşa edilmelidir. Yükseklikleri genellikle 5-7m arasında alınabilir. Ayaklı depoların çapları hacimlere bağlı olarak: V= m3 için V= m3 için Formülleri ile bulunur. D = 5+ D = 8 + V 1000 V

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY (0503505) SU TEMİNİ Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY KAYNAKLAR Su Temini ve Çevre Sağlığı(Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl.) Su ve Atıksu Teknolojisi-Su Getirme ve KullanılmışSularıUzaklaştırma

Detaylı

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ B Ö L Ü M 3 S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ Şehir ve kasabaların içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlamak için kaptajdan alınan suyun, sarfedileceği yer civarındaki haznelere veya tasfiye tesislerine

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ B Ö L Ü M 6 KANALİZASYON SİSTEMLERİ Su temini tesisleri ile yerleşim merkezlerine dağıtılan sular çeşitli şekillerde kullanıldıktan sonra başka bir sistemle uzaklaştırılır. Meskun bölgelere düşey yağış

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

N 0 : Son nüfus sayımı değerini

N 0 : Son nüfus sayımı değerini 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur:

Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur: 13. ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ 13.1 Tesis Yerleşimi ve Hidrolik Profil Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur: İlk

Detaylı

VIII. BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ

VIII. BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ VIII. BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ 8.1 GİRİŞ Su temini tesisleri ile yerleşim merkezlerine dağıtılan sular çeşitli şekillerde kullanıldıktan sonra başka bir sistemle uzaklaştırılır. Meskun bölgelere düşey

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

BĐNALARDA SULU YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ

BĐNALARDA SULU YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ BĐNALARDA SULU YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ Y. Doç. Nurdu ESKĐN Nurdil Eskin Tekirdağ doğumlu olup, lise tahsilini Tekirdağ Namık Kemal Lisesinde tamamlamış, 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Fakültesini

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri

YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri YEDİNCİ KISIM - Yangın Söndürme Sistemleri YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tasarım ilkeleri MADDE 90- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün

Detaylı

ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26435 ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu ve kanalizasyon

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2 2.1 Genel... 2 2.2 Suyun Derivasyonu ve Drenaj... 2 2.2.1 Batardo Seddeleri... 2 2.2.2 Derivasyon Kanalı... 2

Detaylı

BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ. Isı kaybı hesabı yapabilme.

BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ. Isı kaybı hesabı yapabilme. BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ Isı kaybı hesabı yapabilme. 1 5.ISI KAYBININ HESAPLANMASI 5.1. Isı Kaybı Hesap Örneği Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN Mobilizasyon Birimleri Üretimle İlgili Birimleri Depolar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü İnşaatta kullanılacak malzemelerin, üretimin aksamaması

Detaylı

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ:

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: GENEL Basıncı düşük halde olan suyu belirli bir depodan veya direk olarak şehir şebekesinden alarak gereken debi ve basınçta kullanıma sunan ve işletimini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Sorumlu Öğretim Üyesi ve Yardımcı Öğretim Elemanları: Dersin Amacı Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ 333 HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ Murat EMİL 1. DATA TOPLAMA Basınçlı hava sistemindeki ekipmanları seçmek ve hava dağıtımını dizayn etmeye başlamadan önce mümkün olduğunca çok data toplanmalıdır. Aşağıdaki

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı