GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün ve Şirket bilgisi - Bilgi Formu Numarası: Ürün Adı: FIRE EXTINGUISHING POWDER BC - Ürün Parça Numarası: (6 kg), (12 kg) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları 1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands For quotations contact your local Customer Services - Responsible person: Product HSE Manager, Tel.: Acil durum telefon numarası -ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service Melbourne AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Tehlike Tespiti 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması - Sınıflandırılmamış 2.2 Etiket elemanları - Risk İfadeleri Uygulanamaz - Güvenlik İfadeleri Uygulanamaz 2.3 Diğer tehlikeler - Görünüm: toz, beyaz, suda çözünebilir - Koku: Kokusuz - Uzun süreli maruziyet gözlerde abrazif tahrişe yol açabilir Datasheet Number v

2 SECTION 2 Tehlike Tespiti (...) - Büyük miktarlarda yenmesi gastro-intestinal rahatsızlıklara yol açabilir - Uzun süreli maruziyet gözlerde mukoza zarlarında abrazif tahrişe yol açabilir SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi 3.1 Karışımlar - sodium bicarbonate Konsantrasyon: >90 CAS Numarası: EC Numarası: Semboller: - R/H İfadesi: - Kategoriler: - CLP: Sınıflandırılmamış SECTION 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması - Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hemen doktorunuza danışın (mümkünse etiketi gösterin) (S45) - Hastayı temiz havaya çıkarın - Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin - Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin - Su ya da süt içirin - Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun - Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın - Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın - Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun - Etkilenen bölgeyi bol sabun ve suyla yıkayın. (S28b) 4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler - Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi - Semptom tedavisi uygulanır SECTION 5 Yangın önlemleri 5.1 Yangın söndürücü maddeler - Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler - Karbon oksitleri oluşabilir 5.3 İtfaiyeciler için öneri - Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı Takın SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri - Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin - Toz kaldırmaktan kaçının 6.2 Çevresel Tedbirler - Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir Datasheet Number v

3 SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri (...) 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi - Dökülen materyali toplamak için elektrik süpürgesi kullanın - Dökülen yeri su ve deterjanla yıkayın 6.4 Diğer bölümlere referans - Yok SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler - Kimyasallarla uğraşırken alınan genel tedbirler gözetilmelidir - Aside temas ettirmeyin 7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları - Serin, iyi havalandırılan bir yerde, sadece orijinal kabında saklayın (S3/9/49) - 50 C nin üzerinde saklamayın 7.3 Özel nihai kullanım(lar) SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma 8.1 Denetim parametreleri - İngiltere Sağlık Bakanlığı (EH40) tozlar için aşağıdaki limitleri önerir: 10 mg/m3 (8 saat TWA) içe çekilebilir toplam toz; 5 mg/m3 (8 saat TWA) solunabilir toplam toz 8.2 Maruziyet kontrolleri - Uygulanabilir ise, hava kaynaklı konsantrasyonların maruziyet limitlerini aştığı yerlerde mühendislik kontrolleri sağlanmalıdır 8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri Goggles Gloves Suit Respirator - Örn. BS 2091 e uygun toz maskesi takın - Göz/yüz koruması ve eldiven (plastik ya da kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi - Koku: Kokusuz - Görünüm: toz, beyaz, suda çözünebilir - ph ~ 8.5 %5 konsantrasyonda - Buhar basıncı - bilinmiyor - Suda çözünürlük 96 g/l - Özgül ağırlık 2.22 g/cm3 - Yoğunluk kg/m3 - Yanmaz katı madde 9.2 Diğer Bilgiler - Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite Datasheet Number v

4 SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite (...) 10.1 Reaktiflik - Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır 10.2 Kimyasal stabilite - Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı - Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir 10.4 Kaçınılması gereken durumlar - Nemli havadan ve sudan uzak tutun 10.5 Uyumsuz malzemeler - Yok 10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri - Ayrışım ürünleri karbon oksitleri içerebilir SECTION 11 Toksikolojik Bilgi 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi - LD50 (oral, sıçan) > 2000 mg/kg 11.2 Gözle temas - Kızarıklık ve iritasyona yol açar - Ağrıya yol açabilir 11.3 Deriyle temas - Şiddetli maruziyet durumlarında kızarıklık ve şişmeler görülebilir 11.4 Yeme - Küçük dozajda etkisi yoktur Yüksek dozaj etkileri bilinmiyor - Büyük miktarlarda yenmesi gastro-intestinal rahatsızlıklara yol açabilir 11.5 Soluma - İritasyona yol açabilir SECTION 12 Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite - Akuatik çevre için küçük bir tehlike teşkil eder ya da hiç etmez - EC50 (Dafniamagna) >2000 mg/l (48 sa) - LC50 (balık) >7000 mg/l (96 sa) 12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik - Hidrolizle bozunur 12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli - Biyoakümülasyon önemsizdir 12.4 Topraktaki hareketlilik - Suda tamamıyla çözünebilir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları - REACH Annex XIII e göre PBT değil 12.6 Diğer Advers Etkiler - Çevre için küçük bir tehlike teşkil eder ya da hiç etmez SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler Datasheet Number v

5 SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler (...) 13.1 Atık arıtma yöntemleri - Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün - Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır 13.2 Sınıflandırma - EU Çöp sınıfı : - SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır 14.1 UN Numarası 14.2 Uygun Nakliye Adı 14.3 Nakliye tehlike sınıf(lar)ı 14.4 Paketleme grubu 14.5 Çevresel tehlikeler - Mevcut verilerde, madde çevreye zararlı değildir 14.6 Kullanıcı için özel önlemler - Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir 14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil SECTION 15 Düzenleyici Bilgi 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı - Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/ /2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi - None SECTION 16 Diğer Bilgiler Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Datasheet Number v

6 SECTION 16 Diğer Bilgiler (...) The most up-to-date version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB Rotterdam-Albrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number v

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı - Bilgi Formu Numarası: 603068 - Ürün Adı: WEARBRO FLUX 262 PF - Ürün Parça Numarası: 603068 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ALKLEEN LIQUID Ürün Parça Numarası: 756254 (25 liter), 756255 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. UNICOOL R22 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 625111-r 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 625111 (MOX-5), 625129 (MOX-40), 636480 (MOX-2) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleyiciler - Hassas 1.3 Güvenlik veri

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 2255 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı FORMULA 6 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Formula 5 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Dressing fg Oluşturma tarihi 10.07.14 Version 2.0 Ref.No. BDS000035_28_20140710 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Dressing fg Aerosol 1.2.

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Electro Cool Oluşturma tarihi 02.07.13 Version 2.1 Ref.No. BDS000703_28_20130702 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Electro Cool Aerosol 1.2. Madde ya

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı FORMULA 12 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Foodkleen Oluşturma tarihi 25.03.15 Version 2.0 Ref.No. BDS001459_28_20150325 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Foodkleen (FOOD PROCESSING SAFE ) Ambalajsız

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı HANDCLEANER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri işte cilt koruma 1.3 Güvenlik

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

SYNTIUM MOTO 4SP 10W 50

SYNTIUM MOTO 4SP 10W 50 Say. 1 /13 MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ 1. HAZIRLIK VE ŞİRKET TANIMI 1.1 ÜRÜN TANITICISI ÜRÜN TİCARİ ADI: SYNTIUM MOTO 4SP 10W 50 ÜRÜN KODU: 1818 1.2 MADDENİN YA DA KARIŞIMIN UYGUN TANIMLANMIŞ KULLANIMLARI

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Grip Oluşturma tarihi 03.12.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000037_28_20131203 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Grip Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Acrylic Paint Oluşturma tarihi 19.06.14 Version 3.0 Ref.No. BDS001216_28_20140619 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Acrylic Paint all fluo colours Aerosol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2009 SDS No. 418-4 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı