T = = 1.5'"60 '"60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T = ----- = 1.5'"60 '"60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4"

Transkript

1 Sii Getirme ve Kanalizasyon Uygulamalan 185 Poleni formülüne göre Cd = 0.6 için; Q = 3.*Cd *b * hl5 *J2i = 0.08 = 3.*0.6* (n* D) * (0.08l5 *..) D= 3*0.08 =0.76m 2 * 0.6 * n * (0.08)15 *..)19.62 olur. Burada, h = 0.08 < 0.22 * 0.76 = m oldugundan, Poleni.bagintisi da geçerlidir. Burada emniyet açisindan büyük çapi seçersek, dolu savak çapi D = 0.76 m ~ 0.80 m olarak hesaplanir. Dip savak için gerekli bosalma süresini T = 1.5 saat olarak seçelim. Soru4.li~e, hazne gözünün boyutlari da, x = 6.25 m ve y = 8.30 m olarak bulunmustu ve haznedeki su yüksekligi de hsii = z = 4 m olarak seçilmisti. Tüm bunlar yerine yazilirsa dolu savak borusu çapi; 2*A*z " 2*6.25*8.30'"4 T = = 1.5'"60 '"60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4 a= 2*6.25*8.30*4 =0.0145m2 ~a=0.0145= n*d2 ~d= m 1.5*60*60*0.6*..)19.62"'4 4 olarak elde edilmistir. Diger formülü için de hesap yaparsak; d = i0.58 * A * h050 = 0.58 * (8.30 * 6.25) * 4 50 = m Cd *T 0.6*(1.5*60*60) degeri bulunmustur. Buna göre dip savak borusu için, d = m = ~ 150 mm olarak standart bir çap degeri alinabilir. Soru 4.3: Günlük maksimum su ihtiyaci, Q = 4000 m3 olan kisi nüfuslu bir yerlesim yerine ait 24 saatlik. sarfiyat salinimi, Tablo 'de verilmistir. Bu yerlesim yeri için; a) Cazibeli isale halinde gerekli hazne hacminitablo ile hesaplayiniz. b) Terfili isale halinde pompanin saatleri arasinda çalismasi durumunda gerekli hazne hacmini tablo ile hesaplayiniz. c) Cazibeli ve terfili isale için gerekli hazne hacmini grafik metodu ile tespit ediniz. d) Cazibeli ve terfili isale durumu için haznede biriken suyun zamanla degisimini gösteriniz. e) Cazibeli ve terfili isale halleri için giris ve çikis debi gidis çizgilerini çiziniz.

2 186 Zaman-saatGünlük F. Ilter TÜRKDGAN 180,00 140,00 220,00 240,00 280,00 260,00 340,00 320,00 160,00 120,00 100, sarfiyat-m3/gün sarfiyat-m3/gü:: No - Kaan YETILMEZSY Tablo Yerlesim yerine ait 24 saat'lik sarfiyat salinimlari Çözüm 4.3: Tablo 'den görüldügü gibi günlük sarfiyat degerlerinin toplami. yerlesim yerinin 24 saatlik su Ihtiyaci olan Q = 4000 m3'e esittir. Hazne hacmini hesaplayabilmek için günlük sarfiyat degerlerini yüzdeye dönüstürmemiz gerekir. Buna ai hesap sonuçlari da Tablo 4.3.2'de verilmistir. Zaman-saatGünlük ,50 3,50 Tablo 1,00 1,50 5,50 4,00 7,00 6,00 6,50 8,50 8,00 3,00 2,50 2, sarfiyat No -(%) Yerlesim yerine ait günlük sarfiyat yüzdeleri Kontrol amaciyla Tablo 4.3.2'deki günlük sarfiyat yüzdelerinin toplami da %100 olmalidir.. a) Cazibeli isale durumunda her saat için giris yüzdesi 100 / 24 = seklindedir. Bu giris yüzdelerinin toplami da %100 olacagindan bazi saatlere % 4.16, bazi saatlere de % 4. i7 verilerek toplam % 100' e tamamlanmistir. Sonra eksik ve fazla hacimler hesaplanmistir. Cazibeli isale için yapilan tüm hesaplar, Tablo 4.3.3'te görülmektedir. b) Ayni sekilde, terfili isa1e durumu için yapilan tüm hesaplara ait sonuçlar Tablo 3.4' te verilmistir.

3 Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamalari ~. 187 Tablo Cazibeli isale halinde hazne hacminin tablo ile hesabi sarfiyat- Günlük Giris-% -saat 2-340,001,005,32 Zaman Eksik-% 3, ,001,5011, ,001,502,66 40,001,008,48 2, ,002,0014, ,003, , ,003,00 220,00 :L 4,33 0,33 1,33 0,67 18,30 4,50 = Fazla-% 5,50 8,50.-1,33 18,30-0,33 Giris-Çikis --1, , , ,00 320,00 240,00 2,83 2,33 3,83 2,16 1,83 1,67 1,17 0,17 :L=7,5 8,00 6,00 7,00 6,50-4,33-2,33-3,83-1,83-2,83-160,00 120,00 4,17-25,80 100,00 4,16 2,00 4,00 2,50-7,50 :~-4,32 ' 17,63-5,99 1,17 3,16-7,16 0,67 16,46-2,16 1,67 2,66 0,17-7,33 17,97 14,81 11, ,00 16,64-5,67-0,51-3,34 7,65 (Max.) -4,33 Sarfiyat-% Günlük Hac. 3,32 (Min.) 0,00Degis. Biriken Su

4 188,.,; F. Ilter TÜRKDGAN - Kaan YETILMEZSY, i Tablo Terfili isale halinde hazne hacminin tablo ile hesabi sarfiyat- Biriken Günlük Giris-% Zaman 0-160, ,00 Eksik % Fazla-% Su Hac. Günlük - t 2-340, ,00-1, , , ,00-1,50, ,00-11,50 Degis. -1,50-4,00 Girissaat Sarfiyat-% -8,50 i , , , , , , , , , , , , , , ,00-3,00-2,50-4,50-2,00 3,00 8,00 4,007,50-19,50 3,503,50 4,00-11,00 4,50-15,00 1,50-6,50 3,000,00 1,50-5,00 2,00-3,00 6,00 4,00 3,50 3,00 2,00 1,50 L 13,50 6,00 10,00 8,50 5,50 6,00 7,00 = 19,50. 0,002,00 2;50 2,50 - =13,50 100,00 4,50 (Mak.) 4000,00 (Min.)-4,00-3,504,00 3,50 Çikis33,00 a) Tablo 4.3.3'te cazibeli isale için yapilan hesaplar görülmektedir. Burada eksik veya fazla hacimlerin toplami birbirine esit ve günlük ihtiyacin % 25.80' i kadardir. Yani bu sonuca göre cazibeli isale hali için gerekli hazne hacmi günlük ihtiyacin % 25.80'i olmaktadtr. Ancak Iller Bankasi Yönetmeligi'ne göre cazibeli isale durumunda minimum hazne hacmi günlük ihtiyacin en az %33'ü kadar alinmaktadtr. halde, burada hesaplanan hazne hacmi, minimum degerden de küçük oldugundan gerekli hazne hacmi % 33 olarak almacaktir. Eger hesaplarda % 33'ten daha büyük bir deger bulunsaydi, bu deger aynen almacakti. Yerlesim yerinin nüfusuna göre (N = kisi), Tablo 4.2'den gereken yangin

5 ~ ~ Su Geiirme ve Kanallzasyoii Uygulamalari 189 hacmi, V y = 72 m3 olarak alinmistir. Ayrica haznede ariza ve tamirat durumlari için birakilacak hacim ise salinim hacminin % 20'si olarak seçilmistir. Buna göre hazne hacmi; VB olarak hesaplanmistir. = 0.33 * * 0.33" 4000 = = 1656m3 b) Tablo 4.3.4'te ise terfili isale hali için yapilan hesaplar verilmistir. Burada eksik veya fazla hacimlerin toplami yine birbirine esit ve günlük ihtiyacin % 33'ü olarak elde edilmistir. Iller Bankasi Yönetmeligi'ne göre, terfili iletim halinde gerekli minimum hazne hacmi günlük ihtiyacin % 25'i kadardir. Burada hesaplanan deger, bu minimum degerden büyük oldugundan aynen alinacaktir. Buna göre terfili isale durumunda gerekli hazne hacmi;, VB = 0.33 * *0.33*4000 = = 1656m3 olarak elde edilmistir. Burada görülen % 33 degerleri karistirilmamalidir. "a" seçenegindeki % 33 degeri, Iller Bankasi Talimatnamesi'nin cazibeli isale durumu için verdigi asgari sinir degeridir. "b" seçenegindeki % 33 degeri ise, terfili isale için dogrudan hesaplama sonucu elde edilen degerdir. c) Cazibeli isale için gereken hazne hacminin grafik metodu ile tayini, Sekil 'de görülmektedir. Grafik yöntem ile hazne hacminin bulunmasinda, zamana göre toplam sarfiyat ve giris yüzdeleri çizilmistir. Her sarfiyat ve giris yüzdesi, bir sonraki degere eklenerek %l'e kadar toplanmistir. Çizimde "X" ekseninde zaman, "Y" ekseninde ise toplam yüzdeler görülmektedir. Sekil 4.3.1'de görülen uç degerlerden, "ai" degeri fazlalik, "bi" degeri ise eksiklik degerleridir. Fazlalik durumu, toplam giris çizgisinin toplam saifiyat çizgisinin üzerine çiktigi durumdur. Eksiklik hali ise bunun tam tersidir. Çizimde görülen "ai" ve "bi" degerleri, hesap tablosunda açikladigimiz "a" ve "b" degerleri ile karistirilmamalidir. (Bkz. Soru 4.4) diye bir cümle ilave edelim. Burada (ai + bi) toplami bize gerekli hazne hacminin günlük ihtiyacin yüzde kaçi olacagini göstermektedir. Yani baska bir ifadeyle; (ai + bi) = (Hesap tablosundaki eksik hacimler toplami veya fazla hacimler toplami) yazilabilir. Burada cazibeli isale için, (ai + bi) = % % 7.50 = % sonucu gerekli hazne hacminin, günlük ihtiyacin % 25.80'i oldugunu göstermektedir. Ancak daha önce de belirtildigi gibi, Iller Bankasi Talimatnamesi'ne göre bu deger yerine % 33 degeri alinmistir.

6 190" F. Ilter TÜRKDGAN - Kaan YETILMEZSY 'C: 'C: ~ iz::... >< rj> E~ i ~ <i) ~"on 70 cr.i ~ :=i ;>., Ô al + bi= % % 7.50 = % (X = zaman; Y = % ) Cazibeli Isale 'bl = % 7.50t.- Toplam Giris Toplam Sarfiyat : Zaman - Saat Sekil Cazibeli isale halinde hazne hacminin grafik metod ile tayini

7 :=i 100 (l) 80 Q) N <:':l... <:':l 'C>, 30 i.;:: CIL... :>< es o ~ Ç/l J 20 'C ~ o Terfili Isa1e bi = % Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamalan,. 191 al + bi = % % = % j o (X = zaman; Y = % ) Toplam Sarfiyat Toplam Giris al = % Zaman - Saat Sekil Terfili isale halinde haz ne hacminin grafik metod ile tayini d) Terfili isale için gerekli hazne hacminin grafik metod ile tayinini gösteren çizim, Sekil 4.3.2'de verilmistir. Sekil 4.3.2'den görüldügü gibi, terfili isale hali için (ai + bi) = % % = % toplami gerekli hazne hacminin, günlük ihtiyacin % 33'ü oldugunu göstermektedir. Bu deger, Iller Bankasi'nin terfili isale için verdigi minimum degerden büyük oldugundan nen alinmistir. Sekil 4.3.2' den saatleri arasinda pompaj yapildigi 5örülmektedir. e) Cazibeli isale durumu için haznede biriken suyun zamanla degisimi, Sekil 4.3.3'te 5Örülmektedir.

8 192 F. ilfer TÜRKDGAN - Kaan YETiLMEZSY i al Haznede biriken su hacminin zamanla degisimi - % + bi = % % 7.50 = % (X = zaman; Y = % ) Cazibeli Isale (24) () Zaman - Saat Sekil Cazibeli isale halinde haznede biriken suyun zamanla degisimi Ayni sekilde, terfili isale hali için haznede biriken suyun zaman1a degisimi ise Sekil 4.3.4'te verilmistir. Haznede biriken su hacminin zamanla degisimi - % 20 al + bi = % % = % o (X = zaman; Y = % ) -10 Tefili Isale (24) () Zaman - Saat Sekil Terfili isale halinde haznede biriken suyun zamanla degisimi

9 Su Getirme ve Kanalizasyon Uygu/ama/an 193 Terfili isale durumu için, hazne hacminin günlük ihtiyacin %33'ü olarak seçilmesi durumunda pompaj baslangici ve pompaj sonu, SekiI4.3.5'te görülmektedir. Haznede biriken su hacminin zamanla degisimi - % i i 12 Pompaj Süresi 9 i L 81ij; Tefili Isale () Zaman - Saat 9 ;±f Devreye Giris Devreden Çikis Devreye Giris Sekil Terfili isale halinde pompaj baslangici ve sonu Sekil 4.3.5'te "i" no'lu kisimda haznede biriken suyun zamanla degisimi verilmistir. -11" no'lu kisimda ise haznedeki suyun bitisi ile pompajin baslangici görülmektedir. Saat Q9ü'dapompaj baslamakta ve saat 190ü'a kadar devam etmektedir. Daha sonra depodaki su illketilmeye baslanmaktadir. Haznedeki su tükendigi zaman, pompalar devreye girmekte ve 10 saat sonra devreden çikmaktadir. e) Cazibeli durum için, Sekil 4.3.6'da giris ve çikis debi gidis çizgileri verilmistir. 3urada her saat araligi için, günlük sarfiyat yüzdeleri ve yine her saat araligi için giris yüzdeleri görülmektedir.

10 7 "o C ~ ~ ~-Q) N ;;..., 194 F. Ilter TÜRKDGAN - Kaan YETILMEZSY i..::: :::i r/) >-..i.: :;:i 4 cj :::i Cazibeli Isale 10 2 Sarfiyat Gidis (24 ) () Zaman - Saat Sekil Cazibeli isale durumu için sarfiyat ve giris gidis çizgileri Sekil 4.3.7'de ise terfili iletim durumu için giris ve çikis debi gidis çizgileri verilinb Yine burada, 09()()- 19()()saatleri arasinda pompaj yapildigi görülmektedir.

11 Su Gerirme ve Kanalizasyon Uygulama/an 'C d) «:l tu ~ "2 N 7 "o i.;::: v:i >< 4 ;>. 6..>o: :;:i Giris Gidis Sarfiyat Gidis Terfili Isale L IR (24) Zaman - Saat Sekil Terfili isale durumunda sarfiyat ve giris gidis çizgileri 24 () Soru 4.4: Nüfusu kisi, günlük ortalama su sarfiyati, Qort = 150 lt/n.g olan bir yerlesim yeri için sarfiyat salinimlari, Tablo 4.4.1' de ieriimistir. Buna göre; a) Cazibeli isale halinde hazne hacmini bulunuz. b) Pompanin, saatleri arasinda çalismasi durumundaki terfili isale halinde hazne hacmini bulunuz. c) Isale ve terfi debilerini hesaplayiniz. Tablo Yerlesim yeri için saifiyat salinimlari Saatler Sarfiyat (%) II Çözüm 4.4: Hazne hacmi hesabinda su noktalara dikkat edilmelidir. Cazibeli isalede, en düsük hazne hacmi, günlük ihtiyacin % 33'ü kadardir. Terfili iletimde ise minimum eger, % 25'tir. Eger tablo yöntemi ile hesap yapiliyorsa; eksik hacimler toplami, fazla :iacimler toplamina esit olmalidir. Iste bu eksik veya fazla hacimler toplami, isale hattinin

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY (0503505) SU TEMİNİ Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY KAYNAKLAR Su Temini ve Çevre Sağlığı(Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl.) Su ve Atıksu Teknolojisi-Su Getirme ve KullanılmışSularıUzaklaştırma

Detaylı

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ B Ö L Ü M 3 S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ Şehir ve kasabaların içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlamak için kaptajdan alınan suyun, sarfedileceği yer civarındaki haznelere veya tasfiye tesislerine

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Sorumlu Öğretim Üyesi ve Yardımcı Öğretim Elemanları: Dersin Amacı Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ. Isı kaybı hesabı yapabilme.

BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ. Isı kaybı hesabı yapabilme. BÖLÜM ISI KAYBI HESABI ÖRNEĞİ AMAÇ Isı kaybı hesabı yapabilme. 1 5.ISI KAYBININ HESAPLANMASI 5.1. Isı Kaybı Hesap Örneği Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1258 Ekim 1983 ICS 91.140.60 1. Baskı TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI Rules for Calculation for Installation Water Supply on Building TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI 1.GİRİŞ Planlama, bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından,

Detaylı

D E N G E B A C A L A R I

D E N G E B A C A L A R I D E N G E B A C A L A R I Şefik COFCOF İnş. Y. Müh. DOLSAR Müh. Ltd. Şti. (Genişletilmiş Metin) (Şubat 011) ÖNSÖZ Denge bacaları, hidroelektrik projelerinde basınçlı çalışan su iletim hatlarını (enerji

Detaylı

Bir Taç Ocagi Basamak Patlatmasinda Uygulanan Farkli Delik Boyu Seçeneklerinin Delme Maliyet Ve Verimliligine Etkisinin Incelenmesi: Saha Çalismasi

Bir Taç Ocagi Basamak Patlatmasinda Uygulanan Farkli Delik Boyu Seçeneklerinin Delme Maliyet Ve Verimliligine Etkisinin Incelenmesi: Saha Çalismasi Bir Taç Ocagi Basamak Patlatmasinda Uygulanan Farkli Delik Boyu Seçeneklerinin Delme Maliyet Ve Verimliligine Etkisinin Incelenmesi: Saha Çalismasi Ö AKKOYUN Dicle Üniversitesi Maden Mühendisligi Bölümü

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

MİNTERİM VE MAXİTERİM

MİNTERİM VE MAXİTERİM MİNTERİM VE MAXİTERİM İkili bir değişken Boolean ifadesi olarak değişkenin kendisi (A) veya değişkenin değili ( A ) şeklinde gösterilebilir. VE kapısına uygulanan A ve B değişkenlerinin iki şekilde Boolean

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi 35100 Bornova

Detaylı

BÖLÜM-I ÖLÇÜ TRAFOLARI

BÖLÜM-I ÖLÇÜ TRAFOLARI BÖLÜM-I ÖLÇÜ TRAFOLARI A) AKIM TRAFOLARI TANIM: Akım Trafoları "primer" dediğimiz esas devreden geçen akımı, manyetik bir kuplaj ile, küçülterek "sekonder" dediğimiz ikincil devreye ve bu devreye bağlı

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ i ii UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Roger KINSKI ÇEVİREN YrdDoçDr Hüseyin BULGURCU iii Ön Kapak: Kurnell, NSW de Avustralya Petrol Rafinerisinde Santrifüj Pompa ve Boru Tesisatı Tekrarlanan baskı tarihleri:

Detaylı

A-SU TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ TARİFLER... 1 1) Pompaj (Pompalama) Kuyusu... 1 2) Rasat (Gözlem) Kuyusu... 1 3) Statik Su Seviyesi (St.Sv.)...

A-SU TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ TARİFLER... 1 1) Pompaj (Pompalama) Kuyusu... 1 2) Rasat (Gözlem) Kuyusu... 1 3) Statik Su Seviyesi (St.Sv.)... A-SU TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ TARİFLER... 1 1) Pompaj (Pompalama) Kuyusu... 1 2) Rasat (Gözlem) Kuyusu... 1 3) Statik Su Seviyesi (St.Sv.)... 1 4) Dinamik Su Seviyesi (Dn.Sv.)... 1 5) Düşüm (d)... 2 6) Artık

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜNDEKI ÜRETICI VE GENÇ MÜHENDISLERIN TEORIK BILGI EKSIKLIGI SORUNLARI

ASANSÖR SEKTÖRÜNDEKI ÜRETICI VE GENÇ MÜHENDISLERIN TEORIK BILGI EKSIKLIGI SORUNLARI TMMOB MAKINA MÜHENDISLERI ODASI ILETIM TEKNOLOJILERI KONGRE VE SERGISI 15-16-17-18 EKIM 00 ASANSÖR SEKTÖRÜNDEKI ÜRETICI VE GENÇ MÜHENDISLERIN TEORIK BILGI EKSIKLIGI SORUNLARI Fatih C. Babalik 1, Kadir

Detaylı

CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA, NESNE PROGRAMLAMA UYGULAMASI

CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA, NESNE PROGRAMLAMA UYGULAMASI CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA, NESNE PROGRAMLAMA UYGULAMASI Attila Odabasi Arastirma Raporu: Sosyal Bilimler Enstitusu, Bogazici Universitesi, 96-03 1 CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DENGE HESAPLARI 840UH0085

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DENGE HESAPLARI 840UH0085 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DENGE HESAPLARI 840UH0085 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı