BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1

2 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına uygun olarak üretilmiģtir. Banket arabası, piģirmek için değil; yemeğin, ya da muhtelif yiyeceklerin hem sıcak kalması hem de servis yapılması amacıyla otellerde, restoranlarda, turistik tesislerde, kantinlerde ve catering firmalarında kullanılmaktadır. Banket arabasının kullanım amacına hizmet etmesi için; yemek ya da vb. yiyecekleri, banket arabasındaki su ısındıktan sonra koyunuz. Cihazı iģletmeye almadan önce kullanma kılavuznu dikkatlice okuyup anlayınız, herhangi bir Ģüphe durumunda muhakkak yetkili satıcınıza baģvurunuz. Cihazda paslanmaz çelik malzeme kullanılmıģtır Kontrol Paneli 6-Fan Motoru ve Rezistans 11-Koruyucu KöĢe Takozu -Dijital Termostat(iç hazne için) 7-Üst Kapak 1-Arka Tekerlek(Frensiz) -Aç-Kapa (on-off) Anahtarı 8-Kapı 1-Ön Tekerlek(Frenli) -Termostat ve Düğmesi(su haznesi için) 9-Küvet Rayları (sağ-sol) 1-Su Haznesi -Kulp 10- Kapı Kilidi

3 GENEL ÖLÇÜLER ABA-6 /1 ABA-1 / II- CĠHAZIN KULLANIMI 1)- Öncelikle banket arabasının kapağını açın ve alt tarafta bulunan havuza suyu doldurunuz. )- Kontrol panelinin üstünde bulunan yeģil ıģıklı anahtarı On konumuna getiriniz. Böylece ürünün içinde bulunan fan rezistans çalıģır hale gelir. Daha sonra nemlendirmeyi sağlayan alt rezistansı, siyah düğmeyi döndürerek çalıģtırınız. )- Siyah düğmedeki numaralar, alt rezistansın çalıģma süresini değiģtirmektedir. Numaraları ilerlettiğinizde alt rezistansın çalıģma süresi ve buharlaģma artmaktadır. konumu nemlendirmeyi sağlayan alt rezistansı sürekli çalıģtırırken; konumu ise; rezistansı kapatmaktadır. )- Kontrol panelinin üzerinde bulunan digital termostat 90 C fabrika çıkıģ ayarlıdır. Sıcaklık ayarını değiģtirmek isterseniz, digital termostatın üzerinde bulunan Set tuģuna basıp, aģağı ok yönüne basarak düģürünüz ve istediğiniz sıcaklık değerine ulaģtığınızda tekrar Set tuģuna basınız. Ancak sıcaklık değerini 90 C üzerine kesinlikle çıkarmayınız. Aksi takdirde cihazın izolasyonları zarar görecek ve cihazınız garanti kapsamı dıģında kalacaktır.

4 )- Servise sunacağınız yemeği vb. yiyeceği banket arabası belli bir sıcaklığa eriģtikten (malzemeyi koymadan önce 0-0 dakika çalıģtırıp) sonra koyunuz. (Aksi takdirde havuza koyduğunuz su buharlaģmaya baģlamayacağı için yemek vb. malzemede kuruma ve sertleģme gerçekleģir.) Bu sıcaklığı kontrol panelinin üzerinde bulunan digital termostat sayesinde kontrol edebilirsiniz. Servise sunacağınız malzemeyi, ürün çalıģırken 0-0 dakikadan fazla banket arabasının içinde tutmayınız, yoksa malzemede kuruma gerçekleģebilir. Servis süresini uzatmak isterseniz; yiyeceği kapalı bir kapta veya küvette banket arabasının içine koyunuz. )- Banket arabasının havuzundaki suyu, ürünü çalıģtırırken sürekli kontrol ediniz; gerekirse ilave su takviyesi yapınız. 6)- Banket arabasının kapağını, her açtığınızda sıcaklık değerlerinin değiģtiğini unutmayınız. 7)- Banket arabasını kullanmadığınız zamanlarda, havuzda su bırakmayınız. Ürünün altındaki vanayı açarak suyu boģaltınız. III- GENEL UYARILAR VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ Bu kullanma kılavuzu teknik özellikler, çalıģtırma yönergeleri, çalıģma ilkeleri ve cihazla ilgili diğer bilgileri içermektedir. Cihazı bağlamadan önce, elektrik dağıtım Ģebekesi ile cihaz ayarlarının uyumlu olup olmadığına kontrol ediniz ve uygun kablo bağlantısını yapınız. Cihazın bağlantısının uygun standartlara göre yapıldığına emin olunuz. Cihazın yanında kesinlikle yanıcı madde bırakmayınız. Cihazı kontrol ederken elektrik düğmelerinin kapalı konumda olmasına dikkat ediniz. Cihazda elektrik kaçağı varsa; derhâl yetkili satıcınıza bildiriniz. Elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ederken, cihaza kesinlikle el sürmeyiniz. Cihazın bozulan parçalarını orijinal yedek parçalarıyla değiģtiriniz. Üretici firma, yalnızca bu parçalar kullanıldığında cihazın garanti kapsamında ve güvenli olacağını taahhüt eder. Cihazda herhangi bir arıza olduğunu tespit ederseniz, cihazı kapatıp fiģten çekerek yetkili satıcınızla temasa geçiniz. Cihazı, tamiri tamamlanmadan çalıģtırmamaya özen gösteriniz. Yetkili servisler dıģındaki kiģilerin yaptığı tamiratlar kiģisel yaralanmalara ya da cihazın zarar görmesine neden olabilir. Üretici firma, cihazın hatalı elektrik bağlantısından doğacak hasarlardan sorumlu değildir. Tüm tamir iģlemlerinin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dıģında kalacaktır. Cihazın garanti süresi, alındığı tarihten itibaren 1 yıldır. IV-TEKNĠK BĠLGĠLER ÜRÜN KODU ABA-6 /1 ABA-1 /1 NET AĞIRLIK 10 Kg 17 Kg GN KÜVET EBADI VE ADEDĠ / ADET / ADET GÜÇ 1, kw, kw BESLEME GERĠLĠMĠ VE ÇALIġMA FREKANSI 0 V AC 0 Hz 0 V AC 0 Hz

5 Banket arabası, paslanmaz sacdan imal edilmiģtir. Elektrik bağlantısı 0 V AC N PE -0 V AC N PE Kablo kesiti *. HORR F Sigorta (ABA 6/1) 16 Amp (ABA 1/1) 16 Amp Banket arabasında, spiralli kablo kullanılmaktadır. Yukarıda verilen kablo kesit değerleri, yalnızca tesisat ve bu cihaz için geçerlidir. Çekilecek olan elektrik tesisatında toprak hattının mutlaka bulunması gerekmektedir. Banket arabalarına, elektrik panosuna ulaģılabilecek bir Ģekilde kablo çekilmelidir. V ĠLK ÇALIġTIRMA Cihazı ilk defa çalıģtırmadan önce cihazın üstünde bulunan koruyucu naylonu çıkarıp, önce nemli daha sonra kuru bir bezle siliniz. Cihazı silmek için deterjan kullanmayınız. Ġlk ısınma esnasında cihazın ısınan parçalarından koku ve duman çıkabilir. Bu koku ya da duman kısa zamanda ortadan kalkacaktır, endiģelenmeyiniz. VI BAKIM Cihazın üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız. Cihazı, ılık ve sabunlu suya batırılmıģ bez ile soğumadan siliniz. Cihazın yüzeyinde çizik oluģturabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız. (Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız) Cihazı, tazyikli su ya da tazyikli buhar basıncı ile kesinlikle temizlemeyiniz. Aksi takdirde rezistansın arızasına neden olabilirsiniz. Cihazın temizliğini yaparken havalandırma deliklerinden içeriye su kaçırmayınız. Eğer cihaz uzun bir müddet kullanılmayacaksa; cihazın yüzeyini vazelinle kaplayınız. Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kiģilerin, cihaza müdahale etmesine fırsat vermeyiniz. Cihazı kullanılmadığınız zamanlarda küvetinde su bırakmayınız. VII - ELEKTRĠK BAĞLANTISI Cihazı, kullandığınız ülkenin elektrik standartlarına uygun bir Ģekilde elektrik tesisatını bağlayınız. Cihazı, bilgi etiketinde yazan Ģebeke gerilimi ile besleyiniz.

6 Elektrik Devre ġeması 1M P 1 P R S 1 S TERMOSTAT R W 1 C 6 1 no 1 no A1 A R 1 L N 6

7 VIII- YEDEK PARÇA LĠSTESĠ

8 YEDEK PARÇA LĠSTESĠ NO KOD NO PARÇA ADI FAN MOTORU TURBO REZĠSTANS 1700W(ABA-1 /1) TURBO REZĠSTANS 1000W(ABA-6 /1) SU HAZNESĠ ĠÇĠN REZĠSTANS 00W KÜVET RAYI (SAĞ) KÜVET RAYI (SOL) KAPI KĠLĠDĠ ARKA TEKERLEK(FRENSĠZ) ÖN TEKERLEK(FRENLĠ) KORUYUCU KÖġE TAKOZU KULP DĠJĠTAL TERMOSTAT AÇ-KAPA (on-off) ANAHTARI (YEġĠL) MAX.MĠN.TERMOSTAT ISI AYAR DÜĞMESĠ FĠġLĠ BESLEME KABLOSU(SPĠRAL) 8

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĠKLĠ OCAĞI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AEO 460 AEO 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Elektrikli Ocak Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AGO 460 AGO 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III-

Detaylı

GAZLI KUZİNE KULLANMA KILAVUZU GAZLI IZGARAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

GAZLI KUZİNE KULLANMA KILAVUZU GAZLI IZGARAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ GAZLI KUZİNE KULLANMA KILAVUZU GAZLI IZGARAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1 İÇİNDEKİLER I- Kuzinenin Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III- Teknik Özellikler

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..!

KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! İÇİNDEKİLER KURULUM BİLGİLERİ... 2 TAŞIMA ve YERLEŞİM... 2 1.) KULLANIM ALANLARI... 2 2.) GENEL UYARILAR VE GÜVENLİK

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..!

KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! İÇİNDEKİLER KURULUM BİLGİLERİ... 2 TAŞIMA ve YERLEŞİM... 2 1.) KULLANIM ALANLARI... 2 2.) GENEL UYARILAR VE GÜVENLİK

Detaylı

0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0800 341 48 02 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI Değerli Müşterimiz, Sahip olduğunuz ocak kalitesinin kalıcılığını sağlamak için cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce bu kitapçığı dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Fatih Mh. 1181 Sk. No:1 Sarnıç. Gaziemir İzmir Türkiye Tel: +90 232 254 29 17 Fax: +90 232 281 33 11 GAZ-ISITMALI KONVEKSİYONLU FIRINLAR MKF-20G/MKF-40G (GN 1/1) KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU GAS-HEATED

Detaylı

ELEKTRİKLİ BENMARİ KULLANIM KILAVUZU. Doküman No: KG-KK-06

ELEKTRİKLİ BENMARİ KULLANIM KILAVUZU. Doküman No: KG-KK-06 asdf Sayfa 2 Rev00 / 06.06.2007 ELEKTRİKLİ BENMARİ KULLANIM KILAVUZU Doküman No: KG-KK-06 İÇİNDEKİLER KAPAK... 1 İÇİNDEKİLER... 3 GENEL GÜVENLİK UYARILARI... 4 ÇALIŞMA ŞARTLARI... 5 PAKETLEME, NAKLİYE,

Detaylı

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 3702303 V1/1113 TR TÜRKÇE Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun! 1. Genel bilgiler... 182 1.1 Kullanma klavuzuna

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU UES 273 IK - UES 585 IKNF BUZDOLABI BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDAKİ MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UES 273 IK UES 585 IKNF NO-FROST UES 585 IKNFI NO-FROST 1 BİLGİLENDİRME Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS

FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS CĠHAZI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE TALĠMAT KĠTAPÇIĞINI OKUYUN. Üretici, cihazın yanlıģ kurulumu ya da hatalı kullanımına

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR TİCARİ TİP DİKEY SOĞUTUCULAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR TİCARİ TİP DİKEY SOĞUTUCULAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR TİCARİ TİP DİKEY SOĞUTUCULAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USS 60 DTKL USS 60 DTKLG USS 95 DTKL USS 95 DTKLG USS 100 DIKL USS 190 DTKL USS 220 DTK USS

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BKA 7635 YDTA

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BKA 7635 YDTA Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BKA 7635 YDTA Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Sayın Müşterimiz, Simfer ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BK 7635 YDTA

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BK 7635 YDTA Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BK 7635 YDTA Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X

FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X FIRIN KULLANIM KILAVUZU RAF 704 B - RAF 400 X RAF 704 X Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı

Detaylı

Çamaşır makinanızı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz. Ürününüzün montajı için 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız.

Çamaşır makinanızı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz. Ürününüzün montajı için 444 4 123 numaralı danışma hattını arayınız. Değerli Müşterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen yeni çamaşır makinanızı kullanımınıza sunmaktadır.

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ ÖNSÖZ Artık bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA

Detaylı

Sayfa 2 Rev00 /13.01.20102 / 01

Sayfa 2 Rev00 /13.01.20102 / 01 asdf Sayfa 2 Rev00 /13.01.20102 / 01 IZGARA KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER KAPAK... 1 İÇİNDEKİLER... 3 GENEL GÜVENLİK UYARILARI... 4 ÇALIŞMA ŞARTLARI... 5 PAKETLEME, NAKLİYE, SAKLAMA ŞARTLARI... 5 İŞLETMEYE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 350 HAVA SOĞUTMALI L 350 SU SOĞUTMALI BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı