ÇEV 310 Su ve Toprak Kirliliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEV 310 Su ve Toprak Kirliliği"

Transkript

1 Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 1

2 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 2

3 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 3

4 Birbirlerine ayrılmaz bir şekilde bağlı ve biri diğerine sürekli etki eden toprak, hava ve su, yaşadığımız çevreyi meydana getirmektedir. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 4

5 Su, sadece hayatın kaynağı olmayıp, insanlık düşüncesinin gelişmesinde de başlıca rol oynayan ilk maddelerden en önemlisidir. Tarihteki ilk medeniyetler yerleşim bölgelerini hep göl, nehir su kaynaklarının yanı, çöllerde vahaların yakını veya deniz kenarlarında kurmuşlardır. Kişi, kuruluş ve ülkelerin fabrika ve endüstrilerini işletebilmek için su ve enerjiye ihtiyaçları vardır. Nüfus artışı ile tarım dışında sanayi ve diğer sektörlerdeki su kullanımları artmış ve son yıllarda kişi başına tüketilen su miktarı ülkelerin gelişmişlik değerlendirmelerine esas teşkil etmiştir. Bir toplumun, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmelerini etkileyen temel maddelerden en önemlisi olan suyun, dünyada sınırlı miktarda bulunması, kullanım alanlarındaki sarfiyatının akıllı bir programa göre yapılmasını gerektirir. Su zengini ülke= m3/kişi.yıl Türkiye=1430m3/kişi.yıl Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 5

6 İnsanın bağımlı olduğu temel madde sudur. İnsan, tarih boyunca su kaynaklarının önceleri kolayca bulunduğu yerlerde yerleşime geçmeye alışmıştır. Su, sadece insanlar için değil insanın bağımlı olduğu yiyecek kaynakları olan bitki ve hayvanların gelişmesi içinde gereklidir. Yaklaşık 10 bin sene önce, insan toplulukları sulu ziraat ve tarım yapmayı öğrenince, çalışmadan doğrudan yararlanmak yerine, mevsimlerin, yağışların ve arazi geometrisinin etkilerini de göz önünde tutarak, ondan en büyük fayda temin edecek şekilde çalışma yoluna gitmiştir. Mısır medeniyetinde tarıma paralel olarak her sene taşan Nil suları, civardaki arazilerin sınırlarını tanınmaz hale getirerek toplumsal sorunlar ortaya çıkartmıştır. Bu sorun çözüm bulabilmek için, yani taşkın sularından sonra toprakların çökelmesi ile izi kaybolan arazi sınırlarını yeniden tesbit edebilmek için, arazi ölçümleri ve bunun sonucunda da geometrinin ilk bilgileri bu medeniyette kullanılmaya başlamıştır. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 6

7 İlk ulaşım damarları olarak su yolları, bölge ticaretinin yaygınlaşarak gelişmesine ve toplum olaylarının hareketliliğine meydan vermiştir. Felsefi ve inanç etkinliği açısından ilk kayıtlar eski yunan düşünürlerinden Anadolumuzun bugünkü Efes civarlarında yaşamış olan Tales in, evrendeki tüm varlığın ilk maddesinin su olduğuna dair düşüncesidir. Evrendeki herşeyin su, toprak, hava ve ateşten meydana geldiği fikri hakim olmuştur. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 7

8 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 8

9 Dünyada bulunan suların %97 si tuzlu olduğundan geriye kalan %3 lük kısım 35 milyon km 3 tatlı sudur. Bu su dünya yüzeyinde eşit şekilde yayılmamıştır. Eğer yayılmış olsa idi yeryüzünün her noktasında 70 cm derinlikte tatlı su bulunacaktı. Tatlı su miktarının büyük bir kısmı kutup bölgelerindeki buzullarda veya çok derin jeolojik tabakalarda, ulaşılması teknolojik olarak çok pahalı olan derinliklerde yer altı suyu olarak bulunmaktadır. Bugün için devamlı olarak kullanılabilecek ve doğal su çevrimine katkıda bulunan miktar sadece binde 3 civarındadır. Bu da 100 trilyon m 3 lük temiz su hacmine eşit olduğu anlaşılmıştır. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 9

10 Latin Amerika daki Atamaca çölü dünyanın en kurak bölgesi özelliğini taşımaktadır. Nu çöllün Şili de bulunan kısmındaki Arica denen yerde, devamlı olarak yıllık sıfır yağış ölçülmektedir. Hawaii deki Kauau adasında, bir yılda 11,5 m yağış ölçülmektedir. Amazon su toplama havzasında yıllık gözlenen yüzeysel akış miktarı, dünya toplamının %20 sini teşkil etmektedir. Türkiye nin büyük bir kısmı ve bilhassa Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kısımları Mayıs-Eylül ayları zarfında hemen hiç yağış almamaktadır. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 10

11 Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 11

12 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 12

13 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 13

14 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 14

15 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 15

16 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 16

17 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 17

18 Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklere Göre Dağ akarsuları (Eğim >0.01) Plato (Yayla) akarsuları ( ) Ova akarsuları (0,001-0,0001) Geniş akarsu ve haliçler (<0,0001) Akarsu Boyunca Akımın Değişimine Göre Sulak akarsular (havza büyüdükçe debisi artan sulak bölge akarsuları) Bozkır akarsuları (Akarsu boyunca buharlaşma ve sızma sonucu debisi azalan) Karstik akarsular (Yeraltında toplanan ve akarsu şebekesi oluşturacak şekile kısmen veya tamamen yüzeye çıkan akarsulardır) Akımın Sürekliliğine Göre Sürekli akışlı akarsular (Yatağında yıl boyunca su bulunan akarsular) Periyodik akışlı akarsular (Yatağında yalnız bol yağışlı mevsimlerde su bulunan) Sel vadileri (Senelerce yatağı kuru olmasına rağmen ani bir sağanaktan sonra kısa bir süre büyük nehir görünümü kazanan çöl akarsuları) Akış Rejimine Göre Yağmur (Plüvial) rejimli akarsular (yağmurla beslenen, Y. Okyanus, Y. Akdeniz, Y. tropikal) Kar (nival) rejimli akarsular (Kar erimesiyle beslenir, karlı dağ,karlı ova rejimi) Buzul (glaziye) rejimli akarsular (Buzul erimesiyle beslenen) Karma rejimli akarsular (hepsinin etkili olabildiği) Büyüklüklerine Göre Çay (ilkbaharda suyu çoğalan diğer mevsimlerde kuruyabilen, kolu olmayan, fazla meyilli, kısa boylu) Dere (ilkbaharda suyu artan tüm yıl boyunca pek kurumayan, bir kolu olan, orta eğim ve uzunluktadır) Irmak (iki veya daha fazla dereyi kol alan, yatağı zaman zaman değişiklik gösterebilen, membada fazla mansapta az eğimli olan ve oldukça uzun olan) Nehir (yatak boyu çok uzun, yatağında bol alüvyon bulunan, birden fazla ırmağı kol alan) Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 18

19 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 19

20 Gölün büyüklüğü : Dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. Hazar Gölü Dünya nın en büyük gölüdür. ( km 2 ) Gölün beslenmesi : Göller, yağış suları, akarsular ve kaynaklar tarafından beslenir.göllerin su seviyeleri beslenmeye bağlı olarak değişir. Bazı göller fazla sularını bir akarsu ile denize boşaltır. Bu akarsulara göl ayağı ya da gideğen denir. Göle su taşıyan akarsulara ise geleğen denir. Örneğin Manyas ve Ulubat (Apolyont) gölleri bir akarsu ile sularını Marmara Denizi ne boşaltır. Gölün derinliği : Tektonik ve krater göllerinin derinlikleri genellikle fazladır. Dünya nın en derin gölü tektonik bir göl olan Baykal Gölü dür.(1637m) Göl suyunun tuzluluğu : Göl sularının içinde çözünmüş halde madensel tuzlar bulunmaktadır. Buharlaşma nedeniyle göl suyunun tuz yoğunluğu artar. Özellikle kapalı havzalarda yüzeyden akış olmadığı için göl suları tuzludur. Örneğin ülkemizdeki Burdur Gölü ve Tuz Gölü nün suları tuzludur. Açık havza göllerinde ise, sular yüzeyden boşaldığı için madensel tuz oranı düşük, buna bağlı olarak sular tatlıdır. Göl suyunun sıcaklığı : Göl suyunun sıcaklığı, gölün bulunduğu enleme, iklim koşullarına ve mevsime göre değişir. Ayrıca gölün derinliği, gölün bulunduğu yükselti ve gölü besleyen sular da göl suyunun sıcaklığı üzerinde etkilidir. Göl suyunun hareketliliği : Göl suyunun hareketliliği üç nedene bağlıdır : Gölün beslenmesine ve havzadaki iklim koşullarına bağlı oluşan seviye farkı nedeniyle su seviyesinde değişiklik olur. Göl yüzeyinde rüzgarlar etkisiyle dalgacıklar oluşur. Göl yüzeyinin bir bölümündeki basınç değişmeleri alçalma ve yükselme şeklindeki ritmik hareketlere neden olur. Bunlara duran dalga ya da seş (seiches) dalgaları denir. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 20

21

22 Göl Tipleri Göller, göl çanağının oluşum özelliklerine göre yerli kaya gölleri ve set gölleri olarak iki ana bölümde toplanır. Yerli Kaya Gölleri Göl çanağının çeşitli nedenlerle ana kaya üzerinde oluşturduğu göllerdir. Göl çanağını oluşturan etkene göre 4 gruba ayrılır. Tektonik Göller : Yerkabuğunun tektonik hareketleri sırasında oluşan çanaklardaki göllerdir. Tuz gölü, Akşehir, Eber Acıgöl, Burdur, Hazar, İznik, Sapanca, Ulubat ve Kuş Gölü (Manyas ). Volkanik Göller : Volkanik patlamalar ile oluşan çanaklardaki göllerdir. Krater gölü, kaldera gölü ya da maar gölü gibi çeşitleri vardır. Nemrut Kaldera gölü, Karapınar yakınlarındaki Acı göl ve Meke Tuzlası maar gölleri, Isparta yakınlarında Gölcük Krater gölü. Karstik Göller : Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan göllerdir. Elmalı polyesindeki Karagöl, Korkuteli'nin batısındaki Söğüt gölü, Bucak yakınlarındaki Kestel gölü, Obruk platosunda Kızören, Meyil, Çırakdeniz, İmraş ve Ereğli yakınlarındaki Akgöl. Buzul Gölleri : Buzullaşma döneminde buzulların aşındırmasıyla oluşan çanaklardaki göllerdir. Kaçkar, Mescit, Esence, Aladağlar, Bingöl, Buzul, Tendürek'te buzul göllerine rastlanır. Set Gölleri Çöküntü çukurlarının, vadilerin ya da koyların önünün bir setle kapatılması sonucu oluşan göllerdir. Alüvyal Set Gölleri : Akarsuların yan kollarının taşıdıkları alüvyonlarla ana akarsuyun önünü kapatması ile oluşan göllerdir. Ankara'da yer alan Mogan, Eymir, Adapazarı yakınlarında yer alan Sülük gölü, Ege bölgesinde yer alan Köyceğiz ve Çamiçi ( Bafa ) gölü. Kıyı Set Gölleri : Deniz akıntılarının oluşturduğu kıyı kordonlarının koyların önünü kapatmasıyla oluşan sığ göllerdir. Bu göllere lagün adı da verilir. Büyük ve Küçük Çekmece gölleri, Ölüdeniz Moren Set Gölleri : Buzullardan çıkan suların önünün moren setleri ile kapatılması sonucu oluşan göllerdir. Türkiye de yok. Heyelan Set Gölleri : Akarsu vadisinin önünün, toprak kayması sonucunda toprak kütlesi tarafından kapatılmasıyla oluşan göllerdir. Sera (Trabzon) ve Tortum (Erzurum), Abant ve Yedigöller (Bolu). Volkanik Set Gölleri : Volkanik olaylar sırasında çıkan lavların bir çukurluğun önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir. (Van gölü) Yapay Set Gölleri : Akarsu vadisinin önünün yapay bir setle kapatılması ile oluşan baraj gölleridir. Baraj gölleri enerji üretmek, içme ve sulama suyu sağlamak, erozyonu önlemek, taşkınlardan korunmak amacıyla yapılır. Atatürk, Keban, Karakaya, Hirfanlı, Hasan Polatkan... Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 22

23 Göllerin termal özellikleri derinlikle değişim gösterir. Göllerdeki sıcaklıklar C arası soğuk, C arası sıcak olarak değerlendirilir. Epilimniyon tabakasında rüzgar ve dalga hareketleri nedeniyle sürekli bir karışım söz konusudur ve sıcaklık bu tabakada genelde sabittir. Hipolimniyon tabakası nispeten daha yoğun su içerir ve üst katmanlara göre daha soğuktur. Sıcaklık gradyanının (thermocline) oluştuğu bölge ise metalimniyon olarak adlandırılır. Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 23

24 Dimictic: Soğuk enlemlerde bulunurlar. Karışım yılda 2 kez olur. Cold monomictic: Soğuk bölgeler, özellikle kutuplara yakın yerlerdir. Sıcaklık +4 0 C yi geçmez. Tabakalaşma 1 kez yazın olur. Warm monomictic: Sıcak enlemler, subtropikal dağlık bölgelerde bulunur. Sıcaklık yüzey sularında ve dip sularında daima +4 0 C nin üstündedir. Senede 1 kez, kış ayında sularda sirkülasyon olur. Polymictic: Sularda çok sayıda sirkülasyon periyodu mevcuttur. Sıcaklık tüm derinliklerde +4 0 C nin biraz üstündedir. Sığ göller genelde bu sınıfa girerler. Oligomictic: Tropikal bölgelerde bulunur. Göllerin suyu her derinlikte sıcaktır ve düzensiz bir şekilde değişim gösterir. Amictic: Yüksek enlemlerde ve kutuplarda bulunur. Tabakalar arasında sıcaklık değişimi yoktur. Yüzeyde kalın bir buz tabakası mevcuttur. Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 24

25 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 25

26 Oligotrofik göl: Düşük birincil üretim ve düşük biyokütle. Düşük besin maddesi derişimi (N ve P). Oksijence doygun. Balık türü olarak alabalık ve somon v.b. türler. Mezotrofik: Ötrofik ve Oligotrofik göl arası geçiş dönemi. Balık türü somon ve tatlı su levreği. Yaz aylarında katmanlaşma dönemlerinde düşük oksijen derişimleri. Ötrofik: Yüksek besin derişimi. Balık türü sazan ve tahta. Kullanımı kısıtlı. Hipolimnion katmanında 1 mg/l nin altında oksijen derişimleri Hiperotrofik: Çok yüksek besin derişimleri. Balık türleri sazan ve tahta. Anoksik ve anaerobik koşullar söz konusu. Distrofik: Organik madde derişimi yüksek (hümik fülvik asitler v.b.) Havza dışından taşınan organik materyallerdir. Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 26

27 Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 27

28 Dünyada en kaliteli ve bol miktarda bulunan sular jeolojik kayaçların boşluklarındaki yer altı sularıdır. Başlıca özellikleri, Yeraltı suları içinde jeolojik tabakalardaki madenleri eritmiş olduğundan içimi daha lezzetlidir ve damak tadı verir. Yeraltı su hazneleri üstlerinde başka jeolojik katmanlar bulunduğundan doğrudan ve güneş ışınımı ile temasta bulunmadığından buharlaşma kayıpları azdır. Bu bakımdan kurak ve yarı kurak bölgelerde yüzeysel biriktirme haznesi yapmak yerine yeraltında su biriktirme hazneleri inşa ederek buharlaşma kayıpları azaltılabilir. Yeraltı suları atmosferden kaynaklanacak kirlenmelere karşı korunmalıdır. Bunların beslenme sahalarında endüstri ve yapılaşma gibi çalışmalara izin verilmemesi halinde, yeraltı sularının kirlenmesine meydan verilmez. Yüzeysel biriktirme hazneleri bir savaş durumunda ilk bombalanacak hedeflerdir ve bir şehrin su dağıtım şebekesi ve sistemine zarar verilerek, halkın susuzluk çekmesine ve bunun sonucunda en azından psikolojik olarak sorunlara neden olur. Halbuki, yeraltı suları sıkıntı zamanlarında kuraklık dahil baş vurulacak en güvenilir kaynaktır. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 28

29 Akifer Türleri Basınçsız akifer Yeraltı suyu tablası üzerinde atmosfer basıncına eşit basıncın bulunmasıdır. Basınçlı akifer Bir akiferin basınçlı olabilmesi için iki geçirimsiz tabakanın arasında geçirimli bir tabakanın (akifer) bulunması gereklidir. Sızdırmalı akifer Sızdırmalı akiferlerin doğada meydana gelebilmesi için jeolojik olarak en altta geçirimsiz, onun üzerinde geçirimli ve onunda üstünde yarı geçirimli tabakanın bulunması gereklidir. Yarı geçirimli tabakaya aktard denilir. Mercek Akiferler Altta tamamen geçirimsiz ve onun üzerinde de geçirimli tabakanın bulunması durumunda, eğer geçirimli tabakanın içinde sınırlı bir alanda geçirimsiz bir tabaka bulunursa, buna hidrolojide mercek denildiğinden, bu sınırlı geçirimsiz tabaka üzerinde birikecek olan yeraltı suyu haznesine de mercek akifer denir. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 29

30 Ekolojik, Ekonomik, Biyolojik ve Sosyal İşlevlerine Göre Tanımlar: Temel yaşan öğelerinden biri olan suyun deposu ve süzgecidir. Zararlı maddelerin panzehiri, tamponu ve filtresidir. Katı yerkabuğu ile atmosfer, hidrosfer ve biosfer arasında cereyan eden ekolojik döngülerin önemli bir istasyonudur. Milyonlarca toprak canlılarının konutu, barınağı ve yaşam kaynağıdır. Dünya üzerinde bir eşi daha bulunmayan gen rezervi bankasıdır. Tarım ve orman ürünlerinin kaynağı ve temelidir. Kil, kum, çakıl, maden gibi endüstriyel yeraltı servetlerinin deposudur. Taban sularının, Jeotermal kuvvetlerin, doğal gaz ve petrolün deposu ve kaynağıdır. İnsanlara ait besin maddelerinin %78 ini oluşturan bitkisel besinlerin deposu ve üretim kaynağıdır. Bitkilerin köklerinin yaydığı, kenetlediği, böylece ayakta durmalarını sağladığı bir temel beslenme ortamıdır. İnsanların yerleşim mekanıdır. Toplum için gerekli alt yapıların temelidir. Ölümün sessizliğini ebedileştirmek için yer yuvarlağı üzerine giydirilmiş paha biçilmez bir mantodur. İnsanın VATAN adı altında bayraklaştırdığı, uğruna kanını döküp canını verdiği ulusal ve kutsal bir varlıktır. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 30

31 İnorganik Madde Grupları Fiziksel ayrışma sonucu meydana gelmiş, çeşitli tane boyutlarına sahip maddelerdir. Tane Boyutu Sınıfı Ekivalan çaplara göre sınır değerler (mm) Taş ve blok 20mm den büyük İskelet kısım Çakıl 20-2 İskelet kısım Kum İnce kısım Toz İnce kısım Kil 0,002mm den küçük İnce kısım Organik maddeler Bitki ve hayvan artıklarında oluşan humus kısmıdır. Sıvı Maddeler Toprakta bulunan su besin tuzları ve organik maddeleri çözündürdüğünde toprak çözeltisi adını alır. Gaz maddeler Toprak havası atmosfere kıyasla genel olarak daha fazla karbondioksit ve su buharı içermektedir. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 31

32 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 32

33 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 33

34 Hidrolojik Çevrim Dünya atmosferi ve yer küresinde bulunan katı, sıvı ve buhar halinde bulunan suların hepsi zaman zaman güneş enerjisi sonucunda başladığı kabul edilen ve daha sonra suyun bu üç türünü troposferin üst tabakalarına taşıyarak sonunda yer yüzü ve tekrar okyanuslara ulaşan suların durmadan dönüp dolaştığı yolların hepsine birden su çevrimi (hidrolojik çevrim) adı verilir. Su türlerinin yenilenme oranları farklıdır. Nehirler ortalama 15 günde Atmosferdeki su buharının yenilenmesi ortalama 8 günde Kutup buzulları milyonlarca yılda Yeraltı suları deniz ve göl suları ise binlerce yılda yenilenme sürecine girerler. İnsan faaliyetleri dolayısı ile de ilave çevrimler meydana gelebilir. Bu çevrimlere insanlar tarafından inşa edilen veya düzenlenen su yapı veya alanları sebep olur. Mesela, baraj inşa edildikten sonra serbest su yüzeyinden olan buharlaşma ile daha küçük ölçekte bir su çevrimi başlamıştır. Açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkarılan sular da, yeni çevrimleri ortaya çıkarır. Tarıma elverişli yörelerin sulanması ile ortaya yeniden bir alt çevrim çıkar. Bitki örtüsü dolayısı ile sadece buharlaşma veya terleme değil, ikisinin birden aynı yerde ve zamanda ortaya çıkması ile buharlaşma+terleme (evapotranspirasyon) sonunda sular havaya gaz (su buharı) halinde dönerler. Koruma altındaki ormanlık arazileri de buharlaşma+terleme ile çevrime katkıda bulunur. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 34

35 Yağmur damlacıklarının oluşması ve hareketleri sırasında havada bulunan O 2,N 2,CO 2,SO 2 gibi gazlar, bu damlacıklar içerisinde çözünürler. Bu gazların yanı sıra atmosferdeki mikroskobik ölçüdeki askıda katı maddeler de yağmur damlacıkları bünyesine geçerler. Genel bir özellik olarak deniz ve okyanuslar üzerinden alınan yağmur örneklerinde, karadaki örneklerden daha fazla, ayrıca bazı özel endüstri bölgelerinde çok daha yüksek konsantrasyonlarda söz konusu gaz ve çözünmüş madde bulunmaktadır. Atmosferdeki CO 2 ve SO 2 derişiminin yüksekliği, yağmur suyunun ph nı düşürmektedir. Bu reaksiyonlar sonucu oluşan sülfürik asit, asit yağmurlarını oluşturmaktadır. CO 2 +H 2 O H + + HCO 3 SO 2 +½O 2 SO 3 SO 3 +H 2 O H 2 SO 4 2H++SO 4-2 Yağmur suları yeryüzüne düştükten sonra, toprakta doğal olarak bulunan kireç ile temas sonucunda suyun ph derecesi artar. Turbalarda bulunan hümik asitlerin etkisi ve pirit içeren linyit kömürlerinin açık ocaklarında biriken suların ph ı düşmektedir. 2FeS 2 +7H 2 O+½O 2 2Fe(OH) 3 +8H++4SO 4 -- pirit Hidrolojik çevrimi içerisinde suyun bir kısmı sızma ile yeraltına ulaşır. Süzülme sırasında oluşan doğal filtrasyon sonucu su içerisinde askıda katı maddeye rastlanmaz. (Sızma olayında, süzülürken suyun içerdiği askıda katı maddeler, toprağın gözeneklerinde tutulur, filtrelenir ve dolayısıyla bulanıklığı giderilir). Sızma sırasında ve yer altı suyu hareketi sırasında çözünmüş minerallerin konsantrasyonu nitelik ve nicelik olarak önemli miktarlarda artış gösterir. Bu artış zeminin cinsine ve suyun ph sına bağlıdır. Na, Ca, Cl 2 ve NO 3- iyonları çözünürlüğü ph a çok az bağımlı, ancak metal iyonlarının çözünürlüğü ph düştükçe artmaktadır. Diğer yandan hümik asitlerin suda çözünmesi ve özellikle organik maddelerin aerobik veya anaerobik ayrışması sonucunda da ph düşmektedir. Dağlık bölgelerde (göreli olarak daha yüksek bölgeler) çözünmüş toplam iyon miktarı az; daha alçak bölgelerde ise toplam çözünmüş iyon miktarı fazladır. (Bu durum değinim süresinin farklılığından ileri gelmektedir.) Su, ilk önce Ca bakımından doygunluğa erişir. Daha sonra Mg, Na, K bakımından doygunluğa erişir. (Ca>Mg>Na>K) Klorür miktarına bakarak suyun katettiği yol hakkında bilgi edinilir. HCO 3- >SO 4 >Cl Ayrıca, karstik bölgelerde sızma ile doğal filtrasyon olayı yoktur. Yüzey suları alıcı ortam niteliğinde olduğu için doğal ve/veya antropojen olarak kirlenmeye her zaman için açıktır. Kirlenme açısından yüzey sularındaki değişim iki yönlüdür: Bir yandan suyun içerdiği askıdaki ve çözünmüş maddelerin derişimi artarken öte yandan bu sularda biyokimyasal olayların neden olduğu bir doğal arıtma olayı yer alır. Ve böylece, özellikle organik madde bakımından azalmalar meydana gelir: Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 35

36 Tatlı su +4 0 C de en yoğundur. 1 g/cm 3,0 0 C de donar, C de kaynar. (Deniz seviyesinde...) Deniz suyu 2 de donar. 0 0 C deki yoğunluğu 999,9 mg/cm 3 Sıfır derecede 1 g/cm 3 den azdır. (0,9998 g/cm 3 ) 0 0 C nin hemen altındaki buz için Buzun özgül ağırlığı 0,9107 g/cm ,7 mg/cm 3, Su donduğunda yoğunluk azalır; hacmi artar. ( oranında) Kayaç çatlaklarındaki su donarak, parçalar, basınç azalır. hacim genişler. 760 mm Hg=1 atm basınçta C de kaynar. * +4 0 C de en ağır olur, (Kayaların Kavitasyon = Aşındırma Likid özellik Karıncalanma donma sonucu ayrışmasını, göllerin tabakalaşmasını ve kışın derin sulardaki canlıların korunmasını sağlar. Suyun Kaynama Noktası-Basınç İlişkisi *Viskozitenin yüksek oluşu: Basınç kn/m Süspanse haldeki maddelerin taşınıp çökelmesi sonucu Kaynama Nokt. ( 0 C) ,2 siltli-killi toprak oluşur. Sıcaklık Yoğunluk Kinematik Buhar basıncı Deniz Suyunun Özellikleri kg/m 3 visk m 2 /s kn/m 2 Öz. Ağ = 1025 kg/m ,9 1,792 0,61 Kinematik viskozite saf sudan % 10 daha yüksek ,0 1,519 0,872 EC kat fazla ,0 0,557 12,335 Donma noktası 2 0 C ,3 0, ,33 * Atm. Basıncı: 1,0336 kg/cm 2 (10,33 metre su sütünü) Saf su elektrik akımını çok az iletir. Su içerisindeki çözünmüş madde miktarına bağlı olarak elektriksel iletkenliği de artmaktadır. Yabancı madde içermesi durumunda Donma Noktası düşer, Kaynama Noktası yükselir. (Örn: 1 L suda 1 mol madde çözündüğünde molar KN yükselmesi 0,519 0 C, molar DN düşmesi ise 1,86 0 C dir). Sıcaklık-yoğunluk su akımlarını doğurur. Suyun viskozitesi yüksektir. Süspansiyon halindeki katı madde taşınmasına ve çökelme sonucunda siltli ve killi toprakların oluşmasına neden olur. Kimyasal aktivitesi çeşitli metal tozlarının ve gazların çözünmesine elverişlidir. Çözünmüş besin maddelerini bitki ve hayvanlara taşır. Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 36

37 Su kalitesi, suyun hangi amaç için kullanıldığına göre farklılık gösterir. Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 37

38 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 38

39 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 39

40 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 40

41 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 41

42 Sulama suları, ister akarsulardan, ister pompajla kuyulardan ve isterse göl, gölet, baraj gibi durgun sulardan alınmış olsunlar üzerinde ve içerisinde devamlı temas halinde oldukları kaya ve toprak materyallerinden çözündürdükleri bir kısım tuzları da içerirler ve bunda sulama suyunun çözünmüş madde miktarı ve bileşimini tayin eder. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 42

43 Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 43

44 Genellikle sulama sularında ph değerinin 6,5-8,0 olması istenir. Bununla birlikte, bitki çeşidi, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ph değerini etkileyebilir. ph değeri 9,0 ın üzerindeki suların sulama suyu olarak kullanılması sakıncalıdır. 4,5 ve daha düşük ph değerinin ise birçok bitkide ürün veriminin düşmesine neden olmaktadır. Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 44

45 Doğal olarak sularda çözünmüş halde bulunan tuzlar, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum katyonları, klorür, sülfat, bikarbonat ve karbonatları ile az miktarda flor, nitrat ve fosfatları ve yine çok az miktarda bulunan bor, demir, mangan, silisyum ve diğer mineral maddelerdir. Bu maddelerden bazıları bitkilerde toksik etki yapar, toprağın tuzluluk miktarını arttırır, Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 45

46 * Elektriksel iletkenlik, doğal bir sudaki iyonlarına ayrılmış elementlerin toplam derişimlerini belirlemek için tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çizelgede sulama sularının elektriksel iletkenlik değerlerine göre sınıflandırmaları bulunmaktadır. * Sulama amaçlı kullanılan sular C1 S1 ve C1 S2 ve C2 S1 sınıflarındaki sulardır. C1 S3 ve C1 S4 hatta C2 S2 ve C2 S3 ve C2 S4 sınıflarındaki sularda belli oranlarda jips (alçı taşı ) kullanılarak dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılabilir. Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 46

47 Sulama suyu kalitesini etkileyen en önemli katyon sodyum katyonudur. Sulama suyundaki sodyum derişimi miktar olarak düşük olsa bile, diğer katyonların toplam derişimine göre nisbi oranı fazla ise önemli ölçüde alkalilik zararı meydana getirebilir. Sodyum ile doymuş topraklarda, Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulur Strüktür oluşumu zayıflar Toprağın hava ve su geçirgenliği azalır ph yapısı alkali olur Bitkilerin besin maddesi alınımı geriler Osmotik basıncı arttırarak bitkilerin kök emme basıncının suyu absorplaması engellenir Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 47

48 Y.Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 48

49 Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ 49

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ BÖLÜM 6 EKİLLEN M NŞ E Rİ S İ YE BÖLÜM 6 COĞRAFYA Magmanın etkisiyle yer kabuğunun hareket etmesine yer kabuğu hareketleri (tektonik hareketler) denir. Buna göre; enerjisini yerin derinliklerinden alan

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

0501410 HİDROLOJİ DERS NOTLARI

0501410 HİDROLOJİ DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0501410 HİDROLOJİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KASIM YENİGÜN ARŞ. GÖR VEYSEL GÜMÜŞ ŞANLIURFA 2009 1 1. GİRİŞ Hidroloji ve Hidrolik

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER

SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER Sulamada kullanılan sular, gerek yüzey suları gerekse yer altı suları olsun saf değildir. Yer altı suları biriktikleri yere ulaşıncaya kadar geçen safhada veya biriktikleri

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

3 : ( 1909 39 17 N, 114 51 W)

3 : ( 1909 39 17 N, 114 51 W) ***Dünyada kurak ve yarıkurak bölgelerde su sıkıntısı çekilmektedir. Kuzey Amerikanın en önemli kurak bölgesi Büyük Havzadır (Great Basen, Grosses Becken). Burası Rocky dağları ile Sierra nevada dağları

Detaylı

KONYA SU POTANSİYELİ VE KURAKLIĞIN SUYA ETKİLERİNİN ANALİZİ PROJESİ RAPORU

KONYA SU POTANSİYELİ VE KURAKLIĞIN SUYA ETKİLERİNİN ANALİZİ PROJESİ RAPORU KONYA SU POTANSİYELİ VE KURAKLIĞIN SUYA ETKİLERİNİN ANALİZİ PROJESİ RAPORU 30/08/2012 Bu rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği Konya Su Potansiyeli ve Kuraklığın Suya Etkilerinin Analizi

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI* 1 GENE EL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

Se ) gaz halindeyken, H 2. O sıvı halde bulunur. 100 C'ye çıkarıldığında gazlaşır. Su daha yoğundur, dielektrik sabiti ve yüzey gerilimi yüksektir.

Se ) gaz halindeyken, H 2. O sıvı halde bulunur. 100 C'ye çıkarıldığında gazlaşır. Su daha yoğundur, dielektrik sabiti ve yüzey gerilimi yüksektir. S U H İ J Y E N İ Suyun önemi Suyun insan sağlığı açısından önemi Su gereksinimi Suyun organizmadaki fonksiyonları Suyun mikroflorası Suların kirlenmesi Suyun organizmadan atılması Suların kendi kendini

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 101 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Yayın Kurulu Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Kadri YAŞAR

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM BÖLÜM 11 DOĞAL AFETLER E TOPLUM BÖLÜM 11 Test 1 Doğal Afetler ve Toplum 5. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda yıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak

Detaylı