T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci Seviye Snavlar Finansal Matematik 10 Ekim 2009 $statistik ve Olaslk 11 Ekim 2009 Matematik 17 Ekim 2009 Temel Sigortaclk ve Ekonomi 18 Ekim 2009 $kinci Seviye Snavlar Muhasebe ve Finansal Raporlama 12 Aralk 2009 Sigorta Matematii(Hayat ve Hayatd) 13 Aralk 2009 Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme 19 Aralk 2009 Finans Teorisi ve Uygulamalar 20 Aralk 2009 Üçüncü Seviye Snavlar Finans Yatrm ve Risk Yönetimi 13 Eylül 2009 Hayatd Sigortalar 27 Eylül 2009 Hayat Sigortalar 11 Ekim 2009 Salk Sigortalar 25 Ekim 2009 Emeklilik Sistemleri 8 Kasm Aktüerler Yönetmelii nin 6. maddesinin üçüncü fkras uyarnca, Birinci Seviye Snavlar baaryla tamamlanmadan $kinci Seviye Snavlarna, $kinci Seviye Snavlar baaryla tamamlanmadan Üçüncü Seviye Snavlarna girilemez. Snavlar Ankara ve $stanbul da e zamanl olarak yaplacaktr AS de her seviyedeki snavlar ayr oturumlarda yaplacak olup, snavlarla ile ilgili bilgiler bu klavuzun "3. SINAV" balkl bölümünde yer almaktadr AS sonuçlar internet yoluyla açklanacak ve ayrca adaylarn adreslerine postalanacaktr Bir adayn snavnn geçerli saylarak cevap kadnn deerlendirilebilmesi için, snava Snav Giri Belgesinde yazl olan salonda girmesi, soru kitapçnn kapana Aday Bavuru Numarasn, adn ve soyadn yazm olmas, cevap kadna Aday Bavuru Numarasn doru olarak kodlamas ve soru kitapçnn türünü doru olarak iaretlemi olmas, cevaplarn cevap kadna iaretlemi olmas, snav sonunda soru kitapçn ve cevap kadn snav görevlilerine teslim etmesi ve snavn dier kurallarna uymas gerekmektedir. Bu kurallara uymayan adaylarn snavlar iptal edilir. 1

2 1.6. Snav ücretini yatrd halde, her ne sebeple olursa olsun snava girmeyen, snav kurallar uyarnca snava alnmayan veya snavdan çkarlan, snav yarda brakan veya snav geçersiz saylan adaylarn ödedikleri ücretler iade edilmez. Adaylardan alnan snav ücretleri gelecek dönemlere devredilemez AS ye bavuranlar için katlacaklar seviye snavnn tüm oturumlarnda geçerli olmak üzere Snav Giri Belgesi düzenlenecektir. $nternet üzerinden elektronik ortamda yaplacak bavuru ileminin sonucunda adayn elektronik posta adresine gönderilecek olan bu belgede, adayn kimlik bilgileri ile snav tarihi ve saati, snava girilecek bina ve salon yazl olacaktr Snav sonuçlarnn incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçlarn internet yoluyla açklanmasndan itibaren en geç 15 gün içinde yazl olarak Snav Düzenleme Kurulu na iletilmek üzere Sigortaclk Eitim Merkezi ne (SEGEM) bavurabilir. Adaylarn bavurular en geç 30 gün içinde deerlendirilir. Süre hesabnda SEGEM in adayn dilekçesini kayt altna ald tarih esas alnr Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doruluundan sorumludur. Bir adayn beyannn gerçee uymad tespit edildii takdirde bu aday, aradan geçen süreye baklmakszn girdii snavdan elde ettii tüm haklarn kaybeder Snav sonuçlarnn geçerli saylabilmesi için adayn bu klavuzdaki tüm kurallara uymas zorunludur. Snavdan sonra bile olsa bu kurallara uymad saptanan adaylarn snavlar iptal edilir Bilindii üzere, uluslararas kabul görmü snavlar veya usullerle aktüer unvann alanlar, Aktüerler Yönetmelii nin 7. maddesinin birinci fkras hükümleri uyarnca Birinci, $kinci ve Üçüncü Seviye Snavlarndan muaftr. Bu kiilerden, Müstearlk nezdinde aktüerler için tutulan sicile kaydolmak isteyenler, söz konusu snavlarda baarl olduklarn gösterir belgeler ile Türk Sigortaclk Uygulamalar ve Yasal Çerçeve Snav na girmek üzere Hazine Müstearlna bavuracaktr. Talep olmas halinde 4 Aralk 2009 tarihinde Hazine Müstearlnda yaplacak olan bu snava bavurular, 4 Kasm 2009 tarihinde sona erecektir. 2. SINAVLARA BAVURU 2.1. BAVURU KOULLARI 2009-AS ye, yurt içinde veya dnda bir yüksek öretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öretim kurumlarndan mezun olarak lisans derecesi alm olanlar bavurabilir. Yurtdnda örenim görenlerin snav sonuçlarnn geçerli olabilmesi için Yüksek Öretim Kurumu ndan alnacak denklik belgesi talep edilecektir BAVURU MERKEZ VE BAVURU TARHLER 2009 AS ye adaylar, SEGEM in internet sayfas (www.segem.org.tr) üzerinden elektronik ortamda bavuracaktr. Bavurular; 2

3 Birinci Seviye Snavlar için 7-18 Eylül 2009, $kinci Seviye Snavlar için 9-20 Kasm 2009, Üçüncü Seviye Snavlar için Austos 2009 tarihleri arasnda yaplacaktr BAVURU SSTEMNE LKN ESASLAR Adaylar snav bavurularn, SEGEM in internet sayfas (www.segem.org.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekletirecektir. Bavuru ileminde adaylar, srasyla önce snav ücretini yatracak, ödeme kaytlara geçtikten sonra (2-3 saat içerisinde) ise SEGEM in internet sayfasnda bulunan 2009-AS Aktüerlik Snavlar Bavuru Formunu dolduracaktr. Bavurunun geçerli olabilmesi için, bavuru süresi içerisinde snav ücretinin ödenmi ve 2009-AS Aktüerlik Snavlar Bavuru Formunun doldurulmu olmas gerekmektedir AS Aktüerlik Snavlar Bavuru Formu; kimlik bilgileri, örenim bilgileri, snava ilikin bilgiler ve iletiim bilgileri olmak üzere toplam dört bölümden olumaktadr. Bu bilgilerin, doru ve eksiksiz olarak doldurulmas adayn sorumluluundadr. Snav ücreti, seviye snavlarnn her bir oturumu için 55,00 TL dir. Snav ücreti, Garanti Bankas ubelerinden fatura tahsilat sistemiyle, dier bankalardan ise EFT yoluyla ödenebilir. Söz konusu ödeme yöntemlerine ilikin ayrntl bilgiler aada yer almaktadr. 1. Garanti Bankas, ubeleri: Adaylarn, snav ücretini yatrrken banka görevlisine, sadece SEGEM kurum kodunu (2671) ve Aktüerya Snav ile ilgili olarak ödeme yapacaklarn belirtmeleri yeterlidir. Ödemeye ilikin herhangi bir ek ücret veya komisyon alnmayacaktr. 2. Garanti Bankas, nternet Bankac,l,3,: Garanti Bankas internet bankacl kanalyla yaplacak ödemelerde aadaki admlar izlenmelidir: - adresinden interaktif hesaba girilir. - $lem Listesi menüsünden Ödemeler seçilir. - Srasyla Fatura, - Tesisat No ile Fatura Ödeme, - Kurum Tipi: Özel Firma Ödemeleri, - Kurum: Sigortaclk Eitim Merkezi, - Fatura Tipi: Aktüerlik Snavlar seçenekleri seçildikten sonra, - Ad, Soyad ve TC Kimlik numaras girilerek ödeme gerçekletirilir. 3. Di3er bankalardan EFT yoluyla: Bu durumda, snav ücretinin EFT yoluyla aada yazl banka hesabna gönderilmesi gerekmektedir. Bu hesap numaras, yalnzca dier bankalardan yaplacak EFT ilemlerine açktr. Garanti Bankas araclyla yaplacak ödemelerin, yukarda belirtilen yöntemlerle yaplmas gerekmektedir. 3

4 Garanti Bankas $stanbul Keresteciler Merter Jubesi (Jube Kodu:739) Hesap Numaras: EFT ilemi yaparken açklama ksmnda, snava girecek adayn Ad ve Soyad ile T.C. Kimlik Numaras belirtilmelidir. EFT ilemine ilikin olarak dier bankalarca tahsil edilecek her türlü ücret ve komisyon adayn kendisi tarafndan ödenecektir. 4. Yukarda belirtilenler dndaki yöntemlerle yaplacak ödemeler kabul edilmeyecektir. $kinci ve Üçüncü Seviye Snavlarna bavuracak adaylarn, önceki seviye snavlarn baaryla tamamlayp tamamlamadklar, elektronik bavuru sistemince T.C. Kimlik Numaras kullanlarak kontrol edilecektir ADAY BAVURU NUMARASI Aday bavuru numaras olarak T.C. Kimlik Numaras kullanlacaktr. T.C. vatanda olmayan adaylara elektronik bavuru sistemince Aday Bavuru Numaras verilecektir ADAYIN SINAVIN HANG OTURUMUNA KATILACAI 3. SINAV Seviye snavnn her bir oturumuna adayn hangi ilde girecei, 2009-AS Aktüerlik Snavlar Bavuru Formuna iaretlenmelidir. Bavuru yapldktan sonra snav ve yer deiiklii yaplamaz SINAV MERKEZLER 2009-AS Ankara da Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, $stanbul da ise Marmara Üniversitesi Bankac,l,k ve Sigortac,l,k Yüksek Okulu nda yaplacaktr TEST USULÜ YAPILACAK SINAVLARA LKN ESASLAR Snavda adaylar, cevaplarn cevap kadndaki ilgili alanlara iaretleyeceklerdir. Cevap kad yerine soru kitapçklarna iaretlenen cevaplar kesinlikle deerlendirilmeyecektir AS de kullanlacak soru kitapçklar dört farkl türde baslacaktr. Soru kitapçklarnn bütün türlerinde ayn sorular yer alacak olup, sorularn ve sorulardaki seçeneklerin sras farkl olacaktr. Soru kitapçklarnn türüne göre cevap anahtarlar farkl olacandan, cevap kadnda ayrlan yere soru kitapç türünün doru olarak iaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapç türü, kitapçn üzerinde ve iç sayfalarnda büyük harflerle basl olacaktr. 4

5 Snavlarda yanl cevaplarn says, doru cevaplarn saysn etkilemeyecektir SINAVA GRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER Adaylar snava girerken aadaki belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadr. a) Adaylarn elektronik posta adreslerine gönderilecek olan 2009-AS Snav Giri Belgesi nin çkts b) Fotorafl bir kimlik belgesinin asl (nüfus cüzdan, ehliyet, pasaport) Adaylar ayrca yanlarnda, en az iki adet koyu siyah ve yumuak (B2, B1 ya da HB) kurunkalem, yumuak, leke brakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtra, hesap makinesi (Sadece Casio marka FX-82 MS model hesap makinesi kabul edilecektir.) bulundurmaldr. Adaylar,n s,nav salonuna cep telefonu ile girmeleri yasakt,r SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerletirme ilemlerinin zamannda yaplabilmesi için adaylarn, snavn balama zamanndan 30 dakika önce snava girecekleri yerde hazr bulunmalar zorunludur. Adaylarn oturacaklar yerleri saptamak, gerekirse snav srasnda bir adayn yerini deitirmek yetkisi salon bakanna aittir. Salona yerletirme ilemleri tamamlandktan sonra cevap katlar datlacaktr. Cevap katlarndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçklar datlacaktr. Soru kitapç türü, cevap kad üzerindeki ilgili alana adaylar tarafndan iaretlenecektir. Soru kitapç türü belirtilmeyen cevap katlarnn deerlendirilmesi mümkün olamayacandan, bu alan bo brakan adayn snav geçersiz saylacaktr. Soru kitapçklar üzerinde ayrlm olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdktan sonra snav balatlacaktr. Verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçklar ve cevap katlar toplanacak; salon görevlileri tarafndan koruma altna alnarak hemen paketlenecektir SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarn snava, cep telefonu, çar cihaz, telsiz, fotoraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayar, her türlü bilgisayar özellii bulunan cihazlarla girmeleri; snav süresince, birbirleriyle konumalar, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardmc olmalar, salondaki görevlilere soru sormalar, müsvette 5

6 kad kullanmalar veya cevaplarn baka bir kada yazmalar, birbirlerinden kalem, silgi ve hesap makinas vb. eyler alp vermeleri, bir eyler yiyip içmeleri (su hariç) ve snav düzenini bozacak baka davranlarda bulunmalar snav kurallarna aykrdr. Snav kurallarna uymak adayn temel görevidir. Kurallara aykr davranta bulunan adaylarn snava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak snav görevlileri dier adaylarn dikkatlerini datmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural d davranlarda bulunanlara uyarda bulunmayabilirler. Bu tür davranlarda bulunanlarn kimlikleri ve kusurlar snav görevlilerince snav tutanana açkça yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Adaylarn, kopya giriiminde bulunmamalar ve bakalarnn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap katlarn bakalarnn göremeyecei ekilde saklamalar gerekir. Snavn bitiminde adaylarn kulland soru kitapç ile cevap kad, salondaki görevliler tarafndan toplanacaktr SINAVLARIN DEERLENDRLMES 2009-AS de yer alan seviye snavlarnn deerlendirmeye tabi tutulacaktr. her bir oturumu kendi içinde 3.7. SINAV SONUÇLARININ BLDRLMES Snavlarda baarl olanlar, Hazine Müstearl nn internet sayfasndan duyurulacaktr AS sonuçlar ayrca, adaylarn elektronik posta adreslerine elektronik ortamda, yazma adreslerine ise yazl olarak Snav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. 6

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2010 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2010 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2010 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2010 yılı aktüerlik sınavları (2010-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yılı aktüerlik sınavları (2009-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2014 yılı aktüerlik sınavları (2014-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2015 yılı aktüerlik sınavları (2015-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN YAPILACAK

YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN YAPILACAK YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN YAPILACAK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2010 Bu

Detaylı

YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DÜZENLENECEK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI

YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DÜZENLENECEK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DÜZENLENECEK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012

Detaylı

2011 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2011 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2011 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2011 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkartılan Sigorta Acenteleri

Detaylı

2013 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ

2013 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ 2013 YILI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2013 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri

Detaylı

YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DÜZENLENECEK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI

YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DÜZENLENECEK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DÜZENLENECEK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVI BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2015

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 YILI BİRİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA YENİDEN SINAVA GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ

Detaylı

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 1 Bu Kılavuz, sigorta ve reasürans brokerliğinde

Detaylı

BANKALAR VE KENDİLERİNE SİGORTA ACENTELİĞİ YAPMA YETKİSİ TANINAN KURUMLAR İÇİN TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

BANKALAR VE KENDİLERİNE SİGORTA ACENTELİĞİ YAPMA YETKİSİ TANINAN KURUMLAR İÇİN TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU BANKALAR VE KENDİLERİNE SİGORTA ACENTELİĞİ YAPMA YETKİSİ TANINAN KURUMLAR İÇİN TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 Bu kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık

Detaylı

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2014 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan

Detaylı

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2015 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU

2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU 2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2009 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkartılan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI

2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI 2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2013 Bu Kılavuz, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanılarak belirlenen Tarım Sigortaları

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

SAYI: 192 May s Haziran 2015. Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar

SAYI: 192 May s Haziran 2015. Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar SAYI: 192 Mays Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar 8 Banka hesap numaralar İngilizce Yeterlik Snavlar 12 Bütünleme Snavlar 18 Özel

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 Bu kılavuz

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

AKTÜER EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

AKTÜER EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU AKTÜER EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 Bu kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkartılan Aktüerler Yönetmeliği gereğince zorunlu tutulan, Aktüer

Detaylı

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# AMAÇ Madde 1. Bu ç Talimat, futbol hakemlerinin; hakemlie

Detaylı

2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU

2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ TIPTA UZMANLIK İÇİN YABANCI DİL A S Y M ASYM ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI 2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 AĞUSTOS DÖNEMİ TÖMER

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı