YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Dr. Y.Yeşim Özer * Özet Avrupa Birliği nde yasadışı göçün önlenmesi konusunda, sınır koruma önlemlerine öncelik verilmektedir. Ancak geçtiğimiz 10 yıl, sadece sınırların kontrolünün, yasadışı göçün önlenmesi konusunda yeterli olmadığını ve bu alanda farklı destekleyici düzenlemelere de gerek duyulduğunu göstermektedir. Türkiye de, aday ülke konumunun gerektirdiği şekilde, yasadışı göç konusunda AB ye benzer süreçlerden geçmekte ve farklı alanlardaki farklı mekanizmalarla, yasadışı göç konusunda politikasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, doğrudan sınır koruma ile ilgili düzenlemeler yanında, dolaylı olarak yasadışı göçün kontrol edilmesine hizmet eden destekleyici düzenlemeler de, Avrupa Birliği ve Türkiye bağlamında incelenerek, iki süreç arasındaki paralelliklere dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda doğrudan sınır yönetimi ile ilgili önlemlerle birlikte, dolaylı olarak yasadışı göçü engellemeye yönelik düzenlemelerin önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yasadışı Göç, Avrupa Birliği, Uluslararası Göç, Türkiye, Göç Politikaları * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 197

2 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Giriş Avrupa Birliği nde ( AB) yasadışı göçle ilgili kaygılar, özellikle 1990 ların sonunda genişleme dalgası ile tartışılmaya başlanmıştır. Göç ve iltica alanındaki kaygıların AB kurumsal yapılanmasında görünür olması ise 1999 yılında Amsterdam Anlaşması nın yürürlüğe girmesiyle olmuştur. Bu anlaşma ile göç ve iltica ile ilgili konuların, birtakım istisnalara rağmen, tüm üye devletleri bağlayıcı düzenlemeler yapılmasının mümkün olduğu Topluluk sütununda düzenlenmesi olanaklı kılınmıştır. Amsterdam sonrası dönem, Tampere ( ), Lahey ( ) ve Stockholm Programları ( ) ile beşer yıllık dönemler şeklinde düzenlenerek, bu alanda ortak politikalar oluşturulması çerçevesinde önce yasal ve kurumsal teknik altyapılar oluşturulmuş, daha sonra ise uygulama alanındaki eksiklikler ve mali boyut ile sorumluluk paylaşımı alanlarındaki aksaklıkların üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. Bu düzenlemelerin temel amacı AB dış sınırlarının korunması suretiyle AB içindeki özgürlük ve güvenlik alanına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasıdır. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika da meydana gelen bombalama olayı ve 2004 yılında Madrid te gerçekleştirilen terörist saldırılar, AB nin güvenliğine yönelik tehdit algılamalarını arttırmıştır. Bu duruma parallel şekilde, AB de yasadışı göçün önlenmesine yönelik düzenlemelerin de, son 10 yılda hız kazandığı gözlenmektedir. AB düzeyinde yasadışı göçle mücadele konusunda doğrudan sınırların korunmasına yönelik düzenlemeler kadar, dolaylı olarak, yasadışı göçü önleyecek düzenlemeler de önem kazanmaktadır. Bu durumun en belirgin nedeni, küreselleşme karşısında, uluslararası göçün, her geçen gün daha zor kontrol edilebilir olması ve sınır yönetimi ile ilgili alınan önlemlere rağmen yasadışı göçün ulus devletler açısından sorun olmaya devam etmesidir. AB istatistik kurumu olan EUROSTAT tarafından yürütülen CI- REFI (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration) veri bankası, %70 i İspanya Fas sınırında olmak üzere 2002 yılında kişinin yasadışı olarak sınırı geçerken yakalanarak, reddedildiğini göstermektedir (SEC 198

3 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ (2009),320). Bu sayı 2007 de olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında, sınırı geçerken yakalanmayıp, AB içinde yasadışı statüde yakalanan kişilerin sayısı da azımsanmayacak boyuttadır yılları arasında ortalama kişi, bu durumda yakalanmıştır. Görüldüğü üzere, bugün, AB dış sınırlarının korunmasına yönelik yapılanmayı destekleyecek düzenlemelerin gerekliliği kuvvetle hissedilmektedir. Çalışmada, yasadışı göçün kontrol edilmesinde sınırların korunmasına yönelik doğrudan düzenlemeler kadar, destekleyici düzenlemelerin de gerekli olduğuna dikkat çekilmiş ve üyelik sürecindeki Türkiye nin, AB ne bu alandaki uyumu değerlendirilmiştir. 1. Avrupa Birliği nde Yasadışı Göçün Kontrolü Avrupa Birliği, Amsterdam Anlaşması nı takip eden 10 sene süresince yasadışı göçle ilgili birçok düzenleme yapmıştır. AB dış sınırlarının, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına karşı korunması geçtiğimiz 10 yılın temel hedefidir. Bu çerçevede bir yandan sınır yönetimi alanında düzenlemeler yapılırken, diğer yandan farklı alanlarda destekleyici düzenlemelere de ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıda hem sınır yönetimi alanındaki, hem de diğer alanlardaki düzenlemeler incelenmiştir Sınır Yönetimi Alanındaki Düzenlemeler Sınır yönetimi çerçevesinde yapılan düzenlemelerin başında, Schengen Anlaşması nın Topluluk çatısı altına alınması gelmektedir yılında Amsterdam Anlaşması ile Topluluk çatısı altına alınan Schengen Anlaşması sonrasında, AB dış sınırlarından giren kişilerin aynı prosedüre göre kontrol edilerek içeriye alındığı tek bir dış sınır oluşturulmuştur. Bu anlaşma, imzalayan ülkelerin toprakları üzerinde kanunu ve düzeni bozmayacak insan hareketlerine izin verirken, vize ile ilgili ortak kurallar, sığınma, dış sınırlarda kontrol, polis kuvvetleri ve gümrük görevlileri arasında işbirliği gibi birtakım düzenlemeler de öngörmüştür. 199

4 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Buna ek olarak, AB ülkelerine gelen sığınma taleplerinin kontrolü için 1991 yılında özel olarak hazırlanan Dublin Konvansiyonu, 2003 yılında, Dublin II Tüzüğü(Council Regulation (EC) No. 343/200 OJ L 50, 2003) ile Topluluk hukukunun parçası olmuştur. Böylece, mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde sığınma başvurusunu değerlendirecek üye devlet ve bu süreçte geçerli olacak makul zaman kısıtlamaları belirlenmiş ve birden fazla başvuru yapılması suretiyle sığınma sisteminin kötüye kullanılmasının engellenmesi hedeflenmiştir. Schengen ve Dublin sistemlerini destekleyecek teknolojik kontrol mekanizmaları sırasıyla, Schengen Bilgi Sistemi (SIS) ve EU- RODAC sistemi şeklinde oluşturulmuştur. Schengen Bilgi Sistemi (Council Regulation (EC) No 1104/2008 ve Council Decision 2008/839, OJ L 299, 2008) ile üye devlet yetkililerinin, bazı insan ve eşya grupları ile ilgili veri alışverişi yapmakları mümkün olmuştur. EURODAC sistemi (Council Regulation No.2725/2000, OJ L 316, 2000) ile de, parmak izlerinin karşılaştırılması suretiyle üye devletler, bir kişinin daha önce başka bir üye devlette sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığını veya daha önce kişinin birlik topraklarına yasadışı olarak girip girmediğini tespit edebilmektedirler. Bunların dışında, nün (Council Regulation No. 2252/2004 OJ L 385, 2004) hazırlanması ve Schengen üye ülkeleri arasında vize verilerinin değişimini sağlayacak ayrı bir sistem olarak nin oluşturulması (Council Decision 2004/512/EC, OJ L 231, 2004) ve böylelikle ortak vize politikası yolunda önemli bir adım atılması da sınır kontrolüne yönelik önemli düzenlemelerdir. Bu şekilde oluşturulan teknolojik kontrol mekanizması, operasyonel olarak, 2004 yılında FRONTEX adı verilen nın (Council Regulation (EC) No. 2007/2004 OJ L 349, 2004) kurulmasıyla desteklenmiştir. Dış sınırların kontrolü ve gözetimi üye devletlerin sorumluluğunda olmakla birlikte, FRONTEX mevcut ve gelecekteki topluluk düzenlemelerinin uygulanmasının kolaylaştırılmasını 200

5 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ sağlamak üzere oluşturulmuştur yılında, üye devletlerin yasadışı göç karşısında yaşadıkları sıkıntıların artması sonucu, Komisyon AB nin deniz sınırlarında sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve bu çerçevede FRONTEX in kapasitesinin arttırılması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur (COM (2006), 733) yılında Komisyon, nin) oluşturulması konusunda çalışmalara başlamıştır (COM (2008) 68). Burada amaç, öncelikle, birliğin doğu ve güney deniz sınırlarının güvenliğinin arttırılmasıdır. Bu çerçevede, üye devlet yetkilileri arasında 24 saat iletişimin sağlanması, ulusal sınır koruma sistemlerinin dış sınırlar fonu kredileri kullanılarak güçlendirilmesi ve ulusal merkezlerle FRONTEX arasında veri değişimi ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. AB de yasadışı göçün kontrolü, yukarıda özetlenen doğrudan sınır kontrolü ile ilgili çeşitli mekanizmalarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna rağmen, yasadışı göçle ilgili kaygıların azaldığını söylemek mümkün değildir. Bu konuda kesin istatistiksel veriler elde etmek zor olsa da, uluslararası göçle ilgili bazı veriler bize yasadışı göçün boyutları konusunda fikir vermektedir. Uluslararası Göç Örgütü, bugün, dünya nüfusunun %3.1 ine denk gelen 214 milyon uluslararası göçmen olduğunu belirtmektedir (United Nations, 2008). Dünya göçmen nüfusunun %10-15 ine karşılık gelen yaklaşık milyon göçmen yasadışı statütedir (International Labour Organization, 2005). Uluslararası göç hareketlerinin başlıca hedef ülkelerinin bulunduğu Avrupa da ise, toplam nüfusun %9.5 ine karşılık gelen, 70 milyonluk bir göçmen nüfus vardır (International Organization for Migration, 2010). Düvell (2006: s.19), 2000 lerin başında, dünyada milyon arası, Batı Avrupa da da 4-7 milyon arası yasadışı statüde bulunan göçmen olduğunu ileri sürmektedir. Ancak, bu konuda AB komisyonu tarafından 2009 yılında hazırlanmış olan bir rapor, 2005 yılı sonrasında AB ne yasadışı göçün azalmakta olduğunu göstermektedir (SEC, 2009: s.320). Bu azalışta son yıllarda AB nde gerçekleşmiş düzenlemelerin etkisi dikkate alınmalıdır. AB nin entegre sınır yönetimi ve ortak bir göç politikası uygulama hedefi, uluslararası göç hareketlerinin dinamikleri üzerinde belir- 201

6 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER gin etkiler yaratacak gelişmelerdir. 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren, Lizbon Anlaşması (Treaty of Lisbon, OJ C 306, 2007) ile iç güvenlik ve dış sınırların entegre yönetimi konuları ilk defa anlaşma çatısı altında düzenlenmiştir (Madde 77). Bu durum, AB nin güvenlik ile ilgili tehdit algılamalarının, dışarıdan geleceğine yönelik bakış açısının kuvvetlendiğini ve önümüzdeki dönemde, bu konuda, AB düzeyinde, ortak düzenlemeler yapılmasının uygun görüldüğünü göstermektedir. Çalışmada esas vurgulanmak istenen, sınır yönetimi alanındaki bu ortaklaşma, işbirliği ve yoğun düzenlemelere ek olarak, AB içinde yasadışı göçe karşı diğer farklı alanlarda ne tür düzenlemeler yapıldığının ortaya konmasıdır Destekleyici Düzenlemeler AB, göçün kontrol edilmesi ve yasadışı göçün önlenmesi konusunun, sadece sınır yönetimi ile üstesinden gelinemeyecek, çok daha kapsamlı bir yaklaşım ve kaynak ülkelerle işbirliği başta olmak üzere farklı aktörlerin katılımını gerektiren bir sorun olduğunun, 1999 yılında yapılan Tampere Zirvesi nden beri farkındadır. Bu farkındalık sonucu, yasadışı göç konusuyla farklı şekillerde ilişkilendirilecek alanlarda da birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Öncelikle 2004 yılının Mart ayında gerçekleşmiş olan Madrid teki terörist saldırı üzerine toplanan zirve toplantısı sonrasında, üç önemli yönerge hazırlanmıştır. Bunlardan ilki, dir (Council Directive 2004/82/EC, oj l 261, 2004). Bu yönergeye göre, havayolu taşıyıcıları AB sınırını geçen yolcularla ilgili bilgileri, varış ülkesinin yetkililerine iletmekle yükümlüdürler. Bu bilgiler, kullanılan seyahat belgesinin numarası ve türü, yolcunun tabiyeti, adı, doğum tarihi, AB sınırını geçtiği nokta, yolculuğun kalkış ve varış zamanı ile taşınan toplam yolcu sayısından oluşmaktadır. Bu bilgiler, yolcunun üye devletin topraklarına gelmesi şartıyla, iletildikten sonra 24 saat içinde yetkililerce silinmektedirler. Kişisel bilgiler ise, taşıyıcı tarafından, aracın varışından sonra 24 saat içinde silinmektedir. Üye devletler bu şartlara uymayan taşıyıcılara para cezasından başlayıp, taşıyıcının çalışma lisansının iptal edilmesine kadar giden etkili ve orantılı cezalar 202

7 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ vermekle yükümlüdürler. Bu yönergenin hükümleri 2001 yılında çıkarılan ve taşıyıcıların varış ülkesi tarafından kabul edilmeyen üçüncü ülke vatandaşlarını geri döndürmekle yükümlü oldukları 2001/51/EC sayılı konsey yönergesini desteklemektedir. Bu yönergeler sonucunda, AB sınırlarının korunmasında taşıyıcı şirketlerle sorumluluk paylaşımı sağlanmıştır. İkinci olarak, haklarında sınırdışı kararı verilmiş üçüncü ülke vatandaşlarının geri dönüşleriyle ilgili uçuşların düzenlenmesi ile ilgili kurallar belirlenmiştir. (Council Decision 2004/573/EC, OJ L 261, 2004) bu kişilerin geri dönüşlerini insan hakları ihlallerine yol açılmayacak şekilde düzenlemektedir. Geri dönüşlerle ilgili olarak, AB Sınır Koruma Ajansı FRONTEX, operasyonel destek sağlamakta, yolculuk sırasında, güvenlik görevlileri, sağlık görevlileri ve tercümanlar da üçüncü ülke vatandaşlarına eşlik etmektedirler. İlerleyen dönemde, AB, bu geri gönderişlerle ilgili ortak standart ve prosedürleri de belirlemiştir. Bu çerçevede 2008 yılında, (Council Directive 2008/115/EC, OJ L 348, 2008) hazırlanarak, bu konu AB tarafından daha detaylı olarak düzenlenmiştir. Yönergede, kişinin geri gönderilmesinin insan hakları ihlallerine yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmesine yönelik birtakım kurallar belirlenmiştir. Yönergede üye devletlere geniş bir takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Herşeyden önce, geri gönderme kararını kişinin topraklarında kayıtdışı şekilde bulunduğu üye devlet vermelidir. Merhamet duygusuyla, insani veya diğer nedenlerden ötürü, üye devlet kayıt dışı olarak bulunan kişiye ikamet belgesi veya kalmasını sağlayacak herhangi bir belge de verebilir. Buna ek olarak, kişiye 7 ile 30 gün arasında bir gönüllü gidiş hakkı tanınması gerektiği yönergede belirtilse de, özel durumlarda bu sürenin uzatılacağı, bu süre boyunca kişinin kaçmasını önlemek amacıyla kişiye bazı yükümlülükler yüklenebileceği veya kamu güvenliği için bir tehdit olduğuna karar verilirse, gönüllü gidiş için tanınan sürenin daha da kısa tutulabileceği, yönergede düzenlenmiştir. Ayrıca, böyle bir gönüllü gidiş süresi tanınmamışsa veya kişi geri gönderme kararına uymamışsa, üye devlet kişiyi zor 203

8 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER kullanarak sınır dışı edebilecektir. Özel durumlarda, geri dönüş sürecinde kişinin kaçma veya bu süreci engelleme ihtimali varsa, üye devlet kişiyi gözaltında da tutabilecektir. Diğer yandan, yönergede, bu süreçte üye devletlerin orantılı güç kullanmaları, kişinin sınırdışı edilmesinin son seçenek olarak kullanılması, kişinin itiraz hakkını kullanmasına olanak tanınması ve insan hakları ile ilgili bazı durumlarda sınırdışı kararının askıya alınması gibi dengeleyici önlemler de yer almaktadır. Yönergenin tarihine kadar üye devletler tarafından iç hukuklarına aktarılması öngörülmüştür. Oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış bu yönerge, AB topraklarında, kayıtdışı göçmenlerin kalmalarının engellenmesi konusunda, üye devletler arasında sağlanan uzlaşmanın ve bu konudaki kararlılığın bir göstergesidir yılı sonunda, üye devletlerin yönergeye uyum sağlamaları gerçekleştiğinde, AB topraklarında kayıtdışı bir şekilde kalabilmek de zorlaşmış olacaktır. Üçüncü olarak, insan ticareti bağlamında, mağdurların korunması ve yetkililerle işbirliği yapmaları karşılığında, suç odaklarının saptanması şeklinde bir işbirliği çerçevesinde, yasadışı göçün önlenmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, (Council Directive 2004/81/EC, OJ L 261, 2004) hazırlanmıştır. Yönerge, Tampere Zirvesinde ifade edilen, yasadışı göç ile kaynağında mücadele edilmesi konusunun bir yansıması olarak insan ticaretine karışanları ve göçmenlerin ekonomik olarak sömürülmelerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu yönerge ile üye devlet topraklarına yasadışı girmiş olsalar bile, insan ticareti ve yasadışı göçün önlenmesi konularında işbirliği yapan üçüncü ülke vatandaşlarına sınırlı bir süre için ikamet izni verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu kişilerin sınırdışı edilmemeleri, barınmalarının, fiziki ve ruhsal tedavilerinin, ücretsiz yasal yardım ve tercüme hizmetleri sağlanması gibi düzenlemeler de yönergede yer almaktadır. İkamet izni en az altı ay için ve gerekli şartlar sağlanabiliyorsa yenilenebilecek şekilde düzenlenmektedir. Kişilerin iş yaşamına ulaşım, staj ve eğitim hakları vardır. Üye devletler, kişile- 204

9 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ rin özel durumlarını (hamilelik, engellilik, tecavüze uğramak gibi) da dikkate almalıdırlar. Mağdur kişilere tanınan bu haklar ve kolaylıklar yoluyla, yasadışı göç konusunun can alıcı noktası olan kaçakçılık şebekeleri ile mücadele etme konusunda avantajlar sağlanmaya çalışılmıştır. Yasadışı göç konusunun AB içindeki özgürlük ve güvenlik ortamına doğrudan bir tehdit oluşturduğu konusu AB nin politika oluşturma sürecindeki belgelerde de sıklıkla vurgulanmıştır yılında hazırlanan, (COM (2008) 359) ile, bu üç yönergenin kapsadığı konularla, güvenlik ve yasadışı göç konuları arasında doğrudan bir bağ oluşturulmuştur. Diğer yandan, aynı başlık o güne kadar sınır yönetimi alanında yapılmış düzenlemeleri de kapsayarak, doğrudan ve dolaylı mekanizmaların güç birliği ile yasadışı göç konusunda ilerleme kaydedilebileceğini ortaya koymuştur. Bu belgede, Komisyon, Ortak Avrupa Göç Politkasının dayanacağı 10 ilke ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için gerekli eylemleri belirlemiştir. Bu 10 ilke refah, dayanışma ve güvenlik başlıkları altında kategorileştirilmiştir. Refah başlığı altında, yasal göç yasadışı göç ayrımı vurgulanırken, dayanışma başlığı altında yasadışı göçün önlenmesinde sınıraşan işbirliklerinin belirleyiciliği dile getirilmiştir. Güvenlik başlığı ise, yasadışı göçle etkin mücadeleyle birebir eşlenerek, şu şekilde düzenlenmiştir: Güvenlik: Yasadışı göçle etkin mücadelede: Üye devletler arasında yeni teknolojilerin kullanımı ve yaygın bilgi paylaşımı ile desteklenen ortak bir vize politikasının oluşturulmasıyla AB topraklarındaki yasal ziyaretçilerin girişlerinin kolaylaştırılması ve AB içinde güvenliğin sağlanması hedeflenmiştir. Schengen alanının bütünlüğünün sağlanması çok önemlidir. Bu nedenle dış sınırların yönetimi geliştirilmeli ve buna yönelik politikalar, gümrük kontrolleri ve tehditin önlenmesi konularıyla da uyumlaştırılmalıdır. Bu çerçevede, FRONTEX güçlendirilmeli, entegre bir sınır yönetimi yaklaşımı ve bilgi teknoloji kullanımı arttırılmalı, sınır gözetleme birimi EUROSUR geliştirilmeli, kay- 205

10 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER nak ve transit üçüncü ülkelerle işbirliği arttırılmalı, konuyla ilgili mali kaynak sağlanmalı ve üye devlet yetkilileri arasında işbirliği arttırılmalıdır. Yasadışı göçle mücadele edilmeli ve insan ticaretine sıfır tolerans politikası uygulanmalıdır. Yasadışı çalışma konusunda hem işverene hem de çalışana yönelik ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Etkili ve sürdürülebilir geri dönüş politikaları oluşturulmalıdır. Geri dönüş politikaları göç politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kayıt dışı göçmenlere yasal statü verilme olanaklarına halel getirilmeksizin, kişilere kitlesel olarak yasal statü verilmesi de cesaretlendirilmemelidir. Geri dönüşlerin üye devletlerin işbirliği ile gerçekleştirilmesi, geri dönüşlerle ilgili ortak standartlar belirlenmesi, üçüncü ülkeler tarafından geri gönderim anlaşmalarının uygulanmasının sağlanması ve kayıt dışı göçmenlerin yasallaştırılmasıyla ilgili ortak bir Avrupa bakış açısı oluşturulması gerekmektedir. Komisyonun hazırladığı bu belge sonrasında, AB topraklarında kayıtdışı şekilde kalan kişilere karşı düzenlemeler artmıştır. Aynı dönemde, uluslararası alandaki krizlerin ve çatışmaların (Irak Krizi, Afganistan Krizi v.s gibi) artması, küresel ekonomik kriz gibi etkenler, AB nin güvenlik algısının, özellikle son birkaç yıldır, büyük ölçüde yasadışı göç konusu üzerinden şekillenmesini de tetiklemiştir. Burada söz konusu olan, bir yanda, AB dış sınırlarından gerçekleşen yasadışı girişlerin kamu düzeni ve kamu güvenliğine yönelik oluşturduğu görece daha soyut bir tehdit algısıdır. Diğer yandan ise, AB nin, daha Avrupa Topluluğu olarak ilk kurulduğu zamandan beri temel amacı olan malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbestçe dolaştığı sınırsız bir alan olan Tek Pazar ın işleyişine yönelik olarak gerçekleşecek daha somut bir tehdit algısı da mevcuttur. Bu durum sonucunda, son dönemde kişilerin AB topraklarında kayıtdışı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini önleyecek düzenlemeler yapılmıştır. Bunların başında (Council Directive 2009/52/ EC, OJ L 168, 2009) gelmektedir. Bu yönerge ile üye devletlerin, 206

11 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ üçüncü ülke vatandaşlarının kayıtdışı olarak çalıştırılmasını önlemeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu yasağa uymayan işverenlere uygulanacak cezalarda ortak asgari standartlar belirlenmiştir. Yönergeye göre işverenin sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır: - İşe almadan önce AB vatandaşı olmayan kişinin ikamet izni veya diğer bir izin belgesinin olması - Ulusal yetkililer istediğinde gösterilmek üzere, çalışılan süre boyunca, izin ve ön müsaadelerin bir kopyasının saklanması - AB vatandaşı olmayan bir kişiyi işe aldığında üye devlet tarafından belirlenmiş süre içinde yetkilileri bilgilendirmek Bu sorumlulukları yerine getirmeyen işverenlere karşı üye devletler, kayıt dışı olarak çalıştırılan kişi başına para cezası ve kişinin geri dönüş masraflarının ödenmesi gibi cezalar konmasını sağlamalıdırlar. Ayrıca uygun bulunursa, kamu yardımlarından yararlanamamak, beş yıla kadar kamu sözleşmelerine taraf olamamak, geçici veya kalıcı olarak kuruluşun kapatılması gibi başka caydırıcı düzenlemeler de yapılmalıdır. Ayrıca üye devletler kayıtdışı olarak çalıştırılan üçüncü ülke vatandaşlarının işverenden doğrudan ya da oluşturulan üçüncü taraflar aracılığı ile şikayetçi olmalarına imkan sağlamalıdırlar. Yönergenin tarihine kadar üye devletler tarafından iç hukuka aktarılması öngörülmüştür. Kayıtdışı istihdamın önlenmesine parallel şekilde, istihdamın kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. AB, ekonomik olarak ihtiyaçduyduğu göçmen profilini belirleyerek, iş piyasasında yüksek vasıflı kişilerin yasal olarak çalıştırılmasını kolaylaştıracak düzenlemelere yeşil ışık yakmıştır. (Council Directive 2009/50/EC, OJ L 155, 2009) ile, AB nin üçüncü ülkelerden vasıflı işgücü çekme konusundaki yetkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Yönerge, AB üyesi bir ülkede çalışmak isteyen yüksek vasıflı kişilerin ve aile üyelerinin giriş ve kalış prosedürlerinin AB düzeyindeki uyumlaştırmalar ile kolaylaştırılmasını ve halihazırda AB de bulu- 207

12 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER nanların yasal statülerinin iyileştirilmesini hedeflemiştir. Böylelikle, ekonomik alandaki ihtiyaç nedeniyle, izinsiz yabancı işçi çalıştırılmasının engellenmesi hedeflenmiştir. Ancak, AB de yasadışı statüde kalan kişilerin çoğunlukla vasıfsız kişiler olduğu düşünüldüğünde, Mavi Kart uygulamasının hedefinin tam olarak, yasadışı göçün önlenmesi stratejisiyle örtüşmediği görülmektedir. Bu uygulamanın kapsadığı grup zaten AB de yasadışı statüde kalmak durumuna düşmemektedir. Dolayısıyla, Mavi Kart uygulaması doğrudan yasadışı göçü azaltacak bir destekleyici mekanizma olarak değerlendirilmemelidir. Sadece sınır kontrolü ile yasadışı göçün engellenemeyeceği, yukarıda bahsedilen destekleyici düzenlemelere gerek duyulmasının da bu durumun bir göstergesi olduğu düşünülse de, sınır yönetimi alanında ek düzenlemeler yapılmaya halen devam edilmektedir yılında, İsveç in dönem başkanlığında, Birliğin Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanındaki yasal ve operasyonel düzenlemelerine yönelik bir rehber olarak hazırlanan ve yıllarını kapsayan Stockholm Programı (Council of the EU Document No /09, 2009) sınır yönetimi konusunda, varolan sistemi destekleyecek birtakım yeni düzenlemeler önermiştir. Bunlar, üye devlet topraklarına giriş çıkışların kaydedilmesini sağlayacak bir elektronik sistem, elektronik kapı geçişleri, daha önceden kaydı olan yolcuların hızlı geçişinin sağlanması gibi düzenlemelerdir. Giriş/Çıkış Sistemi, yasadışı olarak AB topraklarında kalan üçüncü ülke vatandaşlarının tespitini kolaylaştırma amacıyla hazırlanmaktadır. Üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve çıkış zamanlarını ve yerlerini kayıt altına alacak bu sistem, Vize Bilgi Sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesine paralel olarak ilerleyecektir. Kayıtlı Seyahat Eden Kişi Programı ise, sık seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik olarak, bu kişilerin kolaylaştırılmış bir sınır kontrolünden geçmeleri için hazırlanmaktadır. Komisyon 2011 yılında bu konularla ilgili yasa tekliflerini hazırlayacaktır (COM (2010) 171, 2010). Görüldüğü gibi önümüzdeki dönem, hem doğrudan sınır yönetimi alanındaki düzenlemelerin arttığı, hem de AB içinde kayıt dışı kalışların önlenmesine yönelik dolaylı düzenlemelerin işlerlik kazanacağı bir süreci işaret etmektedir. AB nin hedefi, AB dış sınırlarından yasadışı girişleri önlemek kadar, AB üyesi devlet topraklarında yasadışı 208

13 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ kalışların da önlenmesidir. Gelişen teknoloji, ulaşım, haberleşme gibi olanaklar, yasadışı göçün kontrol edilmesine hizmet ettiği gibi, göçmen kaçakçıları ve insan ticareti yapan şebekelerin de işini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle alınan tüm önlemlere rağmen, sınır yönetimi tek başına bir yasadışı göç kontrol aracı olarak etkin koruma sağlamamaktadır. Bu aşamada destekleyici düzenlemelerin etkinliklerinin sağlanması belirleyici hale gelmiştir. AB içinde, yasadışı olarak barınmanın zorlaştırılması, tespit edilen yasadışı statüdeki kişilerin AB dışına çıkarılması, aynı zamanda, caydırıcılık açısından da önem taşımaktadır. Birçok göçmenin rüyası olan AB nin kapıları, önümüzdeki yıllarda, kaliteli, yasal işgücü için açık olacakken, yasadışı kalışlara ve hem sosyal hem de ekonomik olarak kendine yetemeyen kişilere kapalı kalacaktır. 2. Türkiye nin Uyumu 1990 sonrası dönemde, değişen uluslararası düzen ve küreselleşme, yine bu dönemde ivme kazanan Avrupa Birliği nin genişleme süreci ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, hem Türkiye hem de Avrupa Birliği açısından, göç konusunun farklı boyutlarını ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde, uluslararası göç hareketleri açısından bakıldığında, coğrafi olarak önemli bir kavşakta bulunan Türkiye, AB ye ulaşmak isteyen göçmenler için önemli transit ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye nin 2005 yılı itibariyle AB ne tam üyelik müzakere sürecine girmesi, özellikle bu tarihten sonra, diğer alanlarda olduğu gibi, göç ve sığınma alanında da AB müktesebatına uyum konusunun önemini arttırmıştır. AB, aday ülkeler için bir rehber olarak nitelediği Katılım Ortaklığı Belgelerinin ilkini Türkiye için 2001 yılında hazırlamıştır. AB nin, o günden bugüne kadar hazırlamış olduğu dört adet katılım ortaklığı belgesinde (2001, 2003, 2006, 2008) yasadışı göçü önlemek amacıyla göçe ilişkin Avrupa Birliği müktesebatının ve uygulamalarının kabul edilmesi ve kamu idaresinin güncelleştirilmesine yönelik reformların yapılması ile sınır idaresinin güçlendirilmesi ve profesyonel sınır koruma birimleri oluşturulması konusu sürekli olarak dile getirilmiştir (Accession Partnerships, 2009) Katılım Ortaklığı 209

14 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Belgesi, AB içindeki düzenlemelere paralel olarak özellikle sınır koruma konusuna önem vererek, Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planının uygulanmasını ve bu çerçevede sınır koruma konusunda kapasitenin arttırılmasını önemle vurgulamıştır ( Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2008). Türkiye, 2008 yılında hazırladığı Ulusal Programda, Katılım Ortaklığı Belgesinin sınır koruma ve uygulama alanındaki hassasiyetine cevap verecek şekilde davranmıştır. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yoğunlaşacak şekilde, yasadışı göç ve istihdamla mücadele konusunda yasal çerçevenin belirlenmesi, sınırların korunması ve yasadışı göçle mücadele, vize türleri konusunda AB ile uyumun sağlanması, personel eğitimi, Türkiye nin tüm sınır kapıları ile yeşil ve mavi sınırlarında görev yapmak üzere profesyonel bir sınır güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili çalışmalar yapılması gibi taahhütlerde bulunulmuştur. İçişleri Bakanlığı na bağlı sınır yönetim biriminin kurulması için gerekli yasal ve teknik düzenlemelerin yapılması ile ilgili çalışmalar yılları arasına yayılmıştır yılında çıkarılan Entegre Sınır Yönetimi konulu Başbakanlık Genelgesi (Genelge No. 2010/15, RG , ) ile, mevzuatımızın AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi, tüm sınır kapıları ile kara ve deniz sınırlarında görev yapmak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı profesyonel bir sınır güvenlik teşkilatı kurulması amaçlanmış ve Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurularak, çalışmalara başlamıştır. AB ile benzer şekilde, Türkiye de, yalnızca sınırlarını korumaya yönelik düzenlemeler yanında, farklı alanlarda destekleyici düzenlemeler yapmıştır. Öncelikle, 2004 yılında gözden geçirilen Türk Ceza Yasası (Kanun No. 5237, ), uluslararası alanda yoğun bir şekilde ortaya çıkan sınıraşan suç örgütlerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı (madde 79) ve insan ticareti (madde 80) suçlarını da kapsamıştır yılında gözden geçirilen, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda (Kanun No. 4817, ), kişilerin Türkiye de kayıt dışı statüde kalmalarını zorlaştıracak düzenlemeler içermektedir. Burada, izinsiz yabancı işçi çalıştıran kişiye 5000 TL, 210

15 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ izinsiz çalışan kişiye ise 500 TL para cezası verilmesi öngörülmüştür (Kanun No 4817, Madde 21). Türkiye, AB üyesi ülkelere sığınma talebinde bulunacak kişilerin göç güzergahları üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye de, son dönemde artan bir sığınmacı nüfus da mevcuttur. Türkiye nin yasal düzenlemeleri gereği, burada mültecilik statüsü alamayacak kişiler, oldukça uzun süreler mülteci olarak kabul edilecekleri ülkeyi ararken Türkiye de kalmaktadırlar. Buna ek olarak, uluslararası insan hakları hukuku gereği, geldiği yerde baskı ve şiddet tehditi altında olacağından, geriye gönderilemeyecek kişiler de mevcuttur. Yasal statüsü netleştirilemeyen ve dolayısıyla çoğunlukla kayıt dışı olarak Türkiye de kalan bu kesim, yasadışı göç konusunun Türkiye için en zor kısmını oluşturmaktadır. Herşeyden once, bu statüde kaç kişi olduğunu bilmek, politika oluşturma sürecinde son derece belirleyicidir. Son dönemde, bu kişilerle ilgili artan insan hakları ihlalleri eleştirileri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nde bu konuda Türkiye aleyhine çıkan ihlal kararları 1, bu alandaki düzenlemeleri hızlandırmıştır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında birbirini tamamlayan, iki genelge hazırlanmıştır. Bunlardan biri, 2009 yılında oluşturulan Yasadışı Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışmaları sonucunda, Mart 2010 da çıkarılan dir (Genelge No. 2010/22). Bu genelgede, kayıtdışı göçmenlerle karşılaşılan durumlarda alınacak tedbirler, kayıtdışı göçmenlerin yakalanmasından itibaren yapılması gereken işlemler ve geri gönderme merkezleriyle sınırdışı işlemleri esnasında uyulması gereken temel esaslar ele alınmıştır. Bu alandaki temel düzenleme niteliğinde olan söz konusu genelge, her ildeki yasadışı göçmen trafiğinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere uygun kapasite ve koşullarda geri gönderme merkezlerinin kurulmasını öngörmüştür. Genelge, geri gönderme merkezlerindeki fiziksel koşul- 1 İlgili bazı kararlar: Case of Abdolkhani and Karimnia v. Turkey Application Nr /08, 22/09/2009: Case of Z.N.S v. Turkey Application Nr /08, : Case of Charahili v. Turkey Application Nr /07, ; Case of Tehrani and Others v. Turkey Application Nr /08, 41626/08, 43616/08, ; Case of Keshmiri v. Turkey Application Nr /08, ; Case of Ranjbar and Others v. Turkey Application Nr /07,

16 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER lar, göçmenlerin barınma koşulları ve temel haklarının korunması ile ilgili ayrıntılı düzenleme getirirken, ilgili yetkililerle personelin keyfi davranışlarını önlemek adına takip edilmesi gereken başlıca standart ve uygulamaları da saptamıştır. Ayrıca, bu genelgenin uygulanabilmesi için, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programları kapsamında mülteciler/sığınmacılar için kabul, tarama ve barınma merkezleri ile kayıtdışı göçmenler için geri gönderme merkezlerinin kurulması amacıyla 81,9 milyon Avro bütçeli iki proje başlatılmıştır. Diğer genelge ise, yine Mart 2010 tarihinde sığınmacı ve mültecilerin sorunlarına ilişkin olarak hazırlanmış olan İçişleri Bakanlığı genelgesidir (Genelge No, 2010/23). Bu genelge, kişilere, güvenlik güçleri tarafından yasadışı statüde yakalansalar dahi, sığınma başvurusu yapma olanağı tanınmasını ve kendilerine yabancılar numarası verilmesini düzenlemiştir. Böylelikle, bu kişilerin kayıt altına alınması ve ülkede yasadışı statüde kalmanın önlenmesi hedeflenmiştir. Son dönemde, tüm bu düzenlemeleri biraraya getirecek ve Türkiye deki önemli bir boşluğu dolduracak olan İltica Yasası çalışmaları da hız kazanmıştır. Paralel şekilde Yabancılar Yasası da yeniden düzenlenmektedir. AB ile bu alandaki uyuma yönelik düzenlemelerin yılları arasına yayıldığı düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllarda Türkiye nin farklı alanlarda yeni düzenlemelerle uyum sürecine devam edeceği görülmektedir. Sonuç AB, ortak göç ve sığınma politikası oluşturma hedefini somutlaştırdığı Amsterdam Anlaşması sonrası dönemi, Tampere ( ), Lahey ( ) ve Stockholm Programları ( ) ile beşer yıllık dönemler şeklinde düzenlenleyerek, bu süreçte, AB dış sınırlarının korunması konunusu öne çıkarmıştır. Geçtiğimiz 10 yıl, sınır yönetimi alanındaki düzenlemelerin, küresel çaptaki krizlerin ve buna yönelik tehdit algısının da yoğunluk kazandığı bir sürece işaret etmektedir. AB temel olarak, dışarıdan gelecek herhangi bir nedenle, AB Tek Pazarı na ve bu alandaki özgürlük ve güvenlik ortamına zarar 212

17 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ gelmemesini düşünmektedir. Bu duruma paralel şekilde, AB de yasadışı göçün önlenmesine yönelik düzenlemelerin de, son 10 yılda hız kazandığı gözlenmektedir. Yasadışı göçün önlenmesinde sınırların korunması birincil derecede önemlidir. Ancak teknoloji, ulaşım ve haberleşme gibi olanakların arttığı günümüzde herşey gibi insan hareketleri de küreselleşmiştir. Göç güzergahları çeşitlenmiş, göç eden kişi sayısı artmış ve göç konusu sadece hedef ülkelerin sınır koruma önlemleriyle çözebilecekleri bir olay olmaktan çıkmıştır. AB de, 2015 yılına kadar planlamış olduğu göç yönetimi konusunda, sınırlarının etkin kontrolünün sağlanmasına ve yasadışı girişlerin önlenmesine özel önem vermektedir. Bu bağlamda, Schengen ve Dublin sistemi gibi ortak mekanizmalar kurmuş ve bu sistemleri Schengen Bilgi Sistemi, EURODAC sistemi gibi teknolojik sistemlerle destekleyerek, etkin kontrol sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapmıştır. Sınırlardan girişlere yönelik sistemlere, 2011 yılı içinde, Komisyon tarafından hazırlanarak, Konsey e iletilecek yeni düzenlemeler de eklenecektir. Sınır yönetimi alanındaki bu düzenlemeleri destekleyici ek mekanizmalar, küresel göç hareketleri karşısında yasadışılığın engellenmesi açısından belirleyici hale gelmiştir. Bu bağlamda AB içinde, taşıyıcılara, işverenlere, genel olarak iş piyasasına ve ceza alanına yönelik düzenlemeler yapılarak, AB topraklarında yasadışı barınma olanaklarının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Adaylık sürecinde bir ülke olarak, Türkiye nin sınır yönetimi, AB açısından son derece önemlidir. Çünkü Türkiye bazı durumlarda hedef ülke olarak da değerlendirilmekle birlikte, aynı zamanda, uluslararası göç yollarının kavşağında bulunan ve birçok göçmenin ulaşmak istediği hedef ülkelerin olduğu AB ye giden yolda bir transit ülkedir. Bu durumda Türkiye nin sınılarını nasıl koruduğu AB de göç ve sınır yönetimi konusunda belirleyicidir. Ancak buna ek olarak, Türkiye de yasadışı bir şekilde kalmanın ne kadar olanaklı olduğu ve bu durumun, Türkiye idaresi tarafından ne kadar kontrol edilebildiği de, hem AB, hem de Türkiye açısından son derece önemlidir. 213

18 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Göç konusunda yasadışılığın önlenmesi konusunda Türkiye de yapılan düzenlemeler, üyelik müzakerelerinin resmen başladığı 2005 yılından sonra hız kazanmıştır. Bu süreçte, AB ye paralel şekilde, Türkiye de de sınır yönetimi konusunun önceliğini koruduğu görülmektedir. Ancak yine AB ye benzer şekilde, yabancı numarası verilerek, ülkedeki yabancıların kayıt altına alınması, izinsiz yabancı çalıştıranlara ve izinsiz çalışanlara cezalar verilmesi gibi, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin Türk Ceza Kanunu nda yer almasının yanında, konuyla ilgili yasalaşma çalışmalarının hız kazanması gibi destekleyici düzenlemelerle, sınır kontrolüne ek mekanizmaların devreye sokulduğu görülmektedir. Önümüzdeki dönem, hem AB hem de Türkiye için, yasadışı göçün engellenmesi konusunun kapsamlı şekilde ve ülkeler arasında geniş işbirlikleriyle ilerleyeceği bir süreci göstermektedir. Kaynakça 2008 yılı Ulusal Programı. Kaynak: php?p=42260&l=1 ( ). Council Decision. (18 February 2008). The principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey and repealing Decision 2006/35/EC Kaynak: (Erişim Tarih: ). COM. (2006). 733 final. Communication from the Commission: Reinforcing the management of the European Union s maritime borders, COM. (2008). 68 final. Communication of 13 Febraury 2008 from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Examining the creation of a European border surveillance system (EUROSUR), COM. (2010). 171 final. Legislative Proposal to set up Entry-Exit System (EES), Legislative proposal to set up Registred Traveller Programme (RTP), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee of the Region, Action Plan Implementing the Stockholm Programme. Brussels: COM. (2008). 359 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 17 June 2008, A Common Immigration Policy for Europe: Principles, Actions and Tools, Not published in the Official Journal. 214

19 YASADIŞI GÖÇÜN KONTROLÜNDE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİN ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Council Decision 2004/573/EC of 29 April 2004 on the organization of joint flights for removals from the territory of two or more Member States of third-country nationals who are subjects of individual removal orders, OJ L 261, Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passanger data, OJ L 261, Council Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, OJ L 348, Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the condition of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment, OJ L 155, Council Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals, OJ L 168, Council Directive, 2004/81/EC on the residence permit issued to Non-EU Member Country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities, OJ L 261, Council of the European Union document 17024/09. Stockholm Program. Brussels. Council Regulation (2003). No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member States responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a thirdcountry national, OJ L 50, Council Regulation (2004). No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, OJ L 349, Düvell, F. (2006). Illegal Immigration in Europe Beyond Control?, Palgrave: McMillan. European Council (2000). Regulation No.2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, OJ L 316, European Council (2008). Regulation No 1104/2008 ve Council Decision 2008/839. Schengen Information System. OJ L 299, Genelge No. 2010/15, Entegre Sınır Yönetimi Konulu Başbakanlık Genelgesi. RG Sayı: 27592,

20 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Genelge 2010/22, Yasadışı Göçle Mücadele ile İlgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Mart Kaynak: (Erişim Tarihi: ). Genelge No. 2010/23. Mülteciler ve İkamet Harcına İlişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi. Mart Kaynak: (Erişim Tarihi: ). International Labour Organization (2005). International Labour Organization s Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy Kaynak: docname--kd00096/index.htm (Erişim Tarihi: ). International Organization of Migration (2010). Migrants population Kaynak: (Erişim Tarihi: ). Kanun No 5237, , Kaynak: html, (Erişim Tarihi: ). Kanun No. 4817, , Kaynak: html/1219.html (Erişim Tarihi: ). Kanun No. 4817, Madde 21 Cezai Hükümler, Değişik madde: 23/01/ S.K./499.mad). Schengen Convention. Kaynak: ( ). SEC (2009), 320. Commission Staff Working Document. Third Annual Report on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents, Brussels, Treaty of Lisbon ( ). Amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community signed at Lisbon, , English edition, OJ C 306, Vol.50. Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (18 Şubat 2008). Kaynak: tr/files/ AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf (Erişim Tarihi: ). United Nations. (2010). United Nations Trends in Total Migrant Stock: The 2008 Revision. Kaynak: (Erişim Tarihi: ). 216

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNSÖZ içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU III I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Süreci... 5 A. Göç ve İltica

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ Geri kabul anlaşmaları, genel olarak, bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği ( AB ) iç pazarı, kurucu antlaşmaca içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

İltica Kararına İtiraz Usulleri

İltica Kararına İtiraz Usulleri ULUSAL EYLEM PLANININ UYGULAMASINDAN SORUMLU BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR ULUSAL EYLEM PLANI FAALİYET VE TAVSİYELERİ Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ıhtisas biriminin

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. KKTC Mülteci Hukuku Programı VOLKAN GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinatörü multeci@amnesty.org.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. KKTC Mülteci Hukuku Programı VOLKAN GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinatörü multeci@amnesty.org. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi KKTC Mülteci Hukuku Programı VOLKAN GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinatörü multeci@amnesty.org.tr TÜRKİYE İLTİCA MEVZUATI Anayasa 90. Madde ile Uluslararası Sözleşmeler

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet Başvuru sahibi İran İşçi-Komünist Partisi ile İran daki İran Eşitlik ve Özgürlük İçin

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA

ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA ÇALIŞTAY ve ZİRVE BULGULARI KASIM 2016, ŞANLIURFA Dr. Leyla ŞEN UCLG-MEWA Mevcut Durum Bölge, özellikle Şanlıurfa yoksul mültecilerin başkenti Güvenlik önemli ve hassas bir konu: Uyuşturucu ve madde bağımlılığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2016 N201611 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu (Metnin orijinali European Stability Initiative tarafından

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel - İstanbul ) 2. Dünya Savaşı sonunda harap olmuş

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 226 Turizm Sektörü Turizm Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Turizm Stratejisi 2. Eylem Planı Eğitim başlığı altında istihdama ilişkin iki tedbire yer verilmiştir.

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANALİZİ

BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANALİZİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANALİZİ Melih Özsöz, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Avrupa Komisyonu, Türkiye ile vize serbestliğine

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı, LSE Health

Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı, LSE Health Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? GSS Avrupalılığı Sağlamada Ne Ölçüde Etklili Olur? Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı, LSE Health Sağlığa

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Mevcut Yem Mevzuatımızda Benzerlikler ve Aykırılıklar. Dr. Gökalp Aydın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Mevcut Yem Mevzuatımızda Benzerlikler ve Aykırılıklar. Dr. Gökalp Aydın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Mevcut Yem Mevzuatımızda Benzerlikler ve Aykırılıklar Dr. Gökalp Aydın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM Mevcut Yem Mevzuatımız Yasal Çerçeve 1734 Sayılı Yem Kanunu Yürürlüğe

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 Reform Eylem Grubu nun (REG) üçüncü toplantısı, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında REG üyeleri Avrupa Birliği Bakanı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 95 Ekim 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANALİZİ Melih Özsöz, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 110 Ocak 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SAFLARI SIKILAŞTIRIYOR: ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı Araştırma Müdürü 0 İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı