Kolorektal Kanserler. Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kolorektal Kanserler. Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK"

Transkript

1 Kolorektal Kanserler Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

2

3

4 Kolon duvarı İçten dışa; Mukoza Submukoza Sirküler kas tabakası Longitidunal kas tabakası Seroza

5

6 Kolon Kanseri Kolon ve rektum kanseri gastrointestinal sistemin sık görülen kanserleridir. Kadınlarda memeden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostattan sonra üçüncü sıradadır. Rektum kanseri erkeklerde kolon kanseri ise kadınlarda biraz daha sıktır. Genellikle yaşlı kişilerde görülür. Kolorektal kanserlerin % 6-8 i 40 yaş altı insanlarda ortaya çıkmaktadır. Ailesel yada kalıtsal olanlarda ortaya çıkış daha erken olup genellikle 30 lu yaşlardır.

7 Epidemiyoloji Kansere bağlı 3.ölüm nedeni AC ve meme AC ve prostat Ülkemiz verileri 2006 Türk İstatistik Yıllığı Kolon ve rektum kanseri insidans yüzbinde 12.5, yüzbinde 18.2 KRK ın görülme sıklığı 50 yaşından sonra giderek artar ve 80 yaşında maksimale ulaşır. Ortalama yaş 63 dür. Kolon Ca insidansı kadınlarda erkeklerden daha fazla olmasına karşın, rektum Ca da bu oran terstir. Sağ kolon Ca lar kadınlarda sol kolon Ca lar ise erkeklerde daha sıktır.

8 Kolon Kanseri Tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte Kalıtsal yatkınlık Çevresel faktörler suçlanmaktadır

9 Çevresel Faktörler Diyet Doymamış hayvansal yağlar Aşırı doymuş bitkisel yağlar Tütsülenmiş, kızarmış yiyecekler Fazla et ve yağ tüketimi Lifli gıdalar koruyucu A, C, E ve selenyum koruyucu Kanserojen maddeler Safra tuzları, gıda koruyucu maddeler, alkol, iyonize radyasyon Ülseratif kolit Crohn hastalığı

10 Etiyoloji Kolesistektomi : Kolesistektomiden sonra safra asitlerinin kompozisyonu değiştiği için ileumdan yeterince safra asidi emilemez ve büyük bir kısmı kolona geçerek mukozada proliferatif aktiviteyi arttırır. Ureterosigmoidostomi sonrası idrarın kendisi ve içindeki karsinojenlere bağlı olarak KRK insidansı artar. Hormonal Faktörler : Akromegali, Hiperparatiroidi Gastrin, Östrojen ve Androjen, İnsuline growt faktör ve somatomedin

11 Kolon Kanseri Temel oluşturan bazı genetik hastalıklar şunlardır: 1-Lynch sendromu (I-II) (nonpolipozıs kalıtsal kolon kanseri ) 2- Familial adenomatozis polipozis 3- Akkiz somatik genetik defektler

12 HEREDİTER NONPOLİPOZİS KOLOREKTAL KARSİNOMA Herediter nonpolipozis kolorektal karsinoma (HNPCC) sendromları Lynch l ve ll sendromları olarak ta bilinir. Lynch l de otozomal dominant geçiş vardır. Polip yokluğunda özellikle splenik fleksura proksimalinde kolon kanseri gözlenir, yanısıra %5-10 vakada senkron ve 10 yılda % 40 oranında rastlanılacak şekilde metakron kolonik kanserine de rastlanır. Lynch ll de ise aynı durumla birlikte ekstrakolonik kanserler gözlenir. Başta endometrial ve over Ca olmak üzere mide, larinks, üreter, meme, prostat, mesane, MM, deri, renal pelvis, pankreas,ince barsak ve safra kanalı karsinomaları bulunur.

13 HNPCC li hastalarda kolon Ca genelde yaşları arasında görülür. Bu hastalığın tanınmasında Amsterdam Kriterleri olarak bilinen üç tane kriter kulanılmaktadır. Lynch sendromlu hastalar tüm kolon karsinomlarının %4-6 sını oluşturur. Bu sendromda müsinöz tip Ca lar artmıştır. sıklıkla proksimal kolonda yerleşirler. MMR geni çoğunlukla bozuktur. 5 çeşidi vardır. Özellikle hmlh1 ve hmsh2 % 95 olgudan sorumludur.msh 6 metaztatik atipik hastalıkla birliktedir. MisMatch Repair (MMR), Amsterdam Kriterleri 1. Üç veya daha fazla yakınında kolorektal kanser, 2. Bunlardan birinin 1. derecede akraba olması, 3. En az 2 nesilde kolorektal kanser görülmesi, 4. Kolorektal kanser gelişen akrabaların birinin 50 yaş ve altında olması.

14 FAP Polipler 15 yaş civarında görülür Tedavi edilmezse %90 da 40 yaş öncesi kanser gelişir FAP tanısı sonrası; genetik testler, + aileye Aile; genetik testler, 1.derece akraba kolonoskopi KRK tanısı alan FAP hastalarının 5 yıllık sağkalımı %27

15 75 % Sporadik 25 % risk taşıyan insanlarda 15 % - 25 % aile öyküsü olanlar 4 % - 7 % HNPKK 1 % FAP 1 % İBH

16 Etiyoloji-Genetik Faktörler Kolon Ca'nın, %5-10 unun ailesel eğilimi olan kişilerde görülmesi, KRK olan kişilerin yaklaşık 1/3 ünde birinci derece akrabalarda kanserin bulunması ve KRK ine yakalanan olguların birinci dereceden akrabalarında bu hastalığa yakalanma ve mortalite oranının normal populasyondaki bireylere oranla 3 kat daha fazla olması, KRK in etiyolojisinde genetik eğilimi düşündürmektedir. Kalıtsal KRK in iyi tanımlanmış 2 şekli vardır. Kript hücrelerinin büyümesinin regülasyonundaki bozukluk nedeniyle kriptlerin proliferatif fonksiyonunun artışı sonucu görülen FAP. Genellikle mutasyona uğramış DNA ''eşleme hatası tamir'' genlerinin kalıtımla otozomal dominant geçişi sonucu meydana gelen Nonpolipozis KRK (Lynch Sendromu) dur.

17 KRK gelişimi için risk faktörleri Özgeçmişinde KR adenom veya adenokarsinom, Aile anamnezinde adenomatöz polip, KRK, herediter nonpolipozis KRK ve polipozis sendromları saptanması, Yüksek oranda yağ ve düşük oranda lif içeren diyetle beslenme, İnflamatuar barsak hastalığı olması, Önceden tanı konmuş endometrium, over veya meme Ca.

18 Onkogenezis Yapılan biyogenetik çalışmalar sonucunda: Normal kolon hücrelerinin önce ras onkojen mutasyonuyla adenomlar meydana gelir. APC ve DCC (deleted in colon cancer) kromozomlarındaki allel kayıpları KR epitel hücrelerinde transformasyona yol açar. p53 mutasyonu sonucu karsinom oluşur.

19 Patolojik evreler KRK ın gelişmesinde klinik olarak 3 evre olduğu gösterilmiştir. Preneoplastik evre : kolonik mukozada hiperproliferasyon ve displazi; Prekanseröz evre : sırasıyla tubuler, tubulovillöz ve villöz adenom; Karsinom evresi : önce insitu, sonra invaziv karsinoma, daha sonra da metastaz gelişir.

20

21 Makroskobik Patoloji KRK lar makroskobik olarak polipoid (proliferatif), ülseratif ve skiröz (annuler) olabilirler. Polipoid tip sıklıkla çekum, asandan kolon ve rektumda görülür. İleri dönemde neoplazm ülserleşir, kanamaya sebep olur ve ancak büyük kitleler tıkanma yaparlar. Çoğu zaman iyi diferansiye tümörlerdir. Annuler tümörler tipik olarak desenden kolon ve rektumun 1/3 üst bölümünde görülür. Bu tümörler barsak duvarını çevreleme ve onu daraltma eğilimindedirler. Annuler patolojilerin çoğu ileri dönemlerde metastaz yapma eğilimindedirler.

22 Ekzofitik/ Fungatif (vejetan)- intraluminal Ülseratif intramural Diffüz infiltratif (linitis plastika)- hafif endofitik Annüler Duvarı çepeçevre tutup lümeni daraltan proksimal kolon ekzofitik transvers ve inen kolon endofitik ve annüler müsinöz mukus dolu kistik alanlar

23

24

25 Çoğu sigmoid kolon ve rektumda %30 rektum %28 sigmoid %9 inen kolon %11 transvers kolon %9 çıkan kolon %13 çekum Son yıllarda sağ kolon kanseri oranı artmaktadır

26 Lokalizasyon KRK ların %55-60 ı rektosigmoid, %15-20 si çıkan kolon ve çekum, %10-15 i inen kolon ve %5-10 u ise transvers kolonda yerleşir. %5 i ise multisentrik yerleşimlidir.

27

28 Semptom ve belirtiler Genellikle özgül olmayan şikayetler ortaya çıkar. Rektal kanama Barsak alışkanlıklarında değişiklikler Karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar Bunlar tümörün lokalizasyonu ve hastalığın evresi ile değişiklikler gösterir.

29 Sağ kolon tümörleri barsak alışkanlıklarında belirgin değişikliğe yol açmaz kanama daha ön plandadır Sol kolon tümörleri Karnın alt kadranlarda ağrı Barsak alışkanlıklarında değişiklikler kırmızı renkli rektal kanamalar Kilo kaybı Akut semptomlar ilk belirti olabilir Obstrüksiyon perforasyon % 10 hasta tam tıkanma ile başvurur.

30 Kolon ve Rektum Kanserinin Bulguları Erken Kanser Dönemi 1. Hiç bulgu vermez 2. Hafif karın ağrısı 3. Gazlanma, şişkinlik İleri dönem/sağ kolon 1. Künt karın ağrısı 2. Anemi+dışkıda gizli kan 3. Sağ alt kadranda kitle %10

31 Kolon ve Rektum Kanserinin Bulguları İleri dönem/sol kolon - Barsak alışkanlığında değişme - RektalKanama(hematoke zya veya beklemiş kan) - Tıkanma %30 İleri dönem/rektum - Barsak alışkanlığında değişme - Rektal kanama(hematokezya) -Tenesmus, - Kalibre incelmesi, yetersiz boşalma, müküs deşarjı, dolgunluk hissi, pelvik ağrı

32 Kolon ve rektum Kanserinde Tanı Öykü (aile hikayesi, barsak alışkanlığında değişme, kanama, müküs deşarjı, tenesmus, halsizlik, zayıflama, solukluk, efor kapasitesinde azalma, düşme...) Fizik Muayene (solukluk, zayıflık, KC, karında kitle, inguinal LAP) Rektal Tuşe (kan, müküs, kitle) Simoidoskopi,Kolonoskopi (polip, kanser, diğer kanama nedenleri, darlık, bx) Çift kontrast kolon grafisi (kitle, omuz işareti, yenmiş elma manzarası, rijidite, çift kontur, darlık, obstrüksiyon) Sanal kolonoskopi Abdominal BT (kitle, duvar kalınlaşması, çevreye invazyon, LAPler, KC metastazı) ERUS (rektumda mukoza ve altına invaze kitle, LAP) CEA (postop dönemde yükselen CEA) Akciğer grafisi, toraks BT (Akciğer metastazı)

33 Kolon ve rektum kanserinde Tanı Rektal Muayene (tuşe) ile %10 tanı konur. Rijit Rektosigmoidoskop ile %25 i tanınır. Fleksibl sigmoidoskop ile tanı %50 dir. Kolonoskop ile %90 ı saptanabilir. Barsak temizliği gerekir. Küçük polip ve kanserlerin tanısında başarılı. Biyopsi ve polipektomi ile tanı ve tedavi edilebilir.

34 Yayılım Yolları * DİREKT YAYILIM * HEMATOJEN YAYILIM (Karaciğer, Akciğer, Kemik, Beyin) * BÖLGESEL LENF NODLARINA YAYILIM (Epikolik, Parakolik, İntermediyer, Prinsipal) * YERÇEKİMİNE BAĞLI YAYILIM (Periton içi) * İNTRALÜMİNAL METASTAZ

35 Evreleme Amaç; yayılımı belirlemek, sağkalımı tahmin etmek, tedaviyi belirlemek, farklı merkezlerdeki hastaları ve tedavileri karşılaştırmak Dukes sınıflaması; kolon duvarı yayılımı ve LN durumu A duvarda sınırlı B duvarı aşmış, bölgesel LAP yok C bölgesel LAP D uzak metastaz TNM; Evre 1=Dukes A, Evre 2=Dukes B, Evre 3=Dukes C, Evre 4=Dukes D

36

37 Primer tümör (T) Tx- Primer tümör hakkında bilgi yok T0- Bilinen tümör yok Tis- Karsinomina in situ T1- Tümör submukozaya ulaşmış T2- Tümör mukülaris porpriaya ulaşmış T3- Tümör subserozaya veya peritonize olmayan perirektal, perikolik dokulara ulaşmış T4- Tümör viseral peritonu aşmış ve çevre dokuları invaze etmiş

38 Bölgesel lenf bezi tutulumu (N) Nx- ilgili veri yok N0- Lenf bezi metastazı yok N1- Perikolik veya perirektal 1-3 lenf bezinde metastaz var N2- Perikolik veya perirektal 4 veya daha fazla lenf bezinde metastaz var N3- Ana vasküler yapılar botunca lenf bezi metastazı var Uzak Metastaz (M) Mx- Uzak metastaz hakkında bilgi yok M0- Uzak metastaz yok M1- Uzak metastaz var

39 Evreleme Evre 0 Tis No Mo Evre I T1 No Mo, T2 No Mo Evre II T3 No Mo, T4 No Mo Evre III Herhangi T, N1,2,3, Mo Evre IV Herhangi T, Herhangi N, M1

40 TEDAVİ Temel tedavi yöntemi cerrahidir Acil (Tıkanma, Perforasyon varlığında) Elektif (Küratif ya da palyatif) Kanserli kolon segmenti mezosu ve lenfatikleri ile tamamen çıkarılmalıdır Çevre dokulara invazyon varsa enblok rezeksiyon uygulanmalıdır. Barsak pasajı sağlanmalıdır.

41 Barsak hazırlığı Kolon ameliyatlarından sonra yara enfeksiyonu yada intraabdominal abse riski fazladır. Kolon içeriği mikrobiyolojik açıdan oldukça zengin bir ortamdır. Ameliyat öncesi mekanik ve mikrobiyolojik barsak temizliği yapmak gerekir

42 Cerrahi Sağ kolon tümörlerinde sağ kolektomi Hepatik fleksura yada transvers kolon yerleşimli tümörlerde genişletilmiş sağ kolektomi Sol kolon tümörlerinde sol kolektomi Sigmoid kolon tümörlerinde segmenter sigmoid kolon rezeksiyonu yeterlidir. Multiple tümör ya da multiple neoplastik polip varsa tercih edilecek cerrahi subtotal kolektomidir.

43 REKTUM KANSERİ Büyük çoğunluğunu adenokarsinomlar oluşturur. Risk faktörleri ya da premalign lezyonlar aynıdır. Anal kanalın squamoz kanserleri ile rektumun adenokarsinomları birbirinden ayrılmalıdır. Pelvis içinde, dar alanda yerleşim gösterir. Sfinkter mekanizmasına yakınlığı dolayısıyla dar bir disseksiyon alanına sahiptir. Bazen küratif rezeksiyon için sfinkteri feda etmek ve kolostomi açmak bir gerekliliktir.

44 Alt rektum ve bir kısım orta rektum yerleşimli tümörlerde abdominoperineal rezeksiyon ( Miles Ameliyatı ) yapılır. Daha üst kısımlarda yerleşen tümörlerde ise anterior ya da low anterior rezeksiyon uygulanır. Metastatik hastalıkta tedavi kolon kanserleri ile aynıdır.

45 KRK larda Cerrahi Tedavi Çekum ve sağ kolon Ca larda: Sağ hemikolektomi Transvers kolon Ca larda : Transvers kolektomi Sol kolon Ca larda : Sol hemikolektomi Sigmoid Ca larda : Sigmoid kolektomi 1/3 proksimal rektum Ca larda Anterior rez. 1/3 orta rektum Ca larda : Low Ant. Rez. 1/3 distal rektum Ca larda : Abdomino-perineal rez.

46 Adjuvan Kemoterapi Birçok kemoteröpetik ajana karşı dirençlidir. Uygun cerrahi rezeksiyon sonrası yardımcı tedavi olarak avantaj sağlanmaktadır. En çok kullanılan ajanlar 5 Fuloruurasil (5 FU)+ Lökoverin veya 5 Fulorourasil (5 FU) + Levamizol kombinasyonları olup sağ kalımda belirli oranda artış sağlanmaktadır. En büyük yararlılık evre III kanserlerde sağlanır.

47 Takip Fizik muayene Sigmoidoskopi, Kolononoskopi Karaciğer fonksiyon testleri Akciğer grafisi Serum CEA düzeyi Görüntüleme yöntemleri ( batın USG, CT, MRI vs ) Her izlemde fizik muayene yapılır ve gaitada gizli kan araştırılır ve CEA düzeyine bakılır. İlk 2 yıl için 6 ay aralarla AC grafileri çekilmeli ve daha sonra yılda bir tekrarlanmalıdır. Kolonoskopi PO 6 ile 12. aylarda yapılmalı ve 2-3 yılda bir kolonoskopik incelemelere devam edilmelidir. Kolonoskopinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda Ba lu kolon grafileri çekilmelidir.

48 Kolonoskopi: en iyi Erken Tanı Yöntemidir 50 yaştan başlayarak, her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması en etkili kanser tarama çalışmasıdır. Sonnenberg A, Delco F, Inadomi J M: Cost-effectiveness of colonoscopy in screening for colorectal cancer. Ann Intern Med 2000;133:

49 Kolonoskopi: en iyi Erken Tanı Yöntemidir Yüksek risk varsa kolonoskopi 2 yılda bir yapılmalıdır Yüksek Risk Kolon kanseri veya kanserojen polipli olgular Kolon kanser veya kanserojen polipli 1. derece akrabası olanlar Kalıtsal ve ailesel kolon kanseri-polip öyküsü İnflamatuvar barsak hastalığı olanlar

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK 1 Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK KOLOREKTAL KANSERLER GİS in en çok rastlanan tümörleridir. Dünyada erkeklerde KRK lar AC Ca'lardan, kadınlarda meme Ca'lardan sonra 2. sıklıkta görülürler. Ülkemizde ise KRK malign

Detaylı

KOLON KANSERİ. Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KOLON KANSERİ. Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLON KANSERİ Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLON KANSERİ GİS İN EN ÇOK RASTLANAN TÜMÖRLERİDİR. ERKEKLERDE: AKC KANSERİNDEN KADINLARDA MEME KANSERİNDEN SONRA EN SIK RASTLANAN

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOGENEZİSTE MİKRO RNA NIN ROLÜ

KOLOREKTAL KARSİNOGENEZİSTE MİKRO RNA NIN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOLOREKTAL KARSİNOGENEZİSTE MİKRO RNA NIN ROLÜ Dr. Ferda KÖKSAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hikmet AKKIZ ADANA-2011 TEŞEKKÜR

Detaylı

70 YAġ ÜSTÜ KOLON KANSERĠ TANISI ALAN HASTALAR ĠLE 50 YAġ ALTI KOLON KANSERLĠ HASTALARIN KLĠNĠK VE PATOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

70 YAġ ÜSTÜ KOLON KANSERĠ TANISI ALAN HASTALAR ĠLE 50 YAġ ALTI KOLON KANSERLĠ HASTALARIN KLĠNĠK VE PATOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 1993 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 70 YAġ ÜSTÜ KOLON KANSERĠ TANISI ALAN HASTALAR ĠLE 50 YAġ ALTI KOLON KANSERLĠ HASTALARIN KLĠNĠK VE PATOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER 7 KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dr. Işınsu KUZU Dr. M. Ayhan KUZU Kolorektal kanser kadınlarda ve erkeklerde en sık gözlenen kanserlerden olmakla beraber,

Detaylı

KOLON KANSERĐ. Epidemiyoloji. Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı

KOLON KANSERĐ. Epidemiyoloji. Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı 1 KOLON KANSERĐ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Epidemiyoloji Kolorektal kanser, görülme sıklığı bakımından tüm kanserler arasında meme, prostat ve akciğer kanserlerinden son 4.sırada yer almakta ve erkek ve kadınlarda

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

KOLON POLĠPLERĠ. Polipler histolojik tiplerine göre 4 gruba ayrılırlar. 1-Neoplastik Polipler: Tubuler. adenoma,villöz adenoma,tübülovillöz adenoma.

KOLON POLĠPLERĠ. Polipler histolojik tiplerine göre 4 gruba ayrılırlar. 1-Neoplastik Polipler: Tubuler. adenoma,villöz adenoma,tübülovillöz adenoma. KOLON POLĠPLERĠ Polip terimi nonspesifik bir terim olup histolojik yapısına bakmaksızın intestinal mukoza yüzeyinden lümene doğru herhangi bir çıkıntıyı tarif eder. Polipler histolojik tiplerine göre 4

Detaylı

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 BENİGN TÜMÖRLERİ : Gastroskopide %2-5 oranındadır. Polip, adenom, leiomyom, nörofibrom, lipom, vasküler tümörler. Mide polipleri:50-60 yaşlarında

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

GİS TRAKTUS KANSERLERİ. Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİS TRAKTUS KANSERLERİ. Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı GİS TRAKTUS KANSERLERİ Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ÖZEFAGUS KANSERLERİ Sıklık sıralamasında 6. dır. SCC son 25 yılda azaldı SCC nin özefagus kanseri

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

METASTATİK MİDE KANSERİNDE EGFR, MTOR, HER-2 DURUMUNUN PROGNOSTİK VE PREDİKTİF ÖNEMİ

METASTATİK MİDE KANSERİNDE EGFR, MTOR, HER-2 DURUMUNUN PROGNOSTİK VE PREDİKTİF ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI METASTATİK MİDE KANSERİNDE EGFR, MTOR, HER-2 DURUMUNUN PROGNOSTİK VE PREDİKTİF ÖNEMİ Dr. Kübra AYDIN

Detaylı

Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kanserle Dans Derneği Yayınları Eylül - 2013 İçindekiler 01 02 03 04 06 08 09 10 11

Detaylı

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Endoskopi indikasyonları Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ALT GIS ENDOSKOPİSİ KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler dünyada ve ülkemizde 4.sıklıkla görülürler. Kansere bağlı ölüm sebebleri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi

Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 271-279 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 223-237 Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı