Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310713"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:. 5 Genel bilgiler Yüksek frekansl enerjinin etkileri.. 5 Güvenlik bilgileri Trafik emniyeti.. 5 Arabay sürerken telefon etmek Montaj / Kurma... Aksesuarlar Ksa açklamalar.. 12 µletme türünün seçilmesi Audio iµletmesi KeyCard ve SIM-Card. 8 Genel bilgiler... 8 kinci KeyCard / SIM-Card..

3 . 8 Yabanc bir KeyCard Cihazn çalµtrlmaya baµlanmas.... Göstergedeki yazlar için dil seçimi... 9 KeyCard'n / SIM-Card'n çkarlmas KeyCard' / SIM-Card' programlamak... 9 DSC Programlama modu. 10 Radyo kimlik bilgilerinin gösterilmesi Hrszla karµ korunma bilgilerinin optik görüntülenmesi KeyCard'n / SIM-Card'n bakm ve muhafazas AF - Alternatif-Frekans REG - Yerel.. 19 Frekans bandnn seçilmesi Radyo istasyonunun ayarlanmas Radyo istasyonunun otomatik aranmas / Radyo istasyonunun elden ayarlanmas << / >> Dorudan frekans girilmesi.... Radyo istasyonunun kaydedilmesi.. Stereo - Mono arasnda deiµmek (sadece FM).. 21 Kaset çalma fonksiyonu Kasetin cihaza taklmas

4 Kasetin cihazdan çkarlmas Bandn hzl öne / geriye sarlmas.. 23 S-CPS ile müzik parças seçilmesi.. 24 Bant istikametinin deiµtirilmesi (Autoreverse) Bant türünün tannmas ve ayarn deiµmesi Dolby B NR*.. 24 RM (Radio Monitor) ile hzl bant sarlrken radyo dinlenmesi Bakm hakknda bilgiler CD-Deiµtirici fonksiyonu (opsiyon) Changer fonksiyonunun açlmas CD ve müzik parças seçimi.. 26 MIX Radio Telephone Trafik anonslarnn RDS-EON ile alnmas Trafik anonslarna öncelik tannma fonksiyonunun açlp kapatlmas DSC ile programlama DSC ile fabrika çkµnda yaplmµ olan temel ayarlara genel bakµ...

5 ENGLSH Telefon Radio Radyonun RDS sistemi ile çalµtrlmas Trafik anonslarnn ve uyar sinyalinin ses yüksekliklerinin ayarlanmas Akustik uyar sinyali Akustik uyar sinyalinin kapatlmas.. 22 Otomatik arama fonksiyonunun baµlatlmas Radyo çindekiler - Telefon Telefon fonksiyonu Genel bilgiler stimdat PIN-Code (µahsi kodunuz) SIM-Card' takmak / PIN kodunu girmek SIM-Card'n kilitlenmesinin açlmas lk basit telefon görüµmesi GSM stimdat Manüel set ile telefon etmek (aksesuar)...

6 . 43 Fiyat birim ayar Akustik kontrol PIN Kodu.. 53 Giriµ kodunun deiµtirilmesi Komple silme Harici alarm Ahizesiz konuµma kanal Bir görüµme esnasnda TA Setup menüsündeki, fabrika çkµnda cihazn sahip olduu temel ayarlara genel bakµ.. 55 Cihazn telefon kitab menüsü Bir isim/tekst nasl girilir? Girme iµleminin baµlatlmas. 45 Harflerin / µaretlerin girilmesi

7 45 Büyük ve küçük harfler 45 Giriµ pozisyonunun hareket ettirilmesi.. 45 Eklemek Silmek. 45 Kaytlar isimlere göre bulmak Kendi telefon numaranzn gösterilmesi Giriµin bloke edilmesi Kapasitenin kontrolü Bir kayt ilave etmek Pozisyonlara göre kayt bulmak. 48 Telefon hakknda ksa açklamalar. 36 Telefon etmek...

8 .. 40 GSM ebekesine balant kurulmas. 40 Telefon fonksiyonuna geçiµ Bir telefon numarasnn aranmas.. 40 Elden arama Ksa numaralar ile arama dorudan cihazn belleinden arama: dorudan SIM-Card'n belleinden arama: cihazn telefon kitabndan arama Son numarann tekrarlanmas Otomatik Elden Gelen bir görüµmeyi almak / sona erdirmek Görüµme esnasnda gelen baµka bir görüµmenin belli edilmesi (2. Görüµme)

9 ki görüµme arasnda deiµmek / Bir görüµmeyi bekleme pozisyonuna almak.. 42 Konferans µeklinde görüµmek Bir numaray arama menüsünde programlama Mailbox'un aranmas... Gelen mesajlar Mesaj seçmek.... Bir mesaj okumak.. Mesajlarn silinmesi Mesaj göndermek... ebeke seçimi.... Cell Broadcast... Görüµme sayac. Gelen görüµmelerin baµka bir numaraya devredilmesi...

10 Bir telefon numarasn arama fonksiyonunun kilitlenmesi Telefonun kilitlenmesi.. Sabit telefon numaralar... Kullanc gruplar Bir telefon numarasnn aranmas menüsündeki, fabrika çkµnda cihazn sahip olduu temel ayarlara genel bakµ DSC ile programlama Setup menüsü ile programlama Telefonun zil sesinin yükseklii.. 50 Ahizesiz konuµma sesinin yükseklii Ahizenin sesinin yükseklii Bir görüµmenin otomatik olarak kabul edilmesi Son telefon numarasnn otomatik olarak tekrar aranmas µletme modu Geniµ kapsaml menü Zil sesi sinyali Mesaj sinyali.

11 51 Telefon numaras girilmesi Görüµme kontrolü AOC Parametresi Sözlük Teknik özellikler Önemli bilgiler Emniyet standartlar Mobil telefon, ilgili devlet mercileri ve organizasyonlar tarafndan belirlenmiµ olan (örnein VDE Standartlar, DIN 0848) ve bu telefonlara uygulanabilecek bütün yüksek frekans emniyet standartlarna ve güvenlik önerilerine uygundur. Yüksek frekansl enerjinin etkileri Radyofonunuz bir alc-verici cihazdr. Düµük frekans alannda az enerji ile çalµmaktadr. Kullanm esnasnda hem frekans, hem de aktüel güç sürekli GSM sistemi tarafndan kontrol edilir. Son zamanlarda mobil telefonlarn salk açsndan zararl olabileceklerine dair tartµmalara rastlanmaktadr. Araµtrmaclar senelerdir yüksek frekansl enerjinin salk açsndan etkileri olup olmad araµtrlmaktadr. Bilim adamlar, GSM gibi telsiz telefon teknolojilerini de araµtryorlar. Bu araµtrmalarn sonuçlar ve geçerli tüm güvenlik standartlar gözden geçirildiinde, GSM cihazlarnn biyolojik etkileri açsndan hiç bir sorun olmadan kullanlabileceklerini söyleyebiliriz. Radyofonunuzu gerektii µekilde arabanza monte ettirdiiniz zaman, normal olarak üzerinizde taµdnz cep telefonuna nazaran daha emin ve koruyucudur. Bu açklamalara ramen, yüksek frekansl enerjinin etkileri hususunda yine de baz µüpheleriniz varsa, bu radyo dalgalar ile fazla temasda bulunmamak için baz önlemler alabilirsiniz. Tabii ki telefon ile yaptnz görüµmelerin süresini azlatmak bu hususda yardmc olacaktr; ama müteakipte verilen kullanm bilgilerine dikkat edilirse, daha da etken bir güvenlik salanmµ olur.

12 Radyo Trafik emniyeti En önemli ve ana prensip trafik emniyetidir. Bu yüzden, radyo donanmnz daima öyle kullannz ki, aktüel trafik durumuna her an hakim olabilesiniz. Arabanz saate 50 km sürat ile sürerken, saniyede 14 m uzunluunda bir mesafe katettiinizi lütfen unutmaynz. Kritik durumlarda cihaz ile ilgilenmemenizi, kullanmamanz veya her hangi bir ayar yapmamanz tavsiye ediyoruz. Örnein polis ve itfaiye gibi kuruluµlarn verdii ikaz ve uyar sinyallerini taµtnzn içinde daima zamannda ve emin bir µekilde duyabilmeniz µarttr. Bu sebepten dolay taµtnz sürerken programnz uygun bir ses yüksekliiyle dinleyiniz. Genel bilgiler Radyofonunuzun telefon fonksiyonu GSM telsiz telefon standartlarna göre gerçekleµtirilmiµtir. Bu standart, Avrupa'da ve dier ülkelerde kullanlmak üzere geliµtirildi ve µu anda bütün dünyaya yaylmµ durumdadr. Bir cep telefonu ile ik arzalar oluµabilir. 6 iletiµim olana olduunu düµününüz. Yapmakta olduunuz istimdat görüµmesini karµ taraf sona erdirebileceinizi söylemeden sona erdirmeyiniz. Bu konu ile ilgili olan "Telefon fonksiyonu GSM stimdat" bölümünü okuyunuz. Cihazn kusursuz çalµabilmesi için, art kutbunun taµt konta ve sürekli art kutbu üzerinden balanmas gerekir. Hoparlör çkµ kablolarn toprak hattna balamaynz! Bir CD deiµtiricinin, amplifikatörün veya enfraruj uzaktan kumanda cihaznn balanmas içsa, göstergede "KEYCARD ERROR" veya "KEYCARD HATASI" görüntüsü belirir. Bu durumda cihaz kullanmaya çalµmaynz. Yaklaµk 8 saniye sonra cihaz kapanr. Eer cihaza dört kez yanlµ bir kart taklrsa, bir saat süren bir bekleme süresi baµlar. Eer cihaza tamamen deiµik tipte bir kart takarsanz (örn. telefon kart veya kredi kart gibi), göstergede yaklaµk 2 saniye boyunca "CHECK KEYCARD" veya "KEYCARD KONTROL" yazs gösterilir. 8 Yanlµ kart çkarp, cihazn tand doru bir KeyCard veya SIM-Card taknz. Göstergedeki yazlar için dil seçimi Göstergedeki yazlar, fabrika çkµnda ngilizce gösterilmek üzere ayarlanmµlardr. Bu yazlar baµka dillerde de göstertebilirsiniz. DSC/OK tuµuna basnz. Göstergede "LANGUAGE" yazs görünene kadar / tuµlarna basnz. DSC/OK tuµuna basnz ve << / >> tuµlar ile istediiniz dili seçiniz. Önce DSC/OK ve sonra da CL tuµuna basnz. µlemler bittikten sonra, kart cihazdan çkarnca cihaz kapanr. Cihazn çalµtrlmaya baµlanmas Cihaz açnz (1 numaral dümeye basnz). KeyCard' / SIM-Card' programlamak lk programlama iµleminde, ikinci KeyCard' ve 30 kadar SIM-Card' çok basit bir µekilde programlayabilirsiniz. Bu iµlem için cihazn açk olmas ve cihaza ilave edilmiµ olan KeyCard'n cihaza taklmµ olmas gerekir. lk KeyCard' cihazdan çkarnz ve ilk SIM-Card' cihaza taknz. Göstergede "NAME?" sorusu görünür. Arzu ederseniz en fazla 8 harf veya iµaret kapsayan bir isim giriniz. Bu konu ile ilgili olarak, "Bir isim / metin nasl girilir?" adl bölümü okuyunuz. Eer bu fonksiyonu atlamak istiyorsanz veya bir isim girdikten sonra, OK tuµuna basnz. Böylelikle ilk SIM-Card programlanmµtr. Göstergede "TERMINATE? PRESS OK" yazs gösterilir. imdi baµka kartlar da ayn µekilde programlayabilirsiniz. Programlama iµlemini sona erdirmek için OK tuµuna basnz. Programlanan ilk SIM-Card, Master- SIMCard olarak özel bir fonksiyona sahiptir. 9 Radio Telephone Radio ENGLSH Telefon Dikkat! Cihaza kart takabilmek için, kart deliindeki dilin dµara çkk olmas gerekir. Sadece bu dil dµardaysa, ekteki KeyCard' kontak yüzeyi yukar bakacak µekilde delie taknz. Bu dil içerdeyken delie KeyCard sokulmak istenirse, cihazda arza veya tahrip söz konusudur. Cihaz çalµmaya hazrdr. Gerilim veya elektrik kesilmesinden sonra cihazn tekrar çalµtrlmas Eer radyofonun elektrik balants, aküden sökülüp açlrsa (örnein bir tamir iµlemi için) ve sonra tekrar balanrsa, cihazn tekrar çalµtrlmas ve programlanmµ olan baµka SIM-Card'larn tekrar aktifleµtirilebilmesi için, programlanmµ olan bir KeyCard veya Master-SIM-Card gereklidir. KeyCard'n / SIM-Card'n çkarlmas Kart hiç çekip çkarmaynz! Tahrip olma ihtimali söz konusudur. Kart önce cihazn içine doru bastrnz. Böylelikle KeyCard/SIM-Card çkma pozisyonuna gelir. imdi kart çkarabilirsiniz. Eer kart ilk kez cihazdan çkarlyorsa, göstergede "LEARN CARD" yazs görünür. imdi baµka kartlar da programlayabilirsiniz ("SIM-Card' programlamak" bölümüne baknz). Radyo Programlanlmak istenen dier SIM-Card kartlar için KeyCard'a ve Master-SimCard'a kesinlikle ihtiyaç vardr. Dier SIM-Card'larn programlanmas için genel olarak iki olanak vardr ve bu iki olanak aµada tarif edilmiµtir: a) KeyCard'n / SIM-Card'n DSC üzerinden programlanmas veya silinmesi DSC - LEARN CARD Bir KeyCard veya 30 kadar SIM-Card ek veya yedek kart olarak programlanabilir veya yenilenebilirler. lk (cihazn tand) KeyCard' cihaza taknz ve cihaz açnz. DSC/OK tuµuna basnz ve tuµlar ile "LEARN CARD" fonksiyonunu seçiniz. DSC/OK tuµuna ksa bir süre basnz. / Sadece SIM-Card takld zaman: Göstergede "NAME?" sorusu gösterilir. Arzu ederseniz en fazla 8 harf veya iµaret kapsayan bir isim giriniz. Gerekirse bu konu ile ilgili olarak, "Bir isim / metin nasl girilir?" adl bölümü okuyunuz. DSC/OK tuµuna basnz. PIN kodunu giriniz ve DSC/OK tuµuna basnz. b) KeyCard / Master-SIM kart çkarldktan sonra programlama Eer DSC programlama modunda bu fonksiyon aktifleµtirilmiµse, KeyCard / Master-SIM kartnn her çkarlmasndan sonra, baµka bir SIM kart programlamak mümkündür. Peµ peµe bir çok kart programland zaman, bu fonksiyon yararldr (ekip idaresi). c) SIM-Card geçerliliklerinin silinmesi DSC menüsünde KART LSTES üzerinden SIM-Card'larn geçerlilikleri silinebilir.

13 Master-SIM-Card ise sadece KeyCard ile silinebilir. "CODE OK" mesajndan sonra göstergede örnein "SIM-CARD 23 ACCEPTED" (bu demektir ki, 23. SIMCard programland) yazs görünür. Cihaz µimdi yeni kartlar ile de kullanlabilir. En fazla iki KeyCard ve 30 SIM-Card programlanmµ olabilir. Eer üçüncü bir KeyCard programlanrsa, programlama iµleminde kullanlmayan kartn geçerlilii otomatik olarak silinir. Eer 30 SIM-Card programlanmµsa, yeni bir SIM-Card programlanmadan önce eski bir kartn geçerlilii silinmelidir. DSC Programlama modu Bu fonksiyon ile, daha baµka SIMCard'lar sadece DSC menüsü ile mi, yoksa ek olarak KeyCard'n veya MasterSIM-Card'n cihazdan her çkarlmasndan sonra programlayabilmeyi isteyip istemediinizi seçebilirsiniz. Bu iµlemin nasl yapldn "DSC - LEARN MODE ile programlama" bölümünde bulabilirsiniz. Göstergede "CHANGE CARD" mesaj gösterilir. lk KeyCard' cihazdan çkarp, yeni bir kart (KeyCard veya SIM-Card) taknz. 10 Radyo kimlik bilgilerinin gösterilmesi Cihaz ile birlikte teslim edilen KeyCard ile, radyo kimlik bilgilerini - örnein cihaz ismi, model numaras (7 6...) ve cihaz numarasn - göstergede görüntüleyebilirsiniz. Bu iµlemin nasl yapldn "DSC - READ KEYCARD" bölümünde bulabilirsiniz. Iµkl dilin yanp sönme fonksiyonunun kapatlmas Kart dili bastrlp cihazn içine sokularak, yanp sönme fonksiyonu kapatlabilir. Eer kart dilinin yanp sönme fonksiyonunu genel olarak kapatmak istiyorsanz, DSC menüsünde bu fonksiyonu "KEYCARD LEAD OFF" konumuna ayarlaynz. Kart takma yerindeki dilin µ yanp söner Taµt kapal dururken (park) ve KeyCard veya SIM-Card cihazdan çkarlmµken, hrszla karµ önlem olarak kartn takld yerdeki µkl dil yanp sönebilir. Bunun için µu µartlarn yerine getirilmiµ olmas gerekir: Montaj talimatlarnda tarif edildii gibi, sürekli art olan kutup ve kontan art kutup balants doru balanmµ olmaldr. DSC konumunda "KEYCARD LED ON" pozisyonu ayarlanmµ olmaldr. Bu hususda daha iyi bilgi için "DSC KEYCARD LED ile programlama" bölümünü okuyunuz. 11 Telephone Radio Kartlarn üzerindeki kontak yerleri temiz olduklar ve üzerlerinde baµka yabanc madde olmad zaman, kartlar görevlerini en iyi µekilde görürler. Bu kontaklara çplak el ve parmaklarnzla temas etmemeye dikkat ediniz. Kartlar dorudan güneµ µnlarna maruz brakmaynz. Gerektiinde kartn kontak yerlerini alkole batrlmµ bir pamuklu çubuk ile temizleyiniz. ENGLSH Telefon Hrszla karµ korunma bilgilerinin optik görüntülenmesi KeyCard'n / SIM-Card'n bakm ve muhafazas Radio Radyo Ksa açklamalar - Radyo, Kaset çalar, CD deiµtirici (opsiyon) 1 Açk / Kapal Ses yükseklii Cihaz açmak için bu dümeye (ses yükseklii ayar dümesi) basnz. Geçerli bir KeyCard veya SIM-Card cihaza önceden taklmµ olmaldr veya dümeye bastktan sonra 15 saniye içerisinde cihaza taklmaldr. Taµtn konta üzerinden açmak / kapatmak: Eer cihaz gereklii ve tarif edildii µekilde arabaya taklp balanrsa, arabann konta üzerinden de açlp kapatlabilir. Kontak kapatldktan sonra, taµt terk edilmeden önce KeyCard'n veya SIMCard'n cihazdan çkarlp alnmasn hatrlatmak için iki kez ötme (ikaz) sesi duyulur. Bir telefon görüµmesi yaplrken kontak kapatlrsa, bu görüµmenin sonuna kadar cihaz açk kalr. Kontak kapalyken radyonun açlmas Kontak kapalyken (kart takl olmaldr) cihaz µu µekilde kullanabilirsiniz: ki kez ötme sesi duyulduktan sonra, açma/kapatma dümesine basnz. Cihaz açlr. Taµtn aküsünün gereksiz yere kullanlmasn ve zayflamasn önlemek amacyla, bir saat sonra cihaz otomatik olarak kapanr. Kontak saat ayar ile çalµtrmak DSC modunda kontak saat ayar fonksiyonu aktifleµtirilmiµse, kontak kapatldktan belli (ayarlanmµ olan) bir süre sonra cihaz kapanr (bu konu ile ilgili olarak "DSC - IGNITION TIMER ile programlama" bölümünü okuyunuz). Ses yüksekliinin deiµtirilmesi Açma / kapatma dümesi çevrilerek ses yükseklii ayarlanabilir. Ayarlanmµ olan deer göstergede görüntülenir. Cihaz açlnca, önceden ayarlanmµ olan ses yükseklii ile çalµr (VOLUME FIX). VOLUME FIX deiµtirilebilir ("DSC VOLUME FIX ile programlama" bölümüne baknz). Ses yükseklii, uzaktan kumanda ünitesi (opsiyon) üzerindeki V- / V+ tuµlar ile de deiµtirilebilir. KeyCard ile açmak / kapatmak: Eer cihaz 1 dümesi ile açldysa, KeyCard veya SIM-Card ile kapatlp, yeniden bu kartlardan birisi ile açlabilir. Bunun için ön koµul, DSC menüsünde "LEARN MODE" fonksiyonunun "MENU" konumunda olmasdr. Not: Bu konu ile ilgili olan "Hrszla karµ korunma sistemi KeyCard / SIM-Card" bölümündeki bilgileri okuyunuz / AUD AUD tuµuna bir kez basnz: Treble (tiz sesler) ve bas sesleri çok yönlü düme ile ayarlaynz. Treble + Treble Bas Bas + Loudness fonksiyonunun açlp kapatlmas: AUD tuµuna yaklaµk 1 saniye kadar basnz (beep sesi duyulur). Göstergede ksa bir süre seçilmiµ olan konum gösterilir (ON / OFF). Daha fazla bilgi edinmek için: "DSC LOUDNESS ile programlama" bölümüne baknz. 3 SRC (Source = Kaynak, ses çkµ yeri) Radyo, kaset, ve CD deiµtirici (opsiyon) veya ek olarak ayr bir çkµ kayna fonksiyonlar arasnda seçim yapabilirsiniz. Telefon menüsünden, son olarak kullanlmµ (açk) olan cihaz fonksiyonuna geri dönebilirsiniz. Koµul: O anda, her hangi bir telefon görüµmesi yaplmamal ve bir balant da kurulmak üzere olmamal. 4 TA (Traffic Announcement = Trafik anonslar için öncelik) Göstergede "TA" yazs göründüü zaman, sadece trafik anonsu yapan istasyonlar çalnrlar. TA öncelii açk/kapal: TA dümesine basnz. 5 TS / BND Bellek bankalar / verici dalga fonksiyonlar FM, TS (Travelstore), MW ve LW arasnda deiµmek için kullanlr. Travelstore tuµunun ek fonksiyonlar Yeni en güçlü istasyonlarn Travelstore ile bellee kaydedilmesi: Ötme sesi duyulana kadar veya göstergede "TRAVELSTORE" yazs görünene kadar BND tuµuna basnz.

14 6 Dolby B NR* Eer göstergenin ikinci satrnda "DOLBY" yazs görünüyorsa, Dolby B NR sistemiyle kaydedilmiµ olan kasetler en iyi µekilde çalnabilirler. * Dolby Laboratories firmasnn lisans ile parazit giderme sistemine göre üretilmiµ. Dolby kelimesi ve çift D iµareti, Dolby Laboratories firmasnn tesçilli markalardr. AUD tuµuna iki kez basnz: Çok yönlü düme ile hoparlörlerin Balance (sol/sa) ve Fader (ön/arka) ayarlarn yapnz. Fader ön Fader arka Balance sol Balance sa Ayarlanmµ olan deerler göstergede gösterilir. Yaplan son ayar otomatik olarak bellee kaydedilir. AUD fonksiyonunun kapatlmas: AUD tuµuna bir üçüncü kez basnz. Eer 8 saniye içerisinde her hangi bir deiµtirme iµlemi yaplmazsa, AUD ayar iµlemi otomatik olarak sona erer. 13 Telephone Radio ENGLSH Telefon Radio Radyo 7 Kaset cihazdan çkarlmas Kaset cihazdan çkana kadar bu tuµa basnz. Çalnan kaset yüzünün deiµtirilmesi Kaset çalnrken, kasetin çalnmakta olan yüzü (Side) deiµtirilebilir. Bunun için bu tuµa basnz. 8 Kaset takma yeri Kaseti içeri sokunuz (A yüzü veya 1. yüz üst tarafta ve bant görünen taraf sada). 9 Seçme tuµlar Radyo fonksiyonu Frekansn dorudan girilmesi Seçme tuµlar ile bir FM frekansn dorudan girebilirsiniz: Önce "0" tuµuna basnz ve ardndan frekansn ilk hanesinden (rakam) baµlayarak istediiniz frekans giriniz. Sadece 87,5 ve 108 deerleri arasnda olan frekanslar girilebilir. Frekans girilirken virgüle dikkat edilmez. CL tuµu ile frekans girme iµlemi kesilebilir, OK tuµu ile girilen deer tasdik edilebilir. Bütün saylar girildikten sonra, girilen deer otomatik olarak tasdik edilir. Radyo istasyonunun kaydedilmesi lgili frekans bantlar dahilinde µu miktarda istasyon ayarlayabilirsiniz: FM TS (FM-Travelstore) MW LW Kaset fonksiyonu S-CPS (Süper Kaset Program Aranmas) fonksiyonunda veya hzl bant sarma fonksiyonunda, atlanmak istenen müzik parçalarnn adedi ayarlanabilir veya deiµtirilebilir. CD Deiµtirici fonksiyonu (opsiyon) 1 ile 10 arasndaki CD'ler dorudan seçilebilirler (0 = CD 10). : AF / # Cihaz RDS fonksiyonundayken AF Alternatif Frekans fonksiyonu: Göstergede "AF" görünüyorsa, radyo RDS fonksiyonu ile otomatik olarak ayn programn daha iyi alnabilen bir frekansn arar. AF açk/kapal: AF dümesine ksaca basnz. Yerel fonksiyonunun açlp kapatlmas: AF tuµuna yaklaµk 2 saniye basnz (ötme sesi). Göstergenin ilk satrnda ksa bir süre "REGIONAL ON" veya "REGIONAL OFF" yazs gösterilir. Yerel fonksiyonu açk olduu zaman, göstergenin sa tarafnda "REG" yazs görünür. stasyonlarn kaydedilmesi - Radyo fonksiyonu devredeyken, bir ötme (beep) sesi duyulana kadar, seçme tuµlarndan birini basl tutunuz. Eer bir istasyon iki haneli bir pozisyona keydedilmek isteniyorsa, "1" tuµu ksa baslmal ve ardndan ikinci tuµ birinci tuµa baslmasndan sonraki 2 saniye içerisinde bir ötme (beep) sesi duyulana kadar basl tutulmaldr. stasyonun seçilmesi - Frekans bandn ayarlaynz (FM band için "FM" tuµuna veya "TS" tuµuna basnz) ve ilgili tuµa basnz. 10 ile 19 arasndaki istasyonlar seçmek için önce "1" tuµuna ve sonra 2 saniye içerisinde ikinci rakama ksa bir süre basmak zorundasnz. 14 ;+/0 Dorudan frekans girme iµlemini baµlatmak için bu tuµa basnz. = MIX / > Gösterge Radyo fonksiyonu a h) 19/T9 Radyo fonksiyonu stasyon arama hassaslnn deiµtirilmesi: Bu tuµa ksa bir süre basnz. Göstergede "Io" sinyali yanarsa, normal hassaslk seçilmiµ demektir. Bu ayarda, arama fonksiyonu sadece iyi alnabilen istasyonlarda durur. Göstergede "Io" sinyali yanmyorsa, yüksek hassaslk seçilmiµ demektir. Bu ayarda, arama fonksiyonu pek iyi alnamyan istasyonlarda da durur. CD-Deiµtirici fonksiyonu (opsiyon) MIX CD Bir CD üzerindeki müzik parçalar tesadüfi bir sraya göre çalnrlar. CD seçimi tesadüfi bir sraya göre yaplr. MIX OFF MIX fonksiyonu kapaldr. stenilen fonksiyon göstergede gösterilene kadar arka arkaya MIX tuµuna basnz. a) b) c) d) e) d e f g h i jk l mn j) Kaset fonksiyonu b k) o p q l) m) n) AF r s t CD-Deiµtirici fonksiyonu (opsiyon) c o) DOLBY p) MTL q) RM NDR1 NDS Side 2 CD 02 FM TP - f) TA g) lo stasyonun ismi Kasetin 2. yüzü CD numaras Frekans band Trafik anons istasyonu (alnabiliyor) - Trafik anons istasyonlarna öncelik verilmesi - stasyon arama hassasl r) T: Telephone s) t) MIX Radio ENGLSH Telefon Radio * i) - Dinlenmekte (alnmakta) olan stasyonun hangi tuµa kaydedilmiµ olduunu gösterir (1-19) / Travelstore (1-9) - Gelen bir görüµmenin baµka bir numaraya aktarlma fonksiyonunun açk olduunu gösterir - Bir SMS mesajnn kaydedilmiµ olduunu gösterir. - Konuµulmuµ bir mesaj geldiinde, ek olarak gösterilir. - GSM µebekesine balant - GSM µebeke alannn alnma gücünü gösterir - RDS fonksiyonunda Alternatif Frekans - Dolby B NR - Çalnmakta olan kaset metal veya CrO2 - Radio Monitor (bant hzl sarlrken radyo dinleme fonksiyonu) - CD üzerindeki parçalardan hangisinin çalnd gösterilir - CD süresi (çalnd süre) - CD üzerindeki parçalarn tesadüfi bir sraya göre çalnmas Radyo? Hrszla karµ korunma kart sistemi Cihaz kullanabilmek için, ekteki veya programlanmµ bir KeyCard veya programlanmµ bir SIM-Card cihaza taklmµ Çok yönlü düme Radyo fonksiyonu / Kaset üzerindeki bir parçann seçilmesi (S-CPS) öne geriye lgili fonksiyon tuµu ile veya ilgili tuµ fonksiyonunun karµt tuµu ile durdurulur. CD-Deiµtirici fonksiyonu (opsiyon) Radyo istasyonunun aranmas yukar aµa << / >> kademe kademe aµa / yukar (FM bandnda sadece eer AF kapalysa) Sadece FM bandnda: << / >> Radyo istasyonlarna tek tek bakmak - eer AF açksa örnein : NDR1, 2, 3, 4, N-JOY. / KeyCard Bu konu ile ilgili olan "Hrszla karµ korunma kart sistemi" bölümünü mutlaka okuyunuz.

15 Yanp sönen µkl kart dili Eer gerekli veriler doru ayarlanmµsa, radyo kapal olduu zaman ve KeyCard veya SIM-Card cihazdan çkarlmµ olduu zaman bu dil, hrszla karµ optik koruma olarak yanp söner. Daha fazla bilgi için: "DSC ile programlama" bölümüne baknz. Bu yanp sönen kart dili baslp cihazn içine sokulursa, yanp sönme fonksiyonu kapanr. CD seçilmesi yukar aµa Kaset fonksiyonu Parça seçilmesi yukar: Ksaca basnz. CUE - hzl öne sarma (duyulur): Basl tutunuz. aµa: iki veya daha fazla sefer ksaca arka arkaya basnz. Parçann baµtan baµlamas için: Ksaca basnz REVIEW - hzl geri sarma (duyulur): Basl tutunuz. Hzl öne sarma Hzl geri sarma 16 Çok yönlü dümenin ek fonksiyonlar: DSC-Konumunda: Fonksiyonlar seçiniz ve programlaynz. AUD 2 DSC-MODE C ile daha baµka ayar olanaklar da vardr. Bunun için ilgili fonksiyonun aktifleµtirilmiµ olmas gerekir. A ME Cihaz: Sadece telefon fonksiyonlarnda. Uzaktan kumanda: B CL (CLEAR - Silmek) DSC modunda iµlenmekte olan aktüel menü fonksiyonundan çklmas için kullanlr. Deiµtirilmiµ olan deerler kaydedilmez. CL tuµuna bir kez daha baslrsa, DSC modundan da çklr. Dorudan frekans girilmesinin kesilmesi için. C DSC / OK DSC (Direct Software Control) DSC ile, programlanabilir temel ayarlar gerektii µekilde ayarlanabilirler. OK Deiµtirilen bir ayarn bellee kaydedilmesi için kullanlr. DSC konumunun seçilmesi: DSC tuµuna ksaca basnz. Fonksiyon seçmek: / tuµlarna basnz. Ayarlanan deerlerin gösterilmesi: DSC/OK tuµuna basnz. Deerin deiµtirilmesi: << / >> Tuµlarna basnz. Kaydetmek: OK tuµuna basnz. DSC konumunun sona erdirilmesi: CL tuµuna basnz. Radyo fonksiyonu devredeyken, bellekte kaytl olan istasyonlarn en küçüünden en büyüüne doru srayla seçilmesi. CD-Deiµtirici fonksiyonu devredeyken, CD'lerin en küçüünden en büyüüne doru srayla seçilmesi. 17 Telephone Radio ENGLSH Telefon Radio Eer DSC konumunu OK tuµuna basmadan önce CL tuµuna basarak sona erdirirseniz, deiµtirilmiµ olan deerler bellee kaydedilmezler. Daha fazla bilgi için "DSC ile programlama" bölümüne baknz. Radyo µletme türünün seçilmesi Audio iµletmesi Radyo, kaset, CD deiµtirici (opsiyon), ek kaynak cihazlar ve fonksiyonlar Audio iµletme türünde, SRC ile radyo, kaset ve CD deiµtirici (opsiyon) veya ek bir cihaz veya fonksiyon arasnda seçme yapabilirsiniz. Eer telefon fonksiyonunda her hangi bir görüµme yaplmyorsa veya bir görüµme kurulmak üzere deilse, SRC ile audio iµletmesinde ayarl olan son iµletme türüne geçebilirsiniz. Telefon fonksiyonu önceliklidir, bu nedenle sadece her hangi bir görüµme yaplmyorsa veya bir görüµme kurulmak üzere deilse audio iµletmesine geçebilirsiniz. stediiniz iµletme türünün fonksiyonlar göstergede görüntüleninceye kadar SRC tuµuna arka arkaya basnz. Kaset veya CD iµletme türünün seçilebilmesi için, cihaza bir kasetin veya CD magazininin takl olmas gerekir. Eer içinde CD olmayan bir magazin cihaza taklrsa, göstergede "NO CD" mesaj gösterilir (yani "CD YOK"). Eer her hangi bir Blaupunkt marka CD deiµtirici cihaza bal deilse, ancak bu durumda ek bir cihaz (kaynak) seçilebilir. Böyle bir durumda DSC menüsünde "AUXILIARY SOURCE ON" ayarlanmaldr. 18 Radyonun RDS (Radio Data System) sistemi ile çalµtrlmas Radio Data System ile FM band dahilinde daha konforlu ve rahat radyo dinleyebilirsiniz. Gittikçe daha fazla radyo istasyonu, programlarna ek olarak RDS bilgileri de yaynlyorlar. stasyon program tannr tannmaz, istasyon isminin ksaltlmµ hali de göstergede görünür, duruma göre yerel verici tanm da gösterilir, örnein NDR1 NDS (Aµa Saksonya). stasyon dümeleri, RDS ile birlikte kullanldklar zaman, program dümeleri olurlar. imdi hangi programlar alabildiinizi tam olarak biliyorsunuz ve böylelikle istediiniz program bilinçli olarak seçebilirsiniz. RDS sisteminin iµinize yarayacak baµka avantajlar da var: Alnabilecek en iyi program aranrken radyo yaynnn sesi ksa bir süre için tamamen kesilebilir. Eer cihaz açlrken veya kaydedilmiµ olan bir frekans seçildiinde göstergede "SEARCH" yazarsa, cihaz bir alternatif frekans aryor demektir. Bir alternatif frekans bulunursa veya frekans bandnn tamam bir kez tarandktan sonra, "SEARCH" göstergeden silinir. Seçilmiµ olan bu program tatmin edici bir µekilde dinlenemiyorsa, bu durumda baµka bir program seçiniz. Yerel fonksiyonu açiksa, göstergede "AF" yerine "REG" gösterilir. Eer bu yerel programn yayn bölgesinden dµar çkarsanz veya RDS sisteminin tüm hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanz, "REGIONAL OFF" konumuna geçiniz. AF/# dümesine yak. 1 san., "REGIONAL OFF" yazs göstergeye gelene kadar basnz. Radyo Telephone Radio ENGLSH Telefon Radio Frekans bandnn seçilmesi u frekans bantlar arasnda seçebilirsiniz: FM 87,5-108 MHz MW khz LW khz Frekans bantlarn BND dümesi ile seçiniz, gerekirse dümeye bir kaç kez ksaca basnz. REG - Yerel Radyo istasyonlarnn baz programlar, belli saatlerde yerel programlara bölünürler. Örnein, NDR istasyonunun 1. program, kuzey eyaletlerinden SchleswigHolstein, Hamburg ve Aµa Saksonya bölgelerine zaman zaman deiµik içerikli yerel programlar sunar. Eer bir yerel program alabiliyorsanz ve bu program dinlemeye devam etmek istiyorsanz, REGIONAL ON konumuna geçiniz; bunun için AF/# dümesine yak. 1 saniye, yani göstergenin ilk satrnda "REGIONAL ON" yazs görünene kadar basnz. AF - Alternatif-Frekans AF - Alternatif-Frekans fonksiyonu, seçilmiµ olan programa ait en iyi alnabilen frekanslarnn otomatik olarak ayarlanmasn salar. Göstergede "AF" iµareti görünürse, bu fonksiyon açk demektir. AF fonksiyonunun açlmas/kapatlmas: Ksa bir süre AF/# dümesine basnz. Radyo istasyonunun ayarlanmas Radyo istasyonunun otomatik aranmas / / Tuµlarna basnz, araba radyosu otomatik olarak bir sonraki istasyonu arar.

16 19 Üst veya alt / dümeleri basl tutulursa, arama iµlemi ileri veya geriye doru hzl bir µekilde sürdürülür. Çok yönlü dümenin << / >> ksmlarndan sa veya sol taraf basl tutulursa, frekans arama iµlemi hzl bir µeklide sürdürülür. Dorudan frekans girilmesi FM ve FMT konumlarnda istediiniz frekans dorudan girebilirsiniz. Dorudan girme iµlemi 0 rakam baslnca baµlar. Radyo istasyonunun otomatik aranmas yukar aµa << / >> kademe kademe aµa / yukar (FM bandnda sadece eer AF kapalysa) Bunun için örnein Travelstore fonksiyonunu baµlatnz: BND dümesine 2 san. basnz; frekans arama iµlemi baµlar. Eer "AF" yanmyorsa, AF/# dümesine basnz. << / >> ile istasyon aramak için gerekli koµullar yerine getirilmiµtir. lk hanesi ile baµlayarak frekans giriniz. Virgül (ondalk) girmeye gerek yoktur. Girilen deeri CL ile silebilirsiniz ve OK ile tasdik edebilirsiniz. Radyo istasyonunun kaydedilmesi lgili frekans bantlar dahilinde, seçme tuµlar ile µu miktarda istasyon ayarlayabilirsiniz: FM 19 TS (FM-Travelstore) 9 MW 9 LW 9 BND ile frekans bandn seçiniz. Çok yönlü düme ile bir istasyonu ayarlaynz (otomatik / veya elden << / >>). Radyo istasyonunun elden ayarlanmas << / >> Radyo istasyonlarn elden de ayarlayabilirsiniz. Önkoµul: AF kapal ("AF" veya "REG" sembolleri göstergede gösterilmiyorlar). Gerekirse bu fonksiyonu kapatnz: AF/# tuµuna basnz Elden ayarlama iµleminin yaplmas: << / >> dümesi baslnca frekans kedeme kademe aµa / yukar doru deiµir. Radyo istasyonlarna tek tek bakmak (sadece FM) << / >> dümesiyle bulunduunuz bölgede alabileceiniz istasyonlar seçebilirsiniz. Eer istasyonlar zincirinin bir çok programn alabiliyorsanz, >> (ileri) veya << (geri) dümesiyle istasyon zinciri dahilinde ileri geri seçme yapabilirsiniz, örnein NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Tek koµul, bu istasyonlar en az bir kez alnmµ olmal ve "AF" aktifleµtirilmiµ olmaldr (göstergede görünür). Arzu ettiiniz seçme tuµunu yak. 1 saniye süreyle, ötme sesi (beep) duyulana kadar basl tutunuz. Eer bir istasyon iki haneli bir pozisyona keydedilmek isteniyorsa, 1 tuµu ksa baslmal ve ardndan ikinci tuµ birinci tuµa baslmasndan sonraki 20 Not: Önceden kaydedilmiµ olan bir istasyonu ayarladnz zaman, ilgili seçme dümesine ait olan say ve bellek bankas ksa bir süre yanp sönerek gösterileceklerdir (eer ayn bellek bankasndaysanz). Kaydedilmiµ olan bir istasyonun seçilmesi Kaydedilmiµ olan istasyonlar istendii zaman ilgili dümelere baslarak seçilebilirler. Göstergede istenilen bellek bankas gösterilene kadar BND/TS dümesine basnz. stediiniz seçme dümesine ksa bir süre basnz. Eer iki haneli bir pozisyona kaydedilmiµ olan bir istasyon seçilmek isteniyorsa (örnein kayt pozisyonu 19), önce 1 tuµuna ve müteakip 2 saniye içerisinde 9 tuµuna baslmaldr. Arama hassaslnn deiµtirilmesi: tuµuna basnz. Hassaslk derecesini her kademede deiµtirebilirsiniz (bu konu ile ilgili olarak "DSC - DX-/LO-LEVEL ile programlama" bölümüne baknz). 21 Telephone Bulunduunuz bölgenin en güçlü alt FM istasyonunu, sahip olduklar alan güçlerine göre sralanmµ olarak otomatikmen kaydedebilirsiniz. Bu fonksiyon özellikle seyahat ederken çok faydaldr. BND/TS dümesine en az 2 san. basnz. Göstergede "TRAVELSTORE" yazs yanp söner. Cihaz, en güçlü dokuz FM istasyonlarn arar ve "FMT" (FM-Travelstore) bellek bankasna kaydeder. Bu iµlem bittikten Cihaz açtnz zaman, otomatik olarak stereo fonksiyonu ayarlanr. Fakat eer ahiz pek iyi deilse, cihaz otomatik olarak mono konumuna geçer. Radio ENGLSH Travelstore ile en güçlü istasyonun otomatik kayd Stereo - Mono arasnda deiµmek (sadece FM) Telefon * Radio 2 saniye içerisinde bir ötme sesi (beep) duyulana kadar basl tutulmaldr. imdi istasyon kaydedilmiµtir. Göstergede hangi dümenin basl olduu gösterilir. sonra, en güçlü istasyon, seçme dümesi 1'e ayarlanp, devreye sokulur. Gerekirse Travelstore fonksiyonunda elden de istasyon kaydedilebilir (bak. "stasyon kaydedilmesi"). stasyon arama hassaslnn deiµtirilmesi Otomatik istasyon arama fonksiyonunun hassasln deiµtirebilirsiniz. Göstergede "Io" gösterildii zaman, sadece iyi alnabilen istasyonlar aranr. "Io" kapatld zaman, çok iyi alnamayan istasyonlar da aranr. Radyo Trafik anonslarnn RDS-EON ile alnmas EON denilince, bir istasyonlar zinciri dahilindeki yayn bilgilerinin alnp verilmesi kastedilir. Bir çok FM istasyonu, kendi bölgeleri için aktüel trafik durumu ile ilgili anonslar yaparlar. Trafik anonslar yapan programlar, tanm için bir sinyal gönderirler ve araba radyonuz böyle sinyalleri deerlendirir. Eer böyle bir sinyal tannrsa, göstergede "TP" (Traffic Program - Trafik anons program) iµareti görünür. Bunun yan sra, kendi programnda trafik anonslar yapmayan fakat ayn istasyon zincirine ait baµka bir programn trafik anonslarn RDS-EON fonksiyonu üzerinden ahiz imkan salayan istasyon programlar vardr. Eer böyle bir istasyonun (örnein NDR3) alnmas halinde, trafik anonslarna öncelik tanma fonksiyonu aktifleµtirilecekse, göstergede "TP" görünmelidir. Her hangi bir trafik anonsu yapld zaman, otomatik olarak trafik anonsu yapan programa geçilir (bu örnekte NDR2). Trafik anonsu dinlenir ve ardndan yine daha önce dinlenen programa (NDR3) geri dönülür. Trafik anonslarna öncelik tannma fonksiyonunun açlmas / kapatlmas Trafik anonsalar yapan programlara öncelik tannma fonksiyonu açk olunca, göstergede "TA" iµaretleri gösterilir. Öncelik fonksiyonunun açlmas / kapatlmas: TA tuµuna basnz. Bir trafik anonsu yaplmaktayken TA tuµuna basarsanz, hangi iµletme türünde olursanz olun, sadece aktüel anons için öncelik fonksiyonu iptal olur. Cihaz anons yaplmadan önceki konumuna döner.

17 Daha sonraki anonslar için öncelik fonksiyonu aktif kalr. Bir trafik anonsu esnasnda baz tuµlarn hiç bir fonksiyonu yoktur. Trafik anonslarnn ve uyar sinyalinin ses yüksekliklerinin ayarlanmas Bu ses yükseklii fabrika çkµnda ayarlanmµtr. Ama DSC ile deiµiklikler yapma imkanna sahipsiniz (bak. "DSC TA VOLUME ile programlama). Akustik uyar sinyali Eer ayarlamµ olduunuz trafik anons programnn yayn sahas dµna çkarsanz, trafik anons program aktif olmas halinde (göstergede "TA" görünür), yaklaµk 30 saniye sonra bir uyar sinyali duyarsnz. Eer TP sinyali olmayan bir istasyonu kaydetmiµ olduunuz bir istasyon dümesine basarsanz, o zaman da yine bir uyar sinyali duyarsnz. Akustik uyar sinyalinin kapatlmas a) Trafik anonsu olan baµka bir istasyon ayarlaynz: Çok yönlü dümeye basnz veya Trafik anonsu yaplan bir istasyonun kaydedildii bir istasyon dümesine basnz. veya b) Trafik anonslarna öncelik tanma fonksiyonunu kapatnz: TA dümesine basnz. "TA" yazs göstergeden silinir. 22 Kaset çalma fonksiyonu Otomatik arama fonksiyonunun baµlatlmas (Kaset ve CD deiµtirici fonksiyonlar) Kaset veya CD dinlerken, ayarlamµ olduunuz bir trafik anonsu yaplan istasyonun yayn sahas dµna çkarsanz, araba radyosu otomatik olarak trafik anonsu yapan yeni bir program arar. Cihazn açk olmas gerekir. Cihaza bir kaset taklr taklmaz, otomatik olarak kaset çalma fonksiyonuna geçilir. u durumlarda kasetin çalnmasna baµlanmaz: a) Bir telefon görüµmesi yaplrken veya bir telefon görüµmesi kurulmak üzereyken. b) Öncelik tannmµ olan bir trafik anonsu yaplmaktayken. Kasetin cihazdan çkarlmas dümesine yak. 2 saniye basnz. Kaset cihazdan dµar çkar. Uzaktan kumanda Kasetin cihaza taklmas Cihaz açnz. Hzl öne sarma Hzl geriye sarma uzaktan kumandann / tuµlarna 1 saniyeden daha uzun süre baslrsa, uzaktan kumanda ile hzl öne / geriye sarma baµlar. / Parça seçilmesi (S-CPS), bu fonksiyon uzaktan kumanda ile de mümkündür öne geriye Göstergede kaset fonksiyonlar gösterilir. Kaset, A veya 1 yazan yüzü yukarda olmak µartyla, bant görünen taraf sa tarafta olarak cihaza taklr. Fonksiyon dümesi ile durdurulur. Telephone 23 Radio ENGLSH Kaseti taknz. Kaset otomatik olarak cihazn içine çekilir ve A yüzü veya 1. yüzü çalnr. Telefon Radio Bandn hzl öne / geriye sarlmas Radyo S-CPS ile müzik parças seçilmesi (Super Cassette Program Search - yani Süper Kaset Program Arama) Bir kaset üzerindeki her hangi bir müzik parçasnn (öne) / (geriye) tuµlaryla tekrarlanmas ve atlanmas. 99 Müzik parças atlamak mümkündür ve bunun için Çok yönlü dümeye gerektii kadar sk basnz. Göstergede, atlanacak olan müzik parçalarnn adedi gösterilir. lk baslan tuµun karµt olan tuµ ile de düzetme yaplr. Hzl bant sarma iµleminde, atlanmak istenen 9 parça, seçme dümeleri ile ayarlanabilir veya düzeltilebilir. Derhal durdurumak için basnz. dümesine Bant istikametinin deiµtirilmesi (Autoreverse) Kaset çalarken, bandn dönme istikametinin deiµtirilmesi: dümesine basnz. Bant sonunda cihaz otomatik olarak kasetin dier yüzüne geçer. Göstergede "SIDE 1" veya "SIDE 2" yazlar görünür. Not: Zor veya kötü dönen kasetlerde, bant sonuna gelmeden cihaz bandn dier yüzüne geçebilir. Böyle bir durumda bandn sarmn kontrol ediniz. Çok kez kaseti sadece ileri geri sarmak yeterli olabilir. Dolby B NR* Bu cihazda, Dolby B NR ile doldurulmuµ olan veya parazit giderme iµlemi olmadan doldurulmuµ olan kasetleri çalabilirsiniz. Dolby NR* ile doldurulmuµ kasetler, daha az parazit ve daha büyük bir dinamiklik ile kendilerini gösterirler. Dolby B NR fonksiyonu açkken, göstergede "DOLBY" yazs görünür. Açmak / Kapatmak: tuµuna basnz. * Dolby Laboratories firmasnn lisans ile parazit giderme sistemine göre üretilmiµ. Dolby kelimesi ve çift D iµareti, Dolby Laboratories firmasnn tesçilli markalardr. Bant türünün tannmas ve ayarn deiµmesi Demiroksit, kromdiyoksit veya metal bantlarn tannmas ve ayarn deiµmesi otomatik olarak gerçekleµir. Metal veya CrO2 kasetler çalnd zaman, göstergede "MTL" yazs gösterilir. S-CPS kullanm: Parçalar arasnda en az 3 saniye süren aralklar olmaldr. 24 RM (Radio Monitor) ile hzl bant sarlrken radyo dinlenmesi Bant hzl sarlrken, normal olarak ses kesilir. Bunun yerine siz radyo dinleyebilirsiniz (S-CPS fonksiyonunda da). DSC modunda "RAD. MONITOR ON" fonksiyonunu ayarlamµ olmalsnz. Gerekirse bu konu ile ilgili olan "DSC RAD. MONITOR ile programlama" bölümünü de okuyunuz. Bakm hakknda bilgiler Arabada sadece C60/C90 kasetleri kullannz. Kasetlerinizi kir, toz ve 50 C üzerinde scakla karµ koruyunuz. Souk kasetleri çalmadan önce braknz biraz snsnlar, böylelikle bant daha muntazam döner. Yaklaµk 100 saatlik bir kullanma süresinden sonra, lastikten basma rolosunda ve ses (audio) kafasnda biriken tozlardan dolay bandn dönmesinde ve ses kalitesinde problemler, daha dorusu arzalar meydana gelebilir. Normal bir kirlenme durumunda, kasetçalarnz bir temizleme kaseti kullanarak temizleyebilirsiniz. Kirlilik derecesi biraz fazlaysa, temizlik iµini ispirtoya batracanz bir pamuklu çubuk ile yapnz. Temizlik için katiyen sert cisimler kullanmaynz. 25 Telephone Radio ENGLSH Telefon Radio Radyo CD-Deiµtirici fonksiyonu (opsiyon) u Blaupunkt CD-Changer cihazlarn, satn almµ olduunuz bu araba radyosu ile beraber kullanabilirsiniz: CDC A06 veya A 072 (direkt) ve CDCA 05 / -F 05 / A 071 (adaptör üzerinden). Bu CD deiµtiriciler cihazn sipariµ ve teslim kapsamna dahil deiller ve yetkili satclar üzerinden satn alnabilirler. Not: Sadece normal, yuvarlak, 12 cm çapa sahip CD kullannz! 8 cm çapnda CD'ler veya kenarlar düzgün olmayan, yani yuvarlak olmayan (örnein kelebek veya kulplu bira barda µeklinde CD'ler) bu cihazda kullanlmaya uygun deiller. CD'lerin ve cihaz sürücüsünün tahrip olma ihtimali söz konusudur.

18 Uygun olmayan CD'ler kullanld için oluµan zarar ve arzalar için hiç bir sorumluluk üstlenilemez ve garanti verilemez. CD seçimi yukar aµa 12 tuµlu klavyeyle CD'nin direkt seçilmesi mümkündür. ME tuµuna baslarak CD yukarya doru uzaktan kumanda ile seçilir. Changer fonksiyonunun açlmas çinde en az bir CD olan bir magazin cihaza takl olmaldr. SRC dümesiyle cihaz konumu deiµtirilir: Göstergede Changer fonksiyonlar görünene kadar SRC dümesine basnz. Parça seçilmesi Uzaktan kumanda ile de mümkündür. yukar: Ksaca basnz. CUE - hzl öne sarma (duyulur): Basl tutunuz. aµa: iki veya daha fazla sefer ksaca arka arkaya basnz. Parçann baµtan baµlamas için: Ksaca basnz REVIEW - hzl geri sarma (duyulur): Basl tutunuz. Uzaktan kumandadaki / tuµlar ile parçalar yukar ve aµa doru seçebilirsiniz. CD ve müzik parças seçimi Uzaktan kumanda MIX CD üzerindeki parçalar tesadüfi bir sraya göre çalnrlar. Göstergede "MIX" yazs görünürse, CD üzerindeki bütün parçalar tesadüfi bir sraya göre çalnrlar. Ardndan bir sonraki CD tesadüfi bir sraya göre seçilir ve çalnr, vs. MIX fonksiyonunu açmak / kapatmak: MIX/ tuµuna ksaca basnz. * 26 DSC ile programlama Radyo, kaset, CD deiµtirici (opsiyon) DSC (Direct Software Control) fonksiyonuyla, baz fonksiyon ve ayarlar kendi ihtiyaç ve isteklerinize göre deiµtirme ve kaydetme imkanna sahipsiniz. Cihazlar, fabrika çkµnda yaplmµ olan bir temel ayara sahipler. Bu temel ayarlarn genel konumu ile ilgili bilgileri bu bölümün sonunda bulabilirsiniz. Böylelikle bu temel ayarlar daima anlamanz ve tekrarlamanz mümkündür. Eer bir program deiµtirmek istiyorsanz, DSC/OK dümesine basnz. Seçmek: ENGLSH Start DSC << / >> tuµlar ile, gösterilen ayar deiµtirebilirsiniz. Radio Bellee kaydetmek: DSC/OK tuµuna basnz. DSC fonksiyonunu sona erdirmek: CL tuµuna basnz. DSC fonksiyonunuany menu item): (her menü maddesinde mümkündür): CL tuµuna basnz To quit DSC (from sona erdirmek Press CL ^ ^ 27 Telephone ^ ^ ^ ^ ^ ^ µlemi kesmek / iptal etmek: CL tuµuna basnz, böylelikle yeni ayarlama bellee kaydedilmez. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Deiµtirmek: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Çok yönlü düme ile, deiµtirmek istediiniz menü maddesini seçip, OK ile tasdik ediniz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Telefon ^ ^ ^ ^ Kapal << >> Açk ON OFF ^ ^ ^ ^ ^ Radio ^ ^ ^ ^ Radyo Önemli DSC menü maddelerinde programlamay deiµtirebilmek için önceden giriµ kodunu vermiµ olmanz gerekir (bu konu ile ilgili olarak "CHANGE ACCESSCODE" DSC menü maddesini okuyabilirsiniz). / << / >> Fonksiyonu seçiniz. Deeri ayarlaynz LOUDNESS Loudness - Sessiz derin seslerin insan kulann iµitme konumuna göre ayarlanmas. LOUD 1 - hafif yükseltme LOUD 6 - azami yükseltme MASTER RESET (GENEL RESET) Bu menü maddesi sadece bir KeyCard takl olduu zaman gösterilir. Dikkat! Bu fonksiyon ile, DSC menüsünde deiµtirilmiµ olan bütün ayarlar, telefon menüsü dahil, fabrika çkµnda yaplmµ olan temel ayarlara geri alnr. Cihazn içindeki kart hariç, programlanmµ olan dier bütün KeyCard'lar ve SIM-Card'lar silinirler. Bu menü maddesi seçilip OK tuµu ile tasdik edildikten sonra, giriµ kodu sorulur. Giriµ kodunu giriniz ve OK tuµuna basnz. Göstergede "MASTER RESET?" mesaj gösterilir. CL tuµu ile iµlemi iptal edebilirsiniz, OK tuµuna basnca ayarlar fabrika çkµnda yaplmµ olan temel ayarlara geri döner. CHANGE ACCESSCODE (GR KODUNUN DETRLMES) Giriµ kodu sayesinde baz önemli DSC menü maddelerine (telefon iµletmesinde de) girilmesi önlenir. Bu kod fabrika çkµnda "0000" olarak ayarlanmµtr. Bu kodu deiµtirmek istiyorsanz, yeni kodu kesinlikle unutmaynz! Eski kodu ( bu durumda "0000") giriniz ve OK tuµuna basnz. Yeni kodu giriniz ve OK tuµuna basnz. Yeni kodu tekrar giriniz ve OK tuµuna basnz. IGNITION TIMER (KONTAK SAAT AYARI) Bu fonksiyon ile, arabann konta kapatldktan sonra cihazn azami 90 dakika kadar çalmaya devam etmesi salanr. 0 = Kontak saat ayar kapal demektir. 28 AUXILIARY SOURCE (EK KAYNAK CHAZLAR) Eer bir CD deiµtirici (A 05 veya A 06) bal ise, bu menü maddesi göstergede gösterilmez. Fabrika çkµnda "SOURCE OFF" ayarlanmµtr. Eer "AUXILIARY SOURCE" üzerinden harici bir cihaz balanmµsa, "SOURCE ON" ayar yaplmaldr. VARIOCOLOUR Cihazn aydnlatma renginin arabann borda aydnlatma donanmna göre kademe kademe ayarlanmas için kullanlr. '' yeµil.... krmz KEY TONE (TU SESLER) Tuµlara ksa bir süre basld zaman, bir tasdik sesi duyulabilir. Sesin yükseklii 0-9 arasnda ayarlanabilir (0 = Kapal). BEEP (ÖTME SES) lgili tuµa 1 saniyeden daha uzun bir süre baslmas gereken fonksiyonlarda, tasdik sinyali olarak bu ses duyulur. Ses yükseklii 0-9 arasnda ayarlanabilir (0 = Kapal). MUSIC/SPEECH (MÜZK / KONUMA) Gelecekte baz RDS istasyonlar müzik ile konuµma yaynlar arasnda bir ayrm yapacaklar. Konuµma yaynlarnn ayarlar "LEVEL " fonksiyonu ile yaplabilir. LEVEL 0: Müzik / Konuµma fonksiyonu kapal. LEVEL 1: Düz ayar (bas, tiz, treble, loudness gibi seslerde yükselme/ alçalma gibi farkllklar yok). LEVEL 2-4: Ses yükseklii, bas, tiz, treble gibi sesler Loudness fonksiyonu kapalyken farkl ayarlanrlar. Hangi ayar daha çok beendiinizi tesbit etmek için, bu ses ayarlarn kendiniz deneyiniz. KEYCARD LED "LED ON" ile "LED OFF" konumlar arasnda seçebilirsiniz. KeyCard'n cihazdaki dili, LEDON (açk) konumunda cihaz kapatlnca ve KeyCard çkarlnca ek bir güvenlik önlemi olarak yanp söner. 29 Telephone Radio ENGLSH Telefon RAD. MONITOR (Radio Monitor) Kaset çalma fonksiyonunda hzl bant sarlrken radyo dinlemeyi mümkün klar. Radio Monitor fonksiyonunun açlmas / kapatlmas: << / >> tuµlarna basnz.

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Eer aktifleµtirilmiµse, göstergede kaset fonksiyonu için "RM" gösterilir. Bant hzl sarlrken radyo çalnr. Radio Radyo LANGUAGE (DL) Göstergede görüntülenen yazlar deiµik dillerde görüntüleyebilirsiniz. "AUTOMATIC" ayar seçilirse, KeyCard takldnda göstergedeki yazlar ngilizce olarak gösterilir. SIM-Card takld zaman, göstergedeki dil SIM-Card tarafndan belirlenir. LEARN MODE (PROGRAMLAMA MODU) Bu fonksiyon ile, daha baµka kartlar da sadece DSC menüsü üzerinden veya ek olarak KeyCard'n veya Master-SIM kartnn cihazdan her çkarlmasndan sonra genel olarak programlamak isteyip istemediinizi seçme imkanna sahipsiniz. MENU Kartlarn programlanmas sadece DSC üzerinden mümkündür. MENU PLUS Kart programlayabilmek için basit bir ek olanak: KeyCard' veya Master-SIM kart cihazdan çkarnz ve 15 saniye içerisinde programlanacak olan kart taknz. Programlama iµlemi baµka kartlarla devam ettirilebilir. EXTENDED MENU (GEN KAPSAMLI MENÜ) Bu fonksiyon ile, << / >> tuµlar kullanlarak müteakip menü maddelerinin gösterilmesini kapatmak mümkündür; çünkü bu maddeler pek nadir deiµtiriliyorlar. Böylelikle menü daha düzgün ve açk anlaµlr olur. OFF (KAPALI) Menü maddelerinin gösterilmesi kapatlr. ON (AÇIK) Bütün menü maddeleri görünür ve seçilebilir. CARD LIST (KART LSTES) Geçerli olan bütün SIM-Card'larn listesine bakmak mümkündür. Gerekirse baz kaytlar tek tek de silebilirsiniz. DKKAT! Eer bir kayt silinirse, cihaz kayd silinen kart ile kullanmak artk mümkün deildir. OK tuµuna basldktan sonra, giriµ kodunuzu giriniz ve tekrar OK tuµuna basarak girdiiniz kodu tasdik ediniz. Kaytlar / tuµlar ile seçebilirsiniz. OK tuµuna basldktan sonra göstergede "CLEAR?" sorusu görünür. << / >> tuµlaryla "CLEAR?" ile "NAME?" (deiµtirme iµlemi) mesajlar arasnda seçim yapabilirsiniz. CL tuµu ile iµlem iptal edilir ve OK tuµu ile tasdik edilir. Eer isim girilecekse / deiµtirilecekse, "Cihazn telefon kitab menüsü - Eklemek" adl bölüme baknz. 30 Cihazn içine takl olan kart silinemez. Master-SIM kart ise sadece KeyCard ile silinebilir. READ KEYCARD (KEYCARD'IN OKUNMASI) Bu menü maddesi sadece cihaza bir KeyCard takl olduu zaman gösterilir. KeyCard üzerindeki bilgileri okumak mümkündür. Cihaz ile birlikte teslim edilen KeyCard üzerinde, isim, tip numaras (76... ) ve cihaz numaras gibi cihaz hakknda bilgiler vardr ve bu bilgiler gösterilir. KeyCard okunmaktayken kart cihazdan çkarrsanz, göstergede "CHANGE CARD" yazs gösterilir. Her hangi bir baµka KeyCard, baµka bir cihaz tarafndan da okunabilir. Cihaz kullanmak mümkün deildir ve sadece kapatlabilir. Cihazn tand bir KeyCard cihaza taklr taklmaz, OK tuµu ile radyo fonksiyonuna geri dönülebilir. LEARN CARD (KART PROGRAMLAMA) kinci bir KeyCard veya en fazla 30 SIM-Card programlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak "KeyCard ve SIM-Card - KeyCard'n / SIMCard'n programlanmas" bölümlerindeki bilgileri okuyunuz. USER MODE (LETME MODU) u iµletme türlerini seçmek mümkündür: RADIO ONLY PHONE ONLY STANDARD (bütün iµletme türleri seçilebilir) Ancak menüden çkldktan sonra bir deiµiklik mümkündür. LO-LEVEL SENSITIVITY (HASSASLIK LO-LEVEL) Yakn bölge yaynlar için arama hassaslnn ayarlanmas. LO-LEVEL 1 yüksek hassaslk DX-LEVEL SENSITIVITY (HASSASLIK DX-LEVEL) Uzak bölge yaynlar için arama hassaslnn ayarlanmas. DX-LEVEL 1 yüksek hassaslk DX-LEVEL 3 normal hassaslk VOLUME FIX Cihaz açldnda duyulmak istenen ses yüksekliinin ayarlanmas bu fonksiyon ile mümkündür. << / >> tuµlar ile istediiniz ses yüksekliini ayarlaynz. Eer "LEVEL +00" ayarlanrsa, cihaz bir dahaki sefer açldnda son olarak ayarlanmµ olan ses yükseklii ile çalnr. 31 Telephone LO-LEVEL 3 normal hassaslk Radio ENGLSH Telefon Radio Radyo TA VOLUME Trafik anonslar ve bilgi veya uyar sesleri için geçerli olan ses yükseklii bu fonksiyon ile ayarlanr. Eer ayarlanan ses yükseklii bu ses yüksekliinden daha düµükse, trafik anonslar bu ses yükseklii ile çalnr. Eer ayarlanmµ olan ses yükseklii, TA VOLUME fonksiyonunda ayarl olan ses yüksekliinden daha yüksekse, trafik anonslar biraz daha yüksek sesle verilir. DSC Programlamasnn sona erdirilmesi / ayarlarn bellee kaydedilmesi: DSC/OK tuµuna basnz. DSC ile fabrika çkµnda yaplmµ olan temel ayarlara genel bakµ LOUDNESS CHANGE ACCESSCODE IGNITION TIMER AUXILIARY SOURCE VARIOCOLOUR KEY TONE BEEP MUSIC/SPEECH RAD. MONITOR KEYCARD LED LANGUAGE LEARN MODE EXTENDED MENU CARD LIST READ KEYCARD LEARN CARD USER MODE SENSITIVITY VOLUME FIX TA VOLUME * LEVEL min SOURCE OFF green VOLUME 0 4 LEVEL 0 AUS LED ON AUTOMATIC MENU PLUS* ON STANDARD LO-LEVEL 1 DX-LEVEL 1 LEVEL +20 LEVEL +30 MENU PLUS = Temel ayar lk SIM-Card programlandktan sonra MENÜ eski konuma, geri (reset) alnr. 32 Telefon fonksiyonu 33 Telephone Radio ENGLSH Telefon Telefon DEUTSCH Telefon fonksiyonu Genel bilgiler Bir cep telefonu ile yapmaya alµmµ olduunuz bütün telefon görüµmelerini, radyofon ile de yapabilirsiniz. Ön koµul: GSM telsiz telefon µebekesinin, sizin bulunduunuz bölgede kurulmuµ ve kullanma sunulmuµ olmas ve ayrca geçerli bir SIM-Card ile bu µebekeye girme yetkisine sahip olmanz gerekir. SIM-Card yerine takl olmaldr (bu konu ile ilgili olarak "KeyCard ve SIM-Card" bölümüne de bakabilirsiniz). stimdat GSM µebekeniz üzerinden dünyann her yerinde arayacanz mdat numaras 112'dir. Bu numara üzerinden SIM-Card veya KeyCard olmadan da bir imdat görüµmesi yapabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak "Telefon fonksiyonu - GSM stimat" bölümünü okuyunuz. PIN-Code (µahsi kodunuz) Normal olarak ancak bir µahsi kod (PINCode) girildikten sonra SIM-Card ile telefon edilmesine müsade edilir. Bu PIN kodu, bir SIM-Card satn aldnz zaman size bildirilir. Size bildirilen PIN kodunu deiµtirebilirsiniz veya kapatabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330385

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330385 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Navigasyon Radyo MP3

Navigasyon Radyo MP3 Navigasyon Radyo MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...3 Güvenlik önlemleri...3 Teslimat kapsamı...5 Cihaza genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SKODA AUTORADIO BOLERO http://tr.yourpdfguides.com/dref/3579561

Kullanım kılavuzunuz SKODA AUTORADIO BOLERO http://tr.yourpdfguides.com/dref/3579561 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU

ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 İçindekiler Genel Bilgiler............................ Kullanım kılavuzu............................. Kullanım kılavuzu metnindeki işaretler...... Cihaza

Detaylı

SIMPLY CLEVER BOLERO RADYO KULLANMA KILAVUZU

SIMPLY CLEVER BOLERO RADYO KULLANMA KILAVUZU SIMPLY CLEVER BOLERO RADYO KULLANMA KILAVUZU İçindekiler dizini 1 İçindekiler dizini Genel Bilgiler................................. 2 Kullanma kılavuzu................................. 2 Kullanım kılavuzu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém turecky 05.2012 S00.5610.83.77 3T0 012 149 GE Önsöz

Detaylı

RADYO-NAVIGASYON SISTEMI COLUMBUS KULLANIM KILAVUZU

RADYO-NAVIGASYON SISTEMI COLUMBUS KULLANIM KILAVUZU www.skoda-auto.com Radionavigační systém Columbus Superb, Octavia, Yeti turecky 05.11 S00.5610.78.77 3T0 012 151 HR RADYO-NAVIGASYON SISTEMI COLUMBUS KULLANIM KILAVUZU Giriş Columbus radyo navigasyon

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15

Detaylı

ŠkodaOctavia Tour ARAÇ RADYOSU SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour ARAÇ RADYOSU SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour ARAÇ RADYOSU SYMPHONY SIMPLY CLEVER İçindekiler 1 İçindekiler Radyo...................................... Radyo - Genel bakış........................... Önemli bilgiler................................

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen

Detaylı

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve

Detaylı

MICRO HiFi SYSTEM UMS 4910 DEC

MICRO HiFi SYSTEM UMS 4910 DEC MICRO HiFi SYSTEM UMS 4910 DEC tr İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 4 GENEL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence radyosu Bolero Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence radyosu Bolero Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER Bilgi/eğlence radyosu Bolero Kullanma kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3. 2 Uconnect Touch 4.3 SİSTEMİ... 9. 3 Uconnect Touch 8.4 SİSTEMİ... 31 4 GÜVENLİK UYARILARI...85

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3. 2 Uconnect Touch 4.3 SİSTEMİ... 9. 3 Uconnect Touch 8.4 SİSTEMİ... 31 4 GÜVENLİK UYARILARI...85 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 Uconnect Touch 4.3 SİSTEMİ... 9 3 Uconnect Touch 8.4 SİSTEMİ... 31 4 GÜVENLİK UYARILARI....85 1 2 1 GİRİŞ GİRİŞ... 4 Uconnect Touch SİSTEMİ (4.3) (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)...

Detaylı

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER

DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG CDS 6680 USB OVATION http://tr.yourpdfguides.com/dref/3694088

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG CDS 6680 USB OVATION http://tr.yourpdfguides.com/dref/3694088 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. MobileNavigator 5

Kullanıcı El Kitabı. MobileNavigator 5 Kullanıcı El Kitabı MobileNavigator 5 Baskı tarihi: Nisan 2005 Yayın notu NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Danışma hattı: 0043 820 88 88 10 (Telefon edilen ülkeye bağlı olarak dakika başına

Detaylı