Eleştirel Psikoloji, Eleştirel Bağlantılar*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eleştirel Psikoloji, Eleştirel Bağlantılar*"

Transkript

1 Eleştirel Psikoloji, Eleştirel Bağlantılar* Ian Parker Özet. Eleştirel psikoloji yi en basit şekilde açıklamak için bile, farklı eleştirel eğilimlerin ortaya çıkışlarına dair kültürel-tarihsel bir değerlendirme yapmak zorundayız ve kendilerini eleştirel olarak tanımlayan pekçok faaliyet arasında eleştirel bağlantılar kurmak zorundayız. Öyleyse bu eğilimler ve faaliyetleri bir araya getirmek istiyorsak sınırlar ı nasıl algıladığımızı sorgulamalıyız ki bu sınırlar disiplinin içindekileri dışındakilerden, akademiyi ve uzmanları hizmet alanlardan ve uygun bir şekilde eleştirenleri uygunsuz eleştirenlerden ayırmakta. Bu yazıda, eleştirel psiklojinin dayandığı temellere, mümkün olan en geniş açıdan bakmaya çalışarak psikolojinin içindeki gelişmeleri inceleyecek, sonra dışarıda kalan eleştirel çalışmalara bakacak, sonra da dispilinin içinde ve ona karşı olan faaliyetlere göz atacağım. Son bölümde ise içinde çelişkileri de barındıran eleştirel psikoloji alanının dört özelliğini tanımlayacağız. Anahtar kelimeler: eleştiri, politika, direniş Eleştirel psikoloji son yıllarda akademik çevrelerde çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı ve herhangi iyi bir anaakım araştırmada olması gereken kendine eleştirel bakabilme refleksini de kapsayacak şekilde genişledi. Herşeyden önce belirtilmelidir ki başlangıçta akademik psikolojinin diğer disiplinlerden daha fazla eleştirel çalışmaya hazır bir alan olmasının hiçbir özel nedeni yoktur. Örneğin, sosyolojik teorinin radikal bir eleştirisini geliştirmek de aynı derecede önemlidir ve diğer disiplinlerden yararlanırken bunu daima akılda tutmak gereklidir. Diğer disiplinlerin kendimizinkinden daha radikal olduğuna inanma yanılgısına karşı uyanık olmalıyız. Psikolojinin kendine has bir gücü olduğu doğru ama eleştirel çalışmamızın, diğer baskıcı pratiklere yönelik eleştirel bakış ile birlikte yürütülmesi gerektiğini akılda tutmalıyız. Son yirmi yılda, psikoloji içinde, büyük ve radikal değişiklikler yarattığı izlenimi veren, bir dizi teorik ve metodolojik gelişme oldu. Bu gelişmeleri incelemek üzere kaleme alınmış bu yazı, psikolojinin gelişiminde ABD nin hakimiyetini ve benim İngiltere deki konumumu yansıtıyor. Bu yazı, dünyada meydana gelen gelişmelerin Anglo-Amerikan psikoloji geleneğini nasıl etkilediğini gözden geçirmek çabasındadır, ancak bunu yaparken bugüne dek teori ve pratiğimizi belirlemiş merkez-çevre ayrımından kurtulacağımızı varsaymak saçma olur. Radikal tartışmalar ABD de davranışçı anaakım (ki 1950 lerde bilgi-işlem, bilişim ve bilişsel bilim yaklaşımları ile daha da büyümüştü) ile küçük fakat ses getiren fenomenolojik karşı çıkış * Yazının orijinal başlığı Critical Psychology, Critical Links aslında ikili bir anlam taşıyor. Critical links hem eleştirel, hem de kritik bağlantıları ifade ediyor. Yazının içeriğiyle daha ilgili olduğunu düşünerek, çevirinin başlığında eleştirel bağlantılar ifadesini kullandık. Bu metnin orjinali Annual Review of Critical Psychology dergisinin ilk cildinde (s. 3-18) yayınlandı. (Ed.)

2 35 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 arasında eskiden beri var olan bir anlaşmazlık vardır. Fenomenoloji, 1960 larda ortaya çıkan en önemli hümanist psikoloji eleştirilerinin kaynaklarından biri olacaktır ların sonları ve 1970 lerin başlarındaki kriz süresince sosyal psikolojide laborotuvar-deney ortamının kıymeti üzerine dönen tartışmalar bile hâlâ davranışçılık ile fenomenoloji karşıtlığı üstünde temelleniyordu. Böylece kendilik de bu iki gelenek arasındaki çatışma alanlarından biri haline geldi. Örneğin Amerika dan çıkan çok sayıdaki kişilik teorileri ne alternatif olarak İngiltere den çıkan Kelly nin kişisel kurgu teorisi, radikalleştirilmiş ve bugün ABD de anlaşıldığından çok daha fenomenolojik ve sosyal bir karaktere büründürülmüştü. Arada sırada İngiliz radikal psikoloji hareketi (Skelton-Robinson, 1970ler n.d.) içinden çıkan katı eleştirilere rağmen, National Health Service te (Ulusal Sağlık Servisi) çalışan eleştirel klinik psikologlar için önemli bir odak noktası haline gelmişti. Kellyen gelenek Psikoloji ve Psikoterapi Birliği ve Changes dergisi gibi gruplar içinde varlığını sürdürdü. Hümanizma, Kelly ve fenomenoloji, yeni paradigma sosyal psikolojinin çeşitli versiyonlarının zeminini oluşturuyordu (Armistead, 1974; Reason and Rowan, 1981). Marksizm ile birleştirilmiş fenomenoloji de, psikolojinin bir şeyleştirme biçimi olarak değerlendirilmesinin önünü açtı (Ingleby, 1972). Bu kavramlar aynı zamanda 1970 lerdeki öğrenci hareketinden, Rat, Myth and Magic (Sıçan, Mit ve Sihir) gibi aktivist akımları da etkiliyordu (1970ler n.d.). Gelişimsel psikolojinin benzer sosyal endişeleri yanında zaman zaman Marksist bir duruştan gelen eleştirilerle de bağlantıları vardı (Riley, 1978). Bazıları için (İngiltere de Humpty Dumty ve Red Rat gibi dergilerle ilişkisi olanlar gibi), bu bağlantı daha humanist Nesne İlişkici psikanalitik teoriyle yakınlaşmaya yol açıyordu. Bu, yeni kurulmaya başlayan Kadınlar ın Terapi Merkezi hareketi ile de ilgiliydi (Eichenbaum and Orbach, 1982; Ernst and Maguire, 1987) lerden beri gerek İngiltere, gerekse Amerika da, hatta Lacan ın çalışmalarından etkilenmiş Fransızca ve İspanyolca-konuşan kültürlerde daha da hızlı bir şekilde, eski psikoloji radikallerinin psikodinamik psikoterapiye kaydığına tanık olduk. Bazı durumlarda psikanalizin keşfi, aynı zamanda radikallerin sosyal değişim hakkında fazla iyimser olduklarının da keşfi oldu (Craib, 1988; Richards, 1988). Psychology and Social Theory gibi bazı kısa ömürlü Amerikan radikal psikoloji dergileri ya çok hızlı bir şekilde disipline yönelik genel bir eleştiri yapmak noktasından psikanalitik yazına kaydılar (Parker and Jones, 1981; Parker et al., 1981), ya da birkaç yıl sonra PsychCritique (Bassin et al., 1985) gibi yayın hayatlarına psikoloji eleştirisi için psikanalizin yeterli bir temel oluşturduğu önermesiyle başladılar ki bugün onun ardılı olan PsychCulture için bu durum hâlâ geçerli görünmektedir. Nam-ı diğer kriz süresince, sosyal psikolojinin tarihle derinden bağlantılı olan karakteri üzerine söylenenlerin bir kaynağı da Amerika daki sosyal psikoloji idi (Gergen, 1973). Bu iddia üzerine yapılan tartışmalar bugün kapsamını bütün psikolojiyi kaplayacak şekilde genişletmiş olan sosyal inşacı (social constructionist) akıma ilham vermektedir. Yapısalcılık ve sıradan dil teorileri nden yararlanan yeni paradigma sosyal psikoloji çeşitleri (Harré and Secord, 1972; Harré, 1979) de cüretkâr iddialarda bulunarak, 1950 lerdeki katı davranışçılığın yerine geçecek ikinci bilişsel devrim in gerçekleştiğini söylemektedirler (Harré and Gillett, 1994). Bugün gelinen noktada, radikal psikoloji hareketinin fenomenolojik ve sosyal inşacı kanadından gelenler ile yapısalcı ve dilbilimci kanadından gelenler, psikolojinin diskur analitik eleştirisini oluşturmuş ve post-yapısalcı fikirleri kullanmakta (Potter and Wetherell, 1987; Parker and Shotter, 1990) ve psikolojiyi postmodern yapma uğraşında birleşmiş durumdadırlar (Kvale, 1992). Post-yapısalcı yazın ile Lacan ve Foucault üzerine yapılan ciddi tartışmalar, İngiltere de, psikolojiye, 1970 lerin sonlarında Ideology & Consciousness (İdeoloji ve Bilinç) dergisi aracılığıyla girdi (Adlam et al., 1977). Derginin iflasından sonra, bu projeden ortaya çıkan kitap Changing the Subject (Henriques et al., 1984), 1980 lerde, 1970 lerin radikal psikoloji hareketi üzerine tekrar birşey inşa etmek is-

3 teyenler için güçlü bir ilham kaynağı olmuştu. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART Bu yazarların bazıları kendilerine eleştirel psikolog demeyi tercih ederken bazıları etmez. Bazılarının tek ilgilendiği, dil ve kendiliğe dair daha iyi bir tanım geliştirmektir; var olan dil ve kendilik biçimlerini yerlerinde tutan iktidar yapılarını anlamak ve değiştirmek çabasında değildirler. Örneğin feminizm, gecikmiş bir şekilde, yeni paradigma tartışmalarında önemli bir eleştirel düşünce kaynağı olarak görülmeye başlandığı halde (Reason and Rowan, 1981) ve feminist çalışmalar ile diskur analizi arasında bağ kurma çabaları olduğu halde (Wilkinson and Kitzinger, 1995), sosyoloji ve politikada yürüyen paralel tartışmalarda gayet öne çıkmış olan bu radikal sosyal hareket, burada marjinalize olmuş veya susturulmuştur lerin radikal psikoloji ve psikoterapi hareketi içinde ortaya çıkmış olan feminist çalışmalar (Brown, 1973; Radical Therapist Collective, 1974), akademik alanda ilk olarak sosyal psikolojide (Wilkinson, 1986) görülmüş, daha sonra bakışını genel psikoloji pratiğini kapsayacak şekilde genişletmiştir (Burman, 1990). Amerika da Amerikan anaakım çalışması tarafından çabucak `Lezbiyen ve Gay Psikolojisi` adı altında yeniden diriltilen lezbiyen ve gay aktivizmi de, son onyıl içinde, Amerika da ve özellikle İngiltere de disipline yapılan ideolojik ve pratik saldırıların kaynağı ve alanı olmuştur (Brown, 1989; Kitzinger, 1987). Bu çalışmalarda hâlâ radikal refleksif bir itki bulunmaktadır ve eleştirel psikolojinin yapması gereken, psikolojik bilginin nasıl kurgulandığı ve bu bilginin politik olarak nasıl bir işlev gördüğüne dair farklı analizler arasındaki bağlantıları bulup çıkarmaktır. Disiplin içindeki kavramlar ve yaklaşımların tarihin birer ürünü olduğuna karşı zaten duyarlı olan eleştirel psikoloji, alternatiflerin, sadece belli bağlamlarda alternatif teşkil edeceği durumlara karşı da uyanık olmalıdır. Önemli bir tartışma konusu olarak, psikolojide görecelilik (relativism) ve gerçekçilik (realism) sorunu farklı bağlamlarda farklı işlev görmektedir ve birini radikal diğerini tutucu olarak nitelemek için elimizde hiçbir kanıt yoktur. Eleştirel psikoloji daima görecelikçi olarak (disiplinin bütün olgularını sosyal kurgular olarak görse bile) ya da gerçekçi olarak (altta yatan sosyal şartların disiplin içindeki bazı fikirlere yol açtığını gösterse bile) tanımlanmamalıdır (Parker, 1998). Eleştirel psikoloji bir epistemolojik duruşu diğerinden üstün görmez ancak disipline getirilen farklı radikal yaklaşımları bir araya getirmeye çalışır. Bu, bazı radikal iddiaları tartışmaya açmak için relativizmin kullanılmasını da, disiplinin kendisine gelen eleştirilere karşı, hakikatleri ortaya koymak için realizmin kullanılmasını da gerektirebilir. Her halükarda, farklı duruşların politik avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek için bir şekilde gerçekçi bir duruş gerekecektir. Bazı eleştirel yaklaşımlar içinde, mücadeleci bilinen akımların bazı durumlarda disiplinin daha tutucu pratikleriyle uyumlu hale geldiği gerçeğiyle karşılaşabiliyoruz. Örneğin Kelly nin çalışmaları Amerika da hala anaakım kişilik teorilerindendir, ve daha radikal İngiliz fenomenolojik Kellyen yazarlar onların dergilerinde yazamazlar. Bir başka örnek Q-Metodolojisinin İngiliz diyalekti dir ki Beryl Curt ün ellerinde Amerika daki metodolojiden çok farklı tarzda radikal çalışmalara dönüşmüşlerdir. Bu çalışmalar, bugün eleştirel psikolog diyebileceğimiz kuşak için de ilham kaynağı olmuştur (Curt, 1994; Stainton Rogers et al., 1995). Özellikle fenomenolojinin, Güney Afrika daki ayrımcılık ile ilgili, danışıklı dövüş olarak adlandırılabilecek hazin bir tarihi vardır. Sosyal psikolojideki grup çatışmaları üzerine yapılan laborotuvar-deneysel yaklaşımlı çalışmalar, oradaki radikal kaynaklardan biridir. Psikanaliz, İskandinavya daki anaakım psikolojideki prestij ve gücünü ego psikolojisi adı altında, Güney Amerika da Lacanyen teori olarak kurmuş, başka yerlerde de onlara teorik destek sağlayacak başka radikal alternatifler çıkmıştır. Örneğin Fransa da önemli radikal çalışmalardan biri Eylem/Faaliyet/Hareket (Activity theory) teorisidir (Sève, 1978). Hatta bu akım Almanya ve kısmen de Danimarka da Eleştirel Psikoloji adını almıştır (Tolman, 1994). Ancak 1990 lara kadar Sovyetler Birliği ve

4 37 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 Doğu Avrupa nın bürokratikleşmiş devletlerinde gördüğü işlev hâlâ, anaakım psikoloji olmaktan öteye gitmez. Berlin den çıkan Kritische Psychologie de öznenin bilimi ni kurgulamayı amaçlamıştır ancak şurası açıktır ki bu çalışmalar yandaşlarını teoriyle pratiği birleştirmeye teşvik etse de, hâlâ psikoloji hizmetlerinden yararlananlarla teması gerektirmeyen, bilimci ve salt akademik çalışmaları öngörmektedir (Tolman and Maiers, 1991). Bu noktada bilimi reddetmek de sorunu çözmez. Görünüşte en radikal postmodern yaklaşımlar bile, örneğin Hindistan da, baskıcı kültürel pratiklerin garanti altına alınmasını sağlamıştı; bir akademik disiplinin içinde görünürde en eleştirel olan duruşlar bile, ilke olarak, dış dünyada kadınların ezilmesine karşı eleştirel olamadığını farketmişti (Mitter, 1994). Radikal Uç Psikoloji içinde olanların radikal ucunda disiplin içindeki iktidar oyunlarını ve ideolojik kabulleri ifşa edenler bulunuyor. Psikolojide disipliner tepkisellik in (disciplinary reflexivity) gelişmesi (Wilkinson, 1988) diğer insan bilimleri, feminist politikalar ve Feminism & Psychology dergisi gibi kurumsal tartışma alanlarında gelişen tartışmalar ve örgütlenme biçimlerinden faydalanmış disiplin içinde cinsiyet ayrımcılığı, hetero-sexism, ırkçılık ve sınıf baskısına karşı akademik ve pratik girişimler için alan açmıştır (Kitzinger et al., 1992; Bhavnani and Phoenix, 1994; Walkerdine, 1996). Zaten bir eleştirel psikoloji, disiplini eleştirmek ve geliştirmek üzere uğraşanlara hem kadın hem erkeklerin katılımını mümkün kılacak şekilde çalışıyorsa, aynı zamanda feminist psikoloji dir. Psikoloji ahlakı ve politikaları üzerine yapılan eleştirel yaklaşımlı son tartışmalar (Prilleltensky, 1994), kendinden menkul `Eleştirel Psikoloji` (Fox and Prilleltensky, 1997) ve `Eleştirel Sosyal Psikoloji ` (Ibáñez and Íñiguez, 1997) artık feminist yaklaşımı da bünyesine katmıştır ve disiplinin içindeki feminist yaklaşımların kendileri de eleştirel özdeğerlendirmeye, ilerlemeci yapıbozumuna (progressive deconstruction) ve pratikle bağlantılandırılma çabalarına maruz kalmıştır (Burman, 1998; Burman et al., 1995). Feminist psikologların en çok mücadele vermek zorunda kaldıkları alanlardan biri kadınlar olarak ayrı örgütlenme haklarını kazanmak olmuştur. İngiltere gibi bazı yerlerde, ayrı bir akademik örgütlenme gerektiren belirli entellektüel bir alanın olması gerektiği savunulmuştur. İskandinavya gibi başka yerlerde ise, psikoloji alanındaki kadın örgütlenmesi sendika hareketinin içinde yer almış ve ancak bu şekilde disiplinin ötesindeki baskı ve pratiğe yönelik daha geniş çerçeveli sorunlarla bağlantılandırılması mümkün olmuştur. Psikoloji dışından Bu arada, psikoloji dışından gelen radikal eleştiriler, yeni zihin modellerinin ortaya çıkmasına ve sosyal ilişkileri anlamak ve yeniden yapılandırmak için yeni pratiklere yol açtı. Bu dışarıda lık elbette psi-kompleksinin tamamen dışında kalan anlamına gelmez; Batı kültüründe (yani Batı Kültürünün işgali altındaki dünyanın geri kalanında da) psi-kompleksini oluşturan zihin ve davranış üzerinde çalışan teorik ve kurumsal ağların içinde, en sıradışı alternatif açıklamalara da yer vardır (Ingleby, 1985; Rose, 1985). Dışarıda olanlar ın psikoloji dışında olmaktan ziyade psy-kompleksinin sınırlarında yer aldığını söylemek daha doğru olacaktır. Bunların nadiren psikolojinin ilke ve varsayımlarını görmezden geldiği olur ancak sonuçta onun etrafında dönen fikirlerden alınmış ve uyarlanmış bir dil içinden konuşmak zorundadırlar. Eleştirel psikoloji, bu zaman zaman idiyosinkratik durumlar üzerine çalışan ve bu nedenle de psikolojinin ne yaptığına dair daha karmaşık bir anlayış geliştiren psikoloji dışı grubu, müttefiki olarak görür.

5 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART Farklı disiplinler Psikolojinin içinden çıkan eleştirilerin üzerinde temellendiği ve hümanizmden Eleştirel Teori ye ve post-yapısalcılığa kadar geniş bir çerçeveden gelen en güçlü teorik kaynaklar komşu disiplinlerden çıkmıştır. Örneğin Foucault nun çalışması üzerine kurulan psi-kompleksi fikri, önce Ideology & Consciousness (Rose, 1979) dergisinde, sonra psikolojide geliştirilmişti (Ingleby, 1985), ancak psi-kompleksinin ortaya çıkışına dair yapılan eleştirilerin ana kaynağı sosyolojiydi (Rose, 1985, 1989). Elbette bu bizi diğer disiplinlerdeki gelişmeleri yüceltmeye götürmemeli ve eleştirel bir psikoloji eleştirel sosyolojiyi ve diğer disiplinlerdeki anaakımı sorgulayan eylem ve deneyim üzerine kurulu gelenekleri kapsamalıdır. Psikoloji ve sosyoloji arasındaki ayrım, insanları, bireysel olarak yaptıkları ile toplum içinde yaptıklarının ayrı ayrı ele alınması gerektiğine inandrımaya çalışan akademik iş bölümünün güzel bir örneğidir lerin yeni paradigma tartışmaları ile 1980 lerin diskura dönüş modası, gündelik dil de zihin teorileri ve hakikatin sosyal inşası için felsefe ve sosyolojiyi arsızca talan ettiler. Bu fikilerin çoğu pek çok psikolog için gerçekten de yeni ydi, ama radikaller için başka bir yerde hali hazırda bir yazı külliyatını bulmuş olmak çok yararlı oldu. Örneğin Amerikan dergisi PsychCritique veya İngiliz Ideology & Consciousness ta yürüyen tartışmalar, Frankfurt Okulu Eleştirel Teorisi veya Fransız post-yapısalcılığı geleneğinden beslenmişti. Bugün psikolojide ırkçılık üzerine yapılan tartışmalar dergi ve ders kitaplarını inceleyen somut örnekleri (Billig, 1979; Howitt and Owusu-Bempah, 1994) ve faşist hareketleri ifşa eden araştırmaları kullanmaktadır (Billig, 1978). Ancak psikoloji deki ırk imgesinin içine sindiği ötekilik ve oryantalizm konuları üzerine yapılan kavramsal ve teorik incelemelerin, post-kolonyal edebiyat teorisi ve kültürel çalışmalar dışında layıkıyle yapıldığı söylenemez (Said, 1978; Spivak, 1990). Aşırı-sanayiileşmiş dünya ile üçüncü dünya arasındaki sömürüye dayalı ilişkiler ağında psikolojinin yerini inceleyen çalışmalara hâlâ nadiren rastlanabilmektedir (Sloan, 1990). Disiplin dışından Son yıllarda çıkan yenilikçiler biraz daha geniş bir yelpazede okumalar yapmış ve edebiyat teorisinden tektüaliteye dair yapıbozumcu düşünceler ve coğrafyadan uzamın postmodern yorumlarını ithal etmek üzere konunun biraz dışına çıkmışlardır. Eleştirel psikologlar bu kişiler ile buluşmaya çok heveslidir ancak bu buluşmaların akademik ortamlardan uzak olmasını isterler ve bunlardan bazılarının teorik katkılarını gerçek dünyada ilerlemeci çalışmalar olarak görürler. Burada üç farklı alan örnek olarak verilebilir. Eğitim. Öncelikle, eğitimde radikal yaklaşımların eğilim olarak ABD ve Avrupa dışında geliştiğini belirtelim. Amerika ve İngiltere de büyük oranda özel teşşebbüsle yürüyen özgür okul hareketi, gelişimi teşvik etmek için daha iyi yollar olabileceğine inananlar için ilham kaynağı olmuştu, ancak bu heyecan 1980 lerdeki Reagan rejiminde sönme eğilimi gösterdi. Latin Amerika da yürüyen araştırmaların bir parçası olan `conscientization` (bilinç yükseltme) projesi çocuk gelişiminin nasıl olabileceğine dair alternatif modelleri, gelişim sürecini sadece çocukluk la sınırlı değil yaşamboyu devam eden bir süreç haline getirmenin yollarını ve bu süreçlerin nasıl ezme-ezilme ile ve politik farkındalığın gelişmesiyle ilgili olduğunu gösteriyordu. Brazilya da Paulo Freire in, Kolombiya da ise Orlando Fals-Borda nın çalışmaları en iyi eylem araştırmaları ge- 16 Yedi yaşında başka bir çocuk orada tereyağı çok tuzlu olduğu için Yeni Zelanda yı sevmiyordu (Jahoda 1962, s. 95). 17 Bilişsel gelişimde burada her zaman ülke kullanılırken, artık yazarlar ulus kavramını kullanıyorlar! Ulus kavramı daha çok coğrafi çağrışımlar uyandırırken ve bu kavram kullanıldığında kent, kanton ve ülke arasındaki ilişkide söz konusu olan ör. parça ve bütün arasındaki mantıksal ilişkilerken, ulus kavramı başka bir doğrultuya daha işaret eder. Ama burada kullanılan temel metinlerde kavramlar eş anlamlı kullanılmıştır.

6 39 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 leneğinden beslenmişlerdi, ancak Amerika daki fikirlere de araştırma, eylem ve güçlenme/yetkilenme (empowerment) arasında yakın bir ilişki kurulması gerektiğine vurgu yaparak radikal bir bakış kazandırdılar (Freire, 1972; Fals Borda ve Rahman, 1991). Latin Amerika da yapılmaya çalışılan Katılımcı Eylem Araştırmaları yaklaşımı da Endonezya da geliştirilmişti. Bu çalışmanın yönteme dair önemli katkıları olmuştur çünkü katılımcı eylem araştırması geleneksel psikoloji mefhumlarından ayrılarak yeni bir bilgi üretme ve üzerinde düşünme tarzı geliştirmiştir. Bu tarz, liberal Amerikan sosyolojisindeki grounded theory nin yaptığı gibi metinlerin kapalı okumalarını yapmaktansa, araştırmacının pratiğini de sosyal gerçeklik üzerine kurar. Latin Amerika daki eğitimsel ve sosyal psikolojinin politikleşmesi, bu katılımcı araştırma pratiğine çok şey borçludur. Fikirler Avrupa dan gelse de entegre edilmeleri ve yeniden anlam kazanmaları bu ilerlemeci yaklaşım sayesinde olmuştur (Montero, 1987). El Salvador da 1989 da askeri rejim tarafından öldürülen sosyal psikolog Ignacio Martín-Baró nun çalışmaları, özellikle önemlidir (Aron and Corne, 1994; Pacheco y Jiménez, 1990). Bugün hâlâ dünyanın her yerinden eleştirel psikologlar onun çalışmalarından faydalanmaktadırlar. Sosyal hizmet. İkinci bir örnek olarak sosyal hizmetlere bakmak gerekirse ki buraya toplum hizmeti, sağlık hizmeti, sosyal ruh sağlığı hizmeti ve sivil toplum örgütlerinde yürütülen her türlü gönüllü destek hizmetini katıyoruz anaakım psikolojiden belirgin bir şekilde farklılaşan öznellik ve sosyal değişim tartışmaları görülür. Akademik bir girişim olarak psikoloji, genelde felsefedeki hangi alanın nerede bittiği tartışmalarına kadar gider, oysa profesyonel yaşamda psikoloji pratiğinin kökenleri sosyal hizmetin gelişiminde yatar. Dolayısıyla radikal sosyal hizmet pratiğiyle olan unutulmuş bağların tekrar kurulması eleştirel psikolojiye de güç kazandırabilir. Örneğin, Lucien Sève (1978) nin yazılarında geçen emek ile kişilik arasındaki ilişkilere dair araştırmalar, İngiltere de radikal sosyal hizmetler adı altında geliştirilmiştir (Leonard, 1984). Güney Afrika da ırk ayrımcılığının gölgesi altında, disiplinin fenomenolojik altyapısı rejimle elele giderken, çok zor koşullarda yürüyen radikal psikoloji çalışmaları sırasında, eleştirel psikologlar ın eylemlilikleri, toplum ve sosyal hizmet alanlarında ve orada çalışan aktivistlerin de destekleriyle hayat buluyordu. Örneğin, Organization for Appropriate Social Services in South Africa (OASSSA) (Güney Afrika ya Uygun Sosyal Hizmetler Geliştirme Derneği) nde psikologlar psikolog olarak değil, daha büyük bir direniş ve sosyal destek hareketinin parçası olarak çalışıyorlardı (Nicholas, 1994). Polisin yaptığı işkenceyi ifşa eden radikal araştırmalar, mağdur hikâyelerini ve istatistiklerini sunmak için sosyal bilim retoriğini kullanabiliyorlardı (Foster, 1987). Psychology in Society dergisi ise genel olarak sosyal hizmet ve psikoloji alanlarında çalışan aktivistler için bir direniş odağı haline gelmişti. (Apartheid düştükten sonra da bu kişlilerden bazıları, yeni Güney Afrika psikoloji Birliği nde eleştirel psikoloji komisyonu kurulması önerisini getirdiler.). Terapi. Terapideki gelişmeler de üçüncü bir örnek olarak verilebilir. İlaç tedavisine alternatif olarak terapi görme talebi, 1950 lerin radikal hümanist taleplerinin bir yansımasıdır ve belirli bir tarzda hizmet alma kaygısı ile bunu engelleyen kurumsal koşullar hakkında düşünme zorunluluğu arasındaki bağlantı içinde daha radikal güçlendirici terapi çeşitlerinin gelişebileceği bir bağlam yaratmıştır. Gerek Amerika gerekse İngiltere de radikal psikoloji hareketi içinde hem terapi taraftarları hem de eleştirmenleri yer aldı (Brown, 1973; Radical Therapist Collective, 1974). Burada bir çelişki yatmaktadır; daha liberal Laing in (1965) peşinden giderek psikiyatri ve psikoterapiye en derinlikli eleştirileri getirenler, İngiliz solundan değil Amerika daki sağ liberterlerden çıkmıştır ki ne yazık ki bunlara Szasz ı (1961) da eklemek zorundayız (Sedgwick, 1982). Bu eğilime karşı koyan bazı akımlar (örneğin Asylum çevresi), farklı biçimler alarak, farklı gruplaşmalara gitmiş ve değişik ideolojik akımları takip etmişlerdir. Bunlardan bazıları Self & Society dergisinde yansımalarını bulan kişisel girişim

7 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART hareketi ile önce Humpty Dumpty daha sonra da Kadın Terapi Merkezleri nde ses bulan psikodinamik ve femisint akımlardır. İngiliz psikanalizinin merkezin solu olduğu şiarından yola çıkarak Free Associations dergisini çıkartan İngiliz Radikal Bilim Kollektifi (The UK Radical Science Collective) (1984) de benzer bir şekilde politik hedeflerini son on yıl içinde değiştirmiştir (Cooper ve Treacher, 1995). Bir psikanaliz versiyonu, terapistin bireyci hümanizmine en ağır eleştirileri yöneltenler tarafından bile tercih edilir hale gelmiştir (Jacoby, 1977). Örneğin Marie Langer (1989) in Uruguay, Arjantin, Meksika ve Nikaragua daki çalışmalarında, radikal psikanaliz, psikoloji dışında gelişmiş ve ancak sonrasında psikologlar tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Hatta bazı durumlarda psikanaliz Solven Slavoj Žižek in (1989) yazılarında olduğu gibi politik direniş ile birleştirilmiş, önce kültürel çalışmalar ve felsefede sonra psikolojide tartışılmıştır. Burada ortaya çıkan zorluk kısmen radikal eğilimlerin genelde tutucu psikanalitik kurumlarca susturulmuş olmasından kaynaklanmaktadır (Jacoby, 1983). Bu nedenle radikallerin psikanalizi baskıyla özdeşleştirmeleri ve terapi projesinin kendisinin baskıcı ve ezici olduğu sonucuna varmaları şaşırtıcı değildir (Rush, 1977; Masson, 1990). Burada da yine, diğer disiplinlerin psikolojiye hazır ilerlemeci alternatifler sunacağı yanılgısına düşmememiz ve farklı akademik alanlarda ve profesyonel pratiklerde radikal muhaliflik temelinde bir yandaşlık arayışında olmamız gerekmektedir. Genelde ilk eğitimlerini sosyal hizmet alanında yapanlar tarafından yürütülen bazı aile terapisi akımları, sistemik terapiyi çok daha özgürleştirici bir şeye dönüştürmek için yapıbozumcu ve söylemsel fikirlerden yararlanmışlardır. Yapıbozumcu (deconstructive) fikirler, genellikle Amerikan edebiyat teorisinde olduğu gibi, herhangi bir politik angajmana yönelik, oyuncu ve acımasızca relativist bir karşı duruşun garantisi olarak görülebilirler. Bu duruşun söyleyeceği şey şu olacaktır: politika da nihayetinde bir metinden başka birşey değildir (örneğin, de Shazer, 1991). Ancak bu fikirler başta Avustralya ve Yeni Zelanda da olmak üzere terapinin demistifize edici ve güçlendirici biçimleri için kullanılmışlardır (White and Epston, 1990). Relativizm ile realizm arasında veya psikolojide niceliksel ile niteliksel araştırma yöntemleri arasında çıkan tartışmalarda olduğu gibi, aile terapisindeki bu radikal itkiyi öne çıkarmalıyız. Eleştirel psikoloji anlatısal (narrative) terapistlerin politik projesine, ancak iktidar, uzmanlığın istismarı ve sosyal adalet gibi meseleler tartışılırsa sahip çıkabilir (Waldegrave, 1990; Epston, 1993). Bu noktada aile terapisinden radikal bir kopuş olmaktadır çünkü burada aile, patolojinin alanı olarak görülmez. İnsanları, ailelere ve aileci ideolojilere kıstıran diskur sistemleri de sorunun bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır (Parker, 1999). Psikolojinin içinden ve psikolojiye karşı Eleştirel psikoloji, disiplinin içinde ve dışında kalanlar arasındaki sınırlara esneklik getirmiştir. Akademik alandan profesyonel alana geniş bir yelpazedeki iddialardan yararlanması gerektiği anlamında sadece interdisipliner değil, meslekten olanlar ve eğitim kurumları tarafından konulan ve denetlenen sınırları sorgulamak ve psikompleksinin en uç noktalarından psikolojinin merkezine dek yayılmak anlamında transdisipliner dir. Eleştirel psikoloji bu anlamda devamlı hareketli ve tetikte olmalıdır ve kenarda kalanlar ile merkezde olanlara dair çıkarttığı harita, zihnin haritasını çıkartan uzmanlarınkinden biraz daha farklıdır. Kenarlar Bir an için farklı kültürlerdeki gelişmelerin sürekli görmezden gelinmesini bir kenara bırakacak olursak, geleneksel psikolojide birbirine bağlı iki eğilimi görmek müm-

8 41 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 kündür. Bu eğilimler sayesinde neyin kuralına uygun bir bilimsel anlayışın içinde, neyin ise dışında kalacağı denetlenebilmiştir. Bu eğilimlerden ilki psikolojiyi bir disiplin, ruhsal sağlık ve tedaviyi tespite yönelik bir uzmanlık olarak görme eğilimi, diğeri ise kendi patolojik kült psikolojilerinden muzdarip oldukları için psikolojik süreçler üzerine rasyonel birşey söyleyemez duruma gelmiş grupları dışlama eğilimidir. Avusturalya da kayıt olma kriterlerinin sıkılaştırılması Scientologist tehdidine karşı bir yanıt niteliğindeydi ve diğer ülkelerdeki profesyonel psikoloji birlikleri de Avustralya yı önrek almaya istekliydiler. Örneğin İngiltere deki British Psychological Society (İngiliz Psikologlar Birliği) NLP (Neuro-Linguistic Programming) çalışmalarını tam bir şarlatanlık olarak göstermişti. Eleştirel psikologlar için sorun Dianetics veya NLP nin düzgün psikoloji olup olmadığı değildir (her ne kadar ne kadar tehlikeli olabileceklerini biliyor ve bilmemiz gerekiyorsa da) çünkü biz zaten düzgün psikolojinin ne demek olduğunu hiç bir zaman anlayamadık; bizim meselemiz herhangi bir psikoloji sisteminin güçlendirmeye mi yoksa ezmeye mi alet olduğudur. FBI tarafından kült olarak mimlenmiş olanlar bile radikal teori ve pratiği için yararlı bir kaynak sağlayabilirler. Yabani ot gibi, bir kült de büyümek için yanlış yerde bitmiş olandır. Bizim sormak isteyeğimiz kimin için yanlış? ve bizim için bazen doğru olup olamayacağı soruları olmalıdır. Irkçılık karşıtı, feminist veya işçi-sınıfı pratiğine değerli bir katkı sağlayacak herhangi bir tartışmayı saf dışı bırakmak üzere psikoloji kurumlarıyla yandaş olma gibi bir niyetimiz yok. (Newman and Holzman, 1993, 1997). Aynı zamanda, her alternatife eleştirel yaklaşmaya ve radikal bir bakış geliştiren her türlü yaklaşımı tartışmalara dahil etmeye dikkat ediyoruz (Harris, 1995; Parker, 1995). Bu noktada eleştirel psikoloji nin ilkesel olarak pop-psikolojiyi dışlamak gibi bir derdi olmadığını belirtmek yerinde olur, ancak bu akımın farklı bağlamlarda nasıl bir politik işlevi olduğunu sorguluyoruz. Örneğin Latin Amerika da Freire ve Fals-Borda nın çalışmaları, bir çeşit popüler psikoloji dir ve öyle de olmalıdır. Bu tartışmalar bizim evrenimizin kenarlarında değil merkezinde yer almalıdır. Bundan sonra yapmamız gereken ise anaakım psikolojinin faaliyetlerine garip ve marjinal bir girişimmiş gibi bakmak ve bu faaliyetlerin kendisini bir çeşit kült pratiğiymiş gibi anlamaya ve incelemeye çalışmaktır. Merkezler Eleştirel psikologların dünyasının merkezinde anaakım dergilerde olduğu gibi soyut tartışmaları değil; psikoloji teori ve pratiğiyle çalışan kendi kendine örgütlenme (selforganization) biçimleri yer alır. Örneğin farklı konular etrafında şekillenmiş çok çeşitli kendine yardım grupları (self-help groupings) kendilerine yardımcı olacak ve kendilerini koruyacak psikoloji biçimleri geliştirmelidir. Anaakım akademik ve profesyonel psikoloji pek yardımcı değildir. Dahası kendine-yardım hareketlerini geleneksel psikoloji çerçevesine oturtma çabaları da varolan güçlerini ellerinden almıştır. Örneğin şizofreni destek grupları önce psikiyatristlerin sonra da farmakoloji endüstrisinin kontrolüne geçmiştir (Breggin, 1991). Kendine-yardım grupları hakkındaki mitlerden biri de yerel oldukları ve belirli bir soruna odaklandığı için sınırlı bir düşünüş tarzı geliştirdikleri yönündedir. Bu mit, merkez olan psikoloji disiplini ile sanki taşrada yaşıyorlarmışçasına onun dışında kalanlar arasındaki geleneksel zıtlaşma ile pekiştirilmektedir. Oysa kendine-yardım hareketlerindeki tartışmaların eleştirel psikologlara öğreteceği çok şey vardır. Örneğin İngiltere deki radikal psikiyatri hareketi, İtalya daki reformlar üzerinde dönen yoğun tartışmalarla tekrar güç kazanmıştı. İtalya nın Trieste bölgesinde Basaglia nın (1987) girişimiyle akıl hastanesi kapatılmış ve bunların yerine, orada çalışanlar ve hizmet alanlar tarafından yönetilen bir dizi toplum ruh sağlığı merkezi açılmıştı. Demokratik psikiyatri dergisi Asylum un ilk sayılarında Trieste çalışmalarıyla ilgili pek çok yazıya yer verilmişti (örneğin, Jenner, 1986), bunları Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkeler-

9 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART de oluşan radikal hareketler hakkındaki tartışmalar izlemişti. Hollanda da Romme ve Escher in (1993) sesleri duymak (hearing voices) üzerine yaptığı çalışmalar yeni bir politikleşmiş anti-psikiyatrik aktivizm dalgasına ilham vermişti (Coleman, 1998). Amerika daki The Support Coalition (Destek Koalisyonu) da Dendron gazetesi aracılığıyla Kuzey Amerika daki kendine-yardım gruplarının hareketlenmesine güzel bir örnektir. Bugün bu hareket internet aracılığıyla denizaşırı gruplarla bağlantıya geçmiş bulunmaktadır. Bütün bunlar, psikiyatri pratiğine eleştirel bir bakış geliştirmek ve kampanyalar örgütlemek için, eleştirel psikologların içinde yer alması gereken modellerdir. Bu da ancak gizemli tıp uzmanlığını sorgulamak ve psikoloji bilgisini pratik olarak yapıbozumu ndan geçirmek ile mümkündür (Parker et al., 1995). Burada eleştirel psikologlara sıkça sorulan ve cevaplanmayı hakeden bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu eleştirel yaklaşım, bilgiye nasıl bir katkı sağlayabilir? Bu noktada yine haritamıza bakmalıyız, çünkü bu soru geleneksel psikologların kullandığı harita kalıplarına ve kendilerini nasıl merkezde gördüklerine dair birşey söylemektedir. Psikologlar yolculuklarına kurak topraklardan başladıklarını düşünürler ve garip ve farklı sularda yaptıkları araştırmalar sonrasında kurumlarına geri döndüklerinde bulduklarını anlamlandıracaklarını varsayarlar. Geleneksel psikoloji kendisinin zihin teorilerinin tek merkezi olduğuna inanmak ister. Dolayısıyla geleneksel çerçeve dışında kalmış veya onu herhangi bir şekilde sorgulayan her türlü tartışmanın bilgiye bir katkı sağlamayacağı düşünülür. Eleştirel psikologlar buna iki şekilde karşı çıkarlar. Birincisi, bir merkez in olduğu kabul edilse bile anlama dair daima birden fazla merkez vardır ve bir entellektüel sistemi ayrıca ele alarak onu oluşturan parçalar incelendiğinde, farklı ideolojik temsillerin veya bu parçaların belli sosyal grupların çıkarlarına hizmet ettiğinin izlerini sürmek mümkündür. Bu, görünürde en radikal olanlar dahil bütün psikolojiler için geçerlidir. Dikkatlice yapılmış her türlü analiz, kültür ve teori ile teori ve pratik arasındaki ilişkiye dair eleştirel psikoloji bilgimizi zenginleştirecektir. İkincisi, bir kültürün entellektüel yaşantısında her zaman farklı merkezler vardır. Bu, dünya üzerindeki alternatif kültürler arasında bağlar kurduğumuzda ve bu bağlardan yeni bilgi biçimleri ürettiğimizde çok daha fazla geçerlilik kazanır. Bizim haritamıza göre psikoloji disiplini, belirli bir sosyal sistemi tanımlamak ve yönetmek gibi çok zor bir işle görevlendirilmiş belirli bir entellektüeller grubunun bölgesinde var olur. Onların psikolojiyi kafanın içinde olanlar olarak, özellikle de uygar beyaz adamların kafalarında olanlar olarak görmeleri şaşırtıcı değildir. Böyle bir durumda entellektüel faaliyet genellikle soyut kalır ve psikologlar genellikle, bırakın öteki insanları kendi teorileri ve kendi deneyimleri arasındaki bağlantıyı bile kurmazlar. Oysa eleştirel psikologlar İtalyan yazar Gramsci nin (1971) 1930 larda hapisaneden yazdığı yazılarda kavramsallaştırdığı gibi organik entellektüeller le aynı zeminden konuşur. Ancak onlar psikolojiyi yaşayanların hayatlarının bir parçası olan teorik kavramlar ve farklı analizler üzerine derinleşebilirler. Bu aynı zamanda akademik kurumların içinde kalanlarla dışında kalanlar arasında farklı bir ilişki kurma çabası anlamına gelir (Mandel, 1972). Eleştirel psikoloji nin, disiplinle uğraşan insanların hiçbir işine yaramayacak bir dizi esrarengiz tartışmadan ibaret bir şey olmasını engellemesi açısından, bu farklı ilişkinin hayati bir bir önemi vardır. En radikal biçimlerinden bahsediyor dahi olsak, psikolojiye insan devşirmek niyetinde değiliz, bizim niyetimiz dışarıdan mükün olduğu kadar çok insanın psikolojinin ne yaptığını anlamak için kaynak geliştirmesi ve birbirleriyle ilişkiye geçmesi. Eleştirel psikolojinin amacı, disiplinin fragmantasyonunu sonlandırmak değil, birbirine zıt teori ve pratiklerin içinde yer alan farklı alanlarda, disiplinin nasıl bir işlev gördüğünü anlama çabasını göstermektir.

10 43 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 Eleştirel psikolojiyi tanımlamak için öğeler arasında bağ kurmak Eleştirel psikolojinin akademik araştırma, profesyonel uygulama ve psikoloji hizmetlerinden yararlananların kendi-örgütlenmelerini kapsaması, bu alanların her birinde teori ve pratik arasında bağ kurması ve üniversite ve kliniklerin içinde ve dışında kalan farklı bilgi biçimleri arasındaki ayrımlara karşı durması gerekir. İyi çalışmalar arasında bağlantı kurmabilecek ve farklı duruşlar arasındaki gerilimlerin tartışalabileceği bir zemin oluşturabilecek bir tanımlamanın öğelerine ihtiyacımız var. Psikolojinin bizi, aklımızı çelerek insanlar üzerine kendi düşünme biçimlerine çekmesinden kurtulmak için bağlantılar kurarken, bu öğeler disiplinin bize kurduğu tuzaklardan kurtulma yollarını gösterebilir. Sınırlar Bilgiyi sabitleyen ve şüpheci sorgulamalara kapatan kökensel mitlere düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Örneğin psikoloji nin 1870 lerde Leipzig de başladığını söylemek de Eleştirel Psikoloji nin 1960 larda Berlin de başladığını ileri sürmek de bizi aynı tuzağa düşürerek sabitlemekte ve sınırlamaktadır. Bu nedenle eleştirel yaklaşımlar, psikolojinin bundan çok daha geniş bir alanı kapsadığı ve sanılandan çok daha derin bir tarihsellik barındırdığı konusunda ısrarlı davranmalıdır. Biz psikolojiyi keşfetmeyiz, onu yaşarız ve üretiriz. Biz eleştirel psikologların psikolojiye dâhil etmek istediği şey, farklı sınıf ve kültürlerden gelen kadın ve erkeklerin eylem ve deneyimleri yapılandırış ve değerlendiriş yollarıdır. Geçmişte olsun bugün olsun bütün bu yollar dağarcığımız içinde yer almalıdır. Bu nedenle eleştirel psikoloji herşeyden önce, bazı psikolojik eylem ve deneyimlerin diğerlerinden nasıl daha ayrıcalıklı olduğunun ve egemen psikoloji bilgisinin nasıl ideolojik bir işlevi olduğu ve iktidarın çıkarına hizmet ettiğinin sistematik olarak incelenmesidir. Bazı eleştirel psikologların (örneğin Foucault`nun (1980) çalışmalarını kullananların), yanlışlık/sahtelik (falsehood) karşısında hakikat/doğruluk (truth) arayışına saplanmaktan kurtulmak adına, ideoloji terimini kullanmaktaki rahatsızlığına rağmen, fikirlerin iktidarın hizmetinde kullanılma yollarını ve şüpheli bir durumun meydana geldiğinden kuşkulananları yanlış yönlendirme ve şaşırtmak için nasıl bir işlevleri olduğunu göstermek için, burada bir ideoloji mefhumuna ihtiyacımız var (Eagleton, 1991). Psikolojinin ondokuzuncu yüzyılda birşey keşfettikleri iddiasının, insanları, zihin hakkındaki kendilerinden bağımsız hakikatler (fact) konusunda yanlış yönlendirdiği ve şaşırttığı su götürmez ve dolayısıyla bunun ideolojik bir işlevi vardır. Direniş (Resistance) Ancak aynı derecede dikkatli olmamız gereken başka bir tuzak daha var. Bu da psikolojinin Greklere ve hatta daha uzak egzotik entellektüel alanlara kadar gittiği ve psikolojik içgörülerin dünyanın dört bir köşesinden ve çok eski zamanlardan gelenlerle şekillendiği fikridir. Burada genellikle bütün ufak tefek bilgi kırıntılarının ve içgörünün zaman içinde büyük resme, hakiki resme oturacağı düşünülür veya bütün bu ufak tefek bilgilerin, bir hologramın parçacıklarıymışçasına, büyük resmi minyatür olarak zaten içerdiğine inanılır. Psikoloji, insanların kendileri hakkında konuşmaya başladıkları tüm zamanları ve mekânları kapsamaya çalıştığında, disiplindeki büyüklenmeci ve sömürgeleştirici itkiyle karşı karşıyayız demektir. Bu yaklaşım, farklı davranış ve mentalite çeşitlerini aynı nam-ı diğer bilimsel gözlem, öngörü ve kontrol sistemine sokmaya çalışır. Öyleyse eleştirel yaklaşımların, psikoloji disiplininin, araştırma nesnesini kurgulamaya dair geliştirdiği hususi yolları ve gündelik yaşamın daima sınırlı psikolojik modellere üstün geldiğini vurgulaması gerekir. Dolayısıyla eleştirel psikoloji ikinci olarak,

11 tüm psikoloji çeşitlerinin kültürel-tarihsel olarak kurgulanış yollarının ve alternatif psikoloji çeşitlerinin, anaakım modellerin ideolojik varsayımlarını nasıl onayladıklarının veya bu varsayımlara karşı nasıl direndiklerinin incelenmesidir. Öyleyse eleştirel psikologlar ideoloji teriminin avantaj ve dezavantajlarını tartışacaklar ancak bir direnme olanağı ve potansiyeli olduğunu hep akılda tutacaklardır. Eleştirel çalışma için, içeride veya dışarıda, her zaman bir alan vardır ve eleştirel çalışma daima psikolojiden etkilenenlerin ve psikolojinin onlara ne yaptığının farkına varanların çıkarlarıyla bir şekilde kesişir. Psikoloji Kültürü Disiplinin (dışarıda kalan hereyi önemsiz addedip görmezden gelerek veya içine aldığı herşeyi kendi terimlerine çevirip kendine uydurmaya çalışarak) kurduğu tuzaklardan her biri, bu tuzaklara takılmaktan kurtulmayı başarmış olanları yakalamayı bekleyen başka bir dizi tuzak tarafından çevrelenmiştir. Psikolojideki radikaller disiplinin sınırları dışında neler olduğuna, fazla farklı oduğu için psikolojinin dışarda bıraktıklarına veya psikolojinin aynı olduklarını düşündüğü için içine kattığı şeylere baktığında, psikoloji kültürü denen şeyin kollarına düşme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Psikolojik kültüre içkin olan sağduyu kendimiz hakkında en derinden bildiğimiz ve sorgulanamaz şekilde doğru olduğuna inandığımız herşeyi kapsar. Oysa bütün bunlar tam da bu yüzden yanıltıcı olabilir ve kendimiz ve ötekilere dair ideolojik temsillerle kaplanmış olan bu kültür görünürde kendi spontan psikolojimizi yapılandırır. İdeoloji sadece hemen kabul edilecek veya kolayca reddedilebilecek bir düşünce sunduğu için değil tam da sağduyuyu doyurduğu için işe yarar. Toplumsal cinsiyet farklılıkları, ırkçı özellikler ve kendi bedenimiz ve öteki insanların cinsellikleri hakkında duyulan kaygı meselelerinin her biri, dışlama, patoloji ve iktidar kalıplarını yeniden üretmek üzere psikolojimizi haberdar eder ve her biri, bize ve bizim aracılığımızla, sağduyu tarafından taşınır. Öyleyse psikolojinin bir disiplin olarak nasıl sağduyunun içine işlediğini, disiplin içinde sıkıştırılmış biçimde varolarak zihin, davranış ve insan doğası hakkındaki ideolojik varsayımların nasıl kültürü delik deşik ettiğini ve insanların gündelik yaşantılarında kendilerini nasıl düşündüğünü ve önlerine çıkan sorunlarla nasıl mücadele ettiklerini aydınlatmak zorundayız. Bugün çağdaş kültürde psikoloji uzmanları ve kurumlarının iktidarı, sağduyunun ona sağladığı en zorlama ideolojik meşruiyeti bile aşmış durumdadır. Bu nedenle de bazen psikolojinin disipliner tarafı daha görünür hale gelmektedir. Tehdit ve istismar, ancak psikolojiik bilginin acı meyvelerinin uç örneklerinde ortaya çıkıyor olabilir ancak disiplinin sunduğu gündelik tatlara karşı da dikkatli olmak zorundayız. Dolayısıyla eleştirel psikoloji üçüncü olarak, gündelik yaşantıdaki gözetim ve öz-denetim biçimlerinin ve psikoloji kültürünün, akademik ve profesyonel pratiklerin sınırlarının dışında da nasıl bir işlerlik kazandığının incelenmesidir. Burada eleştirel psikologların odaklandığı mesele, iktidarın insanları nasıl ezen-ezilen ilişkileri ve kurumları içine soktuğu ve temelden itibaren aktif olarak alternatif pratikler ürettiklerini sanırken, kendilerini nasıl salt yukarıdan aşağı aktığını düşündükleri bir iktidar ilişkisine daha da dolanmış bir biçimde buldukları ile ilgidilir (Foucault, 1980). Bir kaynak olarak gündelik psikoloji ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART Diğer taraftan, psikoloji sık sık davranış tanımlarını geriye doğru okuyarak sağduyu ve farklı kültürlerin aktivitelerine dönmeyi dener. Öyleyse buna tepki olarak disiplinin sınırlarını daha da dikkatli bir biçimde çizmek ve laboratuar dışında hayattan nasıl kopuk olduğunu göstermek çekici görünmektedir. Psikolojik araştırmalar yapan mes-

12 45 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 lektaşları daha az baskıcı olmaya teşvik edebiliriz ve örneğin deneylerini çok daha katı bir biçimde belirlenmiş ortamlarda yaparak araştırmada deneye katılan grup dışında hiçkimseye dair bir iddiada bulunmamaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bu, zararı önlemek için bir strateji olarak işe yarayabilir ancak psikolojinin nasıl olup da modern topluma bu kadar temelden uygulanabilir olduğunun sebeplerini açıklamamıza yardım etmez. Burada, sağduyu psikolojiden sakınılmış gibi görünüyor olabilir ancak sonuçta ortaya çıkacak durumlardan birisi de ne yazık ki psikoloji nin sağduyudan ayrı bilimsel ve entellektüel bir alan olabilirmiş gibi korunması olacaktır. Psikoloji, zihnin işleyişine dair gündelik açıklamalardan beslenir ve sağduyuyu çok sıradışı birşey gibi geri çıkarmadan önce sindirimden geçirir. İnsanların bildikleri şeyler onlardan alınır ve onlara geri yedirilir. Bu akademik yemek zincirini kırmanın yollarından biri de isanların kendilerine yetecek üretimi yapabilir hale gelmeleri ve psikolojik bilgiyi havadan gelen bir kudret helvası gibi görmeyi reddetmeleridir. Öyleyse eleştirel psikoloji dördüncü olarak, gündelik sıradan psikoloji nin akademik ve profesyonel psikoloji çalışmalarını nasıl yapılandırdığının ve gündelik faaliyetlerin çağdaş disipliner pratikelere direnmek için nasıl bir temel olabileceğinin araştırılmasıdır. İnsanların kendilerine anlam vermek için gündelik açıklamalardan yararlanmaları bizi relativizim bataklığına saplayabilir. Ancak kişisel yaşamların kalbinde yatan politik zıtlıkları açmak istiyorsak bu riski göze almak zorundayız. Bir tarihselliğe yerleştirilmiş ve kendisine bakabilen bir psikoloji eleştirisi geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bu eleştiri, akademik psikolojinin pedagojik pratiklerinin, ya yararlı bilgiyi sağduyudan ayırıp insanları deneyimlerine yabancılaştıran bir uzmanlığa dönüştürdüğünü ya da yararlı bilgiyi sağduyu alanına sürüp insanları onun değersizliğine inandırdığını, gösterme yeteneğine sahip olmalıdır. Eleştirel olmak isteyen psikologları ve müttefiklerini bekleyen tuzakların farkında olmak yeterli değildir ve tekil sahtekârlıkları ifşa etmek üzerinden gitmek bunlara izin veren ve teşvik eden sosyal ve tarihsel şartları görmemizi sağlamaz. Teorinin psikolojiden daha gizemli olmasının hiç gereği yok ve eleştirel psikolojinin içinde olanların çevrelerinde neler döndüğünü anlamaları için ciddi bir teorik birikime ihtiyaçları var. Ancak bizim ihtiyacımız olan teorinin kökleri, psikolojiden muzdarip olanların deneyimlerinden çıkmalı ve bu durumu değiştirecek eylemle bağlantıda olmalıdır. Sonuç Her türlü psikoloji eleştirisini ve her türlü ideoloji ve iktidar eleştirisini ciddiye almak zorundayız. Çünkü ancak bu şekilde içeride ve dışarıda, disiplinin içinden veya ona karşı olan çok çeşitli radikal faaliyetleri ilişkilendirebilir ve farklı teorik duruşların tartışılabileceği ve pratik insitiyatiflerin alınabileceği, geliştirilebileceği ve işlenebileceği bir zemin yaratabiliriz. Eleştirel faaliyet bağımsız çalışan bireyler tarafından yürütülemez ve bu yüzden eleştirel psikologların kendi kurumlarına ihtiyaçları vardır. Bunlara örnek olarak Asylum, Nordiske Udkast, Psychology in Society ve Annual Review of Critical Psychology gibi dergiler ile Psychology Politics Resistance gibi kurumlar verilebilir. Ancak burada eleştirel psikolog kimliği, psikolojinin ne yaptığını anlamaya çalışan bir kimliktir; bunu zaten bildiğini düşünen bir kulübe üye olmak için verilen bir kimlik değil. Bu anlamda eleştirel psikoloji gerek teorik gerekse pratik anlamda yoğunlaşmış bir çalışma gerektirir.

13 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART Kaynaklar Adlam, D., Henriques, J., Rose, N., Salfield, A., Venn, C. and Walkerdine, V. (1977) Psychology, ideology and the human subject. Ideology & Consciousness, 1, Armistead, N. (1974) Reconstructing Social Psychology. Harmondsworth: Penguin. Aron, A. ve Corne, S. (yay. haz.) (1994) Writings for a Liberation Psychology: Ignacio Martín-Baró. Harvard: Harvard University Press. Basaglia, F. (1987) Psychiatry Inside Out: Selected Writings of Franco Basaglia. New York: Columbia University Press. Bassin, D., Broughton, J., Gadlin, H., Goldner, V., Honey, M., Lichtenstein, D., Moreau, D. ve Moss, D. (1985) Introducing PsychCritique. PsychCritique: The International Journal of Critical Psychology and Psychoanalysis, 1 (1), ii. Bhavnani, K.-K. ve Phoenix, A. (1994) Special Issue: Shifting Identities Shifting Racisms, Feminism & Psychology, 4, (1) Billig, M. (1978) Fascists: A Social Psychological View of the National Front. Londra: Harcourt Brace Jovanovich. Billig, M. (1979) Psychology, Racism and Fascism. Birmingham: Searchlight. Breggin, P. (1991) Toxic Psychiatry. New York: St. Martin`s Press. Brown, L. S. (1989) New voices, new visions: toward a lesbian/gay paradigm for psychology. Psychology of Women Quarterly, 13, Brown, P. (yay. haz..) (1973) Radical Psychology. New York: Harper and Row. Burman, E. (yay. haz.) (1990) Feminists and Psychological Practice. Londra: Sage. Burman, E. (yay. haz.) (1998) Deconstructing Feminist Psychology. London: Sage. Burman, E., Alldred, P., Bewley, C., Goldberg, B., Heenan, C., Marks, D., Marshall, J., Taylor, K., Ullah, R. ve Warner, S. (1995) Challenging Women: Psychology`s Exclusions, Feminist Possibilities. Buckingham: Open University Press. Coleman, R. (1998) Revolutionary politics and mental health. Stockport: Handsell. Cooper, A. ve Treacher, A. (1995) Free Associations, truth, morality and engagement. Free Associations: Psychoanalysis, Groups, Politics, Culture (Number 33), 5, (1), 1-9. Craib, I. (1988) The Personal and Political: 20 Years On. Radical Philosophy, 48, Curt, B. C. (1994) Textuality and Tectonics: Troubling Social and Psychological Science. Buckingham: Open University Press. Eagleton, T. (1991) Ideology: An Introduction. Londra: Verso. Eichenbaum, L. ve Orbach, S. (1982) Outside In...Inside Out: Women`s Psychology, A Feminist Psychoanalytic Account. Harmondsworth: Penguin. Epston, A. (yay. haz.) (1993) Professional Sexual Abuse` Special Issue, Dulwich Centre Newsletter, 3/4.

14 47 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 Ernst, S. ve Maguire, M. (eds) (1987) Living with the Sphinx: Papers from the Women s Therapy Centre. Londra: Women s Press. Fals Borda, O. ve Rahman, M. A. (1991) Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research. New York: Apex Press. Foucault, M. (1980) Power/Knowledge. Sussex: Harvester Press. Foster, D. (1987) Detention and Torture in South Africa. Londra: James Currey. Fox, D. and Prilleltensky, I. (yay. haz.) (1997) Critical Psychology: An Introduction. Londra: Sage. Freire, P. (1972) Cultural Action for Freedom. Harmondsworth: Penguin. Gergen, K. J. (1973) Social psychology as history. Journal of Personality and Social Psychology, 26, Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks. Londra: Lawrence and Wishart. Harré, R. (1979) Social Being: A Theory for Social Psychology. Oxford: Basil Blackwell. Harré, R. ve Gillett, G. (1994) The Discursive Mind. Londra: Sage. Harré, R. ve Secord, P. F. (1972) The Explanation of Social Behaviour. Oxford: Basil Blackwell. Harris, B. (1995) Psychology and Marxist Politics in America. i.y.e.: I. Parker ve R. Spears (yay. haz.) Psychology and Society: Radical Theory and Practice. Londra: Pluto Press. Henriques, J., Hollway, Urwin, C., Venn, C., ve Walkerdine, V. (1984) Changing the Subject: Psychology, social regulation and subjectivity. Londra: Methuen. Howitt, D. ve Owusu-Bempah, J. (1994) The Racism of Psychology: Time for Change. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Ibáñez, T. ve Íñiguez, L. (eds) (1997) Critical Social Psychology. Londra: Sage. Ingleby, D. (1972) Ideology and the Human Sciences: Some Comments on the Role of Reification in Psychology and Psychiatry. İ.y.e.: T. Pateman (yay. haz.) Counter Course: A Handbook for Course Criticism. Harmondsworth: Penguin. Ingleby, D. (1985) Professionals as socializers: the `psy complex`. Research in Law, Deviance and Social Control, 7, Jacoby, R. (1977) Social Amnesia: A critique of conformist psychology from Adler to Laing. Hassocks, Sussex: Harverster Press. Jacoby, R. (1983) The Repression of Psychoanalysis. New York: Basic Books. Jenner, A. (1986) Italy and the legitimation of psychiatry. Asylum, 1 (1), 4-5. Kitzinger, C. (1987) The Social Construction of Lesbianism. Londra: Sage. Kitzinger, C., Wilkinson, S. ve Perkins, R. (1992) Special Issue on heterosexuality, Feminism & Psychology, 2, (3).

15 Kvale, S. (yay. haz.) (1992) Psychology and Postmodernism. Londra: Sage. Laing, R. D. (1965) The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness. Harmondsworth: Penguin. Langer, M. (1989) From Vienna to Managua. Londra: Free Association Books. Leonard, P. (1984) Personality and Ideology: Towards a Materialist Understanding of the Individual. Londra: Macmillan. Mandel, E. (1972) The Changing Role of the Bourgeois University. İ.y.e.: T. Pateman (yay. haz..) Counter Course: A Handbook for Course Criticism. Harmondsworth: Penguin. Masson, J. M. (1990) Against Therapy. Londra: Fontana. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART Mitter, S. (1994) What women demand of technology. New Left Review, 205, Montero, M. (comp) (1987) Psicología Politica Latinoamericana. Caracas: Editorial Panapo. Newman, F. ve Holzman, L. (1993) Lev Vygotsky: Revolutionary Scientist. Londra: Routledge. Newman, F. ve Holzman, L. (1997) The End of Knowing: A New Developmental Way of Learning. Londra: Routledge. Nicholas, L. (yay. haz.) (1994) Psychology and Societal Transformation in South Africa. Cape Town: David Philip. Pacheco, G. y Jiménez, B. (comps) (1990) Ignacio Martín-Baró ( ): Psicología de la Liberación Para America Latina. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Parker, I. (1995) `Right` said Fred `I`m too sexy for bourgeois group therapy`: The case of the Institute for Social Therapy. Changes: An International Journal of Psychology and Psychotherapy, 13, (1), 1-22 Parker, I. (yay. haz..) (1998) Social Constructionism, Discourse and Realism. Londra: Sage. Parker, I. (yay. haz..) (1999) Deconstructing Psychotherapy. Londra: Sage. Parker, I., Georgaca, E., Harper, D., McLaughlin, T. ve Stowell-Smith, M. (1995) Deconstructing Psychopathology. Londra: Sage. Parker, I.ve Shotter, J. (yay. haz.) (1990) Deconstructing Social Psychology. Londra:Routledge. Parker, L.ve Jones, E. (1981) Breaking the Neopositivist Stranglehold. Psychology and Social Theory, 1, 1-5. Parker, L., Jones, E. ve Wexler, P. (1981) Critical Directions: Psychoanalysis and Social Psychology. Psychology and Social Theory, 2, 1-3. Potter, J. ve Wetherell, M. (1987) Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour. Londra: Sage.

16 49 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART 2008 Prilleltensky, I. (1994) The Morals and Politics of Psychology: Psychological Discourse and the Status Quo. New York: SUNY Press. Radical Science Collective (1994) Editorial. Free Associations: Psychoanalysis, Groups, Politics, Culture (Deneme Sayısı)/Radical Science, 15, 5-7. Radical Therapist Collective (yay. haz.) (1974) The Radical Therapist. Harmondsworth: Penguin. Rat, Myth ve Magic (1970 ler tarihsiz) Rat, Myth and Magic: A Political Critique of Psychology. Reason, P. ve Rowan, J. (yay. haz.) (1981) Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research. Chichester: Wiley. Richards, B. (1988) The Eupsychian Impulse: Psychoanalysis and Left politics since 68. Radical Philosophy, 48, Riley, D. (1978) Developmental psychology, biology and marxism. Ideology & Consciousness, 4: Romme, M. ve Escher, A. (1993) Accepting Voices. Londra: MIND. Rose, N. (1979) The psychological complex: mental measurement and social administration. Ideology & Consciousness, 5, Rose, N. (1985) The Psychological Complex: psychology, politics and society in England Londra: Routledge and Kegan Paul. Rose, N. (1989) Governing the Soul: the shaping of the private self. Londra: Routledge. Rush, F. (1977) The Great Freudian Cover-Up. Trouble and Strife, 4, Said, E. (1978) Orientalism. New York: Random House. Sampson, E. E. (1981) Cognitive Psychology as Ideology. American Psychologist, 36, (7), Sedgwick, P. (1982) Psychopolitics. Londra: Pluto Press. Sève, L. (1978) Man in Marxist Theory and the Psychology of the Personality. Hassocks, Sussex: Harvester Press. de Shazer, S. (1991) Putting Difference to Work. New York: W. W. Norton. Skelton-Robinson, M. (1970 ler tarihsiz) George Kelly; another nasty liberal. Rat, Myth and Magic, Sloan, T. (1990) Psychology for the Third World? Journal of Social Issues, 46, (3), Spivak, G. C. (1990) The Post-Colonial Critic. Londra: Routledge. Stainton Rogers, R., Stenner, P., Gleeson, K. ve Stainton Rogers, W. (1995) Social Psychology: A Critical Agenda. Cambridge: Polity Press. Szasz, T. (1961) The Myth of Mental Illness. New York: Harper & Row. Tolman, C. (1994) Psychology, Society and Subjectivity: An Introduction to German Cri-

17 tical Psychology. Londra: Routledge. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ, SAYI 1, MART Tolman, C. ve Maiers, W. (yay. haz.) (1991) Critical Psychology: Contributions to an Historical Science of the Subject. Cambridge: Cambridge University Press. Waldegrave, C. (1990) Just Therapy. Dulwich Centre Newsletter, 1, Walkerdine, V. (yay. haz..) (1996) Special Issue on social class, Feminism & Psychology Wertz, F. J. (1994) Of rats and psychologists: a study of the history and meaning of science. Theory and Psychology, 4, (2), White, M. ve Epson, D. (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends. Adelaide: Dulwich Centre Press. Wilkinson, S. (yay. Haz.) (1986) Feminist Social Psychology: Developing Theory and Practice. Milton Keynes: Open University Press. Wilkinson, S. (1988) The role of reflexivity in feminist psychology. Women`s Studies International Forum, 11, (5), Wilkinson, S. ve Kitzinger, C. (yay. haz.) (1995) Feminism and Discourse. Londra: Sage. Žižek, S. (1989) The Sublime Object of Ideology. Londra: Verso. Teşekkür: Erica Burman, John Cromby, David Glenister, Brenda Goldberg, Angel Gordo- López, Alexa Hepburn, Celia Kitzinger, Terence McLaughlin ve Nordiske Udkast taki isimsiz bir eleştirmene, bu yazının daha önceki bir versiyonuna getirdikleri eleştirel ve kimi zaman katı görüşleri için teşekkür etmek isterim. Çeviri: Evrem Tilki

Siyasi Eğitim Mekânı Olarak Cezaevi: PKK Üyeleri ve Sempatizanlarının Cezaevlerindeki Eğitim Deneyimleri*

Siyasi Eğitim Mekânı Olarak Cezaevi: PKK Üyeleri ve Sempatizanlarının Cezaevlerindeki Eğitim Deneyimleri* Siyasi Eğitim Mekânı Olarak Cezaevi: PKK Üyeleri ve Sempatizanlarının Cezaevlerindeki Eğitim Deneyimleri* Giriş Kariane Westrheim** PKK (Kürdistan İşçi Partisi), Kürtlerin Türkiye de gördükleri baskıya

Detaylı

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 19-41 Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Elif Kuş* Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada, sosyal bilimler metodolojisindeki

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 20.04.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 20.04.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 20.04.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 19.09.2012 Cilt: 14, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 65-83 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

Siyaset Teorisinin Toplumsal Tarihi

Siyaset Teorisinin Toplumsal Tarihi 1 Siyaset Teorisinin Toplumsal Tarihi Siyaset Teorisi Nedir? Devlet ve örgütlü önderliğin olduğu her gelişkin uygarlık, önder ve önderlik edilenler, yöneticiler ve yönetilenler, talimatlar ve itaat ilişkileri

Detaylı

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil)

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOS-YL-2007-0003 YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) HAZIRLAYAN Emine

Detaylı

Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım

Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım 1 Post Demokrasi Yazar: Colin Crouch Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım 2 İçindekiler Giriş 1 Neden Post Demokrasi? 2 Küresel Şirket: Post Demokratik Dünyanın Anahtar Kurumu 3 Post Demokraside

Detaylı

ŞİDDETSİZ KAMPANYA EL KİTABI

ŞİDDETSİZ KAMPANYA EL KİTABI ŞİDDETSİZ KAMPANYA EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1. EL KİTABI HAKKINDA 2. ŞİDDETSİZLİĞE GİRİŞ Şiddetsizlik Nedir ve Neden Kullanılmalıdır? Şiddetsizlik antrenmanları Siz ve Grubunuz Şiddetsizliğin Tarihsel Uygulamaları

Detaylı

Rölativizm mi, Eleştirel Realizm mi?: Sosyal İnşacılıkta Yöntemsel ve Politik Sonuçları Olan Epistemolojik Bir Tercih

Rölativizm mi, Eleştirel Realizm mi?: Sosyal İnşacılıkta Yöntemsel ve Politik Sonuçları Olan Epistemolojik Bir Tercih Rölativizm mi, Eleştirel Realizm mi?: Sosyal İnşacılıkta Yöntemsel ve Politik Sonuçları Olan Epistemolojik Bir Tercih Berk Efe Altınal 1995 yılında Loughborough Üniversitesinden Edwards, Potter ve Ashmore

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DURUM KOMEDİLERİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN ÖRNEĞİNDE AİLE SÖYLEMİ Doktora Tezi Aydan ÖZSOY

Detaylı

DİN PSİKOLOJİSİNDEKİ METODOLOJİK KAYGILAR: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler Jacob A.BELZEN * Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN **

DİN PSİKOLOJİSİNDEKİ METODOLOJİK KAYGILAR: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler Jacob A.BELZEN * Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN ** C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747 DİN PSİKOLOJİSİNDEKİ METODOLOJİK KAYGILAR: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler Jacob A.BELZEN * Çeviren: Beyazıt

Detaylı

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu ISBN 978-605-5655-88-4 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Understand Psychology, Hodder Teach Yourself Optimist

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ

Detaylı

İçindekiler. Youthpass Kılavuzu. Önsöz. Giriş: Youthpass Burada. Bölüm A. Kavram olarak Youthpass. A1 Youthpass nedir?

İçindekiler. Youthpass Kılavuzu. Önsöz. Giriş: Youthpass Burada. Bölüm A. Kavram olarak Youthpass. A1 Youthpass nedir? Youthpass Kılavuzu 1 İçindekiler A. Önsöz B. Giriş: Youthpass Burada Bölüm A. Kavram olarak Youthpass A1 Youthpass nedir? C. A2 Yaygın eğitim ve öğrenimle ilgilenmek A3 Gençlik alanındaki öğrenmenin tanınmasıyla

Detaylı

Türk Psikoloji Bülteni

Türk Psikoloji Bülteni Türk Psikoloji Bülteni Turkish Psychological Bulletin Cilt 12, Sayı 38, Temmuz 2006 Volume 12, No. 38, July 2006 (Basım Tarihi Aralık 2006) Türk Psikologlar Derneği Yayınıdır Publication of the Turkish

Detaylı

TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Keith Jenkins

TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Keith Jenkins TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Keith Jenkins Jenkins, Keith Tarihi Yeniden Düşünmek ISBN 975-7501-03-4 / Türkçesi; Bahadır Sina Şener / Dost Kitabevi Yayınları Şubat 1997, Ankara, 92 sayfa. Tarih-Felsefe-Yöntem-Araştırma-

Detaylı

ISSN : 1308-7274 samet.baykal@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7274 samet.baykal@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0446 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Nevzat Samet Baykal Series : 1C

Detaylı

Bilim, İdeoloji ve İktidar: Kürt Çalışmaları nın Yapısökümü*

Bilim, İdeoloji ve İktidar: Kürt Çalışmaları nın Yapısökümü* Bilim, İdeoloji ve İktidar: Kürt Çalışmaları nın Yapısökümü* Clémence Scalbert-Yücel** and Marie Le Ray*** Bu sayının 1 hazırlanması fikri 2005-2006 yıllarında İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları

Detaylı

Sınır ı tartışmak: Yuvarlak masa söyleşisi

Sınır ı tartışmak: Yuvarlak masa söyleşisi 11 Sınır ı tartışmak: Yuvarlak masa söyleşisi Katılımcılar: Karine Bennafla, Josieh Heyman, Thomas Wilson ve Willem van Schendel KARINE BENNAFLA doktorasını Orta Afrika da sınır aşırı ticaret ve sınır

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 1 2013 61 TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK Gül ÖZSAN Özet Bu makale,

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

Örgütlerde Güç Kavramı: Eleştirel Yönetim Çalışmaları İle Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı nın Bakışlarına Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz

Örgütlerde Güç Kavramı: Eleştirel Yönetim Çalışmaları İle Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı nın Bakışlarına Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 141-164, 2014 Örgütlerde Güç Kavramı: Eleştirel Yönetim Çalışmaları İle Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı nın Bakışlarına Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz Ali

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

SOSYAL BİR HAK OLARAK SOSYAL HİZMET

SOSYAL BİR HAK OLARAK SOSYAL HİZMET SOSYAL BİR HAK OLARAK SOSYAL HİZMET Beril Tufan, Özge Özgür Sayar, Göktan Koçyıldırım Hacettepe Üniversitesi Hiç kimse için garanti olmayan insan hakları herkes içindir. Uluslararası Af Örgütü ÖZET Sosyal

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Son Dönem Türk Sinemasında Hastalık Temsilleri: Saç Filminin Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Son Dönem Türk Sinemasında Hastalık Temsilleri: Saç Filminin Eleştirel Söylem Çözümlemesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 40 / Bahar 2015 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2015 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Son Dönem Türk Sinemasında

Detaylı

ROUSSEAU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI ROUSSEAU S APPROACH TO EDUCATION

ROUSSEAU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI ROUSSEAU S APPROACH TO EDUCATION ROUSSEAU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet Rousseau 18. Yüzyıla damgasını vuran, eserleri ve düşünceleri ile topluma yön veren en önemli

Detaylı