The Journal of Academic Social Science Studies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of Academic Social Science Studies"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: Number: 47, p , Summer I 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date - Yayınlanma Tarihi / The Published Date DENEYİMSEL PAZARLAMA VE DENEYİMSEL DEĞERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NOSTALJİK VE FAST FOOD RESTORANLAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA INFLUENCE OF EXPERIENTIAL MARKETING AND EXPERIENTIAL VALUE ON CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY: AN APPLICATION ON NOSTALGIC AND FAST FOOD RESTAURANTS Prof. Dr. T. Şükrü YAPRAKLI Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KESER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öz Rekabetin globalleşmesi ve yoğunlaşmasının bir sonucu olarak işletmeler müşterilerine mal ve hizmet sağlamanın yanı sıra benzersiz bir deneyim sunma çabası içerisine girmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan deneyimsel pazarlama temel olarak, ana odak noktasını ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin ve yararlarının oluşturduğu pazarlamanın geleneksel formlarından farklı olarak müşteri deneyimleri ile ilgilenmektedir. Deneyimsel değer ise, mal ve hizmetlerin ya doğrudan kullanılması ya da dolaylı olarak değerlendirilmesini içeren etkileşimlere dayanan algıları belirtmektedir. Bu çalışmada genel olarak deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırmada deneyimsel pazarlama algılama (duyusal), hissetme (duygusal), düşünme (bilişsel), faaliyette bulunma (fiziksel) ve ilişkilendirme (sosyal) şeklinde beş boyutta incelenirken, deneyimsel değer ise müşteri yatırım getirisi, hizmet mükemmelliği, estetik ve eğlenebilirlik şeklinde dört boyutta incelenmektedir. Araştırma Ağrı ilinde yaşayan nostaljik ve fast food restoranlardan hizmet alan toplam 400 tüketici üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin analiz edilmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, regresyon analizi ve varyans analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS 17.0 paket istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde ve bununla birlikte hem deneyimsel pazarlamanın hem de deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca

2 20 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri bakımından nostaljik ve fast food restoranlar arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Pazarlama, Deneyimsel Değer, Müşteri Deneyimi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati Abstract As a result of the globalization and concentration of competition, businesses struggle to provide their customers a unique experience as well as supplying them with goods and services. The experiential marketing that has emerged from this framework fundamentally, deals with customer experiences which are different from traditional forms of marketing, in which main focus is on functional features and benefits of products. Whereas the experiential value determines perceptions are based upon interactions involving either direct usage or distanced appreciation of goods and services. In this study, the effect of experiential marketing and experiential value on customer satisfaction and loyalty was tackled in general. In the research whereas experiential marketing was analyzed within five dimensions as sense, feel, think, act and relate, the experiential value have been analyzed within four dimensions like customer return on investment, service excellence, aesthetics and playfulness. The research was conducted on 400 consumers from the province of Ağrı who get service from nostalgic and fast food restaurants.. In the analysis of data arithmetic mean, standard deviation, frequency distribution, regression analysis and analysis of variance were used. The analyses were conducted by using SPSS 17.0 packet statistics program. As the results of conducted analyses it was determined that experiential marketing on experiential value and, in addition to this, both experiential marketing and experiential value on customer satisfaction and customer loyalty indicate a siginificant and positive effect. Research has also been found to have significant differences between the nostalgic and fast food restaurants in terms of experiential marketing and experiential value levels of consumers. Keywords: Experiential Marketing, Experiential Value, Customer Experience, Customer Satisfaction, Customer Loyalty Giriş Rekabetin globalleşmesi ve yoğunlaşmasıyla beraber, işletmeler ürünlerle birlikte hizmet sağlamanın da ötesine geçerek müşterilerine eşsiz bir deneyim sağlama çabasına girmişlerdir. Dolayısıyla, işletmeler, rekabet stratejilerini söz konusu bu eşsiz deneyimler aracılığıyla oluşturmaya çalışmakta ve bu bağlamda deneyimsel pazarlama kavramı ortaya çıkmaktadır (Özgören, 2013: 1). Günümüzde tüketiciler işletmelerin kendilerine sundukları ürün yada hizmetin yalnızca fonksiyonel değeriyle ilgilenmemekte, bu değerle beraber kendilerinde uyandırılan hoş duygularla ve hafızalarında oluşturulan unutulmaz anılar gibi ek değerlerle de ilgilenmektedirler. Çağdaş pazarlamada, işletmeler müşterilerine bu ek değeri deneyim oluşturarak sağlamaya çalışmaktadır (Kabadayı & Alan, 2014: 204). Deneyimsel pazarlamanın ana bileşeni olarak ifade edilebilen deneyim kavramı, müşterinin ürünle ya da markayla yaşadığı etkileşimsel süreç olarak tanımlanabilir (Yuan & Wu, 2008: 388; Çeltek, 2010: 22). Deneyimsel pazarlama ise temel olarak, tüketicilerle fonksiyonel özelliklerin ötesine geçerek onlara olumlu ve unutulmaz deneyimler yaşatmaya yarayacak faaliyetleri içermektedir (Dirsehan, 2010: 23). Tüketicilerin ürün kullanımları ile deneyim oluşmakta ve tüketici deneyimsel değer elde etmektedir (Oral ve Çelik, 2013, s.172). Deneyimsel değer, mal ve hizmetlerin ya doğrudan kullanılması ya da dolaylı olarak değerlendirilmesini kapsayan etkileşimlere dayanan algılar şeklinde tanımlanabilir (Mathwick vd., 2001: 41). Deneyimsel pazarlama, deneyimsel değere sahip olunmasını sağlayacak olan özel ve özgün bir deneyimin oluşturulması ile ilgilidir. Bu anlamda iyi bir deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değerin artmasını sağla-

3 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 21 yacağı ifade edilebilir (Chen, Chen & Hsieh, 2007). Nitekim Nigam (2012) tarafından yapılan çalışmada da deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Nigam, 2012: 121). Bununla birlikte Yuan (2003) tarafından yapılan çalışmada deneyimsel pazarlamanın algı boyutunun deneyimsel değer üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (aktaran Chen, Huan, Thongma, Mena, Tsai & Liao, 2011: 2467). Günümüzde ürün ve hizmetlerin benzerlik kazanması ve işletmeler arasındaki farklılıkların azalmasının bir sonucu olarak işletmeler farklılık oluşturmak için müşterilerine anılarda saklanacak hoş deneyimler yaşatmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadırlar (Günay, 2008: 64). İyi bir deneyimin müşteri memnuniyetini, müşteri sadakatini ve müşteriler ile duygusal bağlar oluşturulmasını tetiklediği ifade edilebilir (Akkuş, Yapraklı & Akkuş, 2014: 406). Nitekim Hung (2003) tarafından yapılan çalışmada deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer ve müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir (aktaran Chen vd., 2011: ). Ayrıca deneyimsel değerin, müşteri memnuniyetinin oluşturulması açısından önemli olduğu ve müşterilere dış ve iç yararlar sağladığı da belirtilebilir (Nadiri & Günay, 2013: 26). Yoğun iş stresi ve çalışma saatlerinin artması, kişilerin yeme-içme hizmetlerine daha az zaman harcamalarına sebep olmuştur. Bununla birlikte kadınların da çalışma hayatına girmesi aile bireylerinin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını artırmaktadır. Bu çerçevede bireyler gittikleri restoranlarda birçok özellik aramaktadır. Arıker (2012) tarafından yapılan bir çalışmada bireylerin restoran seçiminde %20 sinden fazlasının seçim kriteri olarak, manzara, bölge, bahçe, ambiyans, kiminle, ne amaçla ve ayrılan yemek zamanı kriterleri ön plana çıkmıştır. Yine araştırma sonucunda müzik türü katılımcıların %19 u tarafından bir seçim kriteri olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar açısından kişilerin restoran tercihlerinde seçim kriteri olarak yemek yeme ihtiyacı dışında farklı deneyimler yaşamak ve hoş vakit geçirmek istedikleri görülmektedir (aktaran Uygur & Doğan, 2013: 34). Pratik manada deneyimsel pazarlamanın alanına giren hizmetler çok çeşitlidir. Bunlar arasında, yoga, akupunktur, meditasyon gibi örnekler bulunmaktadır. Kişilerin deneyimleri aracılığı ile yeniden doğuşları, kendin-kur mobilyalar ve bahçecilik gibi deneyim yoğun aktivitelere ilgiyi arttırırken, eski modanın ve klasiklerin pazarlanması da önem kazanmıştır (Aykaç & Kervenoael, 2008: 74). Dolayısıyla yukarıda ifade edilen tüm bilgiler ışığında bu araştırmada Ağrı ilinde nostaljik ve fast food restoranlar kapsamında deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi incelenmiştir. 1. Teorik Çerçeve Schmitt tarafından 1999 yılında geleneksel pazarlama yaklaşımına karşı çıkılarak deneyimsel pazarlama olarak adlandırılan yeni bir pazarlama yaklaşımı geliştirilmiştir. Schmitt açısından geleneksel pazarlama, tüketiciyi fonksiyonel özellikler ve faydalarla ilgilenen rasyonel karar verici olarak görürken, deneyimsel pazarlama tüketiciyi zevkli deneyimlerin elde edilmesiyle ilgilenen rasyonel ve duygusal olan insanlar olarak görmektedir. Schmitt e göre bilgi teknolojilerinin aynı anda her yerde bulunması, markanın üstünlüğü, iletişim ve eğlencenin aynı anda birçok yerde bulunması deneyimsel pazarlama kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Schmitt, 1999: 53-54). İnsanların ürün/marka sahiplikleri ile mutlu oldukları 1980 ve 1990 lı yıllarda tüketiciler satın aldıkları markalar ile kendilerini veya kendileri için oluşturmak istedikleri imajı dışa vurabiliyorlardı li yıllara gelindiğinde ise salt nesnelerin veya markanın satın alınmasından ziyade, deneyim satın alınması da önem kazanmaya başladı. Bu

4 22 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER açıdan deneyimsel pazarlama yeni bir kavram olarak müşteri değeri oluşturulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla işletmeler tarafından uygulamaya aktarıldı (Yalçın, Çobanoğlu & Erdoğmuş, 2008: 82). Deneyimsel pazarlama temel olarak, tüketicilerle fonksiyonel özelliklerin ötesine geçerek onlara olumlu ve unutulmaz deneyimler yaşatmaya yarayacak faaliyetleri içermektedir (Dirsehan, 2010: 23). Deneyimsel pazarlama, müşterinin satın alma olayı öncesi ve sonrasında tasarladığı uyarıcılardan oluşan bütünsel bir tüketim deneyimini belirtmektedir (Kabadayı & Alan, 2014: 208). Hauser (2007) deneyimsel pazarlamayı tüketicilerin hem duygularına hem de mantıklarına hitap eden bir araç olarak tanımlamaktadır. İşletmeler geleneksel pazarlamada söz konusu olan ürün özellikleri/faydaları sunmanın ötesine geçerek müşterilerinin hislerine, kalplerine ve ruhlarına ulaşarak farklı bir bağ kurarlar ve böylece rekabet avantajı elde ederler (aktaran Yalçın vd., 2008, s.83). Deneyimsel pazarlamada sadece bir ürün veya hizmete değil aynı zamanda işletmenin müşterileri için oluşturmaya çalıştığı tüm deneyime odaklanılmaktadır (Yuan & Wu, 2008: 388). Deneyimsel pazarlama temel olarak, ana odak noktasını ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin ve yararlarının oluşturduğu pazarlamanın geleneksel formlarından farklı olarak müşteri deneyimleri ile ilgilenmektedir (Nigam, 2012: 114). Uluslararası Deneyimsel Pazarlama Derneği (2011) deneyimsel pazarlamanın tüketicilere markalar, ürünler ve hizmetler ile duyusal yollar aracılığı ile yakın ilişki ve etkileşim kurmasına olanak verdiğini ifade etmektedir (aktaran Same & Larimo, 2012: 482). Schmitt e (1999) göre yöneticiler stratejik deneyim modüllerini kullanarak müşterileri için farklı deneyimler oluşturabilirler. Schmitt tarafından bu stratejik deneyim modülleri algılama (sense), hissetme (feel), düşünme (think), faaliyette bulunma (act) ve ilişkilendirme (relate) şeklinde sıralanmaktadır (Schmitt, 1999: 60). Starbucks ın çevreye kahve kokusu yayarak bilinçaltına yolladığı mesajları, mekan tasarımı, görsel malzemeleri, değişik kahve türlerini anlatan posterleri, kahve çekirdeklerinin sergilenmesi, sadece kahve içme ihtiyacını karşılayan değil, müşterisinin yukarıda ifade edilen beş duyusunu birden canlandıran bir iş modelidir (Uygur & Doğan, 2013: 33). Schmitt (1999) tarafından oluşturulan bu deneyim modülleri aşağıdaki gibi açıklanabilir (Schmitt, 1999: 61-62; Maghnati, Ling & Nasermoadeli, 2012: ): Algılama: Görme, duyma, dokunma, tatma ve koklama aracılığı ile duyusal deneyimlerin oluşturulmasıdır. Algılama işletmeleri ve ürünleri farklılaştırmak, müşterileri motive etmek ve ürünlere değer katmak amacıyla kullanılabilir. Hissetme: Duygusal deneyimlerin oluşturulmasını amaçlayan, müşterilerin iç his, ruh hali ve duygularına yöneliktir. Bu deneyim tüketicinin ürünleri veya hizmetleri tüketmesi ile oluşmaktadır. Düşünme: Bilişsel deneyimin meydana getirilmesinde tüketici zekasına vurgu da bulunulmasıdır. Bu deneyim ile bir işletme veya o işletmenin ürünleri ile ilgili yeni bir fikir veya düşüncenin geliştirilmesinde müşterilerin yaratıcı düşüncesi harekete geçirilir. Yeni bir fikir veya düşüncenin oluşturulma süreci aracılığıyla tüketiciler işletmeye ve onun markasına yönelik kendi değerlendirmelerini şekillendirirler. Faaliyette Bulunma: Müşterilerin fiziksel deneyimlerinin esas alınması suretiyle yaşamlarına renk katılmasıdır. Bu noktada müşterilere yapabilecekleri alternatif faaliyetler, farklı yaşam tarzları ve etkileşimler gösterilir. İlişkilendirme: Müşterilerin ürünleri ve hizmetleri satın alma ve tüketme süreçleri aracılığıyla sosyal topluluklar ve sosyal kuruluşlar ile bağlantı kurmalarıdır. Deneyimsel değer, mal ve hizmetlerin ya doğrudan kullanılması ya da dolaylı olarak değerlendirilmesini kapsayan etkileşimlere dayanan algılar şeklinde tanımlanabilir (Mathwick vd., 2001:41). Deneyimsel değer,

5 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 23 tüketicinin kullandığı ürünün özellikleri ile hizmet performansına yönelik tüketim öncesi belirlediği amaç ve hedeflerini kolaylaştırıcı ya da engelleyici göreceli değerlendirmeleridir. Tüketicinin ürün kullanımı ile deneyim oluşmakta ve tüketici deneyimsel değer elde etmektedir (Oral & Yetim, 2014: 472). Bu değer tüketicilere içsel ve dışsal yararlar sunmaktadır. Dışsal yararı bir sürecin tamamlanmasının oluşturduğu zevk ve mutluluk iken içsel yarar ise bir görevin veya bir işin başlanması ve bitirilmesidir (Yuan & Wu, 2008: 392). Söz konusu bu içsel ve dışsal yararlara ek olarak Holbrook (1994) tarafından aktif ve reaktif şeklinde iki yarar daha belirtilmiştir. Aktif değer müşteriler ve işletme arasında artan işbirliğinden gelmekte iken, reaktif değer ise müşterilerin satın almak istedikleri ürün veya hizmetlere yönelik değerlendirmeleri, tepkileri ve anlayışlarından kaynaklanmaktadır (aktaran Nadiri & Günay, 2013: 26). Mathwick vd. ne (2001) göre deneyimsel değerin müşteri yatırım getirisi (consumer return on investment), hizmet mükemmelliği (Service excellence), estetik (aesthetics) ve eğlenebilirlik (playfulness) şeklinde 4 boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar aşağıdaki gibi açıklanabilir (Mathwick vd., 2001: 41; Shobeiri, 2011: 17): Müşteri Yatırım Getirisi: Bu değer, potansiyel anlamda bir getiriye dönebilecek olan finansal, geçici, davranışsal ve psikolojik kaynakların etkin yatırımından oluşmaktadır. Hizmet Mükemmelliği: Bu yapı bir hizmet sağlayıcının verdiği sözleri yerine getirme yeteneğini ve kendisinden beklenen belirli amaçları uzmanlığını ve üst düzey görev performansını göstererek gerçekleştirmesi ile ilgili müşterilerin algılarını yansıtır. Estetik: Fiziksel bir nesnenin, bir şiirin veya gösterinin ahenk, uyum ve bütünlüğüne yönelik tepkiyi ifade eder. Eğlenebilirlik: Bu değer dünyadaki rutin işlerden kaçma veya geçici olarak uzaklaşma duygusunun yanı sıra ilgi çekici faaliyetlerde bulunmaktan ortaya çıkan içsel bir hazdan oluşmaktadır 2. Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 2.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın temel amacı; araştırmaya katılan tüketicilerin deneyimsel pazarlama, deneyimsel değer, memnuniyet ve sadakat düzeylerinin tespit edilerek deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve nostaljik restoranlar ile fast food restoranlar arasında tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesidir Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları Bu araştırmanın kapsamını Ağrı ilinde yaşayan ve çalışmanın gerçekleştirildiği nostaljik ve fast food restoranlardan hizmet alan 18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın en önemli kısıtını zaman ve maddi kaynak yetersizliği oluşturmaktadır. Bu kısıt nedeniyle araştırma Ağrı ili ile sınırlandırılmıştır Araştırma Modeli ve Değişkenleri Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmanın modelinin oluşturulmasında Lin, Chang, Lin, Tseng ve Lan (2009) ve Chen ve Hsieh (2010) tarafından kullanılan modeller esas alınmıştır. Araştırma modeli Şekil 1. de gösterildiği gibidir.

6 24 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER Deneyimsel Pazarlama Müşteri Memnuniyeti Müşteri Sadakati Deneyimsel Değer Şekil 1. Araştırma Modeli Şekil 1 den de görüldüğü gibi araştırma modeli 4 temel değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenlerden deneyimsel pazarlama 5 faktör ve 21 alt değişkenden, deneyimsel değer 4 faktör ve 11 alt değişkenden, müşteri memnuniyeti 3 ve müşteri sadakati 4 alt değişkenden oluşmaktadır. Araştırma modelinde yer alan değişkenler, Chen vd. (2007), Chen & Hsieh (2010), Erbaş (2010) ve Nadiri v& Günay (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır (Nadiri & Günay, 2013: 52-53; Chen vd. 2007; Chen & Hsieh, 2010: ; Erbaş, 2010: 66) Araştırma Hipotezleri Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda değişkenler arasındaki etki ve farklılıkların test edilebilmesi amacıyla 8 temel hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezler aşağıda ifade edildiği gibidir. H1= Deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H2= Deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H3= Deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H4= Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H5= Deneyimsel değerin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H6= Müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. H7= Tüketicilerin deneyimsel pazarlama düzeyleri açısından nostaljik restoranlar ile fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. H8= Tüketicilerin deneyimsel değer düzeyleri açısından nostaljik restoranlar ile fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Araştırma hipotezleri, verilerin analizi ve değerlendirilmesi bölümünde teste tabi tutulmak suretiyle ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır Araştırma Metodolojisi Örnekleme Süreci Araştırmanın ana kütlesini Ağrı da yaşayan ve çalışmanın gerçekleştirildiği nostaljik ve fast food restoranlardan hizmet alan 18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme kullanılmıştır. Nostaljik ve fast food restoranlardan hizmet alan 200 er kişiye olmak üzere toplam 400 kişiye restoran farklılıklarına göre uyarlama yapılan anket uygulanmış ve anketlerin tamamı çalışmaya dahil edilmiştir Veri Toplama Yöntem ve Aracı Araştırmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anket formunda 5 grupta toplam 45 soru yer almaktadır. Bunlardan 1. gruptakiler tüketicilerin deneyimsel pazarlama düzeylerini, 2. gruptakiler deneyimsel değer düzeylerini, 3. ve 4. gruptakiler mem-

7 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 25 nuniyet ve sadakat düzeylerini ve 5. gruptakiler ise demografik özelliklerini belirlemeye yöneliktir. Tüketicilerin ilk 4 grupta yer alan düşüncelerinin tespit edilmesinde 5 li likert ölçeği kullanılmıştır. Demografik özelliklere ilişkin soruların cevaplanmasında ise cevaplayıcılara çeşitli seçenekler sunulmuştur Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi Araştırmadan elde edilen verilen analiz edilmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, regresyon analizi ve varyans analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS 17.0 paket istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler ve yorumlar, araştırma modeli doğrultusunda alt başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1. de gösterildiği gibidir. Tablo 1. Demografik Özellikler Demografik Özellikler Eğitim Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde İlköğretim 17 4, ,0 Ortaöğretim , ,0 Önlisans 42 10, ,5 Lisans , ,3 Lisansüstü 18 4, ,3 Toplam ,0 Toplam ,0 Gelir Frekans Yüzde Meslek Frekans Yüzde 500 TL ve altı ,8 Emekli 15 3, TL arası 70 17,5 Esnaf/Tüccar 30 7, TL arası 52 13,0 Memur 33 8, TL arası 12 3,0 İşçi 11 2, TL arası 30 7,5 Ev Hanımı 46 11, TL arası 6 1,5 Öğrenci , TL arası 11 2,8 Serbest Meslek 9 2, ve üstü 28 7,0 Özel Sektör 69 17,3 Toplam ,0 Toplam ,0 Medeni Durum Frekans Yüzde Cinsiyet Frekans Yüzde Evli ,5 Erkek ,3 Bekar ,5 Kadın ,8 Toplam ,0 Toplam ,0 Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların genel olarak lisans mezunu yaşları arasında 500 TL ve altında gelire sahip, bekar, erkek ve öğrencilerden oluştuğu ifade edilebilir Araştırma Modeli Değişkenlerinin Güvenilirlik Analizleri Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla Cronbach Alpha testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçları Tablo 2. de gösterildiği gibidir.

8 26 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER Tablo 2. Araştırma Modeli Değişkenlerinin Güvenilirliklerinin İncelenmesi Değişkenler Cronbach s Alpha Değeri 1 Algılama (Duyusal) 0,78 2 Hissetme (Duygusal) 0,93 3 Düşünme (Bilişsel) 0,75 4 Faaliyette Bulunma (Fiziksel) 0,81 5 İlişkilendirme (Sosyal) 0,88 Deneyimsel Pazarlama 0,95 1 Müşteri Yatırım Getirisi 0,74 2 Hizmet Mükemmelliği 0,64 3 Estetik 0,88 4 Eğlenebilirlik 0,92 Deneyimsel Değer 0,92 Müşteri Memnuniyeti 0,88 Müşteri Sadakati 0,88 Tablo 2 incelendiğinde araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin yeterli seviyede güvenilir oldukları ifade edilebilir Araştırma Modeli Değişkenlerinin Ortalama Düzeylerinin Tespiti Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin düzeylerinin tespit edilebilmesi için her bir değişkeni oluşturan ölçek maddelerinin ortalaması ve standart sapması hem nostaljik hem de fast food restoranlar açısından hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3. de gösterildiği gibidir. Tablo 3. Araştırma Modeli Değişkenlerinin Ortalama Düzeyleri Değişkenler Nostaljik Restoran Fast Food Restoran Ort* Std. Sapma Ort* Std. Sapma 1 Algılama (Duyusal) 3,43 0,69 3,32 0,63 2 Hissetme (Duygusal) 3,24 0,92 2,97 1,11 3 Düşünme (Bilişsel) 3,38 0,71 2,83 0,91 4 Faaliyette Bulunma (Fiziksel) 2,93 0,85 2,75 0,86 5 İlişkilendirme (Sosyal) 3,24 0,81 2,86 0,92 Deneyimsel Pazarlama 3,29 0,71 3,01 0,76 1 Müşteri Yatırım Getirisi 3,34 0,78 3,10 0,98 2 Hizmet Mükemmelliği 3,56 0,69 3,07 0,93 3 Estetik 3,22 0,83 3,12 0,74 4 Eğlenebilirlik 3,25 0,97 2,91 1,03 Deneyimsel Değer 3,34 0,72 3,05 0,79 Müşteri Memnuniyeti 3,49 0,90 3,31 0,68 Müşteri Sadakati 3,10 0,78 2,81 0,77 *1= Hiç Katılmıyorum< 5= Tamamen Katılıyorum Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin genel olarak araştırma modeli değişkenleri açısından ortalamanın üzerinde bir düzeye sahip oldukları ifade edilebilir. Bununla birlikte cevaplayıcıların tüm değişkenler açısından nostaljik restoranlara ilişkin düzeylerinin fast food restoranlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. Nitekim tüketicilerin nostaljik restoran açısından deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer

9 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 27 ortalamaları sırasıyla 3,29 ve 3,34 iken fast food restoran ortalamaları ise sırasıyla 3,01 ve 3,05 şeklindedir. Deneyimsel pazarlama alt değişkenleri açısından en yüksek ortalamaya hem nostaljik hem de fast food restoranlarda algılama değişkeni sahip iken en düşük ortalamaya ise faaliyette bulunma değişkeni sahip olmaktadır. Deneyimsel değer alt değişkenleri açısından ise en yüksek ortalamaya nostaljik restoranlarda hizmet mükemmelliği ve fast food restoranlarda estetik değişkeni sahip olmaktadır. Deneyimsel değer alt değişkenlerinde en düşük ortalamaya ise nostaljik restoranlarda estetik ve fast food restoranlarda eğlenebilirlik değişkeni sahiptir Deneyimsel Pazarlamanın Deneyimsel Değer Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4. de gösterildiği gibidir. Tablo 4. Deneyimsel Pazarlamanın Deneyimsel Değer Üzerindeki Etkisi Model Özeti b Model R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminin Standart Hatası 1 0,913 a 0,833 0, 833 0, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama b: Bağımlı Değişken: Deneyimsel Değer Model Karelerin Toplamı 1 Regresyon 198,588 Artıklar 39,828 Toplam 238,416 ANOVA b df Kare Ortalaması 1 198, , a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama b: Bağımlı Değişken: Deneyimsel Değer F p 1984,481 0,000 a Katsayılar a Standardize Standardize Edilmemiş Katsayılar Edilmiş Katsayılar t p Model Standart B Beta Hata 1 (Sabit) 0,214 0,069 3,117 0,002 Deneyimsel Paz. 0,948 0,021 0,913 44,548 0,000 a: Bağımlı Değişken: Deneyimsel Değer Tablo 4 incelendiğinde deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel pazarlama değişkeninin, deneyimsel değer değişkenine ait varyansı %83 oranında açıkladığı (R 2 : 0,833) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel pazarlama değişkeninin deneyimsel değer üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,948). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel pazarlama düzeyleri yükseldikçe deneyimsel değer düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H1

10 28 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER hipotezi kabul edilmiştir Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5. de gösterildiği gibidir. Tablo 5. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Model Özeti b Model R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminin Standart Hatası 1 0,774 a 0,599 0, 598 0, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti Model Karelerin Toplamı 1 Regresyon Artıklar Toplam 155, , , a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti Model Katsayılar a ANOVA b df Kare Ortalaması Standardize Edilmemiş Katsayılar 155,430 0,261 Standart B Beta Hata 1 (Sabit) 0,760 0,111 Deneyimsel Paz. 0,838 0,034 0,774 a: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti F p 595,653 0,000 a Standardize Edilmiş Katsayılar t p 6,841 24,406 0,000 0,000 Tablo 5 incelendiğinde deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel pazarlama değişkeninin, müşteri memnuniyeti değişkenine ait varyansı %59 oranında açıkladığı (R 2 : 0,599) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel pazarlama değişkeninin müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,838). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel pazarlama düzeyleri yükseldikçe memnuniyet düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H2 hipotezi kabul edilmiştir Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6. da gösterildiği gibidir.

11 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 29 Tablo 6. Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Model Özeti b Model R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminin Standart Hatası 1 0,789 a 0,622 0, 621 0, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti Model Karelerin Toplamı 1 Regresyon Artıklar Toplam 161,319 97, ,284 ANOVA b a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer b: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti Model Katsayılar a df Kare Ortalaması Standardize Edilmemiş Katsayılar 161,319 0,246 Standart B Beta Hata 1 (Sabit) 0,768 0,106 Deneyimsel Değ. 0,823 0,032 0,789 a: Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti F p 655,386 0,000 a Standardize Edilmiş Katsayılar t p 7,275 25,601 0,000 0,000 Tablo 6 incelendiğinde deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel değer değişkeninin, müşteri memnuniyeti değişkenine ait varyansı %62 oranında açıkladığı (R 2 : 0,622) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel değer değişkeninin müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,823). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel değer düzeyleri yükseldikçe memnuniyet düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H3 hipotezi kabul edilmiştir Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7. de gösterildiği gibidir.

12 30 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER Tablo 7. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Model Özeti b Model R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminin Standart Hatası 1 0,887 a 0,787 0, 787 0, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati ANOVA b Model Karelerin Toplamması df Kare Ortala- 1 Regresyon 195, ,813 Artıklar 52, ,133 Toplam 248, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati F p 1472,748 0,000 a Katsayılar a Standardize Standardize Edilmemiş Katsayılar Edilmiş Katsayılar t p Model Standart B Beta Hata 1 (Sabit) -0,006 0,079-0,071 0,944 Deneyimsel Paz. 0,941 0,025 0,887 38,376 0,000 a: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati Tablo 7 incelendiğinde deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, deneyimsel pazarlama değişkeninin, müşteri sadakati değişkenine ait varyansı %78 oranında açıkladığı (R 2 : 0,787) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel pazarlama değişkeninin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,941). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel pazarlama düzeyleri yükseldikçe sadakat düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H4 hipotezi kabul edilmiştir Deneyimsel Değerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Deneyimsel değerin müşteri sadakati üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8. de gösterildiği gibidir.

13 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 31 Tablo 8. Deneyimsel Değerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Model Özeti b Model R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminin Standart Hatası 1 0,872 a 0,760 0, 760 0, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati Model Karelerin Toplamı 1 Regresyon Artıklar Toplam 189,068 59, ,730 ANOVA b a: Tahminleyiciler: (Sabit), Deneyimsel Değer b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati df Kare Ortalaması ,068 0,150 F p 1261,258 0,000 a Katsayılar a Standardize Standardize Edilmemiş Katsayılar Edilmiş Katsayılar t p Model Standart B Beta Hata 1 (Sabit) 0,109 0,082 1,322 0,187 Deneyimsel Değ. 0,891 0,025 0,872 35,514 0,000 a: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati Tablo 8 incelendiğinde deneyimsel değerin müşteri sadakati üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir.tablodan, deneyimsel değer değişkeninin, müşteri sadakati değişkenine ait varyansı %76 oranında açıkladığı (R 2 : 0,760) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte deneyimsel değer değişkeninin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,891). Yani, cevaplayıcıların deneyimsel değer düzeyleri yükseldikçe sadakat düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle deneyimsel değerin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H5 hipotezi kabul edilmiştir Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Müşteri Memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9. da gösterildiği gibidir.

14 32 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER Tablo 9. Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Model Özeti b Model R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminin Standart Hatası 1 0,797 a 0,635 0, 634 0, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Müşteri Memnuniyeti b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati ANOVA b Model Karelerin Toplamması df Kare Ortala- 1 Regresyon 158, ,005 Artıklar 90, ,228 Toplam 248, a: Tahminleyiciler: (Sabit), Müşteri Memnuniyeti b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati F p 693,145 0,000 a Katsayılar a Standardize Standardize Edilmemiş Katsayılar Edilmiş Katsayılar t p Model Standart B Beta Hata 1 (Sabit) 0,303 0,104 2,926 0,004 Müş. Mem. 0,781 0,030 0,797 26,328 0,000 a: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati Tablo 9 incelendiğinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde etkili olduğunu öngören modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p: 0,000) görülmektedir. Tablodan, müşteri memnuniyeti değişkeninin, müşteri sadakati değişkenine ait varyansı %63 oranında açıkladığı (R 2 : 0,635) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte müşteri memnuniyeti değişkeninin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır (B: 0,781). Yani, cevaplayıcıların memnuniyet düzeyleri yükseldikçe sadakat düzeyleri de artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu öngören H6 hipotezi kabul edilmiştir Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değer Düzeyleri Açısından Nostaljik ve Fast Food Restoranlar Arasındaki Farklılığın İncelenmesi Araştırmaya katılan tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri bakımından nostaljik ve fast food restoranlar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi amacıyla varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 10. da gösterildiği gibidir.

15 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 33 Tablo 10. Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değer Düzeyleri Bakımından Nostaljik ve Fast Food Restoranlar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi Nostaljik Restoran Fast Food Restoran Değişkenler F Değeri p Değeri Ort. * Std. Std. Ort. * Spm. Spm. 1 Algılama 2,879 0,091 3,43 0,69 3,32 0,63 2 Hissetme 6,918 0,009 3,24 0,92 2,97 1,11 3 Düşünme 45,162 0,000 3,38 0,71 2,83 0,91 4 Faaliyette Bulunma 4,540 0,034 2,93 0,85 2,75 0,86 5 İlişkilendirme 19,195 0,000 3,24 0,81 2,86 0,92 Deneyimsel Pazarlama 14,525 0,000 3,29 0,71 3,01 0,76 1 Müşteri Yatırım Getirisi 7,765 0,006 3,34 0,78 3,10 0,98 2 Hizmet Mükemmelliği 35,954 0,000 3,56 0,69 3,07 0,93 3 Estetik (Çekicilik) 1,454 0,229 3,22 0,83 3,12 0,74 4 Eğlenebilirlik 11, ,25 0,97 2,91 1,03 Deneyimsel Değer 15,369 0,000 3,34 0,72 3,05 0,79 *1= Hiç Katılmıyorum< 5= Tamamen Katılıyorum Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin hem deneyimsel pazarlama hem de deneyimsel değer düzeyleri açısından nostaljik ve fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo alt değişkenler açısından incelendiğinde ise algılama ve estetik alt değişkenleri haricindeki diğer tüm alt değişkenler açısından da nostaljik ve fast food restoranlar arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla nostaljik restoranlar ile fast food restoranlar arasında tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri açısından anlamlı bir farklılığın olduğunu öngören H7 ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir. Tüketicilerin nostaljik restoran açısından deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer ortalamaları sırasıyla 3,29 ve 3,34 iken fast food restoran ortalamaları ise sırasıyla 3,01 ve 3,05 şeklindedir. Bu açıdan nostaljik restoranların deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeylerinin fast food restoranlara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu söylenebilir. SONUÇ VE ÖNERİLER Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri tatmini üzerindeki etkisinin genel olarak incelendiği bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: - Cevaplayıcıların %58.3 ü erkek, %61.5 i bekar, %47.8 i 500 TL ve altında gelire sahip, %46.8 i öğrenci, %79 u yaş aralığında ve %53.3 ü lisans mezunu olan tüketicilerden oluştuğu tespit edilmiştir. - Araştırma sonucunda cevaplayıcıların nostaljik ve fast food restoran türleri açısından deneyimsel pazarlama düzeylerinin sırasıyla 3.29 ve 3.01, deneyimsel değer düzeylerinin 3.34 ve 3.05, müşteri memnuniyeti düzeylerinin 3.49 ve 3.31 ve son olarak müşteri sadakati düzeylerinin 3.10 ve 2.81 olduğu tespit edilmiştir. - Araştırmada deneyimsel pazarlamanın deneyimsel değer, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. - Araştırma sonucunda deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

16 34 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER - Araştırmada müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. - Araştırma sonucunda tüketicilerin deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değer düzeyleri açısından nostaljik ve fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, nostaljik restoranların fast food restoranlara nazaran tüketicilere daha iyi bir deneyim yaşattıkları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir: - Restoran işletmelerinin genel olarak deneyimsel pazarlama uygulamalarına ağırlık vermek suretiyle müşterilerinin memnuniyet ve sadakat düzeylerini artırabilecekleri ifade edilebilir. Bununla birlikte işletmelerin söz konusu uygulamalar ile müşterilerinin deneyimsel değer düzeylerini yükselterek de memnuniyetlerini ve sadakatlerini artırabilirler. Bu nokta da hem nostaljik hem de fast food restoran işletmelerinin deneyimsel pazarlama uygulamaları açısından özellikle fiziksel faaliyetlere ağırlık vermelerinin faydalı olacağı ifade edilebilir. - Nostaljik restoranların müşterilerine iyi bir deneyim yaşatma konusunda fast food restoranlara nazaran sahip oldukları fırsatı daha iyi değerlendirmeleri, restoranlarında oluşturdukları konsept ile ilgili eksiklikleri en kısa sürede gidermeleri, konsept ile alakalı olarak müşterileri ile iletişim kurarak restoranlarını müşterilerinin daha iyi bir deneyim yaşayabilecekleri bir yer haline getirmeleri önerilebilir. - Fast food restoranların deneyimsel pazarlama faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeleri, restoranlarında kurmuş oldukları sistemi gözden geçirmek suretiyle müşterilerin iyi bir deneyim yaşamamasına neden olan faktörleri veya sistemdeki eksikleri tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapmaları ve müşterileri ile iletişim halinde olmaları önerilebilir. - Bu konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ise farklı sektörlerde karşılaştırmalı çalışmalar yapmaları, birbirinden farklı alanlarda işletme yöneticileri ile çalışmalar gerçekleştirerek deneyimsel pazarlama konusunda işletmelerin yetersiz kaldıkları yönlerini ve yapılabilecek uygulamaları belirlemeleri önerilebilir. KAYNAKÇA Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş., Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 29, Aykaç, S. Ö. ve Kervenoael R. D. (2008), Türkiye de E-Bankacılık: Tüketici Deneyimleri, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim, Nevşehir. Chen, Y., Chen, C., Hsieh, T. (2007). A Study of the Correlations Between Consumption Experience, Customer Satisfaction, Brand Image and Behavior Intention of Motels in Taiwan. The Journal of Global Business Management, 3/1, gkun%20chen.pdf Chen, K.Y., Huan, T.C., Thongma, W., Mena, M., Tsai, C.F., Liao, Y.L. (2011), Developing The Volunteer Tourist s Revisit Intention Model: Taıwan Experience, World Research Summit for Tourism and Hospitality, December, Hong Kong. Chen, Y.-K., Hsieh, T. (2010). A Study of The Relationship Among Experiential Marketing, Experiential Value and Customer Satisfaction. Journal of Statistics and Management Systems, 13/6, Çeltek, E. (2010). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye deki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

17 Deneyimsel Pazarlama Ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: 35 Dirsehan, T. (2010). Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama. İstanbul: İkinci Adam Yayınları Erbaş, A.P. (2010). The Effect of Experiential Marketıng on Customer Satisfaction and Loyalty: A Study on Starbucks, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Günay, G.N. (2008), Hizmet Pazarlamasından Geleneksel Pazarlamaya: Bir Güzellik Merkezinde Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim, Nevşehir. Kabadayı, E. T. ve Alan, A. K. (2014). Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, Lin, K.-M., Chang, C.-M., Lin, Z.-P., Tseng, M.-L., Lan, L. W. (2009). Application of Experiential Marketing Strategy to Identify Factors Affecting Guests Leisure Behaviour in Taiwan Hot-Spring Hotel. WSEAS Transactions on Business and Economics, 5/6, Maghnati, F., Ling, K. C., Nasermoadeli, A. (2012). Exploring the Relationship Between Experiential Marketing and Experiential Value in the Smartphone Industry. International Business Research, 5/11, Mathwick, C., Malhotra, N., Rigdon, E. (2001). Experiential Value: Conceptualization, Measurement and Application in The Catalog and Internet Shopping Environment. Journal of Retailing, 77, Nadiri, H. ve Günay, G. N. (2013). An Empirical Study to Diagnose The Outcomes of Customers Experiences in Trendy Coffee Shops. Journal of Business Economics and Management, 14/1, Nigam, A. (2012). Modeling Relationship between Experiential Marketing, Experiential Value and Purchase Intension in Organized Quick Service Chain Restaurants Using Structural Equation Modeling Approach. International Journal of Computer Science & Management Studies, 12, Oral, S. ve Çelik, A. (2013). Türkiye yi Ziyaret Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/4, Oral, S. ve Yetim, Ç. A. (2014). Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16/3, Özgören, F. (2013). Deneyimsel Markalama. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 3, Same, S. ve Larimo, J. (2012), Marketing Theory: Experinece Marketing and Experiential Marketing, 7th International Scientific Conference, May, Vilnius, LITHUANIA Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management, 15, Schobeiri, S. (2011). The Impacts of Perceived Experiential Values on Customer Outcomes and Behavioral Intentions in Online Retailing, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Concordia University The John Molson School of Business, Canada. Uygur, S. M. ve Doğan, S. (2013). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Restoranlar Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37: Yalçın, M., Çobanoğlu, E., Erdoğmuş, İ. (2008), Deneyimsel Perakendecilik: İstanbul daki Yapı Market/Ev Gelişim Perakendecilerinde Bir Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim, Nevşehir. Yuan, Yi-Hua E. ve Wu, C. K. (2008). Relationships Among Experiential Marketing, Experiential Value, and Customer Satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32/3,

18 36 T. Şükrü YAPRAKLI & Ercan KESER

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 85 / DENEYİMSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 85 / DENEYİMSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 85 / 2017-05 DENEYİMSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ ( BURGER KING ÜZERİNDE ÇALIŞMA) RAMAZAN TUNÇ* *ratunc44@hotmail.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Elif Çolakoğlu Bahar Türk Enes Emre Başar Onur Gül Özet: Son yıllarda tüm dünyada çevreye

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

H 1 : Ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır.

H 1 : Ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. Bu çalışmanın temel amacı, eticaret sektöründe markalaşmış sitelerin ve firmaların alıcıların satın alma üzerindeki etkisi ve memnuniyet, sadakat, kullanım kolaylığı, güven ölçekleri üzerindeki etkisini

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma 1 - Özet Bildiri

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Ahmet TAYFUN a, Özgür YAYLA b. Özet. Anahtar Kelimeler. Marka Tutumsal marka sadakati Davranışsal marka sadakati

Ahmet TAYFUN a, Özgür YAYLA b. Özet. Anahtar Kelimeler. Marka Tutumsal marka sadakati Davranışsal marka sadakati Turistlerin Otel Seçimlerinde Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Davranışsal ve Tutumsal Sadakat Boyutuyla İncelenmesi (The Examination of the Factors that Affect Brand Loyalty of Tourists in Hotel

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KAHVE DÜNYASI VE STARBUCKS ÖRNEĞİ) *

DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KAHVE DÜNYASI VE STARBUCKS ÖRNEĞİ) * Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 31 2017 Sayı: 1 135 DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MARKA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KAHVE DÜNYASI

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler:

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler: EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS OF THE CHAIN STORES Yazar / Author: Cengiz Duran i Sema ii Abstract This study aims to analyze the effectiveness of logistics

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 282-297 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.03.2017 01.04.2017 Yrd. Doç. Dr. Ercan

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 4 2013 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 1 Effects of Globalozation and Global Brand Perception to Purchase

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 98 /

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 98 / DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 98 /2017-06 KREDİ KARTINA YÖNELİK TUTUMUN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Büşra HACIHASANOĞLU* *

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984

Derece Alan Üniversite Yıl Lise Fen Galatasaray 1976-1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ESRA DEMİRBAŞ 2. İletişim Bilgileri Demirbas.esra1@gmail.com 3. Doğum Tarihi: 10.03.1965 4. Unvanı: Öğretim Görevlisi 5. Öğrenim Durumu: SBE İşletme- Doktora (6 Haziran 2014) Derece

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN

PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN I PERAKENDE YÖNETİMİ: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma YRD. DOÇ. DR. ULUN AKTURAN II Yay n No : 2552 flletme-ekonomi : 522 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre, Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre, Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 101-107 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 101-107 Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre,

Detaylı

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, Language,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Emel Eylül ERUL Aksaray

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) *

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1742 Volume 6 Issue 6, p. 217-230, June 2013 SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

OTEL MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ATMOSFERİK UNSURLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

OTEL MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ATMOSFERİK UNSURLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 21, 2015, Sayfa 25-33 OTEL MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ATMOSFERİK UNSURLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ Gökhan AYAZLAR *- Savaş

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği

Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 12 (1), 2015, 25-42. Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Berna ÇAĞLAR, İstanbul Aydın Üniversitesi, mbernacaglar@gmail.com

Berna ÇAĞLAR, İstanbul Aydın Üniversitesi, mbernacaglar@gmail.com E- Ticaret Sektöründe Algılanan Lojistik Hizmet Performansı ile Marka Sadakati ve Marka Güveni Arasındaki İlişki: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Berna ÇAĞLAR, İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi

Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi Berkan BAŞAR * Azize Tunç HASSAN ** Özet Bu çalışmanın amacı, kültür ve sanat faaliyetlerine katılan ziyaretçilerin,

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması

GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:18. Sayı:1. Haziran 2014 ss.45-63 GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması Customer Satisfaction Survey Intended GSM Operators Ediz ATMACA 1 Medine

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı