KOMPLE ASANSÖR SĠSTEMLERĠ H İ D R O L İ K Ü N İ T E İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. HĠDROLĠK GÜÇ ÜNĠTESĠ ANA KISIMLARI 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMPLE ASANSÖR SĠSTEMLERĠ H İ D R O L İ K Ü N İ T E İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. HĠDROLĠK GÜÇ ÜNĠTESĠ ANA KISIMLARI 3"

Transkript

1 SAYFA İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. HĠDROLĠK GÜÇ ÜNĠTESĠ ANA KISIMLARI 3 3. HĠDROLĠK ÜNĠTE DEPOLAMA VE TAġIMA TALĠMATI 4 DEPOLAMA ġeklġ 4 TAġIMA ġeklġ 5 ĠLK ÇALIġTIRMA 6 4. VALF BLOĞU ELEKTRĠKSEL KABLO BAĞLANTILARI 8 5. MOTOR KABLO BAĞLANTILARI 10 YAĞ TERMĠSTÖRÜ MONTAJI VE ELEKTRĠKSEL BAĞLANTISI 12 YAĞ ISITICISI MONTAJI VE ELEKTRĠKSEL BAĞLANTILARI 13 EL POMPASI MONTAJI 15 BASINÇ VALFLERĠNĠN MONTAJI(AġIRI YÜK-DÜġÜK BASINÇ) 16 BASINÇ VALFLERĠNĠN AYARI HĠDROLĠK ÜNĠTE BAKIM TALĠMATI 19 VALF BLOĞU DEĞĠġĠMĠ 19 MOTOR VEYA POMPA DEĞĠġĠMĠ HĠDROLĠK ÜNĠTEYE SOĞUTUCU TAKILMASI OLUġABĠLECEK ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĠ 28

2 SAYFA GENEL 1.1. AMAÇ Bu teknik dosya hidrolik ünite ile ilgili gerekli olabilecek tüm bilgileri içermektedir. Ġçinde hidrolik ünitenin tüm parçaları açıklanmaktadır, montaj talimatları ve bakım talimatları yer almaktadır KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ - GARANTİ ISO 9001 kalite güvence sistemi, müģterilerimizin isteklerini belirttikleri ve detay bilgilerin yazılı olduğu sipariģ formu, direktif ve kanunlara uygun üretim KLEEMANN ürünlerinin yüksek kalitesini garanti eder. Üreticinin yanlıģ veya hatalı üretilmiģ ürünler ile ilgili sorumluluğu teslimat ve ödeme Ģartlarında bellidir. Montaj, bakım veya nakliye sırasında oluģacak hasar ve arızalardan üretici sorumlu değildir. Bunların yanı sıra sipariģ formunda belirtilen detayların firmamızın bilgisi ve onayı haricinde değiģtirilmesi durumunda oluģacak sıkıntılardan üretici sorumlu değildir.(valf bloğu ayarlarının değiģtirilmesi, elektriksel bağlantıların değiģtirilmesi.) GÜVENLİK ÖNEMLİ NOKTALAR Bu talimatlar montajı ve bakımı yapacak teknik elemanlar tarafından okunmalıdır. Bunun yanı sıra talimatlar ihtiyaç duyulacak bir anda kolay eriģilebilmesi için yakın bir yerde bulundurulması faydalı olacaktır. Tüm montaj ve bakım iģlemleri eğitilmiģ ve talimatları okumuģ teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. Tüm iģlemeler sistem devre dıģı olduğu zaman yapılmalıdır. Malzemeler teslim alındığı zaman kontrol edilmeli, hasarlı veya eksik malzeme hemen tespit edilmeli ve üreticiye hemen bildirilmelidir. Nakliye, montaj ve bakım sırasında güvenlik ve emniyet detaylarına çok dikkat edilmelidir.

3 SAYFA HİDROLİK ÜNİTE ANA KISIMLARI Ηhidrolik ünite aģağıda belirtilen parçalardan oluģmaktadır. (Ģekil 1) VALF BLOĞU 2. VANA 3. YAĞ KONTROL KAPAĞI 4. ASKI VİDASI 5. MOTOR TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ LASTİK BAĞLANTI TAKOZLARI 6. MOTOR 7. EL POMPASI 8. SUSTURUCU 9. YAĞ GERİ DÖNÜŞ HORTUMU 10. POMPA 11. YAĞ TANKI 12. TANK LASTİK TAKOZLARI 13. VALF BLOĞU BOBİNLERİ 14. ΜΑΝΟΜΕΤRE 15. ANA ELEKTRİK BAĞLANTI KLEMENSLERİ 16. VALF BLOĞU BAĞLANTI KLEMENLSERİ 17. EL TUTAMAĞI 18. YAĞ BOŞALTMA TAPASI VE SOĞUTUCU ÖN BAĞLANTI HAZIRLIĞI ŞEKİL 1

4 SAYFA DEPOLAMA VE YERLEŞTİRME TALİMATI 3.1 DEPOLAMA ġeklġ Hidrolik ünite hava Ģartlarına açık olmayan ve tozlu,kirli, harçlı ortamlardan arındırılmıģ yerlerde depolanmalıdır. Hidrolik ünite depoda durduğu süre içerisinde tarafımızdan gönderilen naylon kaplamayı sökmeyin. Bu naylon ambalajı üniteyi makine dairesine yerleģtirdikten sonra çıkarın. (Ģekil 2) ŞEKİL 2

5 SAYFA TAġIMA ġeklġ Üniteyi mutlaka düz bir yere yerleģtirin ve taģıma iģlemini tankın üzerinde çapraz olarak bulunan taģıma halkalarına bağlayacağınız halatlar yardımıyla gerçekleģtirin. (Ģekil 3) ŞEKİL 3

6 SAYFA ĠLK ÇALIġTIRMA ŞEKİL 3.1 ÇalıĢtırmaya baģlamadan önce ilk olarak üniteyi tamamen yağla doldurun. Bunun için yağ tapasının bulunduğu kapağı vidalarını sökerek çıkarın. (Ģekil 3.1) Tankı üreticinin belirttiği miktar kadar yağla doldurun. Yağın en üst seviyesinin tankın en üstünden en az 100mm aģağıda kalmasına dikkat edin. (Ģekil 3.2). Ġlk çalıģtırma için elektriksel bağlantılar kumanda tablosu bağlantılarında açıklanmaktadır. (Kumanda tablosu üreticisi tarafından verilen). oil min = 10 cm ŞEKİL 3.2

7 SAYFA Yağ seviye kontrolünü piston havasını, piston üzerindeki vidayı 2-3 tur gevģetip motora kısa süreli yol vererek vidadan temiz yağ geldiğini görene kadar, aldıktan sonra tekrar kontrol edin. (Ģekil 3.3) Yağ seviye kontrolünün bir ikinci Ģekli, piston tam aģık halde yani asansör kabini son katta iken yağ seviyesi motoro ve pompayı en az 100mm üserinde kalacak Ģekilde kaplamalıdır. (Ģekil 3.4) DİKKAT: 3 6 ayda bir olmak üzere tankın en altındaki yağ boģaltma tapasını açarak yağ içinde toplanan suyu (su yağdan ağır olduğundan tankın alt kısmına toplanmaktadır) çıkarmanız tavsiye edilir. ŞEKİL 3.3 min=10 cm ŞEKİL 3.4

8 SAYFA VALF BLOĞU ELEKTRİKSEL KABLO BAĞLANTILARI Valf bloğu kablo bağlantıları aağıdaki gibi yapılmakta: Β klemensine B bobininin kahverengi kablosu, C klemensine C bobinin kehverengi kablosu bağlanmalıdır. B ve C klemensleri ortasında bulunan Ο klemensine B ve C bobininin nötr ucu olan mavi kablosu bağlanmalıdır. A klemensine A bobininin kahverengi kablosu bağlanmalıdır. A ve D klemensinin ortasında bulunan Ο klemensine A bobininin nötr ucu olan mavi kablo bağlanmalıdır. Acil indirme bobini olarak bilinen d bobininin bağlantısına geçmeden bu bobinde 3 veya 4 kablolu olma ihtimali olduğunu bildirmek isteriz. 4 kablo olduğu durumda : kahverengi(nadiren gri olabilir), mavi, siyah, beyaz. «+» klemensine D bobininin kahverengi(gri) kablosu, «-» klemensine D bobininin mavi kablosu, D klemensine D bobininin siyah kablosu, A ve D klemensinin ortasında bulunan Ο klemensine D bobininin beyaz kablosu bağlanmalıdır. ġekil 4 te yukarıdaki bağlantıları görebilirsiniz. ŞEKİL 4

9 SAYFA D bobini 3 kablolu olduğu durumlarda : kahverengi (nadiren gri), mavi ve siyah. «+» klemensine D bobininin kahve(gri) kablosu, «-» klemensine D bobininin mavi kablosu, Sonra «-» klemensini A ile D klemensleri ortasında bulunan Ο klemensi ile köprülenmesi, D klemensine D bobininin siyah kablosu bağlanmalıdır. ġekil 5 te yukarıdaki bağlantı Ģeklini görebilirsiniz. ŞEKİL 5

10 SAYFA MOTOR BAĞLANTILARI Motor bağlantısı üç farklı tipte yapılmaktadır : 9.5 KW motorlara kadar direk üçegen bağlantı yapılmaktadır (Δ). V2 9.5 KW üstü motorlarda bağlantı yıldız-üçgen olarak yapılmakatadır(υ/δ). Nadiren motor bağlantısı direk yıldız U2 W2 olarak yapıldığı durumlar da vardır. (Υ). Hidrolik ünitede bulunan motorun 6 adet farklı Ģeklide kodlanmıģ kablosu bulunmaktadır. (,W2,,V2, ve U2). Bunlar Ģekil 6 da gösterilen klemense bağlantı Ģekline göre farklılık göstererek bağlanmaktadır. ŞEKİL 6 Ģekil 7 de klemens ve üç farklı bağlantı Ģekli gösterilmektedir. YILDIZ ΖΕΥΝΗ ÜÇGEN ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ BAĞLANTI Υ/Δ NADĠREN YILDIZ ΖΕΥΝΗ BAĞLANTI ΑΣΤΕΡΑ Υ ÜÇGEN ΖΕΥΝΗ BAĞLANTI ΤΡΙΓΩΝΟ Υ W2 W2 W2 W2 W2 W2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 ŞEKİL 7 Hidrolik ünitenin kumanda tablosuna bağlantı Ģekli tablo üreticisi tarafından bildirilmelidir.

11 SAYFA ġekil 8 de Örnek olarak motorun kumanda tablosuna bağlantı Ģekli gösterilmektedir. W2 W2 L3 L2 L1 U2 V2 U2 V2 ΖΕΥΝΗ ÜÇGEN ΣE BAĞLANTI ΤΡΙΓΩΝΟ Δ ΗΚ. KUMANDA ΟΘΜΑΙΑΣ TABLOSU YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ W2 W2 L3 L2 L1 U2 V2 U2 V2 YILDIZ BAĞLANTI ΖΕΥΝΗ ΣE ΑΣΤΕΡΑ Y KUMANDA TABLOSU ΗΚ. ΟΘΜΑΙΑΣ ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA Μ' L' N L N L ΣΥΜΔΕΣΛΞΚΞΓΘΑ MONOFAZE ΣΥΜΔΕΣΗΣ BAĞLANTI ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΚ. KUMANDA ΟΘΜΑΙΑΣ TABLOSU YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ V2 U2 W2 W2 U2 W2 U2 YILDIZ-ÜÇGEN BAĞLANTI ΖΕΥΝΗ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ Υ/Δ L3 L2 L1 L3 L2 L1 V2 V2 KUMANDA TABLOSU ΗΚ. ΟΘΜΑΙΑΣ ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA ŞEKİL 8

12 SAYFA Yağ termistörü montajı ve bağlantısı Yağ termistörü (Ģekil 9) bir ucu diğer elektrik bağlantılarının yapıldığı yere bağlanacak Ģekilde iki kablodan ve diğer ucu tankın içinde yağın içine bırakılacak bir sensörden oluģmaktadır. ŞEKİL 9 Yağ termistörü ve motor termistörünün birer ucunu klemenste boģ(yazı veya iģaret bulunmayan klemense) olan yere diğer iki ucunu da kutu içinde boģta bırakacağımız diğer bir klemense bağlayın. BoĢta bulunan klemensi de kumanda tablosuna bağlayın. (Ģekil 10). KUMANDA TABLOSUNA GĠDEN KABLOLAR ŞEKİL 10

13 SAYFA Yağ ısıtıcısı montajı ve bağlantısı Yağ ısıtıcısının bağlantı kutusunu tank üzerindeki motor bağlantı kutusunun yanına yerleģtirin. (Ģekil 11). Istıcının (1) kablolarını, sıcaklık ölçme sensörünüı(2) ve ısıtıcı rezistansı (3) plastik kutunun altında kalan plastik tapayı söktükten sonra tankın içine yerleģtirin. (Ģekil 13) ŞEKİL 11 Sıcaklık ölçme sensörünü (2) geri dönüģ yağ hortumuna baģka bir yer temas etmeyecek Ģekilde bağlayın (Ģekil 12). Isıtıcı rezistansı da pompanın yanına yerleģtirin ve kablolarını (Ģekil 12) termostat ve kumanda tablosu ile bağlayın. ŞEKİL 12

14 SAYFA Isıtıcı rezistansın üzerinde bulunan mıknatıslar tankın üzerine rezistansı kolayca monte etmenize yardımcı olmaktadır. Termostatta 4 klemens vardır : 1,2,C ve toprak. Üçlü bir klemens daha kullanarak bağlantıyı aģağıdaki gibi yapın. (Ģekil 13) C Ν L N L ŞEKİL 13 Son olarak termostatı 8 ο ye ayarlayın.

15 SAYFA El pompası montajı Asansörü en alt kata indirin. Vanayı kapatın ve basıncı kırmızı elle indirme butonundan sıfırlayın. Elektriği kesin. El pompasından ana valf bloğuna yağ geçiģini sağlayacak deliğin içindeki vidayı çıkarın. Valf bloğu ¾" ise vida Allen No 3 ve valf bloğu 1 1/2" ise vida Allen No 4 (Ģekil 14). Tankın üzerindeki yağ geçiģ deliğine contasını takın. Eğer tankta delik yoksa uygun yere Φ16 çapında delik açın. El pompasından yağ geçiģ deliğine O-Ring takın. ŞEKİL 14 El pompasını valf bloğuna Allen Μ8 vidalar ile sabitleyin ve alttaki yağ borusunun tankın iç yüzeyine veya pompaya değmememsine özen gösterin. El pompasını valf bloğuna vidalarken valf bloğu vida diģlerine zarar vermemek için dikkatli olun. Vana kapalı iken ünitenin üzerinde bulunan teknik özelliklerin yazılı olduğu tabelada bildirilen geri dönüģ basıncını (Ps) ayarlayın. Basınç vidasının ayarı: el pompası yardımıyla teknik tabelada yazılı basınca ulaģana kadar yağ basın ve manometredeki değer istediğimiz basınca ulaģınca basınç vidasını sabitleyin. Bunun yanında el pompası altındaki hava alma vidasını açarak el pompasını havasını alın ve sonra kapatın. Son olarak vanayı açın ve sonra elektriği verin.

16 SAYFA E00 ¾ VALF BLOĞUNA BASINÇ KONTAKLARININ MONTAJI Elektriği kesin Vanayı kapatın ve KS vidasını manometre sıfırı gösterene kadar gevģetin. Dikkat: ĠĢlemin sonunda KS vidasını eski konumuna getirmek gerekir. Valf bloğunun arka kısmında Z1 kodu ile gösterilen ALLEN No6 vidayla açılan bir tıpa vardır. α) Tek basınç kontağı için (örneğin tek aģırı yük kontağı) Basınç kontağının üzerine teflon sardıktan sonra 28lik Alman anahtar ile sıkın (Ģekil 15). β) Çift basınç kontağı için (aģırı yük ve düģük basınç) Ġki basınç kontağını takmak istediğinizde aralarına bir T ara bağlantı parçası kullanmanız gerekir. Bu parçanın erkek tarafları ¼, 3 diģi ¼ ve bir NIPEL ¼ olmalıdır. Tüm parçalara teflon sardıktan sonra diģileri Nipel üzerine monte edin ve son olarak basınç kontakları takın. AĢırı yük valf bloğundan arkaya doğru çıkmakta düģük basınç ise valf bloğuna dik olarak kalmaktadır. (Ģekil 15) Sonra T ara parçasını Nipel tarafından valf bloğuna (Z1 kodlu yere) monte edin. ŞEKİL 15

17 SAYFA E00 1 ½ ve 2 VALF BLOĞUNA BASINÇ KONTAKLARININ MONTAJI Elektriği kesin Vanayı kapatın ve KS vidasını manometre sıfırı gösterene kadar gevģetin. Dikkat: ĠĢlemin sonunda KS vidasını eski konumuna getirmek gerekir Valf bloğunun arka kısmında Z1 kodu ile gösterilen ALLEN No6 vidayla açılan bir tıpa ve Z1 ile vana arasında yine ALLEN No6 ile açılan ikinci bir tıpa bulunmaktadır. Basınç kontaklarına teflon sardıktan sonra yüksek basınç(aģırı yük) kontağını Z1 e ve düģük basınç kontağını diğer yere takın. (Ģekil 16) Önemli not: : Basın kontaklarının yan tarafında altı haneli bir rakam yazılıdır. Bu rakamın son üç hanesi 103 ise aģırı yük yani yüksek basınç kontağı, 803 ise düģük basınç kontağı olduğunu göstermektedir ŞEKİL 16

18 SAYFA BASINÇ KONTAKLARININ AYARI Yüksek basınç yani aģırı yük basınç kontağı Elektriği kesin. Vanayı kapatın. El pompası ile istediğiniz basıncı (ünitenin teknik etiketinde yazılı Pmax basınç değerinin %15 fazlası kadar olmalıdır PçalıĢma+%15PçalıĢma ) manometrede görene kadar basıncı arttırın. Basınç kontaklarının arkasında 1,2,4 ve toprak olmak üzere 4 adet kontak ve bir adet vida vardır. (Ģekil 16). Yüksek basınç yani aģırı yükü ayarlarken, ölçme cihazını 1 ve 2 nolu kontaklara değdirin. Ölçme cihazını (Ωm) ayarına getirin ve ekranda 0 yazısını görün. Sonra kontağın arka kısmında bulunan vidayı ölçü cihazı sinyal verene kadar (bir değer gösterene kadar) vidalamaya baģlayın. Son olarak vidayı yavaģça ölçü cihazı sinyal tekrar 0 gösterene kadar gevģetin. DüĢük basınç kontağı Elektriği kesin. Vanayı kapatın. El pompası ile manometrede, kabin boģken oluģan basıncın 4-5 bar altında basınç oluģana kadar yağ basın. vida vardır. Basınç kontaklarının arkasında 1,2,4 ve toprak olmak üzere 4 adet kontak ve bir adet DüĢük basıncı ayarlamak için ölçü cihazını (Ωm) ayarına ekranda bir değer görecek Ģekilde ayarlayın (eğer göstermiyorsa gösterene kadar kontağın arkasındaki vidayı gevģetin) ve iki ucunu 1 ve 4 nolu kontaklara değdirin. Sonra ölçü cihazı 0 gösterene kadar vidayı tekrar sıkın(vidalayın). ÖNEMLĠ NOT: ĠġLEM SONUNDA KS VĠDASI ESKĠ AYARINA GETĠRĠLMELĠDĠR.

19 SAYFA HİDROLİK ÜNİTE BAKIM TALİMATI Bakım esnasında aģağıdaki anahtarlar ve aletler gerekli olacaktır: Alman anahtar Νο6, Νο10, Νο17,Νο19 Altıgen Νο17,Νο19, Allen Νο3, Νο5, Νο6, Νο8. Yarım metrelik iç diģli boru ¾,1½,2,2½ Ġnce uzun tornavida, ayarlı anahtar ve boģ fıçı. Valf bloğu değişimi Elektriği kesin Kırmızı elle indirme butonu ile kabini en alta kadar indirin ve basıncı sıfırlayın. (Ks vidasını manometre sıfır gösterene kadar gevģetin ve iģlem sonunda tekrar eski yerine getirmeyi unutmayın) Tankın kapağını açın (Ģekil 17). ŞEKİL 17

20 SAYFA Hidrolik hortumu vanadan ayırın ve tankın içine içindeki yağı boģaltacak Ģekilde bırakın. (Ģekil 18) Bu iģlem için vananın ölçüsüne göre farklı anahtarlar kullanılmaktadır: Vana 3/4 : 32lik Alman Vana 1 ½ : 55lik Alman Vana 3/8 : 22lik Alman Vana 1 ½ den 1 ¼ : 50lik Alman ŞEKİL 18 Valf bloğu üzerindeki bobinlerinin yerini iģeretleyip sökün.

21 SAYFA El pompasını 6lık allen anahtarla sökün(ġekil 19). Basınç kontaklarını sökün(varsa). ŞEKİL 19 Geri dönüģ hortumunu ayarlı anahtar yardımıyla sökün. Ġç diģli bir boruyu vanaya monte edin ve ayarlı anahtar ile susturucuyu tutarak soldan sağa doğru vanaya monte ettiğiniz boru ile valf bloğunu gevģetmeye baģlayın. (Ģekil 20).

22 SAYFA ŞEKİL 20 Yeni valf bloğunu aynı Ģekilde takın ve vidalayın. Geri kalan toplama iģlemlerini sökme iģlemlerinin tersini uygulayarak yapın. Son olarak pistonun havasını alın.

23 SAYFA Pompa ve motor değişimi Pompa veya motorun değiģim için aģağıdaki iģlemleri takip edin: Elektriği kesin ve kırmızı elle indirme butonu ile kabini en alta kadar indirin ve basıncı sıfırlayın. (Ks vidasını manometre sıfır gösterene kadar gevģetin ve iģlem sonunda tekrar eski yerine getirmeyi unutmayın) sökün(ģekil 17). Tankın kapağındaki vidaları 10luk Alman anahtarla ve askı vidalarını 17lik anahtarla (Ģekil 18). Hidrolik hortumu vanadan ayırın ve tankın için içindeki yağ boģalacak Ģekilde bırakın. Tanktaki yağı yağ boģaltma tapasından boģaltın. Valf bloğundaki bobinlerin yerini iģaretleyin ve 19lük anahtar ile sökün. Motor faz kablolarını, yağ termistör kablolarını ve topraklama kablosunu sökün. Söktüğünüz her kabloyu geri toplama iģleminde karıģtırmamak için iģaretlemeyi unutmayın. El pompasını sökün (Ģekil 19) Geri dönüģ hortumunu ayarlı anahtar yardımıyla sökün. Vanaya iç diģli bir boruyu monte etmek vasıtasıyla ve susturucu borusunu ayarlı anahtar yardımıyla tutarak valf bloğunu vanaya taktığınız boru yardımıyla soldan sağa doğru döndürerek sökün. (Ģekil 20). Tankın birinci kapağını söktüğünüz gibi ikinci kapağını da söktükten sonra susturucuyu sökün. (Ģekil 21).

24 SAYFA ŞEKİL 21 Motoru tutan lastik takozların üzerindeki Μ10 somunları sökün (Ģekil 22). ΣΧΗΜΑ 22

25 SAYFA Motor ve pompayı tanktan dıģarıya çıkarın, birbirlerinden ayırın ve yeni pompayı veya yeni motoru yerleģtirin. (Montajı her zaman dik olarak yapılmalıdır). Kısaca motoru dik olarak mili yukarı bakacak Ģekilde ve üzerine yine dik olarak pompanın milini yerleģtirin ve birbirlerine vidalayın (Ģekil 23). ŞEKİL 23 Yukarıdaki iģlemlerin tersini gerçekleģtirerek üniteyi toplayın. Son olarak pistonun havasını alın.

26 SAYFA YAĞ SOĞUTUCUSUNUN HİDROLİK ÜNİTEYE MONTAJI Ġlk olarak soğutucu montajında, soğutucunun tanktan daha yukarıda olmamasına ve aralarındaki mesafenin çalıģma esnasında basınç kayıplarının ve gürültünün en az olması için 5-6m den fazla olmamasına dikkat etmeniz gerekir (Ģekil 24). Özellikle soğutucuyu koymanız gereken bir yer yoktur, örnek yerleģtirme Ģekil 25 te gösterilmiģtir. ŞEKİL 24 ŞEKİL 25

27 SAYFA Doğru montaj için aģağıdaki iģlemleri uygulayın: Vanayı kapatın ve elektriği kesin. Soğutucuyu makine dairesinin dıģına veya içine mutlaka temiz hava alabileceği bir (cam veya havalandırma önü) yere yerleģtirin. Tanktaki soğutucu bağlantı deliklerini hazırlayın. Tanktaki bağlantı yerlerine soğutucunun hortumlarını bağlayın. Soğutucu hortumlarını tanka çapraz olarak bağlayın (Ģekil 24 & 25) Soğutucunun termostatını tankın üzerine yerleģtirin ve termostatı tankın herhangi bir yerine temas etmemesine dikkat ederek dibine doğru bırakın. Elektriğini bağlayın. DĠKKAT Montajdan sonra soğutucuyu çalıģtırırken aģağıdakilere dikkat edin : α) Pompanın hareketi üzerindeki oklar yönünde olmalıdır. β) Yağ sızıntısı olmamalıdır. γ) Soğutucu yağı soğutma iģlemini gerçekleģtirebiliyor mu, kontrolünü yapın.

28 SAYFA OLUŞABİLECEK ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ El pompasında yağ kaçağı o El pompasındaki geri dönüģ valfinden kaynaklanmaktadır. El pompasını değiģtirin. Valf bloğunda yağ kaçağı o Valf bloğu içindeki pistoncukların o-ringlerinden kaynaklanmaktadır. O-ringleri yenileri ile değiģtirin. ÇalıĢma esnasında tankta gürültü oluģması o Geri dönüģ hortumunun kelepçesi gevģemiģ olabilir. Kelepçeyi sıkın o Pompa bilyası aģınmıģ olabileceğinden değiģtirilmesi gerekebilir. o Motorun bazı sarımlarında kısa devre oluģuyor olabilir. By-Pass valfinin çalıģması esnasında gürültü oluģması o Geri dönüģ hortumunun gevģemiģ olmasından ötürü hava alıyor olabilir. Ġkinci bir sebep ise düģük yağ seviyesinden dolayı geri dönüģ hortumu yağa tam temas edemiyorsa yine sistem hava alıyor olabilir. Geri dönüģ hortumunu sıkarak ve yağın içine tamamiyle temas ettiğini kontrol edin. Kabin çok geç kalkıyor o By-pass ayarının yapılması gerekiyor olabilir. By-pass ayarınıu bir veya iki tur vidalayın, kalkıģ süresi kısalacaktır. Sonra hassas ayarı yapın. El pompası yağ basmıyor o El pompasının havasını alın. El pompası kolunun altındaki vidayı yarım tur gevģetin ve sonra buradan yağ gelene kadar el pompası ile yağ basma iģlemine devam edin. o Bir ihtimal daha var. O da, el pompası altındaki yağ emiģ borusu fazla vidalanmıl olabilir. Biraz gevģetirseniz el pompası yağ basmaya baģlayabilir. El pompasının çalıģıp çalıģmadığını vanayı kapatıp el pompası ile yağ basmaya devam ettiğinizde manometredeki basıncın arttığını gözlemleyerek anlayabilirisiniz. By-pass zor ayarlanıyor, sistem istenilen yükü kaldıramıyor o Bazen by-pass valfinin pistoncuğu piston yükünün doğru belirlenememesinden dolayı yanlıģ takılabilmektedır. Pistoncuğu değiģtirin.

Zu- 2 7 0 H A S İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16

Zu- 2 7 0 H A S İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16 KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa KOMPLE ASANSÖR

Detaylı

FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS

FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS FIRIN KURULUM, BAKIM VE KULLANIM TALĠMATLARI 90x60 cm (M9V tipi) FCK 9692 EMG XS CĠHAZI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE TALĠMAT KĠTAPÇIĞINI OKUYUN. Üretici, cihazın yanlıģ kurulumu ya da hatalı kullanımına

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ ÖNSÖZ Artık bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA

Detaylı

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU BU KILAVUZU OKUMADAN SAYACI ÇALIġTIRMAYINIZ. Yayın Tarihi: 23.05.2008 Revizyon: 02.12.2013

Detaylı

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 1/68 ĠÇĠNDEKĠLER 1 UYARILAR 2 SĠSTEM RAPOR FORMU 3 GĠRĠġ 4 GÜNEġ PANELĠ GRUPLARININ KURULMASI 4.1 GüneĢ Paneli

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM YARDIMCI GÜÇ ÜNĠTESĠ (APU) 525MTO049

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM YARDIMCI GÜÇ ÜNĠTESĠ (APU) 525MTO049 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM YARDIMCI GÜÇ ÜNĠTESĠ (APU) 525MTO049 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Installatiehandleiding Manual de instalación Manuale di installazione

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B cod. KULLANIM,MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU DOMICOMPACT F 24 B-F 30 B Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu uyarılar, emniyetli kurulum

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli kazan Alt ısıl değer/yoğuşmalı 6 720 65 876-00.RS Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar. MODELLER Tavana monteli kaset tipi (köşe modeli)

MONTAJ KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar. MODELLER Tavana monteli kaset tipi (köşe modeli) MONTAJ KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi (köşe modeli) FXKQ25MVE FXKQ32MVE FXKQ40MVE FXKQ63MVE FXKQ25MAVE FXKQ32MAVE FXKQ40MAVE FXKQ63MAVE MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU

Detaylı

Lütfen güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara uyunuz.

Lütfen güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara uyunuz. Değerli Yetkili, Atölyenizde bir başka Berner ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzden memnun kalacağınızdan ve işinizde size çok değerli katkılar sağlayacağından eminiz. Lütfen kullanıma

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ OTOMOTĠV PERĠYODĠK BAKIMI 525MT0125 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI EVİ SERİSİ AL- EVI 16 AL- EVI 16 B KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI EVİ SERİSİ AL- EVI 16 AL- EVI 16 B KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI EVİ SERİSİ AL- EVI 16 AL- EVI 16 B KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş Aldea Isı pompasının tam verimli

Detaylı

WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU

WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU İMMERGAS KABLOSUZ HAFTALIK DİJİTAL PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI Kablolu ve

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞURMATİK DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 350 HAVA SOĞUTMALI L 350 SU SOĞUTMALI BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde

Detaylı

ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ

ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ (15-250 kw) KOMPRESÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANMA KILAVUZUNU DĐKKATLĐCE OKUYUN. KURULUM VE BAKIM ERA ERA D ERA GD ERA VST ERA DVST ERA GDVST KULLANMA

Detaylı

PC ATIK SU ve PROSES POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m

PC ATIK SU ve PROSES POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m PC PC ATIK SU ve PROSES POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK PC 00 09-11

Detaylı

MEB-3810N KULLANMA KILAVUZU

MEB-3810N KULLANMA KILAVUZU MEB-3810N KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER...1 2. HER BİR PARÇANIN ADI...2 3. KURULUM...3 3-1. Masa...3 (1) Standın çizimi...3 (2) Masanın çizimi (Sabit masalı tip)...4 (3) Masanın çizimi(yarı

Detaylı

Wilo-EMU KM13... + NU911...

Wilo-EMU KM13... + NU911... Wilo-EMU KM13... + NU911... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPDMLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE (KOMBİ) Seri numarası kumanda panelinin arka tarafındadır. Kombinin ön kapağını çıkararak bunu bulabilirsiniz.kullanım kılavuzunun bölümlerinde kombinin ana fonksiyonları ve

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı