KOMPLE ASANSÖR SĠSTEMLERĠ H İ D R O L İ K Ü N İ T E İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. HĠDROLĠK GÜÇ ÜNĠTESĠ ANA KISIMLARI 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMPLE ASANSÖR SĠSTEMLERĠ H İ D R O L İ K Ü N İ T E İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. HĠDROLĠK GÜÇ ÜNĠTESĠ ANA KISIMLARI 3"

Transkript

1 SAYFA İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. HĠDROLĠK GÜÇ ÜNĠTESĠ ANA KISIMLARI 3 3. HĠDROLĠK ÜNĠTE DEPOLAMA VE TAġIMA TALĠMATI 4 DEPOLAMA ġeklġ 4 TAġIMA ġeklġ 5 ĠLK ÇALIġTIRMA 6 4. VALF BLOĞU ELEKTRĠKSEL KABLO BAĞLANTILARI 8 5. MOTOR KABLO BAĞLANTILARI 10 YAĞ TERMĠSTÖRÜ MONTAJI VE ELEKTRĠKSEL BAĞLANTISI 12 YAĞ ISITICISI MONTAJI VE ELEKTRĠKSEL BAĞLANTILARI 13 EL POMPASI MONTAJI 15 BASINÇ VALFLERĠNĠN MONTAJI(AġIRI YÜK-DÜġÜK BASINÇ) 16 BASINÇ VALFLERĠNĠN AYARI HĠDROLĠK ÜNĠTE BAKIM TALĠMATI 19 VALF BLOĞU DEĞĠġĠMĠ 19 MOTOR VEYA POMPA DEĞĠġĠMĠ HĠDROLĠK ÜNĠTEYE SOĞUTUCU TAKILMASI OLUġABĠLECEK ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĠ 28

2 SAYFA GENEL 1.1. AMAÇ Bu teknik dosya hidrolik ünite ile ilgili gerekli olabilecek tüm bilgileri içermektedir. Ġçinde hidrolik ünitenin tüm parçaları açıklanmaktadır, montaj talimatları ve bakım talimatları yer almaktadır KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ - GARANTİ ISO 9001 kalite güvence sistemi, müģterilerimizin isteklerini belirttikleri ve detay bilgilerin yazılı olduğu sipariģ formu, direktif ve kanunlara uygun üretim KLEEMANN ürünlerinin yüksek kalitesini garanti eder. Üreticinin yanlıģ veya hatalı üretilmiģ ürünler ile ilgili sorumluluğu teslimat ve ödeme Ģartlarında bellidir. Montaj, bakım veya nakliye sırasında oluģacak hasar ve arızalardan üretici sorumlu değildir. Bunların yanı sıra sipariģ formunda belirtilen detayların firmamızın bilgisi ve onayı haricinde değiģtirilmesi durumunda oluģacak sıkıntılardan üretici sorumlu değildir.(valf bloğu ayarlarının değiģtirilmesi, elektriksel bağlantıların değiģtirilmesi.) GÜVENLİK ÖNEMLİ NOKTALAR Bu talimatlar montajı ve bakımı yapacak teknik elemanlar tarafından okunmalıdır. Bunun yanı sıra talimatlar ihtiyaç duyulacak bir anda kolay eriģilebilmesi için yakın bir yerde bulundurulması faydalı olacaktır. Tüm montaj ve bakım iģlemleri eğitilmiģ ve talimatları okumuģ teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. Tüm iģlemeler sistem devre dıģı olduğu zaman yapılmalıdır. Malzemeler teslim alındığı zaman kontrol edilmeli, hasarlı veya eksik malzeme hemen tespit edilmeli ve üreticiye hemen bildirilmelidir. Nakliye, montaj ve bakım sırasında güvenlik ve emniyet detaylarına çok dikkat edilmelidir.

3 SAYFA HİDROLİK ÜNİTE ANA KISIMLARI Ηhidrolik ünite aģağıda belirtilen parçalardan oluģmaktadır. (Ģekil 1) VALF BLOĞU 2. VANA 3. YAĞ KONTROL KAPAĞI 4. ASKI VİDASI 5. MOTOR TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ LASTİK BAĞLANTI TAKOZLARI 6. MOTOR 7. EL POMPASI 8. SUSTURUCU 9. YAĞ GERİ DÖNÜŞ HORTUMU 10. POMPA 11. YAĞ TANKI 12. TANK LASTİK TAKOZLARI 13. VALF BLOĞU BOBİNLERİ 14. ΜΑΝΟΜΕΤRE 15. ANA ELEKTRİK BAĞLANTI KLEMENSLERİ 16. VALF BLOĞU BAĞLANTI KLEMENLSERİ 17. EL TUTAMAĞI 18. YAĞ BOŞALTMA TAPASI VE SOĞUTUCU ÖN BAĞLANTI HAZIRLIĞI ŞEKİL 1

4 SAYFA DEPOLAMA VE YERLEŞTİRME TALİMATI 3.1 DEPOLAMA ġeklġ Hidrolik ünite hava Ģartlarına açık olmayan ve tozlu,kirli, harçlı ortamlardan arındırılmıģ yerlerde depolanmalıdır. Hidrolik ünite depoda durduğu süre içerisinde tarafımızdan gönderilen naylon kaplamayı sökmeyin. Bu naylon ambalajı üniteyi makine dairesine yerleģtirdikten sonra çıkarın. (Ģekil 2) ŞEKİL 2

5 SAYFA TAġIMA ġeklġ Üniteyi mutlaka düz bir yere yerleģtirin ve taģıma iģlemini tankın üzerinde çapraz olarak bulunan taģıma halkalarına bağlayacağınız halatlar yardımıyla gerçekleģtirin. (Ģekil 3) ŞEKİL 3

6 SAYFA ĠLK ÇALIġTIRMA ŞEKİL 3.1 ÇalıĢtırmaya baģlamadan önce ilk olarak üniteyi tamamen yağla doldurun. Bunun için yağ tapasının bulunduğu kapağı vidalarını sökerek çıkarın. (Ģekil 3.1) Tankı üreticinin belirttiği miktar kadar yağla doldurun. Yağın en üst seviyesinin tankın en üstünden en az 100mm aģağıda kalmasına dikkat edin. (Ģekil 3.2). Ġlk çalıģtırma için elektriksel bağlantılar kumanda tablosu bağlantılarında açıklanmaktadır. (Kumanda tablosu üreticisi tarafından verilen). oil min = 10 cm ŞEKİL 3.2

7 SAYFA Yağ seviye kontrolünü piston havasını, piston üzerindeki vidayı 2-3 tur gevģetip motora kısa süreli yol vererek vidadan temiz yağ geldiğini görene kadar, aldıktan sonra tekrar kontrol edin. (Ģekil 3.3) Yağ seviye kontrolünün bir ikinci Ģekli, piston tam aģık halde yani asansör kabini son katta iken yağ seviyesi motoro ve pompayı en az 100mm üserinde kalacak Ģekilde kaplamalıdır. (Ģekil 3.4) DİKKAT: 3 6 ayda bir olmak üzere tankın en altındaki yağ boģaltma tapasını açarak yağ içinde toplanan suyu (su yağdan ağır olduğundan tankın alt kısmına toplanmaktadır) çıkarmanız tavsiye edilir. ŞEKİL 3.3 min=10 cm ŞEKİL 3.4

8 SAYFA VALF BLOĞU ELEKTRİKSEL KABLO BAĞLANTILARI Valf bloğu kablo bağlantıları aağıdaki gibi yapılmakta: Β klemensine B bobininin kahverengi kablosu, C klemensine C bobinin kehverengi kablosu bağlanmalıdır. B ve C klemensleri ortasında bulunan Ο klemensine B ve C bobininin nötr ucu olan mavi kablosu bağlanmalıdır. A klemensine A bobininin kahverengi kablosu bağlanmalıdır. A ve D klemensinin ortasında bulunan Ο klemensine A bobininin nötr ucu olan mavi kablo bağlanmalıdır. Acil indirme bobini olarak bilinen d bobininin bağlantısına geçmeden bu bobinde 3 veya 4 kablolu olma ihtimali olduğunu bildirmek isteriz. 4 kablo olduğu durumda : kahverengi(nadiren gri olabilir), mavi, siyah, beyaz. «+» klemensine D bobininin kahverengi(gri) kablosu, «-» klemensine D bobininin mavi kablosu, D klemensine D bobininin siyah kablosu, A ve D klemensinin ortasında bulunan Ο klemensine D bobininin beyaz kablosu bağlanmalıdır. ġekil 4 te yukarıdaki bağlantıları görebilirsiniz. ŞEKİL 4

9 SAYFA D bobini 3 kablolu olduğu durumlarda : kahverengi (nadiren gri), mavi ve siyah. «+» klemensine D bobininin kahve(gri) kablosu, «-» klemensine D bobininin mavi kablosu, Sonra «-» klemensini A ile D klemensleri ortasında bulunan Ο klemensi ile köprülenmesi, D klemensine D bobininin siyah kablosu bağlanmalıdır. ġekil 5 te yukarıdaki bağlantı Ģeklini görebilirsiniz. ŞEKİL 5

10 SAYFA MOTOR BAĞLANTILARI Motor bağlantısı üç farklı tipte yapılmaktadır : 9.5 KW motorlara kadar direk üçegen bağlantı yapılmaktadır (Δ). V2 9.5 KW üstü motorlarda bağlantı yıldız-üçgen olarak yapılmakatadır(υ/δ). Nadiren motor bağlantısı direk yıldız U2 W2 olarak yapıldığı durumlar da vardır. (Υ). Hidrolik ünitede bulunan motorun 6 adet farklı Ģeklide kodlanmıģ kablosu bulunmaktadır. (,W2,,V2, ve U2). Bunlar Ģekil 6 da gösterilen klemense bağlantı Ģekline göre farklılık göstererek bağlanmaktadır. ŞEKİL 6 Ģekil 7 de klemens ve üç farklı bağlantı Ģekli gösterilmektedir. YILDIZ ΖΕΥΝΗ ÜÇGEN ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ BAĞLANTI Υ/Δ NADĠREN YILDIZ ΖΕΥΝΗ BAĞLANTI ΑΣΤΕΡΑ Υ ÜÇGEN ΖΕΥΝΗ BAĞLANTI ΤΡΙΓΩΝΟ Υ W2 W2 W2 W2 W2 W2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 ŞEKİL 7 Hidrolik ünitenin kumanda tablosuna bağlantı Ģekli tablo üreticisi tarafından bildirilmelidir.

11 SAYFA ġekil 8 de Örnek olarak motorun kumanda tablosuna bağlantı Ģekli gösterilmektedir. W2 W2 L3 L2 L1 U2 V2 U2 V2 ΖΕΥΝΗ ÜÇGEN ΣE BAĞLANTI ΤΡΙΓΩΝΟ Δ ΗΚ. KUMANDA ΟΘΜΑΙΑΣ TABLOSU YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ W2 W2 L3 L2 L1 U2 V2 U2 V2 YILDIZ BAĞLANTI ΖΕΥΝΗ ΣE ΑΣΤΕΡΑ Y KUMANDA TABLOSU ΗΚ. ΟΘΜΑΙΑΣ ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA Μ' L' N L N L ΣΥΜΔΕΣΛΞΚΞΓΘΑ MONOFAZE ΣΥΜΔΕΣΗΣ BAĞLANTI ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΚ. KUMANDA ΟΘΜΑΙΑΣ TABLOSU YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ V2 U2 W2 W2 U2 W2 U2 YILDIZ-ÜÇGEN BAĞLANTI ΖΕΥΝΗ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ Υ/Δ L3 L2 L1 L3 L2 L1 V2 V2 KUMANDA TABLOSU ΗΚ. ΟΘΜΑΙΑΣ ΓΕΘΩΣΗ ΣΤΞ ΔΞΦΕΘΞ ΚΑΔΘΞΥ YAĞ TANKINDA TOPRAKLAMA ŞEKİL 8

12 SAYFA Yağ termistörü montajı ve bağlantısı Yağ termistörü (Ģekil 9) bir ucu diğer elektrik bağlantılarının yapıldığı yere bağlanacak Ģekilde iki kablodan ve diğer ucu tankın içinde yağın içine bırakılacak bir sensörden oluģmaktadır. ŞEKİL 9 Yağ termistörü ve motor termistörünün birer ucunu klemenste boģ(yazı veya iģaret bulunmayan klemense) olan yere diğer iki ucunu da kutu içinde boģta bırakacağımız diğer bir klemense bağlayın. BoĢta bulunan klemensi de kumanda tablosuna bağlayın. (Ģekil 10). KUMANDA TABLOSUNA GĠDEN KABLOLAR ŞEKİL 10

13 SAYFA Yağ ısıtıcısı montajı ve bağlantısı Yağ ısıtıcısının bağlantı kutusunu tank üzerindeki motor bağlantı kutusunun yanına yerleģtirin. (Ģekil 11). Istıcının (1) kablolarını, sıcaklık ölçme sensörünüı(2) ve ısıtıcı rezistansı (3) plastik kutunun altında kalan plastik tapayı söktükten sonra tankın içine yerleģtirin. (Ģekil 13) ŞEKİL 11 Sıcaklık ölçme sensörünü (2) geri dönüģ yağ hortumuna baģka bir yer temas etmeyecek Ģekilde bağlayın (Ģekil 12). Isıtıcı rezistansı da pompanın yanına yerleģtirin ve kablolarını (Ģekil 12) termostat ve kumanda tablosu ile bağlayın. ŞEKİL 12

14 SAYFA Isıtıcı rezistansın üzerinde bulunan mıknatıslar tankın üzerine rezistansı kolayca monte etmenize yardımcı olmaktadır. Termostatta 4 klemens vardır : 1,2,C ve toprak. Üçlü bir klemens daha kullanarak bağlantıyı aģağıdaki gibi yapın. (Ģekil 13) C Ν L N L ŞEKİL 13 Son olarak termostatı 8 ο ye ayarlayın.

15 SAYFA El pompası montajı Asansörü en alt kata indirin. Vanayı kapatın ve basıncı kırmızı elle indirme butonundan sıfırlayın. Elektriği kesin. El pompasından ana valf bloğuna yağ geçiģini sağlayacak deliğin içindeki vidayı çıkarın. Valf bloğu ¾" ise vida Allen No 3 ve valf bloğu 1 1/2" ise vida Allen No 4 (Ģekil 14). Tankın üzerindeki yağ geçiģ deliğine contasını takın. Eğer tankta delik yoksa uygun yere Φ16 çapında delik açın. El pompasından yağ geçiģ deliğine O-Ring takın. ŞEKİL 14 El pompasını valf bloğuna Allen Μ8 vidalar ile sabitleyin ve alttaki yağ borusunun tankın iç yüzeyine veya pompaya değmememsine özen gösterin. El pompasını valf bloğuna vidalarken valf bloğu vida diģlerine zarar vermemek için dikkatli olun. Vana kapalı iken ünitenin üzerinde bulunan teknik özelliklerin yazılı olduğu tabelada bildirilen geri dönüģ basıncını (Ps) ayarlayın. Basınç vidasının ayarı: el pompası yardımıyla teknik tabelada yazılı basınca ulaģana kadar yağ basın ve manometredeki değer istediğimiz basınca ulaģınca basınç vidasını sabitleyin. Bunun yanında el pompası altındaki hava alma vidasını açarak el pompasını havasını alın ve sonra kapatın. Son olarak vanayı açın ve sonra elektriği verin.

16 SAYFA E00 ¾ VALF BLOĞUNA BASINÇ KONTAKLARININ MONTAJI Elektriği kesin Vanayı kapatın ve KS vidasını manometre sıfırı gösterene kadar gevģetin. Dikkat: ĠĢlemin sonunda KS vidasını eski konumuna getirmek gerekir. Valf bloğunun arka kısmında Z1 kodu ile gösterilen ALLEN No6 vidayla açılan bir tıpa vardır. α) Tek basınç kontağı için (örneğin tek aģırı yük kontağı) Basınç kontağının üzerine teflon sardıktan sonra 28lik Alman anahtar ile sıkın (Ģekil 15). β) Çift basınç kontağı için (aģırı yük ve düģük basınç) Ġki basınç kontağını takmak istediğinizde aralarına bir T ara bağlantı parçası kullanmanız gerekir. Bu parçanın erkek tarafları ¼, 3 diģi ¼ ve bir NIPEL ¼ olmalıdır. Tüm parçalara teflon sardıktan sonra diģileri Nipel üzerine monte edin ve son olarak basınç kontakları takın. AĢırı yük valf bloğundan arkaya doğru çıkmakta düģük basınç ise valf bloğuna dik olarak kalmaktadır. (Ģekil 15) Sonra T ara parçasını Nipel tarafından valf bloğuna (Z1 kodlu yere) monte edin. ŞEKİL 15

17 SAYFA E00 1 ½ ve 2 VALF BLOĞUNA BASINÇ KONTAKLARININ MONTAJI Elektriği kesin Vanayı kapatın ve KS vidasını manometre sıfırı gösterene kadar gevģetin. Dikkat: ĠĢlemin sonunda KS vidasını eski konumuna getirmek gerekir Valf bloğunun arka kısmında Z1 kodu ile gösterilen ALLEN No6 vidayla açılan bir tıpa ve Z1 ile vana arasında yine ALLEN No6 ile açılan ikinci bir tıpa bulunmaktadır. Basınç kontaklarına teflon sardıktan sonra yüksek basınç(aģırı yük) kontağını Z1 e ve düģük basınç kontağını diğer yere takın. (Ģekil 16) Önemli not: : Basın kontaklarının yan tarafında altı haneli bir rakam yazılıdır. Bu rakamın son üç hanesi 103 ise aģırı yük yani yüksek basınç kontağı, 803 ise düģük basınç kontağı olduğunu göstermektedir ŞEKİL 16

18 SAYFA BASINÇ KONTAKLARININ AYARI Yüksek basınç yani aģırı yük basınç kontağı Elektriği kesin. Vanayı kapatın. El pompası ile istediğiniz basıncı (ünitenin teknik etiketinde yazılı Pmax basınç değerinin %15 fazlası kadar olmalıdır PçalıĢma+%15PçalıĢma ) manometrede görene kadar basıncı arttırın. Basınç kontaklarının arkasında 1,2,4 ve toprak olmak üzere 4 adet kontak ve bir adet vida vardır. (Ģekil 16). Yüksek basınç yani aģırı yükü ayarlarken, ölçme cihazını 1 ve 2 nolu kontaklara değdirin. Ölçme cihazını (Ωm) ayarına getirin ve ekranda 0 yazısını görün. Sonra kontağın arka kısmında bulunan vidayı ölçü cihazı sinyal verene kadar (bir değer gösterene kadar) vidalamaya baģlayın. Son olarak vidayı yavaģça ölçü cihazı sinyal tekrar 0 gösterene kadar gevģetin. DüĢük basınç kontağı Elektriği kesin. Vanayı kapatın. El pompası ile manometrede, kabin boģken oluģan basıncın 4-5 bar altında basınç oluģana kadar yağ basın. vida vardır. Basınç kontaklarının arkasında 1,2,4 ve toprak olmak üzere 4 adet kontak ve bir adet DüĢük basıncı ayarlamak için ölçü cihazını (Ωm) ayarına ekranda bir değer görecek Ģekilde ayarlayın (eğer göstermiyorsa gösterene kadar kontağın arkasındaki vidayı gevģetin) ve iki ucunu 1 ve 4 nolu kontaklara değdirin. Sonra ölçü cihazı 0 gösterene kadar vidayı tekrar sıkın(vidalayın). ÖNEMLĠ NOT: ĠġLEM SONUNDA KS VĠDASI ESKĠ AYARINA GETĠRĠLMELĠDĠR.

19 SAYFA HİDROLİK ÜNİTE BAKIM TALİMATI Bakım esnasında aģağıdaki anahtarlar ve aletler gerekli olacaktır: Alman anahtar Νο6, Νο10, Νο17,Νο19 Altıgen Νο17,Νο19, Allen Νο3, Νο5, Νο6, Νο8. Yarım metrelik iç diģli boru ¾,1½,2,2½ Ġnce uzun tornavida, ayarlı anahtar ve boģ fıçı. Valf bloğu değişimi Elektriği kesin Kırmızı elle indirme butonu ile kabini en alta kadar indirin ve basıncı sıfırlayın. (Ks vidasını manometre sıfır gösterene kadar gevģetin ve iģlem sonunda tekrar eski yerine getirmeyi unutmayın) Tankın kapağını açın (Ģekil 17). ŞEKİL 17

20 SAYFA Hidrolik hortumu vanadan ayırın ve tankın içine içindeki yağı boģaltacak Ģekilde bırakın. (Ģekil 18) Bu iģlem için vananın ölçüsüne göre farklı anahtarlar kullanılmaktadır: Vana 3/4 : 32lik Alman Vana 1 ½ : 55lik Alman Vana 3/8 : 22lik Alman Vana 1 ½ den 1 ¼ : 50lik Alman ŞEKİL 18 Valf bloğu üzerindeki bobinlerinin yerini iģeretleyip sökün.

21 SAYFA El pompasını 6lık allen anahtarla sökün(ġekil 19). Basınç kontaklarını sökün(varsa). ŞEKİL 19 Geri dönüģ hortumunu ayarlı anahtar yardımıyla sökün. Ġç diģli bir boruyu vanaya monte edin ve ayarlı anahtar ile susturucuyu tutarak soldan sağa doğru vanaya monte ettiğiniz boru ile valf bloğunu gevģetmeye baģlayın. (Ģekil 20).

22 SAYFA ŞEKİL 20 Yeni valf bloğunu aynı Ģekilde takın ve vidalayın. Geri kalan toplama iģlemlerini sökme iģlemlerinin tersini uygulayarak yapın. Son olarak pistonun havasını alın.

23 SAYFA Pompa ve motor değişimi Pompa veya motorun değiģim için aģağıdaki iģlemleri takip edin: Elektriği kesin ve kırmızı elle indirme butonu ile kabini en alta kadar indirin ve basıncı sıfırlayın. (Ks vidasını manometre sıfır gösterene kadar gevģetin ve iģlem sonunda tekrar eski yerine getirmeyi unutmayın) sökün(ģekil 17). Tankın kapağındaki vidaları 10luk Alman anahtarla ve askı vidalarını 17lik anahtarla (Ģekil 18). Hidrolik hortumu vanadan ayırın ve tankın için içindeki yağ boģalacak Ģekilde bırakın. Tanktaki yağı yağ boģaltma tapasından boģaltın. Valf bloğundaki bobinlerin yerini iģaretleyin ve 19lük anahtar ile sökün. Motor faz kablolarını, yağ termistör kablolarını ve topraklama kablosunu sökün. Söktüğünüz her kabloyu geri toplama iģleminde karıģtırmamak için iģaretlemeyi unutmayın. El pompasını sökün (Ģekil 19) Geri dönüģ hortumunu ayarlı anahtar yardımıyla sökün. Vanaya iç diģli bir boruyu monte etmek vasıtasıyla ve susturucu borusunu ayarlı anahtar yardımıyla tutarak valf bloğunu vanaya taktığınız boru yardımıyla soldan sağa doğru döndürerek sökün. (Ģekil 20). Tankın birinci kapağını söktüğünüz gibi ikinci kapağını da söktükten sonra susturucuyu sökün. (Ģekil 21).

24 SAYFA ŞEKİL 21 Motoru tutan lastik takozların üzerindeki Μ10 somunları sökün (Ģekil 22). ΣΧΗΜΑ 22

25 SAYFA Motor ve pompayı tanktan dıģarıya çıkarın, birbirlerinden ayırın ve yeni pompayı veya yeni motoru yerleģtirin. (Montajı her zaman dik olarak yapılmalıdır). Kısaca motoru dik olarak mili yukarı bakacak Ģekilde ve üzerine yine dik olarak pompanın milini yerleģtirin ve birbirlerine vidalayın (Ģekil 23). ŞEKİL 23 Yukarıdaki iģlemlerin tersini gerçekleģtirerek üniteyi toplayın. Son olarak pistonun havasını alın.

26 SAYFA YAĞ SOĞUTUCUSUNUN HİDROLİK ÜNİTEYE MONTAJI Ġlk olarak soğutucu montajında, soğutucunun tanktan daha yukarıda olmamasına ve aralarındaki mesafenin çalıģma esnasında basınç kayıplarının ve gürültünün en az olması için 5-6m den fazla olmamasına dikkat etmeniz gerekir (Ģekil 24). Özellikle soğutucuyu koymanız gereken bir yer yoktur, örnek yerleģtirme Ģekil 25 te gösterilmiģtir. ŞEKİL 24 ŞEKİL 25

27 SAYFA Doğru montaj için aģağıdaki iģlemleri uygulayın: Vanayı kapatın ve elektriği kesin. Soğutucuyu makine dairesinin dıģına veya içine mutlaka temiz hava alabileceği bir (cam veya havalandırma önü) yere yerleģtirin. Tanktaki soğutucu bağlantı deliklerini hazırlayın. Tanktaki bağlantı yerlerine soğutucunun hortumlarını bağlayın. Soğutucu hortumlarını tanka çapraz olarak bağlayın (Ģekil 24 & 25) Soğutucunun termostatını tankın üzerine yerleģtirin ve termostatı tankın herhangi bir yerine temas etmemesine dikkat ederek dibine doğru bırakın. Elektriğini bağlayın. DĠKKAT Montajdan sonra soğutucuyu çalıģtırırken aģağıdakilere dikkat edin : α) Pompanın hareketi üzerindeki oklar yönünde olmalıdır. β) Yağ sızıntısı olmamalıdır. γ) Soğutucu yağı soğutma iģlemini gerçekleģtirebiliyor mu, kontrolünü yapın.

28 SAYFA OLUŞABİLECEK ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ El pompasında yağ kaçağı o El pompasındaki geri dönüģ valfinden kaynaklanmaktadır. El pompasını değiģtirin. Valf bloğunda yağ kaçağı o Valf bloğu içindeki pistoncukların o-ringlerinden kaynaklanmaktadır. O-ringleri yenileri ile değiģtirin. ÇalıĢma esnasında tankta gürültü oluģması o Geri dönüģ hortumunun kelepçesi gevģemiģ olabilir. Kelepçeyi sıkın o Pompa bilyası aģınmıģ olabileceğinden değiģtirilmesi gerekebilir. o Motorun bazı sarımlarında kısa devre oluģuyor olabilir. By-Pass valfinin çalıģması esnasında gürültü oluģması o Geri dönüģ hortumunun gevģemiģ olmasından ötürü hava alıyor olabilir. Ġkinci bir sebep ise düģük yağ seviyesinden dolayı geri dönüģ hortumu yağa tam temas edemiyorsa yine sistem hava alıyor olabilir. Geri dönüģ hortumunu sıkarak ve yağın içine tamamiyle temas ettiğini kontrol edin. Kabin çok geç kalkıyor o By-pass ayarının yapılması gerekiyor olabilir. By-pass ayarınıu bir veya iki tur vidalayın, kalkıģ süresi kısalacaktır. Sonra hassas ayarı yapın. El pompası yağ basmıyor o El pompasının havasını alın. El pompası kolunun altındaki vidayı yarım tur gevģetin ve sonra buradan yağ gelene kadar el pompası ile yağ basma iģlemine devam edin. o Bir ihtimal daha var. O da, el pompası altındaki yağ emiģ borusu fazla vidalanmıl olabilir. Biraz gevģetirseniz el pompası yağ basmaya baģlayabilir. El pompasının çalıģıp çalıģmadığını vanayı kapatıp el pompası ile yağ basmaya devam ettiğinizde manometredeki basıncın arttığını gözlemleyerek anlayabilirisiniz. By-pass zor ayarlanıyor, sistem istenilen yükü kaldıramıyor o Bazen by-pass valfinin pistoncuğu piston yükünün doğru belirlenememesinden dolayı yanlıģ takılabilmektedır. Pistoncuğu değiģtirin.

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2. 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2. 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 5. GENEL TALİMATLAR 25 6. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa

Detaylı

Zu- 2 7 0 H A S İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16

Zu- 2 7 0 H A S İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16 KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa KOMPLE ASANSÖR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Özet... 2. Çalışma özellikleri... 2. Ayar diyagramı... 3. Boyutlar... 4. Montaj talimatı... 5. Deneme-kontrol talimatı...

İÇİNDEKİLER. Özet... 2. Çalışma özellikleri... 2. Ayar diyagramı... 3. Boyutlar... 4. Montaj talimatı... 5. Deneme-kontrol talimatı... Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER Özet... 2 Çalışma özellikleri... 2 Ayar diyagramı... 3 Boyutlar... 4 Montaj talimatı... 5 Deneme-kontrol talimatı... 5 Ç Sayfa 2 / 7 Giriş Kopma valfi hidrolik hortumun kopması-delinmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17 SAYFA - 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa SAYFA - 2 1. GENEL 1.1. AMAÇ Bu dosyada Zu-210

Detaylı

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu ΣΕΛΙ Α 4.1 - - 1-4. VALF BLOĞU 4.1 Genel Asansör kabinin istenilen hareketleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm parçaları bulunduran yekpare bir bloktur. Kısaca : Pompanın normal çalışma basıncını çok

Detaylı

KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ

KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ SAYFA- 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP UCF- KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa SAYFA- 2-1. GENEL 1.1. AMAÇ Bu dosyada Zu-210

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER 1 2. GENEL 2 3. KABİN PAKTELEME ŞEKLİ 3 4. KABİN DETAYLARI 5 5. KABİN MONTAJ VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 6

İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER 1 2. GENEL 2 3. KABİN PAKTELEME ŞEKLİ 3 4. KABİN DETAYLARI 5 5. KABİN MONTAJ VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 6 SAYFΑ - 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. İÇİNDEKİLER 1 2. GENEL 2 3. KABİN PAKTELEME ŞEKLİ 3 4. KABİN DETAYLARI 5 5. KABİN MONTAJ VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 6 6. MEMCO FOTOSEL MONTAJI 24 SAYFΑ - 2 1. GENEL 1.1. AMAÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 SAYFA 1. GENEL Zu-210/1:1 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 14

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 SAYFA 1. GENEL Zu-210/1:1 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 14 SAYFA - 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. Zu-210/1:1 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 14 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa SAYFA - 2 1. GENEL 1.1. AMAÇ

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ

KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. İÇİNDEKİLER 1 2. GENEL 2 3. TEK PARÇA PİSTONLAR 3 4. EKLİ PİSTONLAR 5 5. TAŞIMA VE MONTAJ TALİMATI 6 6. EKLİ PİSTON BİRLEŞTİRME TALİMATI 9 7. PİSTON KEÇE TAKIMI DEĞİŞTİRME TALİMATI

Detaylı

www.mavidevreler.com MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI

www.mavidevreler.com MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI MD-GK405 GÜÇ KAYNAĞI 1 Köprü www.mavidevreler.com DC +5V, -5V, +12V, -12V, AC 2x12V SABİT ÇIKIŞLI GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI ġekil 1.1 de DC +5V, -5V, +12V, -12V, AC 2x12V sabit çıkıģlı güç kaynağı devresi görülmektedir.

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

MD-GK403V GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZ

MD-GK403V GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZ MD-GK403V GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZ 1) TRAFO: Güç kaynağımızın besleme transformatörünün primeri 2 uçlu, sekonderi 3 uçlu şekilde özel olarak sardırılmaktadır. Gücü 25 W, Giriş 220V, Çıkışlar: 2x12V 2) KUTU:

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

4. Ampulü aspiratörünüzün altında bulunan aluminyum kaset filtreleri açarak monte ediniz.

4. Ampulü aspiratörünüzün altında bulunan aluminyum kaset filtreleri açarak monte ediniz. GARANTİ 2 YIL Değerli MüĢterimiz Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Aspiratörümüzü verimli, uzun süreli ve güvenli kullanabilmeniz için montajının doğru yapılması çok önemlidir. Montaj ve kullanımdan

Detaylı

For Comfort and Savings

For Comfort and Savings TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI KULLANMA KLAVUZU Algılayıcı Temas Yüzeyi Algılayıcı Ayar Seçici Bağlantı Somunu Manuel Plastik Kapak Gövde Somunu Gövde Masura MODEL: W-TRV-LC01 TS EN 215 DIN EN ISO 9001:2008

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3 adımda kurulum 1 1 2 3 a. Termostatı kurun b. Kombi röle kutusunu kurun İnternet ağ geçidini kurun Hesabınızı oluşturun 2 Hazırlık Kurulumdan Önce

Detaylı

LÜKS SERİSİ. 18 www.termoakim.com

LÜKS SERİSİ. 18 www.termoakim.com LÜKS SERİSİ 18 www.termoakim.com CİHAZ KURULUMU Cihazın Duvara Asılması Cihazın bakımı ve servisi için duvara asılması çok önemlidir. Uygun asılmamış cihazlarda -garanti kapsamında olsa dahi- servis ücretli

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2 3. NAKLİYE VE DEPOLAMA 5. 4. Zu-180 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 6 5.

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2 3. NAKLİYE VE DEPOLAMA 5. 4. Zu-180 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 6 5. SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. EMNİYET 3 3. NAKLİYE VE DEPOLAMA 5 4. Zu-180 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 6 5. MONTAJ KLAVUZU 7 6. GENEL TALİMATLAR 23 ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

M6061 ROTARY VANA MOTORLARI. Özellikler. Teknik Bilgiler. Uygulama ÜRÜN SPESİFİKASYONU

M6061 ROTARY VANA MOTORLARI. Özellikler. Teknik Bilgiler. Uygulama ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6061 ROTARY VANA MOTORLARI ÜRÜN SPESİFİKASYONU Özellikler Aşırı yüklenme ve sıkışmaya karşı korumalı Rotary vanalar için bakım gerektirmeden kullanılır Pozisyon göstergesi Rotary vanalara ara parça gerekmeksizin

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30376 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Kullanımına izin verilmiyor...

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir.

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Genel Genel Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Teknik özellikler Belirtilen ağırlıklar içinde sıvı olmayan şanzımanı gösterir. Şanzımanın ağırlık merkezi sıvı filtre kapağının aşağı

Detaylı

MD-GK401V ÖZEL TASARIM GÜÇ KAYNAĞI

MD-GK401V ÖZEL TASARIM GÜÇ KAYNAĞI MD-GK401V ÖZEL TASARIM GÜÇ KAYNAĞI 1) TRAFO: Güç kaynağımızın besleme transformatörü özel olarak tasarlanıp primeri 2 uçlu, sekonderi 7 uçlu şekilde bize özgün sardırılmaktadır. Gücü 35 W, Giriş 220V,

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377 Ek kılavuz Konnektör M2 x devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30377 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel güvenlik

Detaylı

2. BÖLÜM AKSESUARLAR. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

2. BÖLÜM AKSESUARLAR. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY 2. BÖLÜM AKSESUARLAR Aksesuar kelimesi, hidrolik devreyi tamamlayıcı elemanları içerir. 2.1 BORULAR VE HORTUMLAR Borular, hidrolik akışkanı taşıyan araçlardır. Dikişsiz çekme borular, pastan korunmak için

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Soğutucu Sistem Gaz Sızıntı Kaçaklarının Onarım Kiti

Soğutucu Sistem Gaz Sızıntı Kaçaklarının Onarım Kiti Soğutucu Sistem Gaz Sızıntı Kaçaklarının Onarım Kiti Sızıntı Kaçak Yapıştırıcısı SUPER SEAL SETİ ACR ( 947 KİT) Soğutucu sistem onarım seti küçük sistemli cihazlar için kullanılmalıdır. 0.07kW/ H ile 5.30kW/h

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Aletler. GR/S/O 875/895/9105/R şanzımanlar için geçerlidir. Scania'dan uygun alet örnekleri:

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Aletler. GR/S/O 875/895/9105/R şanzımanlar için geçerlidir. Scania'dan uygun alet örnekleri: Genel Genel GR/S/O 875/895/9105/R şanzımanlar için geçerlidir. Aletler Scania'dan uygun alet örnekleri: Parça numarası Tanımlama 99 309 Döndürme aleti 99 318 Motor desteği 99 502 Debriyaj bilyası aleti

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Dalgıç pompaların yukarıda belirtilen avantajlarından faydalanabilmek amacıyla aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır.

Dalgıç pompaların yukarıda belirtilen avantajlarından faydalanabilmek amacıyla aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır. TEMİZ SU DALGIÇ POMPLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yeraltı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

CleanEvap (Evaporatör Temizleyici)

CleanEvap (Evaporatör Temizleyici) CleanEvap (Evaporatör Temizleyici) Gerekli Malzemeler: 236ml AirSept CleanEvap Ulti-Flex Püskürtme Tabancası Basınçlı Hava Bağlantısı Püskürtme Tabancası : Püskürtme tabancasına basınçlı hava bağlantısını

Detaylı

ISI POMPASI-VRF KOMBİNASYONU TRI-THERMAL ISI POMPASI

ISI POMPASI-VRF KOMBİNASYONU TRI-THERMAL ISI POMPASI ISI POMPASI-VRF KOMBİNASYONU TRI-THERMAL ISI POMPASI M I D E A TID Tri-Thermal VRF İçindekiler 1 Ürün Tanıtımı 2 Sistem Bilgileri 3 4 Montaj Çalışma 1 Ürün Tanıtımı Ürün Tanıtımı Dış Ünite İç Ünite Su

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel Motor soğutma suyu harici elemanları ısıtmak için kullanılabilir. Kutu gövdeleri, vinç kabinleri ve saklama kutuları birer örnek olarak gösterilebilir. Isı, silindir bloğunun içindeki akıştan alınır ve

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

SU POMPASI REGULATÖRÜ

SU POMPASI REGULATÖRÜ SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 610. Elektronik Termostat.

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 610. Elektronik Termostat. Kurulum Kılavuzu DEVIreg 610 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

NetShelter Kapı Sensörü Anahtar Seti

NetShelter Kapı Sensörü Anahtar Seti NetShelter Kapı Sensörü Anahtar Seti Kurulumu AP9513 Bu set, NetShelter VX, NetShelter SX veya diğer standart 19-inç dolaplarda kullanılır. Envanter Anahtar (2) Mıknatıs (2) Altıgen somun (4) 22 Gauge

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

For Comfort and Savings

For Comfort and Savings TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI KULLANMA KLAVUZU Algılayıcı Temas Yüzeyi Manuel Plastik Kapak Algılayıcı Ayar Seçici Bağlantı Somunu Gövde Somunu Gövde Masura MODEL: W-TRV-E01 TS EN 215 DIN EN ISO 9001:2008

Detaylı

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522 Ek kılavuz Su Soğutma - MINITRAC 31 MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi Document ID: 48522 İçindekiler İçindekiler 1 Ürün tanımı 1.1 Yapısı... 3 2 Montaj 3 3.1 Yedek parçalar...

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30375

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30375 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30375 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için Montaj Kılavuzu Pompa ve Montaj Ünitesi 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Yetkili Bayi için Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı - ARACTH1

Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı - ARACTH1 Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı - ARACTH1 Genel Bakış Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı (HDCE) (ARAC15000U & ARAC15000T) hava dağıtım ünitesinden su akışını kontrol

Detaylı

Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1. Rev. 1001 060428

Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1. Rev. 1001 060428 Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1 Rev. 1001 060428 İçindekiler Türkçe Dikkat...3 Ürün Görünüşünün Gösterimi...4 Ürün Teknik Özellikleri...4 Özelliklerin Özeti...4 Bileşen Listesi...5 I. Donanım Kurulumu...5

Detaylı

SOLAR 42. Kurulum Kılavuzu SOLAR 42 NIBE F1145/F1345 IHB 1218-2 031887 LEK

SOLAR 42. Kurulum Kılavuzu SOLAR 42 NIBE F1145/F1345 IHB 1218-2 031887 LEK SOR EK TR Kurulum Kılavuzu SOR NIE F/F IH - 0 G Kurulum Kılavuzu - SOR ileşenlerin yerleşimi Genel SOR, sadece F ve F ile uyumludur. Özellikleri; VPS solar destekli boyler sıcak su dolumu için kullanılabilir.

Detaylı

Prodigy - Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Yükseltme Kiti

Prodigy - Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Yükseltme Kiti Talimat Sayfası P/N 798_0 - Turkish - Prodigy - Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Yükseltme Kiti UYARI: Yalnızca nitelikli personelin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine izin veriniz. Bu belgedeki

Detaylı

32,00 TL 2517 / 2521 / 2622 AKİS DİŞLİSİ (KÜÇÜK DEF. BURÇLU TİP) 11507 317 356 00 80 1,10 TL V8 AKİS KAPAK CONTASI (ARKA) 14030

32,00 TL 2517 / 2521 / 2622 AKİS DİŞLİSİ (KÜÇÜK DEF. BURÇLU TİP) 11507 317 356 00 80 1,10 TL V8 AKİS KAPAK CONTASI (ARKA) 14030 15701 BPW-93000100 11095 346 353 22 62 11096 308 353 00 62 31,25 TL 15,00 TL 10,00 TL 1935 ABS SENSÖR PARÇASI (SAÇ) AKİS DİŞLİ PULU (BÜYÜK DEFRANSİYEL) AKİS DİŞLİ PULU (KÜÇÜK DEFRANSİYEL) 13720 346 353

Detaylı

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Teknik özellikleri....2 Makine ölçüleri..... 2 Kullanım kılavuzu 3 Kurulum ve yerleşim... 3 Makine kullanımı... 3 Kama broşu

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus 2,0 ltr. için detaylı kılavuz. 16V Motor kodu EDDB, EDDC, EDDD ile. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V V1.0

Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V V1.0 Installation instructions, accessories Talimat No 31373630 Sürüm 1.0 Parça No. 31359397 Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V IMG-380479 Volvo Car Corporation Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V- 31373630 - V1.0

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30381 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 3038 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3. Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

Teknotes Ltd. Şti. Ürün Kodu: 95014 Kuru N 2 Gazı Doldurma ve Kanat Test Kiti Kullanım Kılavuzu

Teknotes Ltd. Şti. Ürün Kodu: 95014 Kuru N 2 Gazı Doldurma ve Kanat Test Kiti Kullanım Kılavuzu Teknotes Ltd. Şti. Ürün Kodu: 95014 Kuru N 2 Gazı Doldurma ve Kanat Test Kiti Kullanım Kılavuzu 1/12 1. GENEL ÜRÜN TANITIMI 1.1 Ünite Tanımı: Bu ünite uçak helikopter kanatlarının sızdırmazlık ve çatlak

Detaylı